Plzeňská teplárenská, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Plzeňská teplárenská, a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 392. Jeho identifikační číslo je 49790480

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Plzeňská teplárenská, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 392

Identifikační číslo:49790480

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4ixcgp7

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Izolatérství
Vodoinstalatérství, topenářství
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Reklamní činnost a marketing
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Provoz kolejové a silniční váhy
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Opravy a montáž měřidel
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických...
Testování, měření a analýzy
Zprostředkování obchodu a služeb
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Autojeřábnické práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Kopírovací práce
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Manipulace s nákladem
Specializovaný maloobchod
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava nákladní
Přípravné práce pro stavby

Adresa společnosti

Sídlo: Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 16. 05. 2016
Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 30100
od 11. 05. 2012 do 16. 05. 2016
Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 30100
od 06. 04. 2011 do 11. 05. 2012
Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 30410
od 22. 03. 2003 do 06. 04. 2011
Plzeň, Doubravecká 1321/1, PSČ 30410
od 22. 09. 2001 do 22. 03. 2003
Plzeň, Doubravecká 1, PSČ 30410
od 01. 01. 1994 do 22. 09. 2001
Doubravecká 2760/1, 30100 Plzeň

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 04. 04. 2014 do 16. 05. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 12
od 04. 04. 2014 do 16. 05. 2016

  U obchodní společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., jako nástupnické společnosti došlo k vnitrostátní fúzi sloučením s obchodní společností Plzeňské služby a.s., se sídlem Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, PSČ 301 00, IČ 25205960, jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, IČ 49790480, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Plzeňské služby a.s.
od 09. 07. 2012

  Mimořádná valná hromada společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 304 10, IČ 497 90 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 392, přijala dne 26.9.2005 v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. § 183i až 183n následující rozhodnutí:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., je MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podílu na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví účastnických cenných papírů hlavního akcionáře bylo osvědčeno odkazem na seznam akcionářů vedený společností a s odkazem na výši základního kapitálu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 1 177 757 ks (slovy: jeden milion sto sedmdesát sedm tisíc padesát sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,2%, a ke dni konání valné hromady je vlastníkem 1.084.007 ks (slovy: jeden milion osmdesát čtyři tisíc sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,18%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Osvědčení hlavního akcionářeValná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, v platném znění.3. Rozhodnutí o přechodu ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií") za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění, § 183i až 183n.4. Určení výše protiplněníValná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za vykupované účastnické cenné papíry Společnosti peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ve výši 1988,- Kč (slovy: jedentisícdevětsetosmdesátosm korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč znějící na jméno. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným AREAS BRNO spol. s r.o., Znaleckým ústavem, Jílkova 203, Brno. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečné vyhodnocení: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč po zaokrouhlení na celé Kč dle našeho názoru činí částku: 1 988,- Kč slovy (jedentisícdevětsetosmdesátosm korun českých).5. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmNa hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu účastnických cenných papírů přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.6. Způsob, místo a lhůta pro předání ? předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši vlastníkům listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva.Společnost Plzeňská teplárenská, a.s., pověřila společnost M3V Praha , a.s. se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00, aby ji zastupovala ve všech činnostech spojených s předáváním účastnických cenných papírů společnosti a změnou vlastníka těchto účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník je oprávněn předat účastnické cenné papíry osobně v sídle M3V Praha, a.s. každý pracovní den od 10 do 14 hodin od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti podle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci mohou též účastnické cenné papíry společnosti zaslat společnosti M3V Praha, a.s. poštou, přičemž k zaslaným účastnickým cenným papírům společnosti musí být připojena žádost ohledně způsobu, jakým má být hlavní akcionář poskytnout protiplnění (bankovní účet, poštovní poukázka, atd.) včetně všech údajů nezbytných pro poskytnutí tohoto protiplnění. Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů společnosti na žádosti musí být úředně ověřen.V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění.7. Poskytnutí protiplněníValná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto podle odst. 6 tohoto usnesení. V době prodlení nemohou dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění podle § 183m.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dnů, bude postupováno podle § 214 odst.1 až 3 obch. zák.8. Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby zajistilo uveřejnění tohoto usnesení způsobem určenými stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 14. 03. 2008

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 16.3.2003 o snížení základního kaputálu společnosti z dosavadní výše 1 187 450 000,- Kč (jedna miliarda jedno sto osmdesát sedm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy maximálně však v rozsahu jmenovité hodnoty 101 536 (sto jedna tisíc pět set třicet šest) kusů akcií, tj. maximálně o částku 101 536 000,- Kč (sto jedna milionů pět set třicet šest tisíc korun českých) při jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury. Účelem snížení základního kapitálu je tedy uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionářům společnosti až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění co největšímu počtu akcionářů, aby přijali veřejný návrh smlouvy. Tímto způsobem by došlo ke zjednodušení vlastní struktury společnosti. Společnost má ve svém majetku 1907 (jeden tisíc děvet set sedm) kusů vlastních kmenových listinných akcií, které nebudou použity při snížení základního kapitálu, neboť společnost je chce zcizit v zákonem stanovené lhůtě, tj. ve lhůtě 18 měsíců od jejich nabytí, tedy nejpozději do 18.5.2005. V případě, že by společnost použila ke snížení základního kapitálu svoje vlastní akcie byl by tento způsob v rozporu s účelem snížení základního kapitálu, neboť o jmenovitou hodnotu těchto akcií by se snížila finanční částka, kterou je společnost připravena z důvodu přebytku vlastních finančních prostředků vyplatit akcionářům až do navržené výše základního kapitálu společnosti.Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c obch. z. a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné.Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu.Výše úplaty za jednu akcii činí 1 600,- Kč (jeden tisíc šest set korun českých).Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě tří měsíců po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti se pověřuje podat návrh na zápis snížení základního kapitálu společnosti v takovém rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy.
od 18. 04. 2005 do 14. 09. 2005

  C.1. Výtopna Světovar - nemovitý majetek- technická vybavenost s objektem hlavní stavby výtopna Světovar- inv. č. 5 na zastavěné ploše číslo parcelní 3950/2, v kú Plzeň,bez této zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím,kterými jsou elektrické kabelové rozvody - inv. č. 36, primerníhorkovod A - inv. č. 10 - primerní horkovod C - inv. č. 11,primerní horkovod B - inv. č. 12, primerní horkovod D - inv. č.15, primerní horkovod - inv. č. 16, primerní horkovod - inv. č.28, primerní horkovod - inv. č. 31, primerní horkovod - inv. č.80, primerní horkovod - inv. č. 587, primerní horkovod - inv. č.715, horkovod Světovar - spalovna - inv. č. 1279, horkovod nám.Generála Píky 31 - Blatenská - inv. č. 1280, vodovodní přípojka- inv. č. 1281, horkovod Petrohrad - inv. č. 1310, výměníkPetrohrad - pára - inv. č. 1311, horkovod 01 - inv. č. 1346.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby studna - inv. č.18 na zastavěné ploše číslo parcelní 3948, v kú Plzeň, bez tétozastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlovacízařízení - inv. č. 40 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/4,v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlovacízařízení - inv. č. 40 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/5,v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby komín - inv. č.19 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/6, v kú Plzeň, beztéto zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby komunikace -inv. č. 35 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/7, v kú Plzeň,bez této zastavěné plochy.- jiná plocha s objektem hlavní stavby skládka paliva - inv. č.33 na ostatní ploše číslo parcelní 3953/2, v kú Plzeň, bez tétoostatní plochy, spolu se součástí a příslušenstvím, kterým jeveřejné osvětlení - inv. č. 38.
od 02. 09. 1998 do 18. 11. 1998

  C.2. Výtopna Světovar - movitý majetek- kotel č. 1 horkovodní - inv. č. 22- kotel č. 2 horkovodní - inv. č. 23- kotel č. 3 horkovodní - inv. č. 24- kotel č. 4 horkovodní - inv. č. 25- odstruskovací zařízení - inv. č. 27- škvárový výtah - inv. č. 41- čerpadlo oběhové odstředivé - inv. č. 46- čerpadlo oběhové odstředivé - inv. č. 47- expanzní nádoba - inv. č. 53- expanzní nádoba - inv. č. 54- transformátor TM 630 - inv. č. 66- transformátor TM 630 - inv. č. 67- elektrický kladkostroj - inv. č. 523- vzduchový kompresor - inv. č. 703- vzduchový kompresor - inv. č. 704- měnič 90 kVA pro a.m. 75 kW - inv. č. 1184- rozváděč nn/hlavní - inv. č. 1221- rozvodna vn - inv. č. 1222- šroubový kompresor - inv. č. 1246- stanice pro úpravu vody - inv. č. 26- regulace a měření - inv. č. 68- soustruh hrotový 16k - inv. č. 619- buldozer DT 75R - inv. č. 734- buldozer DT 75 - inv. č. 778- svařovací usměrňovač - inv. č. 928- průmyslová televize - inv. č. 970- jeřábový vozík - inv. č. 972- telefonní ústředna ATEUS 206-4 - inv. č. 1132- jeřábový nosník - inv. č. 1208- analyzátor 02 - kotel K3 - inv. č. 1187- analyzátor 02 - kotel K2 - inv. č. 1188- analyzátor 02 - kotel K1 - inv. č. 1189- analyzátor 02 - kotel K4 - inv. č. 1190- snímání hladiny popílku - inv. č. 1277- buldozer DZ 42 - inv. č. 892- analyzátor kouřových plynů - inv. č. 1285
od 02. 09. 1998 do 18. 11. 1998

  7.3. Nepeněžitý vklad Města Plzně byl dále ověřen auditory HZPlzeň, spol. s r.o., licence KA č. 219, a Ing. MichaelemLedvinou, dekret KA č. 1375, dne 9. června 1998.7.4. Valná hromada přijímá předmět nepeněžitého vkladuvkladatele Města Plzně, nám. Republiky 1, identifikační číslo075370, zjištěný, popsaný a oceněný ve výše citovaných znaleckýchposudcích, na zvýšení základního jmění společnosti Plzeňskáteplárenská, a.s. vydáním nových akcií ve výše uvedeném přehledua skladbě a v ocenění jeho hodnoty ve výši 330.000.000,- Kč,která odpovídá hodnotě znaleckého posudku znalce VěroslavaHalouna. Za hodnotu ocenění nepeněžitého vkladu pro zvýšenízákladního jmění se určuje částka nižší ze dvou znaleckýchposudků, a to 330.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladuve výši 330.000.000,- Kč odpovídá, podle § 59 odst. 3 obch. zák.,emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem.7.5. Nepeněžitý vklad, kterým bude splácen emisní kurs upsanýchakcií, bude upisovatelem splacen v plném rozsahu, v souladus § 203 odst. 2., písm. f) a § 204 odst. 3 obch. zák., předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, tím způsobem, že u nemovitostí předá vkladatelspolečnosti, v jejím sídle, písemné prohlášení, podle § 60odst. 1 obch. zák., spolu s protokolárním předáním těchtonemovitostí a u movitých věcí vkladatel převede, v souladus § 133 odst. 1 obč. zák., na společnost smluvně vlastnicképrávo k předmětu vkladu a movité věci předá, na základěinventury, protokolárně společnosti v jejím sídle.8. že, budou-li upsány akcie na částku 677.698.000,- Kč,rozhodne o konečné částce zvýšení základního jměnípředstavenstvo společnosti. Zároveň rozhodne i o změně počtuvydaných akcií a vydá úplné znění stanov.9. Valná hromada schvaluje (usnesení č. 9) v souvislostis ustanovením § 204 obchodního zákoníku ocenění nepeněžitéhovkladu akcionáře Město Plzeň, a to ve výši 330.000.000,- Kč(slovy: třistatřicetmilionů korun českých).
od 02. 09. 1998 do 18. 11. 1998

  7.2. Shora uvedený předmět nepeněžitého vkladu Města Plzně byl,v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodnízákoník, zjištěn, popsán a oceněn dvěma znaleckými posudkyznalců, a to Věroslava Halouna, se sídlem Plzeň, Sousedská 8,č. 0052/001/98 ze dne 17. 6. 1998 na částku hodnoty nepeněžitéhovkladu ve výši 330.000.000,- Kč a společnosti INFO 7 - znaleckáorganizace, s.r.o. se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, podepsanéhojednatelem a soudním znalcem Ing. Radomilem Kochánkemč. 164-42/98 ze dne 15. 6. 1998 na částku hodnoty nepeněžitéhovkladu ve výši 331.710.848,- Kč, přičemž za hodnotu oceněnínepeněžitého vkladu pro zvýšení základního jmění se určuječástka nižší ze dvou znaleckých posudků, a to 330.000.000,- Kč.Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kursu upsanýchakcií splácených tímto vkladem.Nepeněžitý vklad Města Plzně byl zjištěn a oceněn téžpodkladovými posudky znalců Aleny Lehečkové, bytem Sokolov,Spartakiádní 1978, pod číslem 8366-89 ze dne 7. června 1998,Ladislava Kupky, bytem Sokolov, Alšova 1743, pod číslem ev. č.1-0417-98 ze dne 1. června 1998 v části nemovitého majetku aznalců Miloslava Špačka, dipl. tech., bytem Plzeň, Macháčkova 37,pod číslem 162/1998 ze dne 8. června 1998, a Ing. Karla Petýrka,CSc., bytem Praha 4, Zdiměřická 1448, pod číslem 224-30/97 ze dne12. ledna 1998 v části movitého majetku.
od 02. 09. 1998 do 18. 11. 1998

  Valná hromada akcionářů konaná dne 3. 8. 1998 přijala k bodu 7.pořadu - zvýšení základního jmění - následující usnesení č. 16a 9 v tomto znění:Zvýšení základního jmění upsáním nových akciíValná hromada v souladu s § 203 Obchodního zákoníku schvaluje(usnesení č. 16):1. Zvyšuje se základní jmění z částky 494.752.000,- Kč o částku677.698.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění, maximálně všako částku 34.056.000,- Kč, tj. maximálně však o částku711.754.000,- Kč.2. Dvoukolové upisování akcií v počtu 677.698 ks, maximálně všakv počtu 711.754 ks, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kmenovýchna majitele, zaknihovaných, po splnění zákonných ustanoveníveřejně obchodovatelných.3. Upisování akcií s využitím přednostního práva, kdy každýakcionář má právo upsat část nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti, pokud se akcie upisuje peněžitýmivklady. Majitelé zaměstnaneckých akcií nemají přednostní právo.Přednostní právo lze vykonat v I. kole upisování v sídlespolečnosti Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň, Doubravecká 1,v II. poschodí správní budovy č. dv. 9 v pracovních dnechod 8.00 do 14.00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák..Upisování začíná prvním dnem po zveřejnění výzvy k upisovánív Obchodním věstníku a trvá po dobu dvou kalendářních týdnů. Najednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsatpeněžitými vklady s využitím přednostního práva 0,7752861 ksnové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S využitímpřednostního práva budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě1.000,- Kč, kmenové, na majitele, zaknihované, v emisním kursurovnajícím se jmenovité hodnotě akcií. Rozhodným dnem prouplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostníprávo vykonáno poprvé. Úpisu se zúčastní akcionáři se zaknihova-nými akciemi zapsanými ve Středisku cenných papírů v rozhodnýden jako majitelé akcií.Pokud některý z upisovatelů bude mít přednostní právo upsat novéakcie, jejichž výsledný počet (rozsah) nebude roven celému číslu,potom se tento počet (rozsah) nově upisovaných akcií zaokrouhlína nejbližší vyšší celé číslo.
od 02. 09. 1998 do 18. 11. 1998

  4. že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právav I. kole upisování, budou nabídnuty ve II. kole k upsáníurčitému zájemci, a to Bayerische Hypotheken- und Wechsel-BankAG, se sídlem Arabellastrase 12, 819 25 München 81, Deutschlandvedené ve Středisku cenných papírů v Praze pod identifikačnímčíslem 90001877, maximálně však do celkového počtu 381 754 ksakcií, které budou upisovány a splaceny peněžitými vklady.Určitý zájemce má právo, nikoliv povinnost uvedené akcie upsat.5. že upisování akcií ve II. kole neupsaných akcionáři s využitímpřednostního práva v I. kole a dále určitými zájemci bez využitípřednostního práva, a to Bayerische- Hypotheken und Wechsel-Bank AG a splácených peněžitým vkladem (podle bodu 4 tohotousnesení) a Městem Plzeň, se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1,identifikační číslo 075370 splácených nepeněžitým vkladem (podlebodu 7 tohoto usnesení), bude probíhat v sídle společnostiPlzeňská teplárenská, a.s., Plzeň, Doubravecká 1, v II. poschodísprávní budovy č. dv. 9 v pracovních dnech od 8.00 hod. do14.00 hod. ve lhůtě dvou týdnů počínající prvním dnemnásledujícím po skončení lhůty upisování akcií s využitímpřednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných ve II. kole serovná jejich jmenovité hodnotě.6. že upisovatelé jsou povinni splatit plnou výši jmenovitéhodnoty upsaných akcií peněžitými vklady do 5 pracovních dnů podatu jejich úpisu v I. nebo II. kole na účet společnosti č.ú.326455-988/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. CentrálaPraha - Dům bankovních služeb, Rytířská 29, Praha, a nepeněžitýmvkladem způsobem a ve lhůtě podle § 204 odst. 3 obch. zák. a§ 133 odst. 1 občan. zák. v sídle společnosti.7. Upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jevymezený soubor nemovitého a movitého majetku teplárenskéinfrastruktury Města Plzně, a to výtopen Bory, Doubravka + Letnáa Světovar, kterýžto soubor tvoří:7.1.A.1 Výtopna Bory - nemovitý majetek- technická vybavenost s objekty hlavní stavby objektu výtopny,komína, hlubinného zásobníku - inventární číslo (dále v textujen inv. č.) 230 na zastavěné ploše číslo parcelní 8134/6,v katastrálním území (dále v textu jen kú) Plzeň, bez tétozastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím, kterýmijsou vnější elektrorozvody výtopny - inv. č. 240, kanalizacevýtopny - inv. č. 232, primerní horkovod b - inv. č. 210,podchodový kanál - inv. č. 211, parní kanály - inv. č. 212,primerní horkovod - inv. č. 213 - primerní horkovod A ažk výměníkové stanici 55 - inv. č. 219, primerní horkovodk výměníkové stanici 13 - inv. č. 283, primerní topný kanálk výměníkové stanici 8 - inv. č. 319, primerní topný kanál propolikliniku - inv. č. 356, primerní a sekundární topný kanál -inv. č. 481, primerní horkovodní přípojka internáty P - inv.č. 873, parovod pro Fakultní nemocnici a Vojenskou nemocnici -inv. č. 1349.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby sklad procentrální údržbu - inv. č. 230 na zastavěné ploše parcelníčíslo 8134/12 v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- manipulační plocha s objektem hlavní stavby skládkou paliva -inv. č. 230 na ostatní ploše parcelní číslo 8134/2, v kú Plzeň,bez této ostatní plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby opravárenskoudílnou - inv. č. 1125 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/11,v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby opravárenskoudílnou - inv. č. 1125 na zastavěné ploše parcelní číslo 859/8,v kú Doudlevce, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby teploměrné služby -inv. č. 428 na zastavěné ploše parcelní číslo 232/40, v kú Lobzy,bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby administrativníbudova č.p. 430 - inv. č. 592 na zastavěné ploše parcelní číslo8134/3, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby sklady ocelové -inv. č. 252 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/8, v kúPlzeň, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby sklady ocelové -inv. č. 252 na zastavěné ploše parcelní číslo 859/6, v kúDoudlevce, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby garáže - zděnýpřístřešek - inv. č. 438 na zastavěné ploše parcelní číslo8134/7, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlování aodstruskování - inv. č. 237 na zastavěné ploše parcelní číslo8134/5, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby zauhlování aodstruskování - inv. č. 237 na zastavěné ploše parcelní číslo859/4 v kú Doudlevce, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby kotel parní Loos- inv. č. 991 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/17, v kúPlzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objekty hlavní stavby nadzemníminádržemi lehkého topného oleje - inv. č. 978 a 983 na zastavěnéploše parcelní číslo 8134/18, v kú Plzeň, bez této zastavěnéplochy.- manipulační plocha s objektem hlavní stavby komunikace výtopny- inv. č. 231 na ostatní ploše parcelní číslo 8134/4, v kúPlzeň, bez této ostatní plochy.
od 02. 09. 1998 do 18. 11. 1998

  A.2. Výtopna Bory - movitý majetek- kotle s příslušenstvím 3 parní kotle + 2 horkovodní kotle -inv. č. 234- zabezpečovací systém - inv. č. 1161- měnič 90 kVA pro napájení oběhového čerpadla - inv. č. 1162- čerpadla odstředivá 3 ks Dieselagregát - inv. č. 235- vzduchotechnické zařízení - inv. č. 236- trafostanice - inv. č. 239- automatická závora - inv. č. 568- zařízení pro úpravu vody - inv. č. 238- měřicí přístroj turbínový - inv. č. 613- ultrazvukový měřič průtoku pro kapaliny + tloušťkoměr Uniflow -inv. č. 1070- vysokozdvižný vozík typ F 10Ap - inv. č. 1118- odporová dekáda typ R 603 - inv. č. 1119- odporová dekáda typ R 603 - inv. č. 1120- průmyslový vysavač Karcher - inv. č. 1122- svářečka typ UTA 200.1 - inv. č. 1123- universální hrotový soustruh SU 5A - inv. č. 1127- zařízení pro zkoušení a ověřování kalorimetrických počítadel asnímačů - inv. č. 1163- archivní regály - inv. č. 1280- měřič kyslíku - inv. č. 1018- počítač INTEC D 8514 - inv. č. 1077- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1106- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1107- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1108- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1109- osciloskop typ 2245A - inv. č. 1121- simulátor typ Magnetoflow - inv. č. 1150- fax KX F50B Panasonic - inv. č. 1156- osciloskop typ 3502 - inv. č. 1173- kopírka Canon - inv. č. 1232- měřič tepla v páře - inv. č. 1260- měřič tepla v páře - inv. č. 1264- snímání hladiny popílku - inv. č. 1334- tkaninový filtr kotle K4, K5 - inv. č. 1347- pásová váha Schenck - inv. č. 1308- parní turbina - Bory - inv. č. 1341- sestava hardware pro přenos dat - inv. č. 1286- měřič tepla v páře - inv. č. 1327- měřič tepla v páře - inv. č. 1328- měřič tepla v páře - inv. č. 1329- RAAB Karcher software - inv. č. 1333
od 02. 09. 1998 do 18. 11. 1998

  B.1. Výtopna Doubravka + Letná - nemovitý majetek- průmyslový objekt s objety hlavní stavby budovy výtopny Letnáč.p. 780 - inv. č. 96 a trafostanice č.p. 780 - inv. č. 99 nazastavěné ploše číslo parcelní 1093/2 v kú Doubravka, bez tétozastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím, kterýmijsou venkovní rozvody instalací - inv. č. 103, ocelovékonstrukce - inv. č. 105, vodovodní přípojky - inv. č. 101,kanalizační přípojky - inv. č. 102, primerní kabelový napaječ -inv. č. 104, elektromotorická instalace - inv. č. 110, spojovacípotrubí - inv. č. 124, přezbrojení rozvodny Letná - inv. č. 458,průchozí topný kanál - inv. č. 996, primerní horkovod C1 - inv.č. 94, primerní horkovod - inv. č. 95, primerní horkovod - inv.č. 128, primerní horkovod - inv. č. 133, primerní horkovod -inv. č. 134, primerní horkovod - inv. č. 173, primerní horkovodE2 - inv. č. 174, primerní horkovod F1 - inv. č. 175, horkovodvýchod 1 - inv. č. 1309.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby zásobník hlubinný -inv. č. 100 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/3, v kúDoubravka, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby vrátnice - inv. č.97 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/4, v kú Doubravka, beztéto zastavěné plochy.- garáž s objekty hlavní stavby garáže - inv. č. 98 a inv. č.1170 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/6, v kú Doubravka,bez této zastavěné plochy.- dvůr s objekty hlavní stavby komunikace a oplocení výtopny -inv. č. 106, skládka paliva - inv. č. 107, komín - inv. č. 108na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/5, v kú Doubravka, beztéto zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenství,kterými jsou plechový přístřešek Letná - inv. č. 607, přístřešekPtu 6 - inv. č. 732.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby výtopny Doubravkač.p. 1113, budovou, kancelářemi, šatnami, sociálním zařízením,zásobníkem škváry - inv. č. 189 na zastavěné ploše čísloparcelní 2251/4, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy,spolu se součástmi a příslušenství, kterými jsou kanalizace -inv. č. 187, primerní horkovod - inv. č. 317, primerní horkovod- inv. č. 351, přípojka primerního horkovodu - inv. č. 390,primerní horkovod - inv. č. 407, primerní přípojka - inv. č. 552,primerní horkovod - inv. č. 611, primerní přípojka - inv. č. 628,přístřešek Ptu kovový - inv. č. 733, primerní přípojka - inv. č.1019, přístřešek Ptu - inv. č. 1098, rekonstrukce a regulacesilnoproudu - inv. č. 1340.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby komín, kouřovýkanál - inv. č. 189 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/5,v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby vrátnice - inv. č.189 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/6, v kú Doubravka,bez této zastavěné plochy.- garáž s objektem hlavní stavby zauhlování a odstruskování -inv. č. 184 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/7, v kúDoubravka, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby dílenská hala -inv. č. 443 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/33, v kúDoubravka, bez této zastavěné plochy.- garáž s objektem hlavní stavby garáž - inv. č. 667 nazastavěné ploše číslo parcelní 2251/72, v kú Doubravka, bez tétozastavěné plochy.- manipulační plocha pro výtopnu Doubravka - inv. č. 189 naostatní ploše číslo parcelní 2251/3, v kú Doubravka, bez tétoostatní plochy.- manipulační plocha s objektem hlavní stavby komunikace - inv.č. 188 na ostatní ploše číslo parcelní 2251/8, v kú Doubravka,bez této ostatní plochy.
od 02. 09. 1998 do 18. 11. 1998

  B.2. Výtopna Doubravka + Letná - movitý majetek- mycí rampa, betonová rampa - inv. č. 1225- mycí rampa, jímka - inv. č. 1225- mycí rampa, flotační jednotka Uniflot - inv. č. 1225- mycí rampa, jímka - inv. č. 1225- trafostanice - montážní část - inv. č. 111- horkovodní kotel - inv. č. 112- horkovodní kotel - inv. č. 113- horkovodní kotel - inv. č. 114- horkovodní kotel - inv. č. 115- oběhová čerpadla 4 ks - inv. č. 119- zauhlování - inv. č. 120- odstruskování - inv. č. 121- kotel s příslušenstvím - inv. č. 176- kotel s příslušenstvím - inv. č. 177- kotel s příslušenstvím - inv. č. 178- kotel s příslušenstvím - inv. č. 179- trafostanice - inv. č. 183- kompresory 3 ks - inv. č. 185- čerpadla 2 ks - inv. č. 186- sektorová kotelna "B" technologie - inv. č. 457- transformátor olejový/1 - inv. č. 521- transformátor olejový/2 - inv. č. 521- mobilní horkovodní kotel Loos - inv. č. 553- automatická závora - inv. č. 566- automatická závora - inv. č. 567- čerpadlo oběhové - inv. č. 616- čerpadlo oběhové - inv. č. 617- výtah vyklápěcí - inv. č. 706- transformátor 22/0,4 kW - inv. č. 1219- transformátor 22/0,4 kW - inv. č. 1220- měření a regulace tepla - inv. č. 118- úpravna vody - inv. č. 122- telefonní ústředna + 7 ks TAT Ateus 512 X - inv. č. 1174- analyzátor 02 - kotel K4 - inv. č. 1226- analyzátor 02 - kotel K1 - inv. č. 1227- analyzátor 02 - kotel K2 - inv. č. 1228- analyzátor 02 - kotel K3 - inv. č. 1229- Mazda E2200 PICK UP - inv. č. 1182- operátorské pracoviště - inv. č. 1237- mobilní systém dávkování aditiv - inv. č. 1319- nýtovací zařízení - inv. č. 1284- jeřáb - inv. č. 1287
od 02. 09. 1998 do 18. 11. 1998

  Usnesení valné hromady a. s. Plzeňská teplárenská, konané dne20. 12. 1996 o zvýšení základního jmění dle § 203 obchodníhozákoníku o částku 25 092 000,- Kč na částku 494 752 000,- Kč.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním akcií,které budou nabídnuty určenému zájemci, a to městu Plzeň.Zvýšení základního jmění se provede nepeněžitým vklademschváleným valnou hromadou dne 20. 12. 1996 podle znaleckéhoocenění, které schválila valná hromada dne 20. 12. 1996 svýmusnesením č. 6 ve výši 25 092 000,- Kč.Akcie budou upsány v sídle společnosti 14. až 20. denode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu navýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.
od 03. 03. 1997 do 02. 09. 1998

Akcie

Počet: 1 092 957 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 09. 2005

Počet: 1 187 450 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 14. 09. 2004 do 14. 09. 2004

Počet: 1 187 450 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 03. 2003 do 22. 03. 2003

Počet: 2 348 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - zaměstnanecké akcie na jméno
od 10. 05. 2001 do 10. 05. 2001

Počet: 1 185 102 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 05. 2001 do 10. 05. 2001

Počet: 1 185 102 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 18. 11. 1998 do 18. 11. 1998

Počet: 492 404 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 18. 08. 1997 do 18. 08. 1997

Počet: 2 348 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Počet: 467 312 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Plzeň

IČO:75370

Adresa: Plzeň - Vnitřní Město, náměstí Republiky 1, PSČ 30632
od 20. 05. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 05. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PAVLÁTKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2012

Adresa: Husova 459, 373 41 Hluboká nad Vltavou
od 16. 05. 2016
Hluboká nad Vltavou, Husova 459, PSČ 37341
od 11. 05. 2012 do 16. 05. 2016


Název/Jméno: HOMOLA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2012

Adresa: Horská 73, Pod Rohem, 360 01 Jenišov
od 16. 05. 2016
Karlovy Vary - Dvory, K. Kučery 244/3, PSČ 36006
od 11. 05. 2012 do 16. 05. 2016


Název/Jméno: ČIHÁK TOMÁŠ

IČO: 66871417

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2009

Adresa: Kaštanová 1115/12, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
od 16. 05. 2016
Plzeň, Kaštanová 12, PSČ 32600
od 07. 05. 2009 do 16. 05. 2016


Název/Jméno: SKŘIVÁNEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2012

Adresa: Částkova 2215/50, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
od 16. 05. 2016
Plzeň, Částkova 2215/50, PSČ 32600
od 11. 05. 2012 do 16. 05. 2016


Název/Jméno: ROZŠAFNÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2015

Adresa: Bažantnice 703, 330 26 Tlučná
od 12. 04. 2016
náměstí Generála Píky 2293/31, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
od 15. 04. 2015 do 12. 04. 2016


Název/Jméno: SVĚTLÍKOVÁ MARCELA

IČO: 61803855

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2015

Adresa: Dopravní 128/31, Nová Hospoda, 318 00 Plzeň
od 19. 10. 2015


Název/Jméno: RYBÁŘ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015

Adresa: Borůvková 228/15, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: FIŠER PETR

IČO: 68400951

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 04. 2015

Adresa: Slovanská alej 1939/22, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: ŽENÍŠEK ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015

Adresa: Prokopova 397/17, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: ŠLAJSOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 04. 2014 do 15. 04. 2015

Adresa: Mezi Ploty 373/49, Koterov, 326 00 Plzeň
od 18. 04. 2014


Název/Jméno: POLÍVKA JOSEF

IČO: 62560310

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 05. 2012 do 15. 04. 2015

Adresa: Lhota 328, 301 00 Plzeň
od 15. 04. 2015
Plzeň - Lhota 328, PSČ 30100
od 11. 05. 2012 do 15. 04. 2015


Název/Jméno: DISCHINGER IVAN

IČO: 40513823

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2015

Adresa: Střední cesta 1141/28, Černice, 326 00 Plzeň
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: BIS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 04. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 04. 2007 do 06. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 03. 2002 do 15. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1997 do 30. 03. 2002

Adresa: Koterovská 566/145, Božkov, 326 00 Plzeň
od 22. 05. 2014
Plzeň, Koterovská 566/145, PSČ 32600
od 03. 03. 2010 do 22. 05. 2014
Plzeň, Koterovská 145, PSČ 30700
od 10. 04. 2007 do 03. 03. 2010
Plzeň, Rychtaříkova 32
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003
Plzeň, Rychtaříkova 32, okres Plzeň-město
od 30. 03. 2002 do 22. 03. 2003
Plzeň, Rychtaříkova 32, okres Plzeň-město, PSČ 30705
od 02. 01. 1997 do 30. 03. 2002


Název/Jméno: ŠTEKL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015

Adresa: Letkovská 39/34, Božkov, 326 00 Plzeň
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: RÖDL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015 do 19. 10. 2015

Adresa: Revoluční 303/31, Lobzy, 312 00 Plzeň
od 15. 04. 2015 do 19. 10. 2015


Název/Jméno: DRÁPELA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 2010 do 04. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 03. 2002 do 14. 09. 2005

Adresa: Modřínová 2756/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
od 27. 07. 2014
Ke Koupališti 163, Záluží, 330 11 Třemošná
od 22. 05. 2014 do 27. 07. 2014
Třemošná, Ke Koupališti 163, PSČ 33011
od 03. 03. 2010 do 04. 04. 2014
Třemošná - Záluží, Ke koupališti 163
od 30. 03. 2002 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: NEUBAUER RADISLAV

IČO: 45389101

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 2011 do 15. 04. 2015

Adresa: Čechova 1934/19, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 22. 05. 2014 do 15. 04. 2015
Plzeň, Čechova 1934/19, PSČ 30100
od 06. 04. 2011 do 22. 05. 2014


Název/Jméno: ROTTOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2011 do 15. 04. 2015

Adresa: Blatenská 753/4, Lobzy, 326 00 Plzeň
od 22. 05. 2014 do 15. 04. 2015
Plzeň, Blatenská /4, PSČ 32600
od 06. 04. 2011 do 22. 05. 2014


Název/Jméno: VÝBORNÝ JAROSLAV

IČO: 16522362

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2011 do 15. 04. 2015

Adresa: Sokolovská 1042/97, Bolevec, 323 00 Plzeň
od 22. 05. 2014 do 15. 04. 2015
Plzeň, Sokolovská 1042/97, PSČ 32300
od 06. 04. 2011 do 22. 05. 2014


Název/Jméno: DONGRES ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2014

Adresa: č.p. 276, 338 22 Volduchy
od 22. 05. 2014


Název/Jméno: BOCHNOVIČ PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2014 do 15. 04. 2015

Adresa: Klatovská třída 1308/154, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 18. 04. 2014 do 15. 04. 2015


Název/Jméno: KREJSOVÁ MARCELA

IČO: 49918524

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 12. 2013 do 14. 08. 2014

Adresa: Vrchlického 1593/16, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 05. 12. 2013 do 14. 08. 2014


Název/Jméno: KOLAŘÍK MILOSLAV

IČO: 64874648

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2013

Adresa: Růženy Svobodové 608/6, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
od 18. 07. 2013


Název/Jméno: KOPÁČEK STANISLAV

IČO: 13823337

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2013 do 22. 05. 2014

Adresa: Kardinála Berana 1074/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 26. 02. 2013 do 22. 05. 2014


Název/Jméno: TRNKA TOMÁŠ

IČO: 73446335

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 02. 2013 do 15. 04. 2015

Adresa: Gerská 1236/12, Bolevec, 323 00 Plzeň
od 05. 02. 2013 do 15. 04. 2015


Název/Jméno: JAHNOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2009 do 15. 04. 2015

Adresa: Zruč - Senec, Sluneční 439, PSČ 33008
od 07. 05. 2009 do 15. 04. 2015


Název/Jméno: MACH FRANTIŠEK

IČO: 60090847

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2009 do 18. 07. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 02. 2006 do 07. 05. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2000 do 15. 02. 2006

Adresa: Plzeň, Mlatecká 18, PSČ 32300
od 15. 02. 2006 do 18. 07. 2013
Plzeň, Mlatecká 18
od 29. 07. 2003 do 15. 02. 2006
Plzeň, Mlatecká 18, okres Plzeň-město, PSČ 32321
od 11. 04. 2000 do 29. 07. 2003


Název/Jméno: RUND PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 2011 do 26. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2005 do 10. 04. 2007

Adresa: Plzeň, Družby 981/9, PSČ 31200
od 06. 04. 2011 do 26. 02. 2013
Plzeň, Družby 9, PSČ 31200
od 14. 09. 2005 do 10. 04. 2007


Název/Jméno: SYKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2011 do 04. 04. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 04. 2007 do 06. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2006 do 10. 04. 2007
Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2003 do 12. 10. 2006

Adresa: Plzeň, Vlastina 488/7, PSČ 32300
od 03. 03. 2010 do 04. 04. 2014
Plzeň, Vlastina 7, PSČ 32300
od 12. 10. 2006 do 03. 03. 2010
Plzeň, Na Příčce 15
od 15. 10. 2003 do 12. 10. 2006


Název/Jméno: JÍLEK TOMÁŠ

IČO: 11413981

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 04. 2011 do 05. 02. 2013

Adresa: Plzeň, Baarova /4, PSČ 30100
od 06. 04. 2011 do 05. 02. 2013


Název/Jméno: ŠTRUNCOVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2011 do 05. 12. 2013

Adresa: Plzeň, Plzeňská cesta /42, PSČ 32600
od 06. 04. 2011 do 05. 12. 2013


Název/Jméno: JUREČKO ROMAN

IČO: 46855599

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2008 do 22. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 04. 2007 do 03. 07. 2008

Adresa: Plzeň, Partyzánská 831/22, PSČ 31200
od 06. 04. 2011 do 22. 05. 2014
Plzeň - Lobzy, Partyzánská 831/22, PSČ 31200
od 03. 03. 2010 do 06. 04. 2011
Plzeň - Bolevec, Sokolovská 48, PSČ 32300
od 03. 07. 2008 do 03. 03. 2010
Plzeň, Sokolovská 48, PSČ 32300
od 10. 04. 2007 do 03. 07. 2008


Název/Jméno: SAZAMA JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 04. 2011 do 11. 05. 2012

Adresa: Plzeň, Úslavská /43, PSČ 32600
od 06. 04. 2011 do 11. 05. 2012


Název/Jméno: MRÁZ RADEK

IČO: 69823430

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2010 do 06. 04. 2011

Adresa: Plzeň, Slupská 1296/6, PSČ 32300
od 03. 03. 2010 do 06. 04. 2011


Název/Jméno: HOUDEK ROBERT

IČO: 60212802

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 03. 2010 do 06. 04. 2011

Adresa: Plzeň, Farského 19, PSČ 32600
od 03. 03. 2010 do 06. 04. 2011


Název/Jméno: KRÁSNÝ VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2006 do 06. 04. 2011
Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2003 do 12. 10. 2006

Adresa: Plzeň, Sladovnická 624/11, PSČ 32600
od 03. 03. 2010 do 06. 04. 2011
Plzeň, Sladovnická 11, PSČ 30700
od 12. 10. 2006 do 03. 03. 2010
Plzeň, Sladovnická 11
od 15. 10. 2003 do 12. 10. 2006


Název/Jméno: BOČEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 2009 do 06. 04. 2011

Adresa: Plzeň, K Pecím 9, PSČ 32300
od 07. 05. 2009 do 06. 04. 2011


Název/Jméno: LEVOROVÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2009 do 03. 03. 2010

Adresa: Plzeň 2 - Slovany, Sladkovského 2602/61, PSČ 30100
od 07. 05. 2009 do 03. 03. 2010


Název/Jméno: LEVORA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 07. 2008 do 03. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 10. 2003 do 03. 07. 2008

Adresa: Plzeň 2 - Slovany, Černice, Společná 16, PSČ 32600
od 03. 07. 2008 do 03. 03. 2010
Plzeň, Společná 16, PSČ 31700
od 14. 09. 2005 do 03. 07. 2008
Plzeň, Společná 16
od 15. 10. 2003 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: UHLÍK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 2008 do 06. 04. 2011

Adresa: Plzeň - Jižní Předměstí, Sukova 5, PSČ 30100
od 09. 05. 2008 do 06. 04. 2011


Název/Jméno: BROUSEK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2008 do 06. 04. 2011

Adresa: Třemošná, Plaská 159, PSČ 33011
od 09. 05. 2008 do 06. 04. 2011


Název/Jméno: FREMR JIŘÍ

IČO: 73857173

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2008 do 06. 04. 2011

Adresa: Plzeň - Újezd, Staroveská 9, PSČ 31213
od 09. 05. 2008 do 06. 04. 2011


Název/Jméno: SOLEH ADAM

IČO: 87432790

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 2007 do 09. 05. 2008

Adresa: Rájov 114, PSČ 35301
od 10. 04. 2007 do 09. 05. 2008


Název/Jméno: SPALOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2007 do 29. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004 do 10. 04. 2007

Adresa: Plzeň, Plzeňská cesta 42, PSČ 32600
od 10. 04. 2007 do 29. 01. 2008
Plzeň, Hodonínská 53
od 14. 09. 2004 do 10. 04. 2007


Název/Jméno: TOFL PETR

IČO: 12836087

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 2007 do 04. 03. 2008

Adresa: Plzeň, V Lomech 13, PSČ 32300
od 10. 04. 2007 do 04. 03. 2008


Název/Jméno: Mgr TOMÁŠ DRÁPELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2005 do 03. 03. 2010

Adresa: Třemošná - Záluží, Ke koupališti 163, PSČ 33011
od 14. 09. 2005 do 03. 03. 2010


Název/Jméno: VALENTOVÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 2007 do 07. 05. 2009

Adresa: Plzeň, Sladkovského 61, PSČ 30100
od 10. 04. 2007 do 07. 05. 2009


Název/Jméno: NÁHLÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2003 do 07. 05. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 01. 1997 do 15. 10. 2003

Adresa: Plzeň, Plzeňská cesta 59, PSČ 31700
od 14. 09. 2005 do 07. 05. 2009
Plzeň, Plzenecká cesta 59
od 15. 10. 2003 do 14. 09. 2005
Plzeň, Plzeňská cesta 59
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003
Plzeň, Plzeňská cesta 59, okres Plzeň-město, PSČ 31702
od 10. 05. 2001 do 22. 03. 2003
Plzeň, Francouzská 49, okres Plzeň-město, PSČ 30706
od 02. 01. 1997 do 10. 05. 2001


Název/Jméno: PALEČEK LUKÁŠ

IČO: 72488816

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2006 do 10. 04. 2007
Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2003 do 12. 10. 2006

Adresa: Plzeň, Politických vězňů 6, PSČ 32000
od 12. 10. 2006 do 10. 04. 2007
Plzeň, Politických vězňů 6
od 15. 10. 2003 do 12. 10. 2006


Název/Jméno: ČECHOVÁ RADMILA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 10. 2006 do 10. 04. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 15. 10. 2003 do 12. 10. 2006

Adresa: Plzeň, Jetelová 29, PSČ 30100
od 12. 10. 2006 do 10. 04. 2007
Plzeň, Jetelová 29
od 15. 10. 2003 do 12. 10. 2006


Název/Jméno: DOSTÁL KAREL

IČO: 67511309

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2000 do 07. 05. 2009

Adresa: Plzeň, Zelenohorská 48, PSČ 32600
od 15. 02. 2006 do 07. 05. 2009
Plzeň, Zelenohorská 48
od 29. 07. 2003 do 15. 02. 2006
Plzeň, Zelenohorská 48, okres Plzeň-město, PSČ 31702
od 11. 04. 2000 do 29. 07. 2003


Název/Jméno: KNOTEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2006 do 07. 05. 2009

Adresa: Plzeň, Mezi ploty 35, PSČ 32600
od 15. 02. 2006 do 07. 05. 2009


Název/Jméno: ŠTRUNC PETR

IČO: 16683722

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 09. 2005 do 10. 04. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2003 do 14. 09. 2005

Adresa: Plzeň, Bzenecká 7, PSČ 31000
od 14. 09. 2005 do 10. 04. 2007
Plzeň, Bzenecká 7
od 15. 10. 2003 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: ŠUMA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 do 10. 04. 2007

Adresa: Plzeň, Kaznějovská 44, PSČ 32300
od 14. 09. 2005 do 10. 04. 2007


Název/Jméno: WÖLFEL GERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004 do 14. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2002 do 14. 09. 2004

Adresa: 92442 Wackersdorf, Am Brückelsee 29, Spolková republika Německo
od 14. 09. 2004 do 14. 09. 2005
92 442 Wackersdorf, Am Brückelsee 29, Spolková republika Německo
od 05. 02. 2002 do 14. 09. 2004


Název/Jméno: PALEČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 10. 2003 do 14. 09. 2005

Adresa: Plzeň, Těšínská 5
od 15. 10. 2003 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: FENCL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 03. 2003 do 15. 02. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 22. 03. 2003

Adresa: Plzeň, Rabštejnská 8
od 29. 07. 2003 do 15. 02. 2006
Plzeň, Rabštejnská 8, PSČ 32331
od 01. 01. 1994 do 29. 07. 2003


Název/Jméno: CHÁN EMANUEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 do 15. 10. 2003

Adresa: Plzeň, nám. Gen. Piky 7
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003
Plzeň, nám. Gen. Piky 7, okres Plzeň-město, PSČ 30158
od 18. 08. 1997 do 22. 03. 2003


Název/Jméno: HOLÝ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 15. 10. 2003

Adresa: Zruč-Senec, Na sklárnu 348
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003
Zruč-Senec, Na sklárně 348, PSČ 33008
od 18. 08. 1997 do 22. 03. 2003
Plzeň, Plaská 43, PSČ 32300
od 01. 01. 1994 do 18. 08. 1997


Název/Jméno: TŮMA VÁCLAV

IČO: 66467519

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 03. 2002 do 15. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 1997 do 30. 03. 2002

Adresa: Plzeň, Habrmannova 46
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003
Plzeň, Habrmannova 46, okres Plzeň-město
od 30. 03. 2002 do 22. 03. 2003
Plzeň, Habrmannova 46, okres Plzeň-město, PSČ 30154
od 18. 08. 1997 do 30. 03. 2002


Název/Jméno: LIŠKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1997 do 15. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 1995 do 18. 08. 1997

Adresa: Plzeň, Na Bradlavce 7
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003
Plzeň, Na Bradlavce 7, okres Plzeň-město, PSČ 31704
od 18. 08. 1997 do 22. 03. 2003
Plzeň, Na Bradlavce 7, PSČ 31704
od 10. 04. 1995 do 18. 08. 1997


Název/Jméno: KOUTECKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1999 do 15. 10. 2003

Adresa: Plzeň, Veská 2
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003
Plzeň, Veská 2, okres Plzeň-město, PSČ 31706
od 21. 10. 1999 do 22. 03. 2003


Název/Jméno: HOLEČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003

Adresa: Frýdek-Místek, Havlíčkova 353
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003


Název/Jméno: UNGR FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 do 15. 10. 2003

Adresa: Plzeň, Pod vrchem 84
od 22. 03. 2003 do 15. 10. 2003
Plzeň, Pod vrchem 84, okres Plzeň-město, PSČ 31207
od 18. 08. 1997 do 22. 03. 2003


Název/Jméno: ELIÁŠKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1999 do 22. 03. 2003

Adresa: Plzeň, Jetelová 31, okres Plzeň-město, PSČ 30160
od 21. 10. 1999 do 22. 03. 2003


Název/Jméno: POSSELT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1998 do 22. 09. 2001

Adresa: Plzeň, Železničářská 56, okres Plzeň-město, PSČ 31217
od 02. 09. 1998 do 22. 09. 2001


Název/Jméno: VÍTEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 do 21. 10. 1999

Adresa: Plzeň, Tachovská 3, okres Plzeň-město, PSČ 32325
od 18. 08. 1997 do 21. 10. 1999


Název/Jméno: KOTRČ SLAVOJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 1995 do 02. 01. 1997

Adresa: Plzeň, Jubilejní 19, okres Plzeň-město, PSČ 31501
od 02. 01. 1997 do 18. 08. 1997
Plzeň, Jubilejní 19
od 10. 04. 1995 do 02. 01. 1997


Název/Jméno: Grundman Zdeněk

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1997 do 21. 10. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 04. 1995 do 02. 01. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 10. 04. 1995

Adresa: Plzeň, Kaznějovská 19, okres Plzeň-město, PSČ 32326
od 02. 01. 1997 do 21. 10. 1999
Plzeň, Kaznějovská 19, PSČ 32326
od 01. 01. 1994 do 02. 01. 1997


Název/Jméno: LOHR STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1997 do 11. 04. 2000

Adresa: Plzeň, Kralovická 29, okres Plzeň-město
od 02. 01. 1997 do 11. 04. 2000


Název/Jméno: VITÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1997 do 18. 08. 1997

Adresa: Plzeň, Manětínská 31, okres Plzeň-město, PSČ 32331
od 02. 01. 1997 do 18. 08. 1997


Název/Jméno: KOPTÍK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1997 do 18. 08. 1997

Adresa: Plzeň, Gerská 48, okres Plzeň-město, PSČ 32323
od 02. 01. 1997 do 18. 08. 1997


Název/Jméno: WENIG JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 1995 do 30. 03. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 31. 07. 1995

Adresa: Líně, Plzeňská 128, PSČ 33021
od 01. 01. 1994 do 30. 03. 2002


Název/Jméno: HRUBÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 07. 1995 do 02. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 31. 07. 1995

Adresa: Plzeň, M. Vokáče 21, PSČ 32021
od 01. 01. 1994 do 02. 01. 1997


Název/Jméno: KUBÍKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 1995 do 18. 08. 1997

Adresa: Senec 113, Zruč, PSČ 33008
od 10. 04. 1995 do 18. 08. 1997


Název/Jméno: CHOCHOLE EMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 1995 do 02. 09. 1998

Adresa: Plzeň, Masarykova 1a, PSČ 31206
od 10. 04. 1995 do 02. 09. 1998


Název/Jméno: FOJTÍČEK CTIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 10. 04. 1995

Adresa: Plzeň, Dvořákova 51, PSČ 32004
od 01. 01. 1994 do 10. 04. 1995


Název/Jméno: ŠMAT JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 2000

Adresa: Plzeň, Rabštejnská 8, PSČ 32331
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 2000


Název/Jméno: SOBOTA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 02. 01. 1997

Adresa: Plzeň, Heyrovského 52, PSČ 32003
od 01. 01. 1994 do 02. 01. 1997


Název/Jméno: VALENTA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 10. 04. 1995

Adresa: Plzeň, F. Liszta 37, PSČ 30162
od 01. 01. 1994 do 10. 04. 1995


Název/Jméno: BREBISOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 10. 04. 1995

Adresa: Starý Plzenec, Mánesova 500, PSČ 33202
od 01. 01. 1994 do 10. 04. 1995


Název/Jméno: RUIBAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 10. 04. 1995

Adresa: Plzeň, Dvořákova 45, PSČ 32004
od 01. 01. 1994 do 10. 04. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 7. 2006


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Petr Seidl


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Jiří Neumann


Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 2006

Obory činnosti: - stavebnictví a architektury
od 30. 01. 2006 do 30. 06. 2008
- strojírenství, hutnictví a energetiky
od 30. 01. 2006 do 30. 06. 2008
- zemědělství a lesnictví
od 30. 01. 2006 do 30. 06. 2008
- potravinářství
od 30. 01. 2006 do 30. 06. 2008
- činnost energetického auditora
od 30. 01. 2006 do 30. 06. 2008
- chemie
od 30. 01. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Marcel Dirn

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 4. 2004

Odpovědní zástupci: Jiří Neumann

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 2004

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 19. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 19. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 19. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Václav Kavina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 8. 2003

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 25. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 25. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 25. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 5. 2003

Zánik oprávnění:23. 5. 2014


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 5. 2003

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 14. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 14. 05. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Šesták

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz kolejové a silniční váhy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Libuše Soukupová

Zánik oprávnění:19. 3. 2001


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 10. 1996


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 8. 1996

Odpovědní zástupci: Ivan Konáš

Zánik oprávnění:11. 7. 2006


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Zánik oprávnění:3. 8. 2006


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Marcel Dirn


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Vinklárek


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Petr Seidl


Činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Obory činnosti: v oblasti provozu a oprav energetických zařízení
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Helena Brunová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Petr Seidl

Zánik oprávnění:19. 3. 2001


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Obory činnosti: - dvoukolovými motorovými vozidly
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- čtyřkolovými motorovými vozidly
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- prodej součástek a příslušenství vozidel
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Autojeřábnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Otakar Hamták

Zánik oprávnění:19. 3. 2001


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Ivan Jandouš

Zánik oprávnění:19. 3. 2001


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- potisk materiálů tamponovým tiskem
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miloslav Kolařík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Obory činnosti: - v dopravě
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kokoška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Helena Brunová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1996

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Vinklárek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Marcel Dirn

Přerušení: od 04. 01. 2006 do 04. 01. 2008
od 18. 12. 2003 do 18. 12. 2005


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 1994

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 19. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Libuše Soukupová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 1994

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 24. 04. 2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 24. 04. 2014
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 24. 04. 2014
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 23. 01. 2006 do 24. 04. 2014
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 05. 04. 2004 do 24. 04. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 15. 03. 2004
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 19. 01. 2004 do 24. 04. 2014
Reklamní činnost a marketing
od 25. 08. 2003 do 24. 04. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 05. 05. 2003 do 24. 04. 2014
Činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických zařízení
od 01. 07. 1996 do 24. 04. 2014
Manipulace s nákladem
od 01. 07. 1996 do 24. 04. 2014
Testování, měření a analýzy
od 01. 07. 1996 do 24. 04. 2014
Specializovaný maloobchod
od 01. 07. 1996 do 24. 04. 2014
Zprostředkování služeb
od 01. 07. 1996 do 24. 04. 2014
Zprostředkování obchodu
od 01. 07. 1996 do 24. 04. 2014
Kopírovací práce
od 01. 07. 1996 do 24. 04. 2014
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 01. 07. 1996
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 07. 1996
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 07. 1996
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 01. 07. 1996
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 07. 1996
Ubytovací služby
od 01. 07. 1996
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 01. 07. 1996 do 24. 04. 2014
Ubytovací služby
od 09. 05. 1994 do 24. 04. 2014
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 09. 05. 1994

Odpovědní zástupci: Alena Gutfreundová


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 5. 1994

Zánik oprávnění:3. 8. 2006


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 4. 1994

Obory činnosti: - výkopové práce
od 19. 03. 2001 do 03. 08. 2006
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 19. 03. 2001 do 03. 08. 2006
- zemní práce a terénní úpravy
od 19. 03. 2001 do 03. 08. 2006
- odvodňování staveniště
od 19. 03. 2001 do 03. 08. 2006
- bourací a úklidové práce
od 19. 03. 2001 do 03. 08. 2006
- lešenářské práce
od 19. 03. 2001 do 03. 08. 2006
- technické rekultivace
od 19. 03. 2001 do 03. 08. 2006

Odpovědní zástupci: Alena Gutfreundová

Zánik oprávnění:3. 8. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49790480

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
529140"PYROP" s.r.o.47282541Třebívlice
5111151. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.62508920Dynín, PSČ 37364
1021482Zmože Jiříbytem Praha 5, Vítězná č.11
9700501. Petr F i š e rÚstí nad Labem, Ladova 18, PSČ 40011
7466421. písecká lesní a dřevařská, a.s.25198611Drhovle - Brloh 12, PSČ 39701