Plzeňská teplárenská, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Plzeňská teplárenská, a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 392. Její identifikační číslo je 49790480

Výpis z obchodního rejstříku Plzeňská teplárenská, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 392

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4ixcgp7

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vodoinstalatérství, topenářství
Izolatérství
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Reklamní činnost a marketing
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Provoz kolejové a silniční váhy
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Opravy a montáž měřidel
Specializovaný maloobchod
Manipulace s nákladem
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Kopírovací práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Autojeřábnické práce
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Zprostředkování obchodu a služeb
Testování, měření a analýzy
Činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických...
Projektová činnost ve výstavbě
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava nákladní
Přípravné práce pro stavby

Adresa společnosti

Sídlo: Doubravecká 2760/1, 30100 Plzeň

Adresy: Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 16. 05. 2016
Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 30100
od 11. 05. 2012 od 16. 05. 2016
Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 30100
od 06. 04. 2011 od 11. 05. 2012
Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 30410
od 22. 03. 2003 od 06. 04. 2011
Plzeň, Doubravecká 1321/1, PSČ 30410
od 22. 09. 2001 od 22. 03. 2003
Plzeň, Doubravecká 1, PSČ 30410
od 01. 01. 1994 od 22. 09. 2001

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 04. 04. 2014 od 16. 05. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 12
od 04. 04. 2014 od 16. 05. 2016

  U obchodní společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., jako nástupnické společnosti došlo k vnitrostátní fúzi sloučením s obchodní společností Plzeňské služby a.s., se sídlem Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, PSČ 301 00, IČ 25205960, jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, IČ 49790480, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Plzeňské služby a.s.
od 09. 07. 2012

  Mimořádná valná hromada společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 304 10, IČ 497 90 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 392, přijala dne 26.9.2005 v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. § 183i až 183n následující rozhodnutí:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., je MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podílu na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví účastnických cenných papírů hlavního akcionáře bylo osvědčeno odkazem na seznam akcionářů vedený společností a s odkazem na výši základního kapitálu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 1 177 757 ks (slovy: jeden milion sto sedmdesát sedm tisíc padesát sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,2%, a ke dni konání valné hromady je vlastníkem 1.084.007 ks (slovy: jeden milion osmdesát čtyři tisíc sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,18%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Osvědčení hlavního akcionářeValná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, v platném znění.3. Rozhodnutí o přechodu ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií") za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění, § 183i až 183n.4. Určení výše protiplněníValná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za vykupované účastnické cenné papíry Společnosti peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ve výši 1988,- Kč (slovy: jedentisícdevětsetosmdesátosm korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč znějící na jméno. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným AREAS BRNO spol. s r.o., Znaleckým ústavem, Jílkova 203, Brno. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečné vyhodnocení: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč po zaokrouhlení na celé Kč dle našeho názoru činí částku: 1 988,- Kč slovy (jedentisícdevětsetosmdesátosm korun českých).5. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmNa hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu účastnických cenných papírů přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.6. Způsob, místo a lhůta pro předání ? předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši vlastníkům listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva.Společnost Plzeňská teplárenská, a.s., pověřila společnost M3V Praha , a.s. se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00, aby ji zastupovala ve všech činnostech spojených s předáváním účastnických cenných papírů společnosti a změnou vlastníka těchto účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník je oprávněn předat účastnické cenné papíry osobně v sídle M3V Praha, a.s. každý pracovní den od 10 do 14 hodin od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti podle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci mohou též účastnické cenné papíry společnosti zaslat společnosti M3V Praha, a.s. poštou, přičemž k zaslaným účastnickým cenným papírům společnosti musí být připojena žádost ohledně způsobu, jakým má být hlavní akcionář poskytnout protiplnění (bankovní účet, poštovní poukázka, atd.) včetně všech údajů nezbytných pro poskytnutí tohoto protiplnění. Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů společnosti na žádosti musí být úředně ověřen.V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění.7. Poskytnutí protiplněníValná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto podle odst. 6 tohoto usnesení. V době prodlení nemohou dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění podle § 183m.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dnů, bude postupováno podle § 214 odst.1 až 3 obch. zák.8. Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby zajistilo uveřejnění tohoto usnesení způsobem určenými stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 14. 03. 2008

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 16.3.2003 o snížení základního kaputálu společnosti z dosavadní výše 1 187 450 000,- Kč (jedna miliarda jedno sto osmdesát sedm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy maximálně však v rozsahu jmenovité hodnoty 101 536 (sto jedna tisíc pět set třicet šest) kusů akcií, tj. maximálně o částku 101 536 000,- Kč (sto jedna milionů pět set třicet šest tisíc korun českých) při jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury. Účelem snížení základního kapitálu je tedy uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionářům společnosti až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění co největšímu počtu akcionářů, aby přijali veřejný návrh smlouvy. Tímto způsobem by došlo ke zjednodušení vlastní struktury společnosti. Společnost má ve svém majetku 1907 (jeden tisíc děvet set sedm) kusů vlastních kmenových listinných akcií, které nebudou použity při snížení základního kapitálu, neboť společnost je chce zcizit v zákonem stanovené lhůtě, tj. ve lhůtě 18 měsíců od jejich nabytí, tedy nejpozději do 18.5.2005. V případě, že by společnost použila ke snížení základního kapitálu svoje vlastní akcie byl by tento způsob v rozporu s účelem snížení základního kapitálu, neboť o jmenovitou hodnotu těchto akcií by se snížila finanční částka, kterou je společnost připravena z důvodu přebytku vlastních finančních prostředků vyplatit akcionářům až do navržené výše základního kapitálu společnosti.Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c obch. z. a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné.Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu.Výše úplaty za jednu akcii činí 1 600,- Kč (jeden tisíc šest set korun českých).Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě tří měsíců po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti se pověřuje podat návrh na zápis snížení základního kapitálu společnosti v takovém rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy.
od 18. 04. 2005 od 14. 09. 2005

  C.1. Výtopna Světovar - nemovitý majetek- technická vybavenost s objektem hlavní stavby výtopna Světovar- inv. č. 5 na zastavěné ploše číslo parcelní 3950/2, v kú Plzeň,bez této zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím,kterými jsou elektrické kabelové rozvody - inv. č. 36, primerníhorkovod A - inv. č. 10 - primerní horkovod C - inv. č. 11,primerní horkovod B - inv. č. 12, primerní horkovod D - inv. č.15, primerní horkovod - inv. č. 16, primerní horkovod - inv. č.28, primerní horkovod - inv. č. 31, primerní horkovod - inv. č.80, primerní horkovod - inv. č. 587, primerní horkovod - inv. č.715, horkovod Světovar - spalovna - inv. č. 1279, horkovod nám.Generála Píky 31 - Blatenská - inv. č. 1280, vodovodní přípojka- inv. č. 1281, horkovod Petrohrad - inv. č. 1310, výměníkPetrohrad - pára - inv. č. 1311, horkovod 01 - inv. č. 1346.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby studna - inv. č.18 na zastavěné ploše číslo parcelní 3948, v kú Plzeň, bez tétozastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlovacízařízení - inv. č. 40 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/4,v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlovacízařízení - inv. č. 40 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/5,v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby komín - inv. č.19 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/6, v kú Plzeň, beztéto zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby komunikace -inv. č. 35 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/7, v kú Plzeň,bez této zastavěné plochy.- jiná plocha s objektem hlavní stavby skládka paliva - inv. č.33 na ostatní ploše číslo parcelní 3953/2, v kú Plzeň, bez tétoostatní plochy, spolu se součástí a příslušenstvím, kterým jeveřejné osvětlení - inv. č. 38.
od 02. 09. 1998 od 18. 11. 1998

  C.2. Výtopna Světovar - movitý majetek- kotel č. 1 horkovodní - inv. č. 22- kotel č. 2 horkovodní - inv. č. 23- kotel č. 3 horkovodní - inv. č. 24- kotel č. 4 horkovodní - inv. č. 25- odstruskovací zařízení - inv. č. 27- škvárový výtah - inv. č. 41- čerpadlo oběhové odstředivé - inv. č. 46- čerpadlo oběhové odstředivé - inv. č. 47- expanzní nádoba - inv. č. 53- expanzní nádoba - inv. č. 54- transformátor TM 630 - inv. č. 66- transformátor TM 630 - inv. č. 67- elektrický kladkostroj - inv. č. 523- vzduchový kompresor - inv. č. 703- vzduchový kompresor - inv. č. 704- měnič 90 kVA pro a.m. 75 kW - inv. č. 1184- rozváděč nn/hlavní - inv. č. 1221- rozvodna vn - inv. č. 1222- šroubový kompresor - inv. č. 1246- stanice pro úpravu vody - inv. č. 26- regulace a měření - inv. č. 68- soustruh hrotový 16k - inv. č. 619- buldozer DT 75R - inv. č. 734- buldozer DT 75 - inv. č. 778- svařovací usměrňovač - inv. č. 928- průmyslová televize - inv. č. 970- jeřábový vozík - inv. č. 972- telefonní ústředna ATEUS 206-4 - inv. č. 1132- jeřábový nosník - inv. č. 1208- analyzátor 02 - kotel K3 - inv. č. 1187- analyzátor 02 - kotel K2 - inv. č. 1188- analyzátor 02 - kotel K1 - inv. č. 1189- analyzátor 02 - kotel K4 - inv. č. 1190- snímání hladiny popílku - inv. č. 1277- buldozer DZ 42 - inv. č. 892- analyzátor kouřových plynů - inv. č. 1285
od 02. 09. 1998 od 18. 11. 1998

  7.3. Nepeněžitý vklad Města Plzně byl dále ověřen auditory HZPlzeň, spol. s r.o., licence KA č. 219, a Ing. MichaelemLedvinou, dekret KA č. 1375, dne 9. června 1998.7.4. Valná hromada přijímá předmět nepeněžitého vkladuvkladatele Města Plzně, nám. Republiky 1, identifikační číslo075370, zjištěný, popsaný a oceněný ve výše citovaných znaleckýchposudcích, na zvýšení základního jmění společnosti Plzeňskáteplárenská, a.s. vydáním nových akcií ve výše uvedeném přehledua skladbě a v ocenění jeho hodnoty ve výši 330.000.000,- Kč,která odpovídá hodnotě znaleckého posudku znalce VěroslavaHalouna. Za hodnotu ocenění nepeněžitého vkladu pro zvýšenízákladního jmění se určuje částka nižší ze dvou znaleckýchposudků, a to 330.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladuve výši 330.000.000,- Kč odpovídá, podle § 59 odst. 3 obch. zák.,emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem.7.5. Nepeněžitý vklad, kterým bude splácen emisní kurs upsanýchakcií, bude upisovatelem splacen v plném rozsahu, v souladus § 203 odst. 2., písm. f) a § 204 odst. 3 obch. zák., předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, tím způsobem, že u nemovitostí předá vkladatelspolečnosti, v jejím sídle, písemné prohlášení, podle § 60odst. 1 obch. zák., spolu s protokolárním předáním těchtonemovitostí a u movitých věcí vkladatel převede, v souladus § 133 odst. 1 obč. zák., na společnost smluvně vlastnicképrávo k předmětu vkladu a movité věci předá, na základěinventury, protokolárně společnosti v jejím sídle.8. že, budou-li upsány akcie na částku 677.698.000,- Kč,rozhodne o konečné částce zvýšení základního jměnípředstavenstvo společnosti. Zároveň rozhodne i o změně počtuvydaných akcií a vydá úplné znění stanov.9. Valná hromada schvaluje (usnesení č. 9) v souvislostis ustanovením § 204 obchodního zákoníku ocenění nepeněžitéhovkladu akcionáře Město Plzeň, a to ve výši 330.000.000,- Kč(slovy: třistatřicetmilionů korun českých).
od 02. 09. 1998 od 18. 11. 1998

  7.2. Shora uvedený předmět nepeněžitého vkladu Města Plzně byl,v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodnízákoník, zjištěn, popsán a oceněn dvěma znaleckými posudkyznalců, a to Věroslava Halouna, se sídlem Plzeň, Sousedská 8,č. 0052/001/98 ze dne 17. 6. 1998 na částku hodnoty nepeněžitéhovkladu ve výši 330.000.000,- Kč a společnosti INFO 7 - znaleckáorganizace, s.r.o. se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, podepsanéhojednatelem a soudním znalcem Ing. Radomilem Kochánkemč. 164-42/98 ze dne 15. 6. 1998 na částku hodnoty nepeněžitéhovkladu ve výši 331.710.848,- Kč, přičemž za hodnotu oceněnínepeněžitého vkladu pro zvýšení základního jmění se určuječástka nižší ze dvou znaleckých posudků, a to 330.000.000,- Kč.Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kursu upsanýchakcií splácených tímto vkladem.Nepeněžitý vklad Města Plzně byl zjištěn a oceněn téžpodkladovými posudky znalců Aleny Lehečkové, bytem Sokolov,Spartakiádní 1978, pod číslem 8366-89 ze dne 7. června 1998,Ladislava Kupky, bytem Sokolov, Alšova 1743, pod číslem ev. č.1-0417-98 ze dne 1. června 1998 v části nemovitého majetku aznalců Miloslava Špačka, dipl. tech., bytem Plzeň, Macháčkova 37,pod číslem 162/1998 ze dne 8. června 1998, a Ing. Karla Petýrka,CSc., bytem Praha 4, Zdiměřická 1448, pod číslem 224-30/97 ze dne12. ledna 1998 v části movitého majetku.
od 02. 09. 1998 od 18. 11. 1998

  Valná hromada akcionářů konaná dne 3. 8. 1998 přijala k bodu 7.pořadu - zvýšení základního jmění - následující usnesení č. 16a 9 v tomto znění:Zvýšení základního jmění upsáním nových akciíValná hromada v souladu s § 203 Obchodního zákoníku schvaluje(usnesení č. 16):1. Zvyšuje se základní jmění z částky 494.752.000,- Kč o částku677.698.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění, maximálně všako částku 34.056.000,- Kč, tj. maximálně však o částku711.754.000,- Kč.2. Dvoukolové upisování akcií v počtu 677.698 ks, maximálně všakv počtu 711.754 ks, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kmenovýchna majitele, zaknihovaných, po splnění zákonných ustanoveníveřejně obchodovatelných.3. Upisování akcií s využitím přednostního práva, kdy každýakcionář má právo upsat část nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti, pokud se akcie upisuje peněžitýmivklady. Majitelé zaměstnaneckých akcií nemají přednostní právo.Přednostní právo lze vykonat v I. kole upisování v sídlespolečnosti Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň, Doubravecká 1,v II. poschodí správní budovy č. dv. 9 v pracovních dnechod 8.00 do 14.00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák..Upisování začíná prvním dnem po zveřejnění výzvy k upisovánív Obchodním věstníku a trvá po dobu dvou kalendářních týdnů. Najednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsatpeněžitými vklady s využitím přednostního práva 0,7752861 ksnové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S využitímpřednostního práva budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě1.000,- Kč, kmenové, na majitele, zaknihované, v emisním kursurovnajícím se jmenovité hodnotě akcií. Rozhodným dnem prouplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostníprávo vykonáno poprvé. Úpisu se zúčastní akcionáři se zaknihova-nými akciemi zapsanými ve Středisku cenných papírů v rozhodnýden jako majitelé akcií.Pokud některý z upisovatelů bude mít přednostní právo upsat novéakcie, jejichž výsledný počet (rozsah) nebude roven celému číslu,potom se tento počet (rozsah) nově upisovaných akcií zaokrouhlína nejbližší vyšší celé číslo.
od 02. 09. 1998 od 18. 11. 1998

  4. že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právav I. kole upisování, budou nabídnuty ve II. kole k upsáníurčitému zájemci, a to Bayerische Hypotheken- und Wechsel-BankAG, se sídlem Arabellastrase 12, 819 25 München 81, Deutschlandvedené ve Středisku cenných papírů v Praze pod identifikačnímčíslem 90001877, maximálně však do celkového počtu 381 754 ksakcií, které budou upisovány a splaceny peněžitými vklady.Určitý zájemce má právo, nikoliv povinnost uvedené akcie upsat.5. že upisování akcií ve II. kole neupsaných akcionáři s využitímpřednostního práva v I. kole a dále určitými zájemci bez využitípřednostního práva, a to Bayerische- Hypotheken und Wechsel-Bank AG a splácených peněžitým vkladem (podle bodu 4 tohotousnesení) a Městem Plzeň, se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1,identifikační číslo 075370 splácených nepeněžitým vkladem (podlebodu 7 tohoto usnesení), bude probíhat v sídle společnostiPlzeňská teplárenská, a.s., Plzeň, Doubravecká 1, v II. poschodísprávní budovy č. dv. 9 v pracovních dnech od 8.00 hod. do14.00 hod. ve lhůtě dvou týdnů počínající prvním dnemnásledujícím po skončení lhůty upisování akcií s využitímpřednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných ve II. kole serovná jejich jmenovité hodnotě.6. že upisovatelé jsou povinni splatit plnou výši jmenovitéhodnoty upsaných akcií peněžitými vklady do 5 pracovních dnů podatu jejich úpisu v I. nebo II. kole na účet společnosti č.ú.326455-988/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. CentrálaPraha - Dům bankovních služeb, Rytířská 29, Praha, a nepeněžitýmvkladem způsobem a ve lhůtě podle § 204 odst. 3 obch. zák. a§ 133 odst. 1 občan. zák. v sídle společnosti.7. Upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jevymezený soubor nemovitého a movitého majetku teplárenskéinfrastruktury Města Plzně, a to výtopen Bory, Doubravka + Letnáa Světovar, kterýžto soubor tvoří:7.1.A.1 Výtopna Bory - nemovitý majetek- technická vybavenost s objekty hlavní stavby objektu výtopny,komína, hlubinného zásobníku - inventární číslo (dále v textujen inv. č.) 230 na zastavěné ploše číslo parcelní 8134/6,v katastrálním území (dále v textu jen kú) Plzeň, bez tétozastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím, kterýmijsou vnější elektrorozvody výtopny - inv. č. 240, kanalizacevýtopny - inv. č. 232, primerní horkovod b - inv. č. 210,podchodový kanál - inv. č. 211, parní kanály - inv. č. 212,primerní horkovod - inv. č. 213 - primerní horkovod A ažk výměníkové stanici 55 - inv. č. 219, primerní horkovodk výměníkové stanici 13 - inv. č. 283, primerní topný kanálk výměníkové stanici 8 - inv. č. 319, primerní topný kanál propolikliniku - inv. č. 356, primerní a sekundární topný kanál -inv. č. 481, primerní horkovodní přípojka internáty P - inv.č. 873, parovod pro Fakultní nemocnici a Vojenskou nemocnici -inv. č. 1349.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby sklad procentrální údržbu - inv. č. 230 na zastavěné ploše parcelníčíslo 8134/12 v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- manipulační plocha s objektem hlavní stavby skládkou paliva -inv. č. 230 na ostatní ploše parcelní číslo 8134/2, v kú Plzeň,bez této ostatní plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby opravárenskoudílnou - inv. č. 1125 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/11,v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby opravárenskoudílnou - inv. č. 1125 na zastavěné ploše parcelní číslo 859/8,v kú Doudlevce, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby teploměrné služby -inv. č. 428 na zastavěné ploše parcelní číslo 232/40, v kú Lobzy,bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby administrativníbudova č.p. 430 - inv. č. 592 na zastavěné ploše parcelní číslo8134/3, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby sklady ocelové -inv. č. 252 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/8, v kúPlzeň, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby sklady ocelové -inv. č. 252 na zastavěné ploše parcelní číslo 859/6, v kúDoudlevce, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby garáže - zděnýpřístřešek - inv. č. 438 na zastavěné ploše parcelní číslo8134/7, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlování aodstruskování - inv. č. 237 na zastavěné ploše parcelní číslo8134/5, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby zauhlování aodstruskování - inv. č. 237 na zastavěné ploše parcelní číslo859/4 v kú Doudlevce, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby kotel parní Loos- inv. č. 991 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/17, v kúPlzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objekty hlavní stavby nadzemníminádržemi lehkého topného oleje - inv. č. 978 a 983 na zastavěnéploše parcelní číslo 8134/18, v kú Plzeň, bez této zastavěnéplochy.- manipulační plocha s objektem hlavní stavby komunikace výtopny- inv. č. 231 na ostatní ploše parcelní číslo 8134/4, v kúPlzeň, bez této ostatní plochy.
od 02. 09. 1998 od 18. 11. 1998

  A.2. Výtopna Bory - movitý majetek- kotle s příslušenstvím 3 parní kotle + 2 horkovodní kotle -inv. č. 234- zabezpečovací systém - inv. č. 1161- měnič 90 kVA pro napájení oběhového čerpadla - inv. č. 1162- čerpadla odstředivá 3 ks Dieselagregát - inv. č. 235- vzduchotechnické zařízení - inv. č. 236- trafostanice - inv. č. 239- automatická závora - inv. č. 568- zařízení pro úpravu vody - inv. č. 238- měřicí přístroj turbínový - inv. č. 613- ultrazvukový měřič průtoku pro kapaliny + tloušťkoměr Uniflow -inv. č. 1070- vysokozdvižný vozík typ F 10Ap - inv. č. 1118- odporová dekáda typ R 603 - inv. č. 1119- odporová dekáda typ R 603 - inv. č. 1120- průmyslový vysavač Karcher - inv. č. 1122- svářečka typ UTA 200.1 - inv. č. 1123- universální hrotový soustruh SU 5A - inv. č. 1127- zařízení pro zkoušení a ověřování kalorimetrických počítadel asnímačů - inv. č. 1163- archivní regály - inv. č. 1280- měřič kyslíku - inv. č. 1018- počítač INTEC D 8514 - inv. č. 1077- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1106- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1107- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1108- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1109- osciloskop typ 2245A - inv. č. 1121- simulátor typ Magnetoflow - inv. č. 1150- fax KX F50B Panasonic - inv. č. 1156- osciloskop typ 3502 - inv. č. 1173- kopírka Canon - inv. č. 1232- měřič tepla v páře - inv. č. 1260- měřič tepla v páře - inv. č. 1264- snímání hladiny popílku - inv. č. 1334- tkaninový filtr kotle K4, K5 - inv. č. 1347- pásová váha Schenck - inv. č. 1308- parní turbina - Bory - inv. č. 1341- sestava hardware pro přenos dat - inv. č. 1286- měřič tepla v páře - inv. č. 1327- měřič tepla v páře - inv. č. 1328- měřič tepla v páře - inv. č. 1329- RAAB Karcher software - inv. č. 1333
od 02. 09. 1998 od 18. 11. 1998

  B.1. Výtopna Doubravka + Letná - nemovitý majetek- průmyslový objekt s objety hlavní stavby budovy výtopny Letnáč.p. 780 - inv. č. 96 a trafostanice č.p. 780 - inv. č. 99 nazastavěné ploše číslo parcelní 1093/2 v kú Doubravka, bez tétozastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím, kterýmijsou venkovní rozvody instalací - inv. č. 103, ocelovékonstrukce - inv. č. 105, vodovodní přípojky - inv. č. 101,kanalizační přípojky - inv. č. 102, primerní kabelový napaječ -inv. č. 104, elektromotorická instalace - inv. č. 110, spojovacípotrubí - inv. č. 124, přezbrojení rozvodny Letná - inv. č. 458,průchozí topný kanál - inv. č. 996, primerní horkovod C1 - inv.č. 94, primerní horkovod - inv. č. 95, primerní horkovod - inv.č. 128, primerní horkovod - inv. č. 133, primerní horkovod -inv. č. 134, primerní horkovod - inv. č. 173, primerní horkovodE2 - inv. č. 174, primerní horkovod F1 - inv. č. 175, horkovodvýchod 1 - inv. č. 1309.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby zásobník hlubinný -inv. č. 100 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/3, v kúDoubravka, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby vrátnice - inv. č.97 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/4, v kú Doubravka, beztéto zastavěné plochy.- garáž s objekty hlavní stavby garáže - inv. č. 98 a inv. č.1170 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/6, v kú Doubravka,bez této zastavěné plochy.- dvůr s objekty hlavní stavby komunikace a oplocení výtopny -inv. č. 106, skládka paliva - inv. č. 107, komín - inv. č. 108na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/5, v kú Doubravka, beztéto zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenství,kterými jsou plechový přístřešek Letná - inv. č. 607, přístřešekPtu 6 - inv. č. 732.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby výtopny Doubravkač.p. 1113, budovou, kancelářemi, šatnami, sociálním zařízením,zásobníkem škváry - inv. č. 189 na zastavěné ploše čísloparcelní 2251/4, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy,spolu se součástmi a příslušenství, kterými jsou kanalizace -inv. č. 187, primerní horkovod - inv. č. 317, primerní horkovod- inv. č. 351, přípojka primerního horkovodu - inv. č. 390,primerní horkovod - inv. č. 407, primerní přípojka - inv. č. 552,primerní horkovod - inv. č. 611, primerní přípojka - inv. č. 628,přístřešek Ptu kovový - inv. č. 733, primerní přípojka - inv. č.1019, přístřešek Ptu - inv. č. 1098, rekonstrukce a regulacesilnoproudu - inv. č. 1340.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby komín, kouřovýkanál - inv. č. 189 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/5,v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby vrátnice - inv. č.189 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/6, v kú Doubravka,bez této zastavěné plochy.- garáž s objektem hlavní stavby zauhlování a odstruskování -inv. č. 184 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/7, v kúDoubravka, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby dílenská hala -inv. č. 443 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/33, v kúDoubravka, bez této zastavěné plochy.- garáž s objektem hlavní stavby garáž - inv. č. 667 nazastavěné ploše číslo parcelní 2251/72, v kú Doubravka, bez tétozastavěné plochy.- manipulační plocha pro výtopnu Doubravka - inv. č. 189 naostatní ploše číslo parcelní 2251/3, v kú Doubravka, bez tétoostatní plochy.- manipulační plocha s objektem hlavní stavby komunikace - inv.č. 188 na ostatní ploše číslo parcelní 2251/8, v kú Doubravka,bez této ostatní plochy.
od 02. 09. 1998 od 18. 11. 1998

  B.2. Výtopna Doubravka + Letná - movitý majetek- mycí rampa, betonová rampa - inv. č. 1225- mycí rampa, jímka - inv. č. 1225- mycí rampa, flotační jednotka Uniflot - inv. č. 1225- mycí rampa, jímka - inv. č. 1225- trafostanice - montážní část - inv. č. 111- horkovodní kotel - inv. č. 112- horkovodní kotel - inv. č. 113- horkovodní kotel - inv. č. 114- horkovodní kotel - inv. č. 115- oběhová čerpadla 4 ks - inv. č. 119- zauhlování - inv. č. 120- odstruskování - inv. č. 121- kotel s příslušenstvím - inv. č. 176- kotel s příslušenstvím - inv. č. 177- kotel s příslušenstvím - inv. č. 178- kotel s příslušenstvím - inv. č. 179- trafostanice - inv. č. 183- kompresory 3 ks - inv. č. 185- čerpadla 2 ks - inv. č. 186- sektorová kotelna "B" technologie - inv. č. 457- transformátor olejový/1 - inv. č. 521- transformátor olejový/2 - inv. č. 521- mobilní horkovodní kotel Loos - inv. č. 553- automatická závora - inv. č. 566- automatická závora - inv. č. 567- čerpadlo oběhové - inv. č. 616- čerpadlo oběhové - inv. č. 617- výtah vyklápěcí - inv. č. 706- transformátor 22/0,4 kW - inv. č. 1219- transformátor 22/0,4 kW - inv. č. 1220- měření a regulace tepla - inv. č. 118- úpravna vody - inv. č. 122- telefonní ústředna + 7 ks TAT Ateus 512 X - inv. č. 1174- analyzátor 02 - kotel K4 - inv. č. 1226- analyzátor 02 - kotel K1 - inv. č. 1227- analyzátor 02 - kotel K2 - inv. č. 1228- analyzátor 02 - kotel K3 - inv. č. 1229- Mazda E2200 PICK UP - inv. č. 1182- operátorské pracoviště - inv. č. 1237- mobilní systém dávkování aditiv - inv. č. 1319- nýtovací zařízení - inv. č. 1284- jeřáb - inv. č. 1287
od 02. 09. 1998 od 18. 11. 1998

  Usnesení valné hromady a. s. Plzeňská teplárenská, konané dne20. 12. 1996 o zvýšení základního jmění dle § 203 obchodníhozákoníku o částku 25 092 000,- Kč na částku 494 752 000,- Kč.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním akcií,které budou nabídnuty určenému zájemci, a to městu Plzeň.Zvýšení základního jmění se provede nepeněžitým vklademschváleným valnou hromadou dne 20. 12. 1996 podle znaleckéhoocenění, které schválila valná hromada dne 20. 12. 1996 svýmusnesením č. 6 ve výši 25 092 000,- Kč.Akcie budou upsány v sídle společnosti 14. až 20. denode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu navýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.
od 03. 03. 1997 od 02. 09. 1998

Akcie

Počet: 1 092 957 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 09. 2005

Počet: 1 187 450 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 03. 2003 od 14. 09. 2004

Počet: 2 348 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - zaměstnanecké akcie na jméno
od 10. 05. 2001 od 22. 03. 2003

Počet: 1 185 102 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 05. 2001 od 22. 03. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Plzeň

IČO: 75370

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 05. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HOMOLA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2012


Název/Jméno: SKŘIVÁNEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2012


Název/Jméno: PAVLÁTKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2012


Název/Jméno: ČIHÁK TOMÁŠ

IČO: 66871417

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2009


Název/Jméno: ROZŠAFNÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: SVĚTLÍKOVÁ MARCELA

IČO: 61803855

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2015


Název/Jméno: RYBÁŘ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: DISCHINGER IVAN

IČO: 40513823

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: POLÍVKA JOSEF

IČO: 63544644

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 05. 2012 od 15. 04. 2015


Název/Jméno: ŠTEKL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: BIS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 04. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 04. 2007 od 06. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 03. 2002 od 15. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1997 od 30. 03. 2002


Název/Jméno: FIŠER PETR

IČO: 74810791

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: ŠLAJSOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 04. 2014 od 15. 04. 2015


Název/Jméno: ŽENÍŠEK ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015


Název/Jméno: RÖDL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2015 od 19. 10. 2015


Název/Jméno: DRÁPELA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 2010 od 04. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 03. 2002 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: DONGRES ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2014


Název/Jméno: NEUBAUER RADISLAV

IČO: 45389101

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 2011 od 15. 04. 2015


Název/Jméno: VÝBORNÝ JAROSLAV

IČO: 16522362

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2011 od 15. 04. 2015


Název/Jméno: ROTTOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2011 od 15. 04. 2015


Název/Jméno: BOCHNOVIČ PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2014 od 15. 04. 2015


Název/Jméno: KREJSOVÁ MARCELA

IČO: 49918524

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 12. 2013 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: KOLAŘÍK MILOSLAV

IČO: 64874648

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2013


Název/Jméno: KOPÁČEK STANISLAV

IČO: 13823337

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2013 od 22. 05. 2014


Název/Jméno: TRNKA TOMÁŠ

IČO: 68839316

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 02. 2013 od 15. 04. 2015


Název/Jméno: MACH FRANTIŠEK

IČO: 60090847

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2009 od 18. 07. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 02. 2006 od 07. 05. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2000 od 15. 02. 2006


Název/Jméno: JAHNOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2009 od 15. 04. 2015


Název/Jméno: JUREČKO ROMAN

IČO: 46855599

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2008 od 22. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 04. 2007 od 03. 07. 2008


Název/Jméno: ŠTRUNCOVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2011 od 05. 12. 2013


Název/Jméno: JÍLEK TOMÁŠ

IČO: 62918991

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 04. 2011 od 05. 02. 2013


Název/Jméno: SYKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2011 od 04. 04. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 04. 2007 od 06. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2006 od 10. 04. 2007
Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2003 od 12. 10. 2006


Název/Jméno: RUND PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 2011 od 26. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2005 od 10. 04. 2007


Název/Jméno: SAZAMA JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 04. 2011 od 11. 05. 2012


Název/Jméno: HOUDEK ROBERT

IČO: 60212802

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 03. 2010 od 06. 04. 2011


Název/Jméno: MRÁZ RADEK

IČO: 69823430

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2010 od 06. 04. 2011


Název/Jméno: KRÁSNÝ VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2006 od 06. 04. 2011
Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2003 od 12. 10. 2006


Název/Jméno: LEVOROVÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2009 od 03. 03. 2010


Název/Jméno: BOČEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 2009 od 06. 04. 2011


Název/Jméno: Levora Miroslav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 07. 2008 od 03. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 10. 2003 od 03. 07. 2008


Název/Jméno: FREMR JIŘÍ

IČO: 73857173

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2008 od 06. 04. 2011


Název/Jméno: BROUSEK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2008 od 06. 04. 2011


Název/Jméno: UHLÍK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 2008 od 06. 04. 2011


Název/Jméno: NÁHLÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2003 od 07. 05. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 01. 1997 od 15. 10. 2003


Název/Jméno: VALENTOVÁ GABRIELA

IČO: 45962545

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 2007 od 07. 05. 2009


Název/Jméno: Mgr TOMÁŠ DRÁPELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2005 od 03. 03. 2010


Název/Jméno: TOFL PETR

IČO: 12836087

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 2007 od 04. 03. 2008


Název/Jméno: SPALOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2007 od 29. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004 od 10. 04. 2007


Název/Jméno: SOLEH ADAM

IČO: 87432790

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 2007 od 09. 05. 2008


Název/Jméno: ČECHOVÁ RADMILA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 10. 2006 od 10. 04. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 15. 10. 2003 od 12. 10. 2006


Název/Jméno: PALEČEK LUKÁŠ

IČO: 73372722

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2006 od 10. 04. 2007
Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2003 od 12. 10. 2006


Název/Jméno: KNOTEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2006 od 07. 05. 2009


Název/Jméno: DOSTÁL KAREL

IČO: 67511309

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2000 od 07. 05. 2009


Název/Jméno: ŠTRUNC PETR

IČO: 40498085

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 09. 2005 od 10. 04. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2003 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: ŠUMA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 od 10. 04. 2007


Název/Jméno: WÖLFEL GERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004 od 14. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2002 od 14. 09. 2004


Název/Jméno: PALEČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 10. 2003 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: FENCL JIŘÍ

IČO: 11415011

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 03. 2003 od 15. 02. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 22. 03. 2003


Název/Jméno: KOUTECKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1999 od 15. 10. 2003


Název/Jméno: HOLÝ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 15. 10. 2003


Název/Jméno: UNGR FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 od 15. 10. 2003


Název/Jméno: LIŠKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1997 od 15. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 1995 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: TUMA VÁCLAV

IČO: 66467519

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 03. 2002 od 15. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 1997 od 30. 03. 2002


Název/Jméno: CHÁN EMANUEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 od 15. 10. 2003


Název/Jméno: HOLEČEK PETR

IČO: 49177265

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2003 od 15. 10. 2003


Název/Jméno: ELIÁŠKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 1999 od 22. 03. 2003


Název/Jméno: POSSELT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1998 od 22. 09. 2001


Název/Jméno: VÍTEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1997 od 21. 10. 1999


Název/Jméno: Kotrč Slavoj

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 01. 1997 od 18. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 1995 od 02. 01. 1997


Název/Jméno: GRUNDMAN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1997 od 21. 10. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 04. 1995 od 02. 01. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 10. 04. 1995


Název/Jméno: LOHR STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1997 od 11. 04. 2000


Název/Jméno: VITÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1997 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: KOPTÍK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1997 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: WENIG JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 1995 od 30. 03. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: HRUBÝ KAREL

IČO: 43407803

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 07. 1995 od 02. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: KUBÍKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 1995 od 18. 08. 1997


Název/Jméno: CHOCHOLE EMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 04. 1995 od 02. 09. 1998


Název/Jméno: FOJTÍČEK CTIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 10. 04. 1995


Název/Jméno: ŠMAT JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 11. 04. 2000


Název/Jméno: SOBOTA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 02. 01. 1997


Název/Jméno: VALENTA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 10. 04. 1995


Název/Jméno: BREBISOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 10. 04. 1995


Název/Jméno: RUIBAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 10. 04. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 07. 2006

Odpovědní zástupci: 735675


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 10. 2016


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 735669

Zánik oprávnění:12. 10. 2016


Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 01. 2006

Zánik oprávnění:12. 10. 2016


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 04. 2004

Odpovědní zástupci: 133930

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 582741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 08. 2003

Odpovědní zástupci: 57984

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 05. 2003

Zánik oprávnění:23. 05. 2014


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 05. 2003

Odpovědní zástupci: 580064

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz kolejové a silniční váhy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 57984

Zánik oprávnění:19. 03. 2001


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 10. 1996

Odpovědní zástupci: 735673

Zánik oprávnění:12. 10. 2016


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 08. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 07. 2006


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 735671

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 133930

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 582741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 57984

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 582741

Zánik oprávnění:19. 03. 2001


Autojeřábnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 735669

Zánik oprávnění:19. 03. 2001


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 03. 2001


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 133930

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Zánik oprávnění:12. 10. 2016


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 580064

Zánik oprávnění:12. 10. 2016


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 735673

Zánik oprávnění:12. 10. 2016


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996

Zánik oprávnění:03. 08. 2006


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 05. 1994

Přerušení: od 04. 01. 2006 od 04. 01. 2008
od 18. 12. 2003 od 18. 12. 2005

Zánik oprávnění:12. 10. 2016


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 735671

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 1994

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 05. 1994

Zánik oprávnění:03. 08. 2006


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 57984

Zánik oprávnění:03. 08. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49790480

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
415012"T.R.S. - obchodní společnost s.r.o."48245330Náměstí 68, 37311 Ledenice
81153A - Kamar, spol. s r.o.63671662Veletržní 810/53, 17000 Praha
119910AG - PRODUKT a.s.118150Náves republiky 263, 33203 Šťáhlavy
263488AGRO DRUŽSTVO Načeradec47048042Pravonínská 293, 25708 Načeradec
366302AMI Praha a.s.25715909Hanusova 826/29, 14000 Praha
5125ASPANA HOLDING, a.s.26688409Řehořova 908/4, 13000 Praha
182504AZ FINANCE REALITY, s.r.o.27250946K zahrádkám 1059/44, 15500 Praha
183814AZ-DENT s.r.o.27597539Plzeňská 1270/97, 15000 Praha
68463Barakiel, SE24129747Na příkopě 857/18, 11000 Praha
11603BARFI-INVEST a.s.25202910Veleslavínova 11/17, 30100 Plzeň
284376BIOZE s.r.o. v likvidaci45349266Plzeň, Malá ul. čp. 37/7, PSČ 301 00
246221Black Decor s.r.o.4543866Nedokončená 1236, 19800 Praha
197789BN - stav s.r.o.25201417Kralovice, B. Němcové 44, PSČ 331 41
268974BONA FIDE v. o. s. v likvidaci13586599Vyšehněvice, 53341, Vyšehněvice, , 56
95430BORNEO CZ s.r.o.25916319213, 54223 Mladé Buky
36514Bowling Papírnická s.r.o.28024338Plzeň 2 - Slovany, Papírnická 3, PSČ 301 00
343210BUMEKLO - společnost pro živočišnou výrobu, spol. s r.o. - v likvidaci45355541Buková, 33452, , ,
348705Bytové družstvo M. Chlajna 1279/326020432M. Chlajna 1279/3, 37005 České Budějovice
103807Bytové družstvo Nad Plovárnou25437313Sídliště Nad plovárnou 513, 41741 Krupka
169098Centrum sociálních asistentů o.p.s. v likvidaci25232151Plzeň, 30134, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), Božkovská, 20
265963CMR franchisant17 s.r.o., člen koncernu27383326Na sypkém 89/7, 18000 Praha
400482CNL DEVELOP s.r.o.27985768Kalikova 298/1, 30100 Plzeň
64645Czech Trade Development, a.s.60197978Mikuleckého 1314/14, 14700 Praha
148164Čistá Plzeň, s.r.o.28046153Edvarda Beneše 430/23, 30100 Plzeň
211592Dokonalé Stavby s.r.o.2146851Táboritská 880/14, 13000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí