Poděbradská blata, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Poděbradská blata, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5005. Jeho identifikační číslo je 25618466

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Poděbradská blata, a.s.

Datum zápisu: 23. 10. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5005

Identifikační číslo:25618466

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bicfqbv

Předmět podnikání: Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Vedení účetnictví,vedení daňové evidence
Vedení účetnictví
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Přípravné práce pro stavby
Realitní činnost
Specializovaný maloobchod
Maloobchod s příslušenstvím k motorovým vozidlům
Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa společnosti

Sídlo: č.p. 347, 290 01 Pátek
od 13. 04. 2015
Kouty čp. 50, PSČ 29001
od 28. 02. 2002 do 13. 04. 2015
Poděbrady, Kouty 50, okres Nymburk, PSČ 29001
od 05. 11. 1999 do 28. 02. 2002
Poděbrady, Choťánky 155, okres Nymburk, PSČ 29001
od 23. 10. 1997 do 05. 11. 1999
347, 29001 Pátek

Skutečnosti

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 21.8.2014 došlo u společnosti Poděbradská blata, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na nástupnickou společnost ZS Vilémov, a.s., IČO 00123170, se sídlem Vilémov č.p. 227, PSČ 582 83.
od 01. 10. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 07. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 07. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 07. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada emitenta společnosti Poděbradská blata, a.s., IČ 25618466, se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 5005, přijala dne 23. 3. 2010 v souladu s ust. §183i až 183n ObchZ. následující usnesení:I. K o n s t a t u j e na základě předloženého výpisu ze seznamu akcionářů zápis 371 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (z toho hromadná listina č. 000030 nahrazující 4 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč), 1.515 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (z toho hromadná listina č. 000029 nahrazující 4 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč), 6.564 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (z toho hromadná listina č. 000028 nahrazující 31 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč) a 12.192 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (z toho hromadná listina č. 000027 nahrazující 65 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč), ve prospěch společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626. Obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 106.054.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Poděbradská blata, a.s. ve výši 96.4127 %.II. U r č u j e, že obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Poděbradská blata, a.s. se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ: 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005. Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.III. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.IV. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249.V. S ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.VI. U r č u j e , že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 50.000,- Kč činí 138.730,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 20.000,- Kč činí 55.492,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč činí 13.873,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 2.000,- Kč činí 5.549,20 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1459-29/10 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.VII. U r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00.
od 19. 04. 2010 do 25. 10. 2010

  Jediný akcionář, vykonávající působnost valné hromady, dne 29.9. 1998 formou notářského zápisu rozhodnul o zvýšení základníhojmění akciové společnosti o hodnotu 25.000.000,- Kč nepeněžitýma peněžitým vkladem z majetku jediného akcionáře - Zemědělskéhoa obchodního družstva Poděbradská blata se sídlem v Choťánkách155, okr. Nymburk, IČO: 47048212, které je jediným upisovatelem.Upisovatel ve lhůtě do 30 dnů po dni, kdy nabude právní mocizápis usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, upíše v sídle společnosti tyto peněžité a nepeněžitévklady proti emisi kmenových akcií na jméno upisovatele v počtu:12.500 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 2.000,- Kčznějících na jméno - serie "C".Celková jmenovitá hodnota upisovaných akcií činí 25.000.000,-Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě na jméno upisovatele.Emitované akcie nejsou volně obchodovatelné. Emisní hodnotavšech akcií činí 25.400.000,- Kč, přičemž emisní kurs jednéakcie činí částku 2.032,- Kč.Předmět nepeněžitého vkladu byl popsán a oceněn posudky znalců:Františka Janouška - ocenění nemovitostíIng. Jany Netíkové - ocenění nemovitostíDr. Stanislava Hončíka - ocenění věcí movitýchJosefa Fiedlera - ocenění věcí movitýchNepeněžité vklady do základního jmění akciové společnosti bylyrozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady oceněny částkou 12.617.000,- Kč.
od 08. 04. 1999 do 05. 11. 1999

  Vklad do základního jmění byl valnou hromadou oceněn částkou84.000.000,- Kč.
od 17. 02. 1998 do 11. 08. 1998

  Usnesením valné hromady ze dne 4.12.1997 formou notářskéhozápisu bylo schváleno zvýšení základního jmění společnosti ohodnotu 84.000.000,- Kč, nepeněžitým vkladem zakladateleZemědělského a obchodního družstva Poděbradská blata, se sídlemv Choťánkách 155, okr. Nymburk IČO:47048212, které je jedinýmupisovatelem. Upisovatel ve lhůtě do 7 dnů po zápisu usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku upíše v sídlespolečnosti nepeněžitý vklad do základního jmění společnostiproti emisi kmenových akcií na jméno upisovatele v počtu :400 kusů akcií jmenovité hodnoty 50.000,- Kč znějících na jméno1500 kusů akcií jmenovité hodnoty 20.000,- Kč znějících na jméno6800 kusů akcií jmenovité hodnoty 5.000,- Kč znějících na jménoo celkové jmenovité hodnotě akcií 84.000.000,- Kč, vydaných vlistinné podobě. Emitované akcie nejsou volně obchodovatelné.Emisní a jmenovitá hodnota akcií jsou shodné. Jmenovitá hodnotadříve vydaných akcií se nemění.
od 17. 02. 1998 do 11. 08. 1998

  Předmět nepeněžitého vkladu byl popsán a oceněn posudky znalců :Františka Janouška - ocenění nemovitostíing. Jany Netíkové - ocenění nemovitostíDr. Stanislava Hončíka - ocenění věcí movitýchJosefa Fiedlera - ocenění věcí movitých
od 17. 02. 1998 do 11. 08. 1998

  Akcie jsou převoditelné jen s předchozím souhlasempředstavenstva. Převod se stává účinným zápisem do knihyakcionářů.
od 23. 10. 1997 do 25. 10. 2010

  Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě
od 23. 10. 1997 do 25. 10. 2010

  Jediným akcionářem při založení společnosti je Zemědělské aobchodní družstvo Poděbradská blata v Choťánkách 155, 290 01Poděbrady, okr. Nymburk, IČ 47048212, které vykonává svýmpředstavenstvem práva akcionáře.
od 23. 10. 1997 do 25. 10. 2010

  Jediným akcionářem při založení společnosti je Zemědělské aobchodní družstvo Poděbradská blata v Chťánkách 155, 290 00Poděbrady, okr. Nymburk, IČ 47048212, které vykonává svýmpředstavenstvem práva akcionáře.
od 23. 10. 1997 do 23. 10. 1997

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 109990000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 109990000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 10. 2010 do 25. 10. 2010

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 10. 2010 do 25. 10. 2010

Počet: 12 500 ks v hodnotě: 2000 - akcie na jméno
od 05. 11. 1999 do 05. 11. 1999

Počet: 6 800 ks v hodnotě: 5000 - akcie na jméno
od 11. 08. 1998 do 11. 08. 1998

Počet: 1 550 ks v hodnotě: 20000 - akcie na jméno
od 11. 08. 1998 do 11. 08. 1998

Počet: 400 ks v hodnotě: 50000 - akcie na jméno
od 11. 08. 1998 do 11. 08. 1998

Počet: 50 ks v hodnotě: 20000 - akcie na jméno
od 23. 10. 1997 do 23. 10. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: ZZN Polabí, a.s.

IČO:45148210

Adresa: K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín
od 07. 03. 2014
Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066
od 01. 06. 2011 do 07. 03. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 06. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KLEPAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 08. 2014 do 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2011 do 05. 08. 2014

Adresa: č.p. 321, 280 02 Tři Dvory
od 05. 08. 2014
Tři Dvory 321, PSČ 28002
od 25. 07. 2011 do 05. 08. 2014


Název/Jméno: MATOUŠEK VÁCLAV

IČO: 61843547

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 2015

Adresa: Budovatelská 888, 289 03 Městec Králové
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: FRANC VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 08. 2014 do 13. 03. 2015

Adresa: Zábědov 101, 504 01 Nový Bydžov
od 05. 08. 2014 do 13. 03. 2015


Název/Jméno: KORUŠKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014

Adresa: V Zídkách 830, Kolín II, 280 02 Kolín
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2014

Adresa: č.p. 132, 257 24 Ostředek
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2011 do 05. 08. 2014

Adresa: Polívkova 980/33, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
od 05. 08. 2014
Olomouc - Nová Ulice, Polívkova 980/33, PSČ 77900
od 01. 06. 2011 do 05. 08. 2014


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 08. 2014

Adresa: Dvořákova 575, 294 01 Bakov nad Jizerou
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

IČO: 10638229

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 10. 2010 do 05. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2008 do 25. 10. 2010

Adresa: Arbesova 100, Poděbrady V, 290 01 Poděbrady
od 26. 07. 2013 do 05. 08. 2014
Poděbrady V, Arbesova 100, PSČ 29001
od 25. 10. 2010 do 26. 07. 2013
Podebrady III, Tyršova 593/28, PSČ 29001
od 01. 08. 2008 do 25. 10. 2010


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 65962621

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2011 do 05. 08. 2014

Adresa: Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 29. 06. 2013 do 05. 08. 2014
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři 559, PSČ 58401
od 25. 07. 2011 do 29. 06. 2013


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 do 05. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005

Adresa: Dobrovice - Sýčina 79, PSČ 29441
od 19. 03. 2012 do 05. 08. 2014
Dobrovice, Sýčina čp.79, okres Mladá Boleslav, PSČ 29441
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005


Název/Jméno: KUBÁLEK MILAN

IČO: 62994115

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 02. 2002 do 05. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 23. 10. 1997 do 28. 02. 2002

Adresa: Poděbrady II, Mánesova 715/50, PSČ 29001
od 11. 08. 2006 do 05. 08. 2014
Poděbrady II, Mánesova čp.715/50, PSČ 29001
od 28. 02. 2002 do 11. 08. 2006
Poděbrady II, Mánesova 715
od 23. 10. 1997 do 28. 02. 2002


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 07. 2011 do 19. 03. 2012

Adresa: Nymburk, Černohorského 1863/13, PSČ 28802
od 25. 07. 2011 do 19. 03. 2012


Název/Jméno: ŽIVNŮSTKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2010 do 25. 07. 2011

Adresa: Kněžice 72, PSČ 28902
od 25. 10. 2010 do 25. 07. 2011


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 08. 2008 do 01. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 do 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005

Adresa: Kolín IV, Vávrova 811, PSČ 28002
od 08. 12. 2005 do 01. 06. 2011
Kolín IV, Vávrova čp. 811, PSČ 28002
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005


Název/Jméno: KYSELA DAREK

IČO: 2282283

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 04. 2010 do 01. 06. 2011

Adresa: Litoměřice, Hrubínova 173/8, PSČ 41201
od 19. 04. 2010 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: HAVRÁNEK TOMÁŠ

IČO: 45827869

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 2008 do 25. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 08. 2006 do 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 do 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 do 28. 02. 2002

Adresa: Choťánky 178, PSČ 29001
od 11. 08. 2006 do 25. 10. 2010
Poděbrady - Velké Zboží, Na Příkopě 238, PSČ 29001
od 08. 12. 2005 do 11. 08. 2006
Poděbrady - Velké Zboží, Na Příkopě čp. 238, okres Nymburk, PSČ 29001
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005
Poděbrady, Velké Zboží, Na Příkopě 238, PSČ 29001
od 05. 11. 1999 do 28. 02. 2002


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 do 25. 10. 2010

Adresa: Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 79604
od 08. 12. 2005 do 25. 10. 2010


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 2009 do 25. 10. 2010

Adresa: Výšovice 165, okres Prostějov, PSČ 79809
od 10. 07. 2009 do 25. 10. 2010
Výšovice 165, PSČ 79809
od 18. 03. 2009 do 10. 07. 2009


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2008 do 18. 03. 2009

Adresa: Kostelec na Hané, Sídliště Sport 864, PSČ 79810
od 01. 08. 2008 do 18. 03. 2009


Název/Jméno: FERANEC MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2008 do 19. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2006 do 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 12. 2005 do 11. 08. 2006

Adresa: Olomouc - Hodolany, Masarykova třída 393/56, PSČ 77200
od 01. 08. 2008 do 19. 04. 2010
Olomouc - Hodolany, Masarykova třída 939/56, PSČ 77200
od 08. 12. 2005 do 01. 08. 2008


Název/Jméno: KOHOUT FRANTIŠEK

IČO: 71108050

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 08. 2006 do 25. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 28. 02. 2002 do 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 04. 1999 do 28. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 23. 10. 1997 do 08. 04. 1999

Adresa: Nymburk, Růžová 2144, PSČ 28802
od 11. 08. 2006 do 25. 07. 2011
Nymburk, Růžová čp.2144, PSČ 28802
od 28. 02. 2002 do 11. 08. 2006
Nymburk, Růžová 2144
od 23. 10. 1997 do 28. 02. 2002


Název/Jméno: ŠIROKÝ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2006 do 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 do 11. 08. 2006

Adresa: Zdiby - Brnky, Dlouhá 167, PSČ 25066
od 08. 12. 2005 do 01. 08. 2008


Název/Jméno: ŠPELDA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 do 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 04. 1999 do 08. 12. 2005

Adresa: Poděbrady III, Havlíčkova 55/4, PSČ 29001
od 08. 12. 2005 do 11. 08. 2006
Poděbrady III, Havlíčkova čp. 55/4, PSČ 29001
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005
Poděbrady, Havlíčkova 55/4, okres Nymburk
od 08. 04. 1999 do 28. 02. 2002


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 2005 do 01. 08. 2008

Adresa: Prostějov, Winklerova 2259/23
od 08. 12. 2005 do 01. 08. 2008


Název/Jméno: MAŠÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005

Adresa: Úvaly, Dobročovická čp. 836, okres Praha-východ, PSČ 25082
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005


Název/Jméno: ŠULCOVÁ IVANA

IČO: 74572423

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 10. 1997 do 11. 08. 2006

Adresa: Poděbrady III, Rösslerova čp.189/9, PSČ 29001
od 28. 02. 2002 do 11. 08. 2006
Poděbrady III, Resslerova 189/9
od 23. 10. 1997 do 28. 02. 2002


Název/Jméno: HAVRÁNEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005

Adresa: Loučeň, Patřín čp. 113, okres Nymburk, PSČ 28937
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005


Název/Jméno: KRÁL VÁCLAV

IČO: 47067748

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005

Adresa: Rohatsko čp.8, okres Mladá Boleslav, PSČ 29404
od 28. 02. 2002 do 08. 12. 2005


Název/Jméno: PONDĚLÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1999 do 28. 02. 2002

Adresa: Plzeň, Mandlova 2, okres Plzeň-město, PSČ 32005
od 05. 11. 1999 do 28. 02. 2002


Název/Jméno: NĚMEČEK VÁCLAV

IČO: 44641427

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1999 do 28. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 23. 10. 1997 do 08. 04. 1999

Adresa: Senice 8, okres Nymburk
od 08. 04. 1999 do 28. 02. 2002
Senice 8
od 23. 10. 1997 do 08. 04. 1999


Název/Jméno: MOLHANEC KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 12. 1997 do 05. 11. 1999

Adresa: Poděbrady III, V zahrádkách 1268
od 23. 12. 1997 do 05. 11. 1999


Název/Jméno: BEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 10. 1997 do 28. 02. 2002

Adresa: Choťánky 152
od 23. 10. 1997 do 28. 02. 2002


Název/Jméno: BEK KAREL

IČO: 66348391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 10. 1997 do 28. 02. 2002

Adresa: Pátek 29
od 23. 10. 1997 do 28. 02. 2002


Název/Jméno: MOLHANEC KREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 10. 1997 do 23. 12. 1997

Adresa: Poděbrady III, V zahrádkách 1268
od 23. 10. 1997 do 23. 12. 1997


Název/Jméno: HRODKOVÁ SLAVĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 10. 1997 do 05. 11. 1999

Adresa: Opolany - Kanín 1
od 23. 10. 1997 do 05. 11. 1999


Název/Jméno: SVOBODA MILAN

IČO: 45823944

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 10. 1997 do 08. 04. 1999

Adresa: Pátek 158
od 23. 10. 1997 do 08. 04. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Oldřich Špelda

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Milan Kubálek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Koruška


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Milan Kubálek

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 1998

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Milan Kubálek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 1998

Obory činnosti: - v dopravě
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Božena Najmanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Odpovědní zástupci: Milan Kubálek


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 20. 05. 2013 do 08. 04. 2015
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 20. 05. 2013
Zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 05. 2013
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 20. 05. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 05. 2013
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 27. 01. 1999 do 20. 05. 2013
Zprostředkování obchodu
od 16. 09. 1998 do 20. 05. 2013
Zprostředkování služeb
od 16. 09. 1998 do 20. 05. 2013
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 10. 1997 do 20. 05. 2013
Přípravné práce pro stavby
od 23. 10. 1997 do 20. 05. 2013
Maloobchod s příslušenstvím k motorovým vozidlům
od 23. 10. 1997 do 20. 05. 2013
Specializovaný maloobchod
od 23. 10. 1997 do 20. 05. 2013
Realitní činnost
od 23. 10. 1997 do 20. 05. 2013


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - výkopové práce
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: František Kohout

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Božena Najmanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod s příslušenstvím k motorovým vozidlům

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - prodej součástek a příslušenství vozidel
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: František Kohout

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 09. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Oldřich Špelda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25618466

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1998

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
457810"LIPEX - spol. s r.o."14867737Česká Lípa, Kvítkov č.p. 8, PSČ 47001
160589ANDRLE JIŘÍStudánka 12, okres Tachov
11150201.Agropieniny, a.s.Stará LubovňaStará Lubovňa, J.Krála 4
672193MACH EDUARDJemnice-Lovčovice 11
160597KABÍČEK MILOSLAVChodová Planá, Lučina 336, okres Tachov