Poděbradská blata, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Poděbradská blata, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5005. Její identifikační číslo je 25618466

Výpis z obchodního rejstříku Poděbradská blata, a.s.

Datum zápisu: 23. 10. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5005

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bicfqbv

Předmět podnikání: Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Vedení účetnictví
Vedení účetnictví,vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Maloobchod s příslušenstvím k motorovým vozidlům
Specializovaný maloobchod
Realitní činnost
Přípravné práce pro stavby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Sídlo: 347, 29001 Pátek

Adresy: č.p. 347, 290 01 Pátek
od 13. 04. 2015
Kouty čp. 50, PSČ 29001
od 28. 02. 2002 od 13. 04. 2015
Poděbrady, Kouty 50, okres Nymburk, PSČ 29001
od 05. 11. 1999 od 28. 02. 2002
Poděbrady, Choťánky 155, okres Nymburk, PSČ 29001
od 23. 10. 1997 od 05. 11. 1999

Skutečnosti

  Na společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem na adrese čp. 347, 290 01 Pátek, IČO 25618466, jako jednu z nástupnických společností, přešla část jmění zanikající společnosti Farma Opolany, a.s., se sídlem na adrese čp. 171, 289 07 Opolany, IČO 25779885, která byla uvedena v projektu rozdělení rozštěpením sloučením, vyhotoveném dne 24. 11. 2016. Druhá část jmění zanikající společnosti Farma Opolany, a.s., přešla na nástupnickou společnost ZOD Zálabí, a.s., se sídlem na adrese Na Františku 358, 280 02 Ovčáry, IČO 62410580.
od 01. 01. 2017

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 21.8.2014 došlo u společnosti Poděbradská blata, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na nástupnickou společnost ZS Vilémov, a.s., IČO 00123170, se sídlem Vilémov č.p. 227, PSČ 582 83.
od 01. 10. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 07. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 07. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 07. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada emitenta společnosti Poděbradská blata, a.s., IČ 25618466, se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 5005, přijala dne 23. 3. 2010 v souladu s ust. §183i až 183n ObchZ. následující usnesení:I. K o n s t a t u j e na základě předloženého výpisu ze seznamu akcionářů zápis 371 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (z toho hromadná listina č. 000030 nahrazující 4 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč), 1.515 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (z toho hromadná listina č. 000029 nahrazující 4 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč), 6.564 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (z toho hromadná listina č. 000028 nahrazující 31 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč) a 12.192 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (z toho hromadná listina č. 000027 nahrazující 65 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč), ve prospěch společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626. Obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 106.054.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Poděbradská blata, a.s. ve výši 96.4127 %.II. U r č u j e, že obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Poděbradská blata, a.s. se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ: 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005. Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.III. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.IV. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249.V. S ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.VI. U r č u j e , že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 50.000,- Kč činí 138.730,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 20.000,- Kč činí 55.492,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč činí 13.873,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 2.000,- Kč činí 5.549,20 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1459-29/10 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.VII. U r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00.
od 19. 04. 2010 od 25. 10. 2010

  Jediný akcionář, vykonávající působnost valné hromady, dne 29.9. 1998 formou notářského zápisu rozhodnul o zvýšení základníhojmění akciové společnosti o hodnotu 25.000.000,- Kč nepeněžitýma peněžitým vkladem z majetku jediného akcionáře - Zemědělskéhoa obchodního družstva Poděbradská blata se sídlem v Choťánkách155, okr. Nymburk, IČO: 47048212, které je jediným upisovatelem.Upisovatel ve lhůtě do 30 dnů po dni, kdy nabude právní mocizápis usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, upíše v sídle společnosti tyto peněžité a nepeněžitévklady proti emisi kmenových akcií na jméno upisovatele v počtu:12.500 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 2.000,- Kčznějících na jméno - serie "C".Celková jmenovitá hodnota upisovaných akcií činí 25.000.000,-Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě na jméno upisovatele.Emitované akcie nejsou volně obchodovatelné. Emisní hodnotavšech akcií činí 25.400.000,- Kč, přičemž emisní kurs jednéakcie činí částku 2.032,- Kč.Předmět nepeněžitého vkladu byl popsán a oceněn posudky znalců:Františka Janouška - ocenění nemovitostíIng. Jany Netíkové - ocenění nemovitostíDr. Stanislava Hončíka - ocenění věcí movitýchJosefa Fiedlera - ocenění věcí movitýchNepeněžité vklady do základního jmění akciové společnosti bylyrozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady oceněny částkou 12.617.000,- Kč.
od 08. 04. 1999 od 05. 11. 1999

  Vklad do základního jmění byl valnou hromadou oceněn částkou84.000.000,- Kč.
od 17. 02. 1998 od 11. 08. 1998

  Předmět nepeněžitého vkladu byl popsán a oceněn posudky znalců :Františka Janouška - ocenění nemovitostíing. Jany Netíkové - ocenění nemovitostíDr. Stanislava Hončíka - ocenění věcí movitýchJosefa Fiedlera - ocenění věcí movitých
od 17. 02. 1998 od 11. 08. 1998

  Usnesením valné hromady ze dne 4.12.1997 formou notářskéhozápisu bylo schváleno zvýšení základního jmění společnosti ohodnotu 84.000.000,- Kč, nepeněžitým vkladem zakladateleZemědělského a obchodního družstva Poděbradská blata, se sídlemv Choťánkách 155, okr. Nymburk IČO:47048212, které je jedinýmupisovatelem. Upisovatel ve lhůtě do 7 dnů po zápisu usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku upíše v sídlespolečnosti nepeněžitý vklad do základního jmění společnostiproti emisi kmenových akcií na jméno upisovatele v počtu :400 kusů akcií jmenovité hodnoty 50.000,- Kč znějících na jméno1500 kusů akcií jmenovité hodnoty 20.000,- Kč znějících na jméno6800 kusů akcií jmenovité hodnoty 5.000,- Kč znějících na jménoo celkové jmenovité hodnotě akcií 84.000.000,- Kč, vydaných vlistinné podobě. Emitované akcie nejsou volně obchodovatelné.Emisní a jmenovitá hodnota akcií jsou shodné. Jmenovitá hodnotadříve vydaných akcií se nemění.
od 17. 02. 1998 od 11. 08. 1998

  Jediným akcionářem při založení společnosti je Zemědělské aobchodní družstvo Poděbradská blata v Choťánkách 155, 290 01Poděbrady, okr. Nymburk, IČ 47048212, které vykonává svýmpředstavenstvem práva akcionáře.
od 23. 10. 1997 od 25. 10. 2010

  Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě
od 23. 10. 1997 od 25. 10. 2010

  Akcie jsou převoditelné jen s předchozím souhlasempředstavenstva. Převod se stává účinným zápisem do knihyakcionářů.
od 23. 10. 1997 od 25. 10. 2010

  Jediným akcionářem při založení společnosti je Zemědělské aobchodní družstvo Poděbradská blata v Chťánkách 155, 290 00Poděbrady, okr. Nymburk, IČ 47048212, které vykonává svýmpředstavenstvem práva akcionáře.
od 23. 10. 1997 od 23. 10. 1997

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 109990000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 109990000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 10. 2010 od 07. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 10. 2010 od 07. 03. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: ZZN Polabí, a.s.

IČO: 45148210

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 06. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MATOUŠEK VÁCLAV

IČO: 61843547

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: KLEPAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 08. 2014 od 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2011 od 05. 08. 2014


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: KORUŠKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2011 od 05. 08. 2014


Název/Jméno: FRANC VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 08. 2014 od 13. 03. 2015


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

IČO: 87064405

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 10. 2010 od 05. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2008 od 25. 10. 2010


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2011 od 05. 08. 2014


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 od 05. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2002 od 08. 12. 2005


Název/Jméno: KUBÁLEK MILAN

IČO: 62994115

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 02. 2002 od 05. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 23. 10. 1997 od 28. 02. 2002


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 07. 2011 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: ŽIVNŮSTKA TOMÁŠ

IČO: 5461481

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2010 od 25. 07. 2011


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 08. 2008 od 01. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 od 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2002 od 08. 12. 2005


Název/Jméno: KYSELA DAREK

IČO: 2282283

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 04. 2010 od 01. 06. 2011


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 od 25. 10. 2010


Název/Jméno: HAVRÁNEK TOMÁŠ

IČO: 45827869

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 2008 od 25. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 08. 2006 od 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 od 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 02. 2002 od 08. 12. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 od 28. 02. 2002


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 2009 od 25. 10. 2010


Název/Jméno: FERANEC MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2008 od 19. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2006 od 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 12. 2005 od 11. 08. 2006


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2008 od 18. 03. 2009


Název/Jméno: KOHOUT FRANTIŠEK

IČO: 13295314

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 08. 2006 od 25. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 28. 02. 2002 od 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 04. 1999 od 28. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 23. 10. 1997 od 08. 04. 1999


Název/Jméno: ŠIROKÝ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2006 od 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 od 11. 08. 2006


Název/Jméno: ŠPELDA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2005 od 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 04. 1999 od 08. 12. 2005


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 2005 od 01. 08. 2008


Název/Jméno: HAVRÁNEK JOSEF

IČO: 5281652

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2002 od 08. 12. 2005


Název/Jméno: ŠULCOVÁ IVANA

IČO: 74572423

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 10. 1997 od 11. 08. 2006


Název/Jméno: MAŠÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2002 od 08. 12. 2005


Název/Jméno: KRÁL VÁCLAV

IČO: 47067748

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2002 od 08. 12. 2005


Název/Jméno: PONDĚLÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1999 od 28. 02. 2002


Název/Jméno: NĚMEČEK VÁCLAV

IČO: 45931178

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1999 od 28. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 23. 10. 1997 od 08. 04. 1999


Název/Jméno: MOLHANEC KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 12. 1997 od 05. 11. 1999


Název/Jméno: BEK KAREL

IČO: 66348391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 10. 1997 od 28. 02. 2002


Název/Jméno: SVOBODA MILAN

IČO: 14464136

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 10. 1997 od 08. 04. 1999


Název/Jméno: HRODKOVÁ SLAVĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 10. 1997 od 05. 11. 1999


Název/Jméno: MOLHANEC KREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 10. 1997 od 23. 12. 1997


Název/Jméno: BEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 10. 1997 od 28. 02. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 01. 1999

Odpovědní zástupci: 105004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1998

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- v dopravě
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 96912

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1998

Obory činnosti: - porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 377747

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 96912

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


Vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 377747


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - stavebních strojů
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod s příslušenstvím k motorovým vozidlům

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - prodej součástek a příslušenství vozidel
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - živými zvířaty pro hospodářské účely
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 105004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 96912

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: - technické rekultivace
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 09. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 20. 05. 2013 od 08. 04. 2015
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 20. 05. 2013
Zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 05. 2013
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 20. 05. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 05. 2013
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 27. 01. 1999 od 20. 05. 2013
Zprostředkování obchodu
od 16. 09. 1998 od 20. 05. 2013
Zprostředkování služeb
od 16. 09. 1998 od 20. 05. 2013
Maloobchod s příslušenstvím k motorovým vozidlům
od 23. 10. 1997 od 20. 05. 2013
Specializovaný maloobchod
od 23. 10. 1997 od 20. 05. 2013
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 10. 1997 od 20. 05. 2013
Přípravné práce pro stavby
od 23. 10. 1997 od 20. 05. 2013
Realitní činnost
od 23. 10. 1997 od 20. 05. 2013

Odpovědní zástupci: 377747


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 377747


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25618466

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1998

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
309784" KAMÍNKY - 1, bytové družstvo "26921065Lipová 1316, 66501 Rosice
541525A.D. LONGMAN s.r.o. "v likvidaci"27088031Štefánikova 131/61, 61200 Brno
325290AB-STORE s.r.o.28459423Havlíčkova 55/4, 29001 Poděbrady
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
450885AGRO-TEX a.s.49196260Nádražní 644, 34802 Bor
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
477197Autolaky Janča, s. r. o. v likvidaci871222Velenická 524/95, 32600 Plzeň
373452Azur Sped s.r.o.26413744Sokolov, 35601, Sokolov, Slovenská, 1933
89730B E E K R A Import-Export, spol. s r.o.45359504Smíchovská 292, 33008 Zruč-Senec
363110BROTHERS records s.r.o.27141349Haškova 123/3, 17000 Praha
123127Bytové družstvo Dobřejovická 56925615505Praha 4-Lhotka, Dobřejovická 569, PSČ 142 00
420235Bytové družstvo Dubina25926560Dubinská 720, 53012 Pardubice
348603Bytové družstvo Na Novině3361543Na novině 1068/14, 14100 Praha
421685Calvera World s.r.o.3043975Běchorská 2222/10, 19300 Praha
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
69734CF Plus Chemicals s.r.o.2970228Kamenice 771/34, 62500 Brno
315123Čechy - Ukrajina, spol. s r.o. "v likvidaci"63677776Husníkova 2086/22, 15800 Praha
91714ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.25920901214, 25764 Zdislavice
397892ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.44569793Praha, 11000, Staré Město, Dušní, 112/16
209214D 3 K, spol. s r.o.48362531Smíchovská 292, 33008 Zruč-Senec
176231DACH, spol. s r.o.44964587Kubíkova 2291/12, 62800 Brno
65615DAMS spol. s r.o.48173746Vendolí, 56914, Vendolí, , 310

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí