PPF Advisory (CR) a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PPF Advisory (CR) a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6081. Její identifikační číslo je 25792385

Výpis z obchodního rejstříku PPF Advisory (CR) a.s.

Datum zápisu: 27. 8. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6081

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: qcsfrnp

Předmět podnikání: Správa a údržba nemovitostí
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Realitní činnost
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Reklamní činnost a marketing
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zprostředkování obchodu a služeb
Reklamní činnost
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Evropská 2690/17, 16000 Praha

Adresy: Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041
od 01. 12. 2008
Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
od 16. 01. 2002 od 01. 12. 2008
Praha 4, Hrdinů 1634, PSČ 14000
od 11. 07. 2001 od 16. 01. 2002
Praha 4, Na Pankráci 121, PSČ 14021
od 27. 08. 1999 od 11. 07. 2001

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 07. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 07. 07. 2014

  a)Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáním 10 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících namajitele, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých), v listinné podobě s tím, že upisováníakcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu senepřipouští.
od 06. 05. 2002 od 22. 05. 2002

  1. Jediný akcinoář rozhodl o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti ze stávající výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milionkorun českých) a 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korunčeských) na částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korunčeských), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemžupisování akcií Společnosti nad tuto částku se nepřipouští.Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnostistanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl.Obchodního zákoníku takto:
od 06. 05. 2002 od 22. 05. 2002

  b) Emisní kurs upisované akcie Společnosti činí 710.000,-Kč(slovy: sedm set deset tisíc korun českých), přičemž z tétočástky emisního kursu akcie tvoří jmenovitá hodnota upisovanéakcie částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)a emisní ážio upisované akcie částku 610.000,-Kč (slovy: šestset deset tisíc korun českých). emsiní kurs upisované akcie budesplacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžité vklady, jimiž sesplácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, budou splácenna účet navrhovatele vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu400587963/0300.
od 06. 05. 2002 od 22. 05. 2002

  c) Předností právo Jediného akcionáře na úpis nové akcieSpolečnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svéhopřednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti,jejímž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti,jejichž úpisem se ralizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým jespolečnost PPF burzovní společnost a.s., se sídlem Praha 4, NaPankráci 121, IČ: 60 19 62 11 (dále jen "PPF BS"). Úpis novýchakcií, jejichž úpisem se raelizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akciív souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akciebude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta proupisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrhSmlouvy o úpisu akcií doručen PPF BS, přičemž představenstvoSpolečnosti je oprávněno takový návrh Smouvy o úpisu akciídoručit PPF BS akcionáři až poté, co nabude právní mociusnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříkurozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti. Místem upisování akcie budou prostory Společnostina adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva oúpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta prosplacenícelých 100 % emisního kursu upsané akcie bude ve Smlouvě o úpisuakcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
od 06. 05. 2002 od 22. 05. 2002

  d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě oúpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionře,je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením§ 167 Obchodního zákoníku.
od 06. 05. 2002 od 22. 05. 2002

  2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečitrealizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře, zejménapak zajistit jejich zápis do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze a učinit veškeré kroky nutné k řádné avčasné realizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře.
od 06. 05. 2002 od 22. 05. 2002

  c) Předností právo Jediného akcionáře na úpis nové akcieSpolečnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svéhopřednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti,jejímž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti,jejichž úpisem se ralizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým jespolečnost PPF burzovní společnost a.s., se sídlem Praha 4, NaPankráci 121, IČ: 60 19 62 11 (dále jen "PPF BS"). Úpis novýchakcií, jejichž úpisem se raelizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akciív souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akciebude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta proupisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrhSmlouvy o úpisu akcií doručen PPF BS, přičemž představenstvoSpolečnosti je oprávněno takový návrh Smouvy o úpisu akciídoručit PPF BS akcionáři až poté, co nabude právní mociusnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříkurozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti. Místem upisování akcie budou prostory Společnostina adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva oúpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta prosplacenícelých 100 % emisního kursu upsané akcie bude ve Smlouvě o úpisuakcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
od 16. 01. 2002 od 06. 05. 2002

  d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě oúpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionře,je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením§ 167 Obchodního zákoníku.
od 16. 01. 2002 od 06. 05. 2002

  2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečitrealizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře, zejménapak zajistit jejich zápis do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze a učinit veškeré kroky nutné k řádné avčasné realizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře.
od 16. 01. 2002 od 06. 05. 2002

  b) Emisní kurs upisované akcie Společnosti činí 710.000,-Kč(slovy: sedm set deset tisíc korun českých), přičemž z tétočástky emisního kursu akcie tvoří jmenovitá hodnota upisovanéakcie částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)a emisní ážio upisované akcie částku 610.000,-Kč (slovy: šestset deset tisíc korun českých). emsiní kurs upisované akcie budesplacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžité vklady, jimiž sesplácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, budou splácenna účet navrhovatele vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu500234073/0300.
od 16. 01. 2002 od 06. 05. 2002

  1. Jediný akcinoář rozhodl o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti ze stávající výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milionkorun českých) a 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korunčeských) na částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korunčeských), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemžupisování akcií Společnosti nad tuto částku se nepřipouští.Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnostistanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl.Obchodního zákoníku takto:
od 16. 01. 2002 od 06. 05. 2002

  a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáním 10 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících namajitele, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých), v listinné podobě s tím, že upisováníakcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu senepřipouští.
od 16. 01. 2002 od 06. 05. 2002

Akcie

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 03. 2003

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 22. 05. 2002 od 26. 03. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: PPF Group N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 12. 2010


Název/Jméno: PPF Group N.V. ident.č. 332 64 887

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 09. 2008 od 20. 12. 2010


Název/Jméno: PPF Investments Ltd.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 11. 2005 od 30. 09. 2008


Název/Jméno: PPF burzovní společnost a.s.

IČO: 60196211

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 03. 2003 od 22. 11. 2005


Název/Jméno: PPF a.s.

IČO: 25099345

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 08. 1999 od 22. 05. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KMEŤOVÁ KATARÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2010


Název/Jméno: HELLEBRAND PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2010


Název/Jméno: ČIHÁKOVÁ KATEŘINA

IČO: 87651238

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2008


Název/Jméno: JIRÁSKOVÁ KATEŘINA

IČO: 87979179

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 02. 2013


Název/Jméno: HORÁK PAVEL

IČO: 49110802

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2008 od 05. 02. 2013


Název/Jméno: KOŠTIALIK ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2007 od 20. 12. 2010


Název/Jméno: BRZOBOHATÝ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2006 od 30. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 2005 od 22. 02. 2006


Název/Jméno: KUNA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2006 od 22. 02. 2006


Název/Jméno: KUTA PAVEL

IČO: 67174418

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2006 od 30. 09. 2008


Název/Jméno: KOŠECKÝ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2005 od 20. 12. 2010


Název/Jméno: HAVLÍČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2005 od 04. 04. 2007


Název/Jméno: NANTL VÍT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2005 od 22. 02. 2006


Název/Jméno: ANDRLÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2005 od 09. 11. 2005


Název/Jméno: MINX ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2004 od 09. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 08. 1999 od 01. 12. 2004


Název/Jméno: TLUSTOŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 2004 od 09. 11. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 27. 08. 1999 od 01. 12. 2004


Název/Jméno: ŠAFRÁNKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2004 od 09. 11. 2005
Dozorčí rada - člen
od 27. 08. 1999 od 01. 12. 2004


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2004 od 18. 03. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 01. 2002 od 01. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 08. 1999 od 22. 05. 2002


Název/Jméno: NOVÁK PAVEL

IČO: 49796569

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2001 od 16. 01. 2002


Název/Jméno: DVOŘÁK PETR

IČO: 72135212

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2001 od 22. 04. 2005


Název/Jméno: SAJDA ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 08. 1999 od 11. 07. 2001


Název/Jméno: DUCHEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 08. 1999 od 11. 07. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 2005

Odpovědní zástupci: 78412

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 2005

Odpovědní zástupci: 78412

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 2005

Odpovědní zástupci: 78412

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 2005

Odpovědní zástupci: 78412

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 95888

Zánik oprávnění:21. 09. 2005


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 78412

Zánik oprávnění:21. 09. 2005


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 95888

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 78412

Zánik oprávnění:21. 09. 2005


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 95888

Zánik oprávnění:21. 09. 2005


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 78412

Zánik oprávnění:21. 09. 2005


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 08. 1999

Odpovědní zástupci: 95888

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 08. 1999

Odpovědní zástupci: 78412

Zánik oprávnění:21. 09. 2005


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 08. 1999

Odpovědní zástupci: 95888

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 08. 1999

Odpovědní zástupci: 78412

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 08. 1999

Odpovědní zástupci: 95888


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25792385

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 2005

Související firmy

#NázevICOAdresa
444801"Nadace Nova"26164698Kříženeckého náměstí 1078/5A, 15200 Praha
163155ABC Trading, spol. s r.o. v likvidaci14705923Plzeň, Sokolovská 124, byt ing. Jany Dejmkové
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
351006AGROCAPITAL PRAHA a.s.27652777Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Olivova, 4/2096
723051Air 24 a.s.5479070Evropská 2690/17, 16000 Praha
12642Airline Gate 1 s.r.o.2973081Evropská 2690/17, 16000 Praha
665776Apatyka servis s.r.o.48027821K pérovně 945/7, 10200 Praha
384442AQ PUMPY, s.r.o.25857991Mlýnská 433, 75361 Hranice
542801Art Office Gallery a.s.24209627Evropská 2690/17, 16000 Praha
569461AUTOMOK spol. s r.o. "v likvidaci"60775351Ostrava, 71500, Michálkovice, ČSA, 95
446103AWAKKS s.r.o.27563120Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 108 25
81823BART, spol. s r.o. v likvidaci48585319Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Jugoslávská, 7/670
228651BIO - SKIN, a.s.27659071Kamenné Žehrovice, 27301, Kamenné Žehrovice, Karlovarská, 20
27227BRATECH, s.r.o.25778552Teplice, Duchcovská 88, PSČ 415 01
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
470929Bytové družstvo Harmonie, Píškova 1950 - 195527647897Píškova 1954/28, 15500 Praha
28126Bytové družstvo Zikova 2112/20,Brno, v likvidaci26900581Zikova 2112/20, 62800 Brno
327217C O N T R E G I O N s.r.o.60281120Liberec 1,, Moskevská 638/8
406778CENTRUM PETRA HAVLÍČKA s.r.o.24288233Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
629083CME Media Investments s.r.o.27235173Praha, 15200, Hlubočepy, Kříženeckého nám., 1078/5
785832CP Inkaso s.r.o.29027241Opletalova 1603/57, 11000 Praha
579192Credit Suisse First Boston (Praha) a.s. v likvidaci45281335V celnici 1031/4, 11000 Praha
678313CW ALFA a.s.28210883Na křídle 848/7, 16000 Praha
303240Čedok a.s.60192755Na příkopě 857/18, 11000 Praha
418222Černá louka, a.s. v likvidaci575372Ostrava, 70002, , Výstaviště Černá louka,

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
16487551.Handy,s.r.o.61854182Thákurova 532/6, 16000 Praha
990478Accord Research, s.r.o.29048974Evropská 2690/17, 16000 Praha
310602ACD, společnost s ručením omezeným (ACD, spol. s r.o.) v likvidaci48170721Studentská 697/4, 16000 Praha
1922777Agro-Chmel s.r.o.4955072Evropská 2690/17, 16000 Praha
723051Air 24 a.s.5479070Evropská 2690/17, 16000 Praha
12642Airline Gate 1 s.r.o.2973081Evropská 2690/17, 16000 Praha
1462364ALBIT s.r.o. v likvidaci25694880Studentská 697/4, 16000 Praha
1211686Areál Ďáblice s.r.o.3762939Evropská 2690/17, 16000 Praha
174970Argia s.r.o.24233447Thákurova 531/4, 16000 Praha
542801Art Office Gallery a.s.24209627Evropská 2690/17, 16000 Praha
457153B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.28909496Thákurova 531/4, 16000 Praha
1935541BONAK a.s.5098815Evropská 2690/17, 16000 Praha
1182693Briola invest s.r.o.29297389Evropská 2690/17, 16000 Praha
1288113Bydlení U Grébovky s.r.o.24286095Evropská 2690/17, 16000 Praha
387953Czech Equestrian Team a.s.1952684Evropská 2690/17, 16000 Praha
2246455Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. (zkratka ČLPR s.r.o.)45275106Thákurova 531/4, 16000 Praha
2575916DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.2485818Thákurova 531/4, 16000 Praha
2221038DNV GL Czech Republic s.r.o.26705125Thákurova 531/4, 16000 Praha
3219595DRAM SERVIS spol. s r.o. v likvidaci64582566Praha, 16000, Dejvice, Studentská, 4
1997361EGER Trading, s.r.o.2326361Studentská 529/1, 16000 Praha
2600604Emerging Markets Capital, a.s.24262803Evropská 2690/17, 16000 Praha
1284001FÉNIX FINANCE s.r.o.24231533Studentská 529/1, 16000 Praha
1048479Financial Export Agency, s.r.o.24665436Thákurova 531/4, 16000 Praha
2521562GALAXXY FOOD s.r.o.27088791Evropská 529/24, 16000 Praha
2283267Gen Office Gallery a.s.24209881Evropská 2690/17, 16000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2893320Ing. Karel Procházka - PZ servis15099300Evropská 529/24, 16000 Praha
2013700Marija Varga MRIJA64551784Studentská 697/4, 16000 Praha
318173Thuy Tran Thi - obchodnice66330572Studentská 529/1, 16000 Praha
482948Alla Sokyrka27360521Praha, 16000, Dejvice, Studentská, 697/4
2786856Andrishko Vitaliy69303592Studentská 697/4, 16000 Praha
3197301Balinska Mariya27076733Studentská 697/4, 16000 Praha
2361656Balinskyy Ivan27870723Praha, 16000, Dejvice, Studentská, 697/4
392953Basaraba Bohdan27173542Praha, 16000, Dejvice, STUDENTSKÁ, 697/4
491232Bernyk Larysa69312907Praha, 16000, Dejvice, STUDENTSKÁ, 697/4
605716Borodai Avreliia87934752Evropská 529/24, 16000 Praha
3128478BOYCHUK Petro69315795Studentská 697/4, 16000 Praha
2254688ČEJKA Pavel70336296Studentská 696/2, 16000 Praha
1076317Dalekorey Valeriy2172399Studentská 697/4, 16000 Praha
1095030Dimitrov Farkov Georgi27112241Studentská 697/4, 16000 Praha
744260Dolanský Jaroslav61024104Thákurova 532/6, 16000 Praha
1143001Dvořáková Jitka68846584Evropská 529/24, 16000 Praha
2665110Fetjkovich Volodimir67390676Praha, 16000, Dejvice, STUDENTSKÁ, 697/4
1481096Gaberdén Michal42534151Studentská 529/1, 16000 Praha
2243487Garcíová Sylvia88910814Evropská 530/26, 16000 Praha
3016107Gosteva Yulia88212726Studentská 696/2, 16000 Praha
3414344Grünwald Alexander15944336Thákurova 532/6, 16000 Praha
3037444Handera Fedir68841841Studentská 697/4, 16000 Praha
2851937Harmáček Václav41790278Studentská 696/2, 16000 Praha
2434242Havlík Jan88148084Evropská 530/26, 16000 Praha
699013HOFFMANN Jiří65405081Evropská 530/26, 16000 Praha