PPF Advisory (CR) a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem PPF Advisory (CR) a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6081. Jeho identifikační číslo je 25792385

 
 

Výpis z obchodního rejstříku PPF Advisory (CR) a.s.

Datum zápisu: 27. 8. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6081

Identifikační číslo:25792385

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: qcsfrnp

Předmět podnikání: Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
Specializovaný maloobchod
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Velkoobchod
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Reklamní činnost a marketing
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Reklamní činnost
Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041
od 01. 12. 2008
Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
od 16. 01. 2002 do 01. 12. 2008
Praha 4, Hrdinů 1634, PSČ 14000
od 11. 07. 2001 do 16. 01. 2002
Praha 4, Na Pankráci 121, PSČ 14021
od 27. 08. 1999 do 11. 07. 2001
Evropská 2690/17, 16000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 07. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 07. 07. 2014

  a)Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáním 10 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících namajitele, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých), v listinné podobě s tím, že upisováníakcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu senepřipouští.
od 06. 05. 2002 do 22. 05. 2002

  1. Jediný akcinoář rozhodl o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti ze stávající výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milionkorun českých) a 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korunčeských) na částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korunčeských), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemžupisování akcií Společnosti nad tuto částku se nepřipouští.Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnostistanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl.Obchodního zákoníku takto:
od 06. 05. 2002 do 22. 05. 2002

  b) Emisní kurs upisované akcie Společnosti činí 710.000,-Kč(slovy: sedm set deset tisíc korun českých), přičemž z tétočástky emisního kursu akcie tvoří jmenovitá hodnota upisovanéakcie částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)a emisní ážio upisované akcie částku 610.000,-Kč (slovy: šestset deset tisíc korun českých). emsiní kurs upisované akcie budesplacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžité vklady, jimiž sesplácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, budou splácenna účet navrhovatele vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu400587963/0300.
od 06. 05. 2002 do 22. 05. 2002

  c) Předností právo Jediného akcionáře na úpis nové akcieSpolečnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svéhopřednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti,jejímž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti,jejichž úpisem se ralizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým jespolečnost PPF burzovní společnost a.s., se sídlem Praha 4, NaPankráci 121, IČ: 60 19 62 11 (dále jen "PPF BS"). Úpis novýchakcií, jejichž úpisem se raelizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akciív souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akciebude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta proupisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrhSmlouvy o úpisu akcií doručen PPF BS, přičemž představenstvoSpolečnosti je oprávněno takový návrh Smouvy o úpisu akciídoručit PPF BS akcionáři až poté, co nabude právní mociusnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříkurozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti. Místem upisování akcie budou prostory Společnostina adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva oúpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta prosplacenícelých 100 % emisního kursu upsané akcie bude ve Smlouvě o úpisuakcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
od 06. 05. 2002 do 22. 05. 2002

  d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě oúpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionře,je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením§ 167 Obchodního zákoníku.
od 06. 05. 2002 do 22. 05. 2002

  2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečitrealizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře, zejménapak zajistit jejich zápis do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze a učinit veškeré kroky nutné k řádné avčasné realizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře.
od 06. 05. 2002 do 22. 05. 2002

  c) Předností právo Jediného akcionáře na úpis nové akcieSpolečnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svéhopřednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti,jejímž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti,jejichž úpisem se ralizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým jespolečnost PPF burzovní společnost a.s., se sídlem Praha 4, NaPankráci 121, IČ: 60 19 62 11 (dále jen "PPF BS"). Úpis novýchakcií, jejichž úpisem se raelizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akciív souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akciebude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta proupisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrhSmlouvy o úpisu akcií doručen PPF BS, přičemž představenstvoSpolečnosti je oprávněno takový návrh Smouvy o úpisu akciídoručit PPF BS akcionáři až poté, co nabude právní mociusnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříkurozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti. Místem upisování akcie budou prostory Společnostina adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva oúpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta prosplacenícelých 100 % emisního kursu upsané akcie bude ve Smlouvě o úpisuakcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
od 16. 01. 2002 do 06. 05. 2002

  d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě oúpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionře,je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením§ 167 Obchodního zákoníku.
od 16. 01. 2002 do 06. 05. 2002

  2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečitrealizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře, zejménapak zajistit jejich zápis do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze a učinit veškeré kroky nutné k řádné avčasné realizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře.
od 16. 01. 2002 do 06. 05. 2002

  b) Emisní kurs upisované akcie Společnosti činí 710.000,-Kč(slovy: sedm set deset tisíc korun českých), přičemž z tétočástky emisního kursu akcie tvoří jmenovitá hodnota upisovanéakcie částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)a emisní ážio upisované akcie částku 610.000,-Kč (slovy: šestset deset tisíc korun českých). emsiní kurs upisované akcie budesplacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžité vklady, jimiž sesplácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, budou splácenna účet navrhovatele vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu500234073/0300.
od 16. 01. 2002 do 06. 05. 2002

  1. Jediný akcinoář rozhodl o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti ze stávající výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milionkorun českých) a 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korunčeských) na částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korunčeských), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemžupisování akcií Společnosti nad tuto částku se nepřipouští.Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnostistanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl.Obchodního zákoníku takto:
od 16. 01. 2002 do 06. 05. 2002

  a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáním 10 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících namajitele, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých), v listinné podobě s tím, že upisováníakcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu senepřipouští.
od 16. 01. 2002 do 06. 05. 2002

Akcie

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 03. 2003

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 22. 05. 2002 do 22. 05. 2002

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 27. 08. 1999 do 27. 08. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: PPF Group N.V.

Adresa: 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království
od 20. 12. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 12. 2010


Název/Jméno: PPF Group N.V. ident.č. 332 64 887

Adresa: 1077 Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království
od 30. 09. 2008 do 20. 12. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 09. 2008 do 20. 12. 2010


Název/Jméno: PPF Investments Ltd.

Adresa: St. Helier, Whiteley Chambers, Don Street,, Jersey (Spojené království)
od 22. 11. 2005 do 30. 09. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 11. 2005 do 30. 09. 2008


Název/Jméno: PPF burzovní společnost a.s.

IČO:60196211

Adresa: Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
od 26. 03. 2003 do 22. 11. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 03. 2003 do 22. 11. 2005


Název/Jméno: PPF a.s.

IČO:25099345

Adresa: Praha 4, Na Pankráci 121, PSČ 14021
od 27. 08. 1999 do 22. 05. 2002

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 08. 1999 do 22. 05. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KMEŤOVÁ KATARÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2010

Adresa: Hnězdenská 767/4, Troja, 181 00 Praha 8
od 17. 02. 2016
Praha 8, Hnězdenská 767/4b, PSČ 18100
od 20. 12. 2010 do 17. 02. 2016


Název/Jméno: HELLEBRAND PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2010

Adresa: Wassermannova 1145/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
od 26. 07. 2014
Praha 5, Wassermannova 1145/11, PSČ 15200
od 20. 12. 2010 do 26. 07. 2014


Název/Jméno: ČIHÁKOVÁ KATEŘINA

IČO: 87651238

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2008

Adresa: Nad Bahnivkou 213, Pacov, 251 01 Říčany
od 08. 10. 2013
Říčany, Nad Bahnivkou 213, PSČ 25101
od 06. 05. 2009 do 08. 10. 2013
Praha 9, Litoměřická 583/18, PSČ 19000
od 30. 09. 2008 do 06. 05. 2009


Název/Jméno: JIRÁSKOVÁ KATEŘINA

IČO: 87979179

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 02. 2013

Adresa: Zvonická 710/3, Dejvice, 160 00 Praha
od 05. 02. 2013


Název/Jméno: HORÁK PAVEL

IČO: 49110802

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2008 do 05. 02. 2013

Adresa: Praha 4, Nad Vernerákem 1575/9, PSČ 14800
od 30. 09. 2008 do 05. 02. 2013


Název/Jméno: KOŠTIALIK ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2007 do 20. 12. 2010

Adresa: Praha 9, Rychtáře Šimona 212, PSČ 19600
od 04. 04. 2007 do 20. 12. 2010


Název/Jméno: BRZOBOHATÝ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2006 do 30. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 2005 do 22. 02. 2006

Adresa: Dolní Břežany - Lhota, Jasanová 104
od 18. 03. 2005 do 30. 09. 2008


Název/Jméno: KUNA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2006 do 22. 02. 2006

Adresa: Praha 6, Bělohorská 195/147, PSČ 16000
od 22. 02. 2006 do 22. 02. 2006


Název/Jméno: KUTA PAVEL

IČO: 67174418

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2006 do 30. 09. 2008

Adresa: Praha 6, Bělohorská 195/147, PSČ 16000
od 22. 02. 2006 do 30. 09. 2008


Název/Jméno: KOŠECKÝ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2005 do 20. 12. 2010

Adresa: 90901 Skalica, Zlatnická dolina 7251, Slovenská republika
od 09. 11. 2005 do 20. 12. 2010


Název/Jméno: HAVLÍČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2005 do 04. 04. 2007

Adresa: Ptice 182, PSČ 25218
od 09. 11. 2005 do 04. 04. 2007


Název/Jméno: NANTL VÍT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2005 do 22. 02. 2006

Adresa: Praha 8 - Trója, Notečská 562/14, PSČ 18100
od 09. 11. 2005 do 22. 02. 2006


Název/Jméno: ANDRLÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2005 do 09. 11. 2005

Adresa: Praha 5 - Motol, Lékařská 291/6, PSČ 15000
od 22. 04. 2005 do 09. 11. 2005


Název/Jméno: MINX ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2004 do 09. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 08. 1999 do 01. 12. 2004

Adresa: Praha 5 - Velká Chuchle, Na Hvězdárně 429/28, PSČ 15900
od 01. 12. 2004 do 09. 11. 2005
Praha 5 - Velká Chuchle, Na Hvězdárně 429/28
od 16. 01. 2002 do 01. 12. 2004
Praha 5 - Stodůlky, Pod vlkem 121
od 27. 08. 1999 do 16. 01. 2002


Název/Jméno: TLUSTOŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 2004 do 09. 11. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 27. 08. 1999 do 01. 12. 2004

Adresa: Praha 4 - Modřany, Krouzova 3049, PSČ 14300
od 01. 12. 2004 do 09. 11. 2005
Praha 4 - Modřany, Krouzova 3049
od 27. 08. 1999 do 01. 12. 2004


Název/Jméno: ŠAFRÁNKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2004 do 09. 11. 2005
Dozorčí rada - člen
od 27. 08. 1999 do 01. 12. 2004

Adresa: Praha 2, Záhřebská 9, PSČ 12000
od 01. 12. 2004 do 09. 11. 2005
Praha 2, Záhřebská 9
od 27. 08. 1999 do 01. 12. 2004


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2004 do 18. 03. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 01. 2002 do 01. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 08. 1999 do 22. 05. 2002

Adresa: Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742, PSČ 19014
od 01. 12. 2004 do 18. 03. 2005
Praha 9 - Letňany, Krausova 605
od 27. 08. 1999 do 01. 12. 2004


Název/Jméno: NOVÁK PAVEL

IČO: 49796569

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2001 do 16. 01. 2002

Adresa: Praha 4, Černockého 1487/6
od 11. 07. 2001 do 16. 01. 2002


Název/Jméno: DVOŘÁK PETR

IČO: 68851707

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2001 do 22. 04. 2005

Adresa: Praha 7, Pod Havránkou 657/10b
od 11. 07. 2001 do 22. 04. 2005


Název/Jméno: SAJDA ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 08. 1999 do 11. 07. 2001

Adresa: Praha 9, Dobratická 523
od 27. 08. 1999 do 11. 07. 2001


Název/Jméno: DUCHEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 08. 1999 do 11. 07. 2001

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Dreyerova 639/11
od 27. 08. 1999 do 11. 07. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 2005

Obory činnosti: - domovnická činnost
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 2005

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 2005

Obory činnosti: - inženýrská a investorská činnost
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 2005

Obory činnosti: - stavebnictví a architektury
od 26. 09. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 2001

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- potřebami pro sport a volný čas
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- tuhými palivy
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- ovocem a zeleninou
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- masnými výrobky
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- rybami a drůbeží
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- obuví a koženým zbožím
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- potravinami a pochutinami
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:21. 9. 2005


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 2001

Obory činnosti: - zásilkový prodej
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- stánkový prodej
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- prodej v pojízdných prodejnách
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Chvátal

Zánik oprávnění:21. 9. 2005


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 2001

Obory činnosti: - dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 06. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 2001

Obory činnosti: - implementace software
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- pronájem software
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- poskytování užití software
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- poradenství v oblasti software
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- rozmnožování počítačových programů
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- poradenství v oblasti hardware
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Chvátal

Zánik oprávnění:21. 9. 2005


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 2001

Obory činnosti: - zpracování dat
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- služby databank
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- správa sítí
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Dindoš

Zánik oprávnění:21. 9. 2005


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 2001

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- šíření reklamy
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005
- průzkum trhu
od 06. 02. 2001 do 21. 09. 2005

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:21. 9. 2005


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 8. 1999

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 07. 10. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 07. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 07. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 07. 10. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 07. 10. 2008
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 21. 09. 2005 do 07. 10. 2008
Správa a údržba nemovitostí
od 21. 09. 2005 do 07. 10. 2008
Realitní činnost
od 21. 09. 2005 do 07. 10. 2008
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
od 21. 09. 2005 do 07. 10. 2008
Velkoobchod
od 31. 01. 2001 do 07. 10. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 31. 01. 2001
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 27. 08. 1999 do 07. 10. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 27. 08. 1999 do 07. 10. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 27. 08. 1999 do 07. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Chvátal


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 8. 1999

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 8. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Chvátal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 8. 1999

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:21. 9. 2005


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 8. 1999

Odpovědní zástupci: JUDr. Tomáš Brzobohatý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25792385

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 9. 2005

Související firmy

#NázevICOAdresa
3237858"Alfa, spol. s r.o."15036995Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
245279"Bytové družstvo Resslova 1057 a 1059"25387189Resslova 1057/7, Poruba, 708 00 Ostrava
1385117"CODEX spol. s r.o."45278725Sámova 665/12, Vršovice, 101 00 Praha 10
1552727"Krušnohorské sdružení pro úspory energie, o.p.s."25003267Most, Moskevská 508, PSČ 43401
2556801"Nadace Nova"26164698Kříženeckého náměstí 1078/5a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Související osoby

#NázevICOAdresa
1151241"Ochotnický spolek Včelinec Zhoř"22744070č.p. 41, 588 26 Zhoř
564181"UBM1"Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H.Vídeň, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210, Rakouská republika
3919922) Wahler IngridTaubenwegstr. 0013, SRN, bytem 62 Wiesbaden-Naurod
1096188AB FACILITY HOLDINGS LIMITED1082 Nicosia, Kyriakou Matsi, Eagle House, 10th floor 16, Kyperská republika
34986ABC.ENTERPRISE, akciová společnost63998386Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000