Pražská plynárenská, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Pražská plynárenská, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2337. Její identifikační číslo je 60193492

Výpis z obchodního rejstříku Pražská plynárenská, a.s.

Datum zápisu: 31. 12. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2337

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: au7cgsv

Předmět podnikání: Vedení spisovny
Hostinská činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Klempířství a oprava karoserií
Truhlářství, podlahářství
Povrchové úpravy a svařování kovů
Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výuka jazyků
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Úprava a rozvod užitkové vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Výroba a zpracování paliv a maziv
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Kopírovací služby
Provozování plynárenského muzea
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní sil- iční motorová...
Opravy stavebních mechanizmů
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, opravy a montáž měřidel
Stavitel
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v...
Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů
Projektová činnost v investiční výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Mechanizační výkony stavebních strojů
Opravy silničních vozidel
Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů
Pronájem průmyslového zboží
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Školící činnost v oboru plynových zařízení
Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat
Automatizované zpracování dat
Poskytování software
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž,opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tla...
Plynoinstalatérství
Ubytovací služby v podnikové ubytovně

Adresa společnosti

Sídlo: Národní 37/38, 11000 Praha

Adresy: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000
od 18. 07. 2006 od 18. 07. 2006
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14508
od 05. 03. 2003 od 18. 07. 2006
Praha 4, U plynárny 500, PSČ 14508
od 04. 07. 2002 od 05. 03. 2003
Praha 4, U plynárny 500, PSČ 14000
od 31. 12. 1993 od 04. 07. 2002

Skutečnosti

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.9.2014 o fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní , 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 601 93 492, jakožto nástupnické společnosti, se zanikající společností Pragoplyn, a.s., Jungmannova , Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 279 33 318, a schválil projekt fúze sloučením společností Pražská plynárenská, a.s. se zanikající společností, jakož i konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Pragoplyn, a.s., IČO: 279 33 318, se sídlem Praha 1, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00.
od 31. 10. 2014

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.9.2014 o fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní , 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 601 93 492, jakožto nástupnické společnosti, se zanikající společností Pragoplyn, a.s., Jungmannova , Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 279 33 318, a schválil projekt fúze sloučením společností Pražská plynárenská, a.s. se zanikající společností, jakož i konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti.
od 31. 10. 2014 od 31. 10. 2014

  Jediný akcionář společnosti, společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, učinil v působnosti valné hromady dne 1.8.2014 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 1.007.934.900,- Kč (jedna miliarda sedm milionů devět set třicet čtyři tisíc devět set korun českých) ze současné výše 1.439.907.000,- Kč (jedna miliarda čtyři sta třicet devět milionů devět set sedm tisíc korun českých) na novou výši 431.972.100,- Kč (čtyři sta třicet jeden milion devět set sedmdesát dva tisíc sto korun českých) po snížení základního kapitálu. Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle ustanovení § 524 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií společnosti, tj. u 950 338 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 489 569 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to tak, že nově bude jmenovitá hodnota každé jednotlivé zaknihované akcie na jméno i každé jednotlivé zaknihované akcie na majitele ve výši 300,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti v návaznosti na provedené přecenění majetkových aktiv společnosti a tedy uvolnění přebytku provozního kapitálu jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu se tak provádí za účelem uvolnění volných prostředků ve prospěch jediného akcionáře společnosti. Částka 1.007.934.900,- Kč (jedna miliarda sedm milionů devět set třicet čtyři tisíc devět set korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři spol
od 08. 08. 2014 od 04. 03. 2015

  Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejichpřevodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada.
od 18. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 18. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 18. 07. 2014

  Společnost vydala pouze zaknihované akcie.
od 18. 07. 2014

  Základní kapitál společnosti je 1 439 907 000,- Kč a byl zcela splacen.
od 18. 07. 2014 od 04. 03. 2015

  Valná hromada společnosti konaná dne 5. května 2014 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto:Valná hromada rozhoduje o tom, že na společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, jakožto Hlavního akcionáře Společnosti vlastnícího akcie na Společnosti v rozsahu 489 568 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 943 779 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a tedy vlastnícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90 %, přecházejí ostatní akcie na Společnosti. Protiplnění poskytované těm akcionářům Společnosti, jejichž akcie na Společnosti přecházejí na Hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti, činí částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005084350) a částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005123208). Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude ve prospěch Hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.
od 16. 05. 2014

  společnost vložila část podniku "Úsek ředitele pro distribuci" jako nepeněžitý vklad do společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22.11.2006, která nabyla účinnosti k 1.1.2007
od 26. 02. 2007

  Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsouveřejně obchodovatelné.
od 03. 11. 1997 od 18. 07. 2014

  Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejichpřevodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada, vyjmazaměstnaneckých akcií, kdy majitel této akcie musí mít k převodusouhlas představenstva po schválení dozorčí radou.
od 03. 11. 1997 od 18. 07. 2014

  Základní jmění společnosti je oceněno částkou 1 439 907 000,- Kča bylo zcela splaceno.
od 03. 11. 1997 od 18. 07. 2014

  K jedné akcii se zvláštními právy, znějící na jméno Fondnárodního majetku České republiky, se váží tato práva: Bez souhlasu majitele akcie nelze: a) zrušit společnost, b) navýšit nebo snížit základní jmění, c) změnit stanovy společnosti.
od 03. 11. 1997 od 31. 03. 2004

  Jedna akcie na jméno FNM ČR o jmenovité hodnotě 1 000 Kč jezapsanána se zvláštními právy státu
od 14. 06. 1995 od 18. 07. 2014

  akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel maje-tek státního podniku Český plynárenský podnik ve smyslu § 11odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. Privatizačníprojekt byl pod č.j. 630/2122/632/93 schválen Ministerstvem prosprávu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 27.10.1993.
od 31. 12. 1993 od 18. 07. 2014

Akcie

Počet: 950 338 ks v hodnotě: 300 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 04. 03. 2015

Počet: 489 569 ks v hodnotě: 300 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 04. 03. 2015

Vlastníci

Název/Jméno: Pražská plynárenská Holding a.s.

IČO: 26442272

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 08. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CÍZL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2016


Název/Jméno: KLEPÁČEK PETR

IČO: 61180904

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2015


Název/Jméno: ČÁSLAVKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: KOŽELUH LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: KOPECKÝ MARTIN

IČO: 75854490

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: HAŠEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: STUPČUK ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: PLESNÍKOVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: ZMÁTLÍK PETR

IČO: 65741170

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2015 od 12. 12. 2016


Název/Jméno: RICHTER PAVEL

IČO: 61436992

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2014 od 20. 07. 2015


Název/Jméno: JADLOVSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 2014


Název/Jméno: TĚŠITEL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2014


Název/Jméno: URBAN MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 2014 od 20. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2013 od 30. 05. 2014


Název/Jméno: JANEČEK PAVEL

IČO: 62357174

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2014


Název/Jméno: BORSKÁ IVETA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2014 od 20. 07. 2015


Název/Jméno: VÁVRA JIŘÍ

IČO: 75174464

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2014 od 20. 07. 2015


Název/Jméno: NOSÁL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2014 od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 01. 2013 od 30. 05. 2014


Název/Jméno: KOTULA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2014 od 30. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 03. 2004 od 11. 03. 2014


Název/Jméno: PRONNET LORENZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2006 od 30. 05. 2014


Název/Jméno: MÜLLER MARC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2013 od 30. 05. 2014


Název/Jméno: HURDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2013 od 20. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 2004 od 08. 01. 2013
Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2004 od 08. 12. 2004


Název/Jméno: FAFEJTA MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 od 22. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 od 30. 05. 2014


Název/Jméno: FEHN MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 10. 2009 od 30. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2004 od 07. 10. 2009


Název/Jméno: PTÁČKOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 1993 od 02. 01. 1995


Název/Jméno: VRÁNEK MIROSLAV

IČO: 64769852

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2007


Název/Jméno: BAUM ECKART

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 11. 2011 od 30. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2006 od 30. 11. 2011


Název/Jméno: DIETRICH-NESPESNY KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 12. 2006 od 08. 01. 2013


Název/Jméno: VAŠÁK FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 03. 2004 od 22. 07. 2013


Název/Jméno: HAIS JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 07. 2006 od 11. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 1993 od 26. 08. 1994


Název/Jméno: STOJKOVIČOVÁ LUBOMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 1996 od 04. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1996 od 17. 12. 1996


Název/Jméno: MAGNUS ALEXANDER BRANDAU

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2010 od 30. 05. 2014


Název/Jméno: PECHA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 od 08. 01. 2013


Název/Jméno: HABRNÁL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2004 od 08. 01. 2013


Název/Jméno: FICHT PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 12. 2006 od 07. 04. 2010


Název/Jméno: MALÝ DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2005 od 11. 12. 2006


Název/Jméno: VEVERKA MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 1995 od 05. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 1995 od 19. 05. 1995


Název/Jméno: LUDVÍK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2004 od 16. 08. 2006


Název/Jméno: LEPKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2004 od 11. 12. 2006


Název/Jméno: NOVÁČEK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2004 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: MARYŠKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 08. 1994 od 05. 02. 2007


Název/Jméno: Spelsberg-Korspeter Gottfried

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2004 od 11. 10. 2004


Název/Jméno: Thon-Jacobi Wolfgang

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 03. 2004 od 11. 12. 2006


Název/Jméno: HAMŠÍK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 03. 2004 od 11. 03. 2014


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 od 31. 03. 2004


Název/Jméno: KOUKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 2003 od 08. 12. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 od 05. 03. 2003


Název/Jméno: MÖLLEMANN GERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2003 od 31. 03. 2004


Název/Jméno: SCHRÖDER KLAUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2003 od 31. 03. 2004


Název/Jméno: VAVŘÍK MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 od 31. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 od 05. 03. 2003


Název/Jméno: POSPÍŠIL LADISLAV

IČO: 88329674

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 od 19. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 1997 od 05. 03. 2003


Název/Jméno: WEINBERGER JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 od 31. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 od 05. 03. 2003


Název/Jméno: HERRMANN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 od 31. 03. 2004


Název/Jméno: KLOCKE HEINRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 od 11. 10. 2004


Název/Jméno: MACH KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 od 21. 03. 2005


Název/Jméno: KECHNER OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 od 31. 03. 2004


Název/Jméno: SCHÖLER ULRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2002 od 11. 10. 2004


Název/Jméno: WESTEN INGO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2002 od 11. 10. 2004


Název/Jméno: GERIK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 od 05. 03. 2003


Název/Jméno: MARKVART RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 od 05. 03. 2003


Název/Jméno: Dr. Ingo Albert Otto Westen, dat

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2001 od 04. 07. 2002


Název/Jméno: THÁMOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 od 04. 07. 2002


Název/Jméno: BRANDANI MIRKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1998 od 05. 11. 1999


Název/Jméno: JANOUŠEK LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 11. 1998 od 05. 11. 1999


Název/Jméno: ZENKER PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 11. 1998 od 18. 01. 2001


Název/Jméno: HÁJEK MIROSLAV

IČO: 45820775

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1996 od 17. 11. 1998


Název/Jméno: ŠIFNER MIROSLAV

IČO: 71558969

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1996 od 05. 11. 1999


Název/Jméno: SZENNAI TOMÁŠ

IČO: 70748098

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1996 od 05. 11. 1999


Název/Jméno: KOSTKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1995 od 01. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 od 12. 05. 1995


Název/Jméno: STEINBAUER JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1995 od 21. 12. 1998


Název/Jméno: DUŠEK FRANTIŠEK

IČO: 74822098

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1995 od 01. 08. 1996


Název/Jméno: HERMANN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1995 od 05. 11. 1999


Název/Jméno: HLAVÁČ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 1993 od 02. 01. 1995


Název/Jméno: HONS LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 od 05. 03. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 09. 2007


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 08. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 08. 2005


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 881019

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 03. 2002


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 946615

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 946615

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 946615

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 1390784

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výuka jazyků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 1390784

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 337871

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 1390784

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 337871

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 1200604

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 1200604

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 1200604

Zánik oprávnění:01. 11. 2013


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 02. 2001

Odpovědní zástupci: 875401

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 1200604

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování plynárenského muzea

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 730669

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 01. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 01. 1996

Zánik oprávnění:28. 02. 2001


Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 05. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 04. 1995

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 03. 1994

Zánik oprávnění:18. 10. 2006


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 1040750

Zánik oprávnění:18. 10. 2006


Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní sil- iční motorová doprava - druh vozidel a SPZ v příloze, nedílné součásti koncesní listiny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 03. 1994

Zánik oprávnění:10. 03. 1995


Opravy stavebních mechanizmů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 730669

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Přerušení: od 01. 09. 1997 od 30. 06. 1998

Zánik oprávnění:19. 08. 2005


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:18. 10. 2006


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:24. 10. 1996


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 730669

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 730669

Zánik oprávnění:24. 10. 1996


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 518664

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Mechanizační výkony stavebních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 911039

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:20. 01. 2014


Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 933731

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 02. 1997


Školící činnost v oboru plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 244855

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci:


Montáž,opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tla kových nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 12. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 02. 1997


Plynoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 12. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 02. 1997


Ubytovací služby v podnikové ubytovně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 08. 2005


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193492

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
339078GAS s.r.o.61506192U plynárny 223, 14000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
234365"SANTÉ Ústí nad Labem s.r.o."62739298Vaníčkova 907/13, 40001 Ústí nad Labem
379879Advanced World Transport a.s.47675977Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava
247826AEC NOVÁK s.r.o.49097652Beethovenova 216/28, 40001 Ústí nad Labem
311433AGRA Velký Týnec, a. s.25855476Bystřická 704, 78372 Velký Týnec
262025Asseco Solutions, a.s.64949541Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha
22212AUTOHOFI, společnost s ručením omezeným49902253Československé armády 71/44, 46605 Jablonec nad Nisou
165544AV TECHNIC s.r.o. v likvidaci63672600Praha, 14000, Michle (Praha 4), Děkanská, 201/10
334692BERA Haus s.r.o.28485726Národní 416/37, 11000 Praha
406111BETON - Těšovice, spol. s r.o.41878451Těšovice - Běleč 59, PSČ 383 01
6389BONOK spol. s r.o.63322218Palkovická 2204, 73801 Frýdek-Místek
49057Bytové družstvo Pod Kotlaskou 555/9, Praha 827235599Pod Kotlaskou 555/9, 18000 Praha
140300Bytové družstvo Tovární 1026482720Tovární 1270/10, 17000 Praha
344873Bytové družstvo Výškovická 8327763692Výškovická 2575/83, 70030 Ostrava
260627CAN s. r. o.60915404Na bojišti 1469/26, 12000 Praha
329466CARAVAN CLUB Plzeň v AČR72535385Barákova 204/36, 32600 Plzeň
11663CARGET s.r.o.v likvidaci25915312116, 56125 Rudoltice
311899CARPE DIEM PRAGUE s.r.o.25765809Pražská 55, 25401 Jílové u Prahy
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
137950Centrum zobrazovacích metod, spol. s r.o.24829030Jabloňová 2992/8, 10600 Praha
242739CITIFIN a.s.25138219Kubelíkova 1548/27, 13000 Praha
151729COACH AND PARTNERS s.r.o.3485994Stiessova 710/10, 15500 Praha
109492CPM Média, s.r.o. v likvidaci25636464Františka Křížka 1105/4, 17000 Praha
433521CTR Albertov a.s.63998947Na slupi 2102/2b, 12800 Praha
30571Česká novinová & grafická, s.r.o.48033898Gotthardská 28/8, 16000 Praha
103434ČSAD autobusy Plzeň a.s.48362611V Malé Doubravce 1242/27, 31200 Plzeň

Související osoby

#NázevICOAdresa
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
272292ADÁMEK DAVID76107248Habrovská 616, 19014 Praha
144585ADÁMKOVÁ MARTA49443232298, 67138 Višňové
22057ANTLOVÁ ANNA66237297Sadová 2650/20, 70200 Ostrava
273055AUGUSTA JAN42142695Česká 96/1, 43401 Most
43188BABINEC IVAN1359673087, 74283 Klimkovice
20358BABYCH VASYL28666062Cukrovarská 941/21a, 19600 Praha
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
20350BALAZH MARIYA87663791Mirovická 1081/48, 18200 Praha
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
49650BALÍK PAVEL11204982Nový lesík 882/27, 16200 Praha
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
142127BÁRTA PAVEL66819920třída Edvarda Beneše 1797/1b, 50012 Hradec Králové
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
93721BARTA VLADIMÍR65420110Bazovského 1120/1, 16300 Praha
206495BARTÁK MILAN16092317Jabloňová 2866/1, 10600 Praha
223739BARTÓK JÁN88227511Lukavecká 2670/29, 19300 Praha
623BARTOŠ ROMAN12253979Herbenova 1893, 27201 Kladno
121925BARTOŠ VLADIMÍR75721074Kaštanová 1165, 66501 Rosice
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
41789BARTŮNĚK JAN61810576Horácká 184, 25084 Křenice
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
93709BELINGER TOMÁŠ44542828Lesní 157, 43511 Lom
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Firma: CHESS ON SUNDAY s.r.o.4995775Myslbekova 685/19, 16900 Praha
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Fyzická osoba: Petr Bilan74768140Těšínská 990/5, 73601 Havířov
Adresa: Odry, sídliště Pod lesem 829/8

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2453030"CONCORD" společnost s ručením omezeným (co. Ltd - anglicky)18631690Národní 58/32, 11000 Praha
2505541"K" LINE (Deutschland) GmbH, organizační složka27193284Jungmannova 750/34, 11000 Praha
29030791. Akviziční s.r.o.27241602Jungmannova 36/31, 11000 Praha
777111A.W. s.r.o. v likvidaci25052985Jungmannova 750/34, 11000 Praha
1022349ACOMA, spol. s r.o.43873341Národní 58/32, 11000 Praha
1108105Advokátní kancelář Patenidisová s.r.o.1532511Charvátova 58/11, 11000 Praha
2766468AEC-technologies spol. s r.o.44846061Praha, 11000, Staré Město, Perlová, 1
649383Agentura Dream Job s.r.o.535636928. října 1001/3, 11000 Praha
88389ALIGÁTOR TRADE, s.r.o.25609173Národní 37/38, 11000 Praha
1745483Allbau Praha s.r.o.28218094Jungmannova 36/31, 11000 Praha
319672Altrena s.r.o.2647726228. října 373/7, 11000 Praha
106326AMERICAN HOSPITALITY CENTER-PRAGUE spol. s r.o.14893533Praha, 11000, , Perlova, 10
2710774ANERO a.s.28771869Jungmannova 750/34, 11000 Praha
876739ANJUNA, s.r.o.27957012Uhelný trh 414/9, 11000 Praha
3323692ANTARES a.s.26425998Národní 365/43, 11000 Praha
3447003Antila Development a.s. v likvidaci28190742Perlová 371/5, 11000 Praha
1185513AP Print s.r.o.24795062Uhelný trh 414/9, 11000 Praha
678509APNK, s.r.o.2021811Národní 58/32, 11000 Praha
456737ARAMBOL TRADE s.r.o.24769312Uhelný trh 414/9, 11000 Praha
3373016ARBEITER ZEITUNG /RAKOUSKO/470597Praha, 11000, , Národní, 40
34392ARICOR Prague s.r.o.26434997Jungmannova 750/34, 11000 Praha
1390922ARK CORP s.r.o.24137235Charvátova 58/11, 11000 Praha
2017574Artzenal, s.r.o.2712642128. října 1001/3, 11000 Praha
122342ASAHI SHIMBUN /JAPONSKO/467171Praha, 11000, , Národní, 40
942417Asociace chovatelů exotického ptactva, z.s.2241757Národní 973/41, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2915718Advokátní kancelář JUDr. EVA ONDŘEJOVÁ, LL.M.3170306Jungmannova 36/31, 11000 Praha
1292192AK Mgr. TOMÁŠ KREJSA1454439Národní 58/32, 11000 Praha
2767305Jose Luis Changra Lazo47368063Uhelný trh 414/9, 11000 Praha
66121Karel Čermák JUDr. Ph.D., LL.M.66244471Národní 58/32, 11000 Praha
674256Markéta Kučerová Pechová Mgr. LL.M.72013478Jungmannova 750/34, 11000 Praha
2363966Petr Kusý LL.B. (Hons.)71464484Národní 58/32, 11000 Praha
2099583Adam Jakub65907701Perlová 371/5, 11000 Praha
1319208Baka Branislav87956195Uhelný trh 414/9, 11000 Praha
1470349Baránik Alojz66242339Národní 365/43, 11000 Praha
1531213BÁRTA Pavel40825001Charvátova 58/11, 11000 Praha
862559BÁRTOVÁ Věra63936003Charvátova 58/11, 11000 Praha
25614Bendík Martin66256097Jungmannova 750/34, 11000 Praha
442593BENEŠOVÁ Olga70379661Národní 416/37, 11000 Praha
1914301Borghetti Emily Renza299736328. října 373/7, 11000 Praha
820147Brettinger Václav66210208Jungmannova 36/31, 11000 Praha
1516348Bubník Gerhardt60163135Národní 58/32, 11000 Praha
1511357Burnus Roman71504257Jungmannova 36/31, 11000 Praha
3062326Cibulková Markéta71448063Perlová 371/5, 11000 Praha
998846CÍSAŘ JAKUB1821661Jungmannova 750/34, 11000 Praha
167308Císařová Zuzana66241863Uhelný trh 414/9, 11000 Praha
2230661Ctibor Jiří70055726Národní 973/41, 11000 Praha
933449ČECH FRANTIŠEK2275384Národní 58/32, 11000 Praha
2419042Černohlávek Josef66224802Jungmannova 36/31, 11000 Praha
1688436Dobrohrušková Eva44368542Perlová 371/5, 11000 Praha
2820945Doktor Karel71333959Jungmannova 750/34, 11000 Praha