Pražská plynárenská, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Pražská plynárenská, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2337. Jeho identifikační číslo je 60193492

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Pražská plynárenská, a.s.

Datum zápisu: 31. 12. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2337

Identifikační číslo:60193492

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: au7cgsv

Předmět podnikání: Vedení spisovny
Hostinská činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Povrchové úpravy a svařování kovů
Truhlářství, podlahářství
Klempířství a oprava karoserií
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního...
Výuka jazyků
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba a zpracování paliv a maziv
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Úprava a rozvod užitkové vody
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Kopírovací služby
Provozování plynárenského muzea
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní sil- iční motorová...
Opravy stavebních mechanizmů
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Poskytování software
Automatizované zpracování dat
Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat
Školící činnost v oboru plynových zařízení
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Pronájem průmyslového zboží
Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů
Opravy silničních vozidel
Mechanizační výkony stavebních strojů
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Projektová činnost v investiční výstavbě
Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v...
Stavitel
Výroba, opravy a montáž měřidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Plynoinstalatérství
Montáž,opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tla...
Ubytovací služby v podnikové ubytovně

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000
od 18. 07. 2006 do 18. 07. 2006
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14508
od 05. 03. 2003 do 18. 07. 2006
Praha 4, U plynárny 500, PSČ 14508
od 04. 07. 2002 do 05. 03. 2003
Praha 4, U plynárny 500, PSČ 14000
od 31. 12. 1993 do 04. 07. 2002
Národní 37/38, 11000 Praha

Skutečnosti

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.9.2014 o fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní , 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 601 93 492, jakožto nástupnické společnosti, se zanikající společností Pragoplyn, a.s., Jungmannova , Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 279 33 318, a schválil projekt fúze sloučením společností Pražská plynárenská, a.s. se zanikající společností, jakož i konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Pragoplyn, a.s., IČO: 279 33 318, se sídlem Praha 1, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00.
od 31. 10. 2014

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.9.2014 o fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní , 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 601 93 492, jakožto nástupnické společnosti, se zanikající společností Pragoplyn, a.s., Jungmannova , Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 279 33 318, a schválil projekt fúze sloučením společností Pražská plynárenská, a.s. se zanikající společností, jakož i konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti.
od 31. 10. 2014 do 31. 10. 2014

  Jediný akcionář společnosti, společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, učinil v působnosti valné hromady dne 1.8.2014 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 1.007.934.900,- Kč (jedna miliarda sedm milionů devět set třicet čtyři tisíc devět set korun českých) ze současné výše 1.439.907.000,- Kč (jedna miliarda čtyři sta třicet devět milionů devět set sedm tisíc korun českých) na novou výši 431.972.100,- Kč (čtyři sta třicet jeden milion devět set sedmdesát dva tisíc sto korun českých) po snížení základního kapitálu. Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle ustanovení § 524 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií společnosti, tj. u 950 338 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 489 569 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to tak, že nově bude jmenovitá hodnota každé jednotlivé zaknihované akcie na jméno i každé jednotlivé zaknihované akcie na majitele ve výši 300,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti v návaznosti na provedené přecenění majetkových aktiv společnosti a tedy uvolnění přebytku provozního kapitálu jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu se tak provádí za účelem uvolnění volných prostředků ve prospěch jediného akcionáře společnosti. Částka 1.007.934.900,- Kč (jedna miliarda sedm milionů devět set třicet čtyři tisíc devět set korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři spol
od 08. 08. 2014 do 04. 03. 2015

  Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejichpřevodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada.
od 18. 07. 2014

  Společnost vydala pouze zaknihované akcie.
od 18. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 18. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 18. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 07. 2014

  Základní kapitál společnosti je 1 439 907 000,- Kč a byl zcela splacen.
od 18. 07. 2014 do 04. 03. 2015

  Valná hromada společnosti konaná dne 5. května 2014 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto:Valná hromada rozhoduje o tom, že na společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, jakožto Hlavního akcionáře Společnosti vlastnícího akcie na Společnosti v rozsahu 489 568 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 943 779 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a tedy vlastnícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90 %, přecházejí ostatní akcie na Společnosti. Protiplnění poskytované těm akcionářům Společnosti, jejichž akcie na Společnosti přecházejí na Hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti, činí částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005084350) a částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005123208). Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude ve prospěch Hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.
od 16. 05. 2014

  společnost vložila část podniku "Úsek ředitele pro distribuci" jako nepeněžitý vklad do společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22.11.2006, která nabyla účinnosti k 1.1.2007
od 26. 02. 2007

  Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsouveřejně obchodovatelné.
od 03. 11. 1997 do 18. 07. 2014

  Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejichpřevodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada, vyjmazaměstnaneckých akcií, kdy majitel této akcie musí mít k převodusouhlas představenstva po schválení dozorčí radou.
od 03. 11. 1997 do 18. 07. 2014

  Základní jmění společnosti je oceněno částkou 1 439 907 000,- Kča bylo zcela splaceno.
od 03. 11. 1997 do 18. 07. 2014

  K jedné akcii se zvláštními právy, znějící na jméno Fondnárodního majetku České republiky, se váží tato práva: Bez souhlasu majitele akcie nelze: a) zrušit společnost, b) navýšit nebo snížit základní jmění, c) změnit stanovy společnosti.
od 03. 11. 1997 do 31. 03. 2004

  Jedna akcie na jméno FNM ČR o jmenovité hodnotě 1 000 Kč jezapsanána se zvláštními právy státu
od 14. 06. 1995 do 18. 07. 2014

  akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel maje-tek státního podniku Český plynárenský podnik ve smyslu § 11odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. Privatizačníprojekt byl pod č.j. 630/2122/632/93 schválen Ministerstvem prosprávu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 27.10.1993.
od 31. 12. 1993 do 18. 07. 2014

Akcie

Počet: 950 338 ks v hodnotě: 300 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 04. 03. 2015

Počet: 489 569 ks v hodnotě: 300 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 04. 03. 2015

Počet: 489 569 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 31. 03. 2004 do 31. 03. 2004

Počet: 950 338 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 15. 09. 1997 do 15. 09. 1997

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 15. 09. 1997 do 15. 09. 1997

Počet: 489 568 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 15. 09. 1997 do 15. 09. 1997

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 14. 06. 1995 do 14. 06. 1995

Počet: 489 568 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 14. 06. 1995 do 14. 06. 1995

Počet: 8 000 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 14. 06. 1995 do 14. 06. 1995

Počet: 942 338 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 14. 06. 1995 do 14. 06. 1995

Počet: 18 120 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 31. 12. 1993 do 31. 12. 1993

Počet: 1 421 787 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 31. 12. 1993 do 31. 12. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: Pražská plynárenská Holding a.s.

IČO:26442272

Adresa: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000
od 08. 08. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 08. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KLEPÁČEK PETR

IČO: 61180904

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2015

Adresa: Černochova 1071/3, Košíře, 158 00 Praha 5
od 22. 12. 2015


Název/Jméno: STUPČUK ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015

Adresa: Jednořadá 451/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: HAŠEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 07. 2015

Adresa: Bubenské nábřeží 866/11, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: ČÁSLAVKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015

Adresa: Novákových 1817/30a, Libeň, 180 00 Praha 8
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: KOŽELUH LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 07. 2015

Adresa: Vyhlídková 1423/24, Doubravka, 312 00 Plzeň
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: KOPECKÝ MARTIN

IČO: 75854490

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015

Adresa: Bělušická 1323, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: PLESNÍKOVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2015

Adresa: Prusíkova 2435/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: ZMÁTLÍK PETR

IČO: 65741170

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2015

Adresa: Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4
od 07. 02. 2015


Název/Jméno: RICHTER PAVEL

IČO: 76534570

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2014 do 20. 07. 2015

Adresa: Na Zámyšli 26/4, Košíře, 150 00 Praha 5
od 27. 07. 2014 do 20. 07. 2015
V lipkách 705/9, Slivenec, 154 00 Praha 5
od 30. 05. 2014 do 27. 07. 2014


Název/Jméno: NOSÁL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2014 do 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 01. 2013 do 30. 05. 2014

Adresa: K lesu 895/48, Libuš, 142 00 Praha 4
od 08. 01. 2013 do 18. 02. 2015


Název/Jméno: TĚŠITEL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2014

Adresa: Jihovýchodní VI 929/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4
od 30. 05. 2014


Název/Jméno: URBAN MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 2014 do 20. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2013 do 30. 05. 2014

Adresa: Karfíkova 925, Šeberov, 149 00 Praha 4
od 08. 01. 2013 do 20. 07. 2015


Název/Jméno: VÁVRA JIŘÍ

IČO: 70532729

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2014 do 20. 07. 2015

Adresa: Na pozorce 1502/3, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
od 30. 05. 2014 do 20. 07. 2015


Název/Jméno: BORSKÁ IVETA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2014 do 20. 07. 2015

Adresa: Zelená 943/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 30. 05. 2014 do 20. 07. 2015


Název/Jméno: JADLOVSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 2014

Adresa: Vojty Kuchynky 1306, 271 01 Nové Strašecí
od 30. 05. 2014


Název/Jméno: JANEČEK PAVEL

IČO: 62357174

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2014

Adresa: Mánesova 569/22, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
od 30. 05. 2014


Název/Jméno: KOTULA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2014 do 30. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 03. 2004 do 11. 03. 2014

Adresa: Krajníkova 397, 252 29 Dobřichovice
od 19. 09. 2013 do 30. 05. 2014
Dobřichovice, Krajníkova 397, PSČ 25229
od 22. 01. 2010 do 19. 09. 2013
Praha 1, Všehrdova 27, PSČ 11800
od 31. 03. 2004 do 22. 01. 2010


Název/Jméno: PRONNET LORENZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 2011 do 30. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2006 do 21. 12. 2006

Adresa: 83083 Riedering, Oberputting 1A, Spolková republika Německo
od 22. 07. 2013 do 30. 05. 2014
Riedering, Austrasse 1, PSČ: 83083, Spolková republika Německo
od 26. 10. 2011 do 22. 07. 2013
Riedering, Austrasse 1, 83083, Spolková republika Německo
od 21. 12. 2006 do 21. 12. 2006


Název/Jméno: MÜLLER MARC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2013 do 08. 01. 2013

Adresa: Litvínovická 1639/93, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice
od 08. 01. 2013 do 08. 01. 2013


Název/Jméno: HURDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2013 do 20. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 2004 do 08. 01. 2013
Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2004 do 08. 12. 2004

Adresa: Kubelíkova 1548/27, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 08. 01. 2013 do 20. 07. 2015
Praha 3, Kubelíkova 27/1548, PSČ 13000
od 06. 11. 2009 do 08. 01. 2013
Praha 3, Kubelíkova 27/1548
od 31. 03. 2004 do 06. 11. 2009


Název/Jméno: FAFEJTA MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 do 22. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 do 30. 05. 2014

Adresa: Praha 6, Hodčina 704, PSČ 16100
od 19. 09. 2012 do 30. 05. 2014
Praha 6, Hodčina 704, PSČ 16000
od 31. 12. 1993 do 22. 07. 2013


Název/Jméno: FEHN MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 10. 2009 do 30. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2004 do 07. 10. 2009

Adresa: Kronach (Oberfranken), Mangstr. 4, PSČ D-96317, Spolková republika Německo
od 07. 06. 2012 do 30. 05. 2014
Pfarrhofgasse 6, 82205 Gilching, Spolková republika Německo
od 11. 10. 2004 do 07. 06. 2012


Název/Jméno: PTÁČKOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 1993 do 02. 01. 1995

Adresa: Praha 10, Káranská 279/11, PSČ 10800
od 05. 02. 2007
Praha 10, Káranská 279/11
od 31. 12. 1993 do 02. 01. 1995


Název/Jméno: VRÁNEK MIROSLAV

IČO: 64769852

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2007

Adresa: Praha 7, U Sparty 512/10, PSČ 17000
od 27. 04. 2012
Praha 7, Přístavní 18/1126, PSČ 17000
od 05. 02. 2007 do 27. 04. 2012


Název/Jméno: BAUM ECKART

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 11. 2011 do 30. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2006 do 30. 11. 2011

Adresa: 94513 Schönberg, Xaver-Loibl-Strasse 29, Spolková republika Německo
od 11. 12. 2006 do 30. 05. 2014


Název/Jméno: DIETRICH-NESPESNY KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 12. 2006 do 08. 01. 2013

Adresa: 82008 Unterhaching, Albert-Schweitzer-Str. 8, Spolková republika Německo
od 24. 07. 2009 do 08. 01. 2013
82008 Unterhaching, Jägerstrasse 11, Spolková republika Německo
od 11. 12. 2006 do 24. 07. 2009


Název/Jméno: VAŠÁK FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 03. 2004 do 22. 07. 2013

Adresa: Praha 10, Hyacintová 3234/11, PSČ 10600
od 25. 01. 2011 do 22. 07. 2013
Kladno, Strouhalova 2799/7, PSČ 27201
od 31. 03. 2004 do 25. 01. 2011


Název/Jméno: HAIS JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 07. 2006 do 11. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 1993 do 26. 08. 1994

Adresa: Praha 3, Radhošťská 1828/12, PSČ 13000
od 25. 01. 2011 do 11. 03. 2014
Praha - Praha 3, Ondříčkova 2284/20, PSČ 13000
od 18. 07. 2006 do 25. 01. 2011
Praha 10, Řipská 5
od 31. 12. 1993 do 26. 08. 1994


Název/Jméno: STOJKOVIČOVÁ LUBOMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 1996 do 04. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1996 do 17. 12. 1996

Adresa: Praha 5, Blattného 2317/6, PSČ 15800
od 04. 01. 2006 do 04. 04. 2016
Praha 5, Blattného 2317/6
od 04. 07. 2002 do 04. 01. 2006
Praha 5, Blattného 2317
od 17. 12. 1996 do 04. 07. 2002
Praha 5, Blattného 1317
od 01. 08. 1996 do 17. 12. 1996


Název/Jméno: PECHA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 do 08. 01. 2013

Adresa: Praha 3, Pod Parukářkou 2760/12, PSČ 13000
od 14. 10. 2010 do 08. 01. 2013
Praha 3, Pod Parukářkou 12/2760, PSČ 13000
od 29. 08. 2005 do 14. 10. 2010
Praha 3, Pod Parukářkou 12/2760
od 08. 12. 2004 do 29. 08. 2005


Název/Jméno: MAGNUS ALEXANDER BRANDAU

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2010 do 30. 05. 2014

Adresa: 81667 Mnichov, Belfortstrasse 2, Spolková republika Německo
od 07. 04. 2010 do 30. 05. 2014


Název/Jméno: HABRNÁL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2004 do 08. 01. 2013

Adresa: Praha 10, V Nížinách 427/15, PSČ 10900
od 31. 03. 2004 do 08. 01. 2013


Název/Jméno: FICHT PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 12. 2006 do 07. 04. 2010

Adresa: 81476 Mnichov, Bleicherhornstr. 18a, Spolková republika Německo
od 11. 12. 2006 do 07. 04. 2010


Název/Jméno: MALÝ DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2005 do 11. 12. 2006

Adresa: Praha 3, Jana Želivského 1768/18, PSČ 13000
od 29. 08. 2005 do 11. 12. 2006


Název/Jméno: LUDVÍK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2004 do 16. 08. 2006

Adresa: Praha 4, Dunovského 457/21, PSČ 14900
od 11. 10. 2004 do 16. 08. 2006


Název/Jméno: NOVÁČEK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2004 do 29. 08. 2005

Adresa: Ostrava 9 - Mariánské Hory, Gen. Hrušky 1197/2, PSČ 70900
od 11. 10. 2004 do 29. 08. 2005


Název/Jméno: MARÝŠKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 08. 1994 do 05. 02. 2007

Adresa: Klecany, Konečná 129
od 11. 10. 2004 do 05. 02. 2007
Klecany, Konečného 129
od 26. 08. 1994 do 11. 10. 2004


Název/Jméno: VEVERKA MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 1995 do 05. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 1995 do 19. 05. 1995

Adresa: Praha 10, Bruslařská 16
od 19. 05. 1995 do 05. 02. 2007
Klecany, Konečného 129
od 12. 05. 1995 do 19. 05. 1995


Název/Jméno: LEPKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2004 do 11. 12. 2006

Adresa: Paskov - Oprechtice 60, PSČ 73921
od 11. 10. 2004 do 11. 12. 2006


Název/Jméno: Spelsberg-Korspeter Gottfried

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2004 do 11. 10. 2004

Adresa: Wieselweg 19, 71638 Ludwigsburg, Spolková republika Německo
od 31. 03. 2004 do 11. 10. 2004


Název/Jméno: Thon-Jacobi Wolfgang

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 03. 2004 do 11. 12. 2006

Adresa: Praha 1, Perlová 3, PSČ 11000
od 31. 03. 2004 do 11. 12. 2006


Název/Jméno: HAMŠÍK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 03. 2004 do 11. 03. 2014

Adresa: Praha 7, Tovární 10/1270, PSČ 17000
od 31. 03. 2004 do 11. 03. 2014


Název/Jméno: VAVŘÍK MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 do 05. 03. 2003

Adresa: Praha 4, Mezivrší 29, PSČ 14000
od 31. 12. 1993 do 31. 03. 2004


Název/Jméno: WEINBERGER JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 do 05. 03. 2003

Adresa: Praha 4, 7. května 865, PSČ 14000
od 31. 12. 1993 do 31. 03. 2004


Název/Jméno: MACH KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 do 21. 03. 2005

Adresa: Praha 4, Při Trati 6/1232, PSČ 14100
od 05. 03. 2003 do 21. 03. 2005


Název/Jméno: KOUKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 2003 do 08. 12. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 do 05. 03. 2003

Adresa: Praha 10, Herbenova 45, PSČ 10200
od 05. 03. 2003 do 08. 12. 2004
Praha 10, Herbenova 45/547
od 05. 11. 1999 do 05. 03. 2003


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004

Adresa: Praha 5, Stiessova 710, PSČ 15000
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004


Název/Jméno: KLOCKE HEINRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 do 11. 10. 2004

Adresa: Gräfin-Imma-Strasse 48c, 44797 Bochum, Spolková republika Německo
od 05. 03. 2003 do 11. 10. 2004


Název/Jméno: HERRMANN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004

Adresa: Elisabethenstrasse 54, 61118 Bad Vilbel, Spolková republika Německo
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004


Název/Jméno: SCHRÖDER KLAUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004

Adresa: Hessenbank 39, D 44 225 Dortmund, Spolková republika Německo
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004


Název/Jméno: MÖLLEMANN GERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004

Adresa: Schlehenweg 153, D 46 286 Dorsten, Spolková republika Německo
od 05. 03. 2003 do 31. 03. 2004


Název/Jméno: POSPÍŠIL LADISLAV

IČO: 88329674

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2003 do 19. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 1997 do 05. 03. 2003

Adresa: Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ 17000
od 05. 03. 2003 do 19. 02. 2007
Praha 7, Fr. Křižíka 18
od 15. 09. 1997 do 05. 03. 2003


Název/Jméno: GERIK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 do 05. 03. 2003

Adresa: Praha 10, Ke Strašnické 1207/7
od 05. 11. 1999 do 05. 03. 2003


Název/Jméno: MARKVART RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 do 05. 03. 2003

Adresa: Praha 4, Zimova 626/1
od 05. 11. 1999 do 05. 03. 2003


Název/Jméno: KECHNER OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 do 31. 03. 2004

Adresa: Praha 7, Veverkova 22
od 05. 11. 1999 do 31. 03. 2004


Název/Jméno: WESTEN INGO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2002 do 11. 10. 2004

Adresa: D-45894 Gelsenkirchen, Immermannstrasse 45b, Spolková republika Německo
od 04. 07. 2002 do 11. 10. 2004


Název/Jméno: SCHÖLER ULRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2002 do 11. 10. 2004

Adresa: 45136 Essen, Siepenstrasse 90, Spolková republika Německo
od 04. 07. 2002 do 11. 10. 2004


Název/Jméno: Dr. Ingo Albert Otto Westen, dat

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2001 do 04. 07. 2002

Adresa: D-45894 Gelsenkirchen, Immermannstrasse 45 b, SRN, Spolková republika Německo
od 18. 01. 2001 do 04. 07. 2002


Název/Jméno: THÁMOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 1999 do 04. 07. 2002

Adresa: Mělník, Kosmonautů 3023
od 05. 11. 1999 do 04. 07. 2002


Název/Jméno: BRANDANI MIRKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1998 do 05. 11. 1999

Adresa: Praha 3, Velehradská 3
od 21. 12. 1998 do 05. 11. 1999


Název/Jméno: JANOUŠEK LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 11. 1998 do 05. 11. 1999

Adresa: Praha 6, Brunclíkova 19/1722
od 17. 11. 1998 do 05. 11. 1999


Název/Jméno: ZENKER PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 11. 1998 do 18. 01. 2001

Adresa: 45481 Mülheim an der Ruhr, Buteweg 14, Spolková republika Německo
od 17. 11. 1998 do 18. 01. 2001


Název/Jméno: ŠIFNER MIROSLAV

IČO: 71558969

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1996 do 05. 11. 1999

Adresa: Praha 4, V Štíhlách 1311
od 01. 08. 1996 do 05. 11. 1999


Název/Jméno: SZENNAI TOMÁŠ

IČO: 70748098

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1996 do 05. 11. 1999

Adresa: Praha 9, Českomoravská 808/7
od 01. 08. 1996 do 05. 11. 1999


Název/Jméno: HÁJEK MIROSLAV

IČO: 65057848

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1996 do 17. 11. 1998

Adresa: Řevničov, okres Rakovník
od 01. 08. 1996 do 17. 11. 1998


Název/Jméno: KOSTKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1995 do 01. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 do 12. 05. 1995

Adresa: Praha 4, Jordana Jovkova 3263
od 02. 01. 1995 do 01. 08. 1996
Praha 4, Jordana Jovkova 3263, PSČ 14000
od 31. 12. 1993 do 12. 05. 1995


Název/Jméno: HERMANN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1995 do 05. 11. 1999

Adresa: Praha 6, Pod Vyhlídkou 333/20
od 02. 01. 1995 do 05. 11. 1999


Název/Jméno: DUŠEK FRANTIŠEK

IČO: 74822098

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1995 do 01. 08. 1996

Adresa: Praha 3, Libická 1987/7
od 02. 01. 1995 do 01. 08. 1996


Název/Jméno: STEINBAUER JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1995 do 21. 12. 1998

Adresa: Praha 4 -Podolí, Na Podkovce 11
od 02. 01. 1995 do 21. 12. 1998


Název/Jméno: HONS LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1993 do 05. 03. 2003

Adresa: Praha 4, Štichova 640/24, PSČ 14000
od 31. 12. 1993 do 05. 03. 2003


Název/Jméno: HLAVÁČ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 1993 do 02. 01. 1995

Adresa: Praha 4, Rodopská 3154
od 31. 12. 1993 do 02. 01. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 9. 2007

Odpovědní zástupci: Luděk Hons


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 8. 2005

Odpovědní zástupci: Jan Březina

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 8. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Houša


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 2003

Obory činnosti: - pronájem s následnou koupí najaté věci
od 30. 09. 2003 do 03. 10. 2006
- dopravních prostředků
od 30. 09. 2003 do 03. 10. 2006
- strojů a zařízení pro průmysl
od 30. 09. 2003 do 03. 10. 2006
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 30. 09. 2003 do 03. 10. 2006
- stavebních strojů
od 30. 09. 2003 do 03. 10. 2006
- sportovních potřeb
od 30. 09. 2003 do 03. 10. 2006
- spotřebního zboží a oděvů
od 30. 09. 2003 do 03. 10. 2006
- koní a jiných zvířat
od 30. 09. 2003 do 03. 10. 2006
- technických přístrojů pro domácnost
od 30. 09. 2003 do 03. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 4. 2002

Obory činnosti: - montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
od 03. 05. 2002 do 03. 10. 2006
- montáž autopříslušenství
od 03. 05. 2002 do 03. 10. 2006
- opravy a montáž pneumatik
od 03. 05. 2002 do 03. 10. 2006
- údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 03. 05. 2002 do 03. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 3. 2002


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2001

Obory činnosti: - pískování, otryskávání
od 18. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- svařování
od 18. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- potahování nekovovými materiály
od 18. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- tepelné zpracování
od 18. 12. 2001 do 03. 10. 2006

Odpovědní zástupci: Jaroslava Šturmová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Luděk Hons

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Luděk Hons

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2001

Obory činnosti: - opravy oděvů, prádla a punčoch
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- opravy a údržba bytového textilu
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- praní, žehlení a mandlování prádla
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- opravy deštníků a slunečníků
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- vytahování deček
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- opravy a údržba jiného osobního zboží
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- sběr textilu a oděvů pro chemické čištění
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006
- čištění peří
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Žákovec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výuka jazyků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2001

Obory činnosti: - výuka německého a anglického jazyka
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2001

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 05. 12. 2001 do 03. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2001

Obory činnosti: Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Hais

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 2001

Odpovědní zástupci: Karel Novák

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 2001

Zánik oprávnění:1. 11. 2013


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 2001

Odpovědní zástupci: Jan Březina

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 2001

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 2001

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 05. 10. 2001 do 11. 10. 2006
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 05. 10. 2001 do 11. 10. 2006

Odpovědní zástupci: Milada Hrubešová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 2001

Obory činnosti: Úprava a rozvod užitkové vody
od 05. 10. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Karel Novák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 2. 2001

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 23. 02. 2001 do 03. 10. 2006
- péče o spisový materiál
od 23. 02. 2001 do 03. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Marie Šeborová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování plynárenského muzea

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 3. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Urbanová

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 1. 1996

Obory činnosti: Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 28. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Březina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Burišin

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 3. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Hais

Zánik oprávnění:18. 10. 2006


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 3. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jitka Králíčková

Zánik oprávnění:18. 10. 2006


Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní sil- iční motorová doprava - druh vozidel a SPZ v příloze, nedílné součásti koncesní listiny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 3. 1994

Odpovědní zástupci: ing Pavel Fuxa

Zánik oprávnění:10. 3. 1995


Opravy stavebních mechanizmů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 1. 1994

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Obory činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 18. 10. 2010
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 18. 10. 2010
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 18. 10. 2010
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 18. 10. 2010
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 18. 10. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 18. 10. 2010
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 18. 10. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 09. 2003 do 18. 10. 2010
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 29. 04. 2002 do 18. 10. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 12. 12. 2001 do 18. 10. 2010
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 16. 11. 2001 do 18. 10. 2010
Výuka jazyků
od 16. 11. 2001 do 18. 10. 2010
Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
od 16. 11. 2001 do 18. 10. 2010
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 16. 11. 2001 do 18. 10. 2010
Úprava a rozvod užitkové vody
od 24. 09. 2001 do 18. 10. 2010
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 24. 09. 2001 do 18. 10. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 21. 02. 2001 do 18. 10. 2010
Kopírovací služby
od 07. 05. 1997 do 18. 10. 2010
Provozování plynárenského muzea
od 13. 03. 1996 do 18. 10. 2010
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 10. 01. 1996 do 18. 10. 2010
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb
od 06. 05. 1995 do 18. 10. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 06. 05. 1995
Opravy stavebních mechanizmů
od 31. 01. 1994 do 18. 10. 2010
Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 31. 12. 1993
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 12. 1993
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 31. 12. 1993
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 31. 12. 1993
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 31. 12. 1993
Poskytování technických služeb
od 31. 12. 1993
Automatizované zpracování dat
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Školící činnost v oboru plynových zařízení
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Pronájem průmyslového zboží
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Poskytování software
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Mechanizační výkony stavebních strojů
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)
od 31. 12. 1993 do 18. 10. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 31. 12. 1993


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jitka Králíčková

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Likler

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Tater

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Školící činnost v oboru plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ladislav Slaný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:3. 2. 1997


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Žákovec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Hais

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Mechanizační výkony stavebních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Luděk Hons

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Houša

Zánik oprávnění:24. 10. 1996


Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Houša

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Zánik oprávnění:24. 10. 1996


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Luděk Hons

Zánik oprávnění:18. 10. 2006


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ladislav Slaný

Zánik oprávnění:20. 1. 2014


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 12. 1993

Přerušení: od 01. 09. 1997 do 30. 06. 1998

Zánik oprávnění:19. 8. 2005


Plynoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 12. 1993

Zánik oprávnění:3. 2. 1997


Montáž,opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tla kových nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Kratochvíl

Zánik oprávnění:3. 2. 1997


Ubytovací služby v podnikové ubytovně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 12. 1993

Zánik oprávnění:19. 8. 2005


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193492

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
2254527"Družstvo Havlíčkova 13"25180631České Budějovice, Havlíčkova 13, PSČ 37001
3646878"Institut pro sociální inkluzi, z. ú."4775279Šternberkova 1258/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
1408991"JN - STAVBA", s.r.o.25153153Vilémov 95, 396 01 Humpolec
2437385"SANTÉ Ústí nad Labem s.r.o."62739298Vaníčkova 907/13, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
3332226"Společenství Sídliště čp. 624 - 626 Rotava"70976333Sídliště 624, 357 01 Rotava

Související osoby

#NázevICOAdresa
754599"Fotografové bez hranic"22754164Nad Pentlovkou 225/4, Bohnice, 181 00 Praha 8
1146587"FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co."4623 Gunskirchen, Lambacher Str.14, Rakouská republika
601818"LUBÍ " spol. s r.o.46973940Ptáčov 75, PSČ 67401
1146588"MABA Fertigteilindustrie GmbH"2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt, Rakouská republika
1059333„Spolek českých právníků Všehrd”552151náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha