Pražské služby, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Pražské služby, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2432. Její identifikační číslo je 60194120

Výpis z obchodního rejstříku Pražské služby, a.s.

Datum zápisu: 1. 2. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2432

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: eb5ry32

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Technické činnosti v dopravě
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Pronájem věcí movitých
pronájem motorových vozidel
pronájem nemovitostí,nebytových prostor včetně poskytování ...
provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
Vývoj, šíření a zavádění počítačových systémů
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní
reklamní činnost - výroba a distribuce reklamních tisků (vyjma...
podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s vyjímkou...
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní
provádění bezpečnostního značení komunikací
ošetřování silniční zeleně
zajišťování sjízdnosti a schodnosti komunikací a jejich součástí,...
zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Opravy silničních vozidel

Adresa společnosti

Sídlo: Pod šancemi 444/1, 19000 Praha

Adresy: Praha 9, Pod Šancemi 444/1
od 01. 02. 1994 od 01. 02. 1994

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 17. 07. 2014 od 14. 07. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 17. 07. 2014 od 13. 03. 2015

  Valná hromada společnosti schválila dne 11.6.2001 návrhpředstavenstva společnosti Pražské služby, a.s, kterým sezvyšuje základní kapitál spoelčnosti nejméně o částku475.000.000,- Kč maximálně o částku 862.450.000,- Kč. Zvýšenízákladního kapitálu bude provedeno emisí nejméně 1.187.500 kusyprioritních akcií, nejvíce emisí 2.156.125 kusy prioritníchakcií znějících na jméno, v zanihované podobě o jmenovitéhodnotě 400,- Kč za jeden kus. Úpis akcií nad maximální výšinavrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti senepřipouští.S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na výplatudividendy. S těmito akciemi není spojeno právo hlasování navalné hromadě, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak. Z částizisku určeného valnou hromadou na výplatu dividendy je 10 % ztéto částky určeno k vyplacení mezi akcionáři držící prioritníakcie společnosti (první dividenda) a zbylá část této částky jeurčena v vyplacení mezi akcionáře. První dividenda se dělí mezimajitele prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitýchhodnot jejich prioritních akcií. Zbylá část zisku určeného kvýplatě dividendy se dělí mezi všechny akcionáře podlevzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj.prioritních akcií.Akcie budou upisovány pouze proti peněžitým vkladům akcionářů.Konečnou částku zvýšení základního kapitálu schválípředstavenstvo společnosti. Nově vydané akcie nejsou určeny kregistraci u organizátora trhu. Veškeré akcie budou upsány bezveřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři s využitímpřednostního práva, přičemž výše emisního kursu nově emitovanýchakcií je rovna jejich nominální hodnotě. Akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva již nebudou dále nabízeny kúpisu stávajícím akcionářům či jiným zájemcům a a ni nebudoupředmětem veřejné nabídky k úpisu. Na jednu stávající akcii vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 kus lze upsat jednu novouprioritní akcii ve jmenovité hodnotě 400,- Kč za 1 kus. Na jednustávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus lzeupsat 1.000 kusů nových prioritních akcií ve jmenovité hodnotě400,- Kč za 1 kus. Lhůta pro úpis prioritních akcií se stanoví vtrvání 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu vPraze o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti doobchodního rejstříku. Představenstvo společnosti zveřejníinformaci o přednostním právu akcionářů s počátkem běhu lhůtyzpůsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Tento denje zároveň rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva.Přednostní právo na úpis akcií mohou akcionáři využít v rozsahusvých podílů na základním kapitálu společnosti v pracovníchdnech, a to ve lhůtě nejméně 2 týdny, vždy v době od 9,00 -14,00 hod. v sídle spoelčnosti. Emisní kurs akcií je akcionář pojejich účinném upsání povinen splatit do 30 dnů na účetspolečnosti č.:124606063/0300, vedený u Československé obchodníbanky, a.s.Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. vyslovila dne11.6.2001 souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionářehlavního města Prahy za společností Pražské služby, a.s. ve výši475.000.000,- Kč z titulu smlouvy o bezúplatném převodu akcií zedne 15.2.1995, uzavřené mezi hlavním městem Praha a Fondemnárodního majetku ČR, proti pohledávce společnosti Pražskéslužby, a.s. na uhrazení emisního kursu upsaných akcií v rámcizvýšení základního kapitálu.
od 03. 09. 2001 od 04. 02. 2002

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na kterýpřešel majetek státního podniku Pražské komunikace se sídlemPraha 9, Pod šancemi 444/1, IČO: 00063274 ve smyslu § 11 odst.2zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb..
od 01. 02. 1994

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 20.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanovjmenování členů představenstva a dozorčí rady. Privatizačníprojekt č. 26759 schválený Ministerstvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci ČR dne 30.9.1993 čj. 422/1650/93.
od 01. 02. 1994

Akcie

Počet: 1 187 604 ks v hodnotě: 400 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno
od 17. 07. 2014 od 12. 11. 2014

Počet: 1 187 604 ks v hodnotě: 400 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno
od 04. 02. 2002 od 17. 07. 2014

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BELLU ALEXANDER

IČO: 1818155

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: ROMAN PATRIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2015 od 14. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 2005 od 21. 10. 2015


Název/Jméno: KŘÍŽ RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2016


Název/Jméno: VOTAVA LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 2011 od 13. 03. 2015


Název/Jméno: HALUZA RADIM

IČO: 62388568

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: MATOUŠEK ZDENĚK

IČO: 5291623

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2015
Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2003 od 13. 03. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 30. 10. 1998 od 12. 12. 2003
Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 06. 1995 od 30. 10. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 1994 od 19. 06. 1995


Název/Jméno: BODENLOS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: ŠAŠEK KAREL

IČO: 69251690

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 10. 2013 od 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 08. 2011 od 07. 02. 2012


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK PETR

IČO: 76237371

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 03. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 09. 2007 od 03. 08. 2011


Název/Jméno: SOMLÓ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 2011 od 14. 07. 2016


Název/Jméno: PLESNÍKOVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: ČÁSLAVKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: KOCOUREK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2014 od 13. 03. 2015
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2013 od 17. 07. 2014


Název/Jméno: TRNKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2014


Název/Jméno: VONDRA RADEK

IČO: 45760357

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 10. 2013 od 13. 03. 2015
Dozorčí rada - člen
od 05. 08. 2013 od 07. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2012 od 05. 08. 2013


Název/Jméno: NOVÁK VLADIMÍR

IČO: 15285847

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 08. 2013 od 13. 03. 2015


Název/Jméno: MAŠEK PAVEL

IČO: 11631554

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 08. 2013 od 13. 03. 2015


Název/Jméno: BUKOLSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2013 od 13. 03. 2015


Název/Jméno: ŽIŽKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2012 od 21. 01. 2013


Název/Jméno: ČERMÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2012 od 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2012 od 26. 03. 2012


Název/Jméno: ZELENÝ DAVID

IČO: 87724774

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2012 od 07. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 od 03. 08. 2011


Název/Jméno: RICHTER PAVEL

IČO: 61436992

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2012 od 27. 08. 2012


Název/Jméno: VÁVRA JIŘÍ

IČO: 75174464

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2012 od 13. 03. 2015


Název/Jméno: VALENTA MICHAL

IČO: 3659186

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2012 od 07. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 od 03. 08. 2011


Název/Jméno: RŮŽIČKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2012 od 13. 03. 2015


Název/Jméno: CALDR PAVEL

IČO: 70388717

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2012 od 05. 08. 2013


Název/Jméno: PECHA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 od 03. 08. 2011


Název/Jméno: ADÁMEK FRANTIŠEK

IČO: 41726383

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 od 07. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2007 od 03. 08. 2011
Dozorčí rada - místopředseda
od 10. 08. 2004 od 05. 09. 2007


Název/Jméno: RAŠKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 od 07. 02. 2012


Název/Jméno: POCHE MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 08. 2011 od 07. 02. 2012


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ BORIS

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 08. 2011 od 07. 02. 2012


Název/Jméno: OPA PATRIK

IČO: 61881520

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2011 od 07. 10. 2013


Název/Jméno: JANEČEK JIŘÍ

IČO: 64349829

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2011 od 07. 02. 2012


Název/Jméno: HORÁLEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2011 od 07. 10. 2013


Název/Jméno: VODRÁŽKA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 09. 2007 od 03. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2006 od 05. 09. 2007


Název/Jméno: PRAŽÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2005 od 03. 08. 2011


Název/Jméno: CHALUPA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2007 od 17. 02. 2011


Název/Jméno: ŠANDOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2007 od 03. 08. 2011


Název/Jméno: ŠTROF JAN

IČO: 15219232

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 01. 2006 od 05. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2004 od 10. 01. 2006
Dozorčí rada - místopředseda
od 12. 12. 2003 od 10. 08. 2004


Název/Jméno: RYDVAN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2004 od 15. 06. 2005


Název/Jméno: LUKAVSKÝ JAN

IČO: 73863360

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2003 od 05. 09. 2007


Název/Jméno: ŠKANDERA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2003 od 30. 06. 2004


Název/Jméno: KLÍMA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2003 od 10. 08. 2004


Název/Jméno: GREGAR MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 12. 2003 od 10. 01. 2006


Název/Jméno: HURDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 12. 12. 2003 od 05. 09. 2007


Název/Jméno: ŠULC PETR

IČO: 47526271

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 01. 2001 od 12. 12. 2003


Název/Jméno: VÝRUT KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2001 od 12. 12. 2003


Název/Jméno: PRESS MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2001 od 12. 12. 2003


Název/Jméno: MIKULÁŠOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1998 od 29. 01. 2001
Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 1995 od 30. 10. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 1994 od 19. 06. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKA KAREL

IČO: 71630431

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1998 od 24. 01. 2001
Dozorčí rada - předseda
od 19. 06. 1995 od 30. 10. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 1994 od 19. 06. 1995


Název/Jméno: HANZL OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1998 od 24. 01. 2001


Název/Jméno: MÁŠA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 10. 1998 od 12. 12. 2003


Název/Jméno: KOVAŘÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1998 od 12. 12. 2003


Název/Jméno: KRČMÁŘ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 1998 od 12. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 29. 11. 1995 od 30. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 06. 1994 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: NĚMEJC LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 1998 od 15. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1995 od 30. 10. 1998


Název/Jméno: SZENNAI TOMÁŠ

IČO: 70748098

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1998 od 24. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 03. 03. 1998 od 30. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 11. 1995 od 03. 03. 1998


Název/Jméno: UZEL RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstvo
od 30. 10. 1998 od 24. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1998 od 30. 10. 1998


Název/Jméno: NÁDVORNÍK JAN

IČO: 11253410

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1998 od 30. 10. 1998


Název/Jméno: MAŠEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 1995 od 30. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 19. 06. 1995 od 29. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 od 19. 06. 1995


Název/Jméno: HYŽÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1995 od 30. 10. 1998


Název/Jméno: MRÁZEK JAN

IČO: 74270753

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1995 od 03. 03. 1998


Název/Jméno: KAISER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 29. 11. 1995 od 03. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: SÁGNER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 06. 1995 od 29. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 od 19. 06. 1995


Název/Jméno: BAYER MIROŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.mistopředseda představenstva
od 19. 06. 1995 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: WITTLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 06. 1994 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: SUDÍK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: BUKOLSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: BAYER MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 od 19. 06. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Odpovědní zástupci:


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 08. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 9692

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 9692

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem nemovitostí,nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 9692

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


provozování odstavných ploch pro motorová vozidla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 01. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vývoj, šíření a zavádění počítačových systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 798040

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 798043


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 798041

Zánik oprávnění:28. 02. 2001


reklamní činnost - výroba a distribuce reklamních tisků (vyjma činností uvedených v příloze č. 1 zák.č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s vyjímkou obchod.živností uvedených v  příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 103171

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 798040

Zánik oprávnění:27. 01. 1996


provádění bezpečnostního značení komunikací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 798041

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


ošetřování silniční zeleně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 123523

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zajišťování sjízdnosti a schodnosti komunikací a jejich součástí, včetně zajištění odstranění havarijních závad

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 798042

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 9692

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 04. 09. 2007 od 03. 09. 2009


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 798041


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 798043


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60194120

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 02. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
97590A G A R I C U S spol. s r.o.45358664Pod Továrnou 587, 33151 Kaznějov
67730A G R I M E X , spol. s r.o. v likvidaci49810880Studentská 1352, 53501 Přelouč
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
10991ANT STAVITELSTVÍ s.r.o.28003730K Rybníku 171/7, 31800 Plzeň
263800AQUATECHNIC - EKO s.r.o.3419282Ukrajinská 728/2, 10100 Praha
208175AUDIT Litoměřice s.r.o.25465902Vrchlického 248/17, 41201 Litoměřice
71076AZ SERVIS Nové Veselí, spol. s r.o.49432371Žďárská 287, 59214 Nové Veselí
309634Balpo v.o.s.25134027Velehradská 1735/28, 13000 Praha
157374BEN-CAR spol.s r.o.45271461Hornokrčská 1947/2, 14000 Praha
52533BM Spiritka a.s.1532359Hlubočepská 1190/38d, 15000 Praha
276480Break in s.r.o., v likvidaci1439847Kubelíkova 1548/27, 13000 Praha
179485Bytové družstvo Šmukýřka 1464946436Pod Šmukýřkou 1081/14, 15000 Praha
329466CARAVAN CLUB Plzeň v AČR72535385Barákova 204/36, 32600 Plzeň
11663CARGET s.r.o.v likvidaci25915312116, 56125 Rudoltice
242739CITIFIN a.s.25138219Kubelíkova 1548/27, 13000 Praha
209337Colorado Investment Company s.r.o.25479245Prokopská 295/6, 11800 Praha
30571Česká novinová & grafická, s.r.o.48033898Gotthardská 28/8, 16000 Praha
119451Českomoravská komoditní burza Kladno49546392náměstí Sítná 3127, 27201 Kladno
108163Českomoravský průmysl kamene a.s. "v likvidaci"47468122Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
129552ČKD VAGONKA, s.r.o.25851268Studénka, 74213, , Butovická, 317
88762ČSAD Brno-město, a.s.48533084Brno, 60200, , Košťálova, 3/5, čp. 6
39997DATAWARE, s.r.o.25379780Praha - Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00
82891DEVENANTE a.s.28213343třída Míru 92, 53002 Pardubice
99232DITRON s.r.o.27536874Vážní 891, 50003 Hradec Králové

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí