Pražské služby, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Pražské služby, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2432. Jeho identifikační číslo je 60194120

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Pražské služby, a.s.

Datum zápisu: 1. 2. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2432

Identifikační číslo:60194120

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: eb5ry32

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Technické činnosti v dopravě
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Vývoj, šíření a zavádění počítačových systémů
provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
pronájem nemovitostí,nebytových prostor včetně poskytování ...
pronájem motorových vozidel
Pronájem věcí movitých
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní
reklamní činnost - výroba a distribuce reklamních tisků (vyjma...
Opravy silničních vozidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství
zajišťování sjízdnosti a schodnosti komunikací a jejich součástí,...
ošetřování silniční zeleně
provádění bezpečnostního značení komunikací
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s vyjímkou...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 9, Pod Šancemi 444/1
od 01. 02. 1994 do 01. 02. 1994
Pod šancemi 444/1, 19000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 17. 07. 2014 do 13. 03. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 17. 07. 2014 do 14. 07. 2016

  Valná hromada společnosti schválila dne 11.6.2001 návrhpředstavenstva společnosti Pražské služby, a.s, kterým sezvyšuje základní kapitál spoelčnosti nejméně o částku475.000.000,- Kč maximálně o částku 862.450.000,- Kč. Zvýšenízákladního kapitálu bude provedeno emisí nejméně 1.187.500 kusyprioritních akcií, nejvíce emisí 2.156.125 kusy prioritníchakcií znějících na jméno, v zanihované podobě o jmenovitéhodnotě 400,- Kč za jeden kus. Úpis akcií nad maximální výšinavrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti senepřipouští.S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na výplatudividendy. S těmito akciemi není spojeno právo hlasování navalné hromadě, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak. Z částizisku určeného valnou hromadou na výplatu dividendy je 10 % ztéto částky určeno k vyplacení mezi akcionáři držící prioritníakcie společnosti (první dividenda) a zbylá část této částky jeurčena v vyplacení mezi akcionáře. První dividenda se dělí mezimajitele prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitýchhodnot jejich prioritních akcií. Zbylá část zisku určeného kvýplatě dividendy se dělí mezi všechny akcionáře podlevzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj.prioritních akcií.Akcie budou upisovány pouze proti peněžitým vkladům akcionářů.Konečnou částku zvýšení základního kapitálu schválípředstavenstvo společnosti. Nově vydané akcie nejsou určeny kregistraci u organizátora trhu. Veškeré akcie budou upsány bezveřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři s využitímpřednostního práva, přičemž výše emisního kursu nově emitovanýchakcií je rovna jejich nominální hodnotě. Akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva již nebudou dále nabízeny kúpisu stávajícím akcionářům či jiným zájemcům a a ni nebudoupředmětem veřejné nabídky k úpisu. Na jednu stávající akcii vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 kus lze upsat jednu novouprioritní akcii ve jmenovité hodnotě 400,- Kč za 1 kus. Na jednustávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus lzeupsat 1.000 kusů nových prioritních akcií ve jmenovité hodnotě400,- Kč za 1 kus. Lhůta pro úpis prioritních akcií se stanoví vtrvání 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu vPraze o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti doobchodního rejstříku. Představenstvo společnosti zveřejníinformaci o přednostním právu akcionářů s počátkem běhu lhůtyzpůsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Tento denje zároveň rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva.Přednostní právo na úpis akcií mohou akcionáři využít v rozsahusvých podílů na základním kapitálu společnosti v pracovníchdnech, a to ve lhůtě nejméně 2 týdny, vždy v době od 9,00 -14,00 hod. v sídle spoelčnosti. Emisní kurs akcií je akcionář pojejich účinném upsání povinen splatit do 30 dnů na účetspolečnosti č.:124606063/0300, vedený u Československé obchodníbanky, a.s.Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. vyslovila dne11.6.2001 souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionářehlavního města Prahy za společností Pražské služby, a.s. ve výši475.000.000,- Kč z titulu smlouvy o bezúplatném převodu akcií zedne 15.2.1995, uzavřené mezi hlavním městem Praha a Fondemnárodního majetku ČR, proti pohledávce společnosti Pražskéslužby, a.s. na uhrazení emisního kursu upsaných akcií v rámcizvýšení základního kapitálu.
od 03. 09. 2001 do 04. 02. 2002

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na kterýpřešel majetek státního podniku Pražské komunikace se sídlemPraha 9, Pod šancemi 444/1, IČO: 00063274 ve smyslu § 11 odst.2zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb..
od 01. 02. 1994

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 20.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanovjmenování členů představenstva a dozorčí rady. Privatizačníprojekt č. 26759 schválený Ministerstvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci ČR dne 30.9.1993 čj. 422/1650/93.
od 01. 02. 1994

Akcie

Počet: 1 187 604 ks v hodnotě: 400 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 11. 2014

Počet: 1 556 125 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 07. 2014

Počet: 600 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 07. 2014

Počet: 1 187 604 ks v hodnotě: 400 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno
od 17. 07. 2014 do 17. 07. 2014

Počet: 1 556 125 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 18. 07. 2011 do 18. 07. 2011

Počet: 1 556 125 ks v hodnotě: 1000 - prioritní akcie na jméno
od 18. 07. 2011 do 18. 07. 2011

Počet: 1 187 604 ks v hodnotě: 400 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno
od 04. 02. 2002 do 04. 02. 2002

Počet: 600 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 03. 03. 1998 do 03. 03. 1998

Počet: 150 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 29. 11. 1995 do 29. 11. 1995

Počet: 1 556 125 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 02. 1994 do 01. 02. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ROMAN PATRIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2015 do 14. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 2005 do 21. 10. 2015

Adresa: Dany Medřické 612/21, Satalice, 190 15 Praha 9
od 21. 10. 2015
Praha 9 - Satalice, Dany Medřické 612/21, PSČ 19015
od 26. 10. 2009 do 21. 10. 2015
Praha 9 - Satalice, Dany Medřické 612/21
od 15. 06. 2005 do 26. 10. 2009


Název/Jméno: KŘÍŽ RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2016

Adresa: K Vodici 1127/1, Uhříněves, 104 00 Praha 10
od 14. 07. 2016


Název/Jméno: VOTAVA LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 2011 do 13. 03. 2015

Adresa: Brandlova 1565/19, Chodov, 149 00 Praha 4
od 14. 07. 2016
Praha 4, Brandlova 1565/19, PSČ 14900
od 07. 11. 2011 do 13. 03. 2015


Název/Jméno: HALUZA RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2015

Adresa: Vinohradská 1596/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: ČÁSLAVKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2015

Adresa: Novákových 1817/30a, Libeň, 180 00 Praha 8
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: ŠAŠEK KAREL

IČO: 69251690

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 10. 2013 do 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012

Adresa: U libeňského pivovaru 1140/17, Libeň, 180 00 Praha 8
od 07. 10. 2013
Praha 9 - Horní Počernice, Běchorská /67, PSČ 19300
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012


Název/Jméno: MATOUŠEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2015
Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2003 do 13. 03. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 30. 10. 1998 do 12. 12. 2003
Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 06. 1995 do 30. 10. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995

Adresa: Jabloňová 2136/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10
od 06. 01. 2014
Praha 10, Jabloňová 2136/11, PSČ 10600
od 06. 01. 2012 do 06. 01. 2014
Praha 10, Jabloňová 2136/11
od 12. 12. 2003 do 06. 01. 2012
Praha 10, Livornská 436
od 30. 10. 1998 do 12. 12. 2003
Praha 10, Livornská 436
od 01. 02. 1994 do 30. 10. 1998


Název/Jméno: BELLU ALEXANDER

IČO: 1818155

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2015

Adresa: Jana Želivského 1768/18, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: SOMLÓ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 2011 do 14. 07. 2016

Adresa: Nad Okrouhlíkem 2294/11, Libeň, 180 00 Praha 8
od 06. 01. 2014 do 14. 07. 2016
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2294/11, PSČ 18200
od 07. 11. 2011 do 06. 01. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK PETR

IČO: 18120849

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 03. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 09. 2007 do 03. 08. 2011

Adresa: V podluží 671/6, Nusle, 140 00 Praha 4
od 13. 03. 2015
Praha 4, V Podluží 6
od 05. 09. 2007 do 03. 08. 2011


Název/Jméno: PLESNÍKOVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 03. 2015

Adresa: Prusíkova 2435/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: BODENLOS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2015

Adresa: Dvorecká 541/33, Podolí, 147 00 Praha 4
od 13. 03. 2015


Název/Jméno: KOCOUREK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2014 do 13. 03. 2015
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2013 do 17. 07. 2014

Adresa: Snopkova 483/7, Kamýk, 142 00 Praha 4
od 07. 10. 2013 do 13. 03. 2015


Název/Jméno: TRNKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2014

Adresa: Hálkova 785, 278 01 Kralupy nad Vltavou
od 12. 03. 2014


Název/Jméno: VONDRA RADEK

IČO: 45760357

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 10. 2013 do 13. 03. 2015
Dozorčí rada - člen
od 05. 08. 2013 do 07. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2012 do 05. 08. 2013

Adresa: Šimanovská 55, Kyje, 198 00 Praha 9
od 05. 08. 2013 do 13. 03. 2015
Praha 9, Šimanovská 55, PSČ 19800
od 27. 08. 2012 do 05. 08. 2013


Název/Jméno: NOVÁK VLADIMÍR

IČO: 41231619

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 08. 2013 do 13. 03. 2015

Adresa: Nučická 1744/5, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 05. 08. 2013 do 13. 03. 2015


Název/Jméno: MAŠEK PAVEL

IČO: 13044206

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 08. 2013 do 13. 03. 2015

Adresa: Za školou 137, Kyje, 198 00 Praha 9
od 05. 08. 2013 do 13. 03. 2015


Název/Jméno: BUKOLSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2013 do 13. 03. 2015

Adresa: Jívanská 1748/28, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
od 21. 01. 2013 do 13. 03. 2015


Název/Jméno: ŽIŽKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2012 do 21. 01. 2013

Adresa: Hradec Králové, Cihlářská 690, PSČ 50311
od 26. 03. 2012 do 21. 01. 2013


Název/Jméno: ČERMÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2012 do 13. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2012 do 26. 03. 2012

Adresa: Praha 4, Antala Staška 1027/67, PSČ 14000
od 07. 02. 2012 do 13. 03. 2015


Název/Jméno: VALENTA MICHAL

IČO: 3659186

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2012 do 07. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 do 03. 08. 2011

Adresa: Praha 1, Bílkova /4, PSČ 11000
od 07. 02. 2012 do 07. 02. 2012
Praha 1, Bílkova /4, PSČ 11000
od 03. 08. 2011 do 03. 08. 2011


Název/Jméno: ZELENÝ DAVID

IČO: 87724774

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2012 do 07. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 do 03. 08. 2011

Adresa: Praha 5, U jezera 2047/2, PSČ 15500
od 07. 02. 2012 do 07. 02. 2012
Praha 5, U jezera 2047/2, PSČ 15500
od 03. 08. 2011 do 03. 08. 2011


Název/Jméno: VÁVRA JIŘÍ

IČO: 70532729

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2012 do 13. 03. 2015

Adresa: Praha 9, Na pozorce 1502/3, PSČ 19300
od 07. 02. 2012 do 13. 03. 2015


Název/Jméno: RŮŽIČKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2012 do 13. 03. 2015

Adresa: Praha 10, nám. Přátelství 1518/5, PSČ 10200
od 07. 02. 2012 do 13. 03. 2015


Název/Jméno: RICHTER PAVEL

IČO: 76534570

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2012 do 27. 08. 2012

Adresa: Praha 5, V Lipkách 705/9, PSČ 15400
od 07. 02. 2012 do 27. 08. 2012


Název/Jméno: CALDR PAVEL

IČO: 88224031

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2012 do 05. 08. 2013

Adresa: Praha 4, Na Výspě 261/27, PSČ 14700
od 07. 02. 2012 do 05. 08. 2013


Název/Jméno: PECHA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 do 03. 08. 2011

Adresa: Praha 3, Pod Parukářkou 2760/12, PSČ 13000
od 03. 08. 2011 do 03. 08. 2011


Název/Jméno: POCHE MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012

Adresa: Praha 3, Velehradská /28, PSČ 13000
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012


Název/Jméno: ADÁMEK FRANTIŠEK

IČO: 41726383

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2007 do 03. 08. 2011
Dozorčí rada - místopředseda
od 10. 08. 2004 do 05. 09. 2007

Adresa: Praha 4 - Modřany, Pejevové 3418, PSČ 14300
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012
Praha 4 - Modřany, Pejevové 3418/2, PSČ 1400
od 26. 10. 2009 do 03. 08. 2011
Praha 4 - Modřany, Pejevové 3418/2
od 05. 09. 2007 do 26. 10. 2009
Praha 4 - Modřany, Pejevové 3418
od 10. 08. 2004 do 05. 09. 2007


Název/Jméno: JANEČEK JIŘÍ

IČO: 12172936

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012

Adresa: Praha 4 - Chodov, Zimákova 458/13, PSČ 14900
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012


Název/Jméno: HORÁLEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2011 do 07. 10. 2013

Adresa: Praha 4, Nuselská 84/24, PSČ 14000
od 03. 08. 2011 do 07. 10. 2013


Název/Jméno: RAŠKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012

Adresa: Praha 4 - Krč, Pod rovinou 659/3, PSČ 14000
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012


Název/Jméno: OPA PATRIK

IČO: 61881520

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2011 do 07. 10. 2013

Adresa: Praha 4 - Podolí, Dvorecké náměstí 762/6, PSČ 14700
od 03. 08. 2011 do 07. 10. 2013


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ BORIS

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012

Adresa: Praha 10, Nad vodovodem 220/50, PSČ 10800
od 03. 08. 2011 do 07. 02. 2012


Název/Jméno: CHALUPA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2007 do 17. 02. 2011

Adresa: Praha 6, Farní 879/21, PSČ 16200
od 26. 10. 2009 do 17. 02. 2011
Praha 6, Farní 879/21
od 05. 09. 2007 do 26. 10. 2009


Název/Jméno: VODRÁŽKA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 09. 2007 do 03. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2006 do 05. 09. 2007

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Za Mototechnou 882, PSČ 15500
od 03. 02. 2006 do 03. 08. 2011


Název/Jméno: PRAŽÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2005 do 03. 08. 2011

Adresa: Praha 4 - Kamýk, Otradovická 730/9, PSČ 14000
od 26. 10. 2009 do 03. 08. 2011
Praha 4 - Kamýk, Otradovická 730/9
od 15. 06. 2005 do 26. 10. 2009


Název/Jméno: ŠANDOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2007 do 03. 08. 2011

Adresa: Praha 3, Biskupcova 2444/49
od 05. 09. 2007 do 03. 08. 2011


Název/Jméno: ŠTROF JAN

IČO: 15219232

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 01. 2006 do 05. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2004 do 10. 01. 2006
Dozorčí rada - místopředseda
od 12. 12. 2003 do 10. 08. 2004

Adresa: Praha 9 - Střížkov, Cvikovská 376/6
od 12. 12. 2003 do 05. 09. 2007


Název/Jméno: RYDVAN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2004 do 15. 06. 2005

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Dr. Zikmunda Wintra 5
od 30. 06. 2004 do 15. 06. 2005


Název/Jméno: KLÍMA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2003 do 10. 08. 2004

Adresa: Praha 8 - Libeň, Přádova 2057/28
od 12. 12. 2003 do 10. 08. 2004


Název/Jméno: GREGAR MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 12. 2003 do 10. 01. 2006

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Kopanina 365
od 12. 12. 2003 do 10. 01. 2006


Název/Jméno: HURDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 12. 12. 2003 do 05. 09. 2007

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1548/27
od 12. 12. 2003 do 05. 09. 2007


Název/Jméno: LUKAVSKÝ JAN

IČO: 73863360

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2003 do 05. 09. 2007

Adresa: Praha 8 - Trója, Lešenská 546/1
od 12. 12. 2003 do 05. 09. 2007


Název/Jméno: ŠKANDERA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2003 do 30. 06. 2004

Adresa: Dobratice, Dobratice 167, PSČ 73952
od 12. 12. 2003 do 30. 06. 2004


Název/Jméno: ŠULC PETR

IČO: 47526271

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 01. 2001 do 12. 12. 2003

Adresa: Praha 8, Notečská 561/16
od 29. 01. 2001 do 12. 12. 2003


Název/Jméno: PRESS MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2001 do 12. 12. 2003

Adresa: Praha 8, Pod přesypem 209/4
od 24. 01. 2001 do 12. 12. 2003


Název/Jméno: VÝRUT KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2001 do 12. 12. 2003

Adresa: Praha 10, Černokostelecká 2016/85
od 24. 01. 2001 do 12. 12. 2003


Název/Jméno: PROCHÁZKA KAREL

IČO: 13649485

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1998 do 24. 01. 2001
Dozorčí rada - předseda
od 19. 06. 1995 do 30. 10. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995

Adresa: Praha 1, Klimentská 32
od 30. 10. 1998 do 24. 01. 2001
Praha 1, Klimentská 32
od 01. 02. 1994 do 30. 10. 1998


Název/Jméno: SZENNAI TOMÁŠ

IČO: 70748098

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1998 do 24. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 03. 03. 1998 do 30. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 11. 1995 do 03. 03. 1998

Adresa: Praha 9, Českomoravská 7/808
od 30. 10. 1998 do 24. 01. 2001
Praha 9, Českomoravská 7/808
od 29. 11. 1995 do 30. 10. 1998


Název/Jméno: MIKULÁŠOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1998 do 29. 01. 2001
Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 1995 do 30. 10. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995

Adresa: Praha 4, Kukučínova 1148/4
od 30. 10. 1998 do 29. 01. 2001
Praha 4, Kukučínova 1148/4
od 19. 06. 1995 do 30. 10. 1998
Praha 5, Borovanského 2377
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995


Název/Jméno: UZEL RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstvo
od 30. 10. 1998 do 24. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1998 do 30. 10. 1998

Adresa: Praha 8, Havlínova 2/1111
od 30. 10. 1998 do 24. 01. 2001
Praha 8, Havlínova 2
od 03. 03. 1998 do 30. 10. 1998


Název/Jméno: NĚMEJC LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 1998 do 15. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1995 do 30. 10. 1998

Adresa: Praha 5, Živcových 445
od 30. 10. 1998 do 15. 06. 2005
Praha 5, Živcových 445
od 02. 01. 1996 do 30. 10. 1998
Praha 9, Českomoravská 7/808
od 29. 11. 1995 do 02. 01. 1996


Název/Jméno: MÁŠA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 10. 1998 do 12. 12. 2003

Adresa: Praha 8, Štíbrova 1213
od 30. 10. 1998 do 12. 12. 2003


Název/Jméno: KRČMÁŘ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 1998 do 12. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 29. 11. 1995 do 30. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 06. 1994 do 29. 11. 1995

Adresa: Praha 4, Sládkovičová 1268/5
od 30. 10. 1998 do 12. 12. 2003
Praha 4, Sládkovičova 1268/5
od 17. 06. 1994 do 30. 10. 1998


Název/Jméno: HANZL OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 1998 do 24. 01. 2001

Adresa: Praha 10, Estonská 7
od 30. 10. 1998 do 24. 01. 2001


Název/Jméno: KOVAŘÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1998 do 12. 12. 2003

Adresa: Praha 4, Sládkovičova 1306/11
od 30. 10. 1998 do 12. 12. 2003


Název/Jméno: NÁDVORNÍK JAN

IČO: 11253410

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1998 do 30. 10. 1998

Adresa: Praha 10, Hostivařská 8
od 03. 03. 1998 do 30. 10. 1998


Název/Jméno: MAŠEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 1995 do 30. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 19. 06. 1995 do 29. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995

Adresa: Praha 4, Bítovská 1223
od 23. 02. 1996 do 30. 10. 1998
Praha 4, Bítovská 1233
od 19. 06. 1995 do 23. 02. 1996
Praha 4, Bítovská 1223
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995


Název/Jméno: KAISER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 29. 11. 1995 do 03. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 do 29. 11. 1995

Adresa: Praha 7, Strojnická 3
od 01. 02. 1994 do 03. 03. 1998


Název/Jméno: HYŽÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1995 do 30. 10. 1998

Adresa: Praha 7, U Uranie 15/1346
od 29. 11. 1995 do 30. 10. 1998


Název/Jméno: MRÁZEK JAN

IČO: 74270753

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1995 do 03. 03. 1998

Adresa: Praha 10, Bělocerkevská 1438
od 29. 11. 1995 do 03. 03. 1998


Název/Jméno: SÁGNER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 06. 1995 do 29. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995

Adresa: Praha 8, Hanzlíkova 530/7
od 19. 06. 1995 do 29. 11. 1995
Praha 8, Hanzlíkova 530/7
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995


Název/Jméno: BAYER MIROŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.mistopředseda představenstva
od 19. 06. 1995 do 29. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Raisova 409/8
od 19. 06. 1995 do 29. 11. 1995


Název/Jméno: WITTLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 06. 1994 do 29. 11. 1995

Adresa: Praha 4, Rodvinovská 2/1556
od 17. 06. 1994 do 29. 11. 1995


Název/Jméno: SUDÍK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 do 29. 11. 1995

Adresa: Praha 1, Rytířská 400/22
od 01. 02. 1994 do 29. 11. 1995


Název/Jméno: BAYER MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995

Adresa: Praha 6, Raisova 409/8
od 01. 02. 1994 do 19. 06. 1995


Název/Jméno: BUKOLSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1994 do 29. 11. 1995

Adresa: Praha 9, Jívanská 1748
od 01. 02. 1994 do 29. 11. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Odpovědní zástupci: Milan Kazda


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 8. 2001

Obory činnosti: - zpracování návrhů dopravního bezpečnostního značení a dopravních bezpečnostních zařízení včetně jejich realizace
od 28. 08. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: JUDr. Ivan KŘEPINSKÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav HORYNA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav HYŽÍK


Vývoj, šíření a zavádění počítačových systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 1. 1998

Odpovědní zástupci: JUDr. Ivan KŘEPINSKÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


provozování odstavných ploch pro motorová vozidla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 1. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem nemovitostí,nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav HORYNA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 1. 1998

Odpovědní zástupci: JUDr. Ivan KŘEPINSKÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 1. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Vladimír Hofman

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


reklamní činnost - výroba a distribuce reklamních tisků (vyjma činností uvedených v příloze č. 1 zák.č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1995

Odpovědní zástupci: JUDr. Ivan KŘEPINSKÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Jiří ŠANDA


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Zvejška

Přerušení: od 04. 09. 2007 do 03. 09. 2009


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Obory činnosti: Technické činnosti v dopravě
od 27. 08. 2001 do 03. 09. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 08. 09. 1999 do 03. 09. 2008
provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
od 26. 01. 1998 do 03. 09. 2008
pronájem nemovitostí,nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních
od 26. 01. 1998 do 03. 09. 2008
Vývoj, šíření a zavádění počítačových systémů
od 26. 01. 1998 do 03. 09. 2008
pronájem motorových vozidel
od 26. 01. 1998 do 03. 09. 2008
Pronájem věcí movitých
od 26. 01. 1998 do 03. 09. 2008
reklamní činnost - výroba a distribuce reklamních tisků (vyjma činností uvedených v příloze č. 1 zák.č. 455/91 Sb.)
od 11. 10. 1995 do 03. 09. 2008
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 01. 02. 1994
Poskytování technických služeb
od 01. 02. 1994
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 01. 02. 1994
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 01. 02. 1994
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 02. 1994
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 01. 02. 1994
zajišťování sjízdnosti a schodnosti komunikací a jejich součástí, včetně zajištění odstranění havarijních závad
od 01. 02. 1994 do 03. 09. 2008
ošetřování silniční zeleně
od 01. 02. 1994 do 03. 09. 2008
zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství
od 01. 02. 1994 do 03. 09. 2008
provádění bezpečnostního značení komunikací
od 01. 02. 1994 do 03. 09. 2008
podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
od 01. 02. 1994 do 03. 09. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s vyjímkou obchod.živností uvedených v  příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)
od 01. 02. 1994 do 03. 09. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 01. 02. 1994 do 03. 09. 2008
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 01. 02. 1994
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 01. 02. 1994
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 01. 02. 1994
Projektování elektrických zařízení
od 01. 02. 1994
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 01. 02. 1994
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 01. 02. 1994
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 01. 02. 1994
Výroba strojů a zařízení
od 01. 02. 1994
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 01. 02. 1994
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 01. 02. 1994
Výroba hnojiv
od 01. 02. 1994
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 01. 02. 1994
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 01. 02. 1994
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 01. 02. 1994
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 01. 02. 1994
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 01. 02. 1994
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 02. 1994
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 01. 02. 1994
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 02. 1994
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 01. 02. 1994
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 01. 02. 1994
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 01. 02. 1994
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 02. 1994
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 02. 1994
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 01. 02. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Jaroměřský


zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


zajišťování sjízdnosti a schodnosti komunikací a jejich součástí, včetně zajištění odstranění havarijních závad

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Lubomír KOVÁŘ, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


ošetřování silniční zeleně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Štencl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


provádění bezpečnostního značení komunikací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Odpovědní zástupci: JUDr. Ivan KŘEPINSKÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Radostný

Zánik oprávnění:27. 1. 1996


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s vyjímkou obchod.živností uvedených v  příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Vladimír HOFMAN

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Zvejška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Martin SOMLÓ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60194120

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 2. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
1404180" Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci "120391Všelibice, okres Liberec
2492254"FULGUR METAL", spol. s r.o., v likvidaci60752726Slovákova 355/6, Veveří, 602 00 Brno
1808214"Společenství B. NĚMCOVÉ čp. 1516, 1517 SOKOLOV"26346184Sokolov, B. Němcové čp. 1516, PSČ 35601
32941361. českomoravská obchodní, akciová společnost v likvidaci63216817Nekmíř, Lhotka č.p. 10, okres Plzeň-sever, PSČ 33152
29049431. Moravská inkasní s.r.o.25820524Ohrada 1878, 755 01 Vsetín

Související osoby