PREOL, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PREOL, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1729. Její identifikační číslo je 26311208

Výpis z obchodního rejstříku PREOL, a.s.

Datum zápisu: 23. 1. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1729

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wuyfsxn

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - nákup,...
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Terezínská 1214, 41002 Lovosice

Adresy: Terezínská 1214, 410 02 Lovosice
od 29. 01. 2013
Lovosice, Terezínská 1214, PSČ 41017
od 12. 08. 2010 od 29. 01. 2013
Lovosice, Terezínská 47, PSČ 41017
od 26. 10. 2006 od 12. 08. 2010
Zábřeh, Leštinská 972/32, PSČ 78901
od 10. 05. 2005 od 26. 10. 2006
Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 76701
od 23. 01. 2003 od 10. 05. 2005

Skutečnosti

  Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou upravena ve Stanovách společnosti PREOL, a.s. uložných ve sbírce listin.
od 12. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 12. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 12. 03. 2014

  Jediný akcionář při výkonu v působnosti valné hromady rozhodl dne 9.10.2008 o zvýšení základního kapitálu z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o částku 285.778.000,- Kč na výslednou částku 287.778.000,- Kč, a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 285.778.000,- Kč.Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaná na oficiálním trhu. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku.Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému bude nabídnuta k úpisu 1 nová kmenová listinná akcie na jméno o jmenovité hodnotě 285.778.000,- Kč.Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcie, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nové akcie bude proveden v sídle společnosti na adrese Lovosice, Terezínská 47, PSČ 410 17. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu.Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií.Připouští se možnost započtení celku peněžitých pohledávek akcionáře a konkrétního zájemce společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. (dále jen "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 285.778.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 285.778.000,- Kč, a to:- peněžité pohledávky ze smlouvy o podřízeném dluhu (smlouvě o půjčce) uzavřené dne 27.7.2007, ve znění dodatku č. 1,2,3 k této smlouvě, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka v celkové výši 260.000.000,- Kč se splatností do 15.9.2008,- peněžité pohledávky ze smlouvy o podřízeném dluhu (smlouvy o půjčce) uzavřené dne 27.7.2007, ve znění dodatku č. 1,2,3 k této smlouvě, na jejímž základě je společnost povinna uhradit za poskytnutou půjčku úroky se splatností do 15.9.2008. Celkem budou započteny úroky ve výši 12.990.543,70 Kč,- peněžité pohledávky z dohody o úhradě odměny za ručení uzavřené dne 14.12.2007, ve znění dodatku č. 1 a 2 k této dohodě, na jejímž základě byla mezi smluvními stranami dohodnuta výše odměny za ručení v celkové výši 12.787.456,30 Kč se splatností do 15.9.2008.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 285.778.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení pohledávek je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Lovosice, Terezínská 47, PSČ 410 17.
od 17. 10. 2008 od 03. 11. 2008

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 287778000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 03. 2014 od 12. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 285778000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 03. 2014 od 12. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 285778000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 11. 2008 od 12. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 08. 2007 od 12. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 01. 2003 od 13. 08. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 10. 2006


Název/Jméno: Zemědělské zásobování a nákup Šumperk, a.s.

IČO: 45193614

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 05. 2005 od 26. 10. 2006


Název/Jméno: Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, a.s.

IČO: 47674857

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 01. 2003 od 10. 05. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JIŘÍK STANISLAV

IČO: 46862684

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 2011


Název/Jméno: VESELÝ JIŘÍ

IČO: 74132903

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 03. 2013


Název/Jméno: BOBEK MARTIN

IČO: 46742590

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 od 11. 06. 2013


Název/Jméno: LISA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 2006


Název/Jméno: NEZBEDOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2010 od 15. 03. 2013


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 2014


Název/Jméno: MAZUROVÁ DARINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2013


Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 09. 2011 od 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2011 od 08. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 2008 od 23. 04. 2009


Název/Jméno: KUBŮ MARTIN

IČO: 18927955

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2012 od 21. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 09. 2011 od 11. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2009 od 08. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 10. 2006 od 25. 02. 2008


Název/Jméno: NEGROVÁ DAGMAR

IČO: 42574722

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 02. 2012 od 15. 03. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2011 od 27. 02. 2012


Název/Jméno: VOBORNÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 04. 2009 od 08. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2008 od 23. 04. 2009


Název/Jméno: PERK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 07. 2008 od 15. 03. 2013


Název/Jméno: FANTA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2008 od 04. 11. 2010


Název/Jméno: ČERMÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 02. 2008 od 21. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 10. 2006 od 25. 02. 2008


Název/Jméno: ČERNÝ PAVEL

IČO: 43837956

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 10. 2006 od 08. 09. 2011


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 10. 2006 od 25. 02. 2008


Název/Jméno: GALIA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 2006 od 03. 04. 2007


Název/Jméno: FOLTÝN MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2004 od 26. 10. 2006


Název/Jméno: KRÁL BOŘIVOJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 2004 od 26. 10. 2006


Název/Jméno: TICHÝ MILAN

IČO: 45590168

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 2004 od 26. 10. 2006


Název/Jméno: ŠKURKOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2004 od 26. 10. 2006


Název/Jméno: FERANEC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2004 od 26. 10. 2006


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2004 od 26. 10. 2006


Název/Jméno: BUREŠOVÁ RENÁTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 01. 2003 od 01. 12. 2004


Název/Jméno: VYMĚTAL IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2003 od 01. 12. 2004


Název/Jméno: PASEČNÝ OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 01. 2003 od 01. 12. 2004


Název/Jméno: KREIDL ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 2003 od 01. 12. 2004


Název/Jméno: JURÁŠEK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 2003 od 01. 12. 2004


Název/Jméno: KRYBUSOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2003 od 01. 12. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 05. 2015


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 05. 2015

Odpovědní zástupci: 812328


Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 10. 2013


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 03. 2007

Odpovědní zástupci: 812326

Zánik oprávnění:24. 10. 2013


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 03. 2007

Odpovědní zástupci: 29090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - nákup, skladování, ošetřování, úprava a odbyt zemědělských výrobků včetně skladování státních hmotných rezerv

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 04. 2003

Odpovědní zástupci: 494128

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 04. 2003

Odpovědní zástupci: 494128

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 04. 2003

Odpovědní zástupci: 494128

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 04. 2003

Odpovědní zástupci: 494128


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26311208

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 2006

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
807425PREOL FOOD, a.s.27698190Terezínská 1214, 41002 Lovosice - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
509101" Walenta spol. s r.o. "62742744Třebenice, Podsedice 1, PSČ 411 13
755402AGROBOHEMIE a.s.63078121Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
553719Agropol Group, a.s.25100025Praha, 11376, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1535/4
655044AGROTEC a.s.544957Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče
165612ALFOBA s.r.o.25429370SNP 2443/8, 40011 Ústí nad Labem
795704ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.251960499, 33204 Nezvěstice
236271APQ Chomutov s.r.o. "v likvidaci"28075391Husinec, 38421, Výrov, Sklářská, 48
462017AquaCity s.r.o.1498509Na Harfě 916/9a, 19000 Praha
756670Autocentrum ESA SE2513439K učilišti 170, 10200 Praha
254775AUTOMEDIA s.r.o.48532649Okružní 732/5, 63800 Brno
575533B&T Solutions, s.r.o. v likvidaci3653552Příkop 843/4, 60200 Brno
392978BIOTRIT s.r.o. "v likvidaci"2622515879, 67161 Bantice
55423BRAUN INVEST s.r.o.25659359Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
176039BROJLER s.r.o.47668598Velké Albrechtice, 74291, Velké Albrechtice, , 179
104395BROLA a.s.48208175Tábor, 39002, Čekanice, Čekanice, 207
643768BUSSMARK - OLIVER spol. s r.o. v likvidaci63072220Lovčice, 69639, Lovčice, , 304
693173Bytové družstvo Mělník 2763 a 276425143336Vlasákova 2764/6, 27601 Mělník
216644CEMEX Cement, k.s.15052320Tovární 296, 53804 Prachovice
644815Centrální laboratoř, s.r.o.28137043Družstevní 207, 39002 Tábor
171277CENTROPROJEKT GROUP a.s.1643541Štefánikova 167, 76001 Zlín
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
277128CIS s.r.o.61501085Nademlejnská 1064/4, 19800 Praha
32394ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.627417722, 43601 Litvínov

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí