PRIMROSE a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem PRIMROSE a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12144. Jeho identifikační číslo je 27929086

 
 

Výpis z obchodního rejstříku PRIMROSE a.s.

Datum zápisu: 16. 7. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12144

Identifikační číslo:27929086

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zmcftbw

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby
Výroba kosmetických prostředků

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 11000
od 19. 01. 2010
Praha 1, Rytířská 534/13, PSČ 11000
od 16. 07. 2007 do 19. 01. 2010
Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 03. 07. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 03. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Jediný akcionář tímto rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou PRIMROSE a.s. (dále též jen "Společnost") z jeho současné výše 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výši 6.000.000,-- Kč (slovy šest milionů korun českých), tj. o částku 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, s využitím svého přednostního práva, a to za těchto podmínek :1. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 4 (slovy čtyř) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Převoditelnost akcií bude omezena (stejné jako již emitovaných akcií) souhlasem představenstva společnosti PRIMROSE a.s., a to dle ustanovení článku 8 odst. 5.4. stanov společnosti.2. Emisní kurz nových akcií Společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých).3. Tento jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všechny tyto 4 (slovy čtyři) kusy nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií, s tím, že je oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den této lhůty. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. V tomto termínu je představenstvo Společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního do obchodního rejstříku.4. Tento jediný akcionář upíše nové akcie tak, že na jednu dosavadní akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých), lze upsat 2 (slovy dva) kusy nových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých).Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení své peněžité pohledávky, a to konkrétně ve výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), a to takto :- připouští se možnost započtení peněžité pohledávky, níže uvedené, jediného akcionáře, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s., vůči Společnosti, a to konkrétně ve výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. na splacení emisního kurzu 4 (slovy čtyř) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), který je v celkové výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých).- peněžitá pohledávka jediného akcionáře, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s., vůči Společnosti, která je ve výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) u níž se připouští možnost započtení, vznikla jako nárok na vrácení zůstatku půjčky včetně nesplacených úroků, /který vyplývá ze "Zmluvy o úvere" uzavřené dne 5.5.2010 mezi Společností, jako dlužníkem, a společností SLAVIA CAPITAL Group, a.s. se sídlem Heydukova 6, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31403387, jako věřitelem/, přičemž zůstatek jistiny půjčky činí 3.969.621,-- Kč (slovy tři miliony devět set šedesát devět tisíc šest set dvacet jedna korun českých) a nesplacený úrok z poskytnuté půjčky je ve výši 30.379,-- Kč (slovy třicet tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých), a dle "PROHLÁŠENÍ AUDITORA", vypracovaného dne 4.6.2010 auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o. se sídlem Praha 13, Office Park Nové Butovice, Budova A, Bucharova 1281/2, IČ 27608875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, osvědčení číslo 471, a to jejím společníkem, auditorem Ing. Milošem Bláhou, osvědčení číslo 1673, je výše uvedený zůstatek půjčky včetně nesplacených úroků v celkové výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) k 4.6.2010 (slovy čtvrtému červnu roku dvoutisícího desátého) v účetnictví Společnosti evidovaný v souladu s českými účetními předpisy.Při zápočtu výše uvedené pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s., proti pohledávce společnosti PRIMROSE a.s. vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s., na splacení emisního kurzu celkem 4 (slovy čtyř) kusů jím upisovaných nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, bude postupováno tak, že bude možno započíst celý zůstatek jistiny úvěru ve výši 3.969.621,-- Kč (slovy tři miliony devět set šedesát devět tisíc šest set dvacet jedna korun českých) a nesplacené úroky ve výši 30.379,-- Kč (slovy třicet tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých).Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:Společnost a jediný akcionář, tj. společnost SLAVIA CAPITAL Group, a.s., jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 1 (slovy jednoho) měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní titul jejího vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurz akcií, jejichž emisní kurz bude započten oproti pohledávce upisovatele. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny.
od 11. 06. 2010 do 30. 06. 2010

Akcie

Počet: 6 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 06. 2010

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na jméno
od 16. 07. 2007 do 16. 07. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: SLAVIA CAPITAL GROUP, a.s.

Adresa: 81102 Bratislava, Mostová 2, Slovenská republika
od 03. 01. 2014
81499 Bratislava, Heydukova 6, Slovenská republika
od 16. 07. 2007 do 03. 01. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 07. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 03. 07. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 03. 01. 2014 do 03. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2014 do 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 2007 do 03. 01. 2014

Adresa: Malinová 1669, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
od 03. 01. 2014 do 03. 07. 2014
K Vodrantům 1881, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
od 17. 07. 2013
Čáslav, Malinová 1669, PSČ 28601
od 16. 07. 2007 do 17. 07. 2013


Název/Jméno: GABALEC PETER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 07. 2007 do 03. 07. 2014

Adresa: 81102 Bratislava, Drotárska cesta 54, Slovenská republika
od 16. 07. 2007 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: KVIETIK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2007 do 03. 07. 2014

Adresa: 81103 Bratislava, Holubyho 1, Slovenská republika
od 16. 07. 2007 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: JURKOVÁ ADRIANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 06. 2010 do 03. 01. 2014

Adresa: 81103 Bratislava, Žilinská 2961/18, Slovenská republika
od 11. 06. 2010 do 03. 01. 2014


Název/Jméno: LEVKANIČ VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2007 do 11. 06. 2010

Adresa: 82106 Bratislava, Arménska 13827/10, Slovenská republika
od 16. 07. 2007 do 11. 06. 2010


Název/Jméno: JURÍČEK MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 2007 do 11. 06. 2010

Adresa: 81107 Bratislava, Záhradnícka 15, Slovenská republika
od 16. 07. 2007 do 11. 06. 2010


Název/Jméno: VALTR MATĚJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 2007 do 11. 06. 2010

Adresa: Praha 6, Evropská 613/81, PSČ 16000
od 16. 07. 2007 do 11. 06. 2010


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 2007

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 08. 04. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 11. 2007
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 11. 2007
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 11. 2007
Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby
od 01. 08. 2007 do 08. 04. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 08. 2007 do 08. 04. 2009
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 01. 08. 2007 do 08. 04. 2009
Velkoobchod
od 01. 08. 2007 do 08. 04. 2009
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 01. 08. 2007 do 31. 12. 2014


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27929086

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:22. 8. 2007

Související firmy

#NázevICOAdresa
1681014A S A, spol. s r.o.40939588Kolín II, Za panelárnou 973, PSČ 28000
2181745AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
3511682AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava46904689Cihelna 420, 588 13 Dobronín
169553ASSET RECOVERY DEBTS CZECH REPUBLIC a.s.27117952Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
2522379Czech 4 Sky a.s.27907651Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Související osoby

#NázevICOAdresa
1185503BAYEROVÁ ADÉLAPraha 10, Milánská 455, PSČ 10900
28348AICRAFT ENTERPRISES LTD.99 Albert Street, Belize City, Belize
28347AIRCRAFT ENTERPRISES LTD.99 Albert Street, Belize City, Belize
28344AIRCRAFT ENTERPRISES LTD., 23,275Belize City, Albert Street 99, Belize
186005STRNADOVÁ ALENA63416654Čapkova 841, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina