PRIMROSE a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PRIMROSE a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12144. Její identifikační číslo je 27929086

Výpis z obchodního rejstříku PRIMROSE a.s.

Datum zápisu: 16. 7. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12144

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zmcftbw

Předmět podnikání: Distribuce pohonných hmot
Výroba kosmetických prostředků
Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 03. 07. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 03. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Jediný akcionář tímto rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou PRIMROSE a.s. (dále též jen "Společnost") z jeho současné výše 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výši 6.000.000,-- Kč (slovy šest milionů korun českých), tj. o částku 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, s využitím svého přednostního práva, a to za těchto podmínek :1. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 4 (slovy čtyř) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Převoditelnost akcií bude omezena (stejné jako již emitovaných akcií) souhlasem představenstva společnosti PRIMROSE a.s., a to dle ustanovení článku 8 odst. 5.4. stanov společnosti.2. Emisní kurz nových akcií Společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých).3. Tento jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všechny tyto 4 (slovy čtyři) kusy nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií, s tím, že je oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den této lhůty. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. V tomto termínu je představenstvo Společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního do obchodního rejstříku.4. Tento jediný akcionář upíše nové akcie tak, že na jednu dosavadní akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých), lze upsat 2 (slovy dva) kusy nových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých).Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení své peněžité pohledávky, a to konkrétně ve výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), a to takto :- připouští se možnost započtení peněžité pohledávky, níže uvedené, jediného akcionáře, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s., vůči Společnosti, a to konkrétně ve výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. na splacení emisního kurzu 4 (slovy čtyř) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), který je v celkové výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých).- peněžitá pohledávka jediného akcionáře, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s., vůči Společnosti, která je ve výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) u níž se připouští možnost započtení, vznikla jako nárok na vrácení zůstatku půjčky včetně nesplacených úroků, /který vyplývá ze "Zmluvy o úvere" uzavřené dne 5.5.2010 mezi Společností, jako dlužníkem, a společností SLAVIA CAPITAL Group, a.s. se sídlem Heydukova 6, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31403387, jako věřitelem/, přičemž zůstatek jistiny půjčky činí 3.969.621,-- Kč (slovy tři miliony devět set šedesát devět tisíc šest set dvacet jedna korun českých) a nesplacený úrok z poskytnuté půjčky je ve výši 30.379,-- Kč (slovy třicet tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých), a dle "PROHLÁŠENÍ AUDITORA", vypracovaného dne 4.6.2010 auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o. se sídlem Praha 13, Office Park Nové Butovice, Budova A, Bucharova 1281/2, IČ 27608875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, osvědčení číslo 471, a to jejím společníkem, auditorem Ing. Milošem Bláhou, osvědčení číslo 1673, je výše uvedený zůstatek půjčky včetně nesplacených úroků v celkové výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) k 4.6.2010 (slovy čtvrtému červnu roku dvoutisícího desátého) v účetnictví Společnosti evidovaný v souladu s českými účetními předpisy.Při zápočtu výše uvedené pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s., proti pohledávce společnosti PRIMROSE a.s. vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s., na splacení emisního kurzu celkem 4 (slovy čtyř) kusů jím upisovaných nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, bude postupováno tak, že bude možno započíst celý zůstatek jistiny úvěru ve výši 3.969.621,-- Kč (slovy tři miliony devět set šedesát devět tisíc šest set dvacet jedna korun českých) a nesplacené úroky ve výši 30.379,-- Kč (slovy třicet tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých).Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:Společnost a jediný akcionář, tj. společnost SLAVIA CAPITAL Group, a.s., jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 1 (slovy jednoho) měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní titul jejího vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurz akcií, jejichž emisní kurz bude započten oproti pohledávce upisovatele. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny.
od 11. 06. 2010 od 30. 06. 2010

Akcie

Počet: 6 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 06. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: SLAVIA CAPITAL Group, a.s.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 07. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 03. 07. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 03. 01. 2014 od 03. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2014 od 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 2007 od 03. 01. 2014


Název/Jméno: GABALEC PETER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 07. 2007 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: KVIETIK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2007 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: JURKOVÁ ADRIANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 06. 2010 od 03. 01. 2014


Název/Jméno: LEVKANIČ VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2007 od 11. 06. 2010


Název/Jméno: JURÍČEK MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 2007 od 11. 06. 2010


Název/Jméno: VALTR MATĚJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 2007 od 11. 06. 2010


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 07. 2016


Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 95958

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 95958

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 95958

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 2007

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 08. 04. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 11. 2007
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 11. 2007
Zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 11. 2007
Velkoobchod
od 01. 08. 2007 od 08. 04. 2009
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 01. 08. 2007 od 08. 04. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 08. 2007 od 08. 04. 2009
Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby
od 01. 08. 2007 od 08. 04. 2009
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 01. 08. 2007 od 31. 12. 2014


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27929086

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:22. 08. 2007

Související firmy

#NázevICOAdresa
1609918A S A, spol. s r.o.40939588Březinova 973, 28002 Kolín
114922A.R.G., spol. s r.o.60110881K Raškovci 851, 28002 Kolín
3105100AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, 25070 Odolena Voda
585128AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava46904689Cihelna 420, 58813 Dobronín
2167740ASSET RECOVERY DEBTS CZECH REPUBLIC a.s.27117952Rybná 716/24, 11000 Praha
2012978B.R.G., spol. s r.o.60110872K Raškovci 851, 28002 Kolín
1941747Czech 4 Sky a.s.27907651Celetná 988/38, 11000 Praha
1498970CZECH AIRCRAFT WORKS spol. s r.o.25110969Na Záhonech 212, 68604 Kunovice
129089Czech Sport Aircraft a.s.28240316Na Záhonech 212, 68604 Kunovice
2631081ČEPRO, a.s.60193531Dělnická 213/12, 17000 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
2254763Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi26182971Bojovníků za svobodu 1448, 28601 Čáslav
1657430ENERGY Ústí nad Labem, a.s.25540971Žukovova 100/27, 40003 Ústí nad Labem
2867860FAME Jihlava, a.s. v likvidaci27623556Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha
1263929Kosmos, a.s.46356908Čáslav, 28612, Čáslav-Nové Město, Pražská, 162
3252664Nadace ČEZ26721511Duhová 1531/3, 14000 Praha
1281685Natural Power and Energy s.r.o.1655442Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha
2202222OLEASPOL, a.s. v likvidaci550523Americká 649/18, 12000 Praha
2316785PALMA Group CZ, s.r.o.24802883Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha
478333První družstvo vlastníků bytů v Čáslavi,družstvo v likvidaci26182998Čáslav, 28601, Čáslav-Nové Město, Bojovníků za svobodu, čp.1448
494533R.G.I., spol. s r.o.60110864Ovčárecká 855, 28002 Kolín
2537669R.I.G.I., spol. s r.o.14800829Ovčárecká 855, 28002 Kolín
1211525RABŠTEJN, spol. s r.o.60933810K Raškovci 851, 28002 Kolín
2004161SC FOOD, AGRO & INDUSTRIAL a.s.2465086Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha
138431SC PRAHA Development a.s.27946452Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
369138BALOUN MILOSLAV73680729Boženy Němcové 933, 33701 Rokycany
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
911055BARTOUŠEK ZDENĚK44606249Gerstnerova 4128, 43003 Chomutov
349235BEDNÁŘ OLDŘICH7044026347, 67974 Křtěnov
101143BENÁČEK ONDŘEJ88018792U obecního dvora 793/2, 11000 Praha
251280BENEŠ DANIEL76584119U Trati 636, 46001 Liberec
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
1228565BERGERHOF VLADIMÍR86759663Masarykova třída 202, 41510 Teplice
41615BLAŽEK JIŘÍ11496789Tyršova 630, 76811 Chropyně
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
34284BLAŽEK ZDENĚK46227865Masarykovo náměstí 66, 59501 Velká Bíteš
145477BORÝSEK JAN88319920Sokolovská 147/33, 36005 Karlovy Vary
50241BRABEC JAN46720359Zdiměřická 1083, 25242 Jesenice
695411BRYCHTA PETR15185028Trnková 1325, 66501 Rosice
521302BUBÁK JAROSLAV16538919Havlenova 825/25, 28601 Čáslav
143510BUBENÍK JAN49655833Tylovo náměstí 650/4, 12000 Praha
490453BULANT JIŘÍ18434690Klíčovská 801/31, 19000 Praha
259909BURIAN JINDŘICH40680347Lukášova 1624/3, 13000 Praha
131123CABEJŠEK KAREL62857614337, 67557 Rouchovany
100032ČECH VÁCLAV46809392Školní 470, 33023 Nýřany
50343ČERMÁK MIROSLAV71057706Plečnikova 918, 14900 Praha
14120ČERNÁ DANA62247786Vladimirská 2578, 44001 Louny
2016ČERNÝ JAN74017021Šafaříkova 2527, 44001 Louny

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
14074413D H.Interier, s.r.o.63674238Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha
126717961minut s.r.o.27064913Konviktská 291/24, 11000 Praha
992211A. Hanzlík group CZ, s.r.o.28617924Konviktská 291/24, 11000 Praha
1368238A.B. Andersson Czech, s.r.o.27117499Konviktská 291/24, 11000 Praha
895812A.O.S. MB s.r.o. v likvidaci27137708Konviktská 291/24, 11000 Praha
1774965A&F Group Czech Republic s.r.o.5147905Konviktská 291/24, 11000 Praha
3217694AB Metal Recycling, s.r.o.24756458Konviktská 291/24, 11000 Praha
340587ACE Consulting, s.r.o.25679457Konviktská 291/24, 11000 Praha
3181244ACER DESIGN s.r.o.28496469Liliová 249/6, 11000 Praha
35882ADE SERVICES, s.r.o.3384136Konviktská 291/24, 11000 Praha
1324200AG Consulting CZ s.r.o.24186066Konviktská 291/24, 11000 Praha
166796AGRO phoenix s.r.o.25690043Konviktská 291/24, 11000 Praha
2285609ALBERTO III PIO s.r.o.25668200Konviktská 263/5, 11000 Praha
2263726ALEMA, s.r.o.27156150Konviktská 1005/30, 11000 Praha
961709ALENA s.r.o.49704184Konviktská 263/5, 11000 Praha
3434311ALEXANDRA NEMOVITOSTI a.s.27613674Konviktská 263/5, 11000 Praha
3366822Algor, a.s.28388909Konviktská 291/24, 11000 Praha
2988351ALMAHRA BH HEALTH CENTER s.r.o.5172152Konviktská 291/24, 11000 Praha
370797Andělský dvůr, spol. s r.o.27876934Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha
2491564ANDREA SHOP, s.r.o.3330851Konviktská 291/24, 11000 Praha
1804334ANGELES a.s.28220102Konviktská 291/24, 11000 Praha
3388800ARCTOS, s.r.o.25554387Konviktská 291/24, 11000 Praha
2806661Ars aequi et boni22728953Konviktská 291/24, 11000 Praha
605801ARTESIANA s.r.o.26163225Praha, 11000, Staré Město, Konviktská, 291/24
3310255Asinus group a.s.28579178Konviktská 291/24, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
220330Dmitrij Švec-ladění a opravy klavírů12614564Praha, 10000, , KREMELSKÁ, 130/13
2212798Dominik Peter James Jun76593959Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha
1062348Aalsvel Daniel1385470Liliová 248/8, 11000 Praha
813538Aalsvel Netta1384112Liliová 248/8, 11000 Praha
2608791Barta Martin73628441Konviktská 291/24, 11000 Praha
3407485Bartlová Klára Alba900800Betlémská 262/10, 11000 Praha
1252685BAUMRUK Jaroslav41622596Konviktská 263/5, 11000 Praha
1597137BAZGEROVÁ Jana14909553Náprstkova 215/9, 11000 Praha
1032660Benešová Eva74374079Liliová 248/8, 11000 Praha
3108525BEŠŤÁK Jiří43083137Liliová 249/6, 11000 Praha
630470Coté Martin1148303Liliová 248/8, 11000 Praha
3188428Drozd Pavel5114411Betlémské náměstí 1004/8, 11000 Praha
2878191Eichler Jan67991785Betlémské náměstí 251/2, 11000 Praha
3378175Feigerlová Monika71462708Konviktská 291/24, 11000 Praha
400527Fenclová Michaela3996972Liliová 248/8, 11000 Praha
1343442Flašar Jakub69035831Liliová 248/8, 11000 Praha
2429491Flašar Michal10152610Liliová 248/8, 11000 Praha
729158Flašar Michal63658771Liliová 248/8, 11000 Praha
2765411Fuchsová Markéta71400966Betlémská 262/10, 11000 Praha
1668294Gratzl Tomáš63939274Betlémská 261/12, 11000 Praha
156979Grygar Zdeněk41800672Konviktská 263/5, 11000 Praha
2304172Hančík Lukas900834Betlémská 262/10, 11000 Praha
2695759Hanzlík Krištof87287129Liliová 249/6, 11000 Praha
36477Hausdorová Alena41800753Praha, 11000, Staré Město, Konviktská, 1055/7