PSG-International a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem PSG-International a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 287. Jeho identifikační číslo je 13694341

 
 

Výpis z obchodního rejstříku PSG-International a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 287

Identifikační číslo:13694341

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: igxfv2j

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Ostraha majetku a osob
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Výkon zeměměřických činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Projektování elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Příprava a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací...
Zednictví
Pokrývačství, tesařství
Truhlářství, podlahářství
Izolatérství
Zámečnictví, nástrojářství
Klempířství a oprava karoserií
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Drobná dřevovýroba.
Drobná výroba z kovu.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Zprostředkovatelská činnost.
Skladovací služby.
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provádění inženýrských staveb
Provádění dopravních staveb
Projektová činnost v investiční výstavbě
Projektování elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a výroba...

Adresa společnosti

Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
od 22. 01. 2016
Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ 76502
od 05. 05. 2008 do 22. 01. 2016
Zlín, Zarámí 4077
od 16. 02. 1994 do 05. 05. 2008
Zlín
od 29. 12. 1990 do 16. 02. 1994
Napajedelská 1552, 76502 Otrokovice

Skutečnosti

  Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál poskytla společnost PSG-International a.s., se sídlemNapajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 136 94 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 287 (dále jen "PSG-International a.s.") s účinností ke dni 1.7.2016 nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti PSG Službya.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 050 70 881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 7541 (dále jen "PSG Služby a.s."), a to formou vkladu části závodu, divize služby (dále jen "Část závodu služby") do vlastního kapitálu společnosti PSG Služby a.s. Doklad o vkladu Části závodu služby byl uložen do sbírky listin společností PSG Služby a.s.
od 12. 07. 2016

  Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál poskytla společnost PSG-International a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 136 94 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 287 (dále jen "PSG-International a.s.") s účinností ke dni 1.7.2016 nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 050 42 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 7535 (dále jen "PSG Construction a.s."), a to formou vkladu části závodu, divize pozemní stavitelství Česká a Slovenská republika (dále jen "Část závodu pozemní stavitelství") do vlastního kapitálu společnosti PSG Construction a.s. Doklad o vkladu Části závodu pozemní stavitelství byl uložen do sbírky listin společností PSG Construction a.s.
od 12. 07. 2016

  Společnost PSG-International a.s. se podřídila z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.
od 09. 06. 2014

  Základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 396 000 000 Kč (slovy: tři sta devadesát šest milionů korun českých), se zvyšuje o částku 60 000 000 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) tak, že základní kapitál společnosti bude po navýšení činit 456 000 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát šest milionů korun českých), přičemž emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií bez veřejné nabídky s využitím přednostního práva jediného akcionáře, společnosti KUS a.s., a to 60 000 ks (slovy: šedesáti tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Akcie nebudou registrovány, budou veřejně neobchodovatelné; po účinném zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadat jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Emisní kurz nových akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnostmi. Nové akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením pohledávky společnosti KUS a.s. vůči společnosti PSG-International a.s., ve výši 60 000 000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) z titulu poskytnutého úvěru ve výši 60 000 000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na základě Smlouvy o úvěru ze dne 24.1.2014 uzavřené mezi KUS a.s., jako úvěrujícím a PSG-International a.s., jako úvěrovaným, kde půjčovaná částka odpovídá částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál.Částka ve výši 60 000 000 (slovy: šedesát milionů korun českých) byla připsána na účet společnosti PSG-International a.s. číslo účtu 8010-0303054583/0300 dne 28.1.2014.Jediný akcionář KUS a.s., jako upisovatel uzavře se společností PSG-International a.s. smlouvu o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, přičemž představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději ve stejné lhůtě, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nesmí být však podán dříve než bude uzavřena dohoda o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs. ----------------Ke splacení vkladu jediného akcionáře dojde uzavřením Dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek mezi KUS a.s. a PSG-International a.s., v souladu s ustanovením § 21 odst. 3, § 421 odst. 2 písm. c) a § 475 písm. l) zákona o obchodních korporacích, k čemuž jediný akcionář v působnosti valné hromady při zvýšení základního kapitálu společnosti uděluje výslovně souhlas.Dohoda o započtení bude uzavřena do třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií a v ní obchodní společnost KUS a.s. započte ke dni podpisu Dohody o započtení v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích svoji pohledávku vůči obchodní společnosti PSG-International a.s., vzniklou na základě Smlouvy o úvěru ze dne 24.1.2014 uzavřené mezi KUS a.s., jako úvěrujícím, a PSG-International a.s., jako úvěrovaným, na svůj dluh splatit peněžitý vklad ve výši 60 000 000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) do základního kapitálu společnosti PSG-International a.s., a to z titulu nároku této společnosti na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti.---------------------------------------------------------
od 09. 06. 2014 do 09. 06. 2014

  Na společnost přešla část jmění společnosti PSG a.s. se sídlem Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ: 765 02, IČ: 28302371 uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 4.4.2014.
od 31. 05. 2014

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 30.01.2014.
od 09. 04. 2014 do 13. 11. 2014

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 11.01.2011.
od 30. 04. 2012 do 09. 04. 2014

  Základní kapitál se snižuje z částky 158.324.000,- Kč ( slovy: sto padesát osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) o částku 8.324.000,- Kč( slovy: osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) na částku 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát miliónů korun českých) z důvodu a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Důvodem pro snížení základního kapitálu je vytvoření rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši 8.324.000,- Kč ( slovy: osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých). Rozsah snížení je 8.324.000,- Kč ( slovy: osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) z částky 158.324.000,-Kč ( slovy: sto padesát osm miliónů tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) na částku 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát miliónů korun českých). Na snížení základního kapitálu bude použito 8 324 ks ( slovy: osm tisíc tři sta dvacet čtyři kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) v majetku společnosti, tedy akcie č. 141677 -150000. Toto snížení základního kapitálu nemá žádný vliv na dobytnost pohledávek věřitelů společnosti.
od 29. 09. 2011 do 29. 09. 2011

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.324.000,- Kč (osm milionů tři sta dvacet čtyři tisíce korun českých) z částky 150.000.000,- Kč na částku 158.324.000,- Kč takto:- na zvýšení základního kapitálu bude vydáno a upsáno 8324 nových kmenových akcií společnosti, a to na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každá s omezenou převoditelností, spočívající v tom, že akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromadyspolečnosti,- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven ve výši 1.000,- Kč každá, tedy ve výši jmenovité hodnoty každé této akcie,- akcionáři společnosti se výslovně vzdali přednostního práva na úpis akcií,--- akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určenému zájemci - dosavadnímu akcionáři - společnosti KUS a.s. se sídlem Brno, Hlinky 118, IČ: 25583000,- místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 2 (dvou) měsíců od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnouformou společnosti KUS a.s. se sídlem Brno, Hlinky 118, IČ: 25583000 začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve jej k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a současně, předloží společnosti KUS a.s. se sídlem Brno, Hlinky 118, IČ: 25583000, návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií,- emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií na účet č. 117327613/0300, zřízený společností
od 18. 07. 2011 do 18. 08. 2011

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 30.04.2008.
od 12. 12. 2008 do 09. 04. 2014

  Došlo k odštěpení části jmění na společnosri:- PSG a.s., se sídlem Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ 765 02- PSG Reality a.s., se sídlem Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ 765 02
od 01. 09. 2008

  Na společnost přešlo sloučením jmění společnosti: - PSG, a.s. se sídlem Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ: 765 02, IČ: 000 14 834.
od 31. 08. 2008

  Na společnost přešlo jmění společnosti ICE, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40, IČ: 46977635.
od 01. 09. 2005

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 31.5.2001 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 31.3.2005.
od 22. 07. 2005 do 09. 06. 2014

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne31.5.2001.
od 27. 02. 2002 do 22. 07. 2005

  Společnost se řídí stanovami schválenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 27.5.1998.
od 17. 08. 1998 do 09. 06. 2014

  Valná hromada konaná dne 29.05.1997 rozhodla o změně stanov.
od 07. 11. 1997 do 09. 06. 2014

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 13.12.1996.
od 24. 02. 1997 do 09. 06. 2014

  Způsob podepisování: K obchodnímu jménu společnosti připojí svůjpodpis:a) předseda nebo místopředseda představenstva spolus ředitelem společnosti, nebob) předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta-venstva.
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994

  Základní kapitál: 16,000.000,-- Kčsa je rozdělen na: 1.600 akcií o nominální hodnotě 10.000,-- Kčsznějících na jméno.
od 29. 12. 1990 do 16. 02. 1994

  Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis: - dva členové představenstva nebo - ředitel nebo - zástupce ředitele a 1 člen představenstva.
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993

  Způsob zřízení: Rozhodnutím představenstva Průmyslových stavebZlín, a.s. č. 112/0900/1990 ze dne 31.12.1990 o zřízení akciovéspolečnosti PSG - International, a.s. Zlín a zakladatelskýmplánem téže a.s. ze dne 31.12.1990, kterým se s účinnostíod 1.1.1991 zakládá PSG-International, a.s. Zlín
od 29. 12. 1990

Akcie

Počet: 456 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2016

Počet: 456 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 06. 2014 do 09. 06. 2014

Počet: 396 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 05. 2014 do 31. 05. 2014

Počet: 150 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 11. 2013 do 11. 11. 2013

Počet: 150 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 09. 2011 do 29. 09. 2011

Počet: 158 324 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 18. 08. 2011 do 18. 08. 2011

Počet: 150 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 03. 2008 do 05. 03. 2008

Počet: 13 962 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 16. 02. 1994 do 16. 02. 1994

Počet: 13 692 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 16. 02. 1994 do 16. 02. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LIBORA PETR

IČO: 14923777

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 09. 2009

Adresa: Rumunská 624, 252 28 Černošice
od 19. 09. 2016
Černošice, Rumunská 624, PSČ 25228
od 24. 09. 2009 do 19. 09. 2016


Název/Jméno: PETERKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2013 do 09. 04. 2014

Adresa: Filipova 763/11, Bystrc, 635 00 Brno
od 22. 01. 2016
Filipova 763/11, Bystrc, 635 00 Brno
od 11. 11. 2013 do 09. 04. 2014


Název/Jméno: SKAUNIC RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 2002 do 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopřed. předst.a výkonný ředitel
od 24. 02. 1997 do 25. 04. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopřed. předst.a výkonný ředitel
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. a výkonný ředitel
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993

Adresa: Štefánikova 1534/16, 760 01 Zlín
od 08. 11. 2013
Zlín, Štefánikova 1534, PSČ 76001
od 29. 09. 2011 do 08. 11. 2013
Zlín, Štefánikova 1534
od 24. 02. 1997 do 29. 09. 2011
Zlín, Štefánikova 1534
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997
Zlín, Štefánikova 1524
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996
Zlín, Štefánikova 1534
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993


Název/Jméno: LÁN ONDŘEJ

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 09. 2009

Adresa: Bezručova 1887/7, 390 03 Tábor
od 19. 09. 2016
Tábor, Bezručova 1887, PSČ 39003
od 24. 09. 2009 do 19. 09. 2016


Název/Jméno: ANDRLE MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 08. 2016

Adresa: Interbrigadistů 161/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
od 03. 08. 2016


Název/Jméno: CHMELÍK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 04. 2015 do 03. 08. 2016

Adresa: Karlovarská 23, 273 51 Pavlov
od 27. 04. 2015 do 03. 08. 2016


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2013 do 27. 04. 2015

Adresa: Spojovací 1662/14, 664 34 Kuřim
od 09. 04. 2014 do 27. 04. 2015
Spojovací 1662, 664 34 Kuřim
od 11. 11. 2013 do 09. 04. 2014


Název/Jméno: Ing PAVEL PETERKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2014 do 27. 04. 2015

Adresa: Filipova 763/11, Bystrc, 635 00 Brno
od 09. 04. 2014 do 27. 04. 2015


Název/Jméno: KRONES TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 11. 2013 do 27. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2012 do 11. 11. 2013

Adresa: K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 11. 11. 2013 do 27. 04. 2015
Praha 4, K Zeleným Domkům 1267/30a, PSČ 14800
od 30. 04. 2012 do 11. 11. 2013


Název/Jméno: VESELÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2013 do 30. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2005 do 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopřed.předst.a výkonný ředitel
od 25. 04. 2002 do 22. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2002 do 25. 04. 2002

Adresa: Neumannova 553/4, Staré Brno, 602 00 Brno
od 08. 11. 2013 do 30. 06. 2016
Brno, Neumannova /4, PSČ 60200
od 29. 09. 2011 do 08. 11. 2013
Brno, Neumannova 4, PSČ 60200
od 22. 07. 2005 do 29. 09. 2011
Brno, Neumannova 4, okres Brno-město, PSČ 60200
od 27. 02. 2002 do 22. 07. 2005


Název/Jméno: HLAVINKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 03. 2014 do 27. 04. 2015

Adresa: Antonína Zápotockého 64/4, Pazderna, 682 01 Vyškov
od 10. 03. 2014 do 27. 04. 2015


Název/Jméno: SUROVIČ JURAJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 03. 2014 do 22. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 08. 2006 do 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 2006 do 31. 08. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 04. 2002 do 04. 08. 2006

Adresa: Modřínová 4, Velíková, 763 14 Zlín
od 10. 03. 2014 do 22. 01. 2016
Zlín - Velíková, Modřínová 4, PSČ 76314
od 29. 09. 2011 do 11. 11. 2013
Zlín - Velíkova, Modřínova 4, PSČ 76314
od 05. 05. 2008 do 29. 09. 2011
Zlín, Valy II 5163, PSČ 76001
od 04. 08. 2006 do 05. 05. 2008
Zlín, Zlínské Paseky 5163
od 25. 04. 2002 do 04. 08. 2006


Název/Jméno: VESELÁ VERONIKA

IČO: 71629475

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2013 do 11. 11. 2013

Adresa: Pokojná 2741/22, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 11. 11. 2013 do 11. 11. 2013


Název/Jméno: HÝBNER VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2010 do 10. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997

Adresa: Mokrá IV 339, Mladcová, 760 01 Zlín
od 11. 11. 2013 do 10. 03. 2014
Zlín - Mladcová, Mokrá IV 339, PSČ 76001
od 19. 11. 2010 do 11. 11. 2013
Zlín, Mokrá 339
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Zlín, Mokrá 339
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997


Název/Jméno: VESELÝ ZDENĚK

IČO: 64418871

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 do 11. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 2002 do 04. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 1998 do 25. 04. 2002

Adresa: Brno, Neumannova /4, PSČ 60200
od 29. 09. 2011 do 11. 11. 2013
Brno, Neumannova 4, PSČ 60200
od 04. 08. 2006 do 29. 09. 2011
Brno, Neumannova 4, okres Brno-město
od 17. 08. 1998 do 04. 08. 2006


Název/Jméno: MELICHAR MATĚJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2011 do 11. 11. 2013

Adresa: Holešov, Bezručova 665, PSČ 76901
od 29. 09. 2011 do 11. 11. 2013


Název/Jméno: ČERNOUŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2011 do 30. 04. 2012

Adresa: Lukov, Za Humny 439, PSČ 76317
od 21. 01. 2011 do 30. 04. 2012


Název/Jméno: KOLISKO PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2011 do 11. 11. 2013

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Na vinici 882/31, PSČ 10000
od 21. 01. 2011 do 11. 11. 2013


Název/Jméno: JAKUBEC ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2004 do 29. 09. 2011

Adresa: Židlochovice, Žižkova 416, PSČ 66701
od 19. 11. 2010 do 29. 09. 2011
Židlochovice, Žižkova 416
od 30. 08. 2004 do 19. 11. 2010


Název/Jméno: PALACKÝ CHOTIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2002 do 30. 08. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 08. 1998 do 25. 04. 2002
Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996

Adresa: Zlín, Budovatelská 4710
od 25. 04. 2002 do 30. 08. 2004
Zlín, Budovatelská 4810
od 17. 08. 1998 do 25. 04. 2002
Zlín, Budovatelská 4810
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996


Název/Jméno: VÝSMEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2002 do 30. 12. 2009

Adresa: Zlín, Okružní 4601, PSČ 76005
od 27. 02. 2002 do 30. 12. 2009


Název/Jméno: KOTÁSEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 1998 do 27. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998

Adresa: Zlín, Prlovská 2500
od 24. 02. 1997 do 27. 02. 2002


Název/Jméno: TOPIČ KAREL

IČO: 40944310

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 1998 do 25. 04. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Dozorčí rada - předseda
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997

Adresa: Zlín, Nad stráněmi 4684
od 24. 02. 1997 do 25. 04. 2002
Zlín, Nad stráněmi 4684
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997


Název/Jméno: VOLAŘÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 1998 do 27. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996

Adresa: Zlín, Družstevní 4507
od 24. 02. 1997 do 27. 02. 2002
Zlín, Družstevní 4507
od 16. 02. 1994 do 24. 02. 1997


Název/Jméno: NOVÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997

Adresa: Slavičín, Družstevní 785, okres Zlín
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Slavičín, Družstevní 785, okres Zlín
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997


Název/Jméno: KNÍŽ MILAN

IČO: 45676143

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997

Adresa: Napajedla, Smetanova 1393, okres Zlín
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Napajedla, Smetanova 1393, okres Zlín
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997


Název/Jméno: POSOLDOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Dozorčí rada - členka
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997

Adresa: Zlín, U Trojáku 4639
od 24. 02. 1997 do 17. 08. 1998
Zlín, U Trojáku 4639
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997


Název/Jméno: KOTÁSEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997

Adresa: Zlín, Prlovská 2500
od 20. 02. 1996 do 24. 02. 1997


Název/Jméno: ŠLAJER VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996

Adresa: Praha 2, Polská 1532/48
od 09. 03. 1994 do 20. 02. 1996
Praha 2, Podolská 1532/48
od 16. 02. 1994 do 09. 03. 1994


Název/Jméno: STRÝČEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996

Adresa: Zlín, Benešovo nábř. 3716
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996


Název/Jméno: CHMELA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996

Adresa: Brno, Ondrouškova 10
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996


Název/Jméno: Ing. Viktor H ý b n e r

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993

Adresa: Zlín, Mokrá 339
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996
Zlín, Havlíčkova čtvrť 339
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993


Název/Jméno: DOČKAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996

Adresa: Zlín, Sokolská 622
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996


Název/Jméno: STANĚK MILOSLAV

IČO: 16311604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996

Adresa: Brno, Sobolova 7
od 16. 02. 1994 do 20. 02. 1996


Název/Jméno: Ing. Václav K o u t s k ý

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 do 20. 02. 1996

Adresa: Zlín, U náhonu 128
od 19. 02. 1993 do 20. 02. 1996


Název/Jméno: CHMELOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994

Adresa: Otrokovice, Erbenova 1142
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994


Název/Jméno: ADÁMEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994

Adresa: Zlín-Malenovice, Husova 758
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994


Název/Jméno: OBADAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994

Adresa: Ostrava 1, Sokolská 42
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994


Název/Jméno: ŠTANCL BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994

Adresa: Praha 8, Písečná 449
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994


Název/Jméno: KLOUDA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994

Adresa: Zlín, Okružní 4728
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994


Název/Jméno: MOKRÝŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994

Adresa: Zlín, Váchova 501
od 19. 02. 1993 do 16. 02. 1994


Název/Jméno: KRAMÁŘ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993

Adresa: Praha 5, Krškova 788/5
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993


Název/Jméno: KLÍMA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993

Adresa: Zlín, Santražiny 443
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993


Název/Jméno: HALAŠKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993

Adresa: Zlín, Budovatelská 4795
od 29. 12. 1990 do 19. 02. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 6. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Marcel Smelik


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 6. 2014

Odpovědní zástupci: Miroslav Konečný


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 6. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Marcel Smelik


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 6. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Rudolf Skaunic


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 12. 2012

Odpovědní zástupci: Miroslav Konečný


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 11. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Krajíček


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Krajíček


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 11. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Rudolf Skaunic

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 11. 1996


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Stanislav Kořenek


Příprava a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstranění

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:8. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Klíma

Zánik oprávnění:12. 9. 2008


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 11. 1996

Zánik oprávnění:31. 8. 2011


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 11. 1996

Zánik oprávnění:31. 8. 2011


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Jaroslav Divoký

Zánik oprávnění:31. 8. 2011


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Chotimír Palacký

Zánik oprávnění:31. 8. 2011


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Jaroslav Divoký

Zánik oprávnění:31. 8. 2011


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Chotimír Palacký

Zánik oprávnění:31. 8. 2011


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Stanislav Kořenek

Zánik oprávnění:31. 8. 2011


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992

Obory činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 12. 09. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 12. 09. 2008
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 12. 09. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 12. 09. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 12. 09. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 12. 09. 2008
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 12. 09. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 12. 09. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 12. 09. 2008
Ubytovací služby
od 12. 09. 2008
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 12. 09. 2008
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 12. 09. 2008
Poskytování technických služeb
od 12. 09. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 12. 09. 2008
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 12. 09. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 12. 09. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 12. 09. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 12. 09. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 12. 09. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 12. 09. 2008
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 12. 09. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 12. 09. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 03. 11. 2006 do 12. 09. 2008
Zprostředkovatelská činnost.
od 01. 12. 1992 do 12. 09. 2008
Skladovací služby.
od 01. 12. 1992 do 12. 09. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 01. 12. 1992 do 12. 09. 2008
Drobná dřevovýroba.
od 01. 12. 1992 do 12. 09. 2008
Drobná výroba z kovu.
od 01. 12. 1992 do 12. 09. 2008
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 01. 12. 1992
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 01. 12. 1992
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 01. 12. 1992
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 01. 12. 1992
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 12. 1992
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 12. 1992
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 01. 12. 1992
Projektování elektrických zařízení
od 01. 12. 1992
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 01. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Divoký


Drobná dřevovýroba.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Drobná výroba z kovu.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Faldík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992

Odpovědní zástupci: František Krejčí

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992

Odpovědní zástupci: František Krejčí

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladovací služby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Chmelař

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 7. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Orner

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 7. 1992

Odpovědní zástupci: Michal Pavlík

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 7. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Němec

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 7. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Němec

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 7. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ferdinand Dujka

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 7. 1992

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 7. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Viktor Hýbner

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 7. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Rudolf Skaunic

Zánik oprávnění:13. 11. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ13694341

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1644701" D Ř E V O P R O V O Z V E S K Ř I V Á N Č Í " společnost s ručením omezeným /spol. s r.o./ v 61539783Plzeň, Na Roudné 443/18, PSČ 32300
138744"3 F" spol. s r.o.47536217Na Folimance 2154/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2
728460"N E T" společnost s ručením omezeným48026760Praha 4, K lesu 500, PSČ 14200
909562"Společenství vlastníků jednotek domu Hálkova 823/8 ČB"26054566Hálkova 823/8, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
3985871. Vzájemná družstevní záložna Církve československé husitské v likvidaci25107364Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 5

Související osoby

#NázevICOAdresa
627106Gabesam -TOmášPraha 2, Škrétova č. 10
1062149Borovka LadislavNetolice, Na Vyšehradě 639
12080171. Třebíčská záložna - spořitelní a úvěrní družstvo63492555Třebíč, Hasskova 16
10621511/ František ŠebestaHracholusky 12
1062145Švancar EmanuelVlachovo Březí č. 189