Pyramis Holding, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Pyramis Holding, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4698. Její identifikační číslo je 25126644

Výpis z obchodního rejstříku Pyramis Holding, a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4698

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wqpfwhz

Předmět podnikání: Realitní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Adresa společnosti

Sídlo: Pod altánem 9/105, 10000 Praha

Adresy: Praha 10, Pod altánem 9/105, PSČ 10000
od 23. 06. 2010
Praha 10 - Hostivař, Pražská 16, PSČ 10221
od 01. 10. 2008 od 23. 06. 2010
Praha 9, Beranových 65, PSČ 19902
od 22. 10. 2002 od 01. 10. 2008
Praha 4, U mlýna 1/797, PSČ 14000
od 23. 12. 1998 od 22. 10. 2002
Praha 4, Olbrachtova 1677/3, PSČ 14000
od 06. 05. 1997 od 23. 12. 1998

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 03. 2014

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu jejího Sb., kapitálového posílení o částku 9.000.000,- Kč ( slovy : devět miliónů korun českých ) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 9 kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milión korun českých ). Akcie nebudou registrované, nový druh akcií se nevydává.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou.S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Zvýšení základního kapitálu společnosti Pyramis Holding, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určenýmzájemcem, kterým je Vladimír Vrbica, r.č. 69-12-04/7274,bytem Liberec IV,Mlýnská 537/21, a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " obchodní zákoník " ) .Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst.5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Pyramis Holding, a.s., v Praze 9, Beranových 65 a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoňnáležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - Mgr. Vladimíru Vrbicovi, r.č. 69 - 12 - 04 / 7274, bytem Liberec IV, Mlýnská 537/21 spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - Mgr.Vladimírem Vrbicou výše uvedeným a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v půdobnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Jedná se o pohledávky ze smluv o půjčce a to :1. Ze dne 1.5.2001 uzavřené mezi Sovereign Bank jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s., jako dlužníkem na částku 65. 000,- EUR ( 2.054.000,- Kč ) , postoupenou na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.4. 2002 na společnost PRIMATECH LLC, následně postoupeno na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5. 12. 2002 na MGR. Vladimíra Vrbicu.2. Ze dne 20. 9.2001 uzavřené mezi Sovereign Bank jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s. , jako dlužníkem na částku 22.500,- EUR ( 711.000,- Kč) , postoupenou na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25. 4. 2002 na společnost na společnost PRIMATECH LLC, následně postoupeno na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5.12. 2002 na Mgr. Vladimíra Vrbicu.3. Ze dne 1.8.2001 uzavřené mezi Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s.,jako dlužníkem na částku 66.000,- EUR ( 2.085.600,- Kč) .4. Ze dne 1.9.2001 uzavřené mezi Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s., jako dlužníkem na částku 90.000,- EUR ( 2.844.000,- Kč) .5. Ze dne 10.11.2002 uzavřené mezi Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako věřitelem a společností Pyrramis Holding, a.s., jako dlužníkem na částku 200.000,- Kč .6. Pohledávka společnosti I.C.S. Consulting CZ, spol. s r.o., vzniklé na základě kupní smlouvy na koupi nemovitostí (neutralizačních stanic v katastrálním území Letňany) uzavřené mezi I.C.S. Consulting CZ, spol s r.o., jako prodávajícím a společností Pyramis Holding,a.s., jako kupujícím dne 9. 9. 2002. Společnost I.C.S. Consulting CZ, spol. s r.o. postoupila svoji pohledávku za společností Pyramis Holding,a.s. smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2002 na společnost PRIMATECH LLC. Pohledávka Mgr. Vladimíra Vrbicy za společností Pyramis Holding,a.s. ve výši 1.050.000,- Kč vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 5.12.2002 mezi společností PRIMATECH LLC jako postupitelem a Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako postupníkem.Dne 31.12.2002 provedl Mgr. Vladimír Vrbica konverzi zahraniční měny EUR na Kč kurzem České národní banky 31,60Kč za 1 EUR.Celková výše pohledávek vyplývajících z výše uvedených smluv v přepočtu na koruny české činí 8.944.600,- Kč (slovy: osm milionů devětsetčtyřicetčtyři tisíc šestset korun českých ) .Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovuje souhlas se započtením výše uvedených peněžitých pohledávek Mgr. Vladimíra Vrbicy za společností Pyramis Holding a.s. proti pohledávce společnosti Pyramis Holding a.s. na splacení emisního kurzu ve výši 8.944.600,- Kč ( slovy : osm milionů devětsetčtyřicetčtyři tisíc šestset korun českých ) .Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Mgr. Vladimíra Vrbicy, kterou má Mgr. Vladimír Vrbica vůči společnosti Pyramis Holding, a.s. proti pohledávce společnosti Pyramis Holding, a.s. na splacení emisního kurzu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci při úpisu akcií.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje, že část emisního kursu upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši 55.400,- Kč ( slovy : padesátpět tisíc korun českých ), který bude splacen peněžními prostředky na účet zvlášť za účelem splacení emisního kurzu nově upsaných akcií představenstvem společnosti zřízen u banky. Číslo účtu bude upisovateli představenstvem společnosti sděleno při úpisu akcií. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu se stanoví 14 dnů ode dne upsání všech akcií.
od 25. 11. 2003 od 11. 02. 2004

  Společnost má jediného akcionáře - obchodní společnostW. Holding, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Lamačova 8/657,PSČ 150 00, identifikační číslo 63 98 16 45.
od 21. 10. 1997 od 11. 02. 2004

  Základní jmění je splaceno v rozsahu 30%.Společnost má jediného akcionáře - obchodní společnostW. Holding, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Lamačova 8/657,PSČ 150 00, identifikační číslo 63 98 16 45.
od 06. 05. 1997 od 21. 10. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: TRIAPRI s.r.o.

IČO: 1495054

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 03. 2014


Název/Jméno: VÝBOCH JOZEF

Datum narození:24. 11. 1977

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 03. 2012 od 27. 03. 2014


Název/Jméno: VRBICA VLADIMÍR

Datum narození:4. 12. 1969

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 02. 2004 od 19. 03. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HOLEC PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2014


Název/Jméno: VÝBOCHOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2012


Název/Jméno: VÝBOCH JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2012


Název/Jméno: CYPRUS TIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2012


Název/Jméno: VÝBOCH JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2012 od 27. 03. 2014


Název/Jméno: VRBICA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 10. 2001 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: VRBICA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 2001 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: ŠTEVKO ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 2001 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: VRBICA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 2001 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: GAJDŮŠKOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 1998 od 10. 10. 2001


Název/Jméno: KUČEROVÁ PAVLA

IČO: 86638343

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 12. 1998 od 10. 10. 2001


Název/Jméno: MORAVCOVÁ JANA

IČO: 67664679

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 23. 12. 1998 od 10. 10. 2001


Název/Jméno: SKÁLOVÁ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 12. 1998 od 10. 10. 2001


Název/Jméno: CHVOJSÍKOVÁ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 1998 od 10. 10. 2001


Název/Jméno: GALLYAŠOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 12. 1998 od 10. 10. 2001


Název/Jméno: PÁVEK MARTIN

IČO: 44725361

Funkce: Dozorčí rada - předseda dpzorčí rady
od 06. 05. 1997 od 23. 12. 1998


Název/Jméno: SVOBODOVÁ PETRA

IČO: 73141402

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1997 od 23. 12. 1998


Název/Jméno: HOLKO ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1997 od 23. 12. 1998


Název/Jméno: VOHRADSKÝ RADEK

IČO: 18400582

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1997 od 23. 12. 1998


Název/Jméno: MAREŠ DANIEL

IČO: 87059088

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1997 od 23. 12. 1998


Název/Jméno: ROLKO ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1997 od 06. 05. 1997


Název/Jméno: ŘEŘICHOVÁ LINDA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1997 od 23. 12. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 02. 2003

Odpovědní zástupci: 403121

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 403121


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 344857

Přerušení: od 03. 02. 2005 od 02. 02. 2007
od 29. 01. 2003 od 28. 01. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 344857

Přerušení: od 03. 02. 2005 od 02. 02. 2007
od 29. 01. 2003 od 28. 01. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25126644

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:14. 05. 2014

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
458863"GALLEXPO s.r.o." v likvidaci25124544Praha, 10900, Horní Měcholupy, Boloňská, 304
632696"Společenství pro dům v Lese"71235728Máchova 377, 47127 Stráž pod Ralskem
150592Agency Bohemia Partners spol. s r.o.26417405Holenická 32, 19700 Praha
1455233AGRO Bohouňovice II, spol. s r.o.4635846341, 28146 Horní Kruty
785879AGS - FreightWatch CZ s.r.o.27583767Štěpánská 704/61, 11000 Praha
1359016AHLEEN-T s.r.o. v likvidaci25415280Štúrova 533/32, 41501 Teplice
1852608AKONTA Ltd., s.r.o.63672740U Jankovky 1245/12, 15300 Praha
2119128Aldis, a.s.47468386Eliščino nábřeží 375/1, 50003 Hradec Králové
2158859ARTEVA TRADE s.r.o.29365228Most, J.Průchy 1915/24, PSČ 434 01
144435AUTOSERVISPNEU s.r.o.26972051Jevíčko, Okružní I/724, PSČ 569 43
360084BLUECAP Invest,a.s.26235528Makovského náměstí 3147/2, 61600 Brno
1392679BRAEMAR s.r.o.28209672Týnská 1053/21, 11000 Praha
2051324BXM s.r.o. "v likvidaci"48401455Hranice, 75301, Hranice I-Město, Kropáčova, 817
1032392Bytové družstvo Baranovova 925399721Baranovova 1633/9, 70030 Ostrava
978606Bytové družstvo Machuldova 861863246Machuldova 595/8, 14200 Praha
1354962Bytové družstvo Pragostav34843Strašnická 1397/20, 10200 Praha
1968762Bytové družstvo Údolní 1273/9826715686Údolní 1273/98, 14200 Praha
949430C - Car s. r. o.25480251Špindlerova třída 681, 41301 Roudnice nad Labem
1977095C.U.C. Bohemia, spol. s r.o.63978938Slezská 2127/13, 12000 Praha
1828068CAPITAL Trust, a.s.25749951Elišky Krásnohorské 10/2, 11000 Praha
1377002CDC-Credit and Development Company, a.s.25635441Vinohradská 1233/22, 12000 Praha
2016521Česká obchodní a finanční - servisní, spol. s r.o. v likvidaci60935260Hradec Králové, 50002, Hradec Králové, akademika Heyrovského, 1178
376256D 1554 spol. s r.o. v likvidaci61499862Pujmanové 1554/16, 14000 Praha
742776DANIEL WINES s.r.o.28418964Štěpánská 704/61, 11000 Praha
1523978DASPE Holding a.s.28914040Opletalova 983/45, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3176176"Vista ch", s.r.o. v likvidaci26422875Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
3834124 TECHNOLOGY s.r.o.28924380Pod altánem 9/105, 10000 Praha
720581A- GROUP v.o.s.24744948Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
1046899Abramson s.r.o.27114945Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
2931803ABSURDO s.r.o.24127591Pod altánem 9/105, 10000 Praha
2976194Adrema Real Estate s.r.o. v likvidaci27203018Pod altánem 9/105, 10000 Praha
907418ADVIA CENTRE22868747Pod altánem 9/105, 10000 Praha
1893263ADVIRA s.r.o.62914430Pod altánem 9/105, 10000 Praha
2353900Agentura MAGNUS CZ, spol. s.r.o. v likvidaci27064981Pod altánem 9/105, 10000 Praha
3173807AKVISTROY K PLUS s.r.o.27143716Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
305554Alex  Žel  s.r.o.27087221Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
2209354Altawell s.r.o. "v likvdaci"28883829Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
683483ALushnikoff s.r.o. v likvidaci27106667Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
2523223Amiraslan s.r.o.27074790Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
276778AMM KHAZAR GROUP s.r.o.27067114Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
1724019APR AKORD s.r.o.61460931Pod altánem 99/103, 10000 Praha
2581530AREV - Jan Zálešák, spol s r.o.27571904Pod altánem 2406/48, 10000 Praha
475999Armstrong Plus s.r.o.27130207Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
1806684Art Business Line s.r.o.27106705Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
3390025Artid s.r.o.26496674Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
865526ARTNIK  COM   s.r.o.27078779Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
2726068ArtTon Consulting s.r.o.24792268Pod altánem 9/105, 10000 Praha
1338765ASF Group s.r.o.28199090Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
367106ASKOL, a.s.409804Gutova 1240/17, 10000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1485389Ing. Alena Vančurová - daňový poradce65991800Průběžná 288/11, 10000 Praha
1152065STAVAK, stavební podnikatel Václav Kašpárek12261416Průběžná 296/13, 10000 Praha
2077184AMBROŽ František14941911Průběžná 296/13, 10000 Praha
1768618Ambrož Jaroslav75438658Pod altánem 9/105, 10000 Praha
2093889AMBROŽOVÁ Ivana86934457Průběžná 296/13, 10000 Praha
47759ANTALOVÁ Vlasta60836415Průběžná 288/11, 10000 Praha
221301Bartošová Klára3795489Pod altánem 9/105, 10000 Praha
694551BAUEROVÁ Radana63659221Průběžná 288/11, 10000 Praha
380021BECA Michal41770633Průběžná 296/13, 10000 Praha
427484Benešová Alena70388059Průběžná 288/11, 10000 Praha
1432321Blížil Josef42549281Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
2127981BLÍŽILOVÁ Hana43670385Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
1156651Blumentrittová Lea71276998Pod altánem 9/105, 10000 Praha
2808277Boháč Michal75471213Průběžná 296/13, 10000 Praha
1258166BUBNÍK Robert71647554Průběžná 288/11, 10000 Praha
3089807CIPRA Michal71280863Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
2140760CIPROVÁ Marie45717885Pod altánem 2405/46, 10000 Praha
1266683CMÍRAL Petr42555728Průběžná 288/11, 10000 Praha
424458Čavojský Milan10632620Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Pod altánem, 9/105
552220Černá Adéla5133068Průběžná 288/11, 10000 Praha
2983986Čihula Pavel69818606Průběžná 296/13, 10000 Praha
1963155ČIHULOVÁ Jana48555398Průběžná 296/13, 10000 Praha
2239129DANIŠKO Josef71715223Průběžná 296/13, 10000 Praha
1897253Daniško Lukáš76187365Průběžná 296/13, 10000 Praha
1855127Danišková Jarmila1371339Průběžná 296/13, 10000 Praha