Pyramis Holding, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Pyramis Holding, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4698. Jeho identifikační číslo je 25126644

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Pyramis Holding, a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4698

Identifikační číslo:25126644

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wqpfwhz

Předmět podnikání: Realitní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 10, Pod altánem 9/105, PSČ 10000
od 23. 06. 2010
Praha 10 - Hostivař, Pražská 16, PSČ 10221
od 01. 10. 2008 do 23. 06. 2010
Praha 9, Beranových 65, PSČ 19902
od 22. 10. 2002 do 01. 10. 2008
Praha 4, U mlýna 1/797, PSČ 14000
od 23. 12. 1998 do 22. 10. 2002
Praha 4, Olbrachtova 1677/3, PSČ 14000
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998
Pod altánem 9/105, 10000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 03. 2014

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu jejího Sb., kapitálového posílení o částku 9.000.000,- Kč ( slovy : devět miliónů korun českých ) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 9 kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milión korun českých ). Akcie nebudou registrované, nový druh akcií se nevydává.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou.S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Zvýšení základního kapitálu společnosti Pyramis Holding, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určenýmzájemcem, kterým je Vladimír Vrbica, r.č. 69-12-04/7274,bytem Liberec IV,Mlýnská 537/21, a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " obchodní zákoník " ) .Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst.5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Pyramis Holding, a.s., v Praze 9, Beranových 65 a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoňnáležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - Mgr. Vladimíru Vrbicovi, r.č. 69 - 12 - 04 / 7274, bytem Liberec IV, Mlýnská 537/21 spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - Mgr.Vladimírem Vrbicou výše uvedeným a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v půdobnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Jedná se o pohledávky ze smluv o půjčce a to :1. Ze dne 1.5.2001 uzavřené mezi Sovereign Bank jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s., jako dlužníkem na částku 65. 000,- EUR ( 2.054.000,- Kč ) , postoupenou na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.4. 2002 na společnost PRIMATECH LLC, následně postoupeno na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5. 12. 2002 na MGR. Vladimíra Vrbicu.2. Ze dne 20. 9.2001 uzavřené mezi Sovereign Bank jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s. , jako dlužníkem na částku 22.500,- EUR ( 711.000,- Kč) , postoupenou na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25. 4. 2002 na společnost na společnost PRIMATECH LLC, následně postoupeno na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5.12. 2002 na Mgr. Vladimíra Vrbicu.3. Ze dne 1.8.2001 uzavřené mezi Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s.,jako dlužníkem na částku 66.000,- EUR ( 2.085.600,- Kč) .4. Ze dne 1.9.2001 uzavřené mezi Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s., jako dlužníkem na částku 90.000,- EUR ( 2.844.000,- Kč) .5. Ze dne 10.11.2002 uzavřené mezi Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako věřitelem a společností Pyrramis Holding, a.s., jako dlužníkem na částku 200.000,- Kč .6. Pohledávka společnosti I.C.S. Consulting CZ, spol. s r.o., vzniklé na základě kupní smlouvy na koupi nemovitostí (neutralizačních stanic v katastrálním území Letňany) uzavřené mezi I.C.S. Consulting CZ, spol s r.o., jako prodávajícím a společností Pyramis Holding,a.s., jako kupujícím dne 9. 9. 2002. Společnost I.C.S. Consulting CZ, spol. s r.o. postoupila svoji pohledávku za společností Pyramis Holding,a.s. smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2002 na společnost PRIMATECH LLC. Pohledávka Mgr. Vladimíra Vrbicy za společností Pyramis Holding,a.s. ve výši 1.050.000,- Kč vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 5.12.2002 mezi společností PRIMATECH LLC jako postupitelem a Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako postupníkem.Dne 31.12.2002 provedl Mgr. Vladimír Vrbica konverzi zahraniční měny EUR na Kč kurzem České národní banky 31,60Kč za 1 EUR.Celková výše pohledávek vyplývajících z výše uvedených smluv v přepočtu na koruny české činí 8.944.600,- Kč (slovy: osm milionů devětsetčtyřicetčtyři tisíc šestset korun českých ) .Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovuje souhlas se započtením výše uvedených peněžitých pohledávek Mgr. Vladimíra Vrbicy za společností Pyramis Holding a.s. proti pohledávce společnosti Pyramis Holding a.s. na splacení emisního kurzu ve výši 8.944.600,- Kč ( slovy : osm milionů devětsetčtyřicetčtyři tisíc šestset korun českých ) .Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Mgr. Vladimíra Vrbicy, kterou má Mgr. Vladimír Vrbica vůči společnosti Pyramis Holding, a.s. proti pohledávce společnosti Pyramis Holding, a.s. na splacení emisního kurzu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci při úpisu akcií.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje, že část emisního kursu upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši 55.400,- Kč ( slovy : padesátpět tisíc korun českých ), který bude splacen peněžními prostředky na účet zvlášť za účelem splacení emisního kurzu nově upsaných akcií představenstvem společnosti zřízen u banky. Číslo účtu bude upisovateli představenstvem společnosti sděleno při úpisu akcií. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu se stanoví 14 dnů ode dne upsání všech akcií.
od 25. 11. 2003 do 11. 02. 2004

  Společnost má jediného akcionáře - obchodní společnostW. Holding, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Lamačova 8/657,PSČ 150 00, identifikační číslo 63 98 16 45.
od 21. 10. 1997 do 11. 02. 2004

  Základní jmění je splaceno v rozsahu 30%.Společnost má jediného akcionáře - obchodní společnostW. Holding, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Lamačova 8/657,PSČ 150 00, identifikační číslo 63 98 16 45.
od 06. 05. 1997 do 21. 10. 1997

Akcie

Počet: 9 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na majitele
od 11. 02. 2004

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 22. 10. 2002

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 05. 1997 do 06. 05. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: TRIAPRI s.r.o.

IČO:1495054

Adresa: Staškova 1217/14, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
od 27. 03. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 03. 2014


Název/Jméno: VÝBOCH JOZEF

Datum narození:24. 11. 1977

Adresa: 96901 Dekýš, Dekýš 15, Slovenská republika
od 19. 03. 2012 do 27. 03. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 03. 2012 do 27. 03. 2014


Název/Jméno: VRBICA VLADIMÍR

Datum narození:4. 12. 1969

Adresa: Liberec - Liberec IV., Perštýn, Lípová 664/6, PSČ 46001
od 01. 10. 2008 do 19. 03. 2012
Liberec IV. - Perštýn, Mlýnská 537/21
od 11. 02. 2004 do 01. 10. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 02. 2004 do 19. 03. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HOLEC PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2014

Adresa: č.p. 217, 919 52 Dolné Dubové, Slovenská republika
od 27. 03. 2014


Název/Jméno: VÝBOCHOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2012

Adresa: 96901 Dekýš, Dekýš 15, Slovenská republika
od 19. 03. 2012


Název/Jméno: VÝBOCH JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2012

Adresa: 96901 Dekýš, Dekýš 15, Slovenská republika
od 19. 03. 2012


Název/Jméno: CYPRUS TIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2012

Adresa: 93401 Levice, Františka Hečku 31, Slovenská republika
od 19. 03. 2012


Název/Jméno: VÝBOCH JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2012 do 27. 03. 2014

Adresa: 96901 Dekýš, Dekýš 15, Slovenská republika
od 19. 03. 2012 do 27. 03. 2014


Název/Jméno: VRBICA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 10. 2001 do 19. 03. 2012

Adresa: Liberec IV. - Perštýn, Lípová 664/6, PSČ 46001
od 26. 05. 2008 do 19. 03. 2012
Liberec IV. - Perštýn, Mlýnská 537/21
od 11. 02. 2004 do 26. 05. 2008
Praha 5, Lamačova 8
od 10. 10. 2001 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: VRBICA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 2001 do 19. 03. 2012

Adresa: Chocholná-Velčice, Chocholná 54, Slovenská republika
od 10. 10. 2001 do 19. 03. 2012


Název/Jméno: ŠTEVKO ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 2001 do 19. 03. 2012

Adresa: Trenčín, Jána Halašu 2704/5, Slovenská republika
od 10. 10. 2001 do 19. 03. 2012


Název/Jméno: VRBICA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 2001 do 19. 03. 2012

Adresa: Trenčín, Východná 2337/17, Slovenská republika
od 10. 10. 2001 do 19. 03. 2012


Název/Jméno: GAJDŮŠKOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001

Adresa: Světlá nad Sázavou, Na Bradle 957, okres Havlíčkův Brod
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001


Název/Jméno: KUČEROVÁ PAVLA

IČO: 76645860

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001

Adresa: Praha 4 - Krč, Olbrachtova 1060/52
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001


Název/Jméno: MORAVCOVÁ JANA

IČO: 67664679

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001

Adresa: Praha 9 - Kbely, Holenická 32
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001


Název/Jméno: SKÁLOVÁ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001

Adresa: Praha 8, Krosenská 543
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001


Název/Jméno: CHVOJSÍKOVÁ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001

Adresa: Jihlava, Na kopci 4193/13
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001


Název/Jméno: GALLYAŠOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001

Adresa: Praha 10 - Horní Měcholupy, Parmská 359
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001


Název/Jméno: PÁVEK MARTIN

IČO: 44725361

Funkce: Dozorčí rada - předseda dpzorčí rady
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998

Adresa: Praha 8, Křižíkova 69/123, PSČ 18000
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998


Název/Jméno: SVOBODOVÁ PETRA

IČO: 72648481

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998

Adresa: Plzeň, Ke Kukačce 800/14, okres Plzeň-město, PSČ 31205
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998


Název/Jméno: HOLKO ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998

Adresa: Praha 4, Zárubova 502/23, PSČ 14000
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998


Název/Jméno: VOHRADSKÝ RADEK

IČO: 18400582

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998

Adresa: Praha 8, Sosnovecká 578/12, PSČ 18000
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998


Název/Jméno: MAREŠ DANIEL

IČO: 63499959

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998

Adresa: Praha 10, Na Hroudě 1276/9, PSČ 10000
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998


Název/Jméno: ROLKO ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1997 do 06. 05. 1997

Adresa: Praha 4, Zárubova 502/23, PSČ 14000
od 06. 05. 1997 do 06. 05. 1997


Název/Jméno: ŘEŘICHOVÁ LINDA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998

Adresa: Praha 5, Lamačova 8/657, PSČ 15000
od 06. 05. 1997 do 23. 12. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 2. 2003

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 26. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 26. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 26. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 26. 02. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Vladimír Vrbica

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 1997

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 04. 09. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 04. 09. 2009
Realitní činnost
od 26. 02. 2003 do 04. 09. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)
od 06. 05. 1997 do 04. 09. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 06. 05. 1997 do 04. 09. 2009

Odpovědní zástupci: Mgr. Vladimír Vrbica


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Irena Vojtíšková

Přerušení: od 03. 02. 2005 do 02. 02. 2007
od 29. 01. 2003 do 28. 01. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Irena Vojtíšková

Přerušení: od 03. 02. 2005 do 02. 02. 2007
od 29. 01. 2003 do 28. 01. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25126644

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:14. 5. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
3145303"Společenství pro dům v Lese"71235728Máchova 377, 471 27 Stráž pod Ralskem
3484697Agency Bohemia Partners spol. s r.o.26417405Praha 9 - Kbely, Holenická 32, PSČ 19700
3406965AGRO Bohouňovice II, spol. s r.o.46358463Horní Kruty 41, okres Kolín, PSČ 28146
3305550AGS - FreightWatch CZ s.r.o.27583767Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 704/61, PSČ 11000
626400AHLEEN-T s.r.o. v likvidaci25415280Teplice, Štúrova čp. 533, PSČ 41501

Související osoby

#NázevICOAdresa
506974A L A, a.s. Řepníky47468513Řepníky 126, PSČ 53865
1136664B GroepMassluis, NL 3140 BA, Nizozemské království
203426WEYR ADAM61841668Praha 8, Mirovická 1082/46
1047746Agency Bohemia Partners spol. s r.o.26417405Praha 9 - Kbely, Holenická č.ev. 32, PSČ 19700
506979AGRAS ZÁMRSK, a.s.25277600č.p. 169, 565 42 Vraclav