RegioJet a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem RegioJet a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5816. Jeho identifikační číslo je 28333187

 
 

Výpis z obchodního rejstříku RegioJet a.s.

Datum zápisu: 20. 3. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5816

Identifikační číslo:28333187

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 285fzhb

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 23. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 07. 2014

  Jediný akcionář společnosti RegioJet a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti RegioJet a.s. o částku 185.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) ze současné výše 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na výši 187.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát sedm milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;(b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcí určitému zájemci;(c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: (i) 9.276 (devíti tisíc dvou set sedmdesáti šesti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu; (ii) 2 (dvou) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu;(d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o, se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ: 25317075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 24882 (dále jen "společnost STUDENT AGENCY, s.r.o.");(e) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RegioJet a.s., vždy v každý pracovní den lhůty upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin;(f) Upisovaní akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, přičemž je upisovaní vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně;(g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti RegioJet a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli;(h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;(i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu a emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiální trhu;(j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti RegioJet a.s. proti pohledávce společnosti RegioJet a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradě započtením;(k) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. v celkové výši 185.534.304,00 (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce tři sta čtyři koruny české), a to: (i) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s., ve výši 93.870.897,00 Kč (devadesát tři miliony osm set sedmdesát tisíc osm set devadesát sedm korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o., jako postupitelem a společností RegioJet a.s. jako postupníkem, (ii) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. ve výší 16.566.690,00 Kč (šestnáct milionů pět set šedesát šest tisíc šest set devadesát korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o., jako věřitelem a společností RegioJet a.s. jako dlužníkem, (iii) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. ve výši 75.096.717,00 Kč (sedmdesát pět milionů devadesát šest tisíc sedm set sedmdesát korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o, jako postupitelem a společností RegioJet a.s. jako postupníkem,proti pohledávce společnosti RegioJet a.s. ve výši 185.534.000.-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) za společností STUDENT AGENCY, s.r.o., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 185.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých).Smlouva o započtení musí být uzavřena před podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost RegioJet a.s. určenému zájemci, společnosti STUDENT AGANCY, s.r.o., nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost RegioJet a.s. poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o.
od 11. 07. 2011 do 22. 08. 2011

Akcie

Počet: 9 376 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 08. 2011

Počet: 2 ks v hodnotě: 7000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 08. 2011

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 03. 2009 do 20. 03. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: STUDENT AGENCY k.s.

IČO:25317075

Adresa: náměstí Svobody , 602 00 Brno
od 23. 07. 2014
Brno, náměstí Svobody, PSČ 60200
od 28. 08. 2013 do 23. 07. 2014
Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 60200
od 20. 03. 2009 do 28. 08. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 03. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SCHMIDT JIŘÍ

IČO: 69581363

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2009

Adresa: nábřeží Závodu míru 1822, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 30. 07. 2016
U Krematoria 1467, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 23. 09. 2013 do 30. 07. 2016
Pardubice, U Krematoria 1467, PSČ 53002
od 20. 03. 2009 do 23. 09. 2013


Název/Jméno: HOLOUBKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2011 do 23. 07. 2014

Adresa: Vavřinecká 1201/38, Komín, 624 00 Brno
od 23. 09. 2013 do 23. 07. 2014
Brno - Komín 38, PSČ 62400
od 01. 06. 2011 do 23. 09. 2013


Název/Jméno: BLÁHOVÁ MARTINA

IČO: 15796817

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2011

Adresa: č.p. 450, 664 67 Syrovice
od 31. 08. 2013
Syrovice 450, PSČ 66467
od 01. 06. 2011 do 31. 08. 2013


Název/Jméno: VÍCHA PŘEMYSL

IČO: 72293381

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 08. 2013 do 23. 07. 2014

Adresa: Sochorcova 782, 686 03 Staré Město
od 28. 08. 2013 do 23. 07. 2014


Název/Jméno: JANČURA RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2010 do 01. 06. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 03. 2009 do 29. 01. 2010

Adresa: Palackého 165, 664 01 Bílovice nad Svitavou
od 02. 08. 2013
Bílovice nad Svitavou, Palackého 65, PSČ 66401
od 01. 06. 2011 do 02. 08. 2013
Bílovice nad Svitavou, Palackého 165, PSČ 66401
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: PAROULEK JAN

IČO: 72696761

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2012 do 30. 05. 2012

Adresa: Praha 10, Charkovská /15, PSČ 10100
od 30. 05. 2012 do 30. 05. 2012


Název/Jméno: PŠENIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2011 do 28. 08. 2013

Adresa: Přelouč - Lohenice 59, PSČ 53501
od 01. 06. 2011 do 28. 08. 2013


Název/Jméno: PAROUBEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2011 do 21. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011

Adresa: Praha 10, Charkovská /15, PSČ 10100
od 01. 06. 2011 do 21. 03. 2012
Praha 10, Charkovská 15, PSČ 10100
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: VEVERKOVÁ ZUZANA

IČO: 18418287

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2010 do 01. 06. 2011

Adresa: Brno, Výletní 593/7, PSČ 62300
od 29. 01. 2010 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: ŠEVČÍKOVÁ EVA

IČO: 47877995

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011

Adresa: Ostrava, Na Bezděku 5468, PSČ 72200
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: TRÁGE ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011

Adresa: Brno, Langrova 1207/1b, PSČ 62700
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: TRTÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2009 do 29. 01. 2010

Adresa: Praha 5, Suchý vršek 2098/51, PSČ 15800
od 20. 03. 2009 do 29. 01. 2010


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 7. 2014


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 8. 2011


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 3. 2009

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 03. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 20. 03. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 20. 03. 2009
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 20. 03. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28333187

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 4. 2009

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí