RegioJet a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem RegioJet a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5816. Její identifikační číslo je 28333187 a sídlo firmy je náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno.

Výpis z obchodního rejstříku RegioJet a.s.

Datum zápisu: 20. 3. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5816

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 285fzhb

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 13. 10. 2016 o změně podoby všech akcií společnosti z listinných akcií na zaknihované akcie a uložil akcionářům povinnost ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí odevzdat akcie.
od 14. 10. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 23. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 07. 2014

  Jediný akcionář společnosti RegioJet a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti RegioJet a.s. o částku 185.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) ze současné výše 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na výši 187.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát sedm milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;(b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcí určitému zájemci;(c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: (i) 9.276 (devíti tisíc dvou set sedmdesáti šesti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu; (ii) 2 (dvou) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu;(d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o, se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ: 25317075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 24882 (dále jen "společnost STUDENT AGENCY, s.r.o.");(e) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RegioJet a.s., vždy v každý pracovní den lhůty upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin;(f) Upisovaní akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, přičemž je upisovaní vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně;(g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti RegioJet a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli;(h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;(i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu a emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiální trhu;(j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti RegioJet a.s. proti pohledávce společnosti RegioJet a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradě započtením;(k) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. v celkové výši 185.534.304,00 (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce tři sta čtyři koruny české), a to: (i) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s., ve výši 93.870.897,00 Kč (devadesát tři miliony osm set sedmdesát tisíc osm set devadesát sedm korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o., jako postupitelem a společností RegioJet a.s. jako postupníkem, (ii) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. ve výší 16.566.690,00 Kč (šestnáct milionů pět set šedesát šest tisíc šest set devadesát korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o., jako věřitelem a společností RegioJet a.s. jako dlužníkem, (iii) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. ve výši 75.096.717,00 Kč (sedmdesát pět milionů devadesát šest tisíc sedm set sedmdesát korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o, jako postupitelem a společností RegioJet a.s. jako postupníkem,proti pohledávce společnosti RegioJet a.s. ve výši 185.534.000.-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) za společností STUDENT AGENCY, s.r.o., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 185.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých).Smlouva o započtení musí být uzavřena před podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost RegioJet a.s. určenému zájemci, společnosti STUDENT AGANCY, s.r.o., nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost RegioJet a.s. poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o.
od 11. 07. 2011 do 22. 08. 2011

Akcie

Počet: 9 376 ks v hodnotě: 20000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 10. 2016

Počet: 2 ks v hodnotě: 7000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 10. 2016

Počet: 9 376 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 08. 2011 do 14. 10. 2016

Počet: 2 ks v hodnotě: 7000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 08. 2011 do 14. 10. 2016

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 03. 2009 do 22. 08. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: STUDENT AGENCY k.s.

IČO: 25317075

Adresa: náměstí Svobody , 602 00 Brno
od 23. 07. 2014
Brno, náměstí Svobody, PSČ 60200
od 28. 08. 2013 do 23. 07. 2014
Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 60200
od 20. 03. 2009 do 28. 08. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 03. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SCHMIDT JIŘÍ

IČO: 71676805

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2009

Adresa: nábřeží Závodu míru 1822, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 30. 07. 2016
U Krematoria 1467, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 23. 09. 2013 do 30. 07. 2016
Pardubice, U Krematoria 1467, PSČ 53002
od 20. 03. 2009 do 23. 09. 2013


Název/Jméno: HOLOUBKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2011 do 23. 07. 2014

Adresa: Vavřinecká 1201/38, Komín, 624 00 Brno
od 23. 09. 2013 do 23. 07. 2014
Brno - Komín 38, PSČ 62400
od 01. 06. 2011 do 23. 09. 2013


Název/Jméno: BLAHOVÁ MARTINA

IČO: 2144107

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2011

Adresa: č.p. 450, 664 67 Syrovice
od 31. 08. 2013
Syrovice 450, PSČ 66467
od 01. 06. 2011 do 31. 08. 2013


Název/Jméno: VÍCHA PŘEMYSL

IČO: 72293381

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 08. 2013 do 23. 07. 2014

Adresa: Sochorcova 782, 686 03 Staré Město
od 28. 08. 2013 do 23. 07. 2014


Název/Jméno: JANČURA RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2010 do 01. 06. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 03. 2009 do 29. 01. 2010

Adresa: Palackého 165, 664 01 Bílovice nad Svitavou
od 02. 08. 2013
Bílovice nad Svitavou, Palackého 65, PSČ 66401
od 01. 06. 2011 do 02. 08. 2013
Bílovice nad Svitavou, Palackého 165, PSČ 66401
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: PAROULEK JAN

IČO: 72696761

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2012 do 30. 05. 2012

Adresa: Praha 10, Charkovská /15, PSČ 10100
od 30. 05. 2012 do 30. 05. 2012


Název/Jméno: PŠENIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2011 do 28. 08. 2013

Adresa: Přelouč - Lohenice 59, PSČ 53501
od 01. 06. 2011 do 28. 08. 2013


Název/Jméno: PAROUBEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2011 do 21. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011

Adresa: Praha 10, Charkovská /15, PSČ 10100
od 01. 06. 2011 do 21. 03. 2012
Praha 10, Charkovská 15, PSČ 10100
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: VEVERKOVÁ ZUZANA

IČO: 18418287

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2010 do 01. 06. 2011

Adresa: Brno, Výletní 593/7, PSČ 62300
od 29. 01. 2010 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: TRTÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2009 do 29. 01. 2010

Adresa: Praha 5, Suchý vršek 2098/51, PSČ 15800
od 20. 03. 2009 do 29. 01. 2010


Název/Jméno: ŠEVČÍKOVÁ EVA

IČO: 47877995

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011

Adresa: Ostrava, Na Bezděku 5468, PSČ 72200
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011


Název/Jméno: TRÁGE ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011

Adresa: Brno, Langrova 1207/1b, PSČ 62700
od 20. 03. 2009 do 01. 06. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 7. 2014


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 8. 2011


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 3. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28333187

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 4. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
300844AESCULAP, manažersko lékařská a podnikatelská společnost, a.s. v likvidaci65277872Zlín, Růmy 1598
510538ALCON PLUS spol. s r.o.63073277Janáčkovo nábřeží 1115/15, Smíchov, 150 00 Praha 5
444210Altea Production, a.s.25227408Plzeň, Sedláčkova 34, čp. 270, PSČ 30112
2724148ALTRON GROUP, a.s.28501209Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 14200
2540636ALTRON, a.s.64948251Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221
884190ATTICA spol. s r.o. "v likvidaci"45274487Rooseveltova 620/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6
104529Auto - Engineering Kopřivnice s. r. o.64609006Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice
2166016Brána, o.p.s.28260902Zdounky, Zborovská 80, PSČ 76802
3256901Bytové družstvo Gen. Janouška 426824361Gen. Janouška 2815/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
2393057Bytové družstvo Káranská 2,4 a 6 v likvidaci25675249Káranská 380/4, Malešice, 108 00 Praha 10
3439990Bytové družstvo VELAZ60195258Stehlíkova 976/26, Suchdol, 165 00 Praha 6
968814Café - Restaurant s.r.o.27149676Praha 4, Na Komořsku 2173/1A
3201576COMIMPEX PRINT s.r.o.1620428Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno
142192COMIMPEX spol. s r.o.46972439Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno
444477CSS property s.r.o.28106806Písek - Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 464, PSČ 39701
834250CZ-RELAX Šumperk, spol. s r.o.61973777Hlavní třída 8/13, 787 01 Šumperk
2892389Dobromysl Předklášteří, zapsaný spolek5733294náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří
673728DOMOGRAM s.r.o.26178567Roháčova 1629/92, Žižkov, 130 00 Praha 3
1995398DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě60793350Bankovní 1707/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
1502257ELEKTRA Zlín s.r.o.42340403Hlavničkovo nábřeží 650, 760 01 Zlín
3076227EMEL, spol. s r.o.48537462V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
2564202EUROALARM spol. s r.o.46982361č.p. 275, 683 01 Dražovice
564492GÁZA s.r.o.47283297Litvínov, Sokolská 30, PSČ 43601
2721789Group 4 Alarms, s.r.o. v likvidaci49712926Na Košince 2257/9, 180 00 Praha 8
2437563HOPR GROUP, a.s.48910732Cihlářská 643/19, Veveří, 602 00 Brno

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
34311111. česká faktoringová, s.r.o.25504355náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
832620A. S. L. Livingstone, spol. s r. o.63496241Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
2204467AC Management, s.r.o. v likvidaci27751911Brno, 60200, Brno-město, nám. Svobody, 91/20
779631ADRIA DATABANKA s.r.o.26939207Panská 397/2, 60200 Brno
3041548AEL, s.r.o.28346408Brno - Brno-střed, Panská 387/20, PSČ 60200
1839937AGAMA s.r.o. v likvidaci46343229Brno, 60200, Brno-město, Panská, 13
2757118ALPENHOF H.B., spol. s r.o., v likvidaci46901671náměstí Svobody 72/8, 60200 Brno
2914429AM ADVISERS s.r.o.26251094náměstí Svobody 87/18, 60200 Brno
1120264AN, s.r.o. - v likvidaci44964200Brno, 60200, Brno-město, Dominikánské nám., 186/4
2400102ARKOS Trading s.r.o. v likvidaci25515845náměstí Svobody 87/18, 60200 Brno
1946192ARTEOLIVA DISTRIBUTION s.r.o.27758010Masarykova 398/2, 60200 Brno
2400473ATILLA, spol. s r.o.60723203náměstí Svobody 87/18, 60200 Brno
367888AXIDA s.r.o.25502034Panská 391/12, 60200 Brno
654386Alfa Agency Travel s.r.o.2588650náměstí Svobody 77/12, 60200 Brno
2124416Alfa Agency s.r.o.25598376náměstí Svobody 77/12, 60200 Brno
1127617Amak s.r.o.26973782Dominikánské náměstí 186/4, 60200 Brno
2945879Ann Christine CZ, s.r.o.27752691náměstí Svobody 91/20, 60200 Brno
3393435Asociace organizací cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob72089423Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno
2381693Atletický klub organizačně-technického zabezpečení Brno65349091Zámečnická 90/2, 60200 Brno
2891563BAWEC spol. s r.o.44015968Brno, 60200, Brno-město, nám. Svobody, 12
1731584BD náměstí Svobody 74/10, Brno, družstvo, v likvidaci1389475náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
1331214BELFEGOR s.r.o.2907283Zámečnická 87/1, 60200 Brno
1269139BEVA s.r.o.25556509Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
810557BLUE POINT, s.r.o. - organizační složka27748111Zámečnická 182/5, Brno-město, 602 00 Brno
2506126BONIT KAPITÁL, s.r.o. v likvidaci49969455Panská 361/13, 60200 Brno

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
241222INCORENT, Doc.Ing. Beneš,CSc. - poradenství10534270náměstí Svobody 77/12, 60200 Brno
2512367Véronique Blanchon ép Ozkaya88753981náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
1069123Ing. PaedDr. Moja Maria Kraváčková, Paed.Dr.40450279Dominikánské náměstí 190/8, 60200 Brno
3275439Carly Melissa Smith Palin26892634Brno, 60200, Brno-město, Masarykova, 398/2
2970629AntonCSc. Milan48515558Zámečnická 182/5, 60200 Brno
632806BA Vladimír Doležel73628191Zámečnická 87/1, 60200 Brno
1574031Bednář Zdeněk68613199Brno, 60200, Brno-město, Radnická, 385/3
1372940Bednář Jiří71946748Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
1590418Beranová Eva72448032Panská 393/8, 60200 Brno
2847850Bohatý Martin12188778Radnická 378/7, 60200 Brno
786821Bouška Vladislav66512603Zámečnická 87/1, 60200 Brno
1529307Bradáč Richard61421341Dominikánské náměstí 188/6, 60200 Brno
3165373Brauner Johannes74844555Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
2135855Bílý Zdeněk62113496Zámečnická 182/5, 60200 Brno
829489Běťáková Ivana68622112Radnická 385/3, 60200 Brno
623822COČEV SENIA ASENOV15225593náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
1769573Chalupová Zuzana46340181Průchodní 378/1, 60200 Brno
2977933Chiaraviglio Tony75753855Brno, 60200, Brno-město, náměstí Svobody, 87/18
2307287Chrástek Dalibor47955325Radnická 386/1, 60200 Brno
498830Coufal Karel70445214Panská 389/16, 60200 Brno
2337516David František40457133Panská 389/16, 60200 Brno
1743473Dehmeche Badis60526947náměstí Svobody 86/17, 60200 Brno
3426591Doubek Miroslav734110Průchodní 378/1, 60200 Brno
1083007Doubková Jaroslava64307581Průchodní 378/1, 60200 Brno
2226105Dvořák Ivo88869776Dominikánské náměstí 188/6, 60200 Brno