RegioJet a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem RegioJet a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5816. Její identifikační číslo je 28333187

Výpis z obchodního rejstříku RegioJet a.s.

Datum zápisu: 20. 3. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5816

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 285fzhb

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 13. 10. 2016 o změně podoby všech akcií společnosti z listinných akcií na zaknihované akcie a uložil akcionářům povinnost ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí odevzdat akcie.
od 14. 10. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 23. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 07. 2014

  Jediný akcionář společnosti RegioJet a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti RegioJet a.s. o částku 185.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) ze současné výše 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na výši 187.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát sedm milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;(b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcí určitému zájemci;(c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: (i) 9.276 (devíti tisíc dvou set sedmdesáti šesti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu; (ii) 2 (dvou) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu;(d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o, se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ: 25317075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 24882 (dále jen "společnost STUDENT AGENCY, s.r.o.");(e) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RegioJet a.s., vždy v každý pracovní den lhůty upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin;(f) Upisovaní akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, přičemž je upisovaní vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně;(g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti RegioJet a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti RegioJet a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli;(h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;(i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu a emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.000,-Kč (sedm tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiální trhu;(j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti RegioJet a.s. proti pohledávce společnosti RegioJet a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradě započtením;(k) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. v celkové výši 185.534.304,00 (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce tři sta čtyři koruny české), a to: (i) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s., ve výši 93.870.897,00 Kč (devadesát tři miliony osm set sedmdesát tisíc osm set devadesát sedm korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o., jako postupitelem a společností RegioJet a.s. jako postupníkem, (ii) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. ve výší 16.566.690,00 Kč (šestnáct milionů pět set šedesát šest tisíc šest set devadesát korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o., jako věřitelem a společností RegioJet a.s. jako dlužníkem, (iii) peněžitá pohledávka společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. ve výši 75.096.717,00 Kč (sedmdesát pět milionů devadesát šest tisíc sedm set sedmdesát korun českých), kterou má společnost STUDENT AGENCY, s.r.o., za společností RegioJet a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 30.05.2011 mezi společností STUDENT AGENCY, s.r.o, jako postupitelem a společností RegioJet a.s. jako postupníkem,proti pohledávce společnosti RegioJet a.s. ve výši 185.534.000.-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých) za společností STUDENT AGENCY, s.r.o., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 185.534.000,-Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set třicet čtyři tisíce korun českých).Smlouva o započtení musí být uzavřena před podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost RegioJet a.s. určenému zájemci, společnosti STUDENT AGANCY, s.r.o., nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost RegioJet a.s. poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, kterým je společnost STUDENT AGENCY, s.r.o.
od 11. 07. 2011 od 22. 08. 2011

Akcie

Počet: 9 376 ks v hodnotě: 20000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 10. 2016

Počet: 2 ks v hodnotě: 7000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 10. 2016

Počet: 9 376 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 08. 2011 od 14. 10. 2016

Počet: 2 ks v hodnotě: 7000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 08. 2011 od 14. 10. 2016

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 03. 2009 od 22. 08. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: STUDENT AGENCY k.s.

IČO: 25317075

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 03. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SCHMIDT JIŘÍ

IČO: 71676805

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2009


Název/Jméno: HOLOUBKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2011 od 23. 07. 2014


Název/Jméno: BLAHOVÁ MARTINA

IČO: 2144107

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2011


Název/Jméno: VÍCHA PŘEMYSL

IČO: 72293381

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 08. 2013 od 23. 07. 2014


Název/Jméno: JANČURA RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2010 od 01. 06. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 03. 2009 od 29. 01. 2010


Název/Jméno: PAROULEK JAN

IČO: 72696761

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2012 od 30. 05. 2012


Název/Jméno: PŠENIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2011 od 28. 08. 2013


Název/Jméno: PAROUBEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2011 od 21. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2009 od 01. 06. 2011


Název/Jméno: VEVERKOVÁ ZUZANA

IČO: 18418287

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2010 od 01. 06. 2011


Název/Jméno: TRTÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2009 od 29. 01. 2010


Název/Jméno: ŠEVČÍKOVÁ EVA

IČO: 47877995

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2009 od 01. 06. 2011


Název/Jméno: TRÁGE ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2009 od 01. 06. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 07. 2014


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 08. 2011


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 03. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28333187

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 04. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
300844AESCULAP, manažersko lékařská a podnikatelská společnost, a.s. v likvidaci65277872Zlín, 76001, Zlín, Růmy, 1598
510538ALCON PLUS spol. s r.o.63073277Janáčkovo nábřeží 1115/15, 15000 Praha
444210Altea Production, a.s.25227408Plzeň, 30112, Vnitřní Město, Sedláčkova, 34/270
2724148ALTRON GROUP, a.s.28501209Novodvorská 994/138, 14200 Praha
2540636ALTRON, a.s.64948251Novodvorská 994/138, 14200 Praha
884190ATTICA spol. s r.o. "v likvidaci"45274487Rooseveltova 620/23, 16000 Praha
104529Auto - Engineering Kopřivnice s. r. o.64609006Záhumenní 367/1, 74221 Kopřivnice
2166016Brána, o.p.s.28260902Zborovská 80, 76802 Zdounky
3256901Bytové družstvo Gen. Janouška 426824361Gen. Janouška 2815/4, 70200 Ostrava
2393057Bytové družstvo Káranská 2,4 a 6 v likvidaci25675249Káranská 380/4, 10800 Praha
3439990Bytové družstvo VELAZ60195258Stehlíkova 976/26, 16500 Praha
968814Café - Restaurant s.r.o.27149676Na Komořsku 2173/1A, 14300 Praha
3201576COMIMPEX PRINT s.r.o.1620428Haškova 153/17, 63800 Brno
142192COMIMPEX spol. s r.o.46972439Haškova 153/17, 63800 Brno
444477CSS property s.r.o.28106806Stanislava Maliny 464/12, 39701 Písek
834250CZ-RELAX Šumperk, spol. s r.o.61973777Hlavní třída 8/13, 78701 Šumperk
2892389Dobromysl Předklášteří, zapsaný spolek5733294náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří
673728DOMOGRAM s.r.o.26178567Roháčova 1629/92, 13000 Praha
1995398DOMOV, Lidové bytové družstvo v Moravské Ostravě60793350Bankovní 1707/4, 70200 Ostrava
1502257ELEKTRA Zlín s.r.o.42340403Hlavničkovo nábřeží 650, 76001 Zlín
3076227EMEL, spol. s r.o.48537462V jámě 699/1, 11000 Praha
2564202EUROALARM spol. s r.o.46982361275, 68301 Dražovice
564492GÁZA s.r.o.47283297Sokolská 30, 43601 Litvínov
2721789Group 4 Alarms, s.r.o. v likvidaci49712926Na Košince 2257/9, 18000 Praha
2437563HOPR GROUP, a.s.48910732Cihlářská 643/19, 60200 Brno

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
34311111. česká faktoringová, s.r.o.25504355náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
832620A. S. L. Livingstone, spol. s r. o.63496241Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
779631ADRIA DATABANKA s.r.o.26939207Panská 397/2, 60200 Brno
2124416Alfa Agency s.r.o.25598376náměstí Svobody 77/12, 60200 Brno
654386Alfa Agency Travel s.r.o.2588650náměstí Svobody 77/12, 60200 Brno
2757118ALPENHOF H.B., spol. s r.o., v likvidaci46901671náměstí Svobody 72/8, 60200 Brno
2914429AM ADVISERS s.r.o.26251094náměstí Svobody 87/18, 60200 Brno
2400102ARKOS Trading s.r.o. v likvidaci25515845náměstí Svobody 87/18, 60200 Brno
1946192ARTEOLIVA DISTRIBUTION s.r.o.27758010Masarykova 398/2, 60200 Brno
2400473ATILLA, spol. s r.o.60723203náměstí Svobody 87/18, 60200 Brno
367888AXIDA s.r.o.25502034Panská 391/12, 60200 Brno
1731584BD náměstí Svobody 74/10, Brno, družstvo, v likvidaci1389475náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
1331214BELFEGOR s.r.o.2907283Zámečnická 87/1, 60200 Brno
1269139BEVA s.r.o.25556509Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
1234124Boardcubator s.r.o.63483661Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
2506126BONIT KAPITÁL, s.r.o. v likvidaci49969455Panská 361/13, 60200 Brno
2149664Bussines Way s.r.o.28241649Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
3033340BWR Company s.r.o., v likvidaci28898931Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
3181224Bytové družstvo nájemníků, Masarykova 2 - v likvidaci46995633Masarykova 398/2, 60200 Brno
1175124Bytové družstvo nájemníků, nám. Svobody 10 v likvidaci49453696náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
3172018CAMI s.r.o.26978849náměstí Svobody 87/18, 60200 Brno
2173900CITY SPORT CZ, spol. s r.o.60697172náměstí Svobody 77/12, 60200 Brno
720114CLAIM CONSULT s.r.o.25501674náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
2160486CLEAR ROAD, s.r.o.26956047Zámečnická 87/1, 60200 Brno
242024CONNECT, spol. s r.o.18824773Panská 393/6, 60200 Brno

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
241222INCORENT, Doc.Ing. Beneš,CSc. - poradenství10534270náměstí Svobody 77/12, 60200 Brno
1069123Ing. PaedDr. Moja Maria Kraváčková, Paed.Dr.40450279Dominikánské náměstí 190/8, 60200 Brno
2512367Véronique Blanchon ép Ozkaya88753981náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
632806BA Vladimír Doležel73628191Zámečnická 87/1, 60200 Brno
1372940Bednář Jiří71946748Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
786821Bouška Vladislav66512603Zámečnická 87/1, 60200 Brno
3165373Brauner Johannes74844555Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno
623822COČEV SENIA ASENOV15225593náměstí Svobody 74/10, 60200 Brno
2332886Čáslavský Miroslav12726451náměstí Svobody 77/12, 60200 Brno
1231048Čierniková Eva25800370Panská 391/12, 60200 Brno
2149563Čížek Jan49485431náměstí Svobody 87/18, 60200 Brno
2478775Čumová Simona64293378Dominikánské náměstí 190/8, 60200 Brno
1743473Dehmeche Badis60526947náměstí Svobody 86/17, 60200 Brno
2942681Eibel Jiří87438291Zámečnická 173/8, 60200 Brno
939421Fiedler Karel10549595Zámečnická 173/8, 60200 Brno
989876Fojtík David18137245Masarykova 398/2, 60200 Brno
753462Fuchs Tomáš12144622Panská 397/2, 60200 Brno
2758337Gerenda Kamil16305663Radnická 383/5, 60200 Brno
212535GERŽA MARTIN44452837Radnická 383/5, 60200 Brno
1807160Hanák Libor74548468Zámečnická 173/8, 60200 Brno
505652Hanzlíková Kateřina Honzírek87361345Masarykova 398/2, 60200 Brno
1453789Hegerová Iva70461686náměstí Svobody 87/18, 60200 Brno
123688Hlavničková Radmila42307686Panská 391/12, 60200 Brno
1503113Hobza Petr76313051Zámečnická 173/8, 60200 Brno
49360Hobzová Blanka62112538Zámečnická 173/8, 60200 Brno