REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 221. Jeho identifikační číslo je 44569769

 
 

Výpis z obchodního rejstříku REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 221

Identifikační číslo:44569769

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: uh5fzsd

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Technické činnosti v dopravě
Poskytování technických služeb
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojářství
Výkon zeměměřických činností
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Těžba dřeva
Provoz myčky
Provoz realitní kanceláře
Konsultační a poradenská činnost ve stavebnictví
Správa nemovitého majetku
Pronájem hmotného investičního a neinvestičního majetku spojeného...
Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
Reklamní činnost
Konsultační a poradenská činnost v oblasti ochrany a tvorby...
Projektová činnost ve výstavbě
Školkařská a pěstitelská činnost
Lesnické úpravy a krajinářsko-sadovnické práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Výroba kompostů, biominerálních a melioračních hnojiv
Obnova devastované krajiny po ukončení průmyslových a jiných...
Posuzování vlivů na životní prostředí
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provádění inženýrských staveb
Provádění dopravních staveb
Stavitel
Investorsko-inženýrská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Nakládání s odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Adresa společnosti

Sídlo: Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 43401
od 20. 10. 2001
Most, Dvořákova 2165
od 04. 12. 1995 do 20. 10. 2001
Most, Budovatelů 2830
od 04. 08. 1992 do 04. 12. 1995
Most
od 01. 05. 1992 do 04. 08. 1992
Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01

Skutečnosti

  V důsledku rozdělení odštěpením sloučením společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., jakožto rozdělované společnosti přešla na společnost KAMESURI a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO 24176842, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 17626, jakožto nástupnickou společnost část jmění společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
od 01. 07. 2013

  Valná hromada společnosti konaná dne 25.8.2011 v zasedací místnosti společnosti Výzkumný ústav hnědého uhlí, a.s., Budovatelů 2830, Most, přijala na svém zasedání toto usnesení:Valná hromada konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů z evidence cenných papírů (zaknihovaných akcií) vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., že obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. právnickou osobou, která vlastní ve společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. s nimiž je spojen podíl ve výši 90,2 % na hlasovacích právech společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most, je akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu akcií všech ostatních akcionářů podle ustanovení § 183i a následujících obch. zák..Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most, doložila potvrzení Komerční banky a.s., že s ní má uzavřenu smlouvu na vyplácení protiplnění a že u ní jsou složeny finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za výše uvedené akcie. Výplatu protiplnění bude provádět výše uvedená banka na pobočkách.Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu akcií všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tak, že přecházejí na hlavního akcionáře - obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most za podmínek stanovených § 183i až § 183n obch. zák. a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje výši protiplnění za každou kmenovou akcii v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč částkou 2.426,- Kč (slovy dva tisíce čtyři sta dvacet šest korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 124B72/2011 ze dne 27.6.2011 vypracovaným znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, konkrétně Institutem oceňování majetku se sídlem nám. W. Churchilla 1938/4, CZ-130 67, Praha 3, IČ: 613 84 399. Konkrétní zpracovatelé znaleckého posudku jsou: Jaroslav Šantůček, Ing. David Štědra, Ing. Michal Dohanyos, CSc., Ing. Vladimír Keller. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude dosavadním akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. od zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci cenných papírů.
od 12. 09. 2011

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.9.1996 o schválenínových stanov společnosti.
od 16. 07. 1997 do 31. 10. 2003

  Rozsah splacení základního jmění ve znění: splaceno 100%.
od 10. 12. 1996

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.8.1993 o schválenínových stanov společnosti.
od 24. 01. 1994 do 16. 07. 1997

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 21.dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Základní jmění společnosti činí 87 702 000,-Kčs (slovy:osmdesátsedmmilionů sedmsetdvatisíc korun československých).Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuRekultivační výstavba, s.p., Most.
od 01. 05. 1992 do 04. 08. 1992

Akcie

Počet: 87 876 ks v hodnotě: 531 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 10. 2013

Počet: 87 876 ks v hodnotě: 531 - akcie na majitele
od 01. 07. 2013 do 01. 07. 2013

Počet: 87 876 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 24. 01. 1994 do 24. 01. 1994

Počet: 87 876 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 04. 08. 1992 do 04. 08. 1992

Počet: 87 702 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: RVM - SERVICE a.s.

IČO:64050114

Adresa: Antonína Dvořáka 2165/20, 434 01 Most
od 27. 11. 2013
Most, Budovatelů 2830, PSČ 43401
od 16. 10. 2013 do 27. 11. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 10. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠÍMA ROSTISLAV

IČO: 86714333

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2002 do 31. 10. 2003

Adresa: Ruská 138, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 15. 01. 2016
U Zámeckého parku 2007, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 20. 11. 2014 do 15. 01. 2016
Litvínov, U Zámeckého parku 2007, PSČ 43601
od 09. 01. 2009 do 20. 11. 2014
Litvínov, U Zámeckého parku 2007
od 24. 05. 2002 do 31. 10. 2003


Název/Jméno: BURIAN ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 do 16. 03. 1998

Adresa: Musílkova 1311/5, Košíře, 150 00 Praha 5
od 20. 11. 2014
Jirkov, Obránců míru 845, PSČ 43111
od 27. 07. 2005 do 20. 11. 2014
Jirkov, Obránců míru 845, okres Chomutov
od 16. 03. 1998 do 27. 07. 2005
Jirkov, Obránců míru 845
od 16. 07. 1997 do 16. 03. 1998
Chomutov, Zengerova 4124
od 24. 01. 1994 do 16. 07. 1997


Název/Jméno: LOUŽECKÝ MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 12. 1996 do 24. 05. 2002
Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 10. 12. 1996

Adresa: Pod Parukářkou 2760/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 28. 08. 2015
Praha - Žižkov, Pod Parukářkou 2760/14, PSČ 13000
od 22. 09. 2010 do 28. 08. 2015
Praha 3 - Žižkov, Pod Parukářkou 14, PSČ 13000
od 27. 07. 2005 do 22. 09. 2010
Praha 3 - Žižkov, Pod Parukářkou 14
od 04. 01. 1999 do 27. 07. 2005
Praha 4, Rodopská 3156
od 10. 12. 1996 do 04. 01. 1999
Praha 4, Radovská 3156
od 01. 05. 1992 do 10. 12. 1996


Název/Jméno: RÖDLOVÁ DRAHOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 01. 2009 do 20. 11. 2014
Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 24. 05. 2002 do 09. 01. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 24. 05. 2002

Adresa: Vladimíra Majakovského 2093/9, 434 01 Most
od 28. 08. 2015
Most, Vladimíra Majakovského 2093/9, PSČ 43401
od 09. 01. 2009 do 20. 11. 2014
Most, Vladimíra Majakovského 2093/9
od 17. 03. 2001 do 09. 01. 2009
Most, B. Vrbenského 1105
od 17. 10. 2000 do 17. 03. 2001


Název/Jméno: BARTOŠ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 12. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 05. 1992 do 04. 12. 1995

Adresa: Nad Vinicí 1713, 434 01 Most
od 28. 08. 2015
Most, Nad Vinicí 1713, PSČ 43401
od 27. 07. 2005 do 28. 08. 2015
Most, Nad Vinicí 1713
od 17. 03. 2001 do 27. 07. 2005
Most, Javorová 3102
od 01. 05. 1992 do 17. 03. 2001


Název/Jméno: SEHRIGOVÁ YVONNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 2014

Adresa: č.p. 175, 430 01 Černovice
od 20. 11. 2014


Název/Jméno: MARTINOVSKÝ MIROSLAV

IČO: 87189569

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2000 do 28. 08. 2015

Adresa: Vladimíra Majakovského 2093/9, 434 01 Most
od 24. 10. 2013 do 28. 08. 2015
Most, Vladimíra Majakovského 2093/9, PSČ 43401
od 27. 07. 2005 do 24. 10. 2013
Most, Vladimíra Majakovského 2093/9
od 17. 03. 2001 do 27. 07. 2005
Most, B. Vrbenského 1105
od 17. 10. 2000 do 17. 03. 2001


Název/Jméno: ŠATRA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2013

Adresa: Ke Koupališti 1983, 434 01 Most
od 18. 07. 2013


Název/Jméno: POKORNÁ ZUZANA

IČO: 44540116

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 1998 do 18. 07. 2013

Adresa: Most, K.H.Borovského 143, PSČ 43401
od 22. 09. 2010 do 18. 07. 2013
Most, K.H. Borovského 143, PSČ 43401
od 27. 07. 2005 do 22. 09. 2010
Most, K.H. Borovského 143/6
od 16. 03. 1998 do 27. 07. 2005


Název/Jméno: KRÁSOVÁ ROMANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2001 do 20. 11. 2014

Adresa: Praha 4, U Močálu 267, PSČ 14900
od 09. 01. 2009 do 20. 11. 2014
Praha 4, U MOČÁLU 267, PSČ 14900
od 12. 05. 2005 do 09. 01. 2009
Praha 4, Nad Kolonií 697/21
od 19. 06. 2001 do 12. 05. 2005


Název/Jméno: DOBŘANSKÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2002 do 09. 01. 2009

Adresa: Okounov, Kotvina 21, PSČ 43151
od 09. 05. 2007 do 09. 01. 2009
Klášterec nad Ohří, Pod Hájovnou 525
od 24. 05. 2002 do 09. 05. 2007


Název/Jméno: ČIHÁKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2002 do 31. 10. 2003

Adresa: Most, Komořanská 703/823
od 24. 05. 2002 do 31. 10. 2003


Název/Jméno: VRÁNA JAN

IČO: 49228374

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 31. 10. 2003

Adresa: Chomutov, Mozartova 4692
od 17. 10. 2000 do 31. 10. 2003


Název/Jméno: MACH KAREL

IČO: 61759643

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 24. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994

Adresa: Bílina, Za Chlumem 730
od 17. 10. 2000 do 24. 05. 2002
Bílina, Za Chlumem 17/730
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994


Název/Jméno: FALEŠNÍK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1997 do 17. 10. 2000

Adresa: Chomutov, Jiráskova 4192
od 16. 07. 1997 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: NEUBERG ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 1995 do 24. 05. 2002

Adresa: Litvínov, Tylova 2067, okres Most
od 04. 12. 1995 do 24. 05. 2002


Název/Jméno: BORUSÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 12. 1995 do 17. 10. 2000
Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994

Adresa: Teplice, Máchova 1412
od 04. 12. 1995 do 17. 10. 2000
Teplice, Máchova 1442
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994


Název/Jméno: KRÁSA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 12. 1995 do 16. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 do 04. 12. 1995

Adresa: Praha 4, Nad kolonií 697/21
od 04. 12. 1995 do 16. 03. 1998
Praha 4, Nad kolonií 697/21
od 24. 01. 1994 do 04. 12. 1995


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 1995 do 16. 07. 1997

Adresa: Kadaň, Husova 1323, okres Chomutov
od 04. 12. 1995 do 16. 07. 1997


Název/Jméno: STAINEROVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000

Adresa: Praha 4, Pod višňovkou 702
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: VIKTORA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000

Adresa: Most, Budovatelů 3068
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: PEŠEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 do 10. 12. 1996

Adresa: Ústí nad Labem, Tolstého 1221
od 24. 01. 1994 do 10. 12. 1996


Název/Jméno: ZMEŠKAL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000

Adresa: Praha 10, Na vinobraní 3012
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: KYPAST RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 08. 1992 do 24. 01. 1994

Adresa: Most, Jugoslávská 2534
od 04. 08. 1992 do 24. 01. 1994


Název/Jméno: CIBULKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 04. 08. 1992

Adresa: Most, Javorova 3107
od 01. 05. 1992 do 04. 08. 1992


Název/Jméno: DRAHORÁD VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994

Adresa: Most, J.Ressela 1799
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 10. 2002


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 10. 2002

Zánik oprávnění:27. 8. 2004


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 2002

Obory činnosti: - provozování parkovišť
od 09. 05. 2002 do 28. 05. 2003
- provozování garáží
od 09. 05. 2002 do 28. 05. 2003
- prověřování tras pro nadměrné náklady
od 09. 05. 2002 do 28. 05. 2003
- dopravní značení
od 09. 05. 2002 do 28. 05. 2003

Odpovědní zástupci: Rudolf Melzer

Zánik oprávnění:28. 5. 2003


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 2002

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 09. 05. 2002 do 28. 05. 2003

Odpovědní zástupci: Miloslav Horák

Zánik oprávnění:28. 5. 2003


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 10. 1999

Odpovědní zástupci: Martin Ježek

Zánik oprávnění:20. 10. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 10. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Šatra

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Šatra


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Ouvín


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Těžba dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz myčky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Rudolf Melzer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz realitní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Miloslav Horák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Konsultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dana Šatrová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem hmotného investičního a neinvestičního majetku spojeného s další službou

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dana Šatrová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dana Šatrová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dana Šatrová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Konsultační a poradenská činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, revitalizace, sanace a rekultivace území ovlivněných báňskou a průmyslovou činností

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dana Šatrová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Ouvín


Školkařská a pěstitelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Lesnické úpravy a krajinářsko-sadovnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Rostislav Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:9. 8. 2004


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Obory činnosti: - posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 06. 05. 2002 do 09. 08. 2004
- zemědělskou technikou
od 06. 05. 2002 do 09. 08. 2004
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
od 06. 05. 2002 do 09. 08. 2004
- pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin
od 06. 05. 2002 do 09. 08. 2004
- provádění zahradních a parkových úprav
od 06. 05. 2002 do 09. 08. 2004

Zánik oprávnění:9. 8. 2004


Výroba kompostů, biominerálních a melioračních hnojiv

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obnova devastované krajiny po ukončení průmyslových a jiných činností a vytváření podmínek pro zabezpečení využití rekultivovaných pozemků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Drahorád


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Jindřich Malec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Šatra


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Jindřich Malec

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Jindřich Malec

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Investorsko-inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Vladimír Vela

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 17. 07. 2012
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 18. 10. 1999
Reklamní činnost
od 08. 09. 1999
Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
od 08. 09. 1999
Pronájem hmotného investičního a neinvestičního majetku spojeného s další službou
od 08. 09. 1999
Správa nemovitého majetku
od 08. 09. 1999
Konsultační a poradenská činnost ve stavebnictví
od 08. 09. 1999
Provoz realitní kanceláře
od 08. 09. 1999
Konsultační a poradenská činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, revitalizace, sanace a rekultivace území ovlivněných báňskou a průmyslovou činností
od 08. 09. 1999
Provoz myčky
od 08. 09. 1999
Těžba dřeva
od 08. 09. 1999
Obnova devastované krajiny po ukončení průmyslových a jiných činností a vytváření podmínek pro zabezpečení využití rekultivovaných pozemků
od 21. 10. 1996
Školkařská a pěstitelská činnost
od 21. 10. 1996
Výroba kompostů, biominerálních a melioračních hnojiv
od 21. 10. 1996
Lesnické úpravy a krajinářsko-sadovnické práce
od 21. 10. 1996
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 18. 10. 1996
Investorsko-inženýrská činnost
od 04. 11. 1992
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 30. 09. 1992


Nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:27. 3. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ44569769

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
695005"ALKA HOLDING spol. s r.o."49814664Chotěboř, Sokolohradská 360, PSČ 58301
445162. Petr B u b n í kMost, Višňová č.p. 304/4
54769JANOUŠEK PAVELMost, Moskevská 3058
547673. Jaroslav M a c á nMost, Bělehradská 619
54768ŽÁČEK KARELKadaň, Koželužská 1521

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí