REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 221. Její identifikační číslo je 44569769 a sídlo firmy je Čepirohy 136, 434 01 Most.

Výpis z obchodního rejstříku REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 221

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: uh5fzsd

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování technických služeb
Technické činnosti v dopravě
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Konsultační a poradenská činnost v oblasti ochrany a tvorby...
Reklamní činnost
Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
Pronájem hmotného investičního a neinvestičního majetku spojeného...
Správa nemovitého majetku
Konsultační a poradenská činnost ve stavebnictví
Provoz realitní kanceláře
Provoz myčky
Těžba dřeva
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Výkon zeměměřických činností
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Projektová činnost ve výstavbě
Obnova devastované krajiny po ukončení průmyslových a jiných...
Výroba kompostů, biominerálních a melioračních hnojiv
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Lesnické úpravy a krajinářsko-sadovnické práce
Školkařská a pěstitelská činnost
Posuzování vlivů na životní prostředí
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Stavitel
Provádění dopravních staveb
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Investorsko-inženýrská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Nakládání s odpady
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 136, 43401 Most

Adresy: Čepirohy 136, 434 01 Most
od 08. 10. 2016
Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 43401
od 20. 10. 2001 do 08. 10. 2016
Most, Dvořákova 2165
od 04. 12. 1995 do 20. 10. 2001
Most, Budovatelů 2830
od 04. 08. 1992 do 04. 12. 1995
Most
od 01. 05. 1992 do 04. 08. 1992

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 10. 2016

  V důsledku rozdělení odštěpením sloučením společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., jakožto rozdělované společnosti přešla na společnost KAMESURI a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO 24176842, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 17626, jakožto nástupnickou společnost část jmění společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
od 01. 07. 2013

  Valná hromada společnosti konaná dne 25.8.2011 v zasedací místnosti společnosti Výzkumný ústav hnědého uhlí, a.s., Budovatelů 2830, Most, přijala na svém zasedání toto usnesení:Valná hromada konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů z evidence cenných papírů (zaknihovaných akcií) vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., že obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. právnickou osobou, která vlastní ve společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. s nimiž je spojen podíl ve výši 90,2 % na hlasovacích právech společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most, je akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu akcií všech ostatních akcionářů podle ustanovení § 183i a následujících obch. zák..Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most, doložila potvrzení Komerční banky a.s., že s ní má uzavřenu smlouvu na vyplácení protiplnění a že u ní jsou složeny finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za výše uvedené akcie. Výplatu protiplnění bude provádět výše uvedená banka na pobočkách.Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu akcií všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tak, že přecházejí na hlavního akcionáře - obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most za podmínek stanovených § 183i až § 183n obch. zák. a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje výši protiplnění za každou kmenovou akcii v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč částkou 2.426,- Kč (slovy dva tisíce čtyři sta dvacet šest korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 124B72/2011 ze dne 27.6.2011 vypracovaným znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, konkrétně Institutem oceňování majetku se sídlem nám. W. Churchilla 1938/4, CZ-130 67, Praha 3, IČ: 613 84 399. Konkrétní zpracovatelé znaleckého posudku jsou: Jaroslav Šantůček, Ing. David Štědra, Ing. Michal Dohanyos, CSc., Ing. Vladimír Keller. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude dosavadním akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. od zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci cenných papírů.
od 12. 09. 2011

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.9.1996 o schválenínových stanov společnosti.
od 16. 07. 1997 do 31. 10. 2003

  Rozsah splacení základního jmění ve znění: splaceno 100%.
od 10. 12. 1996 do 08. 10. 2016

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.8.1993 o schválenínových stanov společnosti.
od 24. 01. 1994 do 16. 07. 1997

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 21.dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Základní jmění společnosti činí 87 702 000,-Kčs (slovy:osmdesátsedmmilionů sedmsetdvatisíc korun československých).Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuRekultivační výstavba, s.p., Most.
od 01. 05. 1992 do 04. 08. 1992

Akcie

Počet: 2 ks v hodnotě: 23331078 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 10. 2016

Počet: 87 876 ks v hodnotě: 531 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 10. 2013 do 08. 10. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: KLOUBOVÁ PETRA

Datum narození:30. 6. 1973

Adresa: Dalimilova 2739, 440 01 Louny
od 08. 10. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 10. 2016


Název/Jméno: RVM - SERVICE a.s.

IČO: 64050114

Adresa: Antonína Dvořáka 2165/20, 434 01 Most
od 27. 11. 2013 do 08. 10. 2016
Most, Budovatelů 2830, PSČ 43401
od 16. 10. 2013 do 27. 11. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 10. 2013 do 08. 10. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠATRA LUDĚK

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 08. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2013 do 08. 10. 2016

Adresa: Ke Koupališti 1983, 434 01 Most
od 18. 07. 2013


Název/Jméno: KLOUBOVÁ PETRA

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 08. 10. 2016

Adresa: Dalimilova 2739, 440 01 Louny
od 08. 10. 2016


Název/Jméno: ŠÍMA ROSTISLAV

IČO: 86714333

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2009 do 08. 10. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2002 do 31. 10. 2003

Adresa: Ruská 138, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 15. 01. 2016 do 08. 10. 2016
U Zámeckého parku 2007, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 20. 11. 2014 do 15. 01. 2016
Litvínov, U Zámeckého parku 2007, PSČ 43601
od 09. 01. 2009 do 20. 11. 2014
Litvínov, U Zámeckého parku 2007
od 24. 05. 2002 do 31. 10. 2003


Název/Jméno: BURIÁN ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 03. 1998 do 29. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 do 16. 03. 1998

Adresa: Musílkova 1311/5, Košíře, 150 00 Praha 5
od 20. 11. 2014 do 29. 07. 2016
Jirkov, Obránců míru 845, PSČ 43111
od 27. 07. 2005 do 20. 11. 2014
Jirkov, Obránců míru 845, okres Chomutov
od 16. 03. 1998 do 27. 07. 2005
Jirkov, Obránců míru 845
od 16. 07. 1997 do 16. 03. 1998
Chomutov, Zengerova 4124
od 24. 01. 1994 do 16. 07. 1997


Název/Jméno: LOUŽECKÝ MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 2002 do 08. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 12. 1996 do 24. 05. 2002
Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 10. 12. 1996

Adresa: Pod Parukářkou 2760/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 28. 08. 2015 do 08. 10. 2016
Praha - Žižkov, Pod Parukářkou 2760/14, PSČ 13000
od 22. 09. 2010 do 28. 08. 2015
Praha 3 - Žižkov, Pod Parukářkou 14, PSČ 13000
od 27. 07. 2005 do 22. 09. 2010
Praha 3 - Žižkov, Pod Parukářkou 14
od 04. 01. 1999 do 27. 07. 2005
Praha 4, Rodopská 3156
od 10. 12. 1996 do 04. 01. 1999
Praha 4, Radovská 3156
od 01. 05. 1992 do 10. 12. 1996


Název/Jméno: BARTOŠ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 12. 1995 do 08. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 05. 1992 do 04. 12. 1995

Adresa: Nad Vinicí 1713, 434 01 Most
od 28. 08. 2015 do 08. 10. 2016
Most, Nad Vinicí 1713, PSČ 43401
od 27. 07. 2005 do 28. 08. 2015
Most, Nad Vinicí 1713
od 17. 03. 2001 do 27. 07. 2005
Most, Javorová 3102
od 01. 05. 1992 do 17. 03. 2001


Název/Jméno: RÖDLOVÁ DRAHOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2015 do 08. 10. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 01. 2009 do 20. 11. 2014
Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 24. 05. 2002 do 09. 01. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 24. 05. 2002

Adresa: Vladimíra Majakovského 2093/9, 434 01 Most
od 28. 08. 2015 do 08. 10. 2016
Most, Vladimíra Majakovského 2093/9, PSČ 43401
od 09. 01. 2009 do 20. 11. 2014
Most, Vladimíra Majakovského 2093/9
od 17. 03. 2001 do 09. 01. 2009
Most, B. Vrbenského 1105
od 17. 10. 2000 do 17. 03. 2001


Název/Jméno: SEHRIGOVÁ YVONNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 2014 do 08. 10. 2016

Adresa: č.p. 175, 430 01 Černovice
od 20. 11. 2014 do 08. 10. 2016


Název/Jméno: MARTINOVSKÝ MIROSLAV

IČO: 87189569

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2000 do 28. 08. 2015

Adresa: Vladimíra Majakovského 2093/9, 434 01 Most
od 24. 10. 2013 do 28. 08. 2015
Most, Vladimíra Majakovského 2093/9, PSČ 43401
od 27. 07. 2005 do 24. 10. 2013
Most, Vladimíra Majakovského 2093/9
od 17. 03. 2001 do 27. 07. 2005
Most, B. Vrbenského 1105
od 17. 10. 2000 do 17. 03. 2001


Název/Jméno: POKORNÁ ZUZANA

IČO: 44540116

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 1998 do 18. 07. 2013

Adresa: Most, K.H.Borovského 143, PSČ 43401
od 22. 09. 2010 do 18. 07. 2013
Most, K.H. Borovského 143, PSČ 43401
od 27. 07. 2005 do 22. 09. 2010
Most, K.H. Borovského 143/6
od 16. 03. 1998 do 27. 07. 2005


Název/Jméno: KRÁSOVÁ ROMANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2001 do 20. 11. 2014

Adresa: Praha 4, U Močálu 267, PSČ 14900
od 09. 01. 2009 do 20. 11. 2014
Praha 4, U MOČÁLU 267, PSČ 14900
od 12. 05. 2005 do 09. 01. 2009
Praha 4, Nad Kolonií 697/21
od 19. 06. 2001 do 12. 05. 2005


Název/Jméno: DOBŘANSKÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2002 do 09. 01. 2009

Adresa: Okounov, Kotvina 21, PSČ 43151
od 09. 05. 2007 do 09. 01. 2009
Klášterec nad Ohří, Pod Hájovnou 525
od 24. 05. 2002 do 09. 05. 2007


Název/Jméno: ČIHÁKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2002 do 31. 10. 2003

Adresa: Most, Komořanská 703/823
od 24. 05. 2002 do 31. 10. 2003


Název/Jméno: MACH KAREL

IČO: 61759643

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 24. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994

Adresa: Bílina, Za Chlumem 730
od 17. 10. 2000 do 24. 05. 2002
Bílina, Za Chlumem 17/730
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994


Název/Jméno: VRÁNA JAN

IČO: 49228374

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 do 31. 10. 2003

Adresa: Chomutov, Mozartova 4692
od 17. 10. 2000 do 31. 10. 2003


Název/Jméno: FALEŠNÍK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1997 do 17. 10. 2000

Adresa: Chomutov, Jiráskova 4192
od 16. 07. 1997 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 1995 do 16. 07. 1997

Adresa: Kadaň, Husova 1323, okres Chomutov
od 04. 12. 1995 do 16. 07. 1997


Název/Jméno: BORUSÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 12. 1995 do 17. 10. 2000
Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994

Adresa: Teplice, Máchova 1412
od 04. 12. 1995 do 17. 10. 2000
Teplice, Máchova 1442
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994


Název/Jméno: NEUBERG ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 1995 do 24. 05. 2002

Adresa: Litvínov, Tylova 2067, okres Most
od 04. 12. 1995 do 24. 05. 2002


Název/Jméno: KRÁSA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 12. 1995 do 16. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 do 04. 12. 1995

Adresa: Praha 4, Nad kolonií 697/21
od 04. 12. 1995 do 16. 03. 1998
Praha 4, Nad kolonií 697/21
od 24. 01. 1994 do 04. 12. 1995


Název/Jméno: PEŠEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 do 10. 12. 1996

Adresa: Ústí nad Labem, Tolstého 1221
od 24. 01. 1994 do 10. 12. 1996


Název/Jméno: STAINEROVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000

Adresa: Praha 4, Pod višňovkou 702
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: ZMEŠKAL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000

Adresa: Praha 10, Na vinobraní 3012
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: VIKTORA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000

Adresa: Most, Budovatelů 3068
od 24. 01. 1994 do 17. 10. 2000


Název/Jméno: KYPAST RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 08. 1992 do 24. 01. 1994

Adresa: Most, Jugoslávská 2534
od 04. 08. 1992 do 24. 01. 1994


Název/Jméno: CIBULKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 04. 08. 1992

Adresa: Most, Javorova 3107
od 01. 05. 1992 do 04. 08. 1992


Název/Jméno: DRAHORÁD VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994

Adresa: Most, J.Ressela 1799
od 01. 05. 1992 do 24. 01. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 10. 2002

Zánik oprávnění:27. 8. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 10. 2002

Odpovědní zástupci: Rostislav Šíma


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 2002

Odpovědní zástupci: Rostislav Šíma

Zánik oprávnění:28. 5. 2003


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 2002

Odpovědní zástupci: Rostislav Šíma

Zánik oprávnění:28. 5. 2003


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 10. 1999

Odpovědní zástupci: Bc. Rudolf Melzer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 10. 1999

Zánik oprávnění:20. 10. 2000


Konsultační a poradenská činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, revitalizace, sanace a rekultivace území ovlivněných báňskou a průmyslovou činností

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Vladimír Vela

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Sixta, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Rostislav Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem hmotného investičního a neinvestičního majetku spojeného s další službou

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Stanislav Bajt

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Rostislav Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Konsultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz realitní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Rostislav Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz myčky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Těžba dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Jiří Wurbs

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Bartoš, CSc.


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Bc. Rudolf Melzer


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Jiří Wurbs


Obnova devastované krajiny po ukončení průmyslových a jiných činností a vytváření podmínek pro zabezpečení využití rekultivovaných pozemků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kompostů, biominerálních a melioračních hnojiv

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Rostislav Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:9. 8. 2004


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:9. 8. 2004


Lesnické úpravy a krajinářsko-sadovnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Školkařská a pěstitelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Bartoš, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Bartoš, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Bartoš, CSc.

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Šejstal


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Bartoš, CSc.

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Bartoš, CSc.

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Bartoš, CSc.

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Bartoš, CSc.

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995


Investorsko-inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Jindřich Malec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Rostislav Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Sixta, CSc.

Zánik oprávnění:27. 3. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ44569769

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2446340" ALLMOST spol. s r.o. "60280506Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most
2319194" HP 2000 spol. s r.o. " v likvidaci45356777Miskovice, Havlíčkova 63, okres Kutná Hora, PSČ 28501
453530"Finance Invest spol. s r.o."49902334Most, tř. Budovatelů 2957
365066"G I M E L , spol. s r.o."61537527Most, Bělehradská 360, PSČ 43401
397680"GRAL" spol. s r.o. v likvidaci40525970Plzeň, Křimická 48, okres Plzeň-město, PSČ 31801
2327991"RIO, obchodní dům, a.s."46708073Most, Budovatelů 991/9
17045343P, spol. s r.o.45797901U Stavoservisu 527/1, Malešice, 108 00 Praha 10
1566685A G Á T A, spol. s r.o.47545879č.p. 201, 289 26 Stará Lysá
2810853A.T.U  Auto-Technik - Unger s.r.o.25075098Pod Chodovem 1267/7, Chodov, 149 00 Praha 4
1432360ABC REAL - KOLÍN spol. s r.o.46350004Kolín - Kolín V, Čelakovského 438, PSČ 28002
797931ABOYNE, a.s.26435292Dolní Město 51, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58233
651962Abvest s.r.o.1526791Chábory 18, 518 01 Podbřezí
2523051ACQ Automotive s.r.o.5337178Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9
1696489ADB, s.r.o.49825097Dolní Bousov, Bechov 85, PSČ 29404
1804675AFK Sokol Semice, s.r.o. v likvidaci62959611Semice čp.204, okres Nymburk
2340608AGERE ENTERPRISES s.r.o., v likvidaci64048977Liberec, Domky 9
1522250AGRO-MO s.r.o.25003399Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 43401
2759019ALBA společenství vlastníků čp. 1470-1473, 1537-1542 v Mostě70906491Most, Jana Kubelíka 1542, PSČ 43401
3065206ALIT servis s.r.o.48268267Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most
1131189ALLPORT conti,spol.s r.o.(GmbH) v likvidaci41197780Národní třída 4, 695 01 Hodonín 1
728047ALTOL COMPANY CZ, a.s.24749273Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
1613525ALTRYSS s.r.o.63148226Most, Kostelní 1465, PSČ 43401
1825099ALVA, spol. s r.o.44964757Mezihorní 476, 664 82 Říčany u Brna
496535AMORTIS, a.s.28169433Truhlářská 13, 110 00 Praha 1
709358AQUARIUS INVEST, s.r.o. v likvidaci25106091Voděradská 1508/7, 251 01 Říčany

Související osoby

#NázevICOAdresa
101640ABEL JIŘÍ65406231Pekařská 247/6, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
253656ADAMCOVÁ HELENA69096805Rošického 525, 37856 Studená
142770ADAMCOVÁ ZDEŇKA66516498Leskauerova 2856/10, 62800 Brno
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
117977ALBRECHT JAN44825544Pod Královkou 1924/7, 16900 Praha
154714ALEXA FRANTIŠEK64840964Dvořákova 518/1, 35301 Mariánské Lázně
161353ALFERY TOMÁŠ74477102191, 27733 Řepín
181715AMBROŽ PETR415891491, 67505 Oslavička
177497ANDERLE JAROSLAV87033551Údolní 398/32, 60200 Brno
16939ANTOŠ PETR47531193Palackého 109, 28903 Městec Králové
844452AUBRECHT VLASTIMIL74946960Sídliště Za Chlumem 879, 41801 Bílina
1354270AUTERSKÝ MIROSLAV65083857U Stadionu 1505, 43111 Jirkov
374805BABÁK JIŘÍ49646958Pod Plískavou 371/4, 10200 Praha
421049BABÁKOVÁ DENISA71611681Pod Habrovcem 468, 25163 Strančice
989993BABKA MILAN72742143Bezručova 796, 43111 Jirkov
364492BACOVSKÝ MATĚJ66642108Skřivánčí 1500/35, 46601 Jablonec nad Nisou
1087825BAĎURA BOHUSLAV40430677Na Honech III 4923, 76005 Zlín
155321BAJER FRANTIŠEK43571026Pod Ostrou hůrkou 123, 74792 Háj ve Slezsku
139914BAKUS PETR68678614Bořetická 4133/6, 62800 Brno
256049BALCAR JAN66272459Severní 758/38, 50003 Hradec Králové
449443BÁLEK RICHARD61554537117, 46334 Chotyně
906372BALÍN VLASTIMIL14826810Moskevská 1463/37, 43401 Most
1981BARÁK PAVEL65662580Nádražní 213, 43533 Louka u Litvínova
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí