REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 221. Její identifikační číslo je 44569769

Výpis z obchodního rejstříku REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 221

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: uh5fzsd

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování technických služeb
Technické činnosti v dopravě
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Konsultační a poradenská činnost v oblasti ochrany a tvorby...
Reklamní činnost
Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
Pronájem hmotného investičního a neinvestičního majetku spojeného...
Správa nemovitého majetku
Konsultační a poradenská činnost ve stavebnictví
Provoz realitní kanceláře
Provoz myčky
Těžba dřeva
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Výkon zeměměřických činností
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Projektová činnost ve výstavbě
Obnova devastované krajiny po ukončení průmyslových a jiných...
Výroba kompostů, biominerálních a melioračních hnojiv
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Lesnické úpravy a krajinářsko-sadovnické práce
Školkařská a pěstitelská činnost
Posuzování vlivů na životní prostředí
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Stavitel
Provádění dopravních staveb
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Investorsko-inženýrská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Nakládání s odpady
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 136, 43401 Most

Adresy: Čepirohy 136, 434 01 Most
od 08. 10. 2016
Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 43401
od 20. 10. 2001 od 08. 10. 2016
Most, Dvořákova 2165
od 04. 12. 1995 od 20. 10. 2001
Most, Budovatelů 2830
od 04. 08. 1992 od 04. 12. 1995
Most
od 01. 05. 1992 od 04. 08. 1992

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 10. 2016

  V důsledku rozdělení odštěpením sloučením společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., jakožto rozdělované společnosti přešla na společnost KAMESURI a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO 24176842, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 17626, jakožto nástupnickou společnost část jmění společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
od 01. 07. 2013

  Valná hromada společnosti konaná dne 25.8.2011 v zasedací místnosti společnosti Výzkumný ústav hnědého uhlí, a.s., Budovatelů 2830, Most, přijala na svém zasedání toto usnesení:Valná hromada konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů z evidence cenných papírů (zaknihovaných akcií) vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., že obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. právnickou osobou, která vlastní ve společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. s nimiž je spojen podíl ve výši 90,2 % na hlasovacích právech společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most, je akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu akcií všech ostatních akcionářů podle ustanovení § 183i a následujících obch. zák..Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most, doložila potvrzení Komerční banky a.s., že s ní má uzavřenu smlouvu na vyplácení protiplnění a že u ní jsou složeny finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za výše uvedené akcie. Výplatu protiplnění bude provádět výše uvedená banka na pobočkách.Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu akcií všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tak, že přecházejí na hlavního akcionáře - obchodní společnost RVM - SERVICE, a.s., IČ 640 50 114, se sídlem Budovatelů 2830, Most za podmínek stanovených § 183i až § 183n obch. zák. a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje výši protiplnění za každou kmenovou akcii v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč částkou 2.426,- Kč (slovy dva tisíce čtyři sta dvacet šest korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 124B72/2011 ze dne 27.6.2011 vypracovaným znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, konkrétně Institutem oceňování majetku se sídlem nám. W. Churchilla 1938/4, CZ-130 67, Praha 3, IČ: 613 84 399. Konkrétní zpracovatelé znaleckého posudku jsou: Jaroslav Šantůček, Ing. David Štědra, Ing. Michal Dohanyos, CSc., Ing. Vladimír Keller. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude dosavadním akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. od zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci cenných papírů.
od 12. 09. 2011

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.9.1996 o schválenínových stanov společnosti.
od 16. 07. 1997 od 31. 10. 2003

  Rozsah splacení základního jmění ve znění: splaceno 100%.
od 10. 12. 1996 od 08. 10. 2016

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.8.1993 o schválenínových stanov společnosti.
od 24. 01. 1994 od 16. 07. 1997

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 21.dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Základní jmění společnosti činí 87 702 000,-Kčs (slovy:osmdesátsedmmilionů sedmsetdvatisíc korun československých).Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuRekultivační výstavba, s.p., Most.
od 01. 05. 1992 od 04. 08. 1992

Akcie

Počet: 2 ks v hodnotě: 23331078 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 10. 2016

Počet: 87 876 ks v hodnotě: 531 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 10. 2013 od 08. 10. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: KLOUBOVÁ PETRA

Datum narození:30. 6. 1973

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 10. 2016


Název/Jméno: RVM - SERVICE a.s.

IČO: 64050114

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 10. 2013 od 08. 10. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠATRA LUDĚK

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 08. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2013 od 08. 10. 2016


Název/Jméno: KLOUBOVÁ PETRA

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 08. 10. 2016


Název/Jméno: ŠÍMA ROSTISLAV

IČO: 86714333

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 01. 2009 od 08. 10. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2002 od 31. 10. 2003


Název/Jméno: BURIÁN ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 03. 1998 od 29. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 od 16. 03. 1998


Název/Jméno: LOUŽECKÝ MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 2002 od 08. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 12. 1996 od 24. 05. 2002
Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 10. 12. 1996


Název/Jméno: BARTOŠ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 12. 1995 od 08. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 05. 1992 od 04. 12. 1995


Název/Jméno: RÖDLOVÁ DRAHOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2015 od 08. 10. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 01. 2009 od 20. 11. 2014
Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 24. 05. 2002 od 09. 01. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 od 24. 05. 2002


Název/Jméno: SEHRIGOVÁ YVONNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 2014 od 08. 10. 2016


Název/Jméno: MARTINOVSKÝ MIROSLAV

IČO: 87189569

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2000 od 28. 08. 2015


Název/Jméno: POKORNÁ ZUZANA

IČO: 44540116

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 1998 od 18. 07. 2013


Název/Jméno: KRÁSOVÁ ROMANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2001 od 20. 11. 2014


Název/Jméno: DOBŘANSKÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2002 od 09. 01. 2009


Název/Jméno: ČIHÁKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2002 od 31. 10. 2003


Název/Jméno: MACH KAREL

IČO: 61759643

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 2000 od 24. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 05. 1992 od 24. 01. 1994


Název/Jméno: VRÁNA JAN

IČO: 49228374

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2000 od 31. 10. 2003


Název/Jméno: FALEŠNÍK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1997 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 1995 od 16. 07. 1997


Název/Jméno: BORUSÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 12. 1995 od 17. 10. 2000
Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 24. 01. 1994


Název/Jméno: NEUBERG ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 1995 od 24. 05. 2002


Název/Jméno: KRÁSA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 12. 1995 od 16. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 od 04. 12. 1995


Název/Jméno: PEŠEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 od 10. 12. 1996


Název/Jméno: STAINEROVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1994 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: ZMEŠKAL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1994 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: VIKTORA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1994 od 17. 10. 2000


Název/Jméno: KYPAST RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 08. 1992 od 24. 01. 1994


Název/Jméno: CIBULKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 04. 08. 1992


Název/Jméno: DRAHORÁD VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 05. 1992 od 24. 01. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 10. 2002

Zánik oprávnění:27. 08. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 711037


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 711037

Zánik oprávnění:28. 05. 2003


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 711037

Zánik oprávnění:28. 05. 2003


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 711038

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 10. 1999

Zánik oprávnění:20. 10. 2000


Konsultační a poradenská činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, revitalizace, sanace a rekultivace území ovlivněných báňskou a průmyslovou činností

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 711039

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 192320

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 711037

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem hmotného investičního a neinvestičního majetku spojeného s další službou

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 711040

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 711037

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Konsultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz realitní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 711037

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz myčky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Těžba dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 711045

Zánik oprávnění:30. 06. 2012


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 341208


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 711038


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 711045


Obnova devastované krajiny po ukončení průmyslových a jiných činností a vytváření podmínek pro zabezpečení využití rekultivovaných pozemků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba kompostů, biominerálních a melioračních hnojiv

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Odpovědní zástupci: 711037

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:09. 08. 2004


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:09. 08. 2004


Lesnické úpravy a krajinářsko-sadovnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Školkařská a pěstitelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 10. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 341208

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 341208

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 341208

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 333288


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 341208

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 341208

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 341208

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 341208

Zánik oprávnění:23. 10. 1996


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 11. 1995

Odpovědní zástupci:


Investorsko-inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 711043

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 711037

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 192320

Zánik oprávnění:27. 03. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ44569769

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
453530"Finance Invest spol. s r.o."49902334Most, 43401, , BUDOVATELU, 2957
365066"G I M E L , spol. s r.o."61537527Bělehradská 360/6, 43401 Most
397680"GRAL" spol. s r.o. v likvidaci40525970Plzeň, 31801, Skvrňany, Křimická, 48
797931ABOYNE, a.s.2643529251, 58233 Dolní Město
651962Abvest s.r.o.152679118, 51801 Podbřezí
728047ALTOL COMPANY CZ, a.s.24749273Ke Zdibsku 66, 25066 Zdiby
496535AMORTIS, a.s.28169433Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Truhlářská, 13
709358AQUARIUS INVEST, s.r.o. v likvidaci25106091Voděradská 1508/7, 25101 Říčany
562011ASPE, s.r.o.2502730140, 43801 Žatec
480152Auto Infinity a.s.26743493Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
434514Autoimport Maranello s.r.o.4791002Terronská 892, 51101 Turnov
770126BALIC s.r.o.60199199Internacionální 1225/19, 16500 Praha
677831BANKOVNÍ STAVBY, a. s.25001787Wolkerova 24/3, 16000 Praha
840334Bestgolf, s.r.o.26123487Křimovská 384/7, 18400 Praha
571256BRAMKO, s.r.o.25637177196, 28917 Semice
808411Bytové družstvo MÁCHA25045296K. H. Máchy 372, 43401 Most
919147Bytové družstvo nájemníků "Věžák" - družstvo - v likvidaci26338912Macháčkova 877/8, 31800 Plzeň
844270Bytové družstvo Tučkova 4, družstvo26284855Tučkova 776/4, 60200 Brno
901074Bytové družstvo" 69"45242828Národní obrany 486/30, 16000 Praha
405600Cegelec a.s.26689103Chodovská 228/3, 14100 Praha
794017Centroodpady a.s.48289914Most, 43401, , BUDOVATELU, 2830
752055CIMA spol. s r.o. v likvidaci48268241Most, Budovatelů 1995, PSČ 434 01
814367Česko-Srí Lanská smíšená obchodní komora26780917Pod třešněmi 1096/14, 15400 Praha
516267D S CHRISTINE s.r.o.26453843Vysoká 107, 26901 Rakovník
845039DENSLEY s.r.o.3650227Novoveská 3781/62, 46601 Jablonec nad Nisou

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2277599Andrt Miroslav72698853K. H. Borovského 135/13, 43401 Most
426101Bačová Věra12063738K. H. Borovského 135/13, 43401 Most
2122461Bartoň Josef68287062K. H. Borovského 134/11, 43401 Most
708358Bengl Jaroslav44524293K. H. Borovského 135/13, 43401 Most
2564331Culek Jiří60234326Most, 43401, Most, K.H. Borovského, 133/9
1308780Dedeciusová Libuše86752375K. H. Borovského 136/15, 43401 Most
1080817Farbar Pavel86781201K. H. Borovského 141/25, 43401 Most
3412213Fischerová Helena61340316K. H. Borovského 135/13, 43401 Most
2041784Freibergová Ludmila43245854K. H. Borovského 136/15, 43401 Most
1712345Haĺko Stanislav1850857K. H. Borovského 134/11, 43401 Most
1587241Hauser Martin62759621K. H. Borovského 140/23, 43401 Most
1504111Hilas Radek46758950K. H. Borovského 138/19, 43401 Most
3399783Hinke Rudolf74353870K. H. Borovského 132/7, 43401 Most
3077277Hlavová Marcela13453386K. H. Borovského 135/13, 43401 Most
1615643Holub Jozef76135055K. H. Borovského 138/19, 43401 Most
786928Hübschmann Jiří3461661K. H. Borovského 140/23, 43401 Most
2310837Johánek Lukáš87992256K. H. Borovského 135/13, 43401 Most
864675Jovanovič Milojica63854481K. H. Borovského 139/21, 43401 Most
2988871Karas Jindřich88674932K. H. Borovského 138/19, 43401 Most
723576Kašparová Petra60239328K. H. Borovského 137/17, 43401 Most
205464Kopač Jan86780425K. H. Borovského 132/7, 43401 Most
892689Kováč Alexander4066014K. H. Borovského 140/23, 43401 Most
2976952Kozelka Tomáš19047258K. H. Borovského 139/21, 43401 Most
774250Kristen Miroslav49876708K. H. Borovského 140/23, 43401 Most
353849Langr František46758186Most, 43401, Most, K.H.Borovského, 142/518