REMA Systém, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem REMA Systém, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11195. Její identifikační číslo je 64510263

Výpis z obchodního rejstříku REMA Systém, a.s.

Datum zápisu: 2. 4. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11195

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: essfzwb

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Činnost technických poradců v oblasti zpětného odběru použitých...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Zprostředkovatelská činnost
Propagační a reklamní činnost
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč....
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 06. 2014

  Novelizované znění stanov přijato rozhodnutím náhradní valné hromady ze dne 17.8.2006.
od 15. 09. 2006 od 25. 06. 2014

  Byly předloženy stanovy ve znění přijatém rozhodnutím jedinéhoakcionáře dne 23.12.1997.
od 07. 04. 1998 od 15. 09. 2006

  2. Druhé kolo je vyhrazeno pouze akcionářům společnosti, kteříse účastnili úpisu v rámci prvního kola úpisu akcií s tím, že vdruhém upisovacím kole je každý akcionář který se účastnilprvního kola úpisu oprávněn upsat veškeré akcie, které nebylyupsány v rámci prvního upisovacího kola.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  počet akcií, tj.492.000 ks akcií ponížený o počet akcií, kterýbyl upsán celkem akcionáři v prvním upisovacím kole bude meziakcionáře, kteří upsali akcie v prvním kole při uplatněnípřednostního práva představenstvem krácen poměru počtu jimivlastněných akcií k rozhodnému dni ve vztahu k základnímu jměníspolečnosti,
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  po krácení počtu akcií upsaných jednotlivými akcionářipředstavenstvem, bude uznán každému akcionáři platně provedenýúpis v počtu akcií, který je součtem akcií, které byly upsányakcionářem v prvním upisovacím kole a počtem akcií, které bylyupsány akcionářem v druhém kole, resp. počet akcií upsaných vdruhém upisovacím kole po zkrácení tohoto počtu upsaných akciípředstavenstvem společnosti, způsobem výše uvedeným.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  V. Termíny úpisu akcií:
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  1. kolo: 16. až 30. den po zveřejnění usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně Obchodního rejstříku o zapsání usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, v Obchodním věstníku, přičemž upisování je možnépouze v pracovních dnech vždy od 9,00 hod. do 18,00 hod.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  2. kolo: 31. až 45. den po zveřejnění usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně Obchodního rejstříku o zapsání usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, v Obchodním věstníku, přičemž upisovaání je možnépouze v pracovních dnech vždy od 9,00 hod. do 18,00 hod.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  VI. a) Upisovatelé jsou povinni splatit 30% jmenovité hodnotyvšech jimi upsaných akcií ve lhůtě do 6 měsíců od skončenídruhého upisovacího kola, a to na účet 497218004/0400 VS 8888,vedený Živnostenskou bankou Praha.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  b) Zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií tj.70% jsouupisovatelé povinni splatit do 12-ti měsíců ode dne skončeníupisování, a to na účet č.497218004/0400 VS 8888, vedenýŽivnostenskou bankou Praha.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 5.11.1997.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.11.1997 ozáměru zvýšit základní jmění:
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  I. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku492.000.000,-Kč /slovy: čtyřistadevadesátdvamiliónů korunčeských/, přičemž se nepřipouští úpis akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšujevydáním nových akcií, tj. emisí 492.000 ks neveřejněobchodovatelných kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě,každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku činí 8.000.000,-Kč,přičemž po zvýšení základního jmění bude základní jmění činitčástku 500.000.000,-Kč. Emisní kurs každé jedné upisované akcie1.000,-Kč. Při upisování akicí budou přípustné pouze peněžitévklady.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  III. Místo upisování: Praha 9, Pod pekárnami 245/10, III. patroč. místnosti 312.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  IV. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech v dále uvedenýchtermínech a dále uvedeným způsobem:
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  1. První kolo je vyhrazeno dosavadním akcionářům společnosti stím, že lze upsat na každou jednu dosavadní akcii 61 ks novýchakcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva úpisudosavadních akcionářů v prvním kole je den zveřejnění usneseníKrajského obchodního soudu v Brně, Obchodního rejstříku, ozapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, v Obchodním věstníku.
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  3. Upíši-li akcionáři účastnící se druhého kola úpisu v rámcidruhého upisovacího kola celkem ve výši než 492.000 ks akcií,počítaje i akcie, které byly upsány v rámci prvního kola úpisuakcií, je představenstvo společnosti povinno zkrátit počet akciíupsaných jednotlivými akcionáři v druhém kole takto:
od 12. 12. 1997 od 15. 09. 2006

  Základní jmění: 8,000.000,- Kč, je splaceno.
od 30. 05. 1997 od 15. 09. 2006

  Akcie: 8 000 ks akcií kmenových na jméno, jm. hodnoty 1 000 Kč.Žádný akcionář nemůže převést své akcie před rokem 2001. Toneplatí má-li společnost jediného akcionáře. Po tomto termínu,vyjma převodů na přidružené osoby, podá akcionář představenstvupísemné oznámení o svém záměru s uvedením požadovaných údajů.Ostatní akcionáři mají předkupní právo.
od 30. 05. 1997 od 01. 11. 2005

  Byly předloženy stanovy společnosti přijaté rozhodnutím jedinéhoakcionáře ze dne 20.12.1996.
od 25. 03. 1997 od 15. 09. 2006

  Základní jmění je splaceno.
od 25. 03. 1997 od 15. 09. 2006

  Akcie: kmenové, převoditelné za splnění podmínek uvedených včl.5 stanov společnosti.
od 25. 03. 1997 od 01. 11. 2005

  Jediný akcionář: INTERKONTAKT Group, a.s., se sídlem v Praze 9,Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00, IČO 63 08 08 34.
od 25. 03. 1997 od 12. 12. 1997

  Jediný akcionář rozhodl dne 20.12.1996 o zvýšení základníhojmění o 7 000 000 Kč bez připuštění upisování nad uvedenoučástku, upsáním 7 000 ks nových kmenových akcií na jménojmenovité hodnoty 1 000 Kč. Emisní kurs se rovná jmenovitéhodnotě akcií. Akcie upíše jediný akcionář a splatí peněžitýmvkladem. Upisování proběhně ve lhůtě 14 dnů po zveřejněnírozhodnutí jediného akcionáře po zápisu v obchodním rejstříku vObchodním věstníku.
od 25. 03. 1997 od 30. 05. 1997

Akcie

Počet: 8 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 09. 2006

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: GALVÁNEK RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2015


Název/Jméno: BENEŠ KAREL

IČO: 68278527

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2005


Název/Jméno: DUŠEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2005 od 02. 03. 2009


Název/Jméno: BENEŠ DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 11. 2005


Název/Jméno: ONDRUŠKA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2010


Název/Jméno: HOŘÁK BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 11. 2005 od 02. 03. 2009


Název/Jméno: VYROUBAL JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 2009 od 01. 07. 2015


Název/Jméno: LUKÁNEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2009 od 16. 07. 2010


Název/Jméno: TOMANOVÁ MILUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 2005 od 02. 03. 2009


Název/Jméno: MINÁRIK MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 2005 od 02. 03. 2009


Název/Jméno: Ageru Mads

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 04. 1998 od 01. 11. 2005


Název/Jméno: Tore Hertzenberg Nafsta

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1998 od 01. 11. 2005


Název/Jméno: HÜBLEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 07. 04. 1998 od 02. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 25. 03. 1997 od 07. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 02. 04. 1996 od 25. 03. 1997


Název/Jméno: ŠLECHTA RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 04. 1998 od 16. 03. 2005


Název/Jméno: Halvor Torson Svartda

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1998 od 01. 11. 2005


Název/Jméno: HUBÁLEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1998 od 07. 05. 2002


Název/Jméno: VELFL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 03. 1997 od 01. 11. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 02. 04. 1996 od 25. 03. 1997


Název/Jméno: ADAMÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 03. 1997 od 07. 04. 1998
Dozorčí rada - člen
od 02. 04. 1996 od 25. 03. 1997


Název/Jméno: TLAČBABA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 03. 1997 od 01. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 1996 od 25. 03. 1997


Název/Jméno: TLAČBABA VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1997 od 07. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1996 od 25. 03. 1997


Název/Jméno: ČAPKA PETR

IČO: 62347438

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 03. 1997 od 07. 04. 1998
Dozorčí rada - člen
od 02. 04. 1996 od 25. 03. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 11. 2006

Odpovědní zástupci: 310340

Zánik oprávnění:18. 11. 2015


Činnost technických poradců v oblasti zpětného odběru použitých výrobků a odpadového hospodářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 11. 2006

Obory činnosti: - zpětného odběru oužitých výrobků a odpadového hospodářství
od 10. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 292428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 11. 2006

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti odpadového hospodářství,ekologie,životního prostředí,systémového řešení
od 10. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 11. 2006

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 10. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 10. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- přeprava fekálií
od 10. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 310340

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 292428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Propagační a reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 310340

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 292428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1996

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Ubytovací služby
od 22. 10. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 22. 10. 2009
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 22. 10. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 22. 10. 2009
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 22. 10. 2009 od 30. 04. 2013
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 10. 2009
Projektování pozemkových úprav
od 22. 10. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 22. 10. 2009
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 22. 10. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 22. 10. 2009
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 22. 10. 2009
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 22. 10. 2009
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 22. 10. 2009
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 22. 10. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 22. 10. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 22. 10. 2009
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 22. 10. 2009
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 22. 10. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 22. 10. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 22. 10. 2009
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 22. 10. 2009 od 30. 06. 2012
Činnost odborného lesního hospodáře
od 22. 10. 2009 od 30. 06. 2012
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 22. 10. 2009 od 31. 12. 2014
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 22. 10. 2009
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 22. 10. 2009
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 22. 10. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 22. 10. 2009
Poskytování technických služeb
od 22. 10. 2009
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 22. 10. 2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 22. 10. 2009
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 22. 10. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 22. 10. 2009
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 22. 10. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 22. 10. 2009
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 22. 10. 2009
Fotografické služby
od 22. 10. 2009
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 22. 10. 2009
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 22. 10. 2009
Výroba zdravotnických prostředků
od 22. 10. 2009
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 22. 10. 2009
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 22. 10. 2009
Výroba hnojiv
od 22. 10. 2009
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 22. 10. 2009
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 22. 10. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 22. 10. 2009
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 22. 10. 2009
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 22. 10. 2009
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 22. 10. 2009
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 22. 10. 2009
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 22. 10. 2009
Pěstitelské pálení
od 22. 10. 2009
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 22. 10. 2009
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 22. 10. 2009
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 22. 10. 2009
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 22. 10. 2009
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 22. 10. 2009
Výroba a zpracování skla
od 22. 10. 2009
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 22. 10. 2009
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 22. 10. 2009
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 22. 10. 2009
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 22. 10. 2009
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 22. 10. 2009
Stavba a výroba plavidel
od 22. 10. 2009
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 22. 10. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 22. 10. 2009
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 22. 10. 2009
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 22. 10. 2009
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 22. 10. 2009
Broušení technického a šperkového kamene
od 22. 10. 2009
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 22. 10. 2009
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 22. 10. 2009
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 22. 10. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 22. 10. 2009
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 22. 10. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 05. 01. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 05. 01. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 05. 01. 2009 od 27. 11. 2015
Velkoobchod a maloobchod
od 23. 01. 2007
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 23. 01. 2007
Zprostředkování obchodu a služeb
od 23. 01. 2007
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 08. 11. 2006 od 05. 01. 2009
Činnost technických poradců v oblasti zpětného odběru použitých výrobků a odpadového hospodářství
od 08. 11. 2006 od 05. 01. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 08. 11. 2006 od 05. 01. 2009
Propagační a reklamní činnost
od 22. 12. 1997 od 05. 01. 2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 22. 12. 1997 od 05. 01. 2009
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb
od 22. 12. 1997 od 05. 01. 2009
Zprostředkovatelská činnost
od 22. 12. 1997 od 05. 01. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 02. 04. 1996 od 05. 01. 2009

Odpovědní zástupci:


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ64510263

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:23. 06. 1997

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
270333AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Masarykovo nábřeží 235/28, 11000 Praha
740521ABATIS a.s.45274363Jinonická 804/80, 15800 Praha
682477ABC PLUS spol. s r.o.18226094Otovice, 36232, Otovice, Mostecká, 178
811348Accordion, a.s.26179776Antala Staška 510/38, 14000 Praha
1173240ADAMIS s.r.o.26452618Severovýchodní I 1429/16, 14100 Praha
1113651ADEX, a.s.669202Lom u Tachova, 34701, , , 20
1289585AGS systém s r.o.45144800Dobrovského 890, 25082 Úvaly
1454477ALIMPEX FOOD a.s.47115807Českobrodská 1174, 19800 Praha
1019989APIAGRA Pardubice s.r.o.27542858Štrossova 277, 53003 Pardubice
1479403Areál Zálesí, a.s.25710974Jakubská 647/2, 11000 Praha
279716ASC BOHEMIA, a.s. " v likvidaci"47715740Ostrava, 70900, Mariánské Hory, Novoveská, 1262/95
304260AURIX ZL s.r.o.49284223Komenského náměstí 1021/3, 56802 Svitavy
866634AVIKO Praha s.r.o.62906534Praha 5, Na Hutmance 2, PSČ 158 00
412960BAMBO, s.r.o. - v likvidaci47155451Brno, 61500, Židenice (Brno-Židenice), Mrkosova, 12
1438455Bodycote Heat s.r.o.63676699Praha, 15000, Smíchov, Křížová, 1018
199948Bodycote Příbram s.r.o.65411188Praha, 15000, Smíchov, Křížová, 1018
128703BONALOKA s.r.o.5021189Antala Staška 510/38, 14000 Praha
588246BREVET INVEST, a.s. v likvidaci25214489Luční 155/2, 30100 Plzeň
575042BUCANKA s.r.o.27190005Na Bučance 1704/11a, 14000 Praha
1400436Budějovická Alej s.r.o.27440150Budějovická 1667/64, 14000 Praha
150843Bytové družstvo Jirečkova 962408682Jirečkova 1012/9, 17000 Praha
1668420Bytový podnik v Praze 663665Praha, 16205, , Evropská, 39/1483
957329C.E.R. Consulting s.r.o.26185181Budějovická 1667/64, 14000 Praha
1784378CBK s.r.o.25575295Dittrichova 2023/7, 12000 Praha
663890CCA Group a.s.25695312Karlovo náměstí 288/17, 12000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
482256ADÁMEK ROMAN68303955Údolní 414, 73562 Český Těšín
520509ANTROPIUS ŠIMON70542431Brichtova 812/5, 15200 Praha
103853BARNAT PETR88794113Malkovského 590, 19900 Praha
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
114576BARTH JAN61803685Sušice, 34201, Sušice II, Hrádecká, 1227
285903BARTOŠ MIROSLAV47278137Malířská 475, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
236918BÁRTOVÁ MIROSLAVA6842822780, 38901 Drahonice
188082BAUER VÁCLAV63585227Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
173664BEK JIŘÍ43900950Souběžná I 432/34, 15800 Praha
107165BĚLAŠKA ALOIS939463Křiby 4708, 76005 Zlín
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
76799BENDA MARTIN10044434J. A. Gagarina 1183, 36222 Nejdek
53328BENEŠ DAVID67843158Václava Havla 1075, 43201 Kadaň
274984BENEŠ IVO63665433Nad Palatou 2675/13, 15000 Praha
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
106737BENEŠ KAREL68278527Wolkerova 2329/30, 32600 Plzeň
1556BENEŠ KAREL15098460Kyselova 1191/11, 18200 Praha
205501BENEŠOVÁ HELENA70357927112, 25206 Bojanovice
165586BENEŠOVÁ JANA76383245Zahradní 1968/46, 69003 Břeclav
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
322864BENEŠOVÁ VLADIMÍRA49852205V Brance 670/14, 25219 Rudná
424120BENISCH PETR67886027Dlouhá 880/28, 31200 Plzeň
386823BERNARD JIŘÍ2176980Malá Trávnická 2103/3, 75002 Přerov
644853BEZCHLEBOVÁ JANA86623877Praha, 10800, Malešice (Praha 10), Počernická, 513/56

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2501152"Bee" IT-consulting s.r.o.62509675Antala Staška 2027/79A, 14000 Praha
360695AVIC spol. s r.o. v likvidaci48117978Praha, 14000, Krč, Budějovická, 5
230289BECON s.r.o.28163516Klimentská 1216/46, 11000 Praha
1400436Budějovická Alej s.r.o.27440150Budějovická 1667/64, 14000 Praha
957329C.E.R. Consulting s.r.o.26185181Budějovická 1667/64, 14000 Praha
78584Campus Park a.s.24244210Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
2705704CEE Property Development Portfolio 2 a.s.3490131Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
1510558CPDP 2003 s.r.o.27076750Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
644834CPDP Logistics Park Kladno I a.s. v likvidaci27903931Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
3114485CPDP Logistics Park Kladno II a.s. v likvidaci27920747Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
3213685D2B Group, a.s.27901751Budějovická 1667/64, 14000 Praha
1519574DBK PRAHA a.s.60193352Budějovická 1667/64, 14000 Praha
3019368Deltasoft Consulting s.r.o.18631312Budějovická 1667/64, 14000 Praha
3403096H S P, a.s.64948315Olbrachtova 1946/64, 14000 Praha
2969086HK Management, s.r.o.27944395Antala Staška 2027/79A, 14000 Praha
3297390HOTOVÝ INTERIER s.r.o.25725157Budějovická 1667/64, 14000 Praha
2725003HSP Reality s.r.o.3141071Olbrachtova 1946/64, 14000 Praha
1209050Land Sport s.r.o. v likvidaci26419181Olbrachtova 1946/64, 14000 Praha
3003483MARTTAN s.r.o.28204743Olbrachtova 1946/64, 14000 Praha
394999MAT Corporation, a.s.26209284Budějovická 1667/64, 14000 Praha
2191297Nadace ČS - SRDCE67777767Praha, 14000, , Budějovická, 1912
682973Nové Butovice Development s.r.o.27958264Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
3392148Obchodní Portál Česká republika s.r.o.1517295Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
478760ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ OBCHODU, ZO - DOMOV PRAHA,A.S.60444339Budějovická 1667/64, 14000 Praha
1031350OPLET 2l, s.r.o.25619900Budějovická 1667/64, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí