REMA Systém, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem REMA Systém, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11195. Jeho identifikační číslo je 64510263

 
 

Výpis z obchodního rejstříku REMA Systém, a.s.

Datum zápisu: 2. 4. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11195

Identifikační číslo:64510263

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: essfzwb

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Činnost technických poradců v oblasti zpětného odběru použitých...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Zprostředkovatelská činnost
Propagační a reklamní činnost
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč....
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 14000
od 15. 09. 2006
Prostějov, Dukelská brána 7
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006
Brno, Příkop 8, okres Brno-město, PSČ 60200
od 02. 04. 1996 do 12. 12. 1997
Budějovická 1667/64, 14000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 06. 2014

  Novelizované znění stanov přijato rozhodnutím náhradní valné hromady ze dne 17.8.2006.
od 15. 09. 2006 do 25. 06. 2014

  Byly předloženy stanovy ve znění přijatém rozhodnutím jedinéhoakcionáře dne 23.12.1997.
od 07. 04. 1998 do 15. 09. 2006

  2. Druhé kolo je vyhrazeno pouze akcionářům společnosti, kteříse účastnili úpisu v rámci prvního kola úpisu akcií s tím, že vdruhém upisovacím kole je každý akcionář který se účastnilprvního kola úpisu oprávněn upsat veškeré akcie, které nebylyupsány v rámci prvního upisovacího kola.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  počet akcií, tj.492.000 ks akcií ponížený o počet akcií, kterýbyl upsán celkem akcionáři v prvním upisovacím kole bude meziakcionáře, kteří upsali akcie v prvním kole při uplatněnípřednostního práva představenstvem krácen poměru počtu jimivlastněných akcií k rozhodnému dni ve vztahu k základnímu jměníspolečnosti,
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  po krácení počtu akcií upsaných jednotlivými akcionářipředstavenstvem, bude uznán každému akcionáři platně provedenýúpis v počtu akcií, který je součtem akcií, které byly upsányakcionářem v prvním upisovacím kole a počtem akcií, které bylyupsány akcionářem v druhém kole, resp. počet akcií upsaných vdruhém upisovacím kole po zkrácení tohoto počtu upsaných akciípředstavenstvem společnosti, způsobem výše uvedeným.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  V. Termíny úpisu akcií:
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  1. kolo: 16. až 30. den po zveřejnění usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně Obchodního rejstříku o zapsání usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, v Obchodním věstníku, přičemž upisování je možnépouze v pracovních dnech vždy od 9,00 hod. do 18,00 hod.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  2. kolo: 31. až 45. den po zveřejnění usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně Obchodního rejstříku o zapsání usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, v Obchodním věstníku, přičemž upisovaání je možnépouze v pracovních dnech vždy od 9,00 hod. do 18,00 hod.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  VI. a) Upisovatelé jsou povinni splatit 30% jmenovité hodnotyvšech jimi upsaných akcií ve lhůtě do 6 měsíců od skončenídruhého upisovacího kola, a to na účet 497218004/0400 VS 8888,vedený Živnostenskou bankou Praha.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  b) Zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií tj.70% jsouupisovatelé povinni splatit do 12-ti měsíců ode dne skončeníupisování, a to na účet č.497218004/0400 VS 8888, vedenýŽivnostenskou bankou Praha.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 5.11.1997.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.11.1997 ozáměru zvýšit základní jmění:
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  I. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku492.000.000,-Kč /slovy: čtyřistadevadesátdvamiliónů korunčeských/, přičemž se nepřipouští úpis akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšujevydáním nových akcií, tj. emisí 492.000 ks neveřejněobchodovatelných kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě,každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku činí 8.000.000,-Kč,přičemž po zvýšení základního jmění bude základní jmění činitčástku 500.000.000,-Kč. Emisní kurs každé jedné upisované akcie1.000,-Kč. Při upisování akicí budou přípustné pouze peněžitévklady.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  III. Místo upisování: Praha 9, Pod pekárnami 245/10, III. patroč. místnosti 312.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  IV. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech v dále uvedenýchtermínech a dále uvedeným způsobem:
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  1. První kolo je vyhrazeno dosavadním akcionářům společnosti stím, že lze upsat na každou jednu dosavadní akcii 61 ks novýchakcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva úpisudosavadních akcionářů v prvním kole je den zveřejnění usneseníKrajského obchodního soudu v Brně, Obchodního rejstříku, ozapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, v Obchodním věstníku.
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  3. Upíši-li akcionáři účastnící se druhého kola úpisu v rámcidruhého upisovacího kola celkem ve výši než 492.000 ks akcií,počítaje i akcie, které byly upsány v rámci prvního kola úpisuakcií, je představenstvo společnosti povinno zkrátit počet akciíupsaných jednotlivými akcionáři v druhém kole takto:
od 12. 12. 1997 do 15. 09. 2006

  Základní jmění: 8,000.000,- Kč, je splaceno.
od 30. 05. 1997 do 15. 09. 2006

  Akcie: 8 000 ks akcií kmenových na jméno, jm. hodnoty 1 000 Kč.Žádný akcionář nemůže převést své akcie před rokem 2001. Toneplatí má-li společnost jediného akcionáře. Po tomto termínu,vyjma převodů na přidružené osoby, podá akcionář představenstvupísemné oznámení o svém záměru s uvedením požadovaných údajů.Ostatní akcionáři mají předkupní právo.
od 30. 05. 1997 do 01. 11. 2005

  Byly předloženy stanovy společnosti přijaté rozhodnutím jedinéhoakcionáře ze dne 20.12.1996.
od 25. 03. 1997 do 15. 09. 2006

  Základní jmění je splaceno.
od 25. 03. 1997 do 15. 09. 2006

  Akcie: kmenové, převoditelné za splnění podmínek uvedených včl.5 stanov společnosti.
od 25. 03. 1997 do 01. 11. 2005

  Jediný akcionář: INTERKONTAKT Group, a.s., se sídlem v Praze 9,Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00, IČO 63 08 08 34.
od 25. 03. 1997 do 12. 12. 1997

  Jediný akcionář rozhodl dne 20.12.1996 o zvýšení základníhojmění o 7 000 000 Kč bez připuštění upisování nad uvedenoučástku, upsáním 7 000 ks nových kmenových akcií na jménojmenovité hodnoty 1 000 Kč. Emisní kurs se rovná jmenovitéhodnotě akcií. Akcie upíše jediný akcionář a splatí peněžitýmvkladem. Upisování proběhně ve lhůtě 14 dnů po zveřejněnírozhodnutí jediného akcionáře po zápisu v obchodním rejstříku vObchodním věstníku.
od 25. 03. 1997 do 30. 05. 1997

Akcie

Počet: 8 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 09. 2006

Počet: 8 000 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 01. 11. 2005 do 01. 11. 2005

Počet: 8 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 30. 05. 1997 do 30. 05. 1997

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 02. 04. 1996 do 02. 04. 1996

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: GALVÁNEK RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2015

Adresa: Pod hájem 1508/20, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 01. 07. 2015


Název/Jméno: BENEŠ KAREL

IČO: 68278527

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2005

Adresa: Antala Staška 1565/30, Krč, 140 00 Praha 4
od 01. 07. 2015
Praha 4 - Krč, Antala Staška 1565/30, PSČ 14000
od 16. 07. 2010 do 01. 07. 2015
Rotava, Sídliště 604, okres Sokolov, PSČ 35701
od 01. 11. 2005 do 16. 07. 2010


Název/Jméno: DUŠEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 2005 do 02. 03. 2009

Adresa: Na Michovkách III 671, 252 43 Průhonice
od 03. 01. 2014
Průhonice, Na Michovkách 671, PSČ 25243
od 01. 11. 2005 do 03. 01. 2014


Název/Jméno: BENEŠ DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 11. 2005

Adresa: Na Fialce II 1619/84, Řepy, 163 00 Praha 6
od 04. 03. 2015
Na Fialce II 1620/86, Řepy, 163 00 Praha 6
od 30. 11. 2013 do 04. 03. 2015
Praha 6 - Řepy, Na Fialce II. č. 1620, PSČ 16300
od 01. 11. 2005 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: ONDRUŠKA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2010

Adresa: Topol´čianky, Lipová 510/27, Slovenská republika
od 16. 07. 2010


Název/Jméno: HOŘÁK BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 11. 2005 do 02. 03. 2009

Adresa: Na Michovkách III 673, 252 43 Průhonice
od 01. 07. 2015
Průhonice, Na Michovkách 673, PSČ 25243
od 01. 11. 2005 do 01. 07. 2015


Název/Jméno: VYROUBAL JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 2009 do 01. 07. 2015

Adresa: Bohuslava Martinů 718/23, Poruba, 708 00 Ostrava
od 22. 01. 2014 do 01. 07. 2015
Ostrava, Bohuslava Martinů 718/23, PSČ 70800
od 02. 03. 2009 do 22. 01. 2014


Název/Jméno: LUKÁNEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2009 do 16. 07. 2010

Adresa: Havířov, Slunečná 1570/2, PSČ 73601
od 02. 03. 2009 do 16. 07. 2010


Název/Jméno: TOMANOVÁ MILUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 2005 do 02. 03. 2009

Adresa: Sušice, 5.května 680, okres Klatovy, PSČ 34201
od 01. 11. 2005 do 02. 03. 2009


Název/Jméno: MINÁRIK MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 2005 do 02. 03. 2009

Adresa: Sušice, 5.května 672, okres Klatovy, PSČ 34201
od 01. 11. 2005 do 02. 03. 2009


Název/Jméno: Ageru Mads

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 04. 1998 do 01. 11. 2005

Adresa: 0375 Oslo, Skoyenvegen 37, Norské království
od 07. 04. 1998 do 01. 11. 2005


Název/Jméno: Tore Hertzenberg Nafsta

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1998 do 01. 11. 2005

Adresa: 7079 Flatasen, Kolsasen 19 F, Norské království
od 07. 04. 1998 do 01. 11. 2005


Název/Jméno: HÜBLEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 07. 04. 1998 do 02. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 25. 03. 1997 do 07. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997

Adresa: Praha 6, Španielova 1291
od 25. 03. 1997 do 02. 02. 2002
Praha 6, Španielova 1291
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997


Název/Jméno: ŠLECHTA RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 04. 1998 do 16. 03. 2005

Adresa: Přerov, Želátovská 38
od 07. 04. 1998 do 16. 03. 2005


Název/Jméno: Halvor Torson Svartda

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1998 do 01. 11. 2005

Adresa: 0376 Oslo, Bernhard Herresvei 39, Norské království
od 07. 04. 1998 do 01. 11. 2005


Název/Jméno: HUBÁLEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1998 do 07. 05. 2002

Adresa: Beroun, Karla Čapka 1378
od 07. 04. 1998 do 07. 05. 2002


Název/Jméno: VELFL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 03. 1997 do 01. 11. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997

Adresa: Praha 3, Baranova ll
od 25. 03. 1997 do 01. 11. 2005
Praha 3, Baranova ll
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997


Název/Jméno: ADAMÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 03. 1997 do 07. 04. 1998
Dozorčí rada - člen
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997

Adresa: Praha 8, Sokolovská 76
od 25. 03. 1997 do 07. 04. 1998
Praha 8, Sokolovská 76
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997


Název/Jméno: TLAČBABA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 03. 1997 do 01. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997

Adresa: Praha l, Ve Smečkách 13
od 25. 03. 1997 do 01. 11. 2005
Praha l, Ve Smečkách 13
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997


Název/Jméno: TLAČBABA VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1997 do 07. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997

Adresa: Olomouc, V. Špály 2
od 25. 03. 1997 do 07. 04. 1998
Olomouc, V. Špály 2
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997


Název/Jméno: ČAPKA PETR

IČO: 61983969

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 03. 1997 do 07. 04. 1998
Dozorčí rada - člen
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997

Adresa: Olomouc, Kaštanová 3
od 25. 03. 1997 do 07. 04. 1998
Olomouc, Kaštanová 3
od 02. 04. 1996 do 25. 03. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 11. 2006

Odpovědní zástupci: Helena Troupová

Zánik oprávnění:18. 11. 2015


Činnost technických poradců v oblasti zpětného odběru použitých výrobků a odpadového hospodářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 11. 2006

Obory činnosti: - zpětného odběru oužitých výrobků a odpadového hospodářství
od 10. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Šlechta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 11. 2006

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti odpadového hospodářství,ekologie,životního prostředí,systémového řešení
od 10. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Beneš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 11. 2006

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 10. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 10. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- přeprava fekálií
od 10. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1997

Odpovědní zástupci: Helena Troupová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Šlechta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Propagační a reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1997

Odpovědní zástupci: Helena Troupová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Šlechta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1996

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Ubytovací služby
od 22. 10. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 22. 10. 2009
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 22. 10. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 22. 10. 2009
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 22. 10. 2009 do 30. 04. 2013
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 10. 2009
Projektování pozemkových úprav
od 22. 10. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 22. 10. 2009
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 22. 10. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 22. 10. 2009
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 22. 10. 2009
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 22. 10. 2009
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 22. 10. 2009
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 22. 10. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 22. 10. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 22. 10. 2009
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 22. 10. 2009
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 22. 10. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 22. 10. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 22. 10. 2009
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 22. 10. 2009 do 30. 06. 2012
Činnost odborného lesního hospodáře
od 22. 10. 2009 do 30. 06. 2012
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 22. 10. 2009 do 31. 12. 2014
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 22. 10. 2009
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 22. 10. 2009
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 22. 10. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 22. 10. 2009
Poskytování technických služeb
od 22. 10. 2009
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 22. 10. 2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 22. 10. 2009
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 22. 10. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 22. 10. 2009
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 22. 10. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 22. 10. 2009
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 22. 10. 2009
Fotografické služby
od 22. 10. 2009
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 22. 10. 2009
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 22. 10. 2009
Výroba zdravotnických prostředků
od 22. 10. 2009
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 22. 10. 2009
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 22. 10. 2009
Výroba hnojiv
od 22. 10. 2009
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 22. 10. 2009
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 22. 10. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 22. 10. 2009
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 22. 10. 2009
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 22. 10. 2009
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 22. 10. 2009
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 22. 10. 2009
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 22. 10. 2009
Pěstitelské pálení
od 22. 10. 2009
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 22. 10. 2009
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 22. 10. 2009
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 22. 10. 2009
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 22. 10. 2009
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 22. 10. 2009
Výroba a zpracování skla
od 22. 10. 2009
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 22. 10. 2009
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 22. 10. 2009
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 22. 10. 2009
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 22. 10. 2009
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 22. 10. 2009
Stavba a výroba plavidel
od 22. 10. 2009
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 22. 10. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 22. 10. 2009
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 22. 10. 2009
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 22. 10. 2009
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 22. 10. 2009
Broušení technického a šperkového kamene
od 22. 10. 2009
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 22. 10. 2009
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 22. 10. 2009
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 22. 10. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 22. 10. 2009
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 22. 10. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 05. 01. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 05. 01. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 05. 01. 2009 do 27. 11. 2015
Velkoobchod a maloobchod
od 23. 01. 2007
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 23. 01. 2007
Zprostředkování obchodu a služeb
od 23. 01. 2007
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 08. 11. 2006 do 05. 01. 2009
Činnost technických poradců v oblasti zpětného odběru použitých výrobků a odpadového hospodářství
od 08. 11. 2006 do 05. 01. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 08. 11. 2006 do 05. 01. 2009
Propagační a reklamní činnost
od 22. 12. 1997 do 05. 01. 2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 22. 12. 1997 do 05. 01. 2009
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb
od 22. 12. 1997 do 05. 01. 2009
Zprostředkovatelská činnost
od 22. 12. 1997 do 05. 01. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 02. 04. 1996 do 05. 01. 2009

Odpovědní zástupci: JUDr. Petr Adamík


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vyskočil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ64510263

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:23. 6. 1997

Související firmy

#NázevICOAdresa
466700AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 11000
1071425ABATIS a.s.45274363Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5
2795442Accordion, a.s.26179776Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
926439ADAMIS s.r.o.26452618Praha 4, Severovýchodní I/1429, PSČ 14100
2228672AGS systém s r.o.45144800Úvaly, Dobrovského 890, PSČ 25082

Související osoby