Roltechnik a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Roltechnik a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2775. Její identifikační číslo je 28175247

Výpis z obchodního rejstříku Roltechnik a.s.

Datum zápisu: 26. 10. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2775

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: m6zf4hv

Předmět podnikání: Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 160, 56933 Třebařov

Adresy: č.p. 160, 569 33 Třebařov
od 07. 12. 2016
Třebařov 160, okres Svitavy, PSČ 56933
od 17. 04. 2008 od 07. 12. 2016
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000
od 26. 10. 2007 od 17. 04. 2008

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 07. 2014

  Předchozí písemný souhlas dozorčí rady společnosti Roltechnik, a.s. vyžaduje jakýkoliv převod akcií společnosti Roltechnik, a.s. Dozorčí rada je povinna si vyžádat bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti akcionáře společnosti Roltechnik, a.s. o udělení souhlasu vyjádření všech akcionářů společnosti Roltechnik, a.s. a dozorčí rada jako orgán společnosti Roltechnik, a.s. je povinna svůj souhlas s převodem akcií společnosti Roltechnik, a.s. udělit, pokud do pěti (5) pracovních dnů od odeslání žádosti akcionářům společnosti Roltechnik, a.s. o vyjádření obdrží souhlas akcionářů společnosti Roltechnik, a.s. kteří jsou majiteli akcií společnosti Roltechnik, a.s. o jmenovité hodnotě přesahující padesát procent (50%) základního kapitálu společnosti Roltechnik, a.s., s navrhovaným převodem akcií. V ostatních případech je dozorčí rada povinna udělení souhlasu s převodem akcií společnosti Roltechnik, a.s. odmítnout.
od 31. 10. 2013

  Sapora Consulting a.s. se sídlem Třebařov 160, okres Svitavy, PSČ 569 33, IČ 28175247 dále zvaná jen "nástupnická společnost" převzala jmění zanikající společnosti Roltechnik, spol. s r.o. se sídlem Třebařov 160, okres Svitavy, IČ 15035816, dále zvané jen "zanikající společnost".
od 31. 07. 2008

  Dne 5.3.2008 rozhodla valná hromada společnosti Sapora Consulting a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 85.800.000,- Kč, slovy osmdesátpět milionůosmesettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 2.000.000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých na částku 87.800.000,- Kč, slovy osmedesátsedmmilionůosmsettisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvýšuje základní kapitál, bude upsáno 858 kusů, slovy osmsetpadesátosm kusů, akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, za jednu akcii. Akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. Akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou společnost GEF Beteiligungs-AG, se sídlem v Rakousku, Wächtergasse 1, Vídeň, reg.č. FN 241578m, která upíše 429 kusů akcií a společnost GPL Limited, se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, která upíše 429 kusů akcií. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upsání bude jednací místnost společnosti Norton Rose v.o.s., Betlémský Palác, Husova 5, Praha 1. Lhůta pro upsání akcií činí 14 dní, slovy čtrnáct dní, ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, kterou zašle představenstvo společnosti bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, každému z upisovatelů. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálun do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcií ačiní 100.000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, za jednu akcii. Připouští se možnost, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky akcionáře, jako předem určeného zájemce, společnosti GEF Beteiligungs-AG, a to ve výši42.900.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamiliónůdevětsettisíc korun českých, kterou má vůči společnosti z titulu smlouvy o úvěru ze dne 21.12.2007 v celkové výši 84.500.000,- Kč, slovy osmdestáčtyřimilionůpětsettisíc korun českých , proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Připouští se dále možnost, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky akcionáře, jako předem určeného zájemce, společnosti GPL Limited, a to ve výši 42.900.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamilionůdevětsettisíc korun českých, kterou má vůči společnosti z titulu smlouvy o úvěru ze dne 21.12.2007 v celkové výši 84.500.000,- Kč, slovy osmdestátčtyřimiliónůpětsettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Emisní kurz nově upisovaných akcií tak bude splacen výhradně započtením. Návrh smlouvy o započtení bude oběma předem určným zájemcům, tedy společnosti GEF Beteiligungs-AG společnosti GPL Limited zaslán spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhy smlouvy o započtení budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem společnosti a podpisy budou úředně ověřeny. Oba předem určení zájemci jsou v případě akceptace povinni doručit akceptované návrhy (tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem určitého zájemce a jejich podpisy budou úředně ověřeny) společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování.
od 13. 03. 2008 od 17. 04. 2008

Akcie

Počet: 878 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 18. 04. 2008

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 10. 2007 od 18. 04. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: GEF Beteiligungs - A

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 12. 2007 od 12. 02. 2008


Název/Jméno: Corporate Consulting a.s.

IČO: 27395693

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 10. 2007 od 14. 12. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VOSTÁREK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 10. 2016


Název/Jméno: SIŠKA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2016


Název/Jméno: MUDRA JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 2016


Název/Jméno: ZELINKA ADAM

IČO: 71771344

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 2008


Název/Jméno: ČÁSA TOMÁŠ

IČO: 5189357

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2013 od 12. 10. 2016


Název/Jméno: POPELKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 od 12. 10. 2016


Název/Jméno: NOVÝ DAVID

IČO: 49201531

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 2008


Název/Jméno: HANZL RADAN

IČO: 61877336

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 10. 2013 od 12. 10. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 06. 2008 od 15. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 2007 od 02. 06. 2008


Název/Jméno: ŠEJNOHA JIŘÍ

IČO: 47383861

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 06. 2008


Název/Jméno: Hausberger Jörgen

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 06. 2008 od 24. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 2007 od 02. 06. 2008


Název/Jméno: JASEK RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 06. 2008 od 24. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 12. 2007 od 02. 06. 2008


Název/Jméno: HOŠČÁLEK MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2012 od 24. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 2007 od 25. 06. 2009


Název/Jméno: VIEIDER KARL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2011 od 24. 10. 2013


Název/Jméno: ŠEJNOHA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2009 od 24. 10. 2013


Název/Jméno: DEIM FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 2007 od 23. 07. 2011


Název/Jméno: LESSIG GÜNTER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 2007 od 25. 06. 2009


Název/Jméno: BRÜHLOVÁ BARBORA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 2007 od 14. 12. 2007


Název/Jméno: JUREČKA MICHAL

IČO: 60022299

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 10. 2007 od 14. 12. 2007


Název/Jméno: NĚMCOVÁ KATEŘINA

IČO: 68166940

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 2007 od 14. 12. 2007


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ LENKA

IČO: 68712731

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 2007 od 14. 12. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 08. 2008

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 08. 2008

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 08. 2008

Odpovědní zástupci: 102824

Přerušení: Aktivní od 10. 06. 2014 od 31. 12. 2064


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 08. 2008

Odpovědní zástupci: 102824


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 08. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28175247

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 02. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
74711. Sure Credit, a.s. v likvidaci26417511Praha, 11000, Staré Město, Rytířská, 8/č.p. 409
206271AB Facility a.s.26740168Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Kodaňská, 46
239034ACC Consult, s.r.o., v likvidaci25776878Nedašovská 332/32, 15521 Praha
468291AGRO Kunčina a.s.25262084290, 56924 Kunčina
351006AGROCAPITAL PRAHA a.s.27652777Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Olivova, 4/2096
105362AISIN AI CZECH s.r.o. v likvidaci27438643Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), V Celnici, 1031/4
253554ANITRAM, s.r.o.29095301Karolinská 661/4, 18600 Praha
184112Anti-Malware Development a.s. v likvidaci27241203Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Olivova, 2096/4
268359AR&M Corporate Investment, a.s.28219295Pražská 30, 26101 Příbram
436645ARANA Lomnice spol. s r.o. - v likvidaci64508731Brno, Lomená 38/40, PSČ 617 00
179150ARANEA GROUP a.s.24133523Modřanská 307/98, 14700 Praha
167407Arulo Estates s.r.o.28219384Štefánikova 225, 25082 Úvaly
113527Autocheck s.r.o.26177587Na příkopě 859/22, 11000 Praha
158943Banakri Estates s.r.o.5790221Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
512450Bartica s.r.o.27864103Karolinská 661/4, 18600 Praha
381322BELT a.s.26344394Zikmunda Wintra 1208/7, 30100 Plzeň
114283BLUE MOUNTAINS TRADE s.r.o.28216571Na Valentince 362/7, 15000 Praha
558164Boreno Consulting a.s.27945596Pobřežní 95/74, 18600 Praha
219186Brand Dogs s.r.o.24141976Nad Babím dolem 416, 25064 Měšice
122928BRAXTON INVEST s.r.o., v likvidaci27159591Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
224065BRICKS INVEST s.r.o. v likvidaci26699613Karolinská 661/4, 18600 Praha
255900BRR Holding, s.r.o.24137260Kubánské náměstí 1391/11, 10000 Praha
179672BRYJU s.r.o.26420759Plevova 86, 59202 Svratka
596226Bytové družstvo A. Dvořáka 117027542432Antonína Dvořáka 1170/31, 50002 Hradec Králové
422397C-Tel s.r.o. v likvidaci26451468Praha, 11002, Nové Město (Praha 1), Klimentská, 46/1265

Související osoby

#NázevICOAdresa
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
36892ANDRÝSEK PETR42997895Podlesí 1012, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
394995BÁČA LUDVÍK6203094935, 56901 Hradec nad Svitavou
99869BÁDAL PAVEL184018565. května 795/54, 14000 Praha
312669BAMBUŠEK JAROSLAV47857820179, 78701 Bratrušov
185704BARTAKOVICSOVÁ DITA49765141Pionýrů 1329, 35601 Sokolov
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
148842BARTOŠKA JIŘÍ61292788Maiselova 41/21, 11000 Praha
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
16690BENEŠ MICHAL60190281Pštrossova 218/27, 11000 Praha
102825BERÁNEK LUKÁŠ1243900Bohuslava ze Švamberka 790/2, 14000 Praha
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
235160BLAŽEK LUKÁŠ71490680Kopretinová 266, 29001 Poděbrady
29790BLAŽEK VÁCLAV46815619Kotkova 682, 33401 Přeštice
51778BLAŽEK VOJTĚCH86808940Prachatická 525, 46008 Liberec
9605BORENSTEIN SERGE48054917Žitavského 500, 15600 Praha
334267BOŠKA PAVEL67182372Sídliště SNP 302, 38402 Lhenice
7590BOUCOVÁ LENKA73405124Sokolovská 1131/126, 32300 Plzeň
123082BRODOVÁ ŠÁRKA71358986Na Horizontu 479, 26701 Králův Dvůr
101287BRYCHTA ALEŠ40964566Na Loučkách 1215/17, 66434 Kuřim
101288BRYCHTOVÁ JANA44617691Hlavní třída 131/50, 35301 Mariánské Lázně
143105BRYNYCH MICHAL76129217Sokolovská 274/142, 18600 Praha
375722BRZÁKOVÁ EVA882416453, 26203 Chotilsko
8043BURIANOVÁ RŮŽENA65462084618, 25244 Psáry
13265COLOMBO GIUSEPPE71859641Na Groši 1349/4A, 10200 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí