RWE Supply & Trading CZ, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem RWE Supply & Trading CZ, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7240. Její identifikační číslo je 26460815

Výpis z obchodního rejstříku RWE Supply & Trading CZ, a.s.

Datum zápisu: 18. 6. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7240

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rjycg7e

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Překladatelská a tlumočnická činnost
Silniční motorová doprava osobní
Reklamní činnost a marketing
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Správa a údržba nemovitostí
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Zprostředkování obchodu a služeb
Realitní činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Kopírovací práce
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Projektová činnost ve výstavbě
Projektování elektrických zařízení
Montáž měřidel
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Výkon zeměměřických činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Testování, měření a analýzy
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 02. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 02. 04. 2014 od 29. 07. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 02. 04. 2014 od 29. 07. 2015

  Společnost RWE Transgas, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, IČ 264 60 815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7240, se zúčastnila rozdělení společnosti formou odštěpení sloučením, jako společnost přejímající část jmění od společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o. se sídlem U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 484, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147042, a to ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 a souvisejících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, upravující odštěpení sloučením. Společnost RWE Transgas, a.s. je tedy společností nástupnickou, na níž přešla část jmění společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o., jak je uvedeno v Projektu rozdělení.
od 01. 07. 2012

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 20.4.2007 mezi společností RWE Transgas, a.s. a společností RWE Gas Storage, s.r.o. byla vložena část podniku společnosti RWE Transgas, a.s. do základního kapitálu společnosti RWE Gas Storage, s.r.o.
od 23. 07. 2007

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 30.11.2005 mezi společností RWE Transgas, a.s. jako prodávajícím a společností RWE Transgas Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti RWE Transgas, a.s. do základního kapitálu společnosti RWE Transgas Net, s.r.o.
od 01. 01. 2006

  Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království ( dále je "RGI"), jakožto jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ 100 98, IČ 26460815 ( dále jen "Společnost"), rozhodla dne 3,12,2003 o snížení základního kapitálu Společnosti následovně:1. Základní kapitál Společnosti bude snížen o částku 7 310 077 000,- Kč, tj. ze stávající výše 36 550 385 000,- Kč na částku 29 240 308 000,- Kč.2. Důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je řešení stávající situace, kdy výše vlastního kapitálu Společnosti překračuje aktuální a očekávané budoucí potřeby Společnosti. V důsledku snížení základního kapitálu má dojít ke snížení vlastního kapitálu Společnosti a k úpavě struktury jejího financování.3. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty jejích akcií. Jmenovitá hodnota každé z 36 550 385 akcií Společnosti bude snížena o částku 200,- Kč, tj. ze stávající výše 1 000,- Kč na částku 800,- Kč.4. Snížení jmenovité hodnoty akcií Spoelčnosti bude provedeno následujícím způsobem:- představenstvo Společnosti zašle RGI, jakožto jedinému akcionáři, do dvou týdnů ode dne zápisu snížené výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "den snížení základního kapitálu") písemnou výzvu, aby předložil Společnosti veškeré své listinné akcie Společnosti k výměně za listinné akcie Společnosti o snížené jmenovité hodnotě ( takováto výzva dále jen "výzva k výměně"). Představenstvo Společnosti zašle výzvu k výměně do sídla RGI.- pokud představenstvo zjistí, že jediným akcionářem Společnosti je jiná osoba než RGI a pokud mu bude známa totožnost této osoby, zašle výzvu k výměně do sídla této osoby, a to do dvou týdnů poté, co představenstvo zjistí, že jediným akcionářem Společnosti není RGI.- pokud představenstvo zjistí, že Společnost má více akcionářů nebo pokud mu nebude známa totožnost jediného akcionáře, uveřejní výzvu k výměně způsobem určeným pro svolání valné hromady Společnosti. Lhůta pro uveřejnění výzvy bude činit dva týdny ode dne snížení základního kapitálu, avšak neskončí dříve než dva týdny poté, co představenstvo zjistí, že jediným akcionářem Společnosti není RGI.- lhůta k předložení akcií k výměně bude činit dva týdny ode dne doručení výzvy k výměně jedinému akcionáři, resp. ode dne uveřejnění výzvy k výměně.- pokud se Společnost s akcionářem nedohodne jinak, bude výměna listinných akcií Společnosti probíhat v sídle Společnosti, a to bždy v pracovní dny od 9.00 do 16.00.- listinnými akciemi Společnosti se pro účely tohoto písmena rozumějí i hromadné listiny nahrazující listinné akcie Společnosti.5. Částku odpovídající celkové částce, o niž bude snížena jmenovitá hodnota všech jeho akcií, vyplatí Společnost akcionáři. Tato částka bude akcionáři vyplacena na účet, který akcionář písemně oznámí Společnosti. Podpisy osob oprávněných jednat jménem akcionáře musí být úředně ověřeny.Představenstvo Společnosti zajistí, aby příslušná částka byla poukázána ve prospěch účtu akcionáře do dvou týdnů ode dne snížení výše jmenovité hodnoty akcií Společnosti podle bodu 4.
od 13. 01. 2004 od 10. 06. 2004

Akcie

Počet: 36 550 385 ks v hodnotě: 800 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 03. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: RWE Supply & Trading GmbH

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 04. 2016


Název/Jméno: RWE Gas International N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 12. 2011 od 05. 04. 2016


Název/Jméno: RWE Gas International B.V.

IČO: 34168241

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 01. 2004 od 12. 12. 2011


Název/Jméno: Fond národního majetku České republiky

IČO: 41692918

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 06. 2001 od 10. 02. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KRASENBRINK BENEDIKT

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2017


Název/Jméno: RICHTER KAI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 09. 2016


Název/Jméno: KRONENBERG ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 04. 2016


Název/Jméno: PECH MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 2016
Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 2007 od 06. 05. 2013


Název/Jméno: GERHARDY AXEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 07. 2012 od 23. 09. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 06. 2010 od 29. 05. 2012


Název/Jméno: PETERS WOLFGANG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 10. 2013 od 05. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2008 od 03. 10. 2013


Název/Jméno: VARCOP TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2008 od 03. 10. 2013


Název/Jméno: HERRMANN MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 09. 2013 od 07. 02. 2017
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2013 od 02. 09. 2013


Název/Jméno: STRACKE ANDREE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 09. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2013 od 02. 09. 2013


Název/Jméno: MARTIN FRIEDRICH HERRMANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 2007 od 03. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 11. 2004 od 02. 04. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2003 od 10. 11. 2004


Název/Jméno: CHRISTIAN HARALD RING

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2013


Název/Jméno: KOLÁTOR FRANTIŠEK

IČO: 3326292

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 06. 05. 2013


Název/Jméno: ČECH FRANTIŠEK

IČO: 18305474

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 06. 05. 2013


Název/Jméno: THOMAS JAN HEJCMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2012 od 06. 05. 2013


Název/Jméno: BAUER PATRIK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2012 od 06. 05. 2013


Název/Jméno: Dr. Rolf Martin Schmitz

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 05. 2011 od 06. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2011 od 05. 05. 2011


Název/Jméno: Norbert Heinrich Schürmann

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2011 od 29. 05. 2012


Název/Jméno: Andreas Günter Zetsche

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2011 od 07. 01. 2011


Název/Jméno: Andreas Günter Zetzsche

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2011 od 06. 05. 2013


Název/Jméno: SIMONS DIRK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 01. 2008 od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2007 od 25. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 10. 2007 od 22. 10. 2007


Název/Jméno: VOJÍKOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: Pohlig Rolf

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 04. 2010 od 18. 02. 2013


Název/Jméno: Thiell Marie-Theres

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 2010 od 07. 01. 2011


Název/Jméno: RADMACHER ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 2009 od 28. 01. 2010
Dozorčí rada - předseda
od 27. 07. 2004 od 19. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2003 od 28. 01. 2004


Název/Jméno: Dr. ARNDT HENDRIK NEUHAUS

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 08. 2009 od 28. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 2008 od 19. 08. 2009


Název/Jméno: JOBS ULRICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 08. 2009 od 07. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 06. 2004 od 02. 04. 2007


Název/Jméno: THON FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2008 od 06. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 04. 2007 od 25. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 08. 2005 od 02. 04. 2007


Název/Jméno: ČEJKOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 2007 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: Drake Frank-Detlef

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2005 od 12. 06. 2008


Název/Jméno: UVÍRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2007 od 19. 04. 2010


Název/Jméno: VLASÁKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 2005 od 07. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 06. 2001 od 18. 08. 2005


Název/Jméno: KAJTMAN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 08. 2005 od 22. 11. 2007


Název/Jméno: Lutz Michael Liebau

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 10. 2004 od 04. 02. 2008


Název/Jméno: ROOS WERNER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 2004 od 25. 08. 2008


Název/Jméno: Heinz- Werner Ufer

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 07. 2004 od 19. 08. 2009


Název/Jméno: HOMANN KLAUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 06. 2004 od 26. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 01. 2003 od 15. 06. 2004


Název/Jméno: NEHODA JAN

IČO: 5190011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 01. 2003 od 26. 01. 2006


Název/Jméno: UNGERMAN JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 od 24. 05. 2007


Název/Jméno: VISSER SYBE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 od 21. 10. 2005


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 06. 2001 od 20. 01. 2003


Název/Jméno: Dipl.-Kfm. Markus Franz Schmidt

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 od 04. 08. 2003


Název/Jméno: VITÁSKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 01. 2003 od 04. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 06. 08. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: KINCL RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 od 23. 07. 2007


Název/Jméno: STANEC STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 od 23. 07. 2007


Název/Jméno: Dr. Manfred Hermann Otto Scholle

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 01. 2003 od 27. 07. 2004


Název/Jméno: WESTEN INGO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 16. 01. 2003 od 27. 07. 2004


Název/Jméno: Dipl.-Volksw. Gottfried Gustav Friedrich Spelsberg-Korspeter

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 od 27. 07. 2004


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 12. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: PAVLŮ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: LEPKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místpředseda
od 06. 08. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: FRITZOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: HORÁKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 2001 od 16. 01. 2003
Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 od 20. 06. 2001


Název/Jméno: PENC FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: FRITZOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 06. 2001 od 25. 06. 2001


Název/Jméno: KNAP JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 06. 2001 od 28. 12. 2001


Název/Jméno: KLIMEŠ PETR

IČO: 64903460

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 06. 2001 od 06. 08. 2001


Název/Jméno: TICHÝ TOMÁŠ

IČO: 76468526

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 18. 06. 2001 od 06. 08. 2001


Název/Jméno: KUBELKA FRANTIŠEK

IČO: 75512840

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: HAIN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: WOLFF JIŘÍ

IČO: 16918142

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: OBŠIL MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 od 10. 11. 2001


Název/Jméno: VANĚK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 od 16. 01. 2003


Název/Jméno: HORÁKOVÁ MILADA

IČO: 69587884

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 od 25. 06. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 04. 2010

Odpovědní zástupci: 510780

Zánik oprávnění:06. 05. 2014


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 04. 2010

Odpovědní zástupci: 510780

Zánik oprávnění:06. 05. 2014


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 508649

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 06. 2007

Odpovědní zástupci: 868108

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 2006

Odpovědní zástupci: 137823

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: 872532

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: 539215

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 05. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 04. 2005

Zánik oprávnění:06. 05. 2014


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 2005

Odpovědní zástupci: 1282463

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 2005

Odpovědní zástupci: 133322

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 2005

Odpovědní zástupci: 279649

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 2003

Odpovědní zástupci: 508649

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 508649

Zánik oprávnění:15. 01. 2009


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 279649

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 04. 2007


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 530759

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 08. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 03. 2011


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 276752

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 08. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako extremně hořlavé

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 08. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 08. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 03. 2011


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 08. 2001

Zánik oprávnění:03. 03. 2011


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 87565

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 2001

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26460815

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:18. 06. 2001

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
479188ABSOLUT BOHEMIA spol. s r.o.25296175Dašická 146, 53701 Chrudim
239507AF-Consult Czech Republic s.r.o.45306605Magistrů 1275/13, 14000 Praha
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
343349ALMEKO, s.r.o.28334787149, 79843 Ptení
439421ALOB, a.s.25068032Praha, 18600, Karlín, Sokolovská, 27/93
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
581518AREA TZB a.s.25740351Prvomájová 1358/14, 15300 Praha
550510ATIKA OP s.r.o.60323531Opava, 74601, Předměstí (Opava), Olomoucká, 9/8
403750AUTOMORAN1112708237, 50351 Kratonohy
396189AVIATIK, s.r.o.45274444Za poštou 985/10, 10000 Praha
498078BJKP s.r.o.3628540121, 39601 Humpolec
8011BMB-Green s.r.o.24658391Na dračkách 843/24, 16200 Praha
545259Bytové družstvo KAPA26682320Nad Kajetánkou 82/22, 16900 Praha
369977Bytové družstvo PROKOP, v likvidaci25616277Kettnerova 2051/22, 15500 Praha
338204Byty Police s.r.o.2389347K Sídlišti 397, 54954 Police nad Metují
481941C.S. commerce service, a.s.25185331tř. 28. října 1295/19, 37001 České Budějovice
643174Czech Airlines Handling, a.s.25674285Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
685328Česká exportní banka, a.s.63078333Vodičkova 701/34, 11000 Praha
575350Český Aeroholding, a.s.24821993Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
412998Český Triangl, a.s.25864106Heršpická 800/6, 63900 Brno
391553ČINEX stavební činnost, spol. s r.o.60700181Brno, Křenová 52, okres Brno-město, PSČ 602 00
170353DESTA a.s.673102Děčín, 40528, , Ústecká, 20

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
88096ADAMCOVÁ NADĚŽDA88599655Svobodova 1312, 76502 Otrokovice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
52743ANDERS JAN4342691Sv. Ducha 75/6, 79401 Krnov
70502AUGUSTINOVÁ ALENA60176971Novodvorská 1078/86, 14200 Praha
43188BABINEC IVAN1359673087, 74283 Klimkovice
312008BACHMANN OTO61027367Čajkovského 1697/4, 13000 Praha
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
284701BALVÍN JIŘÍ66476411Branická 56/263, 14000 Praha
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
1098BARTOŠOVÁ DANA65370457Znojemská 746, 69123 Pohořelice
15735BARTOŠOVÁ JITKA6520139628, 51703 Skuhrov nad Bělou
52750BAYER JAKUB73832987Plavecká 404/4, 12800 Praha
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
341901BĚHOUNEK IVAN44360576Komenského 1414, 25801 Vlašim
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně
5260BERÁNEK DAVID61431991Brno, 60200, , Podnásepní, 10
24783BERÁNEK FRANTIŠEK4900799814, 38301 Strunkovice nad Blanicí
59809BERKOVÁ HELENA14738732Obětí nacismu 885/2, 35002 Cheb

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3083242ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ PODNIK, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD TRANSGAS211320Praha, 10000, , LIMUZSKÁ, 12/3135
1201296EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci28428234Limuzská 3135/12, 10800 Praha
3159691HVVM spol. s r.o.25699253Kounická 1952/67, 10000 Praha
3191474innogy Česká republika a.s.24275051Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
166366innogy Energie, s.r.o.49903209Limuzská 3135/12, 10800 Praha
3214475KLEMPOMONT s.r.o.29025010Tejnická 1949/20, 10000 Praha
3001686Quick Tec CZ s.r.o.27094863Tejnická 977/19, 10000 Praha
3327296RWE East, s.r.o., v likvidaci24774375Limuzská 3135/12, 10800 Praha
562101RWE Energy Czech Republic, s.r.o. v likvidaci26760274Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Limuzská, 12
1025758RWE Gas Storage, s.r.o.27892077Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1120008RWE Gas Transit, s.r.o., v likvidaci24197823Limuzská 3135/12, 10800 Praha
529272RWE Grid Holding, a.s.24310573Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
700141RWE Group Business Services CZ, s.r.o.24310964Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
27607RWE Key Account CZ, s.r.o.28416163Limuzská 3135/12, 10800 Praha
2921538RWE Supply & Trading CZ, a.s.26460815Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1832535RWE Supply & Trading GmbH, organizační složka Praha27163008Limuzská 3135/12, 10800 Praha
2017098Společenství vlastníků Tejnická 1946 - 194926764199Tejnická 1949/20, 10000 Praha
3090278Spolek historického šermu Bohemica Sanguis22858911Kounická 1952/67, 10000 Praha
2460465Svaz odborových sdružení (spolků) Energie67360297Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1530735TAKR spol. s r.o.25096788Kounická 1952/67, 10000 Praha
1813892Východočeská plynárenská, a.s.60108789Limuzská 3135/12, 10800 Praha

Fyzické osoby v okolí