RWE Supply & Trading CZ, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem RWE Supply & Trading CZ, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7240. Její identifikační číslo je 26460815 a sídlo firmy je Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 10098.

Výpis z obchodního rejstříku RWE Supply & Trading CZ, a.s.

Datum zápisu: 18. 6. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7240

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rjycg7e

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Překladatelská a tlumočnická činnost
Silniční motorová doprava osobní
Reklamní činnost a marketing
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Správa a údržba nemovitostí
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Zprostředkování obchodu a služeb
Realitní činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Kopírovací práce
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Projektová činnost ve výstavbě
Projektování elektrických zařízení
Montáž měřidel
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Výkon zeměměřických činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Testování, měření a analýzy
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 02. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 02. 04. 2014 do 29. 07. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 02. 04. 2014 do 29. 07. 2015

  Společnost RWE Transgas, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, IČ 264 60 815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7240, se zúčastnila rozdělení společnosti formou odštěpení sloučením, jako společnost přejímající část jmění od společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o. se sídlem U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 484, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147042, a to ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 a souvisejících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, upravující odštěpení sloučením. Společnost RWE Transgas, a.s. je tedy společností nástupnickou, na níž přešla část jmění společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o., jak je uvedeno v Projektu rozdělení.
od 01. 07. 2012

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 20.4.2007 mezi společností RWE Transgas, a.s. a společností RWE Gas Storage, s.r.o. byla vložena část podniku společnosti RWE Transgas, a.s. do základního kapitálu společnosti RWE Gas Storage, s.r.o.
od 23. 07. 2007

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 30.11.2005 mezi společností RWE Transgas, a.s. jako prodávajícím a společností RWE Transgas Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti RWE Transgas, a.s. do základního kapitálu společnosti RWE Transgas Net, s.r.o.
od 01. 01. 2006

  Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království ( dále je "RGI"), jakožto jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ 100 98, IČ 26460815 ( dále jen "Společnost"), rozhodla dne 3,12,2003 o snížení základního kapitálu Společnosti následovně:1. Základní kapitál Společnosti bude snížen o částku 7 310 077 000,- Kč, tj. ze stávající výše 36 550 385 000,- Kč na částku 29 240 308 000,- Kč.2. Důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je řešení stávající situace, kdy výše vlastního kapitálu Společnosti překračuje aktuální a očekávané budoucí potřeby Společnosti. V důsledku snížení základního kapitálu má dojít ke snížení vlastního kapitálu Společnosti a k úpavě struktury jejího financování.3. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty jejích akcií. Jmenovitá hodnota každé z 36 550 385 akcií Společnosti bude snížena o částku 200,- Kč, tj. ze stávající výše 1 000,- Kč na částku 800,- Kč.4. Snížení jmenovité hodnoty akcií Spoelčnosti bude provedeno následujícím způsobem:- představenstvo Společnosti zašle RGI, jakožto jedinému akcionáři, do dvou týdnů ode dne zápisu snížené výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "den snížení základního kapitálu") písemnou výzvu, aby předložil Společnosti veškeré své listinné akcie Společnosti k výměně za listinné akcie Společnosti o snížené jmenovité hodnotě ( takováto výzva dále jen "výzva k výměně"). Představenstvo Společnosti zašle výzvu k výměně do sídla RGI.- pokud představenstvo zjistí, že jediným akcionářem Společnosti je jiná osoba než RGI a pokud mu bude známa totožnost této osoby, zašle výzvu k výměně do sídla této osoby, a to do dvou týdnů poté, co představenstvo zjistí, že jediným akcionářem Společnosti není RGI.- pokud představenstvo zjistí, že Společnost má více akcionářů nebo pokud mu nebude známa totožnost jediného akcionáře, uveřejní výzvu k výměně způsobem určeným pro svolání valné hromady Společnosti. Lhůta pro uveřejnění výzvy bude činit dva týdny ode dne snížení základního kapitálu, avšak neskončí dříve než dva týdny poté, co představenstvo zjistí, že jediným akcionářem Společnosti není RGI.- lhůta k předložení akcií k výměně bude činit dva týdny ode dne doručení výzvy k výměně jedinému akcionáři, resp. ode dne uveřejnění výzvy k výměně.- pokud se Společnost s akcionářem nedohodne jinak, bude výměna listinných akcií Společnosti probíhat v sídle Společnosti, a to bždy v pracovní dny od 9.00 do 16.00.- listinnými akciemi Společnosti se pro účely tohoto písmena rozumějí i hromadné listiny nahrazující listinné akcie Společnosti.5. Částku odpovídající celkové částce, o niž bude snížena jmenovitá hodnota všech jeho akcií, vyplatí Společnost akcionáři. Tato částka bude akcionáři vyplacena na účet, který akcionář písemně oznámí Společnosti. Podpisy osob oprávněných jednat jménem akcionáře musí být úředně ověřeny.Představenstvo Společnosti zajistí, aby příslušná částka byla poukázána ve prospěch účtu akcionáře do dvou týdnů ode dne snížení výše jmenovité hodnoty akcií Společnosti podle bodu 4.
od 13. 01. 2004 do 10. 06. 2004

Akcie

Počet: 36 550 385 ks v hodnotě: 800 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 03. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: RWE Supply & Trading GmbH

Adresa: 45141 Essen, Altenessener Strasse 27, Spolková republika Německo
od 05. 04. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 04. 2016


Název/Jméno: RWE Gas International N.V.

Adresa: 5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království
od 12. 12. 2011 do 05. 04. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 12. 2011 do 05. 04. 2016


Název/Jméno: RWE Gas International B.V.

IČO: 34168241

Adresa: 5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království
od 02. 06. 2011 do 12. 12. 2011
2132 WV Hoofddorp, Diamantlaan 15, Nizozemské království
od 28. 01. 2004 do 02. 06. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 01. 2004 do 12. 12. 2011


Název/Jméno: Fond národního majetku České republiky

IČO: 41692918

Adresa: Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 12800
od 18. 06. 2001 do 10. 02. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 06. 2001 do 10. 02. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KRASENBRINK BENEDIKT

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2017

Adresa: 45131 Essen, Roswithastrasse 12, Spolková republika Německo
od 07. 02. 2017


Název/Jméno: RICHTER KAI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 09. 2016

Adresa: 01099 Drážďany, Königsbrücker Strasse 59a, Spolková republika Německo
od 23. 09. 2016


Název/Jméno: KRONENBERG ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 04. 2016

Adresa: 55127 Mainz, Carl-Orff-Straße 16, Spolková republika Německo
od 27. 04. 2016


Název/Jméno: PECH MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 2016
Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 2007 do 06. 05. 2013

Adresa: Korunní 769/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 05. 04. 2016
Praha 2, Korunní 24, PSČ 12000
od 23. 07. 2007 do 06. 05. 2013


Název/Jméno: GERHARDY AXEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 07. 2012 do 23. 09. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 06. 2010 do 29. 05. 2012

Adresa: 44879 Bochum, Willi Geldmacher Strasse 144, Spolková republika Německo
od 29. 07. 2015 do 23. 09. 2016
Bochum, Willi Geldmacher Strasse 144, 44879, Spolková republika Německo
od 30. 07. 2012 do 29. 07. 2015
Bochum, Willi Geldmacher Str. 144, PSČ: 44879, Spolková republika Německo
od 02. 06. 2010 do 29. 05. 2012


Název/Jméno: PETERS WOLFGANG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 10. 2013 do 05. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2008 do 03. 10. 2013

Adresa: 45479 Mülheim an der Ruhr, Uhlenhorstweg 17, Spolková republika Německo
od 30. 04. 2014 do 05. 04. 2016
Mülheim an der Ruhr, Uhlenhorstweg 17, 45479, Spolková republika Německo
od 25. 08. 2008 do 30. 04. 2014


Název/Jméno: VARCOP TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2008 do 03. 10. 2013

Adresa: Riegrova 812, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
od 02. 10. 2013 do 03. 10. 2013
Frýdek-Místek, Riegrova 812, PSČ 73801
od 25. 01. 2008 do 02. 10. 2013


Název/Jméno: HERRMANN MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 09. 2013 do 07. 02. 2017
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2013 do 02. 09. 2013

Adresa: 45259 Essen, Bahnhofstrasse 11, Spolková republika Německo
od 24. 05. 2013 do 07. 02. 2017


Název/Jméno: STRACKE ANDREE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 09. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2013 do 02. 09. 2013

Adresa: 45147 Essen, Pilotystrasse 19, Spolková republika Německo
od 24. 05. 2013


Název/Jméno: MARTIN FRIEDRICH HERRMANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 2007 do 03. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 11. 2004 do 02. 04. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2003 do 10. 11. 2004

Adresa: Pod rozvodnou 242, Šeberov, 149 00 Praha 4
od 12. 06. 2013 do 03. 10. 2013
Praha 4 - Šeberov, Pod Rozvodnou 242, PSČ 14900
od 16. 01. 2003 do 12. 06. 2013


Název/Jméno: CHRISTIAN HARALD RING

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2013

Adresa: 45131 Essen, Hans-Luther-Allee 23, Spolková republika Německo
od 24. 05. 2013


Název/Jméno: KOLÁTOR FRANTIŠEK

IČO: 3326292

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 06. 05. 2013

Adresa: Hlučín, Zahradní 1171/25, PSČ 74801
od 30. 07. 2012 do 06. 05. 2013


Název/Jméno: ČECH FRANTIŠEK

IČO: 18305474

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 06. 05. 2013

Adresa: Praha 5 - Jinonice, U Kříže 612/5, PSČ 15800
od 30. 07. 2012 do 06. 05. 2013


Název/Jméno: THOMAS JAN HEJCMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2012 do 06. 05. 2013

Adresa: Traunstein, Schlossstrasse 5, 83278, Spolková republika Německo
od 29. 05. 2012 do 06. 05. 2013


Název/Jméno: BAUER PATRIK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2012 do 06. 05. 2013

Adresa: Brandýs nad Labem, Jiřího Macháčka 1892, PSČ 25001
od 29. 05. 2012 do 06. 05. 2013


Název/Jméno: Dr. Rolf Martin Schmitz

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 05. 2011 do 06. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2011 do 05. 05. 2011

Adresa: Mönchengladbach, Grossheide 383, 41063, Spolková republika Německo
od 07. 01. 2011 do 06. 05. 2013


Název/Jméno: Norbert Heinrich Schürmann

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2011 do 29. 05. 2012

Adresa: Kamp-Lintfort, Fritz-Reuter Weg 16, 47475, Spolková republika Německo
od 07. 01. 2011 do 29. 05. 2012


Název/Jméno: Andreas Günter Zetsche

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2011 do 07. 01. 2011

Adresa: Meerbusch, Florastrasse 5, 40667, Spolková republika Německo
od 07. 01. 2011 do 07. 01. 2011


Název/Jméno: Andreas Günter Zetzsche

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2011 do 06. 05. 2013

Adresa: Meerbusch, Florastrasse 5, 40667, Spolková republika Německo
od 07. 01. 2011 do 06. 05. 2013


Název/Jméno: SIMONS DIRK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 01. 2008 do 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2007 do 25. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 10. 2007 do 22. 10. 2007

Adresa: 40883 Ratingen, Am Graben 41, Spolková republika Německo
od 22. 11. 2007 do 30. 07. 2012
40883 Ratingen, Am Graben 41, Spolková republika Německo
od 15. 10. 2007 do 22. 10. 2007


Název/Jméno: VOJÍKOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 do 30. 07. 2012

Adresa: Nové Jirny, U Lesa 56, PSČ 25090
od 02. 06. 2010 do 30. 07. 2012
Jirny, Hlavní 75, PSČ 25090
od 23. 07. 2007 do 02. 06. 2010
Praha 9, Běluňská 1840, PSČ 19300
od 16. 01. 2003 do 23. 07. 2007


Název/Jméno: Pohlig Rolf

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 04. 2010 do 18. 02. 2013

Adresa: Mülheim an der Ruhr, Prinzenhöhe 34, PSČ: 45478, Spolková republika Německo
od 19. 04. 2010 do 18. 02. 2013


Název/Jméno: Thiell Marie-Theres

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 2010 do 07. 01. 2011

Adresa: Werne, Weberstrasse 32/a, PSČ: 59368, Spolková republika Německo
od 19. 04. 2010 do 07. 01. 2011


Název/Jméno: RADMACHER ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 2009 do 28. 01. 2010
Dozorčí rada - předseda
od 27. 07. 2004 do 19. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2003 do 28. 01. 2004

Adresa: Essen, Westerwaldstr. 32, PSČ: 451 33, Spolková republika Německo
od 18. 11. 2009 do 28. 01. 2010
61462 Königstein, Schneidhainerstr. 32a, Spolková republika Německo
od 27. 07. 2004 do 19. 08. 2009
Königstein 61462, Schneidhainerstr. 32a, Spolková republika Německo
od 16. 01. 2003 do 28. 01. 2004


Název/Jméno: Dr. ARNDT HENDRIK NEUHAUS

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 08. 2009 do 28. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 11. 2008 do 19. 08. 2009

Adresa: Essen, Frankenstrasse 317, 45133, Spolková republika Německo
od 05. 11. 2008 do 28. 01. 2010


Název/Jméno: JOBS ULRICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 08. 2009 do 07. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 06. 2004 do 02. 04. 2007

Adresa: 45131 Essen, Messeallee 20, Spolková republika Německo
od 19. 08. 2009 do 07. 01. 2011
Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 12000
od 15. 06. 2004 do 02. 04. 2007


Název/Jméno: THON FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2008 do 06. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 04. 2007 do 25. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 08. 2005 do 02. 04. 2007

Adresa: Praha 2, Záhřebská 558/6, PSČ 12000
od 18. 08. 2005 do 06. 05. 2013


Název/Jméno: ČEJKOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 2007 do 30. 07. 2012

Adresa: Praha 4, Klapálkova 13, PSČ 14000
od 23. 07. 2007 do 30. 07. 2012


Název/Jméno: Drake Frank-Detlef

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2005 do 12. 06. 2008

Adresa: 41531 Essen, Manfredstrasse 8, Spolková republika Německo
od 04. 07. 2007 do 12. 06. 2008
41531 Essen, Alfried-Krupp Strasse 40, Spolková republika Německo
od 06. 10. 2005 do 04. 07. 2007


Název/Jméno: UVÍRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 2007 do 19. 04. 2010

Adresa: Jesenice, Topolová 772, PSČ 25242
od 24. 05. 2007 do 19. 04. 2010


Název/Jméno: VLASÁKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 2005 do 07. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 06. 2001 do 18. 08. 2005

Adresa: Ústí nad Labem, Masarykova 3090/20, PSČ 40001
od 21. 10. 2005 do 07. 01. 2011
Ústí nad Labem, Masarykova 3090/20
od 18. 06. 2001 do 18. 08. 2005


Název/Jméno: KAJTMAN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 08. 2005 do 22. 11. 2007

Adresa: Písek, K lipám 329, PSČ 39701
od 18. 08. 2005 do 22. 11. 2007


Název/Jméno: Lutz Michael Liebau

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 10. 2004 do 04. 02. 2008

Adresa: 25436 Uetersen, Moltkestrasse 19, Spolková republika Německo
od 25. 10. 2004 do 04. 02. 2008


Název/Jméno: ROOS WERNER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 2004 do 25. 08. 2008

Adresa: 66424 Homburg, Brandenburger Strasse 22, Spolková republika Německo
od 18. 08. 2004 do 25. 08. 2008


Název/Jméno: Heinz- Werner Ufer

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 07. 2004 do 19. 08. 2009

Adresa: 45279 Essen, Weg am Berge 30b, Spolková republika Německo
od 27. 07. 2004 do 19. 08. 2009


Název/Jméno: HOMANN KLAUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 06. 2004 do 26. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 01. 2003 do 15. 06. 2004

Adresa: Praha 1, Národní 37/38, PSČ 11000
od 15. 06. 2004 do 26. 01. 2006
Praha 1, Národní 37/38, okres Praha 7, PSČ 11000
od 04. 08. 2003 do 15. 06. 2004
Praha 7 - Holešovice, Bubenská 114/5, PSČ 17000
od 16. 01. 2003 do 04. 08. 2003


Název/Jméno: NEHODA JAN

IČO: 5190011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 01. 2003 do 26. 01. 2006

Adresa: Jíloviště, Na Močidlech 231, okres Praha-západ, PSČ 25202
od 20. 01. 2003 do 26. 01. 2006


Název/Jméno: UNGERMAN JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 do 24. 05. 2007

Adresa: Praha 4, Kunínova 3/1720, PSČ 14900
od 18. 06. 2001 do 24. 05. 2007


Název/Jméno: VISSER SYBE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 do 21. 10. 2005

Adresa: Gazuosmanúpasa 0670 Ankara, Ziaúr Rahman Cadessi 27/6, Turecká republika
od 16. 01. 2003 do 21. 10. 2005


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 06. 2001 do 20. 01. 2003

Adresa: Praha 8, Košťálkova 1104/4
od 18. 06. 2001 do 20. 01. 2003


Název/Jméno: Dipl.-Kfm. Markus Franz Schmidt

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 do 04. 08. 2003

Adresa: 59821 Arnsberg, Alter Soestweg 56, Spolková republika Německo
od 16. 01. 2003 do 04. 08. 2003


Název/Jméno: VITÁSKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 01. 2003 do 04. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 06. 08. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Hlučín, Ivana Olbrachta 1501, okres Opava, PSČ 74801
od 06. 08. 2001 do 04. 08. 2003


Název/Jméno: KINCL RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 do 23. 07. 2007

Adresa: Blansko, Jasanová 16, PSČ 67801
od 16. 01. 2003 do 23. 07. 2007


Název/Jméno: STANEC STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 do 23. 07. 2007

Adresa: Prušánky 617, okres Hodonín, PSČ 69621
od 16. 01. 2003 do 23. 07. 2007


Název/Jméno: Dr. Manfred Hermann Otto Scholle

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 01. 2003 do 27. 07. 2004

Adresa: 44267 Dortmund, Pfirsichweg 1, Spolková republika Německo
od 16. 01. 2003 do 27. 07. 2004


Název/Jméno: WESTEN INGO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 16. 01. 2003 do 27. 07. 2004

Adresa: 45894 Gelsenkirchen, Immermannstr. 45B, Spolková republika Německo
od 16. 01. 2003 do 27. 07. 2004


Název/Jméno: Dipl.-Volksw. Gottfried Gustav Friedrich Spelsberg-Korspeter

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2003 do 27. 07. 2004

Adresa: 71638 Ludwigsburg, Im Wieselweg 19, Spolková republika Německo
od 16. 01. 2003 do 27. 07. 2004


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 12. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Praha 5, Randova 5, PSČ 15000
od 28. 12. 2001 do 16. 01. 2003


Název/Jméno: PAVLŮ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Blansko, Rodkovského 843/873
od 10. 11. 2001 do 16. 01. 2003


Název/Jméno: LEPKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místpředseda
od 06. 08. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Paskov, Oprechtice 60, okres Frýdek-Místek, PSČ 73921
od 06. 08. 2001 do 16. 01. 2003


Název/Jméno: FRITZOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Praha 6, Na Ořechovce 29/449, PSČ 16200
od 25. 06. 2001 do 16. 01. 2003


Název/Jméno: HORÁKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 2001 do 16. 01. 2003
Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 do 20. 06. 2001

Adresa: Praha 1, U staré školy 2/115, PSČ 11000
od 25. 06. 2001 do 16. 01. 2003
Praha 1, U staré školy 2/115, PSČ 11000
od 18. 06. 2001 do 20. 06. 2001


Název/Jméno: PENC FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 76/860, PSČ 17000
od 20. 06. 2001 do 16. 01. 2003
Praha 7, Milada Horákové 76/860, PSČ 17000
od 18. 06. 2001 do 20. 06. 2001


Název/Jméno: FRITZOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 06. 2001 do 25. 06. 2001

Adresa: Praha 1, U staré školy 2/115, PSČ 11000
od 20. 06. 2001 do 25. 06. 2001


Název/Jméno: KNAP JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 06. 2001 do 28. 12. 2001

Adresa: Čelákovice, 28. října 933/11, okres Praha-východ
od 18. 06. 2001 do 28. 12. 2001


Název/Jméno: KLIMEŠ PETR

IČO: 64903460

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 06. 2001 do 06. 08. 2001

Adresa: Praha 8, Urxova 4/430
od 18. 06. 2001 do 06. 08. 2001


Název/Jméno: TICHÝ TOMÁŠ

IČO: 76468526

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 18. 06. 2001 do 06. 08. 2001

Adresa: Praha 6, Na Rozdílu 477/2
od 18. 06. 2001 do 06. 08. 2001


Název/Jméno: KUBELKA FRANTIŠEK

IČO: 75512840

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Praha 5, Kettnerova 22/2051, PSČ 15500
od 18. 06. 2001 do 16. 01. 2003


Název/Jméno: HAIN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Říčany, Komenského náměstí 1518, PSČ 25101
od 18. 06. 2001 do 16. 01. 2003


Název/Jméno: WOLFF JIŘÍ

IČO: 16918142

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 848/90, PSČ 17000
od 18. 06. 2001 do 16. 01. 2003


Název/Jméno: OBŠIL MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 do 10. 11. 2001

Adresa: Praha 3, Žerotínova 43/1273, PSČ 13000
od 18. 06. 2001 do 10. 11. 2001


Název/Jméno: VANĚK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 do 16. 01. 2003

Adresa: Praha 10 - Uhříněves, U židovského hřbitova 1047/18, PSČ 10400
od 18. 06. 2001 do 16. 01. 2003


Název/Jméno: HORÁKOVÁ MILADA

IČO: 69587884

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2001 do 25. 06. 2001

Adresa: Praha 6, Na Ořechovce 29/449, PSČ 16200
od 18. 06. 2001 do 25. 06. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 4. 2010

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Kaňka

Zánik oprávnění:6. 5. 2014


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 4. 2010

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Kaňka

Zánik oprávnění:6. 5. 2014


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kaiser

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 6. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Fischer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Mgr. Martin CHALUPSKÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Garaj

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Věra Šavrdová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 4. 2005

Zánik oprávnění:6. 5. 2014


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 2005

Odpovědní zástupci: František Kába

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 2005

Odpovědní zástupci: Mgr. Zbyněk Solecký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 2005

Odpovědní zástupci: Petr Krchňák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 7. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kaiser

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kaiser

Zánik oprávnění:15. 1. 2009


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 2001

Odpovědní zástupci: Petr Krchňák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 2001

Zánik oprávnění:6. 4. 2007


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Bartík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 8. 2001

Zánik oprávnění:3. 3. 2011


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš ČERNÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 8. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako extremně hořlavé

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 8. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 8. 2001

Zánik oprávnění:3. 3. 2011


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 8. 2001

Zánik oprávnění:3. 3. 2011


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vrbenský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26460815

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:18. 6. 2001

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2183807"Doprava Vodňany s.r.o." v likvidaci62497588České Budějovice, Okružní 6
1109775"Chladící zařízení a.s."45348901Nerudova 99/2, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
3282892"PROTEKTOR - Šumperk", společnost s ručením omezeným ( s. r. o. )47682809Příčná 25, 787 01 Šumperk 1
1246987"Společenství vlastníků jednotek Plzeň, Radčice, Rolní č. 1, 3"71164600Plzeň - Radčice, Rolní č. 3, PSČ 32200
30841551.Žďárská plynařská a vodařská, a.s.25531328Beranových 698, Letňany, 199 00 Praha 9
1559740A Z  E L E K T R O N I K A, společnost s ručením omezeným v likvidaci45022631České Budějovice, Ledenická 63/1531
479188ABSOLUT BOHEMIA spol. s r.o.25296175Dašická 146, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
1021020ABV - AGENTURA, spol. s r.o. v likvidaci49437160Přední 1102/7, 618 00 Brno 18
3105100AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
239507AF-Consult Czech Republic s.r.o.45306605Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
1842046Agrární regionální komora Domažlicka18230008Domažlice, Haltravská 438
2941250AGRO Global a.s.29141877Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5
1563242Agro Záblatí, a.s.60728353č.p. 63, 594 53 Záblatí
1496637AGROAUKCE s.r.o.2709996Havlíčkovo nám. 1439/33, 252 19 Rudná
1963323AGROFARM, a.s.46976337Horní 1682/28, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
1786346AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí46982761Třebíčská 1540/70, 594 01 Velké Meziříčí
46759AGROTRADE, a.s.25052691Lopatecká 13/223, 147 00 Praha
3420035Agrozet Chabařovice, a.s.49902831Marie Kršňákové 124, 403 17 Chabařovice
2625266AIOM s.r.o.3222152Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
3450356AIRBORNE CZ, s.r.o. v likvidaci26240084Brno, Cejl 18
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693V jámě 1/699, 110 00 Praha 1
343349ALMEKO, s.r.o.28334787č.p. 149, 798 43 Ptení
439421ALOB, a.s.25068032Sokolovská 27/93, 186 00 Praha 86
1308553ALW INDUSTRY, s.r.o.60794372U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Firma: SOLAR INVEST a.s.27747034Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: PILULKA, s.r.o.26278375Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Fyzická osoba: Věra Nakoukalová87389011Politických obětí 192, 73801 Frýdek-Místek
Fyzická osoba: Martin Kraj479112612, 44001 Počedělice
Fyzická osoba: Jaromír Jágr4564579524, 59212 Újezd
Firma: BENU s.r.o.24159140Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 14000
Fyzická osoba: Ivan Orlov87661594Legerova 616/78, 12000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: J I H O K O V, kovodělné výrobní družstvo v likvidaci30350Nádražní 76, 691 72 Klobouky u Brna
Fyzická osoba: Jan Zmije61153630Mrákov, 34501, , Část Starý Klíčov, 18
Fyzická osoba: Ing. Michal Dudlák73460575Jiráskova 465/18, 35201 Aš
Fyzická osoba: Jan Slavík60205563Větrná 318, 25101 Babice
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Fyzická osoba: Martin Pojkar1370332Rychnovská 483, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Galyna Malyk70060258Horní Cerekev, 39403, Horní Cerekev, Březinova, 323

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1201296EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci28428234Limuzská 3135/12, 10800 Praha
3159691HVVM spol. s r.o.25699253Kounická 1952/67, 10000 Praha
3214475KLEMPOMONT s.r.o.29025010Tejnická 1949/20, 10000 Praha
3001686Quick Tec CZ s.r.o.27094863Praha 10 - Strašnice, Tejnická 19, PSČ 11000
3327296RWE East, s.r.o., v likvidaci24774375Limuzská 3135/12, 10800 Praha
562101RWE Energy Czech Republic, s.r.o. v likvidaci26760274Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Limuzská, 12
1025758RWE Gas Storage, s.r.o.27892077Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1120008RWE Gas Transit, s.r.o., v likvidaci24197823Limuzská 3135/12, 10800 Praha
529272RWE Grid Holding, a.s.24310573Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 10098
700141RWE Group Business Services CZ, s.r.o.24310964Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
27607RWE Key Account CZ, s.r.o.28416163Limuzská 3135/12, 10800 Praha
2921538RWE Supply & Trading CZ, a.s.26460815Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1832535RWE Supply & Trading GmbH, organizační složka Praha27163008Limuzská 3135/12, 10800 Praha
3090278Spolek historického šermu Bohemica Sanguis22858911Kounická 1952/67, 10000 Praha
2017098Společenství vlastníků Tejnická 1946 - 194926764199Tejnická 1949/20, 10000 Praha
2460465Svaz odborových sdružení (spolků) Energie67360297Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1530735TAKR spol. s r.o.25096788Kounická 1952/67, 10000 Praha
1813892Východočeská plynárenská, a.s.60108789Limuzská 3135/12, 10800 Praha
166366innogy Energie, s.r.o.49903209Limuzská 3135/12, 10800 Praha
3191474innogy Česká republika a.s.24275051Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98

Fyzické osoby v okolí