SATEZA a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem SATEZA a. s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1350. Její identifikační číslo je 25350129

Výpis z obchodního rejstříku SATEZA a. s.

Datum zápisu: 14. 5. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1350

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: f48f7nj

Předmět podnikání: Montáž měřidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Poradenství v energetice
Poradenství v energetice
Poradenství v oblasti obchodu, průmyslu a investic
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Investorsko - inženýrská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 05. 2014 od 01. 06. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 05. 2014 od 01. 06. 2016

  c) V prvním kole upisování mají stávající akcionáři právo upsatv souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku, tj. v rozsahujejich podílu na základním jmění společnosti všechny nové akciespolečnosti.
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Místo a lhůta pro upsání peněžitého vkladu:Místem pro upsání nových akcií při výkonu přednostního práva sestanovuje sídlo společnosti, tj. Šumperk, 8. května 41, PSČ 78701, v pracovní dny od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upsánípeněžitého vkladu se určuje na 15 dnů, s počátkem běhu lhůty pátýden po uveřejnění výzvy o úpisu akcií. Tato výzva budeuveřejněna stejným způsobem jako oznámení o konání valnéhromady, tzn. ve dvou celostátně distribuovaných denících ZEMSKÉNOVINY a SLOVO, přičemž informace o úpisu musí býtpředstavenstvem společnosti uveřejněna nejpozději 20. den ponabytí právní moci usnesení obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Ostravě, kterým se zapisuje usnesenívalné hromady v působnosti jediného akcionáře ve smyslu ust. §190 obchodního zákoníku o záměru zvýšit základní jměníspolečnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku do obchodního rejstříku. Na každou stávající akcii lzeupsat 0,2 akcie á 10.000,- Kč.
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Účet u banky a lhůta: Upisovatelé jsou povinni splatit alespoň10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v době upsání a na účet č.5806310297/0100 vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Šumperk.Upisovatelé jsou dále povinni celý emisní kurs upsaných akciísplatit na účet č. 5806310297/0100 vedeného u Komerční bankya.s., pobočka Šumperk, a to nejpozději v poslední den lhůtystanovené pro upsání v tomto kole. V případě, že upisovatelnesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný.Místem pro splacení nových akcií je sídlo společnosti, tj.Šumperk, 8. května 41, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hoddo 14.00.
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva stávajícího akcionáře, budou ve druhém kolenabídnuty k upisování jedinému zájemci, a to Vladimíru Mátlovi,r.č. 460831/462, bytem Šumperk, Šumavská 4, PSČ 787 01.
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto:
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Jediný akcionář rozhodl dne 18.9.2000 o zvýšení základního jměníspolečnosti v souladu s § 202 a následujícími obchodníhozákoníku a to upsáním nových akcií, které budou upsány asplaceny peněžitými vklady a budou probíhat ve dvou kolech stím, že:
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Místem pro upsání je sídlo společnosti, tj. Šumperk, 8. května41, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůtapro upsání peněžitého vkladu se určuje 5 dní, a začínánásledující den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostníhopráva. Informace obsahující výzvu k úpisu akcií v rámci druhéhokola bude uveřejněna stejným způsobem jako oznámení o konánívalné hromady, tzn. ve dvou celostátně distribuovaných denícíchZEMSKÉ NOVINY a SLOVO, společně s výzvou o úpisu akcií a výkonupřednostního práva.
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Upsané akcie (charakteristika navrhované emise akcií):
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- KčPočet akcií: 20 ksDruh: kmenováForma: na majitelePodoba: listinnáEmisní kurs akcie: rovná se jmenovité hodnotě akciíObchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Účet u banky a lhůta: Konkrétní zájemce je povinen splatitalespoň 10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v době upsání aa na účet č. 5806310297/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,pobočka Šumperk. Upisovatel je dále povinen splatit celý emisníkurs upsaných akcií na účet č. 5806310297/0100 vedeného uKomerční banky a.s., pobočka Šumperk, a to nejpozději v posledníden lhůty stanovené pro upsání v tomto kole. V případě, žeupisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jehoúpis neúčinný. Místem pro splacení nových akcií je sídlospolečnosti, tj. Šumperk, 8. května 41, PSČ 787 01, v pracovnídny od 10.00 hod. do 14.00.
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  Místo a lhůta pro upsání peněžitého vkladu:
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  a) 200.000,- Kč činí částka, o níž má být zvýšeno základní jměnípěněžitými vklady a určuje se, že upisování nad tuto částku senepřipouští.
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

  b) Jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- KčPočet akcií: 20 ksDruh akcií: kmenováForma akcií: na majitelePodoba akcií: listinnáEmisní kurs akcie: se rovná jmenovité hodnotě akciíObchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné
od 17. 01. 2001 od 02. 05. 2001

Akcie

Počet: 120 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 05. 2014

Počet: 120 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 12. 2013 od 30. 05. 2014

Počet: 120 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 02. 05. 2001 od 28. 12. 2013

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BĚLKOVÁ RADKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2014 od 28. 05. 2016


Název/Jméno: RYS MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 2016


Název/Jméno: PUNZ ADOLF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2008 od 17. 02. 2015


Název/Jméno: POSTL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2015


Název/Jméno: MACEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 1997 od 14. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 1996 od 17. 09. 1997


Název/Jméno: LACHBERGER RAINER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2011


Název/Jméno: FÜREDER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2008 od 17. 02. 2015


Název/Jméno: HLADÍK JAN

IČO: 14908522

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 07. 2008 od 28. 05. 2016


Název/Jméno: LUGER ROLAND

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2009 od 30. 05. 2014


Název/Jméno: WIDHALM ERICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2008 od 13. 08. 2011


Název/Jméno: MAYR HERMANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2008 od 22. 12. 2009


Název/Jméno: MÁTL VLADIMÍR

IČO: 67146856

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 05. 1996 od 14. 07. 2008


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

IČO: 5077401

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 14. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 17. 09. 1997 od 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1996 od 17. 09. 1997


Název/Jméno: MAZÁK ALOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 14. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 1996 od 31. 05. 2007


Název/Jméno: BLAHNA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 14. 07. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 17. 09. 1997 od 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 05. 1996 od 17. 09. 1997


Název/Jméno: MLČOCH LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 1997 od 14. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 1996 od 17. 09. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 06. 2007

Odpovědní zástupci: 1171029

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 06. 2007

Odpovědní zástupci:


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 06. 2007

Odpovědní zástupci: 401791


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 1171029


Poradenství v energetice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 401791

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství v energetice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 401791

Zánik oprávnění:26. 07. 1999


Poradenství v oblasti obchodu, průmyslu a investic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 401791

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 05. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 05. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Investorsko - inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 28966

Zánik oprávnění:25. 02. 1998


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 05. 1996

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25350129

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 07. 1996

Související firmy

#NázevICOAdresa
639738"Společenství vlastníků bytových jednotek domu Kollárova čp. 1268 a čp. 1269, PSČ 363 01 Ostrov"26339722Kollárova 1268, 36301 Ostrov
16208231. SčV, a.s.47549793Ke Kablu 971/1, 10200 Praha
1982990A 3 plus, s.r.o.64086089Ostrava-Výškovice, Jičínská 9/280
1415457AUTONOT v.o.s.60730081Riegrova 4416/25, 58601 Jihlava
2407096BCM PLUS s.r.o.5094976nám. Sokolovské 312/1, 46001 Liberec
2889559BONAR a.s.25131427Čsl. armády 1018/58, 78701 Šumperk
511812BRUGG a.s. "v likvidaci"61974684Šumperk, 78701, Šumperk, Dr. E. Beneše, 2871/5
947209BUILDERS-Praha, s.r.o. v likvidaci61682632U Rakovky 403/10, 14800 Praha
211857Bytové družstvo Wellnerova 21 zkratka: BDW 2141033728Wellnerova 640/21, 77900 Olomouc
2905807Bytové družstvo Zborovská 27,29,31 - v likvidaci26969441Brno, 61600, Žabovřesky, Zborovská, 31/2051
2023179CALEDIS s.r.o.28651928Dobrovského 1169/17, 78701 Šumperk
373869CARMAN-PROJECTS & DESIGN, s.r.o.27840344Pavlovická 272/18, 77900 Olomouc
1653127CARMAN, a.s.26138891U Pily 918, 78391 Uničov
2112785CONTO a.s. v likvidaci63079305Šumperk, 78701, Šumperk, Dr.E.Beneše, 2871/5
1150307CONTO GROUP, a.s. v likvidaci25118561Praha, 11000, Staré Město, Michalská, čp. 432/12
915820CORSO,spol.s r.o.49703579Hanusova 843/35, 14000 Praha
1391621CYBERSALES a.s.26199653Koulova 1564/11, 16000 Praha
1552210ČESKÉ SKLENÍKY s.r.o.25625152Křeslická 301/1, 10100 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
2313621DALYELLA a.s.27646963Klenovecká 597, 28002 Kolín
1480753DATEM Most s.r.o.61328031Lomená 1392, 43401 Most
1314054Dembau, s.r.o.60735911Jasanová 2081/4, 67801 Blansko
962772DÉMOS - správa, s. r. o.25960661Chodská 1115, 56206 Ústí nad Orlicí
3144140DÉMOS, spol. s r.o.49810707562 06 Ústí nad Orlicí, Chodská 1115
3022386Design4function s.r.o.28365186Ohradní 1443/24B, 14000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2245690Karman.10646507Krameriova 978/14, 78701 Šumperk
835856Barvínek Petr41071387Šumperk, 78701, Šumperk, 8. května, 1760/42
2159121Csókás Ladislav10647821Šumperk, 78701, Šumperk, 8.května, 36
846710Čižmářová Alena641052378. května 661/39, 78701 Šumperk
966051Čižmářová Jana21755768. května 661/39, 78701 Šumperk
2778847Gorská Libuše711295458. května 661/39, 78701 Šumperk
2865545Hauška Filip875903528. května 1760/42, 78701 Šumperk
2068950Hazmuka Pavel700026578. května 670/41, 78701 Šumperk
481472Hazmuková Libuše692032028. května 670/41, 78701 Šumperk
3123983Hlocká Dagmar1525905Krameriova 990/20, 78701 Šumperk
3121398Horníček Karel41411595Šumperk, 78701, Šumperk, Čsl. armády, 641/40
1436349Hošková Dana70601895Šumperk, 78701, Šumperk, 8. května, 661/39
1696932Kadláčková Zdeňka717988548. května 1760/42, 78701 Šumperk
189662Karabina Otakar40322050Krameriova 989/12, 78701 Šumperk
14503Karabina Pavel76649750Krameriova 989/12, 78701 Šumperk
706541Karabinová Anna48745651Krameriova 989/12, 78701 Šumperk
3314634Karman Lukáš70602883Krameriova 978/14, 78701 Šumperk
3223999Karmanová Alena12096806Krameriova 978/14, 78701 Šumperk
857657Kauf Robert60008041Šumperk, 78701, Šumperk, 8.května, 1760/42
667019Klíma Jakub29716668. května 1760/42, 78701 Šumperk
1949044Klíma Miroslav600085988. května 1760/42, 78701 Šumperk
1686180Klímová Dita600085808. května 1760/42, 78701 Šumperk
1271798Lubina Roman732872618. května 1760/42, 78701 Šumperk
2183416Medová Martina869898988. května 1760/42, 78701 Šumperk
3427719Mikulka Jiří70601178Krameriova 993/23, 78701 Šumperk