SATEZA a. s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem SATEZA a. s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1350. Jeho identifikační číslo je 25350129

 
 

Výpis z obchodního rejstříku SATEZA a. s.

Datum zápisu: 14. 5. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1350

Identifikační číslo:25350129

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: f48f7nj

Předmět podnikání: Montáž měřidel
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Poradenství v energetice
Poradenství v energetice
Poradenství v oblasti obchodu, průmyslu a investic
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Investorsko - inženýrská činnost
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 05. 2014 do 01. 06. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 05. 2014 do 01. 06. 2016

  c) V prvním kole upisování mají stávající akcionáři právo upsatv souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku, tj. v rozsahujejich podílu na základním jmění společnosti všechny nové akciespolečnosti.
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Místo a lhůta pro upsání peněžitého vkladu:Místem pro upsání nových akcií při výkonu přednostního práva sestanovuje sídlo společnosti, tj. Šumperk, 8. května 41, PSČ 78701, v pracovní dny od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upsánípeněžitého vkladu se určuje na 15 dnů, s počátkem běhu lhůty pátýden po uveřejnění výzvy o úpisu akcií. Tato výzva budeuveřejněna stejným způsobem jako oznámení o konání valnéhromady, tzn. ve dvou celostátně distribuovaných denících ZEMSKÉNOVINY a SLOVO, přičemž informace o úpisu musí býtpředstavenstvem společnosti uveřejněna nejpozději 20. den ponabytí právní moci usnesení obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Ostravě, kterým se zapisuje usnesenívalné hromady v působnosti jediného akcionáře ve smyslu ust. §190 obchodního zákoníku o záměru zvýšit základní jměníspolečnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku do obchodního rejstříku. Na každou stávající akcii lzeupsat 0,2 akcie á 10.000,- Kč.
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Účet u banky a lhůta: Upisovatelé jsou povinni splatit alespoň10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v době upsání a na účet č.5806310297/0100 vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Šumperk.Upisovatelé jsou dále povinni celý emisní kurs upsaných akciísplatit na účet č. 5806310297/0100 vedeného u Komerční bankya.s., pobočka Šumperk, a to nejpozději v poslední den lhůtystanovené pro upsání v tomto kole. V případě, že upisovatelnesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný.Místem pro splacení nových akcií je sídlo společnosti, tj.Šumperk, 8. května 41, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hoddo 14.00.
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva stávajícího akcionáře, budou ve druhém kolenabídnuty k upisování jedinému zájemci, a to Vladimíru Mátlovi,r.č. 460831/462, bytem Šumperk, Šumavská 4, PSČ 787 01.
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto:
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Jediný akcionář rozhodl dne 18.9.2000 o zvýšení základního jměníspolečnosti v souladu s § 202 a následujícími obchodníhozákoníku a to upsáním nových akcií, které budou upsány asplaceny peněžitými vklady a budou probíhat ve dvou kolech stím, že:
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Místem pro upsání je sídlo společnosti, tj. Šumperk, 8. května41, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůtapro upsání peněžitého vkladu se určuje 5 dní, a začínánásledující den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostníhopráva. Informace obsahující výzvu k úpisu akcií v rámci druhéhokola bude uveřejněna stejným způsobem jako oznámení o konánívalné hromady, tzn. ve dvou celostátně distribuovaných denícíchZEMSKÉ NOVINY a SLOVO, společně s výzvou o úpisu akcií a výkonupřednostního práva.
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Upsané akcie (charakteristika navrhované emise akcií):
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- KčPočet akcií: 20 ksDruh: kmenováForma: na majitelePodoba: listinnáEmisní kurs akcie: rovná se jmenovité hodnotě akciíObchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Účet u banky a lhůta: Konkrétní zájemce je povinen splatitalespoň 10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v době upsání aa na účet č. 5806310297/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,pobočka Šumperk. Upisovatel je dále povinen splatit celý emisníkurs upsaných akcií na účet č. 5806310297/0100 vedeného uKomerční banky a.s., pobočka Šumperk, a to nejpozději v posledníden lhůty stanovené pro upsání v tomto kole. V případě, žeupisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jehoúpis neúčinný. Místem pro splacení nových akcií je sídlospolečnosti, tj. Šumperk, 8. května 41, PSČ 787 01, v pracovnídny od 10.00 hod. do 14.00.
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  Místo a lhůta pro upsání peněžitého vkladu:
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  a) 200.000,- Kč činí částka, o níž má být zvýšeno základní jměnípěněžitými vklady a určuje se, že upisování nad tuto částku senepřipouští.
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

  b) Jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- KčPočet akcií: 20 ksDruh akcií: kmenováForma akcií: na majitelePodoba akcií: listinnáEmisní kurs akcie: se rovná jmenovité hodnotě akciíObchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné
od 17. 01. 2001 do 02. 05. 2001

Akcie

Počet: 120 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 05. 2014

Počet: 120 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 12. 2013 do 28. 12. 2013

Počet: 120 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 02. 05. 2001 do 02. 05. 2001

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 14. 05. 1996 do 14. 05. 1996

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BĚLKOVÁ RADKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2014 do 28. 05. 2016

Adresa: Konopná 636/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
od 30. 05. 2014


Název/Jméno: RYS MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 2016

Adresa: Purkyňova 778/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
od 28. 05. 2016


Název/Jméno: PUNZ ADOLF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2008 do 17. 02. 2015

Adresa: 4020 Linz, Graben 21/Top 17, Rakouská republika
od 30. 06. 2015
4020 Linz, Tummelplatz 19/22, Rakouská republika
od 30. 05. 2014 do 30. 06. 2015
4311 Schwertberg, Unterkogelbergstr. 11, Rakouská republika
od 14. 07. 2008 do 30. 05. 2014


Název/Jméno: POSTL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2015

Adresa: 4060 Leonding, Enzenwinklerstraße 35, Rakouská republika
od 17. 02. 2015


Název/Jméno: MACEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 1997 do 14. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 1996 do 17. 09. 1997

Adresa: Trnkova 2865/6, 787 01 Šumperk
od 30. 05. 2014
Šumperk, Trnkova 2865/6, PSČ 78701
od 05. 08. 1999 do 30. 05. 2014
Šumperk, Finská 16, PSČ 78701
od 17. 09. 1997 do 05. 08. 1999
Šumperk, Finská 16
od 14. 05. 1996 do 17. 09. 1997


Název/Jméno: LACHBERGER RAINER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2011

Adresa: 4551 Ried im Traunkreis, Voitsdorf 58, Rakouská republika
od 13. 08. 2011


Název/Jméno: FÜREDER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2008 do 17. 02. 2015

Adresa: 4560 Micheldorf, Weinzierlerbrücke 67, Rakouská republika
od 30. 05. 2014 do 17. 02. 2015
4560 Micheldorf, Weinzierlerbrücke 45, Rakouská republika
od 14. 07. 2008 do 30. 05. 2014


Název/Jméno: HLADÍK JAN

IČO: 45380431

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 07. 2008 do 28. 05. 2016

Adresa: Na Magistrále 813, Kolín II, 280 02 Kolín
od 30. 05. 2014 do 28. 05. 2016
Kolín II, Benešova 756, PSČ 28002
od 14. 07. 2008 do 30. 05. 2014


Název/Jméno: LUGER ROLAND

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2009 do 30. 05. 2014

Adresa: Lembach im Mühlkreis, Hammer 19, 4132, Rakouská republika
od 22. 12. 2009 do 30. 05. 2014


Název/Jméno: WIDHALM ERICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2008 do 13. 08. 2011

Adresa: 4060 Berg/Leonding, Burgerstrasse 35, Rakouská republika
od 14. 07. 2008 do 13. 08. 2011


Název/Jméno: MAYR HERMANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2008 do 22. 12. 2009

Adresa: 4902 Wolfsegg/H., Rossmarkt 47, Rakouská republika
od 14. 07. 2008 do 22. 12. 2009


Název/Jméno: MÁTL VLADIMÍR

IČO: 67146856

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 05. 1996 do 14. 07. 2008

Adresa: Šumperk, Šumavská 501/4, PSČ 78701
od 31. 05. 2007 do 14. 07. 2008
Šumperk, Šumavská 4, PSČ 78701
od 27. 03. 2002 do 31. 05. 2007
Šumperk, Šumavská 4
od 14. 05. 1996 do 27. 03. 2002


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 14. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 17. 09. 1997 do 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1996 do 17. 09. 1997

Adresa: Šumperk, Nerudova 1173/37, PSČ 78701
od 31. 05. 2007 do 14. 07. 2008
Šumperk, Nerudova 37, PSČ 78701
od 27. 03. 2002 do 31. 05. 2007
Šumperk, Nerudova 37
od 17. 09. 1997 do 27. 03. 2002
Šumperk, Nerudova 37
od 14. 05. 1996 do 17. 09. 1997


Název/Jméno: MAZÁK ALOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 14. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 1996 do 31. 05. 2007

Adresa: Bohdíkov - Komňátka 81, PSČ 78964
od 31. 05. 2007 do 14. 07. 2008
Bohdíkov, Komňátka 81, PSČ 78964
od 12. 02. 2003 do 31. 05. 2007
Hanušovice, Hlavní 119, PSČ 78833
od 05. 08. 1999 do 12. 02. 2003
Šumperk, Hlavní 119
od 14. 05. 1996 do 05. 08. 1999


Název/Jméno: Blahna Jiří

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 14. 07. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 17. 09. 1997 do 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 05. 1996 do 17. 09. 1997

Adresa: Šumperk, Vřesová 2888/7, PSČ 78701
od 31. 05. 2007 do 14. 07. 2008
Šumperk, Vřesová 7, PSČ 78701
od 17. 01. 2001 do 31. 05. 2007
Šumperk, Vřesová 2, PSČ 78701
od 17. 09. 1997 do 17. 01. 2001
Šumperk, Vřesová 2
od 14. 05. 1996 do 17. 09. 1997


Název/Jméno: MLČOCH LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 1997 do 14. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 1996 do 17. 09. 1997

Adresa: Šumperk, Květná 3001/2, PSČ 78701
od 01. 02. 2005 do 14. 07. 2008
Šumperk, Jánošíkova 2, PSČ 78701
od 27. 03. 2002 do 01. 02. 2005
Šumperk, Janošikova 2, PSČ 78701
od 17. 01. 2001 do 27. 03. 2002
Šumperk, gen. Svobody 2, PSČ 78701
od 17. 09. 1997 do 17. 01. 2001
Šumperk, gen. Svobody 2
od 14. 05. 1996 do 17. 09. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 6. 2007

Odpovědní zástupci: Milan Golda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 6. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Roman Macek


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 6. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Klára Mátlová


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 3. 2004


Poradenství v energetice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 7. 1999

Odpovědní zástupci: František Petruň

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v energetice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 9. 1998

Odpovědní zástupci: František Petruň

Zánik oprávnění:26. 7. 1999


Poradenství v oblasti obchodu, průmyslu a investic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vágner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Mlčoch

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 5. 1996

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 16. 06. 2015
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 16. 06. 2015
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 16. 06. 2015
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 06. 2015
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 06. 2015
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 16. 06. 2015
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 04. 06. 2007
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 04. 06. 2007
Poradenství v energetice
od 26. 07. 1999 do 16. 06. 2015
Poradenství v oblasti obchodu, průmyslu a investic
od 23. 07. 1997 do 16. 06. 2015
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 01. 07. 1997 do 16. 06. 2015
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 14. 05. 1996 do 16. 06. 2015
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 05. 1996 do 16. 06. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Roman Macek


Investorsko - inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Klára Mátlová

Zánik oprávnění:25. 2. 1998


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Milan Golda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 5. 1996

Odpovědní zástupci: František Petruň

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25350129

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 7. 1996

Související firmy

#NázevICOAdresa
20700961. SčV, a.s.47549793Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 10000
3113723AUTONOT v.o.s.60730081Jihlava, Riegrova 4416/25, PSČ 58601
2341570BCM PLUS s.r.o.5094976nám. Sokolovské 312/1, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec
2337456BONAR a.s.25131427Šumperk, Čsl. armády čp.1018/58, PSČ 78701
1013804BUILDERS-Praha, s.r.o. v likvidaci61682632Praha 4, U Rakovky 403/10, PSČ 14800

Související osoby

#NázevICOAdresa
1092595ADMA, a.s.25536371Purkyňova 3050/99a, Královo Pole, 612 00 Brno
807698HANUŠOVÁ ALENA70335621Praha 6, Juarezova 17, PSČ 16000
226504JANKŮ ALENA60763698Hrabenov 94, okres Šumperk
44077MICHÁLKOVÁ ALENA45014639Zábřeh, Příční 731/4, PSČ 78901
346875ELIÁŠ ALEŠKolín III., Lipanská 341

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí