SAZKA a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem SAZKA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7424. Jeho identifikační číslo je 26493993

 
 

Výpis z obchodního rejstříku SAZKA a.s.

Datum zápisu: 28. 11. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7424

Identifikační číslo:26493993

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: hhef7u5

Předmět podnikání: Vedení spisovny
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Reklamní činnost a marketing
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Specializovaný maloobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093
od 10. 11. 2011
Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16000
od 03. 08. 2011 do 10. 11. 2011
Uherské Hradiště - Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 68601
od 09. 02. 2010 do 03. 08. 2011
Uherské hradiště - Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 68601
od 23. 10. 2009 do 09. 02. 2010
Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 11000
od 01. 04. 2009 do 23. 10. 2009
Praha 3, Prokopova 15
od 26. 02. 2003 do 01. 04. 2009
Praha 2, Polská 1560/7, PSČ 12000
od 28. 11. 2001 do 26. 02. 2003
K Žižkovu 851/4, 19000 Praha

Skutečnosti

  Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.
od 22. 01. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  V důsledku fúze sloučením s 1. lednem 2013 jako rozhodným dnem fúze přešlo na společnost SAZKA sázková kancelář, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Česká republika, IČO: 264 93 993, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7424, jako nástupnickou společnost, obchodní jmění (tj. soubor veškerého obchodního majetku a závazků) společnosti PFQ Czech, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 247 80 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16750, společnosti PDH Czech, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 291 27 629, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 18702 a společnosti BQV Czech, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 247 81 029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16755, jako zanikajících společností.
od 01. 07. 2013

  Na základě smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 26.9.2011, mezi JUDr. Josefem Cupkou, sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvensčním správcem společnosti SAZKA a.s. , v konkurzu, IČO 471 16 307, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93 jako prodávajícím a společnosti Sázková kancelář a.s., IČO 264 93 993 se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 jako kupujícím, došlo s účinností k 1.11.2011 k prodeji podniku společnosti SAZKA a.s. v konkurzu společnosti Sázková kancelář a.s.
od 29. 02. 2012

  Na základě smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 26.9.2011, mezi JUDr. Josefem Cupkou, sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvensčním správcem společnosti SAZKA a.s. , v konkurzu, IČO 471 16 307, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93 jako prodávajícím a společnosti Sázková kancelář a.s., IČO 264 93 993 se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 jako kupujícím, došlo s účinností k 1.11.2011 k prodeji podniku společnosti SAZKLA a.s. v konkurzu společnosti Sázková kancelář a.s.
od 15. 02. 2012 do 29. 02. 2012

  Valná hromada společnosti SYNOT TIP, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 239.000.000,- Kč, slovy: dvě stě třicet devět milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. bude upsáno: 2 390ks, slovy: dva tisíce tři sta devadesát kusů, listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Upisování akcií s využitím přednostního práva: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Praha 3, Prokopova 15, vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 dní ode dne zveřejnění informace o přednostním právu v obchodním věstníku,- představenstvo oznámí počátek běhu lhůty akcionářům dopisem zaslaným na jejich adresu vedenou v seznamu akcionářů společně s informací o přednostním právu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, lze upsat 2390/2110 nových listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za emisní kurz shodný s jejich jmenovitou hodnotou s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT LOTTO, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ 26301091.Upisování akcií bez využití přednostního práva proběhne v sídle společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Praha 3, Prokopova 15, IČ 26493993, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností SYNOT TIP, a.s. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit předem určenému zájemci do 15 dnů ode dne ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva je dva měsíce ode dne ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem písemně, zasláním oznámení na jeho adresu bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií (bez rozdílu zda jsou upsány s využitím či bez využití přednostního práva) je do dvou měsíců od úpisu akcií, přičemž peněžité vklady lze splatit započtením těchto pohledávek: pohledávek akcionáře SYNOT LOTTO, a.s. z půjček poskytnutých společnosti SYNOT TIP, a.s. s v celkové výši 190.950.000,- Kč, slovy: jedno sto devadesát milionů devět set padesát tisíc korun českých. Právní tituly: smlouva o půjčce ze dne 15.8.2005 na částku 4 000 000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, splatná 31.12.2007, smlouva o půjčce ze dne 13.9.2005 na částku 20 000 000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, splatná 30.06.2007, smlouva o půjčce ze dne 5.12.2005 na částku 3 000 000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, splatná 31.12.2007, smlouva o půjčce ze dne 23.12.2005 na částku 2 000 000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, splatná 31.12.2007, smlouva o půjčce ze dne 20.2.2006 na částku 36 400 000 - Kč, slovy: třicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých, splatná 20. 2. 2009, smlouva o půjčce ze dne 20.2.2006 na částku 4 000 000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, splatná 20. 2.2009, smlouva o půjčce ze dne 19.4.2006 na částku 9 000 000,- Kč, slovy: devět milionů korun českých, splatná 19.4.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.3.2006 na částku 2 000 000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, splatná 20.3.2009, smlouva o půjčce ze dne 4.7.2007 na částku 15 000 000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, splatná 4.7.2010, smlouva o půjčce ze dne 26.6.2007 na částku 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, splatná 26.6.2010, smlouva o půjčce ze dne 11.4.2007 na částku 11 000 000,- Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, splatná 11.4.2010, smlouva o půjčce ze dne 11.4.2007 na částku 9 000 000,- Kč, slovy: devět milionů korun českých, splatná 11.4.2010, smlouva o půjčce ze dne 28.2.2007 na částku 4 500 000,- Kč, slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých, splatná 28.2.2010, smlouva o půjčce ze dne 19.12.2006 na částku 8 000 000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, splatná 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 15.12.2006 na částku 2 000 000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, splatná 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 4.12.2006 na částku 2 100 000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých, splatná 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 23.11.2006 na částku 5 300 000,- Kč, slovy: pět milionů tři sta tisíc korun českých, splatná 30.11.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.8.2006 na částku 11 600 000,- Kč, slovy: jedenáct milionů šest set tisíc korun českých, splatná 21.8.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.7.2006 na částku 3 000 000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, splatná 21. 7.2009, smlouva o půjčce ze dne 12.5.2006 na částku 9 000 000,- Kč, slovy: devět milionů korun českých, splatná 12. 5.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.12.2007 na částku 25 050 000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů padesát tisíc korun českých, splatná 31.12.2010. Valná hromada zároveň schvaluje, aby výše popsané pohledávky byly započteny na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií předem určeným zájemcem dle tohoto rozhodnutí. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5. tohoto rozhodnutí, upisovatelé doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií. Peněžité vklady budou splaceny na zvláštní účet vedený u ČSOB, pobočka Olomouc, č.ú. 17968413/0300 ve lhůtě dvou měsíců ode dne úpisu akcií.
od 10. 04. 2008 do 09. 07. 2008

  Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých) z částky 198 100 000,- Kč (jednostodevadesátosm milionů jednosto tisíc korun českých) na částku 211 000 000,- Kč (dvěstějedenáct milionů jednosto tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. - k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 129 kusů (jednostodvacetdevět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad - movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů. Celková hodnota všech vkládaných video loterijních terminálů činí dle znaleckého posudku částku 12 930 000,- Kč (dvanáct milionů devětsettřicet tisíc korun českých). Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s.r.o. dne 7.9. 2006 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 804/2006. Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 129 (jednostodvacetdevět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých) dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s.Lhůta pro úpis akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení vkladu činí 1 (jeden) měsíc ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
od 15. 01. 2007 do 15. 01. 2007

  Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých) z částky 198 100 000,- Kč (jednostodevadesátosm milionů jednosto tisíc korun českých) na částku 211 100 000,- Kč (dvěstějedenáct milionů jednosto tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. - k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 129 kusů (jednostodvacetdevět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad - movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů. Celková hodnota všech vkládaných video loterijních terminálů činí dle znaleckého posudku částku 12 930 000,- Kč (dvanáct milionů devětsettřicet tisíc korun českých). Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s.r.o. dne 7.9. 2006 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 804/2006. Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 129 (jednostodvacetdevět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých) dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s.Lhůta pro úpis akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení vkladu činí 1 (jeden) měsíc ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
od 27. 10. 2006 do 04. 01. 2007

  Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 19 800 000,- Kč ( devatenáct milionů osmset tisíc korun českých) z částky 178 300 000,- Kč ( jednostosedmdesátosm milionů třista korun českých) na částku 198 100 000,- Kč ( jednostodevadesátosm milionů jednosto korun českých). Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. - k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 198 kusů ( jednostodevadesátosm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč ( jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad - movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 ( dvěstě) kusů video loterijních terminálů. Celková hodnota všech vkládaných video loterijních terminálů činí dle znaleckého posudku částku 19 852 176,- Kč ( devatenáct milionů osmsetpadesátdva tisíc jednostosedmdesátšest korun českých). Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s.r.o. dne 28.11.2005 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 769/2005. Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 ( dvěstě) kusů video loterijních terminálů jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 19 800 000,- Kč ( devatenáct milionů osmset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 198 ( jednostodevadesátosm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč ( jednosto tisíc korun českých) dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s.Lhůta pro úpis akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení vkladu činí 1 ( jeden) měsíc ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
od 27. 03. 2006 do 14. 06. 2006

  Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 38 300 000,- Kč z částky 140 000 000,- Kč na částku 178 300 000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály včetně SGS Monitorů GPRS, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. ? k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 383 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad ? movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 kusů video loterijních terminálů včetně SGS Monitorů GPRS. Celková hodnota všech vkládaných video loterijních materiálů včetně SGS Monitorů GPRS činí dle znaleckého posudku částku 38 363 240,- Kč. Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s r.o. dne 10.5.2005 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 707/2005.Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 kusů video loterijních terminálů včetně 198 kusů SGS Monitorů GPRS jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu započítává částka 38 300 000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 383 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě , každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s.Lhůta pro úpis akcií činí jeden měsíc ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti.
od 19. 09. 2005 do 28. 01. 2006

  Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:Zvyšuje se základní kapitál peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 40,000.000,-- Kč (čtyřicet miliónů korun českých) na částku 140,000.000,-- Kč (jedno sto čtyřicet miliónů korun českých). Úpis nad navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští. Po úpisu nových akcií a splacení zvýšeného základního kapitálu bude 400 (čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).Dosavadní akcionáři mohou uplatnit výkon přednostního práva na úpis akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě tří týdnů ode odeslání oznámení o počátku běhu lhůty k výkonu přednostního práva na adresu akcionáře uváděnou v seznamu akcionářů vedeném společností. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 2/5 nové akcie. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie na jméno v listinné podobě, každá o nominální hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Představenstvo zašle dosavadním akcionářům oznámení o počátku běhu lhůty k výkonu přednostního práva do 14 (čtrnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Místem úpisu je sídlo společnosti.Akcie, které nebudou upsány na základě výkonu pořednostního práva budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti SYNOT LOTTO, a.s., se sídlem Vinohradská 907, Uherské Hradiště-Mařatice, PSČ 686 05, IČ 263 01 091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka č. 3827. Místem úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí tři týdny ode dne odeslání oznámení o počátku běhu lhůty na adresu předem určeného zájemce. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% (třicet procent) emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet u banky ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne úpisu, zbytek emisního kursu jsou upisovatelé povinni splatit do šesti měsíců ode dne nabytí porávní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu splacení části emisního kursu upisovaných akcií do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti bude informovat všechny akcionáře společnosti dle seznamu akcionářů o počátku běhu lhůty e-mailem.
od 18. 10. 2004 do 21. 12. 2004

  Převod akcií společnosti je omezen předkupním právem majoritního akcionáře.
od 13. 07. 2004 do 11. 04. 2013

  Mimořádná valná hromada společnosti Teletip, a.s. na svém jednání, konaném dne l9. srpna 2003 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:l. základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií2. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem3. základní kapitál se zvyšuje o částku 70,000.000,- Kč, t.j. slovy sedmdesát milionů korun českých s tím, že upisováníakcií nad tuto částku, t.j. 70,000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých), nepřipouští; základní kapitál společnostipo tomto zvýšení bude činit 100.000.000,-Kč (jedno sto milionů korun českých)4. - počet upisovaných akcií: 700 (sedm set) kusů- jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)- druh upisovaných akcií: kmenové- forma upisovaných akcií: na jméno- podoba upisovaných akcií: listinná5. úpis nových akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřenímsmlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku,kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku6. místo upsání nových akcií: sídlo společnosti Praha 3, Prokopova l5lhůta pro upisování všech nových akcií: 4 (čtyři) týdny s tím, že tato lhůta začne běžet pátým kalendářnímdnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhulhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen dopisem spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisováníakcií doručenými na jeho adresu7. emisní kurs všech upisovaných nových akcií: 100.000,- (jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii;emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí celkem částku 70,000.000,- Kč (sedmdesát milionů korunčeských)8. upisovatel splatí 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií ve lhůtě třiceti dnů, Tato lhůtazačne běžet 5(pět) dní po upsání nových akcií. Upisovatelé částku splatí na zvláštní účet společnosti č.185948139/0300, vedený u ČSOB, a.s.; zbývající část emisního kursu upsaných nových akcií splatíupisovatelé do 31.12.20039. přednostní právo akcionářů společnosti na upisování těchto akcií se vylučujel0. všechny nové akcie upíší předem určení zájemci takto:- Ing. Vít Volhejn, r.č. 64 05 l8/0848, bytem Nové Město nad Metují, Družební 9l6,okres Náchod - 300 ks akcií za emisní kurs 30,000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), a- FC Synot, a.s., IČ: 255 46 236, se sídlem Staré Město, Velkomoravská 583, PSČ 686 02 - 400 ks akciíza emisní kurs 40,000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých).
od 15. 09. 2003 do 20. 10. 2003

  Mimořádná valná hromada společnosti Teletip, a.s. na svémjednání, konaném dne 19.srpna 2002 scgválila zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1. základní kapitál zvyšuje upsáním nových akcií2. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem3. základní kapitál se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč tj.slovy deset milionů korun českých s tím, že se upisování akciínad tuto částku, tj. 10,000.000,- Kč ( deset milionů korunčeských),nepřipouští; základní kapitál společnosti po tomtozvýšení bude činit 30,000.000,- Kč ( třicet milionů korunčeských)4.-počet upisovaných akcií: 100 ( jedno sto) kusů-jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,- Kč ( jedno stotisíc korun českých)-druh upisovaných akcií: kmenové-forma upisovaných akcií: na jméno-podoba upisovaných akcií: listinná5.úpis nových akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií meziupisovatelem a společností; upisování akcií je vázáno narozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku6. místo upsání nových akcií: sídlo společnosti Praha 2, Polská1560/7lhůta pro upisování všech nových akcií: 4(čtyři) týdny s tím, žetato lhůta začne běžet pátým kalendářním dnem po zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií budeupisovateli oznámen dopisem spolu s návrhem na uzavření smlouvyo upisování akcií doručenými na jeho adresu7. emisní kurs všech upisovaných nových akcií: 115.000,- Kč (stopatnáct tisíc korun českých) za jednu akcii; emisní kurs všechnově upisovaných akcií činí celkem částku 11,500.000,- Kč (jedenáct milionů pět set tisíc korun českých)8. upisovatel splatí 30% ( třicet procent) jmenovité hodnotyupisovaných akcií a celé emisní ážio ve lhůtě deseti dnů ode dneupsání nových akcií na zvláštní účet společnostič.179137305/0300, vedený u ČSOB, a.s.; zbývající část emisníhokursu upsaných nových akcií splatní upisovatel do pěti měsícůode dne zapsání zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku9. přednostní právo akcionářů společnosti na upisování těchtoakcií se vylučuje10. všechny nové akcie upíše předem určený zájemce ing. VítVolhejn, nar. 18.5.1964,bytem Nové Město nad Metují, Družební916, jako jediný upisovatel.
od 26. 02. 2003 do 17. 04. 2003

Akcie

Počet: 4 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 09. 2016

Počet: 4 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 07. 2008 do 09. 07. 2008

Počet: 2 110 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 01. 2007 do 15. 01. 2007

Počet: 1 981 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 06. 2006 do 14. 06. 2006

Počet: 1 783 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 01. 2006 do 28. 01. 2006

Počet: 1 400 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 12. 2004 do 21. 12. 2004

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 10. 2003 do 20. 10. 2003

Počet: 300 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 04. 2003 do 17. 04. 2003

Počet: 200 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 11. 2001 do 28. 11. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: SAZKA Czech a.s.

IČO:24852104

Adresa: Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 01. 07. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 07. 2013


Název/Jméno: PFQ Czech, a.s.

IČO:24780502

Adresa: Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 16. 01. 2013 do 01. 07. 2013
Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16000
od 27. 06. 2011 do 16. 01. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 06. 2011 do 01. 07. 2013


Název/Jméno: SYNOT TIP, a.s.

IČO:26301091

Adresa: Uherské Hradiště - Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 68601
od 13. 10. 2008 do 27. 06. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 10. 2008 do 27. 06. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HAVLÍN DAVID

IČO: 71669281

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva b
od 12. 09. 2016

Adresa: Masná 696/21, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 12. 09. 2016


Název/Jméno: CHVÁTAL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel, člen představenstva a
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2013 do 12. 09. 2016

Adresa: Mechová 857, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice
od 16. 01. 2013


Název/Jméno: ŠKOPEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva a
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 2015 do 12. 09. 2016

Adresa: Vrbová 737, 252 42 Jesenice
od 22. 01. 2015


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva a
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2013 do 12. 09. 2016
Prokura - prokurista
od 29. 12. 2011 do 30. 07. 2012

Adresa: Vídeňská 1185/112, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 16. 01. 2013
Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 1185/112, PSČ 14800
od 29. 12. 2011 do 30. 07. 2012


Název/Jméno: STÖHR PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2016

Adresa: Gotthardská 25/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 12. 09. 2016


Název/Jméno: KOLÁŘ ROBERT

IČO: 61864951

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 2013

Adresa: Petříkov 100, 788 25 Ostružná
od 08. 02. 2013


Název/Jméno: PORUPKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 09. 2016

Adresa: Bratrstva 2118/47, 669 02 Znojmo
od 12. 09. 2016


Název/Jméno: HORÁK PAVEL

IČO: 65794575

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva, člen představenstva b
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013

Adresa: Nad Vernerákem 1579/9, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 12. 09. 2016
Praha 4, Nad Vernerákem 1579/9, PSČ 14800
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013


Název/Jméno: ŠAROCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva, člen představenstva a
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 01. 2013 do 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 06. 2011 do 29. 12. 2011

Adresa: Nepálská 803/3, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 07. 01. 2013
Praha 6 - Vokovice, Nepálská 803/3, PSČ 16000
od 27. 06. 2011 do 07. 01. 2013


Název/Jméno: KOMÁREK KAREL

IČO: 63581841

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 02. 2012 do 12. 09. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2011 do 29. 02. 2012

Adresa: Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 11. 08. 2015 do 12. 09. 2016
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 10000
od 29. 12. 2011 do 11. 08. 2015


Název/Jméno: DYNTAR RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2013 do 17. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2011 do 16. 01. 2013

Adresa: Velké Kunratické 1322/45, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 16. 01. 2013 do 17. 07. 2015
Praha 4, Velké Kunratické 1322/4, PSČ 14800
od 29. 12. 2011 do 16. 01. 2013


Název/Jméno: BLÁHA MARTIN

IČO: 65985371

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 2013 do 12. 09. 2016

Adresa: Domanovická 1741, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
od 07. 01. 2013 do 12. 09. 2016


Název/Jméno: NOVOTNÝ JOSEF

IČO: 4639103

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 01. 2013 do 16. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013

Adresa: Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 07. 01. 2013 do 16. 01. 2013
Praha 2 - Vinohrady, Jana Masaryka 165/22, PSČ 12000
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013


Název/Jméno: SOKOL JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2013 do 16. 01. 2013

Adresa: Ot. Březiny 2000/18, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
od 07. 01. 2013 do 16. 01. 2013


Název/Jméno: KRÁL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 02. 2012 do 07. 01. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2011 do 29. 02. 2012

Adresa: Praha 9 - Horní Počernice, K Palečku 2711/36, PSČ 19300
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013


Název/Jméno: TAJŠL IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2012 do 12. 09. 2016

Adresa: Dobříš, Schartova 1683, PSČ 26301
od 15. 02. 2012 do 12. 09. 2016


Název/Jméno: MLYNÁŘ VLADIMÍR

IČO: 41832108

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Jindrova 911/41, PSČ 15000
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013


Název/Jméno: DOHNAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013

Adresa: Velká Polom - Ostrava- město, U Jízdárny 602, PSČ 74764
od 29. 12. 2011 do 07. 01. 2013


Název/Jméno: STUDNIČKOVÁ JANA

IČO: 72333880

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 2011 do 29. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2011 do 13. 09. 2011

Adresa: Veselí nad Moravou - Zarazice, Zemědělská 264, PSČ 69801
od 13. 09. 2011 do 29. 12. 2011
Veselí nad Moravou - Zarazice, Zemědělská 264, PSČ 69801
od 27. 06. 2011 do 13. 09. 2011


Název/Jméno: RYBÁČEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 06. 2011 do 29. 12. 2011

Adresa: Praha 4 - Kunratice, V Zeleném údolí 1301/3, PSČ 14800
od 13. 09. 2011 do 29. 12. 2011
Nové Strašecí - Pecínov, Pecínovská 84, PSČ 27101
od 27. 06. 2011 do 13. 09. 2011


Název/Jméno: SOUKAL JAN

IČO: 75518376

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2011 do 29. 12. 2011

Adresa: Praha 3, Sabinova 227/10, PSČ 13000
od 27. 06. 2011 do 29. 12. 2011


Název/Jméno: KMEŤOVÁ KATARÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2011 do 29. 12. 2011

Adresa: Praha 8, Hnězdenská 767/4b, PSČ 18100
od 27. 06. 2011 do 29. 12. 2011


Název/Jméno: MAŠÁTOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2011 do 29. 12. 2011

Adresa: Praha 9, Marie Podvalové 924/1, PSČ 19600
od 27. 06. 2011 do 29. 12. 2011


Název/Jméno: VALENTA MIROSLAV

IČO: 40088081

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 05. 2011 do 27. 06. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2010 do 27. 06. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 07. 2008 do 24. 05. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2005 do 09. 07. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2004 do 27. 10. 2005

Adresa: Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 68605
od 24. 05. 2011 do 27. 06. 2011
Bratislava, Nové Mesto, Vajnorská 10093/36, 83103, Slovenská republika
od 09. 04. 2010 do 27. 06. 2011
Uherské Hradiště, Vinohradská 274, PSČ 68605
od 27. 10. 2005 do 24. 05. 2011
Staré Město, Velehradská 1328, PSČ 68603
od 18. 10. 2004 do 27. 10. 2005


Název/Jméno: VALENTA IVO

IČO: 13915231

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 05. 2011 do 27. 06. 2011
Prokura - prokurista
od 28. 04. 2010 do 24. 05. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 2005 do 09. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 08. 08. 2005 do 27. 10. 2005

Adresa: 98000 Monte-Carlo, Avenue Saint Roman 7, Monacké knížectví
od 24. 05. 2011 do 27. 06. 2011
Monte-Carlo, Avenue Saint Roman 7, 98000, Monacké knížectví
od 28. 04. 2010 do 24. 05. 2011
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman, Monacké knížectví
od 08. 08. 2005 do 09. 07. 2008
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman, Monacké knížectví
od 15. 09. 2003 do 18. 10. 2004


Název/Jméno: KLČOVSKÁ KVETOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 do 27. 06. 2011

Adresa: Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 860, PSČ 68605
od 06. 10. 2010 do 27. 06. 2011
Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 860, PSČ 68601
od 19. 09. 2005 do 06. 10. 2010


Název/Jméno: KATEŘINA LUISA PADĚRA DAŇHELOVÁ, MBA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 01. 2010 do 24. 05. 2011

Adresa: Buchlovice, Příční 101, PSČ 68708
od 15. 01. 2010 do 24. 05. 2011


Název/Jméno: MIKOŠKA PETR

IČO: 18548954

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 2009 do 27. 06. 2011

Adresa: Uherské Hradiště - Mařatice, Družstevní 788, PSČ 68605
od 09. 02. 2010 do 27. 06. 2011
Uherské hradiště, Sadová 1479, PSČ 68605
od 08. 07. 2009 do 09. 02. 2010


Název/Jméno: MICHALCIO PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2008 do 27. 06. 2011

Adresa: Uherské Hradiště, Stonky 630, PSČ 68601
od 23. 10. 2009 do 27. 06. 2011
Uherské Hradiště, Leoše Janáčka 611, PSČ 68601
od 09. 07. 2008 do 23. 10. 2009


Název/Jméno: KATEŘINA LUISA PADĚRA - DAŇHELOVÁ, MBA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 09. 2009 do 15. 01. 2010

Adresa: Buchlovice, Příční 101, PSČ 68708
od 24. 09. 2009 do 15. 01. 2010


Název/Jméno: KATEŘINA LUISA DAŇHELOVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 03. 2006 do 24. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 do 27. 03. 2006

Adresa: Buchlovice, Příční 101, PSČ 68708
od 10. 04. 2008 do 24. 09. 2009
Buchlovice, Arnošta Hrabala 516, PSČ 68708
od 19. 09. 2005 do 10. 04. 2008


Název/Jméno: TESAŘ LUDĚK

IČO: 45916730

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2006 do 09. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 do 19. 09. 2005

Adresa: Náchod, 1.máje 228, PSČ 54701
od 23. 02. 2006 do 09. 04. 2010
Náchod, 1.Máje 228, PSČ 54701
od 19. 09. 2005 do 19. 09. 2005


Název/Jméno: HRDINOVÁ DARINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2005 do 23. 02. 2006

Adresa: Uherské Hradiště, Na Stráni 666, PSČ 68605
od 27. 10. 2005 do 23. 02. 2006


Název/Jméno: BRÁZDIL ZDENĚK

IČO: 3696782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2005 do 08. 07. 2009

Adresa: Otrokovice, Hlavní 1249, PSČ 76502
od 19. 09. 2005 do 08. 07. 2009


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK PETR

IČO: 12101141

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 do 19. 09. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2003 do 08. 08. 2005

Adresa: Uherské Hradiště - Jarošov, Za Humny 547, PSČ 68601
od 19. 09. 2005 do 19. 09. 2005
Uherské Hradiště, 28. Října 985, PSČ 68606
od 15. 09. 2003 do 08. 08. 2005


Název/Jméno: CHRASTNÁ ZUZANA

IČO: 15157024

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2004 do 19. 09. 2005

Adresa: Kalek, Kalek 19, PSČ 43132
od 18. 10. 2004 do 19. 09. 2005


Název/Jméno: KVASNIČKA VLADIMÍR

IČO: 69455562

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2004 do 19. 09. 2005

Adresa: Rudolfov, Libnič 12, okres České Budějovice, PSČ 37341
od 18. 10. 2004 do 19. 09. 2005


Název/Jméno: ČERNÝ MIROSLAV

IČO: 71767746

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2004 do 08. 08. 2005

Adresa: Neratovice, Dr.E.Beneše 875, PSČ 27711
od 18. 10. 2004 do 08. 08. 2005


Název/Jméno: PECHÁČKOVÁ DARINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 09. 2004 do 19. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 03. 2004 do 07. 09. 2004

Adresa: Uherské Hradiště, Na Stráni 666, PSČ 68605
od 24. 03. 2004 do 19. 09. 2005


Název/Jméno: JINDŘICH VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2004 do 18. 10. 2004

Adresa: Praha 4, V Rovinách 864
od 24. 03. 2004 do 18. 10. 2004


Název/Jméno: NYPL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2004 do 18. 10. 2004

Adresa: Hradec Králové, Markovická 671
od 24. 03. 2004 do 18. 10. 2004


Název/Jméno: VOLHEJN VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 03. 2004 do 24. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 06. 2002 do 24. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2001 do 18. 06. 2002

Adresa: Nové Město nad Metují, Družební 916, okres Náchod, PSČ 54901
od 28. 11. 2001 do 24. 03. 2004


Název/Jméno: VRÁTNÝ ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 03. 2004 do 07. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 03. 2004 do 24. 03. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2001 do 24. 03. 2004

Adresa: Nové Město nad Metují, Havlíčkova 179
od 24. 03. 2004 do 07. 09. 2004
Nové Město nad Metují, Havlíčkova 179, okres Náchod, PSČ 54901
od 28. 11. 2001 do 24. 03. 2004


Název/Jméno: PERNICA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 09. 2003 do 18. 10. 2004

Adresa: Roudnice nad Labem - Vědomice, Slepá 249, PSČ 41301
od 15. 09. 2003 do 18. 10. 2004


Název/Jméno: BELINGER MILAN

IČO: 68995440

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2003 do 18. 10. 2004

Adresa: Praha 2, Rašínovo nábř. 384/56
od 15. 09. 2003 do 18. 10. 2004


Název/Jméno: VALENTOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2003 do 18. 10. 2004

Adresa: Praha 8, Sokolovská 198, PSČ 18000
od 15. 09. 2003 do 18. 10. 2004


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2003 do 18. 10. 2004

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 96, PSČ 17000
od 15. 09. 2003 do 18. 10. 2004


Název/Jméno: STAŇKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 06. 2002 do 15. 09. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2001 do 18. 06. 2002

Adresa: Praha 6, Zengrova 1913/17, PSČ 16000
od 28. 11. 2001 do 15. 09. 2003


Název/Jméno: VOLHEJN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2002 do 15. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2001 do 18. 06. 2002

Adresa: Praha 1, Vojtěšská 248/5, PSČ 11000
od 28. 11. 2001 do 15. 09. 2003


Název/Jméno: DOUBRAVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2001 do 24. 03. 2004

Adresa: Praha 10, Nupacká 880/3, PSČ 10000
od 28. 11. 2001 do 24. 03. 2004


Název/Jméno: VLČEK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2001 do 24. 03. 2004

Adresa: Praha 2, Ječná 1433/9, PSČ 12000
od 28. 11. 2001 do 24. 03. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 6. 2012


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 2. 2012


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Tomaškovič


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 10. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Kučera


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 3. 2007

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 08. 03. 2007 do 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 08. 03. 2007 do 30. 06. 2008
- ....................... (jiné související činnosti)
od 08. 03. 2007 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 08. 03. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Brázdil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Darina Hrdinová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Aleš Vrátný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 2005

Odpovědní zástupci: Zdeněk Brázdil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 2005

Odpovědní zástupci: Zdeněk Brázdil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 2005

Odpovědní zástupci: Zdeněk Brázdil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 2. 2004

Obory činnosti: Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 10. 10. 2012
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 17. 01. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 08. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 20. 08. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 20. 08. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 20. 08. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 20. 08. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 07. 03. 2007 do 20. 08. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 29. 06. 2005 do 20. 08. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 29. 06. 2005 do 20. 08. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 29. 06. 2005 do 20. 08. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 29. 06. 2005 do 20. 08. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 29. 06. 2005 do 20. 08. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 25. 02. 2004
Specializovaný maloobchod
od 25. 02. 2004 do 20. 08. 2009
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 25. 02. 2004 do 20. 08. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 25. 02. 2004

Odpovědní zástupci: Zbyněk Paška

Přerušení: od 19. 08. 2009 do 02. 11. 2009


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 2. 2004

Obory činnosti: - vydávání knih
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- korektury a technická redakce
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Darina Hrdinová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 2. 2004

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 25. 02. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Aleš Vrátný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

Související osoby