SAZKA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem SAZKA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7424. Její identifikační číslo je 26493993

Výpis z obchodního rejstříku SAZKA a.s.

Datum zápisu: 28. 11. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7424

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: hhef7u5

Předmět podnikání: Vedení spisovny
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Reklamní činnost a marketing
Zprostředkování obchodu a služeb
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Specializovaný maloobchod
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: K Žižkovu 851/4, 19000 Praha

Adresy: Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093
od 10. 11. 2011
Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16000
od 03. 08. 2011 od 10. 11. 2011
Uherské Hradiště - Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 68601
od 09. 02. 2010 od 03. 08. 2011
Uherské hradiště - Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 68601
od 23. 10. 2009 od 09. 02. 2010
Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 11000
od 01. 04. 2009 od 23. 10. 2009
Praha 3, Prokopova 15
od 26. 02. 2003 od 01. 04. 2009
Praha 2, Polská 1560/7, PSČ 12000
od 28. 11. 2001 od 26. 02. 2003

Skutečnosti

  Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.
od 22. 01. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  V důsledku fúze sloučením s 1. lednem 2013 jako rozhodným dnem fúze přešlo na společnost SAZKA sázková kancelář, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Česká republika, IČO: 264 93 993, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7424, jako nástupnickou společnost, obchodní jmění (tj. soubor veškerého obchodního majetku a závazků) společnosti PFQ Czech, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 247 80 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16750, společnosti PDH Czech, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 291 27 629, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 18702 a společnosti BQV Czech, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 247 81 029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16755, jako zanikajících společností.
od 01. 07. 2013

  Na základě smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 26.9.2011, mezi JUDr. Josefem Cupkou, sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvensčním správcem společnosti SAZKA a.s. , v konkurzu, IČO 471 16 307, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93 jako prodávajícím a společnosti Sázková kancelář a.s., IČO 264 93 993 se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 jako kupujícím, došlo s účinností k 1.11.2011 k prodeji podniku společnosti SAZKA a.s. v konkurzu společnosti Sázková kancelář a.s.
od 29. 02. 2012

  Na základě smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 26.9.2011, mezi JUDr. Josefem Cupkou, sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvensčním správcem společnosti SAZKA a.s. , v konkurzu, IČO 471 16 307, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93 jako prodávajícím a společnosti Sázková kancelář a.s., IČO 264 93 993 se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 jako kupujícím, došlo s účinností k 1.11.2011 k prodeji podniku společnosti SAZKLA a.s. v konkurzu společnosti Sázková kancelář a.s.
od 15. 02. 2012 od 29. 02. 2012

  Valná hromada společnosti SYNOT TIP, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 239.000.000,- Kč, slovy: dvě stě třicet devět milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. bude upsáno: 2 390ks, slovy: dva tisíce tři sta devadesát kusů, listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Upisování akcií s využitím přednostního práva: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Praha 3, Prokopova 15, vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 dní ode dne zveřejnění informace o přednostním právu v obchodním věstníku,- představenstvo oznámí počátek běhu lhůty akcionářům dopisem zaslaným na jejich adresu vedenou v seznamu akcionářů společně s informací o přednostním právu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, lze upsat 2390/2110 nových listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za emisní kurz shodný s jejich jmenovitou hodnotou s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT LOTTO, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ 26301091.Upisování akcií bez využití přednostního práva proběhne v sídle společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Praha 3, Prokopova 15, IČ 26493993, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností SYNOT TIP, a.s. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit předem určenému zájemci do 15 dnů ode dne ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva je dva měsíce ode dne ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem písemně, zasláním oznámení na jeho adresu bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií (bez rozdílu zda jsou upsány s využitím či bez využití přednostního práva) je do dvou měsíců od úpisu akcií, přičemž peněžité vklady lze splatit započtením těchto pohledávek: pohledávek akcionáře SYNOT LOTTO, a.s. z půjček poskytnutých společnosti SYNOT TIP, a.s. s v celkové výši 190.950.000,- Kč, slovy: jedno sto devadesát milionů devět set padesát tisíc korun českých. Právní tituly: smlouva o půjčce ze dne 15.8.2005 na částku 4 000 000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, splatná 31.12.2007, smlouva o půjčce ze dne 13.9.2005 na částku 20 000 000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, splatná 30.06.2007, smlouva o půjčce ze dne 5.12.2005 na částku 3 000 000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, splatná 31.12.2007, smlouva o půjčce ze dne 23.12.2005 na částku 2 000 000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, splatná 31.12.2007, smlouva o půjčce ze dne 20.2.2006 na částku 36 400 000 - Kč, slovy: třicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých, splatná 20. 2. 2009, smlouva o půjčce ze dne 20.2.2006 na částku 4 000 000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, splatná 20. 2.2009, smlouva o půjčce ze dne 19.4.2006 na částku 9 000 000,- Kč, slovy: devět milionů korun českých, splatná 19.4.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.3.2006 na částku 2 000 000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, splatná 20.3.2009, smlouva o půjčce ze dne 4.7.2007 na částku 15 000 000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, splatná 4.7.2010, smlouva o půjčce ze dne 26.6.2007 na částku 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, splatná 26.6.2010, smlouva o půjčce ze dne 11.4.2007 na částku 11 000 000,- Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, splatná 11.4.2010, smlouva o půjčce ze dne 11.4.2007 na částku 9 000 000,- Kč, slovy: devět milionů korun českých, splatná 11.4.2010, smlouva o půjčce ze dne 28.2.2007 na částku 4 500 000,- Kč, slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých, splatná 28.2.2010, smlouva o půjčce ze dne 19.12.2006 na částku 8 000 000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, splatná 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 15.12.2006 na částku 2 000 000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, splatná 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 4.12.2006 na částku 2 100 000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých, splatná 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 23.11.2006 na částku 5 300 000,- Kč, slovy: pět milionů tři sta tisíc korun českých, splatná 30.11.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.8.2006 na částku 11 600 000,- Kč, slovy: jedenáct milionů šest set tisíc korun českých, splatná 21.8.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.7.2006 na částku 3 000 000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, splatná 21. 7.2009, smlouva o půjčce ze dne 12.5.2006 na částku 9 000 000,- Kč, slovy: devět milionů korun českých, splatná 12. 5.2009, smlouva o půjčce ze dne 21.12.2007 na částku 25 050 000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů padesát tisíc korun českých, splatná 31.12.2010. Valná hromada zároveň schvaluje, aby výše popsané pohledávky byly započteny na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií předem určeným zájemcem dle tohoto rozhodnutí. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5. tohoto rozhodnutí, upisovatelé doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií. Peněžité vklady budou splaceny na zvláštní účet vedený u ČSOB, pobočka Olomouc, č.ú. 17968413/0300 ve lhůtě dvou měsíců ode dne úpisu akcií.
od 10. 04. 2008 od 09. 07. 2008

  Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých) z částky 198 100 000,- Kč (jednostodevadesátosm milionů jednosto tisíc korun českých) na částku 211 000 000,- Kč (dvěstějedenáct milionů jednosto tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. - k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 129 kusů (jednostodvacetdevět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad - movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů. Celková hodnota všech vkládaných video loterijních terminálů činí dle znaleckého posudku částku 12 930 000,- Kč (dvanáct milionů devětsettřicet tisíc korun českých). Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s.r.o. dne 7.9. 2006 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 804/2006. Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 129 (jednostodvacetdevět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých) dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s.Lhůta pro úpis akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení vkladu činí 1 (jeden) měsíc ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
od 15. 01. 2007 od 15. 01. 2007

  Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých) z částky 198 100 000,- Kč (jednostodevadesátosm milionů jednosto tisíc korun českých) na částku 211 100 000,- Kč (dvěstějedenáct milionů jednosto tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. - k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 129 kusů (jednostodvacetdevět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad - movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů. Celková hodnota všech vkládaných video loterijních terminálů činí dle znaleckého posudku částku 12 930 000,- Kč (dvanáct milionů devětsettřicet tisíc korun českých). Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s.r.o. dne 7.9. 2006 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 804/2006. Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 (dvěstě) kusů video loterijních terminálů jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 12 900 000,- Kč (dvanáct milionů devětset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 129 (jednostodvacetdevět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednosto tisíc korun českých) dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s.Lhůta pro úpis akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení vkladu činí 1 (jeden) měsíc ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
od 27. 10. 2006 od 04. 01. 2007

  Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 19 800 000,- Kč ( devatenáct milionů osmset tisíc korun českých) z částky 178 300 000,- Kč ( jednostosedmdesátosm milionů třista korun českých) na částku 198 100 000,- Kč ( jednostodevadesátosm milionů jednosto korun českých). Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. - k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 198 kusů ( jednostodevadesátosm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč ( jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad - movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 ( dvěstě) kusů video loterijních terminálů. Celková hodnota všech vkládaných video loterijních terminálů činí dle znaleckého posudku částku 19 852 176,- Kč ( devatenáct milionů osmsetpadesátdva tisíc jednostosedmdesátšest korun českých). Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s.r.o. dne 28.11.2005 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 769/2005. Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 ( dvěstě) kusů video loterijních terminálů jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 19 800 000,- Kč ( devatenáct milionů osmset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 198 ( jednostodevadesátosm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč ( jednosto tisíc korun českých) dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s.Lhůta pro úpis akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení vkladu činí 1 ( jeden) měsíc ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
od 27. 03. 2006 od 14. 06. 2006

  Zvyšuje se základní kapitál nepeněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 38 300 000,- Kč z částky 140 000 000,- Kč na částku 178 300 000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného úpisu akcií se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu, video loterijní terminály včetně SGS Monitorů GPRS, slouží k výkonu předmětu podnikání společnosti SYNOT TIP, a.s. ? k provozování kursového sázení. Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 383 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Navrhuje se vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů vzhledem k tomu, že bude vkládán nepeněžitý vklad ? movitý majetek. Předmětem vkladu bude 200 kusů video loterijních terminálů včetně SGS Monitorů GPRS. Celková hodnota všech vkládaných video loterijních materiálů včetně SGS Monitorů GPRS činí dle znaleckého posudku částku 38 363 240,- Kč. Znalecký posudek byl zpracován znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s r.o. dne 10.5.2005 a je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 707/2005.Valná hromada schválila 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat 200 kusů video loterijních terminálů včetně 198 kusů SGS Monitorů GPRS jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. Na zvýšení základního kapitálu započítává částka 38 300 000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 383 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě , každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč dosavadnímu akcionáři SYNOT LOTTO, a.s.Lhůta pro úpis akcií činí jeden měsíc ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti.
od 19. 09. 2005 od 28. 01. 2006

  Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:Zvyšuje se základní kapitál peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 40,000.000,-- Kč (čtyřicet miliónů korun českých) na částku 140,000.000,-- Kč (jedno sto čtyřicet miliónů korun českých). Úpis nad navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští. Po úpisu nových akcií a splacení zvýšeného základního kapitálu bude 400 (čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).Dosavadní akcionáři mohou uplatnit výkon přednostního práva na úpis akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě tří týdnů ode odeslání oznámení o počátku běhu lhůty k výkonu přednostního práva na adresu akcionáře uváděnou v seznamu akcionářů vedeném společností. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 2/5 nové akcie. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie na jméno v listinné podobě, každá o nominální hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Představenstvo zašle dosavadním akcionářům oznámení o počátku běhu lhůty k výkonu přednostního práva do 14 (čtrnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Místem úpisu je sídlo společnosti.Akcie, které nebudou upsány na základě výkonu pořednostního práva budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti SYNOT LOTTO, a.s., se sídlem Vinohradská 907, Uherské Hradiště-Mařatice, PSČ 686 05, IČ 263 01 091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka č. 3827. Místem úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí tři týdny ode dne odeslání oznámení o počátku běhu lhůty na adresu předem určeného zájemce. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% (třicet procent) emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet u banky ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne úpisu, zbytek emisního kursu jsou upisovatelé povinni splatit do šesti měsíců ode dne nabytí porávní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu splacení části emisního kursu upisovaných akcií do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti bude informovat všechny akcionáře společnosti dle seznamu akcionářů o počátku běhu lhůty e-mailem.
od 18. 10. 2004 od 21. 12. 2004

  Převod akcií společnosti je omezen předkupním právem majoritního akcionáře.
od 13. 07. 2004 od 11. 04. 2013

  Mimořádná valná hromada společnosti Teletip, a.s. na svém jednání, konaném dne l9. srpna 2003 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:l. základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií2. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem3. základní kapitál se zvyšuje o částku 70,000.000,- Kč, t.j. slovy sedmdesát milionů korun českých s tím, že upisováníakcií nad tuto částku, t.j. 70,000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých), nepřipouští; základní kapitál společnostipo tomto zvýšení bude činit 100.000.000,-Kč (jedno sto milionů korun českých)4. - počet upisovaných akcií: 700 (sedm set) kusů- jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)- druh upisovaných akcií: kmenové- forma upisovaných akcií: na jméno- podoba upisovaných akcií: listinná5. úpis nových akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřenímsmlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku,kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku6. místo upsání nových akcií: sídlo společnosti Praha 3, Prokopova l5lhůta pro upisování všech nových akcií: 4 (čtyři) týdny s tím, že tato lhůta začne běžet pátým kalendářnímdnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhulhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen dopisem spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisováníakcií doručenými na jeho adresu7. emisní kurs všech upisovaných nových akcií: 100.000,- (jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii;emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí celkem částku 70,000.000,- Kč (sedmdesát milionů korunčeských)8. upisovatel splatí 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií ve lhůtě třiceti dnů, Tato lhůtazačne běžet 5(pět) dní po upsání nových akcií. Upisovatelé částku splatí na zvláštní účet společnosti č.185948139/0300, vedený u ČSOB, a.s.; zbývající část emisního kursu upsaných nových akcií splatíupisovatelé do 31.12.20039. přednostní právo akcionářů společnosti na upisování těchto akcií se vylučujel0. všechny nové akcie upíší předem určení zájemci takto:- Ing. Vít Volhejn, r.č. 64 05 l8/0848, bytem Nové Město nad Metují, Družební 9l6,okres Náchod - 300 ks akcií za emisní kurs 30,000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), a- FC Synot, a.s., IČ: 255 46 236, se sídlem Staré Město, Velkomoravská 583, PSČ 686 02 - 400 ks akciíza emisní kurs 40,000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých).
od 15. 09. 2003 od 20. 10. 2003

  Mimořádná valná hromada společnosti Teletip, a.s. na svémjednání, konaném dne 19.srpna 2002 scgválila zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1. základní kapitál zvyšuje upsáním nových akcií2. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem3. základní kapitál se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč tj.slovy deset milionů korun českých s tím, že se upisování akciínad tuto částku, tj. 10,000.000,- Kč ( deset milionů korunčeských),nepřipouští; základní kapitál společnosti po tomtozvýšení bude činit 30,000.000,- Kč ( třicet milionů korunčeských)4.-počet upisovaných akcií: 100 ( jedno sto) kusů-jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,- Kč ( jedno stotisíc korun českých)-druh upisovaných akcií: kmenové-forma upisovaných akcií: na jméno-podoba upisovaných akcií: listinná5.úpis nových akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií meziupisovatelem a společností; upisování akcií je vázáno narozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku6. místo upsání nových akcií: sídlo společnosti Praha 2, Polská1560/7lhůta pro upisování všech nových akcií: 4(čtyři) týdny s tím, žetato lhůta začne běžet pátým kalendářním dnem po zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií budeupisovateli oznámen dopisem spolu s návrhem na uzavření smlouvyo upisování akcií doručenými na jeho adresu7. emisní kurs všech upisovaných nových akcií: 115.000,- Kč (stopatnáct tisíc korun českých) za jednu akcii; emisní kurs všechnově upisovaných akcií činí celkem částku 11,500.000,- Kč (jedenáct milionů pět set tisíc korun českých)8. upisovatel splatí 30% ( třicet procent) jmenovité hodnotyupisovaných akcií a celé emisní ážio ve lhůtě deseti dnů ode dneupsání nových akcií na zvláštní účet společnostič.179137305/0300, vedený u ČSOB, a.s.; zbývající část emisníhokursu upsaných nových akcií splatní upisovatel do pěti měsícůode dne zapsání zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku9. přednostní právo akcionářů společnosti na upisování těchtoakcií se vylučuje10. všechny nové akcie upíše předem určený zájemce ing. VítVolhejn, nar. 18.5.1964,bytem Nové Město nad Metují, Družební916, jako jediný upisovatel.
od 26. 02. 2003 od 17. 04. 2003

Akcie

Počet: 4 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 09. 2016

Počet: 4 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 07. 2008 od 12. 09. 2016

Počet: 2 110 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 01. 2007 od 09. 07. 2008

Počet: 1 981 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 06. 2006 od 15. 01. 2007

Počet: 1 783 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 01. 2006 od 14. 06. 2006

Počet: 1 400 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 12. 2004 od 28. 01. 2006

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 10. 2003 od 21. 12. 2004

Počet: 300 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 04. 2003 od 20. 10. 2003

Počet: 200 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 11. 2001 od 17. 04. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: SAZKA Czech a.s.

IČO: 24852104

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 07. 2013


Název/Jméno: PFQ Czech, a.s.

IČO: 24780502

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 06. 2011 od 01. 07. 2013


Název/Jméno: SYNOT TIP, a.s.

IČO: 26301091

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 10. 2008 od 27. 06. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva a
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2013 od 12. 09. 2016
Prokura - prokurista
od 29. 12. 2011 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: KOLÁŘ ROBERT

IČO: 73552429

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 2013


Název/Jméno: PORUPKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 09. 2016


Název/Jméno: STÖHR PETR

IČO: 64055493

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2016


Název/Jméno: ŠAROCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva, člen představenstva a
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 01. 2013 od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 12. 2011 od 07. 01. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 06. 2011 od 29. 12. 2011


Název/Jméno: HORÁK PAVEL

IČO: 70167320

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva, člen představenstva b
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 2011 od 07. 01. 2013


Název/Jméno: CHVÁTAL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel, člen představenstva a
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2013 od 12. 09. 2016


Název/Jméno: HAVLÍN DAVID

IČO: 71669281

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva b
od 12. 09. 2016


Název/Jméno: ŠKOPEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva a
od 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 2015 od 12. 09. 2016


Název/Jméno: KOMÁREK KAREL

IČO: 63871033

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 02. 2012 od 12. 09. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2011 od 29. 02. 2012


Název/Jméno: DYNTAR RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2013 od 17. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2011 od 16. 01. 2013


Název/Jméno: BLÁHA MARTIN

IČO: 73706426

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 2013 od 12. 09. 2016


Název/Jméno: SOKOL JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2013 od 16. 01. 2013


Název/Jméno: NOVOTNÝ JOSEF

IČO: 87761459

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 01. 2013 od 16. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2011 od 07. 01. 2013


Název/Jméno: KRÁL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 02. 2012 od 07. 01. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2011 od 29. 02. 2012


Název/Jméno: TAJŠL IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2012 od 12. 09. 2016


Název/Jméno: DOHNAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2011 od 07. 01. 2013


Název/Jméno: MLYNÁŘ VLADIMÍR

IČO: 71449116

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2011 od 07. 01. 2013


Název/Jméno: STUDNIČKOVÁ JANA

IČO: 72333880

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 2011 od 29. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2011 od 13. 09. 2011


Název/Jméno: RYBÁČEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 06. 2011 od 29. 12. 2011


Název/Jméno: KMEŤOVÁ KATARÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2011 od 29. 12. 2011


Název/Jméno: SOUKAL JAN

IČO: 75518376

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2011 od 29. 12. 2011


Název/Jméno: MAŠÁTOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2011 od 29. 12. 2011


Název/Jméno: VALENTA IVO

IČO: 13915231

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 05. 2011 od 27. 06. 2011
Prokura - prokurista
od 28. 04. 2010 od 24. 05. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 2005 od 09. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 08. 08. 2005 od 27. 10. 2005


Název/Jméno: VALENTA MIROSLAV

IČO: 61762768

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 05. 2011 od 27. 06. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2010 od 27. 06. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 07. 2008 od 24. 05. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2005 od 09. 07. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2004 od 27. 10. 2005


Název/Jméno: Kateřina Luisa Paděra Daňhelová, MBA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 01. 2010 od 24. 05. 2011


Název/Jméno: KLČOVSKÁ KVETOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 od 27. 06. 2011


Název/Jméno: MIKOŠKA PETR

IČO: 46192794

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 2009 od 27. 06. 2011


Název/Jméno: MICHALCIO PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2008 od 27. 06. 2011


Název/Jméno: KATEŘINA LUISA PADĚRA - DAŇHELOVÁ, MBA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 09. 2009 od 15. 01. 2010


Název/Jméno: Kateřina Luisa Daňhelová

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 03. 2006 od 24. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 od 27. 03. 2006


Název/Jméno: TESAŘ LUDĚK

IČO: 45916730

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2006 od 09. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 od 19. 09. 2005


Název/Jméno: HRDINOVÁ DARINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2005 od 23. 02. 2006


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK PETR

IČO: 71765034

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 od 19. 09. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2003 od 08. 08. 2005


Název/Jméno: BRÁZDIL ZDENĚK

IČO: 3696782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2005 od 08. 07. 2009


Název/Jméno: ČERNÝ MIROSLAV

IČO: 11372362

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2004 od 08. 08. 2005


Název/Jméno: KVASNIČKA VLADIMÍR

IČO: 69455562

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2004 od 19. 09. 2005


Název/Jméno: CHRASTNÁ ZUZANA

IČO: 15157024

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2004 od 19. 09. 2005


Název/Jméno: PECHÁČKOVÁ DARINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 09. 2004 od 19. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 03. 2004 od 07. 09. 2004


Název/Jméno: VRÁTNÝ ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 03. 2004 od 07. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 03. 2004 od 24. 03. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2001 od 24. 03. 2004


Název/Jméno: JINDŘICH VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2004 od 18. 10. 2004


Název/Jméno: VOLHEJN VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 03. 2004 od 24. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 06. 2002 od 24. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2001 od 18. 06. 2002


Název/Jméno: NYPL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2004 od 18. 10. 2004


Název/Jméno: VALENTOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2003 od 18. 10. 2004


Název/Jméno: PERNICA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 09. 2003 od 18. 10. 2004


Název/Jméno: BELINGER MILAN

IČO: 68995440

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2003 od 18. 10. 2004


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2003 od 18. 10. 2004


Název/Jméno: STAŇKOVÁ JAROSLAVA

IČO: 74513559

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 06. 2002 od 15. 09. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2001 od 18. 06. 2002


Název/Jméno: VOLHEJN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2002 od 15. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2001 od 18. 06. 2002


Název/Jméno: DOUBRAVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2001 od 24. 03. 2004


Název/Jméno: VLČEK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2001 od 24. 03. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 06. 2012

Odpovědní zástupci: 1111570


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 02. 2012


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2011


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 10. 2009


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 03. 2007

Odpovědní zástupci: 73843

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 73843

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 73843

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 73843

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 73843

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 230789

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 02. 2004

Odpovědní zástupci: 1111570

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 02. 2004

Odpovědní zástupci: 230789

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 02. 2004

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 19. 08. 2009 od 02. 11. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26493993

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2013

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
37387"FREDO", spol. s r.o.45146756Husovo náměstí 25/6, 28922 Lysá nad Labem
205461666, s.r.o.25539604Brno - Lesná, Majdalenky 908/10c, PSČ 638 00
308524AA PROGRESS s.r.o.26499681Nádražní 276, 33144 Kožlany
277796AGROPODNIK, společný podnik Chrudim229091Chrudim, 53758, , ,
117758ASEKOL a.s.27373231Československého exilu 2062/8, 14300 Praha
230289BECON s.r.o.28163516Klimentská 1216/46, 11000 Praha
301923Bestsport, a.s.24214795Českomoravská 2345/17, 19000 Praha
149782BIS Sedlčany spol.s r.o. v likvidaci45146209U Školky 699, 26401 Sedlčany
272624BudgetBakers s.r.o.2882957U sladovny 196, 15400 Praha
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
180467BUSINESS CENTRUM s.r.o.27599183Marie Cibulkové 394/19, 14000 Praha
80795Bytové družstvo Družba 132425835742Sokolovská 1324/51, 70800 Ostrava
286604BYTOVÉ DRUŽSTVO U ZASTÁVKY 427 v likvidaci28183339Říčany, 25101, Radošovice, U zastávky, 427
344873Bytové družstvo Výškovická 8327763692Výškovická 2575/83, 70030 Ostrava
98267CARTOP, spol. s r.o.49686500Budějovická 557/66, 14000 Praha
270711CBS - TOP s.r.o. v likvidaci25101021Nádražní 260, 26901 Rakovník
258996Celebrio Software, s.r.o.29312787U vodárny 3032/2a, 61600 Brno
312604Centrum PRO, s.r.o.3161331Belveder 126, 51801 Dobruška
314609CENTRUM SPRÁVY PRAHA s.r.o.24662224Dusíkova 1597/19, 16200 Praha
221365CK HELLAS TOUR s.r.o.26252490náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
291103CK PLUS, s.r.o.25510657Blansko, Příkrá 686/3, PSČ 678 01
320675Contractual Digital Floor, a.s. v likvidaci25749714Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658/121
108007CORSO INVESTING s.r.o.49433971náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 12000 Praha
250811CZT a.s.25272322Lísková 1513, 28601 Čáslav
230518DABI EXPO a.s. v likvidaci27674410Bosonožské náměstí 137/3, 64200 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
75128ABRAHAM VÁCLAV44654057Zručská cesta 1753/87, 30100 Plzeň
117977ALBRECHT JAN44825544Pod Královkou 1924/7, 16900 Praha
94208AMBROŽ ANTONÍN48047651Černého 426/8, 18200 Praha
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
96390ANDRLE JOSEF64103307Žerotínova 191, 78961 Bludov
217070AUTRATOVÁ JITKA69708886Tyršova 478, 67906 Jedovnice
54025BABCZYNSKI RYSZARD67357911Březinská 1619, 73541 Petřvald
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
94200BARTUŠKA JOSEF18276237Grünwaldova 293/22, 37001 České Budějovice
38714BASSETTO VÁCLAV41101430Hlavenecká 134, 27714 Lhota
45524BAUER JAROSLAV64406946Dvořákova 439, 34401 Domažlice
75174BAUER JOSEF11529482Pechova 1713/9, 61500 Brno
45856BAUER VILÉM13888269Gruzínská 2184/19, 32600 Plzeň
75158BAUMAN MILAN42276080Tabačov 1162, 69102 Velké Bílovice
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
99337BELINGER MILAN68995440Sídliště 1437/18, 28922 Lysá nad Labem
230065BENDL MICHAL65599471Slunná 289, 26101 Příbram
9079BENEŠOVÁ JANA67693407Nádražní 1694/4A, 78501 Šternberk
46025BENEŠOVÁ MILOSLAVA68994389Dlabačova 2092, 28802 Nymburk
21206BERAN JIŘÍ11166924111, 54211 Chvaleč
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
110959BERANOVÁ LENKA75660385Palackého 974, 58813 Polná
95120BERKA JAROSLAV11321377201, 39411 Cetoraz

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
819063„Mezinárodní občanské sdružení Centrum genderových iniciativ Adliga: Ženy za plná občanská práva”22838911K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
2810171A.M. Verto Group s.r.o.24238643K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
1006441Advant Geodesics s.r.o.24850837K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
3025970ALFA B.O.R.U.M.I. CZ, s.r.o.26127156K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
2263032ALL IMPOEXPO s.r.o.4099249K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
2565233AREÁL MEZI SKLADY s.r.o.25646630K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
248858ARGO STEEL s.r.o.3924203K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
1698810ARTIZ s.r.o.4647971K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
699011BIGGEST INVEST GROUP s.r.o.24667765K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
2915934BSS INVEST s.r.o.4629680K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
2232453Business work s.r.o.2208610K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
2154923CFK & WORK s.r.o.3006263K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
2860251Conzua Electronics s.r.o. v likvidaci3452034K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
1429691CRAZY COMPANY s.r.o.24748102Křenova 438/7, 16200 Praha
2009126DERSTAV s.r.o.28802144K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
3019069DMAX, s.r.o.26207885K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
1202431DO-ALL-WORK v.o.s.24852627K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
878541Družstvo Makohon v likvidaci27944581K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
1683920Družstvo ROSHEN27637921K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
663424EKSTRIM s.r.o.24689271K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
2369421ERGIS & GROUP s.r.o.2231328K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
185827ERGOSTIL s.r.o.3767311K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
3446443ESTON WORK s.r.o.2712431K Žižkovu 809/7, 19000 Praha
2606951FAMILY SERVIS69346429K Žižkovu 851/4, 19000 Praha

Fyzické osoby v okolí