SD - Kolejová doprava, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem SD - Kolejová doprava, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1389. Jeho identifikační číslo je 25438107

 
 

Výpis z obchodního rejstříku SD - Kolejová doprava, a.s.

Datum zápisu: 7. 11. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1389

Identifikační číslo:25438107

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x77f79p

Předmět podnikání: Činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy...
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa společnosti

Sídlo: Tušimice 7, 432 01 Kadaň
od 11. 07. 2014
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 43201
od 07. 11. 2001 do 11. 07. 2014
7, 43201 Kadaň

Skutečnosti

  Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou popsány ve stanovách uložených ve sbírce listin.
od 11. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 11. 07. 2014 do 25. 11. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 11. 07. 2014 do 25. 11. 2014

  Jediný akcionář společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. se sídlem Tušimice 7, 432 01 Kadaň, IČO 254 38 107, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B vl. 1389 rozhodl 28.3.2006 o snížení základního kapitálu takto:Snížení základního kapitálu společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. je součástí strategie jediného akcionáře ke zvýšení rentability vloženého kapitálu. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů.Základní kapitál společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. bude snížen z částky 370 000 000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých) na částku 355 000 000 Kč (slovy: tři sta padesát pět milionů korun českých) tedy o částku 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých).Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 400 ks (slovy: čtyř set kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě a to ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 925 000 Kč (slovy: devět set dvacet pět tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie 887 500 Kč (slovy: osm set osmdesát sedm tisíc pět set korun českých). Do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zaslání výpisu z obchodního rejstříku se zapsaným snížením základním kapitálem předloží akcionář akcie za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zaslání výpisu z obchodního rejstříku se zapsaným sníženým kapitálem bude částka odpovídající snížení základního kapitálu převedena akcionáři na jeho bankovní účet.Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení o snížení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu.
od 06. 04. 2006 do 29. 08. 2006

  Celková výše základního kapitálu společnosti po snížení bude 370000 000 Kč,- (slovy třistasedmdesátmilionů korun českých).
od 19. 12. 2002 do 19. 11. 2003

  c) K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinenspolečnosti předložit listinné akcie v termínu do čtrnácti dnůpo nabytí právní moci zápisu snížení základního kapitálu vobchodním rejstříku.
od 19. 12. 2002 do 19. 11. 2003

  Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dle § 190 obch. zák. č. 513/1991 Sb., dne 25.11.2002 osnížení základního kapitálu.
od 19. 12. 2002 do 19. 11. 2003

  a) Snížení základního kapitálu společnosti SD-Kolejová doprava,a.s. je rozhodnutí reagující na zjištění, že objem vloženéhozákladního kapitálu společnosti je vysoký a že koncentracívolných finančních zdrojů skupiny Severočeských dolů lzedosáhnout jejich efektivnějšího využití.
od 19. 12. 2002 do 19. 11. 2003

  Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedenajedinému akcionáři na jeho bankovní účet do čtrnácti dnů po té,co nabude právní moci zápis sníženého základního kapitálu doobchodního rejstříku.
od 19. 12. 2002 do 19. 11. 2003

  b) Základní kapitál se snižuje o 30 000 000 Kč (slovy o třicetmilionů korun českých). Jmenovitá hodnota jedné akcie se snižujez 1 000 000 Kč (slovy z jednoho milionu korun českých) na 925000,- Kč (slovy na devětsetdvacetpět tisíc korun českých).
od 19. 12. 2002 do 19. 11. 2003

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl20.12. 2001 o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akciínepeněžitými vklady o 398 000 000 Kč, tedy ze současných2 000 000 Kč na 400 000 000 Kč. Upisování nad tuto částku senepřipouští. Akcie budou upsány bez veřejné nabídky na základěsmlouvy dle § 204 odst. 5 obch. zák. jediným akcionářem,uzavřené do 5 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku s rozvazovacípodmínkou dle § 203 odst. 4 obch. zák., jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku a splaceny budou do 1 týdne odedne uzavření smlouvy v sídle jediného akcionáře.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a podrobně specifikován vespolečném znaleckém posudku vypracovaném znalci ing. JanemUhlířem, č. posudku 2080/37/01 a společností PROFI-TEN, a.s.,č. posudku 269/2001. Vklad je tvořen především lokomotivami aželezničními vozy, které jsou hospodářsky využitelné s ohledemna předmět podnikání společnosti a zajišťuje její faktickoufunkčnost. Znalci byli jmenováni usnesením KS v Ústí nad Labemč. 32 Cm 289/2001-23, předmět vkladu ocenili částkou398 575 000 Kč a jediný akcionář rozhodl, že pro účely zvýšenízákladního kapitálu budou vklady vloženy v hodnotě 398 000 000Kč. Rozdíl 575 000 Kč bude použit na tvorbu rezervního fondu.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 398 kmenových akciína jméno, jmenovitá hodnota 1 000 000 Kč v listinné podobě,emisní kurz akcií 1 000 000 Kč.
od 05. 03. 2002 do 14. 08. 2002

Akcie

Počet: 400 ks v hodnotě: 887500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2006

Počet: 400 ks v hodnotě: 925000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 11. 2003 do 19. 11. 2003

Počet: 400 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2002 do 23. 05. 2002

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 11. 2001 do 07. 11. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: Severočeské doly a.s.

IČO:49901982

Adresa: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 43001
od 31. 07. 2013
Chomutov, Boženy Němcové 5359
od 07. 11. 2001 do 31. 07. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 11. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LERACH VILÉM

IČO: 62791885

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2012

Adresa: Bohosudovská 265/55, 417 41 Krupka
od 11. 07. 2014
Krupka, Bohosudovská 265/55, PSČ 41741
od 31. 05. 2012 do 11. 07. 2014


Název/Jméno: ZAHRADNÍK JIŘÍ

IČO: 71551301

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 05. 2012

Adresa: Ciboušovská 842, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
od 11. 07. 2014
Klášterec nad Ohří, Ciboušovská 842, PSČ 43151
od 31. 05. 2012 do 11. 07. 2014


Název/Jméno: DAVID PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 07. 2016

Adresa: Ruská 707/74, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 18. 07. 2016


Název/Jméno: FEBER LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 07. 2016

Adresa: Vrablovec 1308/103, 747 14 Ludgeřovice
od 18. 07. 2016


Název/Jméno: KUŘIL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2010

Adresa: kpt. Jaroše 1065, 432 01 Kadaň
od 04. 11. 2015
Sukova 1616, 432 01 Kadaň
od 11. 07. 2014 do 04. 11. 2015
Kadaň, Sukova 1616, PSČ 43201
od 01. 12. 2010 do 11. 07. 2014


Název/Jméno: BARTÁK RENÉ

IČO: 1303261

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2015

Adresa: Třebízského 2734/3, 415 01 Teplice
od 12. 03. 2015


Název/Jméno: KOZÁK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2015

Adresa: Lipská 2584/95, 430 03 Chomutov
od 29. 01. 2015


Název/Jméno: ŠETKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2014

Adresa: Nerudova 216, 431 01 Spořice
od 25. 11. 2014


Název/Jméno: POSTOLKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2012 do 29. 01. 2015

Adresa: č.p. 117, 273 63 Běleč
od 11. 07. 2014 do 29. 01. 2015
Běleč 117, PSČ 27363
od 31. 05. 2012 do 11. 07. 2014


Název/Jméno: HRABÁČ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2003 do 12. 03. 2015

Adresa: Lidická 74/20, 434 01 Most
od 11. 07. 2014 do 12. 03. 2015
Most, Lidická 74/20, PSČ 43401
od 29. 11. 2006 do 11. 07. 2014
Bílina, Sokolská 92/5, PSČ 41801
od 01. 07. 2003 do 29. 11. 2006


Název/Jméno: LAPIN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 2012 do 18. 07. 2016

Adresa: Mertova 556/11, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
od 11. 07. 2014 do 18. 07. 2016
Ostrava - Nová Bělá, Mertova 556/11, PSČ 72411
od 31. 05. 2012 do 11. 07. 2014


Název/Jméno: HRDINOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2013 do 25. 11. 2014

Adresa: č.p. 179, 431 14 Strupčice
od 09. 11. 2013 do 25. 11. 2014
Na Strážišti 1915, 432 01 Kadaň
od 24. 10. 2013 do 09. 11. 2013


Název/Jméno: KYNČIL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2009 do 31. 05. 2012

Adresa: Útočiště 599, 431 51 Klášterec nad Ohří
od 09. 10. 2013
Klášterec nad Ohří - Útočiště 599, PSČ 43151
od 02. 10. 2009 do 09. 10. 2013


Název/Jméno: EIS MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 07. 2013 do 18. 07. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 03. 2002 do 29. 10. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 07. 11. 2001 do 05. 03. 2002

Adresa: č.p. 167, 430 01 Černovice
od 11. 07. 2013 do 18. 07. 2016
Černovice 167, PSČ 43001
od 01. 07. 2003 do 29. 10. 2007
Černovice 167
od 07. 11. 2001 do 01. 07. 2003


Název/Jméno: SCHILBERGER ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 01. 2009 do 31. 05. 2012

Adresa: Chomutovská 301, 431 41 Údlice
od 08. 03. 2013
Údlice, Chomutovská 301, PSČ 43141
od 02. 01. 2009 do 08. 03. 2013


Název/Jméno: VAŇAS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 10. 2007 do 31. 05. 2012

Adresa: Kadaň, Chomutovská 1622, PSČ 43201
od 29. 10. 2007 do 31. 05. 2012


Název/Jméno: KRATOCHVÍL JAN

IČO: 69857547

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 04. 2011 do 31. 05. 2012

Adresa: Teplice, Americká 2323/16, PSČ 41501
od 08. 04. 2011 do 31. 05. 2012


Název/Jméno: NOVOTNÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2007 do 31. 05. 2012

Adresa: Bžany - Hradiště 47, PSČ 41501
od 08. 04. 2011 do 31. 05. 2012
Bžany, Hradiště 47, PSČ 41501
od 18. 04. 2007 do 08. 04. 2011


Název/Jméno: MAŠKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010 do 24. 10. 2013

Adresa: Kadaň, Na Strážišti 1915, PSČ 43201
od 04. 10. 2010 do 24. 10. 2013


Název/Jméno: HRDINA VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 09. 2006 do 08. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2003 do 05. 09. 2006

Adresa: Strupčice 179, PSČ 43114
od 04. 10. 2010 do 08. 04. 2011
Chomutov, Kadaňská 61/2194, PSČ 43003
od 01. 07. 2003 do 04. 10. 2010


Název/Jméno: MAROUŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 2002 do 11. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 11. 2001 do 05. 03. 2002

Adresa: Chomutov, Komenského 2499/4, PSČ 43003
od 23. 11. 2005 do 11. 07. 2013
Chomutov, Komenského 2499/4
od 07. 11. 2001 do 23. 11. 2005


Název/Jméno: WAGNER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2009 do 04. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2005 do 02. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2002 do 23. 11. 2005

Adresa: Ústí nad Labem, Skorotická 800/2B, PSČ 40001
od 06. 04. 2006 do 04. 10. 2010
Teplice, Jugoslávská 2687, PSČ 41501
od 23. 11. 2005 do 06. 04. 2006
Teplice, Jugoslávská 2687
od 05. 03. 2002 do 23. 11. 2005


Název/Jméno: TYRPEKL EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 2009 do 02. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2002 do 02. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2001 do 05. 03. 2002

Adresa: Klášterec nad Ohří, Ječná 660, PSČ 43151
od 23. 11. 2005 do 02. 10. 2009
Klášterec nad Ohří, Ječná 660, okres Chomutov
od 05. 03. 2002 do 23. 11. 2005
Klášterec nad Ohří, Ječná 660
od 07. 11. 2001 do 05. 03. 2002


Název/Jméno: HUSINECKÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 2006 do 01. 12. 2010

Adresa: Kadaň, Bystřická 1647, PSČ 43201
od 29. 11. 2006 do 01. 12. 2010


Název/Jméno: SOCHR MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2006 do 18. 04. 2007

Adresa: Louny, Štefánikova 1894, PSČ 44001
od 05. 09. 2006 do 18. 04. 2007


Název/Jméno: PLÍHAL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2004 do 02. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 07. 11. 2001 do 05. 03. 2002

Adresa: Litoměřice, Křepkova 2128/1, PSČ 41201
od 05. 09. 2006 do 02. 01. 2009
Litoměřice, Družstevní 35/10, PSČ 41201
od 26. 11. 2004 do 05. 09. 2006
Litoměřice, Družstevní 35/10
od 07. 11. 2001 do 05. 03. 2002


Název/Jméno: XINOTIS MIROSLAV

IČO: 48295191

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2005 do 29. 11. 2006

Adresa: Kadaň, Chomutovská 1230, PSČ 43201
od 23. 11. 2005 do 29. 11. 2006
Kadaň, Dvořákova 1842, PSČ 43201
od 30. 08. 2005 do 23. 11. 2005


Název/Jméno: ŘEBÍČEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2003 do 26. 11. 2004
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2001 do 01. 07. 2003

Adresa: Teplice, Javorová 3037, PSČ 41501
od 01. 07. 2003 do 26. 11. 2004
Teplice, Javorová 3037
od 07. 11. 2001 do 01. 07. 2003


Název/Jméno: DEMJANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 03. 2002 do 05. 09. 2006
Dozorčí rada - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2002 do 05. 03. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 07. 11. 2001 do 05. 03. 2002

Adresa: Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 43201
od 01. 07. 2003 do 05. 09. 2006
Kadaň, Třešňová 1727, okres Chomutov
od 05. 03. 2002 do 01. 07. 2003
Kadaň, Třešňová 1727
od 07. 11. 2001 do 05. 03. 2002


Název/Jméno: LACKO MIROSLAV

IČO: 65785061

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2003 do 30. 08. 2005

Adresa: Kadaň, Dvořákova 1842, PSČ 43201
od 01. 07. 2003 do 30. 08. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 2003

Obory činnosti: - železniční přepravy nebezpečných věcí
od 12. 02. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2002

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 10. 10. 2002 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 10. 10. 2002 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 10. 10. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 11. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Ján Kollarčík


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 11. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Přemysl Vacek


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 11. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Aleš Schilberger


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 11. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. František Maroušek


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2001

Obory činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 11. 01. 2010
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 11. 01. 2010
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 11. 01. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 11. 01. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 01. 2010
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 11. 01. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 11. 01. 2010
Činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí
od 12. 02. 2003 do 11. 01. 2010
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 10. 10. 2002 do 11. 01. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 07. 11. 2001 do 11. 01. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Aleš Schilberger


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2001

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 07. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 07. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 07. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 07. 11. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. František Maroušek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25438107

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 12. 2001

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
542112ABARAT CONSULTANCY UK LIMITEDC/O SIMPSON WREFORD & PARTNERS, SUFFOLK HOUSE, GEORGE STREET, CROYDON, SURREY CR0 OYN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
34986ABC.ENTERPRISE, akciová společnost63998386Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000
389498DRANČÁK ADAM65013204Strakonice, Komenského 147, PSČ 38601
542115ŠVENK ADAM91701 Trnava, Kvetná 3470/9, Slovenská republika
67986ZÍTEK ADAMKunešova 2653/18, Žižkov, 130 00 Praha 3