SD - Kolejová doprava, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem SD - Kolejová doprava, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1389. Její identifikační číslo je 25438107

Výpis z obchodního rejstříku SD - Kolejová doprava, a.s.

Datum zápisu: 7. 11. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1389

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x77f79p

Předmět podnikání: Činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy...
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa společnosti

Sídlo: 7, 43201 Kadaň

Adresy: Tušimice 7, 432 01 Kadaň
od 11. 07. 2014
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 43201
od 07. 11. 2001 od 11. 07. 2014

Skutečnosti

  Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou popsány ve stanovách uložených ve sbírce listin.
od 11. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 11. 07. 2014 od 25. 11. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 11. 07. 2014 od 25. 11. 2014

  Jediný akcionář společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. se sídlem Tušimice 7, 432 01 Kadaň, IČO 254 38 107, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B vl. 1389 rozhodl 28.3.2006 o snížení základního kapitálu takto:Snížení základního kapitálu společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. je součástí strategie jediného akcionáře ke zvýšení rentability vloženého kapitálu. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů.Základní kapitál společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. bude snížen z částky 370 000 000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých) na částku 355 000 000 Kč (slovy: tři sta padesát pět milionů korun českých) tedy o částku 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých).Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 400 ks (slovy: čtyř set kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě a to ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 925 000 Kč (slovy: devět set dvacet pět tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie 887 500 Kč (slovy: osm set osmdesát sedm tisíc pět set korun českých). Do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zaslání výpisu z obchodního rejstříku se zapsaným snížením základním kapitálem předloží akcionář akcie za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zaslání výpisu z obchodního rejstříku se zapsaným sníženým kapitálem bude částka odpovídající snížení základního kapitálu převedena akcionáři na jeho bankovní účet.Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení o snížení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu.
od 06. 04. 2006 od 29. 08. 2006

  c) K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinenspolečnosti předložit listinné akcie v termínu do čtrnácti dnůpo nabytí právní moci zápisu snížení základního kapitálu vobchodním rejstříku.
od 19. 12. 2002 od 19. 11. 2003

  Celková výše základního kapitálu společnosti po snížení bude 370000 000 Kč,- (slovy třistasedmdesátmilionů korun českých).
od 19. 12. 2002 od 19. 11. 2003

  b) Základní kapitál se snižuje o 30 000 000 Kč (slovy o třicetmilionů korun českých). Jmenovitá hodnota jedné akcie se snižujez 1 000 000 Kč (slovy z jednoho milionu korun českých) na 925000,- Kč (slovy na devětsetdvacetpět tisíc korun českých).
od 19. 12. 2002 od 19. 11. 2003

  Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedenajedinému akcionáři na jeho bankovní účet do čtrnácti dnů po té,co nabude právní moci zápis sníženého základního kapitálu doobchodního rejstříku.
od 19. 12. 2002 od 19. 11. 2003

  a) Snížení základního kapitálu společnosti SD-Kolejová doprava,a.s. je rozhodnutí reagující na zjištění, že objem vloženéhozákladního kapitálu společnosti je vysoký a že koncentracívolných finančních zdrojů skupiny Severočeských dolů lzedosáhnout jejich efektivnějšího využití.
od 19. 12. 2002 od 19. 11. 2003

  Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dle § 190 obch. zák. č. 513/1991 Sb., dne 25.11.2002 osnížení základního kapitálu.
od 19. 12. 2002 od 19. 11. 2003

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl20.12. 2001 o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akciínepeněžitými vklady o 398 000 000 Kč, tedy ze současných2 000 000 Kč na 400 000 000 Kč. Upisování nad tuto částku senepřipouští. Akcie budou upsány bez veřejné nabídky na základěsmlouvy dle § 204 odst. 5 obch. zák. jediným akcionářem,uzavřené do 5 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku s rozvazovacípodmínkou dle § 203 odst. 4 obch. zák., jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku a splaceny budou do 1 týdne odedne uzavření smlouvy v sídle jediného akcionáře.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a podrobně specifikován vespolečném znaleckém posudku vypracovaném znalci ing. JanemUhlířem, č. posudku 2080/37/01 a společností PROFI-TEN, a.s.,č. posudku 269/2001. Vklad je tvořen především lokomotivami aželezničními vozy, které jsou hospodářsky využitelné s ohledemna předmět podnikání společnosti a zajišťuje její faktickoufunkčnost. Znalci byli jmenováni usnesením KS v Ústí nad Labemč. 32 Cm 289/2001-23, předmět vkladu ocenili částkou398 575 000 Kč a jediný akcionář rozhodl, že pro účely zvýšenízákladního kapitálu budou vklady vloženy v hodnotě 398 000 000Kč. Rozdíl 575 000 Kč bude použit na tvorbu rezervního fondu.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 398 kmenových akciína jméno, jmenovitá hodnota 1 000 000 Kč v listinné podobě,emisní kurz akcií 1 000 000 Kč.
od 05. 03. 2002 od 14. 08. 2002

Akcie

Počet: 400 ks v hodnotě: 887500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2006

Počet: 400 ks v hodnotě: 925000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 11. 2003 od 29. 08. 2006

Počet: 400 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2002 od 19. 11. 2003

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 11. 2001 od 23. 05. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: Severočeské doly a.s.

IČO: 49901982

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 11. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠETKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2014


Název/Jméno: DAVID PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 07. 2016


Název/Jméno: LERACH VILÉM

IČO: 62791885

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2012


Název/Jméno: ZAHRADNÍK JIŘÍ

IČO: 71551301

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 05. 2012


Název/Jméno: FEBER LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 07. 2016


Název/Jméno: KUŘIL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2010


Název/Jméno: BARTÁK RENÉ

IČO: 1303261

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2015


Název/Jméno: KOZÁK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2015


Název/Jméno: POSTOLKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2012 od 29. 01. 2015


Název/Jméno: LAPIN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 2012 od 18. 07. 2016


Název/Jméno: HRABÁČ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2003 od 12. 03. 2015


Název/Jméno: HRDINOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 10. 2013 od 25. 11. 2014


Název/Jméno: KYNČIL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2009 od 31. 05. 2012


Název/Jméno: EIS MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 07. 2013 od 18. 07. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 03. 2002 od 29. 10. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 07. 11. 2001 od 05. 03. 2002


Název/Jméno: SCHILBERGER ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 01. 2009 od 31. 05. 2012


Název/Jméno: VAŇAS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 10. 2007 od 31. 05. 2012


Název/Jméno: KRATOCHVÍL JAN

IČO: 69857547

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 04. 2011 od 31. 05. 2012


Název/Jméno: NOVOTNÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2007 od 31. 05. 2012


Název/Jméno: HRDINA VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 09. 2006 od 08. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2003 od 05. 09. 2006


Název/Jméno: MAŠKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010 od 24. 10. 2013


Název/Jméno: MAROUŠEK FRANTIŠEK

IČO: 12952923

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 2002 od 11. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 11. 2001 od 05. 03. 2002


Název/Jméno: WAGNER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2009 od 04. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2005 od 02. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2002 od 23. 11. 2005


Název/Jméno: TYRPEKL EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 2009 od 02. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2002 od 02. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2001 od 05. 03. 2002


Název/Jméno: HUSINECKÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 2006 od 01. 12. 2010


Název/Jméno: PLÍHAL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 11. 2004 od 02. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 07. 11. 2001 od 05. 03. 2002


Název/Jméno: SOCHR MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2006 od 18. 04. 2007


Název/Jméno: XINOTIS MIROSLAV

IČO: 48295191

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2005 od 29. 11. 2006


Název/Jméno: ŘEBÍČEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2003 od 26. 11. 2004
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2001 od 01. 07. 2003


Název/Jméno: DEMJANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 03. 2002 od 05. 09. 2006
Dozorčí rada - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2002 od 05. 03. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 07. 11. 2001 od 05. 03. 2002


Název/Jméno: LACKO MIROSLAV

IČO: 65785061

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2003 od 30. 08. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 2003

Odpovědní zástupci: 740222

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 740222

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 740222

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 740222


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 11. 2001


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 11. 2001


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 740222


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 961119


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25438107

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 12. 2001

Související firmy

#NázevICOAdresa
2773736AGC Automotive Replacement Glass Czech s.r.o.18385494Teplice 3, Sklářská 450, PSČ 416 74
2487484AGC Hradec Králové a.s., člen AGC Group25266306Hradec Králové - Plotiště, Kotrčova ul. 615, PSČ 503 01
2290016AGC Moravské Budějovice s.r.o., člen AGC Group60714778Dopravní 127, 67602 Moravské Budějovice
1921718AGC Processing Teplice a.s., člen AGC Group25012266Teplice - Řetenice, Za drahou 462, PSČ 416 74
578617AGC Žďár s.r.o., člen AGC Group46346708Žďár nad Sázavou, 59101, Žďár nad Sázavou 1, Strojírenská, 1
983487AGENTURA 7 reklama a marketing, s.r.o. "v likvidaci"25353535Ostrava, 70901, Mariánské Hory, 28. října, 168
2822365Agentura 7 výstavy a veletrhy, s.r.o. "v likvidaci"48390933Ostrava, 70300, Mariánské Hory, Daliborova, 38
2304373Agentura 7, a.s. v likvidaci25364499Ostrava-Mariánské Hory, U koupaliště, areál koupaliště Hulváky, PSČ 709 00
578051Agentura Sever, spol. s r.o.25381733Jarošovická 491, 73532 Rychvald
2432725AGRO-SKUPEČ, spol. s r.o.45310637Křelovice, Skupeč 1, PSČ 330 37
847825ALMUS JZ s. r. o.27473791138, 53701 Rabštejnská Lhota
2143972AMERICAN MOTORS, s.r.o.26187744Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Na Výběžku, 11/688
2614035ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.14613581Křižíkova 1377, 73801 Frýdek-Místek
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
1437842ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.47672781Rudé armády 471, 73301 Karviná
396805Bickel & Wolf s.r.o.566144Na okraji 335/42, 16200 Praha
1205424BISO - Keibel s.r.o.42384028147, 38601 Radošovice
605217BSP LT CZECH s.r.o.4974409Bořivojova 878/35, 13000 Praha
685398BYTAS, družstvo Žatec, v likvidaci25024116Žatec, ul. Bří Čapků 2281, PSČ 438 01
1340266Bytové družstvo Lounská 3625026151Lounská 2078/36, 41501 Teplice
2524332Bytové družstvo Zelenečská 111/1725617362Zelenečská 111/17, 19800 Praha
2359787Coal Energy, a.s. v likvidaci26485079Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Václavské náměstí, 846/1
2243273CONCERETO s.r.o.24290785Vřesovická 429/5, 15521 Praha
1327306ČD Logistics, a.s.27906931Opletalova 1284/37, 11000 Praha
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
27720ADÁMEK ALEXANDER61095214Nad údolím 524/17A, 14700 Praha
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
18964ADÁMEK MIROSLAV16210638Smetanovo náměstí 91, 57001 Litomyšl
96390ANDRLE JOSEF64103307Žerotínova 191, 78961 Bludov
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
31039AUGUSTA BOHUMIL48993131Severní 158, 50711 Valdice
31044AUGUSTOVÁ KATEŘINA62217666Meinlinova 336/1A, 19016 Praha
10382BABŮRKOVÁ JANA66431735Kukelská 930/24, 19800 Praha
433638BAČO KAMIL2277158Hilarova 2326/6, 40011 Ústí nad Labem
1981BARÁK PAVEL65662580Nádražní 213, 43533 Louka u Litvínova
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
46515BÁRTKOVÁ GABRIELA732079269, 74213 Studénka
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
911055BARTOUŠEK ZDENĚK44606249Gerstnerova 4128, 43003 Chomutov
420360BAŘTIPÁNOVÁ BLANKA86973991Jiskrova 412/30, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
53169BAUER JIŘÍ67134971Plzeň, 32600, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), náměstí Generála Píky, 2293/31
381243BEDRNA JAN49714368Högerova 1098/9, 15200 Praha
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
199610BERAN MIROSLAV64278751Sovinec 461/20, 63900 Brno
1228565BERGERHOF VLADIMÍR86759663Masarykova třída 202, 41510 Teplice
35705BERKA JIŘÍ66057949Boleslavská 2008/16, 13000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí