Seisin, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Seisin, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6410. Její identifikační číslo je 26159279

Výpis z obchodního rejstříku Seisin, a.s.

Datum zápisu: 28. 2. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6410

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: h34f8qi

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Mlýnská 22/4, 16000 Praha

Adresy: Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 09. 12. 2013
Praha 1, Petrská čp.2051/5, PSČ 11000
od 13. 08. 2005 od 09. 12. 2013
Praha 7, Pod Havránkou 657/10B, PSČ 17000
od 29. 07. 2003 od 13. 08. 2005
Praha 7, Za Císařským Mlýnem 33
od 15. 11. 2000 od 29. 07. 2003
Praha 3, Táboritská 23, PSČ 13087
od 28. 02. 2000 od 15. 11. 2000

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 09. 07. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 09. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 07. 2014

  Valná hromada společnosti Seisin, a.s.:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Seisin, a.s., o částku 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) na částku 460.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 8 (slovy: osmi) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a 2 (slovy: dvou) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých);b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti Seisin, a.s., na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, ve lhůtě dvou týdnů ode dne zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a v deníku Sport. Společnost je povinna zveřejnit toto oznámení do jednoho měsíce poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho měsíce poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části „Ostatní skutečnosti“ toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 0,8 (slovy: žádná celá osm desetin) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých) a 0,2 (žádná celá dvě desetiny) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude vlastník pohledávky za společností Seisin, a.s., z titulu smlouvy o smlouvy o úvěru reg. č. 1048/TÚ/2008, která byla uzavřena mezi společností NLB Factoring, a.s., identifikační číslo: 476 77 881, jakožto věřitelem, a společností Seisin, a.s., jakožto dlužníkem, dne 30.9.2008 (dále také jen „určitý zájemce“); e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a které budou nabídnuty určitému zájemci: 1. budou upsány v sídle společnosti Seisin, a.s., na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, 2. budou upsány ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, 3. s tím, že počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu aktuálního vlastníka pohledávky za společností Seisin, a.s., uvedené shora pod písm. d), který bude společnosti Seisin, a.s., v okamžiku učinění této nabídky znám na základě oznámení o postoupení předmětné pohledávky;f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Seisin, a.s., je roven její jmenovité hodnotě, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva;g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce od upsání akcií na účet č. 69817000/2700, zřízený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., vyjma případu, kdy emisní kurs akcií upsaných určitým zájemcem bude splacen započtením pohledávky určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., proti pohledávce společnosti Seisin, a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných určitým zájemcem (blíže specifikováno pod písm. h) a i); h) připouští možnost započtení peněžité pohledávky určitého zájemce ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Seisin, a.s. vůči určitému zájemci na splacení celého emisního kursu ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením;i) stanovuje, že dohoda o započtení bude mezi společností Seisin, a.s., a určitým zájemcem uvedeným shora pod písm. b) uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00 ve lhůtě tří týdnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen doručením návrhu dohody o započtení. Předmětem dohody o započtení uzavřené mezi společností Seisin, a.s.,a určitým zájemcem bude zápočet pohledávky společnosti Seisin, a.s., vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) proti níže uvedené pohledávce určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., vyplývající z níže uvedené smlouvy o úvěru a následných smluv o postoupení pohledávky. V důsledku započtení zanikne celá pohledávka společnosti Seisin, a.s., na splacení emisního kursu upsaných akcií a část pohledávky určitého zájemce vyplývající z níže uvedené smlouvy o postoupení pohledávky. Uvedená pohledávka určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., je pohledávkou na splacení peněžních prostředků činící ke dni 15.10.2013 celkem částku 460.715.231,44 (slovy: čtyři sta šedesát milionů sedm set patnáct tisíc dvě stě třicet jedna korun českých čtyřicet čtyři haléřů), a to na základě smlouvy o úvěru reg. č. 1048/TÚ/2008 uzavřené mezi společností NLB Factoring, a.s., jakožto věřitelem, a společností Seisin, a.s., jakožto dlužníkem dne 30.9.2008. Společnost NLB FACTORING, a.s., „v likvidaci“, jakožto postupitel, postoupila tuto pohledávku za společností Seisin, a.s., společnosti Gomanold, a.s., identifikační číslo: 279 31 536, jakožto postupníkovi, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.10.2013. Společnost Gomanold, a.s., jakožto postupitel, postoupila tuto pohledávku za společností Seisin, a.s., společnosti QI investiční společnost, a.s., identifikační číslo: 279 11 497, jakožto postupníkovi, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.10.2013 (fotokopie shora uvedených smluv jsou založeny v notářském spisu).
od 30. 12. 2013 od 11. 03. 2014

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 07. 2014

Počet: 8 ks v hodnotě: 50000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 03. 2014

Počet: 2 ks v hodnotě: 29500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 03. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: FERONASTAV, a.s.

IČO: 25108531

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 08. 2005 od 08. 06. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠETINA MARTIN

IČO: 69357145

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 09. 07. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 09. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 01. 2006 od 09. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2005 od 16. 01. 2006


Název/Jméno: CEJPEK RADOVAN

IČO: 60590530

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2008 od 09. 07. 2014


Název/Jméno: ZIMOVÁ PETRA

IČO: 66782694

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2009 od 09. 07. 2014


Název/Jméno: KRAVEC PATRIK

IČO: 74310151

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2008 od 29. 12. 2009


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MILADA

IČO: 75989379

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 12. 2008 od 09. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2005 od 29. 12. 2008


Název/Jméno: HAVLAS JIŘÍ

IČO: 43745148

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2008 od 09. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 08. 2005 od 29. 12. 2008


Název/Jméno: HLAVÁČEK ROBERT

IČO: 87466015

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2008 od 09. 07. 2014


Název/Jméno: ŠICH PAVEL

IČO: 67995039

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2006 od 29. 12. 2008


Název/Jméno: BAUER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2005 od 29. 12. 2008


Název/Jméno: HAAS MILAN

IČO: 13180878

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2005 od 29. 12. 2008


Název/Jméno: KRUNT PAVEL

IČO: 62761048

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 2005 od 16. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 11. 2000 od 13. 08. 2005


Název/Jméno: KRAMPERA JIŘÍ

IČO: 63862824

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 2003 od 13. 08. 2005


Název/Jméno: KRUNTOVÁ SVATAVA

IČO: 18641083

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2003 od 13. 08. 2005


Název/Jméno: JÍLEK KAREL

IČO: 49644505

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 2003 od 13. 08. 2005


Název/Jméno: SUCHÁNEK STANISLAV

IČO: 16609514

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2003 od 13. 08. 2005


Název/Jméno: HOREČNÁ JULIE

IČO: 49715887

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 2000 od 29. 07. 2003


Název/Jméno: MAŠEK MIROSLAV

IČO: 43898408

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 2000 od 29. 07. 2003


Název/Jméno: KRUNTOVÁ ALŽBĚTA

IČO: 16512103

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 11. 2000 od 13. 08. 2005


Název/Jméno: HOREČNÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 11. 2000 od 29. 07. 2003


Název/Jméno: MAŠEK MARTIN

IČO: 48521086

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 11. 2000 od 29. 07. 2003


Název/Jméno: STRAKOVÁ LENKA

IČO: 48552470

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2000 od 15. 11. 2000


Název/Jméno: JANUSOVÁ VALÉRIA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2000 od 15. 11. 2000


Název/Jméno: HOSPODÁR MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 02. 2000 od 15. 11. 2000


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ BLANKA

IČO: 72095466

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2000 od 15. 11. 2000


Název/Jméno: GLUČOVÁ LUCIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 02. 2000 od 15. 11. 2000


Název/Jméno: HOSPODÁROVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2000 od 15. 11. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26159279

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 03. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
324609"Společenství vlastníků jednotek Vodární 601, Nýřany"71170782Vodární 601, 33023 Nýřany
74711. Sure Credit, a.s. v likvidaci26417511Praha, 11000, Staré Město, Rytířská, 8/č.p. 409
402141A & M PARTNERS, a.s. v likvidaci26132010Argentinská 286/38, 17000 Praha
797931ABOYNE, a.s.2643529251, 58233 Dolní Město
811348Accordion, a.s.26179776Antala Staška 510/38, 14000 Praha
80445ADAX, spol. s r.o.63996944Mlýnská 22/4, 16000 Praha
848470Achen St. s.r.o.25867938nám. Jana Zajíce 2829/4, 78701 Šumperk
773135ALZ, a.s. v likvidaci26424339Pardubice, Smilova 5, PSČ 530 01
371261AMADEUS CV a.s.26482355Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
186108ARCADA INVEST, a.s.26185563Táboritská 1000/23, 13000 Praha
323740ARCION a.s.25272438Pod vrstevnicí 494/8, 14000 Praha
569967AUTO BALÍK s.r.o.24809179Konopišťská 2108, 25601 Benešov
113527Autocheck s.r.o.26177587Na příkopě 859/22, 11000 Praha
644365BELTIMPEX s.r.o.25631250148, 68712 Částkov
279404BEMARMARA CONSULTING, a.s.26417936Černoleská 1930, 25601 Benešov
83045Bocanada s.r.o.26771977Pekárenská 1297/8, 14100 Praha
122928BRAXTON INVEST s.r.o., v likvidaci27159591Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
194381CALVERT s.r.o.25775499Táboritská 1000/23, 13000 Praha
416601Camden Associates, a.s.26429691Roháčova 188/37, 13000 Praha
204910CARTER CONSULT s.r.o. "v likvidaci"25708309Staré Město, 78832, Staré Město, Kosmonautů parcela, 631
512925CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.27146171Havlíčkova 1682/15, 11000 Praha
783251CBS GROUP a.s.26467887Rašínovo nábřeží 384/56, 12800 Praha
151342CLANROY a.s.26426927Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha
429505CLIVEDON HOLDING, s. r. o. v likvidaci26210118Praha, 14000, Krč, U Habrovky, 247/11
573866CML Praha, a.s.25268627Veverkova 765/23, 17000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
80445ADAX, spol. s r.o.63996944Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1048378Babyclub Imperial s.r.o.27409317Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1390637Bytové družstvo Kolovraty26127539Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1426051CK EUKA s.r.o.3004376Mlýnská 22/4, 16000 Praha
217429Česká asociace hokejistů, z. s.22756361Mlýnská 22/4, 16000 Praha
2754899DBI insurance & finance s.r.o.24258989Mlýnská 22/4, 16000 Praha
34346DBI Trading s.r.o. - organizační složka29363861Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1716605DOUBLE INVESTMENTS Limited - organizační složka ČR29215951Mlýnská 22/4, 16000 Praha
2723052EKS Factoring s.r.o.27143520Mlýnská 22/4, 16000 Praha
2846154EKS offices, s.r.o.49356682Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1214288EUKA s.r.o.27061990Mlýnská 22/4, 16000 Praha
2770156FIBERCO a.s.27887855Mlýnská 22/4, 16000 Praha
300708Green Labuťka, s.r.o.3807703Mlýnská 22/4, 16000 Praha
3068348HFCENTRUM HYPOTEČNÍ A FINANČNÍ CENTRUM, s.r.o.1881191Mlýnská 22/4, 16000 Praha
2738672Horizon Properties,s.r.o.47121378Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1974714Hyundai Centrum Norte s.r.o.24682365Mlýnská 22/4, 16000 Praha
268058i - prádlo, s.r.o.27446166Mlýnská 22/4, 16000 Praha
350601intacto s.r.o.27224244Mlýnská 22/4, 16000 Praha
2541143Klinger Fabrik, s.r.o.3807711Mlýnská 22/4, 16000 Praha
2660003KONO-CREDIT, spol. s r.o.62583026Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1092085Lillamia s.r.o.2216850Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1210180Monsoon Spa s.r.o.27377946Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1670251MS distribution SE29129036Mlýnská 22/4, 16000 Praha
2479968OPTILINE Services, s.r.o.4201868Mlýnská 22/4, 16000 Praha
1256026POPPY DISTILLERY s.r.o.3092411Mlýnská 22/4, 16000 Praha

Fyzické osoby v okolí