Severomoravská plynárenská, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Severomoravská plynárenská, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 757. Její identifikační číslo je 47675748

Výpis z obchodního rejstříku Severomoravská plynárenská, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 757

Předmět podnikání: Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Správa a údržba nemovitostí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Reklamní činnost a marketing
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Poskytování technických služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Kopírovací práce - rozmnožování kopírovacími stroji nebo...
Realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Leasing spojený s financováním
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Výroba, opravy a montáž měřidel
Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. ověřování...
Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. kalibrace...
Testování, měření a analýzy - kalibrace měřidel - ověřování...
Činnost technických poradců v oblasti měření a regulace, plynárenství
Pronájem a půjčování věcí movitých - strojů a zařízení pro průmysl ...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy silničních vozidel
Automatizované zpracování dat
Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) prodej hotových...
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb. ubytování v...
Organ. a pořádání sport.,spol.a vzděl. akcí organizační zajištění...
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace...
Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení pronájem...
Pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost pronájem průmyslového...
Ubytovací služby

Adresa společnosti

Sídlo: Plynární 2748/6, 70200 Ostrava

Adresy: Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 70272
od 04. 04. 2003 od 01. 01. 2014
Plynární 6, 702 00 Ostrava
od 01. 01. 1994 od 04. 04. 2003

Skutečnosti

  Právní důvod výmazu: Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 476 75748, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757, zaniká bez likvidace fúzí sloučením nástupnické společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se zanikajícími společnostmi Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 476 75748, Jihomoravská plynárenská a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789 a RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10, Strašnice, IČ: 28416163, přičemž došlo k přechodu jmění společností Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o., jakožto zanikajících společností, na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o.; nástupnická společnost RWE energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení společností Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. jakožto zanikajících společností.
od 01. 01. 2014 od 01. 01. 2014

  Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 476 75748, se vymazává z obchodního rejstříku.
od 01. 01. 2014 od 01. 01. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 10. 6. 2013 toto usnesení: 1. Společnost RWE Gas International N.V., se sídlem Willemsplein 4, 5211AK ´s-Hertogenbosch, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Brabantu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen „Hlavní akcionář“), osvědčila výpisem ze svého účtu majitele investičních nástrojů z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, že vlastní 1.464.309 ks kmenových akcií na majitele, ISIN CZ0005084459, a 595.374 ks kmenových akcií na jméno, ISIN CZ0005122804, vydaných společností Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, IČ 476 75 748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 757 (dále jen „Společnost“), všechny v zaknihované podobě a o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,51 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 99,51% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 5.301 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0005084459 a ISIN CZ0005122804. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 231-26/2013 ze dne 17. 4. 2013, vypracovaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČ 24664651, podle kterého znalec považuje částku 5.301 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tato hodnota vychází z předpokladu, že před vznikem práva menšinových akcionářů Společnosti na protiplnění bude rozhodnuto a akcionářům Společnosti vznikne nárok na výplatu dividendy ve výši 419 Kč na akcii. O záměru rozhodnout na nejbližší řádné valné hromadě o výplatě dividendy v uvedené výši Hlavní akcionář informoval znalce. Se zdůvodněním výše protiplnění vyslovila Česká národní banka dne 29. 4. 2013 předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele investičních nástrojů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a. s. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.
od 13. 06. 2013 od 25. 07. 2013

  Mezi společnostmi Severomoravská plynárenská, a.s. a RWE Distribuční služby, s.r.o. byl dne 28.11.2008 uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi nimi dne 21.11.2007.
od 12. 03. 2010 od 01. 01. 2014

  Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřeného dne 21.11.2007 mezi společností Severomoravská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána část podniku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.
od 01. 01. 2008 od 01. 01. 2014

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Severomoravská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SMP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SMP Net, s.r.o.
od 27. 12. 2006 od 01. 01. 2014

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valnéhromady.
od 25. 02. 2002 od 25. 08. 2008

  a) Nově vydané akcie musí být upsány ve lhůtě do 30-ti dnů odzapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku s tím, že akcie lze upsat v rámci uvedenéhoobdobí v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. v pracovní dny vsídle společnosti. Výše emisního kursu všech nově upisovanýchakcií je shodná se jmenovitou hodnotou jedné akcie, která činí1.000,-Kč.
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  e) Nově vydané akcie jsou kmenovými akciemi, přičemž práva a snimi spojená vyplývají z obchodního zákoníku a stanovspolečnosti s tím, že vydaní těchto akcií nebude mít vliv napráva spojená s akciemi dříve vydanými.
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  d) S ohledem na skutečnost, že je navrhováno zvýšení základníhojmění nepeněžitým vkladem, nebudou nové akcie nabízeny nazákladě zveřejnění výzvy k upisování akcií, ale budou všechnyupsány výhradně majitelem pohledávky určené ke vkladu dozákladního jmění.
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  c) Ocenění nepeněžitého vkladu se rovná nominální hodnotěvkládané pohledávky 312,545.000,-Kč. Ocenění provedli dvaznalci, a to Ing. Josef Pawlita, znalec z oboru ekonomika,provedl ocenění nepeněžitého vkladu - pohledávky s.p. Transgas vnominální hodnotě 312,545.000,-Kč znaleckým posudkem ze dne12.8.1999 číslo 21/14/1999 a Ing. Michal Krč, CSc., znalec zoboru ekonomika, provedl ocenění nepeněžitého vkladu pohledávkys.p. Transgas v nominální hodnotě 312,545.000,-Kč znaleckýmposudkem ze dne 11.8.1999, číslo 07-99 (znaleckého deníku).
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  b) Emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě upisovaných akcií,který činí 1.000,-Kč za jednu akcii, musí být splacen nepeněžitýmvkladem. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanovísídlo společnosti a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí15 dnů od úpisu akcií. Emisní kurs musí být splacen v denpodpisu smlouvy o postoupení pohledávky, která bude uzavřena meziakcionářem a společnosti do 15-ti dnů od úpisu akcií dle písm.a) v místě sídla společnosti. Ke splacení dochází dnem účinnostitéto smlouvy a před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  e) budou vydány kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  d) nově vydané akcie musí být o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč najednu akcii
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  f) emisní kurs nově vydávaných akcií se bude rovnat jejichjmenovité hodnotě
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  g) nepeněžité vklady musí být splaceny nejpozději do třiceti(30) dnů ode dne jejich upsání
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  h) minimální výše nepeněžitého vkladu musí činit hodnotu(10,000.000,-Kč) (slovy: desetmiliónůkorunčeských)
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  i) nepeněžitý vklad může být tvořen pouze hmotnou věcí nebosouborem hmotných věcí, zejména plynárenských zařízení, potrubí,jež souvisejí s předmětem podnikání společnosti
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  j) představenstvo je povinno přijmout rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění bez zbytečného odkladu poté, co jej o to požádáakcionář společnosti, který bude vkládat nepeněžitý vklad
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  k) požádat představenstvo společnosti o zvýšení základníhojmění společnosti dle tohoto usnesení a následně upsat nověvydané akcie může pouze osoba, která je ke dni konání této valnéhromady akcionářem společnosti (dále jen "oprávněný akcionář")
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  l) lhůta pro upisování nově vydaných akcií bude stanovenapředstavenstvem, představenstvo je však povinno stanovit takovoulhůtu k úpisu, která neomezuje upisovatele v jeho právu upsatnové akcie, tedy ve lhůtě bez zbytečného odkladu po přijetírozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění dle tohotopověření
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  m) oprávněný akcionář má právo požádat představenstvo společnos-ti o zvýšení základního jmění opakovaně, v takovém případě jepředstavenstvo oprávněno a zároveň povinno takovéto žádostivyhovět
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  n) představenstvo společnosti je oprávněno a zároveň povinno přisplnění podmínek tohoto usnesení po dobu platnosti tohotopověření zvyšovat základní jmění průběžně, a to až do doby, nežbude dosaženo zvýšení základního jmění průběžně, a to až dodoby, než bude dosaženo zvýšení základního jmění společnosti nahodnotu 2,419,776.000,-Kč (slovy: dvěmiliardyčtyřistadevatenáct-miliónůsedmsetsedmdesátšesttisíckorunčeských)
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  o) představenstvo společnosti je rovněž pověřeno a zároveňpovinno zabezpečit veškeré nezbytné právní a jiné úkonysměřující k zápisu nové výše základního jmění do obchodníhorejstříku, a to vždy bez zbytečného odkladu
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  p) toto pověření se uděluje na období do 31.12.2002
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.(dále jen "společnost") tímto v souladu s ustanovením § 210zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dálejen ("obchodní zákoník") a v souladu s ustanovením článku 11odst. 2 písm. c) ve spojení s článkem 43 odst. 2 stanovspolečnosti pověřuje představenstvo společnosti, aby zapodmínkek určených (I) obchodním zákoníkem, (II) stanovamispolečnosti, a (III) tímto usnesením valné hromady rozhodlo ozvýšení základního jmění společnosti, a to výlučně upisovánímnových akcií společnosti, nejvýše však o celkovou hodnotu350,048.000,-Kč (slovy:třistapadesátmiliónůčtyřicetosmtisíckorunčeských), při současnémsplnění následujících podmínek:
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  a) představenstvo je pověřeno rozhodnout pouze o zvýšenízákladního jmění společnosti nepeněžitými vklady
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  b) zvýšení základního jmění může být provedeno pouze vydáním aupsáním nových akcií, upisování nad navrhovanou výši uvedenou vodstavci (a) výše se nepřipouští
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  c) ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudků znalců schválídozorčí rada společnosti
od 01. 11. 1999 od 19. 08. 2002

  Valná hromada schválila (když nehlasoval akcionář), jehožnepeněžitý vklad valná hromada oceňovala) zvýšení základníhojmění nepeněžitým vkladem - pohledávkou s.p. Transgas o částku312 545 000,-Kč vydáním nových 312 545, slovy:třistadvanácttisíc pětsetčtyřicetpět kusů kmenových akciíznějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě1.000,-Kč na 1 akcii, přičemž tyto akcie mohou být veřejněobchodovatelné po splnění zákonných podmínek a současně rozhodlao ocenění nepeněžitého vkladu - pohledávky s.p. Transgas vnominální hodnotě 312,545.000,-Kč s tím, že podmínky budounásledující:
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  f) Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je posíleníkapitálové situace společnosti a navrhovaný nepeněžitý vklad jeekonomicky efektivní pro společnost, která se zbaví povinnostisplácet závazek v uvedené výši, sníží svoji zadluženost a tímzíská volné finanční zdroje, kreré použije pro další rozvojspolečnosti, nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelná prospolečnost.
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  g) Samostatným usnesením této valné hromady v souladu sestanovami bude pověřeno představenstvo ke zvýšení jmění podle §210 obchodního zákoníku dalšími akcionáři v rozsahu jejichpodílů na základním jmění maximálně do zákonem stanovené výševe smyslu následujícího bodu pořadu jednání.
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  h) Do 30-ti dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohotousnesení do obchodního rejstříku.
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  Valná hromada akcionářů společnosti Severomoravská plynárenská,a.s. (dále jen "společnost") rozhodla podle příslušnýchustanovení obchodního zákoníku a v souladu s ust. Čl. 11 odst. 2písm. c) ve spojení s Čl. 43 stanov společnosti o zvýšenízákladního jmění společnosti takto:
od 01. 11. 1999 od 25. 01. 2000

  Akcie:597 442 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč1 akcie na jméno se zvláštními právy státu s jmenovitouhodnotou 1 000,-Kč1 145 222 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč14 518 akcií zaměstnaneckých o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
od 14. 03. 1995 od 19. 12. 1997

  Akcie:Základní jmění společnosti je rozděleno na1 139 000 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,-Kč597 442 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč20 740 akcií zaměstnaneckých o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč1 akcie na jméno se zvláštními právy státu s jmenovitouhodnotou 1 000,-Kč.
od 27. 10. 1994 od 14. 03. 1995

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku ČR se sídlem v Praze, Rašinovo nám. 42.Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku Český plynárenský podnik, státní podnikse sídlem v Praze.
od 01. 01. 1994 od 01. 01. 2014

Akcie

Počet: 1 472 285 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 10. 2003 od 01. 01. 2014

Počet: 597 443 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 10. 2003 od 01. 01. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: RWE Gas International N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 07. 2013 od 01. 01. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ROUBÍČEK LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 09. 2008 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: ROZSYPALOVÁ ALENA

IČO: 48470767

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2011 od 01. 01. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2009 od 19. 06. 2009


Název/Jméno: BENDA JOSEF

IČO: 69073180

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 02. 2013 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: MARTIN FRIEDRICH HERRMANN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 09. 2008 od 01. 01. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2008 od 23. 09. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 09. 2007 od 25. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2007 od 11. 09. 2007


Název/Jméno: VURM VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 09. 2008 od 02. 02. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2008 od 23. 09. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 09. 2007 od 25. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 2004 od 11. 09. 2007


Název/Jméno: KULÍNSKÁ RADMILA

IČO: 88144739

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: TVRZNÍKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: VARCOP TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2008 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: BROUKAL JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 02. 2006 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: MARTYNEK RADEK

IČO: 60961163

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2010 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: ULBRICH RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2010 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: KONVALINA DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2009 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: SMRŽOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2008 od 21. 07. 2010


Název/Jméno: ČERNOTOVÁ JANA

IČO: 75593106

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2008 od 21. 07. 2010


Název/Jméno: MALÝ DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2008 od 19. 06. 2009


Název/Jméno: NOVÁČEK LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 03. 2008 od 23. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 2005 od 04. 03. 2008


Název/Jméno: URVÁLEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2008 od 07. 08. 2009


Název/Jméno: CARL HOLGER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2008 od 25. 08. 2008


Název/Jméno: THON ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2007 od 25. 08. 2008
Dozorčí rada - člen
od 26. 05. 2003 od 25. 07. 2007


Název/Jméno: PETRŽILKA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2007 od 25. 08. 2008
Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 1997 od 12. 05. 2003


Název/Jméno: STROBL HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2007 od 12. 02. 2008


Název/Jméno: MEJSTŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2006 od 25. 08. 2008


Název/Jméno: THON FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 10. 2005 od 12. 02. 2008


Název/Jméno: FRANK REINHOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 08. 2004 od 17. 02. 2006


Název/Jméno: FICHT PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 03. 2005 od 22. 01. 2007


Název/Jméno: ŠULÁK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 03. 2005 od 25. 08. 2008


Název/Jméno: KUDÍLKOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 03. 2005 od 25. 08. 2008


Název/Jméno: HERRMANN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 03. 2005 od 25. 07. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 12. 2004 od 23. 03. 2005
Dozorčí rada - člen
od 26. 05. 2003 od 14. 12. 2004


Název/Jméno: BALABÁN MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 09. 1998 od 25. 08. 2008


Název/Jméno: ROLLER MAREK

IČO: 16633725

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 03. 2005 od 25. 08. 2008


Název/Jméno: PRESSE RALF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 2004 od 01. 03. 2007


Název/Jméno: CESTR IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2003 od 17. 02. 2006


Název/Jméno: LERCH VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 2003 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: WEBER CARSTEN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 05. 2003 od 14. 12. 2004


Název/Jméno: KLOCKE HEINRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 05. 2003 od 18. 10. 2005


Název/Jméno: MAZAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 05. 2003 od 12. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2000 od 26. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 21. 10. 1997


Název/Jméno: PRAUSSE THOMAS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 2003 od 10. 08. 2004


Název/Jméno: VITÁSKOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 26. 05. 2003 od 04. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 1997 od 23. 04. 2003


Název/Jméno: HOMANN KLAUS

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 05. 2003 od 14. 12. 2004


Název/Jméno: WETEKAMP WERNER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2003 od 29. 06. 2005


Název/Jméno: SEIDL ZDENĚK

IČO: 62719980

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 12. 2002 od 22. 08. 2003


Název/Jméno: KAŠPÁREK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 05. 2003 od 11. 09. 2007


Název/Jméno: WAGNER BERND

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 2003 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: ŠKAMPOVÁ KRISTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 2003 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: SUCHÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 2002 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: MARTÍNEK PAVEL

IČO: 87449714

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 2002 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: ŠKUREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 2002 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: FRANK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 2002 od 23. 03. 2005
Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1994 od 04. 12. 2002


Název/Jméno: MARTINEK JAROSLAV

IČO: 70741565

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 12. 2002 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: Čaušević Marie

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2002 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: BOGAČ VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2000 od 09. 12. 2002


Název/Jméno: ČAUŠEVIČOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2000 od 13. 02. 2002


Název/Jméno: GOLD OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2000 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: PEŠTA ALEXANDR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 05. 2000 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: WIELUCH RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 05. 2000 od 14. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1994 od 18. 05. 2000


Název/Jméno: JAKŠÍK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 05. 2000 od 14. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 18. 05. 2000


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1999 od 18. 05. 2000


Název/Jméno: LACHNIT PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1999 od 23. 03. 2001


Název/Jméno: LUCKÝ RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1999 od 04. 12. 2002


Název/Jméno: WÁGNER MILAN

IČO: 87534398

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1999 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: IBL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1999 od 23. 03. 2001


Název/Jméno: KUPKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1999 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: ALEŠ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 1999 od 14. 07. 2000


Název/Jméno: SOUKUP JOSEF

IČO: 68590580

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1998 od 01. 11. 1999


Název/Jméno: KUBOVIC JAROSLAV

IČO: 71997652

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 1997 od 04. 12. 2002


Název/Jméno: KOMÁREK KAREL

IČO: 63871033

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 1997 od 24. 01. 2003


Název/Jméno: MRKVIČKA OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 1997 od 01. 11. 1999


Název/Jméno: KOCH OSVALD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1996 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: KUDLÍK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1996 od 09. 09. 1998


Název/Jméno: DRÁB VLADIMÍR

IČO: 15110869

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 1996 od 21. 10. 1997


Název/Jméno: SKOTNICA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1994 od 14. 07. 2000


Název/Jméno: VINKLER MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1994 od 11. 01. 1996


Název/Jméno: LOJKA DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1994 od 21. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 27. 10. 1994


Název/Jméno: Šebestíková Viola

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1994 od 19. 12. 1997


Název/Jméno: JELÍNEK JOSEF

IČO: 71642048

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1994 od 01. 11. 1999


Název/Jméno: HLAVÁČ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 19. 12. 1997


Název/Jméno: Skalová Hana

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 27. 10. 1994


Název/Jméno: Kukelka František

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: Grec Miroslav

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 27. 10. 1994


Název/Jméno: Juříček Libor

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 27. 04. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 04. 2007

Odpovědní zástupci: 921541

Zánik oprávnění:07. 04. 2010


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 04. 2007

Zánik oprávnění:07. 04. 2010


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 04. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 2014


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 2007

Odpovědní zástupci: 1311890

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 2007

Odpovědní zástupci: 1311890

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 2007

Odpovědní zástupci: 340049

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 2007

Odpovědní zástupci: 921542

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 2007

Odpovědní zástupci: 921542

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 08. 2004

Odpovědní zástupci: 1311886

Zánik oprávnění:31. 01. 2012


Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 12. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 10. 2002

Zánik oprávnění:15. 10. 2009


Kopírovací práce - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 2002

Odpovědní zástupci: 790822

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 07. 1996

Přerušení: od 01. 01. 2008 od 31. 12. 2009

Zánik oprávnění:31. 01. 2012


Leasing spojený s financováním

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 09. 1995

Zánik oprávnění:05. 09. 2002


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 659802

Zánik oprávnění:15. 10. 2009


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 703090

Zánik oprávnění:29. 01. 1997


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 1311886

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 01. 1995

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 01. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. ověřování pracovních měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 286059

Zánik oprávnění:25. 09. 2002


Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. kalibrace měřidel dle par.5 odst.6 zákona 505/90 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 512750

Zánik oprávnění:25. 09. 2002


Testování, měření a analýzy - kalibrace měřidel - ověřování pracovních měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti měření a regulace, plynárenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 1311888

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých - strojů a zařízení pro průmysl - dopravních prostředků - stavebních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:01. 01. 2014


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:15. 10. 2009


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:05. 09. 2002


Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na za- kázku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 703090

Zánik oprávnění:05. 09. 2002


Výroba instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 1199278

Zánik oprávnění:05. 09. 2002


Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace poradenství v oblasti plynárenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:16. 10. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 29816

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb. ubytování v ubytovacích zařízeních [do třídy +]

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:16. 10. 2002


Organ. a pořádání sport.,spol.a vzděl. akcí organizační zajištění školení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 09. 2002


Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace poradenství v oblasti měření a regulace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 703090

Zánik oprávnění:16. 10. 2002


Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení pronájem motorových vozidel a staveb. mechanismů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 659802

Zánik oprávnění:10. 10. 2002


Pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 512750

Zánik oprávnění:10. 10. 2002


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47675748

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2014

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
497578ADK-ARNO, s.r.o.64615995Vsetín, Jasenice č.p. 1445, PSČ 755 01
339529ALPIQ ENERGY SE28477090Rohanské nábřeží 670/19, 18600 Praha
73849Alpiq Generation (CZ) s.r.o.26735865Dubská 257, 27203 Kladno
186108ARCADA INVEST, a.s.26185563Táboritská 1000/23, 13000 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
253719B.K. Houseři Brno s.r.o. - " v likvidaci "26251124Hudcova 532/78b, 61200 Brno
375238BARUM, a.s.12203Otrokovice, 76531, , Kučovaniny,
102766BAU INPRO a.s.26315394Kmochova 517/2, 15000 Praha
384007Besta Zápy s.r.o.25611879Zápská 1872, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
33238BM servis a.s.47672315Krátká 775, 73581 Bohumín
479986Braulia Trade, s.r.o.24213161Vorařská 2075/4, 14300 Praha
202941Bugatis Praha s.r.o.24308421Bořivojova 878/35, 13000 Praha
369183Buket s.r.o.3601463U kříže 625/9, 15800 Praha
203352CKF, a.s.27209806Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
532140COMPONENT LOGISTICS, s.r.o., v likvidaci26691337Türkova 2319/5b, 14900 Praha
342632CONSTEEL a.s.505951Pod stupni 10/7, 10100 Praha
382386CORWIN s.r.o. - v likvidaci25538217Miroslav, 67172, Miroslav, Nádražní, 11
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
451279Česká vesnice, z.s.26650878V Jezerech 302, 27351 Braškov
494629ČP INVEST investiční společnost, a.s.43873766Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha
420101ČSAD Vsetín a.s.45192120Ohrada 791, 75501 Vsetín
230518DABI EXPO a.s. v likvidaci27674410Bosonožské náměstí 137/3, 64200 Brno
354210DISTHERM s.r.o. v likvidaci25026615Teplice, K. Čapka 19
526270DOMINO 93 s.r.o. v likvidaci485381915. května 1111/11, 14000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
29845ADAMEC PAVEL61272469Ciolkovského 856/4, 16100 Praha
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
127428ADÁMEK ROBERT64983099Výstavní 2475/6, 70900 Ostrava
170685ALTMAN JOSEF11382031Svobody 542/12, 35002 Cheb
28803AMBROŽ JAROMÍR60978180Sokolská 577/22, 78983 Loštice
22057ANTLOVÁ ANNA66237297Sadová 2650/20, 70200 Ostrava
275AUBRECHTOVÁ SOŇA62760840Bělehradská 3347/7, Most, 434 01
325703BABKA MILAN72742143Bezručova 796, 43111 Jirkov
170681BABKA PAVEL72169125Na Vyhlídce 368, 38301 Prachatice
79961BAČOVSKÝ JOSEF40320375U Rybníků 678/17, 78983 Loštice
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
284701BALVÍN JIŘÍ66476411Branická 56/263, 14000 Praha
34000BARÁK LUBOMÍR60224622Mošnova 1966/12, 40011 Ústí nad Labem
34001BARÁK LUBOŠ4307194Klíšská 621/76, 40001 Ústí nad Labem
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
1527BAROCH FRANTIŠEK71602259K. Hynka Máchy 1211, 28911 Pečky
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
323780BARTÁK VÁCLAV86573705Dělnická 444, 25241 Dolní Břežany
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
29906BARTOŠ KAREL61043567Benátská 1714/7, 12800 Praha
5081BEČKA BOHUMIL44711921K Háji 183, 27351 Braškov
277162BEDNARSKÁ BLANKA62309374Sluneční 2386, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice
349235BEDNÁŘ OLDŘICH7044026347, 67974 Křtěnov

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí