SIDIA, akciová společnost

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem SIDIA, akciová společnost, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16948. Jeho identifikační číslo je 15503020

 
 

Výpis z obchodního rejstříku SIDIA, akciová společnost

Datum zápisu: 13. 2. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16948

Identifikační číslo:15503020

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jm8f95d

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Reklamní činnost a marketing
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Realitní činnost
Masérské služby
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Směnárny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
pořádání vzdělávacích kursů
pronájem motorových vozidel
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování...
Hostinská činnost
Opravy silničních vozidel
Ubytovací služby

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 09. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 03. 2014

  1) hlavním akcionářem společnosti se určuje společnost LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, reg. č. HE 135194, se sídlem Arch. Makarionu iii, 9 Lazaros Centre, Larnaca, Kyperská republika, která je vlastníkem 35.964 ks kmenových akcií na jméno vydaných společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii a 49.029 ks kmenových akcií na majitele vydaných společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 84.993.000,- Kč, což představuje 94,53 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví shora spocifikovaných akcií bylo ověřeno z výpisu z registru emitenta v SCP a ze seznamu akcionářů vedeném společností v souladu s čl. 9 stanov společnosti. Součastně valná hromada bere na vědomí, že neexistují žádné zatímní listy společnosti anebo převoditelné cenné papíry vydané společností, které umožňují nabytí akcií společnosti nebo zatímních listů společnosti.2) Mimořádná valná hromada rozhoduje o tom, že vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům vydaným společností, než které jsou citovány v bodě 1) tohoto usnesení, přejde na hlavního akcionáře.3) Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění určené hlavním akcionářem je stanoveno ve výši 511,64 Kč za 1 kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Tato částka odpovídá částce uvedené ve znaleckém posudku, který hlavní akcionář doručil společnosti.4) Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění oprávněným osobám v souladu s § 183m odst. 3 zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku jejich práva na poskytnutí protiplnění.Neposkytne-li hlavní akcionář oprávněné osobě protiplnění do dvou měsíců ode dne podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nebo nedohodne-li se s ní jinak, nesmí po dobu prodlení vykonávat práva spojená s těmi účastnickými cennými papíry vykoupenými podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, kterých se prodlení s poskytnutím protiplnění týká.Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů.Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 183l odst.1 obchodního zákoníku předchází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.Byly-li přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavený účastnický cenný papír se přiměřeně použijí § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva s tím, že podkladem pro zápis změny je usnesení valné hromady podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.5) Protiplnění oprávněným osobám bude vyplaceno ve výši stanovené podle bodu 3) tohoto usnesení bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, přičemž jeden z těchto údajů oznámí oprávněná osoba společnosti bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti je zavázáno tyto údaje sdělit bez zbytečného odkladu právnímu zástupci hlavního akcionáře Mgr. Karlu Tománkovi, advokátu, se sídlem Sokolská 505, 257 22 Čerčany. Protiplněníbude poskytnuto oprávněným osobám na náklady hlavního akcionáře.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.
od 23. 09. 2005 do 06. 03. 2006

  Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 29. 3. 2004, č.j. 14 Nc 9048/2004-21, byla nařízena exekuce na majetek povinné společnosti SIDIA, akciová společnost, IČO 155 03 020. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek se sídlem Praha 4, Pod Pekárnami 245/10.
od 04. 06. 2004 do 03. 01. 2006

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne7.2.1991 a přijatých stanov.
od 13. 02. 1991

  Den vzniku: 13. února 1991
od 13. 02. 1991

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 4991000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 09. 2014

Počet: 89 910 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 03. 2014 do 01. 03. 2014

Počet: 53 946 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 11. 2006 do 15. 11. 2006

Počet: 35 964 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2006 do 15. 11. 2006

Počet: 53 946 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 07. 09. 1993 do 07. 09. 1993

Počet: 35 964 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 07. 09. 1993 do 07. 09. 1993

Počet: 38 661 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 30. 09. 1992 do 30. 09. 1992

Počet: 51 249 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 09. 1992 do 30. 09. 1992

Počet: 1 ks v hodnotě: 89110000 - akcie na jméno
od 28. 02. 1991 do 28. 02. 1991

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 13. 02. 1991 do 13. 02. 1991

Vlastníci

Název/Jméno: MALINA ZDENĚK

IČO:73976521

Datum narození:4. 11. 1977

Adresa: Jaroslava Haška 569, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 16. 12. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 12. 2015


Název/Jméno: C.M.B. Real estate LTD

Adresa: EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 02. 12. 2014 do 16. 12. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 12. 2014 do 16. 12. 2015


Název/Jméno: LTD TREVISS

Adresa: SW192RR London, Dalton House, Windsor Avenue, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 01. 03. 2014 do 02. 12. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 03. 2014 do 02. 12. 2014


Název/Jméno: Larnaca, Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Kyperská republika

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 11. 2007 do 01. 03. 2014


Název/Jméno: LEXBURG ENTERPRISES LIMITED

Adresa: Larnaca, Arch. Makariou iii, 9 Lazaros Centre, 6017, Kyperská republika
od 06. 03. 2006 do 13. 11. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 03. 2006 do 13. 11. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MALINA ZDENĚK

IČO: 73976521

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2015

Adresa: Jaroslava Haška 569, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 16. 12. 2015


Název/Jméno: ZAORÁLEK VÍT

IČO: 44365497

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 11. 2015 do 16. 12. 2015
Prokura - prokurista
od 02. 12. 2014 do 24. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 2014 do 02. 12. 2014

Adresa: Jankovcova 1344/59, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 24. 11. 2015 do 16. 12. 2015
Jankovcova 1344/59, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 02. 12. 2014 do 24. 11. 2015
Jankovcova 1344/59, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 01. 03. 2014 do 02. 12. 2014


Název/Jméno: ZAORÁLKOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015 do 16. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 12. 2014 do 24. 11. 2015

Adresa: Jankovcova 1344/59, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 24. 11. 2015 do 16. 12. 2015
Jankovcova 1344/59, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 02. 12. 2014 do 24. 11. 2015


Název/Jméno: C.M.B. Management s.r.o.

IČO: 2476053

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2014 do 16. 12. 2015

Adresa: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 02. 12. 2014 do 16. 12. 2015


Název/Jméno: ZAORÁLEK MARTIN

IČO: 45841381

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2014 do 02. 12. 2014

Adresa: Na výtoni 401/7, Nové Město, 128 00 Praha 2
od 15. 08. 2014 do 02. 12. 2014
Písečná 2916/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 01. 03. 2014 do 15. 08. 2014


Název/Jméno: MARTÍNEK ZBYNĚK

IČO: 46067850

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2008 do 01. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2006 do 27. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 07. 2005 do 15. 11. 2006

Adresa: Bílina, Komenského 35/18, PSČ 41801
od 27. 09. 2008 do 01. 03. 2014
Bílina, Komenského 35/18, PSČ 41801
od 15. 11. 2006 do 27. 09. 2008
Bílina, Jenišovská 241, PSČ 41801
od 29. 07. 2005 do 15. 11. 2006


Název/Jméno: CHLUP VIKTOR

IČO: 66553661

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2007 do 07. 09. 2010

Adresa: Ústí nad Labem - Luční Chvojno 47, PSČ 40002
od 12. 12. 2007 do 07. 09. 2010


Název/Jméno: DOLEJŠ ONDŘEJ

IČO: 4172744

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2006 do 01. 03. 2014
Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 2003 do 15. 11. 2006

Adresa: Bílina, Skleničkova 5/1, PSČ 41801
od 14. 03. 2007 do 01. 03. 2014
Lukov 37, PSČ 41757
od 06. 05. 2003 do 14. 03. 2007


Název/Jméno: MARTÍNEK VLASTIMIL

IČO: 15932800

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2006 do 01. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2003 do 15. 11. 2006

Adresa: Bílina, Jenišovská 241, PSČ 41801
od 14. 03. 2007 do 01. 03. 2014
Bílina, Síbova 306, PSČ 41801
od 15. 11. 2006 do 14. 03. 2007
Bílina, Síbova 306
od 06. 05. 2003 do 15. 11. 2006


Název/Jméno: BŘEZINA LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2006 do 01. 03. 2014
Dozorčí rada - člen
od 07. 12. 2000 do 15. 11. 2006

Adresa: Velemín 113, PSČ 41131
od 07. 12. 2000 do 01. 03. 2014


Název/Jméno: KYSMAN JOSEF

IČO: 67197621

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 12. 2000 do 29. 07. 2005

Adresa: Teplice, Maršovská 1521/12, PSČ 41501
od 07. 12. 2000 do 29. 07. 2005


Název/Jméno: SOUKUP VÁCLAV

IČO: 49017390

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 2000 do 15. 11. 2006

Adresa: Košťany-Ležáky 159, PSČ 41723
od 07. 12. 2000 do 15. 11. 2006


Název/Jméno: VEPŘEKOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 12. 2000 do 15. 11. 2006

Adresa: Děčín 1, Čsl. armády 1050/22, PSČ 40501
od 07. 12. 2000 do 15. 11. 2006


Název/Jméno: SOUKUP PAVEL

IČO: 47736011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2000 do 06. 05. 2003

Adresa: Proboštov, Sobědružská 174, PSČ 41712
od 07. 12. 2000 do 06. 05. 2003


Název/Jméno: KOZLER MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 05. 1999 do 07. 12. 2000

Adresa: Měšice 150/38
od 25. 05. 1999 do 07. 12. 2000


Název/Jméno: HUMPLIK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1999 do 07. 12. 2000

Adresa: Teplice 3, Jaselská 418/6
od 25. 05. 1999 do 07. 12. 2000


Název/Jméno: HORÁČEK JIŘÍ

IČO: 48635723

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1999 do 07. 12. 2000

Adresa: Hradec Králové, Na drážkách 937
od 25. 05. 1999 do 07. 12. 2000


Název/Jméno: HRABOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 04. 1998 do 31. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 05. 1996 do 29. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1995 do 23. 05. 1996

Adresa: Olomouc, Polská 36
od 29. 04. 1998 do 31. 05. 2000
Olomouc, Tolstého 28
od 17. 10. 1995 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: PROCHÁZKA PETR

IČO: 74481118

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 29. 04. 1998 do 31. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1996 do 29. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 1995 do 23. 05. 1996

Adresa: Praha 9, Záhornická 226
od 29. 04. 1998 do 31. 05. 2000
Praha 9, Záhornická 26
od 17. 10. 1995 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: PODHORSKÝ LADISLAV

IČO: 15900801

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 23. 05. 1996 do 29. 04. 1998
Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1993 do 23. 05. 1996

Adresa: Praha 6, V kruhu 4
od 07. 09. 1993 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: KYTLICA VILÉM

IČO: 64950891

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 05. 1996 do 31. 05. 2000

Adresa: Olomouc, Valdenská 40
od 23. 05. 1996 do 31. 05. 2000


Název/Jméno: KUČERA OTAKAR

IČO: 12991571

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1996 do 25. 05. 1999

Adresa: Teplice, Čelakovského 2
od 23. 05. 1996 do 25. 05. 1999


Název/Jméno: BÍLEK ALEXEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1995 do 23. 05. 1996

Adresa: Praha 4, Steinerova 735
od 17. 10. 1995 do 23. 05. 1996


Název/Jméno: ŠEBÁNEK EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 1995 do 25. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 1993 do 17. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - ředitel a předseda představenstva
od 19. 08. 1991 do 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 do 19. 08. 1991

Adresa: Olomouc, Hněvotínská 40
od 17. 10. 1995 do 25. 05. 1999
Olomouc, Hněvotínská 49
od 07. 09. 1993 do 17. 10. 1995
Olomouc, Dr. Allenda 40
od 13. 02. 1991 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: PIECZKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1993 do 29. 04. 1998

Adresa: Olomouc, Jílová 8
od 07. 09. 1993 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: HRNČÍŘOVÁ TERÉZIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1993 do 17. 10. 1995

Adresa: Praha 2, Fričova 2502/7a
od 07. 09. 1993 do 17. 10. 1995


Název/Jméno: ADAMEC BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 09. 1993 do 17. 10. 1995

Adresa: Praha 6, Pod Vyhlídkou 1
od 07. 09. 1993 do 17. 10. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1993 do 17. 10. 1995

Adresa: Ostrava 1, Lechowiczova 13/2826
od 07. 09. 1993 do 17. 10. 1995


Název/Jméno: PAVLÍK FRANTIŠEK

IČO: 10235710

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 09. 1993 do 23. 05. 1996

Adresa: Olomouc, Boleslavova 15
od 07. 09. 1993 do 23. 05. 1996


Název/Jméno: KURFÜRST JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1993 do 25. 05. 1999

Adresa: Vojnice 91, pošta Těšetice
od 07. 09. 1993 do 25. 05. 1999


Název/Jméno: ŠÍMA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 08. 1991 do 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 do 19. 08. 1991

Adresa: Praha - Bubeneč, ul. Terronská 536
od 13. 02. 1991 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: VALTEROVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 do 07. 09. 1993

Adresa: Praha 4, K lukám 647
od 13. 02. 1991 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: DOPITOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 do 07. 09. 1993

Adresa: Olomouc, U místní dráhy 13
od 13. 02. 1991 do 07. 09. 1993


Název/Jméno: SEDLÁČEK WALTR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 do 07. 09. 1993

Adresa: Olomouc, Krapkova 24
od 13. 02. 1991 do 07. 09. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 2010

Odpovědní zástupci: Václav Soukup

Zánik oprávnění:24. 11. 2014


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Koutný

Přerušení: Aktivní od 19. 12. 2013 do 31. 12. 2024


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 1. 2008

Obory činnosti: - stavebnictví a architektury
od 10. 01. 2008 do 30. 06. 2008
- strojírenství, hutnictví a energetiky
od 10. 01. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Eduard Šebánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 11. 2007

Přerušení: Aktivní od 19. 12. 2013 do 31. 12. 2024


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kratochvíl


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Koutný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Obory činnosti: - implementace software
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Koutný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Obory činnosti: - zpracování dat
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kratochvíl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 19. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kratochvíl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kratochvíl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Václav Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1993

Zánik oprávnění:11. 6. 2003


provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Eduard Šebánek

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 5. 1993

Zánik oprávnění:11. 6. 2003


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Eduard Šebánek

Zánik oprávnění:13. 12. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Obory činnosti: Výroba strojů a zařízení
od 17. 10. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 17. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 17. 10. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 17. 10. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 17. 10. 2008
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 17. 10. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 17. 10. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 10. 2008
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky
od 08. 01. 2008 do 17. 10. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 19. 11. 2003 do 17. 10. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 11. 2003 do 17. 10. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 19. 11. 2003 do 17. 10. 2008
Realitní činnost
od 28. 08. 2000 do 17. 10. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 11. 1992 do 17. 10. 2008
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 26. 11. 1992 do 17. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Václav Soukup


pořádání vzdělávacích kursů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Eduard Šebánek

Zánik oprávnění:22. 7. 2002


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 14. 01. 1993 do 22. 07. 2002

Zánik oprávnění:22. 7. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Marie Janíčková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Odpovědní zástupci: PaedDr. Hana Líčeníková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Marie Janíčková

Zánik oprávnění:13. 12. 2001


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Koutný

Zánik oprávnění:11. 6. 2003


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Zdeněk Béza

Zánik oprávnění:22. 7. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15503020

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
535422"Dumag" Brenner-Technologie spol. s r.o.27716767Rosice, Brněnská 1101, PSČ 66501
354356"inzertní a informační agentura PROFIT s. r. o."Olomouc, Studentská 5
669791"PRODEJNY PROFIT OLOMOUC, s. r. o." v likvidaci48395307Olomouc, Ostružnická 342/40, PSČ 77200
260683BARTOŠ ADAMKrkoškova 742/22a, Černá Pole, 613 00 Brno
947742BUČEK ADAMPraha 9, Kabešova 943/2, PSČ 19000

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí