SIDIA, akciová společnost

Hlavní strana

Firma s názvem SIDIA, akciová společnost, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16948. Její identifikační číslo je 15503020

Výpis z obchodního rejstříku SIDIA, akciová společnost

Datum zápisu: 13. 2. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16948

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jm8f95d

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Reklamní činnost a marketing
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Realitní činnost
Masérské služby
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Směnárny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
pořádání vzdělávacích kursů
pronájem motorových vozidel
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování...
Hostinská činnost
Opravy silničních vozidel
Ubytovací služby

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 09. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 03. 2014

  1) hlavním akcionářem společnosti se určuje společnost LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, reg. č. HE 135194, se sídlem Arch. Makarionu iii, 9 Lazaros Centre, Larnaca, Kyperská republika, která je vlastníkem 35.964 ks kmenových akcií na jméno vydaných společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii a 49.029 ks kmenových akcií na majitele vydaných společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 84.993.000,- Kč, což představuje 94,53 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví shora spocifikovaných akcií bylo ověřeno z výpisu z registru emitenta v SCP a ze seznamu akcionářů vedeném společností v souladu s čl. 9 stanov společnosti. Součastně valná hromada bere na vědomí, že neexistují žádné zatímní listy společnosti anebo převoditelné cenné papíry vydané společností, které umožňují nabytí akcií společnosti nebo zatímních listů společnosti.2) Mimořádná valná hromada rozhoduje o tom, že vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům vydaným společností, než které jsou citovány v bodě 1) tohoto usnesení, přejde na hlavního akcionáře.3) Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění určené hlavním akcionářem je stanoveno ve výši 511,64 Kč za 1 kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Tato částka odpovídá částce uvedené ve znaleckém posudku, který hlavní akcionář doručil společnosti.4) Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění oprávněným osobám v souladu s § 183m odst. 3 zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku jejich práva na poskytnutí protiplnění.Neposkytne-li hlavní akcionář oprávněné osobě protiplnění do dvou měsíců ode dne podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nebo nedohodne-li se s ní jinak, nesmí po dobu prodlení vykonávat práva spojená s těmi účastnickými cennými papíry vykoupenými podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, kterých se prodlení s poskytnutím protiplnění týká.Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů.Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 183l odst.1 obchodního zákoníku předchází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.Byly-li přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavený účastnický cenný papír se přiměřeně použijí § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva s tím, že podkladem pro zápis změny je usnesení valné hromady podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.5) Protiplnění oprávněným osobám bude vyplaceno ve výši stanovené podle bodu 3) tohoto usnesení bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, přičemž jeden z těchto údajů oznámí oprávněná osoba společnosti bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti je zavázáno tyto údaje sdělit bez zbytečného odkladu právnímu zástupci hlavního akcionáře Mgr. Karlu Tománkovi, advokátu, se sídlem Sokolská 505, 257 22 Čerčany. Protiplněníbude poskytnuto oprávněným osobám na náklady hlavního akcionáře.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.
od 23. 09. 2005 od 06. 03. 2006

  Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 29. 3. 2004, č.j. 14 Nc 9048/2004-21, byla nařízena exekuce na majetek povinné společnosti SIDIA, akciová společnost, IČO 155 03 020. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek se sídlem Praha 4, Pod Pekárnami 245/10.
od 04. 06. 2004 od 03. 01. 2006

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne7.2.1991 a přijatých stanov.
od 13. 02. 1991

  Den vzniku: 13. února 1991
od 13. 02. 1991

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 4991000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 09. 2014

Počet: 89 910 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 03. 2014 od 09. 09. 2014

Počet: 53 946 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 11. 2006 od 01. 03. 2014

Počet: 35 964 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2006 od 01. 03. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: MALINA ZDENĚK

IČO: 61133183

Datum narození:4. 7. 1966

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 12. 2015


Název/Jméno: C.M.B. Real estate LTD

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 12. 2014 od 16. 12. 2015


Název/Jméno: LTD TREVISS

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 03. 2014 od 02. 12. 2014


Název/Jméno: Larnaca, Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Kyperská republika

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 11. 2007 od 01. 03. 2014


Název/Jméno: LEXBURG ENTERPRISES LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 03. 2006 od 13. 11. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MALINA ZDENĚK

IČO: 61133183

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2015


Název/Jméno: ZAORÁLEK VÍT

IČO: 44365497

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 11. 2015 od 16. 12. 2015
Prokura - prokurista
od 02. 12. 2014 od 24. 11. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 2014 od 02. 12. 2014


Název/Jméno: ZAORÁLKOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015 od 16. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 12. 2014 od 24. 11. 2015


Název/Jméno: C.M.B. Management s.r.o.

IČO: 2476053

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2014 od 16. 12. 2015


Název/Jméno: ZAORÁLEK MARTIN

IČO: 45841381

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2014 od 02. 12. 2014


Název/Jméno: MARTINEK ZBYNĚK

IČO: 46067850

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2008 od 01. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2006 od 27. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 07. 2005 od 15. 11. 2006


Název/Jméno: CHLUP VIKTOR

IČO: 66553661

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2007 od 07. 09. 2010


Název/Jméno: DOLEJŠ ONDŘEJ

IČO: 4172744

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2006 od 01. 03. 2014
Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 2003 od 15. 11. 2006


Název/Jméno: MARTÍNEK VLASTIMIL

IČO: 15932800

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2006 od 01. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2003 od 15. 11. 2006


Název/Jméno: BŘEZINA LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2006 od 01. 03. 2014
Dozorčí rada - člen
od 07. 12. 2000 od 15. 11. 2006


Název/Jméno: KYSMAN JOSEF

IČO: 67197621

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 12. 2000 od 29. 07. 2005


Název/Jméno: SOUKUP VÁCLAV

IČO: 43520961

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 2000 od 15. 11. 2006


Název/Jméno: VEPŘEKOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 12. 2000 od 15. 11. 2006


Název/Jméno: SOUKUP PAVEL

IČO: 12251585

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2000 od 06. 05. 2003


Název/Jméno: KOZLER MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 05. 1999 od 07. 12. 2000


Název/Jméno: HUMPLÍK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1999 od 07. 12. 2000


Název/Jméno: HORÁČEK JIŘÍ

IČO: 48960853

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1999 od 07. 12. 2000


Název/Jméno: HRABOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 04. 1998 od 31. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 05. 1996 od 29. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1995 od 23. 05. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA PETR

IČO: 74481118

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 29. 04. 1998 od 31. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1996 od 29. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 1995 od 23. 05. 1996


Název/Jméno: PODHORSKÝ LADISLAV

IČO: 15900801

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 23. 05. 1996 od 29. 04. 1998
Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1993 od 23. 05. 1996


Název/Jméno: KYTLICA VILÉM

IČO: 64950891

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 05. 1996 od 31. 05. 2000


Název/Jméno: KUČERA OTAKAR

IČO: 12991571

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1996 od 25. 05. 1999


Název/Jméno: BÍLEK ALEXEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1995 od 23. 05. 1996


Název/Jméno: ŠEBÁNEK EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 1995 od 25. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 1993 od 17. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - ředitel a předseda představenstva
od 19. 08. 1991 od 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 od 19. 08. 1991


Název/Jméno: PIECZKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1993 od 29. 04. 1998


Název/Jméno: HRNČÍŘOVÁ TERÉZIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1993 od 17. 10. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKA JIŘÍ

IČO: 60023465

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1993 od 17. 10. 1995


Název/Jméno: PAVLÍK FRANTIŠEK

IČO: 45746028

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 09. 1993 od 23. 05. 1996


Název/Jméno: KURFÜRST JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 09. 1993 od 25. 05. 1999


Název/Jméno: ŠÍMA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 08. 1991 od 07. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 od 19. 08. 1991


Název/Jméno: VALTEROVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: DOPITOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 od 07. 09. 1993


Název/Jméno: SEDLÁČEK WALTR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1991 od 07. 09. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 2010

Odpovědní zástupci: 17268

Zánik oprávnění:24. 11. 2014


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 10. 2008

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 19. 12. 2013 od 31. 12. 2024


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 01. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 11. 2007

Přerušení: Aktivní od 19. 12. 2013 od 31. 12. 2024


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Odpovědní zástupci:


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 11. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 17268

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1993

Zánik oprávnění:11. 06. 2003


provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 05. 1993

Zánik oprávnění:11. 06. 2003


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 12. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 17268


pořádání vzdělávacích kursů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:22. 07. 2002


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Zánik oprávnění:22. 07. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 685048

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 12. 2001


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 06. 2003


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 237377

Zánik oprávnění:22. 07. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15503020

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
695145HELIOS Tech., a.s.27350452Mečová 358/8, 60200 Brno - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
18642" R A S O P " veřejná obchodní společnost18383360okres Děčín, Vilémov u Šluknova č.128, PSČ 407 80
201867"RUBÍN - společnost s ručením omezeným" "v likvidaci"47679069Šumperk, 78701, Šumperk, 17. listopadu, 3-5
431385AGROTOL s.r.o.61679844Poděbradská 21, 28911 Vrbová Lhota
463217ALFA INTERCO s.r.o.25371509Hoppova 879/16, 60200 Brno
315837ALFA THERM a.s.64053962Hradišťská 407, 53352 Pardubice
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
407621AUTOPARK a.s.47116919Milevská 922/2, 14000 Praha
83621AZ Elektrostav, a.s.45149909Bobnická 2020/8, 28802 Nymburk
35668Baseland s.r.o.29274222Mečová 358/8, 60200 Brno
60771BIAMO, společnost s ručením omezným v likvidaci43462286Trutnov, Krkonošská 770, PSČ 541 01
446451Brněnská rezidenční, a.s.29193460Veleckého 1949/20, 61500 Brno
422341CENTRAL CARD, a.s., v likvidaci60197951Radlická 503/204, 15800 Praha
55256CLAUDIA, spol. s r.o.44964498128, 66902 Havraníky
302119Coolinary Gastro Group a.s.4976851Thámova 21/34, 18600 Praha
58329CP Investments - CZ s.r.o. v likvidaci43224334Krakovská 1346/15, 11000 Praha
447294CZ SERVIS GROUP, a.s.25193261Římská 678/26, 12000 Praha
335456DAUBETO s.r.o.24854760Mečová 358/8, 60200 Brno
289204Definitely in! spol. s r.o.25741896Slezská 2191/134, 13000 Praha
324986Dormant services s.r.o. v likvidaci25727192Lazarská 13/8, 12000 Praha
515762DREPO NOVA, s.r.o. "v likvidaci"25821679Olomouc, 77200, Řepčín, Řepčínská, 86
408408ELEKTROINSTALA výrobní družstvo Jílové u Děčína29246Jílové u Děčína, Javorská 213, PSČ 407 01
108155EMSEKO CZ s.r.o.25566741Tyršovo nábřeží 401, 76001 Zlín
108276EURAC, a.s.46962328Veselá 169/24, 60200 Brno
64652Executive Concierge s.r.o., v likvidaci24834637Za zámečkem 744/9, 15800 Praha
60323Exner, spol. s r.o25353039Na Zlatnici 301/2, 14700 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
276525ALBRECHTOVÁ VĚRA13119435Křížkovského 1430/14, 13000 Praha
46518ANDRLE VÁCLAV1472155432, 34601 Blížejov
137582AROUA RADKA12385492Španielova 1249/100, 16300 Praha
273055AUGUSTA JAN42142695Česká 96/1, 43401 Most
308281BAĎURA BOHUMIL43994351Růžová 393/2, 77900 Olomouc
224322BACHANOVÁ SILVIA75396661Vlkova 507/16, 13000 Praha
215928BALÍČKOVÁ KATEŘINA45080950Dolní Stupice 394, 26711 Vráž
6355BALÍKOVÁ PETRA71363718U Hostína 1777, 25082 Úvaly
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
284860BARTOŇ VLADIMÍR61596817484, 75701 Poličná
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
91099BARTOŠ MILOŠ48125920V Dolích 490, 25246 Vrané nad Vltavou
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
623BARTOŠ ROMAN12253979Herbenova 1893, 27201 Kladno
121925BARTOŠ VLADIMÍR75721074Kaštanová 1165, 66501 Rosice
91097BARTOŠOVÁ DENISA70740968Na Skále 350, 28163 Kostelec nad Černými lesy
45524BAUER JAROSLAV64406946Dvořákova 439, 34401 Domažlice
263031BAŽANT JOSEF14508532Sofijská 2796/1, 39005 Tábor
263029BAŽANTOVÁ MARGITA6119721136, 54475 Mostek
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
233295BERÁNEK VLADISLAV63567547Pražská 2995, 58001 Havlíčkův Brod
63737BERGOVÁ JANA62108522Voroněžská 2545/6, 61600 Brno
119346BERIT JAN46644709U Výstaviště 510/12, 37005 České Budějovice
59809BERKOVÁ HELENA14738732Obětí nacismu 885/2, 35002 Cheb

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
356631. Eurostavební s.r.o.26925818náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
2188087111 ALFA CREDIT s.r.o.28898915náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
23501844glass parts s.r.o.5690251náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
3288244QUICK LIFE s.r.o.3420833náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
2888392A - SPDS s.r.o.29033870náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
2776638A-JOKR PRAHA, spol. s r.o.25611356náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
2244303A-Z realizace s.r.o.5557755náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
2912153A. C. Servis, s.r.o.25614339náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
2207519AB Dřevokov s.r.o. "v likvidaci"26835720náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
2379196ABA TRAVEL, s.r.o.26690098náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
2065680ABATON PRODUCTION s.r.o.27606139náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
2037510ABATON SYSTEM s.r.o.28348273náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
3198536ABELENI CREATION s.r.o. v likvidaci25507401náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
2549689ABRAZADERA s.r.o.26368676náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
2410065ABSAT s.r.o.45281505náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
2145229ABV Praha, s.r.o.27391329náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
3195639ABYZCO s.r.o.27957179náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
1441334Academical Team s.r.o.5273919náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
1766187ACCRUE s.r.o. v likvidaci25972529náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
685223Acelixo s.r.o. v likvidaci49901460náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
1068770Acrisius, s.r.o.27719791náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
126506ACTIVO INVESTMENTS s.r.o. v likvidaci26126257náměstí Přátelství 1518/5, 10200 Praha
2755941ACTIVO TECHNOLOGIES s.r.o.64825183náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
3389550ADASCAR s.r.o. v likvidaci24808521náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
782143ADEJE Europe, s.r.o. "v likvidaci"29026644náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2625509ALKIN s. r. o.29114985náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
790332Carmen Gloria Vrubel Fernandez Verdejo88279391náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
2441354Chandra Shekar Reddy Nagilla3668886náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
115690Charles Riley Elkins III5694183náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
289368Jiří Skála - BUS - DOPRAVA16559711náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
557873Abasova Elina3121526náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
1912362Abdullayev Bakhrom4018664náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
2093743Abdullayev Huseyn3173437náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
1703925Agapov Maxim4756207náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
67300Achberger Henrich4785843náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
1803119Akhmedov Mirjalil Mirza88000109náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
2251922Alekhin Artem3178480náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
2679578Alizada Aliagha3334473náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
362682Alzhanov Yerlan2968410náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
2896204An Dmitriy4170474náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
156181Andr Jan14927730Chudenická 1084/18, 10200 Praha
194404Andrashchuk Anatoliy88816982náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
1773733Andrela Vasyl5626684náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
3149588Andrievskiy Alexander87989468náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
1227885Andrová Miroslava49729705Chudenická 1084/18, 10200 Praha
796838Apshay Ivan88633390náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
1498721Aripov Olimzhon4274890náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
145297Asadchaya Yelizaveta4278186náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha
1712078Balitskiy Sergey4316771náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha