ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ŠKODA TRANSPORTATION a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1491. Její identifikační číslo je 62623753

Výpis z obchodního rejstříku ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Datum zápisu: 1. 3. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1491

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zjrchvy

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Pronájem a půjčování věcí movitých
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výroba karosérií
Povrchové úpravy a svařování kovů
Testování, měření a analýzy
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Zámečnictví, nástrojářství
Grafické práce a kresličské práce
Příprava a vypracování technických návrhů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Projektování a konstruování mechanické části kolejových vozidel
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Automatizované zpracování dat
Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČD, svařování...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Obráběčství
Projektování elektrických zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze...
Projektování elektrických zařízení
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Velkoobchod
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 22. 07. 2014 od 01. 03. 2015

  Dne 17.8.2009 rozhodla společnost ŠKODA HOLDING a.s. jakožto jediný akcionář společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. v působnosti valné hromady společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. takto: 1. Důvod zvýšení základního kapitálu: Důvodem zvýšení základního kaptiálu je posílení finanční situace společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 2. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem úpisem akcií z částky 3.134.100.000,- Kč (tři miliardy sto třicet čtyři milionů sto tisíc korun českých) o částku 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) na částku 3.150.000.000,- Kč (tři miliardy sto padesát milionů korun českých.) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Na zvýšení základního kapitálu bude upsán jeden (1) kus kmenové akcie vydané na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) na tuto jednu akcii. S novou akcií nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs nové akice bude 261.270.000,- Kč (dvě stě šedesát jedna milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). 4. Vzdání se přednostního práva k úpisu nových akcií: Akcionář se vzdává svého přednostního práva k úpisu nových akcií. Nová akcie bude nabídnuta, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému zájemci, obchodní společnosti ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČ: 265 02 399. 5. Způsob upsání acií: Předem určený zájemce upíše novou akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, včetně určení počtu druhu, formy, podoby, a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. 6. Místo a lhůtu pro upisování akcií: Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šesedát) dní ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto Usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního resjtříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určenému zájemci doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., v Plzni, Tylova 1/57, PSČ 316 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin. 7. Připuštění možnosti započtení: Připouští se, že emisní kurs nově upsané akcie bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti ŠKDOA HOLDING a.s., tj. pohledávky zájemce vůči společnosti ŠKODA TRANSPORATATION a.s. na zaplacení části kupní ceny za převod akcií společnosti Pars nova a.s., IČ: 258 60 38, se sídlem Šumperk, Žerotínova 1833/56, PSČ 787 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2350, vzniklé z titulu smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 18.5.2009, přičemž pohledávka zájemce vyplývající z tého smlouvy o úplatném převodu akcií bude započtena ve výši 261.270.000,- Kč. (dvě stě šedesát jedna milionů dve stě sedmdesát tisíc korun českých). Důvodem započtení této pohledávky je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilncíh zdrojů. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. byla ověřena zprávou auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ze dne 11.8.2009 8. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je stanovena lhůta 15 (pátnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti ŠKODA HOLDING a.s. do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 08. 2009 od 12. 10. 2009

  Dne 2. března 2009 rozhodl jediný společník obchodní společnosti ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady o změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
od 01. 04. 2009

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 3134100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 15900000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 15900000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 10. 2009 od 27. 09. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 3134100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 04. 2009 od 27. 09. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: CEIL (CENTRAL EUROPE INDUSTRIES) LTD

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 12. 2013


Název/Jméno: SKODA INDUSTRY (EUROPE) LTD

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 03. 2011 od 23. 12. 2013


Název/Jméno: ŠKODA HOLDING a.s.

IČO: 26163632

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 04. 2010 od 17. 03. 2011
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 04. 2009 od 14. 04. 2010
Společníci - společník s vkladem
od 05. 01. 2007 od 01. 04. 2009

Částka: 3 134 100 000 ,- Kč od 31. 12. 2008 od 01. 04. 2009
1 273 635 000 ,- Kč od 05. 01. 2007 od 31. 12. 2008

Splaceno: 3 134 100 000 ,- Kč od 31. 12. 2008 od 01. 04. 2009
1 273 635 000 ,- Kč od 05. 01. 2007 od 31. 12. 2008

Podíl: 100% od 05. 01. 2007 od 01. 04. 2009


Název/Jméno: ŠKODA HOLDING a. s.

IČO: 26163632

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 04. 09. 2001 od 05. 01. 2007

Částka: 1 273 635 000 ,- Kč od 16. 10. 2001 od 05. 01. 2007
717 987 000 ,- Kč od 04. 09. 2001 od 16. 10. 2001

Splaceno: 1 273 635 000 ,- Kč od 16. 10. 2001 od 05. 01. 2007
717 987 000 ,- Kč od 04. 09. 2001 od 16. 10. 2001

Podíl: 100% od 29. 05. 2002 od 05. 01. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠILHÁNEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2014


Název/Jméno: ČERNÝ JAN

IČO: 74666932

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2016


Název/Jméno: ČMEJLA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 12. 2010 od 03. 02. 2016


Název/Jméno: KORECKÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2016 od 09. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2009 od 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2009 od 12. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 15. 11. 2004 od 01. 04. 2009


Název/Jméno: KRSEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2016 od 09. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 05. 2009 od 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2009 od 12. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 15. 11. 2004 od 01. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2002 od 15. 11. 2004


Název/Jméno: BERNARD JOSEF

IČO: 64776581

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2015 od 02. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2010 od 05. 02. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 08. 2009 od 03. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 06. 2005 od 03. 08. 2009


Název/Jméno: IGNAČÁK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2014 od 03. 02. 2016


Název/Jméno: KRSEK MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2012 od 03. 02. 2016


Název/Jméno: DIVIŠ JIŘÍ

IČO: 60006501

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 12. 2010 od 03. 02. 2016


Název/Jméno: SVÁTA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2016


Název/Jméno: KŮS FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2009 od 05. 02. 2015


Název/Jméno: CIBULKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2011 od 10. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2009 od 10. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2009 od 12. 05. 2009


Název/Jméno: ZAPLETAL JIŘÍ

IČO: 1301250

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 08. 2009 od 03. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2009 od 03. 08. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 09. 2005 od 01. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 06. 2005 od 27. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 15. 11. 2004 od 13. 06. 2005
Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2002 od 15. 11. 2004


Název/Jméno: SOBOTKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2006 od 01. 04. 2009


Název/Jméno: SVOBODA VÁCLAV

IČO: 76224155

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 09. 2005 od 12. 07. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 06. 2005 od 27. 09. 2005


Název/Jméno: NOVOTNÝ PAVEL

IČO: 42300631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 05. 04. 2004 od 29. 03. 2006


Název/Jméno: VALDHANS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 2003 od 15. 11. 2004


Název/Jméno: KUBRICHT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 19. 03. 2003 od 15. 11. 2004


Název/Jméno: LESNÝ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 10. 1999 od 19. 03. 2003


Název/Jméno: TĚŤÁL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 09. 10. 2002 od 15. 11. 2004


Název/Jméno: DVOŘÁK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2002 od 18. 08. 2003


Název/Jméno: SOUBUSTA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 21. 11. 2001 od 05. 04. 2004


Název/Jméno: KARÁSEK PETR

IČO: 72599855

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 16. 10. 2001 od 29. 05. 2002


Název/Jméno: KOZÁK VLADISLAV

IČO: 75966123

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 10. 1999 od 21. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 03. 1995 od 04. 03. 1996


Název/Jméno: ŠINDELEK IVO

IČO: 86631292

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 08. 09. 1998 od 01. 10. 1999


Název/Jméno: KALINA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 17. 11. 1995 od 08. 09. 1998


Název/Jméno: BROŽ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 07. 03. 1997 od 16. 10. 2001


Název/Jméno: STEININGER KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 03. 1995 od 02. 10. 1995


Název/Jméno: KÖNIG VIKTOR

IČO: 69446873

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 03. 1995 od 17. 11. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 05. 2011


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 05. 2004


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 2003

Odpovědní zástupci: 1026276

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 03. 2002


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Zánik oprávnění:12. 02. 2001


Projektování a konstruování mechanické části kolejových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Zánik oprávnění:20. 03. 2002


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Odpovědní zástupci:


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 04. 1995

Zánik oprávnění:27. 03. 2002


Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 04. 1995

Zánik oprávnění:27. 03. 2002


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 04. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 50264


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 04. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 04. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1995

Zánik oprávnění:03. 01. 2001


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 04. 1995


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 03. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 03. 1995

Zánik oprávnění:20. 03. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 03. 1995


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ62623753

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 03. 1995

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
424390ACTA - pf a.s. v likvidaci25094033Praha, 19904, Letňany, Beranových, 130
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
51453AUDIT ACTIVITY s.r.o.62915592Na výsluní 201/13, 10000 Praha
61851AXIOM spol. s r.o.60912561Drahobejlova 1894/52, 19000 Praha
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
103212BEN stavební firma, společnost s ručením omezeným15055051Erbenova 1054, 50601 Jičín
363709BLACK PROFIL, s.r.o.278068981064, 73534 Stonava
363110BROTHERS records s.r.o.27141349Haškova 123/3, 17000 Praha
420235Bytové družstvo Dubina25926560Dubinská 720, 53012 Pardubice
348603Bytové družstvo Na Novině3361543Na novině 1068/14, 14100 Praha
32643Bytové družstvo VÁŽKA, v likvidaci61502286Praha 4 - Libuš-Písnice, K lukám 643/22, PSČ 142 00
421685Calvera World s.r.o.3043975Běchorská 2222/10, 19300 Praha
140602CEFED s.r.o.543290154, 33901 Mlýnské Struhadlo
306632CPB group a.s. v likvidaci65138309Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Bozděchova, 8
437528CZ LOKO, a.s.61672131Semanínská 580, 56002 Česká Třebová
418222Černá louka, a.s. v likvidaci575372Ostrava, 70002, , Výstaviště Černá louka,
174187Česká energie, a.s.25596080Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha
397892ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.44569793Praha, 11000, Staré Město, Dušní, 112/16
206236D  & S engineering, spol. s r.o.25922971Pod Stárkou 1560/35, 14000 Praha
176231DACH, spol. s r.o.44964587Kubíkova 2291/12, 62800 Brno
65615DAMS spol. s r.o.48173746Vendolí, 56914, Vendolí, , 310
106395DEVRA Ražice s.r.o. v likvidaci2515217356, 39822 Ražice
395256Doubravická, a.s.25312707Hybešova 228, 67911 Doubravice nad Svitavou
440450Dřevonástroje s.r.o.279634621, 33901 Mlýnské Struhadlo
43446Dušan Vajo s.r.o.24656381Ocelářská 1354/35, 19000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí