ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ŠKODA TRANSPORTATION a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1491. Jeho identifikační číslo je 62623753

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Datum zápisu: 1. 3. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1491

Identifikační číslo:62623753

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zjrchvy

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Pronájem a půjčování věcí movitých
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výroba karosérií
Testování, měření a analýzy
Povrchové úpravy a svařování kovů
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Příprava a vypracování technických návrhů
Grafické práce a kresličské práce
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Projektování a konstruování mechanické části kolejových vozidel
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Obráběčství
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČD, svařování...
Automatizované zpracování dat
Projektování elektrických zařízení
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Projektování elektrických zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze...
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 01. 03. 2015
Borská 2922/32, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 14. 12. 2012 do 01. 03. 2015
Plzeň - Jižní Předměstí, Borská 2922/32, PSČ 30100
od 10. 10. 2011 do 14. 12. 2012
Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 30128
od 01. 02. 2008 do 10. 10. 2011
Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 31600
od 29. 05. 2002 do 01. 02. 2008
Plzeň, Tylova 57, okres Plzeň-město, PSČ 31600
od 01. 03. 1995 do 29. 05. 2002
Emila Škody 2922/1, 30100 Plzeň

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 22. 07. 2014 do 01. 03. 2015

  Dne 17.8.2009 rozhodla společnost ŠKODA HOLDING a.s. jakožto jediný akcionář společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. v působnosti valné hromady společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. takto: 1. Důvod zvýšení základního kapitálu: Důvodem zvýšení základního kaptiálu je posílení finanční situace společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 2. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem úpisem akcií z částky 3.134.100.000,- Kč (tři miliardy sto třicet čtyři milionů sto tisíc korun českých) o částku 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) na částku 3.150.000.000,- Kč (tři miliardy sto padesát milionů korun českých.) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Na zvýšení základního kapitálu bude upsán jeden (1) kus kmenové akcie vydané na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) na tuto jednu akcii. S novou akcií nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs nové akice bude 261.270.000,- Kč (dvě stě šedesát jedna milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). 4. Vzdání se přednostního práva k úpisu nových akcií: Akcionář se vzdává svého přednostního práva k úpisu nových akcií. Nová akcie bude nabídnuta, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému zájemci, obchodní společnosti ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČ: 265 02 399. 5. Způsob upsání acií: Předem určený zájemce upíše novou akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, včetně určení počtu druhu, formy, podoby, a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. 6. Místo a lhůtu pro upisování akcií: Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šesedát) dní ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto Usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního resjtříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určenému zájemci doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., v Plzni, Tylova 1/57, PSČ 316 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin. 7. Připuštění možnosti započtení: Připouští se, že emisní kurs nově upsané akcie bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti ŠKDOA HOLDING a.s., tj. pohledávky zájemce vůči společnosti ŠKODA TRANSPORATATION a.s. na zaplacení části kupní ceny za převod akcií společnosti Pars nova a.s., IČ: 258 60 38, se sídlem Šumperk, Žerotínova 1833/56, PSČ 787 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2350, vzniklé z titulu smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 18.5.2009, přičemž pohledávka zájemce vyplývající z tého smlouvy o úplatném převodu akcií bude započtena ve výši 261.270.000,- Kč. (dvě stě šedesát jedna milionů dve stě sedmdesát tisíc korun českých). Důvodem započtení této pohledávky je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilncíh zdrojů. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. byla ověřena zprávou auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ze dne 11.8.2009 8. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je stanovena lhůta 15 (pátnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti ŠKODA HOLDING a.s. do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 08. 2009 do 12. 10. 2009

  Dne 2. března 2009 rozhodl jediný společník obchodní společnosti ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady o změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
od 01. 04. 2009

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 15900000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 10. 2009

Počet: 1 ks v hodnotě: 3134100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 04. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: CEIL (CENTRAL EUROPE INDUSTRIES) LTD

Adresa: 3032 Limassol, City House, Karaiskaki 6, Kyperská republika
od 23. 12. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 12. 2013


Název/Jméno: SKODA INDUSTRY (EUROPE) LTD

Adresa: 3032 Limassol, City House, Karaiskaki 6, Kyperská republika
od 22. 08. 2011 do 23. 12. 2013
1066 Nicosia, Themistokli Dervi 3, Kyperská republika
od 17. 03. 2011 do 22. 08. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 03. 2011 do 23. 12. 2013


Název/Jméno: ŠKODA HOLDING a.s.

IČO:26163632

Adresa: Praha 1, Václavské nám. 837/11, PSČ 11000
od 14. 04. 2010 do 17. 03. 2011
Praha 1, Václavské nám. 837/11, PSČ 11000
od 01. 04. 2009 do 14. 04. 2010
Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 11000
od 05. 01. 2007 do 01. 04. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 04. 2010 do 17. 03. 2011
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 04. 2009 do 14. 04. 2010
Společníci - společník s vkladem
od 05. 01. 2007 do 01. 04. 2009

Částka: 3 134 100 000 ,- Kč od 31. 12. 2008 do 01. 04. 2009
1 273 635 000 ,- Kč od 05. 01. 2007 do 31. 12. 2008

Splaceno: 3 134 100 000 ,- Kč od 31. 12. 2008 do 01. 04. 2009
1 273 635 000 ,- Kč od 05. 01. 2007 do 31. 12. 2008

Podíl: 100% od 05. 01. 2007 do 01. 04. 2009


Název/Jméno: ŠKODA HOLDING a. s.

IČO:26163632

Adresa: Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 31600
od 19. 03. 2003 do 05. 01. 2007
Praha 1, Těšnov 1/1059
od 04. 09. 2001 do 19. 03. 2003

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 04. 09. 2001 do 05. 01. 2007

Částka: 1 273 635 000 ,- Kč od 16. 10. 2001 do 05. 01. 2007
717 987 000 ,- Kč od 04. 09. 2001 do 16. 10. 2001

Splaceno: 1 273 635 000 ,- Kč od 16. 10. 2001 do 05. 01. 2007
717 987 000 ,- Kč od 04. 09. 2001 do 16. 10. 2001

Podíl: 100% od 29. 05. 2002 do 05. 01. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČERNÝ JAN

IČO: 74666932

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2016

Adresa: Švestková 660/12, Božkov, 326 00 Plzeň
od 24. 07. 2016
Hlávkova 867, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
od 03. 02. 2016 do 24. 07. 2016


Název/Jméno: ČMEJLA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 12. 2010 do 03. 02. 2016

Adresa: 98000 Le Bel Horizon, 51 Av Hector Otto, Monacké knížectví
od 22. 06. 2016
Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 03. 02. 2016 do 22. 06. 2016
98000 Monako, Impasse de la Fontaine 6, Monacké knížectví
od 03. 12. 2010 do 03. 02. 2016


Název/Jméno: KRSEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2016 do 09. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 05. 2009 do 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2009 do 12. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 15. 11. 2004 do 01. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2002 do 15. 11. 2004

Adresa: Čermákova 2484/52, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 09. 10. 2013
Plzeň - Jižní Předměstí, Čermákova 2484/52, PSČ 32014
od 10. 08. 2012 do 09. 10. 2013
Plzeň, Čermákova 52, PSČ 30100
od 01. 04. 2009 do 10. 08. 2012
Plzeň, Čermákova 52, PSČ 32014
od 29. 05. 2002 do 01. 04. 2009


Název/Jméno: KORECKÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2016 do 09. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2009 do 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2009 do 12. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 15. 11. 2004 do 01. 04. 2009

Adresa: Dukelská 783, 334 01 Přeštice
od 25. 08. 2013
Hostivice, V Uličce 1459, PSČ 25301
od 01. 04. 2009 do 25. 08. 2013
Hostivice, V Uličce 1459
od 15. 11. 2004 do 01. 04. 2009


Název/Jméno: ŠILHÁNEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2014

Adresa: Úslavská 2282/47, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
od 22. 07. 2014


Název/Jméno: KRSEK MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2012 do 03. 02. 2016

Adresa: Čermákova 2484/52, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 09. 10. 2013
Plzeň, Čermákova 52, PSČ 30100
od 10. 08. 2012 do 09. 10. 2013


Název/Jméno: IGNAČÁK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2014 do 03. 02. 2016

Adresa: Husova 460, 789 61 Bludov
od 22. 07. 2014


Název/Jméno: BERNARD JOSEF

IČO: 64776581

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2010 do 05. 02. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 08. 2009 do 03. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 06. 2005 do 03. 08. 2009

Adresa: Nebílovský Borek 86, 332 09 Štěnovický Borek
od 05. 03. 2014
Štěnovice - Štěnovický Borek, Nebílovský Borek 86, PSČ 33209
od 30. 09. 2008 do 05. 03. 2014
Plzeň, Máchova 5, PSČ 30100
od 13. 06. 2005 do 30. 09. 2008


Název/Jméno: DIVIŠ JIŘÍ

IČO: 41632702

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 12. 2010 do 03. 02. 2016

Adresa: 98000 Avenue des Papalins 29, Monacké knížectví
od 03. 02. 2016
98000 Monako, Avenue des Papalins 29, Monacké knížectví
od 03. 12. 2010 do 03. 02. 2016


Název/Jméno: SVÁTA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2016

Adresa: Sedlecká 1303/17, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
od 03. 02. 2016


Název/Jméno: KŮS FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2009 do 05. 02. 2015

Adresa: Plzeň, Adelova 10, PSČ 30100
od 03. 08. 2009 do 05. 02. 2015


Název/Jméno: CIBULKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2011 do 10. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2009 do 10. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2009 do 12. 05. 2009

Adresa: Plzeň, Mikulovská 1140/97, PSČ 32300
od 01. 04. 2009 do 10. 08. 2012


Název/Jméno: ZAPLETAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 08. 2009 do 03. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2009 do 03. 08. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 09. 2005 do 01. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 06. 2005 do 27. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 15. 11. 2004 do 13. 06. 2005
Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2002 do 15. 11. 2004

Adresa: Velké Popovice 357, PSČ 25169
od 13. 06. 2005 do 03. 12. 2010
Velké Popovice 357, PSČ 35169
od 15. 11. 2004 do 13. 06. 2005
Velké Popovice 357, PSČ 25169
od 29. 05. 2002 do 15. 11. 2004


Název/Jméno: SOBOTKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2006 do 01. 04. 2009

Adresa: Plzeň, Nad Úslavou 14, PSČ 31200
od 12. 07. 2006 do 01. 04. 2009


Název/Jméno: SVOBODA VÁCLAV

IČO: 46647929

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 09. 2005 do 12. 07. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 06. 2005 do 27. 09. 2005

Adresa: Plzeň, M. Horákové 5, PSČ 32600
od 13. 06. 2005 do 12. 07. 2006


Název/Jméno: NOVOTNÝ PAVEL

IČO: 43344925

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 05. 04. 2004 do 29. 03. 2006

Adresa: Dolní Chřibská 289, PSČ 40744
od 05. 04. 2004 do 29. 03. 2006


Název/Jméno: VALDHANS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 2003 do 15. 11. 2004

Adresa: Plzeň, Slovanská alej 25, PSČ 32600
od 18. 08. 2003 do 15. 11. 2004


Název/Jméno: KUBRICHT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 19. 03. 2003 do 15. 11. 2004

Adresa: Praha 3, Roháčova 38, PSČ 13000
od 19. 03. 2003 do 15. 11. 2004


Název/Jméno: LESNÝ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 10. 1999 do 19. 03. 2003

Adresa: Klatovy IV, K Zaječímu vrchu 737, PSČ 33901
od 15. 01. 2003 do 19. 03. 2003
Klatovy, Koldinova 530, PSČ 33901
od 01. 10. 1999 do 15. 01. 2003


Název/Jméno: TEŤÁL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 09. 10. 2002 do 15. 11. 2004

Adresa: Plzeň, Karolíny Světlé 15, PSČ 32300
od 09. 10. 2002 do 15. 11. 2004


Název/Jméno: DVOŘÁK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2002 do 18. 08. 2003

Adresa: Plzeň, E. Krásnohorské 27, PSČ 32311
od 29. 05. 2002 do 18. 08. 2003


Název/Jméno: SOUBUSTA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 21. 11. 2001 do 05. 04. 2004

Adresa: Rokycany, Roháčova 551, PSČ 33701
od 29. 05. 2002 do 05. 04. 2004
Plzeň, Nýřanská 44, okres Plzeň-město, PSČ 32326
od 21. 11. 2001 do 29. 05. 2002


Název/Jméno: KARÁSEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 16. 10. 2001 do 29. 05. 2002

Adresa: Dobříš, Západní 1569, okres Příbram, PSČ 26301
od 16. 10. 2001 do 29. 05. 2002


Název/Jméno: KOZÁK VLADISLAV

IČO: 48999806

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 10. 1999 do 21. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 03. 1995 do 04. 03. 1996

Adresa: Plzeň, Slovanské údolí 28, okres Plzeň-město, PSČ 31802
od 01. 10. 1999 do 21. 11. 2001
Plzeň, Slovanské údolí 28, okres Plzeň-město, PSČ 31802
od 01. 03. 1995 do 04. 03. 1996


Název/Jméno: ŠINDELEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 08. 09. 1998 do 01. 10. 1999

Adresa: Praha 7, Tusarova 24
od 08. 09. 1998 do 01. 10. 1999


Název/Jméno: KALINA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 17. 11. 1995 do 08. 09. 1998

Adresa: Hradec 170, okres Plzeň-jih, PSČ 33211
od 02. 04. 1998 do 08. 09. 1998
Plzeň, Železniční 40, okres Plzeň-město, PSČ 30142
od 04. 03. 1996 do 02. 04. 1998
Hradec u Stoda 170, PSČ 33211
od 17. 11. 1995 do 04. 03. 1996


Název/Jméno: BROŽ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 07. 03. 1997 do 16. 10. 2001

Adresa: Plzeň, Klatovská 103, okres Plzeň-město, PSČ 32008
od 07. 03. 1997 do 16. 10. 2001


Název/Jméno: KÖNIG VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 03. 1995 do 17. 11. 1995

Adresa: Plzeň, Pecháčkova 6, okres Plzeň-město, PSČ 31814
od 01. 03. 1995 do 17. 11. 1995


Název/Jméno: STEININGER KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jednatel
od 01. 03. 1995 do 02. 10. 1995

Adresa: Plzeň, Strážnická 22, okres Plzeň-město, PSČ 31003
od 01. 03. 1995 do 02. 10. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 5. 2011

Odpovědní zástupci: Petr Makoš


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 5. 2004


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 2004

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 17. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 17. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 17. 05. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 2003

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti dopravní strojírenství
od 18. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. František Brož

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Obory činnosti: - motorových vozidel
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- přívěsů, návěsů, přepravních kontejnerů
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- kolejových vozidel
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 3. 2002

Obory činnosti: - provozování středisek kalibrační služby
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- měření radonu
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 3. 2002

Obory činnosti: - tepelné zpracování
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- pískování, otryskávání
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- svařování
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- potahování nekovovými materiály
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 3. 2002


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 3. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Zapletal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Obory činnosti: - zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- zhotovení technických výkresů
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995


Projektování a konstruování mechanické části kolejových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Zánik oprávnění:20. 3. 2002


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Zánik oprávnění:12. 2. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 4. 1995


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 4. 1995

Obory činnosti: - implementace software
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 4. 1995

Zánik oprávnění:27. 3. 2002


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 4. 1995

Obory činnosti: - zpracování dat
od 20. 03. 2002 do 27. 03. 2002
- služby databank
od 20. 03. 2002 do 27. 03. 2002
- správa sítí
od 20. 03. 2002 do 27. 03. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Zapletal

Zánik oprávnění:27. 3. 2002


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 4. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Dr. Ing. Ladislav Sobotka


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1995

Zánik oprávnění:3. 1. 2001


Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 4. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 3. 1995

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 20. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Zapletal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 3. 1995

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 05. 02. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 05. 02. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 09. 05. 2007 do 05. 02. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 17. 05. 2004 do 05. 02. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
od 18. 08. 2003 do 05. 02. 2009
Výroba karosérií
od 27. 03. 2002 do 05. 02. 2009
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 27. 03. 2002
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 20. 03. 2002
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 20. 03. 2002
Testování, měření a analýzy
od 20. 03. 2002 do 05. 02. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 20. 03. 2002 do 05. 02. 2009
Grafické práce a kresličské práce
od 10. 04. 1995 do 05. 02. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 10. 04. 1995
Příprava a vypracování technických návrhů
od 10. 04. 1995 do 05. 02. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 06. 04. 1995 do 05. 02. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 06. 04. 1995
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 05. 04. 1995 do 05. 02. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 05. 04. 1995 do 05. 02. 2009
Velkoobchod
od 01. 03. 1995 do 05. 02. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 03. 1995


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 3. 1995

Zánik oprávnění:20. 3. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ62623753

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 3. 1995

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
698666"Newton Financial Management Group a.s.25082272Praha 1, Politických vězňů 10, PSČ 11000
698665"NEWTON Financial Management, a.s.60196785Praha 1, Politických vězňů 10/912, PSČ 11000
1151241"Ochotnický spolek Včelinec Zhoř"22744070č.p. 41, 588 26 Zhoř
10528561. Pavel N o v o t n ýTeplice, Jiřího Wolkera 1449/10
672193MACH EDUARDJemnice-Lovčovice 11