Škrobárny Pelhřimov, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Škrobárny Pelhřimov, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 618. Její identifikační číslo je 60071206

Výpis z obchodního rejstříku Škrobárny Pelhřimov, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 618

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jf7gi97

Předmět podnikání: Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních...
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Vedení účetnictví
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží...
Výroba pekárenských výrobků
Laboratorní činnost a služby
Výroba krmiv pro hospodářská zvířata
Zpracování brambor
Výroba škrobárenských výrobků
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 07. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 07. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 06. 2014

  Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 19.10.2001 o sníženízákladního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti bude snížen o 95,605.000,-- Kč(slovy: devadesátpětmiliónůšestsetpěttisíc korun českých) způvodního 206,735.000,-- Kč (slovy:dvěstěšestmiliónůsedmsettřicetpěttisíc korun českých) nalll,130.000,-- Kč (slovy jednostojedenáctmiliónůstrotřicettisíckorun českých), a to z důvodu naplnění ustanovení § 161b odst. 4obchodního zákoníku.Snížení základního kapitálu bude provedeno podáním příkazuosobě, která vede evidenci akcií, k jejich zrušení.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita naúhradu jmenovité hodnoty vlastních akcií.
od 18. 12. 2001 od 17. 08. 2002

  Usnesení valné hromady ze dne 11. 5. 2000 o zvýšení základníhojmění společnosti:Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 85,500.000,- Kč.Toto zvýšení bude provedeno upsáním nových kmenových akciína majitele.Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští.Bude upsáno 85.500 ks kmenových akcií na majitele, vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Z důvodů upisování akcií nepeněžitým vkladem nelze dle ust.§ 204a odst. 1 obch. zák. uplatnit přednostní právo akcionářůna upsání akcií.Akcie budou nabídnuty společnosti Jihočeské škrobárny, s.r.o. sesídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, IČ 65006984.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Pelhřimově,Křemešnická 818. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 2 měsíců, počínajednem následujícím po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií jeroven jejich jmenovité hodntoě.Emisní kurs akcií bude upisovatel splácet vkladem podnikuJihočeské škrobárny, který byl oceněn znaleckým posudkem dvouznalců na 85,500.000,- Kč.Upisovatel je povinen do 30 dnů ode dne upsání akcií vložitnepeněžitý vklad, kterým splatí 100 % emisního kurzu upsanýchakcií.Nedosáhne-li hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splaceníčástky, na jakou byl oceněn, je společník, který tento vkladsplatil, povinen společnosti rozdíl doplatit v penězích.Překročí-li hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splaceníčástku, na jakou byl oceněn, je společnost povinna vyplatitspolečníkovi, který tento vklad splatil, rozdíl v penězích,pokud o vyplacení rozdílu společník požádá společnost nejpozdějido 1 roku, počínaje dnem splacení celého nepeněžitého vkladu dozákladního jmění společnosti.
od 18. 05. 2000 od 31. 08. 2000

  Usnesení valné hromady ze dne 11. 5. 2000 o zvýšení základníhojmění společnosti:Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 85,000.000,- Kč.Toto zvýšení bude provedeno upsáním nových kmenových akciína majitele.Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští.Bude upsáno 85.500 ks kmenových akcií na majitele, vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Z důvodů upisování akcií nepeněžitým vkladem nelze dle ust.§ 204a odst. 1 obch. zák. uplatnit přednostní právo akcionářůna upsání akcií.Akcie budou nabídnuty společnosti Jihočeské škrobárny, s.r.o. sesídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, IČ 65006984.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Pelhřimově,Křemešnická 818. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 2 měsíců, počínajednem následujícím po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií jeroven jejich jmenovité hodntoě.Emisní kurs akcií bude upisovatel splácet vkladem podnikuJihočeské škrobárny, který byl oceněn znaleckým posudkem dvouznalců na 85,500.000,- Kč.Upisovatel je povinen do 30 dnů ode dne upsání akcií vložitnepeněžitý vklad, kterým splatí 100 % emisního kurzu upsanýchakcií.Nedosáhne-li hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splaceníčástky, na jakou byl oceněn, je společník, který tento vkladsplatil, povinen společnosti rozdíl doplatit v penězích.Překročí-li hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splaceníčástku, na jakou byl oceněn, je společnost povinna vyplatitspolečníkovi, který tento vklad splatil, rozdíl v penězích,pokud o vyplacení rozdílu společník požádá společnost nejpozdějido 1 roku, počínaje dnem splacení celého nepeněžitého vkladu dozákladního jmění společnosti.
od 18. 05. 2000 od 18. 05. 2000

  Valná hromada konaná dne 25.5.1995 přijala změny stanovspolečnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisupořízeného o průběhu uvedené valné hromady.
od 21. 11. 1995

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu společnostiŠkrobárny Havlíčkův Brod, státní podnik.
od 01. 01. 1994

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 3.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 01. 1994

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníkuJediným zakladatelem společnosti je Fond Národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 111 300 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 08. 2002 od 25. 01. 2003

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOUBEK FRANTIŠEK

IČO: 45123021

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2004 od 20. 05. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 2001 od 10. 08. 2004
Prokura - prokurista
od 14. 08. 1997 od 10. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 02. 1997 od 14. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 11. 1995 od 17. 02. 1997


Název/Jméno: TŘÍSKA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 2013 od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 08. 2004 od 15. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2001 od 10. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 1998 od 14. 03. 2001


Název/Jméno: HADRAVA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 04. 2013 od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 08. 2004 od 15. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2001 od 10. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 od 14. 08. 1997


Název/Jméno: PUCHNER PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2004 od 20. 05. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2003 od 10. 08. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 1998 od 27. 06. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 1995 od 01. 07. 1998


Název/Jméno: ROUBÍČKOVÁ MARIE

IČO: 87700905

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2001 od 20. 05. 2010


Název/Jméno: JANÁK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 06. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2010 od 07. 06. 2014


Název/Jméno: NÁVARA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2003


Název/Jméno: JANÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2010 od 26. 05. 2010


Název/Jméno: JEŽEK LUBOMÍR

IČO: 44057296

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2001 od 27. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 07. 1998 od 14. 03. 2001


Název/Jméno: VYNIKAL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 07. 1998 od 18. 12. 2001


Název/Jméno: MEZERA JOSEF

IČO: 47222646

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 1998 od 27. 06. 2003


Název/Jméno: MERT OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 1998 od 27. 06. 2003


Název/Jméno: STARÝ ZDENĚK

IČO: 65858913

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 08. 1997 od 01. 07. 1998


Název/Jméno: PATROVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1997 od 01. 07. 1998


Název/Jméno: PLAVEC ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 1997 od 01. 07. 1998


Název/Jméno: LACINA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 1997 od 14. 08. 1997


Název/Jméno: Dohnal František

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 02. 1997 od 14. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 od 17. 02. 1997


Název/Jméno: STARÝ MIROSLAV

IČO: 41093615

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 02. 1997 od 01. 07. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 05. 1996 od 17. 02. 1997


Název/Jméno: ALVES RUY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 02. 1997 od 01. 07. 1998


Název/Jméno: HRABA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1996 od 14. 08. 1997


Název/Jméno: ZAMRZLA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 1995 od 17. 05. 1996


Název/Jméno: POLEŠÁK MILOŇ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 1995 od 17. 02. 1997


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 od 17. 05. 1996


Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 1995 od 17. 02. 1997


Název/Jméno: PETR PUCHMER

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: JOSEF HADRAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: FRANTIŠEK KOUBEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: JAROSLAV ZAHRZLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: JOSEF BEČKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: OLDŘICH MERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 08. 2001

Odpovědní zástupci:


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 957785

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 02. 1998

Odpovědní zástupci: 961070

Přerušení: od 21. 05. 1999 od 17. 05. 2000

Zánik oprávnění:17. 05. 2000


Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 02. 1998

Odpovědní zástupci: 1019318


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 17. 08. 2015 od 31. 10. 2015
od 01. 05. 1999 od 05. 06. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 1019318

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba pekárenských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 04. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 05. 1999


Laboratorní činnost a služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 1019318

Přerušení: od 21. 05. 1999 od 31. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba krmiv pro hospodářská zvířata

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 04. 1994

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 21. 05. 1999 od 31. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování brambor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 04. 1994

Přerušení: od 21. 05. 1999 od 31. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba škrobárenských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 04. 1994

Přerušení: od 21. 05. 1999 od 31. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 1019318


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 1019318

Přerušení: od 01. 05. 1999 od 13. 06. 2000


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 04. 1994

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 01. 01. 2017 od 30. 09. 2017
od 01. 12. 2015 od 31. 12. 2016
od 17. 08. 2015 od 30. 11. 2015
od 01. 05. 1999 od 05. 06. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60071206

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1359899"Bytové družstvo Štúrova 537"25136321Štúrova 537/27, 14200 Praha
896274"South Bohemia Star" společnost s ručením omezeným47252472Štěpnice 718, 39181 Veselí nad Lužnicí
421424A - ZNAK, a.s.25304968Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Anglická, 82/26
181962ADVANTAGE Factory CARS a.s.24247332Freyova 980/10, 19000 Praha
1336024Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci411850Opletalova 958/27, 11000 Praha
527731AGROCCOM, spol. s r.o. v likvidaci49971336Brno, 65502, , Horní, 5
234656AGROSTROJ International, s.r.o.28148215U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
928427AGROSTROJ Real, s.r.o.29211948U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
138970AGROZET-CENTRUM Praha, spol. s r.o., v likvidaci48538761Praha, 10000, Vršovice (Praha 10), Petrohradská, 3
1020645AgroZZN, a.s.45148082V Lubnici 2333, 26901 Rakovník
1226739AKUMER, a.s. "v likvidaci"14890402Praha, 17005, , ARGENTINSKÁ, 38
599012AQUAdem, s.r.o.25309340Brno-Chrlice, Tovární 739/1, PSČ 643 00
460441Atlantis, spol. s r.o.48584487Praha, 16000, Vokovice, Africká, 18
1151712AUDITAX, s.r.o.63984440Komořanská 2067/5, 14300 Praha
209161BABYLANDIA s.r.o.4409094Želivského 4765/5B, 46605 Jablonec nad Nisou
373672BAKLAX plus s.r.o.47282690Ocelkova 643/20, 19800 Praha
1164044Belagra, a.s.46346023Hustopeče, 69301, Hustopeče, Nádražní, 60
1352240BELIMPEX organizační složka podniku15273814Praha, 14000, Krč, Čerčanská, 20 čp. 633
1429448BEMOTRADE a.s.61672840Na Rokytce 274/5, 25101 Říčany
410108BETA - Moravskoslezský fond, a.s.44004591Zlín, 76001, , KÚTY, 3967
1279530BINA s.r.o., v likvidaci60708778Dlouhá 4309, 76001 Zlín
573037BIOSTER, a.s.49970623Tejny 621, 66471 Veverská Bítýška
549311BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.48201987239, 37841 Jarošov nad Nežárkou
218463BORGHIA, s.r.o.25096397Komořanská 2067/5, 14300 Praha
1118134Bytové družstvo STODOLA26019035U zastávky 658, 37501 Týn nad Vltavou

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: PARKON s. r. o.45536317nábřeží Závodu míru 2740, 53002 Pardubice
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: LANGFORD s.r.o. v likvidaci27973778Karlovy Vary, ul. Raisova 1180/10, PSČ 360 01
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Firma: MUDr. Josef Hrabovský s.r.o.142056924, 69123 Pohořelice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: NEUREG, s.r.o. v likvidaci27643123Studnická 2128/27, 19300 Praha
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Fyzická osoba: Pavel Procházka87331861Eliščina třída 158/7, 28802 Nymburk
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice

Firmy v okolí