Škrobárny Pelhřimov, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Škrobárny Pelhřimov, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 618. Jeho identifikační číslo je 60071206

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Škrobárny Pelhřimov, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 618

Identifikační číslo:60071206

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jf7gi97

Předmět podnikání: Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních...
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vedení účetnictví
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba škrobárenských výrobků
Zpracování brambor
Výroba krmiv pro hospodářská zvířata
Laboratorní činnost a služby
Výroba pekárenských výrobků
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 07. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 07. 06. 2014

  Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 19.10.2001 o sníženízákladního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti bude snížen o 95,605.000,-- Kč(slovy: devadesátpětmiliónůšestsetpěttisíc korun českých) způvodního 206,735.000,-- Kč (slovy:dvěstěšestmiliónůsedmsettřicetpěttisíc korun českých) nalll,130.000,-- Kč (slovy jednostojedenáctmiliónůstrotřicettisíckorun českých), a to z důvodu naplnění ustanovení § 161b odst. 4obchodního zákoníku.Snížení základního kapitálu bude provedeno podáním příkazuosobě, která vede evidenci akcií, k jejich zrušení.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita naúhradu jmenovité hodnoty vlastních akcií.
od 18. 12. 2001 do 17. 08. 2002

  Usnesení valné hromady ze dne 11. 5. 2000 o zvýšení základníhojmění společnosti:Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 85,500.000,- Kč.Toto zvýšení bude provedeno upsáním nových kmenových akciína majitele.Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští.Bude upsáno 85.500 ks kmenových akcií na majitele, vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Z důvodů upisování akcií nepeněžitým vkladem nelze dle ust.§ 204a odst. 1 obch. zák. uplatnit přednostní právo akcionářůna upsání akcií.Akcie budou nabídnuty společnosti Jihočeské škrobárny, s.r.o. sesídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, IČ 65006984.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Pelhřimově,Křemešnická 818. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 2 měsíců, počínajednem následujícím po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií jeroven jejich jmenovité hodntoě.Emisní kurs akcií bude upisovatel splácet vkladem podnikuJihočeské škrobárny, který byl oceněn znaleckým posudkem dvouznalců na 85,500.000,- Kč.Upisovatel je povinen do 30 dnů ode dne upsání akcií vložitnepeněžitý vklad, kterým splatí 100 % emisního kurzu upsanýchakcií.Nedosáhne-li hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splaceníčástky, na jakou byl oceněn, je společník, který tento vkladsplatil, povinen společnosti rozdíl doplatit v penězích.Překročí-li hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splaceníčástku, na jakou byl oceněn, je společnost povinna vyplatitspolečníkovi, který tento vklad splatil, rozdíl v penězích,pokud o vyplacení rozdílu společník požádá společnost nejpozdějido 1 roku, počínaje dnem splacení celého nepeněžitého vkladu dozákladního jmění společnosti.
od 18. 05. 2000 do 31. 08. 2000

  Usnesení valné hromady ze dne 11. 5. 2000 o zvýšení základníhojmění společnosti:Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 85,000.000,- Kč.Toto zvýšení bude provedeno upsáním nových kmenových akciína majitele.Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští.Bude upsáno 85.500 ks kmenových akcií na majitele, vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Z důvodů upisování akcií nepeněžitým vkladem nelze dle ust.§ 204a odst. 1 obch. zák. uplatnit přednostní právo akcionářůna upsání akcií.Akcie budou nabídnuty společnosti Jihočeské škrobárny, s.r.o. sesídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, IČ 65006984.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Pelhřimově,Křemešnická 818. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 2 měsíců, počínajednem následujícím po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií jeroven jejich jmenovité hodntoě.Emisní kurs akcií bude upisovatel splácet vkladem podnikuJihočeské škrobárny, který byl oceněn znaleckým posudkem dvouznalců na 85,500.000,- Kč.Upisovatel je povinen do 30 dnů ode dne upsání akcií vložitnepeněžitý vklad, kterým splatí 100 % emisního kurzu upsanýchakcií.Nedosáhne-li hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splaceníčástky, na jakou byl oceněn, je společník, který tento vkladsplatil, povinen společnosti rozdíl doplatit v penězích.Překročí-li hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splaceníčástku, na jakou byl oceněn, je společnost povinna vyplatitspolečníkovi, který tento vklad splatil, rozdíl v penězích,pokud o vyplacení rozdílu společník požádá společnost nejpozdějido 1 roku, počínaje dnem splacení celého nepeněžitého vkladu dozákladního jmění společnosti.
od 18. 05. 2000 do 18. 05. 2000

  Valná hromada konaná dne 25.5.1995 přijala změny stanovspolečnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisupořízeného o průběhu uvedené valné hromady.
od 21. 11. 1995

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu společnostiŠkrobárny Havlíčkův Brod, státní podnik.
od 01. 01. 1994

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníkuJediným zakladatelem společnosti je Fond Národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.
od 01. 01. 1994

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 3.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 111 130 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 25. 01. 2003

Počet: 111 300 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 08. 2002 do 17. 08. 2002

Počet: 206 735 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 31. 08. 2000 do 31. 08. 2000

Počet: 121 235 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PUCHNER PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2004 do 20. 05. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2003 do 10. 08. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 1998 do 27. 06. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 1995 do 01. 07. 1998

Adresa: č.p. 177, 394 12 Obrataň
od 01. 07. 2015
Obrataň 177, PSČ 39412
od 28. 08. 2007 do 01. 07. 2015
Obrataň 187, okres Pelhřimov, PSČ 39412
od 10. 08. 2004 do 28. 08. 2007
Obrataň 187
od 27. 06. 2003 do 10. 08. 2004
Obrataň 187, okres Pelhřimov
od 01. 07. 1998 do 27. 06. 2003
Obrataň 187
od 21. 11. 1995 do 01. 07. 1998


Název/Jméno: ROUBÍČKOVÁ MARIE

IČO: 87700905

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2001 do 20. 05. 2010

Adresa: Boženy Němcové 1939, 393 01 Pelhřimov
od 01. 07. 2015
Pelhřimov, Boženy Němcové 1939, PSČ 39301
od 18. 12. 2001 do 01. 07. 2015


Název/Jméno: JANÁK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 06. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2010 do 07. 06. 2014

Adresa: Lužická 630, 396 01 Humpolec
od 07. 06. 2014
Humpolec, Lužická 630, PSČ 39601
od 26. 05. 2010 do 07. 06. 2014


Název/Jméno: KOUBEK FRANTIŠEK

IČO: 45123021

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2004 do 20. 05. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 2001 do 10. 08. 2004
Prokura - prokurista
od 14. 08. 1997 do 10. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 02. 1997 do 14. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 11. 1995 do 17. 02. 1997

Adresa: Březová 2183, 393 01 Pelhřimov
od 07. 06. 2014
Pelhřimov, Březová 2183, PSČ 39301
od 02. 07. 2005 do 20. 05. 2010
Červená Řečice 226, PSČ 39446
od 10. 08. 2004 do 02. 07. 2005
Červená Řečice 226, okres Pelhřimov
od 14. 03. 2001 do 10. 08. 2004
Červená Řečice 226
od 17. 02. 1997 do 10. 11. 1998
Červená Řečice 226
od 21. 11. 1995 do 17. 02. 1997


Název/Jméno: HADRAVA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 04. 2013 do 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 08. 2004 do 15. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2001 do 10. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 14. 08. 1997

Adresa: Březová 2184, 393 01 Pelhřimov
od 07. 06. 2014
Březová 2184, 393 01 Pelhřimov
od 15. 04. 2013
Pelhřimov, Březová 2184, PSČ 39301
od 02. 07. 2005 do 15. 04. 2013
Pelhřimov, Táborská 1809
od 14. 03. 2001 do 02. 07. 2005
Pelhřimov, Táborská 1809
od 21. 11. 1995 do 14. 08. 1997


Název/Jméno: TŘÍSKA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 2013 do 07. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 08. 2004 do 15. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2001 do 10. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 1998 do 14. 03. 2001

Adresa: č.p. 146, 394 61 Božejov
od 15. 04. 2013
Božejov 146, PSČ 39461
od 14. 04. 2008 do 15. 04. 2013
Božejov 146, okres Pelhřimov
od 14. 03. 2001 do 14. 04. 2008
Božejov 146
od 01. 07. 1998 do 14. 03. 2001


Název/Jméno: NÁVARA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2003

Adresa: Tyršova 198, 391 55 Chýnov
od 17. 01. 2013
Chýnov, Tyršova 198, PSČ 39155
od 27. 06. 2003 do 17. 01. 2013


Název/Jméno: JANÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2010 do 26. 05. 2010

Adresa: Humpolec, Lužická 630, PSČ 39601
od 20. 05. 2010 do 26. 05. 2010


Název/Jméno: JEŽEK LUBOMÍR

IČO: 44057296

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2001 do 27. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 07. 1998 do 14. 03. 2001

Adresa: Krahulčí 69, okres Jihlava
od 14. 03. 2001 do 27. 06. 2003
Krahulčí 69
od 01. 07. 1998 do 14. 03. 2001


Název/Jméno: VYNIKAL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 07. 1998 do 18. 12. 2001

Adresa: Libáň, Tyršova 384, okres Jičín
od 01. 07. 1998 do 18. 12. 2001


Název/Jméno: MEZERA JOSEF

IČO: 3119173

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 1998 do 27. 06. 2003

Adresa: Pelhřimov, Na výsluní 1166
od 01. 07. 1998 do 27. 06. 2003


Název/Jméno: MERT OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 1998 do 27. 06. 2003

Adresa: Batelov, Úzká 182, okres Jihlava
od 01. 07. 1998 do 27. 06. 2003


Název/Jméno: STARÝ ZDENĚK

IČO: 65858913

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 08. 1997 do 01. 07. 1998

Adresa: Brno, Rybníček 4, okres Brno-město
od 14. 08. 1997 do 01. 07. 1998


Název/Jméno: PATROVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1997 do 01. 07. 1998

Adresa: Praha 4, Pertoldova 3330
od 14. 08. 1997 do 01. 07. 1998


Název/Jméno: PLAVEC ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 1997 do 01. 07. 1998

Adresa: Příbram V, Šachetní 304
od 14. 08. 1997 do 01. 07. 1998


Název/Jméno: DOHNAL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 02. 1997 do 14. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 17. 02. 1997

Adresa: Radkovice 13, okres Plzeň-jih
od 17. 02. 1997 do 14. 08. 1997
Radkovice 13
od 21. 11. 1995 do 17. 02. 1997


Název/Jméno: STARÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 02. 1997 do 01. 07. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 05. 1996 do 17. 02. 1997

Adresa: Praha 6, Za Hanspaulkou 8
od 17. 02. 1997 do 01. 07. 1998
Praha 6, Za Hanspaulkou 8
od 17. 05. 1996 do 17. 02. 1997


Název/Jméno: ALVES RUY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 02. 1997 do 01. 07. 1998

Adresa: Praha 6, Rooseveltova 14
od 17. 02. 1997 do 01. 07. 1998


Název/Jméno: LACINA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 1997 do 14. 08. 1997

Adresa: Havlíčkův Brod, Zahradnického 2948
od 17. 02. 1997 do 14. 08. 1997


Název/Jméno: HRABA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1996 do 14. 08. 1997

Adresa: Říčany u Prahy, Legií 1680
od 17. 05. 1996 do 14. 08. 1997


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 17. 05. 1996

Adresa: Brno, Husova 9, okres Brno-město
od 21. 11. 1995 do 17. 05. 1996


Název/Jméno: ZAMRZLA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 1995 do 17. 05. 1996

Adresa: Obrataň 183
od 21. 11. 1995 do 17. 05. 1996


Název/Jméno: STOKLÁSEK LUBOMÍR

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 1995 do 17. 02. 1997

Adresa: Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 21. 11. 1995 do 17. 02. 1997


Název/Jméno: POLEŠÁK MILOŇ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 1995 do 17. 02. 1997

Adresa: Brno, Sabinova 4, okres Brno-město
od 21. 11. 1995 do 17. 02. 1997


Název/Jméno: JAROSLAV ZAHRZLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Obrataň 183, PSČ 39412
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: FRANTIŠEK KOUBEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Červená Řečice 226, PSČ 39446
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: PETR PUCHMER

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Obrataň 187
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: OLDŘICH MERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Batelov 182, PSČ 58851
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: JOSEF HADRAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Pelhřimov, Táborská 1809, PSČ 39301
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: JOSEF BEČKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Zhišovice 24, PSČ 39446
od 01. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Jindřich Simandl


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 8. 2001

Obory činnosti: - posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- stříhání ovcí
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- pěstování a sběr hub, sběr rostlin a lesních plodin
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při chovu ryb
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- vazba věnců a kytic
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskou technikou
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- provádění zahradních a parkových úprav
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- kování koní
od 06. 08. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Jelínek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 2. 1998

Odpovědní zástupci: Vladislav Vacek


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Hadrava

Přerušení: od 21. 05. 1999 do 17. 05. 2000

Zánik oprávnění:17. 5. 2000


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 5. 1994

Přerušení: od 17. 08. 2015 do 31. 10. 2015
od 01. 05. 1999 do 05. 06. 2000


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Vladislav Vacek

Přerušení: Aktivní od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2016
od 17. 08. 2015 do 30. 11. 2015
od 01. 05. 1999 do 05. 06. 2000


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Jindřich Simandl

Přerušení: od 01. 05. 1999 do 13. 06. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 4. 1994

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 11. 04. 2013
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 11. 04. 2013
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 11. 04. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 11. 04. 2013
Výroba hnojiv
od 11. 04. 2013
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 11. 04. 2013
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 11. 04. 2013
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 06. 08. 2001 do 11. 04. 2013
Zpracování brambor
od 26. 04. 1994 do 11. 04. 2013
Výroba škrobárenských výrobků
od 26. 04. 1994 do 11. 04. 2013
Výroba krmiv pro hospodářská zvířata
od 26. 04. 1994 do 11. 04. 2013
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení
od 26. 04. 1994 do 11. 04. 2013
Laboratorní činnost a služby
od 26. 04. 1994 do 11. 04. 2013


Výroba škrobárenských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Vladislav Vacek

Přerušení: od 21. 05. 1999 do 31. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování brambor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Jindřich Simandl

Přerušení: od 21. 05. 1999 do 31. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba krmiv pro hospodářská zvířata

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Marie Roubíčková

Přerušení: od 21. 05. 1999 do 31. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Laboratorní činnost a služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Janák

Přerušení: od 21. 05. 1999 do 31. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba pekárenských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 4. 1994

Zánik oprávnění:21. 5. 1999


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 4. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60071206

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
1724606"Bytové družstvo Štúrova 537"25136321Praha 4, Štúrova 537/27, PSČ 14000
2773760"South Bohemia Star" společnost s ručením omezeným47252472Veselí nad Lužnicí - Štěpnice 718, PSČ 39182
2630549A.Z.O., s.r.o.46974491Jinošov 100, PSČ 67571
3142300AD EXPERTS s.r.o.27094341Praha 10, Hyacintová 10, PSČ 10000
1338286ADITIV s.r.o.49813145Jičín, Holín čp.75, PSČ 50601

Související osoby

#NázevICOAdresa
1055936"GÍROVÁ" a.s.47673079Jablunkov čp. 74, PSČ 73991
10143971. František H a b aRumburk, Vrchlického 13/3, PSČ 40801
264465Füllsack PetrJindřichův Hradec, Vajgar 680/III
10143952. Karel S c h ä f e rRumburk, V Podhájí 238/4, PSČ 40801
10143963. Jiří S ý k o r aRumburk, St. Vodičky 266/1, PSČ 40801

Firmy v okolí