SPOLANA a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem SPOLANA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1462. Jeho identifikační číslo je 45147787

 
 

Výpis z obchodního rejstříku SPOLANA a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1462

Identifikační číslo:45147787

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: q68chia

Předmět podnikání: Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Poskytování technických služeb
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Opravy vzduchových a kyslíkových dýchacích přístrojů
Propagační činnost
Silniční motorová doprava nákladní
Výroba chemických výrobků
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Revize a zkoušky tlakových zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění poloprovozních zkoušek na zakázku
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Prodej chemických látek a chemických přípravků kvalifikovaných jako...
Hostinská činnost
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních tř.** a výše včetně...
Hostinská činnost - závodní jídelna
Ubytovací služby
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provozování drah s výjimkou celostátních
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady /mimo nebezpečného odpadu/
Provádění chemických, fyzikálně-chemických,mechanických a mikro-...
Výroba a opravy náhradních dílů pogumováním a vulkanizací
Výroba a opravy náhradních dílů pogumováním a vulkanizací
Výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
Izolatérství
Nástrojářství
Obkladačství
Kovoobráběčství
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Opravy motorových vozidel
Zámečnictví
Opravy karosérií
Výroba nástrojů
Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů,nůžek a...
Kovoobrábění
Truhlářství
Zednictví
Podlahářství
Obkladačské práce
Tesařství
Pokrývačství
Klempířství
Provádění tepelných a hlukových izolací
Vodoinstalatérství
Výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
Činnost účetních poradců
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Poskytování software
Automatizované zpracování dat
Projektová činnost v investiční výstavbě - inženýrské stavby dopravní
Stavitel
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provádění bytových a občanských staveb
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Projektování elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Opravy a instalace chladícího zařízení
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a...
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení,plnění...
Defektoskopické kontroly - zkoušení materiálu a výrobků...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,...
Činnost účetních poradců
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Automatizované zpracování dat
Poskytování software
Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a...
Posuzování vlivů na životní prostředí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Vyučování v oboru svařování kovů-základní a státní zkoušky
Výroba a prodej upravené vody
Školení a vzdělávání včetně odborných kursů
Výroba organických a anorganických chemických produktů,plastických...
Výroba a opravy náhradních dílů kovových i nekovových včetně...
Pronájem průmyslových výrobků
Čištění kanalizací
Zdvihání a přemisťování břemen
Obchodní a zprostředkovatelská činnost, včetně výměnných a...
Inženýrská, obchodní, dodavatelská a konzultační činnost v...
Poradenská a konzultační činnost v oblasti informačních technologií
Školení požární ochrany I.a II.stupně
Provádění speciálních chemických analýz-bez úředního ověření
Provádění chemických rozborů vod, včetně stanovení toxicity -bez...

Adresa společnosti

Sídlo: Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 27711
od 08. 01. 2001 do 08. 01. 2001
Neratovice, Ke Spolaně, PSČ 27711
od 01. 05. 1992 do 08. 01. 2001
Práce 657, 27711 Neratovice

Skutečnosti

  Základní kapitál kapitálové společnosti SPOLANA a.s. se zvyšuje o 1.400.000.056,- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistamiliónůpadesátšest korun českých), z původních 2.055.229.304,- Kč (slovy: dvěmiliardypadesátpětmilió -nůdvěstědvacetdevěttisíctřistačtyři korun českých) na 3.455.229.360,- Kč (slovy: třimiliardyčtyřistapadesátpětmiliónůdvěstědvacetdevěttisíctřistašedesát korun českých), přičemž se určuje, že upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 12.068.966 ks (slovy: dvanáctmiliónů-šedesátosmtisícdevětsetšedesátšest kusů), které budou vydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězích. Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůty dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 254449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, IBAN: CZ05 5400 0000 0000 0025 4449, SWIFT kód: ABNACZPP, dále na bankovní účet č. 1000490817/3500, vedený u ING Bank N.V., IBAN: CZ12 3500 0000 0010 0049 0817, SWIFT kód: INGBCZPP, a na bankovní účet č. 73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, vedený u THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, IBAN: PL73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, SWIFT kód: ABNAPLPW.
od 04. 12. 2015

  Dne 30. 6. 2014 společnost ANWIL S.A., se sídlem 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, jakožto jediný akcionář, přijal rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní korporace SPOLANA a.s. o podřízení SPOLANA a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a v souvislosti s tím přijal nové znění stanov SPOLANA a.s..
od 24. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 24. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 24. 07. 2014

  Základní kapitál obchodní korporace SPOLANA a.s. se zvyšuje o 769.999.996,- Kč (slovy: sedm set šedesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých), z původních 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) na 2.055.229.304,- Kč (slovy: dvě miliardy padesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta čtyři koruny české), přičemž se určuje, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 6.637.931 ks (slovy: šest miliónů šest set třicet sedm tisíc devět set třicet jedna kusů), které budouvydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč(slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězích.Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůty dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 25449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland N.V., organizační složka, IBAN CZ055400000000000025449, SWIFT kód ABNACZPP.
od 06. 03. 2014 do 27. 06. 2014

  Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti SPOLANA a.s. takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 885.229.408,- Kč (slovy: osm set osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc čtyři sta osm korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově upsány akcie takto:Počet akcií: 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na majitele, emisní kurz jedné akcie: 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) (dále jen ?Nové akcie?).Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých); Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Všechny Nové akcie upíše s využitím přednostního práva jediný akcionář, společnost ANWIL SPÓLKA AKCYJNA, 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, Polská republika, identifikační číslo 910128477 (dále jen ?Jediný akcionář?).Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin.Upisování Nových akcií Jediným akcionářem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti doručí Upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro vykonání přednostního práva, místo pro vykonání přednostního práva a rozhodný den pro jeho uplatnění oznámí představenstvo Společnosti Jedinému akcionáři písemně společně s návrhem na uzavření smlouvy o úpisu nových akcií; k upsání akcií bude Jedinému akcionáři poskytnuta lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu k jejímu uzavření.Jediný akcionář je s využitím přednostního práva oprávněn upsat 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), v zaknihované podobě, s tím, že emisní kurz každé upisované akcie činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 2), písm. d) obchodního zákoníku je den, kdy představenstvo společnosti Jedinému akcionáři doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií.Jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých) do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne upsání akcií převodem na zvláštní bankovní účet číslo 248540/5400, IBAN: CZ80 5400 0000 0000 0024 8540, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
od 11. 06. 2012 do 03. 07. 2012

  Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění(i) konstatuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, vlastní celkem 1 500 (slovy: tisíc pět set) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 11 600,- Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 1500 (slovy: tisíc pět set) kusů ISIN CZ 0005105502 a 7 153 580 (slovy: sedm milionů sto padesát tři tisíc pět set osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 7 481 288 (slovy: sedm milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát osm) kusů vydaných společností v zaknihované podobě, ISIN CS 0008424958, představujících 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti o velikosti 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta), což je osvědčeno výpisem z registru emitenta společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 28. říjnu 2008. Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna je tedy hlavním akcionářem společnosti SPOLANA a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.(ii) rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností SPOLANA a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele ISIN CS 0008424958, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsanou v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, za protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií společnosti SPOLANA a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen ?Den účinnosti?). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti SPOLANA a.s.(iii) určuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne všem ostatním akcionářům společnosti SPOLANA a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii ISIN CS 0008424958 o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých).Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku řádně zdůvodněna posudkem znalce C08081534A vypracovaným společností American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 448 47 068, podle kterého je hodnota protiplnění určená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Česká Národní Banka udělila společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna rozhodnutím č.j. 2008/11983/570 ze dne 26. září 2008 souhlas s výše zmíněným zdůvodněním výše protiplnění. V souladu s ustanovením 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti SPOLANA a.s. projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna za přiměřenou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v její žádosti o svolání mimořádné valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti.Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 4 obchodního zákoníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).(iv) pověřuje představenstvo společnosti SPOLANA a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti; a dále k poskytnutí potřebné součinnosti společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
od 18. 11. 2008 do 27. 06. 2014

  Valná hromada rozhodla dne 18.5.2004 o snížení základního kapitálu takto:"Snižuje se základní kapitál společnsti ve výši 4.998.493.640,- Kč na částku 885.229.408,- Kč, tedy o částku 4.113.264.232,- Kč. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií. U akcií o jmenovité hodnotě 655,- Kč o 539,- Kč, jmenovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 655,- Kč na 116,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 65.500,- Kč o 53.900,- Kč, jmenovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 65.500,- na 11.600,- Kč. Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu úhrady části kumulované ztráty. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části kumulované ztráty minulých účetních období".
od 22. 10. 2004 do 04. 12. 2004

  Mimořádná valná hromada konaná dne 1.3.2000 rozhodla usnesením,že se základní jmění společnosti zvyšuje o 1 676 850 435,- Kč nacelkovou výši 3 558 494 480,- Kč s tím, že se připouštíupisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění a toaž do výše 3 116 849 595,- Kč, tedy na celkovou výši základníhojmění 4 998 493 640,- Kč. Na toto zvýšení bude upsáno 2 560 077kusů až 4 758 549 kusů kmenových, zaknihovaných akcií namajitele o jmenovité hodnotě 655,- Kč každé z nich. Emisní kursnově upisovaných akcií je 655,- Kč.Nově upisované akcie budou spláceny pouze nepeněžitými vklady,formou vložení pohledávek. Předmětem těchto nepeněžitých vkladůjsou následující pohledávky za společností:a) část pohledávky Investiční a poštovní banky,a.s., se sídlemPraha 1, Senovážné nám. 32, IČO 453 16619 ze smlouvy o úvěru č.201 596 009 ze dne 29.3.1996 ve znění dodatků v nominálníhodnotě 719 999 580,- Kč k úpisu 1 099 236 kusů akciíb) část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, NaPříkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51131 ze dne22.11.1995 ve znění dodatků v nominální hodnotě 21 576 355,- Kčk úpisu 32 941 kusů akciíc) část pohledávky Komerční banky,a.s. se sídlem Praha 1,NaPříkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51049 ze dne15.5.1995 ve znění dodatků v nominální hodndotě 91 619 435,- Kčk úpisu 139 877 kusů akciíd) část pohledávky Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, NaPříkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200281 zedne 31.5.1999, v nominální hodnotě 430 999 825,- Kč k úpisu 658015 kusů akciíe)část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, NaPříkopě 33, IČO: 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200280 zedne 31.5.1999, v nominální hodnotě 175 803 965,- Kč k úpisu268 403 kusů akciíf) pohledávka České inkasní, s.r.o se sídlem Praha 7, Komunardů6, IČO 60468165 ze smlouvy o postoupení pohledávek meziTechnoexport akciová společnost pro zahraniční obchod a Českáinkasní, s.r.o ze dne 10.12.1999 v nominální hodnotě 1 676 850435,- Kč k úpisu 2 560 077 kusů akcií.Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj.Ke Spolaně,Neratovice, 277 11 na základě písemné výzvy představenstva kúpisu. Začátek úpisu nových akcií bude 3.7.2000, nabude-lirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000. Nenabude-lirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000, počne lhůta proupisování akcií běžet 5. den následující po nabytí právní mocirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Lhůta pro úpis je 5 dní.Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit v celémrozsahu nejpozději do 5 dnů po skončení úpisu, v místě sídlaspolečnosti, tj. Ke Spolaně, Neratovice, 277 11, a to podpisemsmlouvy o postoupení pohledávky.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo.
od 07. 12. 2000 do 09. 05. 2001

  Mimořádná valná hromada schválila dne 1.3.2000 usnesení, podlekterého se základní jmění společnosti ve výši 2 872 739 000,- Kč( slovy dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sedm settřicet devět tisíckorun českých) snižuje z důvodu částečné úhradykumulované ztráty ve výši 704 986 765,- Kč (slovy: sedm setčtyři milionů devět set osmdesát šest tisíc sedm set šedesát pětkorun českých) a za účelem převodu částky 286 108 190,- Kč(slovy : dvě stě osmdesát šest milionů sto osm tisíc stodevadesát korun českých) do rezervního fondu na úhradu budoucíztráty a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že uvšech akcií,jejichž jmenovitá hodnota je 1 000,- Kč ( tj. 2 722739 kusů akcií na majitele ISIN CS 0008424958) se snížíjmenovitá hodnota na 655,- Kč a u všech akcií, jejichž jmenovitáhodnota je 100 000,- Kč ( tj. 1 500 kusů akcií na majitele ISINCZ 0005105502) se sníží jmenovitá hodnota na 65 500,- Kč.Rozsahsnížení základního jmění je 991 094 955,- Kč (slovy: devět setdevadesát jedna milionů devadesát čtyři tisíc devět set padesátpět korun českých),tedy z původní výše 2 872 739 000,- Kč(slovy: dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sedm settřicet devět tisíc korun českých) se sníží základní jmění na 1881 644 045,-Kč.(slovy: jednu miliardu osm set osmdesát jednamilionů šest set čtřicet čtyři tisíc čtyřicet pět korunčeských.)
od 31. 03. 2000 do 31. 08. 2000

  Mimořádná valná hromada schválila dne 11. 10. 1999 usnesení,podle kterého se základní jmění společnosti ve výši4.479.266.000,- Kč snižuje z důvodu částečné úhrady kumulovanéztráty, kteá přesáhla 50% základního jmění a to na základěveřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu.Rozsah snížení základního jmění je dán podle § 213c odst. 1písm. b) obchodního zákoníku pevnou částkou 1.606.528.000,- Kč.Základní jmění se tak sníží z původní částky 4.479.266.000,- Kčna částku 2.872.738.000,- Kč.Představenstvo je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy nabezplatné vzetí akcií z oběhu v Hospodářských novinách a tonejpozději do 20 dnů od data konání této mimořádné valnéhromady. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatnémvzetí akcií z oběhu bude 60 dní ode dne jeho uveřejnění.Akcionář, který přijme návrh smlouvy na bezplatné vzetí akcií zoběhu tak učiní oznámením o přijetí veřejného návrhu smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu formou doporučeného dopisu, kterýadresuje do sídla společnosti, tj. Spolana a.s., Ke Spolaně,Neratovice, PSČ 277 11, nebo doručí osobně do sídla společnostido sekretariátu generálního ředitele, kde mu bude doručeníoznámení potvrzeno.Představenstvo je povinno potvrdit přijetí, popř. rozsah přijetíveřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhuakcionáři, nebo akcionářům, kteří jeho přijetí oznámili.Potvrzení bude provedeno formou doporučeného dopisu akcionáři naadresu v oznámení uvedenou, a to do 7 dnů od uplynutí dobyzávaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií zoběhu.
od 22. 11. 1999 do 31. 03. 2000

  akciová společnosti byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,orkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podnikusmyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992

  v zakladatelské listině učiněné ve formě notářskéhozápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 do 24. 07. 2014

  základní jmění společnosti činí 4.108.700.000 ,- Kčs(slovy:čtyřimiliardystoosmmilionůsedmsettisíc). Zakladatelslatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavvováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku SPOLANA Neratovice, s. p.
od 01. 05. 1992 do 31. 03. 2000

Akcie

Počet: 29 636 460 ks v hodnotě: 116 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 04. 12. 2015

Počet: 17 567 494 ks v hodnotě: 116 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 06. 03. 2014 do 06. 03. 2014

Počet: 10 929 563 ks v hodnotě: 116 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 03. 07. 2012 do 03. 07. 2012

Počet: 1 500 ks v hodnotě: 11600 - akcie na majitele
od 29. 11. 2004

Počet: 7 481 288 ks v hodnotě: 116 - akcie na majitele
od 29. 11. 2004 do 29. 11. 2004

Počet: 1 500 ks v hodnotě: 11600 - akcie na majitele
od 10. 11. 2004 do 10. 11. 2004

Počet: 7 481 288 ks v hodnotě: 116 - akcie na majitele
od 10. 11. 2004 do 10. 11. 2004

Počet: 7 481 288 ks v hodnotě: 655 - akcie na majitele
od 09. 05. 2001 do 09. 05. 2001

Počet: 2 722 739 ks v hodnotě: 655 - akcie na majitele
od 31. 08. 2000 do 31. 08. 2000

Počet: 1 500 ks v hodnotě: 65500 - akcie na majitele
od 31. 08. 2000 do 31. 08. 2000

Počet: 2 722 739 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 31. 01. 2000 do 31. 01. 2000

Počet: 1 500 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 18. 01. 1995 do 18. 01. 1995

Počet: 4 329 266 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 18. 01. 1995 do 18. 01. 1995

Počet: 2 149 878 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 10. 08. 1993 do 10. 08. 1993

Počet: 2 179 388 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 10. 08. 1993 do 10. 08. 1993

Počet: 2 020 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 11. 03. 1993 do 11. 03. 1993

Počet: 2 309 266 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 11. 03. 1993 do 11. 03. 1993

Počet: 2 020 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Počet: 2 088 700 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: UNIPETROL RPA, s.r.o.

IČO:27597075

Adresa: Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670
od 30. 06. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 06. 2016


Název/Jméno: ANWIL SPÓLKA AKCYJNA

Adresa: 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, Polská republika
od 13. 09. 2010 do 30. 06. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 09. 2010 do 30. 06. 2016


Název/Jméno: ZAKLADY AZOTOWE ANWIL SPÓLKA AKCYJNA

Adresa: 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, Polská republika
od 14. 04. 2009 do 13. 09. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 04. 2009 do 13. 09. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MICHAŁ KRZYSZTOF KALICIAK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2015 do 21. 07. 2015

Adresa: 46-056 UL. KOŚNEGO 16/2, Opole, Polská republika
od 21. 07. 2015
45-056 OPOLE, UL. KOŚNEGO 16/2, Polská republika
od 11. 03. 2015 do 21. 07. 2015


Název/Jméno: PAVLÍČEK KAREL

IČO: 65517377

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2014 do 27. 06. 2014

Adresa: Hlučínská 49/3, Kateřinky, 747 05 Opava
od 03. 01. 2014


Název/Jméno: KUCHTA MAREK

IČO: 75823012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2014 do 11. 11. 2014

Adresa: 85-309 Bydhošť, ul. Strzelecka 34 m 4, Polská republika
od 11. 11. 2014
85-309 Bydhošť, ul. Strzelecka 34 m 4, Polská republika
od 11. 11. 2014 do 11. 11. 2014


Název/Jméno: JACEK TOMASZ PODGÓRSKI

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 06. 2015

Adresa: 93-219 Lodž, ul. Brzechwy 9 m 25, Polská republika
od 03. 06. 2015


Název/Jméno: BAS MIROSŁAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 2015

Adresa: 87-811 Bogucin, Bogucin 36 W, Polská republika
od 03. 06. 2015


Název/Jméno: BANASZEK ARKADIUSZ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 11. 2014 do 11. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2014 do 11. 11. 2014

Adresa: 95-73 Grotniki - Ustronie, ul. Wiśniowa 4, Polská republika
od 14. 10. 2014 do 11. 03. 2015


Název/Jméno: MIROSŁAW JÓZEF KWIATKOWSKI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2014

Adresa: 87-100 Toruň, ul. Szosa Chełmińska 121 B / 33, Polská republika
od 14. 10. 2014


Název/Jméno: WALDEMAR ANTONI GABRUŚ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2014

Adresa: 09-410 Nowe Gulczewo, ul. Kmicica 14, Polská republika
od 14. 10. 2014


Název/Jméno: RAFAŁ MACIEJ TRZEBIŃSKI

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2014 do 24. 07. 2014

Adresa: 87-800 Włocławek, ul. Skrajna 38 c, Polská republika
od 03. 01. 2014


Název/Jméno: KRZYSZTOF MARIA WASIELEWSKI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2014 do 14. 10. 2014

Adresa: 02908 Varšava, ul. Woziwody 42 A, Polská republika
od 27. 06. 2014 do 14. 10. 2014


Název/Jméno: DZUBA KRZYSZTOF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 06. 2014 do 11. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 05. 2013 do 27. 06. 2014

Adresa: 05082 Blizne Jasińskiego, ul. Mickiewicza 26, Polská republika
od 27. 06. 2014 do 11. 11. 2014
05-082 Blizne Jasińskiego, ul. Mickiewicza 26, Polská republika
od 14. 05. 2013 do 27. 06. 2014


Název/Jméno: RAFAŁ DARIUSZ TARKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2014

Adresa: 02-425 Varšava, Szuberta 45 A, Polská republika
od 03. 01. 2014


Název/Jméno: WOJCIECH MARCIN SEKUŁA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2013 do 03. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2012 do 14. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2012 do 18. 07. 2012

Adresa: 87-800 WŁOCŁAWEK , Przedmiejska 1 m 10, Polská republika
od 20. 09. 2013 do 03. 01. 2014
87-800 Włocławek, Przedmiejska 1/10, Polská republika
od 22. 03. 2012 do 14. 05. 2013


Název/Jméno: PTASZYŃSKI JAROSLAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 05. 2013 do 03. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 05. 2013 do 27. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 01. 2013 do 14. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2012 do 24. 01. 2013

Adresa: 87-880 Brześć Kujawski, Konarskiego 6A, Polská republika
od 27. 05. 2013 do 03. 06. 2015
87-880 Brześć Kujawski, Konarskiego 6A, Polská republika
od 14. 05. 2013 do 27. 05. 2013
87-880 Brześć Kujawski, Konarskiego 6A, Polská republika
od 15. 10. 2012 do 14. 05. 2013


Název/Jméno: ARTUR SLAWOMIR JABLONSKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2013 do 11. 03. 2015

Adresa: 33-100 Tarnów, Kochanowskiego 27 C, Polská republika
od 24. 01. 2013 do 11. 03. 2015


Název/Jméno: OLIVA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 03. 2012 do 03. 01. 2014

Adresa: Zvole, Skochovická 260, PSČ 25245
od 30. 03. 2012 do 03. 01. 2014


Název/Jméno: SOBOLEWSKI ARTUR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 03. 2012 do 14. 10. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 06. 2008 do 30. 03. 2012

Adresa: 87-811 Bogucin 38K, Polská republika
od 18. 07. 2012 do 14. 10. 2014
87-800 Wloclawek, Mideziana 2/4 m.11, Polská republika
od 22. 03. 2012 do 18. 07. 2012
Wloclawek, Miedziana 2/4 m 11, 87-800, Polská republika
od 24. 06. 2008 do 30. 03. 2012


Název/Jméno: KOWALSKA HANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2007 do 03. 01. 2014

Adresa: 02-482 Warszava, Fasolowa 21/9, Polská republika
od 30. 03. 2012 do 03. 01. 2014
Warszawa, Fasolowa 21 m.9, 02-482, Polská republika
od 17. 01. 2008 do 30. 03. 2012
Wazszawa, Fasolowa 21 m.9, 02-482, Polská republika
od 04. 10. 2007 do 17. 01. 2008


Název/Jméno: ZIELIŃSKI TOMASZ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 03. 2012 do 20. 09. 2013

Adresa: 09400 Plock, Marii Dąbrowskiej 24, Polská republika
od 22. 03. 2012 do 20. 09. 2013


Název/Jméno: VLACH MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2012 do 24. 01. 2013

Adresa: Praha 6, Laudova 1013/17, PSČ 16300
od 22. 03. 2012 do 24. 01. 2013


Název/Jméno: JAROSŁAW SŁAWOMIR KACZOROWSKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2012 do 24. 01. 2013

Adresa: 87-100 Toruń, Kilińskiego 16/8, Polská republika
od 22. 03. 2012 do 24. 01. 2013


Název/Jméno: VLASATÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2012 do 14. 10. 2014

Adresa: Roudnice nad Labem, Libušina 1267, PSČ 41301
od 22. 03. 2012 do 14. 10. 2014


Název/Jméno: ŹAK ARTUR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2012 do 27. 06. 2014

Adresa: 87-800 Wloclawek, Hoźa 1/127, Polská republika
od 22. 03. 2012 do 27. 06. 2014


Název/Jméno: MARCINIAK MAŁGORZATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2012 do 24. 01. 2013

Adresa: 87-800 Wloclawek, Chemików 13/118, Polská republika
od 22. 03. 2012 do 24. 01. 2013


Název/Jméno: SOBOLEWSKI ATRUR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 03. 2012 do 22. 03. 2012

Adresa: 87-800 Wloclawek, Mideziana 2/4 m.11, Polská republika
od 22. 03. 2012 do 22. 03. 2012


Název/Jméno: LIPTÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 02. 2007 do 22. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 08. 2005 do 06. 02. 2007

Adresa: Žatec, L.Tolstého 1477, PSČ 43801
od 19. 08. 2005 do 22. 03. 2012


Název/Jméno: JAN MIROSLAW ZIELIŃSKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2007 do 22. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 08. 2005 do 04. 10. 2007

Adresa: Nowa Vieś, Szafirowa 13, 87-853, Polská republika
od 04. 10. 2007 do 22. 03. 2012
Kruszyn, Nowa Wieś, Szafirowa 13, 87-853, Polská republika
od 19. 08. 2005 do 04. 10. 2007


Název/Jméno: DURAJ STANISLAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 08. 2005 do 22. 03. 2012

Adresa: Wloclawek, Ksiezycowa 8, 87-800, Polská republika
od 19. 08. 2005 do 22. 03. 2012


Název/Jméno: SLAVÍČEK PAVEL

IČO: 42370680

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2010 do 24. 07. 2014

Adresa: Neratovice, Za Obchody 840, PSČ 27711
od 19. 03. 2010 do 24. 07. 2014


Název/Jméno: Andrzej Krzysztof Nalewajski

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2008 do 14. 05. 2013

Adresa: Wloclawek, Letnia 18 A, 87-800, Polská republika
od 25. 08. 2008 do 14. 05. 2013


Název/Jméno: PETRÁŠ ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 2007 do 22. 03. 2012

Adresa: Ústí nad Labem, Rabasova 3189, PSČ 40011
od 26. 11. 2007 do 22. 03. 2012


Název/Jméno: KRZYSZTOF HENRYK KAMIŃSKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 06. 2008 do 15. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2007 do 24. 06. 2008
Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 07. 2006 do 04. 10. 2007

Adresa: Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika
od 17. 01. 2008 do 15. 10. 2012
Wloslawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika
od 04. 10. 2007 do 17. 01. 2008
Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika
od 19. 07. 2006 do 04. 10. 2007


Název/Jméno: HUDEC PETR

IČO: 75543451

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 05. 2004 do 20. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 22. 07. 2003

Adresa: Neratovice, nám. Republiky 989, PSČ 27711
od 05. 05. 2004 do 20. 01. 2010
Neratovice, nám. Republiky 989, okres Mělník
od 22. 11. 1999 do 22. 07. 2003


Název/Jméno: TROUSÍLEK MILOSLAV

IČO: 45884668

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2008 do 22. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2003 do 17. 05. 2007

Adresa: Neratovice, Čtvercová 887, PSČ 27711
od 17. 01. 2008 do 22. 03. 2012
Neratovice, Čtvercová 887, PSČ 27711
od 22. 07. 2003 do 17. 05. 2007


Název/Jméno: JOANNA ZOFIA WIŚNIEWSKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 11. 2007 do 22. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 2006 do 26. 11. 2007

Adresa: Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800, Polská republika
od 15. 12. 2006 do 22. 03. 2012


Název/Jméno: KULIHA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 10. 2007 do 26. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 19. 08. 2005 do 04. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 04. 2003 do 19. 08. 2005

Adresa: Nové Dvory 78, okres Litoměřice, PSČ 41301
od 10. 04. 2003 do 26. 11. 2007


Název/Jméno: BENEDYKT TADEUSZ MICHEWICZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 10. 2007 do 24. 06. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 04. 2006 do 04. 10. 2007

Adresa: Nowa Vieś, Szafirowa 10, 87-853, Polská republika
od 04. 10. 2007 do 24. 06. 2008
87-853 Kruszyn, Szafirowa 10, Polská republika
od 27. 04. 2006 do 04. 10. 2007


Název/Jméno: ROBERT DOMINIK MALLEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2007 do 08. 01. 2009

Adresa: Warszawa, Secemińska 3 m 30, 01-485, Polská republika
od 04. 10. 2007 do 08. 01. 2009


Název/Jméno: SKULINA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2007 do 22. 03. 2012

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Františka Hajdy 1231/12, PSČ 70030
od 04. 10. 2007 do 22. 03. 2012


Název/Jméno: KACZOROWSKI KRZYSZTOF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2007 do 30. 03. 2012

Adresa: Nowa Vieś, Diamentowa 20, 87-853, Polská republika
od 04. 10. 2007 do 30. 03. 2012


Název/Jméno: ARTUR ANDRZEJ SOBOLEWSKI

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 10. 2007 do 24. 06. 2008

Adresa: Wloclawek, Miedziana 2/4 m 11, 87-800, Polská republika
od 04. 10. 2007 do 24. 06. 2008


Název/Jméno: TROUSÍLEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2007 do 17. 01. 2008

Adresa: Neratovice, Čtvercová 887, PSČ 27711
od 17. 05. 2007 do 17. 01. 2008


Název/Jméno: ANETA EWA PANKOWSKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2007 do 04. 10. 2007

Adresa: Plock, Kazimierza Wielkiego 34 m.50m 09-400, Polská republika
od 14. 03. 2007 do 04. 10. 2007


Název/Jméno: ŠTEPEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 2003 do 19. 03. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001

Adresa: Praha 7, U Smaltovny 27, PSČ 17000
od 04. 03. 2003 do 19. 03. 2008
Praha 7, U Smaltovny 27
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: MICHEWICZ BENEDYKT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 02. 2006 do 27. 04. 2006

Adresa: Kruszyn, Szafirowa 10, 87-853, Polská republika
od 06. 02. 2006 do 27. 04. 2006


Název/Jméno: MROCZKOWSKI MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 09. 2005 do 15. 12. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 08. 2005 do 07. 09. 2005

Adresa: Plock, Andersa 5 m., 14, 09-410, Polská republika
od 19. 08. 2005 do 15. 12. 2006


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 08. 2005 do 02. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 09. 10. 2002 do 19. 08. 2005

Adresa: Praha 9, Místecká 451, PSČ 19000
od 09. 10. 2002 do 02. 02. 2006


Název/Jméno: Dariusz Marek Formela

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 2005 do 23. 01. 2007

Adresa: Plock, Na Skarpie 22 m. 19, 09-400, Polská republika
od 19. 08. 2005 do 23. 01. 2007


Název/Jméno: KRZYZSTOF HENRYK KAMIŃSKI

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2005 do 19. 07. 2006

Adresa: Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika
od 19. 08. 2005 do 19. 07. 2006


Název/Jméno: KRYZSTOF HENRYK KAMIŃSKI

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2005 do 19. 08. 2005

Adresa: Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika
od 19. 08. 2005 do 19. 08. 2005


Název/Jméno: KUKRECHTOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2003 do 19. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 2003 do 19. 08. 2003

Adresa: Praha 4, U pramene 433/6, PSČ 14000
od 19. 08. 2003 do 19. 08. 2005
Praha 4, U pramene 433, PSČ 14000
od 19. 03. 2003 do 19. 08. 2003


Název/Jméno: VESELÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 2003 do 19. 08. 2005

Adresa: Neratovice, Nám. Republiky 998, PSČ 27711
od 19. 08. 2003 do 19. 08. 2005


Název/Jméno: BRABEC RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 07. 2003 do 19. 08. 2005

Adresa: Kladno, Chodská 627, PSČ 27201
od 22. 07. 2003 do 19. 08. 2005


Název/Jméno: CHOCENSKÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2003 do 03. 03. 2004

Adresa: Neratovice, Na Výsluní 1296, PSČ 27711
od 22. 07. 2003 do 03. 03. 2004


Název/Jméno: HUDCOVÁ VLASTA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 03. 2003 do 19. 08. 2003
Dozorčí rada - 1.místopředseda dozorčí rady
od 04. 03. 2003 do 19. 03. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2001 do 04. 03. 2003

Adresa: Praha 8, Skálova 20
od 08. 01. 2001 do 19. 08. 2003


Název/Jméno: VĚK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 03. 2003 do 10. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 22. 08. 2002 do 19. 03. 2003

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Za humny 137, PSČ 27801
od 19. 03. 2003 do 10. 04. 2003
Kralupy nad Vltavou, Za humny 137, okres Mělník, PSČ 27801
od 22. 08. 2002 do 19. 03. 2003


Název/Jméno: BRUNA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 03. 2003 do 19. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 09. 10. 2002 do 19. 03. 2003

Adresa: Most, Česká 296/79, PSČ 43401
od 09. 10. 2002 do 19. 08. 2005


Název/Jméno: KRATĚNA BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 2003 do 19. 03. 2003

Adresa: Praha 3, Milešovská 4, PSČ 13000
od 04. 03. 2003 do 19. 03. 2003


Název/Jméno: KRTEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 03. 2003 do 19. 08. 2005

Adresa: Praha 10, Milánská 418, PSČ 10000
od 04. 03. 2003 do 19. 08. 2005


Název/Jméno: HROMAS VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 2003 do 19. 03. 2003

Adresa: Praha 4, Točitá 1718, PSČ 14000
od 04. 03. 2003 do 19. 03. 2003


Název/Jméno: ZIKMUND TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 04. 03. 2003 do 19. 03. 2003

Adresa: Přezletice, Březová 266, okres Praha-východ
od 04. 03. 2003 do 19. 03. 2003


Název/Jméno: LANDA JAN

IČO: 74387294

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 10. 2002 do 19. 08. 2005

Adresa: Lovosice, 28. října 836/27, okres Litoměřice, PSČ 41002
od 09. 10. 2002 do 19. 08. 2005


Název/Jméno: PŘIBYL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 10. 2002 do 19. 03. 2003

Adresa: Praha 5, Jinonická 31, PSČ 15000
od 09. 10. 2002 do 19. 03. 2003


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 08. 2002 do 22. 07. 2003

Adresa: Praha 8 - Čimice, Kočova 516/16, PSČ 18100
od 22. 08. 2002 do 22. 07. 2003


Název/Jméno: ŠTROP JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 22. 08. 2002 do 09. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 11. 1999 do 22. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 03. 1998 do 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 1996 do 16. 07. 1996

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Dr. Beneše 550, okres Mělník
od 22. 11. 1999 do 09. 10. 2002
Kralupy nad Vltavou, Dr.Beneše 550, okres Mělník
od 12. 03. 1998 do 22. 11. 1999
Kralupy nad Vltavou, Dr. Beneše 550, okres Mělník
od 01. 07. 1996 do 12. 03. 1998


Název/Jméno: HAMÁČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 2002 do 09. 10. 2002

Adresa: Praha 9, Trojmezní 54, PSČ 19000
od 19. 07. 2002 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: HYNEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2002 do 09. 10. 2002

Adresa: Praha 2, Lužická 31
od 29. 05. 2002 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: DEML JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2001 do 09. 10. 2002

Adresa: Neratovice, Na Výsluní 1312, PSČ 2771
od 28. 12. 2001 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: KRONES TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2001 do 29. 05. 2002

Adresa: Ostrov nad Oslavou 72, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59445
od 08. 01. 2001 do 29. 05. 2002


Název/Jméno: DRINKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2001 do 09. 10. 2002

Adresa: Praha 6, Španielova 1263/13
od 08. 01. 2001 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: MEJSTŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2001 do 09. 10. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001

Adresa: Dobřichovice, Krajníkova 107, okres Praha-západ, PSČ 25229
od 08. 01. 2001 do 09. 10. 2002
Dobřichovice, Krajníkova 107, okres Praha-západ
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: MRZENA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2001 do 19. 07. 2002

Adresa: Chvaletice, Žižkova 135, okres Pardubice, PSČ 53312
od 08. 01. 2001 do 19. 07. 2002


Název/Jméno: PECKA ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - přeseda dozorčí rady
od 08. 01. 2001 do 09. 10. 2002

Adresa: Lom, Luční 942, PSČ 43511
od 08. 01. 2001 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: VÍTEK ALEXEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2000 do 28. 12. 2001

Adresa: Ústí nad Labem, Gočárova 924/8a
od 31. 01. 2000 do 28. 12. 2001


Název/Jméno: ZERZAŇ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 do 09. 10. 2002

Adresa: Libiš, Mělnická 340, okres Mělník
od 22. 11. 1999 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: CHABR ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 do 22. 11. 1999

Adresa: Praha 9, Českolipská 401/22
od 16. 07. 1996 do 22. 11. 1999


Název/Jméno: BORÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001

Adresa: Praha 3, Chrudimská 5
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: MATĚJKA ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001

Adresa: Praha 5, V Roháčích 11
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: ČAJÁNEK BORIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001

Adresa: Jablonec nad Nisou, Vrkoslavická 16
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: POKORNÝ LUBOMÍR

IČO: 74424530

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 22. 11. 1999 do 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - l. místopředseda
od 12. 03. 1998 do 28. 06. 1999

Adresa: Neratovice, Na Výsluní 1311/8, okres Mělník
od 22. 11. 1999 do 22. 11. 1999
Neratovice, Na výsluní 1311, okres Mělník, PSČ 27711
od 12. 03. 1998 do 28. 06. 1999


Název/Jméno: KUBR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 do 09. 10. 2002

Adresa: Neratovice, Dr. Beneše 1185/21, okres Mělník
od 22. 11. 1999 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: PITÍN VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 22. 11. 1999 do 09. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 03. 1998 do 28. 06. 1999
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998

Adresa: Praha 6, Kafkova 30
od 22. 11. 1999 do 09. 10. 2002
Praha 6 - Dejvice, Kafkova 30
od 16. 07. 1996 do 28. 06. 1999


Název/Jméno: ZACHOVAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - přeseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001

Adresa: Praha 5, U Blaženky 31
od 22. 11. 1999 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: ZICH JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 22. 07. 2003

Adresa: Neratovice, nám. Republiky 999, okres Mělník
od 22. 11. 1999 do 22. 07. 2003


Název/Jméno: VÁVRA VILÉM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 do 28. 12. 2001

Adresa: Neratovice, Na Skalkách 918, okres Mělník
od 22. 11. 1999 do 28. 12. 2001


Název/Jméno: PETR DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996

Adresa: Praha 4, Čenětická 3126, PSČ 14900
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999
Praha 4, Čenětická 3126
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998
Praha 4, Čenětická 3126
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996


Název/Jméno: JUNEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 25. 06. 1997 do 12. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 do 25. 06. 1997

Adresa: Praha 4, Nad pískovnou 1466, PSČ 14000
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999
Praha 4, Nad pískovnou 37
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998


Název/Jméno: M Hugo

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999

Adresa: Praha 2, Dykova 1165/15
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999


Název/Jméno: KERBACH JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999

Adresa: Praha 10, Aubrechtové 3102, PSČ 10600
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999


Název/Jméno: SCHLEMMER REINHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999

Adresa: Praha 2, Krkonošská 7/1250
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999


Název/Jméno: DOMALÍP VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 12. 03. 1998 do 28. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 09. 09. 1997 do 12. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 1996 do 09. 09. 1997

Adresa: Most, Česká ulice 627/655, okres Mělník, PSČ 27711
od 28. 06. 1999 do 22. 11. 1999
Most, Česká ulice 627/655, PSČ 43401
od 16. 07. 1996 do 28. 06. 1999


Název/Jméno: PLAVEC ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 03. 1998 do 22. 11. 1999

Adresa: Příbram, Šachetní 304
od 12. 03. 1998 do 22. 11. 1999


Název/Jméno: BURIÁN JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 03. 1998 do 28. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998

Adresa: Praha 10, Pod valem 324
od 16. 07. 1996 do 28. 06. 1999


Název/Jméno: BENEŠ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 1998 do 28. 06. 1999

Adresa: Praha 4, Mezi domy 367, PSČ 14000
od 12. 03. 1998 do 28. 06. 1999


Název/Jméno: VENCL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 03. 1998 do 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 1997 do 12. 03. 1998

Adresa: Praha 8, Hovorčovická 22, PSČ 18200
od 12. 03. 1998 do 22. 11. 1999
Praha 8, Hovorčovická 22/173
od 09. 09. 1997 do 12. 03. 1998


Název/Jméno: JIRAS ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 12. 03. 1998 do 28. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998

Adresa: Praha 4, Matúškova 796/14
od 16. 07. 1996 do 28. 06. 1999


Název/Jméno: HAVLENA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 1997 do 12. 03. 1998

Adresa: Praha 10, Černická 18
od 09. 09. 1997 do 12. 03. 1998


Název/Jméno: ČERNÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998

Adresa: Praha 7, Schnirchova 4
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998


Název/Jméno: BAŽANT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998

Adresa: Praha 2, Šafaříkova 16
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998


Název/Jméno: ROHLOVÁ ELIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998

Adresa: Praha 8, Bergerova 1115
od 16. 07. 1996 do 12. 03. 1998


Název/Jméno: Bílek Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 01. 07. 1996 do 09. 09. 1997

Adresa: Praha 3, Šrobárova 21
od 01. 07. 1996 do 09. 09. 1997


Název/Jméno: HLAVNIČKA PŘEMEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 1994 do 16. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 1994 do 16. 07. 1996

Adresa: Praha 4 - Háje, Štichova 642
od 26. 05. 1994 do 16. 07. 1996


Název/Jméno: VOTAVA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 1994 do 16. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 08. 1993 do 26. 05. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993

Adresa: Mělník, Nemocniční 2630
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996
Mělník, Nemocniční 2630, PSČ 27601
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993


Název/Jméno: ROITH TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 16. 07. 1996

Adresa: Neratovice, K.H. Máchy 1217
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996
Neratovice, K. H. Máchy 1217, PSČ 27711
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993


Název/Jméno: ROŠKOTA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 16. 07. 1996

Adresa: Praha 8, Hovorčovická 22
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996
Praha 8, Hovorčická 22, PSČ 18000
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993


Název/Jméno: PEŠL FRANTIŠEK

IČO: 76341950

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 1993 do 26. 05. 1994

Adresa: Praha 8, Hovorčoviká 15
od 10. 08. 1993 do 26. 05. 1994


Název/Jméno: SCHMIDTOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 09. 09. 1997

Adresa: Praha 6, Národní obrany 4
od 10. 08. 1993 do 09. 09. 1997
Praha 6, Národní obrany 4, PSČ 16000
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993


Název/Jméno: VRBSKÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 16. 07. 1996

Adresa: Neratovice, Pražská ul. 2615
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996
Mělník, Pražská 2615, PSČ 27601
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993


Název/Jméno: BIS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda předst.
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996

Adresa: Praha 2, Mánesova 39
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996


Název/Jméno: DOBSA ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996

Adresa: Praha 4, Sládkovičova 1306
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996


Název/Jméno: VONDRÁČEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 16. 07. 1996

Adresa: Neratovice, ul.28.října 909
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996
Neratovice, ul.28.října 909, PSČ 27711
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993


Název/Jméno: VOSTRÝ BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda předst.
od 10. 08. 1993 do 01. 07. 1996

Adresa: Praha 6, Sartoriova 28
od 10. 08. 1993 do 01. 07. 1996


Název/Jméno: VAŠKOVIČ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 1993 do 01. 07. 1996

Adresa: Bratislava, Dunajská 24
od 10. 08. 1993 do 01. 07. 1996


Název/Jméno: HAASZOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorči rady
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996

Adresa: Praha 10, Sportovní 18
od 10. 08. 1993 do 16. 07. 1996


Název/Jméno: Dvořák František

IČO: 45487677

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993

Adresa: Praha 5, Pravouhlá 18, PSČ 15000
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993


Název/Jméno: PODRAZIL MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993

Adresa: Praha 8, Zlonínská 11, PSČ 18000
od 01. 05. 1992 do 10. 08. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 2002

Odpovědní zástupci: Milan Mareček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 9. 1999


Opravy vzduchových a kyslíkových dýchacích přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Vladimír Kučera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Lubomír Pokorný

Zánik oprávnění:13. 8. 2001


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Lubomír Pokorný

Zánik oprávnění:28. 8. 2000


Výroba chemických výrobků

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:5. 4. 1996

Zánik oprávnění:23. 1. 2009


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Zoula


Revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Tomi


Revize a zkoušky tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Miroslav Michalík


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 4. 1996


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing Jaroslav Vlašic


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1996


Provádění poloprovozních zkoušek na zakázku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 8. 1994

Zánik oprávnění:30. 9. 2002


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 3. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:28. 2. 1995


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:25. 1. 1994


Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Vachta

Zánik oprávnění:13. 7. 2000


Výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Škořepa

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej ...

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš Lanc

Zánik oprávnění:28. 6. 2004


Prodej chemických látek a chemických přípravků kvalifikovaných jako výbušné,oxidující,extrémně hořlavé, vysoce hořlavé

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Tomeček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992

Přerušení: od 31. 12. 2003 do 29. 06. 2004

Zánik oprávnění:29. 6. 2004


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních tř.** a výše včetně hostinské činnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jana Zítová

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Hostinská činnost - závodní jídelna

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Zoula

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 2002


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Votava


Provozování drah s výjimkou celostátních

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: RNDr. Čeněk Kysilka, CSc.

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Škořepa

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s odpady /mimo nebezpečného odpadu/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Vachta

Zánik oprávnění:13. 8. 2001


Provádění chemických, fyzikálně-chemických,mechanických a mikro- biologických rozborů chemických látek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Mareček

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Výroba a opravy náhradních dílů pogumováním a vulkanizací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Výroba a opravy náhradních dílů pogumováním a vulkanizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Vít Kaiser

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Radek Fučík

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: RNDr. Čeněk Kysilka, CSc.

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Votava

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: František Vejvoda


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Juda

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Výroba nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Němeček

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů,nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Mareček

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Szalay

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Miroslav Kvapil

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ladislav Tesárek

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Obkladačské práce

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Vít Kaiser

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Radek Fučík

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Votava

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš Lanc

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Projektová činnost v investiční výstavbě - inženýrské stavby dopravní

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Votava

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš Lanc

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Votava

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš Lanc

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Votava

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš Lanc

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Opravy a instalace chladícího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení,plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Defektoskopické kontroly - zkoušení materiálu a výrobků nedestruktivními metodami, zkoušení ultrazvukem

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Rais

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Radek Fučík

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Vaňura

Zánik oprávnění:16. 6. 1998


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 23. 01. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 23. 01. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 23. 01. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 23. 01. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 23. 01. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 23. 01. 2009
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 23. 01. 2009
Poskytování technických služeb
od 23. 01. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 23. 01. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 01. 2009
Výroba hnojiv
od 23. 01. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 23. 01. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 23. 01. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 23. 01. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 23. 01. 2009
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 23. 01. 2009 do 31. 12. 2014
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 23. 01. 2009
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 23. 01. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 23. 01. 2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 01. 07. 2002 do 28. 01. 2009
Poskytování technických služeb
od 01. 07. 2002 do 28. 01. 2009
Opravy vzduchových a kyslíkových dýchacích přístrojů
od 27. 09. 1999 do 28. 01. 2009
Prodej chemických látek a chemických přípravků kvalifikovaných jako výbušné,oxidující,extrémně hořlavé, vysoce hořlavé
od 08. 01. 1993 do 28. 01. 2009
Školení a vzdělávání včetně odborných kursů
od 24. 09. 1992 do 28. 01. 2009
Pronájem průmyslových výrobků
od 24. 09. 1992 do 28. 01. 2009
Čištění kanalizací
od 24. 09. 1992 do 28. 01. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Zoula


Vyučování v oboru svařování kovů-základní a státní zkoušky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Mareček

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Výroba a prodej upravené vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Školení a vzdělávání včetně odborných kursů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba organických a anorganických chemických produktů,plastických hmot,chemických vláken,průmyslových hnojiv,čistých chemikálií, farmaceutických lučebnin z přípravků a dalších chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Výroba a opravy náhradních dílů kovových i nekovových včetně povrchových úprav

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:13. 8. 2001


Pronájem průmyslových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Tomeček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Čištění kanalizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Marcel Eder

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zdvihání a přemisťování břemen

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Tomeček

Zánik oprávnění:13. 8. 2001


Obchodní a zprostředkovatelská činnost, včetně výměnných a bartrových obchodů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Marcel Eder

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Inženýrská, obchodní, dodavatelská a konzultační činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Tomeček

Zánik oprávnění:30. 4. 1996


Poradenská a konzultační činnost v oblasti informačních technologií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Marcel Eder

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Školení požární ochrany I.a II.stupně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Provádění speciálních chemických analýz-bez úředního ověření

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Provádění chemických rozborů vod, včetně stanovení toxicity -bez úředního ověření

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:7. 7. 1998


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45147787

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
937541"ABC DATA" spólka z ograniczona odpowiedzialnościaVaršava, ul. Annopol 3, Polská republika
10622451. EVP s.r.o.25319353Praha, Petrská 1168/29, PSČ 11000
640457FIŠER SLAVOMILÚstí nad Labem, Beethovenova 223/32
4064771/ Ing. Petr B a j g a rValašské Meziříčí, Zd. Fibicha 1206
805794Rohleder MojmírSkrýšov čp. 59

Firmy v okolí