SPOLANA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem SPOLANA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1462. Její identifikační číslo je 45147787

Výpis z obchodního rejstříku SPOLANA a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1462

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: q68chia

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Propagační činnost
Opravy vzduchových a kyslíkových dýchacích přístrojů
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Silniční motorová doprava nákladní
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Revize a zkoušky tlakových zařízení
Revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Výroba chemických výrobků
Provádění poloprovozních zkoušek na zakázku
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava
Prodej chemických látek a chemických přípravků kvalifikovaných jako...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů
Hostinská činnost
Hostinská činnost - závodní jídelna
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních tř.** a výše včetně...
Ubytovací služby
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Provozování drah s výjimkou celostátních
Podnikání v oblasti nakládání s odpady /mimo nebezpečného odpadu/
Provádění chemických, fyzikálně-chemických,mechanických a mikro-...
Výroba a opravy náhradních dílů pogumováním a vulkanizací
Výroba a opravy náhradních dílů pogumováním a vulkanizací
Činnost účetních poradců
Výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
Vodoinstalatérství
Provádění tepelných a hlukových izolací
Klempířství
Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a...
Poskytování software
Automatizované zpracování dat
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Činnost účetních poradců
Pokrývačství
Tesařství
Obkladačské práce
Podlahářství
Zednictví
Truhlářství
Kovoobrábění
Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů,nůžek a...
Výroba nástrojů
Opravy karosérií
Zámečnictví
Opravy motorových vozidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Kovoobráběčství
Obkladačství
Nástrojářství
Izolatérství
Výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
Defektoskopické kontroly - zkoušení materiálu a výrobků...
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení,plnění...
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a...
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Opravy a instalace chladícího zařízení
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Projektování elektrických zařízení
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provádění inženýrských staveb
Stavitel
Projektová činnost v investiční výstavbě - inženýrské stavby dopravní
Automatizované zpracování dat
Poskytování software
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Provádění chemických rozborů vod, včetně stanovení toxicity -bez...
Provádění speciálních chemických analýz-bez úředního ověření
Školení požární ochrany I.a II.stupně
Poradenská a konzultační činnost v oblasti informačních technologií
Inženýrská, obchodní, dodavatelská a konzultační činnost v...
Obchodní a zprostředkovatelská činnost, včetně výměnných a...
Zdvihání a přemisťování břemen
Čištění kanalizací
Pronájem průmyslových výrobků
Výroba a opravy náhradních dílů kovových i nekovových včetně...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba organických a anorganických chemických produktů,plastických...
Školení a vzdělávání včetně odborných kursů
Výroba a prodej upravené vody
Vyučování v oboru svařování kovů-základní a státní zkoušky
Posuzování vlivů na životní prostředí

Adresa společnosti

Sídlo: Práce 657, 27711 Neratovice

Adresy: Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 27711
od 08. 01. 2001 od 08. 01. 2001
Neratovice, Ke Spolaně, PSČ 27711
od 01. 05. 1992 od 08. 01. 2001

Skutečnosti

  Dne 13. 10. 2016 rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti SPOLANA a.s. došlo k přijetí nového znění stanov obchodní společnosti SPOLANA a.s. (NZ 547/2016).
od 05. 12. 2016

  Základní kapitál kapitálové společnosti SPOLANA a.s. se zvyšuje o 1.400.000.056,- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistamiliónůpadesátšest korun českých), z původních 2.055.229.304,- Kč (slovy: dvěmiliardypadesátpětmilió -nůdvěstědvacetdevěttisíctřistačtyři korun českých) na 3.455.229.360,- Kč (slovy: třimiliardyčtyřistapadesátpětmiliónůdvěstědvacetdevěttisíctřistašedesát korun českých), přičemž se určuje, že upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 12.068.966 ks (slovy: dvanáctmiliónů-šedesátosmtisícdevětsetšedesátšest kusů), které budou vydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězích. Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůty dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 254449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, IBAN: CZ05 5400 0000 0000 0025 4449, SWIFT kód: ABNACZPP, dále na bankovní účet č. 1000490817/3500, vedený u ING Bank N.V., IBAN: CZ12 3500 0000 0010 0049 0817, SWIFT kód: INGBCZPP, a na bankovní účet č. 73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, vedený u THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, IBAN: PL73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, SWIFT kód: ABNAPLPW.
od 04. 12. 2015

  Dne 30. 6. 2014 společnost ANWIL S.A., se sídlem 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, jakožto jediný akcionář, přijal rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní korporace SPOLANA a.s. o podřízení SPOLANA a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a v souvislosti s tím přijal nové znění stanov SPOLANA a.s..
od 24. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 24. 07. 2014 od 05. 12. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 24. 07. 2014 od 05. 12. 2016

  Základní kapitál obchodní korporace SPOLANA a.s. se zvyšuje o 769.999.996,- Kč (slovy: sedm set šedesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých), z původních 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) na 2.055.229.304,- Kč (slovy: dvě miliardy padesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta čtyři koruny české), přičemž se určuje, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 6.637.931 ks (slovy: šest miliónů šest set třicet sedm tisíc devět set třicet jedna kusů), které budouvydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč(slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězích.Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůty dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 25449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland N.V., organizační složka, IBAN CZ055400000000000025449, SWIFT kód ABNACZPP.
od 06. 03. 2014 od 27. 06. 2014

  Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti SPOLANA a.s. takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 885.229.408,- Kč (slovy: osm set osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc čtyři sta osm korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově upsány akcie takto:Počet akcií: 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na majitele, emisní kurz jedné akcie: 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) (dále jen ?Nové akcie?).Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých); Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Všechny Nové akcie upíše s využitím přednostního práva jediný akcionář, společnost ANWIL SPÓLKA AKCYJNA, 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, Polská republika, identifikační číslo 910128477 (dále jen ?Jediný akcionář?).Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin.Upisování Nových akcií Jediným akcionářem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti doručí Upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro vykonání přednostního práva, místo pro vykonání přednostního práva a rozhodný den pro jeho uplatnění oznámí představenstvo Společnosti Jedinému akcionáři písemně společně s návrhem na uzavření smlouvy o úpisu nových akcií; k upsání akcií bude Jedinému akcionáři poskytnuta lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu k jejímu uzavření.Jediný akcionář je s využitím přednostního práva oprávněn upsat 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), v zaknihované podobě, s tím, že emisní kurz každé upisované akcie činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 2), písm. d) obchodního zákoníku je den, kdy představenstvo společnosti Jedinému akcionáři doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií.Jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých) do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne upsání akcií převodem na zvláštní bankovní účet číslo 248540/5400, IBAN: CZ80 5400 0000 0000 0024 8540, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
od 11. 06. 2012 od 03. 07. 2012

  Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění(i) konstatuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, vlastní celkem 1 500 (slovy: tisíc pět set) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 11 600,- Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 1500 (slovy: tisíc pět set) kusů ISIN CZ 0005105502 a 7 153 580 (slovy: sedm milionů sto padesát tři tisíc pět set osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 7 481 288 (slovy: sedm milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát osm) kusů vydaných společností v zaknihované podobě, ISIN CS 0008424958, představujících 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti o velikosti 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta), což je osvědčeno výpisem z registru emitenta společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 28. říjnu 2008. Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna je tedy hlavním akcionářem společnosti SPOLANA a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.(ii) rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností SPOLANA a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele ISIN CS 0008424958, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsanou v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, za protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií společnosti SPOLANA a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen ?Den účinnosti?). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti SPOLANA a.s.(iii) určuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne všem ostatním akcionářům společnosti SPOLANA a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii ISIN CS 0008424958 o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých).Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku řádně zdůvodněna posudkem znalce C08081534A vypracovaným společností American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 448 47 068, podle kterého je hodnota protiplnění určená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Česká Národní Banka udělila společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna rozhodnutím č.j. 2008/11983/570 ze dne 26. září 2008 souhlas s výše zmíněným zdůvodněním výše protiplnění. V souladu s ustanovením 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti SPOLANA a.s. projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna za přiměřenou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v její žádosti o svolání mimořádné valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti.Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 4 obchodního zákoníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).(iv) pověřuje představenstvo společnosti SPOLANA a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti; a dále k poskytnutí potřebné součinnosti společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
od 18. 11. 2008 od 27. 06. 2014

  Valná hromada rozhodla dne 18.5.2004 o snížení základního kapitálu takto:"Snižuje se základní kapitál společnsti ve výši 4.998.493.640,- Kč na částku 885.229.408,- Kč, tedy o částku 4.113.264.232,- Kč. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií. U akcií o jmenovité hodnotě 655,- Kč o 539,- Kč, jmenovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 655,- Kč na 116,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 65.500,- Kč o 53.900,- Kč, jmenovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 65.500,- na 11.600,- Kč. Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu úhrady části kumulované ztráty. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části kumulované ztráty minulých účetních období".
od 22. 10. 2004 od 04. 12. 2004

  Mimořádná valná hromada konaná dne 1.3.2000 rozhodla usnesením,že se základní jmění společnosti zvyšuje o 1 676 850 435,- Kč nacelkovou výši 3 558 494 480,- Kč s tím, že se připouštíupisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění a toaž do výše 3 116 849 595,- Kč, tedy na celkovou výši základníhojmění 4 998 493 640,- Kč. Na toto zvýšení bude upsáno 2 560 077kusů až 4 758 549 kusů kmenových, zaknihovaných akcií namajitele o jmenovité hodnotě 655,- Kč každé z nich. Emisní kursnově upisovaných akcií je 655,- Kč.Nově upisované akcie budou spláceny pouze nepeněžitými vklady,formou vložení pohledávek. Předmětem těchto nepeněžitých vkladůjsou následující pohledávky za společností:a) část pohledávky Investiční a poštovní banky,a.s., se sídlemPraha 1, Senovážné nám. 32, IČO 453 16619 ze smlouvy o úvěru č.201 596 009 ze dne 29.3.1996 ve znění dodatků v nominálníhodnotě 719 999 580,- Kč k úpisu 1 099 236 kusů akciíb) část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, NaPříkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51131 ze dne22.11.1995 ve znění dodatků v nominální hodnotě 21 576 355,- Kčk úpisu 32 941 kusů akciíc) část pohledávky Komerční banky,a.s. se sídlem Praha 1,NaPříkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51049 ze dne15.5.1995 ve znění dodatků v nominální hodndotě 91 619 435,- Kčk úpisu 139 877 kusů akciíd) část pohledávky Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, NaPříkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200281 zedne 31.5.1999, v nominální hodnotě 430 999 825,- Kč k úpisu 658015 kusů akciíe)část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, NaPříkopě 33, IČO: 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200280 zedne 31.5.1999, v nominální hodnotě 175 803 965,- Kč k úpisu268 403 kusů akciíf) pohledávka České inkasní, s.r.o se sídlem Praha 7, Komunardů6, IČO 60468165 ze smlouvy o postoupení pohledávek meziTechnoexport akciová společnost pro zahraniční obchod a Českáinkasní, s.r.o ze dne 10.12.1999 v nominální hodnotě 1 676 850435,- Kč k úpisu 2 560 077 kusů akcií.Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj.Ke Spolaně,Neratovice, 277 11 na základě písemné výzvy představenstva kúpisu. Začátek úpisu nových akcií bude 3.7.2000, nabude-lirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000. Nenabude-lirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000, počne lhůta proupisování akcií běžet 5. den následující po nabytí právní mocirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Lhůta pro úpis je 5 dní.Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit v celémrozsahu nejpozději do 5 dnů po skončení úpisu, v místě sídlaspolečnosti, tj. Ke Spolaně, Neratovice, 277 11, a to podpisemsmlouvy o postoupení pohledávky.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo.
od 07. 12. 2000 od 09. 05. 2001

  Mimořádná valná hromada schválila dne 1.3.2000 usnesení, podlekterého se základní jmění společnosti ve výši 2 872 739 000,- Kč( slovy dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sedm settřicet devět tisíckorun českých) snižuje z důvodu částečné úhradykumulované ztráty ve výši 704 986 765,- Kč (slovy: sedm setčtyři milionů devět set osmdesát šest tisíc sedm set šedesát pětkorun českých) a za účelem převodu částky 286 108 190,- Kč(slovy : dvě stě osmdesát šest milionů sto osm tisíc stodevadesát korun českých) do rezervního fondu na úhradu budoucíztráty a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že uvšech akcií,jejichž jmenovitá hodnota je 1 000,- Kč ( tj. 2 722739 kusů akcií na majitele ISIN CS 0008424958) se snížíjmenovitá hodnota na 655,- Kč a u všech akcií, jejichž jmenovitáhodnota je 100 000,- Kč ( tj. 1 500 kusů akcií na majitele ISINCZ 0005105502) se sníží jmenovitá hodnota na 65 500,- Kč.Rozsahsnížení základního jmění je 991 094 955,- Kč (slovy: devět setdevadesát jedna milionů devadesát čtyři tisíc devět set padesátpět korun českých),tedy z původní výše 2 872 739 000,- Kč(slovy: dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sedm settřicet devět tisíc korun českých) se sníží základní jmění na 1881 644 045,-Kč.(slovy: jednu miliardu osm set osmdesát jednamilionů šest set čtřicet čtyři tisíc čtyřicet pět korunčeských.)
od 31. 03. 2000 od 31. 08. 2000

  Mimořádná valná hromada schválila dne 11. 10. 1999 usnesení,podle kterého se základní jmění společnosti ve výši4.479.266.000,- Kč snižuje z důvodu částečné úhrady kumulovanéztráty, kteá přesáhla 50% základního jmění a to na základěveřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu.Rozsah snížení základního jmění je dán podle § 213c odst. 1písm. b) obchodního zákoníku pevnou částkou 1.606.528.000,- Kč.Základní jmění se tak sníží z původní částky 4.479.266.000,- Kčna částku 2.872.738.000,- Kč.Představenstvo je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy nabezplatné vzetí akcií z oběhu v Hospodářských novinách a tonejpozději do 20 dnů od data konání této mimořádné valnéhromady. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatnémvzetí akcií z oběhu bude 60 dní ode dne jeho uveřejnění.Akcionář, který přijme návrh smlouvy na bezplatné vzetí akcií zoběhu tak učiní oznámením o přijetí veřejného návrhu smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu formou doporučeného dopisu, kterýadresuje do sídla společnosti, tj. Spolana a.s., Ke Spolaně,Neratovice, PSČ 277 11, nebo doručí osobně do sídla společnostido sekretariátu generálního ředitele, kde mu bude doručeníoznámení potvrzeno.Představenstvo je povinno potvrdit přijetí, popř. rozsah přijetíveřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhuakcionáři, nebo akcionářům, kteří jeho přijetí oznámili.Potvrzení bude provedeno formou doporučeného dopisu akcionáři naadresu v oznámení uvedenou, a to do 7 dnů od uplynutí dobyzávaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií zoběhu.
od 22. 11. 1999 od 31. 03. 2000

  akciová společnosti byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,orkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podnikusmyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992

  v zakladatelské listině učiněné ve formě notářskéhozápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 od 24. 07. 2014

  základní jmění společnosti činí 4.108.700.000 ,- Kčs(slovy:čtyřimiliardystoosmmilionůsedmsettisíc). Zakladatelslatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavvováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku SPOLANA Neratovice, s. p.
od 01. 05. 1992 od 31. 03. 2000

Akcie

Počet: 29 636 460 ks v hodnotě: 116 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 04. 12. 2015

Počet: 17 567 494 ks v hodnotě: 116 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 06. 03. 2014 od 04. 12. 2015

Počet: 10 929 563 ks v hodnotě: 116 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 03. 07. 2012 od 06. 03. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: UNIPETROL RPA, s.r.o.

IČO: 27597075

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 06. 2016


Název/Jméno: ANWIL SPÓLKA AKCYJNA

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 09. 2010 od 30. 06. 2016


Název/Jméno: ZAKLADY AZOTOWE ANWIL SPÓLKA AKCYJNA

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 04. 2009 od 13. 09. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ROBERT DOMINIK MAŁŁEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 10. 2016


Název/Jméno: VOGLOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2016 od 06. 10. 2016


Název/Jméno: MIKOŁAJCZYK FILIP

IČO: 88269639

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2016


Název/Jméno: SLÁMA PAVEL

IČO: 18401848

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2016


Název/Jméno: ARTUR TOMASZ FRANKIEWICZ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 10. 2016


Název/Jméno: KUCHTA MAREK

IČO: 75823012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2014 od 11. 11. 2014


Název/Jméno: PAVLÍČEK KAREL

IČO: 5555035

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2014 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: MICHAŁ KRZYSZTOF KALICIAK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2015 od 21. 07. 2015


Název/Jméno: BAS MIROSŁAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 2015 od 06. 10. 2016


Název/Jméno: JACEK TOMASZ PODGÓRSKI

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 06. 2015 od 06. 10. 2016


Název/Jméno: BANASZEK ARKADIUSZ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 11. 2014 od 11. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2014 od 11. 11. 2014


Název/Jméno: WALDEMAR ANTONI GABRUŚ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2014 od 06. 10. 2016


Název/Jméno: MIROSŁAW JÓZEF KWIATKOWSKI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2014 od 06. 10. 2016


Název/Jméno: RAFAŁ MACIEJ TRZEBIŃSKI

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 07. 2014 od 06. 10. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2014 od 24. 07. 2014


Název/Jméno: DZUBA KRZYSZTOF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 06. 2014 od 11. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 05. 2013 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: KRZYSZTOF MARIA WASIELEWSKI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2014 od 14. 10. 2014


Název/Jméno: RAFAŁ DARIUSZ TARKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2014 od 06. 10. 2016


Název/Jméno: WOJCIECH MARCIN SEKUŁA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2013 od 03. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2012 od 14. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2012 od 18. 07. 2012


Název/Jméno: PTASZYŃSKI JAROSLAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 05. 2013 od 03. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 05. 2013 od 27. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 01. 2013 od 14. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2012 od 24. 01. 2013


Název/Jméno: ARTUR SLAWOMIR JABLOŃSKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2013 od 11. 03. 2015


Název/Jméno: OLIVA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 03. 2012 od 03. 01. 2014


Název/Jméno: SOBOLEWSKI ARTUR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 03. 2012 od 14. 10. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 06. 2008 od 30. 03. 2012


Název/Jméno: KOWALSKA HANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2007 od 03. 01. 2014


Název/Jméno: VLASATÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2012 od 14. 10. 2014


Název/Jméno: VLACH MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2012 od 24. 01. 2013


Název/Jméno: SOBOLEWSKI ATRUR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 03. 2012 od 22. 03. 2012


Název/Jméno: ZIELIŃSKI TOMASZ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 03. 2012 od 20. 09. 2013


Název/Jméno: ŹAK ARTUR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2012 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: MARCINIAK MAŁGORZATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2012 od 24. 01. 2013


Název/Jméno: JAROSŁAW SŁAWOMIR KACZOROWSKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2012 od 24. 01. 2013


Název/Jméno: LIPTÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 02. 2007 od 22. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 08. 2005 od 06. 02. 2007


Název/Jméno: JAN MIROSLAW ZIELIŃSKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2007 od 22. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 08. 2005 od 04. 10. 2007


Název/Jméno: DURAJ STANISLAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 08. 2005 od 22. 03. 2012


Název/Jméno: SLAVÍČEK PAVEL

IČO: 71556745

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2010 od 24. 07. 2014


Název/Jméno: Andrzej Krzysztof Nalewajski

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2008 od 14. 05. 2013


Název/Jméno: PETRÁŠ ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 2007 od 22. 03. 2012


Název/Jméno: KRZYSZTOF HENRYK KAMIŃSKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 06. 2008 od 15. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2007 od 24. 06. 2008
Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 07. 2006 od 04. 10. 2007


Název/Jméno: HUDEC PETR

IČO: 75543451

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 05. 2004 od 20. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 22. 07. 2003


Název/Jméno: TROUSÍLEK MILOSLAV

IČO: 45884668

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2008 od 22. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2003 od 17. 05. 2007


Název/Jméno: Joanna Zofia Wiśniewska

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 11. 2007 od 22. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 2006 od 26. 11. 2007


Název/Jméno: ARTUR ANDRZEJ SOBOLEWSKI

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 10. 2007 od 24. 06. 2008


Název/Jméno: BENEDYKT TADEUSZ MICHEWICZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 10. 2007 od 24. 06. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 04. 2006 od 04. 10. 2007


Název/Jméno: ROBERT DOMINIK MALLEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2007 od 08. 01. 2009


Název/Jméno: KULIHA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 10. 2007 od 26. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 19. 08. 2005 od 04. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 04. 2003 od 19. 08. 2005


Název/Jméno: SKULINA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2007 od 22. 03. 2012


Název/Jméno: KACZOROWSKI KRZYSZTOF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2007 od 30. 03. 2012


Název/Jméno: TROUSÍLEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2007 od 17. 01. 2008


Název/Jméno: ANETA EWA PANKOWSKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2007 od 04. 10. 2007


Název/Jméno: ŠTEPEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 2003 od 19. 03. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 08. 01. 2001


Název/Jméno: MICHEWICZ BENEDYKT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 02. 2006 od 27. 04. 2006


Název/Jméno: MROCZKOWSKI MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 09. 2005 od 15. 12. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 08. 2005 od 07. 09. 2005


Název/Jméno: KRZYZSTOF HENRYK KAMIŃSKI

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2005 od 19. 07. 2006


Název/Jméno: KRYZSTOF HENRYK KAMIŃSKI

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2005 od 19. 08. 2005


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 08. 2005 od 02. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 09. 10. 2002 od 19. 08. 2005


Název/Jméno: Dariusz Marek Formela

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 2005 od 23. 01. 2007


Název/Jméno: BRABEC RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 07. 2003 od 19. 08. 2005


Název/Jméno: VESELÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 2003 od 19. 08. 2005


Název/Jméno: KUKRECHTOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2003 od 19. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 2003 od 19. 08. 2003


Název/Jméno: CHOCENSKÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2003 od 03. 03. 2004


Název/Jméno: BRUNA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 03. 2003 od 19. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 09. 10. 2002 od 19. 03. 2003


Název/Jméno: HUDCOVÁ VLASTA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 03. 2003 od 19. 08. 2003
Dozorčí rada - 1.místopředseda dozorčí rady
od 04. 03. 2003 od 19. 03. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2001 od 04. 03. 2003


Název/Jméno: VĚK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 03. 2003 od 10. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 22. 08. 2002 od 19. 03. 2003


Název/Jméno: KRATĚNA BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 2003 od 19. 03. 2003


Název/Jméno: KRTEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 03. 2003 od 19. 08. 2005


Název/Jméno: ZIKMUND TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 04. 03. 2003 od 19. 03. 2003


Název/Jméno: HROMAS VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 2003 od 19. 03. 2003


Název/Jméno: LANDA JAN

IČO: 74387294

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 10. 2002 od 19. 08. 2005


Název/Jméno: PŘIBYL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 10. 2002 od 19. 03. 2003


Název/Jméno: ŠTROP JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 22. 08. 2002 od 09. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 11. 1999 od 22. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 03. 1998 od 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 16. 07. 1996 od 12. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 1996 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 08. 2002 od 22. 07. 2003


Název/Jméno: HAMÁČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 2002 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: HYNEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2002 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: DEML JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2001 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: DRINKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2001 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: MRZENA ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2001 od 19. 07. 2002


Název/Jméno: MEJSTŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2001 od 09. 10. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 08. 01. 2001


Název/Jméno: PECKA ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - přeseda dozorčí rady
od 08. 01. 2001 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: KRONES TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2001 od 29. 05. 2002


Název/Jméno: VÍTEK ALEXEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2000 od 28. 12. 2001


Název/Jméno: ZERZAŇ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: ZACHOVAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - přeseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 08. 01. 2001


Název/Jméno: VÁVRA VILÉM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 od 28. 12. 2001


Název/Jméno: KUBR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: PITÍN VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 22. 11. 1999 od 09. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 03. 1998 od 28. 06. 1999
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 od 12. 03. 1998


Název/Jméno: CHABR ZDENĚK

IČO: 45742600

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 19. 03. 2003
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 od 22. 11. 1999


Název/Jméno: BORÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 08. 01. 2001


Název/Jméno: ZICH JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 22. 07. 2003


Název/Jméno: ČAJÁNEK BORIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 08. 01. 2001


Název/Jméno: MATĚJKA ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 08. 01. 2001


Název/Jméno: POKORNÝ LUBOMÍR

IČO: 70797340

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 22. 11. 1999 od 22. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - l. místopředseda
od 12. 03. 1998 od 28. 06. 1999


Název/Jméno: JUNEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 06. 1999 od 22. 11. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 25. 06. 1997 od 12. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 od 25. 06. 1997


Název/Jméno: PETR DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 1999 od 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 1996 od 12. 03. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 1993 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: DOMALÍP VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 28. 06. 1999 od 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 12. 03. 1998 od 28. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 09. 09. 1997 od 12. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 1996 od 09. 09. 1997


Název/Jméno: KERBACH JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 1999 od 22. 11. 1999


Název/Jméno: SCHLEMMER REINHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 1999 od 22. 11. 1999


Název/Jméno: M Hugo

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 28. 06. 1999 od 22. 11. 1999


Název/Jméno: JIRAS ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 12. 03. 1998 od 28. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 1996 od 12. 03. 1998


Název/Jméno: BENEŠ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 1998 od 28. 06. 1999


Název/Jméno: VENCL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 03. 1998 od 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 1997 od 12. 03. 1998


Název/Jméno: PLAVEC ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 03. 1998 od 22. 11. 1999


Název/Jméno: BURIÁN JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 03. 1998 od 28. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 1996 od 12. 03. 1998


Název/Jméno: HAVLENA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 1997 od 12. 03. 1998


Název/Jméno: ROHLOVÁ ELIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 od 12. 03. 1998


Název/Jméno: ČERNÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 od 12. 03. 1998


Název/Jméno: BAŽANT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 od 12. 03. 1998


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 01. 07. 1996 od 09. 09. 1997


Název/Jméno: VOTAVA ZDENĚK

IČO: 66390583

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 1994 od 16. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 08. 1993 od 26. 05. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 10. 08. 1993


Název/Jméno: HLAVNIČKA PŘEMEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 1994 od 16. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 1994 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: HAASZOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorči rady
od 10. 08. 1993 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: ROŠKOTA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: VAŠKOVIČ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 1993 od 01. 07. 1996


Název/Jméno: VOSTRÝ BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda předst.
od 10. 08. 1993 od 01. 07. 1996


Název/Jméno: BIS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda předst.
od 10. 08. 1993 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: PEŠL FRANTIŠEK

IČO: 76341950

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 1993 od 26. 05. 1994


Název/Jméno: VRBSKÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: ROITH TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: DOBSA ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 1993 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: SCHMIDTOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 09. 09. 1997


Název/Jméno: VONDRÁČEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: DVOŘÁK FRANTIŠEK

IČO: 45487677

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 10. 08. 1993


Název/Jméno: PODRAZIL MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 10. 08. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 09. 1999

Zánik oprávnění:13. 08. 2001


Opravy vzduchových a kyslíkových dýchacích přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 532483

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 09. 1999


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 04. 1996

Zánik oprávnění:28. 08. 2000


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 933209


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 884584


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 04. 1996

Odpovědní zástupci:


Revize a zkoušky tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 884584


Revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 04. 1996

Odpovědní zástupci:


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 884584


Výroba chemických výrobků

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:05. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 532483

Zánik oprávnění:23. 01. 2009


Provádění poloprovozních zkoušek na zakázku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 372786

Zánik oprávnění:30. 09. 2002


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 03. 1994

Zánik oprávnění:28. 02. 1995


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Zánik oprávnění:25. 01. 1994


Prodej chemických látek a chemických přípravků kvalifikovaných jako výbušné,oxidující,extrémně hořlavé, vysoce hořlavé

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej ...

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 1386741

Zánik oprávnění:28. 06. 2004


Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 681942

Zánik oprávnění:13. 07. 2000


Výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992

Přerušení: od 31. 12. 2003 od 29. 06. 2004

Zánik oprávnění:29. 06. 2004


Hostinská činnost - závodní jídelna

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních tř.** a výše včetně hostinské činnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 933209

Zánik oprávnění:30. 09. 2002


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci:


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1386745

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Provozování drah s výjimkou celostátních

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s odpady /mimo nebezpečného odpadu/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 933209

Zánik oprávnění:13. 08. 2001


Provádění chemických, fyzikálně-chemických,mechanických a mikro- biologických rozborů chemických látek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 10. 1992

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Výroba a opravy náhradních dílů pogumováním a vulkanizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Výroba a opravy náhradních dílů pogumováním a vulkanizací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 702263

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 1386741

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 811610

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 532483

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 28020

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 19331

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Obkladačské práce

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 114654

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů,nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Výroba nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 933209

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 933209

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 933209

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 884584


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 811610

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 1232523

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 510101

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 1386743

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 96696

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Defektoskopické kontroly - zkoušení materiálu a výrobků nedestruktivními metodami, zkoušení ultrazvukem

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení,plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 492621

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Opravy a instalace chladícího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 681942

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 532483

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 96696

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 766154

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 815306

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Projektová činnost v investiční výstavbě - inženýrské stavby dopravní

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 933209

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 933209

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 39228

Zánik oprávnění:11. 12. 1996


Provádění chemických rozborů vod, včetně stanovení toxicity -bez úředního ověření

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 781961

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Provádění speciálních chemických analýz-bez úředního ověření

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Školení požární ochrany I.a II.stupně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 681942

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Poradenská a konzultační činnost v oblasti informačních technologií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 772274

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Inženýrská, obchodní, dodavatelská a konzultační činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 114652

Zánik oprávnění:30. 04. 1996


Obchodní a zprostředkovatelská činnost, včetně výměnných a bartrových obchodů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 1407490

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Zdvihání a přemisťování břemen

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:13. 08. 2001


Čištění kanalizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 1247527

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem průmyslových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy náhradních dílů kovových i nekovových včetně povrchových úprav

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 269078

Zánik oprávnění:13. 08. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Výroba organických a anorganických chemických produktů,plastických hmot,chemických vláken,průmyslových hnojiv,čistých chemikálií, farmaceutických lučebnin z přípravků a dalších chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Školení a vzdělávání včetně odborných kursů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a prodej upravené vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Vyučování v oboru svařování kovů-základní a státní zkoušky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 772270

Zánik oprávnění:07. 07. 1998


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:16. 06. 1998


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45147787

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2016

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
820475A Production s.r.o.24746444Pobřežní 95/74, 18600 Praha
81996A.D.PRAHA,s.r.o.63667924Mstětická 505, 25091 Zeleneč
84316ADVICE BROKER s.r.o.28001664Chelčického 1195, 26901 Rakovník
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
31449Aquafluid s.r.o.3832325Slovenského národního povstání 1872, 43401 Most
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
231608BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.25005758Jateční 1026/18, 40001 Ústí nad Labem
141252BC GROUP a.s.28224281Praha, 15521, Třebonice (Praha-Zličín), Do Zahrádek II, 179/11
246221Black Decor s.r.o.4543866Nedokončená 1236, 19800 Praha
218463BORGHIA, s.r.o.25096397Komořanská 2067/5, 14300 Praha
165529BURKART´S CONSULTING, s.r.o.60754770Polní 1220, 76312 Vizovice
158672Bytové družstvo Hovorčovická25070631Hovorčovická 1718/19, 18200 Praha
217505CALL Servis s.r.o.65415124Laubova 1626/3, 13000 Praha
171277CENTROPROJEKT GROUP a.s.1643541Štefánikova 167, 76001 Zlín
151310Centrum  Barrandov  a.s.27089096Košická 134/6, 10100 Praha
203352CKF, a.s.27209806Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
176861COPY PRINT CENTER s.r.o.27410153Vinohradská 1971/38, 12000 Praha
70559Core studio s.r.o.29271746Porážka 459/2, 60200 Brno
32394ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.627417722, 43601 Litvínov
119451Českomoravská komoditní burza Kladno49546392náměstí Sítná 3127, 27201 Kladno
48700DIDA, spol. s r. o. "v likvidaci"47683210Želatovská 2709/26, 75002 Přerov
216790Dopravní podnik města Olomouce, a.s.47676639Koželužská 563/1, 77900 Olomouc
28454Drůbežářský podnik Libuš, a.s.45273073Praha, 14000, , Libušská, 735

Související osoby

#NázevICOAdresa
114651AKRMAN LIBOR1658886068, 27714 Dřísy
114559ANDĚL JOSEF87585251171, 79065 Skorošice
101588ANDĚL KAREL70204713Jungmannova 697/17, 41901 Duchcov
190348ANDRT JIŘÍ68234481nábřeží Závodu míru 1857, 53002 Pardubice
139390BABICKÝ FRANTIŠEK10298771Za Parkem 224, 39426 Lukavec
99869BÁDAL PAVEL184018565. května 795/54, 14000 Praha
99870BÁDALOVÁ NIKOLA66460620Adamova 460/1, 16200 Praha
162046BAKOŠ JAROSLAV16644255Kosmonautů 2242/3, 70030 Ostrava
162934BALOUN JIŘÍ71638211Vánková 800/16, 18100 Praha
26740BALOUN MIROSLAV63849127Vinice 450, 27716 Všetaty
20495BANKO PETR88137040Lohniského 870/14, 15200 Praha
178057BÁR MIROSLAV46000381Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem
1527BAROCH FRANTIŠEK71602259K. Hynka Máchy 1211, 28911 Pečky
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
88515BARTA ČESTMÍR12619493Doubická 788/9, 18400 Praha
162038BARTÁK JAROSLAV5310156Čekanovská 1890, 19016 Praha
191353BARTOŇ VLADIMÍR67870252243, 40752 Varnsdorf
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
156226BARTOŠOVÁ MARTINA76168468Vrábská 2239, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
65560BARTŮNĚK MIROSLAV43053521Praha, 14000, Nusle (Praha 4), V Horkách, 1404/13
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
178062BAŠUS JAROSLAV49085387Karla Čapka 1331/25, 41501 Teplice
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí