Stanice O, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Stanice O, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7531. Jeho identifikační číslo je 26509911

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Stanice O, a.s.

Datum zápisu: 11. 2. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7531

Identifikační číslo:26509911

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dnygfa8

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Specializovaný maloobchod
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Reklamní činnost a marketing
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...

Adresa společnosti

Sídlo: Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 13. 05. 2015
Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 15000
od 11. 02. 2002 do 13. 05. 2015
Karla Engliše 519/11, 15000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 09. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 09. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 09. 2014

  Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 4.000.000,- Kč o 4.420.000,- Kč na částku 8.420.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek:a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům EXIMPO a. s. se sídlem Praha 8, Tusarova 45, IČ 00485942, NORTHERN STAR spol. s r. o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5. PSČ 147 00, IČ 26700417, paní Hedě Polívkové, r. č. 795918/0075, bytem Praha 6, Vilímovská 21, panu JUDr. Václavu Žluvovi, r. č. 471030/084, bytem Praha 5, Píškova 1950, panu Ing. Hynku Chudárkovi, r. č. 610616/0797, bytem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 4.420 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 1.000,- Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurs nově vydaných akcií bude 8.500,- Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 7.500,- Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splácení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto:EXIMPO a. s. - IČO 00485942, Tusarova 45, Praha 7, upíše celkem 2010 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 17 085 000 Kčpohledávky:13 700 000 Kč - smlouva o půjčce ze dne 22/07/03 640 500 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 420 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 210 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 1 722 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 420 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04NORTHERN STAR spol. s r. o. - IČO 26700417, Pod Vyšehradem 19/5, Praha 2, upíše celkem 1310 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 11.135.000,- Kčpohledávky:11 135 000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 24/02/03Heda Polívková, r. č. 795918/0075, Vilímovská 21, Praha 6, upíše celkem 600 ks akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši5.100.000,- Kčpohledávky:3.000.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 23/03/042.100.000,- Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04JUDr. Václav Žluva, r. č. 471030/084, Pískova 1950, Praha 5, upíše celkem 400 akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši -3.400.000,- Kčpohledávky:2.000.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 24/02/041.407.000,- Kč - smlouva o převodu akcií a převodu podřízených půjček ze dne 21/10/03ing. Hynek Chudárek, r. č. 610616/0797, Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4, upíše celkem 100 akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 850.000,- Kčpohledávky:500.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 3/05/04350.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 6/09/02Přesný rozpis peněžitých pohledávek předem určených zájemců byl akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti více než 30 dní před konáním této valné hromady, tvoří přílohu k pozvánce na tuto valnou hromadu a valná hromada tyto pohledávky schvaluje co do důvodu a výše, s tím, že bere na vědomí, že k dnešnímu dni tyto pohledávky existují a jsou nepromlčené.e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obchod. zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději následujícího dne po konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obch. zák., tedy zejména určení počtu druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí dojít nejpozději do 5.8.2004. K upsání akcií je poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatelé jsou povinni emisní kurz jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi upisovaných akcií, přičemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato:Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společnost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do 12.8.2004, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určených zájemců vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů.
od 03. 09. 2004 do 14. 06. 2005

  Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2,000.000,- Kč o 2,000.000,- Kč na částku 4,000.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek:a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnosti a zvýšení jejího kreditu kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO : 26 70 04 17.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií vydáním 2.000 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 1.000,- Kč za kus, které nebudou registrované. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov.c) upisování nad stanovenou částku se nepřipouští.d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů.e) Vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit peněžitý vklad ve výši 2,000.000.,- Kč, tj. ve výši emisního kursu akcií s tím, že upisovatel, předem určený zájemce společnost NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO: 26 70 04 17, je povinen splatit 100 % emisního kursu akcií do jednoho týdne ode dne jejich úpisu. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen provést v sídle společnosti v každý pracovní den v době od 8.30 do 10.30 hod. a celou upsanou částku 2,000.000,- Kč splatit na zvláštní účet společnosti založený u České spořitelny, a.s., č. 133928339/0800.f) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení postavení na trhu a zvýšení její kunkurenceschopnosti.g) Předem určený zájemce společnost NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO 26 70 04 17, upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 obch. zák., kterou uzavře se společnosti, která tuto smlouvu zpracuje a odešle nejpozději do jednoho týdne od dnešního dne na adresu sídla upisovatele. K upsání akcií je poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zpracované společností.
od 06. 08. 2003 do 14. 06. 2005

Akcie

Počet: 8 420 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 09. 2014

Počet: 8 420 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2004 do 09. 09. 2004

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 08. 2003 do 11. 08. 2003

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 11. 2002 do 29. 11. 2002

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 02. 2002 do 11. 02. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: MAFRA, a.s.

IČO:45313351

Adresa: Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000
od 19. 09. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 09. 2013


Název/Jméno: MAFRA MEDIA, s.r.o.,

IČO:26463202

Adresa: Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000
od 19. 01. 2007 do 19. 09. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 01. 2007 do 19. 09. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MUŽÍK VLADIMÍR

IČO: 48070823

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2016

Adresa: Bozděchova 2246/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 22. 06. 2016


Název/Jméno: RÁMIŠ VLADAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2012 do 31. 05. 2015
Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2005 do 19. 03. 2012

Adresa: Nad Úvozy 314, 252 25 Zbuzany
od 24. 01. 2013
Praha 5, Suchý vršek 2110/24, PSČ 15800
od 14. 06. 2005 do 24. 01. 2013


Název/Jméno: BERKA MICHAL

IČO: 72516879

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2014 do 22. 06. 2016

Adresa: K Sportovnímu Areálu 897, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
od 17. 09. 2014 do 22. 06. 2016


Název/Jméno: WOLDE ŠTĚPÁN

IČO: 75990521

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2013 do 17. 09. 2014

Adresa: Studentská 172/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
od 24. 01. 2013


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 10. 2013

Adresa: Dalovická 1057/7, Kbely, 197 00 Praha 9
od 17. 10. 2013


Název/Jméno: KOŠÍK ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 2013

Adresa: Železničního pluku 1707, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 17. 10. 2013


Název/Jméno: LATUSKE ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 2013 do 17. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 2012 do 17. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 14. 06. 2005 do 19. 03. 2012

Adresa: Astlova 3205/1, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 17. 10. 2013 do 17. 09. 2014
Praha 5 - Smíchov, Astlova 3205/1, PSČ 15000
od 19. 03. 2012 do 17. 10. 2013
Petrov-Chlomek, Zalomená 156, PSČ 25206
od 14. 06. 2005 do 19. 03. 2012


Název/Jméno: VABROUŠEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 2013

Adresa: Jabloňová 1920, 274 01 Slaný
od 17. 10. 2013


Název/Jméno: WERLE JOHANNES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 2013 do 17. 10. 2013

Adresa: A-1090 Vídeň, Liechtensteinstrasse 53/2, Rakouská republika
od 24. 01. 2013 do 17. 10. 2013


Název/Jméno: Dr. Karl Hans Arnold

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 do 17. 10. 2013
Dozorčí rada - předseda
od 02. 02. 2006 do 19. 03. 2012

Adresa: Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf, Spolková republika Německo
od 02. 02. 2006 do 17. 10. 2013


Název/Jméno: MAREK PETR

IČO: 62888706

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 06. 2009 do 17. 10. 2013

Adresa: Praha 8 - Čimice, Vehlovická 697/32, PSČ 18100
od 14. 10. 2011 do 17. 10. 2013
Praha 7, Plynární 33/1553, PSČ 17000
od 15. 06. 2009 do 14. 10. 2011


Název/Jméno: BREITENFELNER ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 do 24. 01. 2013
Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2005 do 19. 03. 2012

Adresa: Roztoky u Prahy, Tiché údolí 1673, PSČ 25263
od 19. 03. 2012 do 24. 01. 2013
Praha 6, Pod kaštany 7/177, PSČ 16000
od 14. 06. 2005 do 19. 03. 2012


Název/Jméno: CHUDÁREK HYNEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 06. 2005 do 14. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 2004 do 14. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 08. 2003 do 03. 09. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 2002 do 06. 08. 2003

Adresa: Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 14700
od 14. 06. 2005 do 14. 10. 2011
Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5
od 06. 08. 2003 do 14. 06. 2005
Praha 7, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 14700
od 30. 09. 2002 do 06. 08. 2003


Název/Jméno: HOLEC STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 06. 2005 do 15. 06. 2009

Adresa: Praha 9 - Horní Počernice, Běchorská 666/77, PSČ 19300
od 14. 06. 2005 do 15. 06. 2009


Název/Jméno: NĚMEČEK JIŘÍ

IČO: 11622989

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 2004 do 14. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 11. 02. 2002 do 03. 09. 2004

Adresa: Praha 4, Pravá 1118/5
od 11. 02. 2002 do 14. 06. 2005


Název/Jméno: POLÍVKOVÁ HEDA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2003 do 14. 06. 2005

Adresa: Praha 6, Vilímovská 21
od 06. 08. 2003 do 14. 06. 2005


Název/Jméno: KOLÍNSKÝ VÍT

IČO: 14946190

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2003 do 14. 06. 2005

Adresa: Praha 4, Mikuláše z Husi 7
od 06. 08. 2003 do 14. 06. 2005


Název/Jméno: GREGOR PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 08. 2003 do 14. 06. 2005

Adresa: Praha 6, Vostrovská 30, PSČ 14700
od 06. 08. 2003 do 14. 06. 2005


Název/Jméno: ATTEL PAVEL

IČO: 47601388

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 09. 2002 do 14. 06. 2005

Adresa: Praha 9 - Prosek, Litvínovská 527
od 30. 09. 2002 do 14. 06. 2005


Název/Jméno: MANDÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 02. 2002 do 30. 09. 2002

Adresa: Děčín VI, U Tvrze 1442/19
od 11. 02. 2002 do 30. 09. 2002


Název/Jméno: FROMBERGER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 02. 2002 do 06. 08. 2003

Adresa: Praha 6, Vondroušova 1181/23
od 11. 02. 2002 do 06. 08. 2003


Název/Jméno: VŠELICHA DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 02. 2002 do 30. 09. 2002

Adresa: Praha 4, Dědinova 1983/6
od 11. 02. 2002 do 30. 09. 2002


Název/Jméno: DRAŽIL MIROSLAV

IČO: 48090751

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2002 do 06. 08. 2003

Adresa: Štěchovice, V Bráně 23
od 11. 02. 2002 do 06. 08. 2003


Název/Jméno: GLASEROVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2002 do 06. 08. 2003

Adresa: Praha 8, Taussigova 1156/19
od 11. 02. 2002 do 06. 08. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 2002

Obory činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 24. 03. 2014
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 11. 02. 2002
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 11. 02. 2002
Velkoobchod a maloobchod
od 11. 02. 2002
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 11. 02. 2002
Specializovaný maloobchod
od 11. 02. 2002 do 24. 03. 2014
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 11. 02. 2002 do 24. 03. 2014
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 11. 02. 2002 do 24. 03. 2014
Reklamní činnost a marketing
od 11. 02. 2002 do 24. 03. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Němeček


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Němeček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Němeček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Němeček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Němeček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26509911

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 2. 2002

Související firmy

#NázevICOAdresa
488176"SORRY s.r.o." v likvidaci25633511Praha 9, Mladoboleslavská 258, PSČ 19000
127597511 TV production, s.r.o.26459981Praha 4 - Chodov, Tererova 2135/17, PSČ 14900
4576372xCHB s.r.o.5313431č.p. 21, 370 01 Planá
32358884S PRODUCTION, a.s.25113054Rohanské nábřeží 661/5, Karlín, 186 00 Praha 8
1151103A - TRIO (CZ), s.r.o.26189861Praha 6, Pláničkova 443/5, PSČ 16200

Související osoby

#NázevICOAdresa
61566111 TV production, s.r.o.26459981Praha 4 - Chodov, Tererova 2135/17, PSČ 14900
298669A - TRIO (CZ), s.r.o.26189861Praha 6, Předvoje 449/32
861821A-NEWS, s.r.o.27152111Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 11000
567742A-TRIO(CZ), s.r.o.26189861Praha 6, Předvoje 449/32
85494ACCOM holding s.r.o.44265191Praha 5, Na pláni 41, PSČ 15000