Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Stavební bytové družstvo Družba Pardubice, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXVI 47. Jeho identifikační číslo je 44997

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Datum zápisu: 11. 11. 1959

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXVI 47

Identifikační číslo:44997

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: raa8g9r

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, opravy a montáž měřidel
Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Stavitel
Provádění bytových a občanských staveb
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Zastupování a podepisování:Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstvanavenek ve všech věcech. Jménem představenstva jednápředseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněnímístopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadístanoveném představenstvem.Právní úkony představenstva, pro které je předepsánapísemná forma, podepisuje za družstvo předseda ( popřípaděmístopředseda) a další člen představenstva.
od 25. 06. 1993 do 06. 01. 1994

  Nové stanovy schváleny dne 25.11.1992
od 15. 03. 1993 do 10. 10. 1997

  Základní zapisované jmění: 1,000.000,-- Kč
od 15. 03. 1993 do 06. 01. 1994

  Údaje o zřízení:Družstvo vzniklo na ustavující členské schůzi konané dne 7. 10.1959 a jeho ustavení bylo schváleno radou MěNV v Pardubicích 16.10. 1959.Podle usnesení předsednictva VčKV - ČSBD v Hradci Králové ze dne19. 11. 1973, čj. 4322/105/73 vydaného ve smyslu ustanoveníparagrafu 91 odst. 2 HZ a podle dohody o sloučení uzavřené mezioběma družstvy ze dne27. 11. 1973, zapisuje se sloučení nařízené ke dni 3O. 11. 1973ve smyslu ustanovení paragrafu 91 odst. 2 HZ družstva: Stavebníbytové družstvo při n. p. Prefa Pardubice, jako družstvapřejímaného - Db 113 s tímto jako družstvem přejímajícím, takžesloučením přejímané družstvo zaniklo
od 11. 11. 1959

  bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvopřejímající.K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 16. 9. 1974 a podleusnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 31. 5. 1974,shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 1O. 6. 1974 ase souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12. 9. 1974, čj.4595/105/74 zapisuje se sloučení schválené ke dni 3O. 9. 1974družstva Stavební bytové družstvo zaměstnanců Dopravních stavebPardubice - Db 167 jako družstva přejímaného s tímto jakodružstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zanikábez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírápřejímající družstvo.
od 11. 11. 1959

  Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán dne 23. 9. 1974.K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 3. 10. 1974 a podleusnesení členské schůze ze dne 3. 6. 1974 a shromáždění delegátůze dne 26. 4. 1974 přejímaných družstev, shromáždění delegátůpřejímajícího družstva ze dne 1O. 6. 1974 a se souhlasem VčKVČSBD v Hradci Králové ze dne 2O. 5. 1974, čj. 2197/105/74, čj.2188/105/74 a ze 17. 5. 1974, čj. 2612/2811/74 zapisuje sesloučení schválené ke dni 31. 10. 1974 družstev: Stavební bytovédružstvo zaměstnanců Stavebního podniku města Pardubic - Db 35,Stavební bytové družstvo pracovníků n. p. Tesla Pardubice a TMDPardubice - Db 52, Stavební bytové družstvo zaměstnanců při n. p.Průmstav Pardubice - Db 65
od 11. 11. 1959

  jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím,takže sloučením přejímaná družstva zanikají bez likvidace,přičemž jejich majetek, práva a závazky přebírá přejímajícídružstvo. Výmazy přejímaných družstev byly povoleny a zapsány dne7. 1O. 1974.Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaných družstev ze dne14.11.1977 a 29. 11. 1977, shromáždění delegátů přejímajícíhodružstva ze dne 3O. 11. 1977 a souhlasem předsednictva VčKV ČSBDv Hradci Králové ze dne12. 12. 1977, usnes. č. 32, zapisuje se sloučení schválené ke dni1.1.1978 družstev: Stavebního bytového družstva "Mír"Pardubice-Semtín - Db 14 a Stavebního bytového družstva občanů vPardubicích - Db 40 jako družstev
od 11. 11. 1959

  přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučenímpřejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek,práva a závazky převzalo přejímající družstvo.Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne12. 11. 1981, usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstvaze dne 2O. 10. 1981 a souhlasu ČSBD v Hradci Králové ze dne 26.1O. 1981, čj. 3505/101/1981, usnes. č. 565/d zapisuje se sloučeníschválené ke dni31. 12. 1981 družstva: Stavební bytové družstvo občanů Holice vČ. - Db 51 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvempřejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká, přičemžjeho majetek, práva a závazky
od 11. 11. 1959

  převzalo přejímající družstvo.Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 18. 1. 1982,čj. 154/101 /82 vydaném na základě usnesení č. 579 ze dne 3O. 11.1981 téhož orgánu, zapisuje se sloučení nařízené ke dni 31. 12.1981 ve smyslu paragrafu 91 odst. 2 HZ Družstvo pro výstavbu asprávu garáží na Višňovce v Pardubicích- Db 277 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvempřejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bezlikvidace a jeho majetek, práva a závazky přejímá družstvopřejímající.
od 11. 11. 1959

  Zastupování a podepisování:Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnostinebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený členpředstavenstva.Je-li pro právní úkon, který činí předseda či představenstvo,předepsaná písemná forma, podepisuje tento úkon předseda,popřípadě místopředseda představenstva.
od 11. 11. 1959 do 25. 06. 1993

  Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku zhospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá bytnebo místnost nesloužící k bydlení, ve výši a lhůtě stanovenýchpředstavenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen dovýše 500,- Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,- Kčs.
od 11. 11. 1959 do 15. 03. 1993

  Právní poměry družstva se řídí stanovami přijatými usnesenímshromáždění delegátů ze dne 24. 4. 1991, které nabyly účinnostidnem 1. 5. 1991 a jejich doplňkem schváleným shromážděnímdelegátů dne 28. 4. 1992.
od 11. 11. 1959 do 15. 03. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LEBEDA MILOŠ

IČO: 87740494

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 do 23. 03. 2005

Adresa: Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice
od 31. 01. 2013
Pardubice - Pardubičky, Bokova 334, PSČ 53003
od 30. 08. 2011 do 31. 01. 2013
Pardubice - Trnová, Pavlova 175, PSČ 53009
od 15. 02. 2010 do 30. 08. 2011
Pardubice, Lonkova 481, PSČ 53009
od 18. 06. 2003 do 15. 02. 2010
Pardubice, Lonkova 481
od 28. 12. 1999 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: JIRÁSEK FRANTIŠEK

IČO: 18936971

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 do 23. 03. 2005

Adresa: Lonkova 472, Polabiny, 530 09 Pardubice
od 20. 02. 2015
Pardubice - Polabiny, Lonkova 472, PSČ 53009
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Pardubice, Lonkova 472, PSČ 53009
od 18. 06. 2003 do 15. 02. 2010
Pardubice, Lonkova 472
od 28. 12. 1999 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: FEDÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2010

Adresa: K Višňovce 1778, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 20. 02. 2015
Pardubice - Zelené Předměstí, K Višňovce 1778, PSČ 53002
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015


Název/Jméno: POZDĚNA JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010

Adresa: Erno Košťála 1010, Studánka, 530 12 Pardubice
od 20. 02. 2015
Pardubice - Studánka, Erno Košťála 1010, PSČ 53012
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015


Název/Jméno: ONDRA JIŘÍ

IČO: 70183279

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 do 23. 03. 2005

Adresa: V Zahrádkách 519, Studánka, 530 03 Pardubice
od 20. 02. 2015
Pardubice - Studánka, V Zahrádkách 519, PSČ 53003
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Pardubice, V Zahrádkách 519, PSČ 53003
od 18. 06. 2003 do 15. 02. 2010
Pardubice, V Zahrádkách 519
od 28. 12. 1999 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: VÁŇA MIROSLAV

IČO: 65947975

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - předseda
od 11. 11. 1959 do 15. 02. 2010

Adresa: Bezdíčkova 1547, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
od 20. 02. 2015
Pardubice - Bílé Předměstí, Bezdíčkova 1547, PSČ 53003
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Pardubice, Bezdíčkova 1547, PSČ 53003
od 18. 06. 2003 do 15. 02. 2010
Pardubice, E. Košťála 957
od 11. 11. 1959 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: SMETANA JAN

IČO: 16531973

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010

Adresa: kpt. Bartoše 410, Polabiny, 530 09 Pardubice
od 20. 02. 2015
Pardubice - Polabiny, Kpt. Bartoše 410, PSČ 53009
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Pardubice, Kpt. Bartoše 410, PSČ 53009
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010


Název/Jméno: REICHMAN LADISLAV

IČO: 15614522

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 do 23. 03. 2005

Adresa: Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2607, PSČ 53002
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607, PSČ 53002
od 18. 06. 2003 do 15. 02. 2010
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607
od 11. 11. 1959 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: KUBÁTOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015

Adresa: Pardubice - Studánka, Erno Košťála 958, PSČ 53012
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015


Název/Jméno: DUBÁNEK PAVEL

IČO: 48999687

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010

Adresa: Pardubice - Polabiny, Stavařov 88, PSČ 53009
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Pardubice, Stavařov 88, PSČ 53009
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010


Název/Jméno: LINHART JAN

IČO: 45853967

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010

Adresa: Pardubice - Studánka, Bartoňova 831, PSČ 53012
od 15. 02. 2010 do 20. 02. 2015
Pardubice, Bartoňova 831, PSČ 53012
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010


Název/Jméno: FEDÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 12. 1999 do 23. 03. 2005
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999

Adresa: Pardubice, K Višňovce 1778, PSČ 53002
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010
Pardubice, V Ráji 1870, PSČ 53002
od 18. 06. 2003 do 23. 03. 2005
Pardubice, Nová 209
od 11. 11. 1959 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: RUNKAS JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999

Adresa: Přelouč, Studentská 1361, PSČ 53501
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010
Přelouč, A. Zápotockého 1361
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: WEISBAUER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010

Adresa: Pardubice, U Josefa 117, PSČ 53009
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2010


Název/Jméno: TOMÁNEK PAVEL

IČO: 12578011

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 do 23. 03. 2005

Adresa: Pardubice, Lonkova 472, PSČ 53009
od 18. 06. 2003 do 23. 03. 2005
Pardubice, Lonkova 472
od 28. 12. 1999 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: REJLEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 do 23. 03. 2005

Adresa: Pardubice, Na Hrádku 2575, PSČ 53002
od 18. 06. 2003 do 23. 03. 2005
Pardubice, Na Hrádku 2575
od 28. 12. 1999 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: URBÁNEK JAROSLAV

IČO: 67000193

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 do 23. 03. 2005

Adresa: Pardubice, V Lipinách 800, PSČ 53003
od 18. 06. 2003 do 23. 03. 2005
Pardubice, L. Malé 613
od 11. 11. 1959 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: RUBEŠOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 do 23. 03. 2005

Adresa: Pardubice, bratranců Veverkových 83, PSČ 53002
od 18. 06. 2003 do 23. 03. 2005
Pardubice, bratranců Veverkových 83
od 11. 11. 1959 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: ŘÍHA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1999 do 23. 03. 2005
Statutární orgán - místopředseda
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999

Adresa: Pardubice, Na Bukovině 1420, PSČ 53003
od 18. 06. 2003 do 23. 03. 2005
Pardubice, Na Bukovině 1420
od 28. 12. 1999 do 18. 06. 2003
Pardubice, Na Bukovině 1420
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: CEMPÍREK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 01. 1994 do 28. 12. 1999

Adresa: Pardubice, Nová čp. 210
od 06. 01. 1994 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: ZEMAN VLADISLAV

IČO: 45422729

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999

Adresa: Holice v Čechách, Holubova 844
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: PETRŮ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999

Adresa: Nemošice 122
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: NINGER VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 do 06. 01. 1994

Adresa: Pardubice, Na drážce 1501
od 11. 11. 1959 do 06. 01. 1994


Název/Jméno: FÖRSTL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999

Adresa: Pardubice, Na Bukovině 1420
od 11. 11. 1959 do 28. 12. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 7. 2007

Odpovědní zástupci: Jaroslav Hlaváček


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 2002

Odpovědní zástupci: Bohuslav Vacek


Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Petr Říha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Petr Říha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod
od 07. 04. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 07. 04. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 07. 04. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 07. 04. 2009
Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví
od 15. 05. 1996 do 09. 04. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 05. 1993 do 09. 04. 2009
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 08. 12. 1992
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 08. 12. 1992
Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory
od 08. 12. 1992 do 09. 04. 2009

Odpovědní zástupci: Vlastimil Jiroutek


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ilona Vašíčková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Miloslav Kosina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Martin Koreček


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Tyc


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Votruba


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Zánik oprávnění:19. 3. 1997


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Zánik oprávnění:19. 3. 1997


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Odráška

Zánik oprávnění:20. 4. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00044997

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3624529"I N E X I M L K W" společnost s ručením omezeným v likvidaci47470267Kosmonautů 324, Polabiny, 530 09 Pardubice
3452190"MAZDOS s.r.o."25152246Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar 674, PSČ 37701
1463132"R E K I N G" společnost s ručením omezeným v likvidaci47470259Odborářů 346, Polabiny, 530 09 Pardubice
1153048"Společenství HLAVNÍ čp. 102-105 BŘEZOVÁ"73711250Březová, Hlavní 102, PSČ 35601
3739140"Společenství vlastníků bytů Stoliční 1204/4, Děčín"25496573Děčín II-Nové Město, Stoliční 1204/4, PSČ 40502

Související osoby

#NázevICOAdresa
963966Zahradník PavelKamenice n.L., Na tržišti 747
963962Hrbek MiloslavKamenice n.l., Pod vodojemem 699
979965VONDRÁK PAVELSychrov, Radimovice 13, PSČ 46344
963960Smíšek BohumilKamenice n.L., Na tržišti 663
979969POMRHONC JOSEFPěnčín, Lažany 5, PSČ 46345

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí