Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Hlavní strana

Firma s názvem Stavební bytové družstvo Družba Pardubice, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXVI 47. Její identifikační číslo je 44997

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Datum zápisu: 11. 11. 1959

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXVI 47

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: raa8g9r

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory
Výroba, opravy a montáž měřidel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provádění bytových a občanských staveb
Stavitel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Zastupování a podepisování:Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstvanavenek ve všech věcech. Jménem představenstva jednápředseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněnímístopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadístanoveném představenstvem.Právní úkony představenstva, pro které je předepsánapísemná forma, podepisuje za družstvo předseda ( popřípaděmístopředseda) a další člen představenstva.
od 25. 06. 1993 od 06. 01. 1994

  Nové stanovy schváleny dne 25.11.1992
od 15. 03. 1993 od 10. 10. 1997

  Základní zapisované jmění: 1,000.000,-- Kč
od 15. 03. 1993 od 06. 01. 1994

  Údaje o zřízení:Družstvo vzniklo na ustavující členské schůzi konané dne 7. 10.1959 a jeho ustavení bylo schváleno radou MěNV v Pardubicích 16.10. 1959.Podle usnesení předsednictva VčKV - ČSBD v Hradci Králové ze dne19. 11. 1973, čj. 4322/105/73 vydaného ve smyslu ustanoveníparagrafu 91 odst. 2 HZ a podle dohody o sloučení uzavřené mezioběma družstvy ze dne27. 11. 1973, zapisuje se sloučení nařízené ke dni 3O. 11. 1973ve smyslu ustanovení paragrafu 91 odst. 2 HZ družstva: Stavebníbytové družstvo při n. p. Prefa Pardubice, jako družstvapřejímaného - Db 113 s tímto jako družstvem přejímajícím, takžesloučením přejímané družstvo zaniklo
od 11. 11. 1959

  převzalo přejímající družstvo.Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 18. 1. 1982,čj. 154/101 /82 vydaném na základě usnesení č. 579 ze dne 3O. 11.1981 téhož orgánu, zapisuje se sloučení nařízené ke dni 31. 12.1981 ve smyslu paragrafu 91 odst. 2 HZ Družstvo pro výstavbu asprávu garáží na Višňovce v Pardubicích- Db 277 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvempřejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bezlikvidace a jeho majetek, práva a závazky přejímá družstvopřejímající.
od 11. 11. 1959

  přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučenímpřejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek,práva a závazky převzalo přejímající družstvo.Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne12. 11. 1981, usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstvaze dne 2O. 10. 1981 a souhlasu ČSBD v Hradci Králové ze dne 26.1O. 1981, čj. 3505/101/1981, usnes. č. 565/d zapisuje se sloučeníschválené ke dni31. 12. 1981 družstva: Stavební bytové družstvo občanů Holice vČ. - Db 51 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvempřejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká, přičemžjeho majetek, práva a závazky
od 11. 11. 1959

  jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím,takže sloučením přejímaná družstva zanikají bez likvidace,přičemž jejich majetek, práva a závazky přebírá přejímajícídružstvo. Výmazy přejímaných družstev byly povoleny a zapsány dne7. 1O. 1974.Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaných družstev ze dne14.11.1977 a 29. 11. 1977, shromáždění delegátů přejímajícíhodružstva ze dne 3O. 11. 1977 a souhlasem předsednictva VčKV ČSBDv Hradci Králové ze dne12. 12. 1977, usnes. č. 32, zapisuje se sloučení schválené ke dni1.1.1978 družstev: Stavebního bytového družstva "Mír"Pardubice-Semtín - Db 14 a Stavebního bytového družstva občanů vPardubicích - Db 40 jako družstev
od 11. 11. 1959

  Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán dne 23. 9. 1974.K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 3. 10. 1974 a podleusnesení členské schůze ze dne 3. 6. 1974 a shromáždění delegátůze dne 26. 4. 1974 přejímaných družstev, shromáždění delegátůpřejímajícího družstva ze dne 1O. 6. 1974 a se souhlasem VčKVČSBD v Hradci Králové ze dne 2O. 5. 1974, čj. 2197/105/74, čj.2188/105/74 a ze 17. 5. 1974, čj. 2612/2811/74 zapisuje sesloučení schválené ke dni 31. 10. 1974 družstev: Stavební bytovédružstvo zaměstnanců Stavebního podniku města Pardubic - Db 35,Stavební bytové družstvo pracovníků n. p. Tesla Pardubice a TMDPardubice - Db 52, Stavební bytové družstvo zaměstnanců při n. p.Průmstav Pardubice - Db 65
od 11. 11. 1959

  bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvopřejímající.K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 16. 9. 1974 a podleusnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 31. 5. 1974,shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 1O. 6. 1974 ase souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12. 9. 1974, čj.4595/105/74 zapisuje se sloučení schválené ke dni 3O. 9. 1974družstva Stavební bytové družstvo zaměstnanců Dopravních stavebPardubice - Db 167 jako družstva přejímaného s tímto jakodružstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zanikábez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírápřejímající družstvo.
od 11. 11. 1959

  Zastupování a podepisování:Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnostinebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený členpředstavenstva.Je-li pro právní úkon, který činí předseda či představenstvo,předepsaná písemná forma, podepisuje tento úkon předseda,popřípadě místopředseda představenstva.
od 11. 11. 1959 od 25. 06. 1993

  Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku zhospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá bytnebo místnost nesloužící k bydlení, ve výši a lhůtě stanovenýchpředstavenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen dovýše 500,- Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,- Kčs.
od 11. 11. 1959 od 15. 03. 1993

  Právní poměry družstva se řídí stanovami přijatými usnesenímshromáždění delegátů ze dne 24. 4. 1991, které nabyly účinnostidnem 1. 5. 1991 a jejich doplňkem schváleným shromážděnímdelegátů dne 28. 4. 1992.
od 11. 11. 1959 od 15. 03. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: POZDĚNA JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010


Název/Jméno: VÁŇA MIROSLAV

IČO: 66444608

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - předseda
od 11. 11. 1959 od 15. 02. 2010


Název/Jméno: JIRÁSEK FRANTIŠEK

IČO: 69124281

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: FEDÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2010


Název/Jméno: ONDRA JIŘÍ

IČO: 70183279

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: LEBEDA MILOŠ

IČO: 87740494

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: SMETANA JAN

IČO: 16531973

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010


Název/Jméno: REICHMAN LADISLAV

IČO: 15614522

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010 od 20. 02. 2015
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: KUBÁTOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010 od 20. 02. 2015


Název/Jméno: DUBÁNEK PAVEL

IČO: 48999687

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010 od 20. 02. 2015
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010


Název/Jméno: LINHART JAN

IČO: 75412551

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 02. 2010 od 20. 02. 2015
Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010


Název/Jméno: WEISBAUER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010


Název/Jméno: RUNKAS JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: FEDÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2010
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 12. 1999 od 23. 03. 2005
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: TOMÁNEK PAVEL

IČO: 12578011

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: REJLEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 12. 1999 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: URBÁNEK JAROSLAV

IČO: 11616041

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: RUBEŠOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: ŘÍHA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1999 od 23. 03. 2005
Statutární orgán - místopředseda
od 11. 11. 1959 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: CEMPÍREK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 01. 1994 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: ZEMAN VLADISLAV

IČO: 45422729

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: NINGER VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 od 06. 01. 1994


Název/Jméno: FÖRSTL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: PETRŮ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 11. 1959 od 28. 12. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 07. 2007


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 2002

Odpovědní zástupci:


Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 444062

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 05. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 1992

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 07. 04. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 07. 04. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 07. 04. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 07. 04. 2009
Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví
od 15. 05. 1996 od 09. 04. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 05. 1993 od 09. 04. 2009
Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory
od 08. 12. 1992 od 09. 04. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 08. 12. 1992
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 08. 12. 1992

Odpovědní zástupci:


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Zánik oprávnění:19. 03. 1997


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 03. 1997


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 444066


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 04. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00044997

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
85842"Společenství HLAVNÍ čp. 102-105 BŘEZOVÁ"73711250Hlavní 102, 35601 Březová
469373"U Málků", spol. s r. o.47453303Náměstí 35, 28934 Rožďalovice
270333AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Masarykovo nábřeží 235/28, 11000 Praha
119105ABU s.r.o.1526286Husitská 89/41, 13000 Praha
282548AGRO Konsulting, s.r.o.49284436Česká Třebová, 56010, , Riegrova, 1066
604153AGRO SYCHROV a.s.4909623127, 46344 Paceřice
655587ATYPART spol. s r.o. v likvidaci61498831Pobočná 873/8, 14100 Praha
411514AUTO H.B., spol. s r.o.45477710Hněvkovského 603/81, 61700 Brno
440157AUTO KLUB Úštěk v AČR5257401. máje 59, 41145 Úštěk
294978AUTO MEYER, spol. s r.o. v likvidaci62024469Staré Hradiště-Pardubice 407, PSČ 533 52
682153AUTOCENTRUM CARDA s.r.o.27343332U Zdymadel 827/1, 41002 Lovosice
653474Baltoro high s.r.o.4205723Školní 191, 43942 Postoloprty
287152Bamei, spol. s r.o.28942132Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
278504Bauer Medical, a.s.29035414Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
268974BONA FIDE v. o. s. v likvidaci13586599Vyšehněvice, 53341, Vyšehněvice, , 56
423290BRASSICA, akciová společnost46710761Travčice, 41155, , ,
636905Bytové družstvo Poruba 6432536578917. listopadu 643/16, 70800 Ostrava
189015Bytové družstvo Vinohrady B 22, 24, v likvidaci29215188Brno, 62800, Židenice (Brno-Vinohrady), Bořetická, 4097/24
655734C A R D A & spol. v.o.s.47785730U Zdymadel 827/1, 41002 Lovosice
198355CITY STAV, s.r.o.26235781Nad nádražím 384/8, 64300 Brno
5151CONTIC, společnost s ručením omezeným "v likvidaci"43873022Praha 8, Tanvaldská 1336
461994CROSSMILK, spol. s r.o. v likvidaci15048527Police nad Metují
348546Di CASA Restaurant s.r.o.4840577Jaurisova 515/4, 14000 Praha
209420DOBROTA spol. s r.o. v likvidaci25255525Rychnov nad Kněžnou, 51601, Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova, 316
257254Domácí potřeby Středočeský kraj, státní podnik "v likvidaci"21211Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Senovážná, 4

Související osoby

#NázevICOAdresa
98261ADAMOVÁ LENKA73050636Nemocniční 266, 78391 Uničov
170685ALTMAN JOSEF11382031Svobody 542/12, 35002 Cheb
139622ANSL JOSEF46802495165, 34813 Chodová Planá
139626ANTROPIUS MILOSLAV16724941Tepelská 753, 34815 Planá
170681BABKA PAVEL72169125Na Vyhlídce 368, 38301 Prachatice
71842BALCAR JIŘÍ12636304Sobětická 1477/18A, 15300 Praha
165113BALCAR JOSEF15723585Palackého 87/13, 30100 Plzeň
278823BALCAROVÁ ZDEŇKA15004431T. N. Kautníka 1644, 56501 Choceň
170695BARTÁK PATRIK63662051Klánova 32/4, 14700 Praha
323780BARTÁK VÁCLAV86573705Dělnická 444, 25241 Dolní Břežany
46515BÁRTKOVÁ GABRIELA732079269, 74213 Studénka
109186BARTOŇ JAROSLAV65802519199, 58867 Stará Říše
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
255578BARTŮNĚK LADISLAV88258238Na sádkách II 1743, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
73762BAUEROVÁ PETRA71813489Maškova 867/13, 61400 Brno
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
292736BEDNÁŘOVÁ HELENA69104875sídliště U Nádraží 952, 37701 Jindřichův Hradec
16966BENDL PETR45343942Soukenická 5, Plzeň, 305 51
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
88339BEŇO ZDENĚK18465145U Oskavy 1303, 78391 Uničov
91859BERAN TOMÁŠ41565665Ukrajinská 542/13, 62500 Brno
75807BERÁNEK BOHUMIL14797356Nymburská 235, 28937 Loučeň
13508BERANOVÁ VĚRA75894581Volárna, 28002, Volárna, , 38
278825BEZDÍČKOVÁ IVANA64233031Střelecká 748/25, 50002 Hradec Králové
275977BEZNOSKA DUŠAN6792911734, 27376 Líský

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí