Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Hlavní strana

Firma s názvem Stavební bytové družstvo Moravská Třebová, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXVI 77. Její identifikační číslo je 45683

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Datum zápisu: 28. 9. 1960

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXVI 77

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fs74czz

Předmět podnikání: Správa a údržba nemovitostí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Plynoinstalatérství /v rozsahu platného oprávnění IBP nebo ITI/
Provádění bytových a občanských staveb

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými 26. 5. 2014.
od 20. 07. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 07. 2016

  Statutárním orgánem je představenstvo, které má 9 členů.Kontrolním orgánem je kontrolní komise, která má 3 členy.
od 17. 09. 2014 od 20. 07. 2016

  Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými 30.11.1992.
od 10. 05. 1993 od 20. 07. 2016

  Ručení:Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podlerozhodnutí shromáždění delegátů:a) ze základního fondu družstva nebo,b) tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílempodle základních členských vkladů nebo podle výše zůstatkovéhodnoty členských podílů anebo,c) kombinací výše uvedených způsobů.Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou vroční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němžztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základníhočlenského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnotyčlenských podílů, nejméně však částkou Kčs 3 000,--. Člen jepovinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit dokonce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla.Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromážděnídelegátů termín úhrady prodloužit.
od 29. 04. 1991 od 10. 05. 1993

  Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku zhospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá bytnebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovenépředstavenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodáření družstva ručí člendo výše 500,- Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,- Kčs.
od 20. 01. 1989 od 29. 04. 1991

  Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 13.5.1976,č.j. 1085/105/76 vydaném na základě usnesení č. 480 ze dne10.5.1976 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31.srpna 1976 ve smyslu § 91 odst. 2/HZ "Stavební bytové družstvopři MěNV v Jevíčku" zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 125jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jehomajetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající.
od 27. 05. 1976

  Představenstvo má pět až patnáct členů.
od 25. 09. 1975 od 29. 04. 1991

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 14. července 1975 bylypřijaty nové stanovy družstva typu "B" ve znění které odpovídávzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975.Stanovy jsou pro družstvo platné od 28.8.1975, kdy s usnesením ojejich přijetí vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazubytových družstev (předsednictvo krajského výboru Českého svazubytových družstev).
od 25. 09. 1975 od 29. 04. 1991

  Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členskýchvkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnotčlenských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhraditnejvýše částku rovnající se desetině základního členskéhovkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu.
od 25. 09. 1975 od 20. 01. 1989

  Usnesením členské schůze byly 9. dubna 1970 přijaty nové stanovydružstva, dle nichž:a) členové ručí částkou, rovnající se do výše jedné desetinyzůstatkové hodnoty členského podílu;b) představenstvo má 3 - 15 členů.
od 15. 09. 1970 od 25. 09. 1975

  Usnesením členské schůze byly dne 24. září 1964 přijaty novéstanovy družstva, dle nichž:a) členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetiněčlenského podílu,b) představenstvo má 3 - 15 členů.
od 10. 08. 1964 od 15. 09. 1970

  Údaje o zřízení družstva:Družstvo bylo ustaveno na základě § 3 zák. č. 27/1959 Sb., podleusnesení rady Okresního národního výboru ve Svitavách ze dne 11.června 1960 a podle usnesení ustavující schůze ze dne 9. června1960.
od 28. 09. 1960

  Usnesením ustavující schůze byly dne 9. června 1960 přijatystanovy družstva, dle nichž je představenstvo 5 - 15ti členné.
od 28. 09. 1960 od 10. 08. 1964

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CHOLTOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předstvenstva
od 20. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2011 od 20. 07. 2016


Název/Jméno: JÍLEK JOSEF

IČO: 13100416

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2007 od 27. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 06. 1966 od 13. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 1961 od 12. 08. 1963


Název/Jméno: HROMÁDKO JAN

IČO: 14943581

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991


Název/Jméno: JÍLEK JOSEF

IČO: 18882471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2011


Název/Jméno: MIKULKA STANISLAV

IČO: 16584686

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 1968 od 06. 05. 1980


Název/Jméno: ZEMAN PAVEL

IČO: 49891049

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1997


Název/Jméno: RESOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2011


Název/Jméno: LUG JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 2012


Název/Jméno: MALÝ RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1997


Název/Jméno: PETR JAROSLAV

IČO: 45653879

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2012 od 17. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 02. 1997 od 13. 08. 2012


Název/Jméno: ADÁMEK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1997 od 13. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představestva
od 06. 05. 1980 od 18. 02. 1997


Název/Jméno: POSPÍCHAL VLADIMÍR

IČO: 15257878

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991 od 14. 09. 2011


Název/Jméno: HRBATOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1997 od 14. 09. 2011


Název/Jméno: STROUHAL JAROSLAV

IČO: 12357979

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991 od 18. 02. 1997


Název/Jméno: JANÍČEK BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991 od 18. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1972 od 09. 11. 1981


Název/Jméno: SMUTEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991 od 18. 02. 1997


Název/Jméno: KMOŠEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 22. 06. 1989 od 18. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 06. 1984 od 22. 06. 1989


Název/Jméno: TOMÁNEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 1988 od 29. 04. 1991


Název/Jméno: OSTRÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1987 od 29. 04. 1991


Název/Jméno: VOJÍŘ OTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1987 od 03. 05. 1988


Název/Jméno: VÍDEŇSKÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980 od 02. 03. 1987


Název/Jméno: MORAVEC KAREL

IČO: 61204536

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 06. 05. 1980 od 29. 04. 1991
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 1970 od 06. 05. 1980


Název/Jméno: VLK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980 od 09. 11. 1981


Název/Jméno: MALÝ RUDOLF

IČO: 42896606

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentsva
od 06. 05. 1980 od 18. 02. 1997


Název/Jméno: HRAZDIRA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980 od 02. 03. 1987


Název/Jméno: LANGHAMER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980 od 18. 02. 1997


Název/Jméno: JANDA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1976 od 06. 05. 1980


Název/Jméno: KREJČÍ MIROSLAV

IČO: 76098648

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1976 od 20. 06. 1984


Název/Jméno: KRATOCHVÍL ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 11. 09. 1974 od 06. 05. 1980
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 od 11. 09. 1974


Název/Jméno: HURYTA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 1974 od 25. 03. 1976
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 04. 1970 od 11. 09. 1974
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 1969 od 21. 04. 1970


Název/Jméno: ČUJAN VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 1974 od 06. 05. 1980


Název/Jméno: LINHA HUBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 1974 od 06. 05. 1980


Název/Jméno: BAČOVSKÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 1970 od 25. 03. 1976
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 03. 1969 od 21. 04. 1970
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 1968 od 27. 03. 1969


Název/Jméno: VLK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 1970 od 06. 05. 1980


Název/Jméno: SOJKOVÁ RŮŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 1970 od 06. 05. 1980


Název/Jméno: BARTÁK JOSEF

IČO: 49997343

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 1968 od 21. 04. 1970


Název/Jméno: LAŠTŮVKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 1968 od 21. 04. 1970


Název/Jméno: NOVOTNÝ MIROSLAV

IČO: 61396630

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 od 21. 04. 1970


Název/Jméno: ODEHNAL VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 od 21. 04. 1970


Název/Jméno: PÍSEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 od 04. 06. 1968


Název/Jméno: SLEZÁK JOSEF

IČO: 13379275

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 od 11. 05. 1972


Název/Jméno: NOSEK JOSEF

IČO: 45550115

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 od 21. 04. 1970


Název/Jméno: DYCKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 od 08. 06. 1967


Název/Jméno: HURYTA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 08. 1963 od 27. 03. 1969


Název/Jméno: BERÁNKOVÁ ALOISIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 od 08. 06. 1967
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 09. 1960 od 12. 08. 1963


Název/Jméno: ČERMÁK BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 od 21. 04. 1970


Název/Jméno: ŠIMÁČEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 od 04. 06. 1968


Název/Jméno: MACHÁLEK KVĚTOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 od 21. 04. 1970


Název/Jméno: VIKTORÍNOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 08. 1963 od 13. 06. 1966


Název/Jméno: BUBNOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1963 od 13. 06. 1966


Název/Jméno: KADLEC JAROSLAV

IČO: 16860217

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1963 od 13. 06. 1966


Název/Jméno: DVOŘÁK VOJTĚCH

IČO: 4620844

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1963 od 13. 06. 1966


Název/Jméno: BLAŽENÍNOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 1961 od 12. 08. 1963


Název/Jméno: TLÁSKAL ILJIČ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 1961 od 12. 08. 1963


Název/Jméno: SKOPAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1960 od 03. 06. 1961


Název/Jméno: KALOUSOVÁ ALOISIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1960 od 03. 06. 1961


Název/Jméno: BERAN STANISLAV

IČO: 41701721

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 28. 09. 1960 od 12. 08. 1963


Název/Jméno: JURÁSKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1960 od 03. 06. 1961


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 03. 2004

Obory činnosti: - čištění oken
od 26. 03. 2004 od 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 26. 03. 2004 od 30. 06. 2008
- čištění budov
od 26. 03. 2004 od 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 26. 03. 2004 od 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 26. 03. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 03. 2004

Obory činnosti: Správa a údržba nemovitostí
od 24. 03. 2004

Odpovědní zástupci:


Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Zánik oprávnění:29. 03. 1995


Plynoinstalatérství /v rozsahu platného oprávnění IBP nebo ITI/

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Zánik oprávnění:07. 03. 1995


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Související firmy

#NázevICOAdresa
22551. Sport Club Beach Plzeň, z.s.45332738Boettingerova 2566/6, 30100 Plzeň
3149783solutions, spol. s r.o.28634519Oldřichova 512/42, 12800 Praha
43249A.B.U.S., spol. s r.o.45351091Loket, ul. ČSA 532
411493A.H.O. Steel a.s.25171798Černá 1692/6, 11000 Praha
433226ACCESS - system akciová společnost v likvidaci25257102Gorkého 489, 53002 Pardubice
540477ADROSS a.s.24834742Sokolovská 428/130, 18600 Praha
181799ADSAFE, spol. s r.o.2009463Bělohorská 274/9, 16900 Praha
106465Ageron s.r.o. v likvidaci62907433Strážnická 403/8, 18100 Praha
142502Agro Choceň a.s.46506357Na Bílé 254, 56501 Choceň
468291AGRO Kunčina a.s.25262084290, 56924 Kunčina
186835AGROKOMERZ, a.s. v likvidaci485098Jičín, 50601, Holínské Předměstí, Švermova, 428
92119AGROS Bohemia, a.s. v likvidaci45806438Osvoboditelů 1107, 43801 Žatec
366111AIRWAYNET a.s.61058068Hládkov 920/12, 16900 Praha
121388AP-Fin s.r.o.24849995Sokolovská 428/130, 18600 Praha
309269ATLAS spol. s r.o. v likvidaci528609K Pustinám 64, 53002 Pardubice
498360AUTIA PLUS s.r.o.26976641Demlova 3610/30, 58601 Jihlava
71076AZ SERVIS Nové Veselí, spol. s r.o.49432371Žďárská 287, 59214 Nové Veselí
515869B.C.E. - Business Center for Europe, akciová společnost64949842Senovážná 995/2, 11000 Praha
369155BEMO Beroun a.s.43763421Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr
89338BERSTAV,společnost s ručením omezeným48033227Lodžská 463/8, 18100 Praha
522641BV Bau s.r.o.2687768625, 78333 Příkazy
210916Bytové družstvo Habrmanova 1023 v likvidaci25919008Hradec Králové, 50002, , Habrmanova, 1023
81689Bytové družstvo Makovského 4424-442625371690Vincence Makovského 4425/5, 70800 Ostrava
128279Bytové družstvo Pampelišková25972251Pampelišková 505, 54102 Trutnov
479571Bytové družstvo spoluvlastníků Mikulova 1575-157825113780Mikulova 1575/16, 14900 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
264030ADÁMKOVÁ RENATA46741186U průhonu 42/29, 17000 Praha
141357ALSCHEROVÁ JANA87474280Gruzínská 512/3, 62500 Brno
28168ANDRLE PAVEL76082351Barvířská 1122/11, 58901 Třešť
124584ANTOSHKIV ROMAN28370473Podnikatelská 569, 19011 Praha
51772ARENŠTEINOVÁ IVANA8769971197, 33824 Břasy
12648AUBUS ROBERT75817004Zahradní 1337, 69123 Pohořelice
357602BALCÁRKOVÁ HANA18487190Nerudova 118/14, 79401 Krnov
107269BALIHAR STANISLAV42918481Barákova 344, 50781 Lázně Bělohrad
68718BALIHAR TOMÁŠ6569214490, 54351 Špindlerův Mlýn
6355BALÍKOVÁ PETRA71363718U Hostína 1777, 25082 Úvaly
43249BANK ROMAN66987288Ostrovní 2064/5, 11000 Praha
321344BARÁK JAROSLAV74400665Chelčického 1310/17, 56802 Svitavy
74852BÁRTA FRANTIŠEK49831241Vlašim, 25801, Vlašim, Navrátilova, 556
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
6031BARTOŠ VÁCLAV62800116253, 79806 Otaslavice
327490BEBR PAVEL66821401Hradec Králové, 50002, , Průmyslová, 9/931
9470BEDNÁŘ KAREL62890808Sněženková 2583/17, 10600 Praha
33988BEDNÁŘ PETR44683812Tylova 627, 28002 Kolín
76221BENC ANTONÍN3708551Československé armády 1620/8, 56802 Svitavy
274483BENDLOVÁ MARKÉTA76539334Manětínská 1524/6, 32300 Plzeň
91853BENEŠ MILAN64867609Javorová 1172, 33202 Starý Plzenec
40301BENEŠ ONDŘEJ86671804třída SNP 594/25, 50003 Hradec Králové
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
40300BENEŠOVÁ RENATA207150986, 33141 Potvorov

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1117906Hana Janíková - REKLAMA13557416Moravská Třebová, 57101, Předměstí, Svitavská, 23
2781932MUDR.MACÁŠEK,IMUNOLOGIE47489154Moravská Třebová, 57101, , SVITAVSKÁ, 25
3047360MUDR.NAVRÁTILOVÁ,VŠEOB.LÉKAŘ47490659Moravská Třebová, 57101, , SVITAVSKÁ, 25
3348330Bolda Marián5299454Tovární 374/10, 57101 Moravská Třebová
103706Hrubá Iveta42240301Svitavská 2/17, 57101 Moravská Třebová
988184Hrubý Jiří11104511Svitavská 2/17, 57101 Moravská Třebová
193992Chládková Lucie74896652Svitavská 1189/21, 57101 Moravská Třebová
1353898Janda Josef42245613Tovární 365/8, 57101 Moravská Třebová
1133080Jílek Josef1584821Svitavská 1440/32, 57101 Moravská Třebová
1356742Jílek Josef18882471Svitavská 1440/32, 57101 Moravská Třebová
1014184Kaduc Marek5300436Tovární 374/10, 57101 Moravská Třebová
3038038Kolář Milan70185603Svitavská 1440/32, 57101 Moravská Třebová
23378Komárková Barbora88657264Svitavská 325/36, 57101 Moravská Třebová
1159618Kubát Roman74834592Svitavská 1189/21, 57101 Moravská Třebová
1458034Mlejnek Martin73583324Svitavská 1440/32, 57101 Moravská Třebová
1723639Mlejnková Zuzana72833769Svitavská 1440/32, 57101 Moravská Třebová
1261965Nagy František5298024Tovární 374/10, 57101 Moravská Třebová
225628Ondrová Marie49327402Svitavská 325/36, 57101 Moravská Třebová
1255519Pálka Oldřich64208354Svitavská 1189/19, 57101 Moravská Třebová
3174036Pálka Oldřich66839637Moravská Třebová, 57101, Předměstí, Svitavská, 19
3148406Partyšová Jitka47490772Svitavská 325/36, 57101 Moravská Třebová
2359081Petrželová Dana72869976Svitavská 1189/19, 57101 Moravská Třebová
3431102PETRŽELOVÁ Kateřina75950065Svitavská 1189/19, 57101 Moravská Třebová
3368483Pospíšil Karel45569169Svitavská 1440/32, 57101 Moravská Třebová
2059491Procházková Marie43494234Moravská Třebová, 57101, Předměstí, J.K.Tyla, 3