Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Stavební bytové družstvo Moravská Třebová, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXVI 77. Jeho identifikační číslo je 45683

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Datum zápisu: 28. 9. 1960

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXVI 77

Identifikační číslo:45683

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fs74czz

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Správa a údržba nemovitostí
Provádění bytových a občanských staveb
Plynoinstalatérství /v rozsahu platného oprávnění IBP nebo ITI/
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými 26. 5. 2014.
od 20. 07. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 07. 2016

  Statutárním orgánem je představenstvo, které má 9 členů.Kontrolním orgánem je kontrolní komise, která má 3 členy.
od 17. 09. 2014 do 20. 07. 2016

  Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými 30.11.1992.
od 10. 05. 1993 do 20. 07. 2016

  Ručení:Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podlerozhodnutí shromáždění delegátů:a) ze základního fondu družstva nebo,b) tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílempodle základních členských vkladů nebo podle výše zůstatkovéhodnoty členských podílů anebo,c) kombinací výše uvedených způsobů.Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou vroční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němžztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základníhočlenského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnotyčlenských podílů, nejméně však částkou Kčs 3 000,--. Člen jepovinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit dokonce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla.Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromážděnídelegátů termín úhrady prodloužit.
od 29. 04. 1991 do 10. 05. 1993

  Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku zhospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá bytnebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovenépředstavenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodáření družstva ručí člendo výše 500,- Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,- Kčs.
od 20. 01. 1989 do 29. 04. 1991

  Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 13.5.1976,č.j. 1085/105/76 vydaném na základě usnesení č. 480 ze dne10.5.1976 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31.srpna 1976 ve smyslu § 91 odst. 2/HZ "Stavební bytové družstvopři MěNV v Jevíčku" zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 125jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jehomajetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající.
od 27. 05. 1976

  Představenstvo má pět až patnáct členů.
od 25. 09. 1975 do 29. 04. 1991

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 14. července 1975 bylypřijaty nové stanovy družstva typu "B" ve znění které odpovídávzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975.Stanovy jsou pro družstvo platné od 28.8.1975, kdy s usnesením ojejich přijetí vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazubytových družstev (předsednictvo krajského výboru Českého svazubytových družstev).
od 25. 09. 1975 do 29. 04. 1991

  Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členskýchvkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnotčlenských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhraditnejvýše částku rovnající se desetině základního členskéhovkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu.
od 25. 09. 1975 do 20. 01. 1989

  Usnesením členské schůze byly 9. dubna 1970 přijaty nové stanovydružstva, dle nichž:a) členové ručí částkou, rovnající se do výše jedné desetinyzůstatkové hodnoty členského podílu;b) představenstvo má 3 - 15 členů.
od 15. 09. 1970 do 25. 09. 1975

  Usnesením členské schůze byly dne 24. září 1964 přijaty novéstanovy družstva, dle nichž:a) členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetiněčlenského podílu,b) představenstvo má 3 - 15 členů.
od 10. 08. 1964 do 15. 09. 1970

  Údaje o zřízení družstva:Družstvo bylo ustaveno na základě § 3 zák. č. 27/1959 Sb., podleusnesení rady Okresního národního výboru ve Svitavách ze dne 11.června 1960 a podle usnesení ustavující schůze ze dne 9. června1960.
od 28. 09. 1960

  Usnesením ustavující schůze byly dne 9. června 1960 přijatystanovy družstva, dle nichž je představenstvo 5 - 15ti členné.
od 28. 09. 1960 do 10. 08. 1964

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CHOLTOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předstvenstva
od 20. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2011 do 20. 07. 2016

Adresa: Tovární 1072/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
od 20. 07. 2016
Moravská Třebová - Předměstí, Tovární 1072/16, PSČ 57101
od 14. 09. 2011 do 20. 07. 2016


Název/Jméno: JÍLEK JOSEF

IČO: 18882471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2007 do 27. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 06. 1966 do 13. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 1961 do 12. 08. 1963

Adresa: Dr. Janského 1054/2a, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
od 17. 09. 2014
Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 1440, PSČ 57101
od 14. 09. 2011 do 27. 09. 2011
Moravská Třebová - Předměstí, Dr. Janského 1054/2A, PSČ 57101
od 13. 02. 2007 do 14. 09. 2011
Moravská Třebová, Dr. Janského 2b, okres Svitavy
od 21. 08. 2002 do 13. 02. 2007
Moravská Třebová, Dr. Jánského 2b, okres Svitavy
od 13. 06. 1966 do 21. 08. 2002
Moravská Třebová, Dukelská 26, okres Svitavy
od 03. 06. 1961 do 12. 08. 1963


Název/Jméno: HROMÁDKO JAN

IČO: 14943581

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991

Adresa: Bezručova 1152/21, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
od 20. 07. 2016
Moravská Třebová - Předměstí, Bezručova 1136/21, PSČ 57101
od 13. 02. 2007 do 20. 07. 2016
Moravská Třebová, Bezručova 21, okres Svitavy
od 29. 04. 1991 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: JÍLEK JOSEF

IČO: 18882471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2011

Adresa: Svitavská 1440/32, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
od 20. 07. 2016
Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 1440/32, PSČ 57101
od 01. 12. 2011 do 20. 07. 2016
Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 1440, PSČ 57101
od 27. 09. 2011 do 01. 12. 2011


Název/Jméno: MIKULKA STANISLAV

IČO: 16584686

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 1968 do 06. 05. 1980

Adresa: Tovární 1132/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
od 20. 07. 2016
Moravská Třebová - Předměstí, Tovární 1132/20, PSČ 57101
od 13. 02. 2007 do 20. 07. 2016
Moravská Třebová, Tovární 20, okres Svitavy
od 06. 05. 1980 do 13. 02. 2007
Moravská Třebová, Bezručova 44, okres Svitavy
od 04. 06. 1968 do 06. 05. 1980


Název/Jméno: ZEMAN PAVEL

IČO: 61093459

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1997

Adresa: Sportovní 1437/12, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
od 20. 07. 2016
Moravská Třebová - Předměstí, Sportovní 1437/12, PSČ 57101
od 13. 02. 2007 do 20. 07. 2016
Moravská Třebová, Sportovní 12, okres Svitavy
od 21. 08. 2002 do 13. 02. 2007
Moravská Třebová, Západní 95, okres Svitavy
od 18. 02. 1997 do 21. 08. 2002


Název/Jméno: RESOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2011

Adresa: Holandská 1401/9, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
od 20. 07. 2016
Moravská Třebová - Předměstí, Holandská 1401/9, PSČ 57101
od 14. 09. 2011 do 20. 07. 2016


Název/Jméno: LUG JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 2012

Adresa: Sportovní 1435/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
od 20. 07. 2016
Moravská Třebová - Předměstí, Sportovní 1435/6, okres Svitavy, PSČ 57101
od 13. 08. 2012 do 20. 07. 2016


Název/Jméno: MALÝ RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1997

Adresa: K. Čapka 601, 569 43 Jevíčko
od 20. 07. 2016
Jevíčko, K. Čapka 601, PSČ 56943
od 14. 09. 2011 do 20. 07. 2016
Jevíčko, Karla Čapka 600, PSČ 56943
od 13. 02. 2007 do 14. 09. 2011
Jevíčko, K. Čapka 600, okres Svitavy
od 18. 02. 1997 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: PETR JAROSLAV

IČO: 67796281

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2012 do 17. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 02. 1997 do 13. 08. 2012

Adresa: Moravská Třebová - Předměstí, Bezručova 1154/45, PSČ 57101
od 13. 02. 2007 do 17. 09. 2014
Moravská Třebová, Bezručova 45, okres Svitavy
od 18. 02. 1997 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: ADÁMEK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1997 do 13. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představestva
od 06. 05. 1980 do 18. 02. 1997

Adresa: Moravská Třebová - Předměstí, Nové sady 1183/72, PSČ 57101
od 13. 02. 2007 do 13. 08. 2012
Moravská Třebová, Nové sady 72, okres Svitavy
od 18. 02. 1997 do 13. 02. 2007
Moravská Třebová, B. Němcové 8, okres Svitavy
od 06. 05. 1980 do 18. 02. 1997


Název/Jméno: POSPÍCHAL VLADIMÍR

IČO: 15257878

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991 do 14. 09. 2011

Adresa: Moravská Třebová - Předměstí, Jiráskova 1386/103, PSČ 57101
od 13. 02. 2007 do 14. 09. 2011
Moravská Třebová, Jiráskova 103, okres Svitavy
od 21. 08. 2002 do 13. 02. 2007
Moravská Třebová, Západní 47, okres Svitavy
od 29. 04. 1991 do 21. 08. 2002


Název/Jméno: HRBATOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1997 do 14. 09. 2011

Adresa: Moravská Třebová - Předměstí, Západní 1251/36, PSČ 57101
od 13. 02. 2007 do 14. 09. 2011
Moravská Třebová, Západní 36, okres Svitavy
od 18. 02. 1997 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: STROUHAL JAROSLAV

IČO: 15021602

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991 do 18. 02. 1997

Adresa: Moravská Třebová, Dukelská 61, okres Svitavy
od 29. 04. 1991 do 18. 02. 1997


Název/Jméno: JANÍČEK BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991 do 18. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1972 do 09. 11. 1981

Adresa: Moravská Třebová, Nové sady 74, okres Svitavy
od 29. 04. 1991 do 18. 02. 1997
Moravská Třebová, Nové sady 3, okres Svitavy
od 06. 05. 1980 do 09. 11. 1981
Moravská Třebová, Dr. Janského 30, okres Svitavy
od 11. 05. 1972 do 06. 05. 1980


Název/Jméno: SMUTEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1991 do 18. 02. 1997

Adresa: Moravská Třebová, Boženy Němcové 6, okres Svitavy
od 29. 04. 1991 do 18. 02. 1997


Název/Jméno: KMOŠEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 22. 06. 1989 do 18. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 06. 1984 do 22. 06. 1989

Adresa: Moravská Třebová, Jiráskova 104, okres Svitavy
od 20. 06. 1984 do 18. 02. 1997


Název/Jméno: TOMÁNEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 1988 do 29. 04. 1991

Adresa: Moravská Třebová, Alšova 19, okres Svitavy
od 03. 05. 1988 do 29. 04. 1991


Název/Jméno: OSTRÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1987 do 29. 04. 1991

Adresa: Jevíčko, A. K. Vitáka 596, okres Svitavy
od 02. 03. 1987 do 29. 04. 1991


Název/Jméno: VOJÍŘ OTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1987 do 03. 05. 1988

Adresa: Moravská Třebová, Jiráskova 118, okres Svitavy
od 02. 03. 1987 do 03. 05. 1988


Název/Jméno: VÍDEŇSKÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980 do 02. 03. 1987

Adresa: Moravská Třebová, 9. května 28, okres Svitavy
od 06. 05. 1980 do 02. 03. 1987


Název/Jméno: MORAVEC KAREL

IČO: 66274559

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 06. 05. 1980 do 29. 04. 1991
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 1970 do 06. 05. 1980

Adresa: Moravská Třebová, B. Němcové 8, okres Svitavy
od 06. 05. 1980 do 29. 04. 1991
Moravská Třebová, Míru 21, okres Svitavy
od 21. 04. 1970 do 06. 05. 1980


Název/Jméno: VLK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980 do 09. 11. 1981

Adresa: Moravská Třebová, Nové sady 1, okres Svitavy
od 06. 05. 1980 do 09. 11. 1981


Název/Jméno: MALÝ RUDOLF

IČO: 42896606

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentsva
od 06. 05. 1980 do 18. 02. 1997

Adresa: Jevíčko, K. Čapka 600, okres Svitavy
od 06. 05. 1980 do 18. 02. 1997


Název/Jméno: HRAZDIRA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980 do 02. 03. 1987

Adresa: Jevíčko, K. Čapka 601, okres Svitavy
od 06. 05. 1980 do 02. 03. 1987


Název/Jméno: LANGHAMER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1980 do 18. 02. 1997

Adresa: Moravská Třebová, B. Němcové 6, okres Svitavy
od 06. 05. 1980 do 18. 02. 1997


Název/Jméno: JANDA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1976 do 06. 05. 1980

Adresa: Moravská Třebová, Dukelská 55, okres Svitavy
od 25. 03. 1976 do 06. 05. 1980


Název/Jméno: KREJČÍ MIROSLAV

IČO: 41701411

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1976 do 20. 06. 1984

Adresa: Moravská Třebová, Nerudova 7, okres Svitavy
od 25. 03. 1976 do 20. 06. 1984


Název/Jméno: LINHA HUBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 1974 do 06. 05. 1980

Adresa: Moravská Třebová, Západní 9, okres Svitavy
od 11. 09. 1974 do 06. 05. 1980


Název/Jméno: KRATOCHVÍL ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 11. 09. 1974 do 06. 05. 1980
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 do 11. 09. 1974

Adresa: Moravská Třebová, Dr. Jánského 32-34, okres Svitavy
od 08. 06. 1967 do 06. 05. 1980


Název/Jméno: ČUJAN VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 1974 do 06. 05. 1980

Adresa: Moravská Třebová, Dukelská 47, okres Svitavy
od 11. 09. 1974 do 06. 05. 1980


Název/Jméno: HURYTA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 1974 do 25. 03. 1976
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 04. 1970 do 11. 09. 1974
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 1969 do 21. 04. 1970

Adresa: Moravská Třebová, Dr. Janského 3499, okres Svitavy
od 11. 09. 1974 do 25. 03. 1976
Moravská Třebová, Dr. Jánského 3499, okres Svitavy
od 21. 04. 1970 do 11. 09. 1974
Moravská Třebová, Dr. Jánského 34, okres Svitavy
od 27. 03. 1969 do 21. 04. 1970


Název/Jméno: VLK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 1970 do 06. 05. 1980

Adresa: Moravská Třebová, Polní 13, okres Svitavy
od 21. 04. 1970 do 06. 05. 1980


Název/Jméno: SOJKOVÁ RŮŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 1970 do 06. 05. 1980

Adresa: Moravská Třebová, K. Čapka 35, okres Svitavy
od 21. 04. 1970 do 06. 05. 1980


Název/Jméno: BAČOVSKÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 1970 do 25. 03. 1976
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 03. 1969 do 21. 04. 1970
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 1968 do 27. 03. 1969

Adresa: Moravská Třebová, Zahradnická 20, okres Svitavy
od 21. 04. 1970 do 25. 03. 1976
Moravská Třebová, ČSA 99, okres Svitavy
od 27. 03. 1969 do 21. 04. 1970
Moravská Třebová, Čs. armády 99, okres Svitavy
od 04. 06. 1968 do 27. 03. 1969


Název/Jméno: LAŠTŮVKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 1968 do 21. 04. 1970

Adresa: Moravská Třebová, Údolní 25, okres Svitavy
od 04. 06. 1968 do 21. 04. 1970


Název/Jméno: BARTÁK JOSEF

IČO: 49997343

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 1968 do 21. 04. 1970

Adresa: Moravská Třebová, Zámecká 5b, okres Svitavy
od 04. 06. 1968 do 21. 04. 1970


Název/Jméno: SLEZÁK JOSEF

IČO: 41202902

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 do 11. 05. 1972

Adresa: Moravská Třebová, Tovární 14, okres Svitavy
od 08. 06. 1967 do 11. 05. 1972


Název/Jméno: PÍSEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 do 04. 06. 1968

Adresa: Unerázka 13
od 08. 06. 1967 do 04. 06. 1968


Název/Jméno: NOVOTNÝ MIROSLAV

IČO: 61396630

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 do 21. 04. 1970

Adresa: Moravská Třebová, Nám. VŘSR 17, okres Svitavy
od 08. 06. 1967 do 21. 04. 1970


Název/Jméno: NOSEK JOSEF

IČO: 16429419

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 do 21. 04. 1970

Adresa: Moravská Třebová, Moskevská 4-6, okres Svitavy
od 08. 06. 1967 do 21. 04. 1970


Název/Jméno: ODEHNAL VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1967 do 21. 04. 1970

Adresa: Moravská Třebová, Bránská 9, okres Svitavy
od 08. 06. 1967 do 21. 04. 1970


Název/Jméno: DYCKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 do 08. 06. 1967

Adresa: Moravská Třebová, Fučíkova 16, okres Svitavy
od 13. 06. 1966 do 08. 06. 1967


Název/Jméno: HURYTA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 08. 1963 do 27. 03. 1969

Adresa: Moravská Třebová, Dr. Jánského 34, okres Svitavy
od 13. 06. 1966 do 27. 03. 1969
Vysoké Mýto 397/IV, okres Ústí nad Orlicí
od 12. 08. 1963 do 13. 06. 1966


Název/Jméno: BERÁNKOVÁ ALOISIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 do 08. 06. 1967
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 09. 1960 do 12. 08. 1963

Adresa: Moravská Třebová, Dr. Jánského 2b, okres Svitavy
od 13. 06. 1966 do 08. 06. 1967
Moravská Třebová, Lidická 15, okres Svitavy
od 28. 09. 1960 do 12. 08. 1963


Název/Jméno: ČERMÁK BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 do 21. 04. 1970

Adresa: Moravská Třebová, Jiráskova 80, okres Svitavy
od 13. 06. 1966 do 21. 04. 1970


Název/Jméno: ŠIMÁČEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 do 04. 06. 1968

Adresa: Moravská Třebová, ČSA 9, okres Svitavy
od 13. 06. 1966 do 04. 06. 1968


Název/Jméno: MACHÁLEK KVĚTOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1966 do 21. 04. 1970

Adresa: Moravská Třebová, ČSA 51, okres Svitavy
od 13. 06. 1966 do 21. 04. 1970


Název/Jméno: VIKTORÍNOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 08. 1963 do 13. 06. 1966

Adresa: Moravská Třebová, Fučíkova 30, okres Svitavy
od 12. 08. 1963 do 13. 06. 1966


Název/Jméno: BUBNOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1963 do 13. 06. 1966

Adresa: Moravská Třebová, Fučíkova 9, okres Svitavy
od 12. 08. 1963 do 13. 06. 1966


Název/Jméno: KADLEC JAROSLAV

IČO: 40511936

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1963 do 13. 06. 1966

Adresa: Bezděčí u Trnávky 12, okres Svitavy
od 12. 08. 1963 do 13. 06. 1966


Název/Jméno: DVOŘÁK VOJTĚCH

IČO: 4620844

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1963 do 13. 06. 1966

Adresa: Plzeň, Fučíkova 15
od 12. 08. 1963 do 13. 06. 1966


Název/Jméno: BLAŽENÍNOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 1961 do 12. 08. 1963

Adresa: Moravská Třebová, Zámecká 5, okres Svitavy
od 03. 06. 1961 do 12. 08. 1963


Název/Jméno: TLÁSKAL ILJIČ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 1961 do 12. 08. 1963

Adresa: Moravská Třebová, Třešňová alej 14, okres Svitavy
od 03. 06. 1961 do 12. 08. 1963


Název/Jméno: SKOPAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1960 do 03. 06. 1961

Adresa: Moravská Třebová, Fučíkova 16, okres Svitavy
od 28. 09. 1960 do 03. 06. 1961


Název/Jméno: KALOUSOVÁ ALOISIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1960 do 03. 06. 1961

Adresa: Jevíčko, Malé nám. 118, okres Svitavy
od 28. 09. 1960 do 03. 06. 1961


Název/Jméno: BERAN STANISLAV

IČO: 3073521

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 28. 09. 1960 do 12. 08. 1963

Adresa: Moravská Třebová, Fučíkova 16, okres Svitavy
od 28. 09. 1960 do 12. 08. 1963


Název/Jméno: JURÁSKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1960 do 03. 06. 1961

Adresa: Moravská Třebová, Sluneční 46, okres Svitavy
od 28. 09. 1960 do 03. 06. 1961


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 3. 2004

Obory činnosti: Správa a údržba nemovitostí
od 24. 03. 2004

Odpovědní zástupci: Jaroslav Petr


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 3. 2004

Obory činnosti: - úklid bytových a nebytových prostor
od 26. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 26. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 26. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 26. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 26. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Petr

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Hromádko

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Plynoinstalatérství /v rozsahu platného oprávnění IBP nebo ITI/

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Zánik oprávnění:7. 3. 1995


Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Zánik oprávnění:29. 3. 1995


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí