Stavební bytové družstvo Praha 8

Hlavní strana

Firma s názvem Stavební bytové družstvo Praha 8, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 254. Její identifikační číslo je 34550

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo Praha 8

Datum zápisu: 27. 4. 1963

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 254

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3cysm8e

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
organizační zajištění správy domovního majetku

Adresa společnosti

Sídlo: Horňátecká 1772/19, 18200 Praha

Adresy: Horňátecká 1772/19, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 06. 08. 2013
Praha 8 - Kobylisy, Horňátecká 1772/19, okres Praha 8
od 14. 02. 1992 od 06. 08. 2013
Praha 8 - Kobylisy, Krosnářova 1080, okres Praha 8
od 02. 08. 1974 od 14. 02. 1992
Praha 8 - Kobylisy, Mirovická 1080, okres Praha 8
od 11. 03. 1971 od 02. 08. 1974
Praha 8, Tř. Rudé armády 109
od 05. 11. 1965 od 11. 03. 1971
Praha 8, Tř. Rudé armády 35
od 27. 04. 1963 od 05. 11. 1965

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Stanovy byly přijaty dne 10.6. 2014.
od 06. 03. 2015

  Usnesením shromáždění delegátů SBD Praha 8, konané dne12.12.1990 byly přijaty změny čl. 2 odst. 1,3,4, čl. 3 odst. 2písm. m/, n/, čl. 4, odst. 2, čl. 4 odst.3, čl. 6, odst. 3, čl.9 písm. e na písm. f/, čl. 18, odst.3, čl. 23, čl. 24 odst.š129 písm. b/, čl. 30,31,33, čl. 41 odst. 1, čl. 52, odst. 4, čl.53, 53a, čl. 60, odst. 1, čl. 69 a 70 stanov družstva. Tytozměny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 26. 04. 1991

  Představenstvo má 13 členů.
od 26. 04. 1991 od 20. 01. 1994

  Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 30.11.1988byly přijaty nové stanovy družstva.
od 31. 03. 1989

  Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodkuhospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá bytnebo místnosti nesloužící k bydlení, ve výši a lhůtě stanovenépředstavenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodařenídružstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce.
od 31. 03. 1989 od 20. 01. 1994

  Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,-Kčs.
od 31. 03. 1989 od 20. 01. 1994

  Podle usnesení zdej. soudu z 15.7.1988 opravuje se zápis ze dne16.6.1988, ř. č. 36 v tom směru, že Ing. Milan Seiner se správnějmenuje Šeineř a Petr Havelka se správně jmenuje Pavelka.
od 05. 07. 1988

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 18.11.1982 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov družstva schválený Českým svazembytových družstev v Praze dne 21.6.1982, čj. 2804/31/82-Ně/Šp.
od 04. 01. 1983

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 27.11.1976 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 4.4.1977 č.j. MV ČSBD/707/C/509sloučilo se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák.č. 109/64 Sb. ke dni 1.4.77 družstvo:Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Praze 8 se sídlem Praha8, Fr. Kadlece 9 jako družstvo přejímané s družstvem:Stavební bytové družstvo Praha 8 se sídlem Praha 8 Kobylisy,Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 23. 05. 1977

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 13. 01. 1976

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.11.1975 byly přijatynové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazubytových družstev v Praze dne 10.12.1975, č.j. MVČSBD/1975/Dr.Ko.
od 13. 01. 1976

  Stanovy jsou pro družstvo platné od 10.12.1975.
od 13. 01. 1976

  Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členskýchvkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnotčlenských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhraditnejvýše částku rovnající se desetině základního členskéhovkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílů.
od 13. 01. 1976 od 31. 03. 1989

  Představensto má 5 - 15 členů.
od 13. 01. 1976 od 31. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů konanéh dne 12.12.1974 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.1974 č.j. 4246/74/R sloučilo sebez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64Sb. ke dni 1.3.1975 družstva:Stavební bytové družstvo zaměstnanců ČKD Dukla, n.p. v Praze 8Karlíně se sídlem Praha 8 Libeň, Voctářova 3jako družstvo přejímané s družstvem:II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8Kobylisy, Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 10. 03. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů - konaném dne 12.12.1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 30.11.74 čj. 4245/74/R sloučilose bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č.109/64 Sb. ke dni 16.12.1975 družstvo:Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku Českéloděnice Praha se sídlem Praha 8 Libeň, Voctářova 3jako družstvo přejímané s družstvem:II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8Kobylisy, Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 24. 02. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12.12.1974 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.74 č.j. 4245/74/R sloučilo se bezlikvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb.ke dni 1.2.1975 družstvo:Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 pro půdní nástavby sesídlem Praha 8-Kobylisy, Čimická ul. č. 71/1002jako družstvo přejímané s družstvem:II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8 -Kobylisy, Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 21. 02. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 12.12.1974 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.1974 č.j. 4247/74/Rsloučilo se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1) hosp. zák.č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstvo:2.stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Vojenské stavby Prahase sídlem Praha 1, Revoluční tř. 3jako družstvo přejímajímané s družstvem:II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8 -Kobylisy, Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 03. 01. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12.12.1974 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj. 4241,3,8/74 s l o u č i la se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstva:1/Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku TESLA KARLÍN se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 84,2/Stavební bytové družstvo zaměstnanců Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV v Praze se sídlem Praha 8, Tř. Rudé armády č. 305,3/I.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8, pošt. schr.83,4/Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Pražské pekárny a mlýny se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 1jako družstva p ř e j í m a n á s tímto družstvem jakodružstvem p ř e j í m a j í c í m.
od 02. 01. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 10.12.1970 byl změněnčlánek 1 stanov družstva, pokud se týče změny sídla družstva.
od 11. 03. 1971

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 4.6.1965 byl změněn článek1 stanov družstva, pokud se týče změny sídla družstva.
od 05. 11. 1965

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 09. 11. 1964

  Usnesením členské schůze ze dne 22.9.1964 byly přijaty novétypové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64.
od 09. 11. 1964

  Členové ručí částkou rovnající se desetině zůstatkové hodnotyčlenského podílu.
od 09. 11. 1964 od 13. 01. 1976

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 04. 11. 1963

  Usnesením členské schůze ze dne 8.10.1963 byly změněny, resp.doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanov družstva.
od 04. 11. 1963

  Podle změny článku 43 má nyní představenstvo 3 - 15 členů.
od 04. 11. 1963 od 13. 01. 1976

  Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 8ze dne 4.4.1963.
od 27. 04. 1963

  Usnesením ustavující členské schůze byly dne 26.3.1963 přijatystanovy družstva.
od 27. 04. 1963

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetiněčlenského podílu.
od 27. 04. 1963 od 09. 11. 1964

  Představenstvo má 5 - 15.
od 27. 04. 1963 od 04. 11. 1963

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPIČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 08. 08. 2002
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 04. 1997 od 08. 08. 2002
Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 od 28. 04. 1997


Název/Jméno: GLEICH KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 2007


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 2015


Název/Jméno: ŠÍPEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 04. 1997


Název/Jméno: MATĚJŮ PETR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 15. 08. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1997 od 15. 08. 2007
Statutární orgán - člen
od 26. 04. 1991 od 28. 04. 1997


Název/Jméno: KUKRÁLOVÁ VLASTA

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 09. 2007


Název/Jméno: ZÍKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 2007 od 15. 08. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2002 od 15. 08. 2007


Název/Jméno: VOPÁLENSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1997 od 01. 02. 2011


Název/Jméno: JAKOUBEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 2007 od 15. 08. 2007


Název/Jméno: ČAJA VLADIMÍR

IČO: 71095586

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 2002 od 15. 08. 2007


Název/Jméno: WOLF KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 2002 od 15. 08. 2007


Název/Jméno: VONEŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 03. 1999 od 08. 08. 2002


Název/Jméno: HORNSTEINER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1997 od 08. 08. 2002


Název/Jméno: OUZKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 28. 04. 1997 od 08. 08. 2002
Statutární orgán - předseda
od 01. 12. 1990 od 28. 04. 1997
Statutární orgán - člen
od 31. 03. 1989 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: ŽÁKOVÁ ANNA

IČO: 68400811

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1997 od 03. 03. 1999


Název/Jméno: DOHNAL JINDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 03. 1996 od 11. 09. 2007
Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: ZUNT VLASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 04. 1991 od 14. 02. 1992


Název/Jméno: TŘEŠŇÁK JIŘÍ

IČO: 62717481

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 od 28. 04. 1997


Název/Jméno: VANĚK ZDENĚK

IČO: 87176254

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 od 14. 02. 1992


Název/Jméno: NEKOVÁŘ VLASTIMIL

IČO: 17014441

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 od 28. 04. 1997


Název/Jméno: BYDŽOVSKÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 01. 12. 1990 od 28. 04. 1997


Název/Jméno: MANHART PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 od 28. 04. 1997


Název/Jméno: MRKVIČKA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 od 28. 04. 1997


Název/Jméno: TICHÝ PAVEL

IČO: 48389391

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 01. 12. 1990 od 25. 03. 1994
Statutární orgán - člen
od 17. 07. 1984 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: STEJSKAL MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 od 25. 03. 1994


Název/Jméno: VOSTŘEZ PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 od 25. 03. 1994


Název/Jméno: NOVOTNÝ PETR

IČO: 72715944

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 od 25. 03. 1994


Název/Jméno: BENDL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 06. 12. 1989 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: ŠEINEŘ MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 07. 1988 od 31. 03. 1989


Název/Jméno: PAVELKA PETR

IČO: 69611793

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 07. 1988 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: HAVELKA PETR

IČO: 87055180

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 od 05. 07. 1988


Název/Jméno: HORÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: ČERMÁK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 od 28. 04. 1997


Název/Jméno: ŠEINER MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 od 05. 07. 1988


Název/Jméno: DONÁTOVÁ JANA

IČO: 67860630

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 02. 1986 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: ZUNT VLASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 05. 1980 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: MYŠKOVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 06. 1979 od 23. 10. 1985


Název/Jméno: ŠPIČKOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 od 16. 06. 1988


Název/Jméno: VOLF VLASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 14. 12. 1979 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: DOHNAL JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1981 od 16. 06. 1988


Název/Jméno: ŽEMLIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: LANDOVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 07. 1984 od 16. 06. 1988


Název/Jméno: ZASPAL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 07. 1984 od 16. 06. 1988
Statutární orgán - místopředseda
od 27. 05. 1980 od 17. 07. 1984
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 1976 od 27. 05. 1980


Název/Jméno: BERGL IVO

IČO: 13099591

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 07. 1984 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: KOZÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 17. 07. 1984 od 16. 06. 1988
Statutární orgán - člen
od 27. 05. 1980 od 17. 07. 1984


Název/Jméno: FOLKA IVAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 05. 1982 od 17. 07. 1984


Název/Jméno: MAREK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 27. 05. 1980 od 01. 12. 1990
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 1976 od 27. 05. 1980


Název/Jméno: KORDA PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 05. 1980 od 26. 05. 1982


Název/Jméno: VLČKOVÁ NADĚŽDA

IČO: 62555511

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 06. 1979 od 12. 05. 1981


Název/Jméno: CHROMÍKOVÁ DANIELA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 06. 1976 od 20. 06. 1979


Název/Jméno: VOLF VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 06. 1976 od 14. 12. 1979
Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 od 28. 06. 1976


Název/Jméno: KŘÍŽ PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 06. 1976 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: ZIEGLER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 06. 1976 od 20. 06. 1979


Název/Jméno: MAREK VÁCLAV

IČO: 61167894

Funkce: Statutární orgán - člen
od 14. 10. 1975 od 01. 12. 1990


Název/Jméno: ČERNÝ JAN

IČO: 74017021

Funkce: Statutární orgán - člen
od 14. 10. 1975 od 27. 05. 1980


Název/Jméno: STEJSKAL ZDENĚK

IČO: 62766546

Funkce: Statutární orgán - člen
od 14. 10. 1975 od 16. 06. 1988


Název/Jméno: SMILER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 08. 1974 od 17. 07. 1984


Název/Jméno: SATORIE FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 08. 1974 od 28. 06. 1976


Název/Jméno: VINICKÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 07. 1972 od 28. 06. 1976


Název/Jméno: BROŽ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 08. 1971 od 02. 08. 1974


Název/Jméno: KONEČNÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 08. 1971 od 17. 07. 1984


Název/Jméno: ŠLAPANSKÁ TAŤÁNA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 od 04. 08. 1971


Název/Jméno: PEČOVÁ VILMA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 od 12. 07. 1972


Název/Jméno: BRABEC JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 od 04. 08. 1971


Název/Jméno: MASAŘ BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 24. 11. 1970 od 28. 06. 1976
Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 od 24. 11. 1970


Název/Jméno: CHALOUPKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 od 27. 05. 1980


Název/Jméno: KIRŠNEROVÁ BLAŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 od 28. 06. 1976


Název/Jméno: SVOBODOVÁ JARMILA

IČO: 60429534

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 od 12. 07. 1972


Název/Jméno: CHARVÁTOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 12. 1968 od 24. 11. 1970


Název/Jméno: JÍRA JINDŘICH

IČO: 14957957

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 12. 1968 od 02. 08. 1974


Název/Jméno: HRDLIČKA JIŘÍ

IČO: 71656235

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 od 24. 11. 1970


Název/Jméno: HUMPÁLOVÁ MARIE

IČO: 41932251

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 od 24. 11. 1970


Název/Jméno: ŠEVČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 od 02. 08. 1974


Název/Jméno: ČERNÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 od 28. 06. 1976


Název/Jméno: VLČKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 od 04. 08. 1971


Název/Jméno: VENDROVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 od 09. 12. 1968


Název/Jméno: STANĚK JIŘÍ

IČO: 67244416

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 od 09. 12. 1968


Název/Jméno: GARGULÁKOVÁ TAŤÁNA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 od 24. 11. 1970


Název/Jméno: ČESAL VLASTISLVA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 od 09. 07. 1968


Název/Jméno: MUZIKÁŘ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 od 09. 07. 1968


Název/Jméno: BOČAN BORIS

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 19. 08. 1966 od 24. 11. 1970
Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 od 19. 08. 1966


Název/Jméno: BREJCHOVÁ EVA

IČO: 44295529

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 od 09. 07. 1968


Název/Jméno: EICHLEROVÁ TAMARA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 od 24. 11. 1970


Název/Jméno: PŠENIČKA JIŘÍ

IČO: 71729771

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 od 09. 07. 1968


Název/Jméno: FANTA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 od 09. 07. 1968


Název/Jméno: STEJSKAL JAROSLAV

IČO: 42969611

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 od 19. 08. 1966


Název/Jméno: ŽOFKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 od 19. 08. 1966


Název/Jméno: LANDYŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 11. 1964 od 14. 12. 1979
Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 od 09. 11. 1964


Název/Jméno: SKALA JOSEF

IČO: 47739304

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 09. 11. 1964 od 19. 08. 1966


Název/Jméno: VINKLÁT OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 od 24. 11. 1970


Název/Jméno: POŘÍNSKÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 od 19. 08. 1966


Název/Jméno: BENDA JOSEF

IČO: 69073180

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 od 19. 08. 1966


Název/Jméno: BRODECKÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 od 19. 08. 1966


Název/Jméno: ŠIPKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 od 19. 08. 1966


Název/Jméno: MOJŽÍŠEK JOSEF

IČO: 71852395

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 11. 1963 od 09. 11. 1964


Název/Jméno: JEŽKOVÁ JANA

IČO: 87817926

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 09. 1963 od 09. 11. 1964


Název/Jméno: SIROPOLKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 od 09. 11. 1964


Název/Jméno: PISKÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 od 09. 11. 1964


Název/Jméno: PASTORKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 od 05. 09. 1963


Název/Jméno: KRUPKOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 od 09. 11. 1964


Název/Jméno: JARNÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 od 04. 11. 1963


Název/Jméno: MATERNA PAVEL

IČO: 73719056

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 27. 04. 1963 od 09. 11. 1964


Název/Jméno: MIKSOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 od 09. 11. 1964


Název/Jméno: MINÁR IMRICH

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 04. 1963 od 09. 11. 1964


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 08. 2003

Odpovědní zástupci: 1345237


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 852144


organizační zajištění správy domovního majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 852144

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00034550

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
153140ADNET, spol. s r. o. v likvidaci41602498Slavkov u Brna, 68401, Slavkov u Brna, Husova, 15
89639AETERNUS s.r.o.61777561Vídeňská 29, 33901 Klatovy
309022AGRO Jihlava, a.s. - v likvidaci49977601118, 58601 Hybrálec
87671AGRO SUŠETICE, spol. s r.o. v likvidaci47051868Sedlec-Prčice, 25791, Sušetice, , 37
110646ALAST s.r.o.49018621Za Truhlárnou 303/9, 39801 Mirotice
326148APEurope s.r.o.29056179Kaprova 42/14, 11000 Praha
116791Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.28921381Žerotínovo nám. 218/5, 77900 Olomouc
121550ARUN-INVEST, a.s.28200900Zámecká 2, 25090 Jirny
209232B.M.S. Sagitta v.o.s.18383009Vančurova 193/2, 40004 Trmice
254693Barevniny s.r.o.25010808K Pivovaru 45/23, 40004 Trmice
120376BENESTAR s.r.o.2646111Nádražní 344/23, 15000 Praha
313463Bernolákova 1164 spol. s r.o.62577671Bernolákova 1164/1, 14200 Praha
295314Bezpečí pro všechny, z. s.3681998Inspektorská 392, 28802 Nymburk
191707BFUS spol. s.r.o.27407373V celnici 1028/10, 11000 Praha
178609Black music, s.r.o. - v likvidaci63495171Moravské Bránice, 66464, Moravské Bránice, , 375
63552BOHEMILK, a.s.26470535Podzámčí 385, 51773 Opočno
202941Bugatis Praha s.r.o.24308421Bořivojova 878/35, 13000 Praha
191366BV Holding s.r.o.3269477sady Pětatřicátníků 173/31, 30100 Plzeň
109874C - frost, spol. s r.o. v likvidaci43005519Praha, 18200, Kobylisy, Rajmonova, 1198
246307CDL Kabel s.r.o.4909651648, 29441 Vinařice
82154CENTROFERO, s.r.o.62619993Kyjovská 489, 34813 Chodová Planá
27543Centrum Hostivice s.r.o.24317268Čsl. armády 864, 25301 Hostivice
89613CITY REALEX I., spol. s r.o.49356020Na Kampě 515/8, 11800 Praha
14705Coolcentrum s.r.o.24710202U družstva Ideál 1093/14, 14000 Praha
330753Czech Export Agency s.r.o.60466405Na Vrškách 286, 25241 Zlatníky-Hodkovice

Související osoby

#NázevICOAdresa
226862ALEXANDRIDIS LEONIDAS75753774Dunajská 160/41, 62500 Brno
28803AMBROŽ JAROMÍR60978180Sokolská 577/22, 78983 Loštice
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
163355BACÍK RUDOLF65093097V Horkách 1654/16, 14000 Praha
79961BAČOVSKÝ JOSEF40320375U Rybníků 678/17, 78983 Loštice
150786BALÍK STANISLAV64113183Plk. Karla Hlásného 860, 78961 Bludov
122286BAREŠOVÁ MARTA67652590V kolkovně 919/4, 11000 Praha
90462BAREŠOVÁ VĚRA73349984Mongolská 1432/24, 70800 Ostrava
218955BARTOŇ MIROSLAV46157514Za Drahou 1424, 75701 Valašské Meziříčí
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
116087BARTOŠ PAVEL71908382Kostelní vrch 662, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
7354BARTOŠOVÁ HELENA72928174247, 54472 Bílá Třemešná
145054BAYER ZDENĚK73619019Máchova 773/21, 46601 Jablonec nad Nisou
111573BEČÁR PETER3885054U Dívčích hradů 3289/22, 15000 Praha
76432BENDA JAROSLAV4500109091, 39181 Zlukov
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
231874BENDOVÁ JINDŘIŠKA425040317, 39901 Chyšky
79988BENEŠOVÁ MIROSLAVA62755382Ladova 2532/2, 40011 Ústí nad Labem
234909BERÁNEK RADMIL11559306Studentská 995, 75301 Hranice
13759BÍLEK JAN65467060Ke Špačce 244, 27351 Červený Újezd
136298BÍLEK JAROSLAV13495534103, 37341 Hosín
5267BÍLEK MIROSLAV63963981U kaštanu 1218/2, 16900 Praha
215737BODLÁK JOSEF16811569Kozinova 1150, 56201 Ústí nad Orlicí
2017BOHÁČ TOMÁŠ69420084173, 41115 Podsedice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3104285ACETWOLABS s.r.o.3602249Mirovická 1082/46, 18200 Praha
1783555Agrosystém - Orient, s.r.o.61247499Praha, 18200, Kobylisy, Mirovická, 1080/50
1669256ALEKMIR s.r.o.29025516Mirovická 1082/46, 18200 Praha
3321121ALSEWAR Company, s.r.o.63986264Mirovická 1082/46, 18200 Praha
2502113ALTAIRE s.r.o.28409655Mirovická 1082/46, 18200 Praha
2509059ARBECK s.r.o.61502642Mirovická 1082/46, 18200 Praha
1456802ARICON s.r.o.25752111Paláskova 1108/3, 18200 Praha
2610778Armago tech, s.r.o.29050243Horňátecká 1772/19, 18200 Praha
4361Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR z.s.45247625Horňátecká 1772/19, 18200 Praha
1857520ATLANT-PLUS s.r.o.25755641Paláskova 1108/3, 18200 Praha
2807037Autoslužby SOS, s.r.o.5408415Horňátecká 1772/19, 18200 Praha
2159910AVERIS, s.r.o.27153142Horňátecká 1772/19, 18200 Praha
1100726BAFEX s.r.o.26772094Paláskova 1108/3, 18200 Praha
3373913BERTHA CONSULTING s.r.o.5495709Mirovická 1082/46, 18200 Praha
1587806BK auto s.r.o.24799963Horňátecká 1772/19, 18200 Praha
653303Bonomelli Prague,spol. s r.o.25659626Mirovická 1082/46, 18200 Praha
1625435Bytové družstvo Třeboradická 1628973411Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
2389978Cenet s.r.o.24805033Paláskova 1108/3, 18200 Praha
1251197CR-PRAHA, s.r.o.27221598Mirovická 1082/46, 18200 Praha
1846173Cubesystems s.r.o.1434721Horňátecká 1772/19, 18200 Praha
754495Dimariny s.r.o.27939740Mirovická 1082/46, 18200 Praha
662782EDLENSON s.r.o.28180097Mirovická 1082/46, 18200 Praha
2108439ELMAFOL, spol.s.r.o.49705911Horňátecká 1772/19, 18200 Praha
1187299Energy Power s.r.o.3677214Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
626603ERAZGROUP s.r.o.28401662Mirovická 1082/46, 18200 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
352656Antonín Jarolímek - BEA68396252Praha, 18200, Kobylisy, Třeboradická, 1077/16
791641Radek Folke "COBRA"42565928Horňátecká 1772/19, 18200 Praha
981437Bábek Jiří75367785Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
2081443Balazh Mariya87663791Mirovická 1081/48, 18200 Praha
2075038Balazh Oleksandr27614913Mirovická 1081/48, 18200 Praha
1348329Bareš Josef45699691Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
2516810Baybuz Mariya69053626Paláskova 1108/3, 18200 Praha
1211992Beránková Eva66222079Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
1765114Bláha Jindřich17015421Mirovická 1081/48, 18200 Praha
3277455Brinis Monika70091919Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
824580Brzáková Pavla63927063Mirovická 1081/48, 18200 Praha
2903726Cina Jaromír66485223Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
1550746Dao Phi Hung28055918Mirovická 1082/46, 18200 Praha
2306625Děd Daniel88121992Mirovická 1081/48, 18200 Praha
1274744Demeter Marcel69475580Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
110995Doleček Jaroslav5161665Paláskova 1108/3, 18200 Praha
200091Domorád Miroslav47790997Mirovická 1082/46, 18200 Praha
1189366Dvořák Martin71990348Paláskova 1108/3, 18200 Praha
2552227Firbach Vladimír71094148Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
364182Fišer Petr45282048Vršní 450/62, 18200 Praha
869611Godula Tomáš88548643Paláskova 1108/3, 18200 Praha
395315Gospodinov Bozhidar Angelov2298058Mirovická 1080/50, 18200 Praha
1618536Grohová Markéta63092166Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
626534Hartman Pavel43895239Třeboradická 1077/16, 18200 Praha
53667Hartmanová Lenka62575210Třeboradická 1077/16, 18200 Praha