Stavební bytové družstvo Praha 8

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Stavební bytové družstvo Praha 8, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 254. Jeho identifikační číslo je 34550

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo Praha 8

Datum zápisu: 27. 4. 1963

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 254

Identifikační číslo:34550

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3cysm8e

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
organizační zajištění správy domovního majetku

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Stanovy byly přijaty dne 10.6. 2014.
od 06. 03. 2015

  Usnesením shromáždění delegátů SBD Praha 8, konané dne12.12.1990 byly přijaty změny čl. 2 odst. 1,3,4, čl. 3 odst. 2písm. m/, n/, čl. 4, odst. 2, čl. 4 odst.3, čl. 6, odst. 3, čl.9 písm. e na písm. f/, čl. 18, odst.3, čl. 23, čl. 24 odst.š129 písm. b/, čl. 30,31,33, čl. 41 odst. 1, čl. 52, odst. 4, čl.53, 53a, čl. 60, odst. 1, čl. 69 a 70 stanov družstva. Tytozměny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 26. 04. 1991

  Představenstvo má 13 členů.
od 26. 04. 1991 do 20. 01. 1994

  Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 30.11.1988byly přijaty nové stanovy družstva.
od 31. 03. 1989

  Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodkuhospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá bytnebo místnosti nesloužící k bydlení, ve výši a lhůtě stanovenépředstavenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodařenídružstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce.
od 31. 03. 1989 do 20. 01. 1994

  Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,-Kčs.
od 31. 03. 1989 do 20. 01. 1994

  Podle usnesení zdej. soudu z 15.7.1988 opravuje se zápis ze dne16.6.1988, ř. č. 36 v tom směru, že Ing. Milan Seiner se správnějmenuje Šeineř a Petr Havelka se správně jmenuje Pavelka.
od 05. 07. 1988

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 18.11.1982 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov družstva schválený Českým svazembytových družstev v Praze dne 21.6.1982, čj. 2804/31/82-Ně/Šp.
od 04. 01. 1983

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 27.11.1976 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 4.4.1977 č.j. MV ČSBD/707/C/509sloučilo se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák.č. 109/64 Sb. ke dni 1.4.77 družstvo:Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Praze 8 se sídlem Praha8, Fr. Kadlece 9 jako družstvo přejímané s družstvem:Stavební bytové družstvo Praha 8 se sídlem Praha 8 Kobylisy,Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 23. 05. 1977

  Stanovy jsou pro družstvo platné od 10.12.1975.
od 13. 01. 1976

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 13. 01. 1976

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.11.1975 byly přijatynové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazubytových družstev v Praze dne 10.12.1975, č.j. MVČSBD/1975/Dr.Ko.
od 13. 01. 1976

  Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členskýchvkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnotčlenských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhraditnejvýše částku rovnající se desetině základního členskéhovkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílů.
od 13. 01. 1976 do 31. 03. 1989

  Představensto má 5 - 15 členů.
od 13. 01. 1976 do 31. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů konanéh dne 12.12.1974 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.1974 č.j. 4246/74/R sloučilo sebez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64Sb. ke dni 1.3.1975 družstva:Stavební bytové družstvo zaměstnanců ČKD Dukla, n.p. v Praze 8Karlíně se sídlem Praha 8 Libeň, Voctářova 3jako družstvo přejímané s družstvem:II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8Kobylisy, Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 10. 03. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů - konaném dne 12.12.1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 30.11.74 čj. 4245/74/R sloučilose bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č.109/64 Sb. ke dni 16.12.1975 družstvo:Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku Českéloděnice Praha se sídlem Praha 8 Libeň, Voctářova 3jako družstvo přejímané s družstvem:II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8Kobylisy, Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 24. 02. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12.12.1974 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.74 č.j. 4245/74/R sloučilo se bezlikvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb.ke dni 1.2.1975 družstvo:Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 pro půdní nástavby sesídlem Praha 8-Kobylisy, Čimická ul. č. 71/1002jako družstvo přejímané s družstvem:II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8 -Kobylisy, Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 21. 02. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 12.12.1974 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.1974 č.j. 4247/74/Rsloučilo se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1) hosp. zák.č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstvo:2.stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Vojenské stavby Prahase sídlem Praha 1, Revoluční tř. 3jako družstvo přejímajímané s družstvem:II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8 -Kobylisy, Krosnářova 1080jako družstvem přejímajícím.
od 03. 01. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12.12.1974 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj. 4241,3,8/74 s l o u č i la se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstva:1/Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku TESLA KARLÍN se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 84,2/Stavební bytové družstvo zaměstnanců Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV v Praze se sídlem Praha 8, Tř. Rudé armády č. 305,3/I.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8, pošt. schr.83,4/Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Pražské pekárny a mlýny se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 1jako družstva p ř e j í m a n á s tímto družstvem jakodružstvem p ř e j í m a j í c í m.
od 02. 01. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 10.12.1970 byl změněnčlánek 1 stanov družstva, pokud se týče změny sídla družstva.
od 11. 03. 1971

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 4.6.1965 byl změněn článek1 stanov družstva, pokud se týče změny sídla družstva.
od 05. 11. 1965

  Usnesením členské schůze ze dne 22.9.1964 byly přijaty novétypové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64.
od 09. 11. 1964

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 09. 11. 1964

  Členové ručí částkou rovnající se desetině zůstatkové hodnotyčlenského podílu.
od 09. 11. 1964 do 13. 01. 1976

  Usnesením členské schůze ze dne 8.10.1963 byly změněny, resp.doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanov družstva.
od 04. 11. 1963

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 04. 11. 1963

  Podle změny článku 43 má nyní představenstvo 3 - 15 členů.
od 04. 11. 1963 do 13. 01. 1976

  Usnesením ustavující členské schůze byly dne 26.3.1963 přijatystanovy družstva.
od 27. 04. 1963

  Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 8ze dne 4.4.1963.
od 27. 04. 1963

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetiněčlenského podílu.
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964

  Představenstvo má 5 - 15.
od 27. 04. 1963 do 04. 11. 1963

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPIČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 08. 08. 2002
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 04. 1997 do 08. 08. 2002
Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997

Adresa: Košťálkova 1103/2, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 28. 07. 2015
Praha 8, Košťálkova 1103, PSČ 18200
od 15. 08. 2007 do 28. 07. 2015
Praha 8, Košťálkova 1103
od 28. 04. 1997 do 15. 08. 2007
Praha 8, Košťálkova 1103
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997


Název/Jméno: GLEICH KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 2007

Adresa: Štíbrova 1220/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 28. 07. 2015
Praha 8, Štíbrova 1220, PSČ 18200
od 15. 08. 2007 do 28. 07. 2015


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 07. 2015

Adresa: Rajmonova 1194/5, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 28. 07. 2015


Název/Jméno: ŠÍPEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 04. 1997

Adresa: Mazurská 523/15, Troja, 181 00 Praha 8
od 28. 07. 2015
Praha 8, Mazurská 523, PSČ 18100
od 01. 02. 2011 do 28. 07. 2015
Praha 8, Mazurská 523
od 28. 04. 1997 do 01. 02. 2011


Název/Jméno: MATĚJŮ PETR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 15. 08. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1997 do 15. 08. 2007
Statutární orgán - člen
od 26. 04. 1991 do 28. 04. 1997

Adresa: Na dlážděnce 2097/17a, Libeň, 182 00 Praha 8
od 28. 07. 2015
Praha 8, Přádova 2097, PSČ 18100
od 15. 08. 2007 do 28. 07. 2015
Praha 8, Přádova 2097
od 28. 04. 1997 do 15. 08. 2007
Praha 8, Přádova 2097
od 26. 04. 1991 do 28. 04. 1997


Název/Jméno: KUKRÁLOVÁ VLASTA

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 09. 2007

Adresa: Praha 8, Černého 427/6, PSČ 18200
od 11. 09. 2007


Název/Jméno: ZIKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 2007 do 15. 08. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2002 do 15. 08. 2007

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1311
od 08. 08. 2002 do 15. 08. 2007


Název/Jméno: VOPÁLENSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1997 do 01. 02. 2011

Adresa: Praha 8, Lublinská 572, PSČ 18100
od 15. 08. 2007 do 01. 02. 2011
Praha 8, Lublinská 572
od 28. 04. 1997 do 15. 08. 2007


Název/Jméno: JAKOUBEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 2007 do 15. 08. 2007

Adresa: Praha 8, Přádova 2094, PSČ 18100
od 15. 08. 2007 do 15. 08. 2007


Název/Jméno: ČAJA VLADIMÍR

IČO: 1337131

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 2002 do 15. 08. 2007

Adresa: Praha 8, Taussigova 1157
od 08. 08. 2002 do 15. 08. 2007


Název/Jméno: WOLF KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 2002 do 15. 08. 2007

Adresa: Praha 8, Taussigova 1155
od 08. 08. 2002 do 15. 08. 2007


Název/Jméno: VONEŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 03. 1999 do 08. 08. 2002

Adresa: Praha 8, Mazurská 518
od 03. 03. 1999 do 08. 08. 2002


Název/Jméno: HORNSTEINER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1997 do 08. 08. 2002

Adresa: Praha 8, K sadu 413
od 28. 04. 1997 do 08. 08. 2002


Název/Jméno: OUZKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 28. 04. 1997 do 08. 08. 2002
Statutární orgán - předseda
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997
Statutární orgán - člen
od 31. 03. 1989 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1320
od 28. 04. 1997 do 08. 08. 2002
Praha 8, Frýdlantská 1320
od 31. 03. 1989 do 28. 04. 1997


Název/Jméno: ŽÁKOVÁ ANNA

IČO: 61619761

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 04. 1997 do 03. 03. 1999

Adresa: Praha 8, Řešovská 492
od 28. 04. 1997 do 03. 03. 1999


Název/Jméno: DOHNAL JINDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 03. 1996 do 11. 09. 2007
Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, U Prefy 25, PSČ 18200
od 06. 03. 1996 do 11. 09. 2007
Praha 8, U Prefy 771
od 16. 06. 1988 do 01. 12. 1990


Název/Jméno: ZUNT VLASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 04. 1991 do 14. 02. 1992

Adresa: Praha 8, Křivenická 443
od 26. 04. 1991 do 14. 02. 1992


Název/Jméno: TŘEŠŇÁK JIŘÍ

IČO: 62717481

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997

Adresa: Praha 8, Na Šutce 385
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997


Název/Jméno: VANĚK ZDENĚK

IČO: 87176254

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 do 14. 02. 1992

Adresa: Praha 8, Krosenská 532
od 01. 12. 1990 do 14. 02. 1992


Název/Jméno: NEKOVÁŘ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997

Adresa: Praha 8, Famfulíkova 1141
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997


Název/Jméno: BYDŽOVSKÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997

Adresa: Praha 8, Kaňkovského 16
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997


Název/Jméno: MANHART PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997

Adresa: Praha 8, U Slovanky 1987
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997


Název/Jméno: MRKVIČKA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997

Adresa: Praha 8, Kaňkovského 1241
od 01. 12. 1990 do 28. 04. 1997


Název/Jméno: TICHÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 01. 12. 1990 do 25. 03. 1994
Statutární orgán - člen
od 17. 07. 1984 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 7/1318
od 17. 07. 1984 do 25. 03. 1994


Název/Jméno: STEJSKAL MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 do 25. 03. 1994

Adresa: Praha 8, K sadu 416
od 01. 12. 1990 do 25. 03. 1994


Název/Jméno: VOSTŘEZ PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 do 25. 03. 1994

Adresa: Praha 8, Červenkova 523
od 01. 12. 1990 do 25. 03. 1994


Název/Jméno: NOVOTNÝ PETR

IČO: 72391251

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 12. 1990 do 25. 03. 1994

Adresa: Praha 8, Famfulíkova 1134
od 01. 12. 1990 do 25. 03. 1994


Název/Jméno: BENDL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 06. 12. 1989 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Fanfulíkova 1144
od 06. 12. 1989 do 01. 12. 1990


Název/Jméno: ŠEINEŘ MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 07. 1988 do 31. 03. 1989

Adresa: Praha 8, Famfulíkova 12
od 05. 07. 1988 do 31. 03. 1989


Název/Jméno: PAVELKA PETR

IČO: 69695075

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 07. 1988 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 9, Mimoňská 633
od 05. 07. 1988 do 01. 12. 1990


Název/Jméno: HAVELKA PETR

IČO: 69788766

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 do 05. 07. 1988

Adresa: Praha 9, Mimoňská 633
od 16. 06. 1988 do 05. 07. 1988


Název/Jméno: HORÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Trousilova 1106
od 16. 06. 1988 do 01. 12. 1990


Název/Jméno: ŠEINER MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 do 05. 07. 1988

Adresa: Praha 8, Famfulíkova 12
od 16. 06. 1988 do 05. 07. 1988


Název/Jméno: ČERMÁK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1988 do 28. 04. 1997

Adresa: Praha 8, Mazurská 521
od 16. 06. 1988 do 28. 04. 1997


Název/Jméno: DONÁTOVÁ JANA

IČO: 67860630

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 02. 1986 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Kyselova 1185
od 27. 02. 1986 do 01. 12. 1990


Název/Jméno: ZUNT VLASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 05. 1980 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Křivenická 718
od 13. 08. 1984 do 01. 12. 1990
České Budějovice, Dukelská 42
od 27. 05. 1980 do 13. 08. 1984


Název/Jméno: MYŠKOVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 06. 1979 do 23. 10. 1985

Adresa: Praha 9, Litvínovská 524
od 13. 08. 1984 do 23. 10. 1985
Praha 9, Lihovarská 524
od 20. 06. 1979 do 13. 08. 1984


Název/Jméno: ŠPIČKOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 do 16. 06. 1988

Adresa: Praha 8, Košťálkova 1103/2
od 13. 08. 1984 do 16. 06. 1988
Praha 9, Litvínovská 522
od 24. 11. 1970 do 13. 08. 1984


Název/Jméno: VOLF VLASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 14. 12. 1979 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 4, Kotorská 1576
od 13. 08. 1984 do 01. 12. 1990
Praha 8, V Mezihoří 1212/17
od 14. 12. 1979 do 13. 08. 1984


Název/Jméno: DOHNAL JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 12. 1981 do 16. 06. 1988

Adresa: Praha 9, Jablonecká 718
od 13. 08. 1984 do 16. 06. 1988
Praha 9, Krosnářova 1080
od 17. 12. 1981 do 13. 08. 1984


Název/Jméno: ŽEMLIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Krosnářova 1091/4
od 13. 08. 1984 do 01. 12. 1990
Praha 8 - Kobylisy, Čimická 19, okres Praha 8
od 19. 08. 1966 do 13. 08. 1984


Název/Jméno: BERGL IVO

IČO: 13099591

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 07. 1984 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Kurkova 8/2005
od 17. 07. 1984 do 01. 12. 1990


Název/Jméno: ZASPAL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 07. 1984 do 16. 06. 1988
Statutární orgán - místopředseda
od 27. 05. 1980 do 17. 07. 1984
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 1976 do 27. 05. 1980

Adresa: Praha 8, Rajmonova 1197
od 28. 06. 1976 do 16. 06. 1988


Název/Jméno: LANDOVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 07. 1984 do 16. 06. 1988

Adresa: Praha 8, Kurkova 6/1210
od 17. 07. 1984 do 16. 06. 1988


Název/Jméno: KOZÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 17. 07. 1984 do 16. 06. 1988
Statutární orgán - člen
od 27. 05. 1980 do 17. 07. 1984

Adresa: Praha 8, Rajmonova 1195
od 27. 05. 1980 do 16. 06. 1988


Název/Jméno: FOLKA IVAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 05. 1982 do 17. 07. 1984

Adresa: Praha 8, Mazurská 524
od 26. 05. 1982 do 17. 07. 1984


Název/Jméno: MAREK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 27. 05. 1980 do 01. 12. 1990
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 1976 do 27. 05. 1980

Adresa: Praha 6, Leninova 675
od 28. 06. 1976 do 01. 12. 1990


Název/Jméno: KORDA PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 05. 1980 do 26. 05. 1982

Adresa: Praha 8 - Troja, Krosenská 531, okres Praha 8
od 27. 05. 1980 do 26. 05. 1982


Název/Jméno: VLČKOVÁ NADĚŽDA

IČO: 62555511

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 06. 1979 do 12. 05. 1981

Adresa: Praha 8, Novomlýnská 2
od 20. 06. 1979 do 12. 05. 1981


Název/Jméno: CHROMÍKOVÁ DANIELA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 06. 1976 do 20. 06. 1979

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1345
od 28. 06. 1976 do 20. 06. 1979


Název/Jméno: VOLF VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 06. 1976 do 14. 12. 1979
Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 do 28. 06. 1976

Adresa: Praha 8, V Mezihoří 1212/17
od 19. 08. 1966 do 14. 12. 1979


Název/Jméno: KŘÍŽ PETR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 06. 1976 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Štibrova 1214
od 28. 06. 1976 do 01. 12. 1990


Název/Jméno: ZIEGLER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 06. 1976 do 20. 06. 1979

Adresa: Praha 8, Kyselova 1185
od 28. 06. 1976 do 20. 06. 1979


Název/Jméno: MAREK VÁCLAV

IČO: 49563866

Funkce: Statutární orgán - člen
od 14. 10. 1975 do 01. 12. 1990

Adresa: Praha 8, V Mezihoří 1
od 14. 10. 1975 do 01. 12. 1990


Název/Jméno: ČERNÝ JAN

IČO: 74017021

Funkce: Statutární orgán - člen
od 14. 10. 1975 do 27. 05. 1980

Adresa: Praha 10, V Rybníčkách 430/4
od 14. 10. 1975 do 27. 05. 1980


Název/Jméno: STEJSKAL ZDENĚK

IČO: 62766546

Funkce: Statutární orgán - člen
od 14. 10. 1975 do 16. 06. 1988

Adresa: Praha 8, Fr. Kadlece 1762/7
od 14. 10. 1975 do 16. 06. 1988


Název/Jméno: SMILER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 08. 1974 do 17. 07. 1984

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Košťálkova 1103, okres Praha 8
od 02. 08. 1974 do 17. 07. 1984


Název/Jméno: SATORIE FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 08. 1974 do 28. 06. 1976

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Paláskova 1107, okres Praha 8
od 02. 08. 1974 do 28. 06. 1976


Název/Jméno: VINICKÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 07. 1972 do 28. 06. 1976

Adresa: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 95, okres Praha 8
od 12. 07. 1972 do 28. 06. 1976


Název/Jméno: BROŽ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 08. 1971 do 02. 08. 1974

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Třeboradická 1067, okres Praha 8
od 04. 08. 1971 do 02. 08. 1974


Název/Jméno: KONEČNÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 08. 1971 do 17. 07. 1984

Adresa: Praha 3, Jeseniova 148
od 04. 08. 1971 do 17. 07. 1984


Název/Jméno: ŠLAPANSKÁ TAŤÁNA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 do 04. 08. 1971

Adresa: Praha 1, Křemencova 6
od 24. 11. 1970 do 04. 08. 1971


Název/Jméno: PEČOVÁ VILMA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 do 12. 07. 1972

Adresa: Praha 4 - Krč, Herálecká 957, okres Praha 4
od 24. 11. 1970 do 12. 07. 1972


Název/Jméno: BRABEC JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 do 04. 08. 1971

Adresa: Praha 8, Vacínova 876/10
od 24. 11. 1970 do 04. 08. 1971


Název/Jméno: MASAŘ BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 24. 11. 1970 do 28. 06. 1976
Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 do 24. 11. 1970

Adresa: Praha 3, Přemyslovská 28
od 09. 07. 1968 do 28. 06. 1976


Název/Jméno: CHALOUPKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 do 27. 05. 1980

Adresa: Praha 8, Křižíkova 87
od 24. 11. 1970 do 27. 05. 1980


Název/Jméno: KIRŠNEROVÁ BLAŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 do 28. 06. 1976

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Konecchlemského 594/8, okres Praha 6
od 24. 11. 1970 do 28. 06. 1976


Název/Jméno: SVOBODOVÁ JARMILA

IČO: 70573212

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 11. 1970 do 12. 07. 1972

Adresa: Praha 8 - Čimice 105, okres Praha 8
od 24. 11. 1970 do 12. 07. 1972


Název/Jméno: CHARVÁTOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 12. 1968 do 24. 11. 1970

Adresa: Praha 8, Rosenbergových 9
od 09. 12. 1968 do 24. 11. 1970


Název/Jméno: JÍRA JINDŘICH

IČO: 14957957

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 12. 1968 do 02. 08. 1974

Adresa: Praha 8, Vršní 798/13
od 09. 12. 1968 do 02. 08. 1974


Název/Jméno: HRDLIČKA JIŘÍ

IČO: 73468720

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 do 24. 11. 1970

Adresa: Praha 8, Sokolovská 116
od 09. 07. 1968 do 24. 11. 1970


Název/Jméno: HUMPÁLOVÁ MARIE

IČO: 41932251

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 do 24. 11. 1970

Adresa: Praha 8, Křižíkova 72
od 09. 07. 1968 do 24. 11. 1970


Název/Jméno: ŠEVČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 do 02. 08. 1974

Adresa: Praha 4 - Modřany, Jiřího z Poděbrad 1093, okres Praha 4
od 09. 07. 1968 do 02. 08. 1974


Název/Jméno: ČERNÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 do 28. 06. 1976

Adresa: Praha 5, Pivovarská 1
od 09. 07. 1968 do 28. 06. 1976


Název/Jméno: VLČKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 do 04. 08. 1971

Adresa: Praha 9, Za obcí 82
od 09. 07. 1968 do 04. 08. 1971


Název/Jméno: VENDROVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 do 09. 12. 1968

Adresa: Praha 8, U Balabenky 8
od 09. 07. 1968 do 09. 12. 1968


Název/Jméno: STANĚK JIŘÍ

IČO: 67244416

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 do 09. 12. 1968

Adresa: Praha 6, Rakovnická 157
od 09. 07. 1968 do 09. 12. 1968


Název/Jméno: GARGULÁKOVÁ TAŤÁNA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 07. 1968 do 24. 11. 1970

Adresa: Praha 1, Křemencova 6
od 09. 07. 1968 do 24. 11. 1970


Název/Jméno: ČESAL VLASTISLVA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968

Adresa: Praha 1, U Železné lávky 6
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968


Název/Jméno: MUZIKÁŘ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968

Adresa: Praha 8, Křižíkova 1
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968


Název/Jméno: BOČAN BORIS

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 19. 08. 1966 do 24. 11. 1970
Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 do 19. 08. 1966

Adresa: Praha 8, U libeňského pivovaru 1077/13
od 27. 04. 1963 do 24. 11. 1970


Název/Jméno: BREJCHOVÁ EVA

IČO: 44295529

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Čimická 65, okres Praha 8
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968


Název/Jméno: EICHLEROVÁ TAMARA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 do 24. 11. 1970

Adresa: Praha 8 - Libeň, Elsnicovo nám. 6, okres Praha 8
od 19. 08. 1966 do 24. 11. 1970


Název/Jméno: PŠENIČKA JIŘÍ

IČO: 71729771

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968

Adresa: Praha 6, U Balabenky 8
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968


Název/Jméno: FANTA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968

Adresa: Praha 2, Štěpánská 42
od 19. 08. 1966 do 09. 07. 1968


Název/Jméno: STEJSKAL JAROSLAV

IČO: 13423649

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966

Adresa: Praha 8, Bořanovická 15
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966


Název/Jméno: ŽOFKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966

Adresa: Praha 8, Křižíkova 11
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966


Název/Jméno: LANDYŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 11. 1964 do 14. 12. 1979
Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964

Adresa: Libeň, Kundratka 7
od 27. 04. 1963 do 14. 12. 1979


Název/Jméno: SKALA JOSEF

IČO: 74385119

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966

Adresa: Praha 8, Rozšířená 7
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966


Název/Jméno: VINKLÁT OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 do 24. 11. 1970

Adresa: Praha 5, Plzeňská 120
od 09. 11. 1964 do 24. 11. 1970


Název/Jméno: POŘÍNSKÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966

Adresa: Praha 8, Kotlaska 28
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966


Název/Jméno: BENDA JOSEF

IČO: 11268034

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966

Adresa: Praha 8, Sokolovská 58
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966


Název/Jméno: BRODECKÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966

Adresa: Praha 9, Sídliště Hloubětín 558
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966


Název/Jméno: ŠIPKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966

Adresa: Praha 8, Trojská 635/34
od 09. 11. 1964 do 19. 08. 1966


Název/Jméno: MOJŽÍŠEK JOSEF

IČO: 71852395

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 11. 1963 do 09. 11. 1964

Adresa: Přerov nad Labem 206, okres Nymburk
od 04. 11. 1963 do 09. 11. 1964


Název/Jméno: JEŽKOVÁ JANA

IČO: 87817926

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 09. 1963 do 09. 11. 1964

Adresa: Praha 8, Sokolovská 1377/428
od 05. 09. 1963 do 09. 11. 1964


Název/Jméno: SIROPOLKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964

Adresa: Praha 8, Na pecích 18
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964


Název/Jméno: PISKÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964

Adresa: Praha 8 - Libeň, ul.Novákových 45, okres Praha 8
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964


Název/Jméno: PASTORKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 do 05. 09. 1963

Adresa: Praha 8, Sokolovská 1377/428
od 27. 04. 1963 do 05. 09. 1963


Název/Jméno: KRUPKOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964

Adresa: Praha 8, Na stráži 38
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964


Název/Jméno: JARNÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 do 04. 11. 1963

Adresa: Praha 1, Dlouhá 35
od 27. 04. 1963 do 04. 11. 1963


Název/Jméno: MATERNA PAVEL

IČO: 73719056

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964

Adresa: Praha 4 - Pankrác, Ul.5.května 10, okres Praha 4
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964


Název/Jméno: MIKSOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964

Adresa: Praha 8, Pod hliništěm 193/3
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964


Název/Jméno: MINÁR IMRICH

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964

Adresa: Praha 9 - Vysočany, Fučíkova 38, okres Praha 9
od 27. 04. 1963 do 09. 11. 1964


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 8. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Iva Šourková


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 22. 11. 2011
organizační zajištění správy domovního majetku
od 30. 09. 1992 do 22. 11. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Dohnal


organizační zajištění správy domovního majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Dohnal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00034550

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 9. 2004

Související firmy

#NázevICOAdresa
3267945"AVC Praha, spol. s r.o."47120207Hřenská 573/11, Ďáblice, 182 00 Praha 8
141139"BD ŽLUTÝ KOPEC", družstvo63470748Vaňkovo náměstí 571/3, Stránice, 602 00 Brno
871141"Družstvo H.U.S. 31"62408291Praha 3, Husinecká 31/664
1344080"FARMA VELKÁ ČERNOC s.r.o."47308834Velká Černoc 144, 438 01 Měcholupy
2497539"OPERA NOVA EDITION PRAHA spol. s r.o."49197975Praha 1, Václavské nám. 3

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí