Stavební bytové družstvo Tvorba

Hlavní strana

Firma s názvem Stavební bytové družstvo Tvorba, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 177. Její identifikační číslo je 33944

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo Tvorba

Datum zápisu: 23. 10. 1961

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 177

Adresa společnosti

Sídlo: Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43

Adresy: Praha 5, Janáčkovo nábř. 43
od 26. 02. 1996 od 24. 04. 1997
Praha 5, Janáčkovo nábř. 45
od 22. 01. 1976 od 26. 02. 1996
Praha 5 - Smíchov, Zborovská ul. 58
od 04. 01. 1967 od 22. 01. 1976
Praha 5 - Smíchov, Pecháčkova ul. 17
od 29. 10. 1963 od 04. 01. 1967
Praha 5 - Smíchov, Zborovská 46
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963
Praha 5 - Smíchov, Pecháčkova ul. 17
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962

Skutečnosti

  Vymazává se ke dni 24.4.1997 z obchodního rejstříku bezlikvidace.Právními nástupci jsou: Půdní byty Smíchov, družstvo, se sídlemPraha 5, Janáčkovo nábř. 29, IČ 251 00 661 aBytové družstvo FENIX, se sídlem Praha 5, Malátova 4/509,IČ 251 00 742.Výše uvedená družstva převzala všechna práva a povinnostizrušeného Stavebního bytového družstva Tvorba.
od 24. 04. 1997 od 24. 04. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 29. 11.1990 byly přijaty změny a doplňky stanov čl.2 odst. 1, 2, 3,4, 6/, čl. 4 odst. 2/, čl. 7 odst. 3/, čl. 8 odst. 5/, čl. 9odst. k, čl. 10 odst. e, j, čl. 12 odst. 1, 2, 3, čl. 13 m,čl. 16 odst. 1, 2, čl. 17, čl. 18 odst. 1, 3, 4, 5, 6, čl.20 m, čl. 21, čl. 22, čl. 24 odst. 1 až 3/, čl. 25 odst. 2/,čl. 26 odst. 2/, čl. 27 odst. 3/, čl. 37, čl. 49 odst. 1,písm. c, d, f, m, čl. 50, čl. 52 odst. 4, čl. 55 odst. 1/,čl. 57 odst. 2 písm. b, c, čl. 60 odst. 1, čl. 65 odst. 3,6, čl. 66 odst. 4, čl. 75, čl. 81 odst. 2/, čl. 84 odst. 6/.
od 11. 07. 1991 od 24. 04. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 29. 11.1990 byl schválen doplněk čl. 3 stanov družstva.
od 15. 05. 1991 od 24. 04. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 29. 11. 1989byl přijat doplněk čl. 3 stanov družstva.
od 25. 06. 1990 od 24. 04. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 23.listopadu 1988, byly přijaty nové stanovy družstva.
od 13. 03. 1989 od 24. 04. 1997

  Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku zhospodaření samosprávy, v níž užívá byt nebo místnostnesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené předsta-venstvem na návrh výboru samosprávy,ručit za vykázanou ztrátu z činnosti družstva do výše500,- Kčs v jednom roce,ručit za likvidační schodek do výše 3.000,- Kčs.
od 13. 03. 1989 od 26. 02. 1996

  Základní členský vklad činí 3.000,- Kčs.
od 13. 03. 1989 od 26. 02. 1996

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 25. 5. 1988 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov družstva schválená souhlasemČeského svazu bytových družstev v Praze z 8. 7. 1988, čj.321/88/Dr.Nr./1871.
od 21. 07. 1988 od 13. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 19. 11. 1987 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatřením předsedyČSBD v Praze pod č. 3/1983.
od 05. 01. 1988 od 13. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 6. května 1987byla změna čl. 6 stanov družstva schválená opatřením předse-dy ČSBD v Praze pod č. 3/1983.
od 30. 07. 1987 od 13. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 5. 5. 1986 bylapřijata změna čl. 6 stanov schválená opatřením předsedy ČSBDv Praze pod č. 3/1983.
od 12. 06. 1986 od 13. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 11. 6. 1985 bylpřijaty doplněk čl. 6 stanov schválených opatřením předsedyČeského svazu bytových družstev v Praze č. 3/83.
od 26. 07. 1985 od 13. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 23. 11. 1983 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov schválených opatřením předsedyČeského svazu bytových družstev v Praze č. 3/83.
od 10. 02. 1984 od 13. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 27. 10. 1977 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 28. 3. 1978 čj. MV ČSBD/78/Dr.Vrch. sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 1. 1978 družstvo: Stavební by-tové družstvo č. 12 Prahy 5 se sídlem Praha 5 - Smíchov, NaBělidle 27 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební by-tové družstvo Tvorba se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 45jako družstvem přejímajícím.
od 18. 04. 1978 od 18. 04. 1978

  Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních člen-ských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hod-not členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinenuhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského po-dílu.
od 22. 01. 1976 od 13. 03. 1989

  Představenstvo má 5 - 15 členů.
od 22. 01. 1976 od 13. 03. 1989

  Stanovy jsou pro družstvo platné od 31. 12. 1975.
od 22. 01. 1976 od 13. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 19. 11. 1975 bylypřijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výboremČeského svazu bytových družstev v Praze dne 31. 12. 75 čj.MV ČSBD/1975 Dr Ko.
od 22. 01. 1976 od 13. 03. 1989

  Rozhodnutím Městského výboru Českého svazu bytových družstevv Praze ze dne 27. 11. 1975 čj. 4/1-75 bylo podle ust. § 91odst. 2/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučeno ke dni 1. 1. 1976družstvo: Stavební bytové družstvo pracovníků Stavební stro-je, n.p. závod 2 Zličín se sídlem Praha 5 - Zličín jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo občanůč. 15 v Praze 5 se sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská ul.58 jako družstvem přejímajícím.
od 08. 01. 1976 od 08. 01. 1976

  Rozhodnutím Městského výboru Českého svazu bytových družstevv Praze ze dne 10. 12. 1975 č.j. MV ČSBD/75/C/6912 bylopodle ust. § 91 odst. 2/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučenoke dni 1. 1. 1976 družstvo: Vesnické stavební bytové druž-stvo při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivostive Zbraslavi II - Strnadech č. 167 jako družstvo přejímanés družstvem: Stavební bytové družstvo občanů č. 15 v Praze5 se sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská ul. 58 jako druž-stvem přejímajícím.
od 07. 01. 1976 od 07. 01. 1976

  Rozhodnutím Městského výboru Českého svazu bytových družstevv Praze ze dne 27. 11. 1975 čj. 4/1-75 bylo podle ust. § 91odst. 2/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučeno ke dni 1. 12.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo pracovníků Radotín-ských cementáren a vápenic, n.p. Radotín se sídlem Radotínjako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družst-vo občanů č. 15 v Praze 5 se sídlem Praha 5 - Smíchov, Zbo-rovská ul. 58 jako družstvem přejímajícím.
od 27. 12. 1975 od 27. 12. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23. 4. 1975 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu byto-vých družstev v Praze ze dne 30. 6. 1975 čj. 8552/75/R slou-čilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 12. 1975 družstvo: Stavební bytové družstvopracovníků n.p. Motorlet se sídlem Praha 5 - Jinonice čp.329jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družst-vo občanů č. 15 v Praze 5 - Smíchov, Zborovská ul. 58 jakodružstvem přejímajícím.
od 01. 12. 1975 od 01. 12. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 23. 4. 1975 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 28. 10. 1975 č.j. MV ČSBD/9642/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 11. 1975 družstvo: Sta-vební bytové družstvo občanů ve Stodůlkách jako družstvopřejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo občanů č. 15v Praze 5 se sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská 58 jakodružstvem přejímajícím.
od 13. 11. 1975 od 13. 11. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 23. 4. 1975 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 23. 10. 75 č.j. 9609/MVČSBD/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hospzák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 11. 1975 družstvo: Stavební by-tové družstvo zaměstnanců Filmového studia Barandov v Praze5 se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322/5 jako družstvopřejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo občanů č. 15v Praze 5 se sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská 58 jakodružstvem přejímajícím.
od 11. 11. 1975 od 11. 11. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 23. 4. 1975 a 2.1. 1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboruČeského svazu bytových družstev v Praze ze dne 23. 10. 75č.j. MV ČSBD 9608/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 15. 10. 1975 druž-stvo: Stavební bytové družstvo zaměstnanců složek minister-stva zemědělství se sídlem Praha 1, Těšnov 65 jako družstvopřejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo občanů č. 15v Praze 5 se sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská 58 jakodružstvem přejímajícím.
od 29. 10. 1975 od 29. 10. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 23. 4. 1975 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 1. 10. 1975 č.j. 9432-33/75/1 sloučila se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 10. 1975 družstva: Stavebníbytové družstvo pracovníků JANKA, národní podnik, Radotín,Stavební bytové družstvo občanů ve Zbraslavi jako družstvapřejímaná s družstvem: Stavební bytové družstvo občanů č. 15v Praze 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, Zborovská 58 jako druž-stvem přejímajícím.
od 03. 10. 1975 od 03. 10. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 25. 11. 1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 30. 6. 1975 č.j. 8553/75/Rsloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č.109/64 Sb. ke dni 1. 7. 1975 družstvo: Stavební bytové družstvo pracovníků ČKD závod TATRA - Praha 5, Plzeňská 6 jakodružstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvoobčanů č. 15, Praha 5, Zborovská 58 jako družstvem přejíma-jícím.
od 03. 07. 1975 od 03. 07. 1975

  Rozhodnutím pléna Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 10. 4. 1975, čj. MV ČSBD/75/Dr.Ko/Rbylo podle ustanovení § 91 odst. 2/ hosp. zák. č. 109/64 Sb.sloučeno ke dni 1. 6. 1975 družstvo: Stavební bytové druž-stvo občanů Řeporyje jako družstvo přejímané s družstvem:Stavební bytové družstvo občanů č. 15 v Praze 5 se sídlemPraha 5 - Smíchov, Zborovská ul. 58 jako družstvem přejíma-jícím.
od 04. 06. 1975 od 04. 06. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 25. 11. 74 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 5. 3. 1975 č.j. 7305/75/Rsloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č.109/64 Sb ke dni 1. 4. 1975 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Výzkumného ústavu dopravního se sídlemPraha 5, Nad Zlíchovem 22 jako družstvo přejímané s družst-vem: Stavební bytové družstvo občanů č. 15 v Praze 5 sesídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská 58 jako družstvem pře-jímajícím.
od 15. 04. 1975 od 15. 04. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů - konaného dne 2. 1. 1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 30. 11. 74 č.j. 4272/74/Rsloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č.109/64 Sb. ke dni 1. 1. 1975 družstvo: Stavební bytové družstvo občanů v Praze 5 Košíře, Vidoulská V, se sídlem Praha 5Košíře, Vidoulská V, jako družstvo přejímané s družstvem:Stavební bytové družstvo občanů č. 15 v Praze 5 se sídlemPraha 5 Smíchov, Zborovská ul. 58 jako družstvem přejímají-cím.
od 05. 02. 1975 od 05. 02. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 2. 1. 1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 30. 11. 1974 čj. 4270, 76,77/74 sloučila se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 1. 1975 družstva:1/ Svépomocné stavební bytové družstvo občanů se sídlemPraha 5 - Košíře, ul. Naskové,2/ 3. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 5 se sídlemPraha 5 - Košíře, Vrchlického 51/479,3/ Stavební bytové družstvo pracovníků Výzkumného střediska
od 02. 01. 1975 od 02. 01. 1975

  040 - Praha 6, pošt. úřad Praha 61 se sídlem Praha 6,jako družstva přejímaná s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím.
od 02. 01. 1975 od 02. 01. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 2. 1. 1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 13. 9. 1974 a zedne 25. 9. 1974, č.j. MV ČSBD/74
od 25. 11. 1974 od 25. 11. 1974

  a/ sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák.č. 109/64 Sb. ke dni 15. 9. 1974 družstvo: Stavební bytovédružstvo pracovníků národního podniku OSAN-Praha se sídlempraha 5, Jolečkova 31 jako družstvo přejímané s družstvemStavební bytové družstvo občanů č. 15 v Praze 5 se sídlemPraha 5 - Smíchov, Zborovská ul. 58 jako družstvem přejí-majícím,
od 25. 11. 1974 od 25. 11. 1974

  b/ sloučila se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák.č. 109/64 Sb ke dni 30. 9. 1974 družstva: Stavební bytovédružstvo pracovníků n. p. Pražské pivovary se sídlem Praha5, Nádražní 84, Stavební bytové družstvo zaměstnanců Výpo-četní a kontrolní ústředny spojů Praha se sídlem Praha 5,Smíchov, Holečkova 10 jako družstva přejímaná s družstvemStavební bytové družstvo č. 15 v Praze 5 se sídlem Praha5 - Smíchov, Zborovská ul. 58 jako družstvem přejímajícím.
od 25. 11. 1974 od 25. 11. 1974

  Usnesením členské schůze ze dne 3. 12. 1965 byl změněnčlánek 1 stanov, týkající se sídla družstva.
od 04. 01. 1967 od 22. 01. 1976

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetinězůstatkové hodnoty členského podílu.
od 17. 01. 1966 od 22. 01. 1976

  Usnesením členské schůze ze dne 8. 12. 1965 byly přijatynové typové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64.
od 17. 01. 1966 od 22. 01. 1976

  Představenstvo má nyní 3 - 15 členů.
od 29. 10. 1963 od 22. 01. 1976

  Usnesením členské schůze ze dne 20. 9. 1963 byly usnesenyzměny a dodatky článků I, odst. 2, 4, 12, 13, 15, 18, 29,34 a 43 stanov družstva.
od 29. 10. 1963 od 17. 01. 1966

  Usnesením členské schůze ze dne 7. 6. 1962 byl změněn článekI. odst. 2 stanov družstva.
od 15. 10. 1962 od 17. 01. 1966

  Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 5ze dne 7. 10. 1961.
od 23. 10. 1961 od 24. 04. 1997

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členského podílu.
od 23. 10. 1961 od 17. 01. 1966

  Usnesením ustavující členské schůze byly dne 15. 9. 1961 přijatystanovy družstva.
od 23. 10. 1961 od 17. 01. 1966

  Představenstvo má 5 - 15 členů.
od 23. 10. 1961 od 29. 10. 1963

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BOBEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 02. 1996 od 24. 04. 1997


Název/Jméno: BARTOUŠEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 02. 1996 od 24. 04. 1997


Název/Jméno: MÁZLOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 26. 02. 1996 od 24. 04. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 06. 1992 od 26. 02. 1996


Název/Jméno: ČERMÁK IGOR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 06. 1992 od 26. 02. 1996
Statutární orgán - předseda
od 11. 03. 1992 od 17. 06. 1992
Statutární orgán - místopředseda
od 11. 07. 1991 od 11. 03. 1992
Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 05. 1991 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: ŠIRC IVO

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 17. 06. 1992 od 26. 02. 1996


Název/Jméno: VAŠTA KAREL

Funkce: Statutární orgán - ii. místopředseda
od 17. 06. 1992 od 26. 02. 1996


Název/Jméno: RES MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 06. 1992 od 26. 02. 1996


Název/Jméno: ČERVENKA JIŘÍ

IČO: 42152496

Funkce: Statutární orgán - i. místopředseda
od 17. 06. 1992 od 26. 02. 1996


Název/Jméno: KONÍČEK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 06. 1992 od 26. 02. 1996


Název/Jméno: VRBATA JIŘÍ

IČO: 67475981

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 06. 1992 od 26. 02. 1996


Název/Jméno: KOVÁŘ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 03. 1992 od 17. 06. 1992


Název/Jméno: BOREK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 03. 1992 od 17. 06. 1992
Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 05. 1991 od 11. 03. 1992


Název/Jméno: MERGL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 03. 1992 od 17. 06. 1992
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1991 od 11. 03. 1992


Název/Jméno: MRÁZEK JAN

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 03. 1992 od 26. 02. 1996
Statutární orgán - předseda
od 11. 07. 1991 od 11. 03. 1992
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1985 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: MICHÁLEK VLADISLAV

IČO: 18607306

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1991 od 17. 06. 1992


Název/Jméno: SVOBODOVÁ ANNA

IČO: 45432431

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1991 od 26. 02. 1996


Název/Jméno: DRÁBIK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 05. 1991 od 17. 06. 1992


Název/Jméno: VEJSKAL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 05. 1991 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: MOŠKO MICHAL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 05. 1991 od 17. 06. 1992


Název/Jméno: KOTULOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 06. 1990 od 15. 05. 1991


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK JAROSLAV

IČO: 73939951

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 06. 1990 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: PISKÁČEK PETR

IČO: 68862679

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 07. 1988 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: PÁVOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1976 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: ŘEŠÁTKO ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 07. 1988 od 15. 05. 1991


Název/Jméno: PARDON JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 07. 1987 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: JENÍČEK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 07. 1987 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: ZUNT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1985 od 21. 07. 1988


Název/Jméno: SEIDL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 26. 07. 1985 od 15. 05. 1991


Název/Jméno: DVOŘÁK EUGEN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1985 od 11. 07. 1991
Statutární orgán - předseda
od 16. 09. 1983 od 26. 07. 1985


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ ZDEŇKA

IČO: 13093959

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1985 od 21. 07. 1988


Název/Jméno: SVOBODOVÁ EVA

IČO: 74582534

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1985 od 21. 07. 1988


Název/Jméno: MAŘINEC ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 09. 1975 od 26. 07. 1985


Název/Jméno: VALTER BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 1982 od 21. 07. 1988


Název/Jméno: KADLEC JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 09. 1983 od 26. 07. 1985
Statutární orgán - místopředseda
od 25. 06. 1980 od 16. 09. 1983
Statutární orgán - předseda
od 12. 03. 1975 od 25. 06. 1980
Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 06. 1970 od 12. 03. 1975


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 15558525

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 09. 1983 od 26. 07. 1985
Statutární orgán - předseda
od 25. 06. 1980 od 16. 09. 1983
Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1979 od 25. 06. 1980


Název/Jméno: BERKA JOSEF

IČO: 64874117

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1982 od 21. 07. 1988


Název/Jméno: NOVÁK PAVEL

IČO: 11034599

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1982 od 21. 07. 1988


Název/Jméno: PELÍŠEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 29. 01. 1982 od 11. 07. 1991
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1976 od 29. 01. 1982


Název/Jméno: WAGENKNECHT JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 06. 1980 od 16. 06. 1981


Název/Jméno: LÉBL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 06. 1980 od 26. 07. 1985


Název/Jméno: SEDLÁČEK MIROSLAV

IČO: 66128064

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 06. 1980 od 16. 06. 1981


Název/Jméno: ŽEMLIČKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1979 od 25. 06. 1980


Název/Jméno: DOLEŽAL JIŘÍ

IČO: 11292865

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 02. 1979 od 25. 06. 1980


Název/Jméno: PUCHOLTOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 02. 1979 od 22. 10. 1982


Název/Jméno: ZELENKA JAN

IČO: 66259738

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 02. 1979 od 25. 06. 1980


Název/Jméno: SKÝPALA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 11. 1977 od 16. 09. 1983


Název/Jméno: PROCHÁZKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 11. 1977 od 26. 07. 1985


Název/Jméno: HOLÝ VLADIMÍR

IČO: 12457621

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1976 od 22. 11. 1977


Název/Jméno: PILÁT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1976 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: FUKSA VÁCLAV

IČO: 60036877

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1976 od 09. 02. 1979


Název/Jméno: ANDĚLOVÁ JITKA

IČO: 47823011

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1976 od 29. 06. 1979


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1976 od 25. 06. 1980


Název/Jméno: HAMRLÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1976 od 09. 02. 1979


Název/Jméno: DITTRICH OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 03. 09. 1975 od 29. 01. 1982


Název/Jméno: FREMUND VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 09. 1975 od 22. 11. 1977


Název/Jméno: KLADNÍČEK OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1975 od 23. 11. 1976


Název/Jméno: ROHÁČ JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 03. 1975 od 11. 07. 1991


Název/Jméno: ŠTENCOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 03. 1975 od 07. 05. 1976


Název/Jméno: RUSTOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 03. 1975 od 07. 05. 1976


Název/Jméno: POVOLNÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 03. 1975 od 03. 09. 1975


Název/Jméno: KOBRLOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 03. 1975 od 07. 05. 1976


Název/Jméno: STRAKA MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 03. 1975 od 23. 11. 1976


Název/Jméno: HRUŠKA VLADISLAV

IČO: 15191796

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 03. 1975 od 03. 09. 1975


Název/Jméno: BENEŠ STANISLAV

IČO: 67652387

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 03. 1975 od 07. 05. 1976


Název/Jméno: KOUKOLÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 03. 1975 od 09. 02. 1979


Název/Jméno: KRAUS MILOŠ

IČO: 41732979

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 10. 1974 od 07. 05. 1976


Název/Jméno: CHLUMOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 10. 1974 od 22. 11. 1977


Název/Jméno: SEDLÁČEK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 10. 1974 od 03. 09. 1975


Název/Jméno: KŘÍŽKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 10. 1972 od 07. 10. 1974


Název/Jméno: HUBIČKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 10. 1972 od 07. 10. 1974


Název/Jméno: Rudolf Drhlička / programátor /

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 10. 1971 od 07. 10. 1974


Název/Jméno: ČERMÁK LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 10. 1971 od 07. 10. 1974


Název/Jméno: ŠTĚDROŇOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 10. 1971 od 30. 10. 1972


Název/Jméno: JIRCOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 10. 1971 od 12. 03. 1975


Název/Jméno: KUBÍK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 10. 1971 od 30. 10. 1972


Název/Jméno: KUCHAŘÍK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 06. 1970 od 30. 10. 1972


Název/Jméno: STAUDACHER BORIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 06. 1970 od 05. 10. 1971


Název/Jméno: KAHUDA JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 06. 1970 od 05. 10. 1971


Název/Jméno: KEBLOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 06. 1970 od 30. 10. 1972


Název/Jméno: ZIMMER JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 03. 12. 1969 od 03. 09. 1975


Název/Jméno: KOŘÁN KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 12. 1969 od 15. 06. 1970


Název/Jméno: POVOLNÝ JIŘÍ

IČO: 1788728

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 26. 07. 1968 od 12. 03. 1975
Statutární orgán - předseda
od 29. 01. 1965 od 17. 01. 1966


Název/Jméno: BILD JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1968 od 12. 03. 1975


Název/Jméno: ZIMMER JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1968 od 03. 12. 1969


Název/Jméno: VOLEJNÍKOVÁ VĚRA

IČO: 11043938

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1968 od 15. 06. 1970


Název/Jméno: ČERMÁK KAREL

IČO: 10114360

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1968 od 05. 10. 1971


Název/Jméno: NEUMANN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1968 od 12. 03. 1975


Název/Jméno: Věra Rodová prom. mat.

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1968 od 30. 10. 1972


Název/Jméno: ŠMELOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 01. 1966 od 15. 06. 1970


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ MILUŠE

IČO: 45191654

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1968 od 30. 10. 1972


Název/Jméno: VRÁNA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1968 od 30. 10. 1972


Název/Jméno: KORÁN KAREL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 26. 07. 1968 od 03. 12. 1969


Název/Jméno: PETRUS VLADIMÍR

IČO: 40810798

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 09. 1966 od 26. 07. 1968


Název/Jméno: DRDOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 09. 1966 od 26. 07. 1968


Název/Jméno: PROCHÁZKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 09. 1966 od 26. 07. 1968
Statutární orgán - místopředseda
od 17. 01. 1966 od 12. 09. 1966


Název/Jméno: HNÍZDILOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 09. 1966 od 26. 07. 1968


Název/Jméno: SEDLÁČEK VÁCLAV

IČO: 12566578

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 09. 1966 od 26. 07. 1968


Název/Jméno: KRATOCHVÍL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 12. 09. 1966 od 26. 07. 1968
Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 01. 1966 od 12. 09. 1966


Název/Jméno: FISCHER VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 09. 1966 od 26. 07. 1968


Název/Jméno: JEHLIČKA BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 01. 1966 od 12. 09. 1966


Název/Jméno: POLEDNE RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 17. 01. 1966 od 26. 07. 1968


Název/Jméno: HNÍZDIL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 01. 1966 od 12. 09. 1966


Název/Jméno: HRUŠKA KAREL

IČO: 47106280

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 01. 1966 od 12. 09. 1966


Název/Jméno: KOVÁŘ IVAN

IČO: 18080758

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 1965 od 17. 01. 1966


Název/Jméno: DOLEK LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 1965 od 17. 01. 1966


Název/Jméno: ULRICH JOSEF

IČO: 42885647

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 1965 od 17. 01. 1966


Název/Jméno: KOLÁŘOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 1965 od 12. 09. 1966


Název/Jméno: KRATOCHVÍL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 29. 01. 1965 od 17. 01. 1966
Statutární orgán - předseda
od 29. 10. 1963 od 29. 01. 1965
Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: BOŘILOVÁ RŮŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 1965 od 17. 01. 1966


Název/Jméno: PEŠEK KAREL

IČO: 15334724

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 1965 od 17. 01. 1966


Název/Jméno: HAD MILOSLAV

IČO: 61897663

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 1965 od 17. 01. 1966


Název/Jméno: VEČEŘ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 10. 1963 od 26. 07. 1968


Název/Jméno: TROJAN KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 10. 1963 od 17. 01. 1966


Název/Jméno: CHOTĚBOR JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 10. 1963 od 29. 01. 1965


Název/Jméno: TUREK JIŘÍ

IČO: 18684521

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 29. 10. 1963 od 29. 01. 1965
Statutární orgán - předseda
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: MINAŘÍKOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 10. 1963 od 29. 01. 1965


Název/Jméno: VÁŠA BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 10. 1963 od 29. 01. 1965


Název/Jméno: TICHÁ ANNA

IČO: 70360570

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 10. 1963 od 29. 01. 1965


Název/Jméno: HUBENÝ ZDENĚK

IČO: 11050918

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 10. 1963 od 17. 01. 1966


Název/Jméno: FIALA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 10. 1963 od 29. 01. 1965


Název/Jméno: NADEMLÝNSKÝ MIRKO

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 15. 10. 1962 od 21. 05. 1963


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

IČO: 60493356

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: KUDRNOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: ŠEBEK EVŽEN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: LEINAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: ČERNÝ JAROMÍR

IČO: 45499471

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: DITRICH JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: BURSANOVSKÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: PALOUČKOVÁ SVĚTLUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 01. 1965


Název/Jméno: UHROVÁ BOHUMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: KADLECOVÁ JIŘINA

IČO: 71080490

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1962 od 29. 10. 1963


Název/Jméno: MOTYČKOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: STROUHAL OLDŘICH

IČO: 14785111

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: KOLÁŘ JINDŘICH

IČO: 67936211

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: PETRÁSEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: BARTÁK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: PALOUČEK MILOSLAV

IČO: 44543271

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: HUJEČEK MILORÁD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: ZADRAŽIL JIŘÍ

IČO: 69877611

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: EGRMAJER JAROSLAV

IČO: 72148004

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Název/Jméno: EŠNER LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 10. 1961 od 15. 10. 1962


Související firmy

#NázevICOAdresa
149969"F R O H L E R a Č E R V E N K A, spol.s.r.o."40524141Plzeň, 30165, , Pod Všemi Svatými, 73
139795"Společenství VÍTĚZNÁ čp. 2007 SOKOLOV"71224254Vítězná 2007, 35601 Sokolov
112020"STAMOX", spol. s r.o. "v likvidaci"45023611Pelhřimov, 39301, , Táborská, 1812
234387A D O Z A , a.s. v likvidaci2553454820, 59401 Oslavice
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
128023AGRO INVEST COMPANY a.s.1509918Vodičkova 791/41, 11000 Praha
176973AGROZA, spol. s r.o.49062581Hradecká 756, 39468 Žirovnice
158903ACHÁT spol. s r.o. v likvidaci49684850Janov nad Nisou, Malý Semerink 123, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 11
160900AUTO TUTTI NOVÁK, s.r.o. v likvidaci14498499Dobrá Voda u Českých Budějovic, 37316, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Lázeňská, 40
141886AUTO-BRANKA,spol. s r.o.49245589Vlnitá 890/70, 14700 Praha
173946Betona.Pres.s.r.o. v likvidaci26961890Studenec 7, okres Prostějov, PSČ 798 16
95172BONKO, spol. s r.o. " v likvidaci "45022569Jindřichův Hradec, 37701, , Václavská, 160
93482BRAVO, Č+B, spol. s r.o. v likvidaci25161784Za Branou 714, 39501 Pacov
76629Bytové družstvo Lumiérů 50062410202Lumiérů 500/39, 15200 Praha
35293Bytové družstvo Nepomuk45243808Nepomucká 1023/7, 15000 Praha
4382Bytové družstvo Přistoupimská 428 - 433,Praha25683179Praha 10 - Malešice, Přistoupimská 429, PSČ 108 00
64310Bytové družstvo Rybářská 30, Brno - v likvidaci28338235Rybářská 814/30, 60300 Brno
208692CASIA Tour & Transport spol. s r.o.28828381Krkonošská 565, 54101 Trutnov
168625CPR INVEST & Consulting, s.r.o.28256883V celnici 1031/4, 11000 Praha
153799CV KREDIT, a.s.25039881Kostnická 4797, 43003 Chomutov
201465CZ-TECHNO,spol. s r.o.26185989U Šumavěnky 972/18, 14300 Praha
47722CZECH-LOGISTIC, a.s.25040391Pražská 585, 43001 Chomutov
44433ČEP spol.s r.o.45311153Praha, 12000, , Blanická, 8
1006ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.25727206Kolbenova 936/5E, 19000 Praha
128920ČKD ENERGY, a.s.64949575Kolbenova 609/38, 19000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah