Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Hlavní strana

Firma s názvem Stavební bytové družstvo Zahradní Město, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 159. Její identifikační číslo je 34771

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Datum zápisu: 8. 3. 1961

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 159

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: w4zsnfj

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem motorových vozidel
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V
Zajištění správy a údržby domů a bytů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 12. 2014

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 19.12.1973 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj. 4326 a 4325/74 a sesouhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne11.11.1974 čj. 1670/74 s l o u č i l a se bez likvidace podle§ 91 odst. 1/hosp.zák.č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstva:1/ Stavební bytové družstvo občanů v Praze 10-Zahradní Město,Praha 10-Zahradní Město, Práčská ul.25982/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců OV SSM v Praze 4,Praha 10-Zahradní Město, Práčská čp.25893/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuTECHNOMETRA, Praha-Záběhlice čp. 2636, Hostivař čp. 783 jakodružstva p ř e j í m a n á s tímto družstvem jako družstvemp ř e j í m a j í c í m.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 19.12.1973 a sesouhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne16.11.1974 čj. 4492/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91odst. 1 hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni 4.9.1974 toto družstvojako přejímající s družstvem Stavebním bytovým družstvemzaměstnanců Ústavu sér a očkovacích látek, Praha 10-Vinohrady,třída Wilhelma Piecka 108 jako družstvem přejímaným.
od 02. 06. 1998

  Usnesením členské schůze konané dne 19.12.1973 a se souhlasemČeského svazu bytových družstev v Praze ze dne 22.3.1974sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1 hosp.zák.č.109/64Sb. ke dni 5.3.1974 toto družstvo jako přejímající se Stavebnímbytovým družstvem Institutu hygieny a epidemiologie, Praha 10,Škrobárova č. 48 jako družstvem přejímaným.Tímto sloučením přejímané Stavební bytové družstvo Institutuhygieny a epidemiologie, Praha 10, Škrobárova č. 48 zaniklo bezlikvidace a bylo proto vymazáno.
od 02. 06. 1998

  Usnesením členské schůze konané dne 17.11.1973 a se souhlasemČeského svazu bytových družstev v Praze ze dne 24.4.1973čj.56/5.73 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák. č.109/64 Sb. ke dni 12.7.1973 toto družstvo jakopřejímající se Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců národníhopodniku KOH-I-NOOR, Praha 10-Vršovice, Tř. SNB 51 jako družstvempřejímaným.Tímto sloučením přejímané Stavební bytové družstvo zaměstnancůnárodního podniku KOH-I-NOOR, Praha 10-Vršovice, Tř. SNB 51zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 2.12.1971 byl přijatdoplněk stanov čl.6 schválený Českým svazem bytových družstevdne 22.10.1971.
od 02. 06. 1998

  Usnesením 10. shromáždění delegátů ze dne 15.12.1970 byl změněnčl.43 stanov družstva, schválený Českým svazem bytových družstevv Praze dne 4.3.1971.Tato změna se týká vnitřních poměrů družstva.
od 02. 06. 1998

  Právoplatným usnesením shromáždění delegátů 2. stavebníhobytového družstva Prahy Vršovic ze dne 24.4.1968 ve smysludohody a se schválením Ústřední rady družstev, městskéhosekreteriátu v Praze ze dne 28.3.1968 čj.11-10-005/69/404 dr.Ško/H. sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1 zák.č.109/64 Sb. družstvo: " Stavební bytové družstvo zaměstnancůLeteckých opraven Malešice" jako družstvo p ř e j í m a n és družstvem; "2. Stavební bytové družstvo občanů Prahy Vršovic"jako družstvem p ř e j í m a j í c í m.
od 02. 06. 1998

  Ostatní změny týkají se vnitřních poměrů družstva.
od 02. 06. 1998

  Usnesením členské schůze ze dne 30.10.1964 byly přijaty novétypové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64.
od 02. 06. 1998

  Usnesením členské schůze ze dne 19.7.1963 byly změněny resp.doplněny články 4,12,13,15,18,29,34 a 43 stanov družstva.
od 02. 06. 1998

  Usnesením ustavující členské schůze byly dne 16.12.1960 přijatystanovy družstva.
od 02. 06. 1998

  Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 10ze dne 30.1.1961 č.j. R-38/1961.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 25.4.1991byly přijaty nové stanovy družstva.
od 02. 06. 1998

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 28.11.1989byly přijaty nové stanovy družstva.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 29.11.1983 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatření předsedy Českéhosvazu bytových družstev v Praze čj. 3/83.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 23.5.1983 bylaschválena změna čl. 6 stanov schválená Českým svazem bytovýchdružstev v Praze dne 15.4.1983 čj.579/31/83-Ně/Šp.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.11.1982 byl přijatdoplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových družstevdne 24.9.1982, č.j.6778/31/82-Ně/Šp.
od 02. 06. 1998

  Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne3.7.1980 čj. MV ČSBD 101/80 bylo podle ustanovení § 91 odst.2/hosp.zák.č. 109/64 Sb. sloučeno s tímto družstvem, jakopřejímajícím, družstvo Stavební bytové družstvo Strašnice sesídlem Praha 10 Malešice, Limuzská ul. objekt Tesko jakodružstvo přejímané ke dni 31.12.1980.Tímto sloučením přejímané družstvo Stavební bytové družstvoStrašnice se sídlem Praha 10-Malešice, Limuzská ul. objekt Teskozaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 7.12.1976 schválenýchČeským svazem výrobních družstev dne 29.4.1974 čj.8869/8/74Hl/Hr. rozšířena byla činnost družstva.
od 02. 06. 1998

  Stanovy jsou pro družstvo platné od 18.12.1975.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 2.12.1975, byly přijatynové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazubytových družstev v Praze dne 18.12.1975, čj.MV ČSBD/1974 dr Ko.
od 02. 06. 1998

  Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 25.4.1991byly přijaty nové stanovy družstva.
od 12. 12. 1991 od 17. 12. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 28.11.1989byly přijaty nové stanovy družstva.
od 06. 04. 1989 od 17. 12. 1997

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 06. 04. 1989 od 17. 12. 1997

  Ručení:Za vykázaný schodek družstva ručí členové družstva do výše3000,-Kčs a to podle poměru základních členských vkladů nebozůstatkové hodnoty členských podílů k vykázanému schodku.
od 06. 04. 1989 od 02. 09. 1993

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 29.11.1983 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatření předsedy Českéhosvazu bytových družstev v Praze čj. 3/83.
od 01. 02. 1984 od 17. 12. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 23.5.1983 bylaschválena změna čl. 6 stanov schválená Českým svazem bytovýchdružstev v Praze dne 15.4.1983 čj.579/31/83-Ně/Šp.
od 15. 06. 1983 od 17. 12. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.11.1982 byl přijatdoplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových družstevdne 24.9.1982, č.j.6778/31/82-Ně/Šp.
od 22. 12. 1982 od 17. 12. 1997

  Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne3.7.1980 čj. MV ČSBD 101/80 bylo podle ustanovení § 91 odst.2)hosp.zák.č. 109/64 Sb. sloučeno s tímto družstvem, jakopřejímajícím, družstvo Stavební bytové družstvo Strašnice sesídlem Praha 10 Malešice, Limuzská ul. objekt Tesko jakodružstvo přejímané ke dni 31.12.1980.Tímto sloučením přejímané družstvo Stavební bytové družstvoStrašnice se sídlem Praha 10-Malešice, Limuzská ul. objekt Teskozaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno.
od 19. 02. 1981 od 17. 12. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 7.12.1976 schválenýchČeským svazem výrobních družstev dne 29.4.1974 čj.8869/8/74Hl/Hr. rozšířena byla činnost družstva.
od 31. 12. 1976 od 17. 12. 1997

  Stanovy jsou pro družstvo platné od 18.12.1975.
od 12. 01. 1976 od 17. 12. 1997

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 12. 01. 1976 od 17. 12. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 2.12.1975 byly přijatynové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazubytových družstev v Praze dne 18.12.1975, čj.MV ČSBD/1974 dr Ko.
od 12. 01. 1976 od 17. 12. 1997

  Představenstvo má 5-15 členů.
od 12. 01. 1976 od 06. 04. 1989

  Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členskýchvkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnotčlenských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladunebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu.
od 12. 01. 1976 od 06. 04. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 19.12.1973 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj. 4326 a 4325/74 a sesouhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne11.11.1974 čj. 1670/74 s l o u č i l a s e bez likvidacepodle §91 odst. 1/ hosp.zák.č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975družstva:1/ Stavební bytové družstvo občanů v Praze 10-Zahradní Město,Praha 10-Zahradní Město, Práčská ul. 25982/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců OV SSM v Praze 4, Praha10-Zahradní Město, Práčská čp.25893/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuTECHNOMETRA, Praha-Záběhlice čp. 2636, Hostivař čp. 783 jakodružstva p ř e j í m a n á s tímto družstvem jako družstvem p ře j í m a j í c í m.
od 02. 01. 1975 od 17. 12. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 19.12.1973 a sesouhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne16.11.1974 čj. 4492/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91odst. 1 hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni 4.9.1974 toto družstvojako přejímající s družstvem Stavebním bytovým družstvemzaměstnanců Ústavu sér a očkovacích látek, Praha 10-Vinohrady,třída Wilhelma Piecka 108 jako družstvem přejímaným.
od 26. 11. 1974 od 17. 12. 1997

  Usnesením členské schůze konané dne 19.12.1973 a se souhlasemČeského svazu bytových družstev v Praze ze dne 22.3.1974sloucilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1 hosp.zák.č. 109/64Sb. ke dni 5.3.1974 toto družstvo jako přejímající seStavební bytovým družstvem Institutu hygieny a epidemiologie,Praha 10, Škrobárova č. 48 jako družstvem přejímaným.Tímto sloučením přejímané Stavební bytové družstvo Institutuhygieny a epidemiologie, Praha 10,Škrobárova č. 48 zaniklo bezlikvidace a bylo proto vymazáno. 
od 13. 05. 1974 od 17. 12. 1997

  Usnesením členské schůze konané dne 17.11.1973 a se souhlasemČeského svazu bytových družstev v Praze ze dne 24.4.1973čj.56/5.73 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1 hosp.zák. č.109/64 Sb. ke dni 12.7.1973 toto družstvo jakopřejímající se Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců národníhopodniku KOH-I-NOOR, Praha 10-Vršovice, Tř. SNB 51 jako družstvempřejímaným.Tímto sloučením přejímané Stavební bytové družstvo zaměstnancůnárodního podniku KOH-I-NOOR, Praha 10-Vršovice, Tř. SNB 51zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno.
od 29. 09. 1973 od 17. 12. 1997

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 2.12.1971 byl přijatdoplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových družstevdne 22.10.1971. 
od 29. 02. 1972 od 17. 12. 1997

  Usnesením 10. shormáždění delegátů ze dne 15.12.1970 byl změněnčl. 43 stanov družstva, schválený Českým svazem bytovýchdružstev v Praze dne 4.3.1971.Tato změna se týká vnitřních poměrů družstva.
od 01. 04. 1971 od 17. 12. 1997

  Právoplatným usnesením shromáždění delegátů 2.stavebníhobytového družstva Prahy Vršovic ze dne 24.4.1968 ve smysludohody a se schválením Ústřední rady družstev, městskéhosekretariátu v Praze ze dne 28.3.1968 čj.11-10-005/69/404 dr.Ško/H. sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1 zák. č.109/64 Sb. družstvo: "Stavební bytové družstvo zaměstnancůLeteckých opraven Malešice" jako družstvo p ř e j í m a n é sdružstvem; "2.Stavební bytové družstvo občanů Prahy Vršovic"jako družstvem p ř e j í m a j í c í m .
od 18. 12. 1969 od 17. 12. 1997

  Ostatní změny týkají se vnitřních poměrů družstva.
od 05. 06. 1965 od 17. 12. 1997

  Usnesením členské schůze ze dne 30.10.1964 byly přijaty novétypové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64.
od 05. 06. 1965 od 17. 12. 1997

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstatkovéhodnoty členského podílu.
od 05. 06. 1965 od 12. 01. 1976

  Usnesením členské schůze ze dne 19.7.1963 byly změněny resp.doplněny články 4,12,13,15,18,29,34 a 43 stanov družstva.
od 01. 04. 1964 od 17. 12. 1997

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 01. 04. 1964 od 17. 12. 1997

  Podle změny článku 43 má představenstvé družstva nyní 3 - 15členů.
od 01. 04. 1964 od 12. 01. 1976

  Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 10ze dne 30.1.1961 č.j. R-38/1961.
od 08. 03. 1961 od 17. 12. 1997

  Usnesením ustavující členské schůze byly dne 16.12.1960 přijatystanovy družstva.
od 08. 03. 1961 od 17. 12. 1997

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetiněčlenského podílu.
od 08. 03. 1961 od 05. 06. 1965

  Představenstvo má 5 - 15 členů.
od 08. 03. 1961 od 01. 04. 1964

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HLINÁK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 2014
Statutární orgán - předseda
od 05. 09. 2001 od 31. 12. 2014
Statutární orgán - místopředseda
od 29. 08. 2001 od 05. 09. 2001
Statutární orgán - člen
od 12. 12. 1991 od 29. 08. 2001


Název/Jméno: KRČA JOSEF

IČO: 62561880

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 2014


Název/Jméno: NEČASOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 31. 12. 2014
Statutární orgán - místopředseda
od 09. 09. 2002 od 31. 12. 2014
Statutární orgán - člen
od 24. 01. 2000 od 09. 09. 2002


Název/Jméno: SCHAFFEROVÁ BLANKA

IČO: 67414931

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 31. 12. 2014
Statutární orgán - člen
od 03. 07. 2014 od 31. 12. 2014


Název/Jméno: HOLENDA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 12. 2014
Statutární orgán - člen
od 21. 02. 2004 od 31. 12. 2014


Název/Jméno: VYSUŠIL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 29. 11. 2004 od 31. 12. 2014


Název/Jméno: KOLBABA PAVEL

IČO: 61376167

Funkce: Statutární orgán - člen
od 29. 11. 2004 od 31. 12. 2014


Název/Jméno: NEVYJELOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 21. 02. 2004 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: SVOBODA JIŘÍ

IČO: 13636693

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 29. 11. 2004 od 31. 12. 2014
Statutární orgán - člen
od 21. 02. 2004 od 29. 11. 2004


Název/Jméno: RIEGER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 2009 od 31. 12. 2014


Název/Jméno: NEJEDLÝ PETR

IČO: 40161552

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 10. 2001 od 31. 12. 2014


Název/Jméno: FENCL FRANTIŠEK

IČO: 75305950

Funkce: Statutární orgán - člen
od 29. 11. 2004 od 28. 12. 2009


Název/Jméno: PEJCHL JINDŘICH

IČO: 64556832

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 09. 2002 od 29. 11. 2004
Statutární orgán - místopředseda
od 01. 10. 2001 od 09. 09. 2002


Název/Jméno: ŠMÍDOVÁ EVA

IČO: 66888590

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 10. 2001 od 21. 02. 2004
Statutární orgán - místopředseda
od 05. 09. 2001 od 01. 10. 2001
Statutární orgán - člen
od 24. 01. 2000 od 05. 09. 2001


Název/Jméno: JONÁŠOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 10. 2001 od 21. 02. 2004


Název/Jméno: FOLTÝN VÁCLAV

IČO: 16088611

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 10. 2001 od 29. 11. 2004


Název/Jméno: JOSKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 09. 2001 od 01. 10. 2001
Statutární orgán - předseda
od 06. 10. 1999 od 05. 09. 2001
Statutární orgán - mítopředseda
od 05. 09. 1996 od 06. 10. 1999


Název/Jméno: TOMÍŠEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - mítopředseda
od 06. 10. 1999 od 29. 08. 2001
Statutární orgán - člen
od 05. 09. 1996 od 06. 10. 1999
Statutární orgán - člen
od 01. 03. 1974 od 12. 12. 1991


Název/Jméno: MARTINOVSKÝ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 06. 10. 1999 od 01. 10. 2001
Statutární orgán - předseda
od 05. 09. 1996 od 06. 10. 1999


Název/Jméno: NEVYJELOVÁ JIDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 11. 1998 od 21. 02. 2004


Název/Jméno: BERNÁŠEK ALEX

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 09. 1996 od 23. 11. 1998


Název/Jméno: FAUSEK CYRIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 09. 1996 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: NOVÁK STANISLAV

IČO: 62661663

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 09. 1996 od 24. 01. 2000


Název/Jméno: DIETRICH JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 05. 09. 1996 od 23. 11. 1998


Název/Jméno: VELTRUSKÝ JAROSLAV

IČO: 15162362

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 12. 12. 1991 od 05. 09. 1996
Statutární orgán - člen
od 10. 06. 1988 od 12. 12. 1991


Název/Jméno: FRÜHWIRT JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 12. 1991 od 05. 09. 1996


Název/Jméno: CHRPA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 12. 1991 od 05. 09. 1996


Název/Jméno: PEJŠEK PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 12. 1991 od 05. 09. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ RŮŽENA

IČO: 64553965

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 12. 1991 od 05. 09. 1996


Název/Jméno: POUZAR JOSEF

IČO: 16075749

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 12. 1991 od 23. 11. 1998


Název/Jméno: POKORNÝ JIŘÍ

IČO: 70586128

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 12. 12. 1991 od 29. 11. 2004
Statutární orgán - člen
od 27. 10. 1971 od 12. 12. 1991


Název/Jméno: MLEJNEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 12. 1991 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: ŠRÁMEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 07. 1984 od 05. 09. 1996


Název/Jméno: MAREK VILÉM

IČO: 46258787

Funkce: Statutární orgán - člen
od 29. 09. 1980 od 05. 09. 1996


Název/Jméno: KAŠÁKOVÁ DRAHOMÍRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 07. 1984 od 05. 09. 1996


Název/Jméno: NEJEDLÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 07. 1984 od 14. 10. 1986


Název/Jméno: BAKOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 16. 07. 1984 od 12. 12. 1991
Statutární orgán - člen
od 12. 01. 1976 od 16. 07. 1984


Název/Jméno: JARŮŠEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 10. 1973 od 05. 09. 1996


Název/Jméno: RŮŽIČKA JIŘÍ

IČO: 66117429

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 22. 01. 1982 od 05. 09. 1996
Statutární orgán - místopředseda
od 29. 09. 1980 od 22. 01. 1982
Statutární orgán - člen
od 30. 06. 1977 od 29. 09. 1980


Název/Jméno: PAVELKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 22. 01. 1982 od 12. 12. 1991
Statutární orgán - předseda
od 01. 10. 1973 od 22. 01. 1982
Statutární orgán - místopředseda
od 14. 01. 1971 od 01. 10. 1973
Statutární orgán - člen
od 19. 11. 1968 od 14. 01. 1971


Název/Jméno: PAROLEK MOJMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 08. 1981 od 10. 06. 1988


Název/Jméno: LANGMAJER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 04. 08. 1981 od 12. 12. 1991


Název/Jméno: NECHANICKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 03. 1981 od 16. 07. 1984


Název/Jméno: KUBAČÁK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 29. 09. 1980 od 16. 07. 1984


Název/Jméno: CHLADOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 29. 09. 1980 od 12. 12. 1991


Název/Jméno: VESELÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 29. 09. 1980 od 16. 07. 1984


Název/Jméno: PFEIFER HORST

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 29. 09. 1980 od 16. 07. 1984
Statutární orgán - člen
od 23. 07. 1976 od 29. 09. 1980
Statutární orgán - místopředseda
od 01. 10. 1973 od 24. 06. 1974
Statutární orgán - člen
od 20. 02. 1970 od 01. 10. 1973


Název/Jméno: CHMELÍK VLADIMÍR

IČO: 14917866

Funkce: Statutární orgán - člen
od 11. 05. 1978 od 29. 09. 1980


Název/Jméno: LETFUSOVÁ ZDENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 04. 1975 od 29. 09. 1980


Název/Jméno: KOPŘIVA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 07. 1976 od 16. 07. 1984
Statutární orgán - místopředseda
od 24. 06. 1974 od 23. 07. 1976
Statutární orgán - člen
od 14. 01. 1971 od 24. 06. 1974


Název/Jméno: FREISSOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 07. 1976 od 04. 08. 1981


Název/Jméno: VLČEK JOSEF

IČO: 12462802

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 07. 1976 od 11. 05. 1978


Název/Jméno: VANĚK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 23. 07. 1976 od 29. 09. 1980


Název/Jméno: MUŽÍK PAVEL

IČO: 47618922

Funkce: Statutární orgán - člen
od 12. 01. 1976 od 30. 06. 1977


Název/Jméno: MACOVIČ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 03. 1974 od 23. 07. 1976


Název/Jméno: KOHNER VILÉM

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 10. 1973 od 29. 09. 1980
Statutární orgán - předseda
od 19. 11. 1968 od 01. 10. 1973
Statutární orgán - člen
od 28. 02. 1967 od 19. 11. 1968


Název/Jméno: PLUNDR OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 10. 1973 od 23. 07. 1976


Název/Jméno: DUBSKÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 01. 10. 1973 od 01. 04. 1975


Název/Jméno: MEISSLER ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 10. 1971 od 01. 10. 1973


Název/Jméno: DRASTÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 10. 1971 od 01. 10. 1973


Název/Jméno: BROŽOVÁ JARMILA

IČO: 61267791

Funkce: Statutární orgán - člen
od 27. 10. 1971 od 01. 10. 1973


Název/Jméno: KREJČÍ JAROSLAV

IČO: 62515098

Funkce: Statutární orgán - člen
od 14. 01. 1971 od 27. 10. 1971


Název/Jméno: JANYŠOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 14. 01. 1971 od 27. 10. 1971


Název/Jméno: VYMĚTAL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 14. 01. 1971 od 27. 10. 1971
Statutární orgán - místopředseda
od 28. 02. 1967 od 14. 01. 1971


Název/Jméno: ADAMCZYK IVAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 02. 1967 od 27. 10. 1971


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 03. 1969 od 27. 10. 1971


Název/Jméno: ŠULC JAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 03. 1969 od 27. 10. 1971


Název/Jméno: SKLENAŘÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 03. 1969 od 24. 06. 1974


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 03. 1969 od 20. 02. 1970


Název/Jméno: ANDRS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 11. 1968 od 20. 03. 1969
Statutární orgán - předseda
od 28. 02. 1967 od 19. 11. 1968


Název/Jméno: PAPEŽ ZDENĚK

IČO: 10186417

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 11. 1968 od 27. 10. 1971


Název/Jméno: KUBA KVĚTOSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 02. 1967 od 27. 10. 1971


Název/Jméno: PLNÝ IVO

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 02. 1967 od 20. 03. 1969


Název/Jméno: MAREK ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 02. 1967 od 19. 11. 1968


Název/Jméno: LANGR JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 02. 1967 od 20. 03. 1969


Název/Jméno: HLOUŠEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 02. 1967 od 19. 11. 1968


Název/Jméno: ČEJKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1966 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: ANDRS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 16. 06. 1966 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: VANĚK SLAVOJ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1966 od 14. 01. 1971


Název/Jméno: CULEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1966 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: TOMS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1966 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: NĚNIČKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1966 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: HORÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 16. 06. 1966 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: FRANC OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 09. 1964 od 16. 06. 1966


Název/Jméno: VYMĚTAL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 09. 1964 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: PROCHÁZKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 09. 1964 od 16. 06. 1966


Název/Jméno: PIŠL ALBERT

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 09. 1964 od 16. 06. 1966


Název/Jméno: KOHOUTOVÁ JANA

IČO: 63245701

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 09. 1964 od 16. 06. 1966


Název/Jméno: CHRAMOSTA JIŘÍ

IČO: 71035621

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 09. 1964 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: JANDA JINDŘICH

IČO: 86593439

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 09. 1964 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: KRUPAŘOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 03. 1961 od 23. 09. 1964


Název/Jméno: LUKEŠOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 03. 1961 od 23. 09. 1964


Název/Jméno: MAKAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 08. 03. 1961 od 28. 02. 1967


Název/Jméno: PETRTÝL JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 03. 1961 od 23. 09. 1964


Název/Jméno: SMOLEK FRANTIŠEK

IČO: 41848349

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 03. 1961 od 23. 09. 1964


Název/Jméno: GULEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 08. 03. 1961 od 16. 06. 1966


Název/Jméno: KOLLERT MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 03. 1961 od 23. 09. 1964


Název/Jméno: KOUBEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 08. 03. 1961 od 16. 06. 1966


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 2003

Odpovědní zástupci:


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 746751

Zánik oprávnění:25. 03. 1999


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:25. 03. 1999


Zajištění správy a údržby domů a bytů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:25. 03. 1999


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:25. 03. 1999


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00034771

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 2003

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1943883Společenství vlastníků jednotek trojdomu čp. 1928,1929,1930 v ulici U Kombinátu26684250U kombinátu 1930/20, 10000 Praha - statutární orgán
2016319Společenství vlastníků jednotek domu Jablońová 2891, Praha 1026755653Jabloňová 2891/2, 10600 Praha - statutární orgán
321779Společenství vlastníků jednotek - domy Tulipánová26764032Tulipánová 2806/1, 10600 Praha - statutární orgán
1702548Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1865, v ulici Na Hroudě27214362Na hroudě 1865/71, 10000 Praha - statutární orgán
973777Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1866, v ulici U Vesny26700956U Vesny 1866/3, 10000 Praha - statutární orgán
3182556Společenství vlastníků jednotek domů č.p. 1972, 1973, 1974 a 1975, v ulici V Předpolí26765021V předpolí 1975/16, 10000 Praha - statutární orgán
1871200Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2245 až 2251 v ulici Vyžlovská26748681Vyžlovská 2247/44, 10000 Praha - statutární orgán
1672934Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2895 v ulici Slívová v Praze 1027183262Slívová 2895/2, 10600 Praha - statutární orgán
2679674Společenství vlastníků jednotek domů na Slovance 1195, 119629015120Na Slovance 1196/29, 18200 Praha - statutární orgán
2616568Společenství vlastníků jednotek Na Vinobraní 300924802239Na vinobraní 3009/57, 10600 Praha - statutární orgán
1958492Společenství vlastníků jednotek Strašnice 2402 a 240324199648Gutova 2403/42, 10000 Praha - statutární orgán

Související firmy

#NázevICOAdresa
228947'KLOD' - Krejčí v.o.s.18385737Průmyslová 1831, 43201 Kadaň
61972A.S.B. FRUKT a.s.45479992Trnávky 458, 68708 Buchlovice
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
43062Autoservis Jablonné s.r.o.15028691U Koupaliště 180, 56164 Jablonné nad Orlicí
194800AVAGENTAR s.r.o.24171522Ke Strašnické 50/16, 10000 Praha
316469BC Capital Investments, s.r.o.28029674Jiráskovo náměstí 2684/2, 32600 Plzeň
345885Benamo BM trade, s.r.o.1997459Hrabanov 535/6, 28922 Lysá nad Labem
199948Bodycote Příbram s.r.o.65411188Praha, 15000, Smíchov, Křížová, 1018
146272BOHEMIA SKOT s.r.o.26439646Vejvodova 445/1, 11000 Praha
147650BRACTEA, s.r.o24717207Bajkalská 1173/34, 10000 Praha
329685BRAGUETTE, s.r.o.26412799Veleslavínova 339/16, 30100 Plzeň
202165Brdy - Vltava o.p.s.27586481Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš
13330BRIO,spol. s r.o.45786844Oderská 333/5, 19600 Praha
374233Bytové družstvo Štěchovická l.3.5., družstvo v likvidaci25140132Praha lO, Štěchovická 3/1900
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
31971CONMETAL, spol. s r.o.48036234Strojírenská 47/18, 15521 Praha
129113Consultare, a.s.60197285Ocelářská 1354/35, 19000 Praha
193373CzC - projektový servis, spol.s.r.o.26717581Zderazská 1625/65, 15300 Praha
303240Čedok a.s.60192755Na příkopě 857/18, 11000 Praha
380205Česko - švýcarská družstevní záložna, družstvo25744208Ostrovského 11/16, 15000 Praha
58961DemSys software,s.r.o.62305905Ostrava - Poruba, Alšovo náměstí 691, PSČ 708 00
38149DEROS a.s. v likvidaci26267071Pardubice, 53352, Polabiny, Fáblovka, 404
335391DIANA HLINSKO, s.r.o.63217929Severovýchodní II 564/12, 14100 Praha
199221Distrimed s.r.o.27370046Havlíčkova 190/12, 73701 Český Těšín
190470Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace45671818153, 67140 Tavíkovice

Související osoby

#NázevICOAdresa
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
106992ALBRECHTOVÁ BARBORA88123138160, 26717 Mořina
45384ANČINEC VLADIMÍR12466271Klatovská třída 406/34, 30100 Plzeň
237056ANGER KAREL66442788Marie Majerové 123, 36301 Jáchymov
89455ANTOŠ JAROSLAV15002471U Slunečnic 637, 25064 Hovorčovice
66655BALOUS TOMÁŠ5569265U Sluncové 611/19, 18600 Praha
309150BARDOVÁ MARTINA2641925Divišovská 2310/9, 14900 Praha
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
136657BASTL JIŘÍ61188883310, 50343 Černilov
162888BATÍKOVÁ HANA61052655Daškova 3078/1, 14300 Praha
202064BEK MARTIN67684262Olomoucká 973/107, 74601 Opava
292937BERNAT ZDENĚK4216089825, 46344 Paceřice
54737BÍLÍČKOVÁ LUDMILA74293133Praha, 14900, Chodov, Starochodovská, 66a/2338
10206BÍNA BOHUMIL10583408U Štěpnického rybníka 310, 58856 Telč
112678BINKO JOSEF16898451Štěpánská 1677/20, 11000 Praha
292946BITTNER JAROSLAV65027451Lesní 124, 37008 Staré Hodějovice
105413BÍZA KVĚTOSLAV62845357Dukelských bojovníků 3298/130, 67181 Znojmo
148840BLAŽKOVÁ MICHAELA87666961Rytířova 785/2, 14300 Praha
8867BOŘKOVÁ SVĚTLANA69865621148, 51233 Studenec
8116BRABEC JIŘÍ71319344Bělohorská 1703/144, 16900 Praha
126243BROŽOVÁ JARMILA61267791Horáčkova 1210/15, 14000 Praha
162675BŘEČKA FRANTIŠEK49875230V Sadech 1219, 43401 Most
251579BUBENÍK MARCEL87081601Čechova 636/49, 28922 Lysá nad Labem
76398BUČEK JAN63312042Klášterecká 1058/19, 18400 Praha
189BUČEK JOSEF87127539Třanovského 379, 73801 Frýdek-Místek

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1922734A R K TRADE s.r.o.25782266Hvozdíková 2615/3, 10600 Praha
228337AS GALAS, spol. s r.o.25136411Jabloňová 2882/102, 10600 Praha
692887Beldibor s.r.o.26154439Jabloňová 2882/102, 10600 Praha
1546742BESTAVO s.r.o.26496666Sněženková 2580/11, 10600 Praha
306801Bytové družstvo César48032204Hvozdíková 2615/3, 10600 Praha
3145213Bytové družstvo Hvozdíkova 13 - 1562410083Hvozdíková 2574/13, 10600 Praha
2066459Bytové družstvo Hvozdíková 288462409930Hvozdíková 2884/2, 10600 Praha
1438299Bytové družstvo Sněženka64946452Sněženková 2580/11, 10600 Praha
847471Bytové družstvo Zvonková v likvidaci25128914Zvonková 2637/1, 10600 Praha
1552063CZ AD Plus s.r.o.64576566Zvonková 2641/9, 10600 Praha
975541Čokoláda moudrosti s.r.o.27396410Jabloňová 2882/102, 10600 Praha
2463896DDD MAPRO s.r.o.28044541Zvonková 3048/2, 10600 Praha
2182094Družstvo ZVONEK v likvidaci25055721Zvonková 2641/9, 10600 Praha
823224DUART s.r.o. v likvidaci47535971Zvonková 3048/2, 10600 Praha
3208289ENNA, s.r.o.63978156Hvozdíková 2884/2, 10600 Praha
1293744ExpertShop, s.r.o.26454319Jabloňová 2882/102, 10600 Praha
2642921Flobo Praha1618903Sněženková 2579/9, 10600 Praha
2496510GARANTHAUS - WOOD spol. s r.o. v likvidaci26133024Zvonková 3048/2, 10600 Praha
2633693Graphitic Technical Services s.r.o., zkratka GTS s.r.o.49713809Zvonková 3048/2, 10600 Praha
3027006Indep s.r.o.28487010Zvonková 3048/2, 10600 Praha
1860894INVELTA TRADING s.r.o.25791818Hvozdíková 2615/3, 10600 Praha
2316018Jezdecký klub POČIN V RÁJI - spolek26590816Hvozdíková 2573/15, 10600 Praha
1261090Jína International s.r.o.25116789Zvonková 3048/2, 10600 Praha
2027283KONTAKT PLUS s.r.o. v likvidaci25793471Hvozdíková 2615/3, 10600 Praha
1250315Kurka.Med s.r.o.41691849Jabloňová 2882/102, 10600 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2644589ALENA LOJÍKOVÁ - maskérka10166599Zvonková 2641/9, 10600 Praha
385678Alfonso Renáta71277765Hvozdíková 2884/2, 10600 Praha
2421915BĚLAŠKA Vladimír61004049Sněženková 2580/11, 10600 Praha
770982Bělíková Petra4275136Zvonková 2637/1, 10600 Praha
1207551Bělinová Lada48557773Praha, 10600, , JABLOŇOVÁ, 2882
598734BĚLOCH Tomáš42552117Zvonková 2642/11, 10600 Praha
2026510BERKA Eduard76148084Hvozdíková 2884/2, 10600 Praha
3206135Blahuta Ladislav14963914Zvonková 3048/2, 10600 Praha
1224401Blažková Emilie74611674Zvonková 2642/11, 10600 Praha
3040408Boháč Zdeněk13127527Zvonková 3048/2, 10600 Praha
1551193Brabec Hynek48077585Hvozdíková 2573/15, 10600 Praha
805173BRABEC Zdeněk15284280Hvozdíková 2573/15, 10600 Praha
972470Březina Milan87006928Jabloňová 2882/102, 10600 Praha
1808559Březinová Marjana70455520Jabloňová 2882/102, 10600 Praha
2996431Bursíková Pavla67260578Hvozdíková 2884/2, 10600 Praha
2941713CAPOUŠEK Tomáš65460090Jabloňová 2882/102, 10600 Praha
1839091Cemperová Monika68470801Zvonková 2641/9, 10600 Praha
783502Cmíral Jaromír43673325Hvozdíková 2574/13, 10600 Praha
649661Čáp Pavel2028336Hvozdíková 2884/2, 10600 Praha
492896Čermák Jiří48058220Zvonková 2639/5, 10600 Praha
2618960ČERMÁK MARTIN87901595Zvonková 3048/2, 10600 Praha
3186699Černá Martina66483981Zvonková 2640/7, 10600 Praha
3107580Čović Tomáš2695715Zvonková 3048/2, 10600 Praha
2713441Dančák Jan3851974Hvozdíková 2884/2, 10600 Praha
3111877Dejmalová Michaela4476166Zvonková 2641/9, 10600 Praha