STORAGE INDUSTRY a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem STORAGE INDUSTRY a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17145. Její identifikační číslo je 24840351

Výpis z obchodního rejstříku STORAGE INDUSTRY a.s.

Datum zápisu: 26. 4. 2011

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17145

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xz92fpp

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Obráběčství
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 11. 2014

  Společnost PENTAR GROUP SPRL jako jediný akcionář společnosti PENTAR a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti rozhodl dne 2.4.2013 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek. Základní kapitál společnosti PENTAR a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 130.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet miliónů korun českých) na jeho novou výši 132.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet dva miliónů korun českých), zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje.b) Celkový počet nově upisovaných akcií činí: 650 (slovy: šest set padesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). c) Žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.).d) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost PENTAR GROUP SPRL, reg. č. 508.794.395, se sídlem Gulledelle 96, 1200 Woluwe-Saint Lambert, Belgické Království, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 130.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet miliónů korun českých).e) Všechny nově upisované akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle společnosti PENTAR a.s. mezi předem určeným zájemcem a společností PENTAR a.s. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování nově upisovaných akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje.g) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost PENTAR GROUP SPRL, tj. předem určeného zájemce, vůči společnosti PENTAR a.s., proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku, jejíž existence plyne z pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti PENTAR a.s., vyplývajícího z uznání dluhu ze dne 25.3.2013, na základě kterého byla potvrzena existence závazku společnosti PENTAR a.s. vrátit předem určenému zájemci peněžní prostředky ve výši 130.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet miliónů korun českých).Existence pohledávky jediného akcionáře, resp. předem určeného zájemce, za společností PENTAR a.s., byla potvrzena ze Zprávy auditora pro zvláštní účely o ověření vybraných závazků společnosti, zpracovaného nezávislým auditorem, kterým je společnost Koutník & Partner, auditorská kancelář, s.r.o. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, oprávnění KAČR č. 516 a Ing. Jiří Trnka, jednatel a auditor, oprávnění KAČR č. 1494, ve Zprávě auditora ke dni 27.3.2013. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti PENTAR a.s. proti pohledávce společnosti PENTAR a.s. vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných předem určeným zájemcem, zcela splacen.Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost PENTAR a.s. ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky.nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost společnosti PENTAR a.s. nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
od 15. 04. 2013 od 29. 04. 2013

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 7568000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 07. 2015

Počet: 660 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 11. 2014

Počet: 650 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 04. 2013 od 21. 11. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 04. 2013 od 21. 11. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 04. 2011 od 15. 04. 2013

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPAČEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2015 od 03. 09. 2016


Název/Jméno: KOLLARČÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 2015


Název/Jméno: KROUPA LUKÁŠ

IČO: 87461901

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2014 od 28. 07. 2015


Název/Jméno: HROMÁDKO DANIEL

IČO: 64562760

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2014


Název/Jméno: JIŘIČKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2013 od 30. 11. 2015


Název/Jméno: PRÁGR PAVEL

IČO: 63528029

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2013 od 23. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 04. 2011 od 09. 07. 2013


Název/Jméno: KADLEC DANIEL

IČO: 66458919

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 2013 od 23. 04. 2014


Název/Jméno: MARTINEK PETR

IČO: 45411883

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2012 od 23. 04. 2014


Název/Jméno: VASSILEV VENCISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2012


Název/Jméno: ČUBOVÁ RADKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2012 od 23. 04. 2014


Název/Jméno: KADLEC DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 12. 2012 od 15. 04. 2013


Název/Jméno: VARGA EVŽEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2011 od 28. 12. 2012


Název/Jméno: LORENC VÁCLAV

IČO: 44647263

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2011 od 28. 12. 2012


Název/Jméno: MEJSTŘÍK ZDENĚK

IČO: 18905358

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2011 od 28. 12. 2012


Název/Jméno: FENDERL ROMAN

IČO: 63528118

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 2011 od 09. 07. 2013


Název/Jméno: DRASTICH JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 04. 2011 od 11. 12. 2012


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 02. 2013

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 02. 2013

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 02. 2013

Odpovědní zástupci: 279573


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 02. 2013

Odpovědní zástupci:


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 02. 2013

Odpovědní zástupci: 279575


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 09. 2011

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 08. 2011


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 04. 2011

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 26. 04. 2011
Ubytovací služby
od 26. 04. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 26. 04. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 04. 2011
Výroba strojů a zařízení
od 26. 04. 2011
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 26. 04. 2011
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 26. 04. 2011
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 26. 04. 2011

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24840351

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 05. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
1069455AGROSTAV, společný podnik140643Třebíč, 67447, , SEDLÁKOVA, 1051
167719ARKO TECHNOLOGY, a.s.219169Vídeňská 206/108, 61900 Brno
1306082AROLD, spol. s r.o.- v likvidaci46994734Olomoucká 3419/7, 61800 Brno
724126ARS Europe a.s.2751402Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
1107295AUTO LORENC s.r.o.5815037Za Rozkoší 135, Zdiměřice, 252 42 Jesenice
1423810Balneologický institut a.s.28197348Na Kopečku 242, 37901 Třeboň
1283990BENDEX CZ, s.r.o.26117487Slavíkova 1555/27, 12000 Praha
532443Beneš - Hoffmann s.r.o.28749961Jaroslava Haška 1049/1, 43401 Most
172112Benko Praha s.r.o. v likvidaci25072544Vestec, 25242, Vestec, Nad Safinou II., 347
932835BEZ PEDÁLŮ z.s.300917349, 32600 Letkov
673113Bonitex s.r.o.24243311Slavojova 579/9, 12800 Praha
415732BOTTFOL s.r.o.24786934Komenského 219, 27306 Libušín
768544BRANOPAC Packing s.r.o.28350022Kollárova 1694, 69801 Veselí nad Moravou
732906BÜRO Service CZ, s.r.o.26439611Kněžská 274, 28002 Nová Ves I
279379Bytové družstvo 200026166780Říčany, Melantrichova 2000, PSČ 251 01
1098202Bytový dům Kamenice s.r.o. v likvidaci28062159Novohradská 226, 37901 Třeboň
17544CENTRAL INVEST TRADE s.r.o.2706067Branická 26/43, 14700 Praha
46036CID s.r.o. v likvidaci49099574Brno, 62300, Kohoutovice, Voříškova, 17
85523CLIMPROFI, s.r.o.2595996486, 53352 Hrobice
38559Cloud Systems s.r.o.4114337Říční 456/10, 11800 Praha
1184607COFFEE BREAK AND CAKE s.r.o.2877228K jezeru 935/37, 14900 Praha
910232Constav, a.s.26749190Jankovcova 1569/2C, 17000 Praha
238079CROSS - STAV s.r.o.28686501Dělnická 46, 43401 Most
1152075Czech marketing services,a.s.28203577Elišky Krásnohorské 135/7, 11000 Praha
940441D.I.Real Estate s.r.o.28365909Hlavní 86, 25168 Sulice

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1606558„1. Spolek letců - 1. Fliegerverein”69456453Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
7254241C Publishing EU s.r.o.26688417Kováků 456/28, 15000 Praha
701468AAA POPTÁVKA.CZ, s.r.o.27626377Karla Engliše 519/11, 15000 Praha
2571321ACL Investment, a.s.27954439Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
3381325AEROSERVISE PRAHA, s.r.o.26497051Kováků 3210/26, 15000 Praha
3357402Affiliate Bonus s.r.o.1912151Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
406441Agara Industrial Estate a.s.28226542Radlická 3201/14, 15000 Praha
624857Akamai Technologies s.r.o.24142344Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
2607148ALFABOX International s.r.o.5065925Kováků 1141/11, 15000 Praha
390953AminoCure s.r.o.25695657Kováků 3210/26, 15000 Praha
304450ANAMET s.r.o.25652150Praha 5 - Smíchov, Kováků 26, PSČ 150 00
33843Anděl 16 s.r.o.27259901Praha, 15000, Smíchov, Klicperova, 3208/12
26885Anděl Media Centrum, s.r.o.26750082Karla Engliše 519/11, 15000 Praha
1739996Aportainferi s.r.o.5031818Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
2203568Area Servis a.s.24781576Kováků 3210/26, 15000 Praha
136380AREDOVALE s.r.o.29412731Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
1253876Aspektus Plus s.r.o.28364902Kováků 3210/26, 15000 Praha
362445AT Mediprint, s.r.o.28449762Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
1887499AutoModul s.r.o.26329328Praha, 15000, Smíchov, Karla Engliše, 519/11
3107415Avexa Group s.r.o.29190282Radlická 3201/14, 15000 Praha
2723678Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka27427901Klicperova 3208/12, 15000 Praha
2601641Baoli Material Handling Europe s.r.o.2568691Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
324715Baxalta Czech spol. s r.o.3866696Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
1923097BAXTER CZECH spol. s r.o.49689011Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
3116949Best Logistika Cargo s.r.o.1440888Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1345041Déaglán Cathal Mác an Ghirr1081349Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
344632Seiji KATO - SEIJI COMMUNICATION ARTS62927230Za podjezdem 810, 10300 Praha
162435Technický servis elektro - Milan Bělík44352093Karla Engliše 1498/13, 15000 Praha
1382246Blatníková Milena48088013Kováků 1141/11, 15000 Praha
2246061Corley William Dean61254789Karla Engliše 1498/13, 15000 Praha
39278Fedorychko Oksana24759694Kováků 1141/11, 15000 Praha
1068695Greguška Ondrej88396134Kováků 456/28, 15000 Praha
642054HAKL Martin63664003Kováků 1141/11, 15000 Praha
3062048Hocková Mária70544913Karla Engliše 1498/13, 15000 Praha
1348500Hodrment Patrik49719718Karla Engliše 1498/13, 15000 Praha
3260949Hrabal František69524807Kováků 1141/11, 15000 Praha
335287Hudec Vratislav76559360Kováků 456/28, 15000 Praha
3125877Chroust Pavel86924508Kováků 456/28, 15000 Praha
1898873JABŮREK Cédric49718614Karla Engliše 1498/13, 15000 Praha
661975Jabůrková Cécile64900819Karla Engliše 1498/13, 15000 Praha
780185Jabůrková Elsa63660717Karla Engliše 1498/13, 15000 Praha
903047Jendrusák Gabriela4583230Kováků 3210/26, 15000 Praha
2301749Jurák Pavel67935834Kováků 1141/11, 15000 Praha
373743Košan Ivan10164537Praha, 15000, Smíchov, KOVÁKŮ, 1498/13
318496Krejčí Tomáš67190561Kováků 3210/26, 15000 Praha
1197230KŘÍŽEK Evžen48095940Kováků 1141/11, 15000 Praha
2340838Marková Marie76156281Kováků 1141/11, 15000 Praha
3372967Podaná Hana71322540Kováků 3210/26, 15000 Praha
89507POLÍVKOVÁ Jana44357206Kováků 1141/11, 15000 Praha
2469341Polívková Jana70335257Kováků 1141/11, 15000 Praha