STRABAG Property and Facility Services a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem STRABAG Property and Facility Services a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6400. Její identifikační číslo je 26157799

Výpis z obchodního rejstříku STRABAG Property and Facility Services a.s.

Datum zápisu: 23. 2. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6400

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jj7pqyv

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Poskytování technických služeb
Přípravné práce pro stavby
Dokončovací stavební práce
Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
Specializované stavební činnosti
Pronájem a půjčování věcí movitých
Činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní činnost
Správa a údržba nemovitostí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Specializovaný maloobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej
Poradenství a konzultace v oblasti pronájmu, prodeje a obchodu s...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Na strži 1702/65, 14000 Praha

Adresy: Praha 4, Na Strži 65/1702
od 27. 04. 2004
Praha 4, Na Strži 1676/63
od 21. 06. 2003 od 27. 04. 2004
Praha 1, Salvátorská 1029/10, PSČ 11001
od 11. 02. 2002 od 21. 06. 2003
Praha 1, Salvátorská 10, PSČ 11001
od 23. 02. 2000 od 11. 02. 2002

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 02. 07. 2014 od 14. 11. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 02. 07. 2014 od 14. 11. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 06. 2014

  Na společnost ECM Facility a.s., jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění (tj. soubor veškerého majetku a závazkků) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti OPTISERVIS,spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Radlická 714/113a, PSČ 158 00, identifikační číslo 481 14 898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 16663. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2009.
od 01. 10. 2009

  Valná hromada společnosti konaná dne 11.12.2007 přijala toto usnesení:I. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč ( slovy : čtyřicetpětmilionů korun českých ), a to formou peněžitých vkladů. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií : 45 ( slovy: čtyřicetpět kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpět ) kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliom korun českých ). Druh akcií: kmenové akcie ; Forma akcií: na jméno ; Podoba akcií: listinné akcieIII. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 900,000,- Kč ( slovy: devětsettisíc korun českých ) lze upsat 40,5 (slovy: čtyřicetcelých a pětdesetin ) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy : jedenmilion korun českých ) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíc korun českých) lze upsat 0,45 ( slovy: čtyřicetpět setin) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Všech 45 (slovy: čtyřicetpět) kusů nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapittálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost ECM REAL ESTATE INVESTEMENTS A.G., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L- Lucenburk.IV. Místo pro vykonání přednostního práva: V sídle společnosti ECM Facility a.s., tj. Praha 4, Na Strži 65/1702 - kancelář předsedy představenstva společnosti. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00hodin do 12,00hodin. Lhůta, pro vykonání přednostního práva: Činí 60 (šedesát) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluspolečnosti zapsáno do obchodního rejstříku.V. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.VI. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě skceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných skcií je jediný akcionář povinen do 60 (šedesáti) dnů ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií. Lhůta v předchozím odstavci stanovené je však dále limitována lhůtou stanovenou ust. 204 odst. 1 obch. zák., ve spojení s ust. § 177 odst. 1 obch. zák.. Celý emisní kurs upsaných akcií je jediný akcionář povinen splatit na účet společnosti vedený u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5010011371/5500, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií.
od 02. 01. 2008 od 29. 01. 2008

Akcie

Počet: 8 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 900000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 45 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 8 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2009 od 06. 10. 2016

Počet: 45 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 01. 2008 od 06. 10. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: SE STRABAG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 10. 2010


Název/Jméno: ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 03. 2010 od 27. 10. 2010


Název/Jméno: ECM REAL ESTATE INVESTEMENTS A.G.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 06. 2006 od 01. 10. 2009


Název/Jméno: ECM Real Estate INvestmensts II. A.G.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 06. 2004 od 12. 06. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LOIDOLT DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2014 od 31. 08. 2015


Název/Jméno: DRAHOVZAL PETR

IČO: 69250570

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2015


Název/Jméno: BABSCH STEFAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 2015


Název/Jméno: BELAN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2015


Název/Jméno: STEINER JÜRGEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2014 od 23. 07. 2015


Název/Jméno: TOMANOVA RALITSA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 09. 2014 od 14. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2014 od 10. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2012 od 01. 04. 2014


Název/Jméno: GRAFL GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2014 od 23. 07. 2015


Název/Jméno: STILLER JIŘÍ

IČO: 63712091

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2013 od 05. 10. 2015


Název/Jméno: Kiss Thomas

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2012 od 11. 06. 2012


Název/Jméno: Cabela Eva

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2012 od 23. 07. 2015


Název/Jméno: JANOŠÍK MIROSLAV

IČO: 76112659

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2012 od 13. 02. 2013


Název/Jméno: HOKEŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2011 od 08. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 2011 od 27. 09. 2011


Název/Jméno: ŠVANDA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2011 od 03. 09. 2014


Název/Jméno: Kratz Mathias

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2011 od 01. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2010 od 05. 09. 2011


Název/Jméno: HOKEŠOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2011 od 01. 03. 2012


Název/Jméno: Mag. (FH) Harald Uidl

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2010 od 10. 03. 2014


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2009 od 27. 10. 2010


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2008 od 23. 11. 2009


Název/Jméno: PINDUR TOMÁŠ

IČO: 64062333

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2007 od 01. 03. 2012


Název/Jméno: ZYCH TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 02. 2007 od 27. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2005 od 13. 02. 2007


Název/Jméno: JANKŮ MILAN

IČO: 47587873

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2007 od 27. 10. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 06. 2004 od 13. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 od 05. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 02. 2000 od 18. 02. 2002


Název/Jméno: SOUKUP JAN

IČO: 65872959

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 08. 2004 od 26. 04. 2011


Název/Jméno: ŽEJDLÍKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2007 od 01. 10. 2008
Prokura - prokurista
od 05. 06. 2004 od 28. 08. 2004


Název/Jméno: JEHLIČKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2004 od 27. 10. 2010


Název/Jméno: ŠKOULA VÁCLAV

IČO: 61845019

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2004 od 02. 11. 2007


Název/Jméno: HOVORKOVÁ HANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 08. 2004 od 13. 02. 2007


Název/Jméno: ČERNÝ ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2004 od 09. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2002 od 28. 08. 2004


Název/Jméno: UNČOVSKÝ MAREK

IČO: 60348208

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2004 od 09. 08. 2005


Název/Jméno: VONDRA JOSEF

IČO: 43730574

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2004 od 13. 02. 2007


Název/Jméno: ČÁSLAVA DUŠAN

IČO: 42778328

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2003 od 09. 08. 2005


Název/Jméno: ŠTYS DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 od 21. 06. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 02. 2000 od 18. 02. 2002


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 70176451

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 od 09. 08. 2005


Název/Jméno: ADAMOVÁ JANA

IČO: 3616436

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 12. 2000 od 05. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2000 od 18. 02. 2002


Název/Jméno: SCHOLZ MILAN

IČO: 1362763

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2000 od 18. 02. 2002


Název/Jméno: ŽÁK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2000 od 12. 09. 2001


Název/Jméno: SKLENKA JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2000 od 18. 02. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 06. 2015

Odpovědní zástupci: 5744


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 05. 2015

Odpovědní zástupci: 10316


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 05. 2015

Odpovědní zástupci: 5744


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 06. 2014

Odpovědní zástupci: 10316


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 2013

Odpovědní zástupci: 5744


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 2009

Odpovědní zástupci: 10316


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 05. 2005

Odpovědní zástupci: 10316


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 5744

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 10316

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 5744

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 10316

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 5744

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializované stavební činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 10316

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 5744

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 10316

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 5744

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 10316

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 5744

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 10316

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 5744

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 5744


Koupě nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 10316

Zánik oprávnění:30. 01. 2002


Poradenství a konzultace v oblasti pronájmu, prodeje a obchodu s nemovitostmi

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 5744

Zánik oprávnění:30. 01. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 2000

Odpovědní zástupci: 10316

Zánik oprávnění:30. 01. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26157799

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:19. 12. 2001

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
642363EPC Motol, s.r.o.26764725V úvalu 84/1, 15000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
370338"BYTOVÉ DRUŽSTVO Padlých Hrdinů 8" - družstvo25517651nám. Padlých hrdinů 2528/8, 79601 Prostějov
222162"Společenství M. MAJEROVÉ čp. 1630-1631 SOKOLOV"70991936Marie Majerové 1631, 35601 Sokolov
1081273NVíno v.o.s. v likvidaci26736748Pod kapličkou 881/2, 10000 Praha
433732ADARKON a.s.27418782Italská 1583/24, 12000 Praha
310158AGRISTOD, s.r.o.63505720Stříbrská 45, 33301 Stod
218763ALES, s.r.o.48208388Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
253769Alfa Laval spol. s r.o.198501Voctářova 2449/5, 18000 Praha
400787Alter Ego Services s r.o.529541Na Rokytce 1032/24, 18000 Praha
448969APEX spol. s r. o.45242259Na Ochoze 581, 25242 Jesenice
198988ARANO s.r.o. v likvidaci27314901Rybná 716/24, 11000 Praha
418085Artlingua, a.s.298638Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha
252813Asociace dopravně informačních systémů, o.p.s.28417488K Homoli 280, 25063 Mratín
412027ATLAS CZ s.r.o.27075478Podskalí 81/12, 25101 Říčany
377954AVION, A.L.F.S., s.r.o.27598152Praha - Praha 6, Kladenská 96/115, PSČ 160 00
66083BEES, s.r.o.62917676Břidličná 929/4, 14700 Praha
29240BNG Group a.s.24846643Politických vězňů 912/10, 11000 Praha
22634BRENNERO, s.r.o.64835308Plzeň, Rooseveltova 9, čp. 10, PSČ 301 14
39998BUILDMAN s.r.o.26126699Ondříčkova 1304/9, 13000 Praha
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
181647CASERTA Invest s.r.o.1940759Mánesova 1616/66, 12000 Praha
145827CRA,a.s.26232871Masarykova 427/31, 60200 Brno
183187CSPF - investiční fond v likvidaci45312753Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Washingtonova, 25
79362Česká inženýrská a.s.25086880Ve Střešovičkách 166/43, 16900 Praha
144619Českoněmecká společnost spol. s r.o. "v likvidaci"14612704Vrbno pod Pradědem, 79326, Vrbno pod Pradědem, Nádražní, 236
373300DAN, veřejná obchodní společnost47985038Na Sídlišti 821, 79376 Zlaté Hory

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
8994ARTHOFEROVÁ RADKA86817736Železničářská 1750/16, 47001 Česká Lípa
63143BAJER MILOSLAV68681038Ondrouškova 696/3, 63500 Brno
312669BAMBUŠEK JAROSLAV47857820179, 78701 Bratrušov
150737BANÁT RICHARD68053932Farní 97/2, 76701 Kroměříž
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
304829BAŘINA LUKÁŠ71525807U břehu 665/13, 10200 Praha
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
20654BEDNÁŘ LUDĚK62671898Petra Bezruče 225, 33022 Zbůch
5721BEHUNEK MARTIN49388649Lessnerova 261, 10900 Praha
238601BĚLOHLÁVEK JIŘÍ87074681Lidická 1005/23B, 60200 Brno
91261BENEŠOVÁ PAVLÍNA61638684Jungmannova 319, 27101 Nové Strašecí
182260Benetka Radomír74156438Františka Křížka 434/12, 17000 Praha
190173BEZDĚK JAN70372586Krouzova 3038/14, 14300 Praha
126146BEZDĚK VLASTIMIL12733776Přerovská 135, 76861 Bystřice pod Hostýnem
126143BEZDĚKOVÁ MONIKA61452840V Nové Vsi 843/6, 15800 Praha
135094BÍNA PETR86950801K Orionce 1846/2, 14300 Praha
182382BITTO PETER70784078Karlovotýnská 108/8, 25219 Rudná
13642BLÁHA JIŘÍ2220610Kohoutových 697/6, 15800 Praha
44092BLÁHOVÁ JANA49248154Praha, 16000, Dejvice, Na Dionysce, 1756/10
81671BLAŽEK MILAN70127425Malkovského 589, 19900 Praha
51778BLAŽEK VOJTĚCH86808940Prachatická 525, 46008 Liberec
182381BÖCKLOVÁ MARTINA63759853Koněvova 1927/126, 13000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1438173"Český svaz tamburella"22711473Na strži 1702/65, 14000 Praha
1603100"Tamburello, o.s."22897640Na strži 1702/65, 14000 Praha
2823604A-Investment a.s.27928322Na strži 1702/65, 14000 Praha
3135327A.V.T. Sport EU s.r.o.5382823Na strži 1702/65, 14000 Praha
266350ABgames s.r.o.27640841Na strži 1702/65, 14000 Praha
1803286Adobe Systems s.r.o.27177815Na strži 1702/65, 14000 Praha
1506167AGM BATTERY POWER s.r.o.24214469Na strži 1702/65, 14000 Praha
884002AIK-EKO s.r.o.29362172Na strži 1702/65, 14000 Praha
3155296Akademie bezplatného vzdělávání přes Internet, o.p.s.28979001Na strži 1702/65, 14000 Praha
2069823ALLEXIS GROUP a.s.1926390Na strži 1702/65, 14000 Praha
1918838ALUTECHNIK s.r.o.24772887Na strži 1702/65, 14000 Praha
196946American Dream Machines Europe Ltd- Czech Republic branch , organizační složka27959791Na strži 1702/65, 14000 Praha
1909082ARLLEN Development, a.s.26438798Na strži 1702/65, 14000 Praha
2411078ARLLEN Investments, a.s.27434010Na strži 1702/65, 14000 Praha
915561ARLLEN Real Estate, s.r.o. v likvidaci27452590Na strži 1702/65, 14000 Praha
340365ARLLEN Trade, s.r.o.27579450Na strži 1702/65, 14000 Praha
1474513ASOCIACE NA OCHRANU DLUŽNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY22858709Na strži 1702/65, 14000 Praha
2052409Asociace portálů hromadného nakupování22767321Na strži 1702/65, 14000 Praha
820990ATELIER SPEKTRUM s.r.o.v likvidaci27198057Na strži 1702/65, 14000 Praha
1284062Ateliery Smíchov, s.r.o.27447731Na strži 1702/65, 14000 Praha
652266ATLANTIC BIOTECH s.r.o.28213106Na strži 1702/65, 14000 Praha
837495AVENBERG s.r.o.24174416Na strži 1702/65, 14000 Praha
99302BACORA a.s.27926541Na strži 1702/65, 14000 Praha
968912Barry Callebaut Czech Republic s. r. o.28485505Na strži 1702/65, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí