STRABAG Property and Facility Services a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem STRABAG Property and Facility Services a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6400. Jeho identifikační číslo je 26157799

 
 

Výpis z obchodního rejstříku STRABAG Property and Facility Services a.s.

Datum zápisu: 23. 2. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6400

Identifikační číslo:26157799

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jj7pqyv

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Projektová činnost ve výstavbě
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Specializovaný maloobchod
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury
Pronájem a půjčování věcí movitých
Specializované stavební činnosti
Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
Dokončovací stavební práce
Přípravné práce pro stavby
Poskytování technických služeb
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Poradenství a konzultace v oblasti pronájmu, prodeje a obchodu s...
Koupě nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Na Strži 65/1702
od 27. 04. 2004
Praha 4, Na Strži 1676/63
od 21. 06. 2003 do 27. 04. 2004
Praha 1, Salvátorská 1029/10, PSČ 11001
od 11. 02. 2002 do 21. 06. 2003
Praha 1, Salvátorská 10, PSČ 11001
od 23. 02. 2000 do 11. 02. 2002
Na strži 1702/65, 14000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 02. 07. 2014 do 14. 11. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 02. 07. 2014 do 14. 11. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 06. 2014

  Na společnost ECM Facility a.s., jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění (tj. soubor veškerého majetku a závazkků) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti OPTISERVIS,spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Radlická 714/113a, PSČ 158 00, identifikační číslo 481 14 898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 16663. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2009.
od 01. 10. 2009

  Valná hromada společnosti konaná dne 11.12.2007 přijala toto usnesení:I. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč ( slovy : čtyřicetpětmilionů korun českých ), a to formou peněžitých vkladů. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií : 45 ( slovy: čtyřicetpět kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpět ) kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliom korun českých ). Druh akcií: kmenové akcie ; Forma akcií: na jméno ; Podoba akcií: listinné akcieIII. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 900,000,- Kč ( slovy: devětsettisíc korun českých ) lze upsat 40,5 (slovy: čtyřicetcelých a pětdesetin ) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy : jedenmilion korun českých ) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíc korun českých) lze upsat 0,45 ( slovy: čtyřicetpět setin) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Všech 45 (slovy: čtyřicetpět) kusů nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapittálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost ECM REAL ESTATE INVESTEMENTS A.G., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L- Lucenburk.IV. Místo pro vykonání přednostního práva: V sídle společnosti ECM Facility a.s., tj. Praha 4, Na Strži 65/1702 - kancelář předsedy představenstva společnosti. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00hodin do 12,00hodin. Lhůta, pro vykonání přednostního práva: Činí 60 (šedesát) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluspolečnosti zapsáno do obchodního rejstříku.V. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.VI. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě skceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných skcií je jediný akcionář povinen do 60 (šedesáti) dnů ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií. Lhůta v předchozím odstavci stanovené je však dále limitována lhůtou stanovenou ust. 204 odst. 1 obch. zák., ve spojení s ust. § 177 odst. 1 obch. zák.. Celý emisní kurs upsaných akcií je jediný akcionář povinen splatit na účet společnosti vedený u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5010011371/5500, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií.
od 02. 01. 2008 do 29. 01. 2008

Akcie

Počet: 8 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2009

Počet: 45 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 01. 2008

Počet: 1 ks v hodnotě: 900000 - kmenové akcie na jméno
od 28. 08. 2004

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 28. 08. 2004

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 23. 02. 2000 do 23. 02. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: SE STRABAG

Adresa: Villach, Triglavstrasse 9, 9500, Rakouská republika
od 27. 10. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 10. 2010


Název/Jméno: ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Adresa: Luxembourg, Rue du Laboratoire 9, L-1911, Lucemburské velkovévodství
od 16. 03. 2010 do 27. 10. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 03. 2010 do 27. 10. 2010


Název/Jméno: ECM REAL ESTATE INVESTEMENTS A.G.

Adresa: Luxembourg, Rue du Laboratoire 9, L-1911, Lucemburské velkovévodství
od 09. 01. 2009 do 01. 10. 2009
Luxembourg, Boulevard de la Foire 5, L-1528, Lucemburské velkovévodství
od 12. 06. 2006 do 09. 01. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 06. 2006 do 01. 10. 2009


Název/Jméno: ECM Real Estate Investmensts II. A.G.

Adresa: 5, Boulevard de la Foire, L 1528, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství
od 05. 06. 2004 do 12. 06. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 06. 2004 do 12. 06. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LOIDOLT DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2014 do 31. 08. 2015

Adresa: 1030 Vídeň, Mohsgasse 37/32, Rakouská republika
od 15. 03. 2016
2464 Göttlesbrunn, Rosenbergstraße 49, Rakouská republika
od 10. 09. 2014 do 15. 03. 2016


Název/Jméno: DRAHOVZAL PETR

IČO: 69250570

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2015

Adresa: Mezivrší 1448/35, Braník, 147 00 Praha 4
od 05. 10. 2015


Název/Jméno: BABSCH STEFAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 2015

Adresa: 1210 Vídeň, Josef-Flandorferstraße 57/23, Rakouská republika
od 31. 08. 2015


Název/Jméno: BELAN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2015

Adresa: 83101 Bratislava, Na Zlatej nohe 12896/11, Slovenská republika
od 03. 02. 2015


Název/Jméno: STEINER JÜRGEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2014 do 23. 07. 2015

Adresa: 3400 Klosterneuburg, Steinrieglstrasse 139a, Rakouská republika
od 14. 11. 2014 do 23. 07. 2015


Název/Jméno: TOMANOVA RALITSA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 09. 2014 do 14. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2014 do 10. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2012 do 01. 04. 2014

Adresa: A-1070 Vídeň, Neustiftgasse 68/26, Rakouská republika
od 01. 04. 2014 do 14. 11. 2014
Vídeň, Währinger Str. 26/2/17, A-1090, Rakouská republika
od 11. 06. 2012 do 01. 04. 2014


Název/Jméno: GRAFL GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2014 do 23. 07. 2015

Adresa: 2493 Lichtenwörth, Karl Neidel Gasse 7, Rakouská republika
od 01. 04. 2014 do 23. 07. 2015


Název/Jméno: STILLER JIŘÍ

IČO: 63712091

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2013 do 05. 10. 2015

Adresa: Pod strání 101, Hradiště, 336 01 Blovice
od 13. 02. 2013 do 05. 10. 2015


Název/Jméno: JANOŠÍK MIROSLAV

IČO: 76112659

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2012 do 13. 02. 2013

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Jana Želivského 2384/9, PSČ 13000
od 01. 03. 2012 do 13. 02. 2013


Název/Jméno: Cabela Eva

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2012 do 23. 07. 2015

Adresa: Vídeň, Gartenheimstrasse 5/1107, A-1220, Rakouská republika
od 01. 03. 2012 do 23. 07. 2015


Název/Jméno: Kiss Thomas

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2012 do 11. 06. 2012

Adresa: Vídeň, Billrothstrasse 75A/1/3, A-1190, Rakouská republika
od 01. 03. 2012 do 11. 06. 2012


Název/Jméno: HOKEŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2011 do 08. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 2011 do 27. 09. 2011

Adresa: Roztoky, Třešňovka 1706, okres Praha-západ, PSČ 25263
od 29. 04. 2011 do 08. 12. 2011


Název/Jméno: ŠVANDA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2011 do 03. 09. 2014

Adresa: Hostivice, Olivová 1814, okres Praha-západ, PSČ 25301
od 27. 09. 2011 do 03. 09. 2014


Název/Jméno: Kratz Mathias

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2011 do 01. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2010 do 05. 09. 2011

Adresa: Vídeň, Kollergasse 16/12a, 1030, Rakouská republika
od 01. 12. 2010 do 01. 03. 2012


Název/Jméno: HOKEŠOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2011 do 01. 03. 2012

Adresa: Roztoky, Třešňovka 1706, okres Praha-západ, PSČ 25263
od 05. 09. 2011 do 01. 03. 2012


Název/Jméno: Mag. (FH) Harald Uidl

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2010 do 10. 03. 2014

Adresa: Vídeň, Kollergasse 16/12b, 1030, Rakouská republika
od 27. 10. 2010 do 10. 03. 2014


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2009 do 27. 10. 2010

Adresa: Rudná, V. Nováka 1122, okres Praha-západ, PSČ 25219
od 23. 11. 2009 do 27. 10. 2010


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2008 do 23. 11. 2009

Adresa: Praha 4, Vídeňská 1185/112, PSČ 14800
od 01. 10. 2008 do 23. 11. 2009


Název/Jméno: PINDUR TOMÁŠ

IČO: 64062333

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2007 do 01. 03. 2012

Adresa: Havířov - Prostřední Suchá, Povoznická 19/1272, PSČ 73564
od 02. 11. 2007 do 01. 03. 2012


Název/Jméno: SOUKUP JAN

IČO: 41122836

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 08. 2004 do 26. 04. 2011

Adresa: Praha 10 - Strašnice, U Hranic 3221/16, PSČ 10000
od 13. 02. 2007 do 26. 04. 2011
Praha 10, U Hranic 3221/16, PSČ 10000
od 06. 12. 2006 do 13. 02. 2007
Praha 10, Kounická 1277/44, PSČ 10000
od 11. 11. 2005 do 06. 12. 2006
Ostrava, Tichá 630/5
od 28. 08. 2004 do 11. 11. 2005


Název/Jméno: ŠKOULA VÁCLAV

IČO: 61845019

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2004 do 02. 11. 2007

Adresa: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 371/1, PSČ 18600
od 13. 02. 2007 do 02. 11. 2007
Praha 8, Sokolovská 371/1
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: JANKŮ MILAN

IČO: 47587873

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 06. 2004 do 13. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 do 05. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 6, Nad Strakovkou 6, PSČ 16000
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Praha 6, Nad Strakovkou 6
od 23. 02. 2000 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: JEHLIČKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2004 do 27. 10. 2010

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Petrohradská 92/11, PSČ 10100
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Praha 10, Petrohradská 92/11
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: ŽEJDLÍKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2007 do 01. 10. 2008
Prokura - prokurista
od 05. 06. 2004 do 28. 08. 2004

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 1051/2a, PSČ 15200
od 13. 02. 2007 do 01. 10. 2008
Praha 5, Renoirova 1051/2A, PSČ 15000
od 05. 06. 2004 do 28. 08. 2004


Název/Jméno: ZYCH TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2005 do 13. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Hrabová, Příborská 498/20, PSČ 72000
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Ostrava - Hrabová, Příborská 498/20
od 09. 08. 2005 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: ČERNÝ ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2004 do 09. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2002 do 28. 08. 2004

Adresa: Praha 8, Chabařovická 15
od 18. 02. 2002 do 09. 08. 2005


Název/Jméno: UNČOVSKÝ MAREK

IČO: 60348208

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2004 do 09. 08. 2005

Adresa: Brno, Merhautova 98
od 28. 08. 2004 do 09. 08. 2005


Název/Jméno: VONDRA JOSEF

IČO: 43730574

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007

Adresa: Praha 10, Ostružinová 11
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: HOVORKOVÁ HANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007

Adresa: Praha 8, Nad Vavrouškou 742/12, PSČ 18100
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: ČÁSLAVA DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2003 do 09. 08. 2005

Adresa: Olomouc, Hildebrandova 116/1
od 01. 10. 2003 do 09. 08. 2005


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 14979985

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 do 09. 08. 2005

Adresa: Krchleby 206, okres Nymburk
od 18. 02. 2002 do 09. 08. 2005


Název/Jméno: ŠTYS DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 do 21. 06. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 4, Bělčická 2827/16
od 18. 02. 2002 do 21. 06. 2003
Praha 4, Bělčická 16
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002


Název/Jméno: ADAMOVÁ JANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 12. 2000 do 05. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 4, Rabyňská 739
od 23. 02. 2000 do 05. 06. 2004


Název/Jméno: SKLENKA JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 6, Patočkova 14
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002


Název/Jméno: ŽÁK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2000 do 12. 09. 2001

Adresa: Praha 5, U Homolky 1/123
od 23. 02. 2000 do 12. 09. 2001


Název/Jméno: SCHOLZ MILAN

IČO: 1362763

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Ústí nad Orlicí, Nová 1336
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 6. 2015

Odpovědní zástupci: Tatjana Bělohlávková


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 5. 2015

Odpovědní zástupci: Václav Škoula


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 5. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Soběslav


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 6. 2014


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 2013

Odpovědní zástupci: Jan Soukup


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 2009

Odpovědní zástupci: Pavel Šlégr


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 5. 2005


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 29. 05. 2015
Zprostředkování obchodu a služeb
od 29. 05. 2015
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 29. 05. 2015
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 29. 05. 2015
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 29. 05. 2015
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 29. 05. 2015
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 29. 05. 2015
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 29. 05. 2015
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 29. 05. 2015
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 29. 05. 2015
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 29. 05. 2015
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 29. 05. 2015
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 29. 05. 2015
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 29. 05. 2015
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 29. 05. 2015
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 29. 05. 2015
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 25. 05. 2009
Přípravné práce pro stavby
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Dokončovací stavební práce
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Specializované stavební činnosti
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Realitní činnost
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Správa a údržba nemovitostí
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Specializovaný maloobchod
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 21. 01. 2002
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 21. 01. 2002
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 21. 01. 2002
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 21. 01. 2002
Poskytování technických služeb
od 21. 01. 2002 do 06. 10. 2008
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 21. 01. 2002
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 21. 01. 2002
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 21. 01. 2002 do 10. 06. 2015

Odpovědní zástupci: Václav Škoula


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Petr Tichon

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - domovnická činnost
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - stavebnictví a architektury
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializované stavební činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - dlaždičské práce
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní)
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potrubářské práce
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- vložkování komínů
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- kamnářské a šamotářské práce
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - broušení nožů, nůžek a nástrojů
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- opravy mechanických šicích strojů
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- opravy a servis sportovních potřeb
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - malířské a natěračské práce
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- tapetování
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- sklenářské práce /včetně rámování a paspartování obrazů/
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních folií
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pokládání textilních podlahových krytin
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - výkopové práce
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Obory činnosti: - technická pomoc
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 21. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Prokeš

Zánik oprávnění:30. 1. 2002


Poradenství a konzultace v oblasti pronájmu, prodeje a obchodu s nemovitostmi

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 2000

Zánik oprávnění:30. 1. 2002


Koupě nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Soběslav

Zánik oprávnění:30. 1. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26157799

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:19. 12. 2001

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
542701"UBM l" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H.Wien, Rakouská republika
5111151. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.62508920Dynín, PSČ 37364
12080171. Třebíčská záložna - spořitelní a úvěrní družstvo63492555Třebíč, Hasskova 16
10073671. Václav D v o ř á kŽdírec n.D. 236, Havl. Brod
8041431.ANT, s.r.o. v likvidaci25062280Planá u Mariánských Lázní, Tachovská 248, PSČ 34815