STRABAG Property and Facility Services a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem STRABAG Property and Facility Services a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6400. Její identifikační číslo je 26157799 a sídlo firmy je Praha 4, Na Strži 65/1702.

Výpis z obchodního rejstříku STRABAG Property and Facility Services a.s.

Datum zápisu: 23. 2. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6400

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jj7pqyv

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Poskytování technických služeb
Přípravné práce pro stavby
Dokončovací stavební práce
Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
Specializované stavební činnosti
Pronájem a půjčování věcí movitých
Činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní činnost
Správa a údržba nemovitostí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Specializovaný maloobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej
Poradenství a konzultace v oblasti pronájmu, prodeje a obchodu s...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Na strži 1702/65, 14000 Praha

Adresy: Praha 4, Na Strži 65/1702
od 27. 04. 2004
Praha 4, Na Strži 1676/63
od 21. 06. 2003 do 27. 04. 2004
Praha 1, Salvátorská 1029/10, PSČ 11001
od 11. 02. 2002 do 21. 06. 2003
Praha 1, Salvátorská 10, PSČ 11001
od 23. 02. 2000 do 11. 02. 2002

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 02. 07. 2014 do 14. 11. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 02. 07. 2014 do 14. 11. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 06. 2014

  Na společnost ECM Facility a.s., jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění (tj. soubor veškerého majetku a závazkků) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti OPTISERVIS,spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Radlická 714/113a, PSČ 158 00, identifikační číslo 481 14 898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 16663. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2009.
od 01. 10. 2009

  Valná hromada společnosti konaná dne 11.12.2007 přijala toto usnesení:I. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč ( slovy : čtyřicetpětmilionů korun českých ), a to formou peněžitých vkladů. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií : 45 ( slovy: čtyřicetpět kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpět ) kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliom korun českých ). Druh akcií: kmenové akcie ; Forma akcií: na jméno ; Podoba akcií: listinné akcieIII. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 900,000,- Kč ( slovy: devětsettisíc korun českých ) lze upsat 40,5 (slovy: čtyřicetcelých a pětdesetin ) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy : jedenmilion korun českých ) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíc korun českých) lze upsat 0,45 ( slovy: čtyřicetpět setin) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Všech 45 (slovy: čtyřicetpět) kusů nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapittálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost ECM REAL ESTATE INVESTEMENTS A.G., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L- Lucenburk.IV. Místo pro vykonání přednostního práva: V sídle společnosti ECM Facility a.s., tj. Praha 4, Na Strži 65/1702 - kancelář předsedy představenstva společnosti. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00hodin do 12,00hodin. Lhůta, pro vykonání přednostního práva: Činí 60 (šedesát) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluspolečnosti zapsáno do obchodního rejstříku.V. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.VI. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě skceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných skcií je jediný akcionář povinen do 60 (šedesáti) dnů ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií. Lhůta v předchozím odstavci stanovené je však dále limitována lhůtou stanovenou ust. 204 odst. 1 obch. zák., ve spojení s ust. § 177 odst. 1 obch. zák.. Celý emisní kurs upsaných akcií je jediný akcionář povinen splatit na účet společnosti vedený u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5010011371/5500, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií.
od 02. 01. 2008 do 29. 01. 2008

Akcie

Počet: 8 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 900000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 45 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 10. 2016

Počet: 8 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2009 do 06. 10. 2016

Počet: 45 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 01. 2008 do 06. 10. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: SE STRABAG

Adresa: Villach, Triglavstrasse 9, 9500, Rakouská republika
od 27. 10. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 10. 2010


Název/Jméno: ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Adresa: Luxembourg, Rue du Laboratoire 9, L-1911, Lucemburské velkovévodství
od 16. 03. 2010 do 27. 10. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 03. 2010 do 27. 10. 2010


Název/Jméno: ECM REAL ESTATE INVESTEMENTS A.G.

Adresa: Luxembourg, Rue du Laboratoire 9, L-1911, Lucemburské velkovévodství
od 09. 01. 2009 do 01. 10. 2009
Luxembourg, Boulevard de la Foire 5, L-1528, Lucemburské velkovévodství
od 12. 06. 2006 do 09. 01. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 06. 2006 do 01. 10. 2009


Název/Jméno: ECM Real Estate INvestmensts II. A.G.

Adresa: 5, Boulevard de la Foire, L 1528, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství
od 05. 06. 2004 do 12. 06. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 06. 2004 do 12. 06. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LOIDOLT DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2014 do 31. 08. 2015

Adresa: 7000 Eisenstadt, Feldstraße 30, Rakouská republika
od 22. 12. 2016
1030 Vídeň, Mohsgasse 37/32, Rakouská republika
od 15. 03. 2016 do 22. 12. 2016
2464 Göttlesbrunn, Rosenbergstraße 49, Rakouská republika
od 10. 09. 2014 do 15. 03. 2016


Název/Jméno: DRAHOVZAL PETR

IČO: 69250570

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2015

Adresa: Mezivrší 1448/35, Braník, 147 00 Praha 4
od 05. 10. 2015


Název/Jméno: BABSCH STEFAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 2015

Adresa: 1210 Vídeň, Josef-Flandorferstraße 57/23, Rakouská republika
od 31. 08. 2015


Název/Jméno: BELAN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2015

Adresa: 83101 Bratislava, Na Zlatej nohe 12896/11, Slovenská republika
od 03. 02. 2015


Název/Jméno: STEINER JÜRGEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2014 do 23. 07. 2015

Adresa: 3400 Klosterneuburg, Steinrieglstrasse 139a, Rakouská republika
od 14. 11. 2014 do 23. 07. 2015


Název/Jméno: TOMANOVA RALITSA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 09. 2014 do 14. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2014 do 10. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2012 do 01. 04. 2014

Adresa: A-1070 Vídeň, Neustiftgasse 68/26, Rakouská republika
od 01. 04. 2014 do 14. 11. 2014
Vídeň, Währinger Str. 26/2/17, A-1090, Rakouská republika
od 11. 06. 2012 do 01. 04. 2014


Název/Jméno: GRAFL GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2014 do 23. 07. 2015

Adresa: 2493 Lichtenwörth, Karl Neidel Gasse 7, Rakouská republika
od 01. 04. 2014 do 23. 07. 2015


Název/Jméno: STILLER JIŘÍ

IČO: 63712091

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2013 do 05. 10. 2015

Adresa: Pod strání 101, Hradiště, 336 01 Blovice
od 13. 02. 2013 do 05. 10. 2015


Název/Jméno: Kiss Thomas

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2012 do 11. 06. 2012

Adresa: Vídeň, Billrothstrasse 75A/1/3, A-1190, Rakouská republika
od 01. 03. 2012 do 11. 06. 2012


Název/Jméno: Cabela Eva

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2012 do 23. 07. 2015

Adresa: Vídeň, Gartenheimstrasse 5/1107, A-1220, Rakouská republika
od 01. 03. 2012 do 23. 07. 2015


Název/Jméno: JANOŠÍK MIROSLAV

IČO: 76112659

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2012 do 13. 02. 2013

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Jana Želivského 2384/9, PSČ 13000
od 01. 03. 2012 do 13. 02. 2013


Název/Jméno: HOKEŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2011 do 08. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 2011 do 27. 09. 2011

Adresa: Roztoky, Třešňovka 1706, okres Praha-západ, PSČ 25263
od 29. 04. 2011 do 08. 12. 2011


Název/Jméno: ŠVANDA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2011 do 03. 09. 2014

Adresa: Hostivice, Olivová 1814, okres Praha-západ, PSČ 25301
od 27. 09. 2011 do 03. 09. 2014


Název/Jméno: Kratz Mathias

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2011 do 01. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2010 do 05. 09. 2011

Adresa: Vídeň, Kollergasse 16/12a, 1030, Rakouská republika
od 01. 12. 2010 do 01. 03. 2012


Název/Jméno: HOKEŠOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2011 do 01. 03. 2012

Adresa: Roztoky, Třešňovka 1706, okres Praha-západ, PSČ 25263
od 05. 09. 2011 do 01. 03. 2012


Název/Jméno: Mag. (FH) Harald Uidl

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2010 do 10. 03. 2014

Adresa: Vídeň, Kollergasse 16/12b, 1030, Rakouská republika
od 27. 10. 2010 do 10. 03. 2014


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2009 do 27. 10. 2010

Adresa: Rudná, V. Nováka 1122, okres Praha-západ, PSČ 25219
od 23. 11. 2009 do 27. 10. 2010


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2008 do 23. 11. 2009

Adresa: Praha 4, Vídeňská 1185/112, PSČ 14800
od 01. 10. 2008 do 23. 11. 2009


Název/Jméno: PINDUR TOMÁŠ

IČO: 64062333

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2007 do 01. 03. 2012

Adresa: Havířov - Prostřední Suchá, Povoznická 19/1272, PSČ 73564
od 02. 11. 2007 do 01. 03. 2012


Název/Jméno: ZYCH TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2005 do 13. 02. 2007

Adresa: Ostrava - Hrabová, Příborská 498/20, PSČ 72000
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Ostrava - Hrabová, Příborská 498/20
od 09. 08. 2005 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: JANKŮ MILAN

IČO: 47587873

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 06. 2004 do 13. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 do 05. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 6, Nad Strakovkou 6, PSČ 16000
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Praha 6, Nad Strakovkou 6
od 23. 02. 2000 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: SOUKUP JAN

IČO: 65872959

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 08. 2004 do 26. 04. 2011

Adresa: Praha 10 - Strašnice, U Hranic 3221/16, PSČ 10000
od 13. 02. 2007 do 26. 04. 2011
Praha 10, U Hranic 3221/16, PSČ 10000
od 06. 12. 2006 do 13. 02. 2007
Praha 10, Kounická 1277/44, PSČ 10000
od 11. 11. 2005 do 06. 12. 2006
Ostrava, Tichá 630/5
od 28. 08. 2004 do 11. 11. 2005


Název/Jméno: ŽEJDLÍKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2007 do 01. 10. 2008
Prokura - prokurista
od 05. 06. 2004 do 28. 08. 2004

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 1051/2a, PSČ 15200
od 13. 02. 2007 do 01. 10. 2008
Praha 5, Renoirova 1051/2A, PSČ 15000
od 05. 06. 2004 do 28. 08. 2004


Název/Jméno: JEHLIČKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2004 do 27. 10. 2010

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Petrohradská 92/11, PSČ 10100
od 13. 02. 2007 do 27. 10. 2010
Praha 10, Petrohradská 92/11
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: ŠKOULA VÁCLAV

IČO: 61845019

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2004 do 02. 11. 2007

Adresa: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 371/1, PSČ 18600
od 13. 02. 2007 do 02. 11. 2007
Praha 8, Sokolovská 371/1
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: HOVORKOVÁ HANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007

Adresa: Praha 8, Nad Vavrouškou 742/12, PSČ 18100
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: ČERNÝ ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2004 do 09. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2002 do 28. 08. 2004

Adresa: Praha 8, Chabařovická 15
od 18. 02. 2002 do 09. 08. 2005


Název/Jméno: UNČOVSKÝ MAREK

IČO: 60348208

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2004 do 09. 08. 2005

Adresa: Brno, Merhautova 98
od 28. 08. 2004 do 09. 08. 2005


Název/Jméno: VONDRA JOSEF

IČO: 43730574

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007

Adresa: Praha 10, Ostružinová 11
od 28. 08. 2004 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: ČÁSLAVA DUŠAN

IČO: 42778328

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2003 do 09. 08. 2005

Adresa: Olomouc, Hildebrandova 116/1
od 01. 10. 2003 do 09. 08. 2005


Název/Jméno: ŠTYS DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 do 21. 06. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 4, Bělčická 2827/16
od 18. 02. 2002 do 21. 06. 2003
Praha 4, Bělčická 16
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 70176451

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 do 09. 08. 2005

Adresa: Krchleby 206, okres Nymburk
od 18. 02. 2002 do 09. 08. 2005


Název/Jméno: ADAMOVÁ JANA

IČO: 3616436

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 12. 2000 do 05. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 4, Rabyňská 739
od 23. 02. 2000 do 05. 06. 2004


Název/Jméno: SCHOLZ MILAN

IČO: 1362763

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Ústí nad Orlicí, Nová 1336
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002


Název/Jméno: ŽÁK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2000 do 12. 09. 2001

Adresa: Praha 5, U Homolky 1/123
od 23. 02. 2000 do 12. 09. 2001


Název/Jméno: SKLENKA JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002

Adresa: Praha 6, Patočkova 14
od 23. 02. 2000 do 18. 02. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 6. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 5. 2015

Odpovědní zástupci: Jan Soukup


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 5. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 6. 2014

Odpovědní zástupci: Jan Soukup


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 2009

Odpovědní zástupci: Jan Soukup


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 5. 2005

Odpovědní zástupci: Jan Soukup


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializované stavební činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý


Koupě nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 1. 2002


Poradenství a konzultace v oblasti pronájmu, prodeje a obchodu s nemovitostmi

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Černý

Zánik oprávnění:30. 1. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Jan Soukup

Zánik oprávnění:30. 1. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26157799

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:19. 12. 2001

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
3440138" P R E S M E T " , spol. s r.o.45356408Horní Slavkov, Osvoboditelů 465, okres Sokolov, PSČ 35731
370338"BYTOVÉ DRUŽSTVO Padlých Hrdinů 8" - družstvo25517651nám. Padlých hrdinů 2528/8, 796 01 Prostějov
3156625"JIPEX, s.r.o."49812084č.p. 328, 561 53 Dolní Čermná
2988361"L + L" v.o.s. v likvidaci25275097č.p. 77, 560 02 Přívrat
2951720"Leisser spol. s r.o."46974911Obroková 274/11, 669 02 Znojmo
222162"Společenství M. MAJEROVÉ čp. 1630-1631 SOKOLOV"70991936Marie Majerové 1631, 356 01 Sokolov
3093800"Společenství pro dům Šumavská č.p. 1671, č.p. 1672, č.p. 1673, č.p. 1674 a č.p. 1675"75145006Šumavská 1672/20, 360 01 Karlovy Vary
3383828"Společenství vlastníků jednotek Francouzská 40"26318300Francouzská třída 1899/40, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
1166417"STS", Kamenice nad Lipou, s.r.o.62502522Masarykova 21, 394 70 Kamenice nad Lipou
2054843"TERANO s.r.o."48948721Příbram IV, Čs.armády 2
31845191. ENERGO CZ, a.s.27397475Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
15370941.ANT, s.r.o. v likvidaci25062280Planá u Mariánských Lázní, Tachovská 248, PSČ 34815
34031492 JCP a.s.47286393Špindlerova třída 293, 413 01 Roudnice nad Labem
13171122 P, a.s.47115572Jana Zajíce 191/40, 170 00 Praha
102317421 Reality Trade, spol. s r.o.25644459Vrané nad Vltavou, Nádražní 101, PSČ 25246
7944132P , s.r.o.25641573Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
8471952P Paulowicz a partner, a.s.28977866Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800, PSČ 19300
14481423C spol. s r.o.532819Myslivní 689/21, Kohoutovice, 623 00 Brno
4856783D PRENATAL s.r.o.1394509Nademlejnská 1066/8, Hloubětín, 198 00 Praha
1081273NVíno v.o.s. v likvidaci26736748Pod kapličkou 881/2, 100 00 Praha
1274752A G STRATOS TEPLICE, v.o.s. v likvidaci49100351Teplice, Masarykova 39, PSČ 41501
3041070A G R O L A N D , spol. s r.o.49815237č.p. 102, 569 04 Chrastavec
1521776A-HOLDING PÍSEK, spol. s r.o. v likvidaci62738895Za nádražím 1735, 397 01 Zvíkovské Podhradí
3441852AAA AUTO a.s.26699648Dopraváků 874/15, 184 00 Praha
723360AB CRYSTAL s.r.o.5805791Bubenská 575/23, Holešovice, 170 00 Praha 7

Související osoby

#NázevICOAdresa
8864ABRAHAMOVÁ PETRA75646676Ostrovačická 958/47, 64100 Brno
483907ACKERMAN HELENA64890619Flemingovo náměstí 1419/3, 16000 Praha
113790ACKERMANN PETR47616598Vinohradská 1431/69, 12000 Praha
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
661788ADAM JAN62822624Jižní 932, 68605 Uherské Hradiště
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
57622ADAM MILAN86933604Jaromíra Brože 209, 50791 Stará Paka
38772ADAM MIROSLAV46866418Na Svahu 2524/8, 35002 Cheb
110115ADAM ROMAN22987096Šumavská 2571/18, 78701 Šumperk
393939ADAMEC JINDŘICH40354008Zahradní 1170/27, 74801 Hlučín
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
503061ADÁMKOVÁ NADĚŽDA62145436Břeclav, 69002, Břeclav, Žerotínova, 2535/3
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
57027ADAMOVÁ JANA74451260Foerstrova 970/1, 77900 Olomouc
13925ADAMOVÁ PETRA87248701Dvořákova 2606/49, 75002 Přerov
793025ALBINA MIHAIL68655312Okružní 893/10, 67401 Třebíč
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
523957ALINČE LADISLAV67815413Přemyslovců 622/20, 40007 Ústí nad Labem
1178145ALINČOVÁ LUCIE4693485Přemyslovců 622/20, 40007 Ústí nad Labem
238711ALTMAN VÁCLAV47692499Nezvalova 1946/6, 35002 Cheb
57164AMBROŽ JIŘÍ47145285Újezd 415/15, 15000 Praha
354291ANDĚL MILAN72581867117, 43984 Blatno
1055196ANDREJSOVÁ ILONA453902822, 55101 Jaroměř

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1624918"CARGO TRANS spol. s r.o." v likvidaci15769658Praha, 14000, Krč, Na strži, 63
1603100"Tamburello, o.s."22897640Na strži 1702/65, 14000 Praha
1438173"Český svaz tamburella"22711473Na strži 1702/65, 14000 Praha
2823604A-Investment a.s.27928322Na strži 1702/65, 14000 Praha
3135327A.V.T. Sport EU s.r.o.5382823Na strži 1702/65, 14000 Praha
266350ABgames s.r.o.27640841Na strži 1702/65, 14000 Praha
1506167AGM BATTERY POWER s.r.o.24214469Na strži 1702/65, 14000 Praha
884002AIK-EKO s.r.o.29362172Na strži 1702/65, 14000 Praha
2069823ALLEXIS GROUP a.s.1926390Na strži 1702/65, 14000 Praha
1918838ALUTECHNIK s.r.o.24772887Na strži 1702/65, 14000 Praha
2496152AN BORD TRÁCHTÁLA/THE IRISH TRADE BOARD, organizační složka40765661Praha 4, Na Strži 63
2571674APP Group, a.s.47116251Praha, 14062, Krč, Na Strži, 63
2640531APP Newsnet, s.r.o. v likvidaci48113093Praha, 14062, Krč, Na Strži, 63
1909082ARLLEN Development, a.s.26438798Na strži 1702/65, 14000 Praha
2411078ARLLEN Investments, a.s.27434010Na strži 1702/65, 14000 Praha
915561ARLLEN Real Estate, s.r.o. v likvidaci27452590Na strži 1702/65, 14000 Praha
340365ARLLEN Trade, s.r.o.27579450Na strži 1702/65, 14000 Praha
2575657ARZETO s.r.o.24121592Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62
1474513ASOCIACE NA OCHRANU DLUŽNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY22858709Na strži 1702/65, 14000 Praha
820990ATELIER SPEKTRUM s.r.o.v likvidaci27198057Na strži 1702/65, 14000 Praha
652266ATLANTIC BIOTECH s.r.o.28213106Na strži 1702/65, 14000 Praha
837495AVENBERG s.r.o.24174416Na strži 1702/65, 14000 Praha
1803286Adobe Systems s.r.o.27177815Na strži 1702/65, 14000 Praha
3155296Akademie bezplatného vzdělávání přes Internet, o.p.s.28979001Na strži 1702/65, 14000 Praha
196946American Dream Machines Europe Ltd- Czech Republic branch , organizační složka27959791Na strži 1702/65, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí