SUDOP GROUP a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem SUDOP GROUP a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1390. Její identifikační číslo je 45310009

Výpis z obchodního rejstříku SUDOP GROUP a.s.

Datum zápisu: 1. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1390

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dkysqf4

Předmět podnikání: Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb
Administrativní práce
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Půjčování motorových vozidel
Půjčování průmyslového zboží
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výkon zeměměřických činností
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví a geologických...
Poradenská činnost v investiční výstavbě
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Provádění bytových a občanských staveb
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: Olšanská 2643/1A, 13000 Praha

Adresy: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 21. 09. 2016
Praha 3, Olšanská 1a
od 01. 04. 1992 od 21. 09. 2016

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 07. 05. 2014

  Dne 25.7. 2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti SUDOP GROUP a.s. na svém jednání shora uvedeném následující rozhodnutí : I.Na základě návrhu hlavního akcionáře společnosti podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mimořádná valná hromada SUDOP GROUP a.s. rozhodla takto:1. Akcie vydané obchodní společností SUDOP GROUP a.s. č. 1-026806, č. 1-026808 až 1-026813, č. 1-026818 až 1-026994, č. 1-026996, č. 1-026998 až 1-027017, č. 1-027025 až 1-027031, č. 1-027220 až 1-027222, č. 1-027401 až 1-027403, č. 1-027419 až 1-027428, č. 1-027439 až 1-027448, č.1-027452 až 1-027454, č. 1-027461 až 1-027462, č. 1-027465 až 1-027467, č. 1-027471 až 1-027473, č. 1-027652 až 1-027654, č.1-029607 až 1-029609, č. 1-027659 až 1-027844, č. 1-027853 až 1-028027, č. 1-028029 až 1-028031, č. 1-028033 až 1-028034, č. 1-028053 až 1-028055, č. 1-028236 až 1-028237, č. 1-028414,č. 1-028418 až 1-028419, č. 1-028423 až 1-028425, č.1-028514 až 1-028558, č. 1-028560, č. 1-028773 až 1-028775, č. 1-028951 až 1-028953, č. 1-030344 až 1-030349, č. 1-028966, č. 1-028970 až 1-029314, č. 1-029316, č. 1-029325 až 1-029330, č. 1-029332 až 1-029337, č. 1-029341 až 1-029346, č. 1-029354 až 1-029538, č. 1-029549 až 1-029555, č. 1-029603 až 1-029606,č.1-029614, č 1-029620 až 1-029622, č. 1-029811 až 1-029812, č. 1-030169 až 1-030343, č. 1-030350 až 1-030352, č. 1-030355 až 1-030357, č. 1-030380, č. 1-030415, č. 1-030418 až 1-030510, č. 1-030636 až 1-030811. č. 1-030816 až 1-030825, č. 1-030835, č. 1-030847 až 1-030851, č.1-030853 až 1-030854, č. 1-031053 až 1-031222, č. 1-031243 až 1-031246, č. 3-010777 až 3-011161, č. 3-011577 až 3-011596, č. 3-012840 až 3-012844, č. 3-012855 až 3-013659, č. 3-014630 až 3-014642, č. 3-015192 až 3-015547, č. 3-017315 až 3-017726, č. 3-018107 až 3-018126, č. 3-018197 až 3-018586, č. 3-018937 až 3-018966 přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost Q8 a.s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 1a, IČ 61058513. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 1831 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku.2. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií uvedených v bodu 1. tohoto usnesení (dále jen "menšinoví akcionáři") činí 12588,- Kč na 1 ks kmenové akcie SUDOP GROUP a.s. o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Takto stanovená výše protiplnění odpovídá závěru znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., Praha 4, Na Zlatnici 13. Znalecký ústav při stanovení hodnoty akcií SUDOP GROUP a.s. dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že cena jedné akcie SUDOP GROUP a.s. o nominální hodnotě 1000,- Kč činí 12588,- Kč.3. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akcie společnosti SUDOP GROUP a.s. na adrese jejího sídla, tj. v Praze 3, Olšanská 1a, místnost č. 402A, 4. patro, v řádné lhůtě. Řádnou lhůtou se rozumí nejvýše 30 dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k přechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu hlavního akcionáře. Akcie lze společnosti předat během řádné lhůty kterýkoliv pracovní den od 9,00 hod do 15,00 hod. případně v jiné předem dohodnuté denní době. Menšinový akcionář je při předání akcie povinen prokázat vlastnictví k předávaným akciím. Za tím účelem předloží menšinový akcionář - fyzická osoba průkaz totožnosti a menšinový akcionář - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a průkaz totožnosti nebo plnou moc osoby jednající za menšinového akcionáře - právnickou osobu. Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akciíspolečnosti.4. Dodatečná lhůta pro předání akcií menšinových akcionářů společnosti podle § 183l odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů činí 20 dnů ode dne, ve kterému uplyne řádná lhůta podle bodu 3. tohoto usnesení. Po uplynutí dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.5. Hlavní akcionář je povinen poskytnout menšinovým akcionářům protiplnění v souladu s bodem 2. tohoto usnesení do 10 pracovních dnů ode dne, kdy předají své akcie společnosti, a to na adresy menšinových akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Na základě písemného požadavku menšinového akcionáře doručeného společnosti při předání akcií a obsahujícího specifikaci bankovního spojení poskytne hlavní akcionář protiplnění převodem na bankovní účet menšinového akcionáře. II.Mimořádná valná hromada SUDOP GROUP a.s. konstatuje, že obchodní společnost Q8 a.s.., se sídlem v Praze 3, Olšanská 1a, IČ 61058513, je ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem 46.456 ks kmenových akcií SUDOP GROUP a.s. označených č. 1-000001 až 1-026805, č. 1-026807, č. 1-026814 až 1-026817, č. 1-026995, č. 1-026997, č. 1-027018 až 1-027024, č. 1-027032 až 1-027219, č. 1-027223 až 1-027400, č. 1-027404 až 1-027418, č. 1-027429 až 1-027438, č. 1-027449 až 1-027451, č. 1-027455 až 1-027460, č. 1-027463 až 1-027464, č. 1-027468 až 1-027470, č. 1-027474 až 1-027651, č. 1-027655 až 1-027658, č. 1-027845 až 1-027852, č. 1-028028, č. 1-028032, č. 1-028035 až 1-028052, č. 1-028056 až 1-028235, č. 1-028238 až 1-028413, č. 1-028415 až 1-028417, č. 1-028420 až 1-028422, č. 1-028426 až 1-028513, č. 1-028559, č. 1-028561 až 1-028772, č. 1-028776 až 1-028950, č. 1-028954 až 1-028965, č. 1-028967 až 1-028969, č. 1-029315, č. 1-029317 až 1-029324, č. 1-029331, 1-029338 až 1-029340, č. 1-029347 až 1-029353, č. 1-029539 až 1- 029548, č. 1-029556 až 1-029602, č. 1-029610 až 1-029613, č. 1-029615 až 1-029619, č. 1-029623 až 1-029810, č. 1-029813 až 1-030168, č. 1-030353 až 1-030354, č. 1-030358 až 1-030379, č. 1-030381 až 1-030414, č. 1-030416 až 1-030417, č. 1-030511 až 1-030615, č. 1-030616 až 1-030630, č. 1-030631 až 1-030635, č. 1-030812 až 1-030815, č. 1-030826 až 1-030834, č. 1-030836 až 1-030846, č. 1-030855 až 1- 031052, č. 1-031223 až 1-031242, č. 1-031247 až 1-031264, č. 3-000001 až 3-010776, č. 3-011162 až 3-011576, č. 3-011597 až 3-012839, č. 3-012845 až 3-012854, č. 3-013660 až 3-014629, č. 3-014643 až 3-015191, 3-015548 až 3-017016, č. 3-017017 až 3-017314, č. 3-017727 až 3-018106, č. 3-018127 až 3-018196, č. 3-018587 až 3-018936, č. 3-018967 až 3-019530 každá o jmenovité hodnotě 1000 ,- Kč; tuto skutečnost Q8 a.s. prokázala předložením 46.456 ks akcií SUDOP GROUP a.s. vystavených nebo rubopisovaných na obchodní firmu Q8 a.s. při kontrole účasti na této valné hromadě Q8 a.s. je proto akcionářem, jehož akcie činí 91,46 % základního kapitálu SUDOP GROUP a.s. Podle seznamu akcionářů je společnost Q 8 a.s. dále vlastníkem akcie č. 1-030852, která při kontrole účasti předložena nebyla.
od 18. 08. 2005

  Valná hromada společnosti konaná dne 30.11.2001 rozhodla osnížení základního kapitálu o 2 163 000,- Kč. Navrhované sníženízákladního kapitálu zahrnuje pouze vlastní akcie, které máspolečnost ve svém majetku. Částka odpovídající sníženízákladního kapitálu bude převedena na účet nerozděleného ziskuminulých let.
od 05. 02. 2002

  Akcii na jméno lze převést pouze se souhlasem společnosti.
od 22. 11. 1999

  19 530 ks akcií na jméno jsou prioritní akcie
od 04. 08. 1995 od 05. 02. 2002

  Ke dni 5.5.1995 byla vymazána z obchodního rejstříku obcho-dní společnost TRIANGL Praha s.r.o. se sídlem Praha 10,Tuklatská 2105,IČO 61506303,jež byla sloučena s akciovouspolečností SUDOP Praha a.s..Akciová společnost je jejímprávním nástupcem.
od 05. 05. 1995

  Ke dni 5.5.1995 byla vymazána z obchodního rejstříku obcho-dní společnost TRIANGL Praha s.r.o. se sídlem Praha 10,Tuklatská 2105,IČO 61506303,jež byla sloučena s akciovouspolečností SUDO Praha a.s..Akciová společnost je jejímprávním nástupcem.
od 05. 05. 1995 od 05. 05. 1995

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formounotářského zápisu ze dne 31.3.1992. Neoddělitelnou součástítohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovytéto společnosti.
od 01. 04. 1992

  Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které jepředstavováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedenýmv zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu s.p. SUDOP Praha.
od 01. 04. 1992

  Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlemv Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000
od 01. 04. 1992

Akcie

Počet: 1 794 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2008

Počet: 49 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2008

Počet: 50 794 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 11. 2002 od 19. 08. 2008

Počet: 52 957 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 02. 2002 od 25. 11. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: Q8 a.s.

IČO: 61058513

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 11. 2006 od 07. 05. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FIDLER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2016


Název/Jméno: LÍN STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999


Název/Jméno: HROMÁDKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 1995 od 22. 11. 1999


Název/Jméno: HODEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 24. 09. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 1997 od 22. 11. 1999


Název/Jméno: ZVOLÁNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1994 od 02. 06. 1999


Název/Jméno: LAPÁČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 1994 od 22. 11. 1999


Název/Jméno: MIŠKOVSKÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 1992 od 07. 03. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 01. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 01. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 08. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Administrativní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 1996

Přerušení: od 06. 04. 2000 od 31. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 06. 04. 2000 od 31. 03. 2002

Zánik oprávnění:29. 09. 2004


Půjčování motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 06. 04. 2000 od 31. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Půjčování průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 197557

Přerušení: od 06. 04. 2000 od 31. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 04. 1995

Odpovědní zástupci:


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví a geologických prací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 11. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 11. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Zánik oprávnění:23. 02. 1998


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Přerušení: od 06. 04. 2000 od 31. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci:


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45310009

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1478822BC Argentinská s.r.o.28441532Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
364144Corporate Holding a.s.27637956Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
2225746CR office a.s.27178340Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
2115809Červená skála, a.s. v likvidaci27251357Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
1197543Dopravoprojekt Brno a.s.46347488Kounicova 271/13, 60200 Brno - vlastník
1412848INPROCON spol. s r.o.49617729Perucká 2482/7, 12000 Praha - vlastník
2862992Institut Na Pleši s.r.o.28527119Nová Ves pod Pleší 110, PSČ 262 04 - vlastník
633193Marek a Ransdorf, s.r.o.47120711Na dlouhém lánu 424/33, 16000 Praha - vlastník
2386649Nemocnice Na Pleši s.r.o.27207064110, 26204 Nová Ves pod Pleší - vlastník
254707PragueInvest s.r.o.63991730Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
884065Pražský projekt a.s.27205231Vězeňská 116/5, 11000 Praha - vlastník
1705540Rezidence Na Palouku s.r.o.4145992Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
2771427Rezidence Nový Žižkov a.s.27220397Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
30282RS hotel a.s.27178731Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
3007216RS residence s.r.o.27176568Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
744247SERVICE PARK a.s.27233596Údolní 2188/14, 39002 Tábor - vlastník
1934481SUDOP Development a.s.27382761Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
2753437SUDOP Energo s.r.o.62577298Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
3374863SUDOP EU a.s.5165024Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
1767647SUDOP PRAHA a.s.25793349Olšanská 2643/1A, 13000 Praha - vlastník
2796217TEPLOTECHNA Olomouc, inženýring, spol.s r.o.43962718Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc - vlastník
2703960VPÚ DECO PRAHA a.s.60193280Podbabská 1014/20, 16000 Praha - vlastník
105207Západní zdravotní s.r.o.28410840Lochotínská 1108/18, 30100 Plzeň - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
2244029AGB, investiční fond II, a.s.60192127Praha, 11000, , Opletalova, 33
1082272Art For Space a.s.27179699Na struze 227/1, 11000 Praha
1617609Balancar Trading s.r.o.2371880Hybernská 1034/5, 11000 Praha
1746210Benzinservis, a.s.47116382Korytná 47/3, 10000 Praha
3221700BH development a.s.27135128Praha, 14100, Michle (Praha 4), Vnější, 920/30
3195582BH realty a.s.27188353Gabčíkova 1239/15, 18200 Praha
3116513BOŽÍ DAR s.r.o.61673226Gabčíkova 1239/15, 18200 Praha
458918Březina a Herbst, společnost s ručením omezeným15273130Na záhonech 1385/71, 14100 Praha
2680310Bytové družstvo Doliny48031101Na dolinách 329/19, 14700 Praha
3163286Bytové družstvo INSTART549380Mladotova 667/7, 10300 Praha
1517172Bytové družstvo Korunní 111/190125078089Korunní 1901/111, 13000 Praha
3188947Bytové družstvo Lincoln47716436Mariánské Lázně, Hlavní 280/5
1586850Bytové družstvo Mladá26720281Braniborská 568, 28924 Milovice
197769Bytové družstvo Roztyly v likvidaci27081249Hrudičkova 2104/5, 14800 Praha
3018093C - BUSINESS CENTRUM a.s.60193255Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1618/30
2356821CCY, a.s.28258274Vězeňská 116/5, 11000 Praha
3373141CCZ a.s.26776324Vězeňská 116/5, 11000 Praha
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
1810597CORDONAZO a.s.29005965Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
364144Corporate Holding a.s.27637956Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
2225746CR office a.s.27178340Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
3040775CR-City a.s.26705427Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
2115809Červená skála, a.s. v likvidaci27251357Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1784830DENTAL a.s.60193506Praha, 10000, , Černokostelecká, 84
2099257Družstvo Volutová v likvidaci25783912Volutová 2523/14, 15800 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
117977ALBRECHT JAN44825544Pod Královkou 1924/7, 16900 Praha
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
291638ARLT ERICH1386895112, 33141 Vysoká Libyně
157062BALOGH GEJZA12253863163, 40747 Doubice
162934BALOUN JIŘÍ71638211Vánková 800/16, 18100 Praha
8951BAMBAS PETR65957687Hybešova 521/6, 18600 Praha
34000BARÁK LUBOMÍR60224622Mošnova 1966/12, 40011 Ústí nad Labem
543854BARÁKOVÁ DANA86811185143, 40002 Velké Březno
148842BARTOŠKA JIŘÍ61292788Maiselova 41/21, 11000 Praha
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
279418BARTŮNĚK VÁCLAV4509265679, 26255 Petrovice
233573BAUER PETR18405835Augustinova 2058/26, 14800 Praha
45856BAUER VILÉM13888269Gruzínská 2184/19, 32600 Plzeň
140098BAUMRT LADISLAV12522821V Zahrádkách 1314, 29001 Poděbrady
9470BEDNÁŘ KAREL62890808Sněženková 2583/17, 10600 Praha
7785BENEŠ MARTIN87504472Na Hraničkách 2136/17, 37007 České Budějovice
202068BENEŠ PAVEL60189711Praha, 18000, Kobylisy, CHABAŘOVICKÁ, 1322/17
27234BERÁNEK JAN70670927Jiráskova 463, 38701 Volyně
647152BLÁHA VLADISLAV65788486K Linhartu 180/10, 36007 Karlovy Vary
164478BLECHA JIŘÍ63767406Podhorská 662/60, 46601 Jablonec nad Nisou
163471BLECHA VÁCLAV75065517K Ovčínu 298/22, 32100 Plzeň
983724BOBKOVÁ JANA67468047Nerudova 140, 54957 Teplice nad Metují
148866BOELS PIERRE64895661Ke Statenicím 28, 25267 Tuchoměřice
219801BOŠEK JAROSLAV10354000náměstí Generála Píky 2433/42, 32600 Plzeň

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3457875AGROEKON s.r.o.27451798Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
2996112Aplan Invest a.s.24154466Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1792744B-sup.cz s.r.o.4259955Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1478822BC Argentinská s.r.o.28441532Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
288328BMG, spol. s r.o.v likvidaci43872379Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1189353BTL Agency, s.r.o.2482371Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
114229BTL HOLDING, SE24748617Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
2522435CIS, spol. s r.o.41191854Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1810597CORDONAZO a.s.29005965Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
364144Corporate Holding a.s.27637956Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
2225746CR office a.s.27178340Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
3040775CR-City a.s.26705427Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
287542CS Golf s.r.o.1637380Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
207609Czech synergic holding a.s.28569881Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
3270076ČeDeCon, spol. s r.o.43872387Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
2115809Červená skála, a.s. v likvidaci27251357Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1584547Česká účetní rada26983567Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
890642Dopravní fond,a.s.45245959Praha, 13000, , OLŠANSKÁ, 1A
1304052DOPRAVOPROJEKT, a.s. organizační složka CZ28540344Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
3261606EAST-WEST spol. s r.o.15269060Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
2088337Enreco Finance s.r.o.24138223Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1894974Enreco Trade s.r.o.24848352Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1562497Farmama s.r.o.2440105Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1803936FerretApps s.r.o.24292176Olšanská 2643/1A, 13000 Praha
1545820FORS akciová společnost281549Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Olšanská, 1a

Fyzické osoby v okolí