TALEGA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem TALEGA, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4219. Její identifikační číslo je 26939169

Výpis z obchodního rejstříku TALEGA, a.s.

Datum zápisu: 27. 9. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4219

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: k5qgjvx

Adresa společnosti

Sídlo: Lidická 710/57, 60200 Brno

Adresy: Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno
od 05. 03. 2014
Brno, Lidická 57/710, PSČ 60200
od 27. 09. 2004 od 05. 03. 2014

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 05. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 05. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 05. 03. 2014

  Valná hromada společnosti schválila dne 24.2.2014 snížení základního kapitálu společnosti TALEGA, a.s. o částku ve výši 5,900.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 13,100.000,- Kč, slovy: třináct milionů jedno sto tisíc korun českých. Důvody snížení základního kapitálu jsou:a) snížení základního kapitálu o vlastní akcie v majetku společnosti v rozsahu 5,900.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých;b) snížení základního kapitálu na úhradu ztráty dle účetní závěrky, která je vykázána na účtu neuhrazená ztráta z minulých let;c) snížení základního kapitálu s ohledem na skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost tak vysoký základní kapitál.Na snížení základního kapitálu budou použity akcie ve vlastnictví společnosti, a to 58 ks akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 2 ks akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, celkem ve jmenovité hodnotě ve výši 5,900.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých.Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.
od 05. 03. 2014 od 25. 08. 2014

  Základní kapitál společnosti TALEGA, a.s. ve výši 9,100.000,-- Kč (slovy: devět milionů sto tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 9,900.000,-- Kč (slovy: devět milionů devět set tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 19,000.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 9,900.000,-- Kč (slovy: devět milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 96 ks (slovy: devadesáti šesti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. A vydáním 6 ks (slovy: šesti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.S ohledem na skutečnost, že se stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání akcií, budou akcie nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:* JUDr. Milan Vašíček, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 63600, v rozsahu 3,300.000,- Kč* MUDr. Roman Dudys, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961 v rozsahu 3,300.000,- Kč* Petr Toufar, r.č. 791110/3970, bytem Brno, Viniční 3055/207, PSČ 61500, v rozsahu 1,650.000,- Kč* MUDr. Tomáš Tesař, r.č. 700601/5720, bytem Praha 5, Stroupežnického 2324/26, v rozsahu 1,650.000,- Kč.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TALEGA, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku, jinak je jeho upsání neúčinné.Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu:* peněžitá pohledávka ve výši 2,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi panem JUDr. Milanem Vašíčkem, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 636 00, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;* peněžitá pohledávka ve výši 2,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi panem MUDr. Romanem Dudysem, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;? příslušná část peněžité pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o půjčce v celkové výši 11,500.000,- Kč uzavřené dne 30.1.2008 mezi panem MUDr. Romanem Dudysem, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;* peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007, uzavřené mezi panem Petr Toufar, r.č. 791110/3970, bytem Brno, Viniční 3055/207, PSČ 61500, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;* peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi panem MUDr. Tomáš Tesař, r.č. 700601/5720, bytem Praha 5, Stroupežnického 2324/26, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem.Peněžité pohledávky mohou být započteny na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty včetně příslušenství. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné nejpozději do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií.
od 03. 12. 2008 od 17. 02. 2009

  a) Základní kapitál společnosti TALEGA, a.s. ve výši 6.000.000,--Kč (slovy: šest milionů korun českých) se zvyšuje o částku 3.100.000,--Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 9.100.000,--Kč (slovy: devět milionů jedno sto tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti.b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákadního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu o částku 3.100.000,--Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 31 ks (slovy: třicet jedna kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované.d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Vylučuje se přednostní právo na upsání akcií. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to :* JUDr. Milan Vašíček, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ: 636 00, v rozsahu 800.000,--Kč* MUDr. Roman Dudys, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ: 739 61 v rozsahu 2.300.000,--Kčg) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TALEGA, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ: 602 00.h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.i) Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, jinak je jeho upsání neúčinné.j) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu:* peněžitá pohledávka ve výši 800.000,--Kč vzniká na základě Smlouvy o půjčce ze dne 05.02.2007 uzavřené mezi panem JUDr. Milanem Vašíčkem, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ: 636 00, jako věřitelem a společností TALEGA, a.s., se sídlem Brno, Lidická 57/710, PSČ: 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;* peněžitá pohledávka ve výši 2.300.000,--Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 05.02.2007 uzavřené mezi panem MUDr. Romanem Dudysem, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ: 739 61, jako věřitelem a společností TALEGA, a.s., se sídlem Brno, Lidická 57/710, PSČ: 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem.Peněžité pohledávky mohou být započteny na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné nejpozději do 3, slovy: tří, dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií.
od 08. 10. 2007 od 02. 11. 2007

  Usnesení valné hromady ze dne 2.2.2005a) Základní kapitál společnosti TALEGA, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti.b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu o částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bude provedeno upsáním 40 ks (slovy: čtyřiceti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované.d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť akcionáři se svého přednostního práva před hlasováním vzdali, a to určitým zájemcem panem JUDr. Milanem Vašíčkem, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 636 00, r.č. 650803/0386.g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TALEGA, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00.h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.i) Upisovatel je povinen zaplatit 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné.j) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu:Peněžitá pohledávka ve výši 1.200.000,- Kč vzniklá na základě Rámcové smlouvy o půjčce ze dne 16.01.2005 uzavřené mezi panem JUDr. Milanem Vašíčkem, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 636 00, jako věřitelem a společností TALEGA, a.s., se sídlem Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00, IČ: 26939169, jako dlužníkem.Peněžité pohledávky mohou být započteny na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Zbývající část tj. 2.800.000,- Kč bude splacena nejpozději do jednoho roku na účet společnosti nebo do pokladny společnosti při dodržení obecně závazných právních předpisů pro platby v hotovosti.
od 11. 04. 2005 od 19. 07. 2005

Akcie

Počet: 129 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 08. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 08. 2014

Počet: 187 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2014 od 25. 08. 2014

Počet: 6 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2014 od 25. 08. 2014

Počet: 6 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 02. 2009 od 05. 03. 2014

Počet: 187 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 02. 2009 od 05. 03. 2014

Počet: 91 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 02. 11. 2007 od 17. 02. 2009

Počet: 60 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 07. 2005 od 02. 11. 2007

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŘÍČKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 2011 od 05. 03. 2014


Název/Jméno: DUDYS ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 10. 2007


Název/Jméno: VAŠÍČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2004


Název/Jméno: PRIESTERRATH ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 10. 2007 od 05. 03. 2014


Název/Jméno: DUDYSOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2011 od 05. 03. 2014


Název/Jméno: BAJGAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2007 od 05. 03. 2014


Název/Jméno: TESAŘ TOMÁŠ

IČO: 66453569

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 2009 od 14. 04. 2011


Název/Jméno: OWEISOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2007 od 23. 09. 2009


Název/Jméno: TOUFAR PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2007 od 14. 04. 2011


Název/Jméno: FRIMMELOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 09. 2004 od 29. 10. 2007


Název/Jméno: PŘÍBORSKÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2004 od 29. 10. 2007


Název/Jméno: FLORA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 2004 od 29. 10. 2007


Název/Jméno: ŠVECOVÁ ZDENA

IČO: 42586178

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2004 od 29. 10. 2007


Název/Jméno: LEDER FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2004 od 29. 10. 2007


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
5031594fin, spol. s r.o.27716252Lidická 710/57, 60200 Brno
330908AD Landek 2011 s.r.o.25517040U Nemocnice 837/2, 72529 Ostrava
304230Adéla Dental Care, s.r.o.29276357Opletalova 1284/37, 11000 Praha
301131AG Kolosal s.r.o.29201756Lidická 710/57, 60200 Brno
405712AGEL a.s.534111Jungmannova 28/17, 11000 Praha
916678Alardison, s.r.o.2985829Rybná 716/24, 11000 Praha
762103Almando, s.r.o.29183057Příkop 843/4, 60200 Brno
848955ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.28309171Želešice, 66443, Želešice, Družstevní, 501
372129Apartmánový dům u lázeňského parku s.r.o.27761274Čeladná 781, PSČ 739 12
723260Apuro, a.s. v likvidaci27668568náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
267476ARANIEL, a.s.27759911Revoluční 1082/8, 11000 Praha
388186ARDONEX,a.s.26225433Lucemburská 1301/37, 13000 Praha
603781Bartalos, a.s.27756092Lidická 710/57, 60200 Brno
38495BC eu, a.s. v likvidaci26306859Lipová alej 695/1, 15400 Praha
744529Berfikir, s.r.o.29274419Václavská 237/6, 60300 Brno
987355Beskydská golfová, a.s.25352920415, 73961 Ropice
96397Blumeco, a.s.27756114Lidická 710/57, 60200 Brno
935275BRILLANT Trading,a.s. "v likvidaci"25596594Holická 1173/49A, 77900 Olomouc
715691BTC Broker, spol. s r.o.27719456Klánovická 485/43, 19800 Praha
582881BusLine a.s.28360010Na Rovinkách 211, 51301 Semily
942577CARPINA, družstvo26221390Lidická 710/57, 60200 Brno
590211CERASUS, a.s.2679786171, 73921 Paskov
503746COPERCHIO, s.r.o.29248752Brno, Vídeňská 124, PSČ 619 00
158039Cupida s.r.o.29233119Lidická 710/57, 60200 Brno
830030CWJ24, a.s.27754201Brno, Karásek 1957/13, PSČ 621 00

Související osoby

#NázevICOAdresa
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
462365ALEXA FRANTIŠEK64840964Dvořákova 518/1, 35301 Mariánské Lázně
16439ANDREE KAMIL66245192Dolní náměstí 22/43, 77900 Olomouc
12284BAMBASOVÁ MARKÉTA45711658Nad Buďánkami III 2855/7, 15000 Praha
80038BARTOŇ ONDŘEJ88705226Okružní 456, 75501 Vsetín
126329BARTOŠOVÁ MARIE2281414Voříškova 402/11, 62300 Brno
36291BAUER MARTIN72985798Hrabinská 1508/25B, 73701 Český Těšín
375235BEDŘICH ROMAN1263455Příční 286, 66463 Žabčice
105413BÍZA KVĚTOSLAV62845357Dukelských bojovníků 3298/130, 67181 Znojmo
79802BÍŽA VLADIMÍR61121339Zahradní 590, 27711 Libiš
253808BOČEK JAKUB76666361Školní 2454, 44001 Louny
9614BOČEK PAVEL74322711Tolstého 1217/30, 40003 Ústí nad Labem
15237BRACHÁČKOVÁ DENISA76417450Slunečnicová 259, 25301 Chýně
24012BROŽEK MIROSLAV66850894Pohnertova 1119/9, 18200 Praha
34694BŘICHÁČEK KAREL46827595Resslova 1643/6, 35201 Aš
398241BUMAN ANTONÍN1132890897, 37901 Třeboň
12282CEKOTA BOHUMIL49557327Mohelnická 1123, 78391 Uničov
102095CIESLAROVÁ ANNA70611033255, 73985 Bukovec
81874CIHLÁŘ ROBERT49003739Osvobození 2002, 39301 Pelhřimov
588144CZERNEK JAN68304421Čapkova 201/5, 73701 Český Těšín
218754ČÁP RADEK45849293Karla Čapka 966, 27309 Kladno
439309ČÁSTEČKA JIŘÍ73047082Zahradní 1002, 75701 Valašské Meziříčí
154897ČERNÁ LUDMILA61041670Českolipská 402/24, 19000 Praha
178519ČERNOTOVÁ KATEŘINA68935633Okružní 113, 74714 Markvartovice
107283ČERNÝ MICHAL68412207Klostermannova 1795/14, 14300 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
5031594fin, spol. s r.o.27716252Lidická 710/57, 60200 Brno
2656327ADELEIN SE2199271Lidická 710/57, 60200 Brno
1340008ADVANDEA a.s.27753590Lidická 710/57, 60200 Brno
3432679AFASINI SE29321611Lidická 710/57, 60200 Brno
301131AG Kolosal s.r.o.29201756Lidická 710/57, 60200 Brno
1706371AG-Holding SE29282608Lidická 710/57, 60200 Brno
115048ALFA reality, s.r.o.25335677Lidická 708/53, 60200 Brno
3370628Alfa Trade M-System s.r.o.3322416Lidická 710/57, 60200 Brno
2671539ALMUNIA, s.r.o.29046131Lidická 707/51, 60200 Brno
1121684ARSIL Crystal, a.s.25573489Lidická 710/57, 60200 Brno
3457943Atelerix nemovitosti, s.r.o.25301535Lidická 710/57, 60200 Brno
1624505Atelerix, a.s.28307461Lidická 710/57, 60200 Brno
1235004ATTL - Auto Transport Technik u. Logistik, spol. s.r.o. v likvidaci46343393Lidická 710/57, 60200 Brno
73988BALD HILLS HEALTH PRODUCTS, s.r.o.26253500Cihlářská 642/18, 60200 Brno
603781Bartalos, a.s.27756092Lidická 710/57, 60200 Brno
64016BAXTRADE LIMITED, organizační složka27663345Lidická 710/57, 60200 Brno
1963675Bercalli, a.s.27670295Lidická 710/57, 60200 Brno
3044366BERDY, s.r.o.26291606Lidická 1023/63c, 60200 Brno
1665673Blakkis, a.s.27754596Lidická 710/57, 60200 Brno
96397Blumeco, a.s.27756114Lidická 710/57, 60200 Brno
1237541Bradshaw, a.s.27754723Lidická 710/57, 60200 Brno
1054966Bridgehouse, a.s.27755339Lidická 710/57, 60200 Brno
1763994Brumegan, s.r.o.5452112Lidická 710/57, 60200 Brno
2476651Bytové družstvo Cihlářská 18, družstvo v likvidaci25569074Cihlářská 642/18, 60200 Brno
942577CARPINA, družstvo26221390Lidická 710/57, 60200 Brno

Fyzické osoby v okolí