TALEGA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem TALEGA, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4219. Její identifikační číslo je 26939169 a sídlo firmy je Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno.

Výpis z obchodního rejstříku TALEGA, a.s.

Datum zápisu: 27. 9. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4219

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: k5qgjvx

Adresa společnosti

Sídlo: Lidická 710/57, 60200 Brno

Adresy: Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno
od 05. 03. 2014
Brno, Lidická 57/710, PSČ 60200
od 27. 09. 2004 do 05. 03. 2014

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 05. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 05. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 05. 03. 2014

  Valná hromada společnosti schválila dne 24.2.2014 snížení základního kapitálu společnosti TALEGA, a.s. o částku ve výši 5,900.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 13,100.000,- Kč, slovy: třináct milionů jedno sto tisíc korun českých. Důvody snížení základního kapitálu jsou:a) snížení základního kapitálu o vlastní akcie v majetku společnosti v rozsahu 5,900.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých;b) snížení základního kapitálu na úhradu ztráty dle účetní závěrky, která je vykázána na účtu neuhrazená ztráta z minulých let;c) snížení základního kapitálu s ohledem na skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost tak vysoký základní kapitál.Na snížení základního kapitálu budou použity akcie ve vlastnictví společnosti, a to 58 ks akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 2 ks akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, celkem ve jmenovité hodnotě ve výši 5,900.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých.Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.
od 05. 03. 2014 do 25. 08. 2014

  Základní kapitál společnosti TALEGA, a.s. ve výši 9,100.000,-- Kč (slovy: devět milionů sto tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 9,900.000,-- Kč (slovy: devět milionů devět set tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 19,000.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 9,900.000,-- Kč (slovy: devět milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 96 ks (slovy: devadesáti šesti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. A vydáním 6 ks (slovy: šesti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.S ohledem na skutečnost, že se stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání akcií, budou akcie nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:* JUDr. Milan Vašíček, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 63600, v rozsahu 3,300.000,- Kč* MUDr. Roman Dudys, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961 v rozsahu 3,300.000,- Kč* Petr Toufar, r.č. 791110/3970, bytem Brno, Viniční 3055/207, PSČ 61500, v rozsahu 1,650.000,- Kč* MUDr. Tomáš Tesař, r.č. 700601/5720, bytem Praha 5, Stroupežnického 2324/26, v rozsahu 1,650.000,- Kč.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TALEGA, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku, jinak je jeho upsání neúčinné.Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu:* peněžitá pohledávka ve výši 2,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi panem JUDr. Milanem Vašíčkem, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 636 00, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;* peněžitá pohledávka ve výši 2,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi panem MUDr. Romanem Dudysem, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;? příslušná část peněžité pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o půjčce v celkové výši 11,500.000,- Kč uzavřené dne 30.1.2008 mezi panem MUDr. Romanem Dudysem, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;* peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007, uzavřené mezi panem Petr Toufar, r.č. 791110/3970, bytem Brno, Viniční 3055/207, PSČ 61500, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;* peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,- Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi panem MUDr. Tomáš Tesař, r.č. 700601/5720, bytem Praha 5, Stroupežnického 2324/26, jako věřitelem a společností TALEGA, a. s., se sídlem Brno, Lidická 57/710 PSČ 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem.Peněžité pohledávky mohou být započteny na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty včetně příslušenství. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné nejpozději do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií.
od 03. 12. 2008 do 17. 02. 2009

  a) Základní kapitál společnosti TALEGA, a.s. ve výši 6.000.000,--Kč (slovy: šest milionů korun českých) se zvyšuje o částku 3.100.000,--Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 9.100.000,--Kč (slovy: devět milionů jedno sto tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti.b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákadního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu o částku 3.100.000,--Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 31 ks (slovy: třicet jedna kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované.d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Vylučuje se přednostní právo na upsání akcií. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to :* JUDr. Milan Vašíček, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ: 636 00, v rozsahu 800.000,--Kč* MUDr. Roman Dudys, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ: 739 61 v rozsahu 2.300.000,--Kčg) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TALEGA, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ: 602 00.h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.i) Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, jinak je jeho upsání neúčinné.j) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu:* peněžitá pohledávka ve výši 800.000,--Kč vzniká na základě Smlouvy o půjčce ze dne 05.02.2007 uzavřené mezi panem JUDr. Milanem Vašíčkem, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ: 636 00, jako věřitelem a společností TALEGA, a.s., se sídlem Brno, Lidická 57/710, PSČ: 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem;* peněžitá pohledávka ve výši 2.300.000,--Kč vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 05.02.2007 uzavřené mezi panem MUDr. Romanem Dudysem, r.č. 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ: 739 61, jako věřitelem a společností TALEGA, a.s., se sídlem Brno, Lidická 57/710, PSČ: 602 00, IČ: 269 39 169, jako dlužníkem.Peněžité pohledávky mohou být započteny na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné nejpozději do 3, slovy: tří, dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií.
od 08. 10. 2007 do 02. 11. 2007

  Usnesení valné hromady ze dne 2.2.2005a) Základní kapitál společnosti TALEGA, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti.b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu o částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bude provedeno upsáním 40 ks (slovy: čtyřiceti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované.d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť akcionáři se svého přednostního práva před hlasováním vzdali, a to určitým zájemcem panem JUDr. Milanem Vašíčkem, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 636 00, r.č. 650803/0386.g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TALEGA, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00.h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.i) Upisovatel je povinen zaplatit 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné.j) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu:Peněžitá pohledávka ve výši 1.200.000,- Kč vzniklá na základě Rámcové smlouvy o půjčce ze dne 16.01.2005 uzavřené mezi panem JUDr. Milanem Vašíčkem, r.č. 650803/0386, bytem Brno, Krásného 61, PSČ 636 00, jako věřitelem a společností TALEGA, a.s., se sídlem Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00, IČ: 26939169, jako dlužníkem.Peněžité pohledávky mohou být započteny na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Zbývající část tj. 2.800.000,- Kč bude splacena nejpozději do jednoho roku na účet společnosti nebo do pokladny společnosti při dodržení obecně závazných právních předpisů pro platby v hotovosti.
od 11. 04. 2005 do 19. 07. 2005

Akcie

Počet: 129 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 08. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 08. 2014

Počet: 187 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2014 do 25. 08. 2014

Počet: 6 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2014 do 25. 08. 2014

Počet: 6 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 02. 2009 do 05. 03. 2014

Počet: 187 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 02. 2009 do 05. 03. 2014

Počet: 91 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 02. 11. 2007 do 17. 02. 2009

Počet: 60 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 07. 2005 do 02. 11. 2007

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŘÍČKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 2011 do 05. 03. 2014

Adresa: Osová 591/4, Starý Lískovec, 625 00 Brno
od 30. 01. 2014 do 05. 03. 2014
Brno, Osová /4, PSČ 62500
od 14. 04. 2011 do 30. 01. 2014


Název/Jméno: DUDYS ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 10. 2007

Adresa: č.p. 781, 739 12 Čeladná
od 21. 11. 2013
Čeladná 781, PSČ 73912
od 31. 03. 2010 do 21. 11. 2013
Třinec - Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 73961
od 29. 10. 2007 do 31. 03. 2010


Název/Jméno: VAŠÍČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2004

Adresa: Krásného 1165/61, Židenice, 636 00 Brno
od 27. 09. 2013
Brno, Krásného 61, PSČ 63600
od 27. 09. 2004 do 27. 09. 2013


Název/Jméno: PRIESTERRATH ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 10. 2007 do 05. 03. 2014

Adresa: Dobročkovice /83, okres Vyškov, PSČ 68332
od 28. 03. 2012 do 05. 03. 2014
Poštorná, Havlíčkova 78, PSČ 69141
od 29. 10. 2007 do 28. 03. 2012


Název/Jméno: DUDYSOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2011 do 05. 03. 2014

Adresa: Brno - Židenice, Viniční 3055/207, PSČ 61500
od 14. 04. 2011 do 05. 03. 2014


Název/Jméno: BAJGAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2007 do 05. 03. 2014

Adresa: Čeladná 868, PSČ 73912
od 02. 11. 2010 do 05. 03. 2014
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova 91/1, PSČ 72526
od 29. 10. 2007 do 02. 11. 2010


Název/Jméno: TESAŘ TOMÁŠ

IČO: 66453569

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 2009 do 14. 04. 2011

Adresa: Praha 5, Stroupežnického 2324/26, PSČ 15000
od 23. 09. 2009 do 14. 04. 2011


Název/Jméno: OWEISOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2007 do 23. 09. 2009

Adresa: Brno, Šmejkalova 74, PSČ 61600
od 29. 10. 2007 do 23. 09. 2009


Název/Jméno: TOUFAR PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2007 do 14. 04. 2011

Adresa: Brno, Viniční 3055/207, PSČ 61500
od 29. 10. 2007 do 14. 04. 2011


Název/Jméno: FRIMMELOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007

Adresa: Brno, Rybářská 32, PSČ 60300
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007


Název/Jméno: PŘÍBORSKÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007

Adresa: Vyškov, sídl.Osvobození 622/9
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007


Název/Jméno: FLORA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007

Adresa: Habrovany 118, PSČ 68302
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007


Název/Jméno: ŠVECOVÁ ZDENA

IČO: 42586178

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007

Adresa: Brno, Chládkova 29, PSČ 61600
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007


Název/Jméno: LEDER FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007

Adresa: Brno, Šumavská 2278/34, PSČ 60200
od 27. 09. 2004 do 29. 10. 2007


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
5031594fin, spol. s r.o.27716252Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno
330908AD Landek 2011 s.r.o.25517040U Nemocnice 837/2, Petřkovice, 725 29 Ostrava
1979641ADAMUS,a.s. v likvidaci25538004Olomoucká 36, 618 00 Brno 18
304230Adéla Dental Care, s.r.o.29276357Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000
1496593ADVANCED RADIO TELEMETRY, spol. s r.o.60736925Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno
1340008ADVANDEA a.s.27753590Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno
301131AG Kolosal s.r.o.29201756Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno
1706371AG-Holding SE29282608Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno
405712AGEL a.s.534111Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
3125299AIRMEDIA a.s.29184037Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00 Praha 10
1034449Akalin, a.s.27760057Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
916678Alardison, s.r.o.2985829Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
1342223Algion a.s.28356012Čajkovského 4150/43, 695 01 Hodonín
762103Almando, s.r.o.29183057Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
848955ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.28309171Družstevní 501, 664 43 Želešice
1752114ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.28303156Družstevní 501, 664 43 Želešice
2722923Anxiety, s.r.o.29295556č.p. 24, 664 83 Litostrov
3236172Apartmánový dům KRISTIÁN s.r.o.27844391Čeladná 755, PSČ 73912
372129Apartmánový dům u lázeňského parku s.r.o.27761274Čeladná 781, PSČ 73912
723260Apuro, a.s. v likvidaci27668568Praha 5 - Smíchov, Nám. 14. října /2, PSČ 15000
267476ARANIEL, a.s.27759911Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
388186ARDONEX,a.s.26225433Lucemburská 1301/37, Žižkov, 130 00 Praha 3
2941184AS Group a.s.26272431Kročehlavská 72, Kročehlavy, 272 01 Kladno
3249186ASISTENZA s.r.o.26966352Český Brod, Sportovní 501, PSČ 28201
1347646Asociace majitelů golfových hřišť s.r.o.29380081Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
28752ADAMEC ČESTMÍR13040731Sady 721/12, 61400 Brno
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
462365ALEXA FRANTIŠEK64840964Dvořákova 518/1, 35301 Mariánské Lázně
445579ANDĚL HYNEK45083924Cintlovka 75, 268 01 Hořovice
16439ANDREE KAMIL66245192Dolní náměstí 22/43, 77900 Olomouc
1092352APPELTAUER JAROSLAV11436981Holubova 511/7, 46312 Liberec
766764BABIRÁD ANTONÍN69740208249, 69301 Horní Bojanovice
1183981BAČÍK LUKÁŠ86963074Popelákova 2307/24, 62800 Brno
12284BAMBASOVÁ MARKÉTA45711658Nad Buďánkami III 2855/7, 15000 Praha
379156BANDŽÁKOVÁ IVANA45776814Batličkova 254/3, 18200 Praha
80038BARTOŇ ONDŘEJ88705226Okružní 456, 75501 Vsetín
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
126329BARTOŠOVÁ MARIE2281414Voříškova 402/11, 62300 Brno
388042BARTŮŠEK PETR87694310Krefty 114, 69164 Nosislav
36291BAUER MARTIN72985798Hrabinská 1508/25B, 73701 Český Těšín
102793BAXANTOVÁ JANA4906993Kolodějská 82, 25084 Sibřina
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
375235BEDŘICH ROMAN1263455Příční 286, 66463 Žabčice
9080BENEŠ MIROSLAV71044094Mydlářka 1802/1, 16000 Praha
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
132633BENEŠOVÁ PAVLA48904813Sušilovo náměstí 429/51, 68301 Rousínov
56657BERAN JAN12320161Pod Hradbami 79, 38301 Prachatice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
5031594fin, spol. s r.o.27716252Lidická 710/57, 60200 Brno
2846661ACT 23 s.r.o. v likvidaci28965019Lidická 713/63, Veveří, 602 00 Brno
2656327ADELEIN SE2199271Lidická 710/57, 60200 Brno
1340008ADVANDEA a.s.27753590Lidická 710/57, 60200 Brno
3432679AFASINI SE29321611Lidická 710/57, 60200 Brno
301131AG Kolosal s.r.o.29201756Lidická 710/57, 60200 Brno
1706371AG-Holding SE29282608Lidická 710/57, 60200 Brno
1325416AKTIVITA s.r.o.27426017Lidická 1023/63c, Veveří, 602 00 Brno
115048ALFA reality, s.r.o.25335677Lidická 708/53, 60200 Brno
2671539ALMUNIA, s.r.o.29046131Lidická 707/51, 60200 Brno
2750817AMA evolution s.r.o.1420666Lidická 787/45, 60200 Brno
1121684ARSIL Crystal, a.s.25573489Lidická 710/57, 60200 Brno
1235004ATTL - Auto Transport Technik u. Logistik, spol. s.r.o. v likvidaci46343393Lidická 710/57, 60200 Brno
3370628Alfa Trade M-System s.r.o.3322416Lidická 710/57, 60200 Brno
3457943Atelerix nemovitosti, s.r.o.25301535Lidická 710/57, 60200 Brno
1624505Atelerix, a.s.28307461Lidická 710/57, 60200 Brno
73988BALD HILLS HEALTH PRODUCTS, s.r.o.26253500Cihlářská 642/18, Veveří, 602 00 Brno
64016BAXTRADE LIMITED, organizační složka27663345Lidická 710/57, 60200 Brno
3044366BERDY, s.r.o.26291606Lidická 1023/63c, Veveří, 602 00 Brno
603781Bartalos, a.s.27756092Lidická 710/57, 60200 Brno
3135775Baumgartner & Co Beteiligungs OEG, organizační složka27696332Lidická 705/43, 60200 Brno
1963675Bercalli, a.s.27670295Lidická 710/57, 60200 Brno
1665673Blakkis, a.s.27754596Lidická 710/57, 60200 Brno
96397Blumeco, a.s.27756114Lidická 710/57, 60200 Brno
3026155Boehringer Mannheim Czech Club64331296Lidická 711/59, 60200 Brno

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2465623Robert Patrick Vernon Mclaughlin88046168Lidická 787/45, 60200 Brno
495812Alexandr Vysloužil - MERCATO46241337Brno, 60200, Veveří, Cihlářská, 14
1457035Adámek Roman71189823Lidická 1023/63b, 60200 Brno
112378Appel Josef14635909Lidická 708/53, 60200 Brno
1900838Baumgartner Katarina25805321Lidická 705/43, 60200 Brno
1729826Bernátek Tomáš42684099Cihlářská 642/18, 60200 Brno
654097Brunclík Zdeněk71333797Lidická 710/57, 60200 Brno
2896425Burianová Simona88516326Lidická 710/57, 60200 Brno
1154860Chudobová Petra73629677Lidická 707/51, 60200 Brno
1568213Dvořák Jiří42576440Lidická 1023/63, 60200 Brno
3298709FALTÝNKOVÁ MARTINA2629755Lidická 707/51, 60200 Brno
2284395Flora Martin68623364Lidická 710/57, 60200 Brno
3230208Foll Robert16305540Lidická 1023/63c, 60200 Brno
3161090Frimmel Karel16337701Lidická 710/57, 60200 Brno
2034897Fronk Jan773212Cihlářská 637/16, 60200 Brno
3033720Fronková Lenka3466132Cihlářská 637/16, 60200 Brno
3399173Fuksa Karel40461718Lidická 705/43, 60200 Brno
3071259Gopferd Eduard62439529Lidická 708/53, 60200 Brno
2242245Grozanič Petr75324695Lidická 1023/63, 60200 Brno
3228478Habanec Jan68691891Lidická 710/57, 60200 Brno
779633Hadaš Jiří61425478Cihlářská 637/16, 60200 Brno
2104324Hauerová Martina40452671Cihlářská 635/14, 60200 Brno
2727724Hejtmánková Klára75095254Lidická 1023 / 63c Veveří 60200, Brno Brno-město
3210883Helwaniová Raghda4366018Lidická 788/49, 60200 Brno
2106304Hlaváček Róbert1238574Lidická 707/51, 60200 Brno