Technické služby města Mostu a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Technické služby města Mostu a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 771. Její identifikační číslo je 64052265 a sídlo firmy je Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most.

Výpis z obchodního rejstříku Technické služby města Mostu a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 771

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vywt2un

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Ostraha majetku a osob
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra
Provozování solárií
Provozování pohřební služby
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti cvičení...
Hostinská činnost
Správa a údržba nemovitostí
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Realitní činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Dopravní značení
Přípravné práce pro stavby
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vedení účetnictví
Zprostředkování v oboru obchodu, služeb a stavebnictví
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla s...
Provoz parkovacích automatů
Technické činnosti v dopravě
Rekultivační práce včetně údržby zeleně, sadových a parkových úprav
Provozování sauny
Zámečnictví, nástrojářství
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v...
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování...
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a...
Provozování tělovýchovných zařízení
Klempířství a oprava karoserií
Masérské služby
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provozování krematoria
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Čištění komunikací a ostatních ploch
Provoz zahradnictví
Ubytovací služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Údržba a opravy komunikací a chodníků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Specializovaný maloobchod
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Adresa společnosti

Sídlo: Dělnická 164, 43401 Most

Adresy: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
od 18. 06. 2014
Most-Velebudice, ul. Dělnická 164
od 01. 01. 1996 do 18. 06. 2014

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015

  Statutární město Most se sídlem 434 69 Most, Radniční 1, IČ 00266094, jako jediný akcionář společnosti Technické služby města Mostu a.s. IČ 64052265 se sídlem Most - Velebudice, ul. Dělnická 164, rozhodnuje dle ust. § 190 odst. 1 obch. zák. dne 6.11.20081. o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií, zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.- nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, Radniční 1, IČ 00266094 s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.- emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 1,440.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých).-upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.- upsáno bude celkem 144ks (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři kusy) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou kótované.- emisní kurz jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.- společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 224,880.000,- (slovy: dvě stě dvacet čtyři miliony osm set osmdesát tisíc korun českých) a 22 488 ks (slovy: dvacet dva tisíce čtyřista osmdesát osm kusů) kemových akcií na jméno.- nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.- peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 224875252/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Most, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
od 14. 11. 2008 do 31. 12. 2008

  Statutární město Most se sídlem Magistrátu Most, Radniční 1, PSČ 434 69, IČO 002 66 094, jako jediný akcionář společnosti Technických služeb města Mostu a.s., IČO 640 52 265 se sídlem Most-Velebudice, ul. Dělnická 164, rozhoduje dle ust. § 190 odst. 1 obch. zák. v platném znění o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií, zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.- nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, Radniční 1, PSČ 002 66 094 s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.- emistní kurz bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 4 540 000,- (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých).- upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.- upsáno bude celkem 454 (slovy: čtyři sta padesát čtyři kusy) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou kótované.- emisní kurz jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.- společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 223 440 000,- (slovy: dvě stě dvacet tři miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) a 22 344 ks (slovy: dvacet dva tisíce tři sta čtyřicet čtyři kusy) kmenových akcií na jméno.- nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční ul. č. 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.- peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 217397686/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most, a to do třiceti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
od 22. 01. 2008 do 17. 04. 2008

  Jediný akcionář Technických služeb města Mostu a.s., Statutární město Most se sídlem Magistrátu Most, Radniční 1, PSČ 434 69, IČO 002 66 094, dne 5.10.2006 v notářské kanceláři v Mostě, tř. Budovatelů čp. 2957, PSČ 434 01, IČO 258 02 887, rozhodl dle ust. § 190 odst. 1 obch. zák. v platném znění o zvýšení základního kapitálu Technických služeb města Mostu a.s., se sídlem Most, Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 62, IČO 640 52 265 zapsaných v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, ve vložce č. 771 - úpisem nových akcií, zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.- nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, Radniční 1, IČO 002 66 094 s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.- emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 4 570 000,- (slovy: čtyři miliony pět set sedmdesát tisíc korun českých).- upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.- upsáno bude celkem 457 (slovy: čtyři sta padesát sedm kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou kótované.- emisní kurz jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.- společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 218 900 000,- (slovy: dvě stě osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) a 21 890 ks (slovy: dvacet jeden tisíc osmset devadesát kusů) kmenových akcií na jméno- nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora Statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční ul. č. 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.- peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 210820787/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most, a to do devadesáti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
od 08. 11. 2006 do 16. 01. 2007

  Jediný akcionář Technických služeb města Mostu a.s., Statutární město Most se sídlem Most, Radniční 1, PSč 434 69, IČO 002 66 094, dne 20.12.2005 v notářské kanceláři v Mostě, tř. Budovatelů čp. 2957, PSČ 434 01, IČO 258 02 887, rozhodl dle ust. § 190 odst. 1 obch. zák. v platném znění o zvýšení základního kapitálu Technických služeb města Mostu a.s., se sídlem Most, Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 62, IČO 640 52 265 zapsaných v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, ve vložce č. 771 - úpisem nových akcií, zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.- nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, Radniční 1, IČO 002 66 094 s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.- emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 6 250 000,- (slovy: šest milionů dvě stě padesát tisíc korun českých).- upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.- upsáno bude celkem 625 (slovy: šest set dvacet pět kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou kótované.- emisní kurs jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.- společnost bude mít de dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 214 330 000,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých) a 21 433 ks (slovy: dvacet jeden tisíc čtyři sta třicet tři kusů) kmenových akcií na jméno.- nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.- peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 198902682/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most, a to do šedesáti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
od 31. 01. 2006 do 20. 04. 2006

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.Jediný akcionář Statutární město Most společnosti Technické služby města Mostu, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26.5.2004 v notářské kanceláři se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů čp. 2957 o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií. Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním nových akcií.2. Nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, ul. Radniční 1, IČ: 002 66 094, s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák.3. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 2 050 000,- (slovy: dva miliony padesát tisíc korun českých).4. Upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.5. Upsáno bude celkem 205 ks (slovy: dvě stě pět kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou registrované.6. Emisní kurs jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.7. S nově emitovanými akciemi jsou spojená stejná práva jako s akciemi dosavadními.8. Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 208 080 000,- (slovy: dvě stě osm milionů osmdesát tisíc korun českých) a 20 808 ks (slovy: dvacet tisíc osm set osm kusů) kmenových akcií na jméno.9. Nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora Statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 190457668/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most, a to do 60 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.11. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je stabilizace ekonomických ukazatelů a vytvoření předpokladů pro její další ekonomický rozvoj.
od 23. 07. 2004 do 04. 11. 2004

  Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti jestabilizace ekonomických ukazatelů a vytvoření předpokladů projejí další ekonomický rozvoj.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  Upisovatel je povinen splatit výše uvedený peněžitý vklad velhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu, nejpozději do jednoho měsíceod vyznačení právní moci na usnesení Krajského soudu v Ústí nadLabem o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, a to na zvlášť ktomu zřízeném účtě č. 181929758/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  Nové akcie budou upisovatelem upsány v sídle společnosti, a tove lhůtě do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč206,300.000,-- (slovy: dvě stě šest miliónů tři sta tisíc korunčeských) a 20.630 ks (slovy: dvacet tisíc šest set třicet kusů)kmenových akcií.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  S nové emitovanými akciemi jsou spojená stejná práva jako sakciemi dosavadními.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  Emisní kurs jedné emitované akcie se rovná její jmenovitéhodnotě.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  Upsáno bude celkem 763 ks (slovy. sedm set šedesát tři kusy)nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-- (slovy: desettisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mítzaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudouregistrované.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  Nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářemspolečnosti, tj. Statutárním městem Most se sídlem v Mostě, ul.Radniční 1, IČ: 00266094, s využitím svého přednostního právadle ust. § 204a obch. zák., jejichž emisní kurs bude splacenpeněžitým vkladem ve výši Kč 7,630.000,-- (slovy: sedm miliónůšest set třicet tisíc korun českých).
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním novýchakcií.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  Jediný akcionář Statutární město Most společnosti Technickéslužby města Mostu, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dne 19.12.2002 v notářské kanceláři se sídlem v Mostě,tř. Budovatelů čp. 2957 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti úpisem nových akcií. Zvýšení je přípustné, neboťemisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  Upisování akcií nad celkovou uvedenou částku se nepřipouští.
od 07. 06. 2003 do 06. 11. 2003

  2. Nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářemspolečnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě,ul. Radniční 1, s využitím svého přednostního práva dle ust.204a obch. zák., jejichž emisní kurs bude splacen peněžitýmvkladem ve výši Kč 35, 480. 000,- (slovy: třicet pět milionůčtyři sta osmdesát tisíc korun českých).
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  4. Upsáno bude celkem 3. 548 ks (slovy: tři tisíce pět setčtyřicet osm kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých), které budou mítzaknihovanou podobu, budou znít na jméno, omezenoupřevoditelnost a nebudou registrované.
od 15. 03. 2014 do 01. 06. 2002

  1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisovaním novýchakcií.
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  Jediný akcionář Statutární město Most společnosti TECHNICKÉSLUŽBY MĚSTA MOSTU a.s. rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dne 30.11. 2001 v notářské kanceláři se sídlem v Mostě,tř. Budovatelů čp. 2957 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti úpisem nových akcií. Zvýšení je přípustné, neboťemisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  Emisní kurs jedné emitované akcie se rovná její jmenovitéhodnotě.
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  S nově emitovanými akciemi jsou spojená stejná práva jakos akciemi dosavadními.
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  6. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnostije stabilizace ekonomických ukazatelů a vytvoření předpokladůpro její další ekonomický rozvoj.
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  5. Upisovatel je povinen splatit výše uvedený peněžitý vkladve lhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu nejpozději do jednohoměsíce, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského souduv Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí o výše uvedeném zápise,a to na zvlášť k tomu zřízeném účtě č. 174492551/0300 u ČSOBa s. Most.
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  3. Upisování akcií na celkovou uvedenou částku se nepřipouští.
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál Kč198,400.000,- (slovy: jedno sto devadesát osm milionů čtyřista tisíc korun českých) a 19.840 ks (slovy: devatenáct tisícosm set čtyřicet kusů) kmenových akcií.
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  Nové akcie budou upisovatelem upsány v sídle společnosti, ato ve lhůtě do patnácti dnů od právní moci usnesení souduo zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu
od 15. 03. 2002 do 01. 06. 2002

Akcie

Počet: 20 488 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 04. 2012

Počet: 22 488 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 11. 2011 do 11. 04. 2012

Počet: 22 488 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 21. 11. 2011

Počet: 22 344 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 04. 2008 do 31. 12. 2008

Počet: 21 890 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 01. 2007 do 17. 04. 2008

Počet: 21 433 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 04. 2006 do 16. 01. 2007

Počet: 20 808 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 11. 2004 do 20. 04. 2006

Počet: 20 603 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 11. 2003 do 04. 11. 2004

Počet: 19 840 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2002 do 06. 11. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Most

IČO: 266094

Adresa: Radniční 1/2, 434 01 Most
od 12. 02. 2016
Most, Budovatelů 1
od 11. 10. 1996 do 12. 02. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 10. 1996


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MÁLEK ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015

Adresa: Zahražanská 1505/4, 434 01 Most
od 27. 02. 2016
Ke Koupališti 1518, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 27. 02. 2016


Název/Jméno: OZAŇÁK JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015

Adresa: tř. Budovatelů 2927/148, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: LENKA BOMBERA PISKAČOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015

Adresa: Albrechtická 592/19, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: TURIS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2015

Adresa: Jarmily Glazarové 901/7, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: SCHWARZ BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 12. 2015

Adresa: Františka Veselého 672/2a, 435 11 Lom
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: HOFMAN VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015

Adresa: Jugoslávská 1756/57, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: DRTÍK DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2015

Adresa: Jugoslávská 1605/6, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: HAVLŮJ ALEŠ

IČO: 2354314

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015

Adresa: Komořanská 3119/8, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: BRABEC ZDENĚK

IČO: 12142603

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015

Adresa: U Rybníka 133, Čepirohy, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: CHYTKA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2015

Adresa: Slovanská 1383, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: TANCOŠ JOSEF

IČO: 12802719

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2015

Adresa: Mikoláše Alše 2245/16, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: KUBAL TOMÁŠ

IČO: 1222414

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 12. 2015

Adresa: Polní 163, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015

Adresa: Brigádnická 2695/9, 434 01 Most
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: ZUDA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015

Adresa: Slatinická 3329, 434 01 Most
od 11. 11. 2015 do 04. 12. 2015
Zdeňka Štěpánka 425/32, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 11. 11. 2015


Název/Jméno: ZUDOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2015 do 04. 12. 2015

Adresa: Zdeňka Štěpánka 425/32, 434 01 Most
od 07. 10. 2015 do 04. 12. 2015


Název/Jméno: ŠKUDRNA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015

Adresa: Hornická 582/3, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015


Název/Jméno: VOZKA VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 04. 2015

Adresa: Jiřího Wolkera 393, 434 01 Most
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: PRACNÝ PETR

IČO: 42093228

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015

Adresa: Hornická 1236/29, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015


Název/Jméno: ŠLAMBOROVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015 do 04. 06. 2015

Adresa: Příční 432/5, 435 43 Horní Jiřetín
od 23. 04. 2015 do 04. 06. 2015


Název/Jméno: ZAHRADNÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 do 18. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 05. 2007 do 22. 09. 2009

Adresa: Jaroslava Vrchlického 2824/7, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015
Most, J.Vrchlického 2824, PSČ 43401
od 31. 05. 2007 do 18. 11. 2009


Název/Jméno: BELEJ RADEK

IČO: 71810722

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015

Adresa: Javorová 3108, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015


Název/Jméno: Ing. HANA AULICKÁ JÍROVCOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015

Adresa: Nad Potokem 175, Vtelno, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015


Název/Jméno: KRASTENICSOVÁ RADMILA

IČO: 4280971

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015

Adresa: Hasičská 123, Vtelno, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015


Název/Jméno: NOVÁK JIŘÍ

IČO: 12519464

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2011 do 23. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 2009 do 24. 02. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 22. 09. 2009

Adresa: Hasičská 111, Vtelno, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 04. 12. 2015
Jarmily Glazarové 913/43, 434 01 Most
od 14. 02. 2014 do 18. 06. 2014
Most, Jarmily Glazarové 913/43, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 14. 02. 2014
Most, J. Glazarové 913/43, PSČ 43401
od 22. 09. 2009 do 24. 02. 2011
Most, J.Glazarové 913, PSČ 43401
od 31. 05. 2007 do 22. 09. 2009


Název/Jméno: ŠVÁB JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 04. 2015

Adresa: Jaroslava Vrchlického 2767/29, 434 01 Most
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: AGH ALEXANDR

IČO: 40244164

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015

Adresa: Bělehradská 126/50, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015


Název/Jméno: ŠTEMBERA SAŠA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015

Adresa: Radniční 3401, 434 01 Most
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: SIGMUND ADOLF

IČO: 15680347

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015

Adresa: K. H. Borovského 1144/4, 434 01 Most
od 23. 04. 2015 do 04. 12. 2015


Název/Jméno: KÖHLEROVÁ IVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 23. 04. 2015

Adresa: W. A. Mozarta 2422/5, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, W. A. Mozarta 2422/5, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 18. 06. 2014


Název/Jméno: NEŠPOROVÁ BLANKA

IČO: 70244014

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2010 do 23. 04. 2015

Adresa: Zdeňka Fibicha 2576/4, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, Zdeňka Fibicha 2576/4, PSČ 43401
od 17. 03. 2010 do 18. 06. 2014


Název/Jméno: BRECKL ERVÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2011 do 23. 04. 2015

Adresa: M. J. Husa 298/1, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, M. J. Husa 298/1, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 18. 06. 2014


Název/Jméno: MUTINSKÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2008 do 04. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1996 do 06. 12. 2000

Adresa: č.p. 169, 435 26 Bečov
od 18. 06. 2014 do 04. 12. 2015
Bečov 169, PSČ 43526
od 04. 04. 2008 do 18. 06. 2014
Bečov 169, okres Most
od 01. 01. 1996 do 06. 12. 2000


Název/Jméno: SYROVÝ JAN

IČO: 71797491

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 2009 do 23. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 22. 09. 2009

Adresa: Vladimíra Majakovského 2090/11, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, Vladimíra Majakovského 2090/11, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 18. 06. 2014
Most, Majakovského 2090/11, PSČ 43401
od 22. 09. 2009 do 24. 02. 2011
Most, Majakovského 2092, PSČ 43401
od 31. 05. 2007 do 22. 09. 2009


Název/Jméno: HRIB MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2011 do 23. 04. 2015

Adresa: Albrechtická 578/20, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, Albrechtická 578/20, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 18. 06. 2014


Název/Jméno: ANTOŠ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 23. 04. 2015

Adresa: Albrechtická 594/23, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, Albrechtická 594/23, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 18. 06. 2014


Název/Jméno: ČAPKOVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 02. 2011 do 23. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 do 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 22. 09. 2009

Adresa: Vinohradská 222, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, Vinohradská 222, PSČ 43401
od 11. 04. 2012 do 18. 06. 2014
Most, Zdeňka Fibicha 2689/48, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 11. 04. 2012
Most, Zd. Fibicha 2689, PSČ 43401
od 22. 09. 2009 do 24. 02. 2011
Most, Zd.Fibicha 2689, PSČ 43401
od 31. 05. 2007 do 22. 09. 2009


Název/Jméno: LIBECAJTOVÁ LUCIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2011 do 23. 04. 2015

Adresa: Šeříková 1119/26, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, Šeříková 1119/26, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 18. 06. 2014


Název/Jméno: HOLÝ LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 23. 04. 2015

Adresa: Obránců míru 2881/8, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, Jana Kříže 918/20, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 18. 06. 2014


Název/Jméno: PRŮCHA OTTA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 23. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 24. 02. 2011

Adresa: Eduarda Basse 1158/7, 434 01 Most
od 18. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, Eduarda Basse 1158/7, PSČ 43401
od 24. 02. 2011 do 18. 06. 2014
Most, E.Basse 1158, PSČ 43401
od 31. 05. 2007 do 24. 02. 2011


Název/Jméno: ŠEVČÍK ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 2007 do 23. 04. 2015

Adresa: Česká 652/55, 434 01 Most
od 15. 06. 2014 do 23. 04. 2015
Most, Česká 652/55, PSČ 43401
od 31. 05. 2007 do 15. 06. 2014


Název/Jméno: JANOUT VÁCLAV

IČO: 46760431

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2010 do 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2004 do 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2000 do 17. 04. 2004

Adresa: Most, V Sadech 1722, PSČ 43401
od 17. 03. 2010 do 24. 02. 2011
Most, V Sadech 1722
od 17. 04. 2004 do 31. 05. 2007
Most, V sadech čp. 1722
od 30. 10. 2002 do 17. 04. 2004
Most, Okružní 961
od 06. 12. 2000 do 30. 10. 2002
Most, Okružní 9061/10
od 14. 02. 2000 do 06. 12. 2000


Název/Jméno: JEŽEK JIŘÍ

IČO: 40244521

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 11. 2009 do 24. 02. 2011

Adresa: Most, Lesní 1966/22, PSČ 43401
od 18. 11. 2009 do 24. 02. 2011


Název/Jméno: KURCIN JIŘÍ

IČO: 12061824

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 do 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2004 do 22. 09. 2009

Adresa: Most, B. Martinů bl. 501, čp. 1211, PSČ 43401
od 22. 09. 2009 do 24. 02. 2011
Most, B.Martinů bl. 501 čp.1211, PSČ 43401
od 04. 04. 2008 do 22. 09. 2009
Most, Bohuslava Martinů 1211/3
od 17. 04. 2004 do 04. 04. 2008


Název/Jméno: SVOBODA MIROSLAV

IČO: 60407883

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2008 do 17. 03. 2010

Adresa: Most, Chomutovská 2231/20, PSČ 43401
od 23. 10. 2008 do 17. 03. 2010


Název/Jméno: PÁTEK VLADIMÍR

IČO: 14825481

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 2008 do 22. 09. 2009

Adresa: Most, Albrechtická 612/29, PSČ 43401
od 09. 09. 2008 do 22. 09. 2009


Název/Jméno: DOBIÁŠ JAN

IČO: 3370542

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 09. 2008 do 22. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2000 do 14. 02. 2000

Adresa: Most, Prokopova 1009/40, PSČ 43401
od 09. 09. 2008 do 22. 09. 2009
Most, Budovatelů 2367/56
od 14. 02. 2000 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: HLAVÁČEK PAVEL

IČO: 18433839

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2004 do 09. 09. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 1997 do 14. 03. 2003

Adresa: Peruc - Radonice nad Ohří 101, PSČ 44001
od 04. 04. 2008 do 09. 09. 2008
Peruc - Radonice nad Ohří 101
od 17. 04. 2004 do 04. 04. 2008
Most, J. Kříže 896/710
od 20. 11. 1997 do 14. 03. 2003


Název/Jméno: PAVLÍČKOVÁ HELENA

IČO: 44095601

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2003 do 24. 02. 2011

Adresa: Černčice, Havlíčkova 185, PSČ 43901
od 31. 05. 2007 do 24. 02. 2011
Most, J. Kříže 931/714
od 14. 03. 2003 do 31. 05. 2007


Název/Jméno: BÁRTL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 04. 2004 do 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2001 do 17. 04. 2004

Adresa: Most, Sadová 72, PSČ 43401
od 14. 10. 2005 do 31. 05. 2007
Most - Čepirohy, Sadová 72
od 30. 10. 2002 do 14. 10. 2005
Most, M. Majerové 3036
od 22. 11. 2001 do 30. 10. 2002


Název/Jméno: KONEČNÝ MILAN

IČO: 63761335

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 2001 do 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2000 do 14. 02. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2000 do 22. 11. 2001

Adresa: Most - Souš, Na Novém světě 69, PSČ 43401
od 14. 10. 2005 do 31. 05. 2007
Most - Souš, Na Novém světě čp. 69
od 21. 06. 2005 do 14. 10. 2005
Most, Na Novém světě čp. 236
od 22. 11. 2001 do 21. 06. 2005
Most, Na Novém Světě čp. 236
od 14. 02. 2000 do 22. 11. 2001
Most, Moskevská 975/41
od 14. 02. 2000 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: JENÍČKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 11. 1997 do 31. 05. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 1996 do 20. 11. 1997

Adresa: Most, W.A.Mozarta čp. 2426
od 21. 06. 2005 do 31. 05. 2007
Most, W.A. Mozarta čp. 2426
od 06. 12. 2000 do 21. 06. 2005
Most, Budovatelů 2409/10
od 01. 01. 1996 do 06. 12. 2000


Název/Jméno: KLIMECKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 04. 2004 do 09. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 10. 1996 do 17. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 1996 do 11. 10. 1996

Adresa: Most, ČSA čp. 2110
od 21. 06. 2005 do 09. 09. 2008
Most, ČSA 2110
od 17. 04. 2004 do 21. 06. 2005
Most, ČSA čp. 2110
od 14. 02. 2000 do 17. 04. 2004
Most, Jana Kříže 896/9
od 11. 10. 1996 do 14. 02. 2000
Most, Jana Kříže 896/9
od 01. 01. 1996 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: HONOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2005 do 23. 10. 2008

Adresa: Most, M.J.Husa 540/20
od 21. 06. 2005 do 23. 10. 2008


Název/Jméno: KRBEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 04. 2004 do 31. 05. 2007

Adresa: Most, Moskevská 3062/15
od 17. 04. 2004 do 31. 05. 2007


Název/Jméno: REHÁKOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2004 do 04. 04. 2008

Adresa: Most, kpt. Jaroše 89/48
od 17. 04. 2004 do 04. 04. 2008


Název/Jméno: TŘÍSKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2004 do 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2001 do 17. 04. 2004

Adresa: Most, Nad Vinicí 1712
od 17. 04. 2004 do 31. 05. 2007
Most, Nad vinicí 1712
od 22. 11. 2001 do 17. 04. 2004


Název/Jméno: ŠULC JIŘÍ

IČO: 19046863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1996 do 22. 11. 2001

Adresa: Most, Javorová 3102
od 14. 02. 2000 do 22. 11. 2001
Most, ul. Česká 1024
od 01. 01. 1996 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: VALVODA BOŘEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2000 do 17. 04. 2004

Adresa: Most, Za špačkárnou čp. 90
od 06. 12. 2000 do 17. 04. 2004
Most, Za Špačkárnou čp. 90
od 14. 02. 2000 do 06. 12. 2000


Název/Jméno: CIPRO MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2000 do 17. 04. 2004

Adresa: Most, Josefa Skupy čp. 2522
od 06. 12. 2000 do 17. 04. 2004
Most, ČSA 2110
od 14. 02. 2000 do 06. 12. 2000


Název/Jméno: TOMEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 11. 1997 do 17. 04. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1996 do 20. 11. 1997

Adresa: Most, K.H. Máchy 368
od 01. 01. 1996 do 17. 04. 2004


Název/Jméno: KOUDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2000 do 21. 06. 2005

Adresa: Most, Fr. Malíka 736/972
od 06. 12. 2000 do 21. 06. 2005


Název/Jméno: ŠMEJKALOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 12. 1997 do 17. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 11. 1997 do 19. 12. 1997

Adresa: Most, Komenského 614/518
od 20. 11. 1997 do 17. 04. 2004


Název/Jméno: TVRZNÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 do 14. 02. 2000

Adresa: Most, kpt. Jaroše čp. 608/56
od 07. 11. 1997 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: MACH JOSEF

IČO: 61224707

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 10. 1996 do 19. 12. 1997
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 01. 1996 do 11. 10. 1996

Adresa: Most, ul. J.Mánesa 736
od 11. 10. 1996 do 19. 12. 1997
Most, ul. J. Mánesa 736
od 01. 01. 1996 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: KUDRLIČKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 1996 do 14. 02. 2000

Adresa: Most, J. Ševčíka 706/837
od 11. 10. 1996 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: BAJER MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1996 do 14. 02. 2000

Adresa: Most, M.G.Dobnera 2943/2
od 01. 01. 1996 do 14. 02. 2000


Název/Jméno: HOJDAR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1996 do 07. 11. 1997

Adresa: Most, Jana Žižky 11460/5
od 01. 01. 1996 do 07. 11. 1997


Název/Jméno: VOJÍŘ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 1996 do 11. 10. 1996

Adresa: Most, Komořanská 3114/22
od 01. 01. 1996 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: STRAKOVÁ MARIE

IČO: 18616682

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1996 do 20. 11. 1997

Adresa: Most, ul. Zd. Štěpánka 2951/10
od 01. 01. 1996 do 20. 11. 1997


Název/Jméno: JENÍČKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 1996 do 01. 01. 1996

Adresa: Most, Budovatelů 2409/10
od 01. 01. 1996 do 01. 01. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 2. 2014

Odpovědní zástupci: Libor Remuta


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 9. 2011

Odpovědní zástupci: Ing Petr Klimecký


Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Leona Krajíčková

Přerušení: od 22. 10. 2013 do 04. 04. 2016


Kosmetické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 5. 2009

Přerušení: Aktivní od 06. 06. 2012 do 06. 06. 2022


Pedikúra, manikúra

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 5. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislava Tichá

Přerušení: Aktivní od 06. 06. 2012 do 06. 06. 2022


Provozování solárií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 11. 2006

Odpovědní zástupci: Vladislava Jančíková


Provozování pohřební služby

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 6. 2004

Odpovědní zástupci: Ladislav Lang


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 5. 2004

Přerušení: Aktivní od 20. 06. 2014 do 20. 06. 2019
od 19. 06. 2009 do 19. 06. 2014


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 5. 2004

Přerušení: Aktivní od 20. 06. 2014 do 20. 06. 2019
od 19. 06. 2009 do 19. 06. 2014


Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti cvičení fitness

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 5. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 2003


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 9. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Čížek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 9. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeňka Reháková


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 10. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeňka Reháková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1999


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1999


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeňka Reháková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dopravní značení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeňka Reháková

Zánik oprávnění:10. 4. 2001


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeňka Reháková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Vladislava Jančíková


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1997

Zánik oprávnění:27. 8. 2004


Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 6. 1997


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Jiří Brusch

Zánik oprávnění:25. 10. 2000


Zprostředkování v oboru obchodu, služeb a stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Pavel Měska

Zánik oprávnění:10. 4. 2001


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Pavel Douša

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 5. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla s poskytováním jiných služeb než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Mutinský

Zánik oprávnění:10. 4. 2001


Provoz parkovacích automatů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 8. 1996

Zánik oprávnění:10. 4. 2001


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 8. 1996

Odpovědní zástupci: Ilona Holá

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Rekultivační práce včetně údržby zeleně, sadových a parkových úprav

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1996

Zánik oprávnění:10. 4. 2001


Provozování sauny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1996

Odpovědní zástupci: Zdeňka Reháková

Zánik oprávnění:14. 3. 2000


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 6. 1996


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Jozefa Semmlerová


Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 4. 1996

Zánik oprávnění:18. 9. 2001


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Irena Horská

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Pavel Měska

Přerušení: od 03. 03. 2004 do 27. 08. 2004

Zánik oprávnění:27. 8. 2004


Provozování tělovýchovných zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Milena Stříšková

Zánik oprávnění:25. 10. 2000


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 4. 1996


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 1996

Přerušení: od 26. 04. 1999 do 31. 12. 1999

Zánik oprávnění:10. 3. 2000


Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Jiří Brusch

Zánik oprávnění:8. 4. 2003


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996


Provozování krematoria

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Jozefa Semmlerová


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Jiří Brusch

Zánik oprávnění:12. 1. 2001


Čištění komunikací a ostatních ploch

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Zdeňka Reháková

Zánik oprávnění:10. 4. 2001


Provoz zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Zánik oprávnění:10. 4. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Přerušení: od 17. 01. 2001 do 31. 12. 2002
od 26. 04. 1999 do 31. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Milena Stříšková

Zánik oprávnění:9. 4. 2001


Údržba a opravy komunikací a chodníků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Zánik oprávnění:10. 4. 2001


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Mutinský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Ing Petr Klimecký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Zdeňka Reháková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Ilona Holá

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislava Tichá

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ64052265

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 2. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
261036" F ", družstvo25327721Filipova 762/9, Bystrc, 635 00 Brno
2626371" Keramika Loučany " společnost s ručením omezeným19012845Loučany - Loučany 766, okres Olomouc, PSČ 78344
2765159"AUTODROM MOST, spol. s r.o."61535079Most, Tvrzova ul., PSČ 43400
1008173"Bytové družstvo 265"25006410Most, Budovatelů 265, PSČ 43401
1624918"CARGO TRANS spol. s r.o." v likvidaci15769658Na strži 63, 140 00 Praha
1133609"Carmen Atlantic a.s., v likvidaci"60196360Křemencova 177/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
1138906"JAKOST, veřejná obchodní společnost, účetní, ekonomické a obchodní služby" v likvidaci46683470Nádražní 158/23, 370 01 České Budějovice 1
505355"LSHC, spol. s r.o."48290190Most, J. Glazarové 904/13
851252"LUBÍ" spol. s r.o.46973940Ptáčov 75, PSČ 67401
3264646"LUXÍK" bytové družstvo, v likvidaci25233831Plzeň, Lábkova ul. 824/87 a 825/89, PSČ 31808
1349625"Pekárna Klimentov - spol. s r.o. - KLIPEK"18234071Velká Hleďsebe, Klimentov 133, okres Cheb
975616"Společenství Komenského 95, 97 Plzeň"26318351Plzeň, Komenského 1083/95, okres Plzeň-město
225233"Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 424, 425, 426 a 427 ul. Zd. Štěpánka"28746121Zdeňka Štěpánka 425/32, 434 01 Most
690420"Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova 497/7, 498/9, 499/11, 500/13, 501/15 a 502/17,71213279Gagarinova 500/13, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
28710241. uhelná a.s.61537179Most, Dělnická 21, PSČ 43480
25857061.2.3. group, s.r.o. v likvidaci29209218Jilemnice, Kundratice 154, PSČ 51401
2242893NET spol.s r.o.18384846U Hadích lázní 1145/16, 415 01 Teplice 1
16085534 TRADING ALFA s.r.o. v likvidaci27514862Praha - Hostivař, Budapešťská 1491/5, PSČ 10200
21719504tex s.r.o.29260973Ždánice, Za hvězdárnou 812, PSČ 69632
1777864A - Trading, a.s.48289540Praha 1, Karlova 455/48, PSČ 11000
2207511A Continent s.r.o.61506851Hlavanova 81/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
2822609