Technické služby města Mostu a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Technické služby města Mostu a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 771. Její identifikační číslo je 64052265

Výpis z obchodního rejstříku Technické služby města Mostu a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 771

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vywt2un

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Ostraha majetku a osob
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra
Provozování solárií
Provozování pohřební služby
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti cvičení...
Hostinská činnost
Správa a údržba nemovitostí
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Realitní činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Dopravní značení
Přípravné práce pro stavby
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vedení účetnictví
Zprostředkování v oboru obchodu, služeb a stavebnictví
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla s...
Provoz parkovacích automatů
Technické činnosti v dopravě
Rekultivační práce včetně údržby zeleně, sadových a parkových úprav
Provozování sauny
Zámečnictví, nástrojářství
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v...
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování...
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a...
Provozování tělovýchovných zařízení
Klempířství a oprava karoserií
Masérské služby
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provozování krematoria
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Čištění komunikací a ostatních ploch
Provoz zahradnictví
Ubytovací služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Údržba a opravy komunikací a chodníků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Specializovaný maloobchod
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Adresa společnosti

Sídlo: Dělnická 164, 43401 Most

Adresy: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
od 18. 06. 2014
Most-Velebudice, ul. Dělnická 164
od 01. 01. 1996 od 18. 06. 2014

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 18. 06. 2014 od 23. 04. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 18. 06. 2014 od 23. 04. 2015

  Statutární město Most se sídlem 434 69 Most, Radniční 1, IČ 00266094, jako jediný akcionář společnosti Technické služby města Mostu a.s. IČ 64052265 se sídlem Most - Velebudice, ul. Dělnická 164, rozhodnuje dle ust. § 190 odst. 1 obch. zák. dne 6.11.20081. o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií, zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.- nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, Radniční 1, IČ 00266094 s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.- emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 1,440.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých).-upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.- upsáno bude celkem 144ks (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři kusy) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou kótované.- emisní kurz jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.- společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 224,880.000,- (slovy: dvě stě dvacet čtyři miliony osm set osmdesát tisíc korun českých) a 22 488 ks (slovy: dvacet dva tisíce čtyřista osmdesát osm kusů) kemových akcií na jméno.- nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.- peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 224875252/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Most, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
od 14. 11. 2008 od 31. 12. 2008

  Statutární město Most se sídlem Magistrátu Most, Radniční 1, PSČ 434 69, IČO 002 66 094, jako jediný akcionář společnosti Technických služeb města Mostu a.s., IČO 640 52 265 se sídlem Most-Velebudice, ul. Dělnická 164, rozhoduje dle ust. § 190 odst. 1 obch. zák. v platném znění o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií, zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.- nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, Radniční 1, PSČ 002 66 094 s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.- emistní kurz bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 4 540 000,- (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých).- upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.- upsáno bude celkem 454 (slovy: čtyři sta padesát čtyři kusy) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou kótované.- emisní kurz jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.- společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 223 440 000,- (slovy: dvě stě dvacet tři miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) a 22 344 ks (slovy: dvacet dva tisíce tři sta čtyřicet čtyři kusy) kmenových akcií na jméno.- nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční ul. č. 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.- peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 217397686/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most, a to do třiceti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
od 22. 01. 2008 od 17. 04. 2008

  Jediný akcionář Technických služeb města Mostu a.s., Statutární město Most se sídlem Magistrátu Most, Radniční 1, PSČ 434 69, IČO 002 66 094, dne 5.10.2006 v notářské kanceláři v Mostě, tř. Budovatelů čp. 2957, PSČ 434 01, IČO 258 02 887, rozhodl dle ust. § 190 odst. 1 obch. zák. v platném znění o zvýšení základního kapitálu Technických služeb města Mostu a.s., se sídlem Most, Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 62, IČO 640 52 265 zapsaných v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, ve vložce č. 771 - úpisem nových akcií, zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.- nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, Radniční 1, IČO 002 66 094 s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.- emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 4 570 000,- (slovy: čtyři miliony pět set sedmdesát tisíc korun českých).- upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.- upsáno bude celkem 457 (slovy: čtyři sta padesát sedm kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou kótované.- emisní kurz jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.- společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 218 900 000,- (slovy: dvě stě osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) a 21 890 ks (slovy: dvacet jeden tisíc osmset devadesát kusů) kmenových akcií na jméno- nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora Statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční ul. č. 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.- peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 210820787/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most, a to do devadesáti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
od 08. 11. 2006 od 16. 01. 2007

  Jediný akcionář Technických služeb města Mostu a.s., Statutární město Most se sídlem Most, Radniční 1, PSč 434 69, IČO 002 66 094, dne 20.12.2005 v notářské kanceláři v Mostě, tř. Budovatelů čp. 2957, PSČ 434 01, IČO 258 02 887, rozhodl dle ust. § 190 odst. 1 obch. zák. v platném znění o zvýšení základního kapitálu Technických služeb města Mostu a.s., se sídlem Most, Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 62, IČO 640 52 265 zapsaných v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, ve vložce č. 771 - úpisem nových akcií, zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.- nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, Radniční 1, IČO 002 66 094 s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.- emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 6 250 000,- (slovy: šest milionů dvě stě padesát tisíc korun českých).- upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.- upsáno bude celkem 625 (slovy: šest set dvacet pět kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou kótované.- emisní kurs jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.- společnost bude mít de dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 214 330 000,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých) a 21 433 ks (slovy: dvacet jeden tisíc čtyři sta třicet tři kusů) kmenových akcií na jméno.- nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.- peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 198902682/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most, a to do šedesáti dnů od doručení výpisu z obchodního rejstříku, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
od 31. 01. 2006 od 20. 04. 2006

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.Jediný akcionář Statutární město Most společnosti Technické služby města Mostu, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26.5.2004 v notářské kanceláři se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů čp. 2957 o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií. Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním nových akcií.2. Nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářem společnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě, ul. Radniční 1, IČ: 002 66 094, s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák.3. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 2 050 000,- (slovy: dva miliony padesát tisíc korun českých).4. Upisování akcií nad celkovou částku se nepřipouští.5. Upsáno bude celkem 205 ks (slovy: dvě stě pět kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mít zaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudou registrované.6. Emisní kurs jedné emitované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.7. S nově emitovanými akciemi jsou spojená stejná práva jako s akciemi dosavadními.8. Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč 208 080 000,- (slovy: dvě stě osm milionů osmdesát tisíc korun českých) a 20 808 ks (slovy: dvacet tisíc osm set osm kusů) kmenových akcií na jméno.9. Nové akcie budou upisovatelem upsány v kanceláři primátora Statutárního města Mostu č. 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, Radniční 1, PSČ 434 69, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 190457668/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most, a to do 60 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.11. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je stabilizace ekonomických ukazatelů a vytvoření předpokladů pro její další ekonomický rozvoj.
od 23. 07. 2004 od 04. 11. 2004

  Upisování akcií nad celkovou uvedenou částku se nepřipouští.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Jediný akcionář Statutární město Most společnosti Technickéslužby města Mostu, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dne 19.12.2002 v notářské kanceláři se sídlem v Mostě,tř. Budovatelů čp. 2957 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti úpisem nových akcií. Zvýšení je přípustné, neboťemisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním novýchakcií.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářemspolečnosti, tj. Statutárním městem Most se sídlem v Mostě, ul.Radniční 1, IČ: 00266094, s využitím svého přednostního právadle ust. § 204a obch. zák., jejichž emisní kurs bude splacenpeněžitým vkladem ve výši Kč 7,630.000,-- (slovy: sedm miliónůšest set třicet tisíc korun českých).
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Upsáno bude celkem 763 ks (slovy. sedm set šedesát tři kusy)nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-- (slovy: desettisíc korun českých), které budou znít na jméno, budou mítzaknihovanou podobu, omezenou převoditelnost a nebudouregistrované.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Emisní kurs jedné emitované akcie se rovná její jmenovitéhodnotě.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  S nové emitovanými akciemi jsou spojená stejná práva jako sakciemi dosavadními.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku základní kapitál ve výši Kč206,300.000,-- (slovy: dvě stě šest miliónů tři sta tisíc korunčeských) a 20.630 ks (slovy: dvacet tisíc šest set třicet kusů)kmenových akcií.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Nové akcie budou upisovatelem upsány v sídle společnosti, a tove lhůtě do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Upisovatel je povinen splatit výše uvedený peněžitý vklad velhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu, nejpozději do jednoho měsíceod vyznačení právní moci na usnesení Krajského soudu v Ústí nadLabem o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, a to na zvlášť ktomu zřízeném účtě č. 181929758/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Most.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti jestabilizace ekonomických ukazatelů a vytvoření předpokladů projejí další ekonomický rozvoj.
od 07. 06. 2003 od 06. 11. 2003

  Nové akcie budou upisovatelem upsány v sídle společnosti, ato ve lhůtě do patnácti dnů od právní moci usnesení souduo zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku základní kapitál Kč198,400.000,- (slovy: jedno sto devadesát osm milionů čtyřista tisíc korun českých) a 19.840 ks (slovy: devatenáct tisícosm set čtyřicet kusů) kmenových akcií.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  3. Upisování akcií na celkovou uvedenou částku se nepřipouští.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  5. Upisovatel je povinen splatit výše uvedený peněžitý vkladve lhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu nejpozději do jednohoměsíce, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského souduv Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí o výše uvedeném zápise,a to na zvlášť k tomu zřízeném účtě č. 174492551/0300 u ČSOBa s. Most.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  6. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnostije stabilizace ekonomických ukazatelů a vytvoření předpokladůpro její další ekonomický rozvoj.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  S nově emitovanými akciemi jsou spojená stejná práva jakos akciemi dosavadními.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  Emisní kurs jedné emitované akcie se rovná její jmenovitéhodnotě.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  2. Nové akcie budou v celém rozsahu upsány jediným akcionářemspolečnosti, tj. Statutárním městem Most, se sídlem v Mostě,ul. Radniční 1, s využitím svého přednostního práva dle ust.204a obch. zák., jejichž emisní kurs bude splacen peněžitýmvkladem ve výši Kč 35, 480. 000,- (slovy: třicet pět milionůčtyři sta osmdesát tisíc korun českých).
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  4. Upsáno bude celkem 3. 548 ks (slovy: tři tisíce pět setčtyřicet osm kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě Kč10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých), které budou mítzaknihovanou podobu, budou znít na jméno, omezenoupřevoditelnost a nebudou registrované.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisovaním novýchakcií.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  Jediný akcionář Statutární město Most společnosti TECHNICKÉSLUŽBY MĚSTA MOSTU a.s. rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dne 30.11. 2001 v notářské kanceláři se sídlem v Mostě,tř. Budovatelů čp. 2957 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti úpisem nových akcií. Zvýšení je přípustné, neboťemisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu
od 15. 03. 2002 od 01. 06. 2002

Akcie

Počet: 20 488 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 04. 2012

Počet: 22 488 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 11. 2011 od 11. 04. 2012

Počet: 22 488 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 od 21. 11. 2011

Počet: 22 344 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 04. 2008 od 31. 12. 2008

Počet: 21 890 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 01. 2007 od 17. 04. 2008

Počet: 21 433 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 04. 2006 od 16. 01. 2007

Počet: 20 808 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 11. 2004 od 20. 04. 2006

Počet: 20 603 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 11. 2003 od 04. 11. 2004

Počet: 19 840 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2002 od 06. 11. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Most

IČO: 266094

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 10. 1996


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MÁLEK ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: OZAŇÁK JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: LENKA BOMBERA PISKAČOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: TURIS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: SCHWARZ BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: HOFMAN VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: DRTÍK DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: HAVLŮJ ALEŠ

IČO: 2354314

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: BRABEC ZDENĚK

IČO: 12142603

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: CHYTKA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: TANCOŠ JOSEF

IČO: 12802719

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: KUBAL TOMÁŠ

IČO: 1222414

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: ZUDA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015


Název/Jméno: ZUDOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2015 od 04. 12. 2015


Název/Jméno: ŠKUDRNA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015


Název/Jméno: VOZKA VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: PRACNÝ PETR

IČO: 42093228

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015


Název/Jméno: ŠLAMBOROVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015 od 04. 06. 2015


Název/Jméno: ZAHRADNÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 od 18. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 05. 2007 od 22. 09. 2009


Název/Jméno: BELEJ RADEK

IČO: 71810722

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015


Název/Jméno: Ing. HANA AULICKÁ JÍROVCOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015


Název/Jméno: KRASTENICSOVÁ RADMILA

IČO: 4280971

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015


Název/Jméno: NOVÁK JIŘÍ

IČO: 12519464

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2011 od 23. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 2009 od 24. 02. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 22. 09. 2009


Název/Jméno: ŠVÁB JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: AGH ALEXANDR

IČO: 40244164

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015


Název/Jméno: ŠTEMBERA SAŠA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: SIGMUND ADOLF

IČO: 15680347

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 04. 2015 od 04. 12. 2015


Název/Jméno: KÖHLEROVÁ IVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: NEŠPOROVÁ BLANKA

IČO: 70244014

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2010 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: BRECKL ERVÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: MUTINSKÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2008 od 04. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1996 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: SYROVÝ JAN

IČO: 71797491

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 2009 od 23. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 22. 09. 2009


Název/Jméno: HRIB MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: ANTOŠ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: ČAPKOVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 02. 2011 od 23. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 od 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 22. 09. 2009


Název/Jméno: LIBECAJTOVÁ LUCIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: HOLÝ LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: PRŮCHA OTTA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 23. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 24. 02. 2011


Název/Jméno: ŠEVČÍK ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 2007 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: JANOUT VÁCLAV

IČO: 46760431

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2010 od 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2004 od 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2000 od 17. 04. 2004


Název/Jméno: JEŽEK JIŘÍ

IČO: 40244521

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 11. 2009 od 24. 02. 2011


Název/Jméno: KURCIN JIŘÍ

IČO: 12061824

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 od 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2004 od 22. 09. 2009


Název/Jméno: SVOBODA MIROSLAV

IČO: 60407883

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2008 od 17. 03. 2010


Název/Jméno: PÁTEK VLADIMÍR

IČO: 14825481

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 2008 od 22. 09. 2009


Název/Jméno: DOBIÁŠ JAN

IČO: 3370542

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 09. 2008 od 22. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2000 od 14. 02. 2000


Název/Jméno: HLAVÁČEK PAVEL

IČO: 18433839

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2004 od 09. 09. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 1997 od 14. 03. 2003


Název/Jméno: PAVLÍČKOVÁ HELENA

IČO: 44095601

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2003 od 24. 02. 2011


Název/Jméno: BÁRTL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 04. 2004 od 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2001 od 17. 04. 2004


Název/Jméno: KONEČNÝ MILAN

IČO: 63761335

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 2001 od 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2000 od 14. 02. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2000 od 22. 11. 2001


Název/Jméno: JENÍČKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 11. 1997 od 31. 05. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 1996 od 20. 11. 1997


Název/Jméno: KLIMECKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 04. 2004 od 09. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 10. 1996 od 17. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 1996 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: HONOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2005 od 23. 10. 2008


Název/Jméno: KRBEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 04. 2004 od 31. 05. 2007


Název/Jméno: REHÁKOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2004 od 04. 04. 2008


Název/Jméno: TŘÍSKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2004 od 31. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2001 od 17. 04. 2004


Název/Jméno: ŠULC JIŘÍ

IČO: 19046863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1996 od 22. 11. 2001


Název/Jméno: VALVODA BOŘEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2000 od 17. 04. 2004


Název/Jméno: CIPRO MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2000 od 17. 04. 2004


Název/Jméno: TOMEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 11. 1997 od 17. 04. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1996 od 20. 11. 1997


Název/Jméno: KOUDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2000 od 21. 06. 2005


Název/Jméno: ŠMEJKALOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 12. 1997 od 17. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 11. 1997 od 19. 12. 1997


Název/Jméno: TVRZNÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 od 14. 02. 2000


Název/Jméno: MACH JOSEF

IČO: 61224707

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 10. 1996 od 19. 12. 1997
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 01. 1996 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: KUDRLIČKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 1996 od 14. 02. 2000


Název/Jméno: BAJER MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1996 od 14. 02. 2000


Název/Jméno: HOJDAR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1996 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: VOJÍŘ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 1996 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: STRAKOVÁ MARIE

IČO: 18616682

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1996 od 20. 11. 1997


Název/Jméno: JENÍČKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 1996 od 01. 01. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 02. 2014

Odpovědní zástupci: 1065791


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 09. 2011

Odpovědní zástupci: 1164939


Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 2009

Odpovědní zástupci: 818439

Přerušení: od 22. 10. 2013 od 04. 04. 2016


Kosmetické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 05. 2009

Přerušení: Aktivní od 06. 06. 2012 od 06. 06. 2022


Pedikúra, manikúra

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 05. 2009

Odpovědní zástupci: 843252

Přerušení: Aktivní od 06. 06. 2012 od 06. 06. 2022


Provozování solárií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 11. 2006

Odpovědní zástupci: 207424


Provozování pohřební služby

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 06. 2004

Odpovědní zástupci: 219574


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 05. 2004

Přerušení: Aktivní od 20. 06. 2014 od 20. 06. 2019
od 19. 06. 2009 od 19. 06. 2014


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 05. 2004

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 20. 06. 2014 od 20. 06. 2019
od 19. 06. 2009 od 19. 06. 2014


Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti cvičení fitness

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 05. 2004

Odpovědní zástupci:


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2003


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 09. 2002

Odpovědní zástupci: 213219

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 09. 2002

Odpovědní zástupci: 1164936


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 10. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2012


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 1164936

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1999

Odpovědní zástupci:


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 10. 1999


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 1164936

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Dopravní značení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 1164936

Zánik oprávnění:10. 04. 2001


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 1164936

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 207424


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1997

Zánik oprávnění:27. 08. 2004


Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 06. 1997


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 1164940

Zánik oprávnění:25. 10. 2000


Zprostředkování v oboru obchodu, služeb a stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 266925

Zánik oprávnění:10. 04. 2001


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 439

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 05. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla s poskytováním jiných služeb než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 1164945

Zánik oprávnění:10. 04. 2001


Provoz parkovacích automatů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 08. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 04. 2001


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 1062498

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Rekultivační práce včetně údržby zeleně, sadových a parkových úprav

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 06. 1996

Zánik oprávnění:10. 04. 2001


Provozování sauny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 06. 1996

Odpovědní zástupci: 1164936

Zánik oprávnění:14. 03. 2000


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 06. 1996


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 1164937


Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 04. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:18. 09. 2001


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 1164942

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 266925

Přerušení: od 03. 03. 2004 od 27. 08. 2004

Zánik oprávnění:27. 08. 2004


Provozování tělovýchovných zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 1164943

Zánik oprávnění:25. 10. 2000


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 04. 1996


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 1996

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 26. 04. 1999 od 31. 12. 1999

Zánik oprávnění:10. 03. 2000


Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 1164940

Zánik oprávnění:08. 04. 2003


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci:


Provozování krematoria

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci:


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 1164937


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 1164940

Zánik oprávnění:12. 01. 2001


Čištění komunikací a ostatních ploch

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 1164936

Zánik oprávnění:10. 04. 2001


Provoz zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Zánik oprávnění:10. 04. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 17. 01. 2001 od 31. 12. 2002
od 26. 04. 1999 od 31. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 1164943

Zánik oprávnění:09. 04. 2001


Údržba a opravy komunikací a chodníků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 04. 2001


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 1164945

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 1164939

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 1164936

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 1062498

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 843252

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ64052265

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 02. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
261036" F ", družstvo25327721Filipova 762/9, 63500 Brno
225233"Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 424, 425, 426 a 427 ul. Zd. Štěpánka"28746121Zdeňka Štěpánka 425/32, 43401 Most
2242893NET spol.s r.o.18384846Teplice, 41501, , U HADÍCH LÁZNÍ, 1145/16
117271AFK ATLANTIC, spol. s r.o., Lázně Bohdaneč60931850Kosinova 282, 53341 Lázně Bohdaneč
175816Agentura NAPOLEON s.r.o.27256839Geologická 575/2, 15200 Praha
312380AGRO - spol., akciová společnost46356002Legerova 224, 28002 Kolín
76697Agro MACU s.r.o.49788531172, 33032 Bdeněves
109803Agrodružstvo Pístov49976052Pístov 45, PSČ 586 01
92091Air Apartments s.r.o.5204526Kleinerova 1471, 27201 Kladno
263978ANBRO s.r.o.28656296Kamenická 656/56, 17000 Praha
38646AUTOCENTRUM-WEST s.r.o.25226282Plzeň, Domažlická 1195/178a, PSČ 314 62
250983AWAC, spol. s r.o.563641Michelská 18/12A, 14000 Praha
135419AZ COMP. s.r.o.25018221Ústí nad Labem, Masarykova 209/94
38495BC eu, a.s. v likvidaci26306859Lipová alej 695/1, 15400 Praha
245945BCM Control s.r.o.25427946nám. Sokolovské 312/1, 46001 Liberec
28124BEVENURE s.r.o.28978838Špirkova 522/14, 14200 Praha
193655BIS Engineering s.r.o.44847904Praha, 10205, Hostivař, Weilova, 2
276327BOKI Industries a.s.25767101Mostecká 47/16, 11800 Praha
42970BOVA Březnice spol. s r.o.42726191Za nádražím 472, 26272 Březnice
226557Bytové družstvo "NOVA O1"26477424Cuřínova 587/8, 14200 Praha
183309Bytové družstvo "Zvonková 17" v likvidaci25122801Zvonková 2645/17, 10600 Praha
336689Bytové družstvo čp. 301, Králův Dvůr "v likvidaci"18601146Králův Dvůr, 26701, Králův Dvůr, Pod Hájem, 301
234874Bytové družstvo Krocínka62409166Na Krocínce 445/41, 19000 Praha
279746Bytové družstvo PATERO26439204U jeslí 2269/20, 19300 Praha
259427C.A.S.P. s.r.o.26282194Londýnská 166/1, 12000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
28921ABRAHAM JAN68043201712, 76363 Halenkovice
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
222751Báča Václav40998053310, 67934 Knínice
227004BAĎURA ANTONÍN16618637Antonína Sovy 1518/41, 74705 Opava
140296BAKEŠ PETR87873494Tolstého 801, 27204 Kladno
145797BALTA MILAN40586448Zvonková 2645/17, 10600 Praha
198537BÁRTA MILAN68852746Brunclíkova 1758/20, 16200 Praha
109186BARTOŇ JAROSLAV65802519199, 58867 Stará Říše
8479BARTOŠ VLADIMÍR73516431Gutova 2134/26, 10000 Praha
166054BEČIČKA FRANTIŠEK70276161Prostějov, 79601, Prostějov, Sídl.svobody, 20/74
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
107837BEDNÁŘ MIROSLAV75737086Purkyňova 474/13, 59102 Žďár nad Sázavou
88862BEDNÁŘ ZDENĚK65799119Nad Jihlávkou 5064/6, 58601 Jihlava
172246BEDNÁŘOVÁ MARKÉTA86711512Zdeňka Štěpánka 426/34, 43401 Most
222768BEDNÁŘOVÁ VLASTA72804581Husova 311, 54901 Nové Město nad Metují
222710BĚLOHLÁVKOVÁ HANA7160675168, 28163 Toušice
244222BENDOVÁ VĚRA6243864634, 27735 Stránka
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
93564BENEŠOVÁ DAGMAR67534945Petra Jilemnického 359/25, 67904 Adamov
13724BERAN PETR71200894Vrbátky, 79813, Vrbátky, , 218
24783BERÁNEK FRANTIŠEK4900799814, 38301 Strunkovice nad Blanicí
29790BLAŽEK VÁCLAV46815619Kotkova 682, 33401 Přeštice
140900BOHÁČ PETR68763875Konečného 2255/3, 61500 Brno
250371BONDRA JAN65631102Smetanova 136/5, 46001 Liberec
7399BOROVSKÁ PAVLÍNA86781359Josefa Dobrovského 2163/3, 43401 Most

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí