TECHNOEXPORT, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem TECHNOEXPORT, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 62. Jeho identifikační číslo je 841

 
 

Výpis z obchodního rejstříku TECHNOEXPORT, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1969

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 62

Identifikační číslo:841

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: t2ngkt3

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 10, Třebohostická 3069/14, PSČ 10031
od 16. 02. 2011
Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11334
od 06. 12. 2002 do 16. 02. 2011
Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ 11334
od 15. 10. 1997 do 06. 12. 2002
Praha 1, Václavské náměstí 1
od 23. 08. 1977 do 15. 10. 1997
Praha 1, Václavské náměstí 56
od 01. 01. 1969 do 23. 08. 1977
Třebohostická 3069/14, 10000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 23. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 06. 2014

  Na základě projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a k přechodu této odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost Koruna Palace Assets a.s., IČ: 24720640, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 113 34, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16339.
od 11. 08. 2010

  Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod (dále jen "Společnost") přijala dne 23.10.2009 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492 (dále jen "hlavní akcionář" či "Chemoprojekt, a.s.").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 34.807 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, vydaných jako:- 359 ks jednotlivých akcií, série 04.01, pořadová čísla: 000001-000097, 000220-000236, 000253-000321, 000352-000353, 000357-000359, 000373-000377, 000379-000391, 000437-000476, 000478-000480, 000573-000578, 000641-000643, 000731-000793, 000800-000822, 000826-000838, 000840-000841,- 1 ks hromadné listiny číslo H 01, nahrazující celkem 34.448 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.01: 000098-000219, 000322-000351, 000396-000436, 000481-000572, 000579-000640, 000644-000730, 000794-000799, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.02: 000001-001335, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.03: 000001-032673,Z uvedeného vyplývá, že Chemoprojekt, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 696.140.000,- Kč, což představuje podíl 99,88 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 42 ks akcií série 04.01, pořadová čísla: 000237-000252, 000354-000356, 000360-000372, 000378, 000392-000395, 000477, 000823-000825, 000839, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 18.212,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emitovanou společností TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem 090921 ze dne 21. září 2009, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda účetní hodnoty a metoda likvidační hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 obchodního zákoníku, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., Back office podílových fondů a výplat, Radlická 333/150, Praha 5, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění uveřejní Společnost před Datem přechodu akcií způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti.
od 11. 11. 2009 do 21. 05. 2010

  Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti:1) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti.2) Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 2.787.920.000,- Kč a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 696.980.000,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 20.000,- Kč. Důvody snížení základního kapitálu: úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti.3) Akcionáři společnosti, kteří jsou vlastníky listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 02. 08. 2007

  Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.267.300.000,- Kčs (slovy: tři miliardy dvě stě šedesát sedm milionů tři sta tisíc korun českých), a to upsáním nové emise akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Důvody zvýšení základního kapitálu: řešení neuhrazené části účetní ztráty společnosti za rok 2003, zajištění finanční a účetní stability společnosti, řešení významné části závazků společnosti vůči společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556.3) Způsob upisování akcií:První koloPrvní kolo je určeno pro upisování akcií společnosti s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu.Druhé koloV druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165.4) Druh akcií, podoba, forma a počet akcií: kmenové listinné akcie na jméno, eminent: TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, 32.673 kusů akcií.5) Jmenovitá hodnota nových akcií: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).6) Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ve smyslu stanov společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a právního řádu České republiky.7) Akcie nového druhu nebudou vydány.8) Poukázky na akcie nebudou vydávány.9) Lhůta pro upsání akcií:První kolo bude zahájeno dvacátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dní. Představenstvo společnosti je v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do deseti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zapsání usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu akcionářů na úpis nových akcií s uvedením dne, počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií.Lhůta pro úpis akcií v druhém kole začne běžet padesátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií ve druhém kole upisování a návrh smlouvy na úpis akcií s uvedením náležitostí dle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude společnosti Česká inkasní, s.r.o. oznámen písemným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti Česká inkasní, s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku a v seznamu akcionářů, nebo předáním osobně statutárními orgánu této společnosti, a to nejpozději do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole úpisu akcií.10) Místem k úpisu akcií pro první i druhé kolo bude sídlo společnosti - Václavské náměstí 846/1, Praha 1, III. patro, dveře číslo 310, a to v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin.11) Výše emisního kursu akcií se pro první i druhé kolo úpisu stanovuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, a to 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Uvedená výše emisního kursu je stanovena s ohledem na ustanovení § 163a odst. 1 obchodního zákoníku, jakož i s přihlédnutím k výši zvýšení základního kapitálu společnosti, jakož i k tomu, že jmenovitá hodnota nových akcií bude shodná se jmenovitou hodnotou akcií stávajících, přičemž zároveň je zohledněn zájem společnosti a stávajících akcionářů.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů (v prvním kole upisování) ke splacení emisního kursu peněžitými vklady. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to tak, že na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá 15,015165 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti v prvním kole, jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole, a to převody ze zahraničí na bankovní účet č. CZ 24 0300 0000 0000 1736 8573 (IBAN), převody z tuzemska na bankovní účet č. 17368573/0300 (ABO), vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha, otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.Emisní kurz akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování akcií bude splacen výhradně započtením a tato společnost je povinna emisní kurz akcií upsaných ve druhém kole upisování splatit započtením nejpozději do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v druhém kole upisování.12) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem: Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556 vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií.Pohledávka, která bude započtena proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií: pohledávka České inkasní, s.r.o. vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod vyplývající z Dohody o změně vzájemných práv a povinností ze dne 30.6.2004.Důvody započtení: Důvodem započtení je řešení vztahů vůči věřiteli Česká inkasní, s.r.o. a zájem na oddlužení společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod.Představenstvo společnosti je povinno do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole zaslat společnosti Česká inkasní, s.r.o. návrh smlouvy na započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní s.r.o. ve druhém kole úpisu akcií, přičemž tento návrh musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem pro tento smluvní typ.Společnost Česká inkasní, s.r.o. je povinna nejpozději do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole uzavřít se společností smlouvu o započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole a splatit tímto 100% emisního kursu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování.13) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 14.9.2004 (slovy: čtrnáctého září roku dvou tisícího čtvrtého) podalo u Městského soudu v Praze návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku.
od 22. 07. 2005 do 02. 08. 2007

  Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti TECHNOEXPORTakciová společnost pro zahraniční obchod ze dne 28.11.2000.Mimořádná valná hromada schválila usnesení o zvýšení základníhojmění společnosti upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitéhovkladu, a to formou dle ustanovení § 59 odst. 7 číslo 513/1991Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (kapitalizacepohledávek).Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky společnosti Českáinkasní, s.r.o. za společnostií TECHNOEXPORT akciová společnostpro zahraniční obchod v celkové výši 133.500.000,- Kč (slovy:jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých).Nová výše základního jmění bude činit částku 217.600.000,- Kč(slovy: dvě stě sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých).Počet nově upisovaných akcií: 1.335 kusů.Druh akcií: kmenové akciePodoba akcií: listinnéForma akcií: na jménoJmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí při jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jkedno sto tisíc korunčeských) celkovou částkou ve výši 133.500.000,- Kč (slovy: jednosto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých).Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie,tedy emisní ážio je nulové.Upisování akcií nad stanovenou hodnotu se nepřipouští.V souladu s ustanovením § 204a zákona číslo 513/1991 Sb.,Obchodního zákoníku, v platném znění, se vylučuje přednostníprávo dosavadních akcionářů na úpis akcií, a to s ohledem nanavrhovaný způsob zvýšení základního jmění společnosti.Upisování a splacení nových akcií bude nabídnuto určitémuzájemci, a to obchodní společnosti Česká inkasní, s.r.o., sesídlem Komunardů 6, Praha 7, na adrese sídla společnostiTECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha 1,Václavské náměstí 1, a to ve lhůtě do deseti (10) dnů po dni, vekterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisuusnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.
od 26. 02. 2001 do 02. 08. 2007

  Akcie jsou vydány v listinné podobě.
od 11. 06. 1997 do 23. 06. 2014

  Akcie na jméno jsou převoditelné na jinou osobu rubopisem a topo předchozím souhlasu představenstva. Převod akcií nabýváúčinnosti až dnem zápisu v knize akcionářů, kterou vedespolečnost.
od 11. 06. 1997 do 02. 08. 2007

  Záměr snížit základní jmění společnosti na 84,100.000,-Kč( osmdesátčtyřimilionůjednostotisíc Kč) s rozdělením na 841akcií po 100.000,-Kč.
od 11. 03. 1993 do 12. 11. 1993

  Generální ředitel: ing.Josef CílekKaplická 854/53,Praha 4
od 18. 12. 1989 do 29. 11. 1995

  náměstek generálního ředitele. ing.Milan BubeníkMračnická 1056,Praha 10-Hostivař
od 18. 12. 1989 do 11. 04. 1991

  náměstek generálního ředitele: ing.Václav PšeničkaHostivice I.,Sídliště na pískách 519,okr.Praha -západ
od 18. 12. 1989 do 11. 04. 1991

  náměstek generálního ředitele: ing.Josef CílekKaplická 854/53,Praha 4
od 14. 09. 1989 do 18. 12. 1989

  náměstek generálního ředitele: ing.Jaroslav StrnadJablonecká 420,Praha 9
od 15. 02. 1988 do 11. 04. 1991

  Generální ředitel:ing.Oldřich KuchtaKrohova 2254,Praha 6-Baba
od 12. 03. 1984 do 14. 09. 1989

  náměstek generálního ředitele:ing.Jiří PalounekPoříčany 353,okr.Nymburk
od 11. 07. 1978 do 29. 03. 1989

  náměstek generálního ředitele: Jiří Sosnovec,Nad Šutkou 20,Praha 8
od 22. 05. 1978 do 14. 09. 1989

  Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta,V rozkvětu 2671,Praha 3
od 10. 11. 1977 do 12. 03. 1984

  Změny se týkají vnitřních poměrů společnosti.
od 21. 01. 1976 do 29. 11. 1995

  Usnesením valné hromady konané dne 30.4.1975 byly přijatyzměny §§ 17a19 stanov společnosti.Tyto změny byly schváleny rozhodnutím Federálníhoministerstva zahraničního obchodu ze dne 11.7.1975,čj.715/75/SN.
od 21. 01. 1976 do 29. 11. 1995

  Usnesením valné hromady konané dne 21.4.1971 byly změněnyustanovení §§ 1,5,7,8,9,11,12,15,16,17,18,19,20,25,27 azrušeny ustanovení §§ 21,22,23 a 29 stanov společnosti.
od 30. 12. 1971 do 29. 11. 1995

  Tyti změny byly schváleny rozhodnutím Federálníhoministerstva zahraničního obchodu ze dne 25.11.1971čj.14/251/71.
od 30. 12. 1971 do 29. 11. 1995

  generální ředitel: ing.Zdeněk Mizera, Špálova 7,Praha 6
od 06. 05. 1971 do 10. 11. 1977

  náměstek generálního ředitele: ing.Oldřich KuchtaNa Pernikářce 26,Praha 6
od 17. 02. 1969 do 10. 11. 1977

  Akciová společnost byla zřízena podle zákona č.243/49 Sb.a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstvazahraničního obchodu ze dne 17.12.1968 č.j.2345/68-SM,dálena stanovách tímže ministerstvem schválených a na usneseníustavující valné hromady konané dne 17.12.1968,osvědčenénotářským zápisem ze dne 17.12.1968 č.j.1 N 541/68 1 NZ 394/68.
od 01. 01. 1969

  název společnosti francouzsky: TECHNOEXPORT Société Anonymepour le Commerce Extérieur
od 01. 01. 1969 do 29. 11. 1995

  Představenstvo společnosti se skládá z 5-13 členů.
od 01. 01. 1969 do 29. 11. 1995

  název společnosti slovensky: TECHNOEXPORT účastinárskaspoĺočnost pre zahraničný obchod
od 01. 01. 1969 do 29. 11. 1995

  název společnosti anglicky: TECHNOEXPORT Foreign Trade CompanyLimited
od 01. 01. 1969 do 29. 11. 1995

  název společnosti německy: TECHNOEXPORT Aktiengesellschaftfür Aussenhandel
od 01. 01. 1969 do 29. 11. 1995

  název společnosti rusky: TECHNOEXPORT Vněšnětorgovoeakcioněrnoe obščestvo
od 01. 01. 1969 do 29. 11. 1995

  název společnosti španělsky: TECHNOEXPORT Sociedad Anónymapare el Commercio Exterior
od 01. 01. 1969 do 29. 11. 1995

  náměstek generálního ředitele: František Samek, Novovysočanská 15Praha 9
od 01. 01. 1969 do 11. 12. 1972

  Generální ředitel: ing. Oldřich Mojžíšek,U Pergamenky 6,Praha 7
od 01. 01. 1969 do 06. 05. 1971

Akcie

Počet: 34 849 ks v hodnotě: 12000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 06. 2014

Počet: 34 849 ks v hodnotě: 12000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 08. 2010 do 11. 08. 2010

Počet: 34 849 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 08. 2007 do 02. 08. 2007

Počet: 34 849 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 17. 04. 2007 do 17. 04. 2007

Počet: 2 176 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 10. 04. 2002 do 10. 04. 2002

Počet: 841 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 12. 11. 1993 do 12. 11. 1993

Počet: 1 200 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 01. 01. 1969 do 01. 01. 1969

Vlastníci

Název/Jméno: Safichem Projekty Group AG

Adresa: 8002 Curych, Tödistrasse 16, Švýcarská konfederace
od 18. 02. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 02. 2016


Název/Jméno: SAFICHEM GROUP AG

Adresa: 8002 Zürich, Tödistrasse 16, Švýcarská konfederace
od 23. 06. 2014 do 18. 02. 2016
Zürich, Tödistrasse 16, 8002, Švýcarská konfederace
od 26. 03. 2013 do 23. 06. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 03. 2013 do 18. 02. 2016


Název/Jméno: AG Petofin

Adresa: Zürich, Tödistrasse 16, 8002, Švýcarská konfederace
od 03. 05. 2011 do 26. 03. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 05. 2011 do 26. 03. 2013


Název/Jméno: Chemoprojekt, a.s.

IČO:45273383

Adresa: Praha 10, Třebohostická /14, PSČ 10031
od 21. 05. 2010 do 03. 05. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 05. 2010 do 03. 05. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 08. 2011 do 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2009 do 18. 01. 2011
Prokura - prokurista
od 20. 07. 2009 do 01. 08. 2011

Adresa: Vojtěšská 196/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 05. 03. 2016
Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4
od 12. 10. 2013 do 05. 03. 2016
Praha 4, Na Křtině 271, PSČ 14900
od 20. 07. 2009 do 12. 10. 2013


Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

IČO: 86936387

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 23. 06. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 2011 do 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 2011 do 01. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 07. 2009 do 18. 01. 2011

Adresa: Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4
od 14. 05. 2014
Praha 4, Štítová 243, PSČ 14900
od 23. 07. 2009 do 14. 05. 2014


Název/Jméno: KARETA KAREL

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2013 do 23. 06. 2014

Adresa: Krajanská 360/46, Újezd, 149 00 Praha 4
od 10. 10. 2013


Název/Jméno: MENGLER JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 01. 2011 do 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 08. 2010 do 18. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2009 do 24. 08. 2010

Adresa: Zlatnická 1129/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 12. 10. 2013 do 23. 06. 2014
Praha 1, Zlatnická 1129/8, PSČ 11000
od 20. 07. 2009 do 12. 10. 2013


Název/Jméno: DAVID RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2006 do 23. 06. 2014
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 do 16. 08. 2006

Adresa: Praha 2, Londýnská 16, PSČ 12000
od 20. 09. 2000 do 23. 06. 2014


Název/Jméno: DOLEČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2011 do 23. 06. 2014

Adresa: Praha 9 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 18200
od 01. 08. 2011 do 23. 06. 2014


Název/Jméno: KREJČÍK MICHAL

IČO: 71476423

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2011 do 10. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2011 do 01. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2002 do 18. 01. 2011
Prokura - prokurista
od 05. 03. 1999 do 20. 07. 2009

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16000
od 16. 08. 2006 do 10. 10. 2013
Praha 6, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16900
od 06. 12. 2002 do 16. 08. 2006
Praha 6, Kutnauerovo nám. 679/4
od 05. 03. 1999 do 20. 07. 2009


Název/Jméno: JINDRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 07. 2009 do 18. 01. 2011

Adresa: Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 618/14, PSČ 11000
od 11. 11. 2009 do 18. 01. 2011
Praha 4, Pod Dálnicí 472/6, PSČ 14000
od 23. 07. 2009 do 11. 11. 2009


Název/Jméno: ZAMRZLA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2009 do 18. 01. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2007 do 30. 07. 2008

Adresa: Karlovy Vary, Americká 1301/12, PSČ 36009
od 23. 07. 2009 do 18. 01. 2011
Karlovy Vary, Americká 1301/12, PSČ 36009
od 25. 09. 2007 do 30. 07. 2008


Název/Jméno: BENEDIKTOVÁ HANA

IČO: 45710732

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2009 do 18. 01. 2011

Adresa: Chlum u Třeboně, Chelčického 28, PSČ 37804
od 23. 07. 2009 do 18. 01. 2011


Název/Jméno: KUBA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 2009 do 18. 01. 2011

Adresa: Praha 10, Za zahradami 397/4, PSČ 10900
od 20. 07. 2009 do 18. 01. 2011


Název/Jméno: TYCHNOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 06. 2009 do 18. 01. 2011

Adresa: Černošice, V Dubině 164, PSČ 25228
od 03. 06. 2009 do 18. 01. 2011


Název/Jméno: ČUMPELÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2008 do 23. 07. 2009

Adresa: Praha 4, Výletní 364/6, PSČ 14200
od 30. 07. 2008 do 23. 07. 2009


Název/Jméno: PROSEK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2008 do 20. 07. 2009

Adresa: Praha 4 - Kunratice, U Zeleného ptáka 1159, PSČ 14800
od 30. 07. 2008 do 20. 07. 2009


Název/Jméno: ŠVEC DMITRIJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2008 do 24. 06. 2009

Adresa: Praha 1, Betlémská 10, PSČ 11000
od 30. 01. 2008 do 24. 06. 2009


Název/Jméno: KRYŠTOF PAVEL

IČO: 16311582

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2007 do 20. 07. 2009

Adresa: Praha 9, Kpt. Stránského 960, PSČ 19800
od 27. 09. 2007 do 20. 07. 2009


Název/Jméno: WESSELÝ PETR

IČO: 48698717

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 2007 do 24. 08. 2010

Adresa: Říčany, Do Lehovic 2208, PSČ 25101
od 27. 09. 2007 do 24. 08. 2010


Název/Jméno: KLAPKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 09. 2007 do 23. 07. 2009

Adresa: Laškov 108, PSČ 79857
od 25. 09. 2007 do 23. 07. 2009


Název/Jméno: PRAŽÁK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 09. 2007 do 23. 07. 2009

Adresa: Praha 10 - Záběhlice, Podléšková 1229/24, PSČ 10600
od 25. 09. 2007 do 23. 07. 2009


Název/Jméno: POLÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 do 23. 07. 2009

Adresa: Praha 4, Podolská 606/120, PSČ 14000
od 02. 08. 2007 do 23. 07. 2009


Název/Jméno: ŠTOGL KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2007 do 02. 08. 2007

Adresa: Praha 5, Melodická 1418/15, PSČ 15500
od 21. 05. 2007 do 02. 08. 2007


Název/Jméno: NOVOTNÝ TOMÁŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 04. 2007 do 08. 09. 2008

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1218/8, PSČ 18200
od 20. 04. 2007 do 08. 09. 2008


Název/Jméno: MAYER JAN

IČO: 18395490

Funkce: Prokura - prokurista
od 16. 08. 2006 do 24. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2006 do 27. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 do 26. 05. 2006

Adresa: Praha 8, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18200
od 16. 08. 2006 do 24. 10. 2007
Praha 3, Kolínská 1666/19, PSČ 13000
od 20. 09. 2000 do 26. 05. 2006


Název/Jméno: MRÁZ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 08. 2006 do 27. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 1995 do 16. 08. 2006
Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 do 24. 10. 2007

Adresa: Praha 4 - Nusle, 5. května 1324/7, PSČ 14000
od 16. 08. 2006 do 27. 09. 2007
Praha 4, 5.května 1324/7, PSČ 14000
od 05. 01. 1995 do 16. 08. 2006
Praha 4, 5.května 1324/7
od 11. 03. 1993 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: LANGER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2006 do 30. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 1997 do 06. 12. 2002
Prokura - prokurista
od 03. 04. 1997 do 24. 10. 2007

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1213/18, PSČ 18200
od 16. 08. 2006 do 30. 01. 2008
Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1213/18, PSČ 18000
od 15. 10. 1997 do 06. 12. 2002
Praha 8, Štíbrova 1213/18
od 03. 04. 1997 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: KOŽNAR MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2006 do 27. 09. 2007

Adresa: Praha 1, Na Poříčí 16, PSČ 11000
od 16. 08. 2006 do 27. 09. 2007


Název/Jméno: PLATOVSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2006 do 03. 06. 2009
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 do 16. 08. 2006

Adresa: Praha 4, Doubravická 1307, PSČ 14000
od 16. 08. 2006 do 03. 06. 2009
Praha 4, Na Sádce 1748, PSČ 14000
od 20. 09. 2000 do 16. 08. 2006


Název/Jméno: BIS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 do 25. 09. 2007

Adresa: Plzeň, Koterovská 145, PSČ 32600
od 26. 05. 2006 do 25. 09. 2007


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 do 21. 05. 2007

Adresa: Vyškov, Tyršova 681/38
od 26. 05. 2006 do 21. 05. 2007


Název/Jméno: ČÁP ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 05. 2006 do 25. 09. 2007

Adresa: Mělník, Vlasákova 2763/5, PSČ 27601
od 26. 05. 2006 do 25. 09. 2007


Název/Jméno: HEJNÁK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 2006 do 25. 09. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 06. 12. 2002 do 26. 05. 2006
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 do 06. 12. 2002

Adresa: Praha 3, Slezská 119, PSČ 13000
od 20. 09. 2000 do 25. 09. 2007


Název/Jméno: PALOUNEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 do 16. 08. 2006
Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 do 24. 10. 2007

Adresa: Poříčany, Kounická 353, okres Nymburk
od 12. 08. 2003 do 16. 08. 2006
okr.Nymburk, Kounická 353,Poříčany
od 11. 03. 1993 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: CÍLEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 04. 1997 do 16. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 1995 do 03. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 29. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Nepálská 802/2, PSČ 16000
od 12. 08. 2003 do 16. 08. 2006
Praha 6, Španielova 1314/23
od 03. 04. 1997 do 12. 08. 2003
Praha 4, Kaplická 854/53
od 31. 12. 1991 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: MAŠEK VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 08. 2003 do 24. 10. 2007

Adresa: Praha 3, Kolínská 1964/12, PSČ 13000
od 12. 08. 2003 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: ČOUPEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 2002 do 26. 05. 2006

Adresa: Brno, Vinohrady 15, okres Brno-město, PSČ 63900
od 10. 05. 2002 do 26. 05. 2006


Název/Jméno: ŠPIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 do 26. 05. 2006

Adresa: Praha 10, Arménská 4, PSČ 10000
od 20. 09. 2000 do 26. 05. 2006


Název/Jméno: DOLEŽAL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 03. 1999 do 20. 09. 2000

Adresa: Vejprnice, Smetanová 317, okres Plzeň-sever, PSČ 33027
od 04. 03. 1999 do 20. 09. 2000


Název/Jméno: KUCHTOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 1997 do 20. 09. 2000

Adresa: Praha 6, Krohova 2254/37, PSČ 16000
od 15. 10. 1997 do 20. 09. 2000


Název/Jméno: KRECAROVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen (z řad prac. technoexportu)
od 15. 10. 1997 do 15. 10. 1997

Adresa: Praha 6, Krohova 2254/37, PSČ 16000
od 15. 10. 1997 do 15. 10. 1997


Název/Jméno: POUPA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 1997 do 20. 09. 2000
Dozorčí rada - člen (z řad prac. technoexportu)
od 15. 10. 1997 do 15. 10. 1997

Adresa: Praha 10, Aubrechtové 3110, PSČ 10000
od 15. 10. 1997 do 20. 09. 2000


Název/Jméno: KICOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 16. 08. 2006

Adresa: Praha 3, Vinohradská 74
od 03. 04. 1997 do 16. 08. 2006


Název/Jméno: ŠTENGL RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 1995 do 20. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1989 do 29. 11. 1995

Adresa: Praha 4 - Modřany, K Vltavě 785/42, PSČ 14000
od 29. 11. 1995 do 20. 09. 2000
Praha 4-Modřany, Sovětské armády 785/42
od 26. 10. 1989 do 29. 11. 1995


Název/Jméno: FIALA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 1995 do 04. 03. 1999

Adresa: Plzeň, Adélova 14, PSČ 32001
od 29. 11. 1995 do 04. 03. 1999


Název/Jméno: KRECAROVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1995 do 15. 10. 1997

Adresa: Praha 10, Vršovická 16, PSČ 10000
od 05. 01. 1995 do 15. 10. 1997


Název/Jméno: PÁRAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 1995 do 15. 10. 1997

Adresa: Hradec Králové 12, Na rozhraní 548, PSČ 50012
od 05. 01. 1995 do 15. 10. 1997


Název/Jméno: WEISS JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1995 do 29. 11. 1995

Adresa: Plzeň, Sokolovská 97, PSČ 32315
od 05. 01. 1995 do 29. 11. 1995


Název/Jméno: VITÁČEK LUBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 1995 do 04. 03. 1999

Adresa: Praha 10, Slunečná 17, PSČ 10000
od 05. 01. 1995 do 04. 03. 1999


Název/Jméno: KAŠŠOVIČ VRATKO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1995 do 20. 09. 2000

Adresa: Bratislava, Damborského 2
od 05. 01. 1995 do 20. 09. 2000


Název/Jméno: KADLEC ANTONÍN

IČO: 86986724

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 1993 do 10. 05. 2002

Adresa: Brno, Loosova 14
od 12. 11. 1993 do 10. 05. 2002


Název/Jméno: KADLEC MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995

Adresa: Děčín 6, Na vyhlídce 1737/5
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: SMRČKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1993 do 04. 03. 1999

Adresa: Praha 4 - Podolí, Pujmanové 879/31
od 11. 03. 1993 do 04. 03. 1999


Název/Jméno: TESNER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995

Adresa: Hradec Králové 2, Hrubínova 1460
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: HUMHAL ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 do 03. 04. 1997

Adresa: Praha 10, Doubravčická 2200
od 11. 03. 1993 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: CHOCHOLOUŠ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995

Adresa: Chodov, Fučíkova 871
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: DOLEŽAL LUDĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995

Adresa: Praha 4, Nad údolím 241/13
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: ŠOURKOVÁ YONA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 do 15. 10. 1997

Adresa: Praha 8, Mazurská 520
od 11. 03. 1993 do 15. 10. 1997


Název/Jméno: BABOR KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995

Adresa: Praha 4, Rakouského 3161
od 11. 03. 1993 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: KISZA ADAM

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 do 12. 08. 2003

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Frýdlantská 1319/5
od 11. 03. 1993 do 12. 08. 2003


Název/Jméno: KROUPA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 do 29. 11. 1995

Adresa: Chotěboř, Severní 1334
od 11. 03. 1993 do 29. 11. 1995


Název/Jméno: KNOBLOCH JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 do 11. 06. 1997

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Bělocerkevská 1009/1
od 11. 03. 1993 do 11. 06. 1997


Název/Jméno: ŠINÁGL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 05. 01. 1995

Adresa: Meziboří, Zahradní 92
od 31. 12. 1991 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: DOLEŽAL LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 03. 04. 1997

Adresa: Praha 4-Hodkovičky, Nad údolím 13/241
od 31. 12. 1991 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: ČIMBORA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 11. 03. 1993

Adresa: Bratislava, Slatinská 6
od 31. 12. 1991 do 11. 03. 1993


Název/Jméno: LNĚNIČKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 11. 03. 1993

Adresa: Hradec Králové, Uhlířova 1144
od 31. 12. 1991 do 11. 03. 1993


Název/Jméno: NOVÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 29. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Jaselská 10
od 31. 12. 1991 do 29. 11. 1995


Název/Jméno: prokurista:ing. MILAN PAZOUR

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 04. 1991 do 11. 03. 1993

Adresa: Praha 5, Klimovova 2106
od 11. 04. 1991 do 11. 03. 1993


Název/Jméno: VITÁČEK LUBOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 11. 1990 do 05. 03. 1999

Adresa: Praha 10-Strašnice, Slunečná 17
od 15. 11. 1990 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: Kedles Jiří

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 11. 1990 do 11. 03. 1993

Adresa: Praha 3, Fibichova 3
od 15. 11. 1990 do 11. 03. 1993


Název/Jméno: POHANKA LUBOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 05. 1990 do 11. 03. 1993

Adresa: Praha 4 - Opatov, Majorova 1469
od 31. 05. 1990 do 11. 03. 1993


Název/Jméno: DVOŘÁK VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 10. 1989 do 24. 10. 2007

Adresa: Praha 4, Boháčova 863
od 26. 10. 1989 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: CÍLEK JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 08. 1988 do 14. 09. 1989
Prokura - prokurista
od 24. 05. 1978 do 01. 02. 1985

Adresa: Praha 4, Kaplická 854/53
od 25. 08. 1988 do 14. 09. 1989
Praha 4,sídliště Pankrác I, Kaplická 854/53
od 24. 05. 1978 do 01. 02. 1985


Název/Jméno: BARTOŠIC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1988 do 31. 12. 1991

Adresa: Brno, Sverdlova 13
od 18. 08. 1988 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: NOGA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 08. 1988 do 31. 12. 1991
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 do 18. 08. 1988

Adresa: okr.Chrudim, Třemošnice 186
od 05. 04. 1983 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: PERINGER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1988 do 31. 12. 1991

Adresa: Hradec Králové III, Rudé armády 799
od 18. 08. 1988 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: STANĚK OLDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 02. 1988 do 31. 05. 1990

Adresa: Praha 4, Poljanovova 3241
od 15. 02. 1988 do 31. 05. 1990


Název/Jméno: ŠÍBL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 1987 do 05. 01. 1995

Adresa: Plzeň, Plzenecká 74
od 19. 08. 1987 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: ONDRA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 1987 do 31. 12. 1991

Adresa: Bratislava IV, Saratovská 18
od 19. 08. 1987 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: Pšenička Václav

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 08. 1987 do 18. 12. 1989

Adresa: Hostivice,okr.Praha-západ, Sídliště na pískách 519
od 19. 08. 1987 do 18. 12. 1989


Název/Jméno: HAVEL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1986 do 31. 12. 1991

Adresa: Chotěboř, Odborářská 888
od 18. 09. 1986 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: ŠVEJKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1986 do 26. 10. 1989

Adresa: Praha 6, Zemědělská 14
od 18. 09. 1986 do 26. 10. 1989


Název/Jméno: PASTYŘÍK SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1986 do 31. 12. 1991

Adresa: Praha 6, Kamýcká 945
od 18. 09. 1986 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: MURÍN ADOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 1985 do 31. 12. 1991

Adresa: Bratislava, Nezabudkova 36
od 27. 12. 1985 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: DEVERA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 1985 do 29. 11. 1995

Adresa: Hořovice, U nádraží 138
od 27. 12. 1985 do 29. 11. 1995


Název/Jméno: STRNAD JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1985 do 15. 02. 1988

Adresa: Praha 9, Jablonecká 420
od 01. 02. 1985 do 15. 02. 1988


Název/Jméno: ŠTRUNC ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1984 do 19. 08. 1987

Adresa: Plzeň, Hálkova 34
od 27. 07. 1984 do 19. 08. 1987


Název/Jméno: HLAVAČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1984 do 31. 12. 1991

Adresa: Napajedla, Žerotínova 247
od 27. 07. 1984 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: KRIŽKO IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1983 do 31. 12. 1991

Adresa: Bratislava, Sklodovskej 4
od 04. 08. 1983 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: TRNKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 do 19. 08. 1987

Adresa: Praha 1, Štěpánská 59
od 05. 04. 1983 do 19. 08. 1987


Název/Jméno: FABER LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 do 18. 08. 1988

Adresa: Brno-Lesná, Brechtova 2
od 05. 04. 1983 do 18. 08. 1988


Název/Jméno: NEŠPOR EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 do 27. 07. 1984

Adresa: Břeclav, Mahenova 7
od 05. 04. 1983 do 27. 07. 1984


Název/Jméno: OKTÁBEC ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 do 18. 09. 1986

Adresa: Praha 3, Milešovská 7
od 05. 04. 1983 do 18. 09. 1986


Název/Jméno: BREZULA LUDOVÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 do 18. 09. 1986

Adresa: Bratislava, Pod Rovnicami 13
od 05. 04. 1983 do 18. 09. 1986


Název/Jméno: LEXA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 do 04. 08. 1983

Adresa: Bratislava, Červeňova 15
od 05. 04. 1983 do 04. 08. 1983


Název/Jméno: BUBENÍK MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 01. 1983 do 18. 12. 1989

Adresa: Praha 10, Mračnická 1056
od 06. 01. 1983 do 18. 12. 1989


Název/Jméno: ZÍKA VĚROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 07. 1981 do 31. 05. 1990
Prokura - prokurista
od 01. 11. 1971 do 15. 10. 1974

Adresa: Praha 4, Žateckých 4
od 30. 07. 1981 do 31. 05. 1990
Praha 4, Žateckých 4
od 01. 11. 1971 do 15. 10. 1974


Název/Jméno: STRAKOŠ TOMÁŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 01. 1981 do 06. 01. 1983

Adresa: Praha 9-Horní Počernice, Běluňská 1970
od 12. 01. 1981 do 06. 01. 1983


Název/Jméno: ŠMÍDL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 1980 do 27. 07. 1984

Adresa: Plzeň, Sokolovská 97
od 05. 02. 1980 do 27. 07. 1984


Název/Jméno: VILÍM ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 07. 1978 do 27. 10. 1988

Adresa: Praha 4, Družná 1273/6
od 11. 07. 1978 do 27. 10. 1988


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARIE

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1978 do 24. 05. 1978

Adresa: Praha 4, V zálomu 5
od 07. 02. 1978 do 24. 05. 1978


Název/Jméno: KOTRBA FRIDOLÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1976 do 27. 12. 1985

Adresa: Praha 5, Na Sklonku 1
od 02. 07. 1976 do 27. 12. 1985


Název/Jméno: FEIGL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1976 do 31. 12. 1991

Adresa: Praha 8, S.K.Neumanna 11
od 02. 07. 1976 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: DOLEŽAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1976 do 05. 02. 1980

Adresa: Plzeň, Slunečná 28
od 02. 07. 1976 do 05. 02. 1980


Název/Jméno: ŠTRONER VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 1976 do 18. 08. 1988

Adresa: Brno, Merhautova 78
od 02. 07. 1976 do 18. 08. 1988


Název/Jméno: ŠMÍD JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 04. 1976 do 31. 05. 1990

Adresa: Praha 4, Na Chodovci 2504
od 14. 04. 1976 do 31. 05. 1990


Název/Jméno: PAVLÍČEK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 04. 1976 do 12. 01. 1981

Adresa: Horní Počernice, Čechova 309
od 14. 04. 1976 do 12. 01. 1981


Název/Jméno: PALOUNEK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 01. 1976 do 11. 07. 1978

Adresa: okr. Nymburk, Poříčany 353
od 21. 01. 1976 do 11. 07. 1978


Název/Jméno: NEPOVÍM FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 1976 do 02. 07. 1976

Adresa: Praha 8, Nad Hercovkou 18
od 21. 01. 1976 do 02. 07. 1976


Název/Jméno: ZMRHAL JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 10. 1974 do 15. 02. 1988

Adresa: Praha 10-Vršovice, Tolstého 21/1063
od 15. 10. 1974 do 15. 02. 1988


Název/Jméno: LUDVÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 do 21. 01. 1976

Adresa: Plzeň, Táborská 36
od 16. 10. 1973 do 21. 01. 1976


Název/Jméno: KLIMECKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 do 05. 04. 1983

Adresa: okr.Gottwaldov, Bohuslavice 2
od 16. 10. 1973 do 05. 04. 1983


Název/Jméno: MATYS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 do 18. 09. 1986

Adresa: Brno, Heleny Malířové 6
od 16. 10. 1973 do 18. 09. 1986


Název/Jméno: OHNÚTEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 do 05. 04. 1983

Adresa: Brno, Viniční 224
od 16. 10. 1973 do 05. 04. 1983


Název/Jméno: ČERMÁK OLDŘICH

IČO: 60906103

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 do 18. 09. 1986

Adresa: Chotěboř, Severní 1144
od 16. 10. 1973 do 18. 09. 1986


Název/Jméno: VARHOLA IMRICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 do 05. 04. 1983

Adresa: Bratislava, Hanzlíčkova 11
od 16. 10. 1973 do 05. 04. 1983


Název/Jméno: HEJHAL JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 03. 1973 do 14. 04. 1976

Adresa: Praha 1, Vodičkova 707/37
od 07. 03. 1973 do 14. 04. 1976


Název/Jméno: VORÁČ CYRILL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1971 do 16. 10. 1973

Adresa: Hradec Králové, Labská kotlina 973
od 27. 09. 1971 do 16. 10. 1973


Název/Jméno: KUBALA KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 09. 1971 do 05. 04. 1983
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 do 09. 09. 1971

Adresa: Bratislava, Plzeňská 11
od 02. 09. 1971 do 05. 04. 1983


Název/Jméno: BOUDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 09. 1971 do 02. 07. 1976
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 do 09. 09. 1971

Adresa: Blansko, Marxova 6
od 02. 09. 1971 do 02. 07. 1976


Název/Jméno: ROTTENBORN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 do 16. 10. 1973

Adresa: Plzeň, Raisova 20
od 02. 09. 1971 do 16. 10. 1973


Název/Jméno: TICHÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 do 02. 07. 1976

Adresa: Praha 10, Třída SNB 699/74
od 02. 09. 1971 do 02. 07. 1976


Název/Jméno: MORÁR KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 do 16. 10. 1973

Adresa: Bratislava, Košická 26
od 02. 09. 1971 do 16. 10. 1973


Název/Jméno: BABÁČEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 do 05. 04. 1983

Adresa: Brno, Chládkova 20
od 02. 09. 1971 do 05. 04. 1983


Název/Jméno: Rybář Stanislav

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 01. 1971 do 12. 01. 1981

Adresa: Praha 10, tř.SNB 9
od 08. 01. 1971 do 12. 01. 1981


Název/Jméno: GLOSÍK ŠTEFAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 do 31. 12. 1970

Adresa: Praha 4, Ke Krči 25
od 25. 03. 1969 do 31. 12. 1970


Název/Jméno: STŘÍBRNÝ VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 do 27. 09. 1971

Adresa: Praha 1, Jungmannova 30
od 25. 03. 1969 do 27. 09. 1971


Název/Jméno: UREŠ JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 do 31. 12. 1970

Adresa: Praha 7, U Smaltovny 26
od 25. 03. 1969 do 31. 12. 1970


Název/Jméno: HUML FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 do 16. 06. 1972

Adresa: Praha 10, V Olšinách 2012
od 25. 03. 1969 do 16. 06. 1972


Název/Jméno: SOSNOVEC JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 do 22. 05. 1978

Adresa: Praha 8, Nad Šutkou 20
od 25. 03. 1969 do 22. 05. 1978


Název/Jméno: KLABAN SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 05. 04. 1983

Adresa: Praha 2, Bělehradská 37
od 01. 01. 1969 do 05. 04. 1983


Název/Jméno: MALÁT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 05. 04. 1983

Adresa: Praha 10, Průběžná 63
od 01. 01. 1969 do 05. 04. 1983


Název/Jméno: MAČÁK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 16. 10. 1973

Adresa: Gottwaldov I, Revoluční 1283
od 01. 01. 1969 do 16. 10. 1973


Název/Jméno: KUNC ANTONÍN

IČO: 61427691

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 16. 10. 1973

Adresa: Hořovice, Tlustice 101
od 01. 01. 1969 do 16. 10. 1973


Název/Jméno: CHYTIL ZDENĚK

IČO: 10650822

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971

Adresa: Brno, Jurkovičova 8
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971


Název/Jméno: STANĚK FRANTIŠEK

IČO: 66688710

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971

Adresa: Brno, Tábor 44 C
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971


Název/Jméno: TKADLEC MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971

Adresa: Bratislava, Prievozska cesta 27
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971


Název/Jméno: ČECHURA JAROSLAV

IČO: 10253432

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971

Adresa: ..
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971


Název/Jméno: HEMELÍK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971

Adresa: Hradec Králové I, V lipkách 866
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971


Název/Jméno: VOSKÁR ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971

Adresa: ..
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971


Název/Jméno: PRECLÍK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971

Adresa: Praha 3, U vodárny 16
od 01. 01. 1969 do 02. 09. 1971


Název/Jméno: LÖFFLER JIŘÍ

IČO: 15331555

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 21. 01. 1976

Adresa: Praha 10-Vršovice, Krasnojarská 12
od 01. 01. 1969 do 21. 01. 1976


Název/Jméno: ČERMÁK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 do 16. 10. 1973

Adresa: Chotěboř, Dělnická 872
od 01. 01. 1969 do 16. 10. 1973


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 1. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Rádl


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 1. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Kožnar


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 1. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Cílek, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 1. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Kožnar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 1. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Cílek, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 1. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 1. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Kožnar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Kožnar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Cílek, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 8. 1992

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 12. 2011
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 21. 12. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 21. 12. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 21. 12. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 21. 12. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 21. 12. 2011
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 01. 2008 do 21. 12. 2011
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 15. 01. 2008 do 21. 12. 2011
Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
od 15. 01. 2008 do 21. 12. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 15. 01. 2008 do 21. 12. 2011
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 15. 01. 2008 do 21. 12. 2011
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 20. 10. 1997 do 21. 12. 2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 11. 1992 do 21. 12. 2011
Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu
od 23. 11. 1992 do 21. 12. 2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 24. 08. 1992 do 21. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Rádl


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Cílek, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00000841

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
926744"KTS-INTEGRA,spol. s r.o."47470330Jana Palacha 324, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
29661631. mechanicko-chemická spol.s r.o. "v likvidaci"16948815Libčice n.Vlt., U zastávky 380, PSČ 25266
3254727 STYLE Bohemia s.r.o.25708007Praha 6 - Břevnov, Heleny Malířové 272, PSČ 16000
2040400AAA první stavební, s.r.o.27726053Brno, Banskobystrická 274/174, PSČ 62100
3417362Abeo s.r.o.26211203Praha 8 - Karlín, Prvního Pluku 347/12a, PSČ 18600

Související osoby