TECHNOEXPORT, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem TECHNOEXPORT, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 62. Její identifikační číslo je 841

Výpis z obchodního rejstříku TECHNOEXPORT, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1969

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 62

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: t2ngkt3

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...

Adresa společnosti

Sídlo: Třebohostická 3069/14, 10000 Praha

Adresy: Praha 10, Třebohostická 3069/14, PSČ 10031
od 16. 02. 2011
Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11334
od 06. 12. 2002 od 16. 02. 2011
Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ 11334
od 15. 10. 1997 od 06. 12. 2002
Praha 1, Václavské náměstí 1
od 23. 08. 1977 od 15. 10. 1997
Praha 1, Václavské náměstí 56
od 01. 01. 1969 od 23. 08. 1977

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 23. 06. 2014

  Na základě projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a k přechodu této odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost Koruna Palace Assets a.s., IČ: 24720640, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 113 34, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16339.
od 11. 08. 2010

  Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod (dále jen "Společnost") přijala dne 23.10.2009 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492 (dále jen "hlavní akcionář" či "Chemoprojekt, a.s.").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 34.807 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, vydaných jako:- 359 ks jednotlivých akcií, série 04.01, pořadová čísla: 000001-000097, 000220-000236, 000253-000321, 000352-000353, 000357-000359, 000373-000377, 000379-000391, 000437-000476, 000478-000480, 000573-000578, 000641-000643, 000731-000793, 000800-000822, 000826-000838, 000840-000841,- 1 ks hromadné listiny číslo H 01, nahrazující celkem 34.448 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.01: 000098-000219, 000322-000351, 000396-000436, 000481-000572, 000579-000640, 000644-000730, 000794-000799, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.02: 000001-001335, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.03: 000001-032673,Z uvedeného vyplývá, že Chemoprojekt, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 696.140.000,- Kč, což představuje podíl 99,88 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 42 ks akcií série 04.01, pořadová čísla: 000237-000252, 000354-000356, 000360-000372, 000378, 000392-000395, 000477, 000823-000825, 000839, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 18.212,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emitovanou společností TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem 090921 ze dne 21. září 2009, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda účetní hodnoty a metoda likvidační hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 obchodního zákoníku, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., Back office podílových fondů a výplat, Radlická 333/150, Praha 5, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění uveřejní Společnost před Datem přechodu akcií způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti.
od 11. 11. 2009 od 21. 05. 2010

  Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti:1) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti.2) Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 2.787.920.000,- Kč a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 696.980.000,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 20.000,- Kč. Důvody snížení základního kapitálu: úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti.3) Akcionáři společnosti, kteří jsou vlastníky listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 02. 08. 2007

  Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.267.300.000,- Kčs (slovy: tři miliardy dvě stě šedesát sedm milionů tři sta tisíc korun českých), a to upsáním nové emise akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Důvody zvýšení základního kapitálu: řešení neuhrazené části účetní ztráty společnosti za rok 2003, zajištění finanční a účetní stability společnosti, řešení významné části závazků společnosti vůči společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556.3) Způsob upisování akcií:První koloPrvní kolo je určeno pro upisování akcií společnosti s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu.Druhé koloV druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165.4) Druh akcií, podoba, forma a počet akcií: kmenové listinné akcie na jméno, eminent: TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, 32.673 kusů akcií.5) Jmenovitá hodnota nových akcií: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).6) Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ve smyslu stanov společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a právního řádu České republiky.7) Akcie nového druhu nebudou vydány.8) Poukázky na akcie nebudou vydávány.9) Lhůta pro upsání akcií:První kolo bude zahájeno dvacátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dní. Představenstvo společnosti je v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do deseti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zapsání usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu akcionářů na úpis nových akcií s uvedením dne, počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií.Lhůta pro úpis akcií v druhém kole začne běžet padesátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií ve druhém kole upisování a návrh smlouvy na úpis akcií s uvedením náležitostí dle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude společnosti Česká inkasní, s.r.o. oznámen písemným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti Česká inkasní, s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku a v seznamu akcionářů, nebo předáním osobně statutárními orgánu této společnosti, a to nejpozději do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole úpisu akcií.10) Místem k úpisu akcií pro první i druhé kolo bude sídlo společnosti - Václavské náměstí 846/1, Praha 1, III. patro, dveře číslo 310, a to v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin.11) Výše emisního kursu akcií se pro první i druhé kolo úpisu stanovuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, a to 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Uvedená výše emisního kursu je stanovena s ohledem na ustanovení § 163a odst. 1 obchodního zákoníku, jakož i s přihlédnutím k výši zvýšení základního kapitálu společnosti, jakož i k tomu, že jmenovitá hodnota nových akcií bude shodná se jmenovitou hodnotou akcií stávajících, přičemž zároveň je zohledněn zájem společnosti a stávajících akcionářů.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů (v prvním kole upisování) ke splacení emisního kursu peněžitými vklady. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to tak, že na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá 15,015165 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti v prvním kole, jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole, a to převody ze zahraničí na bankovní účet č. CZ 24 0300 0000 0000 1736 8573 (IBAN), převody z tuzemska na bankovní účet č. 17368573/0300 (ABO), vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha, otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.Emisní kurz akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování akcií bude splacen výhradně započtením a tato společnost je povinna emisní kurz akcií upsaných ve druhém kole upisování splatit započtením nejpozději do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v druhém kole upisování.12) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem: Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556 vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií.Pohledávka, která bude započtena proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií: pohledávka České inkasní, s.r.o. vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod vyplývající z Dohody o změně vzájemných práv a povinností ze dne 30.6.2004.Důvody započtení: Důvodem započtení je řešení vztahů vůči věřiteli Česká inkasní, s.r.o. a zájem na oddlužení společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod.Představenstvo společnosti je povinno do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole zaslat společnosti Česká inkasní, s.r.o. návrh smlouvy na započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní s.r.o. ve druhém kole úpisu akcií, přičemž tento návrh musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem pro tento smluvní typ.Společnost Česká inkasní, s.r.o. je povinna nejpozději do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole uzavřít se společností smlouvu o započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole a splatit tímto 100% emisního kursu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování.13) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 14.9.2004 (slovy: čtrnáctého září roku dvou tisícího čtvrtého) podalo u Městského soudu v Praze návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku.
od 22. 07. 2005 od 02. 08. 2007

  Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti TECHNOEXPORTakciová společnost pro zahraniční obchod ze dne 28.11.2000.Mimořádná valná hromada schválila usnesení o zvýšení základníhojmění společnosti upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitéhovkladu, a to formou dle ustanovení § 59 odst. 7 číslo 513/1991Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (kapitalizacepohledávek).Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky společnosti Českáinkasní, s.r.o. za společnostií TECHNOEXPORT akciová společnostpro zahraniční obchod v celkové výši 133.500.000,- Kč (slovy:jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých).Nová výše základního jmění bude činit částku 217.600.000,- Kč(slovy: dvě stě sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých).Počet nově upisovaných akcií: 1.335 kusů.Druh akcií: kmenové akciePodoba akcií: listinnéForma akcií: na jménoJmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí při jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jkedno sto tisíc korunčeských) celkovou částkou ve výši 133.500.000,- Kč (slovy: jednosto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých).Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie,tedy emisní ážio je nulové.Upisování akcií nad stanovenou hodnotu se nepřipouští.V souladu s ustanovením § 204a zákona číslo 513/1991 Sb.,Obchodního zákoníku, v platném znění, se vylučuje přednostníprávo dosavadních akcionářů na úpis akcií, a to s ohledem nanavrhovaný způsob zvýšení základního jmění společnosti.Upisování a splacení nových akcií bude nabídnuto určitémuzájemci, a to obchodní společnosti Česká inkasní, s.r.o., sesídlem Komunardů 6, Praha 7, na adrese sídla společnostiTECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha 1,Václavské náměstí 1, a to ve lhůtě do deseti (10) dnů po dni, vekterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisuusnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.
od 26. 02. 2001 od 02. 08. 2007

  Akcie jsou vydány v listinné podobě.
od 11. 06. 1997 od 23. 06. 2014

  Akcie na jméno jsou převoditelné na jinou osobu rubopisem a topo předchozím souhlasu představenstva. Převod akcií nabýváúčinnosti až dnem zápisu v knize akcionářů, kterou vedespolečnost.
od 11. 06. 1997 od 02. 08. 2007

  Záměr snížit základní jmění společnosti na 84,100.000,-Kč( osmdesátčtyřimilionůjednostotisíc Kč) s rozdělením na 841akcií po 100.000,-Kč.
od 11. 03. 1993 od 12. 11. 1993

  Generální ředitel: ing.Josef CílekKaplická 854/53,Praha 4
od 18. 12. 1989 od 29. 11. 1995

  náměstek generálního ředitele. ing.Milan BubeníkMračnická 1056,Praha 10-Hostivař
od 18. 12. 1989 od 11. 04. 1991

  náměstek generálního ředitele: ing.Václav PšeničkaHostivice I.,Sídliště na pískách 519,okr.Praha -západ
od 18. 12. 1989 od 11. 04. 1991

  náměstek generálního ředitele: ing.Josef CílekKaplická 854/53,Praha 4
od 14. 09. 1989 od 18. 12. 1989

  náměstek generálního ředitele: ing.Jaroslav StrnadJablonecká 420,Praha 9
od 15. 02. 1988 od 11. 04. 1991

  Generální ředitel:ing.Oldřich KuchtaKrohova 2254,Praha 6-Baba
od 12. 03. 1984 od 14. 09. 1989

  náměstek generálního ředitele:ing.Jiří PalounekPoříčany 353,okr.Nymburk
od 11. 07. 1978 od 29. 03. 1989

  náměstek generálního ředitele: Jiří Sosnovec,Nad Šutkou 20,Praha 8
od 22. 05. 1978 od 14. 09. 1989

  Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta,V rozkvětu 2671,Praha 3
od 10. 11. 1977 od 12. 03. 1984

  Změny se týkají vnitřních poměrů společnosti.
od 21. 01. 1976 od 29. 11. 1995

  Usnesením valné hromady konané dne 30.4.1975 byly přijatyzměny §§ 17a19 stanov společnosti.Tyto změny byly schváleny rozhodnutím Federálníhoministerstva zahraničního obchodu ze dne 11.7.1975,čj.715/75/SN.
od 21. 01. 1976 od 29. 11. 1995

  Tyti změny byly schváleny rozhodnutím Federálníhoministerstva zahraničního obchodu ze dne 25.11.1971čj.14/251/71.
od 30. 12. 1971 od 29. 11. 1995

  Usnesením valné hromady konané dne 21.4.1971 byly změněnyustanovení §§ 1,5,7,8,9,11,12,15,16,17,18,19,20,25,27 azrušeny ustanovení §§ 21,22,23 a 29 stanov společnosti.
od 30. 12. 1971 od 29. 11. 1995

  generální ředitel: ing.Zdeněk Mizera, Špálova 7,Praha 6
od 06. 05. 1971 od 10. 11. 1977

  náměstek generálního ředitele: ing.Oldřich KuchtaNa Pernikářce 26,Praha 6
od 17. 02. 1969 od 10. 11. 1977

  Akciová společnost byla zřízena podle zákona č.243/49 Sb.a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstvazahraničního obchodu ze dne 17.12.1968 č.j.2345/68-SM,dálena stanovách tímže ministerstvem schválených a na usneseníustavující valné hromady konané dne 17.12.1968,osvědčenénotářským zápisem ze dne 17.12.1968 č.j.1 N 541/68 1 NZ 394/68.
od 01. 01. 1969

  název společnosti rusky: TECHNOEXPORT Vněšnětorgovoeakcioněrnoe obščestvo
od 01. 01. 1969 od 29. 11. 1995

  Představenstvo společnosti se skládá z 5-13 členů.
od 01. 01. 1969 od 29. 11. 1995

  název společnosti německy: TECHNOEXPORT Aktiengesellschaftfür Aussenhandel
od 01. 01. 1969 od 29. 11. 1995

  název společnosti francouzsky: TECHNOEXPORT Société Anonymepour le Commerce Extérieur
od 01. 01. 1969 od 29. 11. 1995

  název společnosti anglicky: TECHNOEXPORT Foreign Trade CompanyLimited
od 01. 01. 1969 od 29. 11. 1995

  název společnosti slovensky: TECHNOEXPORT účastinárskaspoĺočnost pre zahraničný obchod
od 01. 01. 1969 od 29. 11. 1995

  název společnosti španělsky: TECHNOEXPORT Sociedad Anónymapare el Commercio Exterior
od 01. 01. 1969 od 29. 11. 1995

  náměstek generálního ředitele: František Samek, Novovysočanská 15Praha 9
od 01. 01. 1969 od 11. 12. 1972

  Generální ředitel: ing. Oldřich Mojžíšek,U Pergamenky 6,Praha 7
od 01. 01. 1969 od 06. 05. 1971

Akcie

Počet: 34 849 ks v hodnotě: 12000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 06. 2014

Počet: 34 849 ks v hodnotě: 12000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 08. 2010 od 23. 06. 2014

Počet: 34 849 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 08. 2007 od 11. 08. 2010

Počet: 34 849 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 17. 04. 2007 od 02. 08. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: Safichem Projekty Group AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 02. 2016


Název/Jméno: SAFICHEM GROUP AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 03. 2013 od 18. 02. 2016


Název/Jméno: AG Petofin

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 05. 2011 od 26. 03. 2013


Název/Jméno: Chemoprojekt, a.s.

IČO: 45273383

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 05. 2010 od 03. 05. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

IČO: 86936387

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 23. 06. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 2011 od 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 2011 od 01. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 07. 2009 od 18. 01. 2011


Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 08. 2011 od 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2009 od 18. 01. 2011
Prokura - prokurista
od 20. 07. 2009 od 01. 08. 2011


Název/Jméno: KARETA KAREL

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2013 od 23. 06. 2014


Název/Jméno: MENGLER JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 01. 2011 od 23. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 08. 2010 od 18. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2009 od 24. 08. 2010


Název/Jméno: DAVID RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2006 od 23. 06. 2014
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 od 16. 08. 2006


Název/Jméno: KREJČÍK MICHAL

IČO: 71476423

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2011 od 10. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2011 od 01. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2002 od 18. 01. 2011
Prokura - prokurista
od 05. 03. 1999 od 20. 07. 2009


Název/Jméno: DOLEČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2011 od 23. 06. 2014


Název/Jméno: JINDRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 07. 2009 od 18. 01. 2011


Název/Jméno: BENEDIKTOVÁ HANA

IČO: 45710732

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2009 od 18. 01. 2011


Název/Jméno: ZAMRZLA RADEK

IČO: 75141299

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2009 od 18. 01. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2007 od 30. 07. 2008


Název/Jméno: KUBA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 2009 od 18. 01. 2011


Název/Jméno: TYCHNOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 06. 2009 od 18. 01. 2011


Název/Jméno: ČUMPELÍK TOMÁŠ

IČO: 1117475

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2008 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: PROSEK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2008 od 20. 07. 2009


Název/Jméno: ŠVEC DMITRIJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2008 od 24. 06. 2009


Název/Jméno: KRYŠTOF PAVEL

IČO: 16311582

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2007 od 20. 07. 2009


Název/Jméno: WESSELÝ PETR

IČO: 48698717

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 2007 od 24. 08. 2010


Název/Jméno: KLAPKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 09. 2007 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: PRAŽÁK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 09. 2007 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: POLÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: ŠTOGL KAREL

IČO: 67501206

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2007 od 02. 08. 2007


Název/Jméno: NOVOTNÝ TOMÁŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 04. 2007 od 08. 09. 2008


Název/Jméno: MAYER JAN

IČO: 18395490

Funkce: Prokura - prokurista
od 16. 08. 2006 od 24. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2006 od 27. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 od 26. 05. 2006


Název/Jméno: KOŽNAR MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2006 od 27. 09. 2007


Název/Jméno: MRÁZ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 08. 2006 od 27. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 1995 od 16. 08. 2006
Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 od 24. 10. 2007


Název/Jméno: LANGER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2006 od 30. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 1997 od 06. 12. 2002
Prokura - prokurista
od 03. 04. 1997 od 24. 10. 2007


Název/Jméno: PLATOVSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2006 od 03. 06. 2009
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 od 16. 08. 2006


Název/Jméno: BIS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 od 25. 09. 2007


Název/Jméno: HEJNÁK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 2006 od 25. 09. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 06. 12. 2002 od 26. 05. 2006
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 od 06. 12. 2002


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2006 od 21. 05. 2007


Název/Jméno: ČÁP ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 05. 2006 od 25. 09. 2007


Název/Jméno: MAŠEK VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 08. 2003 od 24. 10. 2007


Název/Jméno: PALOUNEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 1993 od 16. 08. 2006
Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 od 24. 10. 2007


Název/Jméno: CÍLEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 04. 1997 od 16. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 1995 od 03. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: ČOUPEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 2002 od 26. 05. 2006


Název/Jméno: ŠPIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 od 26. 05. 2006


Název/Jméno: DOLEŽAL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 03. 1999 od 20. 09. 2000


Název/Jméno: KRECAROVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen (z řad prac. technoexportu)
od 15. 10. 1997 od 15. 10. 1997


Název/Jméno: POUPA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 1997 od 20. 09. 2000
Dozorčí rada - člen (z řad prac. technoexportu)
od 15. 10. 1997 od 15. 10. 1997


Název/Jméno: KUCHTOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 1997 od 20. 09. 2000


Název/Jméno: KICOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 16. 08. 2006


Název/Jméno: ŠTENGL RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 1995 od 20. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1989 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: FIALA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 1995 od 04. 03. 1999


Název/Jméno: KRECAROVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1995 od 15. 10. 1997


Název/Jméno: WEISS JAROSLAV

IČO: 67078991

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1995 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: PÁRAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 1995 od 15. 10. 1997


Název/Jméno: VITÁČEK LUBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 1995 od 04. 03. 1999


Název/Jméno: KAŠŠOVIČ VRATKO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1995 od 20. 09. 2000


Název/Jméno: KADLEC ANTONÍN

IČO: 66539412

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 1993 od 10. 05. 2002


Název/Jméno: ŠOURKOVÁ YONA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 od 15. 10. 1997


Název/Jméno: KNOBLOCH JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 od 11. 06. 1997


Název/Jméno: HUMHAL ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: KADLEC MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 od 05. 01. 1995


Název/Jméno: KISZA ADAM

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 od 12. 08. 2003


Název/Jméno: SMRČKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1993 od 04. 03. 1999


Název/Jméno: CHOCHOLOUŠ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 od 05. 01. 1995


Název/Jméno: KROUPA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: BABOR KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1993 od 05. 01. 1995


Název/Jméno: TESNER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1993 od 05. 01. 1995


Název/Jméno: DOLEŽAL LUDĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 03. 1993 od 05. 01. 1995


Název/Jméno: DOLEŽAL LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: LNĚNIČKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 11. 03. 1993


Název/Jméno: ČIMBORA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 11. 03. 1993


Název/Jméno: NOVÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: ŠINÁGL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 05. 01. 1995


Název/Jméno: prokurista:ing. MILAN PAZOUR

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 04. 1991 od 11. 03. 1993


Název/Jméno: Kedles Jiří

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 11. 1990 od 11. 03. 1993


Název/Jméno: VITÁČEK LUBOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 11. 1990 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: POHANKA LUBOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 05. 1990 od 11. 03. 1993


Název/Jméno: DVOŘÁK VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 10. 1989 od 24. 10. 2007


Název/Jméno: CÍLEK JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 08. 1988 od 14. 09. 1989
Prokura - prokurista
od 24. 05. 1978 od 01. 02. 1985


Název/Jméno: NOGA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 08. 1988 od 31. 12. 1991
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 od 18. 08. 1988


Název/Jméno: PERINGER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1988 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: BARTOŠIC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1988 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: STANĚK OLDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 02. 1988 od 31. 05. 1990


Název/Jméno: Pšenička Václav

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 08. 1987 od 18. 12. 1989


Název/Jméno: ŠÍBL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 1987 od 05. 01. 1995


Název/Jméno: ONDRA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 1987 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: PASTYŘÍK SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1986 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: ŠVEJKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1986 od 26. 10. 1989


Název/Jméno: HAVEL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1986 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: DEVERA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 1985 od 29. 11. 1995


Název/Jméno: MURÍN ADOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 1985 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: STRNAD JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1985 od 15. 02. 1988


Název/Jméno: ŠTRUNC ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1984 od 19. 08. 1987


Název/Jméno: HLAVAČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1984 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: KRIŽKO IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1983 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: FABER LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 od 18. 08. 1988


Název/Jméno: OKTÁBEC ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 od 18. 09. 1986


Název/Jméno: NEŠPOR EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 od 27. 07. 1984


Název/Jméno: BREZULA LUDOVÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 od 18. 09. 1986


Název/Jméno: LEXA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 od 04. 08. 1983


Název/Jméno: TRNKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 1983 od 19. 08. 1987


Název/Jméno: BUBENÍK MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 01. 1983 od 18. 12. 1989


Název/Jméno: ZÍKA VĚROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 07. 1981 od 31. 05. 1990
Prokura - prokurista
od 01. 11. 1971 od 15. 10. 1974


Název/Jméno: STRAKOŠ TOMÁŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 01. 1981 od 06. 01. 1983


Název/Jméno: ŠMÍDL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 1980 od 27. 07. 1984


Název/Jméno: VILÍM ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 07. 1978 od 27. 10. 1988


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARIE

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1978 od 24. 05. 1978


Název/Jméno: DOLEŽAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1976 od 05. 02. 1980


Název/Jméno: ŠTRONER VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 1976 od 18. 08. 1988


Název/Jméno: KOTRBA FRIDOLÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1976 od 27. 12. 1985


Název/Jméno: FEIGL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1976 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: ŠMÍD JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 04. 1976 od 31. 05. 1990


Název/Jméno: PAVLÍČEK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 04. 1976 od 12. 01. 1981


Název/Jméno: PALOUNEK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 01. 1976 od 11. 07. 1978


Název/Jméno: NEPOVÍM FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 1976 od 02. 07. 1976


Název/Jméno: ZMRHAL JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 10. 1974 od 15. 02. 1988


Název/Jméno: OHNÚTEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 od 05. 04. 1983


Název/Jméno: LUDVÍK JAN

IČO: 5220882

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 od 21. 01. 1976


Název/Jméno: VARHOLA IMRICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 od 05. 04. 1983


Název/Jméno: KLIMECKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 od 05. 04. 1983


Název/Jméno: ČERMÁK OLDŘICH

IČO: 15673731

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 od 18. 09. 1986


Název/Jméno: MATYS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1973 od 18. 09. 1986


Název/Jméno: HEJHAL JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 03. 1973 od 14. 04. 1976


Název/Jméno: VORÁČ CYRILL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1971 od 16. 10. 1973


Název/Jméno: BOUDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 09. 1971 od 02. 07. 1976
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 od 09. 09. 1971


Název/Jméno: KUBALA KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 09. 1971 od 05. 04. 1983
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 od 09. 09. 1971


Název/Jméno: BABÁČEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 od 05. 04. 1983


Název/Jméno: ROTTENBORN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 od 16. 10. 1973


Název/Jméno: MORÁR KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 od 16. 10. 1973


Název/Jméno: TICHÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1971 od 02. 07. 1976


Název/Jméno: Rybář Stanislav

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 01. 1971 od 12. 01. 1981


Název/Jméno: SOSNOVEC JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 od 22. 05. 1978


Název/Jméno: GLOSÍK ŠTEFAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 od 31. 12. 1970


Název/Jméno: HUML FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 od 16. 06. 1972


Název/Jméno: UREŠ JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 od 31. 12. 1970


Název/Jméno: STŘÍBRNÝ VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1969 od 27. 09. 1971


Název/Jméno: MAČÁK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 16. 10. 1973


Název/Jméno: KUNC ANTONÍN

IČO: 61427691

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 16. 10. 1973


Název/Jméno: HEMELÍK LADISLAV

IČO: 13203011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 02. 09. 1971


Název/Jméno: STANĚK FRANTIŠEK

IČO: 66370922

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 02. 09. 1971


Název/Jméno: VOSKÁR ŠTEFÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 1969 od 02. 09. 1971


Název/Jméno: CHYTIL ZDENĚK

IČO: 10650822

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 1969 od 02. 09. 1971


Název/Jméno: MALÁT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 05. 04. 1983


Název/Jméno: ČERMÁK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 16. 10. 1973


Název/Jméno: ČECHURA JAROSLAV

IČO: 10253432

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 02. 09. 1971


Název/Jméno: LÖFFLER JIŘÍ

IČO: 15331555

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 21. 01. 1976


Název/Jméno: TKADLEC MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 02. 09. 1971


Název/Jméno: PRECLÍK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 02. 09. 1971


Název/Jméno: KLABAN SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1969 od 05. 04. 1983


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 01. 2012

Odpovědní zástupci:


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 01. 2012

Odpovědní zástupci:


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 2008

Odpovědní zástupci: 39225

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 2008

Odpovědní zástupci: 39225

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 39225

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 08. 1992

Odpovědní zástupci:


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 39225

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00000841

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
266845SPL a.s.28002890Třebohostická 3069/14, 10000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Přehořov, 39201, Hrušova Lhota, p. Soběslav, 9
226976AAA první stavební, s.r.o.27726053Banskobystrická 274/174, 62100 Brno
287820AGRECO CZ, s.r.o.26084031Vltavská 333/5, 37010 České Budějovice
448080Akses,spol. s r.o.250826395. května 1640/65, 14000 Praha
374985ANDROPP s.r.o.28906527Třebohostická 3069/14, 10000 Praha
110388ASTACUS MORAVIA, a.s.25820265Neředínská 170/8, 77900 Olomouc
126389ATAS, v.o.s.14869594Most - Čepirohy, Pod vinicí 14, PSČ 434 01
484282B M salát, s.r.o. v likvidaci62743350Liberec, 46001, Liberec II-Nové Město, nám. Sokolovské, 306/7
244731BaN STAV s.r.o.25515683Růžová 946, 67531 Jemnice
423569BANDENIA REAL, a.s.28211201Chrudimská 1418/2, 13000 Praha
149758BEST EASTERN Ltd., spol. s r.o.16191196Družná 1273/6, 14300 Praha
350837BioVis s.r.o.27416313Třebohostická 3069/14, 10000 Praha
83506Bohemian Bussines Center a.s. v likvidaci23051Praha, 15000, Smíchov, nám. 14. října, 1307/2
274435BUZULUK8605Komárov, 26762, , Buzulucká, 108
337154Bytové družstvo Černopolník26256223Černopolní 224/34, 61300 Brno
42179Bytové družstvo Jarov26169291Na Jarově 2672/5, 13000 Praha
81774Capitalex trading, s.r.o.63986965Klapkova 181/60, 18200 Praha
442478Cukrovar Hrochův Týnec a.s. (ang.: Ltd, něm.:A.G., rusky.: a.o., franc.:s.a.)47468807Hrochův Týnec, 53862, , ,
345354Č E R M Á K Kunčice nad Labem, spol. s r.o.64254364119, 54361 Kunčice nad Labem
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
435408České sklo a.s. v likvidaci25055348Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Havlíčkova, 1682/15
93355ČESKÝ TRH, a.s.25655302Špitálka 434/23b, 60200 Brno
302565ČKD PRAHA ENERGO, a.s.16191463Praha 9, Klečákova 1947
32381D R O P spol. s r. o. v likvidaci47472111Třemošnice, 53843, , 1. Máje, 56
76610DEVELOP a.s. "v likvidaci"25686372Fr. Ondříčka 1109/44, 37011 České Budějovice

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Adresa: České Budějovice, 37005, České Budějovice 2, J. Opletala, 817/61
Fyzická osoba: Jan Tolasz10030107264, 73572 Petrovice u Karviné
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Ludovít Horváth6643252971, 25241 Libeř
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2997917AB REAL INVEST s.r.o.25859552Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2227060AB REAL SERVIS s.r.o.25840509Třebohostická 564/9, 10000 Praha
415816AB SERVICE TOP s.r.o.25761340Třebohostická 564/9, 10000 Praha
454549AB SPRÁVA DOMŮ s.r.o.24249475Třebohostická 564/9, 10000 Praha
897543AB SPRÁVA NÁJMŮ s.r.o.24264067Třebohostická 564/9, 10000 Praha
70396AB SPRÁVA NEMOVITOSTÍ s.r.o.26836882Třebohostická 564/9, 10000 Praha
409166AB SPRÁVA REALIT s.r.o.26836815Třebohostická 564/9, 10000 Praha
1821044ABUCO ICT s.r.o.29153905Třebohostická 987/5, 10000 Praha
2203513ALLRIGHT Invest a.s.2757176Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2551280ALVEST MONT Praha s.r.o.5204038Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2985149Amaio mobile s.r.o. "v likvidaci"27222161Třebohostická 3069/14, 10000 Praha
1504330AMBOSELI s.r.o.27623505Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
374985ANDROPP s.r.o.28906527Třebohostická 3069/14, 10000 Praha
1936051APEX trans, s.r.o.25306928Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2326949ARABUKO s.r.o.2751429Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2543747ATERRA Audit s.r.o.29155240Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
123861Auditorská, s.r.o.26451344Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
1687653AURA BOHEMIA s.r.o.25783815Třebohostická 1244/12, 10000 Praha
2488179AUSTIMEX s.r.o.26851521Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2509194AUTODOPRAVA MRAVENEC s.r.o.24684091Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2970319Autokosmetické Centrum a.s. v likvidaci28215001Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2759467AWD, s.r.o.26493322Třebohostická 564/9, 10000 Praha
2300688B M L ,spol.s r.o.45789371Třebohostická 3069/14, 10000 Praha
1035606BAKR s.r.o.26725274Třebohostická 564/9, 10000 Praha
350837BioVis s.r.o.27416313Třebohostická 3069/14, 10000 Praha

Fyzické osoby v okolí