Teplárny Brno, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Teplárny Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 786. Jeho identifikační číslo je 46347534

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Teplárny Brno, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 786

Identifikační číslo:46347534

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: d7wgmq5

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zednictví
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Dokončovací stavební práce
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zprostředkování obchodu a služeb
Správa a údržba nemovitostí
Poskytování technických služeb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Klempířství a oprava karoserií
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích...
Specializovaný maloobchod
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava
Podnikání v oblasti nakládání s odpady: - škvára a struska z uhlí ...
Podnikání v oblasti nakládání odpady
Provozování středisek kalibrační služby
Provozování středisek kalibrační služby
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Ubytovací služby
Realitní činnost
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Zámečnictví, nástrojářství
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba trubek
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provádění tepelných a hlukových izolací
Kovoobráběčství
Opravy motorových vozidel
Zednictví
Klempířství
Izolatérství
Tesařství
Provádění průmyslových staveb
Provádění inženýrských staveb
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Projektování elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Projektová činnost ve výstavbě
Stavitel
Revize elektrických zařízení
Opravy a montáž měřidel

Adresa společnosti

Sídlo: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
od 26. 06. 2014
Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ 63800
od 15. 04. 2008 do 26. 06. 2014
Brno-Lesná, Okružní 25
od 01. 05. 1992 do 15. 04. 2008
Okružní 828/25, 63800 Brno

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 06. 2014

  Na základě fúze sloučením, společnost Teplárny Brno, a.s., se sídlem Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ 638 00, IČ 46347534, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti s obchodní firmou TB - služby, s.r.o., se sídlem Brno, Janouškova 1a, PSČ 613 00, IČ 28304314.
od 30. 09. 2013

  Na společnost Teplárny Brno, a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti TEZA Holding a.s., se sídlem Brno, Okružní 25, IČ 26955385, a to podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 26.3.2009.
od 30. 09. 2009

  Na společnost přešla část jmění zanikající společnosti Tepelné zásobování Brno, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 68, PSČ 603 00, IČ 607 05 418, která zanikla rozdělením, přičemž další (zbývající) část jmění zanikající společnosti přešla na druhou nástupnickou společnost TEZA Holding a.s., se sídlem Brno, Hlinky 68, PSČ 603 00, IČ 269 55 385, to vše v souladu se smlouvou o rozdělení sloučením, kterou uvedené společnosti uzavřely dne 7.5.2008.
od 01. 06. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti Teplárny Brno, a.s. konaná dne 28.7.2005 schválila toto usnesení: "Mimořádná valná hromada společnosti Teplárny Brno, a.s. schvaluje ve smyslu ust. § 183 i odst. 1 obchodního zákoníku přechod všech ostatních zaknihovaných kmenových akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem: Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ: 638 00, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, na společnost TEZA Holding a.s., IČ: 269 55 385, se sídlem: Brno, Hlinky 68, PSČ: 603 00, jako jejího hlavního akcionáře vlastnícího 859.757 kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem: Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ: 638 00, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje podíl na společnosti ve výši 97,076 % základního kapitálu, a to za protiplnění ve výši 1.883,- Kč za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, jehož přiměřenost byla doložena na základě znaleckého posudku č. 31/2005 ze dne 28.6.2005 zpracovaného Ing. Vlastimilem Zajíčkem, bytem: Vsetín, Semetín 1701, PSČ: 755 01, soudním znalcem v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady podniků, cenných papírů a nehmotného majetku, a které musí být vyplaceno prostřednictvím České spořitelny a.s. ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu změny vlastníků přešlých cenných papírů na účtech majitelů cenných papírů vedených Střediskem cenných papírů ve prospěch účtu hlavního akcionáře."
od 01. 08. 2005 do 13. 12. 2005

  Společnost předložila stanovy v novém znění doplněné valnouhromadou 13.6.2000.
od 22. 08. 2000 do 12. 12. 2001

  Společnost předložila stanovy v novém znění doplněné valnouhromadou 10.6.1999.
od 19. 01. 2000 do 22. 08. 2000

  Společnost předložila úplné znění stanov včetně změn schválenýchvalnou hromadou 22.6.1998.
od 29. 12. 1998 do 22. 08. 2000

  Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou30.5.1997 s účinností dnem 1.7.1997.
od 07. 08. 1997 do 22. 08. 2000

  změna stanovčl. 6,7,9, čl. 13 bod 13.1, 13.2., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9.,čl. 14, 15 bod 15.1., čl. 18., 21., 28., 38., bod 38.1., 38.8.,přijatá valnou hromadou 10.7.1996.
od 14. 11. 1996 do 22. 08. 2000

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstvaa dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku ČEZ - Jihomoravské elektrárny, o.z. Brno, s.p.
od 01. 05. 1992

  Založení společnosti : Akciová společnost byla založení podle § 172 Obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetekstátního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992

  Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichničlenové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jedenčlen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, kterýk tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993

  Toto základní jmění je rozděleno na 840.700 akcií na majitele po 1000,-Kčsjmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1993

  Základní jmění společnosti činí 840.700.000,-Kčs.
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1993

  Dozorčí rada společnosti :- prof. ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc., Brno, Dvořiště 48- RNDr. Bohumír Kvíčala, Brno, Mikulovská 3- ing. Ladislav Černý, Praha, Vajdova 5
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1993

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstvaaa dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 88565000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 02. 2006

Počet: 885 650 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 12. 2005 do 13. 12. 2005

Počet: 885 650 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 24. 05. 1995 do 24. 05. 1995

Počet: 885 345 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 14. 07. 1993 do 14. 07. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Brno

IČO:44992785

Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
od 25. 08. 2013
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 60167
od 30. 09. 2009 do 25. 08. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 09. 2009


Název/Jméno: TEZA Holding a.s.

IČO:26955385

Adresa: Brno, Hlinky 68, PSČ 60300
od 13. 12. 2005 do 30. 09. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 12. 2005 do 30. 09. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SUCHÁČEK VLASTIMIL

IČO: 86966821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2016

Adresa: č.p. 104, 756 12 Lačnov
od 31. 05. 2016


Název/Jméno: FAJMON PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2016

Adresa: Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, 612 00 Brno
od 03. 05. 2016


Název/Jméno: FALTÝNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 02. 2015 do 19. 02. 2016

Adresa: Jezerůvky 511/10, Ivanovice, 621 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: CAJZL PETR

IČO: 16303954

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015

Adresa: Foltýnova 1012/29, Bystrc, 635 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: KOLÁČNÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015

Adresa: Rokycanova 410/22, Židenice, 615 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: HLADÍK PETR

IČO: 2765187

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 02. 2015

Adresa: náměstí SNP 1134/26, Černá Pole, 613 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: RUSŇÁKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2015

Adresa: Hroznová 448/21, Pisárky, 603 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: RYCHNOVSKÝ DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 02. 2015

Adresa: Pod vrškem 275/4, Jehnice, 621 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: DRÁPALOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015

Adresa: Oblá 416/69, Nový Lískovec, 634 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: KRATOCHVÍL TOMÁŠ

IČO: 60493836

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 02. 2015 do 19. 02. 2016

Adresa: Purkyňova 3030/35e, Královo Pole, 612 00 Brno
od 12. 02. 2015 do 19. 02. 2016


Název/Jméno: MAŤÁKOVÁ BARBORA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015 do 03. 05. 2016

Adresa: Jugoslávská 588/18, Černá Pole, 613 00 Brno
od 12. 02. 2015 do 03. 05. 2016


Název/Jméno: OLIVA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Neumannova 530/53, Pisárky, 602 00 Brno
od 10. 06. 2013
Brno, Neumannova 53, PSČ 60200
od 29. 06. 2007 do 10. 06. 2013
Brno, Trávníky 56, PSČ 61300
od 12. 01. 2007 do 29. 06. 2007


Název/Jméno: VÍTKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Tábor 2331/12, Žabovřesky, 616 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Tábor /12, PSČ 61600
od 08. 12. 2010 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: CHLÁDEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2012 do 12. 02. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 06. 2009 do 08. 12. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 02. 2007 do 23. 06. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2005 do 09. 02. 2007

Adresa: Dubová 645/21, Jundrov, 637 00 Brno
od 26. 09. 2012 do 12. 02. 2015
Brno, Dubová 21, PSČ 63700
od 11. 12. 2009 do 08. 12. 2010
Brno, Dubová 21
od 15. 02. 2005 do 11. 12. 2009


Název/Jméno: BREJCHA JIŘÍ

IČO: 15905781

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2011

Adresa: Komenského 311/23, 679 04 Adamov
od 26. 06. 2014
Adamov, Komenského /23, PSČ 67904
od 20. 10. 2011 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: TŮMOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Venhudova 1625/23, Černá Pole, 614 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Venhudova /23, PSČ 61400
od 08. 12. 2010 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: ŠŤÁSTKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Jiráskova 251/51, Veveří, 602 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Jiráskova /51, PSČ 60200
od 08. 12. 2010 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: ŠVANDA JAROSLAV

IČO: 61447579

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2008

Adresa: Štefánikova 187, 664 53 Újezd u Brna
od 26. 06. 2014
Brno, Dědická 6, PSČ 62700
od 31. 10. 2008 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: ŽĎÁRSKÝ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 03. 2011 do 12. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 11. 03. 2011

Adresa: Červený kopec 843/6, Štýřice, 639 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Červený kopec /6, PSČ 63900
od 08. 12. 2010 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: BŘEZA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 06. 2009 do 08. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2009 do 23. 06. 2009

Adresa: Kuršova 983/8, Bystrc, 635 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Kuršova 8, PSČ 63500
od 08. 04. 2009 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: GREŇO PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Opálkova 749/2, Bystrc, 635 00 Brno
od 24. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Opálkova /2, PSČ 63500
od 08. 12. 2010 do 24. 06. 2014


Název/Jméno: OCHRANA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozočí rady
od 28. 11. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 2008 do 28. 11. 2013

Adresa: Třískalova 563/10, Lesná, 638 00 Brno
od 28. 11. 2013
Brno, Třískalova 10, PSČ 63800
od 12. 12. 2008 do 28. 11. 2013


Název/Jméno: HUMPOLÍČEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Jungmannova 2752/39, Královo Pole, 612 00 Brno
od 08. 10. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Jungmannova 39, PSČ 61200
od 20. 10. 2011 do 08. 10. 2013
Brno, Galandauerova 4, PSČ 61200
od 09. 02. 2007 do 20. 10. 2011


Název/Jméno: KOUŘILOVÁ JARMILA

IČO: 87447479

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Vltavská 244/21, Starý Lískovec, 625 00 Brno
od 26. 09. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Vltavská /21, PSČ 62500
od 08. 12. 2010 do 26. 09. 2013


Název/Jméno: PADĚROVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Zemědělská 1672/12, Černá Pole, 613 00 Brno
od 24. 08. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Zemědělská /12, PSČ 61300
od 08. 12. 2010 do 24. 08. 2013


Název/Jméno: KERNDL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Lidická 562/33, Veveří, 602 00 Brno
od 28. 06. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Lidická /33, PSČ 60200
od 08. 12. 2010 do 28. 06. 2013


Název/Jméno: MICHALÍK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Kunštátská 1486/31, Řečkovice, 621 00 Brno
od 10. 06. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Kunštátská /31, PSČ 62100
od 08. 12. 2010 do 10. 06. 2013


Název/Jméno: ZORNÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Stamicova 341/4, Kohoutovice, 623 00 Brno
od 30. 05. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Stamicova /4, PSČ 62300
od 08. 12. 2010 do 30. 05. 2013


Název/Jméno: BLAŽEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 26. 09. 2012

Adresa: Brno, Jaselská /19, PSČ 60200
od 08. 12. 2010 do 26. 09. 2012


Název/Jméno: JAKUBEC ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2009 do 08. 12. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 02. 2007 do 23. 06. 2009

Adresa: Brno, Klobásova 34, PSČ 62500
od 09. 02. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: PELÁN RENÉ

IČO: 72349204

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2009 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Kociánka 18, PSČ 61200
od 20. 05. 2009 do 08. 12. 2010
Brno, Palackého třída 51, PSČ 61200
od 29. 04. 2009 do 20. 05. 2009


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 11281332

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2009 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Turgeněvova 16, PSČ 61800
od 08. 04. 2009 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 75885638

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2008 do 20. 10. 2011

Adresa: Brno, U Hájovny 11d, PSČ 64100
od 31. 10. 2008 do 20. 10. 2011


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2007 do 08. 12. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Skorkovského 73, PSČ 63600
od 09. 02. 2007 do 08. 12. 2010
Brno, Skorkovského 73
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: BURDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Černého 8, PSČ 63500
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: VAŇKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 04. 2009

Adresa: Brno, Poštovská 8, PSČ 60200
od 12. 01. 2007 do 08. 04. 2009


Název/Jméno: SLAVÍKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Podbabská 4, PSČ 62100
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: SÁZAVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Jaselská 5, PSČ 60200
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: BELCREDI JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Pohankova 8, PSČ 62800
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: NOVÁČEK ALEXEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2005 do 06. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 2004 do 15. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 04. 2000 do 09. 09. 2004

Adresa: Modřice, Střední 798, PSČ 66442
od 09. 09. 2004 do 06. 04. 2010
Karviná, Nedbalova 2414
od 05. 04. 2000 do 09. 09. 2004


Název/Jméno: HOLÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Renčova 6, PSČ 62100
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: DRAČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 do 31. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2003 do 29. 07. 2005

Adresa: Brno, Líšeňská 9
od 10. 07. 2006 do 31. 10. 2008
Brno, Líšeňská 9
od 28. 08. 2003 do 29. 07. 2005


Název/Jméno: POLÍVKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 06. 2006 do 09. 02. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 02. 2005 do 22. 06. 2006

Adresa: Brno, Štolcova 81
od 15. 02. 2005 do 09. 02. 2007


Název/Jméno: VÍCH ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2006 do 09. 02. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 29. 09. 2003 do 28. 04. 2006

Adresa: Brno, Podbělová 14
od 29. 09. 2003 do 09. 02. 2007


Název/Jméno: VENCLÍK LEO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Brno, Antala Staška 83/35
od 29. 09. 2003 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: TEJC JERONÝM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2005 do 09. 02. 2007

Adresa: Brno - Nový Lískovec, Rybnická 60, PSČ 63400
od 28. 04. 2006 do 09. 02. 2007
Brno, Preslova 42
od 15. 02. 2005 do 28. 04. 2006


Název/Jméno: BEZDĚK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2005 do 10. 07. 2006

Adresa: Želešice, Sádky 372, PSČ 66443
od 29. 07. 2005 do 10. 07. 2006


Název/Jméno: CUPAL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2005 do 31. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2003 do 29. 07. 2005

Adresa: Holubice 163, PSČ 68351
od 29. 07. 2005 do 31. 10. 2008
Holubice 163, okres Vyškov
od 28. 08. 2003 do 29. 07. 2005


Název/Jméno: FILIPI DANA

IČO: 68649401

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Vránova 138, PSČ 62100
od 04. 05. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: LOUTOCKÝ MIROSLAV

IČO: 18774237

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Hoblíkova 20, PSČ 61300
od 04. 05. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: PAULCZYNSKI PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Dykova 8
od 15. 02. 2005 do 15. 02. 2005
Brno, Dykova 8
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: PRCHAL MARTIN

IČO: 71788514

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 15. 02. 2005

Adresa: Brno, Okrouhlá 6
od 15. 02. 2005 do 15. 02. 2005


Název/Jméno: SLAVOTÍNEK ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 15. 02. 2005

Adresa: Brno, Tyršova 2401/66
od 15. 02. 2005 do 15. 02. 2005


Název/Jméno: SUCHÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Bayerova 32
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: ONDERKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Kosmonautů 5
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: PETRŽÍLA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 09. 2004 do 15. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2003 do 09. 09. 2004

Adresa: Ústí nad Labem, Koněvova 3202/38
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005


Název/Jméno: HRACH VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 09. 2004 do 15. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2003 do 09. 09. 2004

Adresa: Praha 5, Bělohorská 1689/124
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005
Praha 6, Bělohorská 1689/124
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: ZBYTEK PETR

IČO: 60391979

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2003 do 29. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 2002 do 16. 07. 2003

Adresa: Brno, Prokofjevova 4
od 16. 12. 2002 do 29. 09. 2003


Název/Jméno: SLAVOTÍNEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Praha 4, Ke Kurtům 375
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005
Praha 4, Ke kurtům 375
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: ŠTANCL JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Praha 6, Na rozdílu 26
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005


Název/Jméno: MAUDROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 23. 04. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Všenory, Ke Hřbitovu 271, PSČ 25321
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005
Všenory, Ke hřbitovu 271, PSČ 25231
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: MÁLEK BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Praha 4, Na Okruhu 393
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005
Praha 4, Na okruhu 393
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: ASHTON PAUL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003

Adresa: St Jame s Cottages Richmond, Surrey TW 9 ISL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003
7St Jame s Cottages, Richmond, Surrey TW 9 ISL, V.Britanie
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: JOYCE JARLATH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2002 do 23. 04. 2003

Adresa: 53 Park View Road, Ipswich, IP1 4HP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2002 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: Steven John Guttridge

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2002 do 23. 04. 2003

Adresa: 110 Sr Lawrence Awe. Worthing West Sussex BN 14 7JL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2002 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: ŽENATÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2000 do 16. 07. 2003

Adresa: Lipůvka, Svinošice 121, PSČ 67922
od 28. 11. 2002 do 16. 07. 2003
Brno, Kuršova 14, okres Brno-město
od 19. 01. 2000 do 28. 11. 2002


Název/Jméno: KOPEČNÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 do 29. 09. 2003

Adresa: Brno, Bystřinova 13, okres Brno-město
od 19. 01. 2000 do 29. 09. 2003


Název/Jméno: MARSH PAUL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003

Adresa: Aldham Old Rectory, Whatfield Road, Aldham, Ipswich
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: PLEVÁK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 do 28. 08. 2003

Adresa: Brno, Loosova 12, okres Brno-město
od 19. 01. 2000 do 28. 08. 2003


Název/Jméno: Edward Barnard Hyam

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 do 28. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 1998 do 19. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 29. 12. 1998

Adresa: 70 Lexden Road, Colchester, Essex Co 338 P, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 19. 01. 2000 do 28. 11. 2002
70 Lexden Road Colchester Essex CO 338P,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 29. 12. 1998 do 19. 01. 2000
70 Lexden Road Colchester Essex CO 338P, V.Británie
od 16. 04. 1997 do 29. 12. 1998


Název/Jméno: WRIGHT ARTHUR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003

Adresa: 42 Bracken Lane, Retford, Nottingham, V.Britanie
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: DUCHOŇ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1998 do 16. 12. 2002

Adresa: Brno, Kuršova 12, okres Brno-město
od 29. 12. 1998 do 16. 12. 2002


Název/Jméno: Graham Martin Sephto

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 12. 1998 do 16. 07. 2003

Adresa: 199 Wymering Mensions Wymering Road, London W9 2NQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 29. 12. 1998 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: William Gillbanks Watso

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 04. 1997 do 29. 12. 1998

Adresa: Priory Cottage Vinesse Rd Little Horkesley Colchester Essex CO 64DB, V. Británie
od 16. 04. 1997 do 29. 12. 1998


Název/Jméno: DRAGON ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 28. 08. 2003
Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Brno, Vlárská 5, okres Brno-město
od 16. 04. 1997 do 28. 08. 2003
Brno, Vlárská 5, okres Brno-město
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: KLÍČNÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000

Adresa: Brno, Merhautova 162, okres Brno-město
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000


Název/Jméno: Steven John Guttrigd

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 1997 do 28. 11. 2002

Adresa: 110 St Lawrence Awe.Worthing West Sussex BN 14 7JL, V.Británie
od 16. 04. 1997 do 28. 11. 2002


Název/Jméno: PÁNEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Brno, Nopova 70a, okres Brno-město
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000
Brno, Nopova 70a, okres Brno-město
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Brno, Nopova 70a
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: Edwin Stuart Hamilto

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000

Adresa: Thorncroft Farm Great Henney Sudbury Suffolk CO 107NC, V.Británie
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000


Název/Jméno: SOCHOR JAN

IČO: 70147973

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Brno, Haškova 10, okres Brno-město
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000
Brno, Haškova 10, okres Brno-město
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Brno, Haškova 10
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: John Francis Devane

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000

Adresa: 23 Salisbury House 3 Drummond Gate Bessborough Gardens London SW1V 2HJ, V. Británie
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000


Název/Jméno: Eric Edward Anste

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000

Adresa: Tuly s Head House Farnham Lane Haselmere Surrey GU 27 1HD, V.Británie
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000


Název/Jméno: ČECH VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Praha-Vinohrady, Mánesova lO
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: ŠRAJER VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996

Adresa: Olomouc, Dvořákova 6
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: BAUER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1996 do 07. 08. 1997

Adresa: Brno, Polní 15, okres Brno-město
od 14. 11. 1996 do 07. 08. 1997


Název/Jméno: VLK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 1996 do 05. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 27. 09. 1995

Adresa: Brno, Zikova 26, okres Brno-město
od 14. 11. 1996 do 05. 04. 2000
Brno, Zikova 26
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996
Brno, Zikova 26
od 01. 05. 1992 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: TRNKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Kostelec na Hané, Palackého 756, okres Prostějov
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: REJZEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Praha 4, Na Pankráci 36
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: BAŽANT VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996

Adresa: Přerov, Dr. Horákové 11
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996


Název/Jméno: SLAVÍK ZBYNĚK

IČO: 42585171

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Brno, Merunkova 2, okres Brno-město
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: JANKŮ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Praha 6, Na Míčánce 27 B
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Praha 6, Na Míčánce 27B
od 24. 05. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: CHRÁSTECKÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Praha, Na Švihance 14
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: HAŽMUKA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Brno, Jezuitská 17
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: PROKOP IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1995 do 27. 09. 1995

Adresa: Praha, Ledvinova 1715
od 24. 05. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: NOVOTNÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995

Adresa: Orlová-Lutyně, kpt. Jaroše 756
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995


Název/Jméno: NOVÁČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995

Adresa: Brno, Křenová 23
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995


Název/Jméno: CHUDLAŘSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 08. 03. 1996

Adresa: Praha 8, Mirovická 1083
od 07. 10. 1993 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: ŠENK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 14. 11. 1996

Adresa: Brno, Ulrychova 46
od 07. 10. 1993 do 14. 11. 1996


Název/Jméno: ing. Martin T o m á š e k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 do 08. 03. 1996

Adresa: Praha, V jezerách 23
od 07. 10. 1993 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: JEDLIČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995

Adresa: Zlín, Podvesná XII/2540
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995


Název/Jméno: PAUKNER EMANUEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 24. 05. 1995

Adresa: Praha, Markušova 1630
od 07. 10. 1993 do 24. 05. 1995


Název/Jméno: Ing. Václav K l í č n í k

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1993 do 16. 04. 1997

Adresa: Brno, Merhautova 162
od 14. 07. 1993 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: KADRNOŽKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1993 do 07. 10. 1993

Adresa: Brno, Dvořiště 48
od 14. 07. 1993 do 07. 10. 1993


Název/Jméno: KVÍČALA BOHUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1993 do 07. 10. 1993

Adresa: Brno, Mikulovská 3
od 14. 07. 1993 do 07. 10. 1993


Název/Jméno: DOLEŽAL LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1993 do 27. 09. 1995

Adresa: Brno, Brožíkova 10
od 14. 07. 1993 do 27. 09. 1995


Název/Jméno: HÁJEK MIROSLAV

IČO: 65057848

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1993 do 24. 05. 1995

Adresa: Řevničov 305
od 14. 07. 1993 do 24. 05. 1995


Název/Jméno: TREGLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993

Adresa: Brno, Blatnická 3
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993

Adresa: Brno, Chaloupky 48
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 10. 2013


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 6. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Šroubek


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Nespěchalová


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 4. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 4. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 4. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Jandásek


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Klíčník

Přerušení: od 20. 05. 2009 do 19. 03. 2014


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Jiří Zbytek

Přerušení: od 20. 05. 2009 do 19. 03. 2014


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Obory činnosti: - pokládání textilních podlahových krytin
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních folií
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- tapetování
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- spárování panelů
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Nespěchalová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Sklenářské práce, rámování a paspartování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Obory činnosti: - sklenářské práce
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- rámování
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- paspartování
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Mladý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Obory činnosti: - stavební dozor
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Vařeka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Obory činnosti: - obchodu měřidly tepla, termostatickými ventily, kotly
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Kohout

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Nespěchalová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 01. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Vrána


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Kutílek

Přerušení: od 20. 05. 2009 do 19. 03. 2014


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: František Krátký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - péče o spisový materiál
od 01. 01. 2004 do 13. 04. 2006
- vedení personálně mzdové agendy vč. zpracování mezdporadenské činnosti pro personální práci - kolektivní vyjednávání
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Černý


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 7. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1998

Odpovědní zástupci: František Krátký

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 6. 1993

Obory činnosti: - měřiči tepla a náhradními díly
od 28. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Stanislav Petečuk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Karel Beránek

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 5. 1993

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 5. 1993

Odpovědní zástupci: František Krátký

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s odpady: - škvára a struska z uhlí (kategorie Z) - kal ze změkčování vody (kategorie 0)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Hruška

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Podnikání v oblasti nakládání odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Hruška

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 2. 1993

Odpovědní zástupci: František Krátký

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1993

Odpovědní zástupci: František Krátký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: František Krátký

Zánik oprávnění:2. 8. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:14. 2. 2005


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 28. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vachek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 28. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vachek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Brejcha


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Hruška

Přerušení: od 20. 05. 2009 do 19. 03. 2014


Výroba trubek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Igor Šesták

Zánik oprávnění:27. 12. 1996


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Bc. Jaroslav Jára


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 05. 2009
Poskytování technických služeb
od 21. 05. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 21. 05. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 01. 06. 2008
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 01. 06. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 06. 2008
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 26. 03. 2008 do 21. 05. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 26. 03. 2008 do 21. 05. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 03. 2008 do 21. 05. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 26. 03. 2008 do 21. 05. 2009
Dokončovací stavební práce
od 26. 03. 2008 do 21. 05. 2009
Poskytování technických služeb
od 26. 03. 2008 do 21. 05. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 01. 2004
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 01. 01. 2004 do 21. 05. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 01. 01. 2004 do 21. 05. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 01. 2004
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 07. 2000 do 21. 05. 2009
Specializovaný maloobchod
od 07. 06. 1993 do 21. 05. 2009
Provozování středisek kalibrační služby
od 01. 02. 1993 do 21. 05. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 04. 08. 1992 do 21. 05. 2009
Realitní činnost
od 04. 08. 1992 do 21. 05. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 04. 08. 1992
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 04. 08. 1992
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 04. 08. 1992
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Jandásek


Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:14. 2. 1996


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Igor Šesták

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Igor Šesták

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Badura

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Neubauer

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Eduard Zitterbart

Zánik oprávnění:15. 2. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Igor Šesták

Zánik oprávnění:15. 2. 1996


Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Rouš

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Nespěchalová

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Rouš

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Kučera

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:15. 2. 1996


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Šroubek

Zánik oprávnění:15. 2. 1996


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Marie Leitnerová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46347534

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
362420"WORLD INVEST" v.o.s.14868938Otvice 23, okres Chomutov, PSČ 43111
314827Borovková HelenaRadošovice 16
635790Dobeš ČestmírPraha 8, Pod Labuťkou 16
4550491. Jiří N o v o t n ýÚstí nad Labem, Kmochova 19, PSČ 40011
314831FRANTIŠEK PAVLÍKDubné č. 25, o. Č. Budějovice