Teplárny Brno, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Teplárny Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 786. Její identifikační číslo je 46347534 a sídlo firmy je Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno.

Výpis z obchodního rejstříku Teplárny Brno, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 786

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: d7wgmq5

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Zednictví
Poskytování technických služeb
Správa a údržba nemovitostí
Zprostředkování obchodu a služeb
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Dokončovací stavební práce
Klempířství a oprava karoserií
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích...
Specializovaný maloobchod
Silniční motorová doprava
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s odpady: - škvára a struska z uhlí ...
Podnikání v oblasti nakládání odpady
Provozování středisek kalibrační služby
Provozování středisek kalibrační služby
Výroba trubek
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Realitní činnost
Ubytovací služby
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Opravy a montáž měřidel
Revize elektrických zařízení
Stavitel
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Projektování elektrických zařízení
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Tesařství
Izolatérství
Klempířství
Zednictví
Opravy motorových vozidel
Kovoobráběčství
Provádění tepelných a hlukových izolací
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vodoinstalatérství, topenářství
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: Okružní 828/25, 63800 Brno

Adresy: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
od 26. 06. 2014
Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ 63800
od 15. 04. 2008 do 26. 06. 2014
Brno-Lesná, Okružní 25
od 01. 05. 1992 do 15. 04. 2008

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 06. 2014

  Na základě fúze sloučením, společnost Teplárny Brno, a.s., se sídlem Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ 638 00, IČ 46347534, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti s obchodní firmou TB - služby, s.r.o., se sídlem Brno, Janouškova 1a, PSČ 613 00, IČ 28304314.
od 30. 09. 2013

  Na společnost Teplárny Brno, a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti TEZA Holding a.s., se sídlem Brno, Okružní 25, IČ 26955385, a to podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 26.3.2009.
od 30. 09. 2009

  Na společnost přešla část jmění zanikající společnosti Tepelné zásobování Brno, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 68, PSČ 603 00, IČ 607 05 418, která zanikla rozdělením, přičemž další (zbývající) část jmění zanikající společnosti přešla na druhou nástupnickou společnost TEZA Holding a.s., se sídlem Brno, Hlinky 68, PSČ 603 00, IČ 269 55 385, to vše v souladu se smlouvou o rozdělení sloučením, kterou uvedené společnosti uzavřely dne 7.5.2008.
od 01. 06. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti Teplárny Brno, a.s. konaná dne 28.7.2005 schválila toto usnesení: "Mimořádná valná hromada společnosti Teplárny Brno, a.s. schvaluje ve smyslu ust. § 183 i odst. 1 obchodního zákoníku přechod všech ostatních zaknihovaných kmenových akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem: Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ: 638 00, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, na společnost TEZA Holding a.s., IČ: 269 55 385, se sídlem: Brno, Hlinky 68, PSČ: 603 00, jako jejího hlavního akcionáře vlastnícího 859.757 kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem: Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ: 638 00, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje podíl na společnosti ve výši 97,076 % základního kapitálu, a to za protiplnění ve výši 1.883,- Kč za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, jehož přiměřenost byla doložena na základě znaleckého posudku č. 31/2005 ze dne 28.6.2005 zpracovaného Ing. Vlastimilem Zajíčkem, bytem: Vsetín, Semetín 1701, PSČ: 755 01, soudním znalcem v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady podniků, cenných papírů a nehmotného majetku, a které musí být vyplaceno prostřednictvím České spořitelny a.s. ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu změny vlastníků přešlých cenných papírů na účtech majitelů cenných papírů vedených Střediskem cenných papírů ve prospěch účtu hlavního akcionáře."
od 01. 08. 2005 do 13. 12. 2005

  Společnost předložila stanovy v novém znění doplněné valnouhromadou 13.6.2000.
od 22. 08. 2000 do 12. 12. 2001

  Společnost předložila stanovy v novém znění doplněné valnouhromadou 10.6.1999.
od 19. 01. 2000 do 22. 08. 2000

  Společnost předložila úplné znění stanov včetně změn schválenýchvalnou hromadou 22.6.1998.
od 29. 12. 1998 do 22. 08. 2000

  Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou30.5.1997 s účinností dnem 1.7.1997.
od 07. 08. 1997 do 22. 08. 2000

  změna stanovčl. 6,7,9, čl. 13 bod 13.1, 13.2., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9.,čl. 14, 15 bod 15.1., čl. 18., 21., 28., 38., bod 38.1., 38.8.,přijatá valnou hromadou 10.7.1996.
od 14. 11. 1996 do 22. 08. 2000

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku ČEZ - Jihomoravské elektrárny, o.z. Brno, s.p.
od 01. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstvaa dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Založení společnosti : Akciová společnost byla založení podle § 172 Obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetekstátního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992

  Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichničlenové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jedenčlen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, kterýk tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993

  Toto základní jmění je rozděleno na 840.700 akcií na majitele po 1000,-Kčsjmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1993

  Základní jmění společnosti činí 840.700.000,-Kčs.
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1993

  Dozorčí rada společnosti :- prof. ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc., Brno, Dvořiště 48- RNDr. Bohumír Kvíčala, Brno, Mikulovská 3- ing. Ladislav Černý, Praha, Vajdova 5
od 01. 05. 1992 do 14. 07. 1993

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstvaaa dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 88565000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 02. 2006

Počet: 885 650 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 12. 2005 do 25. 02. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
od 25. 08. 2013
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 60167
od 30. 09. 2009 do 25. 08. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 09. 2009


Název/Jméno: TEZA Holding a.s.

IČO: 26955385

Adresa: Brno, Hlinky 68, PSČ 60300
od 13. 12. 2005 do 30. 09. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 12. 2005 do 30. 09. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DRBAL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2016

Adresa: Holzova 1085/16, Líšeň, 628 00 Brno
od 16. 11. 2016


Název/Jméno: SUCHÁČEK VLASTIMIL

IČO: 86966821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2016

Adresa: č.p. 104, 756 12 Lačnov
od 31. 05. 2016


Název/Jméno: FAJMON PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2016

Adresa: Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, 612 00 Brno
od 03. 05. 2016


Název/Jméno: FALTÝNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 02. 2015 do 19. 02. 2016

Adresa: Jezerůvky 511/10, Ivanovice, 621 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: OLIVA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Neumannova 530/53, Pisárky, 602 00 Brno
od 10. 06. 2013
Brno, Neumannova 53, PSČ 60200
od 29. 06. 2007 do 10. 06. 2013
Brno, Trávníky 56, PSČ 61300
od 12. 01. 2007 do 29. 06. 2007


Název/Jméno: DRÁPALOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015

Adresa: Oblá 416/69, Nový Lískovec, 634 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: CAJZL PETR

IČO: 16303954

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015

Adresa: Foltýnova 1012/29, Bystrc, 635 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: KOLÁČNÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015

Adresa: Rokycanova 410/22, Židenice, 615 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: MAŤÁKOVÁ BARBORA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015 do 03. 05. 2016

Adresa: Jugoslávská 588/18, Černá Pole, 613 00 Brno
od 12. 02. 2015 do 03. 05. 2016


Název/Jméno: RYCHNOVSKÝ DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 02. 2015

Adresa: Pod vrškem 275/4, Jehnice, 621 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: RUSŇÁKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2015

Adresa: Hroznová 448/21, Pisárky, 603 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: KRATOCHVÍL TOMÁŠ

IČO: 60493836

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 02. 2015 do 19. 02. 2016

Adresa: Purkyňova 3030/35e, Královo Pole, 612 00 Brno
od 12. 02. 2015 do 19. 02. 2016


Název/Jméno: HLADÍK PETR

IČO: 2765187

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 02. 2015

Adresa: náměstí SNP 1134/26, Černá Pole, 613 00 Brno
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: BREJCHA JIŘÍ

IČO: 49922360

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2011 do 10. 11. 2016

Adresa: Komenského 311/23, 679 04 Adamov
od 26. 06. 2014 do 10. 11. 2016
Adamov, Komenského /23, PSČ 67904
od 20. 10. 2011 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: VÍTKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Tábor 2331/12, Žabovřesky, 616 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Tábor /12, PSČ 61600
od 08. 12. 2010 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: ŽĎÁRSKÝ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 03. 2011 do 12. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 11. 03. 2011

Adresa: Červený kopec 843/6, Štýřice, 639 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Červený kopec /6, PSČ 63900
od 08. 12. 2010 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: TŮMOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Venhudova 1625/23, Černá Pole, 614 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Venhudova /23, PSČ 61400
od 08. 12. 2010 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: CHLÁDEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2012 do 12. 02. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 06. 2009 do 08. 12. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 02. 2007 do 23. 06. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2005 do 09. 02. 2007

Adresa: Dubová 645/21, Jundrov, 637 00 Brno
od 26. 09. 2012 do 12. 02. 2015
Brno, Dubová 21, PSČ 63700
od 11. 12. 2009 do 08. 12. 2010
Brno, Dubová 21
od 15. 02. 2005 do 11. 12. 2009


Název/Jméno: ŠŤÁSTKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Jiráskova 251/51, Veveří, 602 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Jiráskova /51, PSČ 60200
od 08. 12. 2010 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: ŠVANDA JAROSLAV

IČO: 61447579

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2008 do 10. 11. 2016

Adresa: Štefánikova 187, 664 53 Újezd u Brna
od 26. 06. 2014 do 10. 11. 2016
Brno, Dědická 6, PSČ 62700
od 31. 10. 2008 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: BŘEZA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 06. 2009 do 08. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2009 do 23. 06. 2009

Adresa: Kuršova 983/8, Bystrc, 635 00 Brno
od 26. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Kuršova 8, PSČ 63500
od 08. 04. 2009 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: GREŇO PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Opálkova 749/2, Bystrc, 635 00 Brno
od 24. 06. 2014 do 12. 02. 2015
Brno, Opálkova /2, PSČ 63500
od 08. 12. 2010 do 24. 06. 2014


Název/Jméno: OCHRANA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozočí rady
od 28. 11. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 2008 do 28. 11. 2013

Adresa: Třískalova 563/10, Lesná, 638 00 Brno
od 28. 11. 2013
Brno, Třískalova 10, PSČ 63800
od 12. 12. 2008 do 28. 11. 2013


Název/Jméno: HUMPOLÍČEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Jungmannova 2752/39, Královo Pole, 612 00 Brno
od 08. 10. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Jungmannova 39, PSČ 61200
od 20. 10. 2011 do 08. 10. 2013
Brno, Galandauerova 4, PSČ 61200
od 09. 02. 2007 do 20. 10. 2011


Název/Jméno: KOUŘILOVÁ JARMILA

IČO: 87447479

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Vltavská 244/21, Starý Lískovec, 625 00 Brno
od 26. 09. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Vltavská /21, PSČ 62500
od 08. 12. 2010 do 26. 09. 2013


Název/Jméno: PADĚROVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Zemědělská 1672/12, Černá Pole, 613 00 Brno
od 24. 08. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Zemědělská /12, PSČ 61300
od 08. 12. 2010 do 24. 08. 2013


Název/Jméno: KERNDL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Lidická 562/33, Veveří, 602 00 Brno
od 28. 06. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Lidická /33, PSČ 60200
od 08. 12. 2010 do 28. 06. 2013


Název/Jméno: MICHALÍK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Kunštátská 1486/31, Řečkovice, 621 00 Brno
od 10. 06. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Kunštátská /31, PSČ 62100
od 08. 12. 2010 do 10. 06. 2013


Název/Jméno: ZORNÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 do 12. 02. 2015

Adresa: Stamicova 341/4, Kohoutovice, 623 00 Brno
od 30. 05. 2013 do 12. 02. 2015
Brno, Stamicova /4, PSČ 62300
od 08. 12. 2010 do 30. 05. 2013


Název/Jméno: BLAŽEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 26. 09. 2012

Adresa: Brno, Jaselská /19, PSČ 60200
od 08. 12. 2010 do 26. 09. 2012


Název/Jméno: JAKUBEC ALEŠ

IČO: 3625664

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2009 do 08. 12. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 02. 2007 do 23. 06. 2009

Adresa: Brno, Klobásova 34, PSČ 62500
od 09. 02. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: PELÁN RENÉ

IČO: 72349204

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2009 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Kociánka 18, PSČ 61200
od 20. 05. 2009 do 08. 12. 2010
Brno, Palackého třída 51, PSČ 61200
od 29. 04. 2009 do 20. 05. 2009


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 76657990

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2009 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Turgeněvova 16, PSČ 61800
od 08. 04. 2009 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 75885638

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2008 do 20. 10. 2011

Adresa: Brno, U Hájovny 11d, PSČ 64100
od 31. 10. 2008 do 20. 10. 2011


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2007 do 08. 12. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Skorkovského 73, PSČ 63600
od 09. 02. 2007 do 08. 12. 2010
Brno, Skorkovského 73
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: VAŇKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 04. 2009

Adresa: Brno, Poštovská 8, PSČ 60200
od 12. 01. 2007 do 08. 04. 2009


Název/Jméno: BURDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Černého 8, PSČ 63500
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: SLAVÍKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Podbabská 4, PSČ 62100
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: BELCREDI JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Pohankova 8, PSČ 62800
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: NOVÁČEK ALEXEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2005 do 06. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 2004 do 15. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 04. 2000 do 09. 09. 2004

Adresa: Modřice, Střední 798, PSČ 66442
od 09. 09. 2004 do 06. 04. 2010
Karviná, Nedbalova 2414
od 05. 04. 2000 do 09. 09. 2004


Název/Jméno: HOLÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Renčova 6, PSČ 62100
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: SÁZAVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Brno, Jaselská 5, PSČ 60200
od 12. 01. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: DRAČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 do 31. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2003 do 29. 07. 2005

Adresa: Brno, Líšeňská 9
od 10. 07. 2006 do 31. 10. 2008
Brno, Líšeňská 9
od 28. 08. 2003 do 29. 07. 2005


Název/Jméno: POLÍVKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 06. 2006 do 09. 02. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 02. 2005 do 22. 06. 2006

Adresa: Brno, Štolcova 81
od 15. 02. 2005 do 09. 02. 2007


Název/Jméno: VENCLIK LEO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Brno, Antala Staška 83/35
od 29. 09. 2003 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: TEJC JERONÝM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2005 do 09. 02. 2007

Adresa: Brno - Nový Lískovec, Rybnická 60, PSČ 63400
od 28. 04. 2006 do 09. 02. 2007
Brno, Preslova 42
od 15. 02. 2005 do 28. 04. 2006


Název/Jméno: VÍCH ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2006 do 09. 02. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 29. 09. 2003 do 28. 04. 2006

Adresa: Brno, Podbělová 14
od 29. 09. 2003 do 09. 02. 2007


Název/Jméno: BEZDĚK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2005 do 10. 07. 2006

Adresa: Želešice, Sádky 372, PSČ 66443
od 29. 07. 2005 do 10. 07. 2006


Název/Jméno: CUPAL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2005 do 31. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2003 do 29. 07. 2005

Adresa: Holubice 163, PSČ 68351
od 29. 07. 2005 do 31. 10. 2008
Holubice 163, okres Vyškov
od 28. 08. 2003 do 29. 07. 2005


Název/Jméno: LOUTOCKÝ MIROSLAV

IČO: 18774237

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Hoblíkova 20, PSČ 61300
od 04. 05. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: FILIPI DANA

IČO: 68649401

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Vránova 138, PSČ 62100
od 04. 05. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: ONDERKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Kosmonautů 5
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: PAULCZYŇSKI PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 15. 02. 2005

Adresa: Brno, Dykova 8
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007
Brno, Dykova 8
od 15. 02. 2005 do 15. 02. 2005


Název/Jméno: SUCHÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Bayerova 32
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: PRCHAL MARTIN

IČO: 71788514

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Brno, Okrouhlá 6
od 15. 02. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: SLAVOTÍNEK ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 do 15. 02. 2005

Adresa: Brno, Tyršova 2401/66
od 15. 02. 2005 do 15. 02. 2005


Název/Jméno: PETRŽÍLA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 09. 2004 do 15. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2003 do 09. 09. 2004

Adresa: Ústí nad Labem, Koněvova 3202/38
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005


Název/Jméno: HRACH VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 09. 2004 do 15. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2003 do 09. 09. 2004

Adresa: Praha 5, Bělohorská 1689/124
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005
Praha 6, Bělohorská 1689/124
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: MÁLEK BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Praha 4, Na Okruhu 393
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005
Praha 4, Na okruhu 393
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: ZBYTEK PETR

IČO: 60391979

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2003 do 29. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 2002 do 16. 07. 2003

Adresa: Brno, Prokofjevova 4
od 16. 12. 2002 do 29. 09. 2003


Název/Jméno: SLAVOTÍNEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Praha 4, Ke Kurtům 375
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005
Praha 4, Ke kurtům 375
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: MAUDROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 23. 04. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Všenory, Ke Hřbitovu 271, PSČ 25321
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005
Všenory, Ke hřbitovu 271, PSČ 25231
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: ŠTANCL JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005

Adresa: Praha 6, Na rozdílu 26
od 16. 07. 2003 do 15. 02. 2005


Název/Jméno: ASHTON PAUL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003

Adresa: St Jame s Cottages Richmond, Surrey TW 9 ISL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 23. 04. 2003 do 16. 07. 2003
7St Jame s Cottages, Richmond, Surrey TW 9 ISL, V.Britanie
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: Steven John Guttridge

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2002 do 23. 04. 2003

Adresa: 110 Sr Lawrence Awe. Worthing West Sussex BN 14 7JL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2002 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: JOYCE JARLATH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2002 do 23. 04. 2003

Adresa: 53 Park View Road, Ipswich, IP1 4HP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2002 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: ŽENATÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2000 do 16. 07. 2003

Adresa: Lipůvka, Svinošice 121, PSČ 67922
od 28. 11. 2002 do 16. 07. 2003
Brno, Kuršova 14, okres Brno-město
od 19. 01. 2000 do 28. 11. 2002


Název/Jméno: MARSH PAUL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003

Adresa: Aldham Old Rectory, Whatfield Road, Aldham, Ipswich
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: PLEVÁK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 do 28. 08. 2003

Adresa: Brno, Loosova 12, okres Brno-město
od 19. 01. 2000 do 28. 08. 2003


Název/Jméno: Edward Barnard Hyam

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 do 28. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 1998 do 19. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 29. 12. 1998

Adresa: 70 Lexden Road, Colchester, Essex Co 338 P, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 19. 01. 2000 do 28. 11. 2002
70 Lexden Road Colchester Essex CO 338P,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 29. 12. 1998 do 19. 01. 2000
70 Lexden Road Colchester Essex CO 338P, V.Británie
od 16. 04. 1997 do 29. 12. 1998


Název/Jméno: WRIGHT ARTHUR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003

Adresa: 42 Bracken Lane, Retford, Nottingham, V.Britanie
od 19. 01. 2000 do 23. 04. 2003


Název/Jméno: KOPEČNÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 do 29. 09. 2003

Adresa: Brno, Bystřinova 13, okres Brno-město
od 19. 01. 2000 do 29. 09. 2003


Název/Jméno: Graham Martin Sephto

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 12. 1998 do 16. 07. 2003

Adresa: 199 Wymering Mensions Wymering Road, London W9 2NQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 29. 12. 1998 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: DUCHOŇ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1998 do 16. 12. 2002

Adresa: Brno, Kuršova 12, okres Brno-město
od 29. 12. 1998 do 16. 12. 2002


Název/Jméno: William Gillbanks Watso

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 04. 1997 do 29. 12. 1998

Adresa: Priory Cottage Vinesse Rd Little Horkesley Colchester Essex CO 64DB, V. Británie
od 16. 04. 1997 do 29. 12. 1998


Název/Jméno: KLÍČNÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000

Adresa: Brno, Merhautova 162, okres Brno-město
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000


Název/Jméno: John Francis Devane

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000

Adresa: 23 Salisbury House 3 Drummond Gate Bessborough Gardens London SW1V 2HJ, V. Británie
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000


Název/Jméno: Eric Edward Anste

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000

Adresa: Tuly s Head House Farnham Lane Haselmere Surrey GU 27 1HD, V.Británie
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000


Název/Jméno: SOCHOR JAN

IČO: 70147973

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Brno, Haškova 10, okres Brno-město
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000
Brno, Haškova 10, okres Brno-město
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Brno, Haškova 10
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: DRAGON ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 do 28. 08. 2003
Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Brno, Vlárská 5, okres Brno-město
od 16. 04. 1997 do 28. 08. 2003
Brno, Vlárská 5, okres Brno-město
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: Steven John Guttrigd

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 1997 do 28. 11. 2002

Adresa: 110 St Lawrence Awe.Worthing West Sussex BN 14 7JL, V.Británie
od 16. 04. 1997 do 28. 11. 2002


Název/Jméno: PÁNEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Brno, Nopova 70a, okres Brno-město
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000
Brno, Nopova 70a, okres Brno-město
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Brno, Nopova 70a
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: Edwin Stuart Hamilto

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000

Adresa: Thorncroft Farm Great Henney Sudbury Suffolk CO 107NC, V.Británie
od 16. 04. 1997 do 19. 01. 2000


Název/Jméno: VLK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 1996 do 05. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 27. 09. 1995

Adresa: Brno, Zikova 26, okres Brno-město
od 14. 11. 1996 do 05. 04. 2000
Brno, Zikova 26
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996
Brno, Zikova 26
od 01. 05. 1992 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: BAUER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1996 do 07. 08. 1997

Adresa: Brno, Polní 15, okres Brno-město
od 14. 11. 1996 do 07. 08. 1997


Název/Jméno: ČECH VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Praha-Vinohrady, Mánesova lO
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: ŠRAJER VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 1996 do 16. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996

Adresa: Olomouc, Dvořákova 6
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: SLAVÍK ZBYNĚK

IČO: 42585171

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Brno, Merunkova 2, okres Brno-město
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: JANKŮ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Praha 6, Na Míčánce 27 B
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997
Praha 6, Na Míčánce 27B
od 24. 05. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: BAŽANT VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996

Adresa: Přerov, Dr. Horákové 11
od 08. 03. 1996 do 14. 11. 1996


Název/Jméno: REJZEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Praha 4, Na Pankráci 36
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: TRNKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997

Adresa: Kostelec na Hané, Palackého 756, okres Prostějov
od 08. 03. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: CHRÁSTECKÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Praha, Na Švihance 14
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: PROKOP IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1995 do 27. 09. 1995

Adresa: Praha, Ledvinova 1715
od 24. 05. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: HAŽMUKA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996

Adresa: Brno, Jezuitská 17
od 27. 09. 1995 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: CHUDLAŘSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 08. 03. 1996

Adresa: Praha 8, Mirovická 1083
od 07. 10. 1993 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: ing. Martin T o m á š e k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 do 08. 03. 1996

Adresa: Praha, V jezerách 23
od 07. 10. 1993 do 08. 03. 1996


Název/Jméno: JEDLIČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995

Adresa: Zlín, Podvesná XII/2540
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995


Název/Jméno: ŠENK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 14. 11. 1996

Adresa: Brno, Ulrychova 46
od 07. 10. 1993 do 14. 11. 1996


Název/Jméno: NOVOTNÝ MIROSLAV

IČO: 75248409

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995

Adresa: Orlová-Lutyně, kpt. Jaroše 756
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995


Název/Jméno: PAUKNER EMANUEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 24. 05. 1995

Adresa: Praha, Markušova 1630
od 07. 10. 1993 do 24. 05. 1995


Název/Jméno: NOVÁČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995

Adresa: Brno, Křenová 23
od 07. 10. 1993 do 27. 09. 1995


Název/Jméno: KVÍČALA BOHUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1993 do 07. 10. 1993

Adresa: Brno, Mikulovská 3
od 14. 07. 1993 do 07. 10. 1993


Název/Jméno: DOLEŽAL LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1993 do 27. 09. 1995

Adresa: Brno, Brožíkova 10
od 14. 07. 1993 do 27. 09. 1995


Název/Jméno: Ing. Václav K l í č n í k

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1993 do 16. 04. 1997

Adresa: Brno, Merhautova 162
od 14. 07. 1993 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: KADRNOŽKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1993 do 07. 10. 1993

Adresa: Brno, Dvořiště 48
od 14. 07. 1993 do 07. 10. 1993


Název/Jméno: HÁJEK MIROSLAV

IČO: 45820775

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1993 do 24. 05. 1995

Adresa: Řevničov 305
od 14. 07. 1993 do 24. 05. 1995


Název/Jméno: TREGLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993

Adresa: Brno, Blatnická 3
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993

Adresa: Brno, Chaloupky 48
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 10. 2013


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Rouš


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 4. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 4. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 4. 2008


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Nespěchalová

Přerušení: od 20. 05. 2009 do 19. 03. 2014


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Rouš

Přerušení: od 20. 05. 2009 do 19. 03. 2014


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Nespěchalová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Sklenářské práce, rámování a paspartování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Igor Šesták

Přerušení: od 20. 05. 2009 do 19. 03. 2014


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Eduard Zitterbart


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 7. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1998

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 5. 1993

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Rouš

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Marie Leitnerová

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Podnikání v oblasti nakládání s odpady: - škvára a struska z uhlí (kategorie Z) - kal ze změkčování vody (kategorie 0)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Nespěchalová

Zánik oprávnění:14. 5. 2003


Podnikání v oblasti nakládání odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 3. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 2. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vachek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba trubek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:27. 12. 1996


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Nespěchalová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Nespěchalová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Rouš

Zánik oprávnění:14. 2. 2005


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Marie Leitnerová

Zánik oprávnění:2. 8. 2001


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Rouš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Kutílek

Zánik oprávnění:15. 2. 1996


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:15. 2. 1996


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vachek

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vachek

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vachek

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vachek

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:15. 2. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:15. 2. 1996


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Zánik oprávnění:14. 2. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Neubauer


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Badura


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Igor Šesták

Přerušení: od 20. 05. 2009 do 19. 03. 2014


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 8. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46347534

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
3162085"BAYERN MÖBEL, spol. s r.o." v likvidaci16736079Palackého nám. 2, 301 00 Plzeň
1271740"Centrum energetických úspor, o.p.s." - v likvidaci25325213Bratislavská 20/22, 602 00 Brno 2
2619613"Club sběratelů hracích karet, z.s."22890033Pod Kavalírkou 304/44, Košíře, 150 00 Praha
819196"Hotel Jirkov spol. s r.o.", v likvidaci18382541Jirkov, Chomutovská 326, okres Chomutov
1652437"LT-TEAM, spol. s r.o."43226329Lodní náměstí 232/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice
1902086"Na nábřeží" - bytové družstvo, v likvidaci14888688Lannova 6, 110 00 Praha 1
3448727"PÁVOV" spol. s r.o. v likvidaci49974335Poštovská 450/6, 602 00 Brno 2
2434863"Pikolo", s.r.o. v likvidaci60706503Křenová 299/26, 602 00 Brno
462066"Společenství SLAVÍČKOVA č.p. 1697, 1698 SOKOLOV"26333333Slavíčkova 1697, 356 01 Sokolov
244281"Společenství SOKOLOVSKÁ čp. 1443, 1444 SOKOLOV"71167561Sokolovská 1443, 356 01 Sokolov
3360166"Společenství SPARTAKIÁDNÍ čp. 1970 SOKOLOV"26338581Sokolov, Spartakiádní 1970, PSČ 35601
2129158"Společenství vlastníků jednotek Čankovská 826/2, Karlovy Vary"71240934Karlovy Vary, Čankovská 826/2, PSČ 36005
2910836"WORLD INVEST" v.o.s.14868938Obecní 23, 431 11 Otvice
17014601.brněnská investiční,a.s.25591584Brno, Štefánikova 7, okres Brno-město, PSČ 60200
24897251.EUROLEASING, a.s.28216776Praha 2, Ječná 550/1, PSČ 12000
13510791.SERVIS-ENERGO, s.r.o.49786393Plzeň, Tylova 57a, PSČ 30100
99532M Muller a Meyer, spol. s r.o.44265743Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 4
15386683K Říčany, s.r.o. v likvidaci61678325Mirošovice 186, Senohraby
28919313Ki s.r.o.4249810Biskupská 267/8, Brno-město, 602 00 Brno
23455514MIRACLE4 spol. s r.o. v likvidaci47120045Praha 4, Na vrstvách 536/47, PSČ 14000
33889584WORKS Solutions s.r.o.2674947Na přesypu 716/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8
641224A - mercata s.r.o.43371426Střítež 152, PSČ 67401
3397512A - SANATORIUM - Léčebné a rekondiční centrum po mozkových příhodách a havariích, o.p.s.26468191Praha 4, V Lipinách č. ev. 1184, PSČ 14300
2460450A L K A Olomouc, v.o.s. "v likvidaci"45197954Švermova 798/3, 779 00 Olomouc
36564A SCHOOL s.r.o.26959348č.p. 170, 588 52 Horní Dubenky

Související osoby

#NázevICOAdresa
423370ABRHÁM KAREL66384486Šeříková 328/32, 32600 Plzeň
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
145576ADAM IVO66551056Jana Blahoslava 923/4, 66491 Ivančice
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
38772ADAM MIROSLAV46866418Na Svahu 2524/8, 35002 Cheb
110115ADAM ROMAN22987096Šumavská 2571/18, 78701 Šumperk
87803ADAM VLASTIMIL12578151Písnická 753/46, 14200 Praha
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
42242ADÁMEK VLADIMÍR10550976Mojmírovo náměstí 24/26, 61200 Brno
62559ADÁMKOVÁ EVA15093271Olbrachtova 1053/34, 14000 Praha
307110ADÁMKOVÁ JANA61440221Jugoslávská 589/20, 61300 Brno
254943ADÁMKOVÁ VĚRA49414411Nětčická 2273/85, 69701 Kyjov
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
215470ADAMOVÁ LUCIA5468043Zahradní 583, 35731 Horní Slavkov
338441ADÁŠEK JAROSLAV46742620Jáchymovská 281/6, 46010 Liberec
1080847AGLER MONIKA76009611Mezilehlá 326/1, 19000 Praha
157869AKRMANOVÁ MARKÉTA88673952Zahradní 306, 47141 Dubá
1434011AKSAMITOVÁ JITKA44353952Před Cibulkami 316/8, 15000 Praha
440741ALBERT FRANTIŠEK47992085Potočná 300/2, 79501 Stará Ves
306343ALBRECHT LUBOŠ14745666Tylova 1202, 25601 Benešov
59470ALBRECHT ZDENĚK7213903064, 38472 Zdíkov

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
886508""ZO 335. - AVZO-TSČ-ČR obč. sdružení""44994991Okružní 828/25, 63800 Brno
255794ARID obchodní společnost, s.r.o.47916052Okružní 828/25, 63800 Brno
2759374AUTO POKORNÝ, s.r.o.25512579Okružní 872/25a, Lesná, 638 00 Brno
1421985Bytové družstvo Nad Střelnicí,družstvo26272768Tomečkova 887/3, 63800 Brno
1333598Liga lesní moudrosti - kmen Jezerní lidé71214151Tomečkova 886/1, 63800 Brno
405897Nadace Lékařské trendy""62158341Brno, 63800, , Okružní, 25
3022428POLYCONCRETE II., s.r.o.63487667Okružní 828/25, 63800 Brno
2306447POSPOL, spol. s r. o.47913738Brno, 63800, Lesná, Okružní, 25
3094146Pizzeria Mariani s.r.o.4126459Tomečkova 886/1, 63800 Brno
1406529S.P. stavservis s.r.o.29202175Tomečkova 886/1, 63800 Brno
975173Společenství vlastníků jednotek Tomečkova 886, Brno27663841Tomečkova 886/1, 63800 Brno
2273558Společenství vlastníků jednotek Tomečkova 887, Brno26971810Tomečkova 887/3, 63800 Brno
2096143Společenství vlastníků jednotek Tomečkova 888, Brno27663868Tomečkova 888/5, Lesná, 638 00 Brno
1144047Společenství vlastníků jednotek Tomečkova 889, Brno26971771Tomečkova 889/2, 63800 Brno
2706836Společenství vlastníků jednotek Tomečkova 890, Brno26972336Tomečkova 890/4, 63800 Brno
2408337TEZA Holding a.s.26955385Brno, 63800, Lesná, Okružní, 25
3185674Teplárny Brno, a.s.46347534Okružní 828/25, 63800 Brno
938723České energetické závody, s.p.,odštěpný závod Jihomoravské elektrárny ČEZ - EJM8117Brno, 63800, , Okružní, 25

Fyzické osoby v okolí