Teplárny Brno, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Teplárny Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 786. Její identifikační číslo je 46347534

Výpis z obchodního rejstříku Teplárny Brno, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 786

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: d7wgmq5

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Zednictví
Poskytování technických služeb
Správa a údržba nemovitostí
Zprostředkování obchodu a služeb
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Dokončovací stavební práce
Klempířství a oprava karoserií
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích...
Specializovaný maloobchod
Silniční motorová doprava
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s odpady: - škvára a struska z uhlí ...
Podnikání v oblasti nakládání odpady
Provozování středisek kalibrační služby
Provozování středisek kalibrační služby
Výroba trubek
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Realitní činnost
Ubytovací služby
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Opravy a montáž měřidel
Revize elektrických zařízení
Stavitel
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Projektování elektrických zařízení
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Tesařství
Izolatérství
Klempířství
Zednictví
Opravy motorových vozidel
Kovoobráběčství
Provádění tepelných a hlukových izolací
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vodoinstalatérství, topenářství
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: Okružní 828/25, 63800 Brno

Adresy: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
od 26. 06. 2014
Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ 63800
od 15. 04. 2008 od 26. 06. 2014
Brno-Lesná, Okružní 25
od 01. 05. 1992 od 15. 04. 2008

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 06. 2014

  Na základě fúze sloučením, společnost Teplárny Brno, a.s., se sídlem Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ 638 00, IČ 46347534, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti s obchodní firmou TB - služby, s.r.o., se sídlem Brno, Janouškova 1a, PSČ 613 00, IČ 28304314.
od 30. 09. 2013

  Na společnost Teplárny Brno, a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti TEZA Holding a.s., se sídlem Brno, Okružní 25, IČ 26955385, a to podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 26.3.2009.
od 30. 09. 2009

  Na společnost přešla část jmění zanikající společnosti Tepelné zásobování Brno, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 68, PSČ 603 00, IČ 607 05 418, která zanikla rozdělením, přičemž další (zbývající) část jmění zanikající společnosti přešla na druhou nástupnickou společnost TEZA Holding a.s., se sídlem Brno, Hlinky 68, PSČ 603 00, IČ 269 55 385, to vše v souladu se smlouvou o rozdělení sloučením, kterou uvedené společnosti uzavřely dne 7.5.2008.
od 01. 06. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti Teplárny Brno, a.s. konaná dne 28.7.2005 schválila toto usnesení: "Mimořádná valná hromada společnosti Teplárny Brno, a.s. schvaluje ve smyslu ust. § 183 i odst. 1 obchodního zákoníku přechod všech ostatních zaknihovaných kmenových akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem: Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ: 638 00, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, na společnost TEZA Holding a.s., IČ: 269 55 385, se sídlem: Brno, Hlinky 68, PSČ: 603 00, jako jejího hlavního akcionáře vlastnícího 859.757 kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem: Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ: 638 00, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje podíl na společnosti ve výši 97,076 % základního kapitálu, a to za protiplnění ve výši 1.883,- Kč za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, jehož přiměřenost byla doložena na základě znaleckého posudku č. 31/2005 ze dne 28.6.2005 zpracovaného Ing. Vlastimilem Zajíčkem, bytem: Vsetín, Semetín 1701, PSČ: 755 01, soudním znalcem v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady podniků, cenných papírů a nehmotného majetku, a které musí být vyplaceno prostřednictvím České spořitelny a.s. ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu změny vlastníků přešlých cenných papírů na účtech majitelů cenných papírů vedených Střediskem cenných papírů ve prospěch účtu hlavního akcionáře."
od 01. 08. 2005 od 13. 12. 2005

  Společnost předložila stanovy v novém znění doplněné valnouhromadou 13.6.2000.
od 22. 08. 2000 od 12. 12. 2001

  Společnost předložila stanovy v novém znění doplněné valnouhromadou 10.6.1999.
od 19. 01. 2000 od 22. 08. 2000

  Společnost předložila úplné znění stanov včetně změn schválenýchvalnou hromadou 22.6.1998.
od 29. 12. 1998 od 22. 08. 2000

  Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou30.5.1997 s účinností dnem 1.7.1997.
od 07. 08. 1997 od 22. 08. 2000

  změna stanovčl. 6,7,9, čl. 13 bod 13.1, 13.2., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9.,čl. 14, 15 bod 15.1., čl. 18., 21., 28., 38., bod 38.1., 38.8.,přijatá valnou hromadou 10.7.1996.
od 14. 11. 1996 od 22. 08. 2000

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku ČEZ - Jihomoravské elektrárny, o.z. Brno, s.p.
od 01. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstvaa dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Založení společnosti : Akciová společnost byla založení podle § 172 Obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetekstátního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992

  Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichničlenové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jedenčlen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, kterýk tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti
od 01. 05. 1992 od 07. 10. 1993

  Toto základní jmění je rozděleno na 840.700 akcií na majitele po 1000,-Kčsjmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 od 14. 07. 1993

  Základní jmění společnosti činí 840.700.000,-Kčs.
od 01. 05. 1992 od 14. 07. 1993

  Dozorčí rada společnosti :- prof. ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc., Brno, Dvořiště 48- RNDr. Bohumír Kvíčala, Brno, Mikulovská 3- ing. Ladislav Černý, Praha, Vajdova 5
od 01. 05. 1992 od 14. 07. 1993

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstvaaa dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 od 01. 05. 1992

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 88565000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 02. 2006

Počet: 885 650 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 12. 2005 od 25. 02. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 09. 2009


Název/Jméno: TEZA Holding a.s.

IČO: 26955385

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 12. 2005 od 30. 09. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DRBAL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2016


Název/Jméno: SUCHÁČEK VLASTIMIL

IČO: 86966821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2016


Název/Jméno: FAJMON PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2016


Název/Jméno: FALTÝNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 02. 2015 od 19. 02. 2016


Název/Jméno: OLIVA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 01. 2007 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: DRÁPALOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: CAJZL PETR

IČO: 16303954

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: KOLÁČNÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: MAŤÁKOVÁ BARBORA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2015 od 03. 05. 2016


Název/Jméno: RYCHNOVSKÝ DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: RUSŇÁKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: KRATOCHVÍL TOMÁŠ

IČO: 60493836

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 02. 2015 od 19. 02. 2016


Název/Jméno: HLADÍK PETR

IČO: 2765187

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 02. 2015


Název/Jméno: BREJCHA JIŘÍ

IČO: 49922360

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2011 od 10. 11. 2016


Název/Jméno: VÍTKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: ŽĎÁRSKÝ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 03. 2011 od 12. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 od 11. 03. 2011


Název/Jméno: TŮMOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: CHLÁDEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2012 od 12. 02. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 06. 2009 od 08. 12. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 02. 2007 od 23. 06. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2005 od 09. 02. 2007


Název/Jméno: ŠŤÁSTKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: ŠVANDA JAROSLAV

IČO: 61447579

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2008 od 10. 11. 2016


Název/Jméno: BŘEZA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 06. 2009 od 08. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2009 od 23. 06. 2009


Název/Jméno: GREŇO PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: OCHRANA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozočí rady
od 28. 11. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 2008 od 28. 11. 2013


Název/Jméno: HUMPOLÍČEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2007 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: KOUŘILOVÁ JARMILA

IČO: 87447479

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: PADĚROVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: KERNDL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: MICHALÍK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: ZORNÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: BLAŽEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 od 26. 09. 2012


Název/Jméno: JAKUBEC ALEŠ

IČO: 3625664

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2009 od 08. 12. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 02. 2007 od 23. 06. 2009


Název/Jméno: PELÁN RENÉ

IČO: 72349204

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2009 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 76657990

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2009 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 75885638

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2008 od 20. 10. 2011


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2007 od 08. 12. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2005 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: VAŇKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 od 08. 04. 2009


Název/Jméno: BURDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: SLAVÍKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: BELCREDI JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: NOVÁČEK ALEXEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2005 od 06. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 2004 od 15. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 04. 2000 od 09. 09. 2004


Název/Jméno: HOLÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2007 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: SÁZAVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: DRAČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 od 31. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2003 od 29. 07. 2005


Název/Jméno: POLÍVKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 06. 2006 od 09. 02. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 02. 2005 od 22. 06. 2006


Název/Jméno: VENCLIK LEO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 2005 od 12. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2003 od 15. 02. 2005


Název/Jméno: TEJC JERONÝM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2005 od 09. 02. 2007


Název/Jméno: VÍCH ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2006 od 09. 02. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 29. 09. 2003 od 28. 04. 2006


Název/Jméno: BEZDĚK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2005 od 10. 07. 2006


Název/Jméno: CUPAL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2005 od 31. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2003 od 29. 07. 2005


Název/Jméno: LOUTOCKÝ MIROSLAV

IČO: 18774237

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2005 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: FILIPI DANA

IČO: 68649401

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2005 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: ONDERKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: PAULCZYŇSKI PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 od 15. 02. 2005


Název/Jméno: SUCHÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: PRCHAL MARTIN

IČO: 71788514

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: SLAVOTÍNEK ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2005 od 15. 02. 2005


Název/Jméno: PETRŽÍLA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 09. 2004 od 15. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2003 od 09. 09. 2004


Název/Jméno: HRACH VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 09. 2004 od 15. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2003 od 09. 09. 2004


Název/Jméno: MÁLEK BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2003 od 15. 02. 2005


Název/Jméno: ZBYTEK PETR

IČO: 60391979

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2003 od 29. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 2002 od 16. 07. 2003


Název/Jméno: SLAVOTÍNEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2003 od 15. 02. 2005


Název/Jméno: MAUDROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 23. 04. 2003 od 15. 02. 2005


Název/Jméno: ŠTANCL JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2003 od 15. 02. 2005


Název/Jméno: ASHTON PAUL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2003 od 16. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 01. 2000 od 23. 04. 2003


Název/Jméno: Steven John Guttridge

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2002 od 23. 04. 2003


Název/Jméno: JOYCE JARLATH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2002 od 23. 04. 2003


Název/Jméno: ŽENATÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2000 od 16. 07. 2003


Název/Jméno: MARSH PAUL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 od 23. 04. 2003


Název/Jméno: PLEVÁK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 od 28. 08. 2003


Název/Jméno: Edward Barnard Hyam

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 od 28. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 1998 od 19. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 od 29. 12. 1998


Název/Jméno: WRIGHT ARTHUR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2000 od 23. 04. 2003


Název/Jméno: KOPEČNÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2000 od 29. 09. 2003


Název/Jméno: Graham Martin Sephto

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 12. 1998 od 16. 07. 2003


Název/Jméno: DUCHOŇ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1998 od 16. 12. 2002


Název/Jméno: William Gillbanks Watso

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 04. 1997 od 29. 12. 1998


Název/Jméno: KLÍČNÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 od 19. 01. 2000


Název/Jméno: John Francis Devane

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 od 19. 01. 2000


Název/Jméno: Eric Edward Anste

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 od 19. 01. 2000


Název/Jméno: SOCHOR JAN

IČO: 70147973

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 od 19. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 od 16. 04. 1997
Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1995 od 08. 03. 1996


Název/Jméno: DRAGON ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 04. 1997 od 28. 08. 2003
Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 1996 od 16. 04. 1997


Název/Jméno: Steven John Guttrigd

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 1997 od 28. 11. 2002


Název/Jméno: PÁNEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 16. 04. 1997 od 19. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 08. 03. 1996 od 16. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 od 08. 03. 1996


Název/Jméno: Edwin Stuart Hamilto

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 1997 od 19. 01. 2000


Název/Jméno: VLK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 1996 od 05. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 03. 1996 od 14. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 1995 od 08. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 27. 09. 1995


Název/Jméno: BAUER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1996 od 07. 08. 1997


Název/Jméno: ČECH VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1996 od 16. 04. 1997


Název/Jméno: ŠRAJER VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 1996 od 16. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 03. 1996 od 14. 11. 1996


Název/Jméno: SLAVÍK ZBYNĚK

IČO: 42585171

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 od 16. 04. 1997


Název/Jméno: JANKŮ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1996 od 16. 04. 1997
Dozorčí rada - člen
od 24. 05. 1995 od 08. 03. 1996


Název/Jméno: BAŽANT VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1996 od 14. 11. 1996


Název/Jméno: REJZEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 od 16. 04. 1997


Název/Jméno: TRNKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1996 od 16. 04. 1997


Název/Jméno: CHRÁSTECKÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 od 08. 03. 1996


Název/Jméno: PROKOP IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 1995 od 08. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1995 od 27. 09. 1995


Název/Jméno: HAŽMUKA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1995 od 08. 03. 1996


Název/Jméno: CHUDLAŘSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 od 08. 03. 1996


Název/Jméno: ing. Martin T o m á š e k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 od 08. 03. 1996


Název/Jméno: JEDLIČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 od 27. 09. 1995


Název/Jméno: ŠENK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 od 14. 11. 1996


Název/Jméno: NOVOTNÝ MIROSLAV

IČO: 75248409

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 od 27. 09. 1995


Název/Jméno: PAUKNER EMANUEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 od 24. 05. 1995


Název/Jméno: NOVÁČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1993 od 27. 09. 1995


Název/Jméno: KVÍČALA BOHUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1993 od 07. 10. 1993


Název/Jméno: DOLEŽAL LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1993 od 27. 09. 1995


Název/Jméno: Ing. Václav K l í č n í k

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1993 od 16. 04. 1997


Název/Jméno: KADRNOŽKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 07. 1993 od 07. 10. 1993


Název/Jméno: HÁJEK MIROSLAV

IČO: 45820775

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1993 od 24. 05. 1995


Název/Jméno: TREGLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 07. 10. 1993


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 07. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 10. 2013

Odpovědní zástupci:


Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 21478


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 04. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 04. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 04. 2008


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 766856

Přerušení: od 20. 05. 2009 od 19. 03. 2014


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 21478

Přerušení: od 20. 05. 2009 od 19. 03. 2014


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 03. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 03. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 766856

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 03. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Sklenářské práce, rámování a paspartování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 03. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 03. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 849230

Přerušení: od 20. 05. 2009 od 19. 03. 2014


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 1266809


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 05. 2003


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 06. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 05. 1993

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 21478

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 1359874

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Podnikání v oblasti nakládání s odpady: - škvára a struska z uhlí (kategorie Z) - kal ze změkčování vody (kategorie 0)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 766856

Zánik oprávnění:14. 05. 2003


Podnikání v oblasti nakládání odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 03. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 960721

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba trubek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Zánik oprávnění:27. 12. 1996


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 766856

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 766856

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 21478

Zánik oprávnění:14. 02. 2005


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 1359874

Zánik oprávnění:02. 08. 2001


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 21478

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 221996

Zánik oprávnění:15. 02. 1996


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:15. 02. 1996


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 960721

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 960721

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 960721

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 960721

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Zánik oprávnění:15. 02. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Zánik oprávnění:15. 02. 1996


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 12. 1996


Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 02. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 3974


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 189378


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 849230

Přerušení: od 20. 05. 2009 od 19. 03. 2014


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46347534

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
244281"Společenství SOKOLOVSKÁ čp. 1443, 1444 SOKOLOV"71167561Sokolovská 1443, 35601 Sokolov
99532M Muller a Meyer, spol. s r.o.44265743Novodvorská 803/82, 14200 Praha
36564A SCHOOL s.r.o.26959348170, 58852 Horní Dubenky
92723AFIN BROKER CZ, a.s. v likvidaci64949389Praha, 13000, , U Rajské zahrady, 3
53203AG - Centrum spol. s r.o.49815300Předměřice nad Labem, Správčice 376, PSČ 503 02
179897AGRO PUBLICITY, s.r.o. v likvidaci61505919Praha, 16000, Vokovice, Na dlouhém lánu, 41
6017Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách60617713493, 39464 Počátky
101113AGRORADOST s.r.o.64825990Smetanovo náměstí 3290, 58001 Havlíčkův Brod
80194AGROS Vysočina, a.s.4945317345, 59451 Kundratice
216020ALENSA, s.r.o.27179681Stružky 1326, 19800 Praha
175498ALFA Jiříkov, a.s. "v likvidaci"25008706Jiříkov, 40753, , Mánesova, 154
47411ARCONAS společnost s ručením omezeným v likvidaci14502488České Budějovice, 37001, České Budějovice 7, Lidická tř., 80
85696BAU-STAV a.s.14705877Loketská 344/12, 36006 Karlovy Vary
55722BMS SERVIS, s.r.o.27723364Příční 699, 66442 Modřice
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
88646CARSME s.r.o.28356039Krátká 596/4, 68201 Vyškov
184568CD Reality, s.r.o.27706923Příkop 838/6, 60200 Brno
56304Clapix s.r.o.27499570Nerudova 1668, 53002 Pardubice
103434ČSAD autobusy Plzeň a.s.48362611V Malé Doubravce 1242/27, 31200 Plzeň
127416DC Moravia s.r.o. v likvidaci25540211Brno, 65861, Trnitá (Brno-střed), Šujanovo nám., 3, č.p. 30
64232DIANA SEVEN, a.s.26462699Trutnov 3, Voletinská 252, PSČ 541 03
242905Döppers + Menningen + Partner CZ s.r.o. v likvidaci25166034Sokolská 954/55, 37005 České Budějovice
36432E.ON Distribuce, a.s.26078198České Budějovice, 37049, České Budějovice 7, F.A.Gerstnera, 2151/6
79985ECOJUR CONSULTING v.o.s.65277902Jaselská 194/11, 60200 Brno
207303ECONTINUITY, a.s.27582426Za Školou 407, 28104 Plaňany

Související osoby

#NázevICOAdresa
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
23057AMBROŽ MIROSLAV18325688Na Libuši 686, 39165 Bechyně
154216BÁDR MARTIN1712195Rybná 716/24, 11000 Praha
20148BALABÁN ALEŠ60392886Brněnská 282, 66601 Tišnov
162934BALOUN JIŘÍ71638211Vánková 800/16, 18100 Praha
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
184967BARTEK JOSEF12410985Křižkovského 1062/11, 67801 Blansko
85565BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
20142BARTOŠEK JIŘÍ8775582318, 68001 Velenov
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
140098BAUMRT LADISLAV12522821V Zahrádkách 1314, 29001 Poděbrady
12916BEDNÁŘ LUBOMÍR14667142Jungmannova 1722/41, 66451 Šlapanice
78790BEDNÁŘ RADOMÍR18982182Na Kůtách 447, 73932 Řepiště
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
27603BERÁNEK KAREL14544946Bratří Šafařů 2058, 54701 Náchod
92253BEREZNĚVOVÁ GABRIELA4554566Hábova 1569/18, 15500 Praha
12930BERNARD MIROSLAV67768938U Klimentky 2703/1, 15000 Praha
87294BETINEC MILAN64381986Kolmá 395, 33003 Chrást
137351BÍLÝ JIŘÍ41822340Biskupcova 1765/15, 13000 Praha
87269BÍLÝ VÁCLAV49780191Ke střílně 376, 33008 Zruč-Senec
183970BLAHOUT LUDĚK86713612Mníšek, 46331, Mníšek, , 260
91829BLAŠKO PETER63062747Vánková 795/4, 18100 Praha
21861BLECHA JIŘÍ46472649Pelclova 2669/6, 70200 Ostrava

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí