TESLA BLATNÁ, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem TESLA BLATNÁ, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 37. Jeho identifikační číslo je 375306

 
 

Výpis z obchodního rejstříku TESLA BLATNÁ, a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 37

Identifikační číslo:375306

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: kthgm82

Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma...
Galvanizérství, smaltérství
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Maloobchod tabákovými výrobky
Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Ubytovací služby
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Adresa společnosti

Sídlo: Palackého 644, 388 01 Blatná
od 05. 10. 2016
Blatná, Palackého č.p.644, okres Strakonice, PSČ 38815
od 12. 12. 2001 do 05. 10. 2016
Blatná, Palackého č.644
od 29. 12. 1990 do 12. 12. 2001
Palackého 644, 38801 Blatná

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 08. 2014

  Usnesení valné hromady ze dne 17. 6. 2002 o snížení základníhokapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o dosavadní hodnoty207,779.000,-Kč (dvěstěsedmmilionůsedmsetsedmdesátdevěttisíckorun českých) o pevnou částku 98,279.000,-Kč(devadesátosmmilionůdvěstěsedmdesátdevěttisíc) na částku109,500.000,-Kč (jednostodevětmilionůpětsettisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je ztráta společnosti zaminulá účetní období v celkové výši 99,341.278,28 Kč(devadesátdevětmilionůtřistačtyřicetjednatisícdvěstěsedmdesátosm a 28/100 korun českých), vykázaná v účetné závěrce společnostiza rok 2001 (dvatisícejedna), která byla ověřena auditorem ing.Jaroslavem Špetou s výrokem bez výhrad, a v rozvaze společnostisestavené ke dni 1. 1. 2002 (prvního ledna rokudvoutisícíhodruhého). Celá částka odpovídající sníženízákladního kapitálu společnosti bude použita na částečnou úhradutéto ztráty.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedenobezplatným vzetím 98.279ks(devadesátosmtisícdvěstěsedmdesátdevět kusů )akcií společnostio jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzatíakcií z oběhu.Po zápisu usnesení o snížení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku představenstvo společnosti zašle všemakcionářům společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářůspolečnosti nabídku bezplatného převzetí akcií podle ustanovení§ 213c odst. 2 obchodního zákoníku tak, že každému akcionářispolečnosti bude nabídnuto bezplatné převzetí 32.759 ks(třicetdvatisícsedmsetpadesátdevět kusů) akcií aspoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/3 (jedna třetina) kcelku ke 2 ks (dva kusy) akcií společnosti; lhůta závaznostinabídky bude činit čtyři týdny ode dne doručení nabídky každémuakcionáři společnosti.Společnost akcionářům, kteří přijmou nabídku, oznámí, zda došlok přijetí nabídek v rozsahu navrhovaného snížení základníhokapitálu, a tedy zda uzavřené smlouvy o převzetí nabylyúčinnosti. Oznámení musí být společností učiněno ve lhůtějednoho týdne ode dne doručení oznámení o přijetí nabídky, nevšak před uplynutím čtyř týdnů ode dne převzetí nabídkyposledním akcionářem společnosti, resp. přede dnem, kdyspolečnost obdrží oznámení o přijetí nabídky poslednímakcionářem.Po uplynutí doby závaznosti nabídky převzetí sdělípředstavenstvo společnosti doporučeným dopisem zaslaným každémuakcionáři výsledky nabídky převzetí.Představenstvu společnosti se ukládá,- aby do třiceti dnů od právní moci usnesení o zápisu sníženízákladního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvaloakcionáře, aby ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy předložilispolečnosti hromadné listiny nahrazující akcie společnosti kjejich výměně tak, že každému akcionáři bude vydáno 36.500 ks(třicetšesttisícpětset kusů) akcií společnosti na jméno každéhoakcionáře, a- aby provedlo výměnu ve lhůtě tří měsíců ode dne předloženíhromadných listin nahrazujících akcie.
od 09. 07. 2002 do 24. 09. 2002

  Na společnost přešlo ke dni 31.12.2001 jmění zaniklé společnostiElteso, s.r.o. se sídlem Blatná, Palackého 644, okresStrakonice, PSČ 38801, IČ 64676390, dosud zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích voddílu C, vložce 6423, a to na základě fúze sloučením.
od 12. 12. 2001

  Na základě smlouvy č. 163/96 je jediným akcionářem Elteso,s.r.o., Blatná, Palackého 644, okres Strakonice,PSČ 388 01,IČO 61676390.
od 03. 06. 1999 do 12. 12. 2001

  Na základě smlouvy č. 163/96 je jediným akcionářem Elteso,s.r.o., Odolena Voda, Panenské Břežany 73, IČO 61676390.
od 10. 07. 1996 do 03. 06. 1999

  Nový zakladatel společnosti a jediný akcionář je Fondnárodního majetku ČR (FNM ČR) Rašínovo nábř. 42,128 00 Praha 2.
od 07. 06. 1995 do 10. 07. 1996

  Na základní jmění společnosti byla vydána jedna akcieznějící na jméno Českého státu.
od 01. 06. 1993 do 25. 08. 1995

  Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministrastrojírenství a elektrotechniky ČR č. 194/1990 č.j. 1030/690/90ze dne 27.12.1990, jimž byl dnem 31.12.1990 zrušen bez likvidacestátní podnik TESLA Blatná a vložen jeho hmotný majetek sesouhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č. 355ze dne 19.12.1990 a ve smyslu paraf. 32, odst.3 a 4 zákona ostátním podniku do nově založené společnosti TESLA BLATNÁ, súčinností od 31.12.1990.Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy.
od 29. 12. 1990

  Výše základního kapitálu společnosti činí 271,943.000,-Kčs, slovydvěstěsedmdesátjedenmiliondevětsetčtyřicettřitisíce korunčsl.Vklad byl ohodnocen soudním znalcem.Na základní kapitál společnosti ve výši 271,943 tis. Kčs bylavydána jedna akcie znějící na jméno Československého státu.
od 29. 12. 1990 do 01. 06. 1993

Akcie

Počet: 109 500 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 09. 2002

Počet: 207 779 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 25. 08. 1995 do 25. 08. 1995

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MAŘÍK JOSEF

IČO: 43056571

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1996 do 12. 12. 2001

Adresa: B. Němcové 1068, 388 01 Blatná
od 19. 01. 2014
Blatná, B. Němcové 1068, PSČ 38801
od 02. 07. 2009 do 19. 01. 2014
Blatná, B. Němcové 1068, okres Strakonice, PSČ 38801
od 12. 12. 2001 do 02. 07. 2009
Blatná, B. Němcové 1068, okres Strakonice
od 10. 07. 1996 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: BUŘIČ JOSEF

IČO: 69080593

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1996 do 12. 12. 2001

Adresa: Nerudova 729, 388 01 Blatná
od 19. 01. 2014
Blatná, Nerudova 729, PSČ 38801
od 02. 07. 2009 do 19. 01. 2014
Blatná, Nerudova 729, okres Strakonice, PSČ 38801
od 12. 12. 2001 do 02. 07. 2009
Blatná, Nerudova 729, okres Strakonice
od 10. 07. 1996 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: KALOUS ALEXANDR

IČO: 12892335

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 07. 2002

Adresa: Hálova 1052, 388 01 Blatná
od 05. 10. 2016
Blatná, Hálova 1052, okres Strakonice, PSČ 38801
od 09. 07. 2002 do 05. 10. 2016


Název/Jméno: TRPÁK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 1993 do 29. 06. 1998

Adresa: Strážovice 9, 398 04 Mirotice
od 05. 10. 2016
Mirotice, Strážovice 9, okres Písek, PSČ 39801
od 12. 12. 2001 do 05. 10. 2016
Strážovice 9, Mirotice
od 29. 06. 1998 do 12. 12. 2001
Strážovice 9 ,Mirotice
od 26. 11. 1993 do 29. 06. 1998
39801
od 01. 06. 1993 do 26. 11. 1993


Název/Jméno: VAŇÁČ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen pědstavenstva
od 29. 12. 1990 do 01. 04. 1992

Adresa: Krátká 1172, 388 01 Blatná
od 05. 10. 2016
Blatná, Krátká 1172, okres Strakonice, PSČ 38801
od 12. 12. 2001 do 05. 10. 2016
Blatná, Krátká 1172, okres Strakonice
od 29. 06. 1998 do 12. 12. 2001
Blatná 1105
od 29. 12. 1990 do 01. 04. 1992


Název/Jméno: KALOUS JAN

IČO: 76587185

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1993 do 29. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - společník
od 01. 04. 1992 do 26. 10. 1993

Adresa: K Jatkám 1112, 388 01 Blatná
od 05. 10. 2016
Blatná, K jatkám 1112, PSČ 38801
od 02. 07. 2009 do 05. 10. 2016
Blatná, K jatkám 1112, okres Strakonice, PSČ 38801
od 12. 12. 2001 do 02. 07. 2009
Blatná, K jatkám 1112, okres Strakonice
od 29. 06. 1998 do 12. 12. 2001
Blatná, K jatkám 1112
od 01. 04. 1992 do 29. 06. 1998


Název/Jméno: NĚMCOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - dozorčí rady
od 25. 02. 1999 do 12. 12. 2001

Adresa: Odolena Voda, Panenské Břežany 73, okres Praha-východ, PSČ 25070
od 12. 12. 2001 do 12. 12. 2001
Panenské Břežany 73, Odolena Voda, 250 70
od 25. 02. 1999 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: KALOUS ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 1999 do 09. 07. 2002

Adresa: Blatná, Hálova 1052, okres Strakonice, PSČ 38801
od 25. 02. 1999 do 09. 07. 2002


Název/Jméno: JAROŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1999 do 12. 12. 2001

Adresa: Praha 4, Rabyňská 4, PSČ 14000
od 02. 09. 1999 do 12. 12. 2001


Název/Jméno: VELEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 06. 1998 do 25. 02. 1999

Adresa: Praha 4-Spořilov II, Bělčická 2844
od 29. 06. 1998 do 25. 02. 1999


Název/Jméno: VAŠÁK JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 1996 do 29. 06. 1998

Adresa: Praha 5, Žilovská 760
od 10. 07. 1996 do 29. 06. 1998


Název/Jméno: BARTÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1996 do 29. 06. 1998

Adresa: Praha 3, Jeseniova 131
od 10. 07. 1996 do 29. 06. 1998


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 07. 1996 do 29. 06. 1998

Adresa: Praha 8, Košťálkova 1104
od 10. 07. 1996 do 29. 06. 1998


Název/Jméno: ŽIHLA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 08. 1995 do 10. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 25. 08. 1995

Adresa: Blatná 843
od 29. 12. 1990 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: CAIS VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 08. 1995 do 10. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 25. 08. 1995

Adresa: Praha 10, Úvalská 27
od 29. 12. 1990 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: KURFIRSTOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: HLuboká nad Vltavou, Karla Čapka 799, PSČ 37341
od 26. 11. 1993 do 10. 07. 1996
37341, Karla Čapka 799
od 01. 06. 1993 do 26. 11. 1993


Název/Jméno: KLÍMA PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: Praha 4, Protivova 1376, PSČ 14000
od 26. 11. 1993 do 10. 07. 1996
14900, Protivova 1376
od 01. 06. 1993 do 26. 11. 1993


Název/Jméno: ŠMAHA JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1993 do 07. 06. 1995

Adresa: Praha 9, Veltruská 606/8, PSČ 19000
od 26. 11. 1993 do 07. 06. 1995
Praha 9, Veltinská 636/8, PSČ 19000
od 01. 06. 1993 do 26. 11. 1993


Název/Jméno: ŠTRUNC ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - společník
od 01. 04. 1992 do 01. 06. 1993

Adresa: Praha 4, Dvorecká 804
od 01. 04. 1992 do 01. 06. 1993


Název/Jméno: VESELKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 01. 04. 1992

Adresa: Strakonice I, Dubského 985
od 29. 12. 1990 do 01. 04. 1992


Název/Jméno: BIČÍK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 10. 07. 1996

Adresa: Praha 6, Nad Kajetánkou 230
od 29. 12. 1990 do 10. 07. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 2. 2006

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti všeobecné elektroniky a v oblasti mikrovlnných součástek a zařízení
od 13. 02. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jana Marešová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma obchodních činností uvedených v přílohách č. 1,2,3 zák. č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1993

Zánik oprávnění:24. 8. 2001


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Josef Buřič


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 1. 1993


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Josef Mařík

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Obory činnosti: - kovy a kovovými rudami
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Mařík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- ....................... (jinými výrobky) - elektrické součástky - elektronické součástky
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Obory činnosti: - prodej součástek a příslušenství vozidel
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Mařík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Josef Mařík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Josef Buřič


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly
od 08. 12. 2009
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 08. 12. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 08. 12. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 13. 02. 2006 do 08. 12. 2009
Maloobchod tabákovými výrobky
od 08. 01. 1993 do 08. 12. 2009
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 08. 01. 1993 do 08. 12. 2009
Velkoobchod
od 08. 01. 1993 do 08. 12. 2009
Specializovaný maloobchod
od 08. 01. 1993 do 08. 12. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 08. 01. 1993
Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků
od 22. 12. 1992 do 08. 12. 2009
Výroba zdravotnických prostředků
od 22. 12. 1992
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 30. 09. 1992 do 08. 12. 2009
Ubytovací služby
od 30. 09. 1992 do 08. 12. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 30. 09. 1992


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jana Marešová


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:14. 11. 2001


Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Josef Buřič

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jana Marešová

Zánik oprávnění:14. 11. 2001


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Josef Mařík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 24. 08. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Mařík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00375306

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1149272A-Investment a.s.27928322Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14062
2298025A.M.P.- stavební s.r.o.26774917Praha 4 - Modřany, Daňkova 3332/3, PSČ 14300
40334AEG Electric Tools s.r.o.26742225Nýřany 1238, PSČ 33023
3569840ALPEGA s.r.o.24276103Panská 1480/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
874179AMETYST, spol. s r.o.40615847Čedičová 832/10, Radotín, 153 00 Praha 5

Související osoby

#NázevICOAdresa
27283A&M INDUSTRIES S.a.r.l.L-5365 Munsbach, Rue Gabriel Lippmann 6C, Lucemburské velkovévodství
127296VOLF ADAMPraha 5 - Slivenec, Diamantová 736, PSČ 15400
499615ŻYCZKOWSKI ADAMKonstancin - Jeziorna, Kościuszki 7, Polská republika
667231NOVÁKOVÁ ADÉLAPřerov - Přerov III - Lověšice, Mírová 149/33, PSČ 75002
1094773BAKOS ADOLFNový Knín 387, okres Příbram

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí