TESLA BLATNÁ, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem TESLA BLATNÁ, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 37. Její identifikační číslo je 375306

Výpis z obchodního rejstříku TESLA BLATNÁ, a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 37

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: kthgm82

Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma...
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Galvanizérství, smaltérství
Maloobchod tabákovými výrobky
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Ubytovací služby
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: Palackého 644, 38801 Blatná

Adresy: Palackého 644, 388 01 Blatná
od 05. 10. 2016
Blatná, Palackého č.p.644, okres Strakonice, PSČ 38815
od 12. 12. 2001 od 05. 10. 2016
Blatná, Palackého č.644
od 29. 12. 1990 od 12. 12. 2001

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 08. 2014

  Usnesení valné hromady ze dne 17. 6. 2002 o snížení základníhokapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o dosavadní hodnoty207,779.000,-Kč (dvěstěsedmmilionůsedmsetsedmdesátdevěttisíckorun českých) o pevnou částku 98,279.000,-Kč(devadesátosmmilionůdvěstěsedmdesátdevěttisíc) na částku109,500.000,-Kč (jednostodevětmilionůpětsettisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je ztráta společnosti zaminulá účetní období v celkové výši 99,341.278,28 Kč(devadesátdevětmilionůtřistačtyřicetjednatisícdvěstěsedmdesátosm a 28/100 korun českých), vykázaná v účetné závěrce společnostiza rok 2001 (dvatisícejedna), která byla ověřena auditorem ing.Jaroslavem Špetou s výrokem bez výhrad, a v rozvaze společnostisestavené ke dni 1. 1. 2002 (prvního ledna rokudvoutisícíhodruhého). Celá částka odpovídající sníženízákladního kapitálu společnosti bude použita na částečnou úhradutéto ztráty.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedenobezplatným vzetím 98.279ks(devadesátosmtisícdvěstěsedmdesátdevět kusů )akcií společnostio jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzatíakcií z oběhu.Po zápisu usnesení o snížení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku představenstvo společnosti zašle všemakcionářům společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářůspolečnosti nabídku bezplatného převzetí akcií podle ustanovení§ 213c odst. 2 obchodního zákoníku tak, že každému akcionářispolečnosti bude nabídnuto bezplatné převzetí 32.759 ks(třicetdvatisícsedmsetpadesátdevět kusů) akcií aspoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/3 (jedna třetina) kcelku ke 2 ks (dva kusy) akcií společnosti; lhůta závaznostinabídky bude činit čtyři týdny ode dne doručení nabídky každémuakcionáři společnosti.Společnost akcionářům, kteří přijmou nabídku, oznámí, zda došlok přijetí nabídek v rozsahu navrhovaného snížení základníhokapitálu, a tedy zda uzavřené smlouvy o převzetí nabylyúčinnosti. Oznámení musí být společností učiněno ve lhůtějednoho týdne ode dne doručení oznámení o přijetí nabídky, nevšak před uplynutím čtyř týdnů ode dne převzetí nabídkyposledním akcionářem společnosti, resp. přede dnem, kdyspolečnost obdrží oznámení o přijetí nabídky poslednímakcionářem.Po uplynutí doby závaznosti nabídky převzetí sdělípředstavenstvo společnosti doporučeným dopisem zaslaným každémuakcionáři výsledky nabídky převzetí.Představenstvu společnosti se ukládá,- aby do třiceti dnů od právní moci usnesení o zápisu sníženízákladního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvaloakcionáře, aby ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy předložilispolečnosti hromadné listiny nahrazující akcie společnosti kjejich výměně tak, že každému akcionáři bude vydáno 36.500 ks(třicetšesttisícpětset kusů) akcií společnosti na jméno každéhoakcionáře, a- aby provedlo výměnu ve lhůtě tří měsíců ode dne předloženíhromadných listin nahrazujících akcie.
od 09. 07. 2002 od 24. 09. 2002

  Na společnost přešlo ke dni 31.12.2001 jmění zaniklé společnostiElteso, s.r.o. se sídlem Blatná, Palackého 644, okresStrakonice, PSČ 38801, IČ 64676390, dosud zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích voddílu C, vložce 6423, a to na základě fúze sloučením.
od 12. 12. 2001

  Na základě smlouvy č. 163/96 je jediným akcionářem Elteso,s.r.o., Blatná, Palackého 644, okres Strakonice,PSČ 388 01,IČO 61676390.
od 03. 06. 1999 od 12. 12. 2001

  Na základě smlouvy č. 163/96 je jediným akcionářem Elteso,s.r.o., Odolena Voda, Panenské Břežany 73, IČO 61676390.
od 10. 07. 1996 od 03. 06. 1999

  Nový zakladatel společnosti a jediný akcionář je Fondnárodního majetku ČR (FNM ČR) Rašínovo nábř. 42,128 00 Praha 2.
od 07. 06. 1995 od 10. 07. 1996

  Na základní jmění společnosti byla vydána jedna akcieznějící na jméno Českého státu.
od 01. 06. 1993 od 25. 08. 1995

  Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministrastrojírenství a elektrotechniky ČR č. 194/1990 č.j. 1030/690/90ze dne 27.12.1990, jimž byl dnem 31.12.1990 zrušen bez likvidacestátní podnik TESLA Blatná a vložen jeho hmotný majetek sesouhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č. 355ze dne 19.12.1990 a ve smyslu paraf. 32, odst.3 a 4 zákona ostátním podniku do nově založené společnosti TESLA BLATNÁ, súčinností od 31.12.1990.Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy.
od 29. 12. 1990

  Výše základního kapitálu společnosti činí 271,943.000,-Kčs, slovydvěstěsedmdesátjedenmiliondevětsetčtyřicettřitisíce korunčsl.Vklad byl ohodnocen soudním znalcem.Na základní kapitál společnosti ve výši 271,943 tis. Kčs bylavydána jedna akcie znějící na jméno Československého státu.
od 29. 12. 1990 od 01. 06. 1993

Akcie

Počet: 109 500 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 09. 2002

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MAŘÍK JOSEF

IČO: 43056571

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1996 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: KALOUS ALEXANDR

IČO: 12892335

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 07. 2002


Název/Jméno: TRPÁK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 1993 od 29. 06. 1998


Název/Jméno: VAŇÁČ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen pědstavenstva
od 29. 12. 1990 od 01. 04. 1992


Název/Jméno: BUŘIČ JOSEF

IČO: 72096276

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1996 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: KALOUS JAN

IČO: 64882900

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1993 od 29. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - společník
od 01. 04. 1992 od 26. 10. 1993


Název/Jméno: NĚMCOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - dozorčí rady
od 25. 02. 1999 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: KALOUS ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 1999 od 09. 07. 2002


Název/Jméno: JAROŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1999 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: VELEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 06. 1998 od 25. 02. 1999


Název/Jméno: BARTÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1996 od 29. 06. 1998


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 07. 1996 od 29. 06. 1998


Název/Jméno: VAŠÁK JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 1996 od 29. 06. 1998


Název/Jméno: ŽIHLA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 08. 1995 od 10. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 25. 08. 1995


Název/Jméno: CAIS VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 08. 1995 od 10. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 25. 08. 1995


Název/Jméno: ŠMAHA JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1993 od 07. 06. 1995


Název/Jméno: KLÍMA PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: KURFIRSTOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: ŠTRUNC ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - společník
od 01. 04. 1992 od 01. 06. 1993


Název/Jméno: VESELKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 01. 04. 1992


Název/Jméno: BIČÍK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 10. 07. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 02. 2006

Odpovědní zástupci: 1009288

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma obchodních činností uvedených v přílohách č. 1,2,3 zák. č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1993

Zánik oprávnění:24. 08. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 01. 1993


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 01. 1993


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 1009288

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 1009288

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 1009288

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 1009288

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 371007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 1009288

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:14. 11. 2001


Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 11. 2001


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00375306

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1482049Kučera - stavby, s.r.o.6295824148, 38801 Blatná - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
1559740A Z  E L E K T R O N I K A, společnost s ručením omezeným v likvidaci45022631České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Ledenická, 63/1531
1051896A.M.P.- stavební s.r.o.26774917Daňkova 3332/3, 14300 Praha
1746687AEG Electric Tools s.r.o.26742225Na Tesle 1238, 33023 Nýřany
910038AGROTRUC s.r.o. v likvidaci48288438Frýdlant, 46361, , Okružní, 266
1203089AIKORO a.s."v likvidaci"46357513Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Českobratrská, 9
807327AIREL IMMO spol. s r.o.62907034Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), V jámě, 1/699
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
775165ALPEGA s.r.o.24276103Panská 1480/10, 11000 Praha
1305718AMERY a.s. "v likvidaci"46357521Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Českobratrská, 9
2178646AMETYST, spol. s r.o.40615847Čedičová 832/10, 15300 Praha
116791Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.28921381Žerotínovo nám. 218/5, 77900 Olomouc
245944ATS AirSafe s.r.o.26133199Dědinská 893/29, 16100 Praha
1946479Autic a.s.26027887Na Radosti 413, 15521 Praha
1864249Autodíly spol.s r.o.45315043Na Tržišti 715, 27351 Unhošť
1534859B A S K A N , společnost s ručením omezeným v likvidaci18383327Varnsdorf 3, Východní 2584, PSČ 407 47
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
577472Bohemia EU development s.r.o.27419266Žerotínovo nám. 218/5, 77900 Olomouc
1923168Bühler CZ s.r.o.24149152Nádražní 696, 56401 Žamberk
1036144CEDUK spol. s r.o.48586765V jámě 699/1, 11000 Praha
65513CPI Retail Portfolio I, a.s.24313459Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
2275709Československý armádní film Praha - státní podnik591Hlubočepská 17/6, 15200 Praha
77237Český klíč spol. s r.o.61326577Muchova 2889/1, 40011 Ústí nad Labem
426629Český kynologický svaz ZKO Mnichovo Hradiště - 31162453343Arnoldova 405, 29501 Mnichovo Hradiště
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
556603DEHTOCHEMA - TN a.s.27926524Pražská 870, 29421 Bělá pod Bezdězem

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
665055ADAM MILOSLAV16850220K. H. Borovského 1057, 39301 Pelhřimov
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
148132AUBRECHT PETR86984357Tymákovská 842, 33701 Rokycany
371008AUSKÝ ROBERT72180757Roudenská 473/7, 37001 České Budějovice
639977BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
60059BÁRTA MARTIN63265486Lipová 497/3, 39102 Sezimovo Ústí
30543BARTL JIŘÍ13152530Švábova 770/22, 15200 Praha
202927BARTOŇOVÁ VLASTA44695900V Lázních 308, 25242 Jesenice
163231BARTOŠ MARTIN67909931Anýžova 449/8, 26801 Hořovice
196126BARTOŠ VOJTĚCH67321356Ludvíka Podéště 1868/12, 70800 Ostrava
203062BÁRTOVÁ GABRIELA12488496Svatoňovická 154, 19012 Praha
43334BARTUŠKA VÁCLAV70750157Paříkova 354/5, 19000 Praha
170515BARVÍNEK VLADIMÍR74815237Útulná 2027/12, 10000 Praha
268932BAŽANT JIŘÍ3932281Na Balkáně 188/10, 25092 Šestajovice
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
31220BEK JAROSLAV40830004Brigádníků 2934/101, 10000 Praha
239BEKOVÁ VILMA49399080Janského 2198/85, 15500 Praha
552598BĚLOCH RADOMÍR44584644Štursova 834, 46401 Frýdlant
32600BENDOVÁ RADKA13450298Holubí vrch 146, 43601 Klíny
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
80408BENEŠOVÁ EVA16534565Na Chmelnici 402, 28403 Kutná Hora
21206BERAN JIŘÍ11166924111, 54211 Chvaleč

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí