THERMAL-F, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem THERMAL-F, a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 813. Její identifikační číslo je 25401726

Výpis z obchodního rejstříku THERMAL-F, a.s.

Datum zápisu: 30. 4. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 813

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: u72gnjt

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Poskytování telekomunikačních služeb
Poskytování telekomunikačních služeb
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Realitní činnost
Provozování solárií
Poskytování telekomunikačních služeb
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
Zprostředkování služeb v oblasti turistiky a lázeňství (nejedná se...
Specializovaný maloobchod
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Směnárenská činnost
Zprostředkování služeb
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Hostinská činnost

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti konaná dne 13.9.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 300 000 000,-- Kč (tři sta milionů korun českých), vydáním 1 (jedné) nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 300 000 000,-- Kč (tři sta milionů korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2.nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem 3.na každou stávající akcii lze upsat takový podíl nové akcie, který odpovídá poměru jmenovité hodnoty této akcie k základnímu kapitálu společnosti 4.emisní kurs nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 300 000 000,-- Kč (tři sta milionů korun českých) 5.nová akcie bude nabídnuta k upsání jedinému akcionáři, jímž je Česká republika, jednající Ministerstvem financí České republiky, IČO 00006947, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v rámci jeho přednostního práva upsat nové akcie 6.nevyužije-li jediný akcionář svého přednostního práva, nebo pokud se ho vzdá, vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva a rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se zrušuje 7.přednostní právo na upsání nové akcie může jediný akcionář vykonat ve lhůtě 15 (patnácti) od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu v budově Ministerstva financí České republiky, Praha 1, Letenská 15 8.emisní kurs nové akcie upsané s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 115-3183240237/0100, název THERMAL-F, A.S. - NAVÝŠENÍ Z.K. zřízený podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu v plné výši nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcie 9.k upsání nové akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; náležitosti smlouvy stanoví § 479 ZOK
od 29. 09. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 14. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 14. 08. 2014

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.3.2012 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s. v tomto znění:a) základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 479.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 499.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem.b) důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj.c) stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií.d) stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.e) nové akcie budou vydány v počtu 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti.f) zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 01, identifikační číslo 000 06 947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tzn. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnácti) kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden.Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.g) upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 107-0093770257/0100 u Komerční banky, a.s.
od 06. 04. 2012 od 23. 05. 2012

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 13. srpna 2010 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to ve znění:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 459.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 479.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem.b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj.c) Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií.d) Stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.e) Nové akcie budou vydány v počtu 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti.f) Zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 00006947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tzn. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9:00 a 16:00 hodinou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kpaitálu společnosti do obchodního rejstříku.Představenstvo je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnácti) kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden.Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.g) Upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 433208530207/0100 u Komerční banky, a.s.
od 27. 08. 2010 od 20. 10. 2010

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 30.03.2009 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to ve znění:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 439.550.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč na částku 459.550.000,- Kč, a to peněžitým vklademb) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvojc) stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akciíd) stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouštíe) nové akcie budou vydány v počtu 20 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč, a to v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti.f) zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 000 06 947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tzn. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou, a to ve lhůtě 40 kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden.Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.g) upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 43-2338660267/0100 u Komerční banky a.s.
od 06. 04. 2009 od 11. 06. 2009

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.06.2008 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to ve vznění:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 439.550.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč a to peněžitým vkladem;b) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj;c) zvýšení základního kapitálu se realizuje úpisem nových akcií;d) upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;e) nové akcie budou vydány v počtu 20 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti.;f) zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republiky - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 000 06 947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou. Úpis akcií lze provést ve lhůtě 14 dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.;g) upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet společnosti č. 432338660267/0100 u Komerční banky, a.s.
od 17. 07. 2008 od 08. 10. 2008

  - pozemek parc. č. 1672 (ost. plocha - zeleň v zástavbě) o výměře73 m2- pozemek parc. č. 2946 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) ovýměře 1227 m2- pozemek parc. č. 2950 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) ovýměře 451 m2- pozemek parc. č. 2952/2 (ost. plocha - ost. komunikace) ovýměře 50 m2- pozemek parc. č. 2952/3 (ost. plocha - ost. komunikace) ovýměře 223 m2- pozemek parc. č. 2954 (ost. plocha - ost. komunikace) o výměře6758 m2- pozemek parc. č. 2955 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) ovýměře 2385 m2- pozemek parc. č. 2956 (vodní plocha - vodní nádrž umělá) ovýměře 708 m2- pozemek parc. č. 2957 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) ovýměře 2993 m2
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  III. Zvýšení základního kapitáluJediný akcionář - Fond národního majetku České republiky - vsouladu s rozhodnutím Výkonného výboru Fondu národního majetkuČeské republiky ze dne 14.1.2002, zvyšuje zcela splacenýzákladní kapitál společnosti THERMAL-F, a.s. z dosavadní výše16.250.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů dvěstěpadesát tisíckorun českých) o částku 423.300.000,- Kč (slovy: o čtyři stadvacet tři milionů tři sta tisíc korun českých) na částku439.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta třicet devět milionů pět setpadesát tisíc korun českých).
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Zvýšení základního kapitálu se realizuje nepeněžitým vklademuvedeným v předchozím článku, jenž byl oceněn na základěspolečných znaleckých posudků, vypracovaných znalcem Ing. PetremŠlajsem, Východní 9, Karlovy Vary, znalecký posudek č.1150/91/2001 ze dne 17.12.2001 a č. 1152/93/2001 ze dne14.12.2001, a Jindřichem Kubíkem, Sokolovská 30, Karlovy Vary,znalecký posudek č. 1280/2001 a č. 1281/2001 ze dne 17.12.2001,tedy znalci ustanovenými usneseními Městského soudu v Praze č.j.Nc 4294/2001-5 ze dne 11.10.2001 a Nc 4294/2001-8 ze dne16.11.2001.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  IV. Úpis, emiseÚpis se uskuteční v sídle Fondu národního majetku Českérepubliky ve lhůtě deseti dnů ode dne následujícího po zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Úpis nad částku 423.300.000,- Kč senepřipouští.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Společnost THERMAL-F, a.s. tyto zaknihované akcie převede naúčet jediného akcionáře, zřízený u Střediska cenných papírůPraha, výměnou za dosavadní listinnou akcii, kterou je povinenakcionář předložit společnosti do jednoho měsíce od upsáníakcií, a společnost je povinna dosavadní listinnou akciineprodleně znehodnotit.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Jediným předem určeným zájemcem (upisovatelem) je Fond národníhomajetku České republiky. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvěo upsání akcií. Emisní kurs akcií je totožný s jejich jmenovitouhodnutou.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Rozhodnutí FNM ČR jako jediného akcionáře v působnosti valnéhromady projednalo představenstvo společnosti THERMAL-F, a.s. nasvém 33. zasedání konaném dne 22. ledna 2002.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Dojde ke zvýšení jmenovité hodnoty dosavadní akcie na majiteleve jmenovité hodnotě 16.250.000,- Kč dle ust. § 209 odst. 2obchodního zákoníku, a to výměnou jediné dosavadní akcie za 439(slovy: čtyři sta třicet devět) kusů zaknihovaných(registrovaných) akcií znějících na majitele ve jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: po jednom milionu korun českých)a na 55 (slovy: padesát pět) kusů zaknihovaných (registrovaných)akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč(slovy: po deseti tisících korun českých). Akcie nejsou veřejněobchodovatelné.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Rozhodnutí jediného akcionáře:I. Důvody zvýšení základního kapitáluRozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 26.7.1993 bylpřeveden ke dni 1.8.1983 privatizovaný majetek dleprivatizačního projektu ev.č. 467/formulář 4 B /2001/ státníhopodniku Lázeňské sanatorium Thermal Karlovy Vary (LST) na Fondnárodního majetku ČR.V souladu se schváleným privatizačním projektem s. p. Lázeňskésanatorium Thermal ev.č. 467 a na základě výsledků veřejnéobchodní soutěže uzavřel FNM ČR dne 12.8.1993 smlouvu o prodejiprivatizovaného majetku s kupujícím, kterým byla společnostJASMÍN, s.r.o., tehdy se sídlem Praha 3, Milličova 27. Vzhledemk tomu, že kupující sjednanou kupní cenu v termínu do 10.10.1993nezaplatil, FNM ČR od kupní smlouvy odstoupil a téhož dne svérozhodnutí o odstoupení předal kupujícímu. Tímto práva apovinnosti založená kupní smlouvou zanikla a privatizovanýmajetek přešel zpět na FNM ČR. I přes tuto skutečnost společnostJASMÍN, s.r.o. dosáhla toho, že dne 19.7.1994, na základě kupnísmlouvy, k níž bez vědomí FNM ČR kupující pro katastrální úřadpřipojil ve formě notářského zápisu smlouvu s IMMO - PLAN, akterá byla již v té době neplatná z důvodu odstoupení FNM ČR,Katastrální úřad povolil vklad vlastnického práva pro společnostJASMÍN, s.r.o. s tím, že právní účinky vkladu vznikly dne12.8.1993, tj. v den uzavření kupní smlouvy. Na základě tohotovkladu, v rozporu se zákonem, uzavřela společnost JASMÍN, s.r.o.dne 20.7.1994 kupní smlouvu na prodej majetku LST, jehož nebylavlastníkem, se společností Helvetia House, a.s. Den natoKatastrální úřad v Karlových Varech povolil vklad vlastnickéhopráva k nemovitostem LST pro společnost Helvetia House, a.s. FNMČR v roce 1995 podal žalobu u Krajského obchodního soudu v Prazeproti společnostem JASMÍN, s.r.o. a Helvetia House, a.s., zaúčelem zápisu FNM ČR jako vlastníka nemovitostí LST do katastrunemovitostí. Krajský obchodní soud v Praze vydal dne 26.6.1998rozsudek, jímž určil, že FNM ČR je vlastníkem nemovitého majetkuLST. Rozsudek nenabyl právní moci, neboť se společnost HelvetiaHouse, a.s. odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. RozhodnutímVrchního soudu v Praze ze dne 21.9.1999, zn. 44 Cm 57/95 - 1 Cmo86/99-251, které nabylo právní moci dne 12.11.1999, byl potvrzenrozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 26.6.1998,zn. 44 Cm 57/95-168, ve věci určení vlastnictví nemovitostíLázeňského sanatoria Thermal Karlovy Vary, s.p., privatizačníprojekt ev.č. 467, který určuje, že FNM ČR je vlastníkemnemovitostí uvedených v tomto rozsudku. Zápis nemovitostí nalist vlastnictví č. 1576 pro katastrální území Karlovy Vary veprospěch FNM ČR byl proveden Katastrálním úřadem v KarlovýchVarech dne 5.1.2000.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  FNM ČR v souladu s ust. zák. č. 171/1991 Sb., § 20 a odst. 3 vplatném znění, na základě předchozího generálního souhlasu MSNMPČR ze dne 12.3.1996, č.j. 260/32/96/Fiš a dle souhlasu 4.jednání Výkonného výboru FNM ČR ze dne 25.1.1999 a 9. jednáníVýkonného výboru FNM ČR dne 1.3.1999 založil jako jedinýzakladatel na základě notářského zápisu sepsaného dne 24.3.1999akciovou společnost THERMAL-F, a.s. bez výzvy k upsání akcií.Základní kapitál při jejím založení ve výši 16.250.000,- Kč bylsplacen v plné výši formou nepeněžitého vkladu zakladatele. Výšezákladního kapitálu byla stanovena na základě dvou znaleckýchposudků, kterými byl oceněn soubor movitých věcí charakteruhmotného investičního majetku.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Na 42. jednání Výkonného výboru FNM ČR dne 8.11.1999 bylo vnávaznosti na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.9.1999rozhodnuto o vložení nemovitostí LST, uvedených v rozsudkuKrajského obchodního soudu v Praze ze dne 26.6.1998, které jsoutotožné se seznamem uvedeným v privatizačním projektu ev.č. 467,do majetku společnosti THERMAL-F, a.s. Na 49. jednání Výkonnéhovýboru FNM ČR bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitáluspolečnosti THERMAL-F, a.s. formou nepeněžitého vkladu v hodnotěpředmětných nemovitostí dle dvou znaleckých posudků podle obch.zák., § 59 odst. 3 v platném znění, ve výši 313.750.000,- Kč, ao nové emisi 330 ks akcií po 1 mil. Kč jmenovité hodnoty.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Fond národního majetku ČR jako jediný akcionář společnostiTHERMAL-F, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl otomto zvýšení základního kapitálu notářským zápisem ze dne19.1.2000, sepsaným notářkou JUDr. Staňkovou. K uvažovanémunavýšení základního kapitálu však nedošlo, neboť dne 30.3.2000 a8.11.2000 bylo nemovitostem, které měly být předmětemnepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti,rozhodnutím Okresního soudu v Karlových Varech zřízenosoudcovské zástavní právo. Usnesením téhož soudu ze dne23.3.2001 a 18.9.2000 bylo řízení, v němž byl nařízen výkonrozhodnutí zřízením uvedeného soudcovského zástavního právazastaveno.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Na základě těchto skutečností rozhodl výkonný výbor Fondunárodního majetku ČR dne 14.1.2002 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti THERMAL-F, a.s. formou nepeněžitého vkladupředmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti zapoužití společného znaleckého posudku tak, jak bude stanovenodále.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  II. Nepeněžitý vkladZvýšení základního kapitálu se realizuje nepeněžitým vklademjediného akcionáře jakožto předem stanoveného zájemce, svyloučením jeho přednostního práva.
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek, zapsaný vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech nalistu vlastnictví č. 1576 pro katastrální území a obec KarlovyVary, a sice:- budova čp. 844 (objekt bydlení) na pozemku parc. č. 1673(zast. pl., nádvoří) spolu s tímto pozemkem o výměře 252 m2- budova čp. 2002 (občanská vybavenost) na pozemku parc. č. 2947(zast. pl., nádvoří) spolu s tímto pozemkem o výměře 4570 m2- budova čp. 2001 (občanská vybavenost) na pozemku parc. 2953(zast. pl., nádvoří) spolu s tímto pozemkem o výměře 13 161 m2
od 09. 04. 2002 od 10. 09. 2002

  Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníkuna základě zakladatelské listiny ze dne 24.března 1999.
od 30. 04. 1999 od 10. 09. 2002

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 300000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 09. 2016

Počet: 499 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 05. 2012

Počet: 479 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 10. 2010 od 23. 05. 2012

Počet: 459 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 11. 06. 2009 od 20. 10. 2010

Počet: 55 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 09. 2002

Počet: 439 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 09. 2002 od 11. 06. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: Ministerstvo financí

IČO: 6947

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 10. 2008


Název/Jméno: Fond národního majetku ČR

IČO: 41692918

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 04. 1999 od 08. 10. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DRAHOTA JAN

IČO: 63792966

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 10. 2014


Název/Jméno: CHADIMA IVAN

IČO: 45319898

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 10. 2014


Název/Jméno: VOJTĚCH ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 2014


Název/Jméno: LINHART VIKTOR

IČO: 10042636

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 2014 od 22. 10. 2014


Název/Jméno: FICNER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2014 od 22. 10. 2014


Název/Jméno: KŘOVÁČEK DANIEL

IČO: 62648799

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 08. 2014 od 22. 10. 2014


Název/Jméno: PROCHÁZKA ROMAN

IČO: 69379106

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 08. 2014 od 22. 10. 2014


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 08. 2014


Název/Jméno: KLAPKA ZBYŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2014 od 16. 03. 2016


Název/Jméno: VANĚČEK JIŘÍ

IČO: 49349635

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2011 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: ZDRÁHALOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2011 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: VORLOVÁ JIŘINA

IČO: 66283299

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2013 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: KONOPISKÝ JAN

IČO: 87094240

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2008 od 14. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2003 od 11. 09. 2008


Název/Jméno: VOLF JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2011 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: ČERNOŠKOVÁ PETRA

IČO: 49146921

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2013 od 18. 12. 2013


Název/Jméno: VLK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2011 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: PLAVEC ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 10. 2012 od 14. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2012 od 25. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 2007 od 05. 10. 2012


Název/Jméno: ZAHRADNÍČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2012 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: ŠVORC MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2007 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: PETŘÍKOVÁ SOŇA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2012 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: KUBÍČEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 02. 2012 od 14. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2011 od 17. 02. 2012


Název/Jméno: PAVEL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 2009 od 14. 08. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 06. 2000 od 27. 02. 2009


Název/Jméno: MALÝ JOSEF

IČO: 70734631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2011 od 05. 10. 2012


Název/Jméno: PETRA PÍCHALOVÁ LANGROVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2011 od 17. 10. 2013


Název/Jméno: MAN MARCEL

IČO: 74563653

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2010 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: MORAWSKI MICHAL

IČO: 71395415

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2010 od 06. 05. 2011


Název/Jméno: SLUKOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 06. 2006 od 06. 05. 2011


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 06. 2009 od 14. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 12. 12. 2001 od 03. 06. 2009
Dozorčí rada - člen
od 08. 08. 2001 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: STRÁSKÁ LYDIE

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 06. 2009 od 06. 05. 2011


Název/Jméno: FRANKOVÁ HELENA

IČO: 16195086

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2009 od 14. 08. 2014


Název/Jméno: VYŠEHRADSKÝ KAREL

IČO: 87152762

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2008 od 06. 05. 2011


Název/Jméno: KLAPKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2008 od 06. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2007 od 28. 02. 2008


Název/Jméno: CAPOUŠEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2008 od 06. 05. 2011


Název/Jméno: MARKUSKOVÁ ALENA

IČO: 65540786

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2007 od 05. 10. 2012


Název/Jméno: ČUMPELÍK TOMÁŠ

IČO: 1117475

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2007 od 25. 06. 2008


Název/Jméno: FOJTÍK IGOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2007 od 03. 03. 2010


Název/Jméno: CHALUPECKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2007 od 17. 08. 2007


Název/Jméno: ČIŽINSKÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2007 od 23. 11. 2007


Název/Jméno: NEUFUS JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 2007 od 19. 11. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 06. 2006 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: HAŠKOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 2007 od 17. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2007 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: VÁCLAVÍK ELEMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2007 od 17. 08. 2007


Název/Jméno: DRYML VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2006 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: LUKÁŠEK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2005 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: SOJKA OTOKAR

IČO: 61293571

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 11. 2000 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: ONDRUŠKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2000 od 25. 02. 2011


Název/Jméno: BRATRŠOVSKÝ ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 11. 2000 od 05. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 06. 2000 od 02. 11. 2000


Název/Jméno: KOPÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 2000 od 05. 06. 2006


Název/Jméno: JIRUŠKOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2000 od 17. 08. 2007


Název/Jméno: KADLEC JIŘÍ

IČO: 11106913

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 2000 od 03. 03. 2010


Název/Jméno: EČER MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2003 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: TOMÁŠKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2003 od 25. 06. 2008


Název/Jméno: KEPRTA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2003 od 05. 06. 2006


Název/Jméno: DOMONKOSOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2003 od 16. 09. 2005


Název/Jméno: KORBEL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2003 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 09. 2002 od 02. 12. 2005


Název/Jméno: KROUŽKOVÁ JANA

IČO: 61046141

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2001 od 03. 10. 2003


Název/Jméno: VALIŠOVÁ JANA

IČO: 48247219

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 2000 od 10. 09. 2002


Název/Jméno: ZÍDKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 2000 od 27. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 2000 od 02. 11. 2000


Název/Jméno: KREMLÍK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 11. 2000 od 12. 12. 2001


Název/Jméno: SCHNEIDER JAN

IČO: 60984732

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2000 od 02. 11. 2000


Název/Jméno: FRIEDL BRONISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 06. 2000 od 02. 11. 2000


Název/Jméno: DOLEŽALOVÁ JANA

IČO: 2181738

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1999 od 08. 06. 2000


Název/Jméno: KNAP PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 1999 od 08. 06. 2000


Název/Jméno: ANDRLE CTIRAD

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 04. 1999 od 08. 06. 2000


Název/Jméno: GABRIELOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 1999 od 08. 06. 2000


Název/Jméno: TERLICA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 1999 od 08. 06. 2000


Název/Jméno: VENCLIK LEO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1999 od 08. 06. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 01. 2014

Odpovědní zástupci: 546321


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 167590

Zánik oprávnění:01. 05. 2006


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 546321

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 06. 2001

Odpovědní zástupci: 546321

Přerušení: Aktivní od 28. 01. 2013 od 28. 01. 2018
od 15. 01. 2010 od 15. 01. 2013
od 08. 02. 2008 od 31. 12. 2009
od 19. 04. 2006 od 31. 12. 2007


Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 167590


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 04. 2001

Obory činnosti: - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 30. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 30. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 30. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 30. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 65810

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování solárií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 02. 2001

Odpovědní zástupci: 546321

Přerušení: Aktivní od 20. 02. 2013 od 20. 02. 2018
od 03. 03. 2010 od 15. 01. 2013
od 12. 11. 2008 od 31. 12. 2009
od 01. 10. 2007 od 01. 10. 2008


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 65810

Zánik oprávnění:03. 10. 2001


Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 2000

Obory činnosti: - knihoven
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- kin
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- divadel a koncertních sálů
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 65810

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb v oblasti turistiky a lázeňství (nejedná se o činnost cestovní kanceláře)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 65810

Zánik oprávnění:23. 01. 2001


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Obory činnosti: - zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 546321

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Obory činnosti: - provozování pouťových atrakcí
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení sloužících zábavě
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- rekreačních zábavních parků
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- činnost zvukařů, osvětlovačů
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- provozování cirkusových představení a varieté
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- pořádání tanečních zábav a diskoték
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- činnosti konferenciéra, diskžokeje
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 65810

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 546321

Zánik oprávnění:15. 12. 2000


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Obory činnosti: - provozování garáží
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- provozování parkovišť
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 167590

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 27. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 65810

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 546321

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Obory činnosti: - v oblasti turistiky a lázeňství /mimo činnost cestovní kancelářče/
od 23. 01. 2001 od 30. 06. 2008
- v dopravě
od 23. 01. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 546321

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 167590

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 03. 12. 2008
Realitní činnost
od 25. 04. 2001 od 03. 12. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 25. 04. 2001
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
od 14. 02. 2000 od 03. 12. 2008
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 14. 02. 2000
Velkoobchod a maloobchod
od 21. 05. 1999
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 21. 05. 1999
Ubytovací služby
od 21. 05. 1999
Technické činnosti v dopravě
od 30. 04. 1999 od 03. 12. 2008
Ubytovací služby
od 30. 04. 1999 od 03. 12. 2008
Specializovaný maloobchod
od 30. 04. 1999 od 03. 12. 2008
Zprostředkování služeb
od 30. 04. 1999 od 03. 12. 2008
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 30. 04. 1999 od 03. 12. 2008
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 30. 04. 1999 od 03. 12. 2008
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 30. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 167590


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 65810


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25401726

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 05. 1999

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2408203K Engineering s.r.o.5661471Šaldova 219/1, 18600 Praha
44715AB-WIN CZ a.s.26138824Kytlická 818/21A, 19000 Praha
443300Agroprim VŠETICE, a.s.26170701Netvořice, 25744, Všetice, Všetice, 10
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
187531ANOMIS, spol. s r.o.25624571Sadová 125, 26716 Vysoký Újezd
229056ANTACT, spol. s r.o.48028860Seifertova 549/42, 13000 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
463695ARWEN CZ, s.r.o.26700263Ve Smečkách 589/14, 11000 Praha
455636AZ BAU plus s. r. o.27987795Karlova 703/22, 35002 Cheb
347980AZ Media a.s.25648837Palackého třída 908/119, 61200 Brno
285504Barassi hold a.s.4180127Jana Ziky 1961/15, 70800 Ostrava
60826BIOENERGETIKA, a.s.26964694Glocova 683/45, 62000 Brno
21596BOHEMIA PRINT a.s.25100467Praha 9, Poděbradská 540
218463BORGHIA, s.r.o.25096397Komořanská 2067/5, 14300 Praha
3009BPG,a.s. v likvidaci27364399Slavětínská 639, 19014 Praha
391054Build Union, s.r.o. v likvidaci26777240Přátelství 142/81, 10400 Praha
439570Bytové družstvo Františka Ondříčka 3425188771Fr. Ondříčka 1004/34, 37011 České Budějovice
454448CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s.28046072Husovo náměstí 270/2, 36001 Karlovy Vary
458861COGNAC POINT s.r.o.24725625Mánesova 1379/61, 12000 Praha
441422CULLAN, s.r.o.47549165Komořanská 2067/5, 14300 Praha
22454CZB, a.s.25386930Vrchlického 844/22, 79401 Krnov
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
32394ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.627417722, 43601 Litvínov
374890D-PRODUKT, s.r.o.25089161Slunečná 374, 35491 Lázně Kynžvart

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1868158„Rotary klub SPA KARLOVY VARY”22906771I. P. Pavlova 2001/11, 36001 Karlovy Vary
2687407ABK veřejná obchodní společnost (v.o.s.) v likvidaci14703998Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
1920704AL-JASMINE s.r.o.27994716I. P. Pavlova 920/15, 36001 Karlovy Vary
3370893ANY,spol.s.r.o. v likvidaci14705907Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
3059756ASTA trade s.r.o.28008707Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
591602B- YASAS, s.r.o.26748703I. P. Pavlova 919/17, 36001 Karlovy Vary
119106Centrum moderní obuvi s.r.o.25224956Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
1927452COBRA Karlovy Vary spol. s r. o. v likvidaci46885579Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
1446648CRYSTAL PALACE s.r.o.29124832I. P. Pavlova 2001/11, 36001 Karlovy Vary
3323828DIANA, spotřební a výrobní družstvo - v likvidaci517020Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
2353623DIS Group s.r.o.27990362I. P. Pavlova 75/12, 36001 Karlovy Vary
106773Euro Intensiv, s.r.o.26326591Karlovy Vary, ul.Karla IV 505/1, PSČ 360 01
2675303FALCON company s.r.o.27992080Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
731524G - HOTELS Group s.r.o.29102529I. P. Pavlova 450/19, 36001 Karlovy Vary
143669G & B - company s.r.o.25236491Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
680836GELMAXIS s.r.o.27982734I. P. Pavlova 450/19, 36001 Karlovy Vary
1705102GEORGE - company s.r.o. v likvidaci25249924Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
934157Health Consulting s.r.o. v likvidaci26363810I. P. Pavlova 75/12, 36001 Karlovy Vary
2191290HH Hoteit Diamonds & Color stones s.r.o.1829947I. P. Pavlova 920/15, 36001 Karlovy Vary
180064Hotely a restaurace Karlovy Vary - v likvidaci74411Karlovy Vary, 36025, , I.P. Pavlova, 8
677566Charlie KV s.r.o.4182481I. P. Pavlova 919/17, 36001 Karlovy Vary
1991370Cherry Trust 89 s.r.o. v likvidaci27455602I. P. Pavlova 75/12, 36001 Karlovy Vary
1955805I.M.K. 3000 s.r.o.25766121Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
1212761IGARATRAVEL s.r.o.25224867Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary
596470INTER CONSULT company s.r.o.27992781Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary

Fyzické osoby v okolí