TP CENTRAL a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem TP CENTRAL a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10163. Její identifikační číslo je 27377962

Výpis z obchodního rejstříku TP CENTRAL a.s.

Datum zápisu: 21. 9. 2005

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10163

Adresa společnosti

Sídlo: Praha, 15400, Slivenec, K Austisu, 680

Adresy: K Austisu 680, 154 00 Praha 514
od 13. 07. 2010 od 17. 08. 2011
Ondříčkova 609/27, 130 00 Praha 3
od 21. 09. 2005 od 13. 07. 2010

Skutečnosti

  Společnost zanikla převodem jmění na akcionáře - společnost Chateau ď Austerlitz, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Slivenec, K Austisu 680, PSČ 154 00, IČ: 447 96 587, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 7822.
od 17. 08. 2011 od 17. 08. 2011

  Dne 14.4.2010 rozhodla valná hromada společnosti o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
od 27. 04. 2010 od 17. 08. 2011

  Dne 23.2.2009 rozhodla valná hromada společnosti o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora.
od 11. 03. 2009 od 27. 04. 2010

  Dne 1.9.2008 byla mezi společností TANEX, PLASTY a.s., IČ: 273 77 962, se sídlem Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ: 130 00 a společností GUMOTEX, akciová společnost, IČ: 16355407, se sídlem Břeclav, Mládežnická 3A, čp. 3062, PSČ 690 75 uzavřena smlouva o prodeji části podniku společnosti TANEX, PLASTY a.s., a to odštěpného závodu TANEX, PLASTY a.s. odštěpný závod Jaroměr.
od 15. 09. 2008 od 17. 08. 2011

  Na společnost TP PLASTY a.s., se sídlem Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, identifikační číslo 273 77 962 přešlo z důvodu převodu jmění na jediného akcionáře jmění zaniklé společnosti TP Jaroměř a.s., se sídlem Jaroměř, V Lužinách 113, PSČ 551 01, identifikační číslo 135 83 808.
od 16. 01. 2008 od 17. 08. 2011

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 167 733 000,--Kč (jedno sto šedesát sedm milionů sedm set třicet tři tisíce korun českých), vydáním 167 733 (jednoho sta šedesáti sedmi tisíc sedmi set třiceti tří) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,--Kč (jeden tisíc korun českých) (dále jen "nové akcie"). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány peněžitými i nepeněžitými vklady. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům takto :a) 60576 nových akcií společnosti TP Investment s.r.o., IČ 270 92 739, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, přičemž všechny tyto akcie budou upsány a jejich emisní kurs v plné výši splacen nepeněžitým vkladem 13 527 kmenových akcií čísel 62101 až 75600, 75701, 75704 až 75709, 75712,75714 až 75718, 75728, 75731, 75740, 75748, 75757 až 75759, 75771 až 75774, 75787 až 75789 společnosti TANEX, PLASTY a.s. IČ 135 83 808, se sídlem Jaroměř, V Lužinách 113, PSČ 551 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce č. 97, ve jmenovité hodnotě po 1 000,--Kč znějících na jméno; akcie tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem číslo 638/2006 znalce PROFI - TEN a.s., jmenovaného pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10.1.2006 spisové značky Nc 4009/2006, které nabylo právní moci dne 19. 1. 2006; částkou 60 576 000,--Kč; za uvedený nepeněžitý vklad tedy bude společnosti TP Investment s.r.o. vydáno 60 576 nových akciíb) 67 857 nových akcií společnosti TP Holding, a.s., IČ 266 94 336, se sídlem Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, když všechny tyto akcie budou upsány a jejich emisní kurs v plné výši splacen nepeněžitým vkladem 15 153 kmenových akcií čísel 1901 až 13600, 19901 až 21600, 30001 až 31700, 75827 až 75879 společnosti TANEX,PLASTY a.s., IČ 135 83 808, se sídlem Jaroměř, V Lužinách 113, PSČ 551 021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce č. 97, ve jmenovité hodnotě po 1 000,--Kč, znějících na jméno; akcie tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem číslo 638/2006 znalce PROFI - TEN a.s., jmenovaného pro tento účel usnesením Městského s oudu v Praze ze dne 10.1.2006 spisové značky Nc 4009/2006, které nabylo právní moci dne 19.1.2006; částkou 67 857 000,--Kč; za uvedený nepeněžitý vklad tedy bude spoldečnosti TP Holding, a.s., vydáno 67 857 nových akciíc) 39 300 nových akcií Inh. Janu Baštovi, r.č. 610817/1718, bytem Havlíčkův brod, Kyjovská 3185, přičemž tyto akcie budou upsány peněžitým vklademEmisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,--Kč (jeden tisíc korun českých)Představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit předem určeným zájemcům písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání nových akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování nových akcií.Předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií a návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od upsání akcií.Valná hromada vyslovila souhlas se započtením části pohledávky Ing. Jana Bašty, r.č. 610817/1718, bytem Havlíčkův Brod, Kyjovská 3185, za společností TP PLASLTY a.s. v celkové výši 39 301 040,-- Kč. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh smlouvy o započtení pohledlávky.
od 03. 08. 2006 od 17. 08. 2011

Akcie

Počet: 167 733 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 10. 2006 od 17. 08. 2011

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 09. 2005 od 17. 08. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: Chateau d´Austerlitz, spol. s r.o.

IČO: 44796587

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 07. 2010 od 17. 08. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠUBRT JIŘÍ

IČO: 11186321

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 2010 od 17. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2010 od 17. 08. 2011


Název/Jméno: ŠUBRTOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 07. 2010 od 17. 08. 2011


Název/Jméno: NĚMCOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2010 od 17. 08. 2011


Název/Jméno: VÁVRA KAREL

IČO: 43489796

Funkce: Likvidátor
od 11. 03. 2009 od 27. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2005 od 13. 07. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2005 od 13. 07. 2010


Název/Jméno: MODRÁČKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2008 od 13. 07. 2010


Název/Jméno: HITZGEROVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 02. 2007 od 14. 04. 2008


Název/Jméno: KOSINA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 2005 od 13. 07. 2010


Název/Jméno: VONDROVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2005 od 19. 02. 2007


Název/Jméno: KOZÁKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2005 od 13. 07. 2010


Název/Jméno: BALCAR VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2005 od 13. 07. 2010


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27377962

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:17. 08. 2011

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1258457"LB-LUSTRY BOHEMIA s.r.o."490979389. května 65, 47114 Kamenický Šenov
672939"MEDICOM, spol. s r.o. v likvidaci"48529257Jihlava, Telčská 7
480120A S T R A C I N E M A s.r.o.62062611Vaníčkova 2343/2, 16900 Praha
1861606A S T R A F I L M, s.r.o.,v likvidaci48036340Vodičkova 699/30, 11000 Praha
997270ADP Employer Services Česká republika, a.s.61858684Rohanské nábřeží 670/17, 18600 Praha
961767Agentura mladých-podnik služeb407861Praha, 11647, , NÁM. MAXIMA GORKÉHO, 24
1497910ALDROV s.r.o.27470008Českých bratří 862, 54301 Vrchlabí
743748ALTREVA spol. s r.o.60707879Brněnská 331, 67401 Třebíč
1520222ASTIVA, a.s.24229741Na Popelce 3187/12A, 15000 Praha
22095Bavlnářské závody Benešov u Semil, a.s. "v likvidaci"48173258Benešov u Semil 135, PSČ 512 06
293952BDO Audit s.r.o.45314381Olbrachtova 1980/5, 14000 Praha
1683465Bohemia Magic, s.r.o. v likvidaci48172731Hradec Králové, 50011, , HONČLOVA, 530
869847BRADRS, spol. s r.o. v likvidaci43003001Praha, 15000, Smíchov, POD BRENTOVOU, 16
1136338BRISTA s.r.o.25059611Na Popelce 215/12, 15000 Praha
1026446CDKK B.R.V.E. a.s.29057159Hájecká 1290, 25301 Hostivice
1483874CENTER FOR SYSTEMS RESEARCH s.r.o. v likvidaci25771779Kutná Hora, 28401, Žižkov, Kouřimská, 24
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
530300Centrum Krumlov a.s.28206193Radotínská 41/14, 15900 Praha
361713Citypharm s.r.o.65409485Praha, 16100, Ruzyně, Vlastina, 23
909883CONECTA s.r.o.25096311Štěpničná 1965/3, 18200 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
331321ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.64259820636, 51243 Jablonec nad Jizerou
1134457ČSS - nemovitosti, a.s.28199456Pražská 357, 27401 Slaný
1340920D A N W A Y veřejná obchodní společnost49286757Ovocnářská 604/11, 50311 Hradec Králové
378617Daniela Valentová spol. s.r.o.27703495Na Popelce 215/12, 15000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
207024ADAM DANIEL49631624Hradešínská 1102/4, 10100 Praha
41498ADÁMKOVÁ KATEŘINA44665857Zahradní 616/1, 36001 Karlovy Vary
57027ADAMOVÁ JANA74451260Foerstrova 970/1, 77900 Olomouc
78507BABICKÝ VÁCLAV74087380Buková 555/1, 58601 Jihlava
20495BANKO PETR88137040Lohniského 870/14, 15200 Praha
94970BARDA JIŘÍ182819663, 39853 Chyšky
224499BÁRTA JOSEF18342795Bílinská 48/6, 41703 Dubí
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
149681BARTÁKOVÁ ALENA67791727Dělnická 1437/44, 17000 Praha
430184BARTÁKOVÁ RADKA68505752Slunečný vrch 1562, 54301 Vrchlabí
740073BARTOŠ RADOMIL61557871Jiráskova 388/37, 46001 Liberec
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
152858BAŠTA JAN63663767U Židovského hřbitova 373, 26601 Beroun
241588BAŠTA MICHAL75431386Bělohradská 910, 58001 Havlíčkův Brod
173007BAUEROVÁ HANA8748562143, 38301 Těšovice
629486BAUM ZDENĚK14862701U koupaliště 641, 46334 Hrádek nad Nisou
55899BAXA PAVEL11252553Vojtěšská 248/5, 11000 Praha
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
199195BECK PETR6369721169, 73951 Dobrá
173566BERÁNEK TOMÁŠ7378485122, 59444 Radostín nad Oslavou
18174BERKA JOSEF64874117Nad Dalmatinkou 894/18, 31200 Plzeň
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
153029BLECHOVÁ ALENA45300291Praha, 14200, Kamýk, CÍLKOVA, 643/16

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí