Trigema a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Trigema a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12794. Její identifikační číslo je 61466123

Výpis z obchodního rejstříku Trigema a.s.

Datum zápisu: 27. 5. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12794

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: p84grgx

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Projektová činnost ve výstavbě
Úklidové práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa společnosti

Sídlo: Bucharova 2641/14, 15800 Praha

Adresy: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800
od 03. 06. 2009
Praha 6, Hošťálkova 62/603, PSČ 16900
od 11. 06. 1996 od 03. 06. 2009
Praha 4, Pod lysinami 468/13
od 27. 05. 1994 od 11. 06. 1996

Skutečnosti

  Valná hromada dne 23.5.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 454.500.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát čtyři miliony pět set tisíc korun českých) o částku 99.000.000,- Kč (slovy o devadesát devět milionů korun českých), tj. na novou celkovou výši 553.500.000,- Kč (slovy pět set padesát tři miliony pět set tisíc korun českých), a to z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2015 - z výsledku hospodaření běžného účetního období (zisku) vykázaného v rozvaze na řádku 87 (účet 431). b) Určuje se, že společnost vydá:-9 (devět) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -3 (tři) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 2.500.000,- Kč (po dvou milionech pěti stech tisících korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -1 (jednu) novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); akcie bude vydána jako cenný papír na jméno, -2 (dvě) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 250.000,- Kč (po dvou stech padesáti tisících korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno. c) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře k převzetí nových akcií, které budou rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií.
od 23. 05. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 04. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 09. 04. 2014

  Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 100.000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých) o částku 80.000.000,- Kč (slovy o osmdesát milionů korun českých), tj. na novou celkovou výši 180.000.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát milionů korun českých), a to upsáním nových akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Určuje se, že společnost vydá 8 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě.c) Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Marcelu Souralovi, rodné číslo 650417/2048, bytem Praha 4 ? Podolí, Vodárenská 26/5.d) Určuje se místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva takto:Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Trigema a.s. ? Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Trigema a.s.Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada společnosti Trigema a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo určenému zájemci podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do 5 (slovy pěti) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo společnosti Trigema a.s. povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií.Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 15 (slovy patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci s tím, že doručení návrhu se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií.V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřeným podpisem upisovatele, doručen společnosti Trigema a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování.e) Určuje se, že emisní kurs každé upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých).f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 233135731/0300 vedený u ČSOB, a.s. ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií.g) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Trigema a.s. vypracováním návrhu smlouvy o upsání akcií, jeho odesláním určenému zájemci ve lhůtě stanovené pod písm. d) shora a uzavřením smlouvy o upsání akcií s určeným zájemcem.h) Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti určeného zájemce k převzetí nových akcií.
od 23. 10. 2009 od 27. 10. 2009

  Valná hromada společnosti Trigema s.r.o. rozhlodla dne 30.10.2007 o změně právní formy na akciovou společnost.
od 01. 12. 2007

Akcie

Počet: 8 ks v hodnotě: 250000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 23. 05. 2016

Počet: 57 ks v hodnotě: 2500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2016

Počet: 29 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2016

Počet: 38 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2016

Počet: 28 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 06. 2015 od 23. 05. 2016

Počet: 54 ks v hodnotě: 2500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 06. 2015 od 23. 05. 2016

Počet: 29 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 06. 2015 od 23. 05. 2016

Počet: 6 ks v hodnotě: 250000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 06. 2015 od 23. 05. 2016

Počet: 20 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2013 od 29. 06. 2015

Počet: 51 ks v hodnotě: 2500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2013 od 29. 06. 2015

Počet: 27 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2013 od 29. 06. 2015

Počet: 23 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 05. 2012 od 13. 05. 2013

Počet: 47 ks v hodnotě: 2500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 05. 2012 od 13. 05. 2013

Počet: 16 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 05. 2012 od 13. 05. 2013

Počet: 4 ks v hodnotě: 250000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 28. 05. 2012 od 29. 06. 2015

Počet: 4 ks v hodnotě: 250000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2011 od 28. 05. 2012

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2011 od 28. 05. 2012

Počet: 3 ks v hodnotě: 2500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2011 od 28. 05. 2012

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2011 od 28. 05. 2012

Počet: 18 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 06. 2010 od 28. 05. 2012

Počet: 8 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 10. 2009 od 28. 05. 2012

Počet: 40 ks v hodnotě: 2500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 07. 2009 od 28. 05. 2012

Počet: 30 ks v hodnotě: 2500000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 12. 2007 od 23. 07. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: Marve, s.r.o.

IČO: 27588009

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 03. 10. 2006 od 01. 12. 2007

Částka: 29 000 000 ,- Kč od 03. 10. 2006 od 01. 12. 2007

Splaceno: 100 % od 03. 10. 2006 od 01. 12. 2007

Podíl: 50% od 03. 10. 2006 od 01. 12. 2007


Název/Jméno: SOURAL MARCEL

Datum narození:17. 4. 1965

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 20. 07. 2005 od 01. 12. 2007
Společníci - společník s vkladem
od 09. 08. 1999 od 20. 07. 2005

Částka: 29 000 000 ,- Kč od 20. 07. 2005 od 01. 12. 2007
15 000 000 ,- Kč od 17. 09. 2004 od 20. 07. 2005
10 500 000 ,- Kč od 05. 11. 2003 od 17. 09. 2004
8 500 000 ,- Kč od 04. 11. 2002 od 05. 11. 2003
7 500 000 ,- Kč od 07. 11. 2001 od 04. 11. 2002
4 500 000 ,- Kč od 09. 05. 2000 od 07. 11. 2001
250 000 ,- Kč od 09. 08. 1999 od 09. 05. 2000

Splaceno: 100 % od 20. 07. 2005 od 01. 12. 2007
100 % od 09. 08. 1999 od 20. 07. 2005

Podíl: 50% od 20. 07. 2005 od 01. 12. 2007
50% od 07. 11. 2001 od 20. 07. 2005


Název/Jméno: ZEMAN JAROSLAV

IČO: 15316661

Datum narození:14. 8. 1955

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 20. 07. 2005 od 03. 10. 2006
Společníci - společník s vkladem
od 09. 08. 1999 od 20. 07. 2005

Částka: 29 000 000 ,- Kč od 20. 07. 2005 od 03. 10. 2006
15 000 000 ,- Kč od 17. 09. 2004 od 20. 07. 2005
10 500 000 ,- Kč od 05. 11. 2003 od 17. 09. 2004
8 500 000 ,- Kč od 04. 11. 2002 od 05. 11. 2003
7 500 000 ,- Kč od 07. 11. 2001 od 04. 11. 2002
4 500 000 ,- Kč od 09. 05. 2000 od 07. 11. 2001
250 000 ,- Kč od 09. 08. 1999 od 09. 05. 2000

Splaceno: 100 % od 20. 07. 2005 od 03. 10. 2006
100 % od 09. 08. 1999 od 20. 07. 2005

Podíl: 50% od 20. 07. 2005 od 03. 10. 2006
50% od 07. 11. 2001 od 20. 07. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: WEISSOVÁ JITKA

IČO: 63305470

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2014 od 09. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 12. 2007 od 09. 04. 2014


Název/Jméno: SOURAL MARCEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 09. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 2007 od 09. 12. 2016
Statutární orgán - jednatel
od 27. 05. 1994 od 01. 12. 2007


Název/Jméno: POLANSKÝ JIŘÍ

IČO: 88830314

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2011


Název/Jméno: TOTA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 06. 2009 od 09. 04. 2014


Název/Jméno: SOURALOVÁ VERONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 04. 2014 od 11. 09. 2014


Název/Jméno: ERTLOVÁ EVA

IČO: 43903509

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2009 od 09. 04. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 12. 2007 od 02. 02. 2009


Název/Jméno: CÍSAŘOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2011 od 09. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 2009 od 01. 06. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 2007 od 03. 06. 2009


Název/Jméno: SMITKA DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2007 od 01. 06. 2011


Název/Jméno: HRADILOVÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2007 od 03. 06. 2009


Název/Jméno: ZEMAN JAROSLAV

IČO: 15316661

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 27. 05. 1994 od 03. 10. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 07. 2007

Odpovědní zástupci: 58869


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 12. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 08. 2004

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 11. 11. 2010 od 11. 11. 2020


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 130573

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci:


Úklidové práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1999

Odpovědní zástupci: 130573

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 130573


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 05. 1994

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61466123

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2906067Academic Hotel & Congress Centre a.s.27626652Tyršovo nám. 2222, 25263 Roztoky - vlastník
536537BYTOVÉ DOMY LETŇANY a.s.27918203Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2102383MONÍNEC s.r.o.257706597, 25791 Sedlec-Prčice - vlastník
3314857PV Roztoky s.r.o.24145505Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2991241Samoty s.r.o.24120341Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
3195788Servis bytových domů s.r.o.28978188Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2013957Trigema Building a.s.27653579Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2900138Trigema Development s.r.o.27079694Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2162671Trigema Facility s.r.o.25654926Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2039449Trigema Investment SICAV a.s.4534344Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
746291Trigema Projekt Beta a.s.24794686Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2879754Trigema Projekt CSV s.r.o.2919931Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
3430940Trigema Projekt Delta a.s.27886581Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
344973Trigema Projekt Epsilon s.r.o.48538868Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 - vlastník
2459769Trigema Projekt Gama s.r.o.28978731Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
823647Trigema Projekt s.r.o.27618269Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
1781255Trigema R&D a.s.3096114Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
3216991Trigema Real Estate a.s.28979141Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
270262Trigema Startup a.s.1995821Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2853651Trigema Travel a.s.1948261Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
478316VTP Buštěhrad s.r.o.4223217Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2092514VTP ROZTOKY a.s.27443396Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník
2364795VTP Žalov s.r.o.24120081Bucharova 2641/14, 15800 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
228947'KLOD' - Krejčí v.o.s.18385737Průmyslová 1831, 43201 Kadaň
763002"MAZDOS s.r.o."25152246sídliště Vajgar 674, 37701 Jindřichův Hradec
1530425"MIRUPOS" spol. s r. o. "v likvidaci"46579630Ostrava, 72528, Hošťálkovice, Aleje, 255/6
825369A.I.S.A. GROUP s.r.o.v likvidaci61503185Jana Želivského 2200/2, 13000 Praha
270333AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Masarykovo nábřeží 235/28, 11000 Praha
148873AGRO Brno - Tuřany, a.s.47912961Brno, 62000, Tuřany, Dvorecká, 363/31
1019892AGRO Brno - Tuřany, a.s.29365619Dvorecká 521/27, 62000 Brno
1223548AGRO-HIT s.r.o. v likvidaci25925911Březhradská 148/3, 50332 Hradec Králové
129776ASTRASTAV s.r.o.24767093Stiessova 163/2, 15500 Praha
287152Bamei, spol. s r.o.28942132Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
59293BLAZEK TRADE s.r.o. v likvidaci25942514Hradec Králové, 50332, Březhrad, Březhradská, 148
423290BRASSICA, akciová společnost46710761Travčice, 41155, , ,
1143819BS podlahy s.r.o.260678549. května 2061/3, 39002 Tábor
536537BYTOVÉ DOMY LETŇANY a.s.27918203Bucharova 2641/14, 15800 Praha
14589Bytové družstvo NASAVRKY25295209Sokolská 130, 53825 Nasavrky
636905Bytové družstvo Poruba 6432536578917. listopadu 643/16, 70800 Ostrava
692178Bytové družstvo Větrná 44-46-4825183958Větrná 866/46, 37005 České Budějovice
1065221Bytový dům Chlebovická a.s.4145640Bucharova 2641/14, 15800 Praha
587560CAFFE IDEA s.r.o.25586211Cacovická 1595/66A, 61400 Brno
386926CENTRING spol. s r.o.44005458Tečovská 1052, 76302 Zlín
195104CLIMBING v.o.s. v likvidaci62029703Smilova 704, 53002 Pardubice
1434360CS Trade s.r.o.28307330Brno - Medlánky, K Babě 595, PSČ 621 00
178041CZECH PHOTO o.p.s.25758675Mánesova 311/13, 12000 Praha
1481109DHK Czech, s.r.o.3655148Ostrovského 2061/27, 15000 Praha
208197E.E., a.s.27274306Žižkova 152, 43601 Litvínov

Související osoby

#NázevICOAdresa
98261ADAMOVÁ LENKA73050636Nemocniční 266, 78391 Uničov
85769AMBROŽ JAN73756687Žižkova 678/22, 25101 Říčany
650814ANDRÝS JIŘÍ41565681Slámova 957/70, 61800 Brno
89455ANTOŠ JAROSLAV15002471U Slunečnic 637, 25064 Hovorčovice
52533ANTOŠ LADISLAV4556259Majdalenky 853/19, 63800 Brno
445726BALÍN JIŘÍ47289333Studentská 1533, 51101 Turnov
367717BAREŠOVÁ ŠTĚPÁNKA70703591Vítěžská 1140, 26401 Sedlčany
170695BARTÁK PATRIK63662051Klánova 32/4, 14700 Praha
46561BARTOŇ JIŘÍ16803701Studénka 160, 54931 Velké Poříčí
34862BARTOŠOVÁ LENKA70771464Hennerova 228/5, 15000 Praha
126329BARTOŠOVÁ MARIE2281414Voříškova 402/11, 62300 Brno
162589BAUMRT TOMÁŠ61323420Kochova 1185, 43001 Chomutov
292736BEDNÁŘOVÁ HELENA69104875sídliště U Nádraží 952, 37701 Jindřichův Hradec
60806BĚLINA PETR71057781Praha, 14900, Chodov, V průčelí, 1652/6
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
255209BERÁNEK JOSEF63124327Rudé armády 257, 43547 Brandov
83366BÍLÝ JOSEF40728366Ústecká 484/8, 39001 Tábor
681918BLÁHOVÁ KATEŘINA62515730Dukelských bojovníků 1924/24, 39003 Tábor
218822BLAŽEK LADISLAV12535842Sládkova 1516/14a, 26801 Hořovice
13896BLAŽEK PAVEL63600188Ohrazenická 163, 53009 Pardubice
100360BLAŽKOVÁ HANA4624157Teplická 635/50, 41901 Duchcov
182265BOUČEK VÁCLAV66488273Královická 1664/106, 10000 Praha
385961BOUKALOVÁ JARMILA443658707, 25722 Vranov
104807BRAUNER IVO6816773357, 73914 Ostravice
170692BROŽ ANTONÍN70376328Františka Jansy 526/7, 10900 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
798142Ahosting a.s.4515064Bucharova 2641/14, 15800 Praha
1694588ALSTOM Grid SAS - organizační složka27126676Bucharova 2641/14, 15800 Praha
2347608Atelier Smitka s.r.o.2826771Bucharova 2641/14, 15800 Praha
1312393Avestus Real Estate (Czech Republic) s.r.o.26483297Bucharova 2641/14, 15800 Praha
2330209BRV Czech, a.s. v likvidaci27611779Praha, 15800, Stodůlky (Praha 13), Bucharova, 2641/14
536537BYTOVÉ DOMY LETŇANY a.s.27918203Bucharova 2641/14, 15800 Praha
1065221Bytový dům Chlebovická a.s.4145640Bucharova 2641/14, 15800 Praha
56357Calatora, s. r. o. v likvidaci27959848Bucharova 2641/14, 15800 Praha
897289Citibank Europe plc, organizační složka28198131Bucharova 2641/14, 15800 Praha
1269707CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, organizační složka24169757Bucharova 2641/14, 15800 Praha
3153525CitiLeasing, s.r.o. v likvidaci25073117Bucharova 2641/14, 15800 Praha
1778455Czech Photo Centre s.r.o.4844025Bucharova 2641/14, 15800 Praha
2954614Explora Jupiter, s.r.o.28965060Bucharova 2641/14, 15800 Praha
1022929GE Czech Republic s.r.o.28544676Bucharova 2641/14, 15800 Praha
2577097GE Industrial s.r.o., v likvidaci47915412Praha, 15800, Stodůlky (Praha 13), Bucharova, 2641/14
254569GE Intelligent Platforms Europe S.A., organizační složka27253112Bucharova 2641/14, 15800 Praha
3334011GE Medical Systems Česká republika,s.r.o.63991306Bucharova 2641/14, 15800 Praha
1489700GE Real Estate Czech Republic s.r.o.27199851Bucharova 2641/14, 15800 Praha
418771General Electric International, Inc., organizační složka15890058Bucharova 2641/14, 15800 Praha
537189Granite Global Services GmbH, odštěpný závod4638158Bucharova 2641/14, 15800 Praha
3402757Granite Services International Inc., odštěpný závod4094859Bucharova 2641/14, 15800 Praha
2689751Honda Česká republika, spol. s r.o.49705237Praha, 15800, Stodůlky (Praha 13), Bucharova, 2641/14
102501HONDA MOTOR CO.,LTD-Pražská kancelář43873855Praha, 15800, Stodůlky (Praha 13), Bucharova, 2641/14
627398Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika24267007Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00
581069Hotel Yazz Operations s.r.o.28888758Praha, 15800, Stodůlky (Praha 13), Bucharova, 2641/14

Fyzické osoby v okolí