UJP PRAHA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem UJP PRAHA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2366. Její identifikační číslo je 60193247

Výpis z obchodního rejstříku UJP PRAHA a.s.

Datum zápisu: 3. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2366

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fw4gs5f

Předmět podnikání: Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy,...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, ákup, prodej, půjčování,...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Hostinská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží...
Výroba a opravy lékařských přístrojů a ástrojů a zdravotnických...
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření...
Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších...
Poskytování technických služeb
Testování, měření a analýzy
Výroba základních chemických látek, vyjma činností uvedených v...
Poradenská činnost v oblasti energetiky
Poradenská činnost v oblasti ekologie
Zakázkové dodávky v oblasti software
Poradenská činnost v oblasti stavebnictví
Zámečnictví
Nástrojářství
Jemná mechanika vyjma činností uvedených v příloze 1-3 zák. č.455...
Stavba strojů s mechanickým pohonem, vyjma živností uvedených v...
Provozování parkoviště
Pronájem nebytových prostor
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Slévárenství, modelářství
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 21. 06. 2014

  Zakladatelská smlouva a stanovy:Činnost a vnitřní poměry společnosti jsou upravenyzakladatelskou smlouvou ze dne 15.12.1993 a stanovami akciovéspolečnosti z téhož dne ve znění změn a doplňků schválenýchmimořádnou valnou hromadou akciové společnosti dne14.8.1996,řádnou valnou hromadou akciové společnosti dne24.6.1997 a řádnou valnou hromadou akciové společnosti dne25.3.1998.
od 11. 09. 1998 od 04. 10. 1999

  Všichni stávající akcionáři v souladu s ustanovením § 204aobchodního zákoníku využívají svého přednostního práva k upsánívšech nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění, a to v rozsahu svého podílu na základním jmění.
od 24. 11. 1997 od 04. 10. 1999

  Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 5.000.000,-/slovy pětmilionů korun českých/ tedy na celkovou výši Kč6.000.000,- /slovy šestmilionů korun českých/ s určením, žeupisování akcií nad částku Kč 5.000.000,- se nepřipouští.
od 24. 11. 1997 od 04. 10. 1999

  Základní jmění se zvyšuje upsáním 100 /slovy jednosta/ kusůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč50.000,- /slovy padesáttisíc korun českých/ v listinné podobě.
od 24. 11. 1997 od 04. 10. 1999

  Na základě předchozího ustanovení upíší stávající akcionáři novéakcie takto:a) ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ s.r.o. se sídlem Orlík 226, 31606 Plzeň, IČO: 47718668upíše 51 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 50.000,- Kčb) ČEZ, a.s. se sídlem Jungmannova 29, 111 48 Praha 1, IČO:45274649upíše 15 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 50.000,- Kčc) ÚJP-Zbraslav, s.r.o. se sídlem Tunelářů 277, 156 00 Praha -Zbraslav, IČO: 60200031upíše 34 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 50.000,- Kč
od 24. 11. 1997 od 04. 10. 1999

  Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostiŠKODA - ÚJP, Praha, a.s. a lhůta pro upisování akcií činí 30/slovy třicet/ dní a počíná běžet prvním dnem následujícím podni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkovéhosoudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění vobchodním rejstříku.
od 24. 11. 1997 od 04. 10. 1999

  Určuje se, že emisní kurs každé z upisovaných akcií činí Kč50.000,- /slovy padesáttisíc korun českých/ a je splatnýnejpozději do třiceti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo1363804-504, směrový kód 0600 u Agrobanky a.s., jednatelstvíPraha 5 - Zbraslav
od 24. 11. 1997 od 04. 10. 1999

  Zakladatelská smlouva a stanovy :Činnost a vnitřní poměry společnosti jsou upraveny zakladatelskousmlouvou ze dne 15.12.1993 a stanovami akciové společnosti z té-hož dne ve znění změn a doplňků schválených mimořádnou valnouhromadou akciové společnosti dne 14.8.1996 a řádnou valnouhromadou akciové společnosti dne 24.6.1997.
od 24. 11. 1997 od 11. 09. 1998

  Zakladatelská smlouva a stanovy :Činnost a vnitřní poměry společnosti jsou upraveny zakladatelskousmlouvou ze dne 15.12.1993 a stanovami akciové společnosti z té-hož dne ve znění změn a doplňků schválených mimořádnou valnouhromadou akciové společnosti dne 14.8.1996.
od 19. 12. 1996 od 24. 11. 1997

  Základní jmění splatili zakladatelé v plné výši.
od 30. 09. 1996 od 04. 10. 1999

  Zakladatelská smlouva a stanovy :Činnost a vnitřní poměry společnosti jsou upraveny zakladatelskousmlouvou ze dne 15.12.1993 a stanovami akciové společnosti z té-hož dne.
od 03. 01. 1994 od 19. 12. 1996

  Vklady zakladatelů :1) ŠKODA, koncern, Plzeň, a.s. upisuje peněžitý vklad ve výši510.000,- Kč2) ČEZ, a.s. upisuje peněžitý vklad ve výši150.000,- Kč3) ÚJP - Zbraslav, s.r.o. upisuje peněžitý vklad ve výši340.000,- KčZakladatelé splatili 30% hodnoty peněžitého vkladu na účet ubanky. Zbytek vkladů ( 70% ) splatí zakladatelé nejpozději dojednoho roku od zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
od 03. 01. 1994 od 30. 09. 1996

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 06. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: FINGAM s.r.o.

IČO: 60727918

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 12. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SHEJBAL JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 12. 2006


Název/Jméno: KLOC KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 09. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 1996 od 06. 09. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 1994 od 19. 12. 1996


Název/Jméno: BÁRTA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 07. 2002


Název/Jméno: NOVÁK LEO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2011


Název/Jméno: SEMMLER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2006


Název/Jméno: RYCHLIK MARCEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 07. 2002 od 23. 07. 2002


Název/Jméno: ŘEZÁČ PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2007


Název/Jméno: KILIÁN VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2006 od 20. 07. 2011


Název/Jméno: KAMLACH JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 1996 od 22. 06. 2006


Název/Jméno: HOBZA ANTONÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2006 od 22. 06. 2006


Název/Jméno: HOBZA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 1996 od 28. 12. 2007


Název/Jméno: MRTVÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2003 od 22. 06. 2006


Název/Jméno: RATAJ PETR

IČO: 48420964

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2003 od 22. 06. 2006


Název/Jméno: SRNÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2002 od 22. 06. 2006


Název/Jméno: KUBANT JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2002 od 22. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1994 od 21. 06. 2001


Název/Jméno: URBÁNEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2002 od 22. 06. 2006


Název/Jméno: VIRDZEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2002 od 22. 06. 2006


Název/Jméno: BOROVEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2001 od 23. 07. 2002


Název/Jméno: SVITÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 09. 2001 od 23. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 1996 od 06. 09. 2001


Název/Jméno: KLEISNER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2001 od 23. 07. 2002


Název/Jméno: VOŘÍŠEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 2001 od 11. 04. 2003


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2000 od 23. 07. 2002


Název/Jméno: LOBOVSKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 12. 1996 od 06. 09. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1994 od 19. 12. 1996


Název/Jméno: FIALA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 1998 od 23. 07. 2002


Název/Jméno: CHYTRÝ ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 1996 od 11. 09. 1998


Název/Jméno: NOVOTNÝ LUDĚK

IČO: 62097377

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 1996 od 11. 04. 2003


Název/Jméno: BEZDĚK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 1994 od 19. 12. 1996


Název/Jméno: KALINA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 1994 od 19. 12. 1996


Název/Jméno: FIALA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 1994 od 19. 12. 1996


Název/Jméno: VESELÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 01. 1994 od 23. 07. 2002


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1994 od 21. 08. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 11. 2006


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 06. 2000

Odpovědní zástupci: 1025847


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, ákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 06. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:22. 01. 2007


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 1998

Odpovědní zástupci: 990864

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 1025845

Zánik oprávnění:20. 03. 2007


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb.,o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 634778

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy lékařských přístrojů a ástrojů a zdravotnických potřeb vyjma živností uvedených v příl. 1 - 3 zák.č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 1025846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 09. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 02. 2001


Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 09. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 09. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 09. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba základních chemických látek, vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 zákona č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti ekologie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zakázkové dodávky v oblasti software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 1025847

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 1025848

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Jemná mechanika vyjma činností uvedených v příloze 1-3 zák. č.455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem, vyjma živností uvedených v příloze 1 - 3 zákona č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 1025847

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování parkoviště

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 1025848

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci:


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 1025847


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě činností koncesovaných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 1025847

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 1025847


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193247

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 07. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Přehořov, 39201, Hrušova Lhota, p. Soběslav, 9
612258ABB Service Ostrava, s.r.o. v likvidaci25382578Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, 1. máje, 3155/98
1107635ACON s.r.o.60489090Nad Kajetánkou 1423/18, 16900 Praha
470991Agropodnik a.s.47468670Říkov, 55203, Říkov, , 265
444041Agropork - družstvo - v likvidaci25288067Brno, Čechyňská 23, okres Brno-město, PSČ 602 00
878647ALFA CENTRUM CZ a.s.25579568Brno, 60200, , Masarykova, 31
12353ANGELINES WORLD,  s.r.o. v likvidaci45311137Praha, 14100, Záběhlice (Praha 4), Jihozápadní II, 7
172975ANS Praha a.s.25736027Hvožďanská 2053/3, 14800 Praha
1179398AO-DELTA s. r. o.27477975Novoměstská 960, 53701 Chrudim
710694APOS-PHA, spol. s r.o. v likvidaci45311633Sušická 851/30, 16000 Praha
1155750AXL electronics s.r.o.28212142Na žertvách 2230/42, 18000 Praha
224165AZIN CZ s.r.o.48534030Janského 2420/21, 15500 Praha
423569BANDENIA REAL, a.s.28211201Chrudimská 1418/2, 13000 Praha
907121Bau Stav, spol. s r.o.43371434Na bojišti 1459/28, 12000 Praha
1111129BH Securities a.s.60192941Na příkopě 848/6, 11000 Praha
575365BLJUS CZ s.r.o.25535757Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo
170630BUČOVICE TOOLS a.s.49966561Nová 985, 68501 Bučovice
399818Bytové družstvo K nové škole 129325079361K nové škole 1293, 15600 Praha
913887Bytové družstvo Murgašova 7 v likvidaci25138715Praha, 14200, Krč, Murgašova, 1272/7
1160923Bytové družstvo U Strže 1027941078U strže 1005/10, 14000 Praha
283239CZ - SK FINANCE s.r.o.27086143Poličanská 1487, 19016 Praha
816482ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.26689642732, 27324 Velvary
975200ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost876Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Jeseniova, 1196/52
476357ČSAD Kutná Hora a.s.46356843Pod Nádražím 1204/6, 28601 Čáslav
131491DIGICOM Praha s.r.o.49679716V jezerách 1983/33, 13000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
200836ADAMCOVÁ EVA13621441Horní Bludovice, 73937, Prostřední Bludovice, , 546
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
249484ANDRLE IVO64101053Hraniční 7/1, 77900 Olomouc
137967AULÍK JIŘÍ68801394Luženická 664, 34401 Domažlice
508379BÁČA MARTIN6010135182, 27801 Zlončice
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
283152BALCÁREK PAVEL73099601Jánského 41, 79081 Česká Ves
336694BALEK PETR87320843Pekařská 411/22, 60200 Brno
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
555418BARTÁKOVÁ EVA4013731792, 54907 Nahořany
111553BARTOŇ ZDENĚK6169404556, 66602 Štěpánovice
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
303804BARTOŠOVÁ EVA49917803Kosmonautů 2019/10, 41201 Litoměřice
373285BARTOŠOVÁ JARMILA71273981K Petrově komoře 1415/3, 14300 Praha
64816BARTŮNĚK PAVEL46061452Týnská 58/2, 39843 Bernartice
13795BARVÍŘ STANISLAV74018841Sladkovského 1576, 53002 Pardubice
395426BAŠTA PETR63426064Akad. Práta 529, 67555 Hrotovice
51233BAŠTOVÁ LENKA45431213Rumunská 1694/5, 66902 Znojmo
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
238601BĚLOHLÁVEK JIŘÍ87074681Lidická 1005/23B, 60200 Brno
284586BÉM PETR61935123nám. T. G. Masaryka 797/9, 73601 Havířov
93315BENÁČEK MARTIN64518965Laštůvkova 718/39, 63500 Brno
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
9079BENEŠOVÁ JANA67693407Nádražní 1694/4A, 78501 Šternberk

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
969983BRAVUS s.r.o.27436420Nad Kamínkou 1420, 15600 Praha
1662732Česká federace sálového fotbalu-Futsal, z.s.27003663Nad Kamínkou 1345, 15600 Praha
1412753DEKORA ČR, s.r.o.27613577Nad Kamínkou 1420, 15600 Praha
2418417FINGAM s.r.o.60727918Nad Kamínkou 1345, 15600 Praha
1044727FLATER - TRADE s.r.o.27618463Neumannova 1476/9, 15600 Praha
787506CHEMCOMEX Sport, zapsaný spolek22720898Nad Kamínkou 1345, 15600 Praha
1576198INGELO TRADE s.r.o.28522443Neumannova 1476/9, 15600 Praha
890155LKMŠ, a.s.29060125Praha, 15610, Zbraslav, Nad Kamínkou, 1345
1020884MIDA Consulting s.r.o.28536941Neumannova 1476/9, 15600 Praha
2461005NEW AGE FUTURE PRODUCTION s.r.o.28894154Neumannova 1453/16, 15600 Praha
2315243Okrašlovací Spolek Zbraslav1553712Neumannova 1451/1, 15600 Praha
1110570Pexeso, z.s.27020592Neumannova 1451/1, 15600 Praha
3340726POWER electrical services s.r.o.48112909Nad Kamínkou 1563, 15600 Praha
2016358POWER kiosk a.s.3339246Nad Kamínkou 1563, 15600 Praha
1418014POWER products s.r.o.25050001Nad Kamínkou 1563, 15600 Praha
2256836POWER property a.s.3339521Nad Kamínkou 1563, 15600 Praha
551328PRAGENTS s.r.o. v likvidaci62910515Nad Kamínkou 1420, 15600 Praha
1078628Společenství domu č.p. 1476, k.ú. Zbraslav, Praha27930068Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1476, PSČ 156 00
3454243Spolek Turistický park Zbraslav- Jíloviště3665291Neumannova 1476/7, 15600 Praha
2153531TERAMED, s.r.o.26503255Nad Kamínkou 1345, 15600 Praha
2442377TCHEQUIE TOUR s.r.o.24257435Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1476/3, okres Hlavní město Praha, PSČ 156 00
40220UJP Invest s.r.o.24853216Nad Kamínkou 1345, 15600 Praha
2110140UJP PRAHA a.s.60193247Nad Kamínkou 1345, 15600 Praha
1767906UJP TRADE s.r.o.4079752Nad Kamínkou 1345, 15600 Praha

Fyzické osoby v okolí