ÚJV Řež, a. s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ÚJV Řež, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1833. Jeho identifikační číslo je 46356088

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ÚJV Řež, a. s.

Datum zápisu: 31. 12. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1833

Identifikační číslo:46356088

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n3puyxq

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Projektová činnost ve výstavbě
Projektování elektrických zařízení
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti přípravy a zpracování...
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Zprostředkování obchodu
Příprava a vypracování technických návrhů
Testování, měření a analýzy
Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a...
činnost technických poradců v oblasti technologií, chemie, informatiky
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
vedení účetnictví
ekonomické poradenství
poskytování administrativních služeb
výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti...
výroba speciálních optických materiálů
Polygrafická výroba
poskytování ubytování v ubytovnách
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Provozování vodovodů a kanalizací
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Posuzování vlivů na životní prostředí
Geologické práce
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací
výroba koncentrátů drahých kovů a jejich sloučenin s výjimkou...
výroba chemikálií s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č...
pronájem ozařovacích kapacit
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Hostinská činnost
Vodoinstalatérství
Topenářství
provoz prádelny
Instalace a opravy elektronických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Obkladačství
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Automatizované zpracování dat
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Instalace a opravy elektronických zařízení
Elektroinstalatérství
Galvanizérství, smaltérství
Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. potravin
Poskytování software
Automatizované zpracování dat
Stavba strojů s mechanickým pohonem - stroje pro všeobecné účely
pronájem motorových vozidel
pronájem průmyslového zboží
pronájem nemovitostí a nebytových prostor a poskytování doplňkových...
technické poradenství v oblasti jaderné techniky
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - výzkum a...
Činnost technických poradců v oblasti - související s využíváním...
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti jaderné...
malířské práce
lakýrnické práce
sklenářské práce
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Zednictví

Adresa společnosti

Sídlo: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
od 30. 08. 2012
Husinec - Řež, Hlavní 130, PSČ 25068
od 29. 08. 2012 do 30. 08. 2012
Husinec-Řež, čp.130, PSČ 250 68
od 08. 01. 2002 do 29. 08. 2012
okres Praha - východ, Řež
od 31. 12. 1992 do 08. 01. 2002
Hlavní 130, 25068 Husinec

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 08. 2015

  Valná hromada v souladu s ustanovením § 203, § 205 a § 163a odst.1 obchodního zákoníku a dále s odvoláním na usnesení vlády č. 34ze dne 5.1.2000, bod III, příloha C bod 2 ke změně ve vlastnic-kých vztazích akcionářů ÚJV Řež a.s.:a) rozhodla o zvýšení základního jmění o 60 000.000,-- Kč (slovyšedesátmilionů Kč), upisování akcií nad tuto částku se nepřipouš-tí;b) rozhodla, že ke zvýšení základního jmění bude vydána nová emi-se 60.000 ks listinných kmenových akcií na jméno s jmenovitouhodnotou 1.000,-- Kč, označená jako emise C,c) rozhodla v důležitém zájmu společnosti, vyjádřeném v cit. us-nesení vlády ČR č. 34 kapitálovým posílením společnosti a dokon-čením její privatizace, o vyloučení přednostního práva všech ak-cionářů na upsání jemu příslušné části nových akcií,d) schválila upsání všech akcií na základě dohody akcionářů podle§ 205 obchodního zákoníku s tím, že bude vydáno 60.000 ks listin-ných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kčs emisním kursem 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za1.000,- Kč,e) stanovila, že místem uzavření předvídané dohody akcionářů,která podle § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisova-telů, bude sídlo společnosti ČEZ, a.s., tj. Praha 1, Jungmannova29, lhůta pro její uzavření je 30 dnů, její počátek se stanovujena třetí den po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku, emisní kurs 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je1.000,-- Kč, dohoda akcionářů bude pořízena ve formě notářskéhozápisu,f) stanovila, že splacení emise v plné výši se uskuteční do 14dnů po podepsání dohody peněžitým vkladem na účet ÚJV Řež a.s.č.ú. 1137-201/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha-Nonet, nám. OSN 1, 190 23 Praha 9.
od 09. 11. 2000

  ocenění posudky znalců:Ing. Vladimíra Smejkala,CSc, ze dne 13.12.1994 pod 4. 1228/94 s ddodatky k téže věci č. 1. ze dne 19.11.1996 pd.č. 1228-D1/94 ač. 2 ze dne 5.3.1997 pod č. 1228- D2/94aJosefa Luňáka, CSc, ze dne 28.2.1997 pod č. 45, shodě v celkovévýši 45.370.153,- KččtyřicetpětmilionůtřistasedmdesáttisícjednostopadesáttřikorunčeskýchOdhad soudních znalců bere valná hromada za hodnotu nepeněžitéhovkladu.g) rozhodla, že emisní kurz nově emitovaných akcií ke zvýšenízákladního jmění společnosti o 1000,00337 Kč na jednu akcii sjmenovitou hodnotou 1.000,- Kč.h) považuje celkový rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upsanýchakcií a znaleckými posudky zjištěnou hodnotu nepeněžitého vkladuve výši 153,- Kč za emisní ážio.
od 18. 04. 1997 do 09. 01. 1998

  Valná hromada v souladu s ustanovením § 230 a § 163 a obchodníhozákoníku :a( rozhodla o zvýšení základního jmění o 45.370.00,- Kč, slovyčtyřicetpětmilionůtřistasedmdesáttisíckorunčeských, upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští.b) rozhodla, že k zvýšení základního jmění bude vydána nováemise akcií, označená B, na 45.370 akcií na jméno jmenovitouhodnotou 1.000,- Kč v listinné podoběc) schválila jednomyslně vyloučení přednostního práva akcionářůd) rozhodla že emise je nabídnuta určitému zájemci a tospolečnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, s.r.o., se sídlemPlzeň, Orlík 266, IČO : 47718668e) stanovila, že splacení emise se uskuteční nepeněžitýmvkladem, místem pro splacení je Ústav jaderného výzkumu Řež,a.s. a splacení se uskuteční ve lhůtě do 14 dnů po zápisu tohotousnesení do obchodního rejstříkuf) rozhodla, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou reaktorovékazety souboru:1.24 ks nepoužitých palivových článků typu IRT-M (80%)2.28 ks nových palivových článků typu IRT-2M (36%)
od 18. 04. 1997 do 09. 01. 1998

  V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářskéhozápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 31. 12. 1992

  Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu Ústavujaderného výzkumu Řež.
od 31. 12. 1992

  - Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Federálnífond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. JarošelOOO, na který přešel majetek Ústavu jaderného výzkumuŘež.
od 31. 12. 1992

Akcie

Počet: 524 139 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 14. 08. 2015

Počet: 524 139 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 01. 2006 do 10. 01. 2006

Počet: 524 138 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 05. 2001 do 21. 05. 2001

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie se zvláštními právy
od 21. 05. 2001 do 21. 05. 2001

Počet: 464 139 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 01. 1998 do 09. 01. 1998

Počet: 418 769 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 07. 01. 1997 do 07. 01. 1997

Počet: 415 933 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 31. 12. 1992 do 31. 12. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŘEZNÍK VLADIVOJ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 2010 do 15. 10. 2015

Adresa: Maková 201/10, Pacov, 251 01 Říčany
od 14. 08. 2015
Říčany - Pacov, Maková 201/10, PSČ 25101
od 22. 11. 2010 do 14. 08. 2015


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2013

Adresa: Nad Kaňkou 382, Příbram III, 261 01 Příbram
od 31. 07. 2013


Název/Jméno: KŘÍŽEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 2008 do 05. 01. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 10. 2007 do 30. 04. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 do 02. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 2003 do 27. 10. 2004

Adresa: Na Děkanských polích 2100/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
od 31. 07. 2013
České Budějovice, Dr. Bureše 1211/13, PSČ 37005
od 06. 08. 2003 do 05. 01. 2010


Název/Jméno: PÍREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2011 do 25. 07. 2014

Adresa: Minická 186, 278 01 Kralupy nad Vltavou
od 25. 07. 2014
Kralupy nad Vltavou, Minická 186, PSČ 27801
od 26. 09. 2011 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: KRÁL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2013

Adresa: Mezi školami 2478/23, Stodůlky, 158 00 Praha 5
od 31. 07. 2013


Název/Jméno: HORÁK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2010

Adresa: U Hřiště 309, 675 22 Stařeč
od 09. 08. 2013
Stařeč, U Hřiště 309, PSČ 67522
od 05. 01. 2010 do 09. 08. 2013


Název/Jméno: ZLÁMAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014

Adresa: U Hřiště 444, 675 22 Stařeč
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: HAJMÁN DÁVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014

Adresa: Husitská 775/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: CHALOUPKOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 25. 04. 2014

Adresa: Bzenecká 1070/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
od 25. 04. 2014


Název/Jméno: BODNÁR PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2009 do 28. 05. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 do 02. 10. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2006 do 04. 08. 2006

Adresa: 93401 Levice, Tatranská 40, Slovenská republika
od 25. 07. 2014 do 28. 05. 2015
Levice, Tatranská 40, 93401, Slovenská republika
od 30. 03. 2009 do 25. 07. 2014
93401 Levice, Tatranská 40, Slovenská republika
od 04. 08. 2006 do 02. 10. 2007
93401 Levice, Tatranská 40, Slovenská republika
od 25. 07. 2006 do 04. 08. 2006


Název/Jméno: STRATIL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2010

Adresa: č.p. 209, 250 01 Dřevčice
od 24. 10. 2013
Dřevčice 209, PSČ 25001
od 29. 08. 2012 do 24. 10. 2013
Praha 9 - Střížkov, Zakšínská 571/8, PSČ 19000
od 01. 07. 2010 do 29. 08. 2012


Název/Jméno: BÍŽA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2004

Adresa: Šimonova 1105/2, Řepy, 163 00 Praha 6
od 25. 07. 2014
Praha 6 - Řepy, Šimonova 1105, PSČ 16300
od 27. 10. 2004 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: ŠLÉGL MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007

Adresa: Pod Haltýřem 1497/5, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 21. 09. 2013
Praha 4, Pod Haltýřem 1497/5, PSČ 14800
od 12. 07. 2007 do 21. 09. 2013


Název/Jméno: LACIOK ALEŠ

IČO: 44730519

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2013 do 25. 04. 2014

Adresa: Křivá 2612/1, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 31. 07. 2013 do 25. 04. 2014


Název/Jméno: JAŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 07. 2010 do 26. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2008 do 01. 07. 2010

Adresa: Praha 5 - Jinonice, Hlubocká 3/709, PSČ 15800
od 30. 04. 2008 do 26. 09. 2011


Název/Jméno: KUNZ OTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2010 do 14. 08. 2015

Adresa: Praha 10, Aubrechtové 3107/2, PSČ 10600
od 01. 07. 2010 do 14. 08. 2015


Název/Jméno: KLEISNER JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 07. 2009 do 01. 07. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 2009 do 09. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2002 do 27. 10. 2004

Adresa: Plzeň, Pěší 18, PSČ 31200
od 19. 05. 2009 do 01. 07. 2010
Plzeň, Pěší ul. 18, okres Plzeň-město, PSČ 31214
od 08. 01. 2002 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: PŇAČEK IGNÁC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009 do 22. 11. 2010

Adresa: Trnava, Andreja Hlinku 32, 91700, Slovenská republika
od 09. 07. 2009 do 22. 11. 2010


Název/Jméno: VÁŠA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2009 do 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2004 do 30. 04. 2008

Adresa: Líbeznice, Na Skalce 126, PSČ 25065
od 09. 07. 2009 do 01. 07. 2010
Líbeznice, Na Skalce 126, PSČ 25065
od 27. 10. 2004 do 30. 04. 2008


Název/Jméno: KADEČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009 do 25. 07. 2014

Adresa: Jablonec nad Nisou, Na Vyhlídce 4725/14, PSČ 46601
od 09. 07. 2009 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: PARDUBA ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2008 do 31. 07. 2013

Adresa: Vsetín, Jasenecká 182, PSČ 75501
od 25. 06. 2008 do 31. 07. 2013


Název/Jméno: ŽĎÁREK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 22. 05. 2008 do 25. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 04. 1997 do 09. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 do 02. 06. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 do 18. 04. 1997

Adresa: Praha 8 - Libeň, Společná 2193/7, PSČ 18000
od 27. 10. 2004 do 09. 07. 2009
Praha 8- Libeň, Společná 2193/7
od 25. 02. 2000 do 27. 10. 2004
Praha 8, Mazurská 521
od 18. 04. 1997 do 25. 02. 2000
Praha 8, Mazurská 521
od 13. 01. 1994 do 02. 06. 1994
Praha 8, Mazurská 521
od 31. 12. 1992 do 18. 04. 1997


Název/Jméno: PAZDERA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 2008 do 31. 07. 2013
Prokura - prokurista
od 14. 05. 2001 do 29. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 04. 1997 do 30. 04. 2008

Adresa: Velké Přílepy - Úholičky 46, PSČ 25264
od 30. 04. 2008 do 31. 07. 2013
Velké Přílepy, Úholičky 46, PSČ 25264
od 27. 10. 2004 do 30. 04. 2008
Velké Přílepy, Úholičky 46, okres Praha-západ, PSČ 25264
od 10. 09. 1999 do 29. 04. 2008
Praha 8, U Pentlovky 463
od 18. 04. 1997 do 10. 09. 1999


Název/Jméno: JOHN ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 2008 do 31. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2000 do 27. 10. 2004

Adresa: Hvězdoňovice 24, PSČ 67521
od 30. 04. 2008 do 31. 07. 2013
Třebíč, Střelkova 1, PSČ 67401
od 20. 09. 2000 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: HLAVINKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 2008 do 31. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2007 do 30. 04. 2008

Adresa: Vyškov, A. Zápotockého 4/64, PSČ 68001
od 28. 12. 2007 do 31. 07. 2013


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 03. 2008 do 30. 03. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 10. 2007 do 21. 03. 2008

Adresa: Mukařov - Srbín 273, PSČ 25161
od 21. 03. 2008 do 30. 03. 2009
Šestajovice, Na Výsluní 557, PSČ 25092
od 02. 10. 2007 do 21. 03. 2008


Název/Jméno: VINKOVIČ JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2007 do 09. 07. 2009

Adresa: Štitáre, Pod Žibricou 4, PSČ 95101
od 05. 02. 2007 do 09. 07. 2009


Název/Jméno: MÍKOVÁ VLASTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 12. 2006 do 12. 07. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 10. 2004 do 11. 12. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2003 do 27. 10. 2004

Adresa: Praha 10, Dvouletky 2678/121, PSČ 10000
od 27. 10. 2004 do 12. 07. 2007
Praha 10, Dvouletky 2678/121, PSČ 10000
od 06. 08. 2003 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: BOROVEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 12. 2006 do 28. 12. 2007

Adresa: Praha 9, Pod Smetankou 196/4, PSČ 19000
od 11. 12. 2006 do 28. 12. 2007


Název/Jméno: DEMIŠ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 do 19. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 do 27. 10. 2004

Adresa: Plzeň 4 - Újezd, Jižní 678/37, okres Plzeň-město, PSČ 31200
od 25. 07. 2006 do 19. 05. 2009
Plzeň, Rabštejnská 1, PSČ 32331
od 27. 10. 2004 do 25. 07. 2006
Plzeň, Rabštejnská 1, okres Plzeň-město, PSČ 32331
od 05. 02. 2003 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: Ing. ANDREJ DUŠAN LIPTÁK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2006 do 05. 02. 2007

Adresa: 83107 Bratislava, Rolnická 10, Slovenská republika
od 25. 07. 2006 do 05. 02. 2007


Název/Jméno: LOBOVSKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 10. 2004 do 30. 04. 2008
Prokura - prokurista
od 27. 05. 2003 do 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 do 08. 01. 2002

Adresa: Plzeň 1 - Severní předměstí, Alej svobody 728/39, PSČ 32318
od 27. 10. 2004 do 30. 04. 2008
Plzeň 1 - Severní předměstí, Alej svobody 728/39
od 27. 05. 2003 do 01. 07. 2010
Plzeň 1,Severní předměstí, Alej svobody 728/39
od 25. 02. 2000 do 08. 01. 2002
Dobřany, 17. listopadu 800
od 13. 01. 1994 do 25. 02. 2000


Název/Jméno: ZMÍTKO MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 do 21. 03. 2008

Adresa: Neratovice, Dobrovského 1327, PSČ 27711
od 27. 10. 2004 do 21. 03. 2008


Název/Jméno: KYRAL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 do 25. 07. 2014

Adresa: Praha 9, Žíšovská 1628, PSČ 19016
od 27. 10. 2004 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: HRDINOVÁ DANIELA

IČO: 48566284

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 do 09. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2002 do 27. 10. 2004

Adresa: Libčice nad Vltavou, Pod Saharou 723, PSČ 25266
od 27. 10. 2004 do 09. 07. 2009
Libčice nad Vltavou, Pod Saharou 723, okres Praha-západ, PSČ 25266
od 08. 01. 2002 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: ŠÍP MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 do 25. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2000 do 27. 10. 2004

Adresa: Levice, Východná 32, PSČ 934 01, Slovenská republika
od 27. 10. 2004 do 25. 07. 2006
93401 Levice, Východná 32, Slovenská republika
od 09. 11. 2000 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: RAVASZ VIKOTR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 do 25. 07. 2006

Adresa: Bratislava, Svetlá 10, PSČ 811 02, Slovenská republika
od 27. 10. 2004 do 25. 07. 2006


Název/Jméno: VOKUREK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 2004 do 11. 12. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 04. 1997 do 27. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1995 do 18. 04. 1997

Adresa: Moravský Krumlov, Pionýrská 506, PSČ 67201
od 27. 10. 2004 do 11. 12. 2006
Mor.Krumlov, Pionýrská 506
od 18. 04. 1997 do 27. 10. 2004
Mor.Krumlov, Pionýrská 506
od 06. 12. 1995 do 18. 04. 1997


Název/Jméno: SVITÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2002 do 05. 02. 2003
Dozorčí rada - člen
od 04. 03. 1999 do 08. 01. 2002

Adresa: Plzeň, Sokolovská 44, okres Plzeň-město, PSČ 31202
od 08. 01. 2002 do 05. 02. 2003
Plzeň, Sokolská 44, okres Plzeň-město
od 04. 03. 1999 do 08. 01. 2002


Název/Jméno: SKOČDOPOL PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2002 do 06. 08. 2003

Adresa: Praha 4, Klírova 1913/10, PSČ 14800
od 08. 01. 2002 do 06. 08. 2003


Název/Jméno: HEZOUČKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2002 do 06. 08. 2003
Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993

Adresa: České Budějovice, Zvonková 3, PSČ 37007
od 08. 01. 2002 do 06. 08. 2003
České Budějovice, Zvonkova 3
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993


Název/Jméno: HOLAN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2000 do 27. 10. 2004

Adresa: Hrdějovice, Modřínová 407, okres České Budějovice, PSČ 37361
od 20. 09. 2000 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: JAKAB JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 do 08. 01. 2002
Dozorčí rada - člen
od 18. 04. 1997 do 10. 09. 1999

Adresa: Roztoky u Prahy, Čapkova 1628, PSČ 25263
od 20. 09. 2000 do 08. 01. 2002
Roztoky u Prahy, K.Čapka 1628
od 18. 04. 1997 do 10. 09. 1999


Název/Jméno: CUKER IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 1999 do 20. 09. 2000

Adresa: Praha 5- Radotín, Sobětická 1471/19
od 25. 02. 2000 do 20. 09. 2000
Praha 2, Sekaninova 68, PSČ 12800
od 16. 03. 1999 do 25. 02. 2000


Název/Jméno: KYTKA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 09. 1999 do 27. 10. 2004

Adresa: Praha 9, kpt. Stránského 1000/7
od 10. 09. 1999 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: RUŠČÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 09. 1999 do 20. 09. 2000

Adresa: Praha 5, Brdíčkova 1918/7
od 10. 09. 1999 do 20. 09. 2000


Název/Jméno: MIKUŠ TIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1999 do 09. 11. 2000

Adresa: 91701 Trnava, ul. A. Hlinku 3676/36, Slovenská republika
od 12. 08. 1999 do 09. 11. 2000


Název/Jméno: SLOVÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 1999 do 20. 09. 2000

Adresa: Česká Lípa, Šeříková 2848, PSČ 47001
od 16. 03. 1999 do 20. 09. 2000


Název/Jméno: RAVASZ VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 03. 1999 do 27. 10. 2004

Adresa: Bratislava, Sološnická 59, Slovenská republika
od 16. 03. 1999 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 1999 do 08. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 do 06. 12. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390
od 04. 03. 1999 do 08. 01. 2002
Praha 4 - Michle, U Botiče 1390
od 13. 01. 1994 do 06. 12. 1995
Třebíč, Zahraničního odboje 931
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994


Název/Jméno: ŠÁTEK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1998 do 08. 01. 2002

Adresa: Praha 6, Západní 3
od 13. 01. 1998 do 08. 01. 2002


Název/Jméno: BÖHM KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 04. 1997 do 13. 01. 1998
Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 do 18. 04. 1997

Adresa: Praha 4, Augustinova 2082
od 18. 04. 1997 do 13. 01. 1998
Praha 4, Augustinova 2082
od 27. 07. 1993 do 18. 04. 1997


Název/Jméno: KŮRKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 do 08. 01. 2002

Adresa: Praha 5, Plaská 13
od 07. 01. 1997 do 08. 01. 2002


Název/Jméno: NACHMILNER LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 1997 do 04. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 do 07. 01. 1997

Adresa: Roztoky u Prahy, Masarykova 885
od 07. 01. 1997 do 04. 03. 1999
Roztoky, Zahradní 1301
od 13. 01. 1994 do 07. 01. 1997


Název/Jméno: JANÍK LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 do 16. 03. 1999

Adresa: Roztoky u Prahy, Masarykova 885
od 07. 01. 1997 do 16. 03. 1999


Název/Jméno: ŠIMŠÍKOVÁ LYVIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 do 10. 09. 1999

Adresa: Klecany, Lipová 185, okres Praha-východ
od 07. 01. 1997 do 10. 09. 1999


Název/Jméno: JAKAB JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 do 18. 04. 1997

Adresa: Roztoky u Prahy, K.Čapka 1628
od 07. 01. 1997 do 18. 04. 1997


Název/Jméno: PORT BOHUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 do 27. 10. 2004
Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 do 07. 01. 1997

Adresa: České Budějovice, Dr.Bureše 13
od 07. 01. 1997 do 27. 10. 2004
Třebíč, Mikuláškova 50l
od 27. 07. 1993 do 07. 01. 1997


Název/Jméno: MRKOS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 1994 do 04. 03. 1999

Adresa: Praha 4, Platónova 3285
od 02. 06. 1994 do 04. 03. 1999


Název/Jméno: NOVÁK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1994 do 07. 01. 1997

Adresa: Praha 9, Kuttelwascherova 925
od 13. 01. 1994 do 07. 01. 1997


Název/Jméno: PÁV TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1994 do 07. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Piškova 1947
od 13. 01. 1994 do 07. 01. 1997


Název/Jméno: SLÁČALA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 do 04. 03. 1999

Adresa: České Budějovice, Dr. Bureše 13
od 13. 01. 1994 do 04. 03. 1999


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MILADA

IČO: 70507686

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1994 do 07. 01. 1997

Adresa: Praha 9 - Černý Most II., kpt. Stránského 1001
od 13. 01. 1994 do 07. 01. 1997


Název/Jméno: PECHAN JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 do 04. 03. 1999

Adresa: Plzeň, Blatenská l2
od 27. 07. 1993 do 04. 03. 1999


Název/Jméno: KARAS JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 do 13. 01. 1994

Adresa: Liberec, Husitská lO2/42
od 27. 07. 1993 do 13. 01. 1994


Název/Jméno: KŘEPELKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 do 07. 01. 1997

Adresa: Praha 6, Bělohorská l43
od 27. 07. 1993 do 07. 01. 1997


Název/Jméno: KŘÍŽ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 do 08. 01. 2002

Adresa: Praha 8, Kyselova ll9O/9
od 27. 07. 1993 do 08. 01. 2002


Název/Jméno: WAGNER KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994

Adresa: Rokycany, Karla Makupa ll
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993

Adresa: Praha 4, Štichova 84
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993


Název/Jméno: LELEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993

Adresa: Slaný, Fűgnerova ll73
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993


Název/Jméno: PÁV TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993

Adresa: Praha 5, Piškova l947
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993


Název/Jméno: ZDRÁHAL HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993

Adresa: Česká Lípa, Okružní 2169
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993


Název/Jméno: PAZDERA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 do 18. 04. 1997

Adresa: Praha 8, U Pentlovky 463
od 31. 12. 1992 do 18. 04. 1997


Název/Jméno: LEHMANN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994

Adresa: Plzeň, Pod Záhorskem 29
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994


Název/Jméno: JANSKÝ JAN

IČO: 64054209

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představaenstva
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994

Adresa: Liberec lO, Jáchymovská 233
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994


Název/Jméno: HRAZDIL OTMAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstava
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994

Adresa: Praha 4, Chalupkova l370
od 31. 12. 1992 do 13. 01. 1994


Název/Jméno: NEUMANN LEO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993

Adresa: Praha 6, Dostálova 7
od 31. 12. 1992 do 27. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 11. 2015

Odpovědní zástupci: Jan Procházka


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 11. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hájek


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 6. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 10. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 2002

Obory činnosti: - technická pomoc
od 01. 10. 2002 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 01. 10. 2002 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 01. 10. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti přípravy a zpracování technických norem v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 2002

Obory činnosti: - přípravy a zpracování technických norem v oblasti energetiky
od 01. 10. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 2002

Obory činnosti: - energetiky
od 01. 10. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 2001

Obory činnosti: - kovových prefabrikátů pro stavby
od 01. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zásobníků a kontejnerů
od 01. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- tlakových nádob a potrubí
od 01. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- topných těles a kotlů ústředního topení
od 01. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 2001

Obory činnosti: náhradními díly pro servis a opravy jaderných elektráren, kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 01. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Lyvie Šimšíková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Všetečka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 2001

Obory činnosti: - fyzikálních a chemických stavů a vlastností materiálů - radiační chemie a kvalifikace na prostředí - radioaktivních odpadů a jejich bariér
od 01. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Hykyš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - chemie - dopravy (analýzy spolehlivosti a rizik, hodnocení rizika havárií a rozsahu možných škod, návrhů a posuzování preventivních opatření a zpracování bezpečnostní dok

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 1. 2001

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 15. 01. 2001 do 30. 06. 2008
- chemie
od 15. 01. 2001 do 30. 06. 2008
- dopravy
od 15. 01. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kopecký, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


činnost technických poradců v oblasti technologií, chemie, informatiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 1. 2000


Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 8. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Podlaha


vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1999

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


ekonomické poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1999

Odpovědní zástupci: Jaromír Mareš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poskytování administrativních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1999

Odpovědní zástupci: Jaromír Mareš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti lékařství, vyjma činností uvedených v příl.č. 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 1. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


výroba speciálních optických materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 9. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poskytování ubytování v ubytovnách

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Neumann

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 12. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Bárta

Zánik oprávnění:31. 12. 2001


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 11. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 11. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2000


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Geologické práce

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 11. 1996

Zánik oprávnění:7. 2. 2011


projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1996

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


výroba koncentrátů drahých kovů a jejich sloučenin s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Jiří Vorel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


výroba chemikálií s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Hykyš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem ozařovacích kapacit

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 12. 1993

Zánik oprávnění:19. 9. 1997


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1993


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.

Zánik oprávnění:10. 9. 1997


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 1993

Zánik oprávnění:10. 9. 1997


provoz prádelny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 1993

Zánik oprávnění:19. 9. 1997


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hájek


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Procházka

Zánik oprávnění:10. 9. 1997


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Bezděk

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Hana Jelačičová

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2000


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Ivana Kušnírová

Zánik oprávnění:7. 2. 2011


Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Bubeníček

Zánik oprávnění:15. 5. 2008


výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti technologie, chemie a informatiky, vyjma činností uvedených v příl.č. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. potravin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Lobovský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Patrík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kopecký, CSc.

Zánik oprávnění:19. 9. 1997


Stavba strojů s mechanickým pohonem - stroje pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Jiří Pallan

Zánik oprávnění:19. 9. 1997


pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem nemovitostí a nebytových prostor a poskytování doplňkových služeb s tím spojených s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


technické poradenství v oblasti jaderné techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. František Pazdera, CSc.

Zánik oprávnění:19. 9. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 1. 1993

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 07. 07. 2014
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 07. 02. 2011 do 31. 12. 2014
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 07. 02. 2011
Projektování pozemkových úprav
od 07. 02. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 07. 02. 2011
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 07. 02. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 07. 02. 2011
Ubytovací služby
od 07. 02. 2011
Projektování elektrických zařízení
od 07. 02. 2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 07. 02. 2011
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 07. 02. 2011
Fotografické služby
od 07. 02. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 07. 02. 2011
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 07. 02. 2011
Poskytování technických služeb
od 07. 02. 2011
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 07. 02. 2011
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 07. 02. 2011
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 07. 02. 2011
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 07. 02. 2011
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 07. 02. 2011
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 07. 02. 2011
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 07. 02. 2011
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 07. 02. 2011
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 07. 02. 2011
Výroba strojů a zařízení
od 07. 02. 2011
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 07. 02. 2011
Výroba zdravotnických prostředků
od 07. 02. 2011
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 07. 02. 2011
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 07. 02. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 07. 02. 2011
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 07. 02. 2011
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 07. 02. 2011
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 07. 02. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 02. 2011
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 01. 10. 2002 do 09. 02. 2011
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 01. 10. 2002 do 09. 02. 2011
Projektování elektrických zařízení
od 01. 10. 2002 do 09. 02. 2011
Činnost technických poradců v oblasti přípravy a zpracování technických norem v oblasti energetiky
od 01. 10. 2002 do 09. 02. 2011
Testování, měření a analýzy
od 01. 12. 2001 do 09. 02. 2011
Zprostředkování obchodu
od 01. 12. 2001 do 09. 02. 2011
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 01. 12. 2001 do 09. 02. 2011
Příprava a vypracování technických návrhů
od 01. 12. 2001 do 09. 02. 2011
Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - chemie - dopravy (analýzy spolehlivosti a rizik, hodnocení rizika havárií a rozsahu možných škod, návrhů a posuzování preventivních opatření a zpracování bezpečnostní dok
od 15. 01. 2001 do 09. 02. 2011
činnost technických poradců v oblasti technologií, chemie, informatiky
od 01. 01. 2001 do 09. 02. 2011
poskytování administrativních služeb
od 01. 08. 1999 do 09. 02. 2011
ekonomické poradenství
od 01. 08. 1999 do 09. 02. 2011
výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti lékařství, vyjma činností uvedených v příl.č. 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
od 04. 01. 1999 do 09. 02. 2011
výroba speciálních optických materiálů
od 04. 01. 1999 do 09. 02. 2011
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 03. 09. 1997
poskytování ubytování v ubytovnách
od 21. 04. 1997 do 09. 02. 2011
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 09. 12. 1996 do 09. 02. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 04. 11. 1996
výroba koncentrátů drahých kovů a jejich sloučenin s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
od 01. 11. 1996 do 09. 02. 2011
výroba chemikálií s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
od 23. 10. 1996 do 09. 02. 2011
Poskytování software
od 29. 06. 1993 do 09. 02. 2011
výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti technologie, chemie a informatiky, vyjma činností uvedených v příl.č. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
od 29. 06. 1993 do 09. 02. 2011
Stavba strojů s mechanickým pohonem - stroje pro všeobecné účely
od 29. 06. 1993 do 09. 02. 2011
pronájem průmyslového zboží
od 29. 06. 1993 do 09. 02. 2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. potravin
od 29. 06. 1993 do 09. 02. 2011
pronájem nemovitostí a nebytových prostor a poskytování doplňkových služeb s tím spojených s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb.
od 29. 06. 1993 do 09. 02. 2011
Činnost technických poradců v oblasti - související s využíváním ionizujícího záření - související s využíváním jaderné energie
od 26. 01. 1993 do 09. 02. 2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním ionizujícího záření - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním jaderné energie
od 26. 01. 1993 do 09. 02. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kříž


Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.

Zánik oprávnění:1. 3. 2001


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním ionizujícího záření - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním jaderné energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 1. 1993

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním ionizujícího záření - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním jaderné energie
od 28. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Gabriel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti - související s využíváním ionizujícího záření - související s využíváním jaderné energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 1. 1993

Obory činnosti: - související s využíváním ionizujícího záření - související s využíváním jaderné energie
od 28. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jiří Vorel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti jaderné techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.

Zánik oprávnění:19. 9. 1997


malířské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Zázvorka

Zánik oprávnění:19. 9. 1997


lakýrnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Zázvorka

Zánik oprávnění:19. 9. 1997


sklenářské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Zázvorka

Zánik oprávnění:19. 9. 1997


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jana Holečková


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Váša, CSc.


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vlček

Zánik oprávnění:10. 9. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46356088

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1098292" A B H " spol. s r. o.46578692Zašovská 132, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
1696228"ATV", s.r.o.49973789Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 947, PSČ 15542
1547595"Dům u tří Turků" družstvo, v likvidaci674974Valentinská 92/3, Staré Město, 110 00 Praha 1
4981361. REX SERVICES, a.s.26711656Kamenice - Ládví, Liliová 223, PSČ 25168
14618922F, s.r.o.28477685Praha 10, U Továren 1380/2f, PSČ 10200

Související osoby

#NázevICOAdresa
1072988HOŘÍNEK ANTONÍNLibčice n.Vlt., Letecká 491
1021693TRČKA JIŘÍPraha 4, Květnového vítězství 1741
805794Rohleder MojmírSkrýšov čp. 59
1021694Vraný VladimírOnstario KIN 8G2, 136 Marlborough Ave., Ottawa
10729872. Zikmund V l a d i m í rOlovnice, Za kovárnou 132

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí