ÚJV Řež, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem ÚJV Řež, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1833. Její identifikační číslo je 46356088

Výpis z obchodního rejstříku ÚJV Řež, a. s.

Datum zápisu: 31. 12. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1833

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n3puyxq

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Projektová činnost ve výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
Činnost technických poradců v oblasti přípravy a zpracování...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření a analýzy
Příprava a vypracování technických návrhů
Zprostředkování obchodu
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a...
činnost technických poradců v oblasti technologií, chemie, informatiky
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
poskytování administrativních služeb
ekonomické poradenství
vedení účetnictví
výroba speciálních optických materiálů
výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti...
Polygrafická výroba
poskytování ubytování v ubytovnách
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Provozování vodovodů a kanalizací
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Posuzování vlivů na životní prostředí
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Geologické práce
výroba koncentrátů drahých kovů a jejich sloučenin s výjimkou...
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací
výroba chemikálií s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č...
pronájem ozařovacích kapacit
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Hostinská činnost
Topenářství
Vodoinstalatérství
provoz prádelny
Instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Galvanizérství, smaltérství
Elektroinstalatérství
Instalace a opravy elektronických zařízení
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Automatizované zpracování dat
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Obkladačství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
pronájem nemovitostí a nebytových prostor a poskytování doplňkových...
pronájem průmyslového zboží
pronájem motorových vozidel
Stavba strojů s mechanickým pohonem - stroje pro všeobecné účely
Automatizované zpracování dat
Poskytování software
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. potravin
výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti...
technické poradenství v oblasti jaderné techniky
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost technických poradců v oblasti - související s využíváním...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - výzkum a...
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti jaderné...
sklenářské práce
lakýrnické práce
malířské práce
Zednictví
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství

Adresa společnosti

Sídlo: Hlavní 130, 25068 Husinec

Adresy: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
od 30. 08. 2012
Husinec - Řež, Hlavní 130, PSČ 25068
od 29. 08. 2012 od 30. 08. 2012
Husinec-Řež, čp.130, PSČ 250 68
od 08. 01. 2002 od 29. 08. 2012
okres Praha - východ, Řež
od 31. 12. 1992 od 08. 01. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 08. 2015

  Valná hromada v souladu s ustanovením § 203, § 205 a § 163a odst.1 obchodního zákoníku a dále s odvoláním na usnesení vlády č. 34ze dne 5.1.2000, bod III, příloha C bod 2 ke změně ve vlastnic-kých vztazích akcionářů ÚJV Řež a.s.:a) rozhodla o zvýšení základního jmění o 60 000.000,-- Kč (slovyšedesátmilionů Kč), upisování akcií nad tuto částku se nepřipouš-tí;b) rozhodla, že ke zvýšení základního jmění bude vydána nová emi-se 60.000 ks listinných kmenových akcií na jméno s jmenovitouhodnotou 1.000,-- Kč, označená jako emise C,c) rozhodla v důležitém zájmu společnosti, vyjádřeném v cit. us-nesení vlády ČR č. 34 kapitálovým posílením společnosti a dokon-čením její privatizace, o vyloučení přednostního práva všech ak-cionářů na upsání jemu příslušné části nových akcií,d) schválila upsání všech akcií na základě dohody akcionářů podle§ 205 obchodního zákoníku s tím, že bude vydáno 60.000 ks listin-ných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kčs emisním kursem 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za1.000,- Kč,e) stanovila, že místem uzavření předvídané dohody akcionářů,která podle § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisova-telů, bude sídlo společnosti ČEZ, a.s., tj. Praha 1, Jungmannova29, lhůta pro její uzavření je 30 dnů, její počátek se stanovujena třetí den po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku, emisní kurs 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je1.000,-- Kč, dohoda akcionářů bude pořízena ve formě notářskéhozápisu,f) stanovila, že splacení emise v plné výši se uskuteční do 14dnů po podepsání dohody peněžitým vkladem na účet ÚJV Řež a.s.č.ú. 1137-201/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha-Nonet, nám. OSN 1, 190 23 Praha 9.
od 09. 11. 2000

  ocenění posudky znalců:Ing. Vladimíra Smejkala,CSc, ze dne 13.12.1994 pod 4. 1228/94 s ddodatky k téže věci č. 1. ze dne 19.11.1996 pd.č. 1228-D1/94 ač. 2 ze dne 5.3.1997 pod č. 1228- D2/94aJosefa Luňáka, CSc, ze dne 28.2.1997 pod č. 45, shodě v celkovévýši 45.370.153,- KččtyřicetpětmilionůtřistasedmdesáttisícjednostopadesáttřikorunčeskýchOdhad soudních znalců bere valná hromada za hodnotu nepeněžitéhovkladu.g) rozhodla, že emisní kurz nově emitovaných akcií ke zvýšenízákladního jmění společnosti o 1000,00337 Kč na jednu akcii sjmenovitou hodnotou 1.000,- Kč.h) považuje celkový rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upsanýchakcií a znaleckými posudky zjištěnou hodnotu nepeněžitého vkladuve výši 153,- Kč za emisní ážio.
od 18. 04. 1997 od 09. 01. 1998

  Valná hromada v souladu s ustanovením § 230 a § 163 a obchodníhozákoníku :a( rozhodla o zvýšení základního jmění o 45.370.00,- Kč, slovyčtyřicetpětmilionůtřistasedmdesáttisíckorunčeských, upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští.b) rozhodla, že k zvýšení základního jmění bude vydána nováemise akcií, označená B, na 45.370 akcií na jméno jmenovitouhodnotou 1.000,- Kč v listinné podoběc) schválila jednomyslně vyloučení přednostního práva akcionářůd) rozhodla že emise je nabídnuta určitému zájemci a tospolečnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, s.r.o., se sídlemPlzeň, Orlík 266, IČO : 47718668e) stanovila, že splacení emise se uskuteční nepeněžitýmvkladem, místem pro splacení je Ústav jaderného výzkumu Řež,a.s. a splacení se uskuteční ve lhůtě do 14 dnů po zápisu tohotousnesení do obchodního rejstříkuf) rozhodla, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou reaktorovékazety souboru:1.24 ks nepoužitých palivových článků typu IRT-M (80%)2.28 ks nových palivových článků typu IRT-2M (36%)
od 18. 04. 1997 od 09. 01. 1998

  V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářskéhozápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 31. 12. 1992

  Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu Ústavujaderného výzkumu Řež.
od 31. 12. 1992

  - Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Federálnífond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. JarošelOOO, na který přešel majetek Ústavu jaderného výzkumuŘež.
od 31. 12. 1992

Akcie

Počet: 524 139 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 14. 08. 2015

Počet: 524 139 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 01. 2006 od 14. 08. 2015

Počet: 524 138 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 05. 2001 od 10. 01. 2006

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie se zvláštními právy
od 21. 05. 2001 od 10. 01. 2006

Počet: 464 139 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 01. 1998 od 21. 05. 2001

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŘEZNÍK VLADIVOJ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 2010 od 15. 10. 2015


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2013


Název/Jméno: KŘÍŽEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 2008 od 05. 01. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 10. 2007 od 30. 04. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 od 02. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 2003 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: PÍREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2011 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: KRÁL PAVEL

IČO: 76562816

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2013


Název/Jméno: HORÁK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2010


Název/Jméno: ZLÁMAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: HAJMÁN DÁVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: CHALOUPKOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 25. 04. 2014


Název/Jméno: BODNÁR PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2009 od 28. 05. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 od 02. 10. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2006 od 04. 08. 2006


Název/Jméno: STRATIL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2010


Název/Jméno: BÍŽA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2004


Název/Jméno: ŠLÉGL MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007


Název/Jméno: LACIOK ALEŠ

IČO: 44730519

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2013 od 25. 04. 2014


Název/Jméno: JAŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 07. 2010 od 26. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2008 od 01. 07. 2010


Název/Jméno: KUNZ OTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2010 od 14. 08. 2015


Název/Jméno: KLEISNER JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 07. 2009 od 01. 07. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 2009 od 09. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2002 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: PŇAČEK IGNÁC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009 od 22. 11. 2010


Název/Jméno: VÁŠA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2009 od 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2004 od 30. 04. 2008


Název/Jméno: KADEČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: PARDUBA ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2008 od 31. 07. 2013


Název/Jméno: ŽĎÁREK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 22. 05. 2008 od 25. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 04. 1997 od 09. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 od 02. 06. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 od 18. 04. 1997


Název/Jméno: PAZDERA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 2008 od 31. 07. 2013
Prokura - prokurista
od 14. 05. 2001 od 29. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 04. 1997 od 30. 04. 2008


Název/Jméno: JOHN ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 2008 od 31. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2000 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: HLAVINKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 2008 od 31. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2007 od 30. 04. 2008


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 03. 2008 od 30. 03. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 10. 2007 od 21. 03. 2008


Název/Jméno: VINKOVIČ JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2007 od 09. 07. 2009


Název/Jméno: MÍKOVÁ VLASTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 12. 2006 od 12. 07. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 10. 2004 od 11. 12. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2003 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: BOROVEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 12. 2006 od 28. 12. 2007


Název/Jméno: DEMIŠ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 od 19. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: Ing. ANDREJ DUŠAN LIPTÁK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2006 od 05. 02. 2007


Název/Jméno: LOBOVSKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 10. 2004 od 30. 04. 2008
Prokura - prokurista
od 27. 05. 2003 od 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 od 08. 01. 2002


Název/Jméno: ZMÍTKO MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 od 21. 03. 2008


Název/Jméno: KYRAL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: HRDINOVÁ DANIELA

IČO: 48566284

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 od 09. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2002 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: ŠÍP MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 od 25. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2000 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: RAVASZ VIKOTR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2004 od 25. 07. 2006


Název/Jméno: VOKUREK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 2004 od 11. 12. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 04. 1997 od 27. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1995 od 18. 04. 1997


Název/Jméno: SVITÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2002 od 05. 02. 2003
Dozorčí rada - člen
od 04. 03. 1999 od 08. 01. 2002


Název/Jméno: SKOČDOPOL PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2002 od 06. 08. 2003


Název/Jméno: HEZOUČKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2002 od 06. 08. 2003
Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 od 27. 07. 1993


Název/Jméno: HOLÁŇ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2000 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: JAKAB JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 od 08. 01. 2002
Dozorčí rada - člen
od 18. 04. 1997 od 10. 09. 1999


Název/Jméno: CUKER IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 1999 od 20. 09. 2000


Název/Jméno: KYTKA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 09. 1999 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: RUŠČÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 09. 1999 od 20. 09. 2000


Název/Jméno: MIKUŠ TIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1999 od 09. 11. 2000


Název/Jméno: SLOVÁK JIŘÍ

IČO: 65653009

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 1999 od 20. 09. 2000


Název/Jméno: RAVASZ VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 03. 1999 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 1999 od 08. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 od 06. 12. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 od 13. 01. 1994


Název/Jméno: ŠÁTEK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1998 od 08. 01. 2002


Název/Jméno: BÖHM KAREL

IČO: 49353161

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 04. 1997 od 13. 01. 1998
Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 od 18. 04. 1997


Název/Jméno: KŮRKOVÁ EVA

IČO: 5408296

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 od 08. 01. 2002


Název/Jméno: NACHMILNER LUMÍR

IČO: 12378089

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 1997 od 04. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 od 07. 01. 1997


Název/Jméno: JANÍK LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 od 16. 03. 1999


Název/Jméno: ŠIMŠÍKOVÁ LYVIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 od 10. 09. 1999


Název/Jméno: JAKAB JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 od 18. 04. 1997


Název/Jméno: PORT BOHUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 1997 od 27. 10. 2004
Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 od 07. 01. 1997


Název/Jméno: MRKOS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 1994 od 04. 03. 1999


Název/Jméno: NOVÁK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1994 od 07. 01. 1997


Název/Jméno: PÁV TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1994 od 07. 01. 1997


Název/Jméno: SLÁČALA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1994 od 04. 03. 1999


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MILADA

IČO: 44811705

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1994 od 07. 01. 1997


Název/Jméno: PECHAN JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 od 04. 03. 1999


Název/Jméno: KARAS JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 od 13. 01. 1994


Název/Jméno: KŘEPELKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 od 07. 01. 1997


Název/Jméno: KŘÍŽ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 od 08. 01. 2002


Název/Jméno: WAGNER KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 od 13. 01. 1994


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 od 27. 07. 1993


Název/Jméno: LELEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 od 27. 07. 1993


Název/Jméno: PÁV TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 od 27. 07. 1993


Název/Jméno: ZDRÁHAL HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 od 27. 07. 1993


Název/Jméno: PAZDERA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 od 18. 04. 1997


Název/Jméno: LEHMANN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1992 od 13. 01. 1994


Název/Jméno: JANSKÝ JAN

IČO: 64054209

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představaenstva
od 31. 12. 1992 od 13. 01. 1994


Název/Jméno: HRAZDIL OTMAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstava
od 31. 12. 1992 od 13. 01. 1994


Název/Jméno: NEUMANN LEO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 od 27. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 11. 2015

Odpovědní zástupci: 944524


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 11. 2015

Odpovědní zástupci:


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 06. 2013


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 10. 2002

Odpovědní zástupci: 944527


Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti přípravy a zpracování technických norem v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - chemie - dopravy (analýzy spolehlivosti a rizik, hodnocení rizika havárií a rozsahu možných škod, návrhů a posuzování preventivních opatření a zpracování bezpečnostní dok

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


činnost technických poradců v oblasti technologií, chemie, informatiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 944520

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 2000


Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 08. 1999


poskytování administrativních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


ekonomické poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1999

Odpovědní zástupci: 28480

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


výroba speciálních optických materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 1999

Odpovědní zástupci: 28480

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti lékařství, vyjma činností uvedených v příl.č. 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 09. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


poskytování ubytování v ubytovnách

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 04. 1997

Odpovědní zástupci: 93324

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 944520

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 12. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 2001


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 11. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 11. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2000


Geologické práce

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 11. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:07. 02. 2011


výroba koncentrátů drahých kovů a jejich sloučenin s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 93323

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 944521

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


výroba chemikálií s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 1996

Odpovědní zástupci: 135416

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem ozařovacích kapacit

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 12. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 09. 1997


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1993


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 08. 1993

Odpovědní zástupci:


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 1993

Zánik oprávnění:10. 09. 1997


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 1993

Zánik oprávnění:10. 09. 1997


provoz prádelny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 944524

Zánik oprávnění:19. 09. 1997


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 944520

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 944527

Zánik oprávnění:15. 05. 2008


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Zánik oprávnění:07. 02. 2011


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 93324

Zánik oprávnění:30. 06. 2000


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 944531

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 944532

Zánik oprávnění:10. 09. 1997


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 944531


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci:


pronájem nemovitostí a nebytových prostor a poskytování doplňkových služeb s tím spojených s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 541305

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Zánik oprávnění:19. 09. 1997


Stavba strojů s mechanickým pohonem - stroje pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 944523

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 09. 1997


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. potravin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti technologie, chemie a informatiky, vyjma činností uvedených v příl.č. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


technické poradenství v oblasti jaderné techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 09. 1997


Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 03. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 01. 1993


Činnost technických poradců v oblasti - související s využíváním ionizujícího záření - související s využíváním jaderné energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 01. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním ionizujícího záření - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním jaderné energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 01. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti jaderné techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 944523

Zánik oprávnění:19. 09. 1997


sklenářské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 796290

Zánik oprávnění:19. 09. 1997


lakýrnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 28480

Zánik oprávnění:19. 09. 1997


malířské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 3981

Zánik oprávnění:19. 09. 1997


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 252134

Zánik oprávnění:10. 09. 1997


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 944535


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 944524


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46356088

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
204211" A B H " spol. s r. o.46578692Zašovská 132, 75701 Valašské Meziříčí
185777ABOEMIS - Centrum, s.r.o.60933267Úpice, 54232, Úpice, Boženy Němcové, 881
83391AGROTRUST, s.r.o.27233642Slunečná 269, 25219 Drahelčice
161893ASKO a.s.25697242Františka Diviše 984, 10400 Praha
214530Autocamp Podroužek - TJ Netolice, a. s.41877373Tyršova 226, 38411 Netolice
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
64970AVETHORN, s.r.o., v likvidaci27416437Golčova 1/2, 14800 Praha
268024B Í L I N K A společnost s ručením omezeným v likvidaci41325699Bystřická 266, 41731 Novosedlice
246031BASIC DISTRICT s.r.o. v likvidaci27333647Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
277709Becker a Poliakoff Management, s.r.o.48036102Mečíková 2851/10, 10600 Praha
120345Beltz fine books s.r.o. v likvidaci26372592Krátká 100, 34601 Horšovský Týn
47482BLACKDZAAR, a.s.27933539Osiková 1781/2C, 37008 České Budějovice
275179BOHEMIA FOODS, s.r.o.60839350Bakaláře 147/3, 39701 Písek
94973BOMEX CZ, s.r.o. v likvidaci25566776Beethovenova 25/4, 60200 Brno
181972Bytové družstvo Jažlovická 1326,1327,1328,1329,družstvo v likvidaci26781875Jažlovická 1327/18, 14900 Praha
301408Bytové družstvo Pražského povstání 65925977962Pražského povstání 659, 56151 Letohrad
121756BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠTERNBERKOVA 8, družstvo v likvidaci63081318Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Šternberkova, 8/1358
57814Bytové družstvo Švermova, Žďár nad Sázavou60697156Švermova 2101/18, 59101 Žďár nad Sázavou
103084Bytové družstvo Ve Struhách 95/2 v likvidaci27192300Praha, 16000, Vokovice, Na Volánové, 691/17
323982CAMINREAL a.s.28182642Krnská 923/9, 19700 Praha
125086CARGO Vrbičany a.s.286616051, 41121 Vrbičany
223849CARGOLINE, spol. s r.o.48588768Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, nám. Sv. Čecha 3, 51
261658CERTA s.r.o. v likvidaci62503154Hlavní 153, 33026 Tlučná
315199CITY OIL spol. s r.o.64049493Praha 8, Novákových 30, PSČ 180 00
64066CORA MANAGEMENT s.r.o.63483351Podbabská 2582/30, 16000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí