Podnikatelský subjekt s názvem UNEX a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 364. Jeho identifikační číslo je 45192049

 
 

Výpis z obchodního rejstříku UNEX a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 364

Identifikační číslo:45192049

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: w2mgs73

Předmět podnikání: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Poskytování technických služeb
Zastupování v celním řízení
Realitní činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Ubytovací služby bez provádění hostinských činností
Vydavatelská činnost / periodické publikace /
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a...
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
Výroba zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce revize a zkoušky...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Projektová činnost ve výstavbě
Podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma zvláště nebezpečných/
Vodoinstalatérství, topenářství
Hostinská činnost
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Polygrafická výroba
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Elektroinstalatérství
Poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Revize elektrických zařízení
Automatizované zpracování dat
Provádění průmyslových staveb
Provádění inženýrských staveb
Provádění dopravních staveb
Projektování elektrických zařízení
Revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Výroba a opravy zemědělských strojů
Projektování elektrických zařízení
Zámečnictví, nástrojářství
Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika,...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Slévárenství, modelářství
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Kovářství, podkovářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Broušení, leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a...
Truhlářství
Zámečnictví
Nástrojářství
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Automatizované zpracování dat
Leštění kovů
Modelářství
Reklamní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Vydavatelská činnost (neperiodické publikace)
Grafické práce (vyjma činností řemeslných)
Fotografické práce
Defektoskopické kontroly
Výroba ocelových konstrukcí (průmyslové stavby, mosty)
Konstrukční činnost ve strojírenství
Školení v oboru bezpečnostních předpisů pro bezpečnost práce
Revize ocelových konstrukcí velkostrojů (vyjma činností uvedených v...
Pořádání svářečských kurzů
Měření průmyslových škodlivých vlivů
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Kovomodelářství

Adresa společnosti

Sídlo: Brníčko 1032, 783 91 Uničov
od 23. 11. 2012
Uničov, Brníčko 1032, PSČ 78393
od 14. 04. 1997 do 23. 11. 2012
Uničov, Brníčko 1032, PSČ 78393
od 24. 10. 1995 do 14. 04. 1997
Uničov
od 06. 05. 1992 do 24. 10. 1995
1032, 78391 Uničov

Skutečnosti

  Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost UNEX a.s. I. Jediný akcionář obchodní společnost ARCADA Capital, a.s. se vzdává přednostního práva na úpis akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti.II. Základní kapitál obchodní společnosti UNEX a.s., se sídlem Brníčko 1032, 783 91 Uničov, identifikační číslo 45192049, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 364, dále též jen Společnost, se zvyšuje o částku 116.370.800,-- Kč, slovy: sto-šestnáct-milionů-tři-sta-sedmdesát-tisíc-osm-set korun českých, ze současné výše 113.629.200,-- Kč. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 230.000.000,- Kč. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.III. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti, zejména úhrada ručitelského závazku společnosti. IV. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 581 854 ks, slovy: pět-set-osmdesát-jeden-tisíc-osm-set-padesát-čtyři kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. V. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je: Obchodní společnost ARCADA Slovakia, a.s., se sídlem 26. novembra 1510/3, Humenné, PSČ 066 01, identifikační číslo 48 134 465, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově v oddíle Sa, vložka číslo 10492/P, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 116.370.800,-- Kč, slovy: sto-šestnáct-milionů-tři-sta-sedmdesát-tisíc-osm-set korun českých, 581 854 ks, slovy: pět-set-osmdesát-jeden-tisíc-osm-set-padesát-čtyři kusů, kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200,-- Kč na jednu akcii. VI. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti tj. Brníčko 1032, 783 91 Uničov. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí třicet (30) dnů a začne plynout následující den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. VII. Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 116.370.800,-- Kč, slovy: sto-šestnáct-milionů-tři-sta-sedmdesát-tisíc-osm-set korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč činí 200,- Kč, slovy: dvě-stě korun českých. Emisní kurz každé nové akcie odpovídá její nominální hodnotě. VIII. Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem předem určeného zájemce upisovatele převodem na účet Společnosti, č. účtu 115-0104860267/0100, vedený u Komerční banky a.s. tak, že upisovatel je povinen splatit 30 %, slovy: třicet procent, emisního kursu upsaných akcií tj. částku ve výši 34,911.240,-- Kč, slovy: třicet-čtyři-milionů-devět-set-jedenáct-tisíc-dvě-stě-čtyřicet korun českých, ve lhůtě do šedesáti (60) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a dalších 70 %, slovy: sedmdesát procent, emisního kurzu upsaných akcií tj. částku ve výši 81,459.560,-- Kč, slovy: osmdesát-jeden-milion-čtyři-sta-padesát-devět-tisíc-pět-set-šedesát korun českých, ve lhůtě do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. IX. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určených zájemců na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští.
od 17. 06. 2015 do 02. 07. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 11. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti UNEX a.s. konaná dne 5.srpna 2005 přijala následující usnesení:Hlavním akcionářem společnosti UNEX a.s. se sídlem Brníčko 1032, 783 93 Uničov, IČ 45192049, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 364, je společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4331 (dále jen "ARCADA" nebo "hlavní akcionář"). Skutečnost, že ARCADA je hlavním akcionářem podle § 183i odst. 1 písm. b) a c) obchodního zákoníku, vyplývá z toho, že:a) základní kapitál společnosti UNEX a.s. zapsaný v obchodním rejstříku činí 113 632 800,-- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů šest set třicet dva tisíc osm set korun českých),b) podle zápisu ze zasedání představenstva společnosti ze dne 27.5.2005 předložila ARCADA představenstvu společnosti UNEX a.s. hromadné listiny nahrazující celkem 521733 (slovy: pět set dvacet jedna tisíc sedm set třicet tři) kusů akcií společnosti UNEX a.s. o celkové jmenovité hodnotě 104 346 600,-- (slovy: jedno sto čtyři milionů tři sta čtyřicet šest tisíc šest set korun českých) opatřené rubopisy na řad společnosti ARCADA podepsanými osobami, které byly podle knihy akcionářů vedené společností UNEX a.s. ke dni 27.5.2005 vlastníky těchto akcií, resp. hromadných listin je nahrazujících, a nabytí těchto akcií (hromadných listin) doložila dvěma smlouvami o převodu cenných papírů ze dne 5.5.2005 s úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy, na jejich základě tyto akcie (hromadné listiny) koupila ARCADA od dvou fyzických osob, kterým byly tyto akcie (hromadné listiny nahrazující akcie znějící na jméno) vydány jako akcionářům po přeměně akcií do listinné podoby v roce 2004 a které byly jako vlastníci těchto hromadných listin zapsány v knize akcionářů vedené společností UNEX a.s. ke dni 27.5.2005,c) od 27.5.2005 do dne konání této valné hromady je ARCADA zapsána v knize akcionářů vedené společností UNEX a.s., jako vlastník akcií, resp. hromadných listin nahrazujících 521733 (slovy: pět set dvacet jedna tisíc sedm set třicet tři) kusů kmenových akcií emitovaných společností UNEX a.s., znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun českých), takže celková jmenovitá hodnota těchto akcií vlastněných společností ARCADA nahrazených hromadnými listinami činí 104 346 600,-- Kč, (slovy: jedno sto čtyři milionů tři sta čtyřicet šest tisíc šest set korun českých), tj. 91,83%, slovy: devadesát jedna celých osmdesát tři setin procenta, základního kapitálu společnosti UNEX a.s.Vlastnické právo ke všem akciím emitovaných společností UNEX a.s., které jsou ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (dále jen "akcie menšinových akcionářů"), přechází podle § 183i odst. 1 a podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, tedy na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti UNEX a.s. přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku.Každý dosavadní vlastník akcií menšinových akcionářů emitovaných společnosti UNEX a.s., jejichž vlastnické právo přechází na hlavního akcionáře, je povinen předložit listinné akcie, resp. hromadné listiny nahrazující akcie společnosti UNEX a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů společnosti UNEX a.s. Brníčko 1032, 783 93 Uničov, a to od úterý do čtvrtku od 09.00 hodin do 15.00 hodin každý týden v rámci zákonných lhůt pro předání akcií menšinových akcionářů.Protiplnění, které je hlavní akcionářů povinen poskytnout oprávněným osobám v souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na přechod akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, činí 395,-- Jč (slovy: tři sta devadesát pět korun českých) za jednu takovouto akcii menšinového akcionáře (dále jen "protiplnění"). Přiměřenost výše a hodnoty protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 212-27/05 ze dne 30.6.2005 zpracovaného znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc..Protiplnění bude hlavním akcionářem poskytnuto a splaceno oprávněným osobám do 50 (padesáti) dnů ode dne, kdy akcie menšinových akcionářů, které přejdou na hlavního akcionáře, budou předány společnosti UNEX a.s.Protiplnění bude zaplaceno hlavním akcionářem v peněžité formě, a to buď bankovním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, které uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti UNEX a.s., nebo poštovní poukázkou na adresu oprávněné osoby, kterou uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti UNEX a.s.. Protiplnění, které se vztahuje k akciím menšinových akcionářů, které budou v souladu s obchodním zákoníkem prohlášeny za neplatné (§ 1831 odst. 6 ), uloží hlavní akcionář bez zbytečného odkladu do úřední úschovy. Pokud bude prokázáno zastavení akcií společnosti, bude postupováno zejména v souladu s § 183l odst. 3 a § 183m odst. 4 obchodního zákoníku.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti UNEX a.s. k tomu, aby učinilo všechny nezbytné kroky požadované obchodním zákoníkem a tímto usnesením valné hromady v rámci přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře.
od 10. 08. 2005 do 31. 10. 2005

  Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci, čj. 47 Nc 4273/2003-10 ze dne 25.11.2003, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
od 15. 09. 2004 do 15. 09. 2004

  Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 25.11.2003, č.j. 47 Nc 4273/2003-10 nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Ludmily Lochmanové, Ph.D. ze dne 29.10.2003 na majetek povinného UNEX a.s. se sídlem Uničov, Brníčko 1032 k uspokojení pohledávky oprávněného FEMAX, a.s. se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí č.p. 978 ve výši 6.301,90 EUR, 7.158,80 EUR, 6.693,20 EUR, 2.871,10 EUR, 6.191,97 EUR, 5.986,20 EUR, 9.993,50 EUR, 123.676,20 EUR. Provedením exekuce je pověřen Mgr. MUDr. Radan Kuča, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Palackého 11.
od 26. 01. 2004 do 15. 09. 2004

  Valná hromada rozhodla dne 27.6.2003 o snížení základního kapitálu společnosti z částky 227,258.400,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm milionů dvě stě padesát osm tisíc čtyři sta korun českých) o částku ve výši 113,629.200,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů šest set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých) z důvodu úhrady ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu na 113,629.200,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů šest set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých), a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 113,629.200,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů šest set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) na jednu akci i.
od 17. 09. 2003 do 03. 11. 2003

  Řádná valná hromada rozhodla o snížení základního jměníspolečnosti za účelem úhrady ztráty z částky 568,146.000,- Kč(slovy:pětsetšedesátosmmiliónůjednostočtyřicetšesttisíc korun českých)o 340,887.600,- Kč (slovy:třistačtyřicetmiliónůosmsetosmdesátsedmtisícšestset korunčeských) na částku 227,258.400,- Kč (slovy:dvěstědvacetsedmmiliónůdvěstěpadesátosmtisícčtyřista korunčeských) snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,- Kč na 400,-Kč.
od 14. 10. 1999 do 14. 12. 1999

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32.
od 06. 05. 1992

Akcie

Počet: 581 854 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 06. 2015

Počet: 568 146 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 11. 2014

Počet: 521 733 ks v hodnotě: 200 - akcie na jméno
od 06. 09. 2004 do 06. 09. 2004

Počet: 46 413 ks v hodnotě: 200 - akcie na majitele
od 06. 09. 2004 do 06. 09. 2004

Počet: 521 733 ks v hodnotě: 200 - akcie na jméno
od 09. 08. 2004 do 09. 08. 2004

Počet: 46 413 ks v hodnotě: 200 - akcie na majitele
od 09. 08. 2004 do 09. 08. 2004

Počet: 568 146 ks v hodnotě: 200 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 03. 11. 2003 do 03. 11. 2003

Počet: 568 146 ks v hodnotě: 400 - akcie na majitele
od 14. 12. 1999 do 14. 12. 1999

Počet: 568 146 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 15. 12. 1992 do 15. 12. 1992

Počet: 564 684 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: ARCADA Capital, a.s.

IČO:26943981

Adresa: Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200
od 12. 12. 2013 do 17. 06. 2015
Brno, Štefánikova 849/21, PSČ 60200
od 31. 10. 2005 do 12. 12. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 10. 2005 do 17. 06. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZECHA ZDENĚK

IČO: 69585628

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2010 do 02. 07. 2015

Adresa: Školní 159, 783 91 Uničov
od 12. 04. 2015 do 02. 07. 2015
Dlouhá Loučka, Sokolská 360, PSČ 78386
od 23. 07. 2010 do 12. 04. 2015


Název/Jméno: BAČKO MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 2015

Adresa: 06601 Humenné, Námestie Slobody 27/14, Slovenská republika
od 31. 03. 2015


Název/Jméno: JANČI LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015 do 31. 03. 2015

Adresa: Ružomberok, Dončova 1451/21, Slovenská republika
od 02. 03. 2015


Název/Jméno: ČABIŇÁK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2014 do 02. 07. 2015

Adresa: 96801 Nová Baňa, Pod sekvojou 33, Slovenská republika
od 03. 11. 2014 do 02. 07. 2015


Název/Jméno: HUDÁK ĽUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2014

Adresa: 06601 Humenné, Orechová 2330/2, Slovenská republika
od 03. 11. 2014


Název/Jméno: HUDÁKOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2014

Adresa: 06601 Humenné, Orechová 2330/2, Slovenská republika
od 03. 11. 2014


Název/Jméno: KALIVODA PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 02. 2012 do 03. 11. 2014

Adresa: Praha - Vokovice, Vokovická 685/14, PSČ 16000
od 27. 02. 2012 do 03. 11. 2014


Název/Jméno: HRONSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 06. 2006 do 31. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 07. 2003 do 20. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 2003 do 02. 07. 2003

Adresa: Komárno, Hviezdna 16/14, 94501, Slovenská republika
od 27. 02. 2012 do 31. 03. 2015
94501 Komárno, Hviezdna 16/14, Slovenská republika
od 31. 03. 2003 do 27. 02. 2012


Název/Jméno: VENEROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2006 do 03. 11. 2014

Adresa: Praha - Michle, Na Záhonech 1385/71, PSČ 14100
od 27. 02. 2012 do 03. 11. 2014
Praha 4 - Michle, Na Záhonech 71, PSČ 14100
od 13. 02. 2006 do 27. 02. 2012


Název/Jméno: SUTORČÍKOVÁ MÁRIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2003 do 02. 03. 2015

Adresa: Košice, Rožňavská 18, 04011, Slovenská republika
od 27. 02. 2012 do 02. 03. 2015
04011 Košice, Rožňavská 18, Slovenská republika
od 02. 07. 2003 do 27. 02. 2012


Název/Jméno: KALIVODA LUBOR

IČO: 75207559

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 06. 2006 do 03. 11. 2014

Adresa: Praha - Vokovice, Vokovická 685/14, PSČ 16000
od 27. 02. 2012 do 03. 11. 2014
Praha 6, Vokovická 14, PSČ 16000
od 20. 06. 2006 do 27. 02. 2012


Název/Jméno: KALIVODOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2011 do 27. 02. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 19. 01. 2004 do 27. 01. 2011

Adresa: Praha 6, Vokovická 685/14
od 19. 01. 2004 do 27. 02. 2012


Název/Jméno: VERNEROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2005 do 13. 02. 2006

Adresa: Praha 4 - Michle, Na Záhonech 71, PSČ 14100
od 09. 08. 2005 do 13. 02. 2006


Název/Jméno: KRAJŇÁKOVÁ PATRICIA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 01. 2004 do 09. 08. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 03. 09. 2003 do 19. 01. 2004

Adresa: 08267 Mošurov 34, Slovenská republika
od 03. 09. 2003 do 09. 08. 2005


Název/Jméno: CESNEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2003 do 02. 07. 2003

Adresa: Brno-Chrlice, Jánošíkova 23, PSČ 64300
od 19. 02. 2003 do 02. 07. 2003


Název/Jméno: VALENTOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 02. 2003 do 03. 09. 2003

Adresa: Praha 4 - Podolí, Dvorecká 788/26, PSČ 14000
od 19. 02. 2003 do 03. 09. 2003


Název/Jméno: MENCLOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2001 do 31. 03. 2003

Adresa: Uničov, Olomoucká 1281, PSČ 78391
od 19. 02. 2003 do 31. 03. 2003
Uničov, Gen. Svobody 1219, PSČ 78391
od 05. 03. 2001 do 19. 02. 2003


Název/Jméno: ŘÍHA OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 02. 2003 do 20. 06. 2006

Adresa: Plzeň, Levandulová 68, PSČ 31200
od 19. 02. 2003 do 20. 06. 2006


Název/Jméno: MALEC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 2001 do 19. 02. 2003

Adresa: Praha 9, manželů Dostálových 1304, PSČ 19800
od 05. 03. 2001 do 19. 02. 2003


Název/Jméno: KRÁTKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2001 do 19. 02. 2003

Adresa: Ostrava-Poruba, Dvorní 760/13, PSČ 70800
od 05. 03. 2001 do 19. 02. 2003


Název/Jméno: John Frederick Martin

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 03. 2001 do 19. 01. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 1999 do 05. 03. 2001

Adresa: 818 Cherry Street Tallahasse, Florida, USA
od 05. 03. 2001 do 19. 01. 2004
3501 Lowell Street, Northwest, Washington DC, USA
od 15. 03. 1999 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: HAVAS KRISZTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 2000 do 05. 03. 2001

Adresa: 24 Nádor Utca, Budapešť 1051, Maďarsko
od 10. 10. 2000 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: POKORNÝ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 03. 1999 do 05. 03. 2001

Adresa: Dolany u Olomouce č. 450, PSČ 78316
od 10. 10. 2000 do 05. 03. 2001
Praha 1, Chorvatská 8, PSČ 10100
od 15. 03. 1999 do 10. 10. 2000


Název/Jméno: VESELÍK ZENO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 10. 2000 do 05. 03. 2001

Adresa: Praha 5 - Jinonice, U Kříže č. 5/612, PSČ 15800
od 10. 10. 2000 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: HAVASZ KRISZTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 03. 1999 do 10. 10. 2000

Adresa: 24 Nádor Utca, Budapešť 1051, Maďarsko
od 15. 03. 1999 do 10. 10. 2000


Název/Jméno: MARKO MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 03. 1999 do 10. 10. 2000

Adresa: Český Krumlov, Vyšehrad 158, PSČ 38101
od 15. 03. 1999 do 10. 10. 2000


Název/Jméno: OTRADOVEC MICHAL

IČO: 61371211

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 03. 1999 do 19. 02. 2003
Dozorčí rada - člen
od 14. 04. 1997 do 15. 03. 1999

Adresa: Praha 10, Šafránová 2217/3, PSČ 10000
od 15. 03. 1999 do 19. 02. 2003
Praha 10, Šafránová 2217/3
od 14. 04. 1997 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: MARČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1998 do 15. 03. 1999

Adresa: Žďánice, Polní 751
od 16. 02. 1998 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: PORUBSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1998 do 15. 03. 1999

Adresa: Lázně Libverda 189
od 16. 02. 1998 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: SUDEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 1998 do 15. 03. 1999

Adresa: Praha 8, Ke Stírce 3
od 16. 02. 1998 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: GISTR PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 1997 do 15. 03. 1999

Adresa: Malenovice, Tyršova 916
od 14. 04. 1997 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: REBENDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 1997 do 16. 02. 1998

Adresa: Ústí nad Labem - Neštěmice, Jindřicha Plachty 163
od 14. 04. 1997 do 16. 02. 1998


Název/Jméno: DANĚK ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 04. 1997 do 15. 03. 1999

Adresa: Benešov, Wolkerova 667
od 14. 04. 1997 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 04. 1997 do 15. 03. 1999

Adresa: Štěpánov, Sídliště 543/1
od 14. 04. 1997 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: ADÁMEK WALTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 1997 do 16. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 1995 do 06. 06. 1996

Adresa: Hranice, Hromůvka 1518
od 14. 04. 1997 do 16. 02. 1998
Hranice, Hromůvka 1518
od 28. 02. 1995 do 14. 04. 1997


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Krasnoarmějců 24
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997


Název/Jméno: PIK ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997

Adresa: Olomouc, Střední Novosadská 7c
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997


Název/Jméno: POPELÁŘ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997

Adresa: Ostrava-Dubina, Václava Košaře 21
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997


Název/Jméno: HAVLÍČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997

Adresa: Nové Město na Moravě, Tyršova 730
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997


Název/Jméno: KLVAČ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997

Adresa: Olomouc, Václava III.
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997


Název/Jméno: TOLASZ BRONISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997

Adresa: Ostrava 3 - Hrabůvka, Horní 88/204
od 06. 06. 1996 do 14. 04. 1997


Název/Jméno: KOPP KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 06. 1996 do 16. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996

Adresa: Praha 5, V břízkách 1025
od 06. 06. 1996 do 16. 02. 1998
Praha 5, V břízkách 1025
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: HÖNIGSCHMIED FRANTIŠEK

IČO: 68926651

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1995 do 06. 06. 1996

Adresa: Šumvald 353
od 28. 02. 1995 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: KRESTÝN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 do 28. 02. 1995

Adresa: Šumvald 372
od 27. 01. 1994 do 28. 02. 1995


Název/Jméno: PĚTA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996

Adresa: Šternberk, Za zahradami 15
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: VAVREČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996

Adresa: Ostrava-Třebovice, K. H. Máchy 5490
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: NĚMEC ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996

Adresa: Bohumín, Mírová 1010
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: PÁLKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996

Adresa: Kroměříž, Vrobelova 2757
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: AXMAN STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 do 23. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994

Adresa: Uničov, Nerudova 797
od 27. 01. 1994 do 23. 07. 2010
Uničov, Nerudova 797
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994


Název/Jméno: ŘEZÁČ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996

Adresa: Kroměříž, J. Obadala 3653
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: KLABAL ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996

Adresa: Kroměříž, Denkenova 3943
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: KNAPKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996

Adresa: Olomouc, U kovárny 3
od 27. 01. 1994 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: MINX JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 do 28. 02. 1995

Adresa: Uničov, Nemocniční 1183
od 27. 01. 1994 do 28. 02. 1995


Název/Jméno: BUNGO MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994

Adresa: Velká Bystřice 536
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994


Název/Jméno: BINAR BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994

Adresa: Metylovice 246
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994


Název/Jméno: BERKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 1992 do 06. 06. 1996

Adresa: Šumvald 392
od 06. 05. 1992 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: INDERKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994

Adresa: Uničov, gen. Svobody 1207
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994


Název/Jméno: SEDLÁČEK JAROSLAV

IČO: 12668320

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 06. 06. 1996

Adresa: Uničov, Hrdinů 863
od 06. 05. 1992 do 06. 06. 1996


Název/Jméno: HEJL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994

Adresa: Uničov, Mohelnická 885
od 06. 05. 1992 do 27. 01. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 2. 2016

Odpovědní zástupci: Vladimír Rajch


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 9. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. František Berka


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 6. 2012

Odpovědní zástupci: Vladimír Rajch


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 3. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 4. 2005

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti strojírenství
od 29. 04. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2003

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 04. 09. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Vrzal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 9. 2002

Odpovědní zástupci: Mgr. Jan Klus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 9. 2002

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 06. 09. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Čestmír Nožka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Pavel Vrzal

Zánik oprávnění:4. 9. 2003


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1999

Obory činnosti: - inženýrská a investorská činnost
od 03. 09. 1999 do 04. 09. 2003

Odpovědní zástupci: Jaromír Řepka

Zánik oprávnění:4. 9. 2003


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Miroslav Melich

Zánik oprávnění:6. 9. 2002


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 5. 1996

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 5. 1996

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Jaroslav Šenk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 4. 1994


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 4. 1994

Odpovědní zástupci: Vladimír Kobylka

Zánik oprávnění:1. 7. 2000


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 4. 1994

Obory činnosti: - kabelů, vodičů a lamel
od 15. 08. 2000 do 30. 06. 2008
- galvanických článků a baterií
od 15. 08. 2000 do 30. 06. 2008
- rozvaděčů nízkého napětí
od 15. 08. 2000 do 30. 06. 2008

Přerušení: od 26. 10. 2004 do 26. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby bez provádění hostinských činností

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 4. 1994

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 14. 04. 1994 do 10. 03. 2003
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 14. 04. 1994 do 10. 03. 2003

Zánik oprávnění:10. 3. 2003


Vydavatelská činnost / periodické publikace /

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 1993

Obory činnosti: - vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 29. 04. 1993 do 04. 09. 2003

Zánik oprávnění:4. 9. 2003


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 4. 1993

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 08. 04. 1993 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 08. 04. 1993 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 08. 04. 1993 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 08. 04. 1993 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 08. 04. 1993 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 08. 04. 1993 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 08. 04. 1993 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ladislav Kučera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - stavebními stroji
od 25. 03. 1993 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 25. 03. 1993 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 25. 03. 1993 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Vladimír König

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Zánik oprávnění:10. 3. 2003


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Zdeněk Beňo

Zánik oprávnění:10. 3. 2003


Výroba zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 12. 1992

Obory činnosti: - zvedacího a dopravního zařízení
od 21. 11. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Menšík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ladislav Kučera


Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce revize a zkoušky provozvní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Alena Svobodová

Zánik oprávnění:1. 7. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Přerušení: od 04. 09. 2003 do 04. 09. 2005


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Přerušení: Aktivní od 01. 09. 2011 do 30. 11. 2099
od 27. 08. 2008 do 31. 08. 2011
od 23. 11. 2004 do 23. 11. 2006


Podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma zvláště nebezpečných/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 26. 11. 1996 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 26. 11. 1996 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Roman Vrana

Přerušení: od 04. 09. 2003 do 04. 09. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992

Zánik oprávnění:5. 6. 2000


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992

Zánik oprávnění:25. 4. 1994


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992

Zánik oprávnění:28. 1. 1997


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:4. 9. 2003


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Přerušení: od 26. 10. 2004 do 26. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na za- kázku/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Obory činnosti: - implementace software
od 26. 11. 1996 do 04. 09. 2003
- pronájem software
od 26. 11. 1996 do 04. 09. 2003
- poskytování užití software
od 26. 11. 1996 do 04. 09. 2003
- rozmnožování počítačových programů
od 26. 11. 1996 do 04. 09. 2003
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 26. 11. 1996 do 04. 09. 2003
- poradenství v oblasti software
od 26. 11. 1996 do 04. 09. 2003
- poradenství v oblasti hardware
od 26. 11. 1996 do 04. 09. 2003

Zánik oprávnění:4. 9. 2003


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: RNDr. Vladimír Léhar

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Pavel Vrzal

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:18. 11. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Smička

Zánik oprávnění:18. 11. 1996


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Smička

Zánik oprávnění:18. 11. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Smička

Zánik oprávnění:1. 7. 2000


Revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Vrzal

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Šenk

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Alfred Fritsch

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Obory činnosti: - uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
od 26. 11. 1996 do 30. 06. 2008
- motorů a turbin
od 26. 11. 1996 do 30. 06. 2008
- součástí pro převod otáčivého pohybu
od 26. 11. 1996 do 30. 06. 2008
- pro dopravu kapalin a plynů
od 26. 11. 1996 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Obory činnosti: - pro zemědělství a lesnictví
od 26. 11. 1996 do 29. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vít Kostečka

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Punčochář


Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:22. 2. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Přerušení: od 26. 10. 2004 do 26. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Jaromír Řepka


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Oldřich Jenáček

Přerušení: od 23. 11. 2004 do 23. 11. 2006


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Petr Motl


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Jaromír Řepka


Broušení, leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:6. 3. 1996


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Bogdan

Zánik oprávnění:4. 9. 2003


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Beňo

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 26. 11. 1996 do 21. 04. 1999

Zánik oprávnění:21. 4. 1999


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Obory činnosti: - zpracování dat
od 26. 11. 1996 do 29. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Rábek

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Obory činnosti: - leštění
od 26. 11. 1996 do 30. 06. 2008

Přerušení: od 26. 10. 2004 do 26. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Zdeněk Zedník

Zánik oprávnění:10. 3. 2003


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - šíření reklamy
od 15. 10. 1992 do 22. 08. 2001
- zpracování a výroba návrhů
od 15. 10. 1992 do 22. 08. 2001
- průzkum trhu
od 15. 10. 1992 do 22. 08. 2001

Odpovědní zástupci: Jaroslav Šenk

Zánik oprávnění:22. 8. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 30. 07. 2008
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 30. 07. 2008
Poskytování technických služeb
od 30. 07. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 07. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 30. 07. 2008
Ubytovací služby
od 04. 03. 2008 do 30. 07. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 06. 08. 2007 do 30. 07. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 29. 04. 2005 do 30. 07. 2008
Poskytování technických služeb
od 04. 09. 2003 do 30. 07. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 09. 09. 2002
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 06. 09. 2002
Realitní činnost
od 06. 09. 2002 do 30. 07. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 29. 05. 1996
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 09. 04. 1996
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 02. 02. 1996
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 25. 04. 1994 do 30. 07. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 25. 04. 1994
Zprostředkování obchodu a služeb
od 08. 04. 1993
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 08. 04. 1993 do 30. 07. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 22. 03. 1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 03. 1993 do 30. 07. 2008
Výroba zdvihacích zařízení
od 07. 12. 1992 do 30. 07. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 07. 12. 1992
Podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma zvláště nebezpečných/
od 19. 11. 1992 do 30. 07. 2008
Leštění kovů
od 22. 10. 1992 do 30. 07. 2008
Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 22. 10. 1992 do 30. 07. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 22. 10. 1992 do 30. 07. 2008
Konstrukční činnost ve strojírenství
od 15. 10. 1992 do 30. 07. 2008
Revize ocelových konstrukcí velkostrojů (vyjma činností uvedených v příloze č.2 z.č. 455/1991 Sb.)
od 15. 10. 1992 do 30. 07. 2008
Výroba ocelových konstrukcí (průmyslové stavby, mosty)
od 15. 10. 1992 do 30. 07. 2008
Defektoskopické kontroly
od 15. 10. 1992 do 30. 07. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 15. 10. 1992
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 15. 10. 1992
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Štursa


Vydavatelská činnost (neperiodické publikace)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999
- vydávání knih
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999
- korektury a technická redakce
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Grafické práce (vyjma činností řemeslných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999
- zhotovení technických výkresů
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vít Kostečka

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Fotografické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Vladimír Rajch

Zánik oprávnění:25. 11. 1999


Defektoskopické kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - provozování středisek kalibrační služby
od 15. 10. 1992 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Čestmír Nožka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba ocelových konstrukcí (průmyslové stavby, mosty)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - kovových prefabrikátů pro stavby
od 15. 10. 1992 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Konstrukční činnost ve strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Školení v oboru bezpečnostních předpisů pro bezpečnost práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Pavel Vrzal

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Revize ocelových konstrukcí velkostrojů (vyjma činností uvedených v příloze č.2 z.č. 455/1991 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - obráběcích strojů
od 15. 10. 1992 do 30. 06. 2008
- stavebních a důlních strojů
od 15. 10. 1992 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Šenk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání svářečských kurzů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 15. 10. 1992 do 22. 08. 2001

Zánik oprávnění:22. 8. 2001


Měření průmyslových škodlivých vlivů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Obory činnosti: - výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999
- měření radonu
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999
- provozování středisek kalibrační služby
od 15. 10. 1992 do 29. 11. 1999

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Svatava Šubrtová

Zánik oprávnění:31. 5. 1996


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Zánik oprávnění:20. 12. 2005


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Ctibor Bílý

Zánik oprávnění:31. 3. 2000


Kovomodelářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1992

Obory činnosti: - sériově vyráběných klíčů a zámků
od 15. 10. 1992 do 01. 03. 2000
- kuchyňského nádobí a příborů
od 15. 10. 1992 do 01. 03. 2000
- kovové galantérie
od 15. 10. 1992 do 01. 03. 2000
- jednoduchých spojovacích součástek
od 15. 10. 1992 do 01. 03. 2000

Zánik oprávnění:1. 3. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45192049

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
1176448"BART" spółka z ograniczona  odpowiedzialnościa40403 Katowice, Oswobodzenia 1, Polská republika
414769"KATR spol. s r.o."18953263Stará Ves u Rýmařova, Potočná 94
1088203"Mc. Duke, s.r.o."60749733Brno, Olomoucká 65, PSČ 60200
708193Vostárek JiříVřesce 17, p. Rat. Hory
958948Kadlec JiříKolín II, Tyršova čp. 480