Firma s názvem UNEX a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 364. Její identifikační číslo je 45192049

Výpis z obchodního rejstříku UNEX a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 364

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: w2mgs73

Předmět podnikání: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Poskytování technických služeb
Zastupování v celním řízení
Realitní činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Ubytovací služby bez provádění hostinských činností
Vydavatelská činnost / periodické publikace /
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Výroba zdvihacích zařízení
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce revize a zkoušky...
Projektová činnost ve výstavbě
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma zvláště nebezpečných/
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
Hostinská činnost
Výroba a opravy zemědělských strojů
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení
Projektování elektrických zařízení
Provádění dopravních staveb
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Revize elektrických zařízení
Automatizované zpracování dat
Poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Elektroinstalatérství
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Polygrafická výroba
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika,...
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Kovářství, podkovářství
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Slévárenství, modelářství
Projektování elektrických zařízení
Leštění kovů
Automatizované zpracování dat
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Nástrojářství
Zámečnictví
Truhlářství
Broušení, leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a...
Modelářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Měření průmyslových škodlivých vlivů
Pořádání svářečských kurzů
Revize ocelových konstrukcí velkostrojů (vyjma činností uvedených v...
Školení v oboru bezpečnostních předpisů pro bezpečnost práce
Konstrukční činnost ve strojírenství
Výroba ocelových konstrukcí (průmyslové stavby, mosty)
Defektoskopické kontroly
Fotografické práce
Grafické práce (vyjma činností řemeslných)
Reklamní činnost
Vydavatelská činnost (neperiodické publikace)
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Kovomodelářství

Adresa společnosti

Sídlo: 1032, 78391 Uničov

Adresy: Brníčko 1032, 783 91 Uničov
od 23. 11. 2012
Uničov, Brníčko 1032, PSČ 78393
od 14. 04. 1997 od 23. 11. 2012
Uničov, Brníčko 1032, PSČ 78393
od 24. 10. 1995 od 14. 04. 1997
Uničov
od 06. 05. 1992 od 24. 10. 1995

Skutečnosti

  Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost UNEX a.s. I. Jediný akcionář obchodní společnost ARCADA Capital, a.s. se vzdává přednostního práva na úpis akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti.II. Základní kapitál obchodní společnosti UNEX a.s., se sídlem Brníčko 1032, 783 91 Uničov, identifikační číslo 45192049, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 364, dále též jen Společnost, se zvyšuje o částku 116.370.800,-- Kč, slovy: sto-šestnáct-milionů-tři-sta-sedmdesát-tisíc-osm-set korun českých, ze současné výše 113.629.200,-- Kč. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 230.000.000,- Kč. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.III. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti, zejména úhrada ručitelského závazku společnosti. IV. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 581 854 ks, slovy: pět-set-osmdesát-jeden-tisíc-osm-set-padesát-čtyři kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. V. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je: Obchodní společnost ARCADA Slovakia, a.s., se sídlem 26. novembra 1510/3, Humenné, PSČ 066 01, identifikační číslo 48 134 465, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově v oddíle Sa, vložka číslo 10492/P, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 116.370.800,-- Kč, slovy: sto-šestnáct-milionů-tři-sta-sedmdesát-tisíc-osm-set korun českých, 581 854 ks, slovy: pět-set-osmdesát-jeden-tisíc-osm-set-padesát-čtyři kusů, kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200,-- Kč na jednu akcii. VI. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti tj. Brníčko 1032, 783 91 Uničov. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí třicet (30) dnů a začne plynout následující den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. VII. Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 116.370.800,-- Kč, slovy: sto-šestnáct-milionů-tři-sta-sedmdesát-tisíc-osm-set korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč činí 200,- Kč, slovy: dvě-stě korun českých. Emisní kurz každé nové akcie odpovídá její nominální hodnotě. VIII. Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem předem určeného zájemce upisovatele převodem na účet Společnosti, č. účtu 115-0104860267/0100, vedený u Komerční banky a.s. tak, že upisovatel je povinen splatit 30 %, slovy: třicet procent, emisního kursu upsaných akcií tj. částku ve výši 34,911.240,-- Kč, slovy: třicet-čtyři-milionů-devět-set-jedenáct-tisíc-dvě-stě-čtyřicet korun českých, ve lhůtě do šedesáti (60) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a dalších 70 %, slovy: sedmdesát procent, emisního kurzu upsaných akcií tj. částku ve výši 81,459.560,-- Kč, slovy: osmdesát-jeden-milion-čtyři-sta-padesát-devět-tisíc-pět-set-šedesát korun českých, ve lhůtě do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. IX. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určených zájemců na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští.
od 17. 06. 2015 od 02. 07. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 11. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti UNEX a.s. konaná dne 5.srpna 2005 přijala následující usnesení:Hlavním akcionářem společnosti UNEX a.s. se sídlem Brníčko 1032, 783 93 Uničov, IČ 45192049, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 364, je společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4331 (dále jen "ARCADA" nebo "hlavní akcionář"). Skutečnost, že ARCADA je hlavním akcionářem podle § 183i odst. 1 písm. b) a c) obchodního zákoníku, vyplývá z toho, že:a) základní kapitál společnosti UNEX a.s. zapsaný v obchodním rejstříku činí 113 632 800,-- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů šest set třicet dva tisíc osm set korun českých),b) podle zápisu ze zasedání představenstva společnosti ze dne 27.5.2005 předložila ARCADA představenstvu společnosti UNEX a.s. hromadné listiny nahrazující celkem 521733 (slovy: pět set dvacet jedna tisíc sedm set třicet tři) kusů akcií společnosti UNEX a.s. o celkové jmenovité hodnotě 104 346 600,-- (slovy: jedno sto čtyři milionů tři sta čtyřicet šest tisíc šest set korun českých) opatřené rubopisy na řad společnosti ARCADA podepsanými osobami, které byly podle knihy akcionářů vedené společností UNEX a.s. ke dni 27.5.2005 vlastníky těchto akcií, resp. hromadných listin je nahrazujících, a nabytí těchto akcií (hromadných listin) doložila dvěma smlouvami o převodu cenných papírů ze dne 5.5.2005 s úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy, na jejich základě tyto akcie (hromadné listiny) koupila ARCADA od dvou fyzických osob, kterým byly tyto akcie (hromadné listiny nahrazující akcie znějící na jméno) vydány jako akcionářům po přeměně akcií do listinné podoby v roce 2004 a které byly jako vlastníci těchto hromadných listin zapsány v knize akcionářů vedené společností UNEX a.s. ke dni 27.5.2005,c) od 27.5.2005 do dne konání této valné hromady je ARCADA zapsána v knize akcionářů vedené společností UNEX a.s., jako vlastník akcií, resp. hromadných listin nahrazujících 521733 (slovy: pět set dvacet jedna tisíc sedm set třicet tři) kusů kmenových akcií emitovaných společností UNEX a.s., znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun českých), takže celková jmenovitá hodnota těchto akcií vlastněných společností ARCADA nahrazených hromadnými listinami činí 104 346 600,-- Kč, (slovy: jedno sto čtyři milionů tři sta čtyřicet šest tisíc šest set korun českých), tj. 91,83%, slovy: devadesát jedna celých osmdesát tři setin procenta, základního kapitálu společnosti UNEX a.s.Vlastnické právo ke všem akciím emitovaných společností UNEX a.s., které jsou ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (dále jen "akcie menšinových akcionářů"), přechází podle § 183i odst. 1 a podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, tedy na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti UNEX a.s. přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku.Každý dosavadní vlastník akcií menšinových akcionářů emitovaných společnosti UNEX a.s., jejichž vlastnické právo přechází na hlavního akcionáře, je povinen předložit listinné akcie, resp. hromadné listiny nahrazující akcie společnosti UNEX a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů společnosti UNEX a.s. Brníčko 1032, 783 93 Uničov, a to od úterý do čtvrtku od 09.00 hodin do 15.00 hodin každý týden v rámci zákonných lhůt pro předání akcií menšinových akcionářů.Protiplnění, které je hlavní akcionářů povinen poskytnout oprávněným osobám v souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na přechod akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, činí 395,-- Jč (slovy: tři sta devadesát pět korun českých) za jednu takovouto akcii menšinového akcionáře (dále jen "protiplnění"). Přiměřenost výše a hodnoty protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 212-27/05 ze dne 30.6.2005 zpracovaného znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc..Protiplnění bude hlavním akcionářem poskytnuto a splaceno oprávněným osobám do 50 (padesáti) dnů ode dne, kdy akcie menšinových akcionářů, které přejdou na hlavního akcionáře, budou předány společnosti UNEX a.s.Protiplnění bude zaplaceno hlavním akcionářem v peněžité formě, a to buď bankovním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, které uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti UNEX a.s., nebo poštovní poukázkou na adresu oprávněné osoby, kterou uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti UNEX a.s.. Protiplnění, které se vztahuje k akciím menšinových akcionářů, které budou v souladu s obchodním zákoníkem prohlášeny za neplatné (§ 1831 odst. 6 ), uloží hlavní akcionář bez zbytečného odkladu do úřední úschovy. Pokud bude prokázáno zastavení akcií společnosti, bude postupováno zejména v souladu s § 183l odst. 3 a § 183m odst. 4 obchodního zákoníku.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti UNEX a.s. k tomu, aby učinilo všechny nezbytné kroky požadované obchodním zákoníkem a tímto usnesením valné hromady v rámci přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře.
od 10. 08. 2005 od 31. 10. 2005

  Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci, čj. 47 Nc 4273/2003-10 ze dne 25.11.2003, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
od 15. 09. 2004 od 15. 09. 2004

  Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 25.11.2003, č.j. 47 Nc 4273/2003-10 nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Ludmily Lochmanové, Ph.D. ze dne 29.10.2003 na majetek povinného UNEX a.s. se sídlem Uničov, Brníčko 1032 k uspokojení pohledávky oprávněného FEMAX, a.s. se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí č.p. 978 ve výši 6.301,90 EUR, 7.158,80 EUR, 6.693,20 EUR, 2.871,10 EUR, 6.191,97 EUR, 5.986,20 EUR, 9.993,50 EUR, 123.676,20 EUR. Provedením exekuce je pověřen Mgr. MUDr. Radan Kuča, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Palackého 11.
od 26. 01. 2004 od 15. 09. 2004

  Valná hromada rozhodla dne 27.6.2003 o snížení základního kapitálu společnosti z částky 227,258.400,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm milionů dvě stě padesát osm tisíc čtyři sta korun českých) o částku ve výši 113,629.200,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů šest set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých) z důvodu úhrady ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu na 113,629.200,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů šest set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých), a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 113,629.200,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů šest set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) na jednu akci i.
od 17. 09. 2003 od 03. 11. 2003

  Řádná valná hromada rozhodla o snížení základního jměníspolečnosti za účelem úhrady ztráty z částky 568,146.000,- Kč(slovy:pětsetšedesátosmmiliónůjednostočtyřicetšesttisíc korun českých)o 340,887.600,- Kč (slovy:třistačtyřicetmiliónůosmsetosmdesátsedmtisícšestset korunčeských) na částku 227,258.400,- Kč (slovy:dvěstědvacetsedmmiliónůdvěstěpadesátosmtisícčtyřista korunčeských) snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,- Kč na 400,-Kč.
od 14. 10. 1999 od 14. 12. 1999

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32.
od 06. 05. 1992

Akcie

Počet: 581 854 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 06. 2015

Počet: 568 146 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 11. 2014

Počet: 568 146 ks v hodnotě: 200 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 03. 11. 2003 od 09. 08. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: ARCADA Capital, a.s.

IČO: 26943981

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 10. 2005 od 17. 06. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JANČÍ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2016 od 05. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2015 od 20. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015 od 31. 03. 2015


Název/Jméno: BAČKO MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 2015 od 20. 12. 2016


Název/Jméno: ZECHA ZDENĚK

IČO: 69585628

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2010 od 02. 07. 2015


Název/Jméno: HUDÁKOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2014


Název/Jméno: HUDÁK ĽUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2014


Název/Jméno: ČABIŇÁK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2014 od 02. 07. 2015


Název/Jméno: KALIVODA PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 02. 2012 od 03. 11. 2014


Název/Jméno: SUTORČÍKOVÁ MÁRIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2003 od 02. 03. 2015


Název/Jméno: VENEROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2006 od 03. 11. 2014


Název/Jméno: HRONSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 06. 2006 od 31. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 07. 2003 od 20. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 2003 od 02. 07. 2003


Název/Jméno: KALIVODA LUBOR

IČO: 75207559

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 06. 2006 od 03. 11. 2014


Název/Jméno: KALIVODOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2011 od 27. 02. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 19. 01. 2004 od 27. 01. 2011


Název/Jméno: VERNEROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2005 od 13. 02. 2006


Název/Jméno: KRAJŇÁKOVÁ PATRICIA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 01. 2004 od 09. 08. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 03. 09. 2003 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: CESNEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2003 od 02. 07. 2003


Název/Jméno: ŘÍHA OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 02. 2003 od 20. 06. 2006


Název/Jméno: MENCLOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2001 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: VALENTOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 02. 2003 od 03. 09. 2003


Název/Jméno: MALEC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 2001 od 19. 02. 2003


Název/Jméno: KRÁTKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2001 od 19. 02. 2003


Název/Jméno: John Frederick Martin

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 03. 2001 od 19. 01. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 1999 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: VESELÍK ZENO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 10. 2000 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: HAVAS KRISZTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 2000 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: POKORNÝ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 03. 1999 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: MARKO MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 03. 1999 od 10. 10. 2000


Název/Jméno: HAVASZ KRISZTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 03. 1999 od 10. 10. 2000


Název/Jméno: OTRADOVEC MICHAL

IČO: 61371211

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 03. 1999 od 19. 02. 2003
Dozorčí rada - člen
od 14. 04. 1997 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: SUDEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 1998 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: PORUBSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1998 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: MARČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1998 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: REBENDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 1997 od 16. 02. 1998


Název/Jméno: DANĚK ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 04. 1997 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: GISTR PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 1997 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 04. 1997 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: ADÁMEK WALTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 1997 od 16. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1996 od 14. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 1995 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: TOLASZ BRONISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 06. 1996 od 14. 04. 1997


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 1996 od 14. 04. 1997


Název/Jméno: POPELÁŘ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 06. 1996 od 14. 04. 1997


Název/Jméno: KLVAČ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1996 od 14. 04. 1997


Název/Jméno: HAVLÍČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 1996 od 14. 04. 1997


Název/Jméno: PIK ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 1996 od 14. 04. 1997


Název/Jméno: KOPP KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 06. 1996 od 16. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: HÖNIGSCHMIED FRANTIŠEK

IČO: 68926651

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1995 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: MINX JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 od 28. 02. 1995


Název/Jméno: PĚTA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: KNAPKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: AXMAN STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 od 23. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 27. 01. 1994


Název/Jméno: VAVREČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: ŘEZÁČ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: PÁLKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: KLABAL ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1994 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: NĚMEC ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: KRESTÝN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 od 28. 02. 1995


Název/Jméno: BERKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 1992 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: BINAR BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 1992 od 27. 01. 1994


Název/Jméno: SEDLÁČEK JAROSLAV

IČO: 87701367

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 06. 06. 1996


Název/Jméno: BUNGO MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 1992 od 27. 01. 1994


Název/Jméno: HEJL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 27. 01. 1994


Název/Jméno: INDERKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 27. 01. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 02. 2016


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 09. 2015


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 06. 2012

Odpovědní zástupci: 285538


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 03. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 1123596

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 1123596

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 09. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 09. 1999

Zánik oprávnění:04. 09. 2003


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 09. 2003


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 09. 2002


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 447161

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 05. 1996

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 05. 1996

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 04. 1994

Odpovědní zástupci:


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 04. 1994

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 26. 10. 2004 od 26. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 04. 1994

Zánik oprávnění:01. 07. 2000


Ubytovací služby bez provádění hostinských činností

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 88339

Zánik oprávnění:10. 03. 2003


Vydavatelská činnost / periodické publikace /

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1993

Zánik oprávnění:04. 09. 2003


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 04. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 819784

Zánik oprávnění:10. 03. 2003


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 819784

Zánik oprávnění:10. 03. 2003


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 591786


Výroba zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce revize a zkoušky provozvní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 12. 1992

Zánik oprávnění:01. 07. 2000


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Přerušení: Aktivní od 01. 09. 2011 od 30. 11. 2099
od 27. 08. 2008 od 31. 08. 2011
od 23. 11. 2004 od 23. 11. 2006


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Přerušení: od 04. 09. 2003 od 04. 09. 2005


Podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma zvláště nebezpečných/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 285537

Přerušení: od 04. 09. 2003 od 04. 09. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Zánik oprávnění:28. 01. 1997


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 819784

Zánik oprávnění:25. 04. 1994


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Zánik oprávnění:05. 06. 2000


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 07. 2000


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:18. 11. 1996


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 761219

Zánik oprávnění:18. 11. 1996


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 45474

Zánik oprávnění:18. 11. 1996


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na za- kázku/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:04. 09. 2003


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Přerušení: od 26. 10. 2004 od 26. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 09. 2003


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1048473

Přerušení: od 26. 10. 2004 od 26. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:22. 02. 1996


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 620969


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 45474


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 23. 11. 2004 od 23. 11. 2006


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 963535


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1123597

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Přerušení: od 26. 10. 2004 od 26. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 819784

Zánik oprávnění:21. 04. 1999


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:04. 09. 2003


Broušení, leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 1992

Zánik oprávnění:06. 03. 1996


Modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 1992

Zánik oprávnění:10. 03. 2003


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992


Měření průmyslových škodlivých vlivů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Pořádání svářečských kurzů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 545426

Zánik oprávnění:22. 08. 2001


Revize ocelových konstrukcí velkostrojů (vyjma činností uvedených v příloze č.2 z.č. 455/1991 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 28069

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Školení v oboru bezpečnostních předpisů pro bezpečnost práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Konstrukční činnost ve strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 545426

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba ocelových konstrukcí (průmyslové stavby, mosty)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 28069

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Defektoskopické kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Fotografické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:25. 11. 1999


Grafické práce (vyjma činností řemeslných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1123600

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1123601

Zánik oprávnění:22. 08. 2001


Vydavatelská činnost (neperiodické publikace)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 204202

Zánik oprávnění:29. 11. 1999


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Zánik oprávnění:31. 05. 1996


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 03. 2000


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1992

Zánik oprávnění:20. 12. 2005


Kovomodelářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1992

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45192049

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
247698"TRIDE", s.r.o.64256359Přelouč, 53501, , Jižní, 1362
17545ABONUS, s.r.o.5287472Vojtěšská 211/6, 11000 Praha
147953ABSOLUTE ABSOLUTA a.s.27823377Opava, Náměstí republiky 369/11, PSČ 746 01
22613ADLER Czech, a.s.25409727Oblouková 391, 40340 Ústí nad Labem
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
18631Amadeus Czech Republic and Slovakia, s.r.o.49680030Sokolovská 100/94, 18600 Praha
243646ATALIAN Facility CZ s.r.o.2508944717. listopadu 1434, 29301 Mladá Boleslav
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
217376Bi Esse Cz s.r.o.25232703Plzeň - Koterov, Koterovská č.p. 601/192, PSČ 326 00
27227BRATECH, s.r.o.25778552Teplice, Duchcovská 88, PSČ 415 01
39364BSV, v.o.s. "v likvidaci"47154748170, 78313 Liboš
2865Bytové družstvo Nad Výšinkou48032069Nad Výšinkou 2643/14, 15000 Praha
247602Bytové družstvo Věkova 1199/1200, Praha 427396690Věkova 1200/52, 14700 Praha
20755Bytové družstvo Zborovská 5626438925Zborovská 79/56, 15000 Praha
253900CERT Kladno, s.r.o.49550721Huťská 229, 27201 Kladno
31453CMC Graduate School of Business o.p.s.25692101Čelákovice, Náměstí 5.května 2, okres Praha-východ, PSČ 250 88
29630CP Books, a.s.26949539Brno, 63500, Bystrc, Náměstí 28. dubna, 48
22454CZB, a.s.25386930Vrchlického 844/22, 79401 Krnov
128167ČEKONT,s.r.o. v likvidaci25067214Nádražní 326, 66442 Modřice
48700DIDA, spol. s r. o. "v likvidaci"47683210Želatovská 2709/26, 75002 Přerov
69002DISTRIBUCE DROGERIE v. o. s.25342266Kuřimská 1263/6, 62100 Brno
216790Dopravní podnik města Olomouce, a.s.47676639Koželužská 563/1, 77900 Olomouc
86004EKOLTES Hranice, a.s.61974919Zborovská 606, 75301 Hranice
96642Elanit s.r.o.27705617Sušilova 340, 66462 Hrušovany u Brna
122685ELDO-CL s.r.o.2542978728, 47001 Česká Lípa

Související osoby

#NázevICOAdresa
97029ADAMČÍKOVÁ IVETA16904435Lukášova 311/5, 13000 Praha
161209ANDRES JAN88926095Pešlova 94/6, 19000 Praha
73255BAHNÍKOVÁ IVANA11133074třída Míru 97, 53002 Pardubice
49650BALÍK PAVEL11204982Nový lesík 882/27, 16200 Praha
20495BANKO PETR88137040Lohniského 870/14, 15200 Praha
165141BARCAL RICHARD76005267Rašínovo nábřeží 406/38, 12800 Praha
17242BARTÁK JAN13129767Pod Klikovkou 1917/4, 15000 Praha
20445BARTONÍČEK JOSEF455120785. května 796, 53401 Holice
64601BARTOŠOVÁ SIMONA3984940Ratibořská 1602/97, 74705 Opava
170515BARVÍNEK VLADIMÍR74815237Útulná 2027/12, 10000 Praha
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
38714BASSETTO VÁCLAV41101430Hlavenecká 134, 27714 Lhota
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
78522BĚLÍK JIŘÍ45489785V Ulici 130, 59214 Nové Veselí
88339BEŇO ZDENĚK18465145U Oskavy 1303, 78391 Uničov
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
64607BERKA JAN64551377Konvalinková 469, 38101 Český Krumlov
53429BERKOVÁ JANA64249891Žateckých 1082/9, 14000 Praha
172075BERNARD JAROSLAV72846151Beroun, 26601, Beroun-Město, Šafaříkova, 604/3
29157BÍLEK ROMAN76407578Hornopolní 2833/53, 70200 Ostrava
19097BLÁHA JOSEF4590033711, 58253 Skorkov
34284BLAŽEK ZDENĚK46227865Masarykovo náměstí 66, 59501 Velká Bíteš
96778BLECHA VLADIMÍR76549241Věžická 2715/12, 19300 Praha
36723BOČKOVÁ ANDREA4923227Ratibořská 145/10, 74718 Píšť
134009BOGDAN MILOŠ564094693, 66902 Znojmo

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Body Dynamic, spol. s r.o. v likvidaci49615491Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Blanka Švadlenková45969990Přípotoční 830/3, 10100 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí