UniCredit Leasing CZ, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem UniCredit Leasing CZ, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 546. Jeho identifikační číslo je 15886492

 
 

Výpis z obchodního rejstříku UniCredit Leasing CZ, a.s.

Datum zápisu: 27. 2. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 546

Identifikační číslo:15886492

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 874gtdk

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Realitní činnost
pronájem motorových vozidel
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
pronájem průmyslového zboží
činnost organizačních a ekonomických poradců
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010
od 04. 04. 2012
Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 15000
od 27. 09. 2005 do 04. 04. 2012
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 55/140, PSČ 15005
od 01. 06. 2004 do 27. 09. 2005
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 55/140
od 08. 07. 1996 do 01. 06. 2004
Praha 1, ČSFR, Josefská 6/34
od 16. 09. 1992 do 08. 07. 1996
Praha 1, ČSFR, Široká 5
od 06. 01. 1992 do 16. 09. 1992
Praha 1, ČSFR, Vodičkova 30
od 27. 02. 1991 do 06. 01. 1992
Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10

Skutečnosti

  Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 2.5.2016 sepsaného pod č. NZ 169/2016, N 153/2016, Mgr. Františkem Novotným, notářem v Praze, na společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 158 86 492, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546, jako na společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění těchto zanikajících společností: 1) INPROX Chomutov, s.r.o., IČ: 256 70 981, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59850, 2) INPROX Kladno, s.r.o., IČ: 257 27 435, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64760. Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 158 86 492, jako společnost nástupnická, se stala právním nástupcem společnosti INPROX Kladno, s.r.o., IČ: 257 27 435 a společnosti INPROX Chomutov, s.r.o., IČ: 256 70 981, jako společností zanikajících.
od 03. 08. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 08. 2014

  Jediný akcionář společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. přijal při výkonu působnosti valné hromady dne 30.04.2014 následující usnesení:Základní kapitál společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, IČ 15886492, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546 (dále jen UniCredit Leasing CZ, a.s.), se zvyšuje z dosavadní výše 226.000.000,- Kč (dvě stě dvacet šest milionů korun českých) o částku 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) na novou výši 981.452.000,- Kč (devět set osmdesát jedna milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých), přičemž:(i) upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;(ii) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks (jednoho kusu) nové kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) (dále jen Akcie);(iii) S ohledem na skutečnost, že emisní kurs Akcie bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nebude Akcie upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), ale bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Předem určený zájemce);(iv) Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK,(v) Emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz Akcie činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých);Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s UniCredit Leasing CZ, a.s. Tato smlouva bude uzavřena v sídle UniCredit Leasing CZ, a.s. v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem UniCredit Leasing CZ, a.s.;(vi) Schvaluje se, aby Akcie byla upsána nepeněžitým vkladem Předem určeného zájemce, jehož předmětem je:7.296 ks (sedm tisíc dvě stě devadesát šest kusů) akcí na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 3.320,- EUR (tři tisíce tři sta dvacet euro) každá, emitovaných společností UniCredit Leasing Slovakia, a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava 814 16, Slovenská republika, IČ 35 730 978, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 1555/B (dále jen Předmět nepeněžitého vkladu);Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn v souladu s ustanovením § 251 ZOK na základě posudku č. 8/30017587/14 ze dne 15.04.2014, zpracovaného znalcem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 16190581 k datu ocenění 28.02.2014 po zaokrouhlení částkou 27.632.000,- EUR (dvacet sedm milionů šest set třicet dva tisíc euro), která po přepočtu měnovým kurzem k datu ocenění 28.02.2014 ve výši 27,34 CZK/EUR (dvacet sedm celých třicet čtyři) činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých). Za tento Předmět nepeněžitého vkladu tedy bude Předem určenému zájemci vydán 1 ks (jeden kus) kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) a emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz akcie činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých(vii) Smlouva o vnesení nepeněžitého vkladu bude uzavřena v sídle UniCredit Leasing CZ, a.s. v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00 ve lhůtě 60 (šedesáti) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem UniCredit Leasing CZ, a.s.
od 20. 05. 2014 do 07. 08. 2014

  Exekutorským úřadem se sídlem Lidická 13 v Praze 5, pod Sp. Zn. Ex 0455/02 byla vymožena celá dlužná částka 15.000,- Kč s příslušenstvím, náklady exekuce a náklady oprávněného, na kterou byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29.8.2002 č.j. Nc 826/2002-4 nařízena exekuce. Exekuce na majetek povinného je ukončena.
od 19. 02. 2004 do 19. 02. 2004

  Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29.8.2002, č.j.: Nc 826/2002-4, byla nařízena exekuce na majetek povinného CAC LEASING, a.s. se sídlem Janáčkovo nábřeží 55, Praha 5, IČ 158 86 492. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Miroslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Svornosti 8, Praha 5.
od 11. 02. 2004 do 19. 02. 2004

  Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou zedne 12.2.1991, byli jmenováni členové představenstva, dozorčírady, revizoři účtů.
od 27. 02. 1991

  Jedná se o společnost se zahraniční majetkovou účastí.Rozhodnutí o udělení povolení k založení podniku se zahraničnímajetkovou účastí vydáno Federálním ministerstvem financí dne19.12.1990, pod č.j. XI/2 - 28 505/90. Toto rozhodnutí nabyloprávní moci dne 10.1.1991.
od 27. 02. 1991 do 01. 06. 2004

  Ze 100% základního kapitálu bylo splaceno více než 30%.
od 27. 02. 1991 do 08. 01. 1998

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 755452000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 18. 06. 2014

Počet: 260 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 30. 01. 2006

Počet: 400 ks v hodnotě: 500000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 30. 01. 2006

Počet: 400 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 01. 1998 do 08. 01. 1998

Počet: 260 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 01. 1998 do 08. 01. 1998

Počet: 400 ks v hodnotě: 500000 - akcie na jméno
od 29. 05. 1995 do 29. 05. 1995

Počet: 260 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 08. 03. 1994 do 08. 03. 1994

Počet: 200 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 27. 02. 1991 do 27. 02. 1991

Vlastníci

Název/Jméno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČO:64948242

Adresa: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092
od 20. 05. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 05. 2014


Název/Jméno: UNICREDIT LEASING S.P.A.

Adresa: Bologna, Via Rivani 5, 401 38, Italská republika
od 25. 01. 2010 do 20. 05. 2014
40125 Bologna, Piazza di porta Santo Stefano 3, Italská republika
od 21. 02. 2009 do 25. 01. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 02. 2009 do 20. 05. 2014


Název/Jméno: UNICERDIT GLOBAL LEASING S.P.A. Zweigniederlassung Wien

Adresa: 1040 Vídeň, Operngasse 21, Rakouská republika
od 10. 10. 2007 do 10. 10. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 10. 2007 do 10. 10. 2007


Název/Jméno: UNICREDIT GLOBAL LEASING S.P.A. Zweigniederlassung Wien

Adresa: 1040 Vídeň, Operngasse 21, Rakouská republika
od 10. 10. 2007 do 21. 02. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 10. 2007 do 21. 02. 2009


Název/Jméno: Bank Austria Creditanstal Leasing GmbH

Adresa: Operngasse 21, 1040 Wien, FN 93023, Rakouská republika
od 01. 06. 2004 do 10. 10. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 06. 2004 do 10. 10. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: OMAROV MAGARAM

Funkce: Prokura - prokurista
od 16. 09. 2016

Adresa: U první baterie 767/19, Střešovice, 162 00 Praha 6
od 16. 09. 2016


Název/Jméno: IANNONE PAOLO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2010 do 19. 02. 2015

Adresa: Baarova 1540/28, Michle, 140 00 Praha 4
od 28. 09. 2013
Praha 5, Švédská 1036/17
od 25. 06. 2010 do 28. 09. 2013


Název/Jméno: BARABAS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2016

Adresa: U dubu 1371/98, Braník, 147 00 Praha 4
od 01. 08. 2016


Název/Jméno: FIŠER PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 do 16. 09. 2016

Adresa: Na Hřebenkách 3157/4a, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 29. 04. 2016 do 16. 09. 2016
Praha 5, Na Hřebenkách 3157/4A, PSČ 15000
od 24. 06. 2006 do 29. 04. 2016


Název/Jméno: MUSÍLEK LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2013

Adresa: Symfonická 1425/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5
od 26. 03. 2013


Název/Jméno: MATULA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2006 do 13. 10. 2010

Adresa: Na krutci 84/17, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 26. 03. 2013
Praha 6 - Vokovice, Na Krutci 84/17, PSČ 16000
od 21. 09. 2006 do 13. 10. 2010


Název/Jméno: ANGELINE MICHELLE CORVAGLIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2016

Adresa: Mánesova 989/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 14. 03. 2016


Název/Jméno: DUSÍLEK JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2014 do 01. 08. 2016

Adresa: Měsíční 1366/10, Uhříněves, 104 00 Praha 10
od 06. 10. 2014 do 01. 08. 2016


Název/Jméno: NEJEZCHLEB RICHARD

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 05. 2015

Adresa: 85101 Bratislava, Kopčianska 3756/8, Slovenská republika
od 06. 05. 2015


Název/Jméno: GRUND DAVID

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2014 do 19. 02. 2015

Adresa: K Lukám 702, 250 92 Šestajovice
od 06. 10. 2014


Název/Jméno: GREGOR PETER HOFSTÄTTER-POBST

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2014

Adresa: K vinicím 698, Nebušice, 164 00 Praha 6
od 06. 10. 2014


Název/Jméno: KUNERT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 06. 2010 do 06. 10. 2014

Adresa: Jihovýchodní III 789/60, Záběhlice, 141 00 Praha 4
od 28. 09. 2013 do 06. 10. 2014
Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany 1107/19, PSČ 16000
od 25. 06. 2010 do 28. 09. 2013


Název/Jméno: DUCHANOVÁ ERIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 09. 2013 do 07. 08. 2014

Adresa: Výškovická 428/159, Výškovice, 700 30 Ostrava
od 28. 09. 2013 do 07. 08. 2014


Název/Jméno: ANGELINE MICHELLE KOCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2013 do 14. 03. 2016

Adresa: Anny Letenské 1235/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 26. 03. 2013 do 14. 03. 2016


Název/Jméno: KEKETI DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2013 do 05. 06. 2015

Adresa: 91924 Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 378, Slovenská republika
od 26. 03. 2013 do 05. 06. 2015


Název/Jméno: JAROMĚŘSKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 10. 2010 do 26. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 2006 do 13. 10. 2010
Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 do 21. 09. 2006

Adresa: Dismanova 2623/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5
od 26. 03. 2013
Praha 5, Dismanova 2623/3, PSČ 15800
od 25. 01. 2010 do 26. 03. 2013
Praha 5, Voskovcova 934/31, PSČ 15200
od 24. 06. 2006


Název/Jméno: ANDRESOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2013 do 07. 08. 2014

Adresa: V Malém háji 353, 250 70 Odolena Voda
od 29. 01. 2013 do 07. 08. 2014


Název/Jméno: ŠIMŮNEK MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 04. 2012 do 06. 05. 2015

Adresa: Zlonín 141, PSČ 25064
od 04. 04. 2012 do 06. 05. 2015


Název/Jméno: MARINI CARLO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 03. 2011 do 26. 09. 2014

Adresa: Piacenza, Stradone Farnese 81, Italská republika
od 14. 03. 2011 do 26. 09. 2014


Název/Jméno: CHRISTIANOVÁ ANDREA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2007 do 29. 01. 2013

Adresa: Praha 9, Jablonecká 715/9, PSČ 19000
od 12. 03. 2007 do 29. 01. 2013


Název/Jméno: ŽÁK MIROSLAV

IČO: 68151837

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 05. 2008 do 22. 10. 2013

Adresa: Praha 9 - Vysočany, Kabešova 943/2, PSČ 19000
od 11. 11. 2010 do 22. 10. 2013
Praha 10 - Vysočany, Kabešova 943/2, PSČ 19000
od 27. 10. 2010 do 11. 11. 2010
Praha 4 - Záběhlice, Bělčická 2827/16, PSČ 14100
od 03. 05. 2008 do 27. 10. 2010


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 2010 do 26. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2010 do 14. 10. 2010
Prokura - prokurista
od 22. 11. 2006 do 13. 10. 2010

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Anny Rybníčkové 2612/10, PSČ 15500
od 14. 10. 2010 do 26. 03. 2013
Praha 5 - Stodůlky, Anny Rybníčkové 2612/10, PSČ 15500
od 13. 10. 2010 do 14. 10. 2010
Vítkovice 136, PSČ 51238
od 22. 11. 2006 do 13. 10. 2010


Název/Jméno: NOVÁČEK KAREL

IČO: 69720665

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2010 do 26. 03. 2013
Prokura - prokurista
od 21. 02. 2009 do 13. 10. 2010

Adresa: Plzeň, Pod Všemi svatými /46, PSČ 30100
od 13. 10. 2010 do 26. 03. 2013
Plzeň, Pod Všemi Svatými 46, PSČ 30164
od 21. 02. 2009 do 13. 10. 2010


Název/Jméno: HOŠKOVÁ JITKA

IČO: 46367373

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2010 do 28. 09. 2013

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Náměstí Interbrigády 950/2, PSČ 16000
od 30. 06. 2010 do 28. 09. 2013


Název/Jméno: LORENZI LUCA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 06. 2010 do 14. 03. 2011

Adresa: Cesena, Via Farini 813, PSČ 470 23, Italská republika
od 25. 06. 2010 do 14. 03. 2011


Název/Jméno: PACHOINIG MANUELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2009 do 25. 06. 2010

Adresa: Vídeň, Aspangstraße, 45/2/8, 1030, Rakouská republika
od 07. 08. 2009 do 25. 06. 2010


Název/Jméno: BRAUN GUNNAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2008 do 07. 08. 2009

Adresa: 1220 Vídeň, Cherubinistrasse 3 a, Rakouská republika
od 14. 04. 2008 do 07. 08. 2009


Název/Jméno: CAVAZZOLI MATTEO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2008 do 26. 09. 2014

Adresa: 20063 Milano, Via Adua 41, Italská republika
od 27. 02. 2008 do 26. 09. 2014


Název/Jméno: KLAPPER ORTWIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2006 do 14. 04. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2004 do 04. 01. 2006
Dozorčí rada - člen
od 25. 03. 1996 do 01. 06. 2004

Adresa: Vídeň, Maxmilian Schober Gasse 8, Rakouská republika
od 25. 03. 1996 do 14. 04. 2008


Název/Jméno: VOTÁPEK DAVID

Funkce: Prokura - prokurista
od 22. 11. 2006 do 14. 04. 2008

Adresa: Praha 5, Pod Lipkami 27, PSČ 15000
od 22. 11. 2006 do 14. 04. 2008


Název/Jméno: JAAROMĚŘSKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2006 do 22. 09. 2006

Adresa: Praha 5, Voskovcova 934/31, PSČ 15200
od 21. 09. 2006 do 22. 09. 2006


Název/Jméno: GERŽA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2004 do 21. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 do 01. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 02. 1991 do 25. 03. 1996

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Nad Botičem 805/28, PSČ 10200
od 03. 07. 2006 do 21. 09. 2006
Praha 10, Hostivař, Nad Botičem 805/28
od 31. 01. 2000 do 03. 07. 2006
Praha 4, Za pruhy 6, PSČ 14000
od 27. 02. 1991 do 31. 01. 2000
Praha 4, ČSFR, Za pruhy 6
od 27. 02. 1991 do 25. 03. 1996


Název/Jméno: DUFEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2006 do 30. 06. 2010

Adresa: Praha 4, Plickova 572/1, PSČ 14900
od 03. 07. 2006 do 30. 06. 2010


Název/Jméno: TRUMMINGER FRIEDRICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 do 29. 08. 2008

Adresa: Praha 6 - Řepy, Na Fialce 65/1554, PSČ 16000
od 24. 06. 2006 do 29. 08. 2008


Název/Jméno: TUMMINGER FRIEDRICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 do 24. 06. 2006

Adresa: Praha 6 - Řepy, Na Fialce 65/1554, PSČ 16000
od 24. 06. 2006 do 24. 06. 2006


Název/Jméno: KRÁSA LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 do 21. 02. 2009

Adresa: Hostouň, Jenečská 326, PSČ 27353
od 24. 06. 2006 do 21. 02. 2009


Název/Jméno: SCHMIDECKER ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2006 do 07. 08. 2009
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 09. 2005 do 04. 01. 2006

Adresa: A-2380 Perchtoldosdorf, Koloniegasse 14, Rakouská republika
od 14. 09. 2005 do 07. 08. 2009


Název/Jméno: Mag. FRIEDRICH ROBERT RACHER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 01. 2006 do 07. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 do 04. 01. 2006

Adresa: 2320 Schwechat, Reitbahngasse 4, Rakouská republika
od 14. 09. 2005 do 07. 08. 2009


Název/Jméno: KUBÍČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 do 27. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2004 do 14. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1998 do 01. 06. 2004

Adresa: Plzeň - Jižní Předměstí, Baarova 2594/4
od 01. 06. 2004 do 27. 02. 2008
Plzeň-Jižní Předměstí, Baarova 2594/4
od 31. 01. 2000 do 01. 06. 2004
Plzeň - Jižní Předměstí, Baarova 2594/4
od 08. 01. 1998 do 31. 01. 2000


Název/Jméno: GREUSSING CHRISTOPH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 09. 2005 do 21. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2004 do 14. 09. 2005

Adresa: Landstrasse 72 c, 6971 Hard, Rakouská republika
od 18. 08. 2004 do 21. 09. 2006


Název/Jméno: HORVÁTH HELMUT

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 06. 2004 do 14. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 2002 do 01. 06. 2004

Adresa: 2340 Mödling, Guntramsdorfer Str. 41/24/7, Rakouská republika
od 16. 02. 2002 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: HACKL MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2004 do 14. 09. 2005

Adresa: Vídeň, Landstrasser Hauptstr. 148/1/13, Rakouská republika
od 01. 06. 2004 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: IRRGEHER HEINZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2004 do 12. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2000 do 01. 06. 2004

Adresa: Praha 5, Janáčkovo nábř. 23
od 31. 01. 2000 do 12. 01. 2006


Název/Jméno: MÜLLER ŠTĚPÁN

IČO: 75421194

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2004 do 14. 09. 2005

Adresa: Praha 5, Renoirova 621
od 01. 06. 2004 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: KUBINCOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2000 do 12. 03. 2007

Adresa: Praha 3, Pod Jarovem 2031/20
od 28. 08. 2003 do 12. 03. 2007
Praha 3, Pod Jarovem 20
od 31. 03. 2000 do 28. 08. 2003


Název/Jméno: KEJVAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2003 do 03. 07. 2006

Adresa: Praha 4, Dědinova 1987/14
od 28. 08. 2003 do 03. 07. 2006


Název/Jméno: DELACARTE PHILIPPE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 12. 2002 do 01. 06. 2004

Adresa: Praha 5, Na Hřebenkách 30, PSČ 15000
od 07. 12. 2002 do 07. 12. 2002
Praha 5, Na Hřebenkách 30, PSČ 15000
od 07. 12. 2002 do 01. 06. 2004


Název/Jméno: WITZANY JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 12. 2002 do 01. 06. 2004

Adresa: Praha 6, Zengrova 24, PSČ 16000
od 07. 12. 2002 do 01. 06. 2004


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 1998 do 28. 08. 2003

Adresa: Brno - Nový Lískovec, Plachty 514/8, okres Brno-město
od 16. 02. 2002 do 28. 08. 2003
Brno, Voříškova 41, okres Brno-město
od 08. 01. 1998 do 16. 02. 2002


Název/Jméno: CHARAMZA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 2001 do 07. 12. 2002

Adresa: Praha - Štěrboholy, Drobná 236/4
od 09. 01. 2001 do 07. 12. 2002


Název/Jméno: ČÍŽKOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 01. 2001 do 01. 11. 2006

Adresa: Praha 8, Rajmonova 1198
od 09. 01. 2001 do 01. 11. 2006


Název/Jméno: TOBOLA BRONISLAV

IČO: 70356823

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2000 do 09. 01. 2001

Adresa: Praha 5, Pražského 602
od 31. 03. 2000 do 09. 01. 2001


Název/Jméno: HELPA WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2000 do 16. 02. 2002

Adresa: A 1230 Vídeň,Speisinger Str.220, Rakouská republika
od 31. 03. 2000 do 16. 02. 2002


Název/Jméno: KALVODA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2000 do 07. 12. 2002

Adresa: Praha 6- Bubeneč, Rooseveltova 42
od 31. 03. 2000 do 07. 12. 2002


Název/Jméno: KRÁTKÝ MIROSLAV

IČO: 45492573

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1998 do 01. 10. 2007

Adresa: Praha 4, Rytířova 810/25
od 30. 01. 1998 do 01. 10. 2007


Název/Jméno: KRAHULÍK IVAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1998 do 01. 11. 2006

Adresa: Praha 4, V Průčelí 1655/4
od 30. 01. 1998 do 01. 11. 2006


Název/Jméno: SKLENÁŘ JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1998 do 01. 11. 2006

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 491
od 30. 01. 1998 do 01. 11. 2006


Název/Jméno: KUBÍČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1998 do 08. 01. 1998

Adresa: Plzeň - Jižní Předměstí, Baarova 2594/4
od 08. 01. 1998 do 08. 01. 1998


Název/Jméno: ENGERT PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1998 do 31. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1996 do 08. 01. 1998

Adresa: Praha 5, Janáčkovo nábřeží 23
od 08. 01. 1998 do 31. 01. 2000
Praha 4, Kongresová 1
od 25. 03. 1996 do 08. 01. 1998


Název/Jméno: ZAJÍČEK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1996 do 30. 01. 1998

Adresa: Libiš, Ovocná 604, okres Mělník
od 08. 07. 1996 do 30. 01. 1998


Název/Jméno: ŠTĚPANÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 03. 1996 do 31. 03. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 do 08. 03. 1994

Adresa: Praha 6, Vilímkova 17
od 25. 03. 1996 do 31. 03. 2000
Praha 6, Vilimovská 17
od 27. 02. 1991 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: KEMPNÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1996 do 24. 06. 2006

Adresa: Praha 3, Roháčova 42
od 25. 03. 1996 do 24. 06. 2006


Název/Jméno: KUBÍČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 1995 do 08. 01. 1998

Adresa: Plzeň - Jižní Předměstí, Baarova 2594/4, okres Plzeň-město
od 25. 03. 1996 do 08. 01. 1998
Plzeň, Jižní Předměstí 2594/4, okres Plzeň-město
od 19. 12. 1995 do 25. 03. 1996


Název/Jméno: STIESS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 do 31. 03. 2000
Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995

Adresa: Praha 5, Stiessova 191
od 29. 05. 1995 do 31. 03. 2000
Praha 5, Stiessova 191
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995


Název/Jméno: ILLCHMAN OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 do 31. 03. 2000

Adresa: Vídeň - Rakousko, Veitgasse 28
od 29. 05. 1995 do 31. 03. 2000


Název/Jméno: SPIEGEL GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 do 08. 01. 1998

Adresa: Perchtoldsdorf - Rakousko, Műhlgasse 76
od 29. 05. 1995 do 08. 01. 1998


Název/Jméno: NAGELER EWALD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 do 25. 03. 1996

Adresa: Vídeň - Rakousko, Eslarngasse 15/46
od 29. 05. 1995 do 25. 03. 1996


Název/Jméno: KUČEROVÁ DAGMAR

IČO: 61376108

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 do 31. 03. 2000

Adresa: Praha 9, Mezilesí 2075, PSČ 19300
od 29. 05. 1995 do 31. 03. 2000


Název/Jméno: KEMPNÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1994 do 25. 03. 1996

Adresa: Praha 3, Roháčova 42
od 08. 03. 1994 do 25. 03. 1996


Název/Jméno: ŠTĚPÁNÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995

Adresa: Praha 6, Vilímovská 17
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995


Název/Jméno: TASCHNER JOHAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995

Adresa: Wiener Neustadt, Rakousko, Ungargasse 39
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995


Název/Jméno: ILCHAMNN OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995

Adresa: Vídeň, Rakousko, St. Veitgasse 28
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995


Název/Jméno: Kurt F. Wiesinger

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995

Adresa: Vídeň, Rakousko, Ficherstiege 9/8
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995


Název/Jméno: KROH JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995

Adresa: Praha 2, Na výtoni 6
od 08. 03. 1994 do 29. 05. 1995


Název/Jméno: SCHOBER CHRISTOPHER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1992 do 08. 03. 1994

Adresa: 1030 Vídeň, Rakousko, Traungasse 2/7
od 16. 09. 1992 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: Kurt F.Wiesinger

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1992 do 08. 03. 1994

Adresa: 1010 Vídeň, Rakousko, Fischerstiege 9/8
od 16. 09. 1992 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: KROH JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1992 do 08. 03. 1994

Adresa: Praha 2, Na výtoni 6
od 16. 09. 1992 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: PROKEŠ VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1992 do 08. 03. 1994

Adresa: Praha 4, Leopoldova 2045
od 16. 09. 1992 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: TASCHNER JOHANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 02. 1991 do 08. 03. 1994

Adresa: 2700 Wr. Neustadt, Rakousko, Ungargasse 39
od 27. 02. 1991 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: LANEGGER ALOIS

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 02. 1991 do 25. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 do 19. 12. 1995

Adresa: 1020 Wien, Rakousko, Fruchtgasse 3/3/13
od 27. 02. 1991 do 25. 03. 1996
1020 Vídeň, Rakousko, Fruchtgasse 3
od 27. 02. 1991 do 19. 12. 1995


Název/Jméno: PLANK THEODOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 do 06. 01. 1992

Adresa: 1030 Wien, Rakousko, Strohgasse
od 27. 02. 1991 do 06. 01. 1992


Název/Jméno: ILCHMANN OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 do 08. 03. 1994

Adresa: 1130 Wien, Rakousko, St. Veitgasse 28
od 27. 02. 1991 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: STIESS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 do 08. 03. 1994

Adresa: Praha 5, ČSFR, Stiessova 191
od 27. 02. 1991 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 do 06. 01. 1992

Adresa: Praha 4, ČSFR, Jílovská 1165/65
od 27. 02. 1991 do 06. 01. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Gerža


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 3. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Gerža

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 3. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Gerža

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 3. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Gerža

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 3. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Gerža

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 10. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Jaroměřský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Gerža


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 05. 2005
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 05. 2005
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 05. 2005
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 08. 03. 2004 do 16. 06. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 08. 03. 2004
Realitní činnost
od 23. 03. 2001 do 16. 06. 2010
Zprostředkování služeb
od 23. 03. 2001 do 16. 06. 2010
Zprostředkování obchodu
od 23. 03. 2001 do 16. 06. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 28. 05. 1998
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 28. 05. 1998
pronájem motorových vozidel
od 06. 10. 1995 do 16. 06. 2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/
od 30. 09. 1992 do 16. 06. 2010
pronájem průmyslového zboží
od 30. 09. 1992 do 16. 06. 2010
činnost organizačních a ekonomických poradců
od 30. 09. 1992 do 16. 06. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Petr KEMPNÝ


pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Gerža

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Gerža

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Gerža

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

#NázevICOAdresa
2825256" U Ladronky 30, spol. s r.o. "61247448Praha 6, U Ladronky 1167/30
3354090"STEWA" v.o.s.15545229Zlín, Na Honech III 4925, PSČ 76005
2072211A.R.P. s.r.o. v likvidaci61856321Praha 6, Václavkova 28, PSČ 16000
1254718ACB Ponava, s.r.o.27571068Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
3685542ADAP OIL s.r.o. v likvidaci14802546Litvínov, K Loučkám 1653, PSČ 43601

Související osoby

#NázevICOAdresa
407777"Investa" Leasing und Beteiligungsgesellschaft mbHVídeň, Praterstrasse 23, Rakouská republika
4496252.3.1967 TIMOTHY JAMESON SHAWPraha 1, Široká 9, PSČ 11000
578335ZAJÍČEK JIŘÍČeská Lípa, Mánesova 1330
18981BAGER ADAMLondýn, Shakespeare 48 RD, SE24 OJZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
671798Adam John Tremallan78 Cavendish Road, Clapham South, London SW12 0DF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska