UniCredit Leasing CZ, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem UniCredit Leasing CZ, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 546. Její identifikační číslo je 15886492

Výpis z obchodního rejstříku UniCredit Leasing CZ, a.s.

Datum zápisu: 27. 2. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 546

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 874gtdk

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní činnost
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
pronájem motorových vozidel
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma...
činnost organizačních a ekonomických poradců
pronájem průmyslového zboží
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10

Adresy: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010
od 04. 04. 2012
Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 15000
od 27. 09. 2005 od 04. 04. 2012
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 55/140, PSČ 15005
od 01. 06. 2004 od 27. 09. 2005
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 55/140
od 08. 07. 1996 od 01. 06. 2004
Praha 1, ČSFR, Josefská 6/34
od 16. 09. 1992 od 08. 07. 1996
Praha 1, ČSFR, Široká 5
od 06. 01. 1992 od 16. 09. 1992
Praha 1, ČSFR, Vodičkova 30
od 27. 02. 1991 od 06. 01. 1992

Skutečnosti

  Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 2.5.2016 sepsaného pod č. NZ 169/2016, N 153/2016, Mgr. Františkem Novotným, notářem v Praze, na společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 158 86 492, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546, jako na společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění těchto zanikajících společností: 1) INPROX Chomutov, s.r.o., IČ: 256 70 981, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59850, 2) INPROX Kladno, s.r.o., IČ: 257 27 435, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64760. Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 158 86 492, jako společnost nástupnická, se stala právním nástupcem společnosti INPROX Kladno, s.r.o., IČ: 257 27 435 a společnosti INPROX Chomutov, s.r.o., IČ: 256 70 981, jako společností zanikajících.
od 03. 08. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 08. 2014

  Jediný akcionář společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. přijal při výkonu působnosti valné hromady dne 30.04.2014 následující usnesení:Základní kapitál společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, IČ 15886492, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546 (dále jen UniCredit Leasing CZ, a.s.), se zvyšuje z dosavadní výše 226.000.000,- Kč (dvě stě dvacet šest milionů korun českých) o částku 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) na novou výši 981.452.000,- Kč (devět set osmdesát jedna milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých), přičemž:(i) upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;(ii) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks (jednoho kusu) nové kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) (dále jen Akcie);(iii) S ohledem na skutečnost, že emisní kurs Akcie bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nebude Akcie upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), ale bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Předem určený zájemce);(iv) Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK,(v) Emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz Akcie činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých);Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s UniCredit Leasing CZ, a.s. Tato smlouva bude uzavřena v sídle UniCredit Leasing CZ, a.s. v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem UniCredit Leasing CZ, a.s.;(vi) Schvaluje se, aby Akcie byla upsána nepeněžitým vkladem Předem určeného zájemce, jehož předmětem je:7.296 ks (sedm tisíc dvě stě devadesát šest kusů) akcí na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 3.320,- EUR (tři tisíce tři sta dvacet euro) každá, emitovaných společností UniCredit Leasing Slovakia, a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava 814 16, Slovenská republika, IČ 35 730 978, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 1555/B (dále jen Předmět nepeněžitého vkladu);Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn v souladu s ustanovením § 251 ZOK na základě posudku č. 8/30017587/14 ze dne 15.04.2014, zpracovaného znalcem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 16190581 k datu ocenění 28.02.2014 po zaokrouhlení částkou 27.632.000,- EUR (dvacet sedm milionů šest set třicet dva tisíc euro), která po přepočtu měnovým kurzem k datu ocenění 28.02.2014 ve výši 27,34 CZK/EUR (dvacet sedm celých třicet čtyři) činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých). Za tento Předmět nepeněžitého vkladu tedy bude Předem určenému zájemci vydán 1 ks (jeden kus) kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) a emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz akcie činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých(vii) Smlouva o vnesení nepeněžitého vkladu bude uzavřena v sídle UniCredit Leasing CZ, a.s. v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00 ve lhůtě 60 (šedesáti) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem UniCredit Leasing CZ, a.s.
od 20. 05. 2014 od 07. 08. 2014

  Exekutorským úřadem se sídlem Lidická 13 v Praze 5, pod Sp. Zn. Ex 0455/02 byla vymožena celá dlužná částka 15.000,- Kč s příslušenstvím, náklady exekuce a náklady oprávněného, na kterou byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29.8.2002 č.j. Nc 826/2002-4 nařízena exekuce. Exekuce na majetek povinného je ukončena.
od 19. 02. 2004 od 19. 02. 2004

  Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29.8.2002, č.j.: Nc 826/2002-4, byla nařízena exekuce na majetek povinného CAC LEASING, a.s. se sídlem Janáčkovo nábřeží 55, Praha 5, IČ 158 86 492. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Miroslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Svornosti 8, Praha 5.
od 11. 02. 2004 od 19. 02. 2004

  Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou zedne 12.2.1991, byli jmenováni členové představenstva, dozorčírady, revizoři účtů.
od 27. 02. 1991

  Jedná se o společnost se zahraniční majetkovou účastí.Rozhodnutí o udělení povolení k založení podniku se zahraničnímajetkovou účastí vydáno Federálním ministerstvem financí dne19.12.1990, pod č.j. XI/2 - 28 505/90. Toto rozhodnutí nabyloprávní moci dne 10.1.1991.
od 27. 02. 1991 od 01. 06. 2004

  Ze 100% základního kapitálu bylo splaceno více než 30%.
od 27. 02. 1991 od 08. 01. 1998

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 755452000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 18. 06. 2014

Počet: 260 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 30. 01. 2006

Počet: 400 ks v hodnotě: 500000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 30. 01. 2006

Počet: 400 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 01. 1998 od 30. 01. 2006

Počet: 260 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 01. 1998 od 30. 01. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČO: 64948242

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 05. 2014


Název/Jméno: UNICREDIT LEASING S.P.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 02. 2009 od 20. 05. 2014


Název/Jméno: UNICREDIT GLOBAL LEASING S.P.A. Zweigniederlassung Wien

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 10. 2007 od 21. 02. 2009


Název/Jméno: UNICERDIT GLOBAL LEASING S.P.A. Zweigniederlassung Wien

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 10. 2007 od 10. 10. 2007


Název/Jméno: Bank Austria Creditanstal Leasing GmbH

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 06. 2004 od 10. 10. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MATULA JIŘÍ

IČO: 64919200

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2006 od 13. 10. 2010


Název/Jméno: JAROMĚŘSKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 10. 2010 od 26. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 2006 od 13. 10. 2010
Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 od 21. 09. 2006


Název/Jméno: OMAROV MAGARAM

Funkce: Prokura - prokurista
od 16. 09. 2016


Název/Jméno: IANNONE PAOLO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2010 od 19. 02. 2015


Název/Jméno: BARABAS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2016


Název/Jméno: FIŠER PETR

IČO: 5258499

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 od 16. 09. 2016


Název/Jméno: ANGELINE MICHELLE CORVAGLIA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2016


Název/Jméno: MUSÍLEK LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2013


Název/Jméno: DUSÍLEK JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2014 od 01. 08. 2016


Název/Jméno: NEJEZCHLEB RICHARD

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 05. 2015


Název/Jméno: GRUND DAVID

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2014 od 19. 02. 2015


Název/Jméno: GREGOR PETER HOFSTÄTTER-POBST

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2014


Název/Jméno: DUCHANOVÁ ERIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 09. 2013 od 07. 08. 2014


Název/Jméno: KUNERT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 06. 2010 od 06. 10. 2014


Název/Jméno: KEKETI DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2013 od 05. 06. 2015


Název/Jméno: ANGELINE MICHELLE KOCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2013 od 14. 03. 2016


Název/Jméno: ANDRESOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2013 od 07. 08. 2014


Název/Jméno: ŠIMŮNEK MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 04. 2012 od 06. 05. 2015


Název/Jméno: CHRISTIANOVÁ ANDREA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2007 od 29. 01. 2013


Název/Jméno: MARINI CARLO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 03. 2011 od 26. 09. 2014


Název/Jméno: ŽÁK MIROSLAV

IČO: 73393428

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 05. 2008 od 22. 10. 2013


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 2010 od 26. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2010 od 14. 10. 2010
Prokura - prokurista
od 22. 11. 2006 od 13. 10. 2010


Název/Jméno: NOVÁČEK KAREL

IČO: 69720665

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2010 od 26. 03. 2013
Prokura - prokurista
od 21. 02. 2009 od 13. 10. 2010


Název/Jméno: HOŠKOVÁ JITKA

IČO: 46367373

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2010 od 28. 09. 2013


Název/Jméno: LORENZI LUCA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 06. 2010 od 14. 03. 2011


Název/Jméno: PACHOINIG MANUELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2009 od 25. 06. 2010


Název/Jméno: BRAUN GUNNAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2008 od 07. 08. 2009


Název/Jméno: CAVAZZOLI MATTEO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2008 od 26. 09. 2014


Název/Jméno: KLAPPER ORTWIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2006 od 14. 04. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2004 od 04. 01. 2006
Dozorčí rada - člen
od 25. 03. 1996 od 01. 06. 2004


Název/Jméno: VOTÁPEK DAVID

Funkce: Prokura - prokurista
od 22. 11. 2006 od 14. 04. 2008


Název/Jméno: JAAROMĚŘSKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2006 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: DUFEK PETR

IČO: 5073057

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2006 od 30. 06. 2010


Název/Jméno: GERŽA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2004 od 21. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 od 01. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 02. 1991 od 25. 03. 1996


Název/Jméno: TUMMINGER FRIEDRICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 od 24. 06. 2006


Název/Jméno: TRUMMINGER FRIEDRICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 od 29. 08. 2008


Název/Jméno: KRÁSA LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 06. 2006 od 21. 02. 2009


Název/Jméno: SCHMIDECKER ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2006 od 07. 08. 2009
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 09. 2005 od 04. 01. 2006


Název/Jméno: Mag. FRIEDRICH ROBERT RACHER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 01. 2006 od 07. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 od 04. 01. 2006


Název/Jméno: KUBÍČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 od 27. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2004 od 14. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1998 od 01. 06. 2004


Název/Jméno: GREUSSING CHRISTOPH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 09. 2005 od 21. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2004 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: HACKL MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2004 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: HORVATH HELMUT

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 06. 2004 od 14. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 2002 od 01. 06. 2004


Název/Jméno: MÜLLER ŠTĚPÁN

IČO: 75421194

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2004 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: IRRGEHER HEINZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2004 od 12. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2000 od 01. 06. 2004


Název/Jméno: KEJVAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2003 od 03. 07. 2006


Název/Jméno: KUBINCOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2000 od 12. 03. 2007


Název/Jméno: DELACARTE PHILIPPE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 12. 2002 od 01. 06. 2004


Název/Jméno: WITZANY JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 12. 2002 od 01. 06. 2004


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 1998 od 28. 08. 2003


Název/Jméno: CHARAMZA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 2001 od 07. 12. 2002


Název/Jméno: ČÍŽKOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 01. 2001 od 01. 11. 2006


Název/Jméno: KALVODA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2000 od 07. 12. 2002


Název/Jméno: TOBOLA BRONISLAV

IČO: 70356823

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2000 od 09. 01. 2001


Název/Jméno: HELPA WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2000 od 16. 02. 2002


Název/Jméno: KRAHULÍK IVAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1998 od 01. 11. 2006


Název/Jméno: KRÁTKÝ MIROSLAV

IČO: 45492573

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1998 od 01. 10. 2007


Název/Jméno: SKLENÁŘ JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1998 od 01. 11. 2006


Název/Jméno: KUBÍČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1998 od 08. 01. 1998


Název/Jméno: ENGERT PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1998 od 31. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1996 od 08. 01. 1998


Název/Jméno: ZAJÍČEK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1996 od 30. 01. 1998


Název/Jméno: ŠTĚPANÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 03. 1996 od 31. 03. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: KEMPNÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 03. 1996 od 24. 06. 2006


Název/Jméno: KUBÍČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 1995 od 08. 01. 1998


Název/Jméno: KUČEROVÁ DAGMAR

IČO: 61376108

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 od 31. 03. 2000


Název/Jméno: NAGELER EWALD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 od 25. 03. 1996


Název/Jméno: SPIEGEL GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 od 08. 01. 1998


Název/Jméno: ILLCHMAN OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 od 31. 03. 2000


Název/Jméno: STIESS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1995 od 31. 03. 2000
Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 od 29. 05. 1995


Název/Jméno: ŠTĚPÁNÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 od 29. 05. 1995


Název/Jméno: TASCHNER JOHAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 od 29. 05. 1995


Název/Jméno: Kurt F. Wiesinger

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 03. 1994 od 29. 05. 1995


Název/Jméno: KROH JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 od 29. 05. 1995


Název/Jméno: ILCHAMNN OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 1994 od 29. 05. 1995


Název/Jméno: KEMPNÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1994 od 25. 03. 1996


Název/Jméno: PROKEŠ VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1992 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: KROH JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1992 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: Kurt F.Wiesinger

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1992 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: SCHOBER CHRISTOPHER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1992 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: LANEGGER ALOIS

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 02. 1991 od 25. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 od 19. 12. 1995


Název/Jméno: PLANK THEODOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 od 06. 01. 1992


Název/Jméno: ILCHMANN OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: STIESS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: TASCHNER JOHANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 02. 1991 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1991 od 06. 01. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 2011

Odpovědní zástupci: 657910


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 03. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 03. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 03. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 10. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15886492

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2013

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
627807A.R.P. s.r.o. v likvidaci61856321Václavkova 508/28, 16000 Praha
78859ADAP OIL s.r.o. v likvidaci14802546K Loučkám 1653, 43601 Litvínov
649549AECOM CZ s.r.o.15890465Praha 7, Trojská 92, PSČ 171 00
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
415506AGRO - Práče, a.s. - v likvidaci60732822197, 67161 Práče
183109Agrodon, s.r.o.198474877, 66484 Stanoviště
595706Agrostav Znojmo, a.s.46992014Brněnská 326, 67182 Dobšice
655044AGROTEC a.s.544957Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče
484751AMB Finance s.r.o.46966765Brno, Dornych 724/65a, PSČ 617 00
28851Areál Kbely a.s.25601067Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
194045AŠ-ET spol. s r.o.25231685Žilinská 216, 14100 Praha
528384AŠSKÁ STAVEBNÍ, spol. s r.o. - v likvidaci61777455Aš, Nohova 938, PSČ 352 01
296782BACA Leasing Alfa s.r.o.25751841Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10
303168Bank Austria (ČR) a.s.16193393Praha, 11015, Staré Město, REVOLUČNÍ, 15
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
78990BEZET, spol. s r.o.44964455Kounicova 680/6, 60200 Brno
396805Bickel & Wolf s.r.o.566144Na okraji 335/42, 16200 Praha
573037BIOSTER, a.s.49970623Tejny 621, 66471 Veverská Bítýška
840749BOEMA, spol. s r.o.45278628Nerudova 232/49, 11800 Praha
284575BORGERS Immobiliengesellschaft Rokycany s.r.o.25756044Dušní 112/16, 11000 Praha
750385Břevnov Invest s.r.o.29028388Perlová 370/3, 11000 Praha
576942Bytové družstvo Neklanova 149/3627644278Neklanova 149/36, 12800 Praha
359283CA-Leasing EURO, s.r.o.49617044Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10
444503CA-Leasing Praha s.r.o.62581538Želetavská 1525/1, 14000 Praha
125111CAC IMMO, s.r.o.26063336Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10

Související osoby

#NázevICOAdresa
277060BÁČA JIŘÍ74904876Praha, 10900, Dolní Měcholupy, Ke dráze, 422/4
359267BALŠÁN LADISLAV18686176Janáčkova 2164/10, 35201 Aš
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
142363BARTÁK FRANTIŠEK13398326Palliardiho 1031/46, 66902 Znojmo
207473BATRLA JIŘÍ49585771Jiřiny Štěpničkové 1480, 15600 Praha
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
167099BENDLOVÁ RADANA47744367U Hvězdárny 2162/23, 32600 Plzeň
79168BERAN JAN18397085Klidná 277/2, 16200 Praha
216676BERAN JOSEF69709131Ol. Blažka 292, 67902 Rájec-Jestřebí
93625BERAN MILAN12060968Obránců míru 2871/17, 43401 Most
135299BERÁNEK VÁCLAV13732706173, 29301 Řepov
107930BIRKE JAN45579806Příkrá 187, 54701 Náchod
19097BLÁHA JOSEF4590033711, 58253 Skorkov
4367BLÁHA PETR18416454Zahradníčkova 1123/12, 15000 Praha
154195BLAŽKOVÁ ŠÁRKA46025502174, 41146 Liběšice
54296BOUČEK JAROSLAV43013902Na pískách 1157/62, 16000 Praha
8116BRABEC JIŘÍ71319344Bělohorská 1703/144, 16900 Praha
259933BRANDEJS JAROSLAV48612189Na Trávníku 1232, 51601 Rychnov nad Kněžnou
144144BRICH PETR4352386Střešovická 855/58, 16200 Praha
138163BROSZOVÁ DRAGA63618303Roháčova 266/38, 13000 Praha
396163BRÜCK ONDŘEJ74266080268, 67124 Vrbovec
495330BRUK JIŘÍ45262543Hudečkova 1043/10, 14000 Praha
227112BŘEZINOVÁ EVA61712779Vyšehradská 1211, 68725 Hluk
55090BŘEZOVSKÝ VILÉM66602815tř. Tomáše Bati 983, 76502 Otrokovice
97130BŘICHÁČEK JOSEF47148551Nad starou pískovnou 1284, 15600 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1854520AgroConsult Bohemia s.r.o. v likvidaci26444500Vyskočilova 1422/1A, 14000 Praha
1186314ALLIB Leasing s.r.o.25708376Želetavská 1525/1, 14000 Praha
296782BACA Leasing Alfa s.r.o.25751841Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10
453009Balance Club Brumlovka, a.s.27445810Želetavská 1525/1, 14000 Praha
1800866BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond71296492Želetavská 1525/1, 14000 Praha
974624BB C - Building ALPHA, s.r.o.29048915Želetavská 1525/1, 14000 Praha
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha
2420376BB C - Building BETA, s.r.o.27598632Želetavská 1525/1, 14000 Praha
900331BB C - Building DELTA, a.s.27929701Želetavská 1525/1, 14000 Praha
2336730BB C - Building DELTA, s.r.o.4628543Želetavská 1525/1, 14000 Praha
3292721BB C - Building G, a.s.27389189Želetavská 1525/1, 14000 Praha
425793BB C - Building OMEGA, a.s.26731703Želetavská 1525/1, 14000 Praha
203150BB C - Nová Brumlovka, a.s.27100405Želetavská 1525/1, 14000 Praha
804318BB C - Nové E, a.s.27410358Želetavská 1525/1, 14000 Praha
1848725BB C - SERVICES - Delta, s.r.o.4171985Želetavská 1525/1, 14000 Praha
285923BB C - SERVICES,s.r.o.27080951Želetavská 1525/1, 14000 Praha
2169681BB Centrum - FILADELFIE, a.s.25769481Želetavská 1525/1, 14000 Praha
957591BBC Building H s.r.o.28162889Želetavská 1525/1, 14000 Praha
1351705BBC Investments, a.s.28200942Želetavská 1525/1, 14000 Praha
2791105BINTA s.r.o.26416867Vyskočilova 1410/1, 14000 Praha
345480BTI Sternhaus s.r.o.26749122Vyskočilova 1422/1A, 14000 Praha
359283CA-Leasing EURO, s.r.o.49617044Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10
1069911CA-Leasing OVUS s.r.o.25714538Želetavská 1525/1, 14000 Praha
444503CA-Leasing Praha s.r.o.62581538Želetavská 1525/1, 14000 Praha
125111CAC IMMO, s.r.o.26063336Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10

Fyzické osoby v okolí