UNIPLET GROUP a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem UNIPLET GROUP a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2476. Jeho identifikační číslo je 60196262

 
 

Výpis z obchodního rejstříku UNIPLET GROUP a.s.

Datum zápisu: 7. 3. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2476

Identifikační číslo:60196262

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 749gtm6

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Řeznictví a uzenářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Pivovarnictví a sladovnictví
Hostinská činnost
Pekařství, cukrářství
Marketingová činnost
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Průzkum trhu
Ubytovací služby v ubytovacích zařízení
Posuzování vlivů na životní prostředí
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Projektová činnost ve výstavbě
Školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Školící činnost v oblasti životního prostředí
Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma činností uvedených v...
Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce
Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb v rozsahu živnosti volné
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Galvanizérství, smaltérství
Stavba strojů s mechanickým pohonem - tkací stroje
Stavba strojů s mechanickým pohonem - pletací stroje
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Reklamní činnost
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Kloknerova 2249/9, PSČ 14800
od 05. 03. 2009
Praha 4, Kloknerova 2249/9, PSČ 14000
od 21. 01. 2005 do 05. 03. 2009
Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 10010
od 04. 12. 2002 do 21. 01. 2005
Praha 4 - Chodov, Donovalská 37
od 07. 03. 1994 do 04. 12. 2002
Kloknerova 2249/9, 14800 Praha

Skutečnosti

  V důsledku vnitrostátní fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ: 60196262 obchodní jmění zanikající společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. se sídlem Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ: 00010898 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodný den 16.5.2012.
od 04. 05. 2013

  Společnost MONARCH MACHINERY LLC, jako jediný akcionář Společnosti, v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku rozhodl v působnosti valné hromady takto:Za prvé: Jediný akcionáře v souladu s § 211 obchodního zákoníku z důvodu úhrady ztráty Společnosti, snižuje základní kapitál Společnosti o čístku 1.392.591.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta devadesát dva miliony pět set devadesát jeden tisíc korun českých) z původní výše 1.402.591.000,-Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta dva miliony pět set devadesát jeden tisíc korun českých) na částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).Za druhé: Snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatným vzetím akcií do oběhu, a to 251.000 Ks (slovy: dvě stě padesát jeden tisíc ks) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 11 ks (slovy: jedenáct ks) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000.000,-Kč (slovy: sto milionů korun českých) a 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 41.591.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion pět set devadesát jeden tisíc korun českých).Za třetí: Celá částka o niž se snižuje základní kapitál Společnosti tj. částka 1.392.591.000,- Kč (slovy: jedna milarda tři sta devadesát dva miliony pět set devadesát jedn tisíc korun českých) bude použita na úhradu kumulované tráty z minulých let.Za čtvrté: Představenstvo Společnoti vyzve do 15 (slovy: patnácti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku jediného akcionáře dopisem, aby ve lhůtě 15 ti (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení výzvy, předložil Společnosti akcie určené k vzetí z oběhu.
od 07. 11. 2005

  Jediný akcionář rozhodl dne 30. září 2004 při výkonu působnosti valné hromady takto:Za prvé: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 1.151,591.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto padesát jeden milion pět set devadesát jeden tisíc korun českých), z původní výše 251,000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát jeden milion korun českých) na částku 1.402,591.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta dva miliony pět set devadesát jeden tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 32 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele. Jmenovitá hodnota nových akcií bude následující:- 11 (slovy: jedenáct) kusů o jmenovité hodnotě 100,000,000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) každá - čísla akcií 251001-251011- 20 (slovy: dvacet) kusů o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun čských) každá - čísla akcií 251012-251031- 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 41,591.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion pět set devadesát jeden tisíc korun českých) - číslo akcie 251032Za třetí: Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Za čtvrté: Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen "Zájemce"), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnost NONARCH MACHINERY LLC, se sídlem 600 Old Country Road, Suite 338, Garden City, New York, 11530, Spojené státy americké.Za páté: Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Zájemci písemně (doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně proti podpisu) počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Přílohou oznamovacího dopisu bude rovněž návrh Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat Zájemci nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě.Za šesté: Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem byla započtena část pohledávek, které má Zájemce za Společností a to:1. dne 19.10.1998 byla mezi Společností jako dlužníkem a Investiční a poštovní bankou, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 32, IČ 45316619 (dále jen "IPB") jako věřitelem včetně dodatků uzavřena úvěrová smlouva č. 600198044. Veškerá práva IPB vyplývající z této smlouvy o úvěru přešla na Českou konsolidační agenturu se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ 70109966 (dále jen "ČKA"), která smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 18.8.2004 postoupila svá práva z této smlouvy o úvěru na společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC, se sídlem nyní 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Spojené státy americké. Dne 30.9.2004 před přijetím tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o postoupení této pohledávky, kde postupitelem byla společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC a postupníkem Zájemce, kdy toto postoupení bylo před tímto rozhodnutím Společnosti oznámeno. Na základě této smlouvy o postoupení pohledávky má Zájemce za Společností k dnešnímu dni pohledávku ve výši 376,292.728,62 Kč (slovy: tři sta sedmdesát šest milionů dvě stě devadesát dva tisíce sedm set dvacet osm korun českých šedesát dva haléře) - jistina plus příslušný úrok. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Na základě tohoto rozhodnutí bude započtena část pohledávky ve výši 257.931.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát sedm milionů devět set třicet jeden tisíc korun českých).2. dne 19.10.1998 byla mezi Společností jako dlužníkem a IPB jako věřitelem včetně dodatků uzavřena úvěrová smlouva č. 600198043. Veškerá práva IPB vyplývající z této smlouvy o úvěru přešla na ČKA, která smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 18.8.2004 postoupila svá práva z této smlouvy o úvěru na společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC, se sídlem nyní 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Spojené státy americké. Dne 30.9.2004 před přijetím tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o postoupení této pohledávky, kde postupitelem byla společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC a postupníkem Zájemce, kdy toto postoupení bylo před títmto rozhodnutím Společnosti oznámeno. Na základě této smlouvy o postoupení pohledávky má Zájemce za Společností k dnešnímu dni pohledávku ve výši 192,271.878,71 Kč (slovy: jedno sto devadesát dva miliony dvě stě sedmdesát jeden tisíc osm set sedmdesát osm korun českých sedmdesát jeden haléř) -jistina plus příslušný úrok. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Na základě tohoto rozhodnutí bude započtena část pohledávky ve výši 174,845.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři miliony osm set čtyřicet pět tisíc korun českých).3. dne 6.3.1995 byla mezi Společností jako dlužníkem a IPB jako věřitelem včetně dodatků uzavřena úvěrová smlouva č. 210095001. Veškerá práva IPB vyplývající z této smlouvy o úvěru přešla na ČKA, která smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 18.8.2004 postoupila svá práva z této smlouvy o úvěru na společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC, se sídlem nyní 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Spojené státy americké. Dne 30.9.2004 před přijetím tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o postoupení této pohledávky, kde postupitelem byla společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC a postupníkem Zájemce, kdy toto postoupení bylo před tímto rozhodnutím Společnosti oznámeno. Na základě této smlouvy o postoupení pohledávky má Zájemce za Společností k dnešnímu dni pohledávku ve výši 571,166.471,44 Kč (slovy: pět set sedmdesát jeden milion jedno sto šedesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká čtyřicet čtyři haléře) - jistina plus příslušný úrok. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Na základě tohoto rozhodnutí bude započtena část pohledávky ve výši 467,331.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát sedm milionů tři sta třicet jeden tisíc korun českých).4. dne 16.10.1998 byla mezi Společností jako dlužníkem a IPB jako věřitelem včetně dodatků uzavřena úvěrová smlouva č. 600198045. Veškerá práva IPB vyplývající z této smlouvy o úvěru přešla na ČKA, která smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 18.8.2004 postoupila svá práva z této smlouvy o úvěru na společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC, se sídlem nyní 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Spojené státy americké. Dne 30.9.2004 před přijetím tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o postoupení této pohledávky, kde postupitelem byla společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC a postupníkem Zájemce, kdy toto postoupení bylo před tímto rozhodnutím Společnosti oznámeno. Na základě této smlouvy o postoupení pohledávky má Zájemce za Společností k dnešnímu dni pohledávku ve výši 290,511.285,33 Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů pět set jedenáct tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých třicet tři haléře) - jistina plus příslušný úrok. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Na základě tohoto rozhodnutí bude započtena část pohledávky ve výši 251,484.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát jeden milion čtyři sta osmdesát čtyři tisíce korun českých).Společnost veškeré tyto své závazky uznala svým prohlášením ze dne 29.9.2004 o uznání závazku ve smyslu § 323 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kdy uznala společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC jako věřitele všech shora popsaných závazků.Dle vyjádření auditora Ing. Miroslava Hořického, auditorské osvědčení číslo 0713 (auditorská společnost BDO CA s.r.o., se sídlem Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno, IČ 25535269) byl tento závazek ke dni 29.9.2004 v účetnictví Společnosti řádně veden, kdy jako věřitel byla vedena společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC. Vyjádření auditora nemohlo reagovat na smlouvu o postoupení pohledávek, kdy společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC byla postupitelem a Zájemce postupníkem, protože ta byla uzavřena až dne 30.9.2004. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávky, které má Zájemce za Společností budou splaceny částečně a to v rozsahu uvedeném shora.
od 08. 02. 2005 do 06. 07. 2005

  Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 26. srpna 2004, uzavřené mezi společností TRUSTFIN akciová společnost jako prodávajícím a obchodní společností IPEK, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38/2728, PSČ 702 00, identifikační číslo 258 69 973 jako kupujícím, byla prodána část podniku prodávajícího, tvořící samostatnou organizační složku s označením "Závod Vsetín".
od 09. 12. 2004

  Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30. září 2004, uzavřené mezi společností TRUSTFIN akciová společnost jako prodávajícím a obchodní společností CHEYENNE s.r.o. se sídlem Praha 10,Na Výslunní 201/13, PSČ 100 00, identifikační číslo 271 76 797 jako kupujícím, byla prodána část podniku prodávajícího, tvořící samostatnou organizační složku s označením "Pivovar".
od 09. 12. 2004

Akcie

Počet: 20 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 07. 2005

Počet: 251 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 07. 2005 do 06. 07. 2005

Počet: 11 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 07. 2005 do 06. 07. 2005

Počet: 1 ks v hodnotě: 41591000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 07. 2005 do 06. 07. 2005

Počet: 251 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 11. 1999 do 30. 11. 1999

Počet: 251 000 ks v hodnotě: 1000 - prioritní akcie na majitele
od 16. 12. 1996 do 16. 12. 1996

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 07. 03. 1994 do 07. 03. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: MONARCH MACHINERY LLC

Adresa: New York, Garden city, 600 Old Country Road, Suite 338, PSČ: 11530, Spojené státy americké
od 06. 02. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 02. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VALENTA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 05. 2012
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 03. 2009 do 25. 05. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2005 do 05. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 07. 2001 do 04. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 12. 1996 do 11. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 03. 1994 do 16. 12. 1996

Adresa: Praha 4 - Chodov, Lečkova 1515/1
od 25. 05. 2012
Praha 4, Lečkova 1515/1, PSČ 14900
od 06. 01. 2005 do 25. 05. 2012
Praha 4 - Chodov, Lečkova 1515/1
od 16. 01. 2001 do 04. 12. 2002
Praha 4, Donovalská 37
od 16. 12. 1996 do 16. 01. 2001
Praha 4 - Chodov, Donovalská 37
od 07. 03. 1994 do 16. 12. 1996


Název/Jméno: VALENTA MARTIN

IČO: 43203973

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2010 do 26. 02. 2013

Adresa: Praha 7, U Smaltovny 1211/4, PSČ 17000
od 27. 10. 2010 do 26. 02. 2013


Název/Jméno: DOBRÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 01. 2005 do 25. 05. 2012

Adresa: Praha 5, Urbanova 12, PSČ 13800
od 06. 02. 2007 do 25. 05. 2012
Praha 5, Fráni Šrámka 15
od 06. 01. 2005 do 06. 02. 2007


Název/Jméno: VOLDŘICH MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2009 do 25. 05. 2012

Adresa: Praha 5, Vejražkova 57, PSČ 15000
od 05. 03. 2009 do 25. 05. 2012


Název/Jméno: DVOŘÁK TOMÁŠ

IČO: 86726781

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 01. 2005 do 25. 05. 2012

Adresa: Liberec, Krásnohorské 319/2, PSČ 46014
od 06. 01. 2005 do 25. 05. 2012


Název/Jméno: SVOBODA VLADISLAV

IČO: 46441832

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 01. 2005 do 05. 03. 2009

Adresa: Praha 5 - Radotín, Štěrková 1003/18, PSČ 15300
od 06. 01. 2005 do 05. 03. 2009


Název/Jméno: PERNICK BRUCE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 03. 2009

Adresa: 29 North Lake Drive, Stamford, Connecticut, Spojené státy americké
od 05. 03. 2009


Název/Jméno: HLÁSEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 2009 do 27. 10. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 02. 2007 do 06. 02. 2007

Adresa: Praha 8 - Troja, Trojská 68/788, PSČ 18221
od 05. 03. 2009 do 27. 10. 2010
Praha 8, Rajmanova 1198/13, PSČ 18000
od 06. 02. 2007 do 06. 02. 2007


Název/Jméno: ŽÁDNÍK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 01. 2005 do 05. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1996 do 11. 07. 2001

Adresa: Praha 5, Renoirova 654/20, PSČ 15000
od 05. 03. 2009 do 05. 03. 2009
Praha 5, Renoirova 654/20
od 06. 01. 2005 do 05. 03. 2009
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 654/20
od 16. 01. 2001 do 11. 07. 2001
Cheb, Matěje Kopeckého 16
od 16. 12. 1996 do 16. 01. 2001


Název/Jméno: Bruce Michael Pernick

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 01. 2005 do 05. 03. 2009

Adresa: 29 North Lake Drive, Stamford, Connecticut, Spojené státy americké
od 06. 01. 2005 do 05. 03. 2009


Název/Jméno: MARKOVÁ JARMILA

IČO: 60585668

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 do 06. 01. 2005

Adresa: Jíloviště, Pražská 170, PSČ 25202
od 14. 04. 2004 do 06. 01. 2005


Název/Jméno: RENČÍN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 do 06. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1994 do 29. 08. 1994

Adresa: Praha 10, Mračnická 1053/4, PSČ 10200
od 14. 04. 2004 do 06. 01. 2005
Praha 10, Mračnická 1053/4
od 07. 03. 1994 do 29. 08. 1994


Název/Jméno: TRENDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 10. 2003 do 06. 01. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2003 do 18. 10. 2003

Adresa: Praha 8, Novákových 41
od 18. 10. 2003 do 06. 01. 2005


Název/Jméno: KROUPA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 10. 2003 do 18. 10. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2003 do 06. 01. 2005

Adresa: Blatná, Na Tržišti 170
od 18. 10. 2003 do 06. 01. 2005


Název/Jméno: BŘEZINA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 04. 2003 do 06. 01. 2005

Adresa: Praha 10, Ruská 180/1242, PSČ 10000
od 30. 04. 2003 do 06. 01. 2005


Název/Jméno: PŘECECHTĚL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 04. 2003 do 14. 04. 2004

Adresa: Přerov, Sadová 2393/8, PSČ 75002
od 30. 04. 2003 do 14. 04. 2004


Název/Jméno: LANCINGR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 04. 2003 do 14. 04. 2004

Adresa: Karlovy Vary, Závodu míru 668, PSČ 36017
od 30. 04. 2003 do 14. 04. 2004


Název/Jméno: SŮSOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 12. 2002 do 18. 10. 2003

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Šestidomí 988/6
od 04. 12. 2002 do 18. 10. 2003


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 11. 07. 2001 do 30. 04. 2003

Adresa: Praha 4 - Háje, Kosmická 747/21
od 11. 07. 2001 do 30. 04. 2003


Název/Jméno: ZÁDRAPA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2001 do 06. 02. 2007

Adresa: Vsetín, J.Sousedíka 1166/8
od 11. 07. 2001 do 06. 02. 2007


Název/Jméno: BUREŠ OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2001 do 04. 12. 2002

Adresa: České Budějovice, A.Barcala, PSČ 37005
od 11. 07. 2001 do 04. 12. 2002


Název/Jméno: KASAL EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 07. 2001 do 04. 12. 2002

Adresa: Kolín, Jateční 711, PSČ 28002
od 11. 07. 2001 do 04. 12. 2002


Název/Jméno: DAVID TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 07. 2001 do 18. 10. 2003

Adresa: Bernartice nad Odrou 224, okres Nový Jičín, PSČ 74241
od 11. 07. 2001 do 18. 10. 2003


Název/Jméno: ZEMAN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 03. 2000 do 11. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1997 do 04. 05. 1999

Adresa: Bezno, Pachtova 8, okres Mladá Boleslav
od 21. 03. 2000 do 11. 07. 2001
Bezno, Pachtova 8, okres Mladá Boleslav, PSČ 29429
od 29. 07. 1997 do 04. 05. 1999


Název/Jméno: ŽATEČKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1999 do 11. 07. 2001

Adresa: Praha 10, Livornská 450
od 04. 05. 1999 do 11. 07. 2001


Název/Jméno: DOBROVOLNÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1999 do 11. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 1994 do 16. 12. 1996

Adresa: Praha 10, Záveská 871/2
od 04. 05. 1999 do 11. 07. 2001
Praha 10, Záveská 871/2
od 29. 08. 1994 do 16. 12. 1996


Název/Jméno: BLIZŇÁK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1999 do 11. 07. 2001

Adresa: Ratiboř 407, okres Vsetín
od 04. 05. 1999 do 11. 07. 2001


Název/Jméno: ČERNOUŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 05. 1999 do 11. 07. 2001
Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1997 do 04. 05. 1999

Adresa: Hovězí 682, okres Vsetín
od 29. 07. 1997 do 11. 07. 2001


Název/Jméno: VÁCLAVÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1998 do 04. 05. 1999

Adresa: Liberec, Klášterského 256, PSČ 46010
od 23. 09. 1998 do 04. 05. 1999


Název/Jméno: MICHALIČKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1997 do 23. 09. 1998

Adresa: Praha 8, Třeboradická 17, PSČ 18200
od 29. 07. 1997 do 23. 09. 1998


Název/Jméno: ZÁHOŘÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1996 do 29. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 1994 do 16. 12. 1996

Adresa: Praha 4, Pod Pekařkou 1085
od 16. 12. 1996 do 29. 07. 1997
Praha 4, Pod Pekařkou
od 07. 03. 1994 do 16. 12. 1996


Název/Jméno: KUČERA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1996 do 29. 07. 1997

Adresa: Praha 4, Jihovýchodní I 719/20
od 16. 12. 1996 do 29. 07. 1997


Název/Jméno: VÁCLAVÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 12. 1996 do 21. 03. 2000

Adresa: Dolní Jasenka 770, okres Vsetín
od 16. 12. 1996 do 21. 03. 2000


Název/Jméno: ŠTROP JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1996 do 29. 07. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 29. 08. 1994 do 16. 12. 1996

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Dr.E.Beneše 550, okres Mělník
od 16. 12. 1996 do 29. 07. 1997
Kralupy nad Vltavou, Dr.E.Beneše 550
od 29. 08. 1994 do 16. 12. 1996


Název/Jméno: EVJÁK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 12. 1996 do 11. 07. 2001

Adresa: Vsetín, Matouše Václavka 1433
od 16. 12. 1996 do 11. 07. 2001


Název/Jméno: NAXERA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1996 do 04. 05. 1999

Adresa: Praha 5, Volutova 2518/6
od 16. 12. 1996 do 04. 05. 1999


Název/Jméno: JEJKAL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1994 do 16. 12. 1996

Adresa: Praha 10, Krasnojarská 14
od 29. 08. 1994 do 16. 12. 1996


Název/Jméno: Bílek Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1994 do 16. 12. 1996

Adresa: Praha 3, Šrobárova 21
od 29. 08. 1994 do 16. 12. 1996


Název/Jméno: VYŠTEJN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 03. 1994 do 29. 08. 1994

Adresa: Praha 10, K Botiči 7
od 07. 03. 1994 do 29. 08. 1994


Název/Jméno: KREJČÍ RADOVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 1994 do 29. 08. 1994

Adresa: Praha 10, Mečíková 12
od 07. 03. 1994 do 29. 08. 1994


Název/Jméno: MÜLLER VLASTIMIL

IČO: 11188031

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 1994 do 29. 08. 1994

Adresa: Praha 2, Na Folimance 17
od 07. 03. 1994 do 29. 08. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Bohumil Pazdera


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Valenta


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Kamil Novotný

Zánik oprávnění:12. 9. 2007


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Josef Matoška


Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 7. 2000

Zánik oprávnění:12. 9. 2007


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 7. 2000

Zánik oprávnění:12. 9. 2007


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 7. 2000

Zánik oprávnění:12. 9. 2007


Marketingová činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Průzkum trhu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš NAXERA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby v ubytovacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 2000

Zánik oprávnění:12. 9. 2007


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 1. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Michal VOLDŘICH

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999


Školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Odpovědní zástupci: RNDr. Petr Peták, CSc.

Zánik oprávnění:20. 6. 2001


Školící činnost v oblasti životního prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma činností uvedených v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Valenta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Valenta

Zánik oprávnění:22. 6. 2001


Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Valenta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996


Stavba strojů s mechanickým pohonem - tkací stroje

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Valenta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem - pletací stroje

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Kamil Novotný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 3. 1994

Obory činnosti: Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 12. 07. 2000
Průzkum trhu
od 12. 07. 2000
Marketingová činnost
od 12. 07. 2000
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 26. 01. 2000
Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma činností uvedených v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění
od 13. 12. 1999
Školící činnost v oblasti životního prostředí
od 13. 12. 1999
Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb v rozsahu živnosti volné
od 13. 12. 1999
Stavba strojů s mechanickým pohonem - tkací stroje
od 20. 11. 1996
Stavba strojů s mechanickým pohonem - pletací stroje
od 20. 11. 1996
Reklamní činnost
od 07. 03. 1994
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 07. 03. 1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
od 07. 03. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš NAXERA


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 3. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 3. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 3. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60196262

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 7. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
3035541" V servis ", spol. s r.o.60277734Liberec 1, 8. března 21, PSČ 46001
68647"Bytové družstvo lO44-lO46"25636138Neratovice, Kojetická 1045, okres Mělník, PSČ 27711
865459"IRIS PRAHA", spol. s r.o. v likvidaci26128691Loket nad Ohří, nám. T.G.Masaryka 109, PSČ 35733
3439924"Nadační fond pro záchranu kulturní památky kostela Svatého Stanislava a obnovu bývalé fary v M25492284Hrobčice, Měrunice 67, PSČ 41757
25091011. jihočeská zemědělská a.s.25162012Svébohy 49, PSČ 37401

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí