UNIPLET GROUP a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem UNIPLET GROUP a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2476. Její identifikační číslo je 60196262

Výpis z obchodního rejstříku UNIPLET GROUP a.s.

Datum zápisu: 7. 3. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2476

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 749gtm6

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Řeznictví a uzenářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Pekařství, cukrářství
Hostinská činnost
Pivovarnictví a sladovnictví
Průzkum trhu
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Marketingová činnost
Ubytovací služby v ubytovacích zařízení
Posuzování vlivů na životní prostředí
Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb v rozsahu živnosti volné
Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce
Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma činností uvedených v...
Školící činnost v oblasti životního prostředí
Školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Projektová činnost ve výstavbě
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Stavba strojů s mechanickým pohonem - pletací stroje
Stavba strojů s mechanickým pohonem - tkací stroje
Galvanizérství, smaltérství
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Reklamní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Kloknerova 2249/9, 14800 Praha

Adresy: Praha 4, Kloknerova 2249/9, PSČ 14800
od 05. 03. 2009
Praha 4, Kloknerova 2249/9, PSČ 14000
od 21. 01. 2005 od 05. 03. 2009
Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 10010
od 04. 12. 2002 od 21. 01. 2005
Praha 4 - Chodov, Donovalská 37
od 07. 03. 1994 od 04. 12. 2002

Skutečnosti

  V důsledku vnitrostátní fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost UNIPLET GROUP a.s. Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ: 60196262 obchodní jmění zanikající společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. se sídlem Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ: 00010898 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodný den 16.5.2012.
od 04. 05. 2013

  Společnost MONARCH MACHINERY LLC, jako jediný akcionář Společnosti, v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku rozhodl v působnosti valné hromady takto:Za prvé: Jediný akcionáře v souladu s § 211 obchodního zákoníku z důvodu úhrady ztráty Společnosti, snižuje základní kapitál Společnosti o čístku 1.392.591.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta devadesát dva miliony pět set devadesát jeden tisíc korun českých) z původní výše 1.402.591.000,-Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta dva miliony pět set devadesát jeden tisíc korun českých) na částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).Za druhé: Snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatným vzetím akcií do oběhu, a to 251.000 Ks (slovy: dvě stě padesát jeden tisíc ks) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 11 ks (slovy: jedenáct ks) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000.000,-Kč (slovy: sto milionů korun českých) a 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 41.591.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion pět set devadesát jeden tisíc korun českých).Za třetí: Celá částka o niž se snižuje základní kapitál Společnosti tj. částka 1.392.591.000,- Kč (slovy: jedna milarda tři sta devadesát dva miliony pět set devadesát jedn tisíc korun českých) bude použita na úhradu kumulované tráty z minulých let.Za čtvrté: Představenstvo Společnoti vyzve do 15 (slovy: patnácti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku jediného akcionáře dopisem, aby ve lhůtě 15 ti (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení výzvy, předložil Společnosti akcie určené k vzetí z oběhu.
od 07. 11. 2005

  Jediný akcionář rozhodl dne 30. září 2004 při výkonu působnosti valné hromady takto:Za prvé: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 1.151,591.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto padesát jeden milion pět set devadesát jeden tisíc korun českých), z původní výše 251,000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát jeden milion korun českých) na částku 1.402,591.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta dva miliony pět set devadesát jeden tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 32 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele. Jmenovitá hodnota nových akcií bude následující:- 11 (slovy: jedenáct) kusů o jmenovité hodnotě 100,000,000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) každá - čísla akcií 251001-251011- 20 (slovy: dvacet) kusů o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun čských) každá - čísla akcií 251012-251031- 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 41,591.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion pět set devadesát jeden tisíc korun českých) - číslo akcie 251032Za třetí: Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Za čtvrté: Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen "Zájemce"), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnost NONARCH MACHINERY LLC, se sídlem 600 Old Country Road, Suite 338, Garden City, New York, 11530, Spojené státy americké.Za páté: Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Zájemci písemně (doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně proti podpisu) počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Přílohou oznamovacího dopisu bude rovněž návrh Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat Zájemci nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě.Za šesté: Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem byla započtena část pohledávek, které má Zájemce za Společností a to:1. dne 19.10.1998 byla mezi Společností jako dlužníkem a Investiční a poštovní bankou, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 32, IČ 45316619 (dále jen "IPB") jako věřitelem včetně dodatků uzavřena úvěrová smlouva č. 600198044. Veškerá práva IPB vyplývající z této smlouvy o úvěru přešla na Českou konsolidační agenturu se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ 70109966 (dále jen "ČKA"), která smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 18.8.2004 postoupila svá práva z této smlouvy o úvěru na společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC, se sídlem nyní 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Spojené státy americké. Dne 30.9.2004 před přijetím tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o postoupení této pohledávky, kde postupitelem byla společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC a postupníkem Zájemce, kdy toto postoupení bylo před tímto rozhodnutím Společnosti oznámeno. Na základě této smlouvy o postoupení pohledávky má Zájemce za Společností k dnešnímu dni pohledávku ve výši 376,292.728,62 Kč (slovy: tři sta sedmdesát šest milionů dvě stě devadesát dva tisíce sedm set dvacet osm korun českých šedesát dva haléře) - jistina plus příslušný úrok. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Na základě tohoto rozhodnutí bude započtena část pohledávky ve výši 257.931.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát sedm milionů devět set třicet jeden tisíc korun českých).2. dne 19.10.1998 byla mezi Společností jako dlužníkem a IPB jako věřitelem včetně dodatků uzavřena úvěrová smlouva č. 600198043. Veškerá práva IPB vyplývající z této smlouvy o úvěru přešla na ČKA, která smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 18.8.2004 postoupila svá práva z této smlouvy o úvěru na společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC, se sídlem nyní 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Spojené státy americké. Dne 30.9.2004 před přijetím tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o postoupení této pohledávky, kde postupitelem byla společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC a postupníkem Zájemce, kdy toto postoupení bylo před títmto rozhodnutím Společnosti oznámeno. Na základě této smlouvy o postoupení pohledávky má Zájemce za Společností k dnešnímu dni pohledávku ve výši 192,271.878,71 Kč (slovy: jedno sto devadesát dva miliony dvě stě sedmdesát jeden tisíc osm set sedmdesát osm korun českých sedmdesát jeden haléř) -jistina plus příslušný úrok. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Na základě tohoto rozhodnutí bude započtena část pohledávky ve výši 174,845.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři miliony osm set čtyřicet pět tisíc korun českých).3. dne 6.3.1995 byla mezi Společností jako dlužníkem a IPB jako věřitelem včetně dodatků uzavřena úvěrová smlouva č. 210095001. Veškerá práva IPB vyplývající z této smlouvy o úvěru přešla na ČKA, která smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 18.8.2004 postoupila svá práva z této smlouvy o úvěru na společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC, se sídlem nyní 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Spojené státy americké. Dne 30.9.2004 před přijetím tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o postoupení této pohledávky, kde postupitelem byla společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC a postupníkem Zájemce, kdy toto postoupení bylo před tímto rozhodnutím Společnosti oznámeno. Na základě této smlouvy o postoupení pohledávky má Zájemce za Společností k dnešnímu dni pohledávku ve výši 571,166.471,44 Kč (slovy: pět set sedmdesát jeden milion jedno sto šedesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká čtyřicet čtyři haléře) - jistina plus příslušný úrok. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Na základě tohoto rozhodnutí bude započtena část pohledávky ve výši 467,331.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát sedm milionů tři sta třicet jeden tisíc korun českých).4. dne 16.10.1998 byla mezi Společností jako dlužníkem a IPB jako věřitelem včetně dodatků uzavřena úvěrová smlouva č. 600198045. Veškerá práva IPB vyplývající z této smlouvy o úvěru přešla na ČKA, která smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 18.8.2004 postoupila svá práva z této smlouvy o úvěru na společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC, se sídlem nyní 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Spojené státy americké. Dne 30.9.2004 před přijetím tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o postoupení této pohledávky, kde postupitelem byla společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC a postupníkem Zájemce, kdy toto postoupení bylo před tímto rozhodnutím Společnosti oznámeno. Na základě této smlouvy o postoupení pohledávky má Zájemce za Společností k dnešnímu dni pohledávku ve výši 290,511.285,33 Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů pět set jedenáct tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých třicet tři haléře) - jistina plus příslušný úrok. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Na základě tohoto rozhodnutí bude započtena část pohledávky ve výši 251,484.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát jeden milion čtyři sta osmdesát čtyři tisíce korun českých).Společnost veškeré tyto své závazky uznala svým prohlášením ze dne 29.9.2004 o uznání závazku ve smyslu § 323 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kdy uznala společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC jako věřitele všech shora popsaných závazků.Dle vyjádření auditora Ing. Miroslava Hořického, auditorské osvědčení číslo 0713 (auditorská společnost BDO CA s.r.o., se sídlem Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno, IČ 25535269) byl tento závazek ke dni 29.9.2004 v účetnictví Společnosti řádně veden, kdy jako věřitel byla vedena společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC. Vyjádření auditora nemohlo reagovat na smlouvu o postoupení pohledávek, kdy společnost TRUSTFIN HOLDINGS LLC byla postupitelem a Zájemce postupníkem, protože ta byla uzavřena až dne 30.9.2004. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávky, které má Zájemce za Společností budou splaceny částečně a to v rozsahu uvedeném shora.
od 08. 02. 2005 od 06. 07. 2005

  Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30. září 2004, uzavřené mezi společností TRUSTFIN akciová společnost jako prodávajícím a obchodní společností CHEYENNE s.r.o. se sídlem Praha 10,Na Výslunní 201/13, PSČ 100 00, identifikační číslo 271 76 797 jako kupujícím, byla prodána část podniku prodávajícího, tvořící samostatnou organizační složku s označením "Pivovar".
od 09. 12. 2004

  Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 26. srpna 2004, uzavřené mezi společností TRUSTFIN akciová společnost jako prodávajícím a obchodní společností IPEK, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38/2728, PSČ 702 00, identifikační číslo 258 69 973 jako kupujícím, byla prodána část podniku prodávajícího, tvořící samostatnou organizační složku s označením "Závod Vsetín".
od 09. 12. 2004

Akcie

Počet: 20 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 07. 2005

Počet: 251 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 07. 2005 od 21. 11. 2005

Počet: 11 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 07. 2005 od 21. 11. 2005

Počet: 1 ks v hodnotě: 41591000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 07. 2005 od 21. 11. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: MONARCH MACHINERY LLC

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 02. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VALENTA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 05. 2012
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 03. 2009 od 25. 05. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2005 od 05. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 07. 2001 od 04. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 12. 1996 od 11. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 03. 1994 od 16. 12. 1996


Název/Jméno: VALENTA MARTIN

IČO: 87787385

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2010 od 26. 02. 2013


Název/Jméno: VOLDŘICH MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2009 od 25. 05. 2012


Název/Jméno: DVOŘÁK TOMÁŠ

IČO: 86726781

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 01. 2005 od 25. 05. 2012


Název/Jméno: DOBRÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 01. 2005 od 25. 05. 2012


Název/Jméno: HLÁSEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 02. 2007 od 27. 10. 2010


Název/Jméno: PERNICK BRUCE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 03. 2009


Název/Jméno: ŽÁDNÍK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 01. 2005 od 05. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1996 od 11. 07. 2001


Název/Jméno: SVOBODA VLADISLAV

IČO: 46441832

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 01. 2005 od 05. 03. 2009


Název/Jméno: Bruce Michael Pernick

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 01. 2005 od 05. 03. 2009


Název/Jméno: RENČÍN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 od 06. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1994 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: MARKOVÁ JARMILA

IČO: 14805961

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 od 06. 01. 2005


Název/Jméno: KROUPA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 10. 2003 od 18. 10. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2003 od 06. 01. 2005


Název/Jméno: TRENDA PAVEL

IČO: 88257690

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 10. 2003 od 06. 01. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2003 od 18. 10. 2003


Název/Jméno: PŘECECHTĚL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 04. 2003 od 14. 04. 2004


Název/Jméno: BŘEZINA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 04. 2003 od 06. 01. 2005


Název/Jméno: LANCINGR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 04. 2003 od 14. 04. 2004


Název/Jméno: SŮSOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 12. 2002 od 18. 10. 2003


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 11. 07. 2001 od 30. 04. 2003


Název/Jméno: ZÁDRAPA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2001 od 06. 02. 2007


Název/Jméno: KASAL EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 07. 2001 od 04. 12. 2002


Název/Jméno: DAVID TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 07. 2001 od 18. 10. 2003


Název/Jméno: BUREŠ OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2001 od 04. 12. 2002


Název/Jméno: ZEMAN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 03. 2000 od 11. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1997 od 04. 05. 1999


Název/Jméno: ČERNOUŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 05. 1999 od 11. 07. 2001
Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1997 od 04. 05. 1999


Název/Jméno: DOBROVOLNÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1999 od 11. 07. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 1994 od 16. 12. 1996


Název/Jméno: ŽATEČKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1999 od 11. 07. 2001


Název/Jméno: BLIZŇÁK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1999 od 11. 07. 2001


Název/Jméno: VÁCLAVÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1998 od 04. 05. 1999


Název/Jméno: MICHALIČKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1997 od 23. 09. 1998


Název/Jméno: ZÁHOŘÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1996 od 29. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 1994 od 16. 12. 1996


Název/Jméno: KUČERA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1996 od 29. 07. 1997


Název/Jméno: ŠTROP JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1996 od 29. 07. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 29. 08. 1994 od 16. 12. 1996


Název/Jméno: NAXERA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1996 od 04. 05. 1999


Název/Jméno: VÁCLAVÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 12. 1996 od 21. 03. 2000


Název/Jméno: EVJÁK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 12. 1996 od 11. 07. 2001


Název/Jméno: JEJKAL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1994 od 16. 12. 1996


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1994 od 16. 12. 1996


Název/Jméno: KREJČÍ RADOVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 1994 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: MULLER VLASTIMIL

IČO: 11188031

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 1994 od 29. 08. 1994


Název/Jméno: VYŠTEJN MARTIN

IČO: 44859431

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 03. 1994 od 29. 08. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 52096


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2000

Odpovědní zástupci:


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 10. 2000

Zánik oprávnění:12. 09. 2007


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 08. 2000


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 07. 2000

Odpovědní zástupci: 336024

Zánik oprávnění:12. 09. 2007


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 07. 2000

Odpovědní zástupci: 336024

Zánik oprávnění:12. 09. 2007


Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 07. 2000

Odpovědní zástupci: 336024

Zánik oprávnění:12. 09. 2007


Průzkum trhu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 2000

Odpovědní zástupci: 10035

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Marketingová činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby v ubytovacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 336024

Zánik oprávnění:12. 09. 2007


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 01. 2000

Odpovědní zástupci: 204511

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Zánik oprávnění:22. 06. 2001


Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma činností uvedených v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Školící činnost v oblasti životního prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Zánik oprávnění:20. 06. 2001


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 204511


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 10035


Stavba strojů s mechanickým pohonem - pletací stroje

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem - tkací stroje

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 52096


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 9985


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 52096

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 52096

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 52096

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 03. 1994

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60196262

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 07. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
10076ZVI a.s.47673621Holečkova 103/31, 15000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
774365"Bytové družstvo lO44-lO46"25636138Kojetická 1045, 27711 Neratovice
124721"IRIS PRAHA", spol. s r.o. v likvidaci26128691Loket nad Ohří, nám. T.G.Masaryka 109, PSČ 357 33
25559ADVERSTRUCTION s.r.o.25343491Přívozní 1054/2, 17000 Praha
613129AGRA Deštná, a.s.25172735311, 37825 Deštná
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
444041Agropork - družstvo - v likvidaci25288067Brno, Čechyňská 23, okres Brno-město, PSČ 602 00
427890Alarm K+K elektronika s.r.o.25842765Blodkova 143/24, 70900 Ostrava
15437APORIA s.r.o.28864999náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
853591AUTOBODEN s.r.o.26140225Ohrada 1878, 75501 Vsetín
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
558268B.G.M. Capital, a.s.43873863Žernovská 1316/6, 10000 Praha
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
387488Betlem Building s.r.o.63673690Pavla Švandy ze Semčic 754/15, 15000 Praha
294843BIOS - služby výpočetní techniky, s.r.o.45271623Lidečská 132/5, 15521 Praha
332996Bytové družstvo Park 39028662971Nad parkem 390, 43513 Meziboří
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
571390CL - TRANSPORT SERVICE, s.r.o. v likvidaci6314452298, 47127 Stráž pod Ralskem
341030CORINT ALFA , s.r.o.62912241Jihovýchodní I 719/20, 14100 Praha
785832CP Inkaso s.r.o.29027241Opletalova 1603/57, 11000 Praha
63083CREDIT SECURITY a.s. v likvidaci60193107Praha, 10000, Vršovice (Praha 10), Litevská, 1174
550532CS TRADING s.r.o.149314Větrná 429, 26753 Žebrák
820904Česká letecká společnost s.r.o.61857149Huťská 160, 27201 Kladno
235957Českomoravská investiční a.s.49969854Bartošova 1833/6, 60200 Brno
128920ČKD ENERGY, a.s.64949575Kolbenova 609/38, 19000 Praha
591957D a H Comp. s.r.o.48036901Baštecká 93, 25070 Panenské Břežany

Související osoby

#NázevICOAdresa
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
306408ADAMEC LADISLAV15439542Vřesinská 1231/1, 74801 Hlučín
433867ADÁMEK PAVEL16505492Rodvinovská 1567/4, 14000 Praha
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
220406ANTONŮ JIŘÍ16512545Braškovská 245/4, 16100 Praha
37416AUGUSTA JIŘÍ49654080Italská 833/32, 12000 Praha
19915BALÁK PAVEL15912230Višňová 1344/23, 14000 Praha
14026BARTOLČIC JAN76407446Polanka 627, 66401 Bílovice nad Svitavou
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
1075BAYER JIŘÍ48874647Bochořákova 2535/7, 61600 Brno
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
15362BĚLOUŠEK VIKTOR71246983Milady Horákové 849/88, 17000 Praha
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
24783BERÁNEK FRANTIŠEK4900799814, 38301 Strunkovice nad Blanicí
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
12930BERNARD MIROSLAV67768938U Klimentky 2703/1, 15000 Praha
179519BEZDĚKOVÁ BLANKA61120456Na Výsluní 1299, 27711 Neratovice
159698BEZDĚKOVÁ MIROSLAVA86589644Hurbanova 1305/11, 14200 Praha
375010BEZECNÝ DALIBOR64078400Evžena Rošického 1064/7, 72100 Ostrava
242756BÍLEK ZDENĚK16062973Na domovině 685/4, 14200 Praha
106753BÍLÝ MARTIN4513235637, 26601 Chyňava
74002BINDICSOVÁ MARKÉTA67991751Komenského 2016, 25228 Černošice
451885BIS JAROMÍR42492700106, 56169 Králíky

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
27854021. zápočtová a inkasní spol. s r.o.26033968Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
2495769ALFA TELECOM s.r.o.27228878Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
663133Amber Technology Solutions, s.r.o.4177088Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
405529AQUACENTRUM PRAHA PODNIK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ442241Praha, 14900, , Kloknerova, 9
979092ASOCIACE KONCESIONÁŘŮ PEUGEOT z.s.70108153Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
1616786Asociace poskytovatelů fotoslužeb, o. s.22897208Kloknerova 2278/24, 14800 Praha
1668259AUTOMOBILES PEUGEOT - obchodní zastoupení45308705Praha, 14000, , KLOKNEROVA, 9
2837364B2B CENTRUM a.s.25591339Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
595515BAUTOS s.r.o.28209591Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
648022BETON CAR, s.r.o. v likvidaci26369656Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
3369044BONAPRO s.r.o.24145980Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
738298Centrum vzdělávání manažerů, a.s. v likvidaci64949796Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
2672110CeWe Color, a. s.49241338Kloknerova 2278/24, 14800 Praha
562118COPROSYS Holding a.s.29026890Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
936115Český pekař s.r.o. v likvidaci25939025Praha, 14800, Chodov, Kloknerova, 2249/9
20074Daphnis, s.r.o.22793861Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
1522047Diteco ICT, s.r.o.2675242Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
1786328DMSnet s.r.o.27125441Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
3293095EufabCZ s.r.o.24839736Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
2573454EZV, spol. s r.o. organizační složka v likvidaci26469324Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
1930920FAI mode s.r.o.25255401Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
784804FEDERAL CARS LEASING, spol. s r.o.25411781Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
1680542FotoStar s.r.o.14866927Praha, 14800, Chodov, Kloknerova, 24/2278
887767GEARS PLUS, s.r.o.28225333Kloknerova 2249/9, 14800 Praha
293204Gold-Net a.s.26694841Kloknerova 2249/9, 14800 Praha

Fyzické osoby v okolí