UNIQA pojišťovna, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem UNIQA pojišťovna, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2012. Její identifikační číslo je 49240480

Výpis z obchodního rejstříku UNIQA pojišťovna, a.s.

Datum zápisu: 28. 5. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2012

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: isxvfp6

Adresa společnosti

Sídlo: Evropská 810/136, 16000 Praha

Adresy: Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012
od 13. 06. 2007
Praha 6, Bělohorská 19/269
od 07. 11. 1994 od 13. 06. 2007
Praha 8, Voctářova 3
od 15. 02. 1994 od 07. 11. 1994
Praha 6, Šárecká 39/1448
od 28. 05. 1993 od 15. 02. 1994

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 06. 06. 2014

  Akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti z důvodupřistoupení nového akcionáře Europen Bank for Reconstruction andDevelopment,se sídlem One Exchange Square,London,EC2A 2EH,UnitedKingdom z částky 400.000.000,-Kč / slovy čtyřista milionů korunčeských/ o částku 80.000.000,-Kč / slovy čtyřistaosmdesátmilionů korun českých/.a, základní jmění se zvyšuje:vydáním 800 kusů /slovy osmset kusů/ nových listinných akciíznějících na jméno,každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000.,-Kč/slovy jednosto tisíc korun českých /,s nimiž nejsou spojenažádná zvláštní práva /kmenové akcie /,bez zveřejnění výzvy kupisování akcií,t.j. tak,že závazek upsat všechny nové akcie asplatit celou částku,o níž se zvyšuje základní jmění společnostipřevezme společnost European Bank for Reconstruction andDevelopment,One Exchange Square,London,EC EC2AEH, UNITEDKingdom,akcionář Versicherungsanstalt der österreichischenBundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem vPraterstrasse 1-7,Wien,se při této emisi akcií vzdává svéhopřednostního práva.b, upisování akcií nad částku 80.000.000,-Kč /slovy osmdesátmilionů korun českých/ se nepřipouštíc, společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno,s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva, a to: 800kusů kmenovýchakcií na jméno,každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč/jednosto tisíc korun českých/d, emisní kurs akcií je :u jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč /slovyjednosto tisíc korun českých/,100.000,-Kč/slovy jednosto tisíckorun českých/e, úpis nových bude proveden :- společností European Bank for Reconstruction andDevelopment,One Exchange Square,London,EC2A2EH,United Kingdom.Místem vykonání úpisu nových akcií je budova společnostiČesko-rakouská pojišťovna,a.s.,se sídlem v Praze 6,Bělohorská198.Upisovatel upíše nové akcie ve lhůtě 30 dnů od zápisu záměruo zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.- emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního jmění musíupisovatel splatit nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.- upisovatel Europen Bank for Reconstruction and Development,se sídlem One Exchange Square,London,EC2A2EH,United Kingdom,splatícelý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejichjmenovité hodnotě ve výši 80.000.000,-Kč /slovy osmdesát milionůkorun českých/,peněžitým vkladem a to převodem na účet u GECapital Bank Praha,a.s. č.účtu 154808-424/0600.
od 09. 06. 1999 od 11. 04. 2001

  Akcionář rozhodl, že podle ust. § 203 a násl. obchodníhozákoníku zvyšuje z důvodu rozšíření obchodních aktivit základníjmění ze současných 305.000.000,- Kč (slovy: třistapět milionůkorun českých) o 95.000.000,- Kč (slovy devadesátpět milionůkorun českých), t.j. na 400.000,- Kč (slovy čtařista milionůkorun českých), takto:a) základní jmění se zvyšuje: vydáním 950 kusů(slovydevítisetpadesáti kusů) nových listinných akcií znějícíchna jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovyjednosto tisíc korun českých), s nimiž nejsou spojena žádnázvláštní práva (kmenové akcie), bez zvěřejnění výzvy k upisováníakcií, t.j. že závazek upsat všechny nové akcie a splatit celoučástku, o níž se zvyšuje základní jmění společnosti převezmejediný stávající akcionář společnosti - společnostVersicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem v Praterstrasse 1-7,1020 Wienb) upisování akcií nad částku 95.000.000,- Kč (slovydevadesátpět milionů korun českých) se nepřipouštíc) společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva, a to: 950 kusů kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jenovité hodnotě 100.000,- Kč(slovy jednostotisíc korun českých)d) emisní kurs akcií je: u jedné kmenové akcie o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých),100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých)e) úpis nových akcií bude proveden:- s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti -Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem V Praterstrasse 1-7,1021 Wien. Místo pro vykonání přednostního práva upsat novéakcie je v budově společnosti Česko-rakouská pojišťovna, a.s.,se sídlem Praha 6, Bělohorská 19- lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu akcií je patnáctdnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy buderozhodnutí o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodníhorejstříku- jediný akcionář jako upisovatel - společnostVersicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, splatí celý emisní kurs nověemitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě vevýši 95.000.000,- Kč (slovy devadesátpět milionů korun českých)peněžitým vkladem a to převodem na účet u Agrobanky Praha, a.s.,č. účtu 154808-424/0600, a to v den úpisu.
od 29. 06. 1998 od 06. 01. 1999

  Valná hromada konaná dne 24.11.1997 rozhodla o navýšenízákladního jmění o částku 50.000.000,- Kč, a to z částky255.000.000,- Kč na částku 305.000.000,- Kč. Počet akcií ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč se mění z 2550 ks na 3050 ks.Všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři podle § 205obch.zák., tedy dohodou všech akcionářů na rozsahu své účasti nazvýšení základního jmění.
od 29. 04. 1998 od 21. 05. 1998

  Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne31.3.1993.
od 28. 05. 1993

Akcie

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 17. 05. 2010

Počet: 4 800 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 02. 07. 2001 od 17. 05. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: UNIQA International AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 09. 2013


Název/Jméno: UNIQA International Versicherungs-Holding AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 11. 2011 od 19. 09. 2013


Název/Jméno: UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 10. 2007 od 07. 11. 2011


Název/Jméno: Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, Versicherungsaktiengesellschaft

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 06. 1998 od 28. 09. 1999


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KÖSSL ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 06. 2014 od 08. 11. 2016


Název/Jméno: VISNJIC ZORAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: KINDL WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2012 od 08. 11. 2016


Název/Jméno: LEYERS ERIK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: SVOBODA KURT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: HAVRAN RASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 2016


Název/Jméno: WASNER ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 2016


Název/Jméno: FRIEDL WOLFGANG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2016


Název/Jméno: URVÁLKOVÁ LUCIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2013 od 01. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2007 od 19. 09. 2013


Název/Jméno: ROTKOVSKÝ MARTIN

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 07. 2015


Název/Jméno: KOUBA PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 07. 2015


Název/Jméno: DRÁPELA IVO

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2009 od 26. 06. 2014


Název/Jméno: ŽÁČEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 09. 2008 od 19. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 11. 2001 od 09. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo člen
od 20. 08. 1996 od 21. 11. 2001


Název/Jméno: VESELÝ ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 10. 2013 od 01. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 10. 2013 od 11. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2007 od 09. 09. 2008


Název/Jméno: Mag. PETER MICHAEL LACKNER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 03. 2012 od 26. 06. 2014


Název/Jméno: Mag. HANS CHRISTIAN SCHWARZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2012 od 08. 11. 2016


Název/Jméno: PORAK JOHANNES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2012
Dozorčí rada - člen
od 02. 07. 2001 od 03. 05. 2003


Název/Jméno: BROULÍK JAN

IČO: 45515697

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2012 od 26. 06. 2014


Název/Jméno: KOCOUREK PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 12. 2009


Název/Jméno: Wanitschek Gottfried

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 05. 2010 od 13. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2010 od 17. 05. 2010
Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 2005 od 27. 01. 2010


Název/Jméno: STIGLITZ FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2010 od 13. 03. 2012


Název/Jméno: PILICH ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 12. 2009 od 24. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2005 od 20. 10. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ VÁCLAVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 01. 2002 od 09. 03. 2009


Název/Jméno: VRŠECKÁ MARTINA

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 01. 2004


Název/Jméno: BRANDSTETTER ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2007 od 13. 03. 2012
Dozorčí rada - člen
od 03. 05. 2003 od 23. 10. 2007


Název/Jméno: UNGER KARL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2007 od 13. 03. 2012


Název/Jméno: ŠKORPÍK BORIS

IČO: 49807099

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 od 13. 03. 2012


Název/Jméno: Sedlnitzky Christian

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2006 od 17. 05. 2010


Název/Jméno: ŠIMŮNEK MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2005 od 20. 08. 2007


Název/Jméno: ČERVENKOVÁ MARCELA

IČO: 87911817

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2005 od 09. 03. 2009


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2005


Název/Jméno: DACHOVSKÝ MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2005


Název/Jméno: Dobrin Nikolov Staykov

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 2005 od 13. 06. 2007


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ MARIE

IČO: 69328471

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2005 od 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1999 od 21. 12. 2004


Název/Jméno: KLIEN KONSTANTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 06. 2004 od 02. 08. 2006


Název/Jméno: KLEIN KONSTANTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 06. 2004 od 14. 06. 2004


Název/Jméno: VANĚK PAVEL

IČO: 10035036

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 04. 1998 od 20. 08. 2007


Název/Jméno: VENUTA MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 11. 2001 od 09. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 05. 1993 od 21. 11. 2001


Název/Jméno: Christian Johann Maurer

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 2001 od 02. 08. 2006


Název/Jméno: HAJEK JOHANNES

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 od 28. 01. 2005


Název/Jméno: SCHIMETSCHEK HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 od 14. 06. 2004


Název/Jméno: Küüsvek André

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2001 od 28. 01. 2005


Název/Jméno: JUDr ZDENĚK PILICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1999 od 21. 12. 2004


Název/Jméno: S Jonathan

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1999 od 21. 11. 2001


Název/Jméno: KUSCHNIG JOHANNES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 09. 1997 od 11. 04. 2001


Název/Jméno: DOLESCHALEK PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1998 od 29. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 02. 1994 od 25. 09. 1997


Název/Jméno: STEIRER HARALD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1998 od 02. 07. 2001


Název/Jméno: DRÁPELOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 od 29. 06. 1998


Název/Jméno: BEDNÁŘ LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 od 29. 04. 1998


Název/Jméno: BABIČKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 od 29. 06. 1998


Název/Jméno: KONÍŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 od 25. 09. 1997


Název/Jméno: BAKEŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 od 28. 09. 1999


Název/Jméno: HUBKA AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 od 28. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 05. 1993 od 15. 02. 1994


Název/Jméno: PANCÍŘ JOSEF

IČO: 12514080

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 od 25. 09. 1997


Název/Jméno: BUCHINGER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 od 25. 09. 1997


Název/Jméno: UNGERMAN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - představenstvo člen
od 28. 05. 1993 od 20. 08. 1996


Název/Jméno: FICHTA HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 od 07. 11. 1994


Název/Jméno: SCHWIMANN IRMFRIED

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 od 29. 04. 1998


Název/Jméno: GRABNER PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 od 28. 09. 1999


Název/Jméno: LABOUNEK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 od 07. 11. 1994


Název/Jméno: PETRAK WALTER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 od 25. 09. 1997


Název/Jméno: HAVLENA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 od 25. 09. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49240480

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2012

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
752668"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci"25296965Pardubice, 53009, Polabiny, Bělehradská, 269
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Přehořov, 39201, Hrušova Lhota, p. Soběslav, 9
172224"Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2092 Kamarýtova ul., Tábor"26048299Kamarýtova 2092/4, 39002 Tábor
61972A.S.B. FRUKT a.s.45479992Trnávky 458, 68708 Buchlovice
416268Agro Lišov, a.s.48204790Lišov, 37372, , Nám. Míru, 140
582117AJAX PILNÍKY, a.s.25322222Polenská 252/10, 58601 Jihlava
852274ALNITAK s.r.o.26087065Žitomírská 468/23, 10100 Praha
358223Amsterdam, spol. s r.o.26158345Slezská 169/10, 12000 Praha
315975APRA s.r.o.553808Cihelná 103/3, 11800 Praha
60952ARGO-AG investiční fond, a.s.15036677Litomyšl, 57001, , BĚLIDLA, 1061
40445ARPIS a.s.41940270Rooseveltova 37, 38101 Český Krumlov
623623AUDITA vzdělávání, s.r.o.26465477Běhounkova 2456/43, 15800 Praha
122597AUTO PROFI-VESELÝ spol. s r.o.48116416Na Pankráci 995/5, 14000 Praha
568836AVZO TSČ ČR ZO 80018 Neplachovice, p. s.70630372Na Návsi 17, 74774 Neplachovice
908518B. Dvořák a spol.25450727Husova 237/11, 41002 Lovosice
319222body form s.r.o.28340515Na Vyhlídce 1513, 68605 Uherské Hradiště
337975BONUS o.p.s. při SOŠ v Jindřichově Hradci26064065Jáchymova 478, 37701 Jindřichův Hradec
107983BRIEFING Invest s.r.o.24839388Pod višňovkou 1661/33, 14000 Praha
882026BÜROBÖHM Teplice s.r.o. "v likvidaci"60280263Teplice, 41501, Řetenice, Jaselská, 432
805266Bytové družstvo Präsident25887378Štefánikova 1154/3, 74221 Kopřivnice
466430CAAC LEASING a.s. v likvidaci63468557Svatopetrská 35/7, 61700 Brno
318107CONZULT ENGINNERING Praha, ve zkratce CONEG Praha v.o.s. v likvidaci196983Táborská 368/47, 14000 Praha
341166CZECH CREDIT, spol. s r.o.26200473U Okrouhlíku 1820/3, 15000 Praha
27258Československé automobilové opravny Teplice, státní podnik480606Proboštov, 41712, , Kpt.Jaroše, 400
767326ČP PARTNER, a.s. v likvidaci25670344Praha, 14800, Chodov, Kaplanova, 2252/8

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1872189" UNICO-R" spol. s r.o.64579476Tobrucká 763/2, 16000 Praha
1164264Absolut Active s.r.o.29030161Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
2581699ANTOL CS spol. s r.o.45798893Tobrucká 764/4, 16000 Praha
3210300Best West a.s.25071483Tobrucká 764/4, 16000 Praha
3067776BONISREAL, s.r.o.46887211Evropská 810/136, 16000 Praha
3451358BUBENEČ s.r.o.28526546Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
1323819Business Perspective Alfa, s.r.o.26411733Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
2406283Bytové družstvo Tobrucká v likvidaci25666894Tobrucká 764/4, 16000 Praha
990155Carbo Trading LTD s.r.o.26457008Evropská 810/136, 16000 Praha
366838CEVA, spol. s r.o. v likvidaci25616081Praha 6, Evropská 136/690
109538COFFEE HOUSE MANAGEMENT CZ s.r.o.28528069Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
909891CZECH ENERGY PARTNERS s.r.o. v likvidaci4378288Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
980562DAAR company s.r.o.26413094Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
139931DALAVRIEN s.r.o.3883442Evropská 810/136, 16000 Praha
1477666DARK BLUE s.r.o.5009006Liberijská 568/7, 16000 Praha
2137151DOPULEMAN s.r.o.3891259Evropská 810/136, 16000 Praha
763681DUKAN Praha s.r.o.26186462Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
3125531E-Leasing s.r.o.24822167Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
1962243EKSO, s.r.o.62911902Tobrucká 763/2, 16000 Praha
1761128ENDASKO a.s.25090445Tobrucká 764/4, 16000 Praha
2746420EPASS s.r.o.60487895Tobrucká 764/4, 16000 Praha
1057593Eurojet Servis,s.r.o.26210860Evropská 810/136, 16000 Praha
1919364FATHECAN s.r.o.29030315Evropská 810/136, 16000 Praha
2676765FONTEL s.r.o.26473143Evropská 810/136, 16000 Praha
1809564FORDEVELOP, s.r.o.28492153Evropská 810/136, 16000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
566901B.Comm Jana Štumpová Konicarová87333333Vostrovská 1716/1, 16000 Praha
646098BALCAR Petr44300531Súdánská 594/4, 16000 Praha
2921255Bělín Patrik70331847Tobrucká 764/4, 16000 Praha
993015BRADÁČ Oldřich47586010Súdánská 594/4, 16000 Praha
152436Burns Tracy67762662Na pískách 1486/9, 16000 Praha
322936Bursák Daniel88116620Pod Beránkou 2510/4, 16000 Praha
120723Černý Václav67786651Evropská 690/138, 16000 Praha
873110Dvořák Michael5477361Súdánská 594/4, 16000 Praha
1534763FIALA Libor67769730Tobrucká 764/4, 16000 Praha
3203779Herain Ilja44800304Tobrucká 764/4, 16000 Praha
1301929HROMASOVÁ Iveta62395777Liberijská 568/7, 16000 Praha
3138810Chochlovský Igor15299015Súdánská 594/4, 16000 Praha
1198933Ičo Ján3832627Tobrucká 764/4, 16000 Praha
2070829Karol Hrádela65399463Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
1487381Koubek Jindřich16886828Tobrucká 764/4, 16000 Praha
3212437KVASNIČKOVÁ Věra42931134Liberijská 568/7, 16000 Praha
3026247LANDOVÁ Gabriela45753351Tobrucká 764/4, 16000 Praha
1465875Malík Michal74313428Liberijská 568/7, 16000 Praha
1023786Marinov Plamen62921011Liberijská 568/7, 16000 Praha
2763085Mgr. Altnerová Veronika66048061Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
2925796Mrázová Magdalena1405179Tobrucká 764/4, 16000 Praha
3341880Nerad Miroslav66234387Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
3419496NETOLICKÁ Dagmar47092050Tobrucká 764/4, 16000 Praha
496322Netolická Zuzana4020952Tobrucká 764/4, 16000 Praha
2865519NOVOTNÝ Ladislav67964061Liberijská 568/7, 16000 Praha