UNIQA pojišťovna, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem UNIQA pojišťovna, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2012. Jeho identifikační číslo je 49240480

 
 

Výpis z obchodního rejstříku UNIQA pojišťovna, a.s.

Datum zápisu: 28. 5. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2012

Identifikační číslo:49240480

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: isxvfp6

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012
od 13. 06. 2007
Praha 6, Bělohorská 19/269
od 07. 11. 1994 do 13. 06. 2007
Praha 8, Voctářova 3
od 15. 02. 1994 do 07. 11. 1994
Praha 6, Šárecká 39/1448
od 28. 05. 1993 do 15. 02. 1994
Evropská 810/136, 16000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 06. 06. 2014

  Akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti z důvodupřistoupení nového akcionáře Europen Bank for Reconstruction andDevelopment,se sídlem One Exchange Square,London,EC2A 2EH,UnitedKingdom z částky 400.000.000,-Kč / slovy čtyřista milionů korunčeských/ o částku 80.000.000,-Kč / slovy čtyřistaosmdesátmilionů korun českých/.a, základní jmění se zvyšuje:vydáním 800 kusů /slovy osmset kusů/ nových listinných akciíznějících na jméno,každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000.,-Kč/slovy jednosto tisíc korun českých /,s nimiž nejsou spojenažádná zvláštní práva /kmenové akcie /,bez zveřejnění výzvy kupisování akcií,t.j. tak,že závazek upsat všechny nové akcie asplatit celou částku,o níž se zvyšuje základní jmění společnostipřevezme společnost European Bank for Reconstruction andDevelopment,One Exchange Square,London,EC EC2AEH, UNITEDKingdom,akcionář Versicherungsanstalt der österreichischenBundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem vPraterstrasse 1-7,Wien,se při této emisi akcií vzdává svéhopřednostního práva.b, upisování akcií nad částku 80.000.000,-Kč /slovy osmdesátmilionů korun českých/ se nepřipouštíc, společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno,s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva, a to: 800kusů kmenovýchakcií na jméno,každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč/jednosto tisíc korun českých/d, emisní kurs akcií je :u jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč /slovyjednosto tisíc korun českých/,100.000,-Kč/slovy jednosto tisíckorun českých/e, úpis nových bude proveden :- společností European Bank for Reconstruction andDevelopment,One Exchange Square,London,EC2A2EH,United Kingdom.Místem vykonání úpisu nových akcií je budova společnostiČesko-rakouská pojišťovna,a.s.,se sídlem v Praze 6,Bělohorská198.Upisovatel upíše nové akcie ve lhůtě 30 dnů od zápisu záměruo zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.- emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního jmění musíupisovatel splatit nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.- upisovatel Europen Bank for Reconstruction and Development,se sídlem One Exchange Square,London,EC2A2EH,United Kingdom,splatícelý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejichjmenovité hodnotě ve výši 80.000.000,-Kč /slovy osmdesát milionůkorun českých/,peněžitým vkladem a to převodem na účet u GECapital Bank Praha,a.s. č.účtu 154808-424/0600.
od 09. 06. 1999 do 11. 04. 2001

  Akcionář rozhodl, že podle ust. § 203 a násl. obchodníhozákoníku zvyšuje z důvodu rozšíření obchodních aktivit základníjmění ze současných 305.000.000,- Kč (slovy: třistapět milionůkorun českých) o 95.000.000,- Kč (slovy devadesátpět milionůkorun českých), t.j. na 400.000,- Kč (slovy čtařista milionůkorun českých), takto:a) základní jmění se zvyšuje: vydáním 950 kusů(slovydevítisetpadesáti kusů) nových listinných akcií znějícíchna jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovyjednosto tisíc korun českých), s nimiž nejsou spojena žádnázvláštní práva (kmenové akcie), bez zvěřejnění výzvy k upisováníakcií, t.j. že závazek upsat všechny nové akcie a splatit celoučástku, o níž se zvyšuje základní jmění společnosti převezmejediný stávající akcionář společnosti - společnostVersicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem v Praterstrasse 1-7,1020 Wienb) upisování akcií nad částku 95.000.000,- Kč (slovydevadesátpět milionů korun českých) se nepřipouštíc) společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva, a to: 950 kusů kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jenovité hodnotě 100.000,- Kč(slovy jednostotisíc korun českých)d) emisní kurs akcií je: u jedné kmenové akcie o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých),100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých)e) úpis nových akcií bude proveden:- s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti -Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem V Praterstrasse 1-7,1021 Wien. Místo pro vykonání přednostního práva upsat novéakcie je v budově společnosti Česko-rakouská pojišťovna, a.s.,se sídlem Praha 6, Bělohorská 19- lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu akcií je patnáctdnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy buderozhodnutí o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodníhorejstříku- jediný akcionář jako upisovatel - společnostVersicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, splatí celý emisní kurs nověemitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě vevýši 95.000.000,- Kč (slovy devadesátpět milionů korun českých)peněžitým vkladem a to převodem na účet u Agrobanky Praha, a.s.,č. účtu 154808-424/0600, a to v den úpisu.
od 29. 06. 1998 do 06. 01. 1999

  Valná hromada konaná dne 24.11.1997 rozhodla o navýšenízákladního jmění o částku 50.000.000,- Kč, a to z částky255.000.000,- Kč na částku 305.000.000,- Kč. Počet akcií ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč se mění z 2550 ks na 3050 ks.Všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři podle § 205obch.zák., tedy dohodou všech akcionářů na rozsahu své účasti nazvýšení základního jmění.
od 29. 04. 1998 do 21. 05. 1998

  Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne31.3.1993.
od 28. 05. 1993

Akcie

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 17. 05. 2010

Počet: 4 800 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 02. 07. 2001 do 02. 07. 2001

Počet: 4 800 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 23. 07. 1999 do 23. 07. 1999

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 06. 01. 1999 do 06. 01. 1999

Počet: 3 050 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 21. 05. 1998 do 21. 05. 1998

Počet: 2 550 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 20. 08. 1996 do 20. 08. 1996

Počet: 1 750 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 07. 11. 1994 do 07. 11. 1994

Počet: 1 300 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 15. 02. 1994 do 15. 02. 1994

Počet: 500 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 28. 05. 1993 do 28. 05. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: UNIQA International AG

Adresa: 1029 Wien, Untere Donaustrasse 21, Rakouská republika
od 19. 09. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 09. 2013


Název/Jméno: UNIQA International Versicherungs-Holding AG

Adresa: 1029 Wien, Untere Donaustrasse 21, Rakouská republika
od 07. 11. 2011 do 19. 09. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 11. 2011 do 19. 09. 2013


Název/Jméno: UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH

Adresa: 1029 Wien, Untere Donaustrasse 21, Rakouská republika
od 22. 05. 2009 do 07. 11. 2011
A-1020 Wien, Praterstrasse 1-7, Rakouská republika
od 03. 10. 2007 do 22. 05. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 10. 2007 do 07. 11. 2011


Název/Jméno: Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, Versicherungsaktiengesellschaft

Adresa: Praterstr.1-7, 1020 Wien, Rakouská republika
od 29. 06. 1998 do 28. 09. 1999

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 06. 1998 do 28. 09. 1999


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FRIEDL WOLFGANG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2016

Adresa: 1200 Wien, Othmargasse 25/82, Rakouská republika
od 01. 09. 2016


Název/Jméno: URVÁLKOVÁ LUCIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2013 do 01. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2007 do 19. 09. 2013

Adresa: Trytova 1120/6, Černý Most, 198 00 Praha 9
od 11. 10. 2013
Praha 9 - Černý Most, Trytova 1120/6, PSČ 19800
od 20. 08. 2007 do 19. 09. 2013


Název/Jméno: ROTKOVSKÝ MARTIN

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 07. 2015

Adresa: Šlejnická 1019/15, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 24. 07. 2015


Název/Jméno: DRÁPELA IVO

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2009 do 26. 06. 2014

Adresa: Čenkovská 170, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
od 24. 07. 2015
Odolena Voda - Dolínek, Čenkovská 170, PSČ 25070
od 20. 10. 2009 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: KOUBA PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 07. 2015

Adresa: Na Vyhlídce 322, 533 52 Srch
od 24. 07. 2015


Název/Jméno: KÖSSL ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 06. 2014

Adresa: 1100 Vídeň, Hintschiggasse 7/13, Rakouská republika
od 26. 06. 2014


Název/Jméno: VESELÝ ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 10. 2013 do 01. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 10. 2013 do 11. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2007 do 09. 09. 2008

Adresa: Nad Vavrouškou 710/24, Troja, 181 00 Praha 8
od 16. 10. 2013 do 01. 09. 2016
Nad Vavrouškou 710/24, Troja, 181 00 Praha 8
od 11. 10. 2013 do 11. 10. 2013
Praha 8 - Troja, Nad Vavrouškou 710/24, PSČ 18100
od 20. 08. 2007 do 19. 09. 2013


Název/Jméno: ŽÁČEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 09. 2008 do 19. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 11. 2001 do 09. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo člen
od 20. 08. 1996 do 21. 11. 2001

Adresa: Pujmanové 882/25, Podolí, 140 00 Praha 4
od 11. 10. 2013
Praha 4, Pujmanové 25, PSČ 14000
od 09. 09. 2008 do 19. 09. 2013
Praha 4, Pujmanové 25
od 20. 08. 1996 do 09. 09. 2008


Název/Jméno: Mag. PETER MICHAEL LACKNER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 03. 2012 do 13. 03. 2012

Adresa: 1060 Wien, Bürgerspitalgasse 10/17, Rakouská republika
od 13. 03. 2012 do 13. 03. 2012


Název/Jméno: KINDL WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2012

Adresa: 2380 Perchtoldsdorf, Ferdinand Gussenbauergasse 7, Rakouská republika
od 13. 03. 2012


Název/Jméno: PORAK JOHANNES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2012
Dozorčí rada - člen
od 02. 07. 2001 do 03. 05. 2003

Adresa: 1130 Wien, Neblingergasse 7, Rakouská republika
od 13. 03. 2012
Wien, Hietzinger Haupstrasse 67/1 A-1130, Rakouská republika
od 02. 07. 2001 do 03. 05. 2003


Název/Jméno: Mag. HANS CHRISTIAN SCHWARZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2012

Adresa: 1140 Wien, Mühlbergstrasse 44/6, Rakouská republika
od 13. 03. 2012


Název/Jméno: BROULÍK JAN

IČO: 45515697

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2012 do 26. 06. 2014

Adresa: Hradec Králové, Jižní 791, PSČ 50003
od 13. 03. 2012 do 26. 06. 2014


Název/Jméno: KOCOUREK PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 12. 2009

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, náměstí Svobody 728/1, PSČ 16000
od 07. 11. 2011
Praha 3 - Žižkov, Luční 2610/13, PSČ 13000
od 31. 12. 2009 do 07. 11. 2011


Název/Jméno: Wanitschek Gottfried

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 05. 2010 do 13. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2010 do 17. 05. 2010
Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 2005 do 27. 01. 2010

Adresa: A-7062 St. Margarethen, Steinbruchgasse 11, Rakouská republika
od 28. 01. 2005 do 13. 03. 2012


Název/Jméno: STIGLITZ FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2010 do 13. 03. 2012

Adresa: 2380 Perchtoldsdorf, Mozartgasse 21, Rakouská republika
od 17. 05. 2010 do 13. 03. 2012


Název/Jméno: PILICH ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 12. 2009 do 24. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2005 do 20. 10. 2009

Adresa: Praha 4 - Újezd, Remízková 466/4, PSČ 14900
od 31. 12. 2009 do 24. 07. 2015
Praha 4, Zdiměřická 1448
od 23. 02. 2005 do 20. 10. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ VÁCLAVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 01. 2002 do 09. 03. 2009

Adresa: Praha 7, Janovského 26, PSČ 17000
od 14. 01. 2002 do 09. 03. 2009


Název/Jméno: VRŠECKÁ MARTINA

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 01. 2004

Adresa: Praha 5 - Slivenec, Frančíkova 762
od 05. 01. 2004


Název/Jméno: BRANDSTETTER ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2007 do 13. 03. 2012
Dozorčí rada - člen
od 03. 05. 2003 do 23. 10. 2007

Adresa: 1190 Wien, Bauernfeldgasse 2, Rakouská republika
od 23. 10. 2007 do 13. 03. 2012
1030 Wien, Stammgasse 11, Rakouská republika
od 03. 05. 2003 do 23. 10. 2007


Název/Jméno: UNGER KARL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2007 do 13. 03. 2012

Adresa: Teesdorf, Sportplatzgasse 6, PSČ 2524
od 20. 08. 2007 do 13. 03. 2012


Název/Jméno: ŠKORPÍK BORIS

IČO: 49807099

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 13. 03. 2012

Adresa: Chrudim, Na Větrníku 1293, PSČ 53705
od 08. 01. 2007 do 13. 03. 2012


Název/Jméno: Sedlnitzky Christian

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2006 do 17. 05. 2010

Adresa: 1190 Wien, Grinzinger Allee 18, Rakouská republika
od 23. 10. 2006 do 17. 05. 2010


Název/Jméno: ŠIMŮNEK MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2005 do 20. 08. 2007

Adresa: Plzeň, Komenského 87, PSČ 32300
od 21. 09. 2005 do 20. 08. 2007


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2005

Adresa: Praha 6, Nevanova 1077, PSČ 16300
od 21. 09. 2005


Název/Jméno: ČERVENKOVÁ MARCELA

IČO: 87911817

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2005 do 09. 03. 2009

Adresa: Ořech, Višňová 247, PSČ 25225
od 21. 09. 2005 do 09. 03. 2009


Název/Jméno: DACHOVSKÝ MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2005

Adresa: Chýnice, Na Týnici 104, PSČ 25217
od 21. 09. 2005


Název/Jméno: Dobrin Nikolov Staykov

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 2005 do 13. 06. 2007

Adresa: NW6 1LR London, 353 West End Lane, 9 Buckingham Mansions, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 01. 2005 do 13. 06. 2007


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ MARIE

IČO: 12896152

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2005 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1999 do 21. 12. 2004

Adresa: Syrovice, Bratčice 149, okres Brno-venkov
od 23. 02. 2005 do 08. 01. 2007
Syrovice, Bratčice 149, okres Brno-venkov
od 28. 09. 1999 do 21. 12. 2004


Název/Jméno: KLEIN KONSTANTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 06. 2004 do 14. 06. 2004

Adresa: A-1010 Wien, Gölsdorfgasse 3/12, Rakouská republika
od 14. 06. 2004 do 14. 06. 2004


Název/Jméno: KLIEN KONSTANTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 06. 2004 do 02. 08. 2006

Adresa: A-1010 Wien, Gölsdorfgasse 3/12, Rakouská republika
od 14. 06. 2004 do 02. 08. 2006


Název/Jméno: VANĚK PAVEL

IČO: 62667441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 04. 1998 do 20. 08. 2007

Adresa: Jihlava, Telečská 2898/98
od 29. 04. 1998 do 20. 08. 2007


Název/Jméno: VENUTA MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 11. 2001 do 09. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 05. 1993 do 21. 11. 2001

Adresa: Praha 6, Na Hanspaulce 7a
od 28. 05. 1993 do 09. 09. 2008


Název/Jméno: Christian Johann Maurer

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 2001 do 02. 08. 2006

Adresa: Lichtenauerg. 1/3, 1020 Wien, Rakouská republika
od 08. 09. 2003 do 02. 08. 2006
Lichtenauerg. 1/13, 1020 Wien, Rakouská republika, v ČR Praha 5, Na Hřebenkách 3157/4a
od 11. 04. 2001 do 08. 09. 2003


Název/Jméno: HAJEK JOHANNES

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 do 28. 01. 2005

Adresa: Vídeň, Auhofstrasse 220, Rakouská republika
od 25. 09. 1997 do 28. 01. 2005


Název/Jméno: SCHIMETSCHEK HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 do 14. 06. 2004

Adresa: 1190 Wien, Bauernfeldgasse 2, Rakouská republika
od 03. 05. 2003 do 14. 06. 2004
1190 Vídeň, Bauernfeldgasse 2, Rakouská republika
od 25. 09. 1997 do 03. 05. 2003


Název/Jméno: Küüsvek André

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2001 do 28. 01. 2005

Adresa: 83 Oak Hill, Woodword Green, Essex IG8 9PG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 21. 11. 2001 do 28. 01. 2005


Název/Jméno: S Jonathan

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1999 do 21. 11. 2001

Adresa: 43 Wilton Crescent London SW l93 QY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 09. 1999 do 21. 11. 2001


Název/Jméno: JUDr ZDENĚK PILICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1999 do 21. 12. 2004

Adresa: Praha 4, Zdiměřická 1448
od 28. 09. 1999 do 21. 12. 2004


Název/Jméno: KUSCHNIG JOHANNES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 09. 1997 do 11. 04. 2001

Adresa: Praha 3, Přemyslovská 10
od 06. 01. 1999 do 11. 04. 2001
Praha 7, Heřmanova 47
od 25. 09. 1997 do 06. 01. 1999


Název/Jméno: STEIRER HARALD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1998 do 02. 07. 2001

Adresa: Vídeň, Keisslergasse 14, Rakouská republika
od 29. 04. 1998 do 02. 07. 2001


Název/Jméno: DOLESCHALEK PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1998 do 29. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 02. 1994 do 25. 09. 1997

Adresa: Vídeň, Benno Platz 4/19, Rakouská republika
od 29. 04. 1998 do 29. 06. 1998
Vídeň, Benno Platz 4/19
od 15. 02. 1994 do 25. 09. 1997


Název/Jméno: BABIČKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 do 29. 06. 1998

Adresa: Praha 5-Zbraslav, Ke Kamínce 1292, okres Praha 5, PSČ 15600
od 25. 09. 1997 do 29. 06. 1998


Název/Jméno: BEDNÁŘ LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 do 29. 04. 1998

Adresa: České Budějovice, Polní 4, PSČ 37001
od 25. 09. 1997 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: DRÁPELOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 09. 1997 do 29. 06. 1998

Adresa: Svitavy, Revoluční 4, PSČ 56802
od 25. 09. 1997 do 29. 06. 1998


Název/Jméno: KONÍŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 do 25. 09. 1997

Adresa: Praha 6, Vondroušova 1157
od 07. 11. 1994 do 25. 09. 1997


Název/Jméno: HUBKA AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 do 28. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 05. 1993 do 15. 02. 1994

Adresa: Praha 4, Vlnitá 47
od 07. 11. 1994 do 28. 09. 1999
Praha 4, Vlnitá 47
od 28. 05. 1993 do 15. 02. 1994


Název/Jméno: BAKEŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 do 28. 09. 1999

Adresa: Praha 10, Ka Skalkám 2449
od 07. 11. 1994 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: PANCÍŘ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 do 25. 09. 1997

Adresa: Praha 4, Gončarenkova 46
od 07. 11. 1994 do 25. 09. 1997


Název/Jméno: BUCHINGER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 1994 do 25. 09. 1997

Adresa: Vídeň, Grundlgasse 3
od 07. 11. 1994 do 25. 09. 1997


Název/Jméno: UNGERMAN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - představenstvo člen
od 28. 05. 1993 do 20. 08. 1996

Adresa: Praha 4, Kunínova 1720
od 28. 05. 1993 do 20. 08. 1996


Název/Jméno: GRABNER PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 do 28. 09. 1999

Adresa: Vídeň, Hietzinger Hauptstrasse 109a
od 28. 05. 1993 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: PETRAK WALTER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 do 25. 09. 1997

Adresa: Vídeň, Praterstrasse 1-7
od 28. 05. 1993 do 25. 09. 1997


Název/Jméno: SCHWIMANN IRMFRIED

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 do 29. 04. 1998

Adresa: Vídeň, Lederergasse 2
od 28. 05. 1993 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: FICHTA HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 do 07. 11. 1994

Adresa: Vídeň, Rossauer Lande 47-49
od 28. 05. 1993 do 07. 11. 1994


Název/Jméno: LABOUNEK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 do 07. 11. 1994

Adresa: Praha 4, V Hodkovičkách 3337/27
od 28. 05. 1993 do 07. 11. 1994


Název/Jméno: HAVLENA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1993 do 25. 09. 1997

Adresa: Praha 10, Černická 18
od 28. 05. 1993 do 25. 09. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49240480

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2012

Související firmy

#NázevICOAdresa
1988768"KD data s.r.o." v likvidaci60711434Sportovní 348/3, Ponava, 602 00 Brno
693837"Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2092 Kamarýtova ul., Tábor"26048299Tábor, Kamarýtova 2092, PSČ 39002
1506499A - Trading, a.s.48289540Praha 1, Karlova 455/48, PSČ 11000
3070068A-AUSTERLITZ a.s.64511383Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno
1029391AB Bor, s.r.o.48363766Bor - Čečkovice 42, PSČ 34802

Související osoby

#NázevICOAdresa
952670Dvořák FrantišekVitějovice 185
748268PEKTOR PAVELPraha 4, Petržilova 3311
2087171/ Josef PluhařSezimovo Ústí I čp. 114
2087141/ Václav ZadražilChýnov čp. 163
952671Kaprál MilanPrachatice, Ševčíkova 535