UNIREAL HK a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem UNIREAL HK a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2199. Její identifikační číslo je 25963571

Výpis z obchodního rejstříku UNIREAL HK a.s.

Datum zápisu: 22. 2. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2199

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 5m8gtp4

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní činnost
Velkoobchod
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů správní rady: 3
od 23. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 07. 2014

  Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 5.3.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Důvody zvýšení základního kapitálu:potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti.Způsob a rozsah základního kapitálu:Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 4 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:40 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě znějících na majitele.Z důvodu uvedené potřeby získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, kterým budou:a) Zdeněk Hrnčál, rodné číslo 70 04 30/3207, bytem 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 161/6, kterému bude k upsání nabídnuto 20 akcií.b) ing. Zdeněk Hrnčál, rodné číslo 47 10 31/146, bytem 506 01 Jičín, Pod Lipami 894, kterému bude k upsání nabídnuto 20 akcií.Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Hradec Králové, Velké náměstí 162, PSČ 500 03.Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedeným zájemcům označen jako počáteční den upisování.Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností.Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 100 000,-- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitými vklady nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií:Schvaluje se připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky Zdeňka Hrnčála, rodné číslo 70 04 30/3207, bytem 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 161/6, vůči společnosti z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 20.1.2010, podle které společnost dluží panu Zdeňku Hrnčálovi částku ve výši 2 000 000,-- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 2 000 000,-- Kč.Schvaluje se připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisníhi kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky ing. Zdeňka Hrnčála, rodné číslo 47 10 31/146, bytem 506 01 Jičín, Pod Lipami 894, vůči společnosti z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 20.1.2010, podle které společnost dluží panu ing. Zdeňku Hrnčálovi částku ve výši 2 000 000,-- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 2 000 000,-- Kč. Důvodem započtení je kapitalizace pohledávek.Pokud bude využita možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti uzavřou upisovatelé a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 23. 03. 2010 od 29. 04. 2010

  Valná hromada společnosti rozhodnutím ze dne 24.10.2008 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti UNIREAL HK a.s. takto:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 6.000.000,-- Kč (Šestmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 60 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (Stotisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech 60 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- (Stotisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci ? akcionáři společnosti Zdeňku Hrnčálovi, r.č. 700430/3207, bytem Velké náměstí 161/6, Hradec Králové, PSČ 500 01.5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti UNIREAL HK a.s. v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost UNIREAL HK a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týden ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (Stotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (Stotisíc korun českých).9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem určitého zájemce. Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit takto: Celý emisní kurs upsaných akcií je určitý zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5006005016/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 31. 10. 2008 od 28. 04. 2009

Akcie

Počet: 205 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 23. 07. 2014

Počet: 205 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 04. 2010 od 23. 07. 2014

Počet: 165 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 27. 11. 2008 od 29. 04. 2010

Počet: 105 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 02. 2002 od 27. 11. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: UNITIP, spol. s r.o.

IČO: 15057844

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 02. 2002 od 30. 03. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SLEZÁK JIŘÍ

IČO: 65702816

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 23. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2002 od 23. 07. 2014


Název/Jméno: HRNČÁLOVÁ KATEŘINA

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 23. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2005 od 23. 07. 2014


Název/Jméno: FLÍDROVÁ ELIŠKA

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 23. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 02. 2002 od 23. 07. 2014


Název/Jméno: HRNČÁL ZDENĚK

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 23. 07. 2014


Název/Jméno: HRNČÁL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2010 od 23. 07. 2014


Název/Jméno: STŘÍTESKÁ ZDEŇKA

IČO: 70179387

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2010 od 23. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představensva
od 22. 02. 2002 od 23. 03. 2010


Název/Jméno: BEKOVÁ JANA

IČO: 18667589

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2002 od 23. 07. 2014


Název/Jméno: PETR MIROSLAV

IČO: 13700537

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2002 od 23. 03. 2010


Název/Jméno: MOJŽÍŠ MAREK

IČO: 45939608

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2002 od 12. 01. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 2002

Obory činnosti: Realitní činnost
od 22. 02. 2002
Velkoobchod
od 22. 02. 2002
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 22. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 347735


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 2002

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 22. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 22. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 22. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 22. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 347735

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 2002

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 22. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 22. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- elektromateriálem a náhradními díly k elektru
od 22. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 347735

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 2002

Obory činnosti: - péče o spisový materiál
od 22. 02. 2002 od 14. 12. 2006
- sekretářské služby
od 22. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej pohledávek
od 22. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 347735

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25963571

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:11. 03. 2002

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
676947A-bau a.s.28180283Ohradní 1159/65, 14000 Praha
2900840AGRO CZ, a.s.25277782Komenského 247/27, 50003 Hradec Králové
1130950ARCHSTAV development, a.s.27698165Modřická 486/34, 66448 Moravany
2802218AZ Holding a.s.4944653342, 59265 Věstín
1155255BOHEMIA IMPEX, společnost s ručením omezeným (zkr. Bohemia Impex, s.r.o.)64259188Olbrachtova 363, 53701 Chrudim
2951230BONUS a.s. v likvidaci48154997Denisova 1073, 50601 Jičín
2849653Bytové družstvo 825 v likvidaci25272471Horova 825/19, 50002 Hradec Králové
953527Bytové družstvo Brodského 927091996Brodského 1674/11, 14900 Praha
2508914Bytové družstvo Kouřimská 2241/1963082616Kouřimská 2241/19, 13000 Praha
3177241Bytové družstvo M. Horákové 1101 - Palachova 110225918591Milady Horákové 1101/2, 50006 Hradec Králové
924321Bytové družstvo Štětkova63083141Štětkova 1625/1A, 14000 Praha
2722020Bytové družstvo VILA 52626010861Vily 526, 56002 Česká Třebová
2674837Bytové družstvo Záveská 872/426705991Záveská 872/4, 10200 Praha
2163182CENTEP, spol. s r.o.25930133Kasárna 50, 51761 Rokytnice v Orlických horách
1296726Clever Company a.s. "v likvidaci"286473438. května 498/35, 77900 Olomouc
220138Core consulting, s.r.o.5623006Lelkova 427/16, 63700 Brno
1755601CORSTAV spol. s r.o.18382690Palackého 85, 43001 Chomutov
1230322Databanka NZ, s.r.o. v likvidaci48173606Jaroměř, 55101, , Náměstí ČSA, 49
168253DER s.r.o.25383825Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha
524517DIOS s.r.o. v likvidaci25081802Tábor, Budějovická 1542
1274956Družstvo Borek4728593166, 46348 Všelibice
2146167DRUŽSTVO KONEKTA, výrobní družstvo - v likvidaci13691473Brno, 61200, Královo Pole, Slovinská, 36
1355500Družstvo výpočetních služeb Praha v likvidaci201936U Rajské zahrady 1912/3, 13000 Praha
864192Družstvo VZO TSČ Blansko46960210Bezručova 1421/52, 67801 Blansko
949569DUX leo s.r.o. "v likvidaci"62305425Nový Jičín, 74101, Nový Jičín, Sokolovská, 10

Související osoby

#NázevICOAdresa
470665ALTMAN PAVEL44882114Krymská 117/6, 10100 Praha
3910BABKOVÁ JANA66889740Lýskova 2067/45, 15500 Praha
49225BACÍLEK JAN61918440Rooseveltova 1543, 27201 Kladno
238047BAJER JOSEF11044349177, 50801 Podhorní Újezd a Vojice
59756BALADA JAN73975184Dukelská 775, 53401 Holice
115521BÁRTA MIROSLAV41392825251, 79336 Malá Morávka
109186BARTOŇ JAROSLAV65802519199, 58867 Stará Říše
129707BARTOŇ LUKÁŠ74656341Šestidomí 987/4, 16000 Praha
148426BARTOŇ RADIM46165355Kujavská 320, 74247 Hladké Životice
58859BAUER LIBOR14554038Hradecká 316, 56902 Březová nad Svitavou
804996BEČIČKA LUBOMÍR11076399náměstí T. G. Masaryka 9, 51761 Rokytnice v Orlických horách
146638BEDNÁŘ JAROSLAV12400335Slovanská alej 1775/12, 32600 Plzeň
9470BEDNÁŘ KAREL62890808Sněženková 2583/17, 10600 Praha
22411BEDNÁŘ LADISLAV62212575Sněhurčina 689/31, 46015 Liberec
173664BEK JIŘÍ43900950Souběžná I 432/34, 15800 Praha
347733BEKOVÁ JANA18667589Záveská 872/4, 10200 Praha
21206BERAN JIŘÍ11166924111, 54211 Chvaleč
25566BERÁNEK ZDENĚK15946746Ve struhách 1016/2A, 16000 Praha
198834BERG JIŘÍ48644935Na Občinách 1809/1A, 50009 Hradec Králové
713381BERGMAN VLADIMÍR8877265974, 46348 Všelibice
212508BERKA FRANTIŠEK40982009Uzavřená 222/3, 66449 Ostopovice
804990BERNARD LUDĚK63214245U Nádraží 496, 51761 Rokytnice v Orlických horách
91966BINAR JAN47578092Hanzelkova 2670/26, 16000 Praha
41615BLAŽEK JIŘÍ11496789Tyršova 630, 76811 Chropyně
218822BLAŽEK LADISLAV12535842Sládkova 1516/14a, 26801 Hořovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
570016"Galerie u sv. Jakuba, o.s."22674501Velké náměstí 162/5, 50003 Hradec Králové
536094"Hradecká občanská iniciativa"22727493Zieglerova 680/2, 50003 Hradec Králové
2176832A L U S I L, s.r.o.25278215V Kopečku 77/8, 50003 Hradec Králové
937679AG FOTO, s.r.o.25916297V Kopečku 81/1, 50003 Hradec Králové
2239529Agency 4 STUDENTS, s.r.o.28825683V Kopečku 163/19, 50003 Hradec Králové
3081789Art Creation s.r.o.3997723Rokitanského 169/3, 50003 Hradec Králové
58121ART Galerie u Sv. Jakuba, s.r.o.3115941Velké náměstí 162/5, 50003 Hradec Králové
2656963ARTO, spol. s r.o.47450908Tomkova 188/1, 50003 Hradec Králové
123546Autoklub Hradec Králové, z.s.1327071Tomkova 911/6, 50003 Hradec Králové
1755348Bar Paradise s.r.o.2295512Velké náměstí 159/7, 50003 Hradec Králové
2987591C A S T O R CZ s.r.o.64824811Rokitanského 74/2, 50003 Hradec Králové
355520C A S T O R I A s.r.o. v likvidaci64255832Hradec Králové, Rokytanského 74, PSČ 500 01
2012973CARPATIONE s.r.o.28520033V Kopečku 78/6, 50003 Hradec Králové
1616558CEZAR FOOD s.r.o.5700833V Kopečku 81/1, 50003 Hradec Králové
3150657Cifršpión s.r.o.3211622Rokitanského 73/4, 50003 Hradec Králové
1555073COLUMBUS CZ s.r.o.28820584Zieglerova 680/2, 50003 Hradec Králové
1424096Czech Silver Shop s.r.o.28818776V Kopečku 77/8, 50003 Hradec Králové
331422Českomoravský kámen s.r.o.25260910V Kopečku 76/10, 50003 Hradec Králové
3380699Ďábelka s.r.o.28853989Velké náměstí 153/9, 50003 Hradec Králové
3125271Dmytro Hradec Králové v. o. s.25924192Špitálská 183/2, 50003 Hradec Králové
583940DZURKO s.r.o. v likvidaci42196493Hradec Králové, 50001, Hradec Králové, Špitálská, 183
2876500EAGLESREAL, s.r.o.28788699V Kopečku 163/19, 50003 Hradec Králové
2756437EU Property management a.s.28789032Špitálská 183/2, 50003 Hradec Králové

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3289208Barkoci Miroslav66272564Rokitanského 73/4, 50003 Hradec Králové
2307037Bednářová Hana88508706Velké náměstí 153/9, 50003 Hradec Králové
2948677Bittner Karel74330985Špitálská 183/2, 50003 Hradec Králové
2902026Číž Pavol87591260Špitálská 183/2, 50003 Hradec Králové
274797Emrová Jiřina13203461Velké náměstí 164/4, 50003 Hradec Králové
220749Fakó František67487572Hradec Králové, 50002, Hradec Králové, V Kopečku, 83
451618Feuermann Tomáš12999091V Kopečku 163/19, 50003 Hradec Králové
172418Fišer Jan61190284V Kopečku 77/8, 50003 Hradec Králové
2971219Formánek Pavel87837625Rokitanského 72/6, 50003 Hradec Králové
1906714FRANC JAKUB74553470Rokitanského 74/2, 50003 Hradec Králové
980925Frimel Roman87658691V Kopečku 89/17, 50003 Hradec Králové
2435799Frőhlich Marek3932923V Kopečku 80/2, 50003 Hradec Králové
289086Grigoryan Artak75868482Špitálská 183/2, 50003 Hradec Králové
146453Güler Sezai4235088V Kopečku 81/1, 50003 Hradec Králové
59718Hanušová Johana88539539Rokitanského 74/2, 50003 Hradec Králové
611549Henyš Jaromír87349442V Kopečku 163/19, 50003 Hradec Králové
1803437Hrach Josef60908050Rokitanského 74/2, 50003 Hradec Králové
234880Janečková Eva15604896Velké náměstí 159/7, 50003 Hradec Králové
3126988Jedlička Vít72887931Rokitanského 72/6, 50003 Hradec Králové
448546Jedličková Drahomíra43475639Rokitanského 72/6, 50003 Hradec Králové
2402722Jedličková Marcela69909636Špitálská 183/2, 50003 Hradec Králové
1853835Jiroušek Luděk66274443Rokitanského 69/12, 50003 Hradec Králové
26638Kendzierski Jiří10473602Tomkova 911/6, 50003 Hradec Králové
2810768Klimešová Eva49331825V Kopečku 81/1, 50003 Hradec Králové
1532450Kostlán Jiří72885629Rokitanského 169/3, 50003 Hradec Králové