Valar Czech Oil, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Valar Czech Oil, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 982. Jeho identifikační číslo je 43004211

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Valar Czech Oil, a.s.

Datum zápisu: 23. 10. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 982

Identifikační číslo:43004211

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wsifekb

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Činnost technických poradců v oblasti chemie
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Testování, měření a analýzy
Reklamní činnost a marketing
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Činnost ekonomických poradců
Činnost účetních poradců
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma...
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poradenská činnost v oblasti chemie
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v oblasti chemie

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 18400
od 15. 12. 2003
Praha 8, Trojská 13a
od 07. 02. 1996 do 15. 12. 2003
Praha 8, Hovorčovická 26
od 23. 10. 1991 do 07. 02. 1996
Dopraváků 749/3, 18400 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 20. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 20. 08. 2014

  Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s. peněžitým vkladem takto:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s., z částky 4,600.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých) o částku 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou částku 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti NOCC, a.s. bude upsáno 40 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: - panem Ing. Janem Lukavským, CSc., nar. 27.09.1950, bytem Praha 8, Kobylisy, Hovorčovická 1715/26 - 25 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);- panem Ing. Janem Novákem, nar. 02.11.1948, bytem Kolín II, Rimavské Soboty 893 - 5 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).- panem Ing. Markem Hejdukem, nar. 01.09.1963, bytem Tehovec,;Tehovecká 129 - 10 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost NOCC, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností NOCC, a.s. dojde ve společnosti NOCC, a.s. na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 184 00, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin.7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., nar. 27.09.1950, se připouští možnost započtení částky 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 250.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2012/003/1, uzavřené dne 23.01.2012 mezi panem Ing. Janem Lukavským, CSc., jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).8. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., nar. 27.09.1950, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 9. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Novákem, nar. 02.11.1948, se připouští možnost započtení částky 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), tj. části jeho peněžité pohledávky ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) z celkové částky 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2012/005/1, uzavřené dne 27.02. 2012 mezi panem Ing. Janem Novákem, jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).10. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Novákem, nar. 02.11.1948, může být započtena výlučně část pohledávky uvedená a specifikovaná v odstavci 9. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 11. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, nar. 01.09.1963, se připouští možnost započtení částky 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2012/009/1, uzavřené dne 06.08. 2012 mezi panem Ing. Markem Hejdukem, jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).12. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, nar. 01.09.1963, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 11. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 13. Návrhy smluv o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určeným zájemcům, a to panu Ing. Janu Lukavskému, CSc., panu Ing. Janu Novákovi, a panu Ing. Marku Hejdukovi, je povinno vypracovat představenstvo společnosti NOCC, a.s. a doručit jim ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.14. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.15. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 16. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.17. Veřejný úpis se nepřipouští.
od 25. 09. 2012 do 12. 11. 2012

  Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s. peněžitým vkladem takto:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s., z částky 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) o částku 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na celkovou částku 4,600.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti NOCC, a.s. bude upsáno 60 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto:- panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, bytem Tehovecká 129, 251 62 Tehovec - 50 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých, - panem Ing. Janem Lukavským, CSc., r.č. 500927/201, bytem Hovorčovická 1715/26, Praha 8 - 10 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost NOCC, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta čtrnáct(14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností NOCC, a.s. dojde v společnosti NOCC, a.s. na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 184 00, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin.7. Upisovatelé jsou povinni nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit třicet procent (30%) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 233174191/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií a zbývající část na tento účet nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, se připouští možnost započtení částky 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s. vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2009/002/1, uzavřené dne 11.3.2009 mezi panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., IČ: 43004211, jako dlužníkem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.05.2009 a Dodatku č. 2 ze dne 04.06.2009, znějících na celkovou částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).9. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 8. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas.10. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci, a to panu Ing. Marku Hejdukovi, r.č. 630901/1368, je povinno vypracovat představenstvo společnosti NOCC, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.11. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.12. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.14. Veřejný úpis se nepřipouští.
od 19. 11. 2009 do 15. 12. 2009

  Rozhodnutím Úřadu městské části Praha 8, odbor živnostenský č.j. ŽO/650/2009/PM/3, které nabylo právní moci dne 26.3.2009 bylo zrušeno živnostenské oprávnění k provozování živnosti s předmětem podnikání: silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 15. 04. 2009

  Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s. peněžitým vkladem takto:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s., z částky 2.100.000,- Kč o částku 1.900.000,- Kč na celkovou částku 4.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti NOCC, a.s. bude upsáno 190 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč.3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto:panem Ing. Janem Lukavským, CSc., r.č. 500927/201, bytem Praha 8, Hovorčovická 1715/26 - 83 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč,panem Ing. Janem Novákem, r.č. 481102/407, bytem Kolín II, Rimavské Soboty 893 - 82 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč,panem Ing. Karlem Malimánkem, r.č. 531018/083, bytem Kutná Hora, Viničná 327 - 18 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč,panem Josefem Veselým, r.č. 430706/091, bytem Kolín II, Rimavské Soboty 836 - 7 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost NOCC, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností NOCC, a.s. dojde v společnosti NOCC, a.s. na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 184 00, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin.7. Upisovatelé jsou povinni nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit třicet procent (30 %) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 216595875/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií a zbývající část na tento účet nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., r.č. 500927/201, se připouští možnost započtení částky 700.000,- Kč, tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 700.000,- Kč za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2008/010/1, uzavřené dne 08.08.2008 mezi panem Ing. Janem Lukavským, CSc., jako věřitelem a společností NOCC, a.s., IČ: 430 04 211, jako dlužníkem.9. Na úhradu části emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 8. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas.10. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci, a to panu Ing. Janu Lukavskému, CSc. je povinno vypracovat představenstvo společnosti NOCC, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.11. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.12. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.14. Veřejný úpis se nepřipouští.
od 25. 11. 2008 do 11. 08. 2009

  Na společnost přešlo v důsledku fůze sloučením jmění společnosti EF ESTATES, s.r.o. , se sídle m Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, IČ : 270 70 395 , zapsané v ochodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C , vložka 94044.
od 04. 06. 2004

  K 14. 12. 1993 bylo splaceno celé základní jmění.
od 21. 02. 1994

  Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení§ 25 zák. č. 104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne26. 9. 1991 se zakladatelé dohodli na složení představenstvaspolečnosti, dozorčí rady, byly schváleny stanovy společnosti.Zakladatelé si rozdělili celý akciový kapitál a z takto upsa-ného akciového kapitálu bylo splaceno 50 000,- Kčs.
od 23. 10. 1991

Akcie

Počet: 500 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 11. 2012

Počet: 460 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 12. 2009 do 15. 12. 2009

Počet: 400 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 12. 2008 do 03. 12. 2008

Počet: 210 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 12. 2003 do 15. 12. 2003

Počet: 147 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 20. 07. 1995 do 20. 07. 1995

Počet: 63 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 20. 07. 1995 do 20. 07. 1995

Počet: 5 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 21. 02. 1994 do 21. 02. 1994

Počet: 5 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 21. 02. 1994 do 21. 02. 1994

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 23. 10. 1991 do 23. 10. 1991

Počet: 6 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 23. 10. 1991 do 23. 10. 1991

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HEJDUK MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2009 do 01. 03. 2012

Adresa: Družstevní 1424/8, 251 01 Říčany
od 15. 06. 2016
Tehovecká 129, 251 62 Tehovec
od 20. 08. 2014 do 15. 06. 2016
Tehovec, Tehovecká 129, PSČ 25162
od 19. 11. 2009 do 01. 03. 2012


Název/Jméno: LUKAVSKÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představnestva
od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 01. 2003 do 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 04. 01. 2000 do 13. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 10. 03. 1998 do 04. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1991 do 10. 03. 1998

Adresa: Hovorčovická 1715/26, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 20. 08. 2014
Praha 8 - Kobylisy, Hovorčovická 1715/26, PSČ 18200
od 12. 11. 2012 do 20. 08. 2014
Praha 8, Hovorčovická 1715/26, PSČ 18000
od 25. 11. 2008 do 12. 11. 2012
Praha 8, Hovorčovická 26
od 04. 01. 2000 do 25. 11. 2008
Praha 8, Hovorčovická 26
od 23. 10. 1991 do 04. 01. 2000


Název/Jméno: LUKAVSKÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 02. 1996 do 03. 01. 2003

Adresa: Hovorčovická 1715/26, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 20. 08. 2014
Praha 8 - Kobylisy, Hovorčovická 1715/26, PSČ 18200
od 12. 11. 2012 do 20. 08. 2014
Praha 8, Hovorčovická 26, PSČ 18200
od 30. 11. 2007 do 12. 11. 2012
Praha 8, Hovorčovická 26
od 07. 02. 1996 do 03. 01. 2003


Název/Jméno: MALIMÁNEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 11. 2012 do 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2004 do 12. 11. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 do 07. 04. 2004

Adresa: Viničná 327, Šipší, 284 01 Kutná Hora
od 20. 08. 2014
Kutná Hora - Šipší, Viničná 327, PSČ 28401
od 12. 11. 2012 do 20. 08. 2014
Kutná Hora, Viničná 327, PSČ 28401
od 25. 11. 2008 do 12. 11. 2012
Kutná Hora, Viničná 327
od 01. 03. 2004 do 25. 11. 2008
Kutná Hora, Viničná 327, PSČ 28401
od 04. 01. 2000 do 03. 01. 2003


Název/Jméno: NOVÁK JAN

IČO: 18429416

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2008 do 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 2004 do 31. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 03. 1998 do 23. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 1996 do 10. 03. 1998

Adresa: Kolín - Kolín II, Rimavské Soboty 893, PSČ 28002
od 12. 11. 2012 do 20. 08. 2014
Kolín II, Rimavské Soboty 893, PSČ 28202
od 25. 11. 2008 do 12. 11. 2012
Kolín II, Rimavské Soboty 893, PSČ 28002
od 01. 03. 2004 do 31. 10. 2007
Kolín II., Rimavské Soboty 893, PSČ 28002
od 07. 02. 1996 do 23. 09. 2002


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

IČO: 10435972

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 10. 2003 do 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2003 do 08. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 1994 do 04. 01. 2000

Adresa: Kolín - Kolín II, Rimavské Soboty 836, PSČ 28002
od 12. 11. 2012 do 20. 08. 2014
Kolín II, Rimavské Soboty 836, PSČ 28002
od 25. 11. 2008 do 12. 11. 2012
Kolín II, Rimavské Soboty 836
od 03. 01. 2003 do 25. 11. 2008
Kolín II., Rimavské Soboty 836, PSČ 28000
od 21. 02. 1994 do 04. 01. 2000


Název/Jméno: HALA IVAN

IČO: 88146057

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2004 do 19. 11. 2009

Adresa: Kolín III, Prokopa Velikého 330, PSČ 28002
od 25. 11. 2008 do 19. 11. 2009
Kolín 3, Prokopa Velikého 330
od 07. 04. 2004 do 25. 11. 2008


Název/Jméno: LOULA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 2003 do 31. 10. 2007

Adresa: Strakonice, Sídliště I. máje 1137
od 13. 01. 2003 do 31. 10. 2007


Název/Jméno: BARTÁK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 2003 do 01. 03. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 1996 do 23. 09. 2002

Adresa: Kolín IV, Jateční 801, PSČ 28002
od 08. 10. 2003 do 01. 03. 2004
Kolín IV, Jateční 801
od 07. 02. 1996 do 23. 09. 2002


Název/Jméno: KOTT ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2003 do 01. 03. 2004

Adresa: Plzeň - jih, Chlumčany 222, PSČ 33442
od 08. 10. 2003 do 01. 03. 2004


Název/Jméno: HAMPL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 2003 do 08. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 2002 do 13. 01. 2003

Adresa: Kutná Hora, Dolní 355
od 13. 01. 2003 do 08. 10. 2003
Kutná Hora, Dolní 355, PSČ 28401
od 23. 09. 2002 do 13. 01. 2003


Název/Jméno: SOUČEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 01. 2003 do 08. 10. 2003

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Na Staré mlýnské cestě 404, okres Mělník
od 03. 01. 2003 do 08. 10. 2003


Název/Jméno: ZEMANOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 01. 2003 do 31. 10. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 09. 2002 do 03. 01. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 1996 do 23. 09. 2002

Adresa: Praha 14, Kukelská 904
od 23. 09. 2002 do 31. 10. 2007
Praha 14, Kukelského 904
od 07. 02. 1996 do 23. 09. 2002


Název/Jméno: THOMA DAVID

IČO: 15120112

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2003 do 13. 01. 2003

Adresa: Praha 2, Na švihalce 10
od 03. 01. 2003 do 13. 01. 2003


Název/Jméno: ŠORM PETR

IČO: 14758725

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2002 do 03. 01. 2003

Adresa: Kolín III, Smetanova 241
od 23. 09. 2002 do 03. 01. 2003


Název/Jméno: VOSECKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 1998 do 03. 01. 2003

Adresa: Kolín, Okružní 641
od 23. 09. 2002 do 03. 01. 2003
Pečky, Moravská 758, okres Kolín
od 10. 03. 1998 do 23. 09. 2002


Název/Jméno: BRTEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 09. 2002 do 03. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 1996 do 23. 09. 2002

Adresa: Kolín III, Žižkova 386
od 07. 02. 1996 do 03. 01. 2003


Název/Jméno: VARGOVÁ ALENA

IČO: 73393355

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 1994 do 07. 02. 1996

Adresa: Brandýs nad Labem, Zahradnická 1723/A, PSČ 25001
od 21. 02. 1994 do 07. 02. 1996


Název/Jméno: KUCLER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 1994 do 07. 02. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1991 do 21. 02. 1994

Adresa: Praha 8, Hovorčovická 15, PSČ 18200
od 21. 02. 1994 do 07. 02. 1996
Praha 8, Hovorčovická 15
od 23. 10. 1991 do 21. 02. 1994


Název/Jméno: MALIMÁNEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1994 do 07. 02. 1996

Adresa: Kutná Hora, Viniční 327, PSČ 28401
od 21. 02. 1994 do 07. 02. 1996


Název/Jméno: KOŽENÝ LADISLAV

IČO: 60666251

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1994 do 07. 02. 1996

Adresa: Kolín II., Tisovecká 901, PSČ 28002
od 21. 02. 1994 do 07. 02. 1996


Název/Jméno: MATERNA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1991 do 21. 02. 1994

Adresa: Neratovice - Libiš, Střední 366
od 23. 10. 1991 do 21. 02. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 11. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 9. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.


Činnost technických poradců v oblasti chemie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Obory činnosti: - chemie
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:3. 11. 2013


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Obory činnosti: Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Obory činnosti: - údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- opravy a montáž pneumatik
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- montáž autopříslušenství
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Obory činnosti: - implementace software
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Obory činnosti: - zpracování dat
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti chemie............(specifikovat)
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Obory činnosti: - provozování středisek kalibrační služby
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- měření radonu
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2002

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 31. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 4. 1996

Zánik oprávnění:26. 3. 2009


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 12. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:18. 4. 2001


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.3 zák.č.455/91 Sb., o živn.podnikání ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1996

Obory činnosti: - chemickými látkami a výrobky
od 15. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Obory činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly
od 01. 10. 2002
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 02. 09. 2002
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 02. 09. 2002
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 02. 09. 2002
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 02. 09. 2002
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 02. 09. 2002
Zprostředkování obchodu a služeb
od 02. 09. 2002
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 02. 09. 2002
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 31. 07. 2002 do 30. 12. 2008
Činnost technických poradců v oblasti chemie
od 31. 07. 2002 do 30. 12. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 31. 07. 2002 do 30. 12. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 31. 07. 2002 do 30. 12. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 31. 07. 2002 do 30. 12. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 31. 07. 2002 do 30. 12. 2008
Testování, měření a analýzy
od 31. 07. 2002 do 30. 12. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 31. 07. 2002 do 30. 12. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 31. 07. 2002 do 30. 12. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 04. 1996
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 01. 04. 1996
Činnost ekonomických poradců
od 11. 03. 1996 do 30. 12. 2008
Velkoobchod
od 11. 03. 1996 do 30. 12. 2008
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.3 zák.č.455/91 Sb., o živn.podnikání ve znění pozdějších předpisů)
od 11. 03. 1996 do 30. 12. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 11. 1992 do 30. 12. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.


Poradenská činnost v oblasti chemie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:1. 4. 1996


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti chemie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Lukavský, CSc.

Zánik oprávnění:11. 3. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ43004211

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
2031275"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)62967291okr. Kutná Hora, Opatovice I 43
1839173"NETTO GRAPHIC, spol. s r.o."61539406Most, Prokopa Holého 2006, PSČ 43401
1275338"PLATON, spol. s r.o."61328839Šluknov, Rumburská 674, PSČ 40777
496005"PP-PLAST, s.r.o."25225600Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 14000
3718136ACE s.r.o.61860441Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 14300

Související osoby