Valar Czech Oil, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Valar Czech Oil, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 982. Její identifikační číslo je 43004211

Výpis z obchodního rejstříku Valar Czech Oil, a.s.

Datum zápisu: 23. 10. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 982

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wsifekb

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Reklamní činnost a marketing
Testování, měření a analýzy
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba a zpracování paliv a maziv
Činnost technických poradců v oblasti chemie
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Velkoobchod
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma...
Činnost účetních poradců
Činnost ekonomických poradců
Zprostředkovatelská činnost v oblasti chemie
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Poradenská činnost v oblasti chemie
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Dopraváků 749/3, 18400 Praha

Adresy: Dopraváků 749/3, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
od 17. 10. 2016
Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 18400
od 15. 12. 2003 od 17. 10. 2016
Praha 8, Trojská 13a
od 07. 02. 1996 od 15. 12. 2003
Praha 8, Hovorčovická 26
od 23. 10. 1991 od 07. 02. 1996

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 20. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 20. 08. 2014

  Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s. peněžitým vkladem takto:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s., z částky 4,600.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých) o částku 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou částku 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti NOCC, a.s. bude upsáno 40 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: - panem Ing. Janem Lukavským, CSc., nar. 27.09.1950, bytem Praha 8, Kobylisy, Hovorčovická 1715/26 - 25 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);- panem Ing. Janem Novákem, nar. 02.11.1948, bytem Kolín II, Rimavské Soboty 893 - 5 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).- panem Ing. Markem Hejdukem, nar. 01.09.1963, bytem Tehovec,;Tehovecká 129 - 10 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost NOCC, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností NOCC, a.s. dojde ve společnosti NOCC, a.s. na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 184 00, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin.7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., nar. 27.09.1950, se připouští možnost započtení částky 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 250.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2012/003/1, uzavřené dne 23.01.2012 mezi panem Ing. Janem Lukavským, CSc., jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).8. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., nar. 27.09.1950, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 9. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Novákem, nar. 02.11.1948, se připouští možnost započtení částky 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), tj. části jeho peněžité pohledávky ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) z celkové částky 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2012/005/1, uzavřené dne 27.02. 2012 mezi panem Ing. Janem Novákem, jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).10. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Novákem, nar. 02.11.1948, může být započtena výlučně část pohledávky uvedená a specifikovaná v odstavci 9. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 11. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, nar. 01.09.1963, se připouští možnost započtení částky 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2012/009/1, uzavřené dne 06.08. 2012 mezi panem Ing. Markem Hejdukem, jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).12. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, nar. 01.09.1963, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 11. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 13. Návrhy smluv o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určeným zájemcům, a to panu Ing. Janu Lukavskému, CSc., panu Ing. Janu Novákovi, a panu Ing. Marku Hejdukovi, je povinno vypracovat představenstvo společnosti NOCC, a.s. a doručit jim ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.14. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.15. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 16. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.17. Veřejný úpis se nepřipouští.
od 25. 09. 2012 od 12. 11. 2012

  Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s. peněžitým vkladem takto:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s., z částky 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) o částku 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na celkovou částku 4,600.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti NOCC, a.s. bude upsáno 60 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto:- panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, bytem Tehovecká 129, 251 62 Tehovec - 50 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých, - panem Ing. Janem Lukavským, CSc., r.č. 500927/201, bytem Hovorčovická 1715/26, Praha 8 - 10 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost NOCC, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta čtrnáct(14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností NOCC, a.s. dojde v společnosti NOCC, a.s. na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 184 00, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin.7. Upisovatelé jsou povinni nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit třicet procent (30%) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 233174191/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií a zbývající část na tento účet nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, se připouští možnost započtení částky 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s. vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2009/002/1, uzavřené dne 11.3.2009 mezi panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., IČ: 43004211, jako dlužníkem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.05.2009 a Dodatku č. 2 ze dne 04.06.2009, znějících na celkovou částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).9. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 8. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas.10. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci, a to panu Ing. Marku Hejdukovi, r.č. 630901/1368, je povinno vypracovat představenstvo společnosti NOCC, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.11. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.12. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.14. Veřejný úpis se nepřipouští.
od 19. 11. 2009 od 15. 12. 2009

  Rozhodnutím Úřadu městské části Praha 8, odbor živnostenský č.j. ŽO/650/2009/PM/3, které nabylo právní moci dne 26.3.2009 bylo zrušeno živnostenské oprávnění k provozování živnosti s předmětem podnikání: silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 15. 04. 2009

  Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s. peněžitým vkladem takto:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s., z částky 2.100.000,- Kč o částku 1.900.000,- Kč na celkovou částku 4.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti NOCC, a.s. bude upsáno 190 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč.3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto:panem Ing. Janem Lukavským, CSc., r.č. 500927/201, bytem Praha 8, Hovorčovická 1715/26 - 83 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč,panem Ing. Janem Novákem, r.č. 481102/407, bytem Kolín II, Rimavské Soboty 893 - 82 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč,panem Ing. Karlem Malimánkem, r.č. 531018/083, bytem Kutná Hora, Viničná 327 - 18 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč,panem Josefem Veselým, r.č. 430706/091, bytem Kolín II, Rimavské Soboty 836 - 7 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost NOCC, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností NOCC, a.s. dojde v společnosti NOCC, a.s. na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 184 00, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin.7. Upisovatelé jsou povinni nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit třicet procent (30 %) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 216595875/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií a zbývající část na tento účet nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., r.č. 500927/201, se připouští možnost započtení částky 700.000,- Kč, tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 700.000,- Kč za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2008/010/1, uzavřené dne 08.08.2008 mezi panem Ing. Janem Lukavským, CSc., jako věřitelem a společností NOCC, a.s., IČ: 430 04 211, jako dlužníkem.9. Na úhradu části emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 8. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas.10. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci, a to panu Ing. Janu Lukavskému, CSc. je povinno vypracovat představenstvo společnosti NOCC, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.11. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.12. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.14. Veřejný úpis se nepřipouští.
od 25. 11. 2008 od 11. 08. 2009

  Na společnost přešlo v důsledku fůze sloučením jmění společnosti EF ESTATES, s.r.o. , se sídle m Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, IČ : 270 70 395 , zapsané v ochodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C , vložka 94044.
od 04. 06. 2004

  K 14. 12. 1993 bylo splaceno celé základní jmění.
od 21. 02. 1994

  Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení§ 25 zák. č. 104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne26. 9. 1991 se zakladatelé dohodli na složení představenstvaspolečnosti, dozorčí rady, byly schváleny stanovy společnosti.Zakladatelé si rozdělili celý akciový kapitál a z takto upsa-ného akciového kapitálu bylo splaceno 50 000,- Kčs.
od 23. 10. 1991

Akcie

Počet: 500 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 10. 2016

Počet: 500 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 11. 2012 od 17. 10. 2016

Počet: 460 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 12. 2009 od 12. 11. 2012

Počet: 400 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 12. 2008 od 15. 12. 2009

Počet: 210 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 12. 2003 od 03. 12. 2008

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HEJDUK MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2009 od 01. 03. 2012


Název/Jméno: LUKAVSKÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představnestva
od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 01. 2003 od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 04. 01. 2000 od 13. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 10. 03. 1998 od 04. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1991 od 10. 03. 1998


Název/Jméno: LUKAVSKÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 02. 1996 od 03. 01. 2003


Název/Jméno: MALIMÁNEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 11. 2012 od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2004 od 12. 11. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 od 07. 04. 2004


Název/Jméno: NOVÁK JAN

IČO: 72415444

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2008 od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 2004 od 31. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 03. 1998 od 23. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 1996 od 10. 03. 1998


Název/Jméno: VESELÝ JOSEF

IČO: 41821114

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 10. 2003 od 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2003 od 08. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 1994 od 04. 01. 2000


Název/Jméno: HALA IVAN

IČO: 88146057

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2004 od 19. 11. 2009


Název/Jméno: LOULA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 2003 od 31. 10. 2007


Název/Jméno: BARTÁK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 2003 od 01. 03. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 1996 od 23. 09. 2002


Název/Jméno: KOTT ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2003 od 01. 03. 2004


Název/Jméno: HAMPL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 2003 od 08. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 2002 od 13. 01. 2003


Název/Jméno: SOUČEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 01. 2003 od 08. 10. 2003


Název/Jméno: ZEMANOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 01. 2003 od 31. 10. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 09. 2002 od 03. 01. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 1996 od 23. 09. 2002


Název/Jméno: THOMA DAVID

IČO: 15120112

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2003 od 13. 01. 2003


Název/Jméno: ŠORM PETR

IČO: 14758725

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2002 od 03. 01. 2003


Název/Jméno: VOSECKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 1998 od 03. 01. 2003


Název/Jméno: BRTEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 09. 2002 od 03. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 1996 od 23. 09. 2002


Název/Jméno: VARGOVÁ ALENA

IČO: 73393355

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 1994 od 07. 02. 1996


Název/Jméno: KUCLER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 1994 od 07. 02. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1991 od 21. 02. 1994


Název/Jméno: MALIMÁNEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1994 od 07. 02. 1996


Název/Jméno: KOŽENÝ LADISLAV

IČO: 60666251

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 1994 od 07. 02. 1996


Název/Jméno: MATERNA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1991 od 21. 02. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 11. 2013

Odpovědní zástupci: 319490


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 09. 2002

Odpovědní zástupci: 319490


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:03. 11. 2013


Činnost technických poradců v oblasti chemie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 319490


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:26. 03. 2009


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 12. 2000


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.3 zák.č.455/91 Sb., o živn.podnikání ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:18. 04. 2001


Činnost ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti chemie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:11. 03. 1996


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti chemie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 319490

Zánik oprávnění:01. 04. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 319490


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ43004211

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2009

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2097527NOCC TESWOR, a.s.25013408732, 27324 Velvary - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
726648"NETTO GRAPHIC, spol. s r.o."61539406Prokopa Holého 2006/13, 43401 Most
913079"REAL CAPITAL v.o.s."48269336Most, 43401, , HALASOVA, 1200
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
1026570AGRONET Nesovice, družstvo645074162, 68333 Nesovice
1063382ALLPRO TRADE s.r.o.45314616Praha 10, Žirovnická 2389, PSČ 106 00
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
499535ANTIQUE spol. s r.o.49614479Neveklovská 518/1, 14000 Praha
286027AQUA saliens a.s.28279972Obřanská 361/155, 61400 Brno
710997ATMOS Engineering, s.r.o.25051890Plzeňská 149, 33003 Chrást
1057184AUTODOPLŇKY, a.s.25373862Přerov, 75000, Přerov I-Město, Komenského, 52
833038AV welding spol. s r.o.258553731, 34562 Holýšov
349778B H M - autoškola, spol. s.r.o.46342451Sovadinova 564/7, 69002 Břeclav
784047BENZINA , s.r.o.60193328Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
621460BEVEK, veřejná obchodní společnost45021040Na Pískách 477, 39201 Soběslav
965300BNS, v.o.s.15886689Pražského 603/24, 15200 Praha
818290Byservis holding a.s.174432Praha, 11000, , Perlová, 1
281374Bytové družstvo Krčínova 34, České Budějovice26036118Krčínova 1112/34, 37011 České Budějovice
663245C.S.I, a.s. v likvidaci44795670Bakovská 885/3, 19700 Praha
823786Carbon - in, s.r.o.2630560772, 66471 Lažánky
48440CEE DATA a.s.27241700Siemensova 2717/4, 15500 Praha
141880CERTINSPEKTA s.r.o. v likvidaci61064441Praha, 14000, Krč, Nad svahem, 7
777755CLUB CZ s.r.o.2599937130, 53701 Chrudim
555513Coop Příbram, družstvo31836Dlouhá 155, 26101 Příbram

Související osoby

#NázevICOAdresa
420468ADAMCOVÁ HANA65868552Marie Majerové 1692/1, 70800 Ostrava
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
75375ALTMAN JIŘÍ70463824Schwaigrova 655/3, 61700 Brno
398836ALTUNIN BOHDAN75208008Bořivojova 141, 26601 Beroun
57164AMBROŽ JIŘÍ47145285Újezd 415/15, 15000 Praha
508088ANDĚL PETR74395718Zahradní 713, 39102 Sezimovo Ústí
537337ANDERLE VÁCLAV46619682Slámova 86, 38301 Prachatice
460724ANTONÍN JAROSLAV5096049Taussigova 1169/7, 18200 Praha
163355BACÍK RUDOLF65093097V Horkách 1654/16, 14000 Praha
374251BAIER MIROSLAV67231276Trpasličí 765, 46014 Liberec
6202BAJER PETR65383567Kobližná 30/9, 60200 Brno
326662BARAN JAROSLAV15516377Havlíčkova 97/15, 75002 Přerov
20907BÁRTA JOSEF4556983550, 56982 Borová
41510BÁRTA LADISLAV886872285. května 339, 38451 Volary
142127BÁRTA PAVEL66819920třída Edvarda Beneše 1797/1b, 50012 Hradec Králové
478813BARTÁSEK JAN13116177Zahradníčkova 1124/14, 15000 Praha
199612BARTOŇ STANISLAV12903272Budovatelů 2616, 39002 Tábor
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
577344BÁRTOVÁ RŮŽENA41091639Praha, 14300, Modřany, Hřebíkova, 1871/10
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
460725BAUMRUK TOMÁŠ49920642Národního odboje 628/11, 40003 Ústí nad Labem
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
183100BĚLOHLÁVEK VÁCLAV4362632Nová 222, 25264 Velké Přílepy
414264BENA PAVEL62292242Květinová 170, 74731 Chlebičov
616BENEŠ JAROSLAV7220457586, 33023 Nýřany

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Fyzická osoba: Ing. Lukáš Sosna73555754Polní 629/7, 37371 Rudolfov
Fyzická osoba: Ivana Vlachová40247511Peškova 510, 40331 Ústí nad Labem
Fyzická osoba: Jiřina Sedláková75773759Okružní 2269/17, 67801 Blansko
Fyzická osoba: Josef Semerák67670776Praha, 16300, Řepy, Španielova, 1279/30
Fyzická osoba: Martin Bajer70550379Plickova 566/13, 14900 Praha
Fyzická osoba: Bc. Karolina Doláková1017900Dlouhá 379/30, 73542 Těrlicko
Fyzická osoba: Jaroslav Port76450279183, 25166 Hrusice
Fyzická osoba: Zdeněk Hudec6166291727, 25791 Sedlec-Prčice
Fyzická osoba: Soňa Manhartová40078132V mezihoří 1229/1, 18000 Praha
Firma: BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.24181790Jeremiášova 2722/2b, 15500 Praha
Fyzická osoba: Jakub Karch5304474130, 73911 Pržno
Fyzická osoba: Ladislav Dort43266924Vojanova 353/3, 41801 Bílina
Firma: Aurantia s.r.o.4334876Pobřežní 249/46, 18600 Praha
Fyzická osoba: Vladimír Košťák4732338867, 41108 Račice
Fyzická osoba: Štefan Firment65431201Praha, 10200, Hostivař, HORNOMĚCHOLUPSKÁ, 1
Firma: Fortschritt Erntemaschinen GmbH - organizační složka62451103tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Martin Buček4354176Edvarda Beneše 316/5, 77900 Olomouc
Fyzická osoba: PaedDr. Stanislav Kameník62146106Nádražní 578, 69103 Rakvice
Firma: Intake FF, s.r.o.4347447U Chemičky 967/1, 40001 Ústí nad Labem
Firma: Společenství vlastníků jednotek bytového domu číslo 439 Kamenice4622413439, 58823 Kamenice

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2841012ALFA-OMEGA technology s.r.o.4220196Dopraváků 749/3, 18400 Praha
1356422AUTOTREID spol. s r.o.25441663Dopraváků 749/3, 18400 Praha
3027896BALEONE, s.r.o.24690198Dopraváků 749/3, 18400 Praha
1696960BAUMA Special Transport s.r.o. v likvidaci25111591Praha 8 - Dolní Chabry, ul.Dopraváků
576623BLUE ARROW INTERNATIONAL, s.r.o.25113372Dopraváků 749/3, 18400 Praha
2945745BOMID spol. s r.o.43871801Dopraváků 749/3, 18400 Praha
1773270Česká asociace asistenčních společností (ve zkratce"ČAAS")72021284Dopraváků 749/3, 18400 Praha
2249480Český autoklub27030113Dopraváků 749/3, 18400 Praha
717644DANHAL GROUP s.r.o.27889955Dopraváků 749/3, 18400 Praha
2072514DEKAVER, s.r.o.28956656Dopraváků 749/3, 18400 Praha
829518DER KURIER Česká Republika spol. s r.o.24734349Dopraváků 749/3, 18400 Praha
2733929EXIM PROTECT Praha s.r.o. v likvidaci62956566Praha, 18400, Dolní Chabry, Dopraváků, 3
1949326G E N I U S spol. s r.o.14889803Dopraváků 749/3, 18400 Praha
483547GLOBAL ASSISTANCE a.s.27181898Dopraváků 749/3, 18400 Praha
1866204GLOBAL ASSISTANCE SERVICES s.r.o.3440753Dopraváků 749/3, 18400 Praha
3444127GUTTA Česká Republika spol. s r.o.27880451Dopraváků 749/3, 18400 Praha
177671GX group a.s.27572935Dopraváků 749/3, 18400 Praha
1762005Icopal Vedag CZ s.r.o.47545259Dopraváků 749/3, 18400 Praha
3220209JASA Praha,s.r.o.27194752Dopraváků 813/5, 18400 Praha
1578787Kalla ReproMedia s.r.o.26207362Dopraváků 749/3, 18400 Praha
413945KHL-NOVOSTAVBY s.r.o.27216128Dopraváků 749/3, 18400 Praha
475445MAROLUX production s.r.o.4753071Dopraváků 749/3, 18400 Praha
1464142MAROLUX spol. s r. o. "v likvidaci"44795220Praha 8-Dolní Chabry, Dopraváků
3077244NEW PRAGUE STAV s.r.o.27909824Dopraváků 749/3, 18400 Praha
158504NORMARK s.r.o.27214095Dopraváků 749/3, 18400 Praha

Fyzické osoby v okolí