VEMEX Energie a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VEMEX Energie a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15299. Její identifikační číslo je 28903765

Výpis z obchodního rejstříku VEMEX Energie a.s.

Datum zápisu: 26. 5. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15299

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8b9f5dy

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 12. 2014

  Dne 30.11.2009 jediný akcionář, společnost RSPE Holding SA, v působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti RSP Energy a.s. ve výši 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 80.000.000 Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady.Dojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti RSP Energy a.s. z částky ve výši 20.000.000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 100.000.000 Kč (slovy: sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.a) Předmětem úpisu bude 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000 Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých).Žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, vzhledem k tomu, že se jediný akcionář před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu , v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií,b) S přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000 Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých), znějících na majitele a majících zaknihovanou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je RSPE Holding SA, takto:- 400 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 80.000.000 Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), upíše společnost RSPE Holding SA, se sídlem 1204 Ženeva, Place du Port, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním rejstříku v Ženevě, pod ref. č. 3382/2009, fed. č. CH-660-0555009-4,c) Úpis nových akcií bude jediným akcionářem proveden způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tj. předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v rámci působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) Místem pro upisování nových akcií bude sídlo společnosti RSP Energy a.s., Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ: 118 00, lhůta pro upsání akcií počíná běžet od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím dvou měsíců ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií;e) Předem určený zájemce splatí emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem, a to výhradně započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti RSP Energy a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií.K započtení dojde na základě dohody o započtení dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku, která bude uzavřena mezi předem určeným zájemcem a společností RSP Energy a.s. Lhůta ke splacení emisního kurzu nových akcií (k uzavření dohody o započtení) činí 10 (slovy: deset) dní ode dne upsání akcií. Místem pro uzavření dohod o započtení je sídlo společnosti RSP Energy a.s. Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ: 118 00.f) Předem určený zájemce-akcionář, který upíše nově vydávané akcie, je povinen splatit celých 100% emisního kurzu všech jím upsaných akcií nejpozději do 10 dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh ne zápis zvýšení základního kapitálu společnosti RSP Energy a.s. do obchodního rejstříku .
od 16. 12. 2009 od 18. 01. 2010

Akcie

Počet: 500 ks v hodnotě: 200000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 04. 04. 2011

Počet: 500 ks v hodnotě: 200000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 01. 2010 od 04. 04. 2011

Počet: 100 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 05. 2009 od 18. 01. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: RSPE Holding SA

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 05. 2009 od 04. 04. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SERGEY SERGEEVICH LAPYRENOK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2017


Název/Jméno: VSEVOLOD KONSTANTINOVICH SHAROV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2017


Název/Jméno: LERCH VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 07. 2012 od 11. 09. 2013
Prokura - prokurista
od 06. 01. 2012 od 20. 07. 2012


Název/Jméno: NOHEJL KAREL

IČO: 11496126

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 08. 2015


Název/Jméno: BULGAKOV DZHAMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2015 od 19. 01. 2017


Název/Jméno: KOSTIN ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2011 od 26. 08. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 01. 2010 od 04. 04. 2011


Název/Jméno: BUDZULYAK SERGEY

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2014


Název/Jméno: SVOBODA JIŘÍ

IČO: 63928990

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 09. 2012 od 24. 10. 2013


Název/Jméno: DINKOV VASILY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 01. 2012 od 10. 07. 2015


Název/Jméno: MOUČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 01. 2012 od 20. 07. 2012


Název/Jméno: Ing. VRATISLAV JONÁŠ KUBÍNEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 01. 2012 od 19. 01. 2017


Název/Jméno: SOSKOVETS OLEG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2012 od 11. 09. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 04. 2011 od 06. 01. 2012


Název/Jméno: MARTÍNEK PAVEL

IČO: 87449714

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2012 od 04. 12. 2014


Název/Jméno: KYSILKA HUGO

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 01. 2012 od 24. 10. 2013


Název/Jméno: GORSHKOV ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2011 od 06. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 04. 2011 od 06. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 01. 2010 od 04. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2009 od 18. 01. 2010


Název/Jméno: FILIMONOVA INNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2011 od 06. 01. 2012


Název/Jméno: SUTUGIN ARTYEM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 04. 2011 od 06. 01. 2012
Prokura - prokurista
od 18. 01. 2010 od 04. 04. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 2009 od 18. 01. 2010


Název/Jméno: POLIVOY VLADIMIR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 01. 2010 od 04. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 2009 od 18. 01. 2010


Název/Jméno: HUBKA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 01. 2010 od 04. 04. 2011


Název/Jméno: SVRČKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2009 od 04. 04. 2011


Název/Jméno: Meron Menachem

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2010 od 04. 04. 2011


Název/Jméno: GOLDSHTEIN ARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 01. 2010 od 04. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 05. 2009 od 18. 01. 2010


Název/Jméno: EFIMOVA ELENA

IČO: 67785204

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2009 od 04. 04. 2011


Název/Jméno: DANIEL ROY JOANES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2009 od 04. 04. 2011


Název/Jméno: PLANTIN DIDIER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2009 od 18. 01. 2010


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 05. 2014

Odpovědní zástupci: 57263


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 06. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28903765

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 06. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
167719ARKO TECHNOLOGY, a.s.219169Vídeňská 206/108, 61900 Brno
273491ATRIUM THERM Servis s.r.o.2587572Sokolovská 417, 68601 Uherské Hradiště
617726AUTODRUŽSTVO ZNOJMO46969756Vídeňská třída 2573/43, 66902 Znojmo
130886AZAFATA s.r.o.2050862Prokopa Holého 209/25, 77900 Olomouc
470977B O H E M I A 1877 s.r.o.61457582Přemyslovská 2321/14, 13000 Praha
516759B.L.B. Group s.r.o.1852523Květnového vítězství 123/2a, 14900 Praha
197785BADL JMJ s.r.o. v likvidaci26209471Molitorovská 324/9, 10000 Praha
458611BALAV s.r.o.27925293Hornopočernická 245/23, 19700 Praha
466124Barstav, spol. s r.o.47910771Objízdná 1878, 76502 Otrokovice
468462Bytové družstvo Hlavní 104625397371Hlavní třída 1046/25, 70800 Ostrava
510612Bytové družstvo LUNA - TUSAROVA 1025794388Tusarova 1438/10, 17000 Praha
317879Bytové družstvo Stochovská 785 - 790, v likvidaci28213149Stochovská 786/53, 16100 Praha
332306Bytové družstvo Výstavní 6/8, Brno "v likvidaci"28337191Brno, 60300, Staré Brno, Výstavní, 245/6
706249Carl Stahl & spol, s.r.o.62418394Mikulovická 4, 19017 Praha
496991Complet Autoservis s.r.o.28792327Pod Nádražím 1248/1, 28601 Čáslav
717928COSWORTH STYLING, s.r.o.64361896Na Kovárně 1215/29, 31200 Plzeň
408077Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Brno - město67777040Všetičkova 615/5, 60200 Brno
391702DAP - PROVMEX a.s.28211821Jižní 870/2, 50003 Hradec Králové
368752DI HWA ENTERPRISE, spol. s r.o.25563645Brno - Starý Lískovec, Šoustalova 436/10, PSČ 625 00
665700DIET ENERGY s.r.o.18828361V dolině 1515/1b, 10100 Praha
696414ELIS-MAR s.r.o.25690167Benešov, Čechova ul., výtopna Spořilov, PSČ 256 01
373256EMPORIO EUROPE s.r.o.26758113Türkova 828/20, 14900 Praha
554678ENISTA s.r.o.44794134U průhonu 1238/44, 17000 Praha
116134ESTING GROUP s.r.o.29232864Okrajová 1335/3, 67401 Třebíč
534491EUROSUN a.s.47115297Svatbínská 494, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3148125"Nadace Muzeum Stanislava Suchardy"29003881Suchardova 248/1, 16000 Praha
3174141CARBOUNION HOLDING, a.s.4668995U Vorlíků 353/17, 16000 Praha
2392083GERLING SERVICE s.r.o., v likvidaci41192451Praha, 16000, Bubeneč (Praha 6), Na Zátorce, č.p.350
220764INTERING Praha, s.r.o. v likvidaci63981041Praha, 16000, , Na zátorce, 5
2161360JEKLOTEHNA Praha spol. s r.o. v likvidaci48117251Praha, 16000, Bubeneč (Praha 6), Na Zátorce, 5
223852KEPS s.r.o.61062600Pod kaštany 286/18, 16000 Praha
3019194Lagardere Advertising s.r.o.27092798Praha, 16000, Bubeneč (Praha 6), Na Zátorce, 3/289
2345621MANAGEMENT TC, s.r.o.48026727Na Zátorce 88/4, 16000 Praha
2199189Nadační fond Rusko-České smíšené obchodní komory2066068Na Zátorce 350/5, 16000 Praha
1950980R + W, s.r.o. v likvidaci25075756Na Zátorce 350/5, 16000 Praha
3373648Rusko-Česká smíšená obchodní komora29127467Na Zátorce 350/5, 16000 Praha
2252482SK Universe26640333Na Zátorce 350/5, 16000 Praha
1485749Společnost česko-korejského přátelství67799965Na Zátorce 89/6, 16000 Praha
678274SPOLEK ERMITÁŽ, z.s.1817582Pod kaštany 286/18, 16000 Praha
790638STARIMMO, s.r.o.60468394Suchardova 258/3, 16000 Praha
1209660Velvyslanectví Ghanské republiky466484Na Zátorce 89/6, 16000 Praha
1542577VEMEX Energie a.s.28903765Na Zátorce 289/3, 16000 Praha
3298128VEMEX s.r.o.26448831Na Zátorce 289/3, 16000 Praha
2166141Zastoupení OOO "GAZPROM EXPORT" v České republice65400445Na Zátorce 350/5, 16000 Praha
2139529Zátorka spol. s r.o.49704630Na Zátorce 350/5, 16000 Praha

Fyzické osoby v okolí