VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2098. Její identifikační číslo je 49241214

Výpis z obchodního rejstříku VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Datum zápisu: 6. 8. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2098

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rrwciem

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba nápojů
Reklamní činnost a marketing
Překladatelská a tlumočnická činnost
Zprostředkování obchodu a služeb
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Testování, měření, analýzy a kontroly
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
Provozování vodohospodářských zařízení
Výroba a dodávka vody
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Obstaravatelská činnost ve správě rozvodu kanalizace a vodovodu
Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 11000 Praha

Adresy: recepce D, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 18. 02. 2015
Praha 1, Pařížská 11, PSČ 11000
od 07. 11. 2003 od 18. 02. 2015
Praha 1, Národní 13, PSČ 11000
od 09. 11. 2002 od 07. 11. 2003
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
od 17. 03. 2001 od 09. 11. 2002
Praha 9, Sokolovská 238, PSČ 19900
od 03. 03. 1994 od 17. 03. 2001
Praha 1, Opletalova 45
od 06. 08. 1993 od 03. 03. 1994

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 11. 2014

  Obchodní společnost VEOLIA VODA S. A., zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Obchodním soudem V Paříži pod číslem 2000B21037, identifikační číslo 433 934 809 R. C. S. PARIS, Francouzská republika, 75008 Paříž, 52 Rue D' Anjou, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, rozhodla dne 17. 7. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. takto: - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. se zvyšuje o 21 000 000,--Kč (dvacetjedenmilion korun českých) na 87 300 000,--Kč, vydáním 1 (jedné) nové nekotované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 21 000 000,--Kč (dvacetjedenmilion korun českých), s omezenou převoditelností; upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. - 2. převoditelnost nové akcie bude omezena podle článku 9 odst. 1 stanov společnosti - převod akcie je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. - 3. nová akcie může být upsána výlučně peněžitými vklady, nepeněžité vklady se nepřipouštějí. - 4. nová akcie může být upsána i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - 5. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku. - 6. přednostního práva na upisování nové akcie se jediný akcionář vzdal, upsání akcie s využitím přednostního práva je tedy vyloučeno. - 7. nová akcie vydávána na zvýšení základního kapitálu bude upsána předem určeným zájemcem - stávajícím jediným akcionářem, tj. společností VEOLIA VODA S. A., zapsanou v Obchodním rejstříku vedeným Obchodním soudem v Paříži pod číslem 2000B21037, identifikační číslo 433 934 809 R. C. S. PARIS, Francouzská republika, 75008 Paříž, 52 Rue D' Anjou; ostatní způsoby upsání akcie bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. - 8. emisní kurz nové akcie bude určen ve výši součtu všech pohledávek, s jejichž započtením na úhradu emisního kursu nové akcie vyslovila souhlas valná hromada, přepočtený na koruny české v devizovém kursu České národní banky ke dni upsání akcie, případně, nebude-li k tomuto dni kurs vyhlášen, v kursu vyhlášeném k nejblíže předcházejícímu dni před upsáním akcie . - 9. představenstvo společnosti je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcie obsahující náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upsání akcie, návrh smlouvy o upsání akcie a návrh smlouvy o započtení pohledávek; náklady na vypracování návrhů nese společnost. - 10. jediný akcionář může novou akcii upsat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Pařížská 11, PSĆ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení informace o možnosti upsat novou akcii. - 11. k upsání akcie jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcie, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování smlouvy nese společnost. - 12. jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí se započtením pohledávek společnosti VEOLIA VODA S. A. za společností VEOLIA VODA ĆESKÁ REPUBLIKA, a. s. poř. č. faktury aktuální výše pohledávky v EUR splatnost vystavena1. 95-00118 31 252, 05 31. 12. 1995; 2. 95-00119 23 324,70 31.12.1995; 3. 95-00120 15 397,35 31.12.1995; 4. 9500121 7 622,45 31.12.1995; 5. 95-00194 18 446,33 31.12.1995; 6. 95-00195 3 811,23 31.12.1995; 7. 95-00196 31 099,60 31.12.1995; 8. 95-00197 4 573, 47 31.12.1995; 9. 95-00198 32 319,19 31.12.1995; 10. 95-00199 23 782,05 31.12.1995; 11. 95-001200 17 988,98 31.12.1995; 12. 95-00204 10 061,64 31.12.1995; 13. 96-00202 23 324,70 31.12.1995; 14. 95-00095 12 195,92 31.12.1996; 15. 96-00096 22 867,35 31.12.1996; 16. 96-00097 24 391,84 31.12.1996; 17. 96-00098 10 671,43 31.12.1996; 18. 96-00099 29 727,56 31.12.1996; 19. 96-00100 22 867,35 31.12.1996; 20. 96-00264 35 063,27 31.12.1996; 21. 96-00262 13 720,41 31.12.1996; 22. 96-00263 17 379,19 31.12.1996; 23. 96-00264 21 342,86 31.12.1996; 24. 96-00265 22 867,35 31.12.1996; 25. 96-00266 18 293,88 31.12.1996; 26. 97-00175 18 598,78 31.12.1997; 27. 97-00176 32 014,29 31.12.1997; 28. 97-00177 19 818,37 31.12.1997; 29. 97-00178 24 849,19 31.12.1997; 30. 97-00180 29 727,56 31.12.1997; 31. 98-00222 22 188,95 31.12.1998; 32. 98-00223 35 269,08 31.12.1998; 33. 98-00224 19 886,97 31.12.1998; 34. 98-00225 21 426,71 31.12.1998; 35. 99-00199 6 402,86 31.12.1999; 36. 2000-00085 27 135,93 15.9.2000; 37. 2004-00194 789,13 31.12.2004; součet 752 499,97 EUR13. ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu činí součet pohledávek v přepočtu podle devizového kursu ČNB 28, 495 Kč/EUR, celkem 21 442 486,65 Kč. Na úhradu emisního kursu upsané nové akcie se započte jen jistina, započtení příslušenství je vyloučeno. - 14. existence pohledávek, datum jejich vzniku a jejich řádné taúčtování v účetnictví společnosti byly potvrzeny osvědčením auditora - spolčnosti KPMG Česká republika audit , s. r. o. - 15. smlouva o započtení se řídí ustanovením i § 580 a 581 občanského zákoníku a musí být uzavřený nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu dohody upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcie.
od 03. 08. 2006 od 23. 09. 2006

  Obchodní společnost VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d'Anjou, Francouzská republika, jako jediný akcionář obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., vykonávající působnost valné hromady rozhodla dne 10. června 2005 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. upsáním nové akcie a splacením jejího emisního kurzu peněžitým vkladem takto:- 1. základní kapitál společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se zvyšuje o 8 300 000,- Kč, vydáním 1 kusu nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 8 300 000,- Kč;- 2. emisní kurs nové akcie upsané peněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 8 300 000,- Kč;- 3. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- 4. nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, nepeněžité vklady se nepřipouštějí;- 5. nová akcie může být upsána i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcie bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- 6. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upsání nové akcie, je upsání akcie s využitím přednostního práva vyloučeno a proto představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku;- 7. na splacení emisního kursu nové akcie se peněžitý vklad započítává v hodnotě 8 300 000,- Kč;- 8. upsání nové akcie bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d'Anjou, Francouzská republika;- 9. ostatní způsoby upsání akcie bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují;- 10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku;- 11. představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcie obsahující náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upsání akcie a návrh smlouvy o upsání akcie obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost;- 12. jediný akcionář může novou akcii upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie v sídle společnosti na adrse: Pařížská 11, Praha 1, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin;- 13. k upsání akcie jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcie, kterou upisovatel uzavírá se společností VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování nese společnost;- 15. emisní kurs nové akcie je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejppzději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcie uzavřením smlouvy o vkladu na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku; započtení jakýchkoliv a v šech pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsané akcie se nepřipouští.
od 11. 08. 2005 od 23. 08. 2005

  Obchodní společnost VEOLIA WATER PRAGUE S.A.,číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue dˇAnjou, Francouzská republika, jako jediný akcionář obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA,a.s., vykonávající působnost valné hromady rozhodla dne 26.dubna 2005 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto : - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se zvyšuje o 8 300 000,- Kč, vydáním 1 660 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě,každé o jmenovité hodnotě 5000,- Kč,- 2. emisní kurs každé nové akcie upsané peněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5000,- Kč,- 3. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- 4. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, nepeněžité vklady se nepřipouštějí,- 5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- 6. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií, je upisování akcií s využitím přednostního práva vyloučeno a proto představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA,a.s. není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku,- 7. na splacení emisního kursu nových akcií se peněžitý vklad započítává v hodnotě 8 300 000,- Kč,- 8. upsání nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d´Anjou, Francouzská republika,- 9. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky)se vylučují,- 10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku,- 11. představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií obsahujcí kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti smlouvy podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, náklady na vypracovánínávrhu smlouvy nese společnost,- 12. jediný akcionář může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Pařížská 11, Praha 1 PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin,- 13. k upsání akcií jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku, náklady na vypracování nese společnost,- 15. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši ( tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o vkladu na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, započtení jakýchkoliv a všech pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti za splavním emisního kurzu upsaných akcií se nepřipouští
od 01. 06. 2005 od 11. 08. 2005

  Obchodní společnost CTSE a.s. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 214, je jako nástupnická společnost univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ: 110 00, identifikační číslo 49679821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C., vložka 21695, když podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 19.7.2004, s rozhodným dnem sloučení 1.1.2004, na ni přešlo jmění zrušené a zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 05. 11. 2004

  Valná hromada konaná dne 4.3.1998 jednomyslně schvaluje zvýšenízákladního jmění společnosti ve výši 10.000.000,- Kč o48.000.000,- Kč, tedy na 58.000.000,- Kč. Upisování akcií nadvýši 48.000.000,- Kč se nepřipuští. Zvýšení základního jmění seuskuteční vydáním 9.600 akcií na jméno o jmenovité hodnotě(emisním kurzu ) 5.000,- Kč každé, všechny akcie budou stejnéhodruhu. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejněobchodovatelné. Upisování a splacení akcií bude provedenosoučasnými akcionáři společnosti, a to v poměru jejich dosavadníúčasti na základním jmění a v souladu s § 205 obchodníhozákoníku. Akcionář COGET, s.r.o. tak upíše 4.800 akcií aakcionář SAUR upíše rovněž 4.800 akcií. Dohoda akcionářů dle §205 obchodního zákoníku musí být podepsána do 14 dnů od zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku. Akcie musí být paksplaceny do 15 dnů ode dne podpisu dohody akcionářů dle § 205obchodního zákoníku, a to převodem na účet č. 254 043, otevřenýu banky BNP-Dresdner, Vitěžná 1, Praha 5.
od 19. 11. 1998 od 17. 03. 2001

  Akcionáři:l. Česká všeobecná vodohospodářská společnost spol. s r.o.se sídlem Sokolovská 238, Praha 9 - 50 % akcií2. Compagnie Internationale de Services et d'Environnementse sídlem 18 Avenue d' Alsace Les Miroires, Courbevoire -- 50 % akcií.
od 25. 05. 1995 od 17. 03. 2001

  Datum podpisu zakladatelské listiny: 17.6.1993
od 06. 08. 1993 od 17. 03. 2001

  Společníci, výše jejich vkladu, rozsah splacení:l. Compagnie Generale des Eaux societe anonyme se sídlem52 rue d Anjou 75008 Paris Francevklad 2.500.000,- Kč splaceno 50%2. Compagnie internationale de services et d environnement sesídlem 18 avenue d Alsace Les Miroires 92400 Courbevoievklad 2.500.000,- Kč splaceno 50%
od 06. 08. 1993 od 25. 05. 1995

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 87300000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 21000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 09. 2006 od 30. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 8300000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 23. 08. 2005 od 30. 08. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 09. 2015


Název/Jméno: VEOLIA VODA S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 08. 2006 od 08. 09. 2015


Název/Jméno: VEOLIA WATER PRAGUE S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 06. 2005 od 03. 08. 2006


Název/Jméno: COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 11. 2004 od 01. 06. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUČEROVÁ EVA

IČO: 46398961

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2013 od 30. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2005 od 16. 01. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2002 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: EVA VASSE KUČEROVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 09. 2013 od 15. 10. 2016


Název/Jméno: CHROMÍK MILAN

IČO: 71721584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015 od 08. 09. 2015


Název/Jméno: KUCHAŘ MILAN

IČO: 75457946

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2013 od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2008 od 16. 01. 2013


Název/Jméno: GUITARD PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015 od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 01. 2013 od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 2008 od 16. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2008 od 01. 12. 2008


Název/Jméno: ČÁP ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2013 od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2005 od 16. 01. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2003 od 02. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2001 od 15. 10. 2002


Název/Jméno: BARBIER VINCENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015 od 08. 09. 2015


Název/Jméno: NOVÁK JOSEF

IČO: 75292017

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015


Název/Jméno: RAHMA REDA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015


Název/Jméno: DUBA ZDENĚK

IČO: 62874047

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015 od 08. 09. 2015


Název/Jméno: CHUDOBA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2014 od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2002 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: EIS IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2014 od 18. 02. 2015


Název/Jméno: POLÁKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014


Název/Jméno: HRABÁK JAN

IČO: 45082103

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2009 od 08. 01. 2014


Název/Jméno: SOUKUP BOHDAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014 od 18. 02. 2015


Název/Jméno: BENEŠ ONDŘEJ

IČO: 86671804

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014 od 18. 02. 2015


Název/Jméno: HANZL JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2009 od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1996 od 12. 10. 1998


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ MARCELA

IČO: 70323780

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2014


Název/Jméno: SLEZÁK PETR

IČO: 45642338

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 2013 od 08. 01. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 01. 2007 od 30. 09. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 od 10. 01. 2007


Název/Jméno: BERNARD MARTIN

IČO: 46429841

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 2009


Název/Jméno: TALAJKA ROBERT

IČO: 62210921

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2013


Název/Jméno: MRKOS PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 2009 od 08. 09. 2015


Název/Jméno: BARRIEUX LAURENT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2013 od 08. 01. 2014


Název/Jméno: PETIT ETIENNE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2013 od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2005 od 16. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 2003 od 02. 02. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1998 od 28. 01. 2003


Název/Jméno: SVOBODA PAVEL

IČO: 15194302

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2010 od 16. 01. 2013


Název/Jméno: GUBÁNYI ZSUZSANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 2008 od 23. 04. 2010


Název/Jméno: BENEŠOVÁ ALENA

IČO: 42757690

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2005 od 04. 12. 2009


Název/Jméno: HALTUF TOMÁŠ

IČO: 69313067

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 od 05. 05. 2008


Název/Jméno: ŠVERMA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2003 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: Powel Alan

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2002 od 09. 11. 2002


Název/Jméno: BARÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 11. 2002 od 28. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2002 od 09. 11. 2002


Název/Jméno: Antoine Claude Michel Boo

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2002 od 09. 11. 2002


Název/Jméno: POWELL ALAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2002 od 28. 01. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2002 od 09. 11. 2002


Název/Jméno: BRUNET PIERRE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 2002 od 02. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2002 od 09. 11. 2002


Název/Jméno: Denery Philippe

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2002 od 09. 11. 2002


Název/Jméno: THIERRY GÉRARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2001 od 09. 11. 2002


Název/Jméno: Michel Olivier Louis

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2002 od 09. 11. 2002


Název/Jméno: PHILBE LAURENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2001 od 09. 11. 2002


Název/Jméno: Hilaire de Chergé

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2001 od 15. 10. 2002


Název/Jméno: LEBORGNE FRANCIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2001 od 15. 10. 2002
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 1998 od 22. 02. 2001


Název/Jméno: SALESS JEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 1996 od 22. 02. 2001


Název/Jméno: Pédélabord Jean-Claude

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 od 22. 02. 2001


Název/Jméno: GUERBER FRANCOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1998 od 22. 02. 2001


Název/Jméno: COSSARD PHILIPPE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 od 22. 02. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1995 od 30. 10. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 1995 od 21. 09. 1995


Název/Jméno: JOURDAN ROGER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1998 od 19. 11. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: Poirie Jean-Patrice

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 od 19. 11. 1998


Název/Jméno: Rohard Jean-Francois

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1995 od 12. 10. 1998


Název/Jméno: MORIETTE MICHELE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1995 od 19. 11. 1998


Název/Jméno: VILLESSO DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 1997 od 12. 10. 1998


Název/Jméno: BONNERI JACQUES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1996 od 22. 02. 2001


Název/Jméno: BONNERIC JACQUES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1993 od 30. 10. 1996


Název/Jméno: VILLESSOT DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1995 od 15. 01. 1997


Název/Jméno: SALESSY JEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1995 od 30. 10. 1996


Název/Jméno: FRANCHI ALAIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1993 od 12. 10. 1998


Název/Jméno: PUNGIER JEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: PFAUSER ALAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1993 od 21. 09. 1995


Název/Jméno: Jean - Francois Verjat

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1993 od 21. 09. 1995


Název/Jméno: SORE MICHEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1993 od 21. 09. 1995


Název/Jméno: Jean - Louis Diefenbacher

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1993 od 12. 10. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 162072


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 11. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nápojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 2006

Odpovědní zástupci: 628383

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 2006

Odpovědní zástupci: 628383

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 2006

Odpovědní zástupci: 162072

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 2006

Odpovědní zástupci: 231137

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 08. 2003

Odpovědní zástupci: 162072

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 137067

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodohospodářských zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 231137

Zánik oprávnění:24. 07. 1997


Výroba a dodávka vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 137067

Zánik oprávnění:24. 07. 1997


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 231137

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstaravatelská činnost ve správě rozvodu kanalizace a vodovodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 137067

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vodárenství a provozu kanalizací (s výjimkou činnosti ve smyslu ust. § 6 a 9 zák.č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 162072

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 137067


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49241214

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:17. 10. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
66875" REALITNÍ KANCELÁŘ FINISCH" s.r.o. v likvidaci47238241sídl. 17. listopadu 567, 37806 Suchdol nad Lužnicí
4078733dot a.s.27693066Nádražní 25, 66462 Hrušovany u Brna
725800Advis, v.o.s v likvidaci49546244Slaný, 27401, , ,
53203AG - Centrum spol. s r.o.49815300Předměřice nad Labem, Správčice 376, PSČ 503 02
433048Agroma, a.s.45234523Krahulov, 67521, Krahulov, , 76
266318Agropodnik a.s. Hradec Králové47452595Jana Černého 376/5, 50302 Hradec Králové
470200ALLIANCE-BOHEMIA, s.r.o.25779117Sokolská 1795/46, 12000 Praha
676950Apix Consultants s.r.o.24121657Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
315975APRA s.r.o.553808Cihelná 103/3, 11800 Praha
292659ARCHKASO spol. s r.o.2531127115, 28002 Zalešany
143476ATIS a.s.25351117Fügnerova 108/7, 79201 Bruntál
593669Autojeřáby Beneš s.r.o.27685829U Řempa 331, 66451 Kobylnice
468883Avicom, a.s.46708529Česká Kamenice, Jánská 37, okres Děčín
102766BAU INPRO a.s.26315394Kmochova 517/2, 15000 Praha
424108BELLIER PRITT a.s.27975291Koterovská 238/10, 32600 Plzeň
11252BERNAT, spol. s r.o.40763340Maltézské náměstí 537/4, 11800 Praha
621460BEVEK, veřejná obchodní společnost45021040Na Pískách 477, 39201 Soběslav
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
225826BRULA MORAVA, spol. s r.o. v likvidaci60752173Brno, Vídeňská ul. 106 b, PSČ 619 00
30921Bytové družstvo Hřbitovní čp. 12-13, Český Dub28677072Hřbitovní 12, 46343 Český Dub
143252Bytové družstvo, Kovářská 13/1412, Praha 925124790Kovářská 1412/13, 19000 Praha
505498CALOR, spol.s r. o. v likvidaci15549241Francouzská 413/77, 60200 Brno
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
609269CODEE spol. s r.o.49707990Pobřežní 249/46, 18600 Praha
674454COMPOSITE Steel s.r.o.26073943Zemědělská 500, 37381 Kamenný Újezd

Související osoby

#NázevICOAdresa
117549ABRTOVÁ EVA49252461Kovářská 1412/13, 19000 Praha
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
42242ADÁMEK VLADIMÍR10550976Mojmírovo náměstí 24/26, 61200 Brno
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
70207ANDĚL JIŘÍ14862344Šlikova 406/9, 46007 Liberec
154410ANTL PETR11480424U Rybníka 394, 66452 Sokolnice
162046BAKOŠ JAROSLAV16644255Kosmonautů 2242/3, 70030 Ostrava
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
26740BALOUN MIROSLAV63849127Vinice 450, 27716 Všetaty
162038BARTÁK JAROSLAV5310156Čekanovská 1890, 19016 Praha
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
93670BÁRTOVÁ IVANA70517053Klášterní 38, 39165 Bechyně
87454BÁRTOVÁ JANA62633902Jana Jáši 661, 34201 Sušice
38714BASSETTO VÁCLAV41101430Hlavenecká 134, 27714 Lhota
324746BECK KAREL71479236Jasná 641, 26101 Příbram
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
16966BENDL PETR45343942Soukenická 5, Plzeň, 305 51
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
196135BENEŠ MILOSLAV64378853náměstí Generála Píky 2217/20, 32600 Plzeň
40301BENEŠ ONDŘEJ86671804třída SNP 594/25, 50003 Hradec Králové
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
10964BENEŠOVÁ ALENA42757690Nová 114, 28002 Veltruby
79988BENEŠOVÁ MIROSLAVA62755382Ladova 2532/2, 40011 Ústí nad Labem
40300BENEŠOVÁ RENATA207150986, 33141 Potvorov
58684BENÍŠEK JAN76504549Palackého 125/27, 27601 Mělník

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3872610 minutes s.r.o.28141288Na Florenci 1686/9, 11000 Praha
28656685P Management, s.r.o.4504828Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1055822A-TECHWOOD DESIGN s.r.o.25135783Na Florenci 1685/7, 11000 Praha
1587742AA 2000, s.r.o. v likvidaci26135841Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1231752AB Facility Group a.s.24738395Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1076043ADVANCED SYSTEM s.r.o.29037689Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1100730Akademie Havel, Holásek & Partners, s.r.o.2890895Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
753503AKMIT s.r.o.28181123Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1074304ALICELA a.s.27170047Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1412679Antikvity Praha, s.r.o.26127652Na poříčí 1048/30, 11000 Praha
1096274Armstrong Building Products Czech Republic, s.r.o.3595978Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1048036ART-SYSTEM, s.r.o.63675595Na Florenci 1685/7, 11000 Praha
1084517Arthur Andersen Česká republika k.s. v likvidaci25618849Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
932379Asociace provozovatelů kursových sázek z.s.22678131Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1125596Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.63839911Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1726439ASSET CENTER a.s.28223268Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
239933Astreum s.r.o.24134651Praha
1522803AURIXA s.r.o., advokátní kancelář3622118Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1381304Axention one s.r.o.24195481Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
460721B.D.S. - PRESS s.r.o.61456292Na Florenci 1685/7, 11000 Praha
2958733Back swing s.r.o.29022568Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
2670714Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod4253434Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1660993Baramoore International s.r.o.4191579Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
2923971BARKAW s.r.o.28099761Na Florenci 1686/9, 11000 Praha
209347BENNET-Production s.r.o.25758373Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3162963Blanka Kucerova De Bernardi di Valserra73733644Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
2534482Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o.66447542Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1888135JUDr. Ing. VÍTĚZSLAV ŠEMORA, Ph.D., LL.M., advokát2409461Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1799245JUDr. Mgr. JIŘÍ KMEC, Ph.D., advokátní kancelář3168425Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1823801Mgr. Václav Audes, advokátní kancelář75170744Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
596793Nigel Patrick Ramundo Browne1603167Na poříčí 1933/36, 11000 Praha
347751Bajzíková Jevgenija71823760Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
304535Barabáš Ivan71463054Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
2210316Bartůňková Anna68853106Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
680758Bilanová Jana72553162Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1980104Blažková Pavla3141187Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
422199Bošanská Kateřina70554617Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
2989759ČABART FILIP1341677Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
979446Čapek Jan25805916Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
2307522Čekal Daniel66249058Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1698322Čermák Tomáš66239826Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
2729819Čurilla Ondrej73612022Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
1419241DANDÁROVÁ Alena71669311Na poříčí 1933/36, 11000 Praha
2015490Deset Ján73628514Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
3185481Desing 2 D10136151Na poříčí 1934/38, 11000 Praha
1260655Diblík Jan71446630Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
2112976Diviš Dominik73777862Na poříčí 1934/38, 11000 Praha
2667412DIVIŠOVÁ Monika71662413Na poříčí 1934/38, 11000 Praha
1910601DUBOVSKÝ JURAJ1655647Na Florenci 2116/15, 11000 Praha
671171Duchoslavová Jana75351927Na poříčí 1933/36, 11000 Praha