VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2098. Jeho identifikační číslo je 49241214

 
 

Výpis z obchodního rejstříku VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Datum zápisu: 6. 8. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2098

Identifikační číslo:49241214

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rrwciem

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba nápojů
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Testování, měření, analýzy a kontroly
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Zprostředkování obchodu a služeb
Překladatelská a tlumočnická činnost
Reklamní činnost a marketing
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
Výroba a dodávka vody
Provozování vodohospodářských zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména...
Obstaravatelská činnost ve správě rozvodu kanalizace a vodovodu
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: recepce D, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 18. 02. 2015
Praha 1, Pařížská 11, PSČ 11000
od 07. 11. 2003 do 18. 02. 2015
Praha 1, Národní 13, PSČ 11000
od 09. 11. 2002 do 07. 11. 2003
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
od 17. 03. 2001 do 09. 11. 2002
Praha 9, Sokolovská 238, PSČ 19900
od 03. 03. 1994 do 17. 03. 2001
Praha 1, Opletalova 45
od 06. 08. 1993 do 03. 03. 1994
Na Florenci 2116/15, 11000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 11. 2014

  Obchodní společnost VEOLIA VODA S. A., zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Obchodním soudem V Paříži pod číslem 2000B21037, identifikační číslo 433 934 809 R. C. S. PARIS, Francouzská republika, 75008 Paříž, 52 Rue D' Anjou, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, rozhodla dne 17. 7. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. takto: - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. se zvyšuje o 21 000 000,--Kč (dvacetjedenmilion korun českých) na 87 300 000,--Kč, vydáním 1 (jedné) nové nekotované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 21 000 000,--Kč (dvacetjedenmilion korun českých), s omezenou převoditelností; upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. - 2. převoditelnost nové akcie bude omezena podle článku 9 odst. 1 stanov společnosti - převod akcie je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. - 3. nová akcie může být upsána výlučně peněžitými vklady, nepeněžité vklady se nepřipouštějí. - 4. nová akcie může být upsána i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - 5. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku. - 6. přednostního práva na upisování nové akcie se jediný akcionář vzdal, upsání akcie s využitím přednostního práva je tedy vyloučeno. - 7. nová akcie vydávána na zvýšení základního kapitálu bude upsána předem určeným zájemcem - stávajícím jediným akcionářem, tj. společností VEOLIA VODA S. A., zapsanou v Obchodním rejstříku vedeným Obchodním soudem v Paříži pod číslem 2000B21037, identifikační číslo 433 934 809 R. C. S. PARIS, Francouzská republika, 75008 Paříž, 52 Rue D' Anjou; ostatní způsoby upsání akcie bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. - 8. emisní kurz nové akcie bude určen ve výši součtu všech pohledávek, s jejichž započtením na úhradu emisního kursu nové akcie vyslovila souhlas valná hromada, přepočtený na koruny české v devizovém kursu České národní banky ke dni upsání akcie, případně, nebude-li k tomuto dni kurs vyhlášen, v kursu vyhlášeném k nejblíže předcházejícímu dni před upsáním akcie . - 9. představenstvo společnosti je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcie obsahující náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upsání akcie, návrh smlouvy o upsání akcie a návrh smlouvy o započtení pohledávek; náklady na vypracování návrhů nese společnost. - 10. jediný akcionář může novou akcii upsat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Pařížská 11, PSĆ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení informace o možnosti upsat novou akcii. - 11. k upsání akcie jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcie, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování smlouvy nese společnost. - 12. jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí se započtením pohledávek společnosti VEOLIA VODA S. A. za společností VEOLIA VODA ĆESKÁ REPUBLIKA, a. s. poř. č. faktury aktuální výše pohledávky v EUR splatnost vystavena1. 95-00118 31 252, 05 31. 12. 1995; 2. 95-00119 23 324,70 31.12.1995; 3. 95-00120 15 397,35 31.12.1995; 4. 9500121 7 622,45 31.12.1995; 5. 95-00194 18 446,33 31.12.1995; 6. 95-00195 3 811,23 31.12.1995; 7. 95-00196 31 099,60 31.12.1995; 8. 95-00197 4 573, 47 31.12.1995; 9. 95-00198 32 319,19 31.12.1995; 10. 95-00199 23 782,05 31.12.1995; 11. 95-001200 17 988,98 31.12.1995; 12. 95-00204 10 061,64 31.12.1995; 13. 96-00202 23 324,70 31.12.1995; 14. 95-00095 12 195,92 31.12.1996; 15. 96-00096 22 867,35 31.12.1996; 16. 96-00097 24 391,84 31.12.1996; 17. 96-00098 10 671,43 31.12.1996; 18. 96-00099 29 727,56 31.12.1996; 19. 96-00100 22 867,35 31.12.1996; 20. 96-00264 35 063,27 31.12.1996; 21. 96-00262 13 720,41 31.12.1996; 22. 96-00263 17 379,19 31.12.1996; 23. 96-00264 21 342,86 31.12.1996; 24. 96-00265 22 867,35 31.12.1996; 25. 96-00266 18 293,88 31.12.1996; 26. 97-00175 18 598,78 31.12.1997; 27. 97-00176 32 014,29 31.12.1997; 28. 97-00177 19 818,37 31.12.1997; 29. 97-00178 24 849,19 31.12.1997; 30. 97-00180 29 727,56 31.12.1997; 31. 98-00222 22 188,95 31.12.1998; 32. 98-00223 35 269,08 31.12.1998; 33. 98-00224 19 886,97 31.12.1998; 34. 98-00225 21 426,71 31.12.1998; 35. 99-00199 6 402,86 31.12.1999; 36. 2000-00085 27 135,93 15.9.2000; 37. 2004-00194 789,13 31.12.2004; součet 752 499,97 EUR13. ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu činí součet pohledávek v přepočtu podle devizového kursu ČNB 28, 495 Kč/EUR, celkem 21 442 486,65 Kč. Na úhradu emisního kursu upsané nové akcie se započte jen jistina, započtení příslušenství je vyloučeno. - 14. existence pohledávek, datum jejich vzniku a jejich řádné taúčtování v účetnictví společnosti byly potvrzeny osvědčením auditora - spolčnosti KPMG Česká republika audit , s. r. o. - 15. smlouva o započtení se řídí ustanovením i § 580 a 581 občanského zákoníku a musí být uzavřený nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu dohody upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcie.
od 03. 08. 2006 do 23. 09. 2006

  Obchodní společnost VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d'Anjou, Francouzská republika, jako jediný akcionář obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., vykonávající působnost valné hromady rozhodla dne 10. června 2005 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. upsáním nové akcie a splacením jejího emisního kurzu peněžitým vkladem takto:- 1. základní kapitál společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se zvyšuje o 8 300 000,- Kč, vydáním 1 kusu nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 8 300 000,- Kč;- 2. emisní kurs nové akcie upsané peněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 8 300 000,- Kč;- 3. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- 4. nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, nepeněžité vklady se nepřipouštějí;- 5. nová akcie může být upsána i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcie bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- 6. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upsání nové akcie, je upsání akcie s využitím přednostního práva vyloučeno a proto představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku;- 7. na splacení emisního kursu nové akcie se peněžitý vklad započítává v hodnotě 8 300 000,- Kč;- 8. upsání nové akcie bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d'Anjou, Francouzská republika;- 9. ostatní způsoby upsání akcie bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují;- 10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku;- 11. představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcie obsahující náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upsání akcie a návrh smlouvy o upsání akcie obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost;- 12. jediný akcionář může novou akcii upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie v sídle společnosti na adrse: Pařížská 11, Praha 1, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin;- 13. k upsání akcie jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcie, kterou upisovatel uzavírá se společností VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování nese společnost;- 15. emisní kurs nové akcie je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejppzději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcie uzavřením smlouvy o vkladu na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku; započtení jakýchkoliv a v šech pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsané akcie se nepřipouští.
od 11. 08. 2005 do 23. 08. 2005

  Obchodní společnost VEOLIA WATER PRAGUE S.A.,číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue dˇAnjou, Francouzská republika, jako jediný akcionář obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA,a.s., vykonávající působnost valné hromady rozhodla dne 26.dubna 2005 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto : - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se zvyšuje o 8 300 000,- Kč, vydáním 1 660 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě,každé o jmenovité hodnotě 5000,- Kč,- 2. emisní kurs každé nové akcie upsané peněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5000,- Kč,- 3. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- 4. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, nepeněžité vklady se nepřipouštějí,- 5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- 6. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií, je upisování akcií s využitím přednostního práva vyloučeno a proto představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA,a.s. není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku,- 7. na splacení emisního kursu nových akcií se peněžitý vklad započítává v hodnotě 8 300 000,- Kč,- 8. upsání nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d´Anjou, Francouzská republika,- 9. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky)se vylučují,- 10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku,- 11. představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií obsahujcí kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti smlouvy podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, náklady na vypracovánínávrhu smlouvy nese společnost,- 12. jediný akcionář může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Pařížská 11, Praha 1 PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin,- 13. k upsání akcií jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku, náklady na vypracování nese společnost,- 15. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši ( tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o vkladu na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, započtení jakýchkoliv a všech pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti za splavním emisního kurzu upsaných akcií se nepřipouští
od 01. 06. 2005 do 11. 08. 2005

  Obchodní společnost CTSE a.s. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 214, je jako nástupnická společnost univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ: 110 00, identifikační číslo 49679821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C., vložka 21695, když podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 19.7.2004, s rozhodným dnem sloučení 1.1.2004, na ni přešlo jmění zrušené a zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 05. 11. 2004

  Valná hromada konaná dne 4.3.1998 jednomyslně schvaluje zvýšenízákladního jmění společnosti ve výši 10.000.000,- Kč o48.000.000,- Kč, tedy na 58.000.000,- Kč. Upisování akcií nadvýši 48.000.000,- Kč se nepřipuští. Zvýšení základního jmění seuskuteční vydáním 9.600 akcií na jméno o jmenovité hodnotě(emisním kurzu ) 5.000,- Kč každé, všechny akcie budou stejnéhodruhu. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejněobchodovatelné. Upisování a splacení akcií bude provedenosoučasnými akcionáři společnosti, a to v poměru jejich dosavadníúčasti na základním jmění a v souladu s § 205 obchodníhozákoníku. Akcionář COGET, s.r.o. tak upíše 4.800 akcií aakcionář SAUR upíše rovněž 4.800 akcií. Dohoda akcionářů dle §205 obchodního zákoníku musí být podepsána do 14 dnů od zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku. Akcie musí být paksplaceny do 15 dnů ode dne podpisu dohody akcionářů dle § 205obchodního zákoníku, a to převodem na účet č. 254 043, otevřenýu banky BNP-Dresdner, Vitěžná 1, Praha 5.
od 19. 11. 1998 do 17. 03. 2001

  Akcionáři:l. Česká všeobecná vodohospodářská společnost spol. s r.o.se sídlem Sokolovská 238, Praha 9 - 50 % akcií2. Compagnie Internationale de Services et d'Environnementse sídlem 18 Avenue d' Alsace Les Miroires, Courbevoire -- 50 % akcií.
od 25. 05. 1995 do 17. 03. 2001

  Datum podpisu zakladatelské listiny: 17.6.1993
od 06. 08. 1993 do 17. 03. 2001

  Společníci, výše jejich vkladu, rozsah splacení:l. Compagnie Generale des Eaux societe anonyme se sídlem52 rue d Anjou 75008 Paris Francevklad 2.500.000,- Kč splaceno 50%2. Compagnie internationale de services et d environnement sesídlem 18 avenue d Alsace Les Miroires 92400 Courbevoievklad 2.500.000,- Kč splaceno 50%
od 06. 08. 1993 do 25. 05. 1995

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 87300000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 21000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 09. 2006 do 23. 09. 2006

Počet: 1 ks v hodnotě: 8300000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 23. 08. 2005 do 23. 08. 2005

Počet: 1 ks v hodnotě: 58000000 - akcie na jméno
od 11. 08. 2005 do 11. 08. 2005

Počet: 11 600 ks v hodnotě: 5000 - akcie na jméno
od 17. 03. 2001 do 17. 03. 2001

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 5000 - akcie na jméno
od 25. 05. 1995 do 25. 05. 1995

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 5000 - akcie na jméno
od 06. 08. 1993 do 06. 08. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.

Adresa: 75016 Paříž, Avenue Kleber 36-38, Francouzská republika
od 08. 09. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 09. 2015


Název/Jméno: VEOLIA VODA S.A.

Adresa: 52 rue dˇAnjou, 75008 Paříž, Francouzská republika
od 03. 08. 2006 do 08. 09. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 08. 2006 do 08. 09. 2015


Název/Jméno: VEOLIA WATER PRAGUE S.A.

Adresa: 52 rue dˇAnjou, 75008 Paříž, Francouzská republika
od 01. 06. 2005 do 03. 08. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 06. 2005 do 03. 08. 2006


Název/Jméno: COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Adresa: 52, Rue d 'Anjou, 75008 Paříž, Francouzská republika
od 05. 11. 2004 do 01. 06. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 11. 2004 do 01. 06. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: EVA VASSE KUČEROVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 09. 2013

Adresa: Anežská 809/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 30. 09. 2013


Název/Jméno: CHROMÍK MILAN

IČO: 71721584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015 do 08. 09. 2015

Adresa: Jantarová 3347/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 10. 06. 2015 do 08. 09. 2015
Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
od 18. 02. 2015 do 10. 06. 2015


Název/Jméno: ČÁP ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2013 do 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2005 do 16. 01. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2003 do 02. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2001 do 15. 10. 2002

Adresa: Bechyňská 231/24, Soběslav III, 392 01 Soběslav
od 16. 01. 2013
Soběslav, Bechyňská 231/24, PSČ 39201
od 02. 02. 2005 do 16. 01. 2013
Soběslav, Bechyňská 231/3, okres Tábor, PSČ 39201
od 28. 01. 2003 do 02. 02. 2005
Soběslav, Bechyňská 231/24, okres Tábor
od 22. 02. 2001 do 15. 10. 2002


Název/Jméno: KUCHAŘ MILAN

IČO: 75457946

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2013 do 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2008 do 16. 01. 2013

Adresa: č.p. 286, 468 12 Bedřichov
od 16. 01. 2013
Bedřichov 286, PSČ 46812
od 28. 08. 2008 do 16. 01. 2013


Název/Jméno: BARBIER VINCENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015 do 08. 09. 2015

Adresa: Bratislava, Korabinského 8, Slovenská republika
od 18. 02. 2015 do 08. 09. 2015


Název/Jméno: CHUDOBA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2014 do 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2002 do 02. 02. 2005

Adresa: Hlubocká 710/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 18. 02. 2015
Na Výsluní 1107/29, 252 19 Rudná
od 08. 01. 2014 do 18. 02. 2015
Rudná, Na Výsluní 1107, PSČ 25219
od 09. 11. 2002 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: RAHMA REDA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015

Adresa: Gabinova 868/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
od 18. 02. 2015


Název/Jméno: GUITARD PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015 do 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 01. 2013 do 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 2008 do 16. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2008 do 01. 12. 2008

Adresa: Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 18. 02. 2015
Pařížská 128/22, Josefov, 110 00 Praha 1
od 16. 01. 2013 do 18. 02. 2015
Praha 1, Pařížská 128/22, PSČ 11000
od 01. 12. 2008 do 16. 01. 2013
Praha 5, Jinonická 10, PSČ 15000
od 02. 02. 2005 do 01. 12. 2008
Plzeň, V Podhájí 183, okres Plzeň-město
od 19. 11. 1998 do 15. 10. 2002


Název/Jméno: DUBA ZDENĚK

IČO: 62874047

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015 do 08. 09. 2015

Adresa: Ke kurtům 374/21, Písnice, 142 00 Praha 4
od 18. 02. 2015 do 08. 09. 2015


Název/Jméno: NOVÁK JOSEF

IČO: 72534982

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2015

Adresa: Osvoboditelů 219, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
od 18. 02. 2015


Název/Jméno: BENEŠ ONDŘEJ

IČO: 3853004

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014 do 18. 02. 2015

Adresa: Kafkova 1402/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 08. 01. 2014 do 18. 02. 2015


Název/Jméno: HANZL JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2009 do 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1996 do 12. 10. 1998

Adresa: Mezibranská 1668/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 02. 10. 2013 do 18. 02. 2015
Praha 1, Mezibranská 5/1668, PSČ 11000
od 04. 12. 2009 do 02. 10. 2013
Praha 8, Podlipného 12
od 30. 10. 1996 do 12. 10. 1998


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ MARCELA

IČO: 71853758

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2014

Adresa: Pražská 1470/18b, Hostivař, 102 00 Praha 10
od 08. 01. 2014


Název/Jméno: EIS IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2014 do 18. 02. 2015

Adresa: Luční 459, Příbram II, 261 01 Příbram
od 08. 01. 2014 do 18. 02. 2015


Název/Jméno: SLEZÁK PETR

IČO: 88663183

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 2013 do 08. 01. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 01. 2007 do 30. 09. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 do 10. 01. 2007

Adresa: U Viktorky 226/8, Dubeč, 107 00 Praha 10
od 30. 09. 2013
Praha 10 - Dubeč, U Viktorky 226/8, PSČ 10700
od 02. 02. 2005 do 30. 09. 2013


Název/Jméno: POLÁKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014

Adresa: č.p. 57, 294 74 Tuřice
od 08. 01. 2014


Název/Jméno: HRABÁK JAN

IČO: 75283123

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2009 do 08. 01. 2014

Adresa: Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou
od 08. 01. 2014
Žďár nad Sázavou, Palachova 1775/3, PSČ 59101
od 04. 12. 2009 do 08. 01. 2014


Název/Jméno: SOUKUP BOHDAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2014 do 18. 02. 2015

Adresa: Nárožní 2787/7a, Stodůlky, 158 00 Praha 5
od 08. 01. 2014 do 18. 02. 2015


Název/Jméno: TALAJKA ROBERT

IČO: 62210921

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2013

Adresa: Příční 1573, Švermov, 273 09 Kladno
od 30. 09. 2013


Název/Jméno: BERNARD MARTIN

IČO: 1020757

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 2009

Adresa: U Vodárny 855, 763 62 Tlumačov
od 30. 09. 2013
Tlumačov, U Vodárny 855, PSČ 76362
od 28. 05. 2009 do 30. 09. 2013


Název/Jméno: MRKOS PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 2009 do 08. 09. 2015

Adresa: Na Skuhrovci 807, 251 64 Mnichovice
od 18. 09. 2013 do 08. 09. 2015
Mnichovice, Na Skuhrovci 807, PSČ 25164
od 28. 05. 2009 do 18. 09. 2013


Název/Jméno: PETIT ETIENNE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2013 do 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2005 do 16. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 2003 do 02. 02. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1998 do 28. 01. 2003

Adresa: Praha 1, Anežská 809/6, PSČ 11000
od 16. 01. 2013 do 18. 02. 2015
Praha 5, U Plátenice 13/2224, PSČ 15000
od 11. 08. 2005 do 16. 01. 2013
Praha 5, Ke Studánce 10, PSČ 15500
od 28. 01. 2003 do 11. 08. 2005
Teplice, Středová 1874/62
od 09. 11. 2002 do 28. 01. 2003
Paříž, 116, rue de la Boétie, Francouzská republika
od 22. 02. 2001 do 09. 11. 2002
92210 Saint-Cloud, 21, rue Bucourt, Francouzská republika
od 19. 11. 1998 do 22. 02. 2001


Název/Jméno: BARRIEUX LAURENT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 2013 do 08. 01. 2014

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, PSČ 70200
od 16. 01. 2013 do 08. 01. 2014


Název/Jméno: KUČEROVÁ EVA

IČO: 61840301

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 01. 2013 do 30. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2005 do 16. 01. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2002 do 02. 02. 2005

Adresa: Anežská 809/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 16. 01. 2013 do 30. 09. 2013
Plzeň - Jižní předměstí, Hřímalého 2104/24, okres Plzeň-město, PSČ 30100
od 02. 02. 2005 do 16. 01. 2013
Plzeň - Jižní předměstí, Hřímalého 2104/24, okres Plzeň-město
od 09. 11. 2002 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: SVOBODA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2010 do 16. 01. 2013

Adresa: Most, Mikoláše Alše 2246, PSČ 43401
od 23. 04. 2010 do 16. 01. 2013


Název/Jméno: GUBÁNYI ZSUZSANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 2008 do 23. 04. 2010

Adresa: Budapešť, Mosoly U. 11, PSČ 1131, Maďarská republika
od 05. 05. 2008 do 23. 04. 2010


Název/Jméno: BENEŠOVÁ ALENA

IČO: 43601600

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2005 do 04. 12. 2009

Adresa: Dolany 176, PSČ 27801
od 01. 06. 2005 do 04. 12. 2009


Název/Jméno: HALTUF TOMÁŠ

IČO: 69313067

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 do 05. 05. 2008

Adresa: Praha 6, Starého 12/2179, PSČ 16000
od 02. 02. 2005 do 05. 05. 2008


Název/Jméno: ŠVERMA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2003 do 02. 02. 2005

Adresa: Litvínov, U Zámeckého parku 2007, okres Most, PSČ 43601
od 28. 01. 2003 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: Antoine Claude Michel Boo

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2002 do 09. 11. 2002

Adresa: Praha 5, Victora Huga 10, PSČ 15000
od 09. 11. 2002 do 09. 11. 2002


Název/Jméno: BARÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 11. 2002 do 28. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2002 do 09. 11. 2002

Adresa: Praha 6, Šimonova 1110/1
od 15. 10. 2002 do 28. 01. 2003


Název/Jméno: BRUNET PIERRE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 2002 do 02. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2002 do 09. 11. 2002

Adresa: Praha 5, Malátova 10
od 15. 10. 2002 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: Powell Alan

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2002 do 28. 01. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2002 do 09. 11. 2002

Adresa: Teplice, U Nádraží 5
od 09. 11. 2002 do 28. 01. 2003
Teplice, U nádraží 5
od 15. 10. 2002 do 09. 11. 2002


Název/Jméno: Powel Alan

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2002 do 09. 11. 2002

Adresa: Teplice, U Nádraží 5
od 09. 11. 2002 do 09. 11. 2002


Název/Jméno: Denery Philippe

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2002 do 09. 11. 2002

Adresa: Paříž ,8 sguare Desaix,, Francouzská republika
od 15. 10. 2002 do 09. 11. 2002


Název/Jméno: THIERRY GÉRARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2001 do 09. 11. 2002

Adresa: Praha 2, Americká 41/197
od 15. 10. 2002 do 09. 11. 2002
Praha 2, Záhřebská 35
od 22. 02. 2001 do 15. 10. 2002


Název/Jméno: Michel Olivier Louis

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2002 do 09. 11. 2002

Adresa: Rocguencourt,17 rue des Erables, Francouzská republika
od 15. 10. 2002 do 09. 11. 2002


Název/Jméno: LEBORGNE FRANCIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2001 do 15. 10. 2002
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 1998 do 22. 02. 2001

Adresa: Maurepas, 1 Impasse de la Vesla, Francouzská republika
od 22. 02. 2001 do 15. 10. 2002
78310 Maurepas, 1, Impasse de la Vesle, Francouzská republika
od 19. 11. 1998 do 22. 02. 2001


Název/Jméno: Hilaire de Chergé

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2001 do 15. 10. 2002

Adresa: Praha 1, Masarykovo nábřeží 12
od 22. 02. 2001 do 15. 10. 2002


Název/Jméno: PHILBE LAURENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2001 do 09. 11. 2002

Adresa: Praha 2, Jana Masaryka 10
od 22. 02. 2001 do 09. 11. 2002


Název/Jméno: COSSARD PHILIPPE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 do 22. 02. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1995 do 30. 10. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 1995 do 21. 09. 1995

Adresa: Paříž, 116, rue de la Boétie, Francouzská republika
od 12. 10. 1998 do 22. 02. 2001
Paříž,Francie, rue de la Boetié 116
od 21. 09. 1995 do 30. 10. 1996
Praha 9, Kuželova 570
od 25. 05. 1995 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: Pédélabord Jean-Claude

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 do 22. 02. 2001

Adresa: 44000 Nantes, 49, avenue Camus, Francouzská republika
od 12. 10. 1998 do 22. 02. 2001


Název/Jméno: Poirie Jean-Patrice

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 do 19. 11. 1998

Adresa: Paříž, 27, rue du Général Delestraint, Francouzská republika
od 12. 10. 1998 do 19. 11. 1998


Název/Jméno: JOURDAN ROGER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1998 do 19. 11. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1993 do 25. 05. 1995

Adresa: Praha 7, Janovského 32
od 12. 10. 1998 do 19. 11. 1998
Paris 10, 28 rue de Paradise
od 06. 08. 1993 do 25. 05. 1995


Název/Jméno: SALESS JEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 1996 do 22. 02. 2001

Adresa: Praha 7, Janovského 32
od 12. 10. 1998 do 22. 02. 2001
Praha 6, Na Hanspaulce 1377/9
od 30. 10. 1996 do 12. 10. 1998


Název/Jméno: GUERBER FRANCOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1998 do 22. 02. 2001

Adresa: Versailles, 141, Boulevard de la Reine, Francouzská republika
od 12. 10. 1998 do 22. 02. 2001


Název/Jméno: VILLESSO DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 1997 do 12. 10. 1998

Adresa: Paříž, rue Balard 50, Francouzská republika
od 15. 01. 1997 do 12. 10. 1998


Název/Jméno: Rohard Jean-Francois

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1995 do 12. 10. 1998

Adresa: Paris, rue de la Pompe 147, Francouzská republika
od 15. 01. 1997 do 12. 10. 1998
Paris,Francie, rue de la Pompe 147
od 21. 09. 1995 do 15. 01. 1997


Název/Jméno: MORIETTE MICHELE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1995 do 19. 11. 1998

Adresa: Andressy, rue de Charles Infroit 2, Francouzská republika
od 15. 01. 1997 do 19. 11. 1998
Andressy,Francie, rue de Charles Infroit 2
od 21. 09. 1995 do 15. 01. 1997


Název/Jméno: BONNERI JACQUES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 1996 do 22. 02. 2001

Adresa: Praha 6, U Střešovických hřišť 615/3
od 30. 10. 1996 do 22. 02. 2001


Název/Jméno: VILLESSOT DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1995 do 15. 01. 1997

Adresa: Paříž,Francie, rue Balard 50
od 21. 09. 1995 do 15. 01. 1997


Název/Jméno: BONNERIC JACQUES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1993 do 30. 10. 1996

Adresa: Plzeň, Suvorovova 2, PSČ 31758
od 21. 09. 1995 do 30. 10. 1996
75102 Paris, 10 avenue Dorian
od 06. 08. 1993 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: SALESSY JEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1995 do 30. 10. 1996

Adresa: Praha 9, Kuželova 370
od 25. 05. 1995 do 30. 10. 1996


Název/Jméno: PFAUSER ALAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1993 do 21. 09. 1995

Adresa: Praha 9, Kuželova 570
od 06. 08. 1993 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: Jean - Louis Diefenbacher

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1993 do 12. 10. 1998

Adresa: Paris 5, 19 rue du St. Finlay
od 06. 08. 1993 do 12. 10. 1998


Název/Jméno: Jean - Francois Verjat

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1993 do 21. 09. 1995

Adresa: 21 rue de 1 abbé Carton
od 06. 08. 1993 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: PUNGIER JEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1993 do 25. 05. 1995

Adresa: 14123 Cormelles le Royal, 3 rue des Verts Pres
od 06. 08. 1993 do 25. 05. 1995


Název/Jméno: SORE MICHEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1993 do 21. 09. 1995

Adresa: 03700 Bellerive, 7 Residence des Courses
od 06. 08. 1993 do 21. 09. 1995


Název/Jméno: FRANCHI ALAIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1993 do 12. 10. 1998

Adresa: 92100 Boulogne Billancourt, 7 rue dela Belle Feuille
od 06. 08. 1993 do 12. 10. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Eva Vasse Kučerová


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nápojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Mgr. Eva Vasse Kučerová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Mgr. Eva Vasse Kučerová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Mgr. Eva Vasse Kučerová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Vostrý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Alan Pfauser

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Vostrý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Alan Pfauser

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Dr. Ing. Pavel Chudoba

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Vostrý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 8. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Alan Pfauser

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Dr. Ing. Pavel Chudoba

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a dodávka vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: Dr. Ing. Pavel Chudoba

Zánik oprávnění:24. 7. 1997


Provozování vodohospodářských zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Alan Pfauser

Zánik oprávnění:24. 7. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 8. 1993

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Poskytování technických služeb
od 01. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 01. 10. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 01. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 05. 2007 do 01. 10. 2008
Výroba chemických látek a chemických přípravků
od 01. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 01. 11. 2006 do 31. 12. 2014
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 20. 04. 2006 do 01. 10. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 20. 04. 2006 do 01. 10. 2008
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 20. 04. 2006 do 01. 10. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 20. 04. 2006 do 01. 10. 2008
Výroba nápojů
od 20. 04. 2006 do 01. 10. 2008
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 20. 04. 2006
Zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 04. 2006 do 01. 10. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 20. 04. 2006
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 20. 04. 2006 do 01. 10. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 20. 04. 2006
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 20. 04. 2006
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 20. 04. 2006 do 01. 10. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 20. 04. 2006 do 01. 10. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 01. 09. 2003
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 20. 08. 2003 do 01. 10. 2008
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
od 15. 05. 1996 do 01. 10. 2008
Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vodárenství a provozu kanalizací (s výjimkou činnosti ve smyslu ust. § 6 a 9 zák.č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí)
od 06. 08. 1993 do 01. 10. 2008
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 06. 08. 1993 do 01. 10. 2008
Obstaravatelská činnost ve správě rozvodu kanalizace a vodovodu
od 06. 08. 1993 do 01. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Robert Talajka


Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vodárenství a provozu kanalizací (s výjimkou činnosti ve smyslu ust. § 6 a 9 zák.č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Dr. Ing. Pavel Chudoba

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelská činnost ve správě rozvodu kanalizace a vodovodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Dr. Ing. Pavel Chudoba

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 8. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49241214

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:17. 10. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
2500009"GARO - stavební družstvo"14867460Liberec 6, Halasova 891, PSČ 46006
20700691. SčV, a.s.47549793Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 10000
6357301.FC SLOVÁCKO, a.s.25597493Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště
6355803dot a.s.27693066Hrušovany u Brna, Nádražní 25, PSČ 66462
14266335. května 1110 s.r.o.615023835. května 1110/13, Nusle, 140 00 Praha 4

Související osoby

#NázevICOAdresa
190437"Společnost rizikových investic" s.r.o.Moskva, Tverskaja ul. 11, Ruská federace
1030581"STS" Transport & Handels GmbH3353 Seitensstetten, Dorf 145, Rakouská republika
1658881. JVS a.s.60849657České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 37010
1658861. SčV, a.s.47549793Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 10000
15466A and B consulting company a.s.27967590Plzeň, Klicperova 9, PSČ 30100